יהודית ברונשטיין הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, יד יצחק בן צבי 176 ת ש ר י ת ש פ " א

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "יהודית ברונשטיין הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, יד יצחק בן צבי 176 ת ש ר י ת ש פ " א"

תמליל

1 יהודית ברונשטיין הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, יד יצחק בן צבי 176 ת ש ר י ת ש פ " א

2 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, בשער המאמר: תוכנית הר הכרמל', ציור של ז'אן דובדאן,)Doubdan( סביבות בציור נראים בין היתר )1( הר הכרמל, )2( מערת אליהו, )3 4( מערת בני הנביאים ומכלול המערות שבמעלה ההר )את אחת מהן כינה דובדאן מערת אלישע(, )5( המנזר הגדול שעל הכרמל, שהוא ככל הנראה הכנסייה היוונית שבראש ההר, )7( המנזר הכרמליטי המקורי בנחל שיח )אוסף המפות על שם ערן לאור, הספרייה הלאומית( 'אבינו, אנחנו נמצאים על הר הכרמל הקדוש. אנחנו שוכנים במערות שבהן שכנו אבותינו הקדומים הקדושים' 1 במילים אלו בישר האח פרוספרו של רוח הקודש Santo( )Próspero del Espíritu ב 3 באפריל 1633 לראש המסדר הכרמליטי היחפני ברומא, האח פבלו סימון Jesús( Pablo Simón de,)maría על חידוש התיישבות הנזירים על הר הכרמל. מכתב זה נמצא בקורפוס של דו"חות ומכתבים ששלח האח פרוספרו מהכרמל, ושאינם מוכרים כמעט. באמצעות מקורות אלו אני מבקשת להתחקות במאמר זה אחר התהליך שהוביל להקמתו מחדש של המנזר, ולהביא מידע חדש ומפורט על חיי הכרמליטים על הכרמל משנת 1631 עד 1653, שנת מותו של פרוספרו. הידיעות על חזרתם של הכרמליטים להר הכרמל, על פועלו של פרוספרו ועל שנותיה הראשונות של הקהילה על ההר היו עד כה חלקיות ומקוטעות. הן נדפסו בספרים כלליים על אודות ההיסטוריה של חיפה ושל המסדר, בעיקר על סמך כמה מכתבים של האח פרוספרו שנמצאו בכתבי יד בארכיונים של המסדר, וכן על סמך כתבי עולי רגל ומבקרים שעלו להר הכרמל במהלך המאה השבע עשרה. 2 בתום עבודת איתור ועריכה מאומצת פרסמה לראשונה בשנת 2006 הוצאת הספרים של הכרמליטים היחפנים 'טרזיאנום',)Teresianum( מתוך כתבי יד מארכיונים שונים, קורפוס של מכתבים ודו"חות שחיבר פרוספרו מסוף המאה השש עשרה עד אמצע המאה השבע עשרה. 3 האח פרוספרו היה כותב פורה ונלהב. את מכתביו הרבים והדו"חות הנרטיביים )המכונים בקורפוס )Relaciones חיבר במהלך פעילותו המיסיונרית ארוכת השנים בא צפהאן, פרס, בשנים ; בחלב, סוריה, בשנים , ולבסוף על הר הכרמל בשנים מטרתו העיקרית בכתיבת הדו"חות המפורטים הייתה לתאר את הפעילות המיסיונרית של הכרמליטים היחפנים באזורים הללו, בעיקר עבור ראשי המסדר והאספה הכללית ברומא, וחלקם גם עבור הממונים על הקונגרגציה הקדושה להפצת האמונה Fide(,)Sacra Congregatio de Propaganda זרוע של הכס * תודתי העמוקה לד"ר ביאטריס ברונשטיין על הסיוע הרב והתמיכה שהעניקה לי במהלך הכנת מאמר זה, ושתרמו לו כה רבות. כמו כן ברצוני להודות מקרב לב לד"ר דני ברונשטיין ולד"ר נירה פנסר על עזרתם ועל הצעותיהם מאירות העיניים. תודתי גם לקוראי המאמר האנונימיים מטעם מערכת 'קתדרה' על קריאתם המעמיקה ועל הערותיהם המועילות. Próspero del Espíritu Santo ( ): Relaciones y Cartas, ed. V. Zubizarreta (Monumenta Historica 1.p 649.Carmeli Teresianum), Roma,2006 התרגומים במאמר הם של המחברת, אלא אם ציון אחרת. ציטוטים בשפת המקור הובאו כלשונם. 2 ראו למשל: א' כרמל, תולדות חיפה בימי התורכים, 4 חיפה תשס"ב, עמ' 42 47; Tierra.S Giordano, El Carmelo en Santa, trans. J. F. Rosario Sánchez, Arenzano 1994, pp ; E. Friedman, The Latin Hermits of Mount Carmel, Roma 1979, pp פרוספרו מרוח הקודש )לעיל, הערה 1(. קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

3 27 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה הקדוש אשר הוקמה בשנת 1622, ושהייתה אמונה על קידום המיסיון ותיאום בין המסדרים השונים במה שנוגע לפעילות המיסיון. 4 הדו"חות נכתבו מתוך יוזמה אישית של פרופסרו וגם בתשובה על בקשות אישים במסדר הכרמליטי היחפני, בהם האח פרנסיסקו דה סנטה מריה Santa( Francisco de,)maria אשר עסק בכתיבת ההיסטוריה של המסדר, ושחיבר בשנת 1644 את הספר 'הרפורמה של היחפנים של גבירתנו מהר הכרמל' Carmen(.)Reforma de los descalzos de nuestra señora del 5 נוסף על הדו"חות הנרטיביים נכללו בקורפוס למעלה מ 150 מכתבים שחיבר פרוספרו בשנים , ובהם עשרים וארבעה מכתבים אשר שלח מאצפאהן, שלושים ושניים מחלב ו 101 מהר הכרמל ומעכו. המכתבים ממוענים אל העילית הכנסייתית והחילונית באירופה, ביניהם קרדינלים, ראשי המסדר הכרמליטי, מזכיר הקונגרגציה הקדושה ומלך צרפת. עורך הקורפוס, האב ויקטור סוביסרטה,)Zubizarreta( ביקש להאיר את פועלו ואישיותו של האח פרוספרו ולהעמיד תמונה מקיפה של המיסיון הכרמליטי היחפני במאה השבע עשרה. על כן בצד כתביו של פרוספרו כלל בקורפוס תיעוד דיפלומטי וכנסייתי של גורמים אחרים, ובכך הגדיל את חשיבותו. התעודות והמכתבים של פרוספרו הובאו בקורפוס בשלמותם, והעורך הקפיד לשלבם כלשונם, כלומר בשפות המקוריות שבהם חוברו, בעיקר איטלקית אך גם ספרדית ולטינית. פרוספרו, יליד ספרד אשר חי לפחות שתים עשרה שנים באיטליה, ערבב לא אחת בין השפות, הן באיות המילים והן בשילוב מילים וביטויים. 6 בדו"חות הנרטיביים ובמכתבים תיאר פרוספרו לרוב את חוויותיו האישיות, והם כתובים לעיתים ברגש רב, המבטא את מסירותו העמוקה לפועלו ולדרכו. כתביו של פרוספרו מביאים מידע עשיר ביותר על אישים שפגש ועל המקומות שבהם פעל, ובאלו אשר שלח מהר הכרמל יש כאמור מידע שלא יסולא בפז על התיישבותם מחדש של הכרמליטים על ההר במאה השבע עשרה. על סמך המכתבים והדו"חות הרבים ששלח פרוספרו מהר הכרמל אני מבקשת לבחון במאמר זה את תהליך התיישבותם מחדש של הכרמליטים על הכרמל, ולעמוד על אופי הקהילה, תנאי חייה ופעילותה הדתית והמיסיונרית. וכן אני מבקשת לעסוק בחוויותיו של פרוספרו ובאידיאל שעמד לנגד עיניו באשר לקהילתו. אסופת המקורות מאת פרוספרו הנחשפת כאן לפני הקוראים מאפשרת לדון בצורה מקיפה בסוגיות אלו, שהן מרכזיות בחקר המסדר הכרמליטי היחפני והמיסיון, ויש בהן כדי לתרום לחקר ההיסטוריה של הכרמל והעיר חיפה במאה השבע עשרה. 4 הדו"חות Relations( )Relaciones, והמכתבים הם סוגות אופייניות לכתיבה המיסיונרית במאה השבע עשרה. נציגי המסדרים באזורי הפעילות השונים נהגו לשלוח אל הממונים עליהם באירופה ואל ראשי הקונגרגציה להפצת האמונה דו"חות ובהם תיארו את פעילות האחים, אופי הקהילה ומאפייני הארץ שבה פעלו. מידע כזה הועבר גם במכתבים, אך אופיים אישי ורגשי יותר. מכתבים כאלו שלחו למשל אחים ישועים ממוקדי פעילותם ברחבי העולם, והם יצאו לאור החל משנת 1702 תחת הכותרת.Les Lettres édifiantes et curieuses על סוגות ספרותיות אלו וכן על הקונגרגציה להפצת האמונה ופועלה בלוונט ראו: B. Heyberger, Les Chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme catholique (Syrie, Liban, Palestine XVI XVII s.), Rome 1994, pp , על פרנסיסקו דה סנטה מריה ראו: פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ', xliv,,108,146 למכתב מפורט ששלח אליו האח פרוספרו ב 9 בפברואר 1650 )שם, עמ' (, ראו: Carta-.E Friedman, relación del P. Próspero del Espíritu Santo (1650), Monte Carmelo, 104 (1996), pp פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ',xlvi xliii

4 קתדרה 28 יהודית ברונשטיין האח פרוספרו של רוח הקודש ושובם של הכרמליטים להר הכרמל התיישבות הנזורה הכרמליטית על הר הכרמל, שחידשו פרוספרו ואחיו הנזירים, החלה בסוף המאה השתים עשרה. מספר נזירים מתבודדים, ארמיטים, השתכנו אז במערות ובכוכים בוואדי שיח, במדרונות המערביים של הר הכרמל. עם נפילת ממלכת ירושלים הצלבנית בשנת 1291 פונו הכרמליטים מההר, ולא שבו להשתכן במקום עד אך למרות עזיבתם את ההר שמרו הכרמליטים על הזיקה אליו. אחים כרמליטים ביקרו בשרידי המנזר בוואדי שיח ובשרידי מנזרים אחרים בכרמל. הם גם פיתחו מסורות כתובות אשר נועדו להאדיר את קדושת ההר ואת הקשר של המסדר אליו, ובתוך כך יצרו נרטיב של המשכיות היסטורית של הכרמליטים מהנביא אליהו עד ימיהם. 8 היבט מעניין במסורות הללו הוא התפתחותה של הטופוגרפיה הקדושה של הר הכרמל לפי המסורת הכרמליטית לאחר נפילת הממלכה הצלבנית, התפתחות שיכולה להסביר את שינוי מקום התיישבותם עם שובם להר במאה השבע עשרה. המנזר הכרמליטי המקורי נמצא בוואדי שיח, אך הגישה אליו הייתה קשה והוא היה רחוק מהדרך הראשית. לעומת זאת שרידי המנזרים היווניים של מרגרט הקדושה ושל אליהו הקדוש בראש הכרמל, בקצה הצפוני מערבי, היו בולטים ונוחים יותר לגישה, וחלק מהמבקרים נטו לזהותם כשרידי המנזר מהתקופה הצלבנית. נוסף על כך התפתחה מסורת שהכרמליטים החזיקו בתקופה הצלבנית קפלה לכבוד הבתולה בראש הכרמל, 7 קיים מחקר מקיף על הקמת המסדר הכרמליטי ועל קורותיו בתקופה הצלבנית. ראו למשל: פרידמן )לעיל, הערה 2(; A. Jotischky, The Perfection of Solitude: Hermits and Monks in the Crusader States, University Park, PA 1995; J. Bronstein, Historical Origins of the Carmelites in Wadi Siah, Twelfth and Thirteenth Centuries, E.J. Stern (forthcoming) et al. (eds.), Excavations at the Monastery of St. Mary of Carmel at Wadi Siah זהו פרק ההקדמה ההיסטורית באסופת מאמרים העוסקת בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של האתר הכרמליטי בוודאי שיח. אסופת המאמרים היא תוצר של מיזם משותף למסדר הכרמליטי ולרשות העתיקות הישראלית שהתקיים בשנים האחרונות. 8 פרידמן )שם(, עמ' ; ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ' על התפתחות המסורת ההיסטורית הכרמליטית ראו גם: 2002, Oxford, A. Jotischky, The Carmelites and Antiquity: Mendicants and their Past in the Middle Ages, pp שרידי המנזר הכרמליטי שנבנה בראשית המאה השלוש עשרה, נחל שיח בכרמל, 2020 )צילום: רננה זר כבוד ארליך( קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

5 29 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה ב כוך בכניסה למערת אליהו. המקום זוהה עם הנביא אליהו עצמו או עם בני הנביאים, זיהוי אשר חיזק את הטענה לעתיקות המנזר הכרמליטי. זהו המקום שבו עתידים היו פרוספרו ואחיו הנזירים להתיישב בשנת שני שינויים חשובים שהתרחשו במסדר הכרמליטי בסוף המאה השש עשרה ובראשית המאה השבע עשרה קידמו את רעיון חידוש חיי הנזורה על הכרמל. האחד היה הרפורמה התרזיאנית בשנות התשעים של המאה השש עשרה והתהוות מסדר הכרמליטים היחפנים, אשר קראו לחזרה לעקרונות הנזורה המחמירים פרישות, התבודדות, סגפנות והתמקדות בחיים קונטמפלטיוויים )חיי התבוננות(, כדוגמת הכרמליטים הראשונים, אשר חיו כארמיטים על הר הכרמל. שינוי נוסף היה השתלבותם של הכרמליטים היחפנים בעיקר אלו אשר השתייכו לקונגרגציה האיטלקית, והידועים גם בשם הקונגרגציה של אליהו הקדוש בפעילות המיסיון. העלייה להר הכרמל הייתה לאידיאל השלמות הרוחנית, החזרה לחיים הקונטמפל טיוויים, כפי שביטא זאת סאן חואן דה לה קרוס de( San Juan,)la Cruz ממובילי הרפורמה התרזיאנית, בספרו 'העלייה להר הכרמל' Carmelo(,)Subida del Monte שחיבר בשנים בשנת 1600 כתב האח ז'רונימו גרסיאן Jerónimo(,)Gracián יועץ קרוב של תרזה הקדושה של ישוע )תרזה מאווילה,,)Teresa de Ávila על השאיפה שלו ושל ראש המסדר לחדש את חיי הנזורה בכרמל, 'אשר היה ראשית המסדר שלנו'. 11 שתי המגמות הללו: חידוש החיים הקונטמפלטיוויים במקום שהוא הבסיס האידיאולוגי של המסדר והשאיפה להפיץ את האמונה, היו מהגורמים העיקריים לבואו של האח פרוספרו להר הכרמל. 12 תהליכים אלו תוארו על ידי היסטוריון המסדר האח מנואל דה סן ז'רונימו Jerónimo(,)Manuel de San בכרך המשך שחיבר בשנת 1706 לספר 'הרפורמה של היחפנים של גבירתנו מהר הכרמל'. לאחר ששיבח את ההתמסרות הרבה של הקונגרגציה הקדושה לפעילות המיסיון ואת הצלחתה לחדור לפרס ולכל אסיה, הוא הוסיף ש'הכרמליטים האמיתיים באו לפלשתינה, ביקרו בארץ הקודש ועלו לכרמל. הם סגדו לשרידים הקדושים של אבותיהם. בין אלו הנזיר הכרמליטי סאן חואן דה לה קרוס, צייר אנונימי, המאה השבע עשרה E. Friedman, The Mediaeval Abbey of St. Margaret of Mount Carmel, Ephemerides Carmeliticae, 22 (1971), 9 pp ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ' Obras del P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, ed. S. de Santa Teresa, III, Burgos 1933, pp נראה כי בשלב הזה מדובר היה על אידיאל יותר מאשר על צעד מעשי של התיישבות בכרמל, שכן ז'רונימו היה מעורב באותה העת בהפצת המיסיון בתוניסיה. גם פרוספרו כתב כי בזמן שהייתו בחלב הורה לו ראש המסדר פרדיננדו דה סנטה מריה Maria( )Ferdinando de Santa לעלות להר כפי שעשה חואן דה לה קרוס, כלומר עלייה רוחנית, לא פיזית. ראו: פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' 336. על פועלו של ז'רונימו ראו:.M.Á Bunes Ibarra, Jerónimo Gracián de la Madre de Dios y sus contactos con el Islam en el tránsito de los siglos XVI y XVII, Teresianum, 65 (2014) ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ'

6 קתדרה 30 יהודית ברונשטיין אשר תרו באומץ דתי מקום זה היה אחד, האח פרוספרו של רוח הקודש ]...[ בעל תכונות כה נעלות שבערה בליבו קנאות עצומה לתהילת האל'. 13 האח פרוספרו ביטא באישיותו ובפועלו את השינויים שעבר המסדר הכרמליטי בזמנו. הוא נולד בשנת 1583 בנלדה,)Nalda( בדיוקזה )תחום סמכות של בישוף( של קלהורה,)Calahorra( בשם מרטין גרייזבל חימנז Jiménez(.)Martín Garayzábal ב 1 בנובמבר 1608 הוסמך כנזיר במנזר הכרמליטים היחפנים סנטה מריה דלה סקאלה Scala( )Santa Maria della ברומא, ואז אימץ לו את השם פרוספרו של רוח הקודש. לאחר תקופת פעילות בפלרמו ובנפולי הוא נשלח ל'מדבר' של וארזה,)Varazze( מנזר ארמיטי בקרבת גנואה, 14 ושהה שם שנתיים. בשנת 1620 נשלח למיסיון בפרס, ושנה לאחר מכן התמנה לראש המנזר באצפהאן. 15 כעבור ארבע שנים שב לרומא לדווח על פעילות המיסיון בפרס ולקדם יוזמה להקמת מיסיון בחלב שבסוריה. היה זה צעד חשוב להתפתחות המיסיון, שכן בראשית המאה השבע עשרה הייתה חלב עיר מסחר משגשגת ובה קהילה גדולה של סוחרים אירופים ואוכלוסייה נוצרית מקומית, שהייתה ברובה אורתודוקסית, ושבעיקר בקרבה פעל המיסיון. בשל מיקומה א פשרה חלב גם לשפר את הקשר בין המיסיון הכרמליטי בפרס לאירופה. 16 פרוספרו קיווה שהיוזמה להקמת המיסיון בסוריה תהיה גם צעד משמעותי לחידוש הנזורה הכרמליטית על הר הכרמל. תקוות אלו ביטא בדו"ח שחיבר על מצב המיסיון בפרס, ושהגיש בשנת 1624 לראש המסדר הכרמליטי היחפני ברומא, לאפיפיור ולקונגרגציה הקדושה. בפסקה המסכמת של הדו"ח )שהיא תוספת מאוחרת משנת 1626( כתב שחלב נמצאת מרחק ארבעה ימי הליכה בלבד 'מההר הקדוש שלנו, וכולי תקווה באל, שבאמצעות צעד זה ]הקמת מיסיון כרמליטי בחלב[ תוכל גלימתנו הקדושה hábito[,santo הכוונה כאן גם למסדר עצמו[ לעבור בכל העולם, ולהחזיר לידה את משכנינו העתיקים, ובראש ובראשונה את ההר האהוב, משכן ודאי של קדמוניותנו'. 17 Los verdaderos Carmelitas se introducían a la Palestina, visitavan la Tierra Santa, subían el Carmelo, 13 adoraban las Reliquias se sus Padres, y encendían sus coraçones al fuego de las cenicas, muertas para vivir, y vivas para abrasar a sus sequazes y prosessores. Entre los que exploraron con Religioso valor aquel sitio, fue uno, el R. P. Fr. Prospero del Espiritu Santo, de Nacion Cantabrico y de tan asclarecida virtud, que ardia en su coraçon un inmenso zelo de la gloria de Dios (M. de San Jerónimo, Reforma de los descalzos de nuestra señora del Carmen: De la primitiva observancia, hecha por Santa Teresa de Jesus, en la antiquissima religion, fundada por el gran profeta Elias, V, Madrid, 1706, p החל מסוף המאה השש עשרה הקימו הכרמליטים היחפנים באזורים מרוחקים 'מדבריות' )Desiertos( או 'שממה',)Yelmo( שבהם יכלו למלא את ייעודם הארמיטי מתוך חיקוי הקהילה הכרמליטית הראשונה בהר הכרמל. 'מדבריות' אלו התפשטו עד מהרה באירופה ובעולם החדש. ה'מדבר' של וארזה נוסד בשנת על ה'מדבר' הכרמליטי ראו: T. Johnson, Gardening for God: Carmelite Deserts and the Sacralisation of Natural Space in Counter-Reformation Spain, W. Coster & A. Spicer (eds.), Sacred Space in Early Modern Europe, Cambridge 2005, pp פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' 3 196, שם, עמ' ; , Empire, C. A. Frazee, Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman London 1983, pp ; B. Heyberger, Les chrétiens d Alep (Syrie) à travers les récits des conversions des missionnaires Carmes Déchaux ( ), Mélanges de l Ecole française de Rome: Moyen-Age, Temps modernes, 100, 1 (1988), pp Este está quatro jornadas de nuestro santo Monte Carmelo, y espero en el Señor, que con esto podrá pasar 17 nuestro santo hábito por todo el mundo, y recobrar sus antiguas estancias, y principalmente el amado Monte, קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

7 31 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה היוזמה הכרמליטית לחידוש הנזורה בהר הכרמל זכתה לאישור האספה הכללית של הקונגרגציה הקדושה ב 30 בינואר 1627, ולתמיכת האפיפיור אורבנוס השמיני. הכרמליטים קיבלו אישור לקדם את המיסיון על הכרמל, 'במקום שבו נוסדה דתם לראשונה'. 18 יישום ההחלטה לחדש את הנזורה הכרמליטית על הכרמל התמהמה ארבע שנים. 19 אך הדבר לא ריפה את ידיו של פרוספרו, וב 1 בינואר 1630 הוא ביקש מראש המסדר ברומא רשות לעזוב את המיסיון בחלב ולהשתכן אצל הפרנציסקנים בנצרת עד אשר תתקבל ההחלטה לצאת אל ההר הקדוש ותוסדר עם השליט המקומי התיישבותם של הכרמליטים במקום. 20 אחד המאפיינים הבולטים העולים מהמכתבים ומן הדו"חות שכתב פרוספרו בארבע שנות פעילותו בסוריה מלבד פירוט פעילות המיסיון שם הוא כמיהתו הגדולה לחדש את חיי הכרמליטים על הר הכרמל. במספר הזדמנויות תיאר פרוספרו חלום שבו הנביא אליהו מקבל את פניו בבואו לכרמל ומוביל אותו במעלה ההר. 21 את המשמעות העמוקה של החזרה לכרמל, עבורו ועבור המסדר כולו, הוא ביטא במכתב ששלח מחלב ב 5 במאי 1628 אל ראש המסדר, מתיאס מסן פרנסיסקו Francisco(,)Matías de San אשר פעל בקונגרגציה הקדושה למען הקמת המיסיון הכרמליטי בחלב ועל הר הכרמל, ואשר מינה את פרוספרו לעמוד בראשם. במהלך שנות פעילותו קיים פרוספרו התכתבות ענפה עם מתיאס, ובמכתב זה כתב לראש המסדר שהוא מחכה רק לפקודה לצאת לכרמל, והוסיף: 'אלוהים א פשר לי להגיע לשם ולשים קץ לצליינות שלנו, והענק לי את החסד למלא היטב את התפקיד שנפל בחלקי בטרגדיה של העולם הזה'. 22 antigüedad solar cierto de su )פרוספרו של רוח הקודש ]לעיל, הערה 1[, עמ' (. לקטעים מתוך דו"ח זה ובהם הציטוט שהובא כאן ששילב פרנסיסקו דה סנטה מריה בפרק שכותרתו 'תיאור קצר של ההישגים במזרח באמצעות הבנים של תרזה הקדושה' de( Breve relación de los frutos del Oriente por medio de los hijos F. de Santa María, Reforma de los descalzos de nuestra señora del Carmen: De la primitiva ראו: )Santa Teresa observancia, hecha por Santa Teresa de Jesus, en la antiquissima religion, fundada por el gran profeta Elias, I, Madrid, 1644, pp Postulantibus Patribus Carmelitis Discalceatis facultatem faciendi missionem in Monte Carmelum, ubi eorum 18 instituta,religio primo fuit האישור נכלל בדו"ח על פעילות המיסיון בחלב שחיבר פרוספרו בסביבות ראו: פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' שם, עמ' , 336; ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ' פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' שם, עמ' , במקרה השני תיאר חלום שחלם בהיותו בשיט ממלטה ובו פגש אדם בעל זקן לבן. 22 שם, עמ' 574. למתיאס מסן פרנסיסקו היה עניין רב במעורבות הכרמליטים במיסיון, והוא עצמו קידם מעורבות כזו בקרקוב. מתיאס מוכר גם בשל מעורבותו בתהליך הקנוניזציה של תרזה הקדושה, אשר הוכרז ב 12 במרס על מתיאס מסן פרנסיסקו ועל הקשר שלו לפרוספרו ראו: ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ' 97; פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ',xx , 933. דוגמאות למכתבים הרבים ששלח פרוספרו אל מתיאס ראו: שם, עמ' 60, , 505, מנואל דה סן ז'רונימו תיאר את התמסרותו של פרוספרו להקמת המנזר בכרמל והדגיש שהוא יבצע משימה זאת 'גם אם דמו יידרש על מנת לחצוב את האבנים, וגם אם השלמת המשימה תעלה בחייו'. ראו: מנואל דה סן ז'רונימו )לעיל, הערה 13(, עמ' 298. סמל הכרמליטים, בחלק העליון נראית חרב אליהו, ומעליה כתוב בלטינית 'קנ א ק נ אתי לה' אלהי צבאות' )מלכים א יט, י(

8 קתדרה 32 יהודית ברונשטיין ההוראה המיוחלת לעלות להר התקבלה לבסוף ב 5 באוקטובר האח פבלו סימון, תומך נלהב ביותר במעורבות המסדר במיסיון, שהיה באותה עת נציג הכרמליטים בקונגרגציה הקדושה, הורה לפרוספרו לצאת אל הר הכרמל הקדוש ולפעול 'לקבל לידיו את ההר, ובמיוחד את המעיין של אבינו הקדוש אליהו, את מערת המדונה ועוד'. 23 בואו של פרוספרו לחיפה, האישור להקמת המנזר בראש הכרמל והמאמצים לממשו האח פרוספרו בא לחיפה לקראת סוף אוקטובר 1631 וחי על הכרמל עד מותו, ב 20 בנובמבר חיפה הייתה באותם ימים עיר נמל קטנה, אשר מנתה כמה מאות תושבים, מרביתם מוסלמים ומיעוט זעום נוצרים ויהודים. התושבים עסקו בדיג ובמסחר, בעיקר בכותנה ובתבואה. התרחבות המסחר האירופי עם ארץ ישראל בתקופה ההיא העלתה את חשיבותה של חיפה, שממנה הפליגו אוניות לעכו וליעדים אחרים. לעגינת אוניות בחיפה הייתה חשיבות רבה עבור פרוספרו וקהילת הנזירים, שכן אפשר היה להעביר בהן כספים מרומא במישרין ולשפר באמצעותן באופן ניכר את התקשורת עם ראשי המסדר והכנסייה באירופה. 24 עם זאת חיפה שימשה גם מעגן לאוניות קורסרים )שודדי מראה חיפה מן הים )איור: דה ברון, 1682( 23 פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' 271. פבלו סימון פעל במיסיון בפרס בראשית המאה השבע עשרה. בהיותו ראש האספה הכרמליטית הוא מילא את מקומו של מתיאס מסן פרנסיסקו כשזה יצא לקרקוב. בהזדמנות זאת הפקיד ראש המסדר בידיו את המשימה להוציא לפועל את הקמת המיסיון בחלב ובהר הכרמל. בקורפוס מובאת התכתבות ענפה ביותר בין פרוספרו לפבלו סימון, אשר עמד בראש המסדר משנת 1632 עד סביבות , ומילא לפני כן שורה של תפקידים בכירים. על פבלו סימון ראו: שם, עמ' 936; ג'ורדנו )שם(, עמ' ראו למשל: פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' , 772, 367, 360, קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

9 33 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה ים שפעלו בחסות של שליט( ממלטה וממקומות אחרים, ואלו פגעו לעיתים בסחר הימי. העיר סבלה מהיעדר ביטחון, ויצא לה שם של מקום מסוכן שהתרחשו בו מעשי שוד ותקיפה של עולי רגל וסוחרים. פרוספרו התייחס לכך בתארו מקרה של אונייה אנגלית שהעמיסה אספקה בעכו ולא בחיפה בשל השם הרע שיצא לאנשי העיר. הוא עצמו הותקף מספר פעמים וגם תיאר מקרים של תקיפת נוצרים אחרים שבאו לבקר או לסחור בחיפה. 25 האמירים מבית ט ר ב אי, משפחה בדווית ששלטה בחיפה ובמחוז לז'ון מטעם המושל של דמשק, ואשר נהנו מהכנסות ממכסים ומיסים, ביקשו להבטיח את חיי הסוחרים ועולי הרגל שבאו לעיר, וגם גילו יחס סובלני כלפי לא מוסלמים, והם אשר אפשרו את התיישבותם של הכרמליטים מחדש על ההר. 26 ב 29 בנובמבר 1631 העניק האמיר טרבאי, באמצעות בא כוחו הנוטריון היווני אורתודוקסי דמטריוס, לפרוספרו אישור להקמת מנזר על הכרמל. 27 על פי מסמך זה הכרמליטים קיבלו חזקה על מערה קטנה המכונה מערת המדונה, ואשר הייתה בתוך מערת אליהו, במדרון ההר, ועל כל המערות שהיו בקרבתה עד פסגת ההר, על בור המים, על כל האדמה שיחפצו לשם נטיעת גינות מסביב למערה, וכן על פסגת ההר. כמו כן קיבלו חזקה על כל הבתים והחורבות שהיו בצד הכנסייה היוונית במעלה ההר )המנזר הביזנטי של מרגרט הקדושה( ועל כל האבנים הנחוצות להקמת מנזר, כנסייה וחומות. במסמך פרס האמיר את 25 שם, עמ'.444, לתיאור מפורט של חיפה במאה השבע עשרה ראו: כרמל )לעיל, הערה 2(, עמ' ראו גם: א' כהן, 'השלטון העות'מאני בארץ ישראל מחדש פניה של רצועת החוף', קתדרה, 34 )טבת תשמ"ה(, עמ' 55. על המשטר והכלכלה בארץ ישראל בראשית המאה השבע עשרה ראו: א' הד, 'ארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני', מ' מעוז )עורך(, הרצאותיו של פרופסור אוריאל הד, ירושלים תשכ"ט, עמ' 17 26, על השינויים שחלו בראשית המאה השבע עשרה באימפריה העות'מאנית בתחום הסחר הימי ראו: ד' זאבי, המאה העות'מאנית: מחוז ירושלים במאה השבע עשרה, ירושלים תשנ"ז, עמ' על פי דו"ח של פרוספרו משנת 1647, התקיימו מפגשים נוספים בינו לבין האמיר טרם קבלת האישור הסופי. ראו: פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' 343. קטע מעותק החוזה שנחתם בין פרוספרו לבין האמיר טרבאי בשנת 1631

10 קתדרה 34 יהודית ברונשטיין חסותו על הכרמליטים והזהיר מפני פגיעה בהם, ובתמורה התחייב פרוספרו בשם הכרמליטים לשלם לאמיר 500 פיאסטר. 28 בדו"חות הפעילות ובמכתביו מהתקופה ההיא כתב פרוספרו על מאמציו האדירים לקבל אישור להתיישבותם של הכרמליטים מחדש על ההר, ולאחר מכן להבטיח את כיבוד החוזה ואת התשלום לאמיר. עוד לפני פגישתו עם האמיר ולפני הגעתו לחיפה קיבל פרוספרו סיוע מהקונסול הצרפתי בחלב וכן מהקונסול של טוסקנה בצידון, שלדברי פרוספרו היה ידיד של האמיר טרבאי והכיר את דמטריוס אישית, ואשר הבטיח להשתדל בעניינו. פרוספרו, שקודם לכן היה מעורב בניהול המיסיון בפרס ובחלב, היה מודע היטב לחשיבות הפעילות הדיפלומטית להשגת מטרתו להקים מחדש את המנזר על הר הכרמל. לאחר חתימת החוזה הוא ביקש את עזרתו של הקונסול בצידון לאישור החוזה על ידי המושלים של לבנון ושל סוריה. 29 לשם כך הוא גם נפגש בדמשק עם הקונסול הצרפתי בעיר, וזה סייע לו להשיג את אישורו של המושל, אדונו של האמיר טרבאי, להתיישבותם של הכרמליטים על הר הכרמל. 30 גורם נוסף שפעל בזירה, ושפרוספרו הסתייע בו, היו הפרנציסקנים, אשר החזיקו בקוסטודיה על המקומות הקדושים בארץ מטעם הכנסייה הקתולית והיו בעלי ידע וקשרים. 31 במאמציו למימוש ההסכם עם האמיר יצא פרוספרו לרומא, במטרה כפולה: לדווח לממונים עליו ולאספה הכללית של המסדר הכרמליטי היחפני על הישגו ולגייס את 500 הפיאסטר שעליהם התחייב. הוא הגיע לעיר במאי 1632, והחדשות שהיו בפיו על האישור לחזור להר הכרמל התקבלו בהתלהבות רבה. כמחווה סמלית שביטאה את המסירות הרבה של המסדר להר הכרמל, מונו ראש 28 שם, עמ' , , , בעמודים הובאו העתקים של החוזה, בתרגום לאיטלקית, ששלח פרוספרו לקונסולים של צרפת וונציה בחלב ולקונסול של טוסקנה בצידון. בדו"ח על פעילותו בהר הכרמל הוסיף פרוספרו שהאמיר העניק לו מקום להקמת מנזר בחיפה, אם יחפצו בכך הכרמליטים ומקום לשמירת גלימותיהם ככל הנראה הכוונה לחפציהם. ראו: שם, עמ' 312. תרגום לעברית של חלק מהחוזה ראו: כרמל )לעיל, הערה 2(, עמ' פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' , , 302, מלבד פרוספרו פעלו גם הכרמליטים ואנשי הקונגרגציה הקדושה להשיג את הסיוע של הדיפלומטיה הצרפתית באיסטנבול להקמת המנזר בהר הכרמל. ראו: כרמל )לעיל, הערה 2(, עמ' 47; ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ' פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' 349; 299, ג'ורדנו )שם(, עמ' 100. לאישור שנתן מושל דמשק לכרמליטים בשנת 1644 לבקר, לבנות ולשכון בהר הכרמל ראו: פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' 349, הערה פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' , , 447. מן המכתבים והדו"חות של פרוספרו עולה תמונה משתנה של היחסים עם הפרנציסקנים, המשקפת שיתוף פעולה בצד המתח ששרר באותו הזמן בין המסדרים שפעלו באזור, ואשר עסקו במיסיון במזרח אגן הים התיכון, הפרנציסקנים, הישועים, הכרמליטים והקפוצ'ינים. בדו"ח שחיבר פרוספרו עבור הקונגרגציה הקדושה בזמן ישיבתו בחלב הוא הציע להקים בחלב גוף שידון בכל הנושאים הנוגעים להפצת האמונה, ושיהיו חברים בו נציגים של ארבעת המסדרים והנהגתו תתחלף ביניהם; מטרת הקמתו של גוף זה הייתה למנוע מצב שבו תהיה לאחד המסדרים סמכות על האחר. המכתבים ששלח פרוספרו מהר הכרמל מעידים על מתחים עם הפרנציסקנים בנצרת, בעיקר כאשר בא לראשונה לאזור, אך גם על שיתוף פעולה ותמיכה הדדית בין שני המסדרים בהמשך. ראו למשל: שם, עמ' , 268, , 650, 344, 905. על הפרנציסקנים והמסדרים האחרים שעסקו במיסיון באזור ועל המתח ביניהם ראו: הייברגר )לעיל, הערה 4(, עמ' ; Armstrong, M.C. Spiritual Legitimization? Franciscan Competition over the Holy Land ( ), A. Forrestal & S.A. Smith (eds.), Mission Frontiers: A Reflection on Catholic Missions in the Early Modern World, Leiden 2016, pp קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

11 35 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה המסדר באותה העת, פבלו סימון, לראש הקהילה )prior( שעל הכרמל ופרוספרו לממלא מקומו.)vicarius( 32 הקמת המנזר הכרמליטי מחדש על הר הכרמל זכתה לתמיכת הקונגרגציה הקדושה, 33 והאפיפיור אורבנוס השמיני אישר בדצמבר 1633 להקים שם מנזר, ואסר על כל איש דת שאיננו נמנה עם הכרמליטים היחפנים לשכון על ההר ללא אישור מיוחד ולהקים במקום מנזר. 34 ההתלהבות מחידוש חיי הכרמליטים על הר הכרמל לא פתרה את הסוגיה הכספית. המצוקה הכלכלית ואי יכולתו של פרוספרו לעמוד בתשלומים לאמיר שלעיתים קרובות הועלה שיעורם היו בעיה שחזרה ונשנתה במכתביו. 35 ההתיישבות בכרמל: ממערות אבותינו הקדושים למערת בני הנביאים עם שובו ממסעו לרומא ערך פרוספרו ב 17 בפברואר 1633 מיסה במערת המדונה הקדושה. ימים ספורים לאחר מכן הקים במערה מזבח והציב עליו תמונה של הבתולה הקדושה, מתנת הקרדינל ברבריני.)Barberini( 36 במכתב ששלח פרוספרו אל ראש המסדר פבלו סימון ב 3 באפריל 1633 הודיע לו בהתלהבות שהוא והאח פליסיאנו די ז'סו Gesú( )Feliciano di עברו להתגורר על ההר. 37 מכתב זה הוא אחד משורת מכתבים ששלח פרוספרו אל ראש המסדר ואל אחים בכירים אחרים ברומא בחודשים שאחרי המעבר להר, ובהם תיאר את הקשיים שעימם התמודדו הנזירים ובעיקר את הישגיהם, את שאיפותיהם לעתיד ואת סכומי הכסף והמשאבים הנדרשים על מנת לממשן. 38 למשל הוא כתב שלאחר שהכשירו את מערת המדונה נרתמו האחים להכשיר מערות נוספות בקרבת מקום כתאי מגורים. כוונתם הייתה שבכל מערה יהיו מזבח ובור מים, על מנת לאפשר קיום חיים ארמיטיים. הכשרת המערות הייתה כרוכה בקשיים ומאמצים רבים: בורות המים שמצאו היו סתומים ומלאי אדמה, ועד שניקו אותם לא היו למתיישבים מים במקום, והם נאלצו לשאת מים וכן סלעים ואדמה במעלה ההר. הנזירים ביצעו את העבודה בעצמם ללא סיוע חיצוני, כשברשותם כלים מעטים ובלי שהיה להם הידע הדרוש לעבודה מסוג זה, שכן, כפי שציין פרוספרו, לא נמצאו בנאים מקרב הנזירים. 39 ב 8 באוגוסט 1633, חודשים ספורים בלבד לאחר שהתיישבו על ההר, כתב פרוספרו במכתב אל ראש המסדר: 'אנחנו עובדים בכוחות המועטים שיש לנו ובציוד המועט שבידינו על מנת להכשיר את המערות עם בורות המים שלהן. הכשרנו מערה אחת עם המזבח שלה במקום שבו אנחנו משתכנים. 32 פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' שם, עמ' 648, הערה פרנסיסקו דה סנטה מריה )לעיל, הערה 17(, עמ' למשל לאחר שלא הצליח לגייס את 500 הפיאסטר ברומא, הוא נאלץ להשיג את הסכום הדרוש להבטחת החוזה מתרומות ומהלוואות. ראו: פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' שם, עמ', שם, עמ' , עד ה 30 באפריל 1633 הצטרף אליהם האח פליפה דה סנטיאגו Santiago(,)Felipe de אשר התעכב בחלב בשל מחלה. 38 שם, עמ' שם, עמ', , ,656

12 קתדרה 36 יהודית ברונשטיין 'מערת קומתיים', ככל הנראה נעשה בה שימוש על ידי נזירים כרמליטים במאה השלוש עשרה, נחל שיח בכרמל, 2020 )צילום: אסי משולם( ואם האל ייתן לנו כוח, נכשיר במהרה עוד שלושה תאים עם המזבחות שלהם'. 40 עד 1635 הכשירו האחים, מלבד מערת המדונה, שבה הייתה הכנסייה, ארבע מערות שהיו סביבה )למעשה סביב מערת אליהו( כתאי מגורים. את מכלול המערות הם כינו המערות של אבותינו הקדושים, כינוי אשר הדגיש את ההמשכיות ההיסטורית של הנוכחות הכרמליטית במקום. כל אחת מהמערות זכתה לכינוי שהבליט ופיאר את הקשר למסורת ההתיישבות של הכרמליטים בכרמל וכן את אידיאל החיים שלהם. השמות הם מערת אונופריוס הקדוש Onuphrius(,)St. על שם אחד מאבות הנזורה המדברית במאה הרביעית; מערת תרזה הקדושה, על שם מייסדת הנזורה הכרמליטית היחפנית, ומערת אנגלוס הקדוש Angelus(,)St. אשר נמנה במסורת הכרמליטית עם ראשוני הכרמליטים על הר הכרמל במאה השלוש עשרה ומת מות מרטיר בהיותו בסיציליה. 41 פרוספרו שילב במכתביו פרטים מעניינים על החיים בתוך המערות. למשל הציוד שהובא לתוכן כלל, פרט לציור הבתולה, מחצלות לשינה, כד מים, שעון חול, מספר ספרים על מנת לקיים מיסה וכן שתי גולגולות אדם אשר שימשו אותם כ mori.memento 42 נוסף על המערות ביקשו הכרמליטים להכשיר גם את השטח שסביבן; הם נטעו עצים במקום, סללו שביל למעבר הבהמות, ובאחת המערות בנו תנור ואפו בו לחם וצנימים. פרוספרו תכנן לבנות בעתיד מטבח, חדר אוכל ואולם מגורים ובו שלושה תאים. 43 בכל מכתביו באים לידי ביטוי הלהט וההתמסרות שלו להתחדשות הבנייה על ההר. במכתב ששלח ב 3 באפריל 1633, עם תחילת העבודות, אל ראש המסדר ברומא 40 שם, עמ' שם, עמ' , 312, , 661, 659, על אנגלוס הקדוש במסורת הכרמליטית ראו: פרידמן )לעיל, הערה 2(, עמ' , על פי ג'ורדנו כונו המערות על ידי האחים גם בשם בית הספר של הנביאים. ראו: ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ' פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' , mori memento )זכור את מותך( הוא אמצעי שנועד לגרום לאדם להרהר במותו ובדרך לגאולתו. השימוש באמצעים כאלו היה נפוץ גם במסדרים נזיריים. ראו למשל: Bennett-.B Carpenter, Death in Documentaries: The Memento Mori Experience, Leiden & Boston, פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' , 659, 314, קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

13 37 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, הוא ביקש שישלחו לכרמל אח בנאי וכן כסף, שכן לדבריו אם יעמדו לרשותו המשאבים הוא יוכל להכשיר עשר מערות נוספות ולבנות על ראש ההר כנסייה בשם אליהו הקדוש. פרוספרו הביע במכתבו גם את כוונותיו להקים מנזר בחיפה וכל זאת, הדגיש, לתפארת האל, האם הקדושה והאם תרזה. 44 במכתבים ובדו"חות שחיבר פרוספרו בשנים שבהן שהו הוא וחבריו במערות אבותינו הקדושים עלתה שוב ושוב בעיית הדרוישים, סגפנים מוסלמים אשר בסביבות 1628 התמסרו לשמירת מערת אליהו. 45 פרוספרו תיאר התנכלויות בלתי פוסקות מצידם, אשר כללו מעשי הרס וכן התקפות מילוליות ופיזיות. הוא כתב שהדרוישים התנגדו לנוכחות נזירים נוצרים במקום ובעיקר להצבת תמונת הבתולה, ועשו כל מאמץ להסירה. הם אף הביעו את התנגדותם לפני האמיר ולפני מושל דמשק, והמושל הורה להסיר מהמערה את התמונה הפוגענית, ושלח לשם כך שליח מטעמו מלו וה בחמישים חיילים. עד אשר הגיע כוח זה למערת אליהו התווספו אליו עוד אנשים, ומספרם של אנשי הכוח הגיע לבסוף לכ 300. לנוכח איום זה ובהמלצת האמיר ברחו הכרמליטים מההר, ובשובם גילו שמערת אליהו הוסבה למסגד על ידי בניית מ חראב )גומחה בקיר המצביעה על כיוון התפילה( בקיר הצפוני. בעקבות מאורעות אלו העתיקו פרוספרו והאחים האחרים בשנת 1635 את מקום משכנם למעלה ההר, למערה גדולה שהייתה סמוכה לשרידי המנזר היווני אורתודוקסי של מרגרט הקדושה, בין מערת אליהו לראש ההר; הכרמליטים כינו את המערה מערת בני הנביאים, ושהו בה עד עוד לפני העתקת מקום משכנם תר פרוספרו את ההר בחיפוש אחר מערות נוספות, וכך הכיר את המערות במעלה ההר. 47 הוא הביע את רצונו להכשירן ולהעביר אליהן את האחים, קרוב לוודאי בשל ההתנכלויות והקשיים הרבים באזור מערת אליהו. ההזדמנות לשיכונם של האחים במערות ובשרידים במעלה ההר נקרתה לאחר עזיבתן של משפחות שאכלסו את המקום. פרוספרו הפציר בראשי המסדר במכתב מה 15 בדצמבר 1634 להעביר לו סיוע כספי, שכן אין להחמיץ את ההזדמנות לשקם את מקום: 'האל א פשר שהאנשים שהיו בראש ההר, כלומר באותו מקום שבו היה המנזר העתיק ]...[ עזבו ]...[ והמקום אכן הפך לשממה שאין בה מגע עם בני אדם אלא רק חיות הפרא'. הוא כתב שמצא במקום שרידים של מה שהיה בעבר מנזר גדול ויפה, שיש בו די מקום ליצור תאי מגורים לאחים קתדרה 44 שם, עמ' את כל שלבי ההתבססות על ההר, כולל הפרטים הללו על תהליכי הבנייה, תיאר פרוספרו בדו"ח שחיבר ככל הנראה ברומא בשנת 1636, בתגובה על ביקורת שהושמעה נגדו בשל עזיבתו את ההר. ראו: שם עמ' על הימצאותם של הדרוישים במערת אליהו בסביבות 1628 ראו: A. de Castillo, El devote peregrino y viage de.p 126.Tierra Santa, Madrid,1656 על הדרוישים והקשר המיוחד שלהם למערת אליהו ראו: כרמל )לעיל, הערה 2(, עמ' בשל הימצאותם של הדרוישים במערה שקל פרוספרו בניית כניסה נפרדת למערת המדונה. כמו כן הוא כתב שהנזירים מקפידים לנעול את מערת המדונה כשאינם נמצאים במקום. ראו: פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ', , ,651 ;750 ג'ורדנו )לעיל, הערה,)2 עמ' פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' , ; פרידמן )לעיל, הערה 2(, עמ' 143. פרוספרו כינה מערה זאת גם מערת אליהו, על פי ג'ורדנו שמה היה מערת בני הנביאים. ראו: פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' 316; ג'ורדנו )שם(, עמ' פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' 354.

14 קתדרה 38 יהודית ברונשטיין ללא עלות רבה. 48 כמקובל בספרות הנזירית מוטיב השממה הוא מוטיב חוזר במכתביו של פרוספרו. המאבק על המרחב בכרמל נסב לא רק על שליטה במקום הקדוש אלא גם על השאיפה ליצירת המרחב הנזירי, 'מדבר', השממה הנחוצה לנזירים על מנת למלא את ייעודם ולהתקרב אל האל. במכתבים נוספים ששלח לאחר שהתיישבו במערת בני הנביאים כתב פרוספרו שהמקום היה נטוש ולא מאוכלס, 'כך שהיה למדבר אמיתי heremo[.']vero 49 מדו"ח שחיבר פרוספרו ב 11 באפריל 1651 עבור ראש המסדר ניתן להתרשם מהעבודות שעשו הוא והאחים במקום: בנינו בתוך המערה הזאת שישה תאים, כולם עם חלון לים, ובין אלו אולם תפילה יפה ובו תמונה יפה של הבתולה הקדושה, הכול ]אולם התפילה[ היה מקושט במנחות שנתנו שם המאמינים, כמו כן ]נבנה[ רפקטוריום ]חדר אוכל[ טוב עם המטבח שלו ותנור ]...[ סביב המערה שתלו האחים שלנו שש גינות, ומהן הם מלקטים את כל מה שדרוש להם ]...[ שעועית, עדשים, שום, בצל, אבטיח, פיסטוק, מלונים, כרובית מסוגים שונים, חסות ועשבים מסוגים שונים. המקום, סיכם פרוספרו, הוא כמו גן עדן. 50 את שפע החי והצומח שעל הר הכרמל, שעליו כתב כי 'אין בעולם הר יפה יותר, שליו יותר ובעל חזות יפה יותר', 51 הוא תיאר במספר דו"חות ומכתבים בשפה ציורית וברגש רב, המבטאים את אהבתו הגדולה להר. הוא תיאר את הנוף הנפלא הנשקף מן ההר, את האקלים הנוח, את שפע המים והעצים, ובהם אלונים, עצי זית, עצי חרוב, ער אציל, עוזרר קוצני ואורנים. כמו כן תיאר את מגוון חיות הבר: חזירים רבים, זאבים, שועלים, איילים, עיזי הרים, מספר כה גדול של חוגלות שלא ניתן, הוא כתב, למנותן, וכן ציין שנמצא סוג מסוים של אריות הנקראים נמרים, ושתוקפים בני אדם. 52 החיים בקהילה האידיאל של פרוספרו והקשיים במימושו המכתב שבו תיאר פרוספרו את הכרמל כגן עדן כלל תמונה אידילית כמעט של החיים על ההר. הוא ביטא ברבים ממכתביו את האידיאל שעמד לנגד עיניו באשר לאופי הקהילה ושליחותה. פרוספרו שאף 48 שם, עמ' 698. פרוספרו בלבל במכתב זה בין המנזר הביזנטי של מרגרט הקדושה, שבצידו הם עברו, ובין המנזר הכרמליטי הראשון בוואדי שיח. השימוש של האחים בשרידי המנזר של מרגרט הקדושה משתקף גם מכתביו של האח הכרמליטי היחפני פיליפ של השילוש הקדוש Trinité(,)Philippe de la Très Sainte אשר ביקר במקום באוקטובר 1640, בדרכו חזרה לרומא מהמיסיון בגואה; הוא תיאר את המזבח שהקימו האחים באולם תת קרקעי מתחת לחורבות. ראו: p. 347 ;Itinerarium Orientale R. P. Philippi à SS. Trinitate, Lugduni 1649, פרידמן )לעיל, הערה,)9 עמ' פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' , על מוטיב השממה במחשבה הנוצרית ועל האידיאל הנזירי ראו: W.G. Huntston, Wilderness and Paradise in Christian Thought: The Biblical Experience of the Desert in the History of Christianity & the Paradise Theme in the Theological Idea of the University, New York פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' לתיאור נוסף, עגום יותר, של המנזר, פרי עטו של לורן ד'ארוויה d Arvieux(,)Laurent אשר ביקר במקום בשנת 1659, ראו: כרמל )לעיל, הערה 2(, עמ' על הבנייה במשכן החדש ראו גם: ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ' פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' שם, עמ' לתיאורים נוספים ראו למשל: שם, עמ' , קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

15 39 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה שאורח החיים של הקהילה שתיווצר ידמה לזה של האבות הכרמליטים, ויהיה 'כדרך המדבריות' שבהם שהו בעבר הוא והאח פליפה, שהצטרף אליו להר באפריל באחד המכתבים הראשונים ששלח מהר הכרמל אל ראשי המסדר הכרמליטי היחפני ברומא, באוגוסט 1633, הוא הפציר 'שהאחים שיישלחו למקום קדוש זה יהיו מבין אלו שהיו במדבר או שנמצאים בו עתה ]...[ יש להגיע על מנת לסבול ולא על מנת ליהנות. אם כי אם קיים רצון להיות יחפנים אמיתיים, ייהנו יותר ]מהסבל[ מאשר יסבלו'. 54 בדו"ח שחיבר בשנת 1636 עבור ראשי המסדר והקונגרגציה הקדושה תיאר פרוספרו את החיים במערות כאידיאל של חיים ארמיטיים. הדו"ח נכתב קרוב לוודאי כאשר שהה פרוספרו ברומא, לאחר שברח מההר בעקבות התנכלויות הדרוישים. ברומא נשמעה ביקורת על עזיבתו את המיסיון בכרמל, ונראה שהוא ביקש לתאר בדו"ח את הקשיים הרבים שבהם נתקלו הוא ועמיתיו, ואשר אילצו אותו להגיע לרומא לבקש סיוע, אך גם להעלות על נס את ההישגים של קהילתו הקטנה ואת דבקותה בדרך החיים הנזירית: 'במהלך היום שהה כל אחד מאיתנו במערה שלו, בערב התכנסנו כולנו במערה אחת בשביל לישון. באמצע הלילה, כפי שנהוג, התפללנו את תפילת הבוקר ]...[ לאחר מכן כל אחד פרש לתאו, עד אשר הגיע האח פליסיאנו, ועל פי סימן ממנו הלכנו לאכול, ולאחר מכן פרש כל אחד לתאו, או התהלך בהר, על פי מה שהתאים לו יותר. לסיכום, החיים הארמיטיים נשמרו בדקדקנות, על פי מה שכתוב בתקנון שלנו'. 55 האופי הקונטמפלטיווי של הקהילה הנזירית בא לידי ביטוי גם בתיאורים של פרוספרו את שיטוטיו בהר תוך כדי תפילה והתייחדות עם האל. אחד היעדים המועדפים עליו ועל האחים האחרים היה שרידי המנזר הכרמליטי בוואדי שיח, שכינה המנזר של ברוקרדו הקדוש Brocardo(,)St. על שמו של מי שייחסו לו את ייסוד הנזורה הכרמליטית בוואדי בתקופה הצלבנית. פרוספרו כתב שהייתה לאחים משיכה מיוחדת למקום זה, ובשל היותו מקום מבודד ושליו ביותר הם נהגו לבוא לשם לעיתים קרובות. 56 האידיאל של פרוספרו באשר לקהילה התבטא גם בדרך שבה תיאר את האחים ואת אופיים. למשל הוא לא חדל לשבח במכתביו את הסגפנות החמורה ואת מעלותיו של האח פליפה, שבהתנהגותו היה עבורו דוגמה למידות )virtus( הנזיריות, ושקיים את כל שנדרש על פי אורח החיים של המדבר, 53 פליפה דה סנטיאגו שהה במדבר בפלנדריה, ולאחר מכן נשלח יחד עם פרוספרו לכרמל. ראו: שם, עמ' , 310,.923, שם, עמ' שם, עמ' סכסוכים של אמירים מקומיים עם השלטון העות'מאני וחשש מרדיפת נוצרים אילצו את פרוספרו להישאר ברומא שנתיים. שובו לכרמל, יחד עם האח פליסיאנו, בנובמבר 1637, התאפשר לאחר התערבותו של שגריר צרפת בקונסטנטינופול. בזמן שהייתו ברומא חיבר פרוספרו, נוסף על הדו"ח, גם מכתב אל ראש המסדר הכרמליטי ואל ראשי האספה הכללית )בינואר 1636(, ובו הסביר את החלטתו לעזוב את ההר, אך הדגיש שהוא נאמן לשבועתו ויחזור לכרמל גם אם הדבר יעלה לו בחייו. ראו: שם, עמ' ; ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ' פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' , 759. לתיאור נוסף של השרידים בוואדי שיח במאה השבע עשרה ראו למשל: J. Doubdan, Le Voyage de la Terre Sainte contenant une veritable description des lieux plus considerables p. 523.que N.S a sanctifié de sa presence, predications, miracles & souffrances, Paris 1657, דובדאן, כומר צרפתי שערך מסע צליינות בארץ הקודש בשנת 1651, ביקר במכלול המערות הכרמליטיות ותיאר בפירוט ובהתפעלות רבה את המערות ואת פעילות האחים. בספרו גם תיאור של מערת אליהו וההיסטוריה הקדושה של הכרמל. ראו: שם, עמ'

16 קתדרה 40 יהודית ברונשטיין במיוחד במה שנוגע לשתיקה. 57 לא כל האחים שנשלחו למיסיון בכרמל התאימו לאידיאל הסגפנות שאליו שאף פרוספרו או למילוי המשימות שעמדו בפניהם. 58 ממכתביו של פרוספרו מצטיירת הקהילה הנזירית שבמערות הכרמל כקטנה ושברירית, קהילה שהייתה בה תחלופה רבה של הנזירים, בשל מחלות, העברה לפעילות במקומות אחרים וגם בשל חוסר התאמה. הדוגמה הבולטת ביותר לכך במכתבים ובדו"חות של פרוספרו היא האח הצרפתי ז'אן דה לה קרואה Croix(.)Jean de la 59 המכתבים הרבים ששלח פרוספרו בעניינו לרומא מרתקים, שכן הם חושפים גם את הצד הלא אידילי של הקהילה, ומאפשרים הצצה על הדינמיקה של החיים במערות. המכתבים גם חושפים את מאווייו של פרוספרו בנוגע לאופי הקהילה שרצה להקים על כרמל, מאוויים שבהם שיתף את הממונים עליו ברומא ואחים כרמליטים בולטים אחרים שהיו שותפים לדרכו, כמו למשל מי שהיה ראש הקהילה שלו במדבר בווארזה. 60 האח ז'אן הגיע למערות של אבותינו הקדושים ב 4 באפריל 1634, וכבר עם הגעתו הביע את חוסר רצונו לחיות במערות וביקש לשוב לאירופה. פרוספרו התלונן על כך שז'אן לעג לו אישית ולכל מה שבנו האחים במקום. כמו כן הוא זלזל בעקרונות חיי הנזורה: הוא התפלל כאשר התחשק לו, ישן כאשר רצה, והשתתף במיסה כאשר היה לו נוח. הוא אף בז לעקרון המשמעת הנזירית ופנה אל פרוספרו בחוצפה. 61 פרוספרו סלד מז'אן, שלא הייתה לו לדבריו רוח המדבר ha( che non,)spiritu di desserto 62 ושהיה רחוק מדמות הנזיר הסגפן שהשתוקק לראות בקהילתו. ז'אן הביא עימו גינונים מנוגדים לפשטות ולצניעות המצופה; למשל הוא השתמש בסבון לרחיצת ידיים והדיף ניחוחות. הוא גם התלונן על תנאי החיים ועל כך שלא שתו במערות יין. פרוספרו כתב כי בשל אחריותו כראש הקהילה, אך גם על מנת שז'אן לא יפריע לאחים האחרים למלא את ייעודם ולא יסיט אותם מדרכם, הוא עשה כמיטב יכולתו לרצותו. הוא קנה עבורו מזון ושתייה שש כבשים ואורז לכל השנה וכן יין איכותי מקפריסין, שכלל לא נצרך במערות בלי להתחשב במחיר. אך כל אלו לא הועילו. בעוד שעבור פרוספרו המערות על הכרמל היו המקום הטוב ביותר עלי אדמות, לז'אן הן נראו עלובות, ולדברי פרוספרו, ז'אן 'מתגעגע לפריז ולאימא שלו' di( stà con grande carrini 63.)Parisse et la sua madre אח סורר בקהילה נזירית, במיוחד בקהילה כה קטנה, עלול להשפיע לרעה על האחרים, ופרוספרו הפציר בראש המסדר להחזיר את ז'אן לצרפת בהקדם האפשרי, 'שכן הוא אינו מתאים למקום הקדוש הזה וגם לא למיסיון'. 64 כשעזב ז'אן כעבור זמן קצר את ההר כתב פרוספרו: 'שאלוהים יעשה אותו קדוש, 57 פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' , 58 ראו למשל את התייחסותו של פרוספרו לחוסר התאמתו של האח פליסיאנו בשל גילו הצעיר וחוסר הניסיון שלו: שם, עמ'.992, שם, עמ' שם, עמ' שם, עמ', ,669, שם, עמ' שם, עמ', , , שם, עמ' 681. קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

17 41 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה אך אם אפשר במקום אחר'. 65 ז'אן הוא הדוגמה הבולטת ביותר בתכתובת של פרוספרו לאח שהתרחק באישיותו מהאידיאל שהועיד לקהילתו, אך הוא לא היה היחיד. 66 פרוספרו עצמו היה צריך להתמודד עם מאווייו, בעיקר במה שנוגע ליין, שכנראה היה חולשתו, שכן הנושא חוזר ברבים ממכתביו. 67 היכולת להתמודד עם מאוויים ועם קשיים פיזיים ונפשיים היא מרכיב חיוני בהוויה הנזירית, והודגש רבות בכתביו של פרוספרו. הוא אף כתב כי מי שאינו מצפה לקשיים ב חיים בקרב ברברים ובלתי מאמינים אל לו לבוא להר. לדבריו הקשיים נועדו לבחון את מידותיהם של הנזירים, ואם הם תלמידים נאמנים של ישו. 68 בצד האידיאל שאליו שאף פרוספרו ניתן ללמוד מהתכתובת הענפה שלו גם על הקשיים והאתגרים הרבים שעימם התמודדה קהילת האחים הקטנה. ממועד חידוש חיי הנזורה הכרמליטית בכרמל בשנת 1633 ועד מותו של פרוספרו בנובמבר 1653 לא היו על ההר בו זמנית יותר מחמישה אחים; לרוב היו במקום רק שניים או שלושה אחים, ולעיתים נותר אח אחד בלבד במערות, בשל מצב ביטחוני, מחלות או הצורך לשלוח אחים לעבודת המיסיון במקום אחר. 69 בדו"ח שחיבר פרוספרו בשנת 1636 הוא כתב: 'לא ניתן לתאר במילים את הסבל, רק לחשוב על שני אנשי דת ]פרוספרו ופליסיאנו[, אומללים ובודדים בארץ זרה, בין ערבים, עם ברברי, על הר כה צחיח וללא שביל, שעל מנת לצאת ממנו יש לעקוף סכנות ומכשולים רבים ]...[ ועל מנת להשיג קצת מים לשתייה היה צורך לצעוד מייל וחצי, בלי שהייתה שום צידה פרט למעט חרובים'. 70 אומנם בדברים אלו ביקש פרוספרו להעצים את הסגפנות של קהילתו, במיוחד לנוכח הביקורת שהושמעה ברומא על כך שעזב את ההר, אך הם מבטאים גם קשיים אמיתיים שבהם נתקלו האחים. הקושי להתקיים על ההר ולמצוא בו מזון ואספקה, במיוחד בשנים הראשונות לשהייתם שם, חוזר ונשנה בכתביו של פרוספרו. האחים ניזונו מזיתים וחרובים שליקטו על ההר. הם גם נעזרו לשם השגת מזון בדמטריוס, הנוטריון היווני של האמיר, ובמבקרים שהגיעו להר, ושסיפקו להם אורז ועדשים. 71 המגורים בתוך הכוכים והמערות לא היטיבו עם בריאותם של האחים. פרוספרו דיווח למשל שהאח פליפה חלה בשל הרטיבות הרבה במערות ונאלץ להתפנות מהמקום. 72 תנאי המגורים, מגפות, מחלות שבהן לקו הנזירים במקום או שמהן סבלו עוד לפני הגעתם לכרמל, היו מהסיבות הבולטות למחלות ותמותה בקרבם. 73 במכתב ששלח פרוספרו ב 20 בנובמבר 1644 הוא יידע את ראש המסדר אוג'ניו דה סן בניטו Benito( )Eugenio de San 65 שם, עמ' ראו למשל: שם, עמ' שם, עמ', שם, עמ' שם, עמ', ,668,658,647, ,724,680 למשל במכתב בעמ',779 מה 14 במאי,1645 כתב פרוספרו שהם נשארו שלושה על ההר: הוא, עבדאללה והאח בסיליו.)Bassilio( 70 שם, עמ' שם, עמ'.659,657,655, שם, עמ'.673, לדוגמה האח אמברואז דה סנט ארסניו Arsenio( )Ambroise de St. היה האח הראשון שנפטר על הכרמל, ב 14 בינואר 1635, והאח פליפה מריה Antonio( )Felipe María de.s נדבק במגפה לאחר שהגיע לכרמל ונפטר חצי שנה מאוחר יותר. על אמברואז ראו: שם, עמ' , , , 690, 905; על פליפה ראו: שם, עמ' , 394,.923, ,

18 קתדרה 42 יהודית ברונשטיין ואת האספה הכללית ברומא על הפסקה זמנית של עבודת המיסיון, שכן ארבעת האחים ששהו במערות חלו ואין באפשרותם לצאת ללמד ולהפיץ את הדת. 74 עבודתם של פרוספרו והאחים הייתה רצופה קשיים נוספים. אומנם הם השיגו מהאמיר טרבאי הסכם שאפשר להם להתיישב על ההר, ושהעניק להם את חסותו, אך הם נאלצו לברוח מהמקום שלוש פעמים בשל התנכלויות הדרוישים ועימותים עם האמיר. 75 פרוספרו תיאר מערכת יחסים שברירית ורצופת עימותים עם האמיר, עימותים שהתפתחו בעיקר סביב התשלומים שהיה על הכרמליטים להעביר לו. סוגיה זאת עולה כמעט בכל מכתביו לרומא, שכן היא הייתה אחת הבעיות החמורות שעימן התמודד. פרוספרו כתב שהאמיר שינה לעיתים את מועד התשלום או העלה את גובהו. 76 בעמידה בתשלומים הללו היה פרוספרו תלוי בעיקר בכספים אשר היו צריכים להגיע אליו מרומא, אך אלו לעיתים קרובות לא הגיעו או הגיעו שלא במועדם, ולעיתים הגיע סכום קטן מהנדרש. 77 פרוספרו נאלץ לרדת מההר פעמים אחדות על מנת לגייס כסף, והוא יצא לרומא ולכמה ערים נוספות באירופה וכן לעכו ולצידון על מנת להשיג שם תרומות. 78 המעמסה הכלכלית על הקהילה הקטנה הייתה רבה. פרט לתשלומים לאמיר צריכים היו האחים לרכוש אספקה, ועל כך התווספו ההוצאות הגדולות שהיו כרוכות באירוח אחים ואנשים רבים אחרים שבאו לבקר על ההר ובבתי המסדר בחיפה ובעכו. 79 פתרון חלקי לקשיים הכלכליים היה הלוואות שלקחו האחים מסוחרים אירופים, אך פרוספרו הזהיר מפני הסכנה שהם ישקעו בחובות לסוחרים הללו, והוא גם חשש לסמוך על הסוחרים בשל היותם סקולרים. 80 אומנם פרוספרו כמעט לא התייחס במכתביו בצורה מעמיקה לסוגיות מדיניות, אך ודאי הייתה להן השפעה על מצב האחים על הכרמל. למשל בהתייחסותו בשנת 1647 למלחמה בין ונציה לאימפריה העות'מאנית כתב שיש שמועות שהעות'מאנים עומדים לכבוש את מלטה, סיציליה וכרתים, ועל כן הוא מייעץ לשלוח את הסיוע דרך ליבורנו. 81 במכתב ששלח אל ראש המסדר ב 3 בנובמבר 1633 תיאר בקצרה את תבוסתו של פח'ר אלדין אלמעני השני ואת תפיסת הטורקים את כל האמירות שלו, כולל צידון. הדבר היה בוודאי חשוב ביותר עבור פרוספרו והאחים, שכן המנזר הפרנציסקני בצידון סייע רבות לכרמליטים על הר הכרמל, ולפח'ר אלדין היו יחסים קרובים עם המערב והוא עודד את חדירת המיסיון ללבנון שם, עמ' האח אוג'ניו דה סן בניטו לא היה זר לפעולת המיסיון ולפועלו של פרוספרו. בשנים הוא שימש כמפקח מטעם המסדר general( )visitador בסניפי המיסיון הכרמליטי בהודו, פרס ובמזרח התיכון, ראו: שם, עמ' שם, עמ', , , , הדוגמאות רבות והן ממחישות את התלות של האחים בחסות של האמיר טרבאי ושל דמטריוס. בתמורה דרשו הללו תשלומים נוספים. ראו לדוגמה: שם, עמ' , 368, 360, ראו לדוגמה: שם, עמ', ,368, ראו לדוגמה: שם, עמ'.684,670,668, ראו לדוגמה: שם, עמ' , , 80 שם, עמ' , במכתב אחרון זה אל ראש המסדר, מה 20 בנובמבר 1644, הוא כתב: 'לעיתים יש צורך להישמר מהם, מהסוחרים, יותר מאשר מהטורקים, אחרי הכול הם סקולרים seculari[.']perché al fin son פרוספרו יעץ לשלוח את הסיוע הכספי דרך הפרנציסקנים בצידון או ישירות אל בתיהם של הכרמליטים בעכו ובחיפה. 81 שם, עמ' שם, עמ' על פח'ר אלדין השני וקשריו עם המערב ראו: זאבי )לעיל, הערה 26(, עמ' 64. קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

19 43 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה פרוספרו שאף אומנם ליצור 'מדבר', נזורה מתבודדת ורחוקה מאדם, אך כאמור ההר לא היה נטוש כאשר הגיעו הוא ואחיו לאכלסו ואף לא כל זמן ישיבתם שם. הדרוישים שמרו על מערת אליהו, והיו אנשים שישבו במעלה ההר, בצד מנזר אליהו הקדוש ולשמחת פרוספרו הם עזבו את ההר. במעלה ההר היו גם יוונים אורתודוקסים, שוודאי פקדו את הכנסייה שבראש ההר. 83 תושבים מחיפה חיפשו מקלט במערות בשעת סכנה, ורבים באו לבקר את הכרמליטים או לפקוד את מערת אליהו. 84 מבקרים היו עבור הנזירים הסחות מעבודת הקודש וגם פיתויים. ההר, כתב פרוספרו, פתוח, והאחים חשופים נוסח מכתב ששלח פרוספרו לרומא בנובמבר פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ' שם, עמ'.886,785,686,674

20 קתדרה 44 יהודית ברונשטיין לא רק לסכנת שודדים אלא גם לסכנה של עוברי אורח שהגיעו להר. 85 הוא כתב במספר הזדמנויות על נשים צעירות שבאו לפתחי המערות כשלגופן רק גלימה קרועה, שדרכה ניתן לראות את בשרן. בשל הפיתויים הללו שהשטן לדברי פרוספרו מציב בדרכם של הנזירים הוא שב ודרש מהמסדר שישלחו להר אחים מנוסים וטובים יותר. 86 פרוספרו ואחיו לא רק חיו חיים ארמיטיים במערות שעל ראש ההר; הם גם העניקו במסגרת פעילות המיסיון שירותי דת לנוצרים אשר ביקרו במנזרם, ואשר באו לחיפה ולעכו. 87 חלק מהתכתובת של פרוספרו לרומא נכתבה מהערים הללו, שבהן שהו הוא ואחיו הנזירים לפרקים על מנת להעניק שירותי דת, בשל מחלה או צורך לעזוב את ההר, וכן כדי לטפל בענייני המנזר השוטפים: לשלוח ולקבל מכתבים או כספים, לקנות אספקה או לקיים פגישות. 88 פרוספרו מיעט לכתוב על כך, אך פעילויות אלו הביאו אותו ואת אחיו ללא ספק למגע עם האוכלוסייה המקומית בעניינים יום יומיים. ממכתביו גם עולה שהוא נעזר לעיתים בידע ובניסיון של המקומיים. למשל בהגיעו לארץ לראשונה הוא התייעץ עם יהודי תושב עכו בשם אבנדנה )Abendaña( בנוגע למפגש העתידי עם האמיר. בהזדמנות אחרת הוא כתב שהתייעץ בחיפה עם 'יווני', אולי תושב יווני אורתודוקסי, בעניין שחרורם של מספר מלחים מהשבי. פרוספרו לא ציין את שמו של אותו יווני או את אופי המגע ביניהם, אך כתב שהוא, פרוספרו, עשה עבורו שירות גדול כשהלה היה זקוק לעזרה. 89 פעילות פרוספרו ואחיו הנזירים על הכרמל: מיסיון ושירותי דת הכרמליטים באו לכרמל במסגרת פעילות המיסיון של המסדר הכרמליטי היחפני ושל הקונגרגציה הקדושה. על כן חידוש החיים הנזיריים של הכרמליטים על ההר שילב התרחקות והתבודדות עם מתן שירותי דת למאמינים נוצרים ופעולות להפצת הדת הנוצרית. לשם כך היו דרושים בקהילה שעל הכרמל נזירים שיוכלו למלא יעדים אלו, כפי שציין פרוספרו במכתב ששלח לרומא ביולי במכתב זה, שחובר כמה חודשים לפני מותו, כשסבל ממחלה ממושכת, שב פרוספרו והדגיש את האופי הרצוי של הקהילה הנזירית, וכתב שצריכים להיות בה לפחות חמישה אחים, מתוכם לא פחות משלושה כמרים, בגלל העבודה הרבה הנדרשת במתן שירותי דת. 90 מרכיב חיוני בהכנה לפעילות להפצת הדת הנוצרית היה לימוד השפות של קהילת היעד של המיסיון. למן הקמתה, בשנת 1622, עודדה הקונגרגציה הקדושה את לימוד השפה הערבית ושפות 85 כאמור פרוספרו תיאר במכתביו התקפות רבות שחווה בדרכו להר ובמערות עצמן, וחלק מהתיאורים מפורטים מאוד. ראו למשל: שם, עמ' , 86 שם, עמ', שם, עמ' 749. פרוספרו לא סיפק פרטים רבים על בית הכרמליטים בחיפה. אנו למדים מהחוזה עם האמיר שהם אמורים היו לקבל בית בעיר, ובמכתב מיוני 1634 כתב פרוספרו על כוונתו לבנות חומה סביב המקום. בדו"ח משנת 1647 כתב פרוספרו שהאחים נחושים לשקם את מעונם בחיפה, על מנת שיוכל להכיל שלושה ארבעה אחים, ולשם כך הוא שהה בעיר כשלושה חודשים. ראו: שם, עמ' ראו למשל: שם, עמ', ,369,358, , שם, עמ', הדבר נדרש, כתב פרוספרו, על מנת לתת שירותי דת לכל מי שבאים להר וכן לנוצרים בעכו ולמי שמגיעים באוניות. ראו: שם, עמ' 886. קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

21 45 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה אחרות ששימשו במזרח התיכון, ככלי חשוב להשפעה תרבותית ואמצעי חיוני לפעילות בקרב המוסלמים והנוצרים האורתודוקסים. כמו כן קיימה פעילות לתרגום ספרים לערבית ולהכנת ספרים ללימוד השפה. 91 בהתאם למגמות אלו תיאר פרוספרו במכתביו את פעילות המיסיון הכרמליטי בחלב ללימוד ערבית ושפות אחרות. פרוספרו שאף לשלוט בשפה הערבית כאשר יצוו עליו לצאת לכרמל. 92 הוא המשיך ללמוד ערבית גם לאחר הגיעו להר, אך כנראה לא הגיע לשליטה מלאה בשפה, שכן הוא כתב שעשה מאמצים לזכות בלבבות האנשים בעזרת 'השפה החלקית' lingua( )meza שלו, כשהוא 'מראה להם בעזרת ליבו את מה שאין הוא יכול בעזרת השפה' che( mostrandoli con il cor quello.)no posso con lla lingua 93 מי שתרם יותר מכול, על פי מכתביו של פרוספרו, לקשר הבלתי אמצעי עם האוכלוסייה המקומית היה האח עבדאללה אשר אימץ לו לימים את השם אליהו של הבתולה על הכרמל. צעיר ארמני זה המיר דתו לקתולי ונשלח מהמיסיון הכרמליטי בחלב למנזר על הר הכרמל, ומילא שם שורה של תפקידים. במכתביו לרומא הפליא פרוספרו בשבחים על מעלותיו ועל תכונותיו של עבדאללה, והדגיש בעיקר את יכולתו למשוך את הלא מאמינים אל הנצרות הקתולית, וכתב שהוא מוכן להקריב את חייו לשם הפצת האמונה הנוצרית. 94 פרוספרו הצביע על היתרון העצום בהעסקת נוצרי מקומי בפעילות המיסיון, מפני שהוא דובר את שפת המקום, מכיר את המנהגים ואת הדרך המזרחית לנהל שיחה, ויכול להתאים עצמו אל המקומיים, 'מבין 1,000 אנשי דת שיגיעו מהעולם הנוצרי', כתב פרוספרו, 'גם אם ידעו את השפה )ויש מעטים כאלו(, לא יימצא כלי יעיל כמוהו'. 95 במכתב ששלח אל ראש המסדר באוגוסט 1650 דיווח פרוספרו שעבדאללה שכבר כונה בפיו אחינו אליהו לימד את הדוקטרינה הנוצרית וחילק ללא מאמינים מדליונים וצלבים, והוא ביקש שישלחו לו מרומא פריטים נוספים כאלה. 96 הוא הזמין כאמצעים להפצת האמונה גם ספרי קודש מתורגמים לערבית, בהם התורה וספרי הבשורה, ואלה הוענקו בין היתר לאמיר טרבאי ולדרוזים. 97 תשומת לב מיוחדת ניכרת במכתביו של פרוספרו לניצורם של הדרוזים. הדבר תאם את המגמות של הקוריה האפיפיורית, הקונגרגציה הקדושה והמיסיונרים הלטינים לחפש שדה פעולה בקרב העמים הלא מוסלמיים שבתחום האימפריה העות'מאנית. 98 בקרב מחברים נוצרים במאה 91 הייברגר )לעיל, הערה,)4 עמ' ; Rome: A. Girard, Teaching and Learning Arabic in Early Modern Shaping a Missionary Language, J. Loop, A. Hamilton & C. Burnett (eds.), The Teaching and Learning of Arabic in Early Modern Europe, Leiden 2017, pp פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' , , 93 שם, עמ' שם, עמ' 754. נוסף על הפצת הנצרות מילא עבדאללה שורה של תפקידים במנזר. פרוספרו כינה אותו בחיבה אח קטן.)e una rosa produtta delle spine di la infedilita( ותיאר אותו כ'ורד אשר נוצר מקוצי חוסר האמונה' )Fratelucho( פרוספרו פנה מספר פעמים אל ראשי המסדר ברומא בבקשה להעניק לעבדאללה מעמד של נזיר בלי שיצטרך לעבור תהליך חניכה, בטענה שהחניכה שלו הייתה בעצם שירותו הדתי ופועלו בכרמל. עבדאללה אומנם לא הוסמך אך הוענק לו מעמד של פרח נזורה. ראו: שם, עמ' , 754, , , , שם, עמ' שם, עמ' שם, עמ', , עמים אלו הם המרוניטים, הנוסריי ואחרים. ראו: הייברגר )לעיל, הערה 4(, עמ' 94 95; Peuples.B Heyberger, sans loi, sans foi, ni prêtre : Druzes et Nusayrîs de Syrie découverts parles missionaires catholiques

22 קתדרה 46 יהודית ברונשטיין השבע עשרה נתפסו הדרוזים כבעלי קרבה מיוחדת לנצרות הקתולית, שכן הם נחשבו לצאצאי הצלבנים. 99 פרוספרו ביטא תפיסות מקובלות אלו במכתבים ובדו"חות ששלח לרומא. במכתב אל מזכיר הקונגרגציה הקדושה שבו ביקש שיספק לו ספרי בשורה מתורגמים לערבית, תיאר פרוספרו את הדרוזים 'כשריד של הפרנקים אשר נשארו בארץ זאת, כאשר היא אבדה. אומנם כרגע הם לא נוצרים ולא טורקים, נאמר שהם קרובים ]לנוצרים[ ויש בהם עוינות גדולה מאוד כלפי האחרים'. 100 פרוספרו הדגיש במכתביו אל ראשי המסדר ברומא אפיונים אלו של הדרוזים ועמד על חשיבות ניצורם, 'שכן הם תופסים את כל ההרים בארץ זאת'. 101 מאמצי הניצור של הכרמליטים את הדרוזים הצליחו במידה מסוימת, שכן פרוספרו דיווח שהם עומדים להכניס שבעה דרוזים אל חיק הנצרות, והביע תקווה שבקרוב יתווספו עליהם מועמדים נוספים והוא יוכל לקיים טקס טבילה גדול. 102 ככל הנראה עלה בידי הכרמליטים להמיר גם את דתם של כמה יוונים אורתודוקסים, ואחד מהם היה דמטריוס, הנוטריון של האמיר, אשר הצטרף יחד עם משפחתו לכנסייה הקתולית ואף הקדיש את בנו למנזר. 103 התיאורים של פרוספרו את יחסיו עם האוכלוסייה המוסלמית על ההר עוסקים בעיקר בעימות עם הדרוישים. בשל קדושתו של הר הכרמל לאסלאם הוא משך אליו גם מבקרים ומתפללים מוסלמים, ובבואם להר הם נחשפו לנזירים ולמקומות הפולחן שלהם. פרוספרו תיאר למשל את ההתפעלות הרבה של אשת האמיר טרבאי מציור הבתולה בבואה בלוויית מאה נשים להתפלל במערת אליהו. 104 הוא תיאר גם מספר מפגשים בינו לבין האמיר במערות ובחיפה, שבהם נדונו ענייני האמונה. 105 אך בתיאורי מפגשים אלו הדגיש פרוספרו את חוסר הבנתו המוחלטת של האמיר את שליחותם של הנזירים הכרמליטים על הר הכרמל: 'אני נמצא מול אדם שאין לו אל אחר זולת זהב, וכאשר ראה (XVII e XVIII e siècles), idem & R. Madinier (eds.), L Islam des marges.mission chrétienne et espaces périphériques du monde musulman XVI e XX e siècles, Paris 2011, pp כפי שהסביר הייברגר, התפיסה הנוצרית המקובלת במאה השבע עשרה שהדרוזים הם צאצאי הצלבנים ובעלי שורשים נוצריים, קשורה לתפיסה של תהליכי דקדנצייה. על פי תפיסה זאת הדרוזים התבודדו בהרים לאחר עזיבת הפרנקים, ובשל היעדר כמורה ובהשפעת שכניהם הלא מאמינים, איבדו עם הזמן את טוהר אמונתם. על פי תפיסות אלו עדיין היו בדתם מאפיינים נוצרים, אך אלו היו מעורבים בבורות ובטעויות רבות. ראו: הייברגר )לעיל, הערה 4(, עמ' ; הנ"ל )לעיל, הערה 98(, עמ' פרוספרו של רוח הקודש )לעיל, הערה 1(, עמ' 736. הקונגרגציה דנה בנושא ב 23 באפריל 1640, והדיון סוכם במסמך שכותרתו 'על אודות הדרוזים של הר הכרמל והערים שלהם. מתוך דו"ח של האח פרוספרו של רוח הקודש' Sto.(.)De Drusis Montis Carmeli et eorum oppidis. Ex relatione Fratris Prosperi de Spiritu ראו: שם, עמ'.327 על פי המסמך הדיון נסב על 'העם הדרוזי, צאצאי האבירים הנוצרים, אשר נשארו לאחר אובדנה של ארץ הקודש וסוריה, ואשר מפוזרים על אותו הר, בשלושים כפרים טובים ]שלמים[ ועוד עשרים הרוסים, ובנוגע לנטייתם כלפי האמונה הנוצרית, ועל אודות הידע המבולבל שהיה לאנשים אלו באשר לספרי הבשורה, ולבסוף ]נדונה[ הבקשה לספרי בשורה וספר תורה בערבית עבור אנשים אלו'. הקונגרציה החליטה להעביר לפרוספרו שלושים ספרי בשורה בערבית כדי לחלקם בשלושים הכפרים. 101 שם, עמ' 739. התייחסות נוספת לדרוזים ולקרבתם לנוצרים ראו: שם, עמ' שם, עמ' שם, עמ'.839, שם, עמ' 686. למקרים נוספים שבהם טען פרוספרו שלא רק נוצרים אלא גם בני דתות אחרות ובהם יהודים סגדו לתמונת הבתולה ראו: שם, עמ' , 105 שם, עמ' קתדרה, 1 76 תשרי תשפ"א, עמ' 48-25

23 47 הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, קתדרה המנזר הכרמליטי בסטלה מאריס, הכרמל הצרפתי, חיפה, 2009 )צילום: זאב זמיר( שפרשתי למקום זה באמצע הכרמל, ששכנו בו רק חיות טרף, הוא לא היה יכול להשתכנע שעשיתי זאת רק על מנת שאוכל ליהנות יותר מאלי'. 106 הכרמליטים גם העניקו כאמור שירותי דת לנוצרים אשר ביקרו אותם בעכו, בחיפה ובמנזר שעל הכרמל, מנזר שכפי שסיכם פרוספרו סמוך למותו, במכתב מיולי 1653, היה לחלק מהמסלול של צליינים ומבקרים בדרכם לירושלים. שירותי הדת והמיסיון היו ביטוי לאידיאל של הכרמליטים באשר לשליחותם על הכרמל, ועל כך כתב פרוספרו: 'אין לנו בלוונט מיסיון שיש בו תהילה גדולה יותר לאל' שם, עמ' 799. לתיאורים נוספים של האמיר ראו למשל: שם, עמ' , פרוספרו תיאר גם מקרה אחד שבו היה מעורב בהמרת דתו של קלוויניסט הולנדי, שהיה סגן הקונסול האנגלי בעכו. ראו: שם, עמ' , 385, 107 שם, עמ' 886. תיאור בן הזמן של פעילות המיסיון של פרוספרו ואחיו בעכו מופיע אצל האח פיליפ של השילוש הקדוש, אשר בא לאזור בשנת בתיאורו את פעילות האחים הוא הדגיש את השילוב שבין החיים הארמיטיים למיסיון. הוא כתב שאהבתם של האחים לאחר מביאה אותם לצאת מהבדידות המתוקה של הכרמל solitudine( dulci )Carmeli ולהתערות בין אנשים. לשם כך הם פעילים במיוחד בעכו, בעיקר בקרב סוחרים צרפתים ואיטלקים, שבשל היעדר כמרים נמנעו מהם שירותי דת, עד שהגיעו הכרמליטים. הוא ציין שעל אף המרחק, פרוספרו והאחים האחרים באים ברגל מהכרמל לעכו כל יום ראשון ובימי חגים על מנת לתרום לישועת נשמות אלה, והם מטיפים, מקיימים מיסה ומעניקים סקרמנטים. לדבריו על מנת להקל את עבודתם הכרמליטים מחזיקים בית בעכו, והם הולכים לעיר לעיתים תכופות במיוחד כאשר מגיעות אליה אוניות ממרסיי וממקומות אחרים. ראו: פיליפ )לעיל, הערה 48(, עמ' 351. לקטעים מתורגמים מספר זה ועל ביקורו של פיליפ והדו"ח שחיבר ראו: ג'ורדנו )לעיל, הערה 2(, עמ' להתייחסות של פרוספרו לביקורו של פיליפ ולדו"ח שחיבר ראו: פרוספרו של רוח הקודש )שם(, עמ', ,749,450

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח  בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד