מודל איטרטיבי יישומי לעיצוב ופיתוח מערכות בינה עסקית Business Intelligence Modeling Methodology- BIMM אינג' א. אלמוג המאמר עוסק בחשיבות אימוץ ויישום פ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מודל איטרטיבי יישומי לעיצוב ופיתוח מערכות בינה עסקית Business Intelligence Modeling Methodology- BIMM אינג' א. אלמוג המאמר עוסק בחשיבות אימוץ ויישום פ"

תמליל

1 מודל איטרטיבי יישומי לעיצוב ופיתוח מערכות בינה עסקית Business Intelligence Modeling Methodology- BIMM אינג' א המאמר עוסק בחשיבות אימוץ ויישום פתרון בינה עסקית המאפשר : הבנה וניתוח של הפעילות העסקית בסביבה גלובלית תחרותית ודינמית החלטות והעצמת הערך של הארגון תוך שמירה על רווחיות מוצרים ולקוחות איטרטיבי חדשני לעיצוב ופיתוח של מערכת בינה עסקית ולהתחיל בפיתוח המערכת פתרון מקצה לקצה של עיצוב ופיתוח מערכות מידע כשלון גבוהים ותמיכה של מנהלים, BI( )Business Intelligence - בארגונים ככלי, חיזוי ותמיכה בקבלת המאמר מציג מודל יישומי BIMM כמו גם ההמלצה לאמץ מודל יישומי זה בשלב מוקדם מהמקובל היום יישום מודל זה והמתודולוגיה הנלווית אליו מהווים המבטיח תשתית מנוהלת, מאורגנת ויציבה המאפשרת צמיחה תוך שמירה על סטנדרטים מודל זה מנסה לתת מ בעיצוב, פיתוח ויישום מערכות בינה עסקית חוסר מעורבות של משתמשים בפיתוח אחת,השענות על כלי קצה כפתרון כולו ועוד ענה ל מציאות הקיימת בתחום המצביעה על שיעורי כאשר בין הסיבות לכך ניתן למצוא : חוסר מעורבות, נסיון לפתח פתרון סופי ולמסור אותו במקשה מבוא ומטרת המאמר )Business Intelligence( מערכות בינה עסקית קיימות בארגונים מעל עשור הצורך ומימושו החל בארגונים גדולים )Enterprise( עבור דרך ארגונים המידע האסטרטגי שניתן להפיק מהשימוש בימנו הגלובלית, בהיבט העסקי התחרותית ו הדינמית בינוניים וקטנים בהןחשיבותן של מערכות הן מהוות ציר מרכזי בהבנת התהליכים המגמות בה הארגון פועל )SMBs( ותורמות ל העצמת הערך של הארגון תוך שמירה על ר מצריכות משאבי חומרה ותוכנה שבשנים האחרונות הן מובילות מחשוב חרף החשיבות הגדולה מציאות המתאפיינית בכשלון גבוה ייחודיים בחשיבותן והניכרת הן בתרומתן הן משמשות כלי תומך ווחיות מוצרים ולקוחות שהבינו את החשיבות של בינה עסקית הנה עובדה ידועה והפעילות העסקית בסביבה בתהליכי קבלת ההחלטות בהיבט הטכנולוגי המציבות אותם בשורה הראשונה של המערכות בארגון כך בקרב מנהלי מערכות מידע בתעדוף ה השקעות הן של תשתיות של מערכות אלו, והן בעלותן הגבוהה, מתקיימת )יותר ממחצית ) בפיתוח ויישום מערכות אלו או אי עמידה בציפיות בשימוש ובתרומה שלהן לארגון כולו זאת ועוד, רק כרבע מהיישומים של בינה עסקית מוגדרים כהצלחה למרות אי ההצלחה בפיתוח, הטמעה ושימוש המערכות בארגונים, קיימת מגמה )הפוכה לכאורה( של צמיחה בשוק הבינה העסקית בשיעור דו ספרתי בשנים האחרונות בד בבד עם עסקאות ענק של חברות התוכנה המובילות שרכשו פתרונות BI שונים כגון: SAP שרכשה את IBM,Business Objects שרכשה את Cognos ו Oracle שרכשה את Hyperion באופן פרדוקסאלי רכישות ענק אלו החריפו את אחת הבעיות שנסקור בהמשך והיא: "השענות על כלי קצה כפתרון כולו" מטרת המאמר היא לקשור בין המציאות הקיימת שמצביעה על בעיה, לבין העדר ו של מודל מתאים לעיצוב ו פיתוח תוכנה שמתאים למערכת בינה עסקית וחוסר היכולת או המודעות לאמץ בינה עסקית בשלב מוקדם ככל האפשר בחיי הארגון וליישם פתרון

2 הנחת המאמר היא שמערכת בינה עסקית הנה פתרון תוכנה ייחודי השונה ממערכות מידע אחרות בשני היבטים עיקריים : )1( תוכן: ליבת הפתרון הנה המידע, הנתונים, הקשרים ביניהם והמכלול המצרפי של פרטים יבשים המאפשר לקבל תמונה כוללת ותובנה עסקית ( )2 מעטפת:המעטפת, או אם תרצו התוכנה עצמה, הנה פלטפורמה רחבה והוליסטית המאפשרת למשתמש לצרוך ולנתח את המידע לפי הצרכים שלו ובאופן שאינו תמיד מובנה מערכות אחרות, לדוגמא, מערכות,ERP עוסקות בקליטה, עיבוד וניהול של הנתונים )התוכן(, באמצעות סט של תהליכים עסקיים מוגדרים מראש שלהם פעולה ותוצאה צפויה, כך שהמעטפת,התוכנה, הינה סט של תהליכים ממוחשבים המאפשרים להוציא לפועל תהליכים עסקיים אלו כיוון שהשוני הוא מהותי, יש צורך במודל שיתן מענה אמיתי והולם לפתרון מורכב שכזה פתרון בינה עסקית: נקודות כשל ומאפיינים של כשלון הסיבות העיקריות לכשלון שנחקרו ע"י גופי מחקר כגון "אברדין" ו"גרטנר" ופורסמו במאמרים על ידי מומחים בתחום הם: היבטים טכנולוגיים - כשלים בתיחום הפתרון, העיצוב, הפיתוח והיישום: תכנון של פתרון כולל שבו הדרישות כבר לא רלוונטיות במקשה אחת הדרישות כולן ובבת אחת גורם לסרבול הדרישות העסקיות ושחרורו למשתמשים בפעם אחת, מוביל לא אחת לפיתוח ממושך בסיומו פיתוח ויישום של פתרון מורכב מדי יתר שלא עומד במטרה מחד, הובנו ע"י אנשי הפיתוח ותורגמו נכונה לפתרון עשיתי" מצד האנשים העסקיים הרצון בפתרון מהיר ללא מחשבה על הדרך זמן ב מאיכות, שמנסה לתת מענה על ולחוסר שימושיות מאידך הנחה כי, התפיסה המוטעית ש "אני את שלי לא רוצים להשקיע הרבה BI יישום ע"י כלי קצה בלבד הנתונים ומהגדרות אחידות כפתרונות "קסם", ללא אסטרטגיה, מודל ומתודולוגיההתעלמות גורר מידע לא מדויק ולעיתים שגוי תופעה זו, המנפצת את אחת מאבני היסוד של הפתרון והוא היכולת לצרוך נתונים ממקור אחיד ומהימן ועליהם לבסס החלטות היבטים ארגוניים ופרסונליים - כשלים בניהול, תעדוף, ארגון והקצאת משאבים: העדר תמיכה ניהולית, ופוקוס ניהולי בהכרה חשובים יותר לעסוק בהם ואין זמן להקדיש לפתרון הזה בחשיבותו של פתרון בינה עסקית, התפיסה שיש דברים העדר המידע האסטרטגי הנובע מהזנחה זו הוא בעוכרי הארגון חוסר תקשורת בין האנשים העסקיים לאנשי ה IT - פיתוח המערכת ללא מעורבות של האנשים ה עסקיים ומשתמשי המערכת הקצאת משאבים מתוך הארגון לפיתוח - הארגון ובליבה של העשייה,דבר שמוביל לקבלת מוצר שאינו מספק ולאי שימוש שלו, אין להפקיד אפיון במערכת התוכן העסקי של פתרון בינה עסקית הוא היתרון התחרותי של ועיצוב פעילות עסקית רגישה זו בידי גורם חיצוני "שיעשה את העבודה " בשבילנו, ברם ניתן ליצא משימות פיתוח הכוללות יישום דוחות ופיתוח ממשקים העדר תיאום ציפיות, פתרון בינה עסקית הוא פתרון מתפתח לשינויים לאורך זמן, כיוון שהעסק משתנה,יש ל התייחס אליו כתהליך הטמעה של מערכת בינה עסקית בארגון היא תהליך שינוי ומשתנה הדורש גמישות ויכולת להגיב של התפתחות חוסר ההבנה כי השימוש במערכת לצרכים של דיווח ניתוח וקבל החלטות מלווה בהטמעה של שינוי מערכתי ובשינוי של דרכי עבודה מדדים לכשלון, בקרה, מדד של עיכובים בעלייה לאויר הזמן שתוכנן לעיצוב, פיתוח ויישום חורג מהתכנון והמערכת מגיעה מאוחר למשתמשים מדד של חריגה מתקציב בין אם מתכנון לא נכון של משאבים ובין אם בתהליך לא יעיל ואפקטיבי בפיתוח המערכת מדד חוסר מענה על הציפיות דבר שלעיתים גורר הפסדים כספיים עקב אי זמינות המידע או חוסר שימוש נכון במידע מדד חוסר שימוש במערכת שנובע מסיבוכיות יתר, או מכך שהמערכת לא עונה על הצרכים, לא מספקת מידע מהימן או לא משרתת מספיק משתמשים בארגון

3 מתודולוגיות לפיתוח מערכות בחרתי לציין בחלק זה לעיצוב ופיתוח מערכות בינה עסקית רק מספר מצו מצם של מודלים שנמצאו מתאימים הן בשימוש והן בפוטנציאל מהמודלים היותר מוכרים לפיתוח מערכות מידע אנו מוצאים את "מודל מפל המים " )Waterfall( מתודולוגית פיתוח ותיקה ונפוצה אשר מגדי רה את תהליך הפיתוח במספר צעדים סדרתיים ומובנים שיש לבצע על מנת להגיע היום ויש הטוענים כי מתאימה לפיתוח מערכות גדולות ומורכבות ומלוכלך" ששם דגש על מהירות הפיתוח ללא כל התחשבות בתחזוקה ובאיכות המים בא ל תת מענה לשיט זו פיתוח ת מתודולוגיה חדשה להשלמת הפתרון גישה זו בשימוש נרחב עד יחסית קדמו לה מודלים ואיטרטיבית "מהיר כגון יש אומרים שמודל מפל לפיתוח תוכנה היא מתודולוגית Agile "זריזה" שהותאמה לפיתוח תוכנה בצוותים קטנים תוך שימת דגש על יעילות ואיכות השיטה דוגלת בשילוב התוצרים, בפגישות פנים אל פנים ושיתוף פעולה של אנשי פיתוח ומשתמשים עסקיים ובדגש על מצוינות טכנית ועיצוב מערכת איכותי, זריזות,במשוב מיידי על הצוות מצוי בסביבת עבודה מתאימה, לא פורמלית שמאפשרת זרימת מידע מיידית הדגש בעבודה הוא על יעילות ואפקטיביות כאחד ועבודת צוות גבוהה במשפחה זו ניתן למצוא מודלים כגון: Cristal Clear ו SCRUM ככל הנוגע לפיתוח מערכות בינה עסקית ניתן לאמר כי המתודלוגיה הרווחת היישום בישראל )ואף בעולם ) הנה "מודל מפל המים " בעוד שבספרות ובמאמרים מערכות בינה עסקית קיים אזכור ולעיתים אף המלצה לאמץ גישות זריזות ביישום ע "י רוב חברות הנוגעים לפיתוח של )Agile( בתהליך הפיתוח ברם, גופים גדולים ובינלאומיים העוסקים בתחום הבינה העסקית עדיין מבססים את תהליך היישום על וריאנטים סדרתיים של "מפל המים ולא על פיתוח Agile הממד האנושי: פרקטיקות של פיתוח ארגוני קשה להתנתק מהגורם האנושי בבואנו לעצב מוגדר בקשר שבין : אנשים-היררכיה-טכנולוגיה, לפתח ולהטמיע מערכת טכנולו גית בארגון, שהרי ארגון ככל הנוגע למערכות בינה עסקית הקשר הזה הנו בעל משמעות גדולה ראשית כל, מערכת בינה עסקית תומכת בתהליכי פיתוח ארגוני תוך שהיא מסייעת לארגון ללמוד, להשתפר ולבחון את עצמו אל מול היעדים שהם תוצר BSC, Balance Score Card נבנים כחלק מפתרון ה - העסקית שנית, מערכת בינה עסקית נוגעת באופן רחב במשתמשים רבים שונות יישום של מערכת כזו משפיע על אנשים נמדדים תהליך היישום הוא תהליך מהו תהליך שינוי נסקור את לבצע חזון, של האסטרטגיה הארגונית פתרונות כגון BI ומשמשים את ההנהלה להבין את הפעילות,ברמות שונות,על האופן שבו הם צורכים את המידע וממחלקות ועל האופן שבו הם של התחדשות ושל שינוי, על כל המשמעויות הנגזרות מכך כדי להבין שמונת השלבים להובלת שינוי על פי ג'ון קוטר : יש להתחיל בהוכחת הצורך בשינוי )דחיפות(, הקמת קואליציה לשינוי, פיתוח חזון ואסטרטגית השינוי )הטמעת המערכת(, הפצת אותו האצלת סמכויות להרחבת הפעילות להוכיח, השגים בטווח הקצר לגבש, השגים ושינויים נוספים ולבצע עיגון השינוי בארגון תהליך שכזה הנו תהליך שלוקח זמן וצריך מנהיגות על מנת לצלוח אותו, הרבה מהכשלים והקשיים שנסקרו בפתיחה נוגעים להיבטים פרסונליים וארגוניים שיש לתת עליהם את הדעת על מנת ליישם פתרון בינה עסקית מוצלח שבבסיסו אנו למעשה מובילים תהליך שינוי בארגון תיאור המתודולוגיה ויישומי מתוך תיאור המצב הקיים, סקירת הכשלים, המודלים וההבטים הארגוניים המאמר מציג מודל חדשני 1( )תרשים לעיצוב ופיתוח מערכת בינה עסקית המודל הנו מודל איטרטיבי ה מבצע הפרדה )Development( למרות שבפועל מתקיים קשר מתודית בין תהליך העיצוב )Modeling( לתהליך הפיתוח

4 מהותי בינהם וזאת מערכות בשלוש לשים כדי פעיליות ליבה דגש ממשתמשים Requirements(,)Business מקור )Source System Analysis( )Information Architecture( נעשות בצורה משולבת על עיצוב וניתוח עיקריות: איסוף דרישות שלושת וכמעט בו זמנית ניתוח מערכות ועיצוב מודל נתונים הפעילויות )Blend( Modeling פעילויות הליבה מבוצעות כמעט אלה ע"י צוות במקביל תוך קיום קשרי גומלין ביניהן,לדוגמא, דרישה חדשה גוררת בדיקה האם קיימים הנתונים תרשים 1 מודל BIMM כללי במקור ו אם יש שיקוף ותמיכה שלהם במודל הנתונים מקור נתונים שמתווסף משפיע על היכולת לתת תשובות רחבות יותר ומוצלבות יותר ולהגדיל את איכות המידע, כך שגם מעשיר את הצד העסקי וגם מרחיב את יכול ניתוח נוספות ו לעיתים בצורה נוחה יותר כאשר הושלם תחום עסקי האיזור העסקי נמשך מספר שבועות ות המודל לתת מענה שינוי במודל הנתונים מאפשר יכול ות או תוך,)Business Area( שיפור בביצועים שמהווה גם את משעוצבה תכולת הפתרון הראשוני ניתן לעבור לשלב של פיתוח ויישום שבו צוות המידול מלווה את צוות הפיתוח בתהליך Agile בו הם מייצגים את המשתמש תוך קיום קשר רציף עמו או קשר בלתי אמצעי עם צוות הפיתוח במידת הצורך, ותוך כך מקיימים את כל עקרונות ה - Agile הפיתוח מתבצע באופן דו מסלולי : האחד פיתוח תהליכים לגזירה ועיבוד נתונים Data Acquisition,)BI-DA( והשני פיתוח מודלים אנליט קצה Analytical User Interface השניים מתבצע באמצעות מודל הנתונים יים ודוחות בכלי,)BI-UI( הקשר בין Data )BI-DM(Model, כאשר תהליך אחד מאכלס אותו ואילו השני משתמש בו הנתונים ווידוא של אמת עסקית בסיום מתבצע ות בדיק ות עומק של )Data Validation( התוצאה היישומית של התהליך כולו לרבות הפיתוח הנה שכבת מידע Hub" "Information שנותנת שירותי מידע לארגון כולו, ושכבה אפליקטיבית ויזואלית שמשמשת את לקוחות המערכת הגם שבאופן זה המודל מציג פתרון המתאים יותר פעילויות המידול מגיעות לידי מיצוי התיחום לפעילות תהליך זה של מידול למערכות בינה עסקית עדיין לא קיימת התייחסות לנכונותם של המש תמשים, האם הם ערוכים להשתתף בתהליך כזה הדורש מעורבות, השקעה ומאמץ האם הם יודעים מה הם רוצים, האם ניתן לעזור להם? לזה ניתן לקרוא "בשלות המשתמשים" תרשים 2 BIMM שלושת המצבים

5 לבשלות המשתמשים ניתן מענה תחת אותו מודל הטבעית והנראית לעין, המקיים את אותן פעיליות ליבה, אלא שהזרימה בתרשים - 1 מציג את שלושת מצבי המודל המצב הראשון שבו התהליך מתחיל באיסוף הדרישות עומדת להשתנות בינה עסקית : המשתמשים יודעים מה הם רוצים ומגדירים את הצרכים הנתונים נבנה מודל נ תונים ומעליו שכבת בינה עסקית תרשים 2 "1 "Entry Point הוא המצב "הקלאסי" בפיתוח מערכות, בעקבותיהם ובהתחשב בקיום תהליך הפיתוח וקבלת משוב מהמשתמשים מאפשרים עידון לתהליך העיצוב וכך מתקבל פתרון ישים למשתמש במצב השני, המשתמשים לא יודעים אבל קיים פתרון היכולת לחזות נטישה שעולים וצפים מהמשתמשים )מודל( בתעשייה או בשוק ה - פאסיבית של לקוחות ההיזון החוזר נקודת הכניסה השלישית BI שמכיל כבר את הצרכים How"(,)"Know לדוגמא, במקרה זה היא ש "לא יודעים " - הוא הפער בין המודל לצרכים לא המשתמשים ולא בתעשייה או אז צריך לנתח מתוך המערכות הקיימות, לבצע הסקה סטטיסטית )כריית נתונים( הנובעת מתוצאה ידועה מראש, תהליך זה מגלה מגמות, והמשתמשים יכולים להבין ולעדן את הממצאים בצד העסקי ובכיוון המודל ניתן לתמוך בהמשך ניתוח הממצאים כל אחת משלושת הכניסות במודל יכולה להיות בשימוש בנקודה זו או אחרת בחיי המערכת "מסתובב"( והוא מהווה פתרון הוליסטי לתפיסת ה- )המודל BI ושורה של פתרונות בהתאמה: )1( בינה עסקית על גבי מחסן נתונים )2( בינה עסקית "כמוצר" )3( בינה עסקית המתבסס על כריית מידע והסקה סטטיסטית ניתוח ודיון המודל החדשני שונה עיצוב שכבת הנתונים,מאמץ השונים שימוש במודל זה באופן הבא: כשל תכנון של פתרון כולל במקשה אחת פיתוח ויישום של פתרון מורכב מדי הנחה כי הדרישות העסקיות הובנו רצון בפתרון מהיר ללא מחשבה ודרך התעלמות מאיכות הנתונים ומהגדרות העדר תמיכה ניהולית, ופוקוס ניהולי חוסר תקשורת בין העסקיים ל- IT הקצאת משאבים מתוך הארגון העדר תיאום ציפיות, פתרון מתפתח חוסר ההבנה כי ההטמעה היא שינוי מהנהוג בפיתוח ויישום של מערכות בינה עסקית בכך שהוא שם דגש על תהליך תפיסה איטרטיבית לפיתוח ומהווה מודל דינמי המתחשב ב מצבי הארגון יקטין את הסיכון לכשלון תוך התמודדות עם הכשלים שסקרנו בפרק הפתיחה פתרון המכוסה במודל תיחום "איזור עסקי" לפעילות המידול והפיתוח, וגדילה איטרטיבית של הפתרון כולו עקרונות Agile לפשטות,מענה על הצרכים של המשתמשים בתיחום הפתרון צוות ה Modeling מומחה בהבנת המשתמשים והבנת המפתחים ומגשר בינהם המתודולוגיה מגדירה את מודל הנתונים כבסיסי וקריטי להצלחה בשלב המידול יכולים לצוף בעיות בנתונים שיש לטפלם וגם בשלב הסופי validation אין פתרון במודל!!! אימוץ המודל ותמיכה בפתרון הם החלטה ניהולית אסטרטגית צוות ה Modeling מומחה בהבנת המשתמשים והבנת המפתחים ומגשר בינהם המתודולוגיה מגדירה את בעלי התפקידים צוות ה Modeling כקריטי האנשים העסקיים הם חלק מתהליך הפיתוח, יש תאום ציפיות מלא באימוץ מוקדם של המודל ויישום המערכת לאיהיה צורך ב הובלת שינוי בניגוד לדעה הרווחת והקונבנציונאלית אנו ממליצים לאמץ תכנון ויישום של פתרו ן בינה עסקית כבר מהשלבים הראשונים בו נמצא הארגון, ככל שנקדים לתכנן ולהבשיל את הפתרון כך נגדיל את הערך בקרב המשתמשים, נספק פתרון טוב יותר בכל גרסה, ונקטין את הסיכון שבהובלת שינוי להכנסת מערכת חדש השלכות המאמר הגברת המודעות והחשיבות בתמיכת ההנהלה עסקית וההבנה שהפתרון כולל היבטים טכנולוגיים המודל לפיתוח ויישום מערכות מה לחכות", בפתרון בינה עסקית, הבנת המורכבות של מערכת בינה עסקיים וארגוניים כאחד,הבנה שניתן בינה עסקית בארגונים קטנים כגדולים ובשלב מוקדם ככל האפשר את לאמץ "אין

6 לסיום יש להדגיש כי אין אבחון רחב על כלל הפתרונות מטרת המאמר לתאר פתרון או מערכת ספציפית אצל לקוח כזה או אחר, כי אם הידועים למחבר בהכרותו את השוק,בניתוח ולמידה של המקורות הקיימים שעמדו לרשותו ובאבחון המצב הקיים על מנת להציע תכנית פעולה והתערבות בדמות מודל יישומי חדשני מקורות Kimball, R (2008) The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, WILEY Howson, C (2008) Successful Business Intelligence, Secrets to Making a Killer App, Osborne Lock, M (2008) Business Intelligence to the Small to Medium Sized Business (SMB), Analytics Research down Market Ambler W, S (2007) Agile Best Practices for Data Warehousing (DW)/Business Intelligence (BI) Projects Proulx M, Danis, D (2009) Using an Agile Iterative and Incremental Approach : Kelly, J (2008) Gartner to CIOs: Beware these 'Fatal' Business Intelligence Flaws, SearchDataManagementcom, Shah, S (2007) BI: Guaranteeing Failure ; Sanjay examines the many factors that can lead to the failure of a BI project אתר איפ "א Kotter P, J (1995) Leading Change, HBR Harvard Business Review

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32>

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32> תפקידי המנה ל בשנות ה- 2000 פרופ' יעקב קדם - המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-שנקר -נשיא מכון הייעוץ והמחקר הבינלאומי- INTEPRO - ראש ההתמחות לניהול אקדמי-מכון מופ"ת תפקידי המנהל מינצברג (1973) 5. תפקיד המחלק

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

MethodAgile

MethodAgile - מפת"ח AGILE הלכה למעשה 01 2 הקדמה המטרה העיקרית של כל פרויקט הינו פיתוח תוצרים רלוונטיים ומתאימים ללקוח בזמן הקצר ככל הניתן, באיכות הנדרשת ובתקציב הקיים. כתוצאה מהצורך לספק פתרונות מהירים ולהיענות לשינויים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש –  ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

משאבי אנוש חטיבה שנייה שנתון תשע"ו

משאבי אנוש חטיבה שנייה שנתון תשעו משאבי אנוש חטיבה שנייה שנתון תשע"ו ב.א. רב תחומי אוניברסיטת בר אילן, חטיבה שנייה: משאבי אנוש חברי סגל פרופ' סיביל היילברון, ד"ר ריקי גליה, עו"ד ד"ר שרה פרזנטי- מור, ד"ר מורן שנפר- כהן. מורים מן החוץ ד"ר

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה

Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה גדלות בקצב מסחרר והשליטה בהם הופכת לחשובה מאי פעם.

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מודלים של מחזור חיי תוכנה

מודלים של מחזור חיי תוכנה תהליך הפיתוח של עתירת The Development Processes of a Software Intensive System תהליך הפיתוח - 1 הגישה הית לתהליך הפיתוח הגדרה צירוף של אלמנטים )מרכיבים( הפועלים במשותף יותר 15288] [ISO/IEC ומאורגנים לצורך

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

קורס

קורס ניהול הון ועסקים משפחתיים להפוך את המשפחה ליתרון תחרותי מנהלת אקדמית: ד"ר ציפי שפרלינג המרכז הבינתחומי הרצליה מועד פתיחה: 91.40.91 8 מפגשים בין השעות 92:44-04:44 "By 2025, McKinsey forecasts, there will

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint תוכן עניינים מידול מידע בניין BIM קונספט כללי 1 2 שלב תכנון פרויקט 3 ניהול ביצוע במהלך הבנייה 4 תיעוד וניתוח במהלך ולאחר הבנייה 5 אודותינו העתיד כבר כאן... כל מי שמבין כבר יודע: לא בונים בניין בלי BIM

קרא עוד

ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה

ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה מאת: ד"ר מיכאל מהרי"ק 1. הצגה תמציתית של הגישה 1 "חשיבה שיטתית בבטיחות" היא גישה של ניהול הבטיחות באמצעות בקרה שיטתית על הסיכונים הכרוכים בפיתוח ובהפעלה של מערכות ותהליכים.

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשע"ו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשעו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8 ירושלים, תשע"ו, 06 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק ופרסום דיגיטלי באינטרנט. עליו לדעת להקים

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

Customer Engagement Optimisation

Customer Engagement Optimisation ניהול הלקוח הדיגיטלי: OMNICHANNEL, BIG DATA, ANALYTICS כנס מנהלי שירות ופניות המרכז הבינלאומי נובמבר 2015 לכנסים חברת הייעוץ ד"ר גיא יוגב, מנכ"ל YCG CUSTOMER STRATEGIES 1 מומחה לשיווק ושירות ומרצה למנהל

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

נושאים בניהול פרויקטים

נושאים בניהול פרויקטים מהדורה 01 נוהל מפת"ח ה מ ד ר י ך מדריך זה עוסק בהיבטים ניהוליים של פרויקט פיתוח מערכות מידע או תשתית. העשייה נובעת מההתנסות המיטבית practice( )best בניהול פרויקטים והיא אמורה להתבצע לכל חיי הפרויקט ללא

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - t-174.icl.doc

Microsoft Word - t-174.icl.doc המוסד לבטיחות ולגיהות מרכז מידע ואינטרנט רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, תל-אביב 61010 טלפון: 03-5266455 פקס: 03-5266456 *9394 e-mail: info@osh.org.il חוברת זאת נועדה למסור מידע לקורא בתחומים בהם עוסק הפרסום

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E3E5F9E9ED20E5EEE2EEE5FA20E1E1E9F7E5F8FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E3E5F9E9ED20E5EEE2EEE5FA20E1E1E9F7E5F8FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA רקע 1. חידושים ומגמות בביקורת מערכות מידע במאמר זה אנסה לסקור את החידושים והמגמות בתחום ביקורת ממ"מ בשנה-שנתיים האחרונות. והמגמות בתחום,.2 חשוב לציין שאין הכוונה להקיף במסגרת מאמר

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E3F8EBE420E0E9F9E9FA20ECE1F0E9E9FA20EEF2F8EBFA20F9F2E5FA202D20E0ECEBF120F9F0E9E9E3F8202D20E7ECF720E02E646F6378>

<4D F736F F D20E4E3F8EBE420E0E9F9E9FA20ECE1F0E9E9FA20EEF2F8EBFA20F9F2E5FA202D20E0ECEBF120F9F0E9E9E3F8202D20E7ECF720E02E646F6378> ד"ר אלכס שניידר מבוא: מינהל, מנהיגות ופדגוגיה הדרכה לבניית מערכת שעות שלב א: תפיסה ועקרונות שלב ב: יישום ובנייה שלב ג: בקרה ומעקב הערכת מערכת השעות ביבליוגרפיה 1 מבוא: מינהל, מנהיגות ופדגוגיה הניהול הבית

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד