אקוקרדיוגרפיה תפקודית בלחץ דם נמוך בקרב יילודים ופגים. TARGETED NEONATAL ECHOCARDIOGRAPHY IN SHOCK AND HYPOTENSION TNE Israel תוכן: עמוד : 2 מטרות, אי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אקוקרדיוגרפיה תפקודית בלחץ דם נמוך בקרב יילודים ופגים. TARGETED NEONATAL ECHOCARDIOGRAPHY IN SHOCK AND HYPOTENSION TNE Israel תוכן: עמוד : 2 מטרות, אי"

תמליל

1 אקוקרדיוגרפיה תפקודית בלחץ דם נמוך בקרב יילודים ופגים. TARGETED NEONATAL ECHOCARDIOGRAPHY IN SHOCK AND HYPOTENSION TNE Israel תוכן: עמוד : 2 מטרות, אינדיקציות לביצוע בדיקה אקוקרדיוגרפית, רקע. 3-4 אופן ביצוע בדיקה אקוקרדיוגרפית מוכוונת. 5 טבלה למעקב כרונולוגי אחר ההערכה ללחץ דם נמוך. 6 גישה ללחץ דם נמוך תוך התייחסות להערכה תפקודית לבבית. אופן ביצוע בדיקה אקוקרדיוגרפית תפקודית ביילודים עם לחץ דם נמוך נספח - 1 פרוטוקול לחץ דם נמוך ביבליוגרפיה.

2 מומלץ כי הערכת תפקוד לבבי יבוצע לאחר סקירה אנטומית ע"י קרדיולוג ילדים לשלילת מום לב / או לאחר קבלת אישור קרדיולוג ילדים על העדר בעיה אנטומית על פי סקירה המבוצעת ע"י ניאונטולוג. במקרה שמבוצעת הערכה תפקודית אקוקרדיוגפית ע"י ניאונטולוג יש להיוועץ עם קרדיולוג ילדים טרם קבלת החלטה על טיפול. מסמך זה מבטא עמדה של חברי הפורום לאקוקרדיוגרפיה תפקודית ואינו מחייב את הרופאים המטפלים לנהוג על פיו. ההערכה האקוקרדיוגרפית משלימה את הגישה הקלינית ללחץ דם נמוך ביילודים ופגים )נספח 1(. מטרה: שימוש באקוקרדיוגרפיה תפקודית לזיהוי הגורם ללחץ הדם הנמוך, הערכת מידת הרקמתי ומעקב אחר הטיפול הניתן בעקבות לחץ דם נמוך באוכלוסיית היילודים והפגים. הזילוח אינדיקציות לביצוע אקוקרדיוגרפיה תפקודית: בכל תינוק עם חשד קליני לזילוח רקמתי ירוד. בכל תינוק עם מדידות חוזרות של לחצי דם נמוכים )טבלה 4(..1.2 רקע: שימוש באקוקרדיוגרפיה תפקודית במצבים של לחץ דם נמוך או במצבי הלם - מסייע באבחון הגורם, הבנת הפתולוגיה, קבלת החלטות טיפוליות ומעקב אחר התגובה לטיפול הניתן. על הלב להזרים כמות דם מספקת שתעמוד בדרישת החמצן הרקמתית Demand(.)Tissue Oxygen לא ניתן באופן ישיר למדוד את ה Tissue Oxygen Demand אך ניתן להעריך מדד זה בעזרת נוסחת ה. Oxygen delivery Oxygen Delivery = [(1.39 x Hb x SaO2) + (0.003 x PaO2)] x cardiac output מנוסחה זו עולה כי לתפוקת הלב ולערך ההמוגלובין תפקיד משמעותי בשמירה על הזילוח הרקמתי. את תפוקת הלב ניתן לקבל ע"י מכפלת ה. Heart Rate X Stroke Volume ערך ה Stroke Volume תלוי ב. Contractility,Afterload, Preload ניתן להעריך מדדים אלו בעזרת אקוקרדיוגרפיה תפקודית. Preload: - מייצג את אורך סיב שריר הלב בסוף הדיאסטולה..)Wall Stress( מיוצג ע"י הכוח המתנגד להתכווצות שריר הלב לאחר התחלת הסיסטולה - Afterload - Contractility מוגדר על פי הכוח המופק מהתכווצות שריר הלב ללא תלות בדופק, Preload או ב.Afterload

3 Cardiac Function הערכת התפקוד הלבבי ( Function ) Cardiac מורכב משכלול משתני ה Afterload, Preload, Contractility,ומתבטא ביכולת החדרים להתמלא בדם ( performance Diastolic (וביכולת חדרי הלב להתרוקן ( Performance ) Systolic. הערכה תפקודית מבוססת ככל הניתן על 3 צורות מדידה שונות : הערכת נפחים, הערכת התכווצות, ומהירויות זרימה )דופלר(. בקרב אוכלוסיית הפגים אין פרוטוקול תפקודי מובנה להערכת התפקוד הלבבי במצבי הלם ולחץ דם נמוך. מבין כלל המשתנים התפקודים נבחרו המדדים הבאים להערכה תפקודית לבבית בקרב אוכלוסיית הפגים. חדר שמאל: תפקוד סיסטולי.)Biplane Simpson למדידה של )עדיפות Ejection Fraction חישוב תפוקת הלב ע" מדידת ה - Integral Velocity Time ב PW( Left Ventricle Outflow )Doppler הכפלת בשטח מפתח המסתם ( מדידת קוטר האארוטה ב Long Axis (הכפלה בדופק וחלוקה למשקל. מתקבלת תוצאץ תפוקת הלב ב מל'/קג' לדק. תפקוד דיאסטולי E Wave/ A Wave דופלר תפקוד סיסטולי ודיאסטולי (MPI) Myocardial performance index- index )מדידת מהירויות ב דופלר בחדר ימין וגם בחדר שמאל ומשקף - תפקוד סיסטולי ודיאסטולי יחדיו ) חדר ימני: תפקוד סיסטולי Fractional area changes )מדידות אנטומיות( שטח הנמדד בדיאסטולה פחות השטח הנמדד בסיסטולה ולחלק בשטח הנמדד בדיאסטולה. TAPSE )הערכת התכווצות לונגיטודינלית(. Tricuspid annular plane systolic excursion הערכת תפוקת לב ימני - integral Velocity time ב Pulmonary Artery )דופלר(. להכפיל בשטח מפתח המסתם הריאתי )מחושב על פי קוטר עורק הריאה הנמדד ב (Long Axis יש להכפיל בדופק ולחלק במשקל.

4 בדיקה אקוקרדיוגרפית ביילוד עם לחץ דם נמוך: הבדיקה האקוקרדיוגרפית התפקודית תבוצע ע"י נאונטולוג אשר הוכשר לכך, לאחר סקירה אנטומית המבוצעת ע"י קרדיולוג ילדים או ע"י ניאונטולוג )וקבלת אישור של הסקירה ע"י קרדיולוג ילדים(. החלטות טיפוליות יתקבלו לאחר דיון עם קרדיולוג ילדים. Hypoplastic left heart במהלך הבדיקה האקוקרדיוגרפית האנטומית ישללו מומי לב קריטיים כמו -... Critical Aortic Stenosis, Coarctation of Aorta. הערכה תפקודית לבבית תכלול הערכת שנטים,PDA( )PFO ומשמעותם והערכת יתר לחץ דם ריאתי ( הערכת PDA ו PPHN מוצגים בפרוטוקולים נלווים(. Functional Cardiac Evaluation Echocardiographic Parameter E/A MPI LV0 Ejection Fraction M mode long Axis RV. Fractional Area changes RV. Pulmonary VTI TAPSE Significance LV. Systolic and Diastolic Dysfunction LV. Systolic and Diastolic Dysfunction Cardiac Output LV. Systolic Dysfunction RV. Systolic Dysfunction RV. Systolic Dysfunction RV. Systolic Dysfunction Normal range 1 > preterm / term newborn ml/kg/min %-65% 25%-40% ml/kg/min Preterm infants 9-11 Term Neonates החלטות טיפוליות ביילוד עם זילוח רקמתי ירוד : ייעשו לאחר התייחסות לאנמנזה, סיכום הסימנים, בדיקה גופנית, ותוצאות הסקירה האקוקרדיוגרפית. החלטה על הטיפול הנדרש יעשה בשיתוף עם קרדיולוג ילדים.

5 Shock Assesment / Chronologic Follow Up

6 גישה ללחץ דם נמוך תוך התייחסות להערכה תפקודית לבבית: (S E M I N A RSIN P E R INATOLOGY 4 0 (2016) Hemodynamic instabilityinthecriticallyill neonate: An approach to cardiovascular support based on disease pathophysiology Regan E.Giesinger and Patrick J. Mc Namara.)

7 אופן ביצוע בדיקת אקוקרדיוגרפיה תפקודית ביילודים עם לחץ דם נמוך E / A ratio E-wave, representing the early, passive filling of the left ventricle, that happens late in diastole. The A-wave representing the active filling, the atrial contraction. From the 4 chamber view - PW-Doppler sample volume is placed at the tips of the mitral valve in the left ventricle. It is a preload and afterload dependent parameter. In newborns (particularly premature newborns) the E-wave is normally smaller than the A-wave (E:A ratio < 1) with a pseudo normalized E:A ratio (as demonstrated below) representing increased LV blood flow (e.g. HSPDA or in "Cold Shock"). In "warm shock", Hypovolemia or PPHN the E:A ratio should be <1. Diastolic and Systolic left ventricular function Myocardial performing Index MPI The myocardial performance index (MPI), or Tei index, is a Doppler echocardiographic parameter and defined as the sum of the isovolumic contraction and relaxation times (ICT and IRT) divided by the ejection time (ET). 1,2 MPI has been demonstrated to be a reliable and reproducible parameter for the evaluation of left ventricular systolic and diastolic dysfunction in many kinds of heart disease in human. 2 5 Furthermore, a number of studies have documented that MPI is independent of heart rate, 6 arterial pressure, 7 and preload. 8

8 Mitral Annular Plane Systolic Excursion From the 4 chamber view, looking at an M-mode of the ventricular base (the septal mitral annulus), the systolic motion of the base can be displayed as a motion curve, and the peak systolic displacement of the base (the MAPSE - Mitral Annulus Plane Systolic Excursion) can be measured.

9 M-mode LV dimensional method: From parasternal long axis view and place a M-mode cursor through the septal and posterior LV walls just beyond the tip of the mitral leaflets. In the resultant M-mode image take measurements of the RV internal dimension, interventricular septum thickness, LV internal dimension and LV posterior wall thickness at end-diastole (timed on ECG or point of largest LV internal dimension) and at end-systole (ECG timed or point of smallest LV internal dimension). M-mode of the LV in PLAX view With this information, most machines will be able to generate two numbers, the fractional shortening and the ejection fraction. Fractional shortening is (LVEDd-LVESd) / LVEDd expressed as a percentage. The normal value is 30% to 45%. Ejection fraction is calculated from derived volumes, which are computed based on the "cubed" or "Teichholtz" equations. The normal ejection fraction is 50% to 75%.

10 Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion TAPSE From the 4 chamber view, looking at an M-mode of the right ventricular base (the lateral tricuspid annulus), the systolic motion of the base can be displayed as a motion curve, and the peak systolic displacement of the base (the TAPSE - Tricuspid Annulus Plane Systolic Excursion) can be measured.

11 Pulmonary Valve Velocity Time Integral From the PLAX view - angle to pulmonary artery view, Pulse Doppler VTI, and Annular diameter measurement. RV Fractional Area Change (RV-FAC) To measure RV-FAC, trace the inner myocardial border of the RV from the RV-3CV in both systole (RV-Area-S) and diastole (RV-Area-D). When aligned properly, the RV distinctively has a hump on the anterior border (most adjacent to the chest and probe) budging into the RV internal area. RV FAC ranged from 26% at birth to 35% by 36 weeks PMA in preterm infants ( J Am Soc Echocardiogr May ; 28(5): doi: /j.echo Right Ventricular Function in Preterm and Term Neonates: Reference Values for Right Ventricle Areas and Fractional Area of Change)

12 RVA-Dias RVA-Sys RV-FAC = [(RV-Area-S)-(RV-Area-D)]/[RV-Area-S] Normal values are generally > 30%

13 נספח 1 Hypotension in the Neonates Assessment and Management protocol רקע לחץ דם מהווה מדד זמין אך לא בהכרח מדויק להערכת הזילוח הרקמתי, עקב התלות בתפוקת הלב והתנגודת לזרימה הסיסטמית ( resistance.)blood pressure=cardiac output X Systemic vascular שינויים רבים בפיזיולוגיה הקרדיופולמונרית מתרחשים במהלך הימים הראשונים לאחר הלידה בפגים, זרימות הדם דרך ה, Foramen Ovale - FO, Patent Ductus Arteriosus- PDA קיום יתר לחץ דם ריאתי, והתמודדות הלב עם תנגודת סיסטמית גבוה לאחר ניתוק השיליה, מקשים על הערכת הזילוח הרקמתי. שינוים פיזיולוגים אלו מקשים על קביעת טווחי נורמה מוחלטים ללחץ דם תקין )במהלך שלושת הימים הראשונים לאחר הלידה( שישקפו את הזילוח הרקמתי, וידוע כי קיים קשר חלש בין הזילוח הרקמתי לבין מדידת לחצי הדם במהלך הימים הראשונים לאחר הלידה. לאחר 72 שעות ממועד הלידה לחץ דם ממוצע מעל 30 ממ"כ נחשב כתקין. בחירת המדד של גיל ההיריון כמרמז על ממוצע לחץ הדם לצורך קביעת ערך סף ללחץ דם נמוך הינו פשטני ולא מדויק. עם זאת הטבלה הבאה מייצגת את ערכיי הסף להגדרת לחץ הדם ממוצע נמוך על פי מועד הלידה. Birth Weight 10th centile for mean BP grams 26 mmhg grams 28 mmhg grams 29 mmhg grams 30 mmhg Watkins. Early Hum Dev 1989;19: בחשד לזילוח רקמתי ירוד - שילוב בין מדדים קליניים,מעבדתיים והדמיה מאפשרים ביתר דיוק להעריך האם קיים זילוח רקמתי ירוד. לאקוקרדיוגרפיה תפקודית תרומה ניכרת בהערכת הזילוח הרקמתי. קיימת קורלציה בין לחץ דם ממוצע נמוך, וטיפול תרופתי בעקבות לחץ דם נמוך לדימום תוך חדרי מוחי ול, Periventricular Leukomalacia אך התייחסות ללחץ דם נמוך כמדד פרוגנוסטי נוירולוגי ללא התחשבות בתפוקת הלב או במידת זילוח הדם במח אינו מדויק. מלבד ההתייחסות לערך לחץ הדם הממוצע, ניתן להפיק מידע קליני רב בהסתכלות על מרכיבי לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. לחץ הדם הסיסטולי מייצג את כוחות התכווצות שריר הלב. לחץ הדם הדיאסטולי מייצג את התנגודת לזרימת הדם הסיסטמית ואת נפח הדם. לחץ סיסטולי נמוך יכול לנבוע מ: Low Preload בעקבות ירידה בזילוח הדם לריאות, או בעקבות פגיעה בתפקוד הדיאסטולי של חדר שמאל )יתר לחץ דם ריאתי, הנשמה עם לחץ ממוצע מוגבר, חסימה להחזר ורידי הריאה, קרדיומיופטיה היפרטרופית אובסטרוקטיבית, חזה אוויר בלחץ, טמפונדה(.,"cold" בעקבות הסתגלות לבבית לקויה ללחץ הסיסטמי לאחר הלידה, הלם ספטי High Afterload סיבות יאטרוגניות. )ניתוק מהשליה, לאחר סגירת,PDA התכווצות כלי דם בעקבות זילוח אברים חיוניים, טיפול בוזופרסורים(

14 - Cardiogenic Shock בעקבות מום אנטומי לבבי, הפרעת קצב, פגיעה מיוקרדיאלית )ויראלית, איסכמית, אנומליה של הקורונרים(. לחץ דם דיאסטולי נמוך יכול לנבוע מ: Hemangioma,,Arterio-Venous Malformation,PDA במצב של High Cardiac Output. Bronchopulmonary sequestration וזודילטציה response, Systemic inflammatory תרופות )פנוברביטל, מורפין, בנזודיאזפין( היפוולמיה spacing, third דימום, דהידרציה. גישה קלינית: בדיקת אמינות של מדידת לחץ הדם זיהוי ממצאים קליניים, מעבדתיים ואקוקרדיוגרפים התומכים בזילוח רקמתי ירוד. או מדידות חוזרות של לחץ דם נמוך. זיהוי הגורם ללחץ דם נמוך. טיפול על פי הגורם ללחץ הדם הנמוך. הערכת תגובה לטיפול ע"י שיפור בזילוח רקמתי. בדיקת אמינות מדידת לחץ הדם. עדיפות למדידת לחץ דם פולשנית ( עורק ביד ימנית או עורק טבורי(, מדידת לחץ הדם במנג'טה תואמת בגפה ימנית עליונה וגפה תחתונה. הגדרת סוג לחץ הדם הנמוך תוך התייחסות ללחץ הסיסטולי דיאסטולי וממוצע בהתאם. )יקל על זיהוי הגורם האפשרי, נספח - 1 ערכיי ייחוס(. לחץ דם סיסטולי הנמוך מאחוזון 3 מרמז על תפוקת לב נמוכה. לחץ דם דיאסטולי הנמוך מאחוזון 3 מרמז על תנגודת פריפרית נמוכה לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי נמוכים מאחוזון 3 אי ספיקה לבבית סיסטולית. 2. זיהוי גורם אפשרי ללחץ דם נמוך אנמנזה )דימום, זיהום, תשניק, תיאומים, מומים מולדים, תינוק לאם סוכרתית...(. בדיקה גופנית חום גוף, דופק, נשימות,, מד ריווי חמצן, תפוקת שתן. מצב הכרה, מילוי קפילרי, צבע עור, האזנה ללב ולריאות, מישוש בטן, דפקים פמורלים. מעבדה גזים בדם, לקטט, ספירת דם, אלקטרוליטים, תפקודי כליה,.

15 הנשמה Pressure. Oxygen Index, Mean Airway הדמיה צילום חזה, US מח, אקוקרדיוגרפיה evaluation"( "Functional cardiac - כמצוין מעלה( 3. ההחלטה על הצורך לטפל בלחץ דם נמוך ( טבלה 2( : לחץ דם ממוצע נמוך עם לפחות אחד מהמאפיינים הבאים: מילוי קפילרי <3 שניות, דפקים פמורלים חלשים, אוליגוריה / אנוריה.. -8 < BE לקטט > 2, חמצת מטבולית עם תפוקת לב נמוכה - באקוקרדיוגרפיה ( נספח 2(. מדידות חוזרות של לחץ דם הנמוך, למרות העדר ממצאים נוספים לזילוח סיסטמי ירוד טיפול בלחץ דם נמוך על פי הגורם: )לא הוכח כי טיפול בלחץ דם נמוך באוכלוסיית הפגים משפר את הפרוגנוזה הנוירולוגית (. מטרת הטיפול שיפור בזילוח הרקמתי. 5. הערכת שיפור בזילוח הרקמתי לאחר התחלת טיפול בלחץ דם נמוך: בדיקה גופנית חום גוף, דופק, נשימות, לחץ דם )סיסטולי, דיאסטולי וממוצע(, מד ריווי חמצן, תפוקת שתן. מצב הכרה, מילוי קפילרי, צבע עור, דפקים פמורלים. מעבדה גזים בדם, לקטט, ספירת דם, אלקטרוליטים, תפקודי כליה. אקוקרדיוגרפיה תפקודית. טבלה 1 ערכיי ייחוס ללחץ דם נמוך Post conceptual Age (Weeks) Systolic 3rd Centile Mean 3rd Centile Diastolic 3rd Centile Blood Pressure Thresholds at 3rd Percentile According to Post Conceptual Age. Adapted from Northern Neonatal Nursing Initiative. Systolic blood pressure in babies of less than 32 weeks' gestation in the first year of life. Arch. Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1990;80:38.

16 גישה ללחץ דם נמוך על פי מדידת לחץ הדם. (S E M I N A RSIN P E R INATOLOGY 4 0 (2016) Hemodynamic instabilityinthecriticallyill neonate: An approach to cardiovascular support based on disease pathophysiology Regan E.Giesinger and Patrick J. Mc Namara.) ביבליוגרפיה: Hemodynamic instability inthecriticallyill neonate: An approach to cardiovascular support based on disease pathophysiology Regan E.Giesinger and Patrick J. Mc Namara. Seminar in Perinatology 4 0 (2016) The diagnosis and management of hypotension in Neonates. Ryan Farrugia, Hector Rojas, Heike Rabe. Future Cardiology (5). The Cardiac Cycle and the Physiological Basis of Left Ventricular Contraction, Ejection, Relaxation, and Filling. Hidekatsu Fukuta and William C. Little, Heart Fail Clin January ; 4(1): Objective cardiovascular assessment in the neonatal intensive care unit. Eugene M Dempsey, Afif Faisal El-Khuffash. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017;0:F1 F6. Controversies in the diagnosis and management of hypotension in the newborn infant Istvan Seri and Jacquelyn Evans. Current Opinion in Pediatrics 2001, 13: Left Ventricular Function in Healthy Term Neonates During thetransitional Period Amish Jain, Afif F. EL-Khuffash, Bart C. W. Kuipers, Adel Mohamed, Kim A. Connelly, Patrick J. McNamara, Robert P. Jankov and Luc Mertens. J Pediatr 2017;182: ). Blood pressure disorders in the neonate: Hypotension and hypertension Jonathan M. Fanaroff, Avroy A. Fanaroff. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine (2006) 11, 174e181

17 Hemodynamic Assessment and Monitoring of Premature Infants. Afif El-Khuffash, Patrick J. McNamara. Clin Perinatol 44 (2017) Hypotension in Neonates. Mitali Sahni, Sunil Jain. Neoreviews.Vol. 17 No. 10 OCTOBER 2016 e579.

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

1 הנחייה קלינית של האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה: החדרת קטטר ורידי פריפרי- מרכזי (PICC( בילודים אושר בתאריך מחברות הפרוטוקול: ד"ר רונלה מרום )

1 הנחייה קלינית של האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה: החדרת קטטר ורידי פריפרי- מרכזי (PICC( בילודים אושר בתאריך מחברות הפרוטוקול: דר רונלה מרום ) 1 הנחייה קלינית של האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה: החדרת קטטר ורידי פריפרי- מרכזי (PICC( בילודים אושר בתאריך 28.10.10 מחברות הפרוטוקול: ד"ר רונלה מרום )יו"ר(, ד"ר אורנה פלידל תרמו לכתיבה: ד"ר מיקי אוסובסקי,

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

נייר עמדה: הנחיות האיגוד הישראלי לקרדיולוגית ילדים וביצוע בדיקת אקוקרדיוגרם עוברי להפניה חברי הוועדה: ד"ר זאב פרלס יו"ר ד"ר ליטל גורדין-קופילוב ד"ר עי

נייר עמדה: הנחיות האיגוד הישראלי לקרדיולוגית ילדים וביצוע בדיקת אקוקרדיוגרם עוברי להפניה חברי הוועדה: דר זאב פרלס יור דר ליטל גורדין-קופילוב דר עי נייר עמדה: הנחיות האיגוד הישראלי לקרדיולוגית ילדים וביצוע בדיקת אקוקרדיוגרם עוברי להפניה חברי הוועדה: ד"ר זאב פרלס יו"ר ד"ר ליטל גורדין-קופילוב ד"ר עינת בירק ד"ר אוריאל כ"ץ פרופ' עזריה ריין פרופ' ליויה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית יתר לחץ דם כרוני בהריון פרופ' אהוד גרוסמן מנהל מחלקה פנימית ד והיחידה ליתר לחץ דם המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר יתר לחץ דם כרוני בהריון הגדרה אבחנה פתוגנזה : יתר לחץ דם ראשוני, יתר לחץ דם משני נוכחות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

טיוטה זו היא הראשונה אשר נידונה במליאת ועדת העמדה. בעקבות דיון זה נתקבלו מספר תגובות המופיעות כנספח לטיוטה מספר 2, ואשר בעקבתיהם נכתבה הטיוטה השניה אש

טיוטה זו היא הראשונה אשר נידונה במליאת ועדת העמדה. בעקבות דיון זה נתקבלו מספר תגובות המופיעות כנספח לטיוטה מספר 2, ואשר בעקבתיהם נכתבה הטיוטה השניה אש טיוטה זו היא הראשונה אשר נידונה במליאת ועדת העמדה. בעקבות דיון זה נתקבלו מספר תגובות המופיעות כנספח לטיוטה מספר 2, ואשר בעקבתיהם נכתבה הטיוטה השניה אשר היא הנוסח הסופי. הוא )ולא מסמך זה אשר ניתן כאן לצורכי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 59.pptx

Microsoft PowerPoint - 59.pptx Anterior Knee Pain + Syndrome מקרה שהיה... מאת: יצחק בזזינסקי סיני הצגת מקרים רפואת ספורט שנה ג בן 32, עובד כמנהל שיווק בעבודה משרדית עם הרבה הליכות ומדרגות בריא בדר"כ עוסק בספורט חובבני- כדורגל וריצות

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת Respiration 1 הנשימה ד ר רונית אחדות-הכהן ronita@cc.huji.ac.il 1 פיזיולוגיה של מערכת הנשימה נושאי הקורס מבנה ותפקידי מערכת הנשימה תפקוד מכני של מערכת הנשימה אוורור הריאה מחזור

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 חולה צעיר עם פרפור פרוזדורים התקפי קורס למתמחים, קיסריה נובמבר 2010 Prof. Amos Katz פרו פ ע מוס כץ Cardiology Department המערך הקרדיולוגי גבר בן 45 פלפיטציות לראשונה בחייו בעודו צופה במשחק כדור רגל הרגשה

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

הרצאה 6 CV3m

הרצאה 6 CV3m מערכת לב ומחזור דם CV 3 מערכת ההו לכה ה חשמל ית ב ל ב 2 מחזור פעימת הלב: הגדרה: Cardiac cycle פעימת לב שלמה בה העליות והחדרים מתכווצים ומתרפים. מורכב משני חלקים: סיסטולה systole דיאסטולה diastole Diastole

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

Microsoft Word - שנה ג תשעג

Microsoft Word - שנה ג תשעג 0162.3112 אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות מס' קורס עודכן בתשע"ב סיעוד הילד והמתבגר-תשע"ג שיעור 8 ש"ס התנסות 7 ש"ס לימוד עיוני 112 ש"ס התנסות מעשית 96 שעות מועד הקורס:

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

יום הצגת פרויקטים שנה"ל תש"ע

יום הצגת פרויקטים שנהל תשע המחלקה להנדסה ביורפואית אנו מתכבדים להזמינך לכנס הפרויקטים המחלקתי כנס הפרויקטים המחלקתי יתקיים ביום רביעי, ד' בתמוז תשע"ג 12 ביוני 2013 התכנית תכלול שלושה מושבים שבהם תיערך הצגה פרונטאלית )15 דקות לפרויקט(

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\360\350\345\356\351\344.doc)

(Microsoft Word - \340\360\350\345\356\351\344.doc) 30.10.2006 אנטומיה ופיזיולוגיה הרצאה 1 מושגי יסוד: קדמי Anterior - אחורי - Posterior לכיוון הבטן Ventral לכיוון הגב - Dorsal לכיוון מעלה Puperior לכיוון מטה Inferior - לכיוון הגולגולת Cranial לכיוון הזנב

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

חליל אכתילאת 2018 מבחן כללי 11 (מיילדות וגיניקולוגיה) בזמן מנופאוזה קיימת : עליה ב- FSH וירידה ב- Estrogen א. עליה ב- FSH ועליה ב- Estrogen ב. ירידה ב

חליל אכתילאת 2018 מבחן כללי 11 (מיילדות וגיניקולוגיה) בזמן מנופאוזה קיימת : עליה ב- FSH וירידה ב- Estrogen א. עליה ב- FSH ועליה ב- Estrogen ב. ירידה ב מבחן כללי 11 (מיילדות וגיניקולוגיה) בזמן מנופוזה קיימת : עליה ב- FSH וירידה ב- Estrogen. עליה ב- FSH ועליה ב- Estrogen ב. ירידה ב- FSH וירידה ב- Estrogen ג. ירידה ב- FSH ועליה ב- Estrogen ד. מה ינו נכלל

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) FASD? ADHD? OR BOTH? 1 מומחה לרפואת ילדים, ד"ר יהודה סנצקי נוירולוגיה ולהתפתחות הילד מרפאת מ.ש.ב )מניעת שתיית אלכוהול בהריון( 2 המרכז הארצי בילדים שנחשפו לאבחון,

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E2E3F8FA20EEE7ECE420EBF8E5F0E9FA20ECF6E5F8EA20FAF7F8E420F2E1E5F820F8EBE9F9FA20FAF8E5F4E5FA20ECE7E5ECE9ED20EBF8E5F

<4D F736F F D20E4E2E3F8FA20EEE7ECE420EBF8E5F0E9FA20ECF6E5F8EA20FAF7F8E420F2E1E5F820F8EBE9F9FA20FAF8E5F4E5FA20ECE7E5ECE9ED20EBF8E5F 03329511 לכבוד מנכ"ל קופות החולים הנדון: הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרונים - עדכון במסגרת כל אחת מתוכניות הגביה של קופות החולים נקבעה תקרת השתתפות עצמית לחולים במחלה כרונית.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

?????? ????

?????? ???? בדיקות מאמץ Rationale for Exercise Testing Cardiopulmonary measurements obtained at rest may not estimate functional capacity reliably. Clinical Exercise Tests 6-min walk test Submaximal Shuttle walk test

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב המחלקה Object תוכן עניינים Object הורשה והמחלקה ערך שם טיפוס DynamicIntArray da data size incrementsize DynamicArray תזכורת - Object[] data; int size; int incrementsize; DynamicArray זה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 מה עומד מאחורי בדיקת ה?Serum Free Light Chain ספטמבר 2012 ד"ר קלרה הניג מעבדה מחוזית נשר מחוז חיפה וג"מ השימוש בבדיקת ה serum free Light chains נכנס לרוטינה של המעבדות הקליניות החל מ 2001 בעקבות המאמר,

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20E0E8EF20E9F0E5E0F E646F63>

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20E0E8EF20E9F0E5E0F E646F63> 1 אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן בינואר 2004 (עדכון מס. ( 6 2 תוכן עניינים עמ' 3-7 מבוא פרוטוקולים במבוגרים TDP עמ' 8 עמ' 9-10 עמ' 11 עמ'

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד