קשר מס 34, אביב 2006 "עושים טלוויזיה ישראלית" דיונים לקראת כינון טלוויזיה בישראל, דנה וינקלר בשניים במאי 1968 בשעה 09:30 בבוקר, עלתה לאוויר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "קשר מס 34, אביב 2006 "עושים טלוויזיה ישראלית" דיונים לקראת כינון טלוויזיה בישראל, דנה וינקלר בשניים במאי 1968 בשעה 09:30 בבוקר, עלתה לאוויר"

תמליל

1 "עושים טלוויזיה ישראלית" דיונים לקראת כינון טלוויזיה בישראל, דנה וינקלר בשניים במאי 1968 בשעה 09:30 בבוקר, עלתה לאוויר שקופית ועליה כיתוב "שידור ניסיון". כשעה מאוחר יותר הורה הבמאי לנטין לנתב התמונה one take ושידור מצעד צה"ל, הוא השידור הראשון של הטלוויזיה הכללית הישראלית, יצא לדרך. שידור זה היה האות שסימל את סיומו של ויכוח עיקש, שנמשך למעלה מעשרים שנה, שניטש במדינת ישראל בנושא הטלוויזיה, על הצורך והכדאיות בהקמתה. ככלל, אמצעי התקשורת נתפסים כגורם חשוב, ולעיתים אף מרכזי, בכינונה של מדינה. הקברניטים מעניקים זמן ומשאבים לא מבוטלים כדי לעצב את מוסד התקשורת וליצוק בו אופי ותוכן ההולמים את אופיה של המדינה ואופיו של המשטר. המרץ והמשאבים המושקעים בהחדרת מדיום תקשורתי חדש אינם חפים מחששות, דיונים והשגות כאלה היכולים ללמדנו, ולו ברמז, על עתיד המדיום, כמו גם על החברה בה מתנהל הוויכוח. המחקר מושתת על ההנחה כי טכנולוגיות תקשורת )טלוויזיה אינה יוצאת דופן( אינן עובדות קיימות של הטבע. הן אינן "מגיעות ערומות" : 1 [They] are not fixed natural objects; they have no natural edges. They are constructed complexes of habits, beliefs, and procedures embedded in elaborate cultural codes of communication. The history of media is never more or less the history of their uses, which always leads us away from them to the social practices and conflicts they illuminate 2 או כפי שניסח זאת אבא אבן בנאומו בישיבת הכנסת שעסקה בכינון הטלוויזיה בישראל )ישיבה ר' של הכנסת החמישית ) (: "המכשיר כשהוא לעצמו אינו מגלם בתוכו שום סגולה. אין למכשיר כל אישיות. יוצא ממכשיר זה רק מה ששמים בתוכו". על פי עמדה זו technology( )The social construction of ציבור המשתמשים בטכנולוגיות מדיה technologies( )Media מעצב את אמצעי התקשורת כך שיענו על צרכיו בזמן השימוש. חוקרים רבים המזוהים עם אסכולה זו מדגישים כי התוצר של הבניה מסוג זה הוא מדיה המשרתת את האינטרסים של האליטות בחברה Jakubowicz(.)et al בשנותיה הראשונות של המדינה פעלו כלי התקשורת תחת השפעתה ופיקוחה של ההנהגה הפוליטית, ואף יותר מכך, התקשורת היוותה חלק בלתי נפרד מן המערכת הפוליטית של המדינה )ברזילי, 1996(. על אף קביעה זאת היה ברור לשני הצדדים שרק מוסד תקשורת מודרני ובעל מכוונות של עיתונות חופשית יכול לתרום את חלקו לבניית מדינה דמוקרטית ומודרנית. בצד החשיבות שניתנה לערכי הדמוקרטיה והמודרנה, מצב החירום הביטחוני המתמשך בישראל הביא לכך שבישראל לא הונהגו הפרדה וניתוק בין החברה האזרחית לבין החברה הצבאית, כפי שנהוג בחברות מערביות אחרות, וכן לפעילות מתמשכת בשם הביטחון בכל תחומי החיים )ברזילי,.)1992 כך, כבר בצעדי המימוש הראשונים של מדיניות התקשורת בישראל נקלעו מייסדי המדינה למעין קונפליקט כפול: מן ההיבט הערכי הם ניצבו מול הצורך לפשר בין מסורת היישוב האוטוריטטיבית ובין הנורמות הדמוקרטיות החדשות. בהיבט המעשי עמד הניגוד בין הרצון לעצב מוסד תקשורת בעל זכויות מרביות של חופש מידע וחופש ביטוי ובין הצרכים המעשיים של שלטון שהיה חייב להמשיך לפקח ולשלוט על אמצעי התקשורת )כספי, בדפוס(. כחלק ממדיניות התקשורת המתגבשת, התפתח דיון ער סביב שאלת יכולת התרומה הפוטנציאלית של הטכנולוגיות החדשות להגשמת מטרת העל של המדינה. באותה רוח עלו נימוקים בעד ונגד החדרת מדיום הטלוויזיה, שנתפס, כמו גם אמצעי התקשורת האחרים, כסוכן חיברות )סוציאליזציה( ובעל תכונות ויכולות בתחום החינוך, התרבות והקניית ערכים. המחקר הקיים הדן בלבטים שקדמו להפעלתה של טלוויזיה בישראל עוסק, לרוב, בתקופה הסמוכה לתחילת השידורים ואינו סוקר את ההתפתחויות והתמורות שחלו בנושא בשנים המוקדמות של המדינה. במחקרים אלה ניתן משקל רב למצב החירום הביטחוני ותרומתו לכינון טלוויזיה בישראל )ראו לדוגמא ;1981 Gotliffe, Sadan, 1970 ;Katz, 1971; משעל, ;1976 גיל,.)

2 מאמר זה בא לנסות ולמלא את החלל שנוצר בספרות המחקרית ולהתחקות אחר הלבטים, הדיונים והנימוקים של הדרג המדיני והביטחוני, כמו גם של דעת הקהל, בעד ונגד החדרתה של טלוויזיה לישראל מאז קום המדינה ועד לשידור הטלוויזיוני הכללי הראשון בשניים במאי המאמר מציע כי הגורם החברתי תרבותי, כמו גם זה הפוליטי, קדמו לגורם הביטחוני בהחלטה לכונן טלוויזיה בישראל, וכי האחרון הפך לדומיננטי בעיקר סמוך לתחילת השידורים ושימש להם כזרז. מדינת ישראל ורעיון "כור ההיתוך" ישראל בראשית ימיה היתה חברה צעירה ורבת גוונים שהתמודדה, תוך תקופה קצרה, עם גידול אוכלוסייה חסר תקדים. זרם העולים לישראל ממדינות ותרבויות שונות הגיע לשיא בין השנים , שבמהלכן הכפילה האוכלוסיה היהודית בארץ את מספרה. קברניטי המדינה, ובראשם דוד בן גוריון, רצו בהקמת מדינת לאום חדשה ומלוכדת בעלת תרבות אחידה ואורחות חיים מודרניים ודמוקרטיים. 3 כדי להצליח ולקיים לאום במדינה הצעירה ולטפח את האלמנטים ההגמוניים בה, העבירה המדינה את אזרחיה החדשים דרך מנגנוני "כור ההיתוך", כדי שאלה ייחשבו לחברים מלאים בקולקטיב. ההתאמה לתבנית העברית המתגבשת כזאת הקוראת לעזיבת אמונות, תרבויות ושפות שונות נוצקה בדמותו של יליד הארץ הצבר, שנתפס כפריה של תרבות המערב, וזיכתה ביחס בוז פטרוני את מי שלא נמנה עמה מההתחלה. הרצון להיבדל מהיהודי הגלותי חלחל, לצד הערכים והסגנון, לרבדים עמוקים ומגוונים של התרבות העברית המתגבשת )לדוגמא: לבוש, עגה, הווי ותספורת(. 4 את מהותו של כור ההיתוך, כפי שהתגבשה במתכונתו הישראלית, הגדיר ליסק "הוראתו הפשטנית של המושג היא התנתקות מכל האלמנטים הייחודיים של מסורות עדתיות ויצירת מערכת תרבותית, שאמנם יש בה מרכיבים תרבותיים מגוונים, אבל ביסודה היא נשלטת על ידי מרכיב דומיננטי אחד, התרבות האשכנזית, המערב אירופית, תהייה הגדרתה אשר תהייה ". 5 "כור ההיתוך" הינו מושג הארוג בתוך האידיאולוגיה הציונית כבר מראשיתה כאתוס מוסרי וכמיתוס חוויתי של החברה הלאומית הנבנית תוך קיבוץ גלויות ומיזוגן באדמה ההיסטורית. במונח "קיבוץ גלויות" ראו בתנועה הציונית בניין חברה יהודית חדשה באמצעות השיבה לארץ ישראל, יצירת רוב יהודי בה, החייאת השפה העברית וייסוד כלכלה יציבה. מושג נוסף שבו דנו מנהיגי הציונות והאבות המייסדים של המדינה הוא "מיזוג גלויות". את המונח ניתן להבין בשני מובנים: מיזוג בתוך תרבות מסויימת, במתכונת של "כור ההיתוך" האנגלוסקסי בארצות הברית, 6 או מיזוג של תרבויות שונות למארג צבעוני אחד, כפי שיכול להשתמע מהמושג היהודי של "כלל ישראל". 7 גם אם לא הוכרע הדבר במפורש, ניתן ללמוד על מגמת הפרשנות שניתנה למושג מאחד הנושאים שעמד במרכז הדיון בכור ההיתוך ומקורו בניגוד בין "תפיסת המזרח והמערב" בחברה שאמורה הייתה להתגבש עם השיבה לארץ ישראל מה שלימים נודע כשסע העדתי המלווה את ישראל עד עצם ימים אלה. הדיון נתגלע עוד בראשית שנות העשרים של המאה הקודמת בתפיסתו של זאב ז'בוטינסקי. בהשפעת מקס נורדאו ובעקבות קלויזנר קבע ז'בוטינסקי "אין לנו היהודים שום דבר משותף עם מה שמכונה 'מזרח' ותודה לאל". מקס נורדאו הצהיר כי כוונת הציונות היתה "להרחיב את גבולות אירופה עד נהר פרת" וכל זה כדי "לטאטא מארץ ישראל ובאופן יסודי, עד כמה שמדובר על היהדות שבה, את כל עקבותיה של 'הנשמה המזרחית'". 8 ז'בוטינסקי, שהיה מודע לכך שבתקופת המעבר הציונות בארץ ישראל תתקיים בסביבה שיש בה אורינטציה מזרחית, קבע כי בכל זאת "התרבות 'המערבית' היא עצם מעצמנו, בשר מבשרנו ורוח מרוחנו. להסתלק מן 'המערביות' להתדבק במה שהוא טיפוסי בשביל 'המזרח' פירוש של הדבר בשבילנו להתכחש לעצמנו". 9 מדיניות "כור ההיתוך" ו"הממלכתיות" במתכונתן הישראלית החדשה, הקיפו את כל תחומי החיים וכללו חינוך, צבא, שירותים חברתיים וכדומה. גם מקומם של אמצעי התקשורת לא נפקד מהאחריות הלאומית ומהחובה להירתם למשימות שניצבו בפני החברה החדשה והצורך לעצבה. כך, כאשר הדיון בנושא הטלוויזיה החל לתפוס תאוצה, נבחנו האפשרויות לרתום את המדיום לצורכי המדינה. במובן זה העיסוק במדיום הטלוויזיוני מרתק שכן, להבדיל מאמצעי תקשורת אחרים, לא פעלה תחנת טלוויזיה בארץ ישראל בתקופת המנדט. בחינת הדיונים והנימוקים שהועלו בעד ונגד טלוויזיה על ידי הקברניטים ומעצבי דעת הקהל יכולים ללמדנו על התקופה, על ערכיה ועל הניסיונות והדרכים להנחילם. * * * מיד עם קום המדינה החלו לזרום למשרדי הממשלה השונים בארץ ולנציגויותיהם בעולם הצעות להקמת טלוויזיה בישראל. ההצעות באו מיזמים פרטיים, שראו בהחדרת מדיום חדש למדינה הצעירה מיזם עסקי בעל פוטנציאל. היוזמה המתועדת הראשונה להקמת תחנת טלוויזיה היא משנת 1950 אז פנתה קבוצה של יזמים פרטיים מלונדון וקנדה למשרד הדואר בהצעה להקים טלוויזיה מסחרית בישראל. 10 הרעיון להקים תחנת טלוויזיה שתמומן מפרסומות שב ועלה עוד מספר פעמים לאורך השנים, אולם נגנז, אם בשל התנגדות מי שיכולים היו להינזק כלכלית מעצם הקמתה דוגמת תיאטראות ועיתונים ואם בשל החשש שמימון מסחרי של השידורים "יביא לשידורים זולים ו'זולים' ויגדיל את הביקוש למוצרים לא חיוניים". 11 אמנם ברור היה שטלוויזיה מסחרית לא תוקם בישראל, לפחות לא בשלב הראשון, אך הגושפנקא החוקית לכך ניתנה רק במרס 1965 אז נחקק חוק רשות השידור שקבע שעם הקמת טלוויזיה בישראל היא תוכפף לרשות השידור הממלכתית. נימוקים חברתיים ותרבותיים בעד ונגד הטלוויזיה לאורך השנים נסב עיקרו של הדיון, בעד ונגד טלוויזיה, סביב סוגיית התרומה מחד והנזק החברתי תרבותי מאידך הטמונים במדיום הטלוויזיוני כמו גם סביב היכולת לרתום את המדיום לטובת צרכיה של המדינה. הדגש שהושם על תרומת הטלוויזיה לחינוך תאם הלך רוח עולמי של מסורת השפעות חזקות של התקשורת, שתלתה תקוות חינוכיות ותרבותיות בכל מדיום חדש. 12 יתרונותיה של הטלוויזיה ככלי חינוכי הוצגו בפני קברניטי המדינה עוד בשנת ביוזמה שהוגשה באותה שנה לממשלה 131

3 נטען כי ביכולתה של הטלוויזיה "לסייע בחינוכם של ילדי הקיבוצים ובמקומות עירוניים בהם יש קושי בחינוך, לסייע לבני הקיבוצים ואנשי החקלאות האחרים בלימוד שיטות חדשות בחקלאות, ניתן יהיה להעביר באמצעותה שיעורי השכלה גבוהה מהאוניברסיטה והטכניון ואף לעשות בה שימוש ככלי תרבותי שיקרב את הפריפריה למרכז, באמצעות העברת קונצרטים ומופעי תרבות". 13 גם ועדה צבאית שהוקמה על ידי משרד הביטחון והמטה הכללי באותה שנה לבירור נושא הטלוויזיה בישראל מצאה כי "יעודה של המערכת הוא לשמש מכשיר לקדום החינוך הכללי של תושבי הארץ, להקניית הלשון, להדרכה מקצועית שתוקדש לנושאים החיוניים לשטחי הכלכלה והבטחון של המדינה ולהחדרת הווי מקורי בקרב האוכלוסיה". 14 הוויכוח על התרומה הפוטנציאלית של הטלוויזיה ככלי חינוכי ומ ח ב ר ת ליווה את הדיון הציבורי והפוליטי במשך עשרים השנים שבהן הוא התנהל. הנושא עמד גם במרכז הדיון של ועדות מהארץ ומחוצה לה שנקראו לחוות את דעתן בנושא כינון טלוויזיה בישראל. אחת הוועדות הראשונות שדנו בנושא היתה ועדת פרלמן, שמונתה בשלהי 1955 ותפקידה היה לחקור ולברר את האפשרויות להקמת רשת טלוויזיה בישראל. בפני הווועדה הוצגה חוות דעת לפיה "הטלביזיה אין כמוה כאמצעי ללמד בכלל, וללימוד מקצועי ביחוד להקנאת ידיעות למבוגרים שגילם או מצבם החברתי מונע מהם ביקור בבית הספר או בשיעורי ערב, או אפשרות לבקר במעבדות. אלה הדברים החשובים ביותר לארצנו למטרת הרמת תרבותם של עולים חדשים וקליטתם לחיי הארץ". 15 ועדה נוספת שנדרשה לנושא היתה ועדת אונסק"ו ארגון של האו"ם לחינוך, מדע ותרבות. הארגון חרת על דגלו את השרשת רעיונות ההומניזם והדמוקרטיה בארצות מתפתחות, תוך אמונה שחלוקת הרווחים של מדע וטכנולוגיה בין אנשי העולם תשפר את חוסנם של האחרונים. 16 אופי הארגון שנציגים ממנו הרכיבו את הוועדה, יכול היה לרמז על המסקנות אותן היא עתידה הייתה להסיק. הוועדה שהוזמנה לארץ בשנת 1961 על פי בקשתם של ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות, קבעה כי "הטלביזיה יכולה לתרום לישראל בפתרון בעיותיה החינוכיות והוראת העברית, השלמה לבתי הספר, הקנית ערכים ישראלים וידע על העולם בכלל זה. תרומתה תהיה גדולה במיוחד לדרי ישובים קטנים מרוחקים". 17 אם כן, המצדדים בכינון טלוויזיה בישראל ראו בה מכשיר חינוכי חיוני, שיסייע בהפצת חינוך, תרבות ו"ערכים ישראליים" ובמקביל ישמש כאמצעי להגשמת חזון "כור ההיתוך" ויצירת אומה מלוכדת. כך למשל, אמר לוי אשכול מעל בימת הכנסת "...הטלוויזיה מילאה בעולם כולו תפקיד של האחדת ערכים, דבר שיש בו אולי ברכה מפוקפקת במקום אחר, אבל כאן אנו זקוקים לו ביותר, כי על כן במיזוג גלויות ובחישול האומה אנו עוסקים, בחישול אומה משבטים ומגלויות, מקהילות וארצות וכו'...". 18 חיזוק לדברים ניתן למצוא בדבריו של טדי קולק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה באותם הימים "...כל אותו חוג המצדד בהנהלת טלוויזיה בארץ, ואני בתוכם, רואים כנימוק עיקרי לכך שהטלוויזיה תשמש במרוצת הזמן כמכשיר עזר חשוב למען קליטת העלייה ומיזוג העדות השונות לעם אחד. הדבר חל כמובן גם על ילדי בית הספר שיוכלו באמצעות מכשיר זה לקבל דוד בן גוריון מהמתנגדים להכנסת טלוויזיה לישראל אותה איכות הוראתית ללא הבדל אם הם לומדים בירושלים או בדימונה, או מבוגרים היושבים בלכיש, בחבל ערד או בישובי הספר ובאמצעות מכשירי הטלוויזיה אפשר יהיה לקרבם למרכזי התרבות שלנו. זהו הנימוק המרכזי והקובע, אצלי על כל פנים. וכל יתר הנימוקים המופיעים לבקרים בעיתונות הינם נימוקי לוואי שיכולים להוסיף )ולעיתים לגרוע( ממשקלו של הנימוק המרכזי". 19 בצד אלה שראו את התרומה החינוכית שהטלוויזיה עתידה להביא, היו אחרים שראו בה מבשרת כליה תרבותית דבר שהביא להתנגדותם הנחרצת לרעיון הקמת תחנת טלוויזיה בישראל. התנגדות זו נסמכה על שלוש השפעות פוטנציאליות: השפעות תרבותיות שליליות כגון עלייה ברמת האלימות, הפשיעה וכדומה; חדירה של התרבות האמריקאית כזאת שתעלה את רמת החיים, ותאיים על האופי הסוציאל דמוקרטי, אותו ניסתה ישראל לשוות לעצמה; וחלחול והשפעה של התרבות הערבית מזרחית שנתפסה כתרבות "נמוכה" ועמדה בניגוד לתרבות האשכנזית מערבית, זו שעל ברכיה התחנכו קברניטי המדינה באותם ימים, וראו בה מופת. 132

4 ברוח זאת, עמד בראש המתנגדים לכינונה של טלוויזיה בישראל ראש הממשלה דוד בן גוריון, שכתב ביומנו "באו אצלי סרנוף יושב ראש ועד נ.ב.ס, ובנו של גנרל סרנוף...תחילה התווכחנו על טלוויזיה. סרנוף ניסה להוכיח לי שיש תועלת חינוכית בטלביזיה, ואני טענתי כי תיתכן תועלת חינוכית, אבל למעשה לרוב היא נזק חינוכי...". 20 גם מחוגים פוליטים אחרים יצאה קריאה דומה, דוגמת דבריו של מנחם פורוש מאגודת ישראל שטען "...טלוויזיה ולימוד הם שני הפכים... היא )הטלוויזיה ד.ו( הסרטן המכלה את חיי הלימוד". 21 ההתנגדות החריפה לטלוויזיה לא היתה נחלתם הבלעדית של הפוליטיקאים. היו שחששו כי המדיום החדש עלול להביא אתו את התרבות האמריקאית שלא זכתה לאהדה בישראל של שנות החמישים והשישים ולאיים על המפעל התרבותי הישראלי החדש. ישראל בתקופה המעצבת העמידה במרכז את ערכי ההתנדבות, וגינתה, לפחות באופן רשמי, צרכנות פזרנית, חומרנות והדוניזם, 22 שהיו על פי המקטרגים, נחלת האומה האמריקנית. החשש גבר בעיקר לאור פרסום נתונים סטטיסטיים בשנות השישים בארצות הברית שהעידו על עלייה באלימות ובפשיעה ונתפסו כעדות להשפעה של הטלוויזיה על עבריינות נוער ועל התנהגות בלתי הולמת. עוד עלה החשש כי הטלוויזיה תשחית את הנוער ותוביל לירידה בקריאת ספרים. פרופ' ברוך קורצווייל אף ראה בטלוויזיה את קץ התרבות "התיאטרון יתחסל; מתוים את הדרך לחיסולו. השיחה האמיתית בין האדם החי לרעהו תידום...כיום כבר רואים את השממה הנוראה בנפשו של האדם הצעיר. הטלביזיה תרחיב את השממה...." 23. גם חברת הכנסת רות הקטין מאחדות העבודה ראתה בטלוויזיה את מקור הרע "...מכשיר פלא נורא זה משמש גורם מפורר בחברה, ולא פחות מזה במשפחה. בעלי הניסיון מציינים את ההאבקות המתמדת של ההורים עם הילדים המרותקים למכשיר, על הכנת שיעורים, על קריאת ספר, זמני אכילה, טיול, שינה וכיוצא באלה". 24 בצד החשש מהשתלטות תרבות הצריכה האמריקאית, עלה חשש תרבותי נוסף החשש מהתרבות המזרחית ערבית. נדמה כי תרבות המזרח נתפסה כממשית ומאיימת יותר בקרב חוגי האליטה התרבותית והפוליטית אותה אליטה שאמונה גם על קבלת ההחלטות הן בשל הקרבה הפיסית לארצות שבהן נפוצה תרבות המזרח והן בשל העובדה שלישראל הגיעו עולים רבים מארצות המזרח. כמו כן, בניגוד לתרבות האמריקאית, תרבות המזרח נתפסה בעיני אותן אליטות כתרבות מפגרת ונחשלת. כאמור, מטרת מנגנוני כור ההיתוך הייתה ליצור ישראלי חדש בעל מאפיינים של התרבות האשכנזית, המערב אירופית. איום על מאפיינים אלה נתפס, בעיקר בקרב הקברניטים, כמהותי וממשי להוויה הישראלית המתגבשת. בהקשר הטלוויזיוני, הנושא עלה עוד בתקופת הדיונים על הקמת טלוויזיה לימודית _ טלוויזיה שיועדה לשדר שיעורים לבתי הספר בטווח ומספר שעות מוגבל. ביטוי לחששות אלה ניתן למצוא בקריקטורה שפורסמה במדור "מכתבים למערכת" של העיתון דבר בשלהי חודש ינואר 1966, סמוך להפעלת הטלוויזיה הלימודית. הקריקטורה הציגה מסך טלוויזיה מחולק לשניים, כאשר בחציו העליון הופיעה דמותו של מורה העומד מול לוח ומסביר את הכתוב עליו, ובחציו התחתון של המסך הופיעה דמותה של רקדנית בטן. 25 רקדנית הבטן, שנתפסה כסמל לתרבות המזרח "הנמוכה", הוצבה בתחתית המסך כדי להעיד, ולו בצורה סמלית, על מעמדה הנחות של התרבות הערבית בכלל וייצוגה הטלוויזיוני בפרט, בעיני צייר הקריקטורה. עוד ניתן ללמוד מהקריקטורה על החשש הכבד שהיה נחלתם של רבים מפני ההשפעות השליליות הנלוות שתהיינה לטלוויזיה בצד הקניית הדעת. הוויכוח בארץ עסק לא רק בסוגיית התרבות עצמה מבחינה ערכית, אלא גם בשאלה האם טלוויזיה תוכל לבלום את החשיפה לתרבות המזרח, או שמא רק תגביר ותחזק את הצפייה, ובעקבותיה את ההשפעות של התרבות "הנמוכה". היו שטענו כי קיומה של טלוויזיה ישראלית תסיח את הדעת משידורי הארצות השכנות ותהווה אלטרנטיבה ראויה ואטרקטיבית, ולעומתם, מי שהאמינו כי ישראל לא תוכל להתחרות בשעות השידור הרבות המשודרות מארצות ערב וכי ריבוי מקלטי טלוויזיה בישראל רק יחשוף אוכלוסיות גדולות ורבות יותר לשידורים הללו. כך מנחם פורוש מאגודת ישראל: "ידוע כי אחוז של הישוב הם מעולי ארצות המזרח דוברי ערבית, שהיו מושרשים בארצות דוברות ערבית ויש להם זיקה לשפה הערבית, לשירים ערביים ולתכניות בידור של ארצות ערב. עד עתה, בבואם אלינו אנו עמלים ולא בקלות להעבירם לאפיקים שלנו. נתאר לעצמנו מה יהיה כאשר יהיו להם מקלטים שבאמצעותם יוכלו על ידי סיבוב הכפתור לשמוע ולראות תכניות אלה שהורגלו אליהן. האם אפשר לנו לתאר ההשפעה המזיקה?". 26 או בלשונו של שר הסעד, יוסף בורג: "המרחק בין מדינות ערב ובין ישראל על גבי מכשיר הטלוויזיה הוא חצי סנטימטר...אם תלעיט את אזרחי ישראל בתרבות גבוהה וציונית, חזקה שיסובב את הכפתור וימצא עצמו בריקודי בטן ובשאר תכניות קלות וקלוקלות". 27 על הלך הרוח ועל הגישה המתנשאת והפטרונית כלפי המזרח ותרבותו, ניתן ללמוד גם מלשון הדיונים בישיבת ועדת המשנה לתכניות טלויזיה של ועדת אבידור. מיכאל אוהד, חבר בוועדה הציע לבדל משדרים בטלוויזיה על פי רמות וסוגי אוכלוסיה "...שידורים מעשיים בעברית לדימונה; סמינרים במדע, בהיסטוריה וכיו"ב לקהל המשכיל יותר..." באותה רוח הציע ארי אבנר, חבר נוסף בוועדה: "פעם בחודש להעביר הצגה שלמה בשביל 'המקופחים'". 28 כאמור, החשש מפני השתלטות תרבות מזרחית ערבית "נמוכה" על מסכי הטלוויזיה, ובעקבות כך על החברה כולה, היווה גורם מרכזי בהתנגדות לטלוויזיה. הפטרונות, נימת הזלזול ואולי גם החשש מפני התרבות המזרחית והערבית באו לידי ביטוי גם בעצם העובדה שקולותיהם של נציגים מתרבויות אלה הודרו מהשיח בנושא הטלוויזיה, זאת על אף העובדה שהערבים, כמו גם יוצאי מדינות ערב בישראל, היו קהל יעד חשוב בשלבים הראשונים של שידורי הטלוויזיה. ניתן לראות כי הנושאים החינוכיים והתרבותיים עמדו במרכז הדיון בנושא הטלוויזיה, כאשר גם תומכיה הנלהבים לא יכולים היו להתעלם מההשפעות הלא רצויות שהיא עשויה לאצור בחובה. ד"ר קסירר, שעמד בראש ועדת אונסק"ו לבחינת נושא הטלוויזיה בישראל ועדה שתמכה בהקמת טלוויזיה, היה ער לחששות שהועלו ואף הצהיר שאין להתעלם מהן. לטענתו "תכניות מסויימות עלולות להיות מכוונות מראש לעורר רגשנות והן מכילות רמה גדושה של מין ופשע; תכניות מסויימות שתובאנה מחו"ל תהיינה בעלות תוכן זר 133

5 טלוויזיה ישראלית דגם 1966 ותבוצענה בשפה זרה, מה שעשוי לחבל במאמצים לגבש ולחדש את התרבות העברית; התכניות בכללותן עלולות להשתלט על תודעתם של ילדים ומבוגרים כאחד עד כדי כך שיגרמו לביטול כל פעילות חברתית אחרת מצדם". למרות זאת, טען קאסירר, אין בכך כדי לוותר על היתרונות שמציעה הטלוויזיה שכן "לגבי כל אלה אני יכול להגיד דבר אחד: הסכנה היא ממשית, אם מתעלמים ממנה ומשאירים את בחירת התכניות לכל בר בי רב. אולם אין כל סכנה נשקפת לעתיד הנוער בארץ או לתושבים אם הטלביזיה תופעל על ידי מי שידע טוב את המלאכה. וכאן בא לידי ביטוי הארגון העולמי, שאנו מייצגים אותו, לעזרתכם". 29 שידורי המדינות השכנות כזרז להקמת טלוויזיה בראשית שנות השישים, עם הגידול שחל במספר מקלטי הטלוויזיה בישראל, ובצד הדיון העקרוני בעד ונגד טלוויזיה, ניכר כי סוגיית קליטת השידורים מהארצות השכנות החלה מעסיקה גורמים שונים בארץ. בצד ההשלכות התרבותיות על האוכלוסיה היהודית עלה חשש גם מפני ההשלכות התעמולתיות והביטחוניות של קליטת השידורים הללו על ידי תושבי המדינות הסובבות את ישראל בכלל, ועל ידי ערביי ישראל בפרט. העניין בנושא גבר בעיקר לאור התפשטות קליטת השידורים למרכז הארץ והידיעות שנפוצו, לפיהן בעלי בתי קפה ערביים בגליל ובמשולש קונים טלוויזיות כדי למשוך אליהם לקוחות. 30 ההערכה הייתה שעד אמצע 1962 ישדרו הערבים באורח סדיר משמונה תחנות, מהן תיקלטנה שבע בישראל, מה שהביא לדריכות ולהכרה בצורך להיערך בהתאם. אחד הפתרונות שהועלו היה הקמת טלוויזיה בישראל שתיתן מענה לדברי התעמולה ותפיץ את דבר ישראל. פתרון אחר הציע לשבש את הקליטה של שידורי החוץ בארץ. כך, במכתב סודי ממשרד הדואר למנהל שירות השידור נאמר: "לאור ריבוי מקלטי הטלוויזיה שמרוכזים במספר רב בצפון הארץ ובמשולש ולהשפעה ההרסנית על האוכלוסיה הערבית הפרימיטיבית הייתי מציע להפעיל משדרים קטנים שיפריעו לחיזוי של השדורים. הפעלת המשדרים בודאי קשורה לשאלות בטחוניות ויש לברר פרטים, לא ידועים לי, עם שלטונות הבטחון...". 31 טדי קולק, שצידד בהקמת טלוויזיה, אמר באותו מעמד שלטלוויזיה יכולה להיות השפעה גדולה על הארצות השכנות "שיראו שרמלה ולוד )מאוכלסות( על ידי יהודים ויפו זו שרוצים לחזור אליה )אינה( יפו שהיתה...יכולה להיות לזאת גם השפעה בטחונית גדולה". 32 ובלשונו של אבא אבן: "מוטב שבמקום שהערבים 'יחדרו' לישראל באמצעות הטלביזיה, נחדור אנו ל'עיני' וללבות העולם הערבי". 33 עידן אשכול ביוני 1963 הגיש בן גוריון את התפטרותו ולתפקיד ראש הממשלה התמנה לוי אשכול. בסמוך לכניסתו לתפקיד אשכול הבהיר את עמדתו הנחרצת בנושא הטלוויזיה "לי ברור ואני מביע את דעתי 134

6 האישית כי סופה של הטלוויזיה לבוא! אינני יודע מתי, אבל היא תבוא. אני חושב שזה דבר חיובי...". 34 האהדה של אשכול לנושא הטלוויזיה החזירה את הנושא למרכז הדיון הציבורי, ונחישותו היתה זאת שהביאה גם לתחילת השידורים של הטלוויזיה הלימודית, עליהם הוחלט עוד בתקופת כהונתו של בן גוריון. כצעד מעשי ראשון בקידום הקמת תחנת טלוויזיה כללית הכריז ראש הממשלה בתחילת 1964 מעל דוכן הכנסת כי "הממשלה החליטה להטיל על 'קול ישראל' לעשות את כל ההכנות לקראת הפעלת טלוויזיה כללית בישראל וזאת אך ורק במסגרת תקציבו ותוך ניצול קשריו עם תחנות שידור בחו"ל". 35 בעקבות ההצהרה הוזמן לארץ צוות מומחים של איגוד השידור האירופי ה E.B.U. פרנסיס אנגרה מצרפת, פייר אמיליו ג'נריני מאיטליה ובו איזקסון משבדיה הגישו ביוני 1965 טיוטת דו"חות והמלצות. בדומה לדו"ח אונסק"ו מצא צוות ה E.B.U שהטלוויזיה עשויה, יותר מכל אמצעי אחר, לגשר על הפער התרבותי ולסייע בתהליך מיזוג הגלויות בישראל. ברוח הדברים של מומחי איגוד השידור האירופי ובעקבות האהדה של ראש הממשלה ומקורביו לנושא הטלוויזיה נקבע בהחלטת הממשלה מספר 599 מיום כי "הממשלה רואה בחיוב הקמת טלוויזיה כללית כשירות ממלכתי במסגרת רשות השידור, במגמה להפעיל את שידוריה בשנת 1967". עוד החליטה הממשלה "למנות ועדה אשר תבחן את ההצעה להקמת טלביזיה כללית מבחינה כלכלית, תרבותית ומדינית ותגיש מסקנותיה לממשלה". 36 בעקבות ההחלטה מונתה באוגוסט אותה שנה ועדת בנדור, שדנה באספקטים השונים של שידורי טלוויזיה בישראל. בהנחות היסוד שהוועדה ניסחה היא עמדה על יכולתה של הטלוויזיה לסייע במילוי המשימות הממלכתיות של מיזוג גלויות, ביעור בערות, שמירה על רמת ההשכלה הגבוהה ופיתוח התודעה המדעית כל זאת תוך כדי פיזור האוכלוסיה. הוועדה ראתה בטלוויזיה כמי שעתידה לפנות ל"צופה הממוצע" ואף למי שהשכלתו נפלה מהאחרון, גם ואולי בעיקר, מהטעם שככל שרמת ההשכלה של הצופה נמוכה יותר, כך עולה רמת ההשפעה של השידורים. את העובדה הזאת ראו חברי הוועדה כאחד הגורמים לפגיעה מצד הטלוויזיה הזרה הנקלטת בישראל. 37 וועדת בנדור היתה הוועדה הראשונה שדנה בהרחבה בשידורים בערבית. בנושא זה הוסכם כי "כדי להלחם בטלוויזיה, יש להציע תכניות טלוויזיה. לעולם לא יגיע מספר שעות שידור הטלוויזיה בארץ בערבית למספר שעות השידור של מדינות ערב. אולם תכניות הטלוויזיה הישראלית בערבית, אם יוכנו ויוגשו באותו הכישרון כמו תכניות הרדיו בערבית, אין ספק שימשכו את סקרנותם ואת התעניינותם של שכנינו". 38 באשר לעיתוי תחילת השידורים המליץ יושב ראש הוועדה, שמואל בנדור, על התחלה של השידורים בעברית ובערבית בעת ובעונה אחת. לטענתו, "הדבר חשוב גם מבחינת ערביי ישראל, שלא ירגישו כאזרחים ממדרגה שנייה, וגם מבחינת התועלת המדינית הטהורה ביחס למדינות הערביות השכנות". 39 הדיון הפוליטי בנושא הטלוויזיה בעקבות הבחירות לכנסת השישית שנערכו בראשית נובמבר 1965, נתגבשו שני גושים פוליטיים מרכזיים: גח"ל, שכלל את תנועת החרות והמפלגה הליברלית, והמערך, שבמהדורתו הראשונה כלל את מפא"י ואחדות העבודה, ולאחר מכן את מפלגת העבודה )שכללה את מפא"י אחדות העבודה ורפ"י( ומפ"ם. האירוע המרכזי בתקופת כהונתה של הכנסת השישית היה מלחמת ששת הימים תקופת ההמתנה שקדמה לה, מהלכה, תוצאותיה והוויכוח הפנימי שהחל בישראל סביב החלטת מועצת הביטחון 242 על עתיד "השטחים המוחזקים על ידי צה"ל". 40 ממשלת אשכול החדשה התכנסה לראשונה באמצע ינואר 1966, וישראל גלילי התמנה בה לשר ללא תיק. בין הסמכויות שהופקדו בידיו היה גם נושא ההסברה שכלל בתוכו את יישום חוק רשות השידור, שאושר בשמונה במרס אחת המטרות ששם לו גלילי עם כניסתו לתפקיד הייתה לקדם את נושא הטלוויזיה הכללית בישראל. 41 גלילי לא היה לבדו במערכה. גם בדרג הביטחוני ראו רבים חשיבות למדיום הטלוויזיוני כמכשיר תעמולה והתריעו כי דחיית הפעלתה היתה בגדר טעות. על אף להיטותו של גלילי לנושא, החלטת הממשלה מספר 279 קבעה: "עקב צמצומים בתקציב, להוריד לפי שעה מסדר היום את נושא הטלוויזיה הכללית". 42 גלילי לא אמר נואש ועל אף ההחלטה מינה את האלוף אלעד פלד כמרכז הפעולות הכרוכות בהכנות להקמת הטלוויזיה הכללית לקראת ההכרעות בממשלה ובכנסת. הדיון העיקש שניטש בכנסת בחודש מרס 1967 בנושא הטלוויזיה חשף את המניעים והדילמות האמיתיים בפניהם ניצב הדרג הפוליטי. כך, בסוף אותו חודש, לפני הדיון בכנסת על הנהגת טלוויזיה כללית החלה מסתמנת חזית פרלמנטרית קואליציונית ואופוזיציונית כאחת נגד טלוויזיה. את ההתנגדות הנהיג יושב ראש סיעת המפד"ל בכנסת חבר הכנסת יצחק רפאל. המתנגדים טענו כי בעת שפל כלכלי המיתון היה אז בעיצומו חייבת הממשלה לחסוך בהוצאות ל"דבר מותרות" כטלוויזיה ולהקדיש את הכסף להגברת התעסוקה. תחנת טלוויזיה, טענו השוללים, לא תספק תעסוקה ליותר ממאות אחדות של אנשים. 43 מפ"ם, שהתנגדה לטלוויזיה מחשש שזו תהפך לבמה להתנגחות פוליטית בעת מאבק בחירות במדינה, השתמשה גם היא בנימוק הכלכלי ודרשה להשקיע את חמישים מיליון הלירות שיועדו לטלוויזיה במאבק באבטלה. נתוני האבטלה בישראל עלו באופן מדאיג. מ 676,300 עובדים במשרה מלאה ב 1966, צנח מספרם ל 588,800 ב אחוז המועסקים בקרב כוח העבודה האזרחי ירד מ 92.6% ב 1966 ל 89.6% ב סיעות רפ"י והליברלים העצמאיים לא חששו מהטלוויזיה עצמה, אלא מהפקדתה בידי שר מאחדות העבודה, הוא השר גלילי. חשש הסיעות גבר בעקבות מינוי אלעד פלד כאחראי להכנות לקראת הנהגת הטלווויזיה. קבוצה נוספת של מתנגדים לטלוויזיה באה מקרב הסיעות הדתיות, שהתנגדו לשידורי טלוויזיה בכלל, ובשבת בפרט. טענתם המרכזית של הדתיים בכלל, ושל נציגיהם בבית המחוקקים בפרט, היתה שהטלוויזיה תביא להרס התרבות והמסורת היהודית, לזילות בערכי המשפחה ולהשחתת הנוער. העיתון המודיע של היהדות החרדית נימק: "לא די להם איפוא, בכל הגורמים ההרסניים הקיימים כבר בארץ ושהספיקו כבר לעשות שמות בנפש הנוער והם רוצים להוסיף את הארכי הרס של הטלוויזיה שהגדולים וטובים שבאומות 135

7 בוכים עליה ומתחרטים עליה יום יום". 45 בצד הנימוק התרבותי, הדתיים ראו בהפעלת הטלוויזיה בעיה הלכתית דתית. בעקבות תקדים הרדיו, ששידר שבעה ימים בשבוע, קינן בקרבם החשש שהתקדים יחזור על עצמו בטלוויזיה )לאורך הדיונים כולם היו מי שעמדו על המשמר במטרה להבטיח כי, גם אם תונהג הטלוויזיה, היא לא תשדר בשבת ולא תביא לחילול היום הקדוש(. החזית שהתגבשה נגד הטלוויזיה הובילה להקמתה של ועדת שרים נוספת לבדיקת הנושא. הוועדה שהוקמה דנה בשאלות שעיכבו את הסכמת הסיעות להקמת טלוויזיה, קרי, השידורים בתקופת מערכת הבחירות 1969, האופי הממלכתי של הטלוויזיה וכמובן שאלת השידורים בשבת. 46 תקוות הקואליציה היתה, שבעת דיוני הוועדה תוסר ההתנגדות של הסיעות השונות. לאחר דחיות ודיונים, בסוף חודש מרס 1967, החליטה הממשלה ברוב של שמונה נגד חמישה על הקמת טלוויזיה כללית. הוחלט כי הטלוויזיה לא תשמש את מערכת הבחירות ב 1969, היא תפעל במסגרת רשות השידור ומתכונת השידורים והתכניות בה יובאו לאישור הממשלה ולאחר מכן לאישור הכנסת. 47 האישור בממשלה הביא את מפלגות גח"ל ורפ"י להחלטה עקרונית להצביע בעד כינון טלוויזיה תוך הוספת סייג, שיש להטיל הגבלות על דרך הפעלתה וניהולה כדי למנוע הפיכתה למכשיר מפלגתי. לחשיבותה של טלוויזיה בשפה הערבית בכלל, וכאמצעי תעמולה כלפי מדינות ערב בפרט, לא היה כמעט אזכור בוויכוח הפוליטי המתלהט. רק שאילתה שהפנה חבר הכנסת ג'בר מועדי לשר גלילי, ובה ביקש לדעת האם נעשות הכנות להפעלת טלוויזיה בשפה הערבית במסגרת ההכנות להפעלת טלוויזיה כללית עסקה בנושא. גלילי השיב בקצרה כי "ההצעה היא להקדיש לשידור בערבית חצי שעה מתוך שעתיים וחצי שעות שידור טלוויזיוני. ההכנות בנדון 48 כלולות בתכונה הכללית להפעלת הטלוויזיה". הדיון בכנסת לא הוכרע, וביום ה' באייר תשכ"ז ) (, יום העצמאות של מדינת ישראל, נכנסה ישראל לתקופת חירום תקופת ההמתנה טרם פרוץ מלחמת ששת הימים. נראה כי בשלב הראשון של הדיונים עד לשנת 1967 הנושאים שעלו בעניינה של הטלוויזיה היו נושאים חברתיים תרבותיים בעיקר. דגש רב הושם על תרומתה של הטלוויזיה ככלי מחנך וכסוכן תרבות וק דמה. ניכר כי בשנים המוקדמות היתה התחושה בקרב המנהיגים, ובעיקר אצל בן גוריון, שהאומה עומדת בפני אתגרים ומשימות גדולות וחשובות כאשר הקצאת זמן ומשאבים למפעל נוסף הטלוויזיה עדיין לא היה לו מקום והוא היה בגדר מותרות. יתרה מזאת, גם החשש כי הטלוויזיה עשויה להיות חרב פיפיות דהיינו מחנכת מחד, אולם בעלת השפעה תרבותית לא רצויה מאידך היה בו כדי לנסות ולדחות את היום שבו תוקם תחנת טלוויזיה ישראלית. במרוצת השנים חלה מגמה של פתיחות גדולה יותר לנושא, בעיקר בתקופת כהונתו של אשכול כראש ממשלה. בצד ההשלכות התרבותיות, ואולי כחלקן, ניתן למצוא חשש אמיתי בקרב החוגים הפוליטים מפני ההשפעות של הטלוויזיה על תחום עיסוקם. תחת הכסות של חברה וחינוך ניתן למצוא כי הקברניטים ניסו ופעלו כדי לקדם את מטרותיהם האישיות והפוליטיות בנושא. דור החלוצים: יוהנה פרנר תקופת ההמתנה ומלחמת ששת הימים ב 15 במאי, צלחו כוחות יבשה מצריים את תעלת סואץ ונכנסו למרחבי סיני. בכך ניתן האות להכרזה בישראל על מצב חירום, שכונה "תקופת ההמתנה". היתה זאת תקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת הימים. מצב החירום בישראל העמיק את הדיון במערכת הביטחון על חשיבותה של הטלוויזיה מבחינה בטחונית. שלושים ושתים תחנות טלוויזיה פעלו בארצות המזרח התיכון בהן תחנות במצרים, סעודיה, סוריה, לבנון וקפריסין ועשרים ושמונה תחנות נוספות עתידות היו לקום באותה עת. רבות מהתחנות, ובעיקר אלו ששידרו ממצרים ולבנון, נקלטו בישראל. ההערכה היתה שטלוויזיה ישראלית ומתקן שידור חדש יגרמו לכך שחלק מהאפיקים מחו"ל ייחסמו אם כי לא באופן מוחלט. כמו כן העריכו כי בריכוזי אוכלוסיה ערביים בישראל היו קיימים 1305 מקלטי טלוויזיה )כמחציתם בעיר נצרת( ועוד כ 750 מקלטים בערים מעורבות 49 )ההערכה שהיתה בידי הוועדה הבינמשרדית לנושא הטלוויזיה אמרה כי בארץ מצויים 30,000 מקלטים. כאשר כ 22,000 מקלטים רשומים בכרטסת של רשות השידור (. 50 על סמך נתונים אלה ואחרים, החליטה הממשלה כי יש צורך מידי בטלוויזיה, חלקית ומאולתרת ככל שתהיה. על המבצע נתמנה איש "קול ישראל" משה חובב. 51 הטלוויזיה שכונתה "לשעת חירום" אמורה הייתה לשדר מהתחנה הלימודית ברמת אביב באמצעות צו שיאפשר זאת. 52 ואכן, כאשר הצטברו העננים המעידים על מלחמה קרבה, הוצא צו ההפקעה. 53 מפעל הטלוויזיה לשעת חירום תוכנן להיות ממשלתי ונבחנה האפשרות שתוקם לו הנהלה בינמשרדית, בהשתתפות רשויות צה"ל ושירותי ההסברה של המדינה, נוסף על רשות השידור. אגב כך הציע הוועד המנהל ש ם למיזם הממשלתי "רשות השידור, יחידת השידורים לשעת חירום, בשיתוף עם דובר צה"ל". 54 בשעות הבוקר המוקדמות של החמישה ביוני 1967 הלמה ישראל בחיל האוויר המצרי ונתנה את האות לפתיחת מלחמת הבזק בת ששת הימים מלחמה שהביאה לישראל שליטה על שטחים הגדולים 136

8 דור החלוצים: דן שילון פי שלושה משטחה לפני לאוכלוסיית ישראל, שמנתה טרם המלחמה 2,657,400 איש ואישה, בהם 2,344,900 יהודים, נוספה אוכלוסיה ערבית של כמליון נפש. "העניין כבר עמד כמעט כולו על הרגליים" סיפר משה חובב, "הוכנה תכנית יומית בת שלוש וחצי שעות, שחולקה לחדשות )בעזרת סרטים ושקופיות(, כתבות מחו"ל, ראיונות מצולמים, מופעי אמנים, סרטים עלילתיים וכדומה. כבר נערכו התיאומים עם כל הגורמים. דובר צה"ל אפילו סידר כבר 'פייפר' שיביא כל יום סרטים מאת הצלמים בחזיתות השונות, אולם המלחמה הייתה מהירה מאוד. כאשר עמדו במרחק שלושה ארבעה ימים לפני ההפעלה המעשית, אמרו לנו 'סטופ!' ובכך נקברה התכנית". 55 כאמור, המלחמה טרפה את הקלפים והתכניות שזכו לאישור הוועד המנהל לא היו רלוונטיות עוד. עוד ביומה האחרון של המלחמה כתב חבר במליאת רשות השידור לגלילי: "בשבוע האחרון נשתנתה המציאות מן הקצה אל הקצה. המוראל של האוכלוסיה היהודית עמד בכל המבחנים ואינו זקוק ברגע זה לטיפול באמצעי חירום חדשים. לעומת זאת גדלה האוכלוסיה הערבית שבתחומי המדינה עד למיליון בקירוב. הסכנה הנשקפת למוראל הערבי בעיקר, אך גם היהודי מן הטלוויזיה של ארצות ערב אמנם אינה רצינית ברגע זה, אך עלינו לדאוג בהקדם, שהאוכלוסיה הערבית שבתחומינו תקבל מידינו הסברה נאותה, מקיפה ומעמיקה, בכל אמצעי התקשורת, כולל טלוויזיה. מציאות זו מחייבת עיון מחדש בתכניות לניצול הטלוויזיה החינוכית לשעת חירום, בראש ובראשונה תוך שימת הדגש על צרכי האוכלוסיה הערבית." והוסיף כי לא היה עוד צורך להחפז להתחיל את השידורים וכדאי להשקיע בצד הטכני ובאיכות המשדרים. 56 הדעה שלפיה היה צורך בטלוויזיה בשפה הערבית לא פסחה גם על מפקדי הצבא. מתאם הפעולות בשטחים, אלוף משנה שלמה גזית, בעקבות חוות דעת שהתבקש למסור קבע כי יש להקים טלוויזיה בערבית. את קביעתו הוא נימק בהסתמך על הניסיון החיובי המוקדם של קול ישראל בערבית והמספר הגדול של מקלטי הטלוויזיה בשטחי האוכלוסיה החדשה. בעקבות השינוי בקהל היעד, נערך מחקר שבדק את מספר מקלטי הטלוויזיה בשטחים. המחקר העלה כי ההערכות המוקדמות של כ 10,000 מקלטים היו מוגזמות, וכי בשטחים שנוספו לישראל יש כ 5,000 מקלטים. על אף העובדה שהמספר קטן יחסית, המחקר מצא שהמקלטים נמצאים בבתי קפה ואחרים בידי האליטה, מה שלימד על האופי של קהל הצופים. 57 בצד השינויים הדרמטיים שידעה ישראל בכלל, ומשרד ההסברה בפרט לאחר המלחמה, נאלץ העומד בראש המשרד, השר ישראל גלילי, להתמודד עם התפטרותו של האלוף אלעד פלד מראשות צוות ההקמה. פלד, לאור השגותיו באשר להתנהלות רשות השידור והקשיים שהערימו גורמים פוליטים ומקצועיים על עבודתו, בצד רצונו לחזור ולשרת בשורות צה"ל, הודיע לגלילי על עזיבתו את צוות ההקמה. 58 לאחר עזיבתו של פלד חיפש גלילי מועמד חדש שיירש אותו, ומצא את מי שעמד בראש המכון למחקר שימושי חברתי הפרופסור אליהוא כ"ץ מהאוניברסיטה העברית. כ"ץ, יהודי אמריקני, נולד בניו יורק ב למד עברית בישיבה וסיים את לימודי הדוקטורט בסוציולוגיה באוניברסיטת קולומביה בשנת כאשר עלה לישראל, לימד באוניברסיטה העברית, שם ייסד את המכון לתקשורת המונים. לכ"ץ לא היה ידע מעשי בשידור, ובמכתב שבו פירט את תנאיו להצטרפותו לצוות ההקמה, הדגיש כי הירתמותו לנושא הטלוויזיה היא זמנית וכי בכוונתו לשוב ולעסוק במחקר במשרה מלאה עם השלמת המשימה שהוטלה עליו. 59 כ"ץ, להבדיל מאחרים, ראה את חשיבות ניצול המדיום הטלוויזיוני לקידום פתרון של שלום עם ערביי האזור תוך כבוד, ביטחון ושגשוג הדדי. "ייחודה של הטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית", כתב "חייב לפיכך, למצוא ביטוי לא רק בתרומתה האפשרית לאינטרס ההרתעה או במאמציה ליצור דימוי חיובי למדינה בעיני האוכלוסיה הצופה בה, אלא ביצירת בסיס משותף לפעולת גומלין בין התרבות הישראלית ותרבויות ערב. משמעותו של המושג 'חירום', לפיכך הוא במצב החירום המוסרי והתרבותי שבו נתונים יחסנו עם שכנינו". לפיכך כ"ץ ראה צורך ביצירת תכניות שיעניינו את שתי האוכלוסיות בלי מתן העדפה לאוכלוסייה זו או אחרת, אך תוך התחשבות בתרבות הערבית ותגב ור השידורים בשיתוף פעיל של קבוצות ויחידים ערבים בהפקה, בהגשה ובקליטה

9 מינויו של צוות ההקמה החדש נעשה עוד בטרם ניתן לו אישור חוקי מהממשלה ומהכנסת. גלילי, שהיה ער לבעייתיות ולרגישות הנושא וראה בסיטואציה שנוצרה בעקבות המלחמה שעת כושר מתאימה, הטיל את כל כובד משקלו והביא לכך שב הממשלה החליטה: "... להפעיל בהקדם האפשרי שידורי טלוויזיה לשעת חירום, באמצעות מתקני הטלוויזיה הלימודית, שיהיו מכוונים בעיקר לאוכלוסיה של השטחים המוחזקים על ידי צה"ל ולאזרחים הערבים של מדינת ישראל". 61 עוד הוחלט על שלוש שעות שידור בערבית מול אחת בעברית )למרות ניסיון של מספר שרים להפוך את היחס( וכמו כן הובטח מעמדה של הטלוויזיה הלימודית. 62 משהשיג גלילי את מבוקשו בממשלה, הובא הנושא לדיון בכנסת בחודש נובמבר. הנימוקים בעד ונגד ונאומי חברי הכנסת השתרעו על פני מספר ישיבות וגררו הדים רבים. השטחים והאוכלוסייה שנוספו לישראל במהלך המלחמה רק האיצו את המגמה שהסתמנה גם קודם לכן, ורוב סיעות וחברי הבית )למעט חברי הכנסת החרדים( השתכנעו בנחיצותה של טלוויזיה כללית במידה זו או אחרת והשלימו עם כך שהיום שבו תיכון טלוויזיה בישראל אינו רחוק. נימוקים רבים שהועלו מוקדם יותר בחיבור זה, בעד ונגד טלוויזיה והשלכות כינונה, כגון נימוקים כלכליים, חינוכיים, תרבותיים ועוד, שבו ועלו פעם נוספת מעל דוכן הכנסת. מקום נרחב בדיון תפסה השאלה הפוליטית דהיינו, עד כמה רוצה ויכולה הממשלה לשמור על עצמאות הטלוויזיה מהשפעות פוליטיות. הובע החשש שאין מקרה הטלוויזיה שונה מהרדיו, שסבל ממעורבות פוליטית גבוהה. נטען אף כי לטלוויזיה פוטנציאל השפעה פוליטי גדול יותר, בשל אופיו של המדיום. עוד עלה החשש שהטלוויזיה תקדם מגמה של פרסונליזציה בפוליטיקה, דהיינו, שעידן של פוליטיקה פרסונלית יתפוס את מקומה של הפוליטיקה האידיאולוגית. סוגיה זו הטרידה רבים מיושבי בית המחוקקים וחצתה גבולות פוליטיים. דברי המליצה המרגיעים של גלילי, שלפיהם "טלוויזיה בישראל לא תהייה בהולה אחר בצע כסף, לרווחתם של בעלים פרטיים. היא לא תהא קניינם של מפלגה, עדה ומנהיג. היא לא תהייה אביזר שלטוני של קואליציה זו או אחרת, אלא שירות חברתי ממלכתי כללי, הנתון לסמכותה של רשות ציבורית...וחזקה על הציבור, על הכנסת ועל החוק, שיעמדו על המשמר מפני סטיות ועוותים", 63 לא היה בהם כדי להפיס את דעתם של החוששים. בתום הדיון, ועל אף החששות וההסתייגויות, הובאה הצעת ההחלטה להצבעה בכנסת ואושרה ברוב גדול. האישור חצה גבולות פוליטיים כאשר שתי סיעות בלבד, אגודת ישראל ופועלי האגודה הצביעו נגד. כך, ב אישרה הכנסת את הצעת הסיכום על הודעת הממשלה בדבר התקנת טלוויזיה כללית. בהודעה נכתב: א. הכנסת רושמת בפניה את הודעת השר גלילי מיום י' בחשון תשכ"ח )13 בנובמבר 1967( בדבר הקמת טלוויזיה כללית. ב. הכנסת מאשרת את החלטת הממשלה על הקמת טלוויזיה כללית, לרבות עריכת שידורים המכוונים בעיקרם לאוכלוסיה הערבית בשטחים המוחזקים על ידי צה"ל, באמצעות מתקני נאמנות הטלוויזיה הלימודית. ג. הממשלה תגיש בהקדם לכנסת הצעת חוק לתיקון רשות השידור, תשכ"ה 1965, שתחול גם על הטלוויזיה. דור החלוצים: חיים יבין ד. הטלוויזיה תופעל לאחר שהתיקון בחוק רשות השידור ייכנס לתוקפו. 64 כשבוע לאחר החלטת הכנסת אישרה ועדת הכספים של הכנסת סכום של 8,525,000 לירות, מתוכם חמישה מיליון להשקעה ו 2,775,000 לירות להוצאות שוטפות, בעיקר במסגרת הטלוויזיה לשעת חירום, שתוכננה להיות השלב הראשון. 65 העולם הערבי, שעקב בדאגה אחרי ההכנות להקמת הטלוויזיה בישראל, הביע חשש מהאישור להקמת טלוויזיה כללית וטלוויזיה לשעת חירום. השבועון הלבנוני הפרו מצרי, "אל לוא", אף ראה בסכנה הנשקפת משידורי הטלוויזיה הישראלית לשעת חירום סכנה גדולה מזו של מלחמת השישה ביוני. מטרת הטלוויזיה לשעת חירום אליבא "דאל לוא" היתה להצליח להחדיר את תמונתו של משה דיין "לכל אותם אזורים שלא הצליחה לחדור אליהם לא במטוסים ולא באש הנפל"ם". הפעם, טען השבועון "היא עשוייה להפציץ אזורים אלה ב'נפל"ם הסברתי'". העיתון אף קרא לפידאינים הערביים לרכז את פעילות החבלה שלהם ברשת הטלוויזיה הישראלית

10 ההכנות הסופיות לקראת השידור הטלוויזיוני הראשון בראשית 1968, הלך וגבר העניין בטלוויזיה שעתידה היתה לקום. בחנויות החלו לצוץ כפטריות אחרי הגשם מכשירי טלוויזיה, ובאפריל אותה שנה נספרו כשישים דגמי טלוויזיה שהוצעו למכירה. חוזים בשווי של $500,000 בעבור ציוד נחתמו בניו יורק, כדי להכשיר את האולפן בקומה החמישית של בניין הטלוויזיה החדש. ההערכה הייתה שתוך שישה עד שמונה שבועות ניתן יהיה להתחיל בשידורים בערוץ 8 הערוץ שהוקצה לישראל לשידור טלוויזיה. 67 באפריל אותה שנה פרסם צוות הקמת הטלוויזיה הכללית קול קורא להגשת הצעות של חברות הפקה לתכניות טלוויזיה. דרישתו הראשונה של הצוות הייתה ש"התכניות המוצעות תהיינה בשפות עברית או ערבית. בשלב זה תנתן עדיפות להצעות התכניות בערבית". באשר לתוכן, הדרישה הייתה שהתכניות המוצעות תהיינה משני סוגים: א. סדרות בהמשכים, שבועיות או חודשיות, בנות כ 30 דקות כל אחת, על הנושאים הבאים: נוף גיאוגרפי ואנושי בישראל ובשטחים המוחזקים, סיפורה של משפחה ערבית, משדרים לגיל הרך, תכניות דוקומנטריות לסוגיהן ותכניות בידור. ב. תכניות מיוחדות לעצרות, חגים וארועים דתיים או לאומיים מיוחדים. 68 חברות הפקה רבות נענו לקריאת צוות ההקמה והגישו הצעות לתכניות לשני הסוגים. על אף האנדרלמוסיה ששררה בכל הקשור בעשייה הטלוויזיונית אם בהכשרת הצוותים ואם ברכישת הציוד 69 הוחלט בפברואר 1968 בשל לחצים להתחיל בהכנות לקראת שידור מצעד צה"ל ביום העצמאות. רעיון שידור המצעד הביא לסערה בישיבת הקואליציה, שכן הובטח כי לא יקוימו שידורים בלא שיובא תיקון חוק רשות השידור בפני הכנסת. מי שמנע את התלקחות הדיון היה חבר הכנסת אברהם ורדיגר מפועלי אגודת ישראל שהציג הצעת פשרה, לפיה יותרו השידורים הניסיוניים ושידור מצעד צה"ל בצד התחייבות הממשלה להביא בהקדם לכנסת את החוק שיקבע את דרכי העבודה והפיקוח של רשות הטלוויזיה. 70 לצורך המצעד רכש עוזי פלד, עוזרו של אליהוא כ"ץ, בלונדון את ניידת השידור הראשונה של הטלוויזיה תמורת 250 אלף לירות שטרלינג. "מרשת סי.בי.אס נודע לנו שחברת 'אינטרטל' מוכרת ניידת שידור משומשת", סיפר פלד, "קבעתי פגישה וטסתי ללונדון...הגעתי ל'אינטרטל' וראיתי שם אנשים בעלי חזות ים תיכונית משופמים. התברר לי שזה צוות מירדן, שגם היא הקימה טלוויזיה באותם ימים, שהגיע גם כדי לרכוש את אותה ניידת, שהייתה קריטית לשידור המצעד... מיד כשראיתי את הירדנים רצתי לשגרירות הישראלית בלונדון. אני והנספח הכלכלי בלונדון דיברנו עם משרד האוצר וקנינו את הניידת מיד, על מנת להקדים את הירדנים. מינו אותנו טלפונית לועדת מכרזים". 71 במקביל להגעתה של "הניידת הכחולה" שאותה רכש פלד נרכשו עבור שידורי הטלוויזיה שלוש מצלמות אולפן, שתי מכונות הקלטה, חדר בקרה לתמונה, חדר בקרה לקול, פריטי תאורה ופריטי עזר אחרים לשידור. 72 עוד לפני שהשידור הראשון של הטלוויזיה הישראלית עלה לאוויר ובעוד הטלוויזיה לשעת חירום עומדת על הפרק, החלו להישמע קולות, בהם קולו של השר ישראל גלילי, שקראו לבחון מחדש את חלוקת שעות השידור בין העברית והערבית. כאן, למעשה, החלו להיחשף הסדקים בכוונת ההצהרות על כינון טלוויזיה לשעת חירום המיועדת לפעולות הסברה בקרב תושבי השטחים. כך, ערב תחילת השידורים, היה חסר צוות הטלוויזיה בערבית כוח אדם. לטענת שלמה ענברי, מנהל החדשות בערבית, בכדי להפיק מגזין יומי בשפה הערבית במשך מחצית השעה דרושים שלושים עובדים: כתבים, מתרגמים, עורכים וקריינים. במחצית השנייה של 1968 עמדו לרשותו חמישה עשר איש בלבד, כאשר לא כולם עבדו במשרות מלאות. לא היה במחסור בכוח האדם במחלקת השידורים בערבית ובכאוס הכללי כדי להעיב על שמחת השידור הראשון של הטלוויזיה הכללית שידור שתוכנן ושודר בשפה העברית. וכך, השידור הטלוויזיוני הכללי, שנועד ברמה ההצהרתית לפחות לשמש כגשר בין שתי אוכלוסייות, נפתח בתמונת נוף של ירושלים המאוחדת מלווה בדבריו הנרגשים של יורם רונן "אנו רואים ירושלים אחרת, ארץ אחרת..." סיכום למעלה מחמש עשרה שנים חלפו מאז הונחה היוזמה הראשונה להקמת תחנת טלוויזיה בישראל על שולחן הממשלה ועד לשידור הטלוויזיוני הכללי הראשון. לאורך התקופה התנהל בארץ דיון ענף בנושא, ובו לקחו חלק אישים וסקטורים רבים ומגוונים, שיצגו מגוון רחב של דעות ונימוקים. כך, הדיון שהתקיים יכול להצביע וללמד על הסיבות שבגינן הוקמה טלוויזיה בישראל, כמו גם על הערכים שרצו קברניטי המדינה וחוגי האליטה להנחיל באמצעותה. מאמר זה ניסה להתחקות אחר הדיון ודרכו לבחון את סוגיית הקמת הטלוויזיה הישראלית כמשקפת את ערכי התקופה. נראה כי הסיבה שבגינה החלה לשדר טלוויזיה כללית בישראל מקורה בעיקר בנימוקים תרבותיים חברתיים. הנימוק הביטחוני, שהפך למרכזי מאז 1967, ושאין לבטלו, שימש בעיקר זרז לתהליך שכבר החל לתפוס תאוצה ולא ניתן היה לעצרו בעיקר לאחר הקמת הטלוויזיה הלימודית. הנימוק הביטחוני היה גם זה שסייע להתגבר על ההתנגדות לטלוויזיה בקרב חוגים שחששו ממידת ההשפעה של הטלוויזיה על המשחק הפוליטי. ניתן להבחין בשתי תקופות משנה לאורך התקופה הנחקרת: הראשונה, מאז הקמת המדינה עד מאי 1967, תקופה בה נסבו הדיונים בעיקר סביב נימוקים חברתיים תרבותיים, וסביב בחינת תרומתו ויעילותו של המדיום הטלוויזיוני בהגשמת יעדים אלה בתקופת בניין ועיצוב האומה והחברה. כך, ניתן לראות בהקמת הטלוויזיה פועל יוצא של אמונה בכוחה המחנך והמחברת, וניסיון להנחיל באמצעותה ערכים "ישראליים" שהם בעיקר פועל יוצא של התרבות המערבית "אשכנזית". באותה תקופה, העיסוק הפומבי בנושא הביטחוני היה מינורי ובשוליים, ולעיתים אף נפקד בכלל מהדיון שהתקיים סביב נושא הטלוויזיה. התקופה השנייה התחילה סמוך לתקופת ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים וליוותה את הטלוויזיה עד לשידורה הראשון. בתקופה זאת 139

11 עבר מוקד הדיונים לשאלת יעילותו וכדאיותו של המדיום הטלוויזיוני ככלי שרת תעמולתי עבור הפלשתינאים בשטחים שנכבשו במלחמה. נכונה טענתם של החוקרים השונים 73 כי מלחמת ששת הימים והטיעונים הביטחוניים היו אלה שזירזו את הקמת הטלוויזיה בישראל. הדבר עולה מתוכן הדיונים טרם ההצבעה בכנסת, וכן מההחלטה להתמקד, בשלב ראשון, בקהל היעד הערבי ולא בזה היהודי. אולם, נדמה כי אין לקבל הסבר זה כפשוטו ובהקשרו הצר, שכן טלוויזיה ישראלית הייתה מוקמת במוקדם או במאוחר כחלק מתהליך כולל של יצירת זהות תרבותית חדשה. ניתן לומר עוד כי מן הממצאים משתמע כי "האיום הערבי", גם כאשר היה מוצג כאיום ביטחוני, אינו חף מחשש של השתלטות תרבותית. כמו כן, על אף העובדה שהדיון הביטחוני עמד במוקד השיח הציבורי, הדיונים בדרג הפוליטי המשיכו לעסוק, בצד נושא זה, גם באותם נושאים שנידונו טרם תקופת ההמתנה. הערות R, Silverstone (1999). Why Study the Media? London: Sage1..1 Publications. C, Marvin (1990) When old technologies were new: thinking.2 about electronic communications in the late Nineteenth Century. New York: Oxford University Press Inc, USA p על האופן של עיצוב והבניית "קולה של המדינה" בידי הדרג הפוליטי ראו: ש. שנהב, )2003( קול המדינה: עיצוב הנרטיב של המדינה על ידי ממשלות ישראל בשנים הראשונות לקיומה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, ירושלים: האוניברסיטה העברית. 4. ע. אלמוג, )1997( הצבר דיוקן, תל אביב: עם עובד, עמ' מ. ליסק, )1999( העלייה הגדולה בשנות החמישים: כשלונו של כור ההיתוך, ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' Americanus Homo הוא התכת האידאל האמריקני לתהליך האמריקניזציה ויצירת בני עמים שונים לאומה חדשה אחת. להרחבה ראו: י. אריאלי, )1992( "הציוויליצזיה האמריקנית כאב טיפוס של ציוויליזציה מודרנית", בתוך: היסטוריה ופוליטיקה, ת"א: עם עובד. 7. י. גורני, )2001( "כור ההיתוך החלקי במחשבה ובמעשה הציוניים" בתוך: הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל מאסף כג, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, עמ' שם, עמ' 8 9. שם, עמ' ארכיון המדינה גל/ "תמצית דו"ח של משלחת אונסק"ו על טלביזיה חינוכית בישראל", ארכיון בן גוריון, התכתבויות ד. כספי )1995( תקשורת המונים כרך ב', תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ': מסמך מיום מתוך: ארכיון המדינה גל/ שם. 15. מכתב למשה פרלמן מעו"ד ישעיהו פבזנר מיום מתוך: ארכיון המדינה גל/ url_id=14605&url_do=do_.16 _ topic&url_section=201.html 17. "תמצית דו"ח של משלחת אונסק"ו על טלביזיה חינוכית בישראל", ארכיון בן גוריון, התכתבויות דברי הכנסת מיום כ"ג אייר תשכ"ה ) ( ישיבה תע"ה עמ' מכתב תגובה של טדי קולק על מאמרו של משה ז'ק ממעריב מיום מתוך: ארכיון המדינה ג/ יומן בן גוריון, דברי הכנסת מיום כ"ד חשוון תשכ"ג ) ( ישיבה קפ"ג עמ' ע.אלמוג )2004( פרידה משרוליק: שינוי ערכים באליטה הישראלית, חיפה ואור יהודה : אוניברסיטת חיפה/ זמורה ביתן, עמ' ע. ברון, )תשכ"ב ("טלביזיה בישראל להיות או לא להיות?" ספר השנה של העיתונאים, עמ' דברי הכנסת מיום ה טבת תשכ"ג ) ( ישיבה ר', עמ' 676. T.G. Oren, (2003) The belly dancer strategy: Israeli educational 25 :television and its alternatives Media, Culture & Society, Vol. 25 p דברי הכנסת מיום ה טבת תשכ"ג ) ( ישיבה ר' עמ' כתב "מעריב" "כאב ראש ושמו טלוויזיה", מעריב, דו"ח ישיבת ועדת משנה לתכניות טלויזיה מתוך: ארכיון המדינה גל/ מ. שמואל, "אין סכנה בטלוויזיה, אם היא תופעל בידי מי שיודע את המלאכה", הבקר, י. דרויש, "הטלוויזיה באה לרחוב הערבי", דבר, מכתב למנהל שירות השידור ממשרד הדואר מיום מתוך: ארכיון המדינה גל- 5/ שם. 33. א. צימוקי, ידיעות אחרונות, , עמ' דברי הכנסת, ישיבה שמ"ז, ה ניסן תשכ"ז ) (. 35. נ. משעל, )1976(. רשות השידור דינמיקה פוליטית חיבור לשם קבלת תואר שני. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. עמ' החלטת ממשלה מספר 599 מיום הוועדה הבינמשרדית לטלביזיה כללית הנחות יסוד הצעה מיום מתוך: ארכיון המדינה גל/ הוועדה הבינמשרדית לטלביזיה כללית הנחות יסוד הצעה מיום מתוך: ארכיון המדינה גל/ פרוטוקול מספר 2 של הוועדה לטלוויזיה כללית מיום מתוך: ארכיון המדינה א/ צ. גיל, )1986( בית היהלומים: סיפור הטלוויזיה הישראלית, תל אביב: ספריית הפועלים עמ' החלטת ממשלה 279, מיום מתוך: ארכיון המדינה ג/ סופר מעריב "מתגבשת התנגדות להקמת טלוויזיה", מעריב, H.L. Gotliffe, (1981) Israeli General Television: A Historical.44 Exploration of Content and Influence PhD Thesis: Wayne State University, p ד. זילכר,"מול סכנת הטלביזיה", המודיע, י. חריף, "מלכדים חזית בעד טלוויזיה", מעריב, גיל,,1986 עמ' דברי הכנסת, ישיבה קס"ד י"ז באדר ב' תשכ"ז ) (. עמ' דו"ח של שירות הביטחון הכללי בנושא "משמעות בטחונית של הטלוויזיה" מיום בתוך: ארכיון המדינה ג/ תשובה לשאילתה של חבר הכנסת י. תמיר. דברי הכנסת ישיבה קס"ד, יום רביעי, י"ז באדר תשכ"ז ) (. עמ' ע. בר קדמא, "מדוע היססה ישראל 'לירות' בנשק הטלביזיה?", ידיעות אחרונות, , עמ' את תחנת הטלוויזיה הלימודית לא ניתן היה להפוך לכללית היות והלימודית פעלה במימון וחסות קרן רוטשילד שפעלה, הן לפי החוק הישראלי, והן לפי זה הצרפתי כמוסד צדקה שלא נועד למטרות מסחריות. אין לממשלה שום דרך לשנות הגדרה זו, אלא להפקיע את הטלוויזיה לצרכים אחרים. 53. ע. בר קדמא, "מדוע היססה ישראל 'לירות' בנשק הטלביזיה?", ידיעות אחרונות, , עמ'

12 54. מכתב מבנימין אליאב לישראל גלילי "טלביזיה לשעת חירום" מיום מתוך: ארכיון המדינה ג/ ע. בר קדמא, "מדוע היססה ישראל 'לירות' בנשק הטלביזיה?", ידיעות אחרונות, , עמ' מכתב מבנימין אליאב לישראל גלילי מיום מתוך: ארכיון המדינה ג/ Gotliffe,(1981), pp צ. גיל, 1986, עמ' מכתב מאליהוא כ"ץ לישראל גלילי מיום מתוך: ארכיון המדינה ג/ א. כ"ץ, "מטרות הטלביזיה לשעת חירום" מתוך: ארכיון המדינה ג/ החלטת ממשלה מספר 815 מיום מתוך: ארכיון המדינה ג/ על אף שבהחלטת הממשלה הובטח מעמדה של הטלוויזיה הלימודית, רשיון ההפקעה של מתקני הטלוויזיה הלימודית, ששידוריה אחרי המלחמה נקלטו בין אשקלון ונתניה בירושלים, רמאללה ומספר ישובים ערבים שעל פסגות הרים בשטח הגדה, העלה חשש כבד באשר לגורלה ועתידה. בתכנית "שאילתא מן האולפן" ששודרה ב"קול ישראל" הבטיח גלילי כי הטלוויזיה לשעת חירום, שתופעל תוך חצי שנה, לא תפגע בהמשך השידוריים הלימודיים. עוד אמר גלילי כי באשר לסמכויות הממשלה על הציוד של "נאמנות הטלוויזיה הלימודית", יש להניח כי יימצא הסדר של החכרה או הסדר דומה לשימוש בציוד. 63. שם. 64. דברי הכנסת ישיבה רכ"ג מיום כ"ו חשון תשכ"ח ) ( חוברת ה' עמ' סופרו הפרלמנטרי של הארץ, "אושר תקציב ראשון לטלוויזיה", הארץ, מכתב של יעקב חזמה לישראל גלילי מיום מתוך: ארכיון המדינה ג/ Gottlife,1981, p פרסום מיום מתוך: ארכיון המדינה ג/ לימים, התקיים דיון ביקורתי ענף בסוגיית הכשרת העובדים ורכישת הציוד. ראו לדוגמא סדרת כתבות של שלמה אהרונסון שפורסמו בשנת 1972 בעיתון מעריב. 70. "אושרה הפעלה ניסיונית של הטלוויזיה הכללית ושידור המצעד בירושלים", ביצור י י. זך, "ערוץ 1 בן 35. איך הזמן רץ כשנהנים" מעריב פסח, צ. לביא, "התקנת הטלוויזיה הכללית ל"הילוך גבוה", מעריב, Oren, ;Katz, 1971; בן אליעזר, 1980 ואחרים. מקורות Gotliffe, H.L. (1981) Israeli General Television: A Historical Exploration of Content and Influence Phd Thesis: Wayne State University. Katz E. (1971) Television Comes to the people of the book, " in Irving Louis Horowitz, (ed.) The Use and Abuse of Social Science. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books, pp Marvin, C (1990) When old technologies were new: thinking about electronic communications in the late Nineteenth Century. New York: Oxford University Press Inc, USA Oren, T. G (2003) The belly dancer strategy: Israeli educational television and its alternatives Media, Culture & Society Vol. 25: pp Sadan, G. (1970) Problems in the Establishment of Television in Israel, MA Thesis, University of Missouri. Silverstone, R. (1999). Why Study the Media? London: Sage Publications. אלמוג, ע. )1997( הצבר דיוקן, תל אביב: עם עובד. אלמוג, ע. )2004( פרידה משרוליק שינוי ערכים באליטה הישראלית, אוניברסיטת חיפה/ זמורה ביתן. ברון, ע. )1962( "טלביזיה בישראל להיות או לא להיות?", ספר השנה של העיתונאים. עמ' ברזילי, ג. )1996(. "מדינה, חברה, ובטחון לאומי: תקשורת המונים ומלחמות". בתוך: מ. ליסק וב. קניפז )עורכים( ישראל לקראת שנות האלפיים: חברה, פוליטיקה ותרבות, ירושלים: י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית עמ' גורני, י. )2001( "כור ההיתוך החלקי במחשבה ובמעשה הציוניים", בתוך: הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל מאסף כג, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, עמ' גיל, צ. )1986( בית היהלומים: סיפור הטלוויזיה הישראלית, תל אביב: ספריית הפועלים. כספי, ד. )1995( תקשורת המונים, כרך ב', תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. ליסק, מ. )1999( העלייה הגדולה בשנות החמישים: כשלונו של כור ההיתוך, ירושלים: מוסד ביאליק. משעל, נ. )1976(. רשות השידור דינמיקה פוליטית חיבור לשם קבלת תואר שני. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. שנהב, ש. )2003( קול המדינה: עיצוב הנרטיב של המדינה על ידי ממשלות ישראל בשנים הראשונות לקיומה חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, ירושלים: האוניברסיטה העברית. 141

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

05 שנה למדינה תשנ"ח שנת הלימודים תשנ"ח, היא שנת ה- 05 למדינת ישראל. מומלץ ללמד את הנושא המרכז "05 שנה למדינה" בדרכים עיוניות וחוויתיות, תוך שימת דגש ע

05 שנה למדינה תשנח שנת הלימודים תשנח, היא שנת ה- 05 למדינת ישראל. מומלץ ללמד את הנושא המרכז 05 שנה למדינה בדרכים עיוניות וחוויתיות, תוך שימת דגש ע 05 שנה למדינה תשנ"ח שנת הלימודים תשנ"ח, היא שנת ה- 05 למדינת ישראל. מומלץ ללמד את הנושא המרכז "05 שנה למדינה" בדרכים עיוניות וחוויתיות, תוך שימת דגש על גישות, עמדות והתנהגויות. ניתן ללמד את הנושא דרך חקירת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

îåèé ðééâø

îåèé ðééâø בין שיח הפנטסיה של העיתונות הישראלית: "התרחיש הגרוע מכל" ל"מה היה קורה אילו?" ד"ר מוטי נייגר בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה mottin@netanya.ac.il אתר: http://www.isracom.org/index.php?i=494 תקציר

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

רשות שניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התש"ע כללים

רשות שניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התשע כללים כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי 1 בעל זיכיון), התש"ע- 2009 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24 (א), 58 ההגדרה "הפקה מקומית", 60 59, ו 61 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן- 1990

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד