HUJI Syllabus

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "HUJI Syllabus"

תמליל

1 סילבוס חיי היהודים בימי-הביניים בצל הסהר והצלב תאריך עדכון אחרון נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 1 סמסטר:שנתי שפת ההוראה:עברית קמפוס: הר הצופים מורה אחראי על הקורס (רכז):אלישבע באומגרטן ומרים פרנקל דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: שעות קבלה של רכז הקורס:יום ד מורי הקורס: פרופ אלישבע באומגרטן 1 / 16

2 ד"ר מרים פרנקל תאור כללי של הקורס: מבוא לתולדות היהודים בימי- הביניים בארצות האסלאם והנצרות. מטרות הקורס: להכשיר את התשתית בידע ובשיטות המחקר לקורסים מתקדמים לתואר הראשון. תוצרי למידה בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים: לקרוא ספרות מחקר בתחום זה בכוחות עצמם. דרישות נוכחות (%): אין שיטת ההוראה בקורס:הרצאה מלווה מצגת רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס: חיי היהודים בימי הביניים: בצל הצלב והסהר שיעור הפריטים המודגשים קריאתם חובה. שיעור 1: ימי הביניים בתולדות העמים ובתולדות ישראל תדמית התקופה; משמעות השם; בעיות יסוד המיוחדות לתקופה; היסטוריה יהודית-לאומית או תולדות המיעוטים היהודיים בארצותיהם; ח"ה בן-ששון, 'ימי הביניים היהודיים מה הם?' בתוך: הנ"ל, רצף ותמורה, תל-אביב תשמ"ד, עמ' ב"צ דינור, ישראל בגולה, א/ 1, ירושלים ותל-אביב תשכ"ב, עמ' ה-יג, ל-נ ש' בארון, 'הרהורים על הדימוגרפיה ההיסטורית של היהודים בימי קדם ובימי הביניים', בתוך: נתיבי הגות ותרבות. ספר היובל לי"א טרטקובר, תל-אביב 1970, עמ' שיעור 2: מסגרת הזמן הכללית מפת היישוב היהודי ערב כיבושי האסלאם; היהדות בין נצרות לאסלאם. התפוצה היהודית; נפילת האימפריה הרומית. 2 / 16

3 י' כ"ץ, 'מקומם של ימי הביניים בתולדות ישראל', בתוך: מ' בר-אשר (עורך), מחקרים במדעי היהדות, ירושלים תשמ"ו, עמ' ש' בארון, 'גטו ואמנציפציה. האם עלינו לשנות את ההשקפה המסורתית?' בתוך: הנ"ל: ממדיה העולמיים של ההיסטוריה היהודית, ירושלים תשנ"ו, עמ' שיעור 3: בין אסלאם ליהדות: שיח דתות מוצא האסלאם מן הנצרות והיהדות ומה שביניהן; חיי מוחמד וראשית האסלאם; יחסו של מוחמד אל היהודים. הקראן, סורה ט: פרשת התשובה, תרגום י"י ריבלין, תל-אביב תשכ"ג, עמ' 202; 183 תרגום א' רובין, תל אביב 2005: סורה 9, ההצהרה, עמ' S.D. Goitein, A Mediterranean Society, II, Los Angeles 1970, pp von Grunebaum, 'Eastern Jewry under Islam', Viator, II (1971), pp א' גרוסמן, 'יחסי איבה ליהודים על רקע כלכלי וחברתי בח'ליפות המוסלמית במאות התשיעית והעשירית', בתוך: ש' אלמוג (עורך), שנאת ישראל לדורותיה, ירושלים תש"ם, עמ' מ' כהן, בצל הסהר והצלב היהודים בימי הביניים, חיפה ולוד, תשס"א, עמ' שיעור 4: מעמדם המשפטי והבטחוני של היהודים בארצות האסלאם שינויים במעמד היהודים לאחר התבססות הכיבוש; היהודים תחת עמר והאמיים; הח'ליפות העבאסית; מעמד היהודים בספרד האמיית ולאחר התפצלות הנסיכויות; יהודי המגרב ומצרים תחת שלטון הפאטמים ונאמניהם; מצרים האיובית והממלוכית; מרכז הח'ליפות ערב הגעת המונגולים; יהודים תחת שלטון הממלוכים; נסיונות מימושם של תנאי החסות; בין מעמד בטחוני למעמד משפטי; שליט והמון. C. Cahen, 'Dhimma', Encyclopedia of Islam, II, 1983, pp E. Ashtor, 'Dhimma', Encyclopaedia Judaica, V, pp ד' קורקוס, 'לאופי יחסם של שליטי האלמוחדון ליהודים', ציון, לב (תשכ"ז), עמ' מ' בן ששון, 'לזהותם היהודית של האנוסים. עיון בהשתמדות בתקופת האלמוחדון', פעמים, 42,(1990) עמ' י' דרורי, 'פני התקופה א"י במדינה הממלוכית', בתוך: א' כהן (עורך), ההיסטוריה של א"י, ז, עמ' י' הקר, 'שיטת ה"סורג'ון" והשפעתה על החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאות הט"ו-הי"ז', ציון, נה (תש"ן), עמ' / 16

4 שיעור 5: בין נצרות ליהדות שיח דתות העמדה התיאולוגית; ועידות הכנסייה; הבולות האפיפיוריות; החוק הקאנוני. מתי א-ג, כא-כח ב' בלומנקרנץ, 'הכנסיה הרומית והיהודים', בתוך: ב' רות (עורך), תקופת האופל, תל-אביב תשל"ג, עמ' J. Parkes, The Conflict of the Church and the Synagogue, New York 1934, pp ק' סטאו, מיעוט בעולם נוכרי, ירושלים תשנ"ז, עמ' ג' כהן, כעיוור במראה: היהודי בתפיסה הנוצרית בימי הביניים, ירושלים תשס"ב, עמ' שיעור 6: מעמדם של היהודים בחוק החילוני בארצות הנצרות המורשת של החקיקה הרומית; גזירות להגבלות דתיות ולהמרת דת באיטליה, בביזנטיון ובצרפת; שיעבוד היהודים בקיסרות הרומית הקדושה; אווירת הרחוב והשתקפותה בדרשה ובאמנות התקופה. א' לינדר, 'החוק הרומי בחקר תולדות עם ישראל', דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ו (תשמ"ד), עמ' G. Kisch, The Jews in Medieval Germany, New York 1970, pp ש' בארון, '"מלוא הריבונות האפוסטולית" ו"שעבוד היהודים" בימי הביניים', בתוך: ספר יובל ליצחק בער במלאת לו שבעים שנה, ירושלים תשכ"א, עמ' (הנ"ל, ממדיה העולמיים של ההיסטוריה היהודית, ירושלים תשנ"ו) D. Abulafia, 'The King and the Jews The Jews in the Ruler's Service', in: C. Cluse (ed.), The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries), Turnhout 2004, pp F. Lotter, 'The Scope and Effectiveness Imperial Jewry Law in the High Middle Ages', Jewish History. 4 (1989), pp שיעור 7: ההנהגה המרכזית בארץ ישראל ובבבל הישיבה בא"י ובבבל; ראשות הגולה וראשי ישיבות; מרחבי ה"רשויות"; השלטון העצמי; פולמוסים במוסדות ההנהגה המרכזיים; המנהיגים; ביטויים של הנהגה מרכזית במעשה, בסמל ובמיתוס. ח"ה בן ששון, פרקים בתולדות עם ישראל בימי הביניים, תל-אביב תשי"ח, עמ' א' גרוסמן, ראשות הגולה בבבל בתקופת הגאונים, ירושלים תשמ"ד, עמ' 97 80, 75 57, / 16

5 מ' בן ששון, 'ההנהגה העצמית של היהודים בארצות האסלאם במאות ה- 7 עד ה- 12', בתוך: א' גרוסמן וי' קפלן (עורכים), קהל ישראל. השלטון העצמי היהודי לדורותיו, כרך ב', ירושלים תשס"ב, עמ' שיעור 8: צמיחת המרכזים החדשים: מזרח המרכז הבבלי מול המרכז הארץ-ישראלי; עליית המרכזים החדשים בצפון אפריקה, מצרים, ספרד מיתוסים ומציאות. ש' אסף, תקופת הגאונים וספרותה, ירושלים תשט"ו, עמ' קב-קי, קכה-קל G.D. Cohen, 'The Story of the Four Captives*', PAAJR. 29 (1961), pp G.D. Cohen, The Book of Tradition (Sefer Ha-Qabbalah), London 1969, pp. XLIII-L, LVI-LXII החלק העברי: עמ' שיעור 9: צמיחת המרכזים החדשים: מערב היהודים באיטליה; עליית המרכזים החדשים בספרד, צרפת ואשכנז מיתוסים ומציאות א' גרוסמן, 'הגירת יהודים אל גרמניה והתיישבותם בה במאות ט-יא', בתוך: א' שנאן (עורך), הגירה והתיישבות בישראל ובעמים, ירושלים תשמ"ח, עמ' א' גראבויס, 'דמותו האגדית של קארל הגדול במקורות העבריים של ימי הביניים', תרביץ, לו (תשכ"ז), עמ' שיעור 10: מהנהגה מרכזית לקהילה מקומית: צמיחתה של הקהילה היהודית בארצות האסלאם והנצרות רעיונות היסוד של הקהילה; זיקתה לעיר ולקורפורציות העירוניות; מוסדותיה של הקהילה המקומית; הקהילה בארצות האסלאם והנצרות; הנהגות אזוריות. י' בער, 'היסודות וההתחלות של ארגון הקהילה היהודית בימי הביניים', ציון, טו (תש"י), עמ' 41 1 ח"ה בן ששון, 'מקומה של הקהילה' העיר בתולדות ישראל', הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשל"ו, עמ' 23 7 מ' בן ששון, 'קשרי מגרב-משרק במאות הט'-הי"א: נאמנות, מחויבות, שותפות', פעמים, 38 (תשמ"ט), עמ' א' גרוסמן, 'הקהילה היהודית באשכנז במאות ה- 10 וה- 11', בתוך: א' גרוסמן וי' קפלן (עורכים), קהל ישראל, כרך ב', ירושלים תשס"ד, עמ' / 16

6 א' גראבויס, 'הנהגת הפרנסים בקהילות צפון צרפת במאות ה- 11 וה- 12', בתוך: א' גרוסמן וי' קפלן (עורכים), קהל ישראל, כרך ב', ירושלים תשס"ד, עמ' שיעור 11: הפעילות הכלכלית של היהודים בארצות האסלאם פרנסות יהודיות "מסורתיות"; מקום היהודים במדינה ובחברה; היהודים במסחר הבין לאומי; הבנקאים היהודים ואצילי הסוחרים; טכניקות מסחריות מתוחכמות; המעבר לריבית והשלכותיו הכלכליות והחברתיות; מחיות היהודים בעיני עצמם ובעיני בני זמנם שאינם יהודים; הא-נומאליה של פרנסות היהודים בימי הביניים, נסיבותיה ומשמעותה לזמנה ולזמנים מאוחרים. ח"ה בן ששון, פרקים בתולדות היהודים בימי הביניים, תל-אביב תשי"ח, עמ' מ' גיל, א"י בתקופה המוסלמית הראשונה, א, תל-אביב תשמ"ג, עמ' J. Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Medieval Islam, London 1937, pp שיעור 12: הפעילות הכלכלית של היהודים בארצות הנצרות התמורות בעקבות מסעי הצלב; הצמצום בהיקף הפעילות המסחרית; המעבר לעסקי הלוואה בריבית; המשכונאות; תפקידה של ההלוואה בריבית בממלכות הפאודליות; השתלבות במהלכי הכלכלה העולמית במערב אירופה ובמזרחה. מ' טוך, 'כלכלתה של גרמניה במאות ה- 14; 13 סביבה ומסגרת לפעילות הכלכלית של היהודים', בתוך: נ' גרוס (עורך), יהודים בכלכלה, ירושלים תשמ"ה, עמ' ח' סולוביצ'יק, הלכה, כלכלה ודימוי עצמי: המשכונאות בימי הביניים, ירושלים תשמ"ה, עמ' 24 9 H. Soloveitchik, 'Halakha, Taboo and the Origin of Jewish moneylending in Germany', in: C. Cluse (ed.), The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries), Turnhout 2004, pp ק' סטואו, מיעוט בעולם נוכרי, ירושלים 1997, עמ' J. Shatzmiller, Shylock Reconsidered. Jews, Money Lending and Medieval Society, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1990, pp שיעור 13: אליטות חברתיות ותרבותיות אריסטוקרטיות חברתיות; חסידות אשכנז; בעלי התוספות; פרשנות המקרא; הישיבות מהטיפוס האירופי. א' גרוסמן, 'ירושת אבות בהנהגה הרוחנית של קהילות ישראל בימי הביניים המוקדמים', ציון, נ (תשמ"ה), עמ' א' מרקוס (עורך), דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז, ירושלים תשמ"ז, עמ' , 11 6 / 16

7 278 י' בער, 'המגמה הדתית-החברתית של ספר חסידים', ציון, ג (תרצ"ח), עמ' 50 1 ח"ה בן ששון, תולדות עם ישראל בימי הביניים, תל אביב תשכ"ט, עמ' , 133 א' גרוסמן, חכמי אשכנז הראשונים, ירושלים תשמ"א, עמ' א"א אורבך, בעלי התוספות, א, ירושלים תש"ם, עמ' מ' ברויאר, 'לחקר הטיפולוגיה של ישיבות המערב בימי הביניים', בתוך: ע' אטקס וי' שלמון (עורכים), פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה. מוקדשים לפרופסור יעקב כ"ץ, ירושלים תש"ם, עמ' מה-נה שיעור 14: היצירה הרוחנית בימי הביניים המוקדמים הישגיה של תקופת הגאונים; מפעלי הפסיקה המקובצים במזרח ובמערב; המאפיינים של התרבות היהודית-הערבית של ימי הביניים; לשאלת "תור הזהב" של תפוצות מסוימות; המאפיינים התרבותיים של יהודי אירופה עד למסע הצלב הראשון; בין התרבות הנוכרית לתרבות היהודית דרכי הקליטה והדחייה. ש' אסף, תקופת הגאונים וספרותה, ירושלים תשט"ו, עמ' קלג-קעט י' טברסקי, 'ספר משנה תורה לרמב"ם מגמתו ותפקידיו', דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ה 1 / (תשל"ב), עמ' 22 1 I. Twersky, 'Aspects of the Social and Cultural History of Provencal Jewry', H.H. Ben Sasson & S. Ettinger (eds.), Jewish Society Through the Ages, New York 1971, pp ע' פליישר, 'הרהורים בדבר אופיה של שירת ישראל בספרד', פעמים, 2 (תשל"ט), עמ' שיעור 15: הקראים והתנועות המשיחיות במזרח מ' גיל, ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ( ), א, תל-אביב תשמ"ג, עמ' י' ארדר, אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן, תל אביב תשס"ד, עמ' ח"ה בן ששון, פרקים בתולדות עם ישראל בימי הביניים, תל אביב תשכ"ט, עמ' א"ז אשכולי, התנועות המשיחיות בישראל, ירושלים תשמ"ח (הדפסה חוזרת), עמ' , / 16

8 שיעור 16: מקומה של ארץ ישראל בתולדות היהודים בימי הביניים המאוחרים: הלכה ומעשה הישוב היהודי בארץ ישראל וזיקתו לתפוצות; השפעת הכיבושים של הארץ על היישוב ועל מעמדו (עד הכיבוש העות'מאני); מקומה של ארץ ישראל בתודעתם של בני התקופה יצירה, עליה לרגל ועליה; לשאלת מרכזיותה של א"י בימי הביניים. י' פראוור (עורך), ההיסטוריה של א"י כרך ששי; שלטון המוסלמים והצלבנים, ירושלים 1981, עמ' 31 37, , , א' ריינר, 'הקהילה היהודית בשנות הדמדומים של שלטון הצלבנים', בתוך: א' כהן (עורך), ההיסטוריה של א"י כרך שביעי; שלטון הממלוכים והעות'מאנים, ירושלים 1981, עמ' שיעור 17: השינויים ביחס הכנסיה כלפי היהודים במאות יב-יג עמדת האפיפיורים הגדולים; אינוקנטיוס הג' והועידה הלאטרנית הרביעית; מדיניותם של הונוריוס הג', גרגוריוס הט' ואינוקנטיוס הד'; חוקי היהודים של הכנסיה. S. Grayzel, The Church and the Jews in the XIIIth Century, I, Philadelphia 1933, pp S. Grayzel, 'The Papal Bull Sicut Judeis', Studies and Essays in Honor of Abraham A. Neuman, Philadelphia 1962, pp ק' סטאו, 'שנאת ישראל או אהבת הכנסיה: גישת האפיפיורים ליהודים', בתוך: ש' אלמוג (עורך), שנאת ישראל לדורותיה, ירושלים תש"ם, עמ' שיעור 18: תמורות בויכוח היהודי-נוצרי בימי הביניים העיליים הספרות התלמודית הופכת לנושא בויכוח; הויכוח נגד התלמוד; ויכוח פאריז; ויכוח ברצלונה; יצירתו של ריימונדוס מארטיני והשלכותיה. ע' פונקנשטיין, 'התמורות בויכוח הדת שבין היהודים לנוצרים במאה הי"ב', ציון, לג (תשכ"ח), עמ' י. בער, 'לביקורת הויכוחים של ר' יחיאל מפאריז ושל ר' משה בן נחמן', תרביץ, ב (תרצ"א), עמ' ג'. כהן, כעיוור במראה. היהודי בתפיסה הנוצרית בימי הביניים, ירושלים תשס"ב, עמ' D. Berger, 'Christian Heresy and Jewish Polemic in the 12th and 13th Centuries', Harvard Theological Review, 68 (1975), pp שיעור 19: התגבשות הסטריוטיפ של היהודי בדעת הקהל באירופה עלילת הדם והתפתחותה; עלילת לחם הקודש; היהודי והשטן; היהודי באמנות הנוצרית; "הכנסיה מול בית הכנסת"; הסטראוטיפ בספרות. 8 / 16

9 G. Langmuir, Toward a Definition of Antisemitism, Berkeley 1990, pp , ר' בונפיל, 'היהודים והשטן בתודעה הנוצרית בימי הביניים', בתוך: ש' אלמוג (עורך), שנאת ישראל לדורותיה, ירושלים תש"ם, עמ' שיעור 20: קווים עיקריים לתולדות היהודים באשכנז, צרפת ואנגליה אשכנז: ייסוד הקהילות הראשונות; גזירות תתנ"ו ובעיית קידוש השם; "תור הזהב" בצל הצלב; בין תרבות נוכרית לתרבות יהודית דרכי קליטה ודחייה; גזירות רינדפלייש ב ו"יובל האימים"; המגפה השחורה; ההתיישבות מחדש של היהודים בערים הגרמניות; גירושי היהודים במאות ה- 14 וה- 15 וחיסול החיים העירוניים בגרמניה; ההגירה לאיטליה ולמזרח אירופה. צרפת: ההגירה מהדרום לצפון; רש"י ובית מדרשו; עלילת בלוא; גירוש ראשון ב- 1181; לואי הקדוש והיהודים; גירוש שני 1306; התיישבות מחדש עד הגירוש האחרון 1394 אנגליה: ההתיישבות אחרי 1066; היסוד התרבותי הצרפתי; הפריחה במאה הי"ב; אהרן מלינקולן; הניסיון לתקן את מצב היהודים וכשלונו; גירוש היהודים ב- 1290; השנאה ליהודים אחרי הגירוש: צ'וסר. י' בער, 'גזירת תתנ"ו', ספר אסף, ירושלים תשי"ג, עמ' ר' חזן, מסע הצלב הראשון והיהודים, ירושלים 2000, עמ' מ' ברויאר, '"המוות השחור" ושנאת ישראל', בתוך: ש' אלמוג (עורך), שנאת ישראל לדורותיה, ירושלים תש"ם, עמ' מ' ברויאר, 'פרולוג: ימי הביניים היהודיים', בתוך: מ' ברויאר ומ' גרץ (עורכים), תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה, ירושלים תשס"א, כרך א', עמ' ש' שוורצפוקס, יהודי צרפת בימי הביניים, תל אביב 2001, עמ' , , , ר' סטייסי, 'יהדות אנגליה ובעיית הגירוש', בתוך: ד' כ"ץ וי' קפלן (עורכים), גירוש ושיבה. יהודי אנגליה בחילופי הזמנים, ירושלים תשנ"ד, עמ' 25 9 שיעור 21: יהדות ספרד בתקופת הרקונקיסטה הרקונקיסטה הראשונה; מדיניות השרים הנוצרים בתקופת הכיבושים; בין התקופה הראשונה והשניה של הרקונקיסטה; היהודים כגורם פוליטי-קולוניזאטורי; יחסם ליהודים של המלכים הכובשים הגדולים; אלפונסו העשירי מלך קאסטיליה ויעקב הראשון מלך אראגוניה. י' בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת, תל-אביב 1965, עמ' 45 64, 65 77, 82 90, ח' ביינארט, 'דמותה של החצרנות היהודית בספרד הנוצרית', בתוך: קבוצות עלית ושכבות מנהיגות בתולדות ישראל ובתולדות העמים, ירושלים תשכ"ז, עמ' / 16

10 שיעור 22: יהדות ספרד בין גזירות קנ"א לגירוש 1492 גזירות קנ"א בקאסטיליה ובאראגון; בעיית האנוסים; תקנות ואליאדוליד מ- 1412; ויכוח טורטוסה ותוצאותיו; כינוס באי כוח הקהילות מקאסטיליה ב- 1432; הוויכוח סביב בעיית האנוסים; עליית המלכים הקאתולים והקמת האינקוויזיציה; מדיניות המלכים הקאתולים כלפי היהודים; הגירוש ותוצאותיו; גירוש פורטוגל וגזירת השמד. י' בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, עמ', , , , ח' ביינארט, 'השמד הגדול. בעיית האנוסים וגורלם במאה הט"ו', בתוך: ח' ביינארט (עורך), מורשת ספרד, ירושלים תשנ"ב, עמ' ח' ביינארט, 'גירוש ספרד גורמים ותוצאות', שם, שיעור 23: עולמם הפנימי של יהודי ספרד בימי הביניים המתח החברתי והאידאולוגי בספרד הנוצרית; בין ראציונאליזם דתי ואוורואיזם; צמיחת הקבלה. י' בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, עמ' , ,64 53 מ' אידל, 'המחשבה היהודית בספרד של ימי הביניים', בתוך: ח' ביינארט (עורך), מורשת ספרד, ירושלים תשנ"ב, עמ' י' תא-שמע, 'הלכה, קבלה ופילוסופיה בספרד הנוצרית לביקורת ספר "תולדות היהודים בספרד הנוצרית", שנתון המשפט העברי, יח-יט (תשנ"ב-תשנ"ה), עמ' א' גרוסמן, 'יצירתם ההלכתית של חכמי ספרד', בתוך: ח' ביינארט (עורך), מורשת ספרד, ירושלים תשנ"ב, עמ' שיעור 24: יהדות האימפריה העות'מנית מגורשי ספרד: קליטתם, התארגנותם, פעילותם החברתית והרוחנית; הישוב בא"י. ח"ה בן-ששון, 'דור גולי ספרד על עצמו', בתוך: הנ"ל, רצף ותמורה, תל-אביב תשמ"ד, עמ' , ח' גרבר, 'יהודי האימפריה העות'מנית במאות ה- 17', 16 כלכלה וחברה, ירושלים תשמ"ג, עמ' 9 76 י' הקר, '"הרבנות הראשית" באימפריה העות'מנית במאות הט"ו והט"ז', ציון, מט (תשמ"ד, עמ' י' הקר, 'יוצאי ספרד באימפריה העות'מנית במאה הט"ז קהילה וחברה', בתוך: ח' ביינארט (עורך), מורשת ספרד, ירושלים תשנ"ב, עמ' / 16

11 שיעור 25: היהדות בעולם הרפורמציה והקונטרה-רפורמציה (היהודים בגרמניה ואיטליה) לותר והיהודים; מצב היהודים בארצות הרפורמציה; הקונטרה-רפורמציה והשפעתה על מעמד היהודים; יהדות איטליה בתקופת הרנסאנס ובשלהי ימי הביניים. ח"ה בן ששון, תולדות עם ישראל בימי הביניים, תל אביב תשכ"ט, עמ' מ' ברויאר, 'פרולוג: ימי הביניים היהודיים', בתוך: מ' ברויאר ומ' גרץ (עורכים), תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה, כרך א', ירושלים תשס"א, עמ' ר' בונפיל, 'הקהילה היהודית באיטליה בתקופת הרנסנס', בתוך: א' גרוסמן וי' קפלן (עורכים), קהל ישראל, כרך ב', ירושלים תשס"ד, עמ' ר' בונפיל, 'היהודים הספרדים והפורטוגלים באיטליה', בתוך: ח' ביינארט (עורך), מורשת ספרד, ירושלים תשנ"ב, עמ' B. Ravid, 'From Geographical Realia to Historiographical Symbol: The Odyssey of the World Ghetto', D.B. Ruderman ed., Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy, New York/London 1992, pp שיעור 26: היהודים בשלהי ימי הביניים: יהדות מזרח אירופה הישוב היהודי בפולין-ליטא; חלקם של היהודים בקולוניזציה של אוקראינה; הארנדה; מעמד היהודים בפולין-ליטא; גזירות ת"ח ות"ט. י' היילפרין, 'קורות היהודים במזרחה של אירופה מימים ראשונים ועד חלוקת פולין', בתוך: י' היילפרין, יהודים ויהדות במזרח-אירופה, ירושלים תשכ"ט, עמ' 30 9 ש' אטינגר, 'חלקם של היהודים בקולוניזציה של אוקראינה ( )', ציון, כא (תשט"ז), עמ' שיעור 27: היהודים במערב אירופה בשלהי ימי הביניים (הולנד, צרפת, אנגליה) האנוסים החוזרים ליהדות; קהילות הספרדים במערב אירופה במאות י' קפלן, 'הקהילה הפורטוגלית באמסטרדם במאה הי"ז: בין מסורת לשינוי', דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ז/ 6 (תשמ"ו), עמ' י' קפלן, הפזורה הספרדית המערבית, תל אביב תשנ"ה, י"י ישראל, 'תרומתה של היהדות הספרדית לחיי הכלכלה ולקולוניזציה באירופה ובעולם החדש (המאות הט"ז הי"ח), בתוך: ח' ביינארט (עורך), מורשת ספרד, ירושלים תשנ"ב, עמ' חומר חובה לקריאה: 11 / 16

12 קריאת החובה כוללת את הפריטים הביבליוגרפיים המסומנים בהדגשה שיעור 1: ימי הביניים : בין מה למה? מה הם ימי הביניים היהודיים? (אלישבע) היסטוריה ותיקוף; היסטוריה יהודית? תדמית התקופה; משמעות השם; בעיות יסוד המיוחדות לתקופה. ח"ה בן-ששון, 'ימי הביניים היהודיים מה הם?' בתוך: הנ"ל, רצף ותמורה, תל-אביב תשמ"ד, עמ' י' כ"ץ, 'מקומם של ימי הביניים בתולדות ישראל', בתוך: מ' בר-אשר (עורך), מחקרים במדעי היהדות, ירושלים תשמ"ו, עמ' ש' בארון, 'גטו ואמנציפציה. האם עלינו לשנות את ההשקפה המסורתית?' בתוך: הנ"ל: ממדיה העולמיים של ההיסטוריה היהודית, ירושלים תשנ"ו, עמ' Marina Rustow and ElishevaBaumgarten, Comparative Medieval Perspectives, InThe Bloomsbury Companion to Jewish History (London, 2014) שיעור 2: מסגרות המקום (מרים) יהודים וגאוגרפיה; מפת היישובים היהודיים בשלהי העת העתיקה;נפילת האימפריה הרומית; כיבושי האסלאם; העולם החדש ומיקומם של היהודים בו. Peter Brown, The World of Late Antiquity, London 1971, Chapter XIV, pp שלמה נאמן, כיצד צמחה תרבות המערב? מבט על ההיסטוריה של ימי הביניים, תל אביב 1981, עמ' אלברט חוראני, היסטוריה של העמים הערבים, תל אביב 1996, עמ' ש' בארון, 'הרהורים על הדימוגרפיה ההיסטורית של היהודים בימי קדם ובימי הביניים', בתוך: נתיבי הגות ותרבות. ספר היובל לי"א טרטקובר, תל-אביב 1970, עמ' שיעור 3 : העולם היהודי בעקבות כיבושי האסלאם (מרים) עלייתו והתגבשותו של עולם האסלאם;המרכז הבבלי מול המרכז הארץ-ישראלי; עליית המרכזים החדשים בצפון אפריקה, מצרים וספרד מיתוסים ומציאות. אלברט חוראני, הסטוריה של העמים הערביים, תל אביב 1996, עמ' ירחמיאל ברודי, צוהר לספרות הגאונים, תל אביב 1998, עמ' (פרק ראשון). משה גיל, ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ( ),תל-אביב תשמ"ג, כרך ראשון, עמ' א' גרוסמן, ראשות הגולה בבבל בתקופת הגאונים, ירושלים תשמ"ד, עמ' 97 80, 75 57, G.D. Cohen, The Book of Tradition (Sefer Ha-Qabbalah), London 1969, pp. XLIII-L,.46-5 'עמ:החלקהעבריLVI-LXII G.D. Cohen, 'The Story of the Four Captives*', PAAJR. 29 (1961), pp שיעור 4: צמיחת המרכזים החדשים במערב (אלישבע) היהודים באיטליה; עליית המרכזים החדשים בספרד, צרפת ואשכנז מיתוסים ומציאות. א' גרוסמן, 'הגירת יהודים אל גרמניה והתיישבותם בה במאות ט-יא', בתוך: א' שנאן (עורך), יצחק חן 12 / 16

13 ואורה לימור (עורכים), לידתה של אירופה, האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ג. א' גראבויס, 'דמותו האגדית של קארל הגדול במקורות העבריים של ימי הביניים', תרביץ, לו (תשכ"ז), עמ' Joshua Holo, Byzantine Jewry in the Mediterranean Economy (Cambridge, 2009). Julia H.M.Smith, Europe after Rome (Oxford, 2005), Rosamond McKitterick, The Early Middle Ages (Cambridge, 2001), שיעור 5: בין נצרות ליהדות שיח דתות (ישראל) העמדה התיאולוגית; ועידות הכנסייה; הבולות האפיפיוריות; החוק הקאנוני. מתי א-ג, כא-כח. J. Parkes, The Conflict of the Church and the Synagogue, New York 1934, pp ק' סטאו, מיעוט בעולם נוכרי, ירושלים תשנ"ז, עמ' ג' כהן, כעיוור במראה: היהודי בתפיסה הנוצרית בימי הביניים, ירושלים תשס"ב, עמ' שיעור 6 : בין אסלאם ליהדות שיחדתות (מרים) קווי הדמיון ונקודות השוני, שתי דתות אברהמיות, הסברים אפשריים למקור הדמיון. מייקל קוק, מוחמד, ירושליםתשנ"ג, פרק 2, עמ' יצחק גולדציהר, הרצאות על האיסלאם, , אלברט חוראני, היסטוריה של העמים הערביים, עמ' שיעור 7: פולמוס בין דתי באסלאם (מרים ג.) מה הוא פולמוס דתי ולמי הוא נועד? מקומו של הפולמוס בתרבות האסלאמית; אבן חזם אלאנדלוסי, סמואל אלמגרבי, סיפורי הנזיר בחירא. חוה לצרוס יפה, עולמות שזורים; ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים, ירושלים 1998, עמ' ברנרד לואיס, היהודים בעולם האסלאם, ירושלים 1996, עמ' (פרק שני) שיעור 8: ריאליה יהודית וחיי יום-יום ובארצות הנצרות (אלישבע) *Alfred Haverkamp, "Jews and Urban Life: Bonds and Relationships," in Christoph Cluse, The Jews of Europe in the Middle Ages, Turnhout, 2004, Elisheva Baumgarten, Daily Commodities and Religious Identity, Studies in Church History 50 (2014) / 16

14 24.12 שיעור 9: ריאליה יהודית וחיי יום-יום ובארצות האסלאם S. D. Goitein, A Mediterranean Society, The Jewish Communities of the Arab World As Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, Berkeley 1983, vol. IV, pp (chap. XI A 1) שיעור 10 :המשפחה היהודית בארצות האסלאם (מרים) המשפחה המורחבת והתא המשפחתי הגרעיני, נישואין ואהבה? פוליגמיה, אמהות ואבהות, ילדים ומתבגרים, בין אחים ואחיות, עבדים ושפחות, כיבוד הורים. ש"ד גויטיין, חברה ים תיכונית, תל אביב 2005, עמ' מריםפרנקל, "שאוןגלינעורים; עלהתבגרותומתבגריםבחברההיהודיתבארצותהאסלאםבימיהביניים", זמנים- רבעוןלהיסטוריה, גליוןמספר 102, אביב 2008, עמ' Miriam Frenkel, Slavery in Jewish Medieval Society under Islam A Gendered perspective, in: M. Morgenstern, C. Boudignon, C. Tietz (eds.), Maennlich und WeiblichschufErSie,Goettingen 2011, pp אברהם גרוסמן, חסידות ומורדות- נשים יהודיות באירופה בימי הביניים, ירושלים תשס"א, עמ' (פרק שני). מ"ע פרידמן, "ההלכה כעדות לחיי המין אצל היהודים שבארצות האסלאם בימי הביניים - כיסוי הפנים ונישואי מתעה", פעמים (1990), 45 עמ' שיעור 11 :המשפחה היהודית באשכנז בימי הביניים (אלישבע) מקומו של התא המשפחתי בחברה, בין הורים לילדים, נשים ואמהות, בין אבות לילדיהם, נישואים וגירושים, עגינות ואלמנות. אברהם גרוסמן, חסידות ומורדות- נשים יהודיות באירופה בימי הביניים, ירושלים תשס"א, , (פרקים.(11,4 שמחה גולדין, "המושג 'משפחה' אצל יהודי צפון צרפת וגרמניה בימי הביניים", בתוך: מ' אליאב פלדון וי' חן (עורכים), נשים, זקנים וטף, ירושלים 2001, עמ' א' מרקוס, טקסי ילדות, ירושלים תשנ"ח, עמ' (פרק חמישי) שיעור 12: מעמדם המשפטי של היהודים בארצות האסלאם אנשי ספר ובני חסות; מתפיסה דתית למעמד משפטי; שיטת החסות: עקרונות ומציאות. מרקכהן, בצלהסהרוהצלב, חיפה 2001, עמ' C. Cahen, 'Dhimma', Encyclopedia of Islam, II, 1983, pp Gustav Von Grunebaum, 'Eastern Jewry under Islam', Viator, II (1971), pp ברנרד לואיס, היהודים בארצות האסלאם, ירושלים 1996, עמ' (פרק ראשון) שיעור 13 : מעמדם של היהודים בארצות הנצרות והשינויים ביחס הכנסייה כלפי היהודים במאות יב-יג המורשת של החקיקה הרומית; גזירות להגבלות דתיות ולהמרת דת באיטליה, בביזנטיון ובצרפת; שיעבוד היהודים בקיסרות הרומית הקדושה; אווירת הרחוב והשתקפותה בדרשה ובאמנות התקופה. עמדת האפיפיורים הגדולים; אינוקנטיוס הג' והועידה הלאטרנית הרביעית; מדיניותם של הונוריוסהג', גרגוריוסהט' ואינוקנטיוס הד'; חוקי היהודים של הכנסיה. 14 / 16

15 א' לינדר, 'החוק הרומי בחקר תולדות עם ישראל', דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ו(תשמ"ד), עמ' ש' בארון, '"מלוא הריבונות האפוסטולית" ו"שעבוד היהודים" בימי הביניים', בתוך: ספר יובל ליצחק בער במלאת לו שבעים שנה, ירושלים תשכ"א, עמ' (הנ"ל, ממדיה העולמיים של ההיסטוריה היהודית, ירושלים תשנ"ו). D. Abulafia, 'The King and the Jews The Jews in the Ruler's Service', in: C. Cluse (ed.), The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries),Turnhout 2004, pp F. Lotter, 'The Scope and Effectiveness Imperial Jewry Law in the High Middle Ages', Jewish History. 4 (1989), pp S. Grayzel, The Church and the Jews in the XIIIth Century, I, Philadelphia 1933, pp Guido Kisch, The Jews in Medieval Germany A Study of Their Legal and Social Status : New York 1970, pp S. Grayzel, 'The Papal Bull SicutJudeis', Studies and Essays in Honor of Abraham A. Neuman, Philadelphia 1962, pp ק' סטאו, 'שנאת ישראל או אהבת הכנסיה: גישת האפיפיורים ליהודים', בתוך: ש' אלמוג (עורך), שנאת ישראל לדורותיה, ירושלים תש"ם, עמ' שיעור 14 : צמיחתה של הקהילה היהודית בארצות האסלאם ומוסדותיה (מרים). רעיונות היסוד של הקהילה; מוסדות הקהילה המקומית; הנהגות אזוריות. י' בער, 'היסודות וההתחלות של ארגון הקהילה היהודית בימי הביניים', ציון, טו (תש"י), עמ' ח"ה בן ששון, 'מקומה של הקהילה' העיר בתולדות ישראל', הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשל"ו, עמ'.23 7 ש"ד גויטיין, חברה ים-תיכונית, תל אביב 2005, עמ' מ' בן ששון, 'קשרי מגרב-משרק במאות הט'-הי"א: נאמנות, מחויבות, שותפות', פעמים, 38 (תשמ"ט), עמ' מ' בן ששון, 'ההנהגה העצמית של היהודים בארצות האסלאם במאות ה- 7 עד ה- 12', בתוך: א' גרוסמן וי' קפלן (עורכים), קהל ישראל. השלטון העצמי היהודי לדורותיו, כרך ב', ירושלים תשס"ב, עמ' בסילבוס. חומר לקריאה נוספת: רשום בסילבוס הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי: מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 80 הרצאה 0 % השתתפות % / 16

16 Powered by TCPDF ( הגשת עבודה % 0 הגשת תרגילים % 0 הגשת דו"חות % 0 פרויקט מחקר % 0 בחנים % 0 אחר % 0 מידע נוסף / הערות: 16 / 16

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

מבוא לדת האסלאם

מבוא לדת האסלאם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה ללימודי המזרח-התיכון מבוא לדת האסלאם מרצה: ד"ר מוחמד אל-עטאונה מתרגלים: גב' דפנה שרף-דוידוביץ ' מר אביעד מורנו א. מבנה הקורס: 1. הרצאה: קורס זה יעסוק בתולדות דת האסלאם

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות - 50224 תאריך עדכון אחרון 14-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית יצחק קונפורטי הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת

גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית יצחק קונפורטי הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת על הקשר ההדוק שנרקם בין ייצוגו של העבר היהודי ובין צמיחתה של הלאומיות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

בועז שושן הכיבוש המוסלמי של ירושלים יד יצחק בן צבי 160 ז ת מ ו ת ש ע "ו

בועז שושן הכיבוש המוסלמי של ירושלים יד יצחק בן צבי 160 ז ת מ ו ת ש ע ו בועז שושן הכיבוש המוסלמי של ירושלים יד יצחק בן צבי 160 ז ת מ ו ת ש ע "ו הכיבוש המוסלמי של ירושלים לזכרו של פרופ' משה גיל, מלומד דגול ואיש יקר בשער המאמר: מסגד עומר, שנבנה לפי המסורת המוסלמית סמוך לכנסיית

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

safrai-front-material-x.indd

safrai-front-material-x.indd זאב ספראי איל רגבי ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס- 647 לספירה כּרטא ירושלים THE LAND OF ISRAEL DURING THE TIMES OF THE SECOND TEMPLE, THE MISHNAH AND THE TALMUD

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון לעדכונים ול

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשעו שאלון לעדכונים ול אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il www.mikudim.co.il

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון לעדכו

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשעז שאלון לעדכו אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

untitled

untitled ÌÈ Ï ÔÂÈÒÈapple ÌÈapple Ï Ó È ±πμ apple ÌÈÏ Â È Ó ÚÂ È ÔÂÏ ÈÎ Ï ÈappleÂ Î È È È ÛÒ ±± π± ßÓÚ Ú Ë ± 5 Yedidya layout.indd 91 11/25/09 4:28:03 PM ±πμ apple ÌÈÏ Â È ÌÈapple Ï Ó È ÌÈ Ï ÔÂÈÒÈapple בין מוסדות

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

קורות חיים ורשימת פרסומים

קורות חיים ורשימת פרסומים קורות חיים ורשימת פרסומים )דצמבר 2013( דר' דורון בר פרטים אישיים תאריך לידה: 6 ביולי 1965 מספר תעודת זהות: 059710491 כתובת: רח' רמב"ם 21, מבשרת ציון, 90805 מספר טלפון: 02-5342623.1 השכלה 2003 פוסט דוקטורט,

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

משרד החינוך מכון הנרייטה סאלד המזכירות הפדגוגית המרכז לבחינות בגרות הפיקוח על הוראת היסטוריה בחינוך הכללי מחוון לשאלון בהיסטוריה, לימודי חובה חלק א',

משרד החינוך מכון הנרייטה סאלד המזכירות הפדגוגית המרכז לבחינות בגרות הפיקוח על הוראת היסטוריה בחינוך הכללי מחוון לשאלון בהיסטוריה, לימודי חובה חלק א', משרד החינוך מכון הנרייטה סאלד המזכירות הפדגוגית המרכז לבחינות בגרות הפיקוח על הוראת היסטוריה בחינוך הכללי מחוון לשאלון בהיסטוריה, לימודי חובה חלק א', חורף תשע"ד, מס' 220 022115, הנחיות כלליות: * המחוון

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חיצוני או פנימי למדינה. במצב חירום החברה מכירה בצורך

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 01-03-2014 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Jewish Thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מבט פוליטי על מקום קדוש 231 איוון פרידמן "שאלו שלום ירושלים" מבט פוליטי על מקום קדוש משא ומתן ותעמולה בחוזה תל עג'ול יפו )1229( על עובדות היסוד אין וי

מבט פוליטי על מקום קדוש 231 איוון פרידמן שאלו שלום ירושלים מבט פוליטי על מקום קדוש משא ומתן ותעמולה בחוזה תל עג'ול יפו )1229( על עובדות היסוד אין וי מבט פוליטי על מקום קדוש 231 איוון פרידמן "שאלו שלום ירושלים" מבט פוליטי על מקום קדוש משא ומתן ותעמולה בחוזה תל עג'ול יפו )1229( על עובדות היסוד אין ויכוח: בפברואר 1229, בתל עג'ול יפו, נכרת חוזה לעשר שנים

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE  BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד