untitled

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "untitled"

תמליל

1 ÁÏ Ó ÚÒÓ ÌÈÓÂ Ï Á È ÏÓ È ÁÏ Ï È ı ±π μ apple appleè ÔÓÏÊ È ÏÊ Ù Â 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:41 PM

2 Ï È ı È ÏÓ È ÁÏ ÌÈÓÂ Ï Á ÁÏ Ó ÚÒÓ ±π μ apple בחודש מאי 1925 ביקרה בארץ ישראל משלחת מומחים למלריה מטעם ארגון הבריאות של חבר הלאומים. לאחר שסיירה שבועיים בכל רחבי הארץ המשיכה המשלחת לביקור בלבנון, אך יום לאחר הגיעהּ לביירות התהפכה מכוניתה ושלושה מחברי המשלחת נהרגו. למרות האסון פרסמה המשלחת בסוף המסע דו"ח ובו סקרה את מצב המלריה בארץ ואת מסקנותיה. הקדמה לאורך תקופות ארוכות בהיסטוריה הייתה המלריה המחלה החשובה בארץ ישראל: הייתה זו המחלה הזיהומית הנפוצה ביותר בארץ בתקופה העות'מאנית. בגלל התנאים האקלימיים, הגאוגרפיים והסניטריים באזור פגעו התחלואה ושיעורי התמותה הגבוהים במרבית היישובים בארץ, וקדחת המלריה הייתה אחת הסיבות לעיכוב התפתחות הארץ ולנחשלותה. כשהחלה ההתיישבות היהודית הציונית, בסוף המאה התשע עשרה, המלריה היא שקבעה במידה רבה את מפת ההתיישבות. האדמות הפנויות להתיישבות יהודית היו באזורים מוכי מלריה, ופתח תקווה, ראש פינה, יסוד המעלה וחדרה הוקמו במקומות ששומר נפשו רחק מהם. במיתוס החלוצים וההקרבה יוחד מקום לביצות ולמחלת הקדחת, והנושא ליווה את ההתיישבות ואת המעשה הציוני מראשיתו. בפועל הפכו הביצות לזירת עימות עם האוכלוסייה המקומית ועם השלטונות על אדמה, יצרנות והשימוש בקרקע. 1 Ó Ó Ú Á ÁÏ Ó È ÁÏ ÌÈÓÂ Ï ı È ÏÓ ÂÈÒ Ï È Î ÂˆÈ ßÁ Ó ÈÈÂÂÏ ÔÎ È Ú ÙÎ ±π μ μ π ßÓÚ ÌÈÓÂÏȈ ÔÂ Â È ˆ È È Â Úapple Ò Â Â מחקר המלריה בארץ החל עוד לפני שגילו לקראת סוף המאה התשע עשרה את טפיל המלריה, גורם המחלה, וטרם הגילוי שיתושים הם שמעבירים את המחלה מאדם לאדם. המאמר המקיף הראשון שפורסם בכתב עת רפואי, ושעסק בבריאות בארץ ישראל, היה מאמרו של תומס צ'פלין על מחלת הקדחת בעיר ירושלים שפורסם בשנת שיעורי התחלואה בעיר באותה תקופה היו מהגבוהים בעולם כמחצית מתושביה קדחו מדי שנה, וכ 70 אחוז מהחולים במחלות חום לקו במלריה. בתחילת המאה העשרים בלטו שני חוקרים של המחלה בפלשתינה: הלל יפה וג'ון ÂÚÂÈÒ ÏÚ Ó ÔappleÁÏ ßÙ ÙÏ appleèï ÏÚ Î ÈÙ ÂÈ Âapple Â Ï ÈÓÚ ÌÂ Ï ß ßÙ ÙÏ Âapple Â Ï ÌÈÓÂψ ÂappleÏ ÁÏ ÂappleÏÈÓÓ È appleïâëâ ÂËapple ßÙ ÙÏ Ì Â ÆÔ appleâï È ÏÓÏ ˆÚÈÈÓ Ú ÂÁ Â Â È Ï È ÂËÒÈ Ï Á ÒappleÎ ˆÂ Ó Ó Æ Î ÂˆÈ Ó ÌÂψ ÂÈ ÈÊ Â Ù È appleïâëâ ÂËapple ßÙÂ Ù Â Ò ÌÈÏÈÙapple  Ô Á ±π±± Ï È Â È ı Ù ßÙÂ Ù Ï Â ÎÊÏ ÂÓ Ó Ó Æ π È Ó Ú ÂÙ ÆÏ È ı È ÏÓ ÂÓÁÏ S.M. Sufian, Healing the Land and the Nation: Malaria and the Zionist Project in Palestine, , Chicago , p. 18 T. Chaplin, The Fevers of Jerusalem: Some Account of their Nature, Causes, and Treatment, as Observed , , , pp..in the Years 1861, 1862, and 1863, Lancet, 2 (1864), המאמר תורגם לעברית ארכאית, ראו: א"מ לונץ, נתיבות ציון וירושלם, ירושלים 1876, עמ' 36-27; תרגום חדש ראו: ז' גרינברג, 'מאמר רפואי ראשון מארץ הקודש', הרפואה, 124 (תשנ"ג), עמ' π ßÓÚ Ú Ë ± 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:42 PM

3 μ± ±π μ apple Ï È ı È ÏÓ È ÁÏ ÌÈÓÂ Ï Á ÁÏ Ó ÚÒÓ קרוֹפּ ר.(Cropper) יפה למד ובחן היבטים של הטיפול הקליני בחולי הקדחת והיה תומך נלהב של השימוש בכינין למניעת המחלה, למרות תופעות הלוואי של השימוש בה. ואילו קרופר חקר היבטים אפידמיולוגיים של המחלה והיה הראשון בארץ שבדק את הקשר בין היתושים להעברת המחלה. אחד מממצאיו החשובים היה שבורות המים בירושלים היו המקור המרכזי ליתושי האנופלס. לקראת סוף התקופה העות'מאנית ערכו מספר גופים סקרים ומחקרים בנושא המלריה על מנת לקבוע את היקף התחלואה ואת דרכי העברת המחלה. אז גם נעשו הניסיונות הראשונים להדבירה. בשנת 1912, ערב מלחמת העולם הראשונה, באה לארץ המשלחת הראשונה שביקשה לערוך סקר על מחלת המלריה. בראשה עמד פרופ' פטר מילנס (Mühlens) מה'מכון לרפואה טרופית בהמבורג' Tropenkrankheiten).(Hamburger Institut für Schiffs und המשלחת, שהונעה לא רק ממניעים מדעיים ורפואיים אלא גם מאינטרסים קולוניאליים גרמניים באזור, שהתה בירושלים מסוף אוגוסט 1912 עד ינואר 1913, ערכה סקרים של תחלואה במלריה ובמחלות אחרות, ופרסמה את תוצאות סקריה במאמר מקיף. 3 לבדיקת תפוצת המלריה בקרב האוכלוסייה המוסלמית והנוצרית נעזר מילנס בשני רופאים ידועים: תאופיק כנען, דמות רפואית חשובה בקהילה הערבית במחצית הראשונה של המאה העשרים, וארנסט ג' מסטרמן,(Masterman) מנהל בית החולים האנגליקני בירושלים. 4 Î ÂˆÈ ÈÓ ÎÒ ÈÏ ÌÈappleÈapple ÏÁapple P. Mühlens, Bericht über eine Malariaexpedition nach Jerusalem, Zentralblatt für Bakteriologie, 69 (1913), 3 pp ; P. Yekutiel, Masterman, Mühlens and Malaria, Jerusalem , Korot, 12 ( ), pp מילנס (שם), עמ' Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:43 PM

4 È ÏÊ Ù Â appleè ÔÓÏÊ באותה שנה החלה לפעול בירושלים 'תחנת הבריאות העברית', בניהולם של ד"ר זאב ברין וד"ר אריה גולדברג; התחנה הוקמה לפי תכנית שהגה וקידם אהרן אהרנסון ומומנה בידי הפילנתרופ היהודי האמריקני נתן שטראוס. בתחנה היו שלוש מחלקות: מחלקה בקטריולוגית בניהול גולדברג, מחלקת עיניים בניהול ד"ר אריה פייגנבאום ומחלקה להיגיינה ולמלריה בניהול ברין, ובה אובחנה ונחקרה המלריה. 5 בתחילת שנת 1913 החל לפעול בירושלים מה שלימים נקרא 'מכון פסטיר בארץ ישראל' בניהול ד"ר אריה בעהם, וגם בו נעשו בדיקות רפואיות שונות, אך עיקר פעילותו התרכזה בהכנת חיסונים ותרכיבים נגד כלבת, אבעבועות שחורות ומחלות מידבקות נוספות עבור האוכלוסייה המקומית ובהמשך עבור הצבא התורכי. 6 בישיבה שהתקיימה בברלין במהלך שנת 1913 בהשתתפות נציגים של משלחת מילנס, 'תחנת הבריאות העברית' ו'מכון פסטיר בארץ ישראל', הוחלט לאחד את כל הגופים שעסקו בבריאות בירושלים לגוף אחד, 'מכון בין לאומי לבריאות הציבור', שבמסגרתו תתואם הפעילות המקצועית של הגופים השונים, אך תישמר עצמאותם התקציבית. להוציא תרומות מזעריות וגבייה לא מסודרת עבור בדיקות ותרופות מהאוכלוסייה המקומית, מומן המכון החדש על ידי ה'ועד הגרמני למלחמה במלריה בירושלים' Jerusalem) (Deutsche Komitee zur Bekämpfung der Malaria in בראשותו של מילנס, על ידי הפילנתרופ שטראוס ועל ידי ה'חברה היהודית לצרכים סניטריים בפלשתינה' Jüdische),(Gesellschaft für sanitäre Interessen in Palästina שנוסדה סמוך להקמת המכון בירושלים. 7 ברם שיתוף הפעולה נקטע במהרה, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. הגורמים המממנים הפסיקו לשלוח כספים, ומרבית החוקרים וחברי המכון והאגודות גויסו לצבאות השונים. בשנות המלחמה פגעה מחלת המלריה קשות בצבאות הלוחמים ובאוכלוסיית הארץ. מהלכים צבאיים שובשו בגלל התחלואה הרבה בקרב החילות, שחייבה השקעת אמצעים יקרים בטיפול בחולים. הצבא התורכי איבד כ 10 אחוזים מחייליו בארץ ישראל בגלל הקדחת, והתחלואה בקרב כלל הצבאות הלוחמים הגיעה לשיאה כשהתייצבה החזית למשך כעשרה חודשים לאורך קו הידוע בשם קו שתי העוג'ות בין שפך הירקון לנחל עוג'ה בואכה יריחו. 8 מיד לאחר סיום המלחמה, עם כינון השלטון הצבאי, החלו רשויות השלטון הבריטי במבצע מקיף להדברת המלריה. הוקם שירות אנטימלרי Service) (Antimalarial למאבק במחלה, והוא העסיק בשיא פעילותו עשרות מפקחים ומאות פועלים. בשנים פעלה 'ועדה מייעצת למלחמה במלריה'.(Heron) בראשות מנהל מחלקת הבריאות קולונל ג'ורג' ה רון (Antimalarial Advisory Commission) הוועדה קיימה שנים עשר מפגשים חצי שנתיים, והשתתפו בהם טובי המומחים בארץ בנושא μ 5 נ' לוי, פרקים בתולדות הרפואה בארץ ישראל , [בני ברק] 1998, עמ' על הקמת 'מכון פסטיר בארץ ישראל' ללא ידיעה או אישור של 'מכון פסטר' הצרפתי ראו: א' קוטק, 'לרגל יובל המאה למכון פסטיר בפריז: מכון פסטיר בארץ ישראל', קורות, ט, ז-ח (תשמ"ט), עמ' ; הנ"ל, 'עוד רשימה קצרה על המכון ע"ש פסטיר בא"י', שם, ט, ט-י (תש"ן), עמ' א' בעהם, 'תולדות מכון פסטיר בא"י', גליון של מכון פסטר לעניני הבריאות, הרפואה והביולוגיה בא"י, א, א (תשרי תרפ"ט), עמ' 37-36; ההסכמה בנוגע להקמת המכון הבינלאומי (משרד הכל לאמי להבראת ירושלם), 10 באפריל,1913 גה"מ,.L2/99/1 8 צ' סליטרניק, קורות המלחמה בקדחת בארץ ישראל והדברתה, ירושלים 1979, עמ' Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:44 PM

5 μ ±π μ apple Ï È ı È ÏÓ È ÁÏ ÌÈÓÂ Ï Á ÁÏ Ó ÚÒÓ המלריה והדברתה. הוועדה עקבה אחר התפתחות המאבק במלריה והתוותה את המשך הפעולות. 9 ÔÂ ÈÚÓ Ú ÂÓ ÈÚÂÂ ÏÚ ßı ß È ÏÓ ÓÁÏÓÏ ±π ÙÈÁ היישוב היהודי, כחלק מהתבססותו בארץ, פעל אף הוא לקידום המאבק בקדחת בשיתוף פעולה הדוק עם ממשלת המנדט. בשנת 1922 הוקם 'המכון לחקר המלריה' בניהול ד"ר ישראל קליגלר. בשנת 1923 התקיימה בחיפה ועידה למלחמה במלריה בהשתתפות כל האישים היהודים שעסקו בנושא. הפעילות נגד המלריה התבטאה בכל המישורים: שיפור התנאים הסניטריים, אבחון חולים וטיפול בהם, הסברה ובעיקר מלחמת חרמה ביתושים, תוך השקעה אדירה בניקוז מקורות מים וריסוסם. עד מהרה ניכרו תוצאות הפעילות נגד המלריה, והתחלואה קטנה מדי שנה. 10 ביקור משלחת חבר הלאומים לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה סבלו תושבי מדינות אירופה מתחלואה רבה במחלות זיהומיות עקב הפגיעה הקשה בתשתיות הבריאות בשנות המלחמה. מגפות התפשטו במהירות בגלל מיליוני פליטים שברחו ממקום מושבם, במיוחד במזרח אירופה, ששם גורשו עם נסיגת הצבא הרוסי. 11 בעקבות הפסקת הפעילות נגד המלריה ברחבי היבשת הייתה המלריה אחת המחלות שהתחלואה בה גברה מאוד, והיא חזרה והתפשטה לאזורים שכבר מוגרה בהם באופן חלקי. בתגובה על המשבר הבריאותי לאחר מלחמת העולם הראשונה הוקם בשנת 1923 ארגון הבריאות של חבר הלאומים, והוא החל מיד לטפל בבעיות הרפואיות הבוערות. ככלל, ארגוני בריאות ושיקום מילאו תפקיד מכריע באירופה לאחר המלחמה. פעילותם בתחום הרפואה ובריאות הציבור, שהיו לה היבטים פוליטיים, תרבותיים והומניטריים, כללה זיהוי הבעיות הספציפיות של האזור הנגוע באמצעות חקירות וסקרים מדעיים ופיתוח תכניות לפתרון בעיותיה של האוכלוסייה הנזקקת. סמוך להקמתו מינה ארגון הבריאות של חבר הלאומים ועדה מיוחדת למלריה, ותפקידה היה לחקור את מצב המחלה בארצות שונות ולהציע דרכים מתאימות למאבק בה. הוועדה הקימה סגל מומחים בעלי 9 הפרוטוקולים של ישיבות הועדה מצויים בספריית בית הספר לרפואה טרופית בלונדון Tropical) London School of Tropical Diseases Bulletin, 20 (1923), pp ; ibid., Supplement 1 תקצירים מהפרוטוקולים ראו:.(Medicine (1923), pp. 5 7; Review of Applied Entomology, 11 (1923), pp ; Tropical Diseases Bulletin, Supplement 2 (1924), pp ; ibid., 22 (1925), pp , ; ibid., 23 (1926), p סליטרניק (לעיל, הערה 8), עמ' I. Borowy, Counting Death and Disease: Classification of Death and Disease in the Interwar Years, , 11 Continuity and Change, 18 (2003), pp ; P. Gatrell, A Whole Empire Walking: Refugees in Russia during World War I, Bloomington, IN Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:45 PM

6 È ÏÊ Ù Â appleè ÔÓÏÊ μ ניסיון עשיר ומגוון בנושא המלריה. סגל המומחים נבחר בקפדנות מתוך כוונה שייוצגו בו רוב מדינות היבשת. הסגל אמור היה לסייר ולחקור מקרוב את הנושא בארצות אירופה שעדיין היו בהן מוקדי מלריה. בשנים שלאחר מכן קיים סגל המומחים כמה מסעות למזרח אירופה ולדרומה, ואלה סוכמו בדו"חות מפורטים. 12 לקראת שנת 1925 אישר ארגון הבריאות שיגור משלחת לחקר המלריה בארץ ישראל, בסוריה ובחלק מתורכיה. קדם למסע המשלחת שלב של הכנת תכניות ותיאומים עם רשויות הבריאות בשלוש המדינות. נקבע לוח זמנים מפורט לכל יום במסע, 13 ומזכיר המשלחת, נורמן לותיאן,(Lothian) כתב מזכר ובו תיאר את מצב התחלואה במלריה בפלשתינה ערב הביקור. 14 במשלחת היו שישה חוקרים ידועי שם: ראש המשלחת פרופ' ברנהרד נוכט (Nocht) מהמבורג, פרופ' ניקולס שוולנגרבל (Swellengrebel) מאמסטרדם, פרופ' דונטו אוטולנגי (Ottolenghi) מבולוניה, ד"ר סמואל טיילור דרלינג (Darling) מ'קרן רוקפלר' האמריקנית, 15 קולונל סידני פרייס ג'ימס (James) מלונדון וד"ר לודביק אניגשטין 16.(Besson) מוורשה. מזכיר המשלחת היה ד"ר לותיאן מאנגליה וסייעה בידו אנה בסון (Anigstein) חלק מחברי המשלחת השתתפו שנה קודם לכן בסיור דומה בארצות הבלקן, ברוסיה ובאיטליה. חברי P.F. Russell, Man s Mastery of Malaria, London, New York & Toronto 1955, pp Commission du Paludisme: Programme provisoire ces voyages d études projetés 1925, I: Levant, LNA, 13 C.H./Malaria/39 Notes du Dr. Lothian sur le paludisme en Palestine, 20 January 1925, LNA, C.H./Malaria/ על מעורבותה של 'קרן רוקפלר' בבריאות הציבור באירופה לאחר המלחמה ראו:.P Weindling, Public Health and Political Stability: The Rockefeller Foundation in Central and Eastern Europe between the Two World Wars, Minerva, 31 (1993), pp ; idem, Philanthropy and World Health: The Rockefeller Foundation and the League of Nations Health Organization, ibid., 35 (1997), pp נוכט ( ) ייסד וניהל בשנים את ה'מכון למחלות טרופיות בהמבורג' Tropical) Hamburg,(Diseases Institute הנקרא כיום על שמו, 'מכון ברנהרד נוכט'. שוולנגרבל ( ), מה'מכון לרפואה טרופית באמסטרדם', חקר שנים ארוכות, בהולנד ובארצות אחרות, את מחלת המלריה ואת היתושים מעבירי המחלה. אוטולנגי ( ), יהודי איטלקי, היה מרצה וחוקר באוניברסיטאות בולוניה ופיזה, פרסם מאמרים רבים על מחלות זיהומיות ומלריה. כשנוכט חזר לאירופה בסיום הסיור בארץ ישראל, התמנה אוטולנגי לנהל את המשך מסע המשלחת ללבנון ולסוריה. דרלינג ( ) חקר מחלות טרופיות באזורים שונים בעולם, בהם תעלת פנמה מוכת המחלות בכלל והמלריה בפרט, ונבחר לנשיא ה'חברה האמריקנית למחלות טרופיות'. מחקריו ופעליו הרבים פורטו בשתי ביוגרפיות שנכתבו עליו ובדברים לזכרו שפורסמו בכתבי עת מדעיים בולטים: G.L. Baum, Samuel Taylor Darling, Cincinnati 1958; E. Chaves-Carballo, The Tropical World of Samuel Taylor Darling: Parasites, Pathology and Philanthropy, Brighton & Portland 2007; R.W. Hegner, Samuel Taylor Darling , Journal of Parasitol, 12 (1925), pp ; Samuel Taylor Darling , American Journal of Tropical Medicine, 5 (1925), pp ; The Malaria Commission in Palestine, British Medical Journal (30 May 1925), p. 1024; Samuel Taylor Darling, M.D., ibid. (13 June 1925), p. 1111; Samuel Taylor Darling, Rockefeller Foundation International Health Board (July 1925), pp. 1 25; Samuel Taylor Darling, Journal of the American Medical Association, 84 (1925), p. 1681; Samuel Taylor Darling, Lancet, 1 (1925), pp ; R.W. Hegner, Samuel Taylor pp..darling , Science, 62 (1925), ג'ימס ( ) היה יועץ למחלות טרופיות של מחלקת הבריאות באנגליה ופרסם עשרות מאמרים בנושאי מלריה ומחלות זיהומיות. דברים לזכרו ראו: Manson-Bahr,.P pp.. Lieut.-Colonel S.P. James C.M.G., F.R.S., Nature, 157 (1946), אניגשטין,( ) חוקר יהודי יליד ורשה. התמחה במחלות טרופיות ופרסם מאות מאמרים בנושא. בשנת 1940 היגר לארצות הברית וניהל עד צאתו לגמלאות את המחלקה לרפואה מונעת ולבריאות הציבור באוניברסיטת טקסס שבגלבסטון. דברים לזכרו ראו: p L.J.B.-C. Ludwik Anigstein, Lancet, 306 (1975), לותיאן ( ) למד רפואה באוניברסיטת 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:45 PM

7 μμ ±π μ apple Ï È ı È ÏÓ È ÁÏ ÌÈÓÂ Ï Á ÁÏ Ó ÚÒÓ ÁÏ Ó Â È ÂÓÂ Ó המשלחת התכנסו בעיר ברינדיזי שבאיטליה בסוף חודש אפריל ומשם הפליגו לאלכסנדריה. לאחר שחצו את תעלת סואץ המשיכו בדרך היבשה לארץ ישראל והגיעו לירושלים ב 4 במאי. מהלך הביקור בדו"ח מחלקת הבריאות המנדטורית לשנת 1925 מופיע לוח הזמנים המפורט של ביקור המשלחת כפי שבוצע בפועל. 17 הסיורים התקיימו כמעט ללא שינוי מהתכנית שהכינה מראש מחלקת הבריאות המנדטורית, שאירחה את המשלחת. במהלך השבועיים שבהם שהתה בארץ ביקרה המשלחת בעשרות יישובים ואתרים בכל רחבי הארץ שנעשו או הושלמו בהם מבצעי ייבוש ביצות וניקוזן לשם מאבק במלריה. באותה עת עדיין הייתה הארץ זרועה ביצות, ורבים היו מוקדי התחלואה במלריה (ראו מפה). ממשלת המנדט והיישוב היהודי עשו מאמץ מיוחד להציג ולהדגים לפני חברי הוועדה את מכלול הפעולות שנקטו במאבק במלריה. לקראת הביקור הכינו מחלקת הבריאות המנדטורית והמוסדות היהודיים תצוגות מיוחדות, תזכירים, דו"חות, מפות, תרשימים וחוברות הסברה בעברית ÂˆÈ ÙÓ ÚÒÓÂ Ï È ı ÁÏ Ó ÌÈÓÂ Ï Á Ï Á  ÒÈÒ ÏÚ ÌÒ ÂÙ ÁÏ Ó ±π μ ÌÈ ÁÓ Â ÈÚ גלזגו. על שירותו במלחמת העולם הראשונה קיבל את מדליית צלב הצבא. פרטים ביוגרפיים עליו ראו: Car Accident to League Malaria Committee: A British Victim, The Times (London), 23 May 1925, p. 16; The Malaria Commission in Palestine, British Medical Journal, 30 May 1925, p. 1024; Tribute to the Memory of Dr. Darling, Dr. Norman Lothian and Mlle. Besson, League of Nations Official Journal, 6 (July 1925), pp. בסון (?-1925), התקבלה לעבוד כמזכירה מיומנת במוסדות חבר הלאומים עוד בשלבי הקמתם, בסוף שנת.1919 ראו: pp. League of Nations Official Journal, 6 (July 1925), 17 התכנון המפורט של המקומות שבהם ביקרה המשלחת ולוח הזמנים של מסעה מופיעים בדו"ח מחלקת הבריאות המנדטורית לשנת הדו"ח כולל גם מפה ורשימה של הביצות בארץ ישראל שהכין מהנדס התברואה הראשי לואיס קנטור. ראו: 1925, Government of Palestine, Annual Report of the Department of Health for the Year [Jerusalem 1926], Appendix 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:46 PM

8 È ÏÊ Ù Â appleè ÔÓÏÊ μ Á ÁÏ Ó È Á ÂˆÈ ÌÈÓÂ Ï Â Æ Î Ï Ó Ó appleâ Á Ï appleïââ ÔÈÓÈÏ ÒÓÈß ÔÈË Èapple È appleïâëâ ËÎÂapple  ª appleèï Ï Ó Ó ÈÈapple ÚˆÓ ª Ï ÈÏ ÁÏ Ó ÈÎÊÓ Ô È ÂÏ È Á ÏÂÓÓ ÂÓÚ ÏÚ ÏÚÓ ÁÏ Ó Î ÂˆÈ Ê Èapple ±π μ È Ó ± ובאנגלית. 18 המשלחת קיבלה הסברים על המבנה הארגוני של היחידות שהשתתפו במערכה ועל הנהלים והשיטות שהופעלו בשדה. בכל מקום שבו ביקרה המשלחת קיבלו חבריה הסברים והדגמות על ידי קציני רפואה מחוזיים, מפקחים על המלחמה במלריה ומהנדסי סניטציה. תחילה סיירו בירושלים ובסביבותיה ושמעו הסברים מד"ר רופרט בריירקליף,(Briercliffe) סגן מנהל מחלקת הבריאות המנדטורית, ועוזריו על היעלמות המלריה מהעיר ירושלים. בהמשך ירדו ליריחו ולחופי ים המלח ונסעו לצפון הארץ דרך שכם ונצרת. בביקורם בעמק יזרעאל לוו בידי קליגלר, שהיה באותה עת חוקר המלריה החשוב בארץ, ונציגי 'קרן קיימת לישראל' עקיבא יעקב אטינגר והמהנדס יוסף ברויר. בעמק בית שאן ובעמק החולה ביקרו 18 ראו בהערה קודמת. 'קרן קיימת לישראל' הכינה לקראת ביקור המשלחת חוברת מיוחדת בעברית ובאנגלית על הפעולות בעמק יזרעאל. ראו: קרן קימת לישראל, עבודות ההבראה בעמק יזרעאל, ירושלים תרפ"ה. בחוברת תוארו פעולות ייבוש הביצות בנוריס ובנהלל, שנים רבות לפני שהתעורר ויכוח אם היו ביצות בעמק יזרעאל. ראו: י' בר גל וש' שמאי, 'ביצות עמק יזרעאל: אגדה ומציאות', קתדרה, 27 (ניסן תשמ"ג), עמ' ; ה' בירגר, 'ייבוש המיתוס', שם, 30 (טבת תשמ"ד), עמ' ; מ' צנטנר, 'ביצות עמק יזרעאל: ההיו או חלמנו מיתוס?', שם, עמ' ; ג' ביגר וא' קרטין, 'ביצות עמק יזרעאל: אגדה או מציאות?', שם, עמ' ; א' הכהן, 'הערות על ייבוש הביצות והזמר העברי', שם, עמ' ; י' בר גל, 'עמק יזרעאל וביצותיו: תשובה לתגובות', שם, עמ' ; צ' סליטרניק, 'הביצות והקדחת בעמק יזרעאל', שם, 32 (תמוז תשמ"ד), עמ' ש' אירמאי, 'ייבוש ביצות בעמק יזרעאל', שם, עמ' ; י' בר גל, 'חידת הביצות בעמק יזרעאל', שם, עמ' מנהל מחלקת הבריאות המנדטורית דיווח במרס 1925 לחבר הלאומים על המחקרים שנעשו בארץ בהקשר למלריה. ראו: C.H./Malaria/43 LNA, 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:46 PM

9 μ ±π μ apple Ï È ı È ÏÓ È ÁÏ ÌÈÓÂ Ï Á ÁÏ Ó ÚÒÓ ÌÈ Ó appleèï Ï ÏÂÁË È ÏÈ חברי המשלחת בכפרים בדוויים וערביים ובדקו ילדים חולים שוכני אוהלים וחושות. בחיפה ביקרו ב'מכון לחקר המלריה' וקיבלו הסברים ממנהלו, קליגלר, שהתלווה אליהם גם בסיורם בביצות כבארה, באזור נחל תנינים ומעגן מיכאל כיום. בכבארה ראו חברי המשלחת את מפעל הייבוש הגדול שהיה אז בעיצומו. יום הסיור, 14 במאי 1925, תועד בעשרות תצלומים בידי הצלם התל אביבי צבי אורון (אורושקס). 19 באותו יום פגשו חברי המשלחת ליד גבעת עדה את הברון אדמונד רוטשילד, שהיה אז 19 אוסף התצלומים נמצא בארכיון הציוני המרכזי בירושלים. בתצלומים נראים חברי המשלחת מסיירים, בלוויית מ ח'תאר הכפר הערבי השכן, בשטחי הביצה שבהם מבוצעות עבודות ניקוז. באחד התצלומים נראה דרלינג על הסכר הרומי מדגים בדיקת טחול של ילד לקביעת אינדקס הטחול מבחן ידוע לחולי מלריה שהוא היה ממפתחיו. תצלום נוסף מהביקור ראו: סליטרניק (לעיל, הערה 8), עמ' Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:47 PM

10 È ÏÊ Ù Â appleè ÔÓÏÊ בביקורו החמישי והאחרון בארץ ישראל. חבר המשלחת שוולנגרבל הביע לפני הברון את ההתרשמות החיובית של חברי המשלחת מהעבודה המוצלחת בייבוש הביצות בכבארה ובמקומות נוספים כנוריס ונהלל, מפעלים שמומנו בידי הברון. לקראת סיום ביקורה בארץ סיירה המשלחת במקורות הירקון, בפתח תקווה ובעיר יפו. ראש העיר תל אביב דאז מאיר דיזנגוף נפגע מכך שהמשלחת לא ביקרה בעירו ושלח מכתב זועם אל מושל מחוז ירושלים יפו: הנני מוצא לנחוץ להעיר את תשומת לבו על עובדה אחת שאיני יכול לעבור עליה בשתיקה, בהיותי מחויב לשמור על עניני תל אביב. ביום ראשון היתה ביפו הועדה למלחמה במלריה מטעם חבר הלאומים כל הבקר; אח"כ הלכה לבקר גם את שרונה ופתח תקוה ולא מצאה לנחוץ להתעכב לכה"פ [לכל הפחות] לאיזה רגעים בת"א. רופא העיריה הד"ר וינשל ויו"ר ועדת הבריאות אשר ע"י ההנהלה הציונית, הד"ר פליקס [ארתור פליקס], הזמינו את הועדה לת"א, אולם הד"ר הרון, ראש מחלקת הבריאות הממשלתית, באר לועדה שאין שום צרך להתעכב בת"א, היות ושם אין מחלת המלריה מתפשטת וחברי הועדה כבר עיפים יותר מדי. אנחנו שמחים מאד שהפעם הבדילה מחלקת הבריאות את ת"א לטובה מתוך שכנותיה, אולם בדרך כלל היה מענין אותנו מאד לו נתנה לנו היכלת לשמע את דעת מומחים מפורסמים כחברי הועדה ע"ד הפרובלימות הסניטריות והגיניות העומדות לפני ת"א, כמו התעול, הרחבת הספקת המים ע"י הבאת מים מהירקון, דירות זולות בשביל הפועלים וכדומה. אמנם הוא מהצד התועלתי של הדבר אי אפשר לא לראות עלבון במחשבה תחילה בזה שהכריחו את הועדה לפסח על ת"א כמו לו היתה ת"א לא רק חפשיה ממלריה, אלא להפך חשודה באיזו מחלה מתדבקת אשר בשבילה צריך לשים אותה בקרנטין מכל בקור של אנשים מחו"ל. 20 בכבוד רב, דיזנגוף, ראש עירית תל אביב μ לא בכדי נפגע ראש העיר של תל אביב. ראשית, רבים מתושבי העיר חלו באותה תקופה במלריה, ורופא העירייה, המוזכר במסמך, דיווח על 793 חולים בעיר בשנת שנית, ביקור של משלחת בין לאומית כה חשובה מלווה בידי אנשי מחלקת הבריאות המנדטורית היה בעיני דיזנגוף הזדמנות לקדם את האינטרסים התברואתיים של העיר בהתנהלותה מול המחלקה, ולכן ראה בהימנעות המשלחת מביקור בעירו החמצה גדולה ואולי תוצאה של מדיניות מכוונת מצד מחלקת הבריאות. קבלות פנים וארוחות חגיגיות ביקור המשלחת מטעם ארגון הבריאות של חבר הלאומים היה אירוע מדעי וחברתי בולט בחיי הציבור בארץ באותה שנה. העיתונות בארץ דיווחה בהרחבה מדי יום היכן ביקרה ומהם האירועים שהתקיימו לכבודה. 22 ועד הבריאות שליד ההנהלה הציונית אירח את חברי המשלחת לארוחת ערב במלון 'אלנבי' בירושלים לאחר שובם מהסיור בביצות כבארה. באירוע השתתפו נכבדי הרופאים בירושלים, וביניהם רופא העיניים פייגנבאום, ד"ר אהרון מזיא, רופא בית החולים 'ביקור חולים', 20 אהת"א, חטיבה 2 תיק 63 א. 21 ז' וינשל, המחלות המדבקות בתל אביב, תל אביב תרפ"ו. וינשל ציין שמרבית החולים נדבקו מחוץ לתחומי העיר. 22 הארץ, 19,17,15,14,10 במאי ;1925 דאר היום, 18 במאי ;1925 May The Palestine Bulletin, 13, 14, 15, 17, 18, Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:48 PM

11 μπ ±π μ apple Ï È ı È ÏÓ È ÁÏ ÌÈÓÂ Ï Á ÁÏ Ó ÚÒÓ Ó Â È È Ï appleó Í Ï Â ˆ È Ú ÌÈÏÂÁ ÂÙ ÏÚ ÌÚ È Ù Á ÁÏ Ó ÔÂÏÓ ÌÈÓÂ Ï ÌÈÏ Â È ßÈ appleï ß וד"ר משה ואלאך, המייסד והמנהל של בית החולים 'שערי צדק'. 'הסתדרות הרופאים העברים' ערכה קבלת פנים לחברי המשלחת באוניברסיטה העברית בירושלים, שנפתחה בטקס חגיגי רק חודש קודם לכן. בפגישה נכחו מרבית הרופאים היהודים בעיר, רופאים לא יהודים ונציגים של מחלקת הבריאות המנדטורית ובראשם המנהל, הרון. פייגנבאום, נשיא ההסתדרות, נשא דברי ברכה, ונוכט הרצה על עקרונות ריפוי המלריה. קבלת פנים נוספת התקיימה במלון 'אלנבי' בירושלים יום לפני תום הסיור בארץ, וזאת במסגרת הישיבה האחת עשרה של ה'ועדה המייעצת למלחמה במלריה' בראשות הרון. לאירוע הוזמנו אישים שונים וביניהם יפה, שהיה המומחה הגדול בכל הקשור למחלת המלריה בארץ ישראל עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. בתקופת ביקור המשלחת כבר ירדה קרנו של יפה כמומחה למלריה, והידע שלו הוערך כמיושן ובלתי רלוונטי, ולכן לא שותף ביתר שלבי הביקור. קבלת פנים זו הייתה למעשה פגישת סיכום, וחברי המשלחת סיפרו בה על התרשמותם ממה שראו בארץ. נוכט אמר שניכרת הצלחה במאבק במחלת המלריה בפלשתינה, ושדגם הפעולה שפותח בארץ יכול לשמש מופת לארצות אחרות. הוא הוסיף שאם ימשיכו לנקוט אמצעים נגד המלריה, ניתן יהיה להכחיד את המחלה מהארץ. גם חברי המשלחת האחרים ציינו לשבח את העבודה המעולה שנעשתה בארץ, ואמרו כי בשום מקום אחר בעולם לא נעשה שימוש במאבק ביתושים באמצעים כמו אלה שראו בארץ. 23 האסון בלבנון עם סיום הביקור בארץ חזרו נוכט וג'ימס לאירופה, ושאר חברי המשלחת יצאו ב 20 במאי 1925 לביירות דרך מעבר ראש הנקרה, להמשך הסיור המתוכנן בסוריה. יום לאחר הגיעם לביירות נסעו חברי המשלחת לכפר הנופש בית מרי, המשקיף ממרומי ההר על העיר ועל חוף הים. בדרכם חזרה לביירות התרחשה תאונת דרכים ובה נהרגו חברי המשלחת דרלינג, לותיאן ובסון. נוסף על כך נפצעה 23 על קבלת הפנים ראו: הארץ, 22 ביולי 1925; פרוטוקול הישיבה האחת עשרה של הוועדה המייעצת למלחמה במלריה של מחלקת הבריאות המנדטורית, 4 בספטמבר C.H./Malaria/ , LNA, 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:48 PM

12 È ÏÊ Ù Â appleè ÔÓÏÊ קשה ומאוחר יותר נפטרה מפצעיה אשת הרופא הצבאי הצרפתי הראשי במזרח התיכון, ד"ר קולונל דלמס.(Delmas) כן נפצעו קל שוולנגרבל והנהג הצרפתי. שוולנגרבל שלח אל חבר הלאומים תיאור מפורט של נסיבות התאונה ושל רגעיהם האחרונים של הקרבנות. 24 ידיעות על התאונה התפרסמו בעיתוני הארץ, בעיתוני ביירות ובעיתוני העולם החשובים כגון 'טיימס' הלונדוני ו'ניו יורק טיימס'. 25 דו"ח המשלחת ופרסומים נוספים הקשורים אליה התאונה קטעה את המשך הסיור המתוכנן, וחברי המשלחת חזרו לאירופה, וגם גופות ההרוגים נשלחו לשם. ארבעה חודשים לאחר הביקור פרסם ארגון הבריאות של חבר הלאומים את הדו"ח של המשלחת לחקר המלריה בפלשתינה. הדו"ח נחלק לשניים: חלק כללי וחלק שכתב שוולנגרבל. 26 החלק הראשון היה מבוסס על דו"חות, תרשימים, תצלומים ומפות שריכז מזכיר המשלחת לותיאן במהלך הביקור, וכלל סקירה קצרה על מצב המלריה בארץ בתחילת המאה העשרים ופירוט הארגונים שהיו קשורים לפעילות נגד המלריה לאחר כינון השלטון האזרחי הבריטי ביולי החלק שכתב שוולנגרבל כלל את רשמיו ומסקנותיו. שוולנגרבל הדגיש את החשיבות הרבה של הביקור בפלשתינה, ארץ שהמאבק במלריה זכה בה להצלחה רבה. הוא ייחס הצלחה זו לתכנון המוקדם ולסקרים שנעשו לפני שהחלו העבודות. שיטת עבודה זו הייתה שכיחה בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה ונחשבה אחד העקרונות החיוניים לכל ארגון רפואי אשר ביקש לפעול על פי עקרונות 'מדעיים' ו'מתקדמים'. שוולנגרבל גם עמד על הלקחים שיכולות ארצות מוכות מלריה להפיק מהניסיון שנצבר בפלשתינה. בהמשך הדו"ח תיאר שוולנגרבל את המבנה הארגוני של הגופים העיקריים שעסקו במלחמה במלריה והוסיף נתונים על מימון הפעולות, שרק חלקו היה ממשלתי ורובו גויס על ידי גופים יהודיים. בגלל התאונה בלבנון לא נכללו בדו"ח הערות של שאר חברי Ó Â ˆÓ ÁÏ Ó È Á ÎÊÏ appleâ Â apple È ÙÂapple ÙÎ Â ÈÈ ÈÏ È Ó 24 באום (לעיל, הערה 16), עמ' הארץ, 25,24,22 במאי ;1925 דאר היום, 25,24,22 במאי ; ; The Palestine Bulletin, 22, 24, 25 May The Times (London), 23 May 1925, p. 16; The New York Times, 26 May 1925, p. 21; La Syrie (Beirut), 23 May 1925 League of Nations, Malaria Commission, Reports on the Tour of Investigation in Palestine in 1925, Geneva 26 C.H/Malaria/52.September 1925, 66 pp. + maps and plates, LNA, הדו"ח יצא לאור גם במהדורה צרפתית. 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:50 PM

13 Á Â Ú ÁÏ Ó Ï ±π μ ÓËÙÒ ± ±π μ apple Ï È ı È ÏÓ È ÁÏ ÌÈÓÂ Ï Á ÁÏ Ó ÚÒÓ המשלחת. חלקים מהדו"ח המקיף פורסמו בדו"ח נוסף של מחלקת הבריאות של ארגון חבר הלאומים. 27 נוסף על הדו"ח המסכם פרסמו מרבית חברי המשלחת בכתבי עת מדעיים בארצות מוצאם רשמים ומסקנות מביקורם בפלשתינה. בפרסומים אלה תיארו את מצב המלריה בפלשתינה ופירטו לקחים שהפיקו מהביקור בארץ ובארצות נוספות. נוכט, ראש המשלחת, כתב בהרחבה על התחלואה במלריה ועל המלחמה בה בפלשתינה. 28 שוולנגרבל פרסם בכתב עת הולנדי מאמר ארוך על מצב המלריה בפלשתינה וציין שהשיטות שננקטו בארץ יכולות לשמש דגם מעודד למאבק במלריה במקומות אחרים. 29 אוטולנגי כתב בכתב עת איטלקי הערות על דו"חות משלחת המלריה על מסעותיה באירופה ובפלשתינה. 30 בפרסום אחר ציין שהביקור בפלשתינה הביא את כל חברי המשלחת להכיר בחשיבות של הדברת היתוש מעביר המחלה. 31 ג'ימס פרסם מסקנות באשר לשימוש בכינין למניעת מלריה, שהתבססו על מסעות משלחת המלריה של חבר הלאומים לארצות שונות, אך לא על המסע לארץ. 32 ביקור המשלחת של חבר הלאומים בארץ ישראל נזכר בפרסומים רבים, הן בעיתונות הכללית והמדעית והן בעיתונות היהודית ברחבי עולם. 33 דיון ההיסטוריה של ארץ ישראל מתקופת המקרא ועד ימינו רצופה אזכורים של מחלות ומגפות. מגפות דבר, אבעבועות שחורות, טיפוס ובמאות האחרונות גם חולירע שבו ופקדו את הארץ מעת לעת. בגלל מיקומה של הארץ, הגאוגרפיה שלה והיותה דרך מעבר לצבאות ולעולי רגל, אוכלוסייתה E. Basoo & E. Bentmann, Deux rapports sur le paludisme en Asie Mineure, en Syrie et en Palestine, Genève , LNA, C.H. 275 B. Nocht, Über Malariabekämpfung, Archive für Schiffs-u. Tropenhygiene, 29 (1925), pp ; idem, 28 Über Erfahrungen bei Malaria-Studienreisen in Europa, ibid., 30 (1926), pp N.H. Swellengrebel, De Malariabestrijding in Palestina, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 69 (1925), 29 pp D. Ottolenghi, Note generali sulle osservazioni della Commissione della malaria della Società delle nazioni 30 durante i suoi viaggi in vari paesi dell Europa e in Palestina, Igiene moderna, 20 (1927), pp D. Ottolenghi, Tribute to the Memory of Dr. Darling, Dr. Norman Lothian and Mlle. Besson, League of Nations 31 Official Journal, 6 (July 1925), 894 S.P. James, Problems of Malaria Prophylaxis: Conclusions of the Malaria Commission of the League of pp..nations, British Medical Journal, 2,(1927) ג'ימס היה התומך הנלהב ביותר מבין חברי המשלחת בשימוש בכינין למניעת המחלה, ובמאמר הביא דוגמאות מארצות שונות. הוא לא הזכיר את ארץ ישראל כי במהלך הביקור כאן שמע מהמארחים דעה מנוגדת לחלוטין, שנסמכה על הניסיון המקומי, וששללה את השימוש בכינין. 33 להלן מבחר מן האזכורים הרבים של משלחת חבר הלאומים לארץ ישראל. למשל בכתבי עת מדעיים: Malaria in Palestine Science, 64 (9 July 1926), Supplement, pp. x xii; J.F.C.H. League of Nations, Bulletin of Hygiene, 1.p 809,(1926); עיתונים יהודיים: 'א קאמיסיע פון פעלקער בונד אויף צו באקעמפן מאלאריע אין לאנד', אונזער צייט (קישינב), 21 במאי 1925; 'די אנטי מאלאריע קאמיסיע פון דעם פעלקער בונד צו גאסט באם "ועד הבריאות"', שם, 24 במאי ; p. Anti-Malarial Work in Palestine, The Jewish Chronicle, 22 May 1925, 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:50 PM

14 È ÏÊ Ù Â appleè ÔÓÏÊ חשופה למחלות רבות ופגיעה מאוד. מגפה הופיעה ומגפה הלכה, אך בחיי יומיום סבלה האוכלוסייה מתחלואה 'רגילה', שכללה מחלות מעיים, מחלות דרכי נשימה, מחלות עור ומחלות עיניים, בעיקר גרענת. עם זאת המחלה החשובה ביותר הייתה כאמור מחלת הקדחת, שהייתה אנדמית ואפידמית. לאחר מלחמת העולם הראשונה חל מפנה בתחלואה הזיהומית בארץ. השלטון הצבאי ולאחריו הממשל המנדטורי נקטו שורה ארוכה של פעולות לשיפור בריאות הציבור. הוקמו ושוקמו תשתיות תברואתיות של הספקת מים, ביוב ופיקוח על המזון. תקנות וחוקים הסדירו היבטים מגוונים של בריאות הציבור. הוקמה מחלקת הבריאות המנדטורית, והיא הפעילה מ נהל רפואי מתקדם, הכינה תכניות פעולה ארציות ופיקחה על ביצוען. השיפור הדרמטי בתחלואה במחלות הזיהומיות בארץ ישראל התרחש בעשור השלישי של המאה העשרים. התחלואה באבעבועות שחורות, בדבר, בטיפוס, בגרענת ובשורה ארוכה של מחלות אחרות החלה לרדת, וחלקן נעלמו לחלוטין. גולת הכותרת של המאבק במחלות הזיהומיות היה המאבק במלריה. התיקים המכילים חומר על מחלת המלריה ועל הפעולות שננקטו נגדה הם החטיבה הגדולה ביותר בארכיון מחלקת הבריאות המנדטורית, השמור בגנזך המדינה. המאבק במלריה ובקדחת תואר במחקרים שנכתבו באותה תקופה כמלחמה מונח שהיה נהוג בהתייחסות למחלות חשובות במיוחד בגלל שכיחותן הרבה והשפעתן על בריאות האוכלוסייה, כגון גרענת, שפגעה קשות בראייה של תושבי הארץ, ושחפת, שהגוף שהוקם להתמודד עמה נקרא 'הליגה למלחמה בשחפת'. ההיערכות למלחמה במלריה כללה גיוס אמצעים וכוח אדם בהיקפים חסרי תקדים, וטובי המומחים בארץ בנושאים הקשורים לקדחת וליתושים, לתברואה ולהנדסה, התוו תכניות ודרכי פעולה. ההשקעה האדירה והיקף המאמצים להבריא את תושבי הארץ מהמחלה תוארו בהרחבה בפרסומים העוסקים בארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים. 34 ביקור משלחת חבר הלאומים בארץ ישראל התקיים בתקופת שיא הפעילות נגד המלריה. האסטרטגיה של המאבק בה בארץ הותוותה בעיקר על ידי קליגלר וכוונה בראש ובראשונה כנגד היתושים מעבירי המחלה. בתחילת שנות העשרים עדיין לא הוכרע בעולם הרחב מהי הדרך היעילה והנכונה להילחם במחלה, ובמה כדאי להשקיע את מרב המאמצים. בשנות העשרים ניטש בארץ ובעולם מאבק בין סוגי ידע שונים על המלחמה במלריה, והחל מעבר מתפיסות מדעיות שהיו מקובלות לפני מלחמת העולם הראשונה, ושחלק מחברי הקהילייה המדעית סברו עתה כי הן מיושנות, לתפיסות מדעיות חדשות. התפיסות החדשות היו צריכות להתחרות על מקומן ולהוכיח את יעילותן. ברמה הארצית הידע של יפה, שטען כי יש להילחם בקדחת באמצעות כינין, לא היה עדכני עוד לאחר המלחמה, עם עליית תאוריות חדשות למלחמה במלריה. על כן הוא לא נכלל בצוות המומחים אשר אירחו את חברי משלחת הבריאות של חבר הלאומים. קליגלר, אשר גויס על ידי 'הדסה' מ'מכון רוקפלר' שבארצות הברית כדי להקים מכון בקטריולוגי במסגרת בית הספר לרפואה שעתיד היה לקום בארץ, הוא שעמד בראש נציגות היישוב מול המשלחת של חבר הלאומים מפני שנחשב כמייבא ידע עדכני לארץ. עם כניסתן של מחלקת הבריאות המנדטורית ו'הדסה' ככוחות חדשים לזירת 34 ראו למשל: סופיאן (לעיל, הערה 1); סליטרניק (לעיל, הערה 8). 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:51 PM

15 ±π μ apple Ï È ı È ÏÓ È ÁÏ ÌÈÓÂ Ï Á ÁÏ Ó ÚÒÓ המאבק במלריה בארץ לאחר מלחמת העולם הראשונה, הודרו מן המאבק רופאי היישוב הוותיקים ובראשם יפה. ברמה הבין לאומית התבטא המעבר ממערכת מדע מיושנת למערכת עדכנית בדיונים של חברי משלחת הבריאות של חבר הלאומים ובפרסומיהם. לדוגמה המלריולוג הידוע פאול ראסל (Russell) הביע פליאה על הצהרה של תת הוועדה של חבר הלאומים למלריה בפברואר 1924 כי הבסיס למאבק במלריה צריך להיות שימוש נרחב בכינין למניעה ולטיפול, וזאת מכיוון שבמקומות רבים לא נחלה שיטה זו הצלחה. 35 למרבית חברי משלחת חבר הלאומים שבאו לארץ היו דעות מגובשות, דומות לאלה שהובעו בהצהרה משנת נוכט, ראש המשלחת, הציג דעות אלה במפגש הסיכום של הביקור. 36 הוא סקר את המסקנות שאליהן הגיעו חברי המשלחת בביקוריהם הקודמים במזרח אירופה, ושלפיהן האמצעים החשובים ביותר במאבק במלריה היו טיפול בחולים ובנשאים והסברה כיצד להימנע מהדבקה. המסקנות מהביקור בפלשתינה היו שונות, ונוכט הדגיש את ההצלחה הרבה שהושגה בארץ על ידי שימוש באמצעים נגד זחלי היתושים וציין כי פלשתינה יכולה לשמש מופת להתגברות על המחלה. גם שאר חברי המשלחת התרשמו מן ההצלחה שהושגה בארץ, אם כי חלקם הטילו ספק באפשרות שהשיטות שננקטו בארץ יצליחו גם במקומות אחרים. אולם בשנים שלאחר ביקור המשלחת התרבו הדיווחים על הצלחות בארצות שנקטו שיטות פעולה דומות לאלו ששימשו בארץ, והדברת היתושים הפכה למטרה העיקרית במאבק במלריה. ביקור משלחת חבר הלאומים ודברי השבח שהרעיפה על העבודה שנעשתה בארץ היו 'מקור בלתי אכזב של סיפוק ועידוד לצוותים העובדים האנטימלריים בארץ'. 37 הדו"ח הסופי של המשלחת ופרסומים נוספים של חבריה נתנו הכרה בין לאומית לחשיבות המחקר והעשייה נגד המלריה שהתבצעו בארץ על ידי ממשלת המנדט וגופים יהודיים. אחרית דבר יש לראות את ביקור המשלחת מטעם הוועדה למלריה של חבר הלאומים בפלשתינה בשנת 1925 בהקשר רחב של פעילות גורמים בין לאומיים בתחום בריאות הציבור. בשנת 1923 הוקם ארגון הבריאות של חבר הלאומים לשם טיפול במשבר הבריאות לאחר מלחמת העולם הראשונה, קביעת מדיניות בתחום בריאות ציבור ויצירת תקנים בין לאומיים בתחום זה. היה זה הביטוי הראשון לחבירת גורמים רפואיים שונים ברמה העולמית על מנת להילחם במחלות מידבקות ולהקים מנגנונים בין לאומיים לטיפול בבריאות הציבור. בתוך פחות מעשור הפך ארגון הבריאות של חבר הלאומים ליוזם המרכזי של פרויקטים בתחום בריאות הציבור ברמה הבין לאומית ויישום רפואה חברתית ברחבי אירופה ובהמשך גם ביבשות אחרות. 35 ראסל (לעיל, הערה 12). 36 פרוטוקול (לעיל, הערה 23). 37 סליטרניק (לעיל, הערה 8), עמ' Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:51 PM

16 È ÏÊ Ù Â appleè ÔÓÏÊ חברי המשלחת חזרו לארצות מוצאם, ובשנים שלאחר המסע לארץ השתתפו במשלחות למדינות נוספות באירופה. חבר הלאומים ייסד קרן על שם דרלינג להענקת מדליות לחוקרי מלריה. חברי משלחת המלריה לארץ ישראל ג'ימס (1932) ושוולנגרבל (1936) היו הראשונים שקיבלו את הפרס. ארגון הבריאות העולמי ממשיך להעניק את המדליה, ועד כה קיבלו את הפרס עשרים ושמונה חוקרים. מדליית דרלינג נחשבת עד היום הפרס החשוב ביותר בחקר המלריה. בארץ ישראל נמשכה הפעילות נגד המלריה כל תקופת המנדט הבריטי וגם לאחר הקמת המדינה. אירועים כמו מלחמת השחרור, ששיבשה את מהלך הפעילות הרגיל, והעלייה הגדולה בשנות החמישים, שעלו בה חולי מלריה רבים, לא עצרו את הירידה המתמדת בתחלואה במלריה. עברו קרוב לחמישים שנים מאז תחילת המאבק העיקש במלריה עד להדברה הסופית של המחלה. בדו"ח שפרסם ארגון הבריאות הבין לאומי בשנת 1967 הוכרה מדינת ישראל כמדינה שהודברה בה המלריה האנדמית. 38 מדי שנה מאובחנים בארץ כמה עשרות מקרי מלריה, אך כולם מקרים מיובאים של מטיילים ישראלים, תיירים, עולים או עובדים זרים. מדינת ישראל נמצאת כיום במצב הקרוי אנופליזם ללא מלריה, שבו יתושי האנופלס נדחקו לנישות אקולוגיות מבודדות ואינם מהווים עוד גורם סיכון לחזרת המלריה לארצנו. appleèï ÈÏ Ó È ÂÁÏ appleúâó ÌÈappleÈÈËˆÓ È ÏÓ ÂappleÈÓÈ Ú P.C. Issari & J.A. Lavergne, Report for the Certification of Malaria Eradication in the State of Israel, October , WHO/EM/MAL/59, Israel 0005/R 3 Greenberg-Zalashik layout.indd /25/09 4:26:52 PM

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון הסבר לבקשה חישוב פנסיית פרישה )פנסיית

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word hatrada-3.doc

Microsoft Word hatrada-3.doc 1555 מוסדות להשכלה גבוהה פעולות הביקורת בשמונה אוניברסיטאות וב- 21 מכללות אקדמיות נבדק האופן שבו מקיימים מוסדות אלה את החובות המוטלות עליהם לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, והתקנות למניעת הטרדה

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד