Microsoft Word - vaitze 5781

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - vaitze 5781"

תמליל

1 1 בס"ד מילה של גבר: מה התוקף של הבטחה בעל פה? מבוסס על לקו"ש ה/ 141 יהודי נכנס לרב בדאגה: "אני בצרות, הבת שלי כלה ואין לי כסף לתת למחותנים". הרב מנסה להרגיע: "כמה דורשים ממך?". -"מאה אלף". "וכמה יש לך?" "חמישים אלף". "אז מה הבעיה? תן להם חמישים עכשיו ועוד חמישים תבטיח בהמשך, ואחר כך שיחפשו אותך?". "אוי רבי", עונה היהודי, "זה בדיוק החמישים אלף שיש לי...". "הכול מילים, מילים, מילים, על הלשון מתגלגלים", כך שר המשורר. כולנו זורקים דברים מהפה במטרה לשחרר רגש שבוער כרגע, אבל מעטים מייחסים משמעות וכבוד אמיתי למילים שיצאו לחלל העולם. אך מהי באמת המשמעות של הבטחה בעל פה? למשל, איש ואישה הכירו תקופה מסוימת וסיכמו להתחתן. הם פרסמו את החלטתם והחלו לעשות הכנות לקראת החתונה. אבל אז פרצה מריבה ואחד הצדדים מוצא את עצמו מתלבט האם להמשיך את הקשר? או רועי סיכם עם אלון למכור לו את הרכב המשפחתי. הם סגרו מחיר וסיכמו להיפגש למחרת בדואר להעביר את הכסף והבעלות. אבל בשעות הערב קיבל רועי שיחת טלפון עם הצעה גבוהה באלף שקלים מההצעה ההיא. ובכן, מה המשמעות של התחייבות בעל פה? ובכלל, כמה רצינות הנכם מייחסים לכל ההבטחות השגרתיות שעפות באוויר: "ביי, אני מוכרח לסיים, אתקשר יותר מאוחר". "רק יפחת הלחץ בעבודה ואחזור הביתה מוקדם". "בשנה הבאה נפתח מחלקות חדשות במשרד ואתן לך קידום והעלאה בשכר". בדיוק כמו תרבות הבטחות השווא שמגיעה לשיאה בתקופת בחירות, כאשר פוליטיקאים מבטיחים כל דבר שהבוחר ירצה לשמוע. 1 כבר היה ראש ממשלה שחתם על הסכם קואליציוני ואחר כך אמר: "הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים". כמובן, חשוב להדגיש כי הדיון מתנהל בשדה המוסרי ולא בשדה המשפטי. מבחינה חוקית, הבטחות בעל פה אינן מחייבות דבר. החוק מכיר בקיומו של חוזה כתוב ולא בקיומה של התחייבות מילולית. גם מבחינה הלכתית, הבטחה שלא התקיים עליה קניין ונכתב חוזה, יכולה להתבטל אם ירצה אחד הצדדים בכך. ואולם השאלה היא מוסרית ואישית: עד כמה אמור להיות אדם נאמן למילים שלו? אנו רוצים לחקור את השאלה בעקבות תמיהה עצומה בפשט התורה, תהייה שאי אפשר לחצות את ספר בראשית בלי לחשוב עליה לעומק: איך מכניס יעקב אבינו שתי אחיות לבית אחד? כיצד אבינו הצדיק מחלק את חייו בין שתי אחיות במקביל, דבר האסור בתכלית אחרי מתן תורה? כולנו מכירים כלל מפורסם: 1. יומא כח,א: אמר רב: קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר (בראשית כו,ה) 'עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורותי'... אמר רב ואיתימא רב אשי: קיים אברהם אפילו עירובי תבשילין [מצווה דרבנן], שנאמר: 'תורותי' - תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולא מדובר רק באקסיומה, אלא בעובדה שמשתקפת בתוך סיפורי האבות. למשל, פרשת "וירא" סיפרה על אירוח המלאכים בבית אברהם, והתורה סיפרה אגב אורחא כי אברהם הקפיד לתת להם "חמאה וחלב ובן הבקר". אברהם הקפיד לתת בסדר הזה, שכן אברהם הקפיד לאיסור בשר בחלב אפילו כלפי אורחיו (הערביים), ולכן הקדים לתת חלב וכך לא יצטרכו להמתין זמן רב עד הבשר. כך למדים לגבי שאר האבות וכך מעיד יעקב עצמו לקראת פגישתו עם עשו: בראשית לב: וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו... כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה רש"י: 'גרתי' בגימטרייה תרי"ג, כלומר, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. 1 "לפני הבחירות הקירות מדברים אליך ואחרי הבחירות אתה מדבר אל הקירות...".

2 2 וכאן עולה השאלה איך אותו יעקב עצמו מפר ביודעין איסור חמור שיינתן אחרי מתן תורה? ויקרא יח,יח: ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה ספר החינוך רו: שלא ישא אדם שתי אחיות... שנאמר 'לא תקח לצרר' - לשון 'צרה', שלא תעשה את האחת צרה לחברתה. רמב"ן כו,ה: על דעת שהיה אברהם מקיים את התורה... יש לשאול איך נשא יעקב שתי אחיות? נזכיר את הסיפור: יעקב הגיע לחרן כדי לשאת את אחת מבנות דודו, בנות לבן. הוא הגיע לבאר המים ושם מצא את רחל כשהיא יוצאת עם הכד למלא מים. יעקב שב עימה הביתה וסיפר לה על רצונו לשאת אותה לאישה. הגמרא מדגישה פרט חשוב: רחל הזהירה את יעקב מראש שזה לא יעבוד. אבא שלה ישליך אותה הצידה ולא ייתן לעקוף את אחותה הבכירה, אבל יעקב הרגיע אותה שזה בסדר, הוא לא יוותר עליה ולא ייתן שירמו אותו. בכל זאת כדי להגן על עצמם, יעקב סיכם איתה על סימנים שהיא תאמר לו בכניסתם לאוהל בליל הכלולות וכך יהיו בטוחים שזו היא ולא מישהי אחרת. כך לומדים מפסוק תמוה: בראשית כט,יב: ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. וזה לא ברור: למה סיפר לרחל שהוא "אחי אביה", בשעה שהוא בן אחות אביה כפי שממשיך הפסוק: "וכי בן רבקה הוא"? מכאן שרחל הזהירה אודות אביה הרמאי ויעקב ענה שהוא יודע להיות 'אח אביה' כשצריך. כלומר, הוא יודע לדבר בשפה שלו ויוכל להגן עליהם באמצעות הסימנים שיקבעו. בבא בתרא קכג: והלא בן אחות אביה הוא? אלא אמר לרחל התנשאי לי? אמרה כן, אבל אבא רמאי ולא תוכל לו... יש לי אחות קשישה ממני ולא יחתנו אותי לפניה. אמר לה: 'אחיו אני ברמאות', ככתוב 'עם נבר תתבר ועם עקש תתפל'. מסר לה סימנין. אבל כאשר הכניסו ללאה, חשבה עכשיו אחותי תתבייש ומסרה לה הסימנים. אגב בפירוש בעלי התוספות על התורה (דעת זקנים כט,כה) מובא פירוט הסימנים: "נדה וחלה והדלקת הנר". היינו שרחל הייתה צריכה להזכיר באוזנו את שלוש המצוות המוטלות על האישה בבסיס הבית היהודי (ובראשי התיבות המוכר שלהן: "חנה"), וכך יידע שזו היא ולא אחותה. ואולם התוכנית שובשה: בשלב כלשהו בליל החופה, הורידו את שמלת הכלה מרחל והלבישו על לאה (ראו הרחבה בהערה ). 2 ומה קרה לסימנים? ברגע האמת, רחל ניגשה לאחותה ולחשה אותם על אוזנה. היא העדיפה להציל את כבוד לאה מאשר את העתיד של עצמה. וכאן מגיעים אל הפלא הגדול: בבוקר כשיעקב מגלה את הרמאות, עומדות בפניו שתי אפשרויות: הוא יכול לגרש את לאה ולהתעקש על רחל. מנגד, הוא יכול לקבל את המצב בתמימות ולהאמין ש"מה' אשה לאיש". להתנצל בפני רחל שרצה מאוד לשאת אותה, אבל הקב"ה רוצה אחרת. אולם בפועל הוא בוחר באפשרות שלישית ותמוהה ביותר: לשאת גם את רחל ולעבוד עבורה עוד שבע שנים בשדה. החתונה השנייה מתקיימת מיד וכך יעקב חי במקביל עם שתי אחיות. הגמרא אומרת דבר קשה מאוד: פסחים קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק [בביאת המשיח], לאחר שאוכלין ושותין נותנין לאברהם כוס של ברכה לברך ואומר להן איני מברך, שיצא ממני ישמעאל. אומר ליצחק טול וברך, אומר להן איני מברך, שיצא ממני עשו. אומר ליעקב טול וברך, אומר להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן עלי... אומר לדוד טול וברך, אומר להן אני אברך ולי נאה לברך שנאמר (תהלים קטז) 'כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא'. 2 איך רימו את יעקב? א. יש דעה במדרש שלאה ורחל היו תאומות (כמו יעקב ועשו שהיו תאומים) ורק לאה נולדה כמה דקות לפני רחל ולכן היה קשה להבחין ביניהן. ב. המדרש אומר שהחתונה הייתה בערב שבת וכאשר נכנסה השבת הורה לבן לכבות הנרות ונוצר חושך. ג. והוא העיקר: יעקב עבד עבור רחל שבע שנים בשדה ומן הסתם היה חסידישער בחור שלא הרבה לפגוש את כלתו במשך השנים הללו (שהרי לא היו נשואים) ולכן לא הכירה היטב...

3 3 ילקוט שמעוני בראשית קטז: כשנמכר יוסף היה יעקב בוכה ומתאבל כל אותן כ"ב שנה ואומר: אוי לי שמא נתחייבתי שנשאתי שתי אחיות? והקושייה עצומה: אז למה עשה זאת? מי הכריח אותו? בעוד שה'חטאים' המוזכרים אצל אברהם ויצחק נכפו עליהם מצד הגורל (לידת ישמעאל ועשו), ה'חטא' של יעקב נעשה בבחירה ובדעה צלולה. וכל אחד מבקש לדעת מה העיקרון שהנחה את יעקב באותו בוקר מטלטל? ב. במחשבה יותר מעמיקה, עיקר השאלה היא על ההחלטה לשאת את רחל בנוסף ללאה. אבל עצם זה שהשאיר את לאה כאשתו, לכאורה קל יותר להבנה. ראשית, יהודים מאמינים שזיווג הוא משמים והיה כאן מעשה נישואין של הבאתה לביתו וייחוד. 3 שנית וזאת הברקה נפלאה: הייתה ללאה טענה חזקה בגללה יעקב השתכנע ש(גם) היא נועדה לו. נשים לב על הדרך המדויקת בה מתארת התורה את הבוקר הדרמטי והסוער ההוא. 2. בראשית כט,כה: ויהי בבקר והנה הוא לאה. בתורה יש "כתיב" ויש "קרי", יש את לשון התורה ויש את הדרך בה קוראים את המילה. כאן כותבת התורה "והנה הוא לאה" כאילו שיעקב הוא לאה! ו( רק הקריאה "והנה היא לאה"). ראיתי שמביאים בשם התבואות שור, מגדולי רבני פולין לפני 400 שנה, שיש כאן רמז חד למדרש נפלא. המדרש מדבר על הרגעים הגועשים שאחרי גילוי התרמית, השמש האירה ויעקב הבין מה עוללו לו. תנחומא ישן ויצא יא: כיון שעמד בבוקר ראה והנה היא לאה. אמר בת הרמאי, למה רימית אותי? השיבה לו: ולמה אתה רימית אביך? כששאל 'האתה זה בני עשו', אמרת לו 'אנכי עשו בכורך'. יעקב ולאה לא היו תינוקות, מדובר היו על שני גדולי עולם, רגלי המרכבה של השכינה העליונה. לאה לא התכוונה להטיח בו נאצות ולהתעקש לומר את המילה האחרונה, אלא להעלות טענה עמוקה: ידוע שהיה סיכום בין אבי לאימך (לבן ורבקה): "הגדול לגדולה והקטן לקטנה", ואולם אתה כל הזמן מתעקש להחליף את עשו אחיך ולהיות הבכור!. קנית ממנו את הבכורה, הצגת את עצמך לאביך בתור "אנכי עשו בכורך" ואם כן אתה ראוי לשאת את הבת הגדולה של לבן כלומר אותי!. אינך יכול לאחוז את המקל משני קצותיו ולקבל את הברכות של הגדול, אבל לשאת את האישה של הצעיר. בראשית רבה ע,טז: כך היו התנאים [בין רבקה ללבן]: הגדולה לגדול והקטנה לקטן. ועל כך רומזת התורה: "והנה הוא לאה"!. יעקב סבר וקיבל את טענתה כי הוא אמור לשאת (גם) אותה. השאלה העיקרית היא אפוא למה בכל זאת ממשיך ונושא את אחותה הצעירה עליה בחייה? ג. השאלה העסיקה את גדולי הפרשנים. הרמב"ן עונה שהאבות הקפידו לקיים את התורה לפני שניתנה רק בהיותם בתוך גבולות ארץ ישראל. ואולם בצאתם לחוץ לארץ לא הקפידו על הידור זה. (לכאורה הרמב"ן צועד כאן בשיטתו ואכמ"ל (ויקרא יט,כה), שעיקר קיום המצוות הוא בארץ ישראל ולכן חיוב המצוות בשנות הגלות בחו"ל הוא רק "ציונים" ומזכרת שלא נשכח המצוות בחזרתנו לארץ). בכך מבאר הרמב"ן נקדה כואבת: העובדה שרחל נפטרה בפתאומיות סמוך לחזרתם לארץ. שכן ארץ ישראל אינה סובלת נישואים לשתי אחיות, וכיון שרחל הייתה זו שנישאה שנייה, לכן עליה חל האיסור. (בכך ראיתי מבארים גם מה שרחל נקברה לבדה בדרך אפרתה ולא סמוך ליעקב במערת המכפלה, משום שיעקב לא רצה להיות קבור ליד שתי אחיות ורחל היא זו שנישאה שנייה). 3 אפשר להקשות איזו משמעות הלכתית יש לקידושי טעות וביאה לאישה שלא רצה בה? ראיתי מיישבים שיעקב הכיר את חמיו וחשש שירמו אותו ולכן קיבל על עצמו לקדש בפועל את מי שתינתן לו, לאה או רחל. עוד עונים (החזקוני) שבאמת הלילה הראשון היה בטעות, אבל אחרי שקרה מה שקרה, קידש את לאה שוב מרצון.

4 4 3. רמב"ן בראשית כו,ה, ויקרא יח,כה: והנראה אלי שלמד אברהם אבינו את התורה כולה ברוח הקדש... ושמירתו אותה היה בארץ לבד, ויעקב בחוצה לארץ נשא האחיות. וכן עמרם [נשא דודתו במצרים]. כי המצוות משפט אלהי הארץ... וה' לו לבדו נתכנו עלילות שמתה רחל בדרך, בתחילת בואם בארץ. כי לא ישב בארץ עם שתי אחיות והיא הייתה זו שנישאה שניה [ונפלה] באיסור האחווה. ואולם כמובן שההסבר אינו תואם את המדרש שהובא לעיל ברש"י, לפיו הכריז יעקב בחזרתו מלבן בחוץ לארץ: "ותרי"ג מצוות שמרתי". בעל ה"משנה למלך", רבי יהודה רוזאניס, כתב ספר מפורסם בשם "פרשת דרכים" ובו מפתח דיון נרחב אודות השאלה המפורסמת: האם האבות נותרו בגדר "בני נח" ורק הוסיפו וקיבלו על עצמם הידורי מצוות או שהיה בהם כבר גדר "יהודים" לפני מתן תורה? לפי הגישה האחרונה שהם היו מוגדרים יהודים, אפשר לטעון שיעקב גייר את רחל ולאה והרי "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" והוא מאבד את קשרי המשפחה שלו. כך שרחל ולאה לא נחשבו מבחינה הלכתית כאחיות. 4 אולם הרבי מקשה כמה קושיות ומהן: א. קשה לומר שהגיור לפני מתן תורה היה כל כך חזק, עד שהיה יכול לנתק קשר אחים. ב. ועוד: הרי ה' הבטיח לאברהם בברית בין הבתרים (טו,טו) "ואתה תבוא אל אבותיך בשלום" ורש"י מפרש שה' בישר לו שתרח יעשה תשובה. אולם לפי ה"פרשת דרכים" הנ"ל, אברהם לא נחשב כבן של תרח שהרי הוא התגייר כשנעשה עבד ה'? מכאן שתוקף הגיור לפני מתן תורה לא היה חזק כמו לאחרי מתן תורה. ובכן אנו שבים לנקודת הפתיחה: מדוע החליט יעקב להפר את איסור הנישואים לאחיות? הרבי מליובאוויטש מציע רעיון מהמם בפשטותו, שמעיד על היושר, ההגינות ושלמות האישיות של אומרו. [בהערה 5 התייחסנו לשתי שאלות מעניינות: א. איך יעקב נשא את בלהה וזלפה שגם הן היו אחיות לשיטת רש"י? ב. עם מי יקום יעקב אבינו בתחיית המתים - עם רחל, לאה או שתיהן?]. ד. בבית הכנסת בו אני משמש כרב, בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, אני זוכה לחזות בפלא, נס למעלה מדרך הטבע. ר' יעקב זילברשטיין, יו"ר הנהלת בית הכנסת, הוא עדות מוחשית לקיומה של השגחה עליונה ולנצחיותו של העם היהודי. ר' יעקב הוא האדם היחיד בארץ וכנראה בעולם ששרד את כל המלחמה במחנות ההשמדה. קרוב לשש שנים הוא התקיים במשרפות הגיהינום ויצא על שתי רגליים. בערב ראש השנה ת"ש (ספטמבר 39), גייסות האס,אס פרצו לרחובות פולין. אביו רצה לקנות חלות ויין לחג, אבל אמו חששה שיהודי עם זקן ופאות ייצא לרחוב וביקשה מיענקל'ה הצעיר, בחור בן 15 עם לחיים חלקות שייצא הוא. זאת הייתה הפעם האחרונה שראה את הוריו. הוא הועלה על משאית לבוכנוולד. אלפי אסירים נדחסו בתוך אוהלים רעועים במחנק נורא. רוב האסירים שהגיעו באותם ימים לבוכנוולד נפחו את נשמתם במגפות טיפוס ודיזנטריה, אולם הנער שרד. אחרי שלוש שנים עבודות כפייה מפרכות בבוכנוולד, הוא הועבר לאושוויץ ושם שרד עוד שלוש שנים. פעם כבר הובל לכבשנים והתפשט מבגדיו, אבל קצין עבר שם וצעק: "זה נער צעיר שיכול לעבוד, לא הגיע זמנו למות". פעם אחרת נחשד כחבר במחתרת שפעלה באושוויץ, הוא קיבל חמישים מלקות ונתלה כשרגליו למעלה וראשו למטה, אבל מישהו מסתורי הוריד אותו לאחר שאיבד את ההכרה. גם בצעדת המוות בימיה האחרונים של המלחמה הוא למעשה אסור להתחתן עם שתי אחיות גיורות כדי "שלא להוציאן מקדושה חמורה לקדושה קלה". היינו שלא 4 ייצא שהרוויחו מכך שהתגיירו. אולם כאן אפשר לטעון כי יעקב היקל בפרט הזה. 5 א. לשיטת רש"י (לא,נ: "אם תענה את בנתי ואם תקח נשים על בנתי בנותי בנותי ב' פעמים, אף בלהה ולפה בנותיו מפלגש"), יעקב לא נשא שתי אחיות אלא ארבע. כיון שגם בלהה וזלפה היו בנות לבן מפילגש. בלקו"ש ח"ה/ 234 מבאר שזה קל להבנה, משום שהם נולדו מפילגש שפחה, והנוהג באותם ימים היה להחשיב את ילדי השפחה כחלק מרכושו של האדון ולא כנושאות קירבה ביניהם. ב. הבן איש חי (רב פעלים ב/סוד ישרים סימן ב) מעורר את השאלה עם מי יקום יעקב בתחיית המתים? מסקנתו שכיון שגר שנתגייר כקטן שנולד, לכן הקשר של רחל ולאה אחרי הגיור היה רק מצד הגוף ולא מצד הנפש, והקשרים מצד הגוף בטלים בשעת המיתה. לכן הקימה לעתיד תהיה קימה חדשה בה יבטל הקשר הגופני בין רחל ולאה ולא ייחשבו אחיות. (כך שאם יעקב ירצה לשאת שתי נשים יוכל לשאת שתיהן).

5 5 צעד, וגם את ימי השחרור הוא שרד, אף ששישים אחוז ממשוחררי אושוויץ מתו בחודש הראשון אחרי המלחמה כשהחלו לאכול ולחזור לחיים. מה הסוד שלו? אולי זאת ההבטחה שהיה עליו לקיים. במשך שנים הוא נדנד לי: "הרב אשכנזי, אני צריך את העזרה שלך. אתה מחובר לשלוחי חב"ד בעולם ואתם מוכרחים לעזור. יש לי הבטחה לקיים ואני לא אלך מהעולם לפני שאמלא אותה". התברר שכמה לילות אחרי שהגיע לבוכנוולד, ראה מישהו מסמן לו באחד האוהלים. שמו היה הרב פרנקפורטר, רב בצבא האוסטרי שנעצר ב"ליל הבדולח" בנובמבר הרב פרנקפורטר היה חלש מכדי לצאת לעבודה ובכל בוקר היו הגרמנים מקימים אותו מהדרגש ומלקים אותו 25 מלקות. פרנקפורטר ביקש מהנער ללמוד גמרא אחרי עבודות הכפייה ובמשך כמה שבועות מדי ערב, הרב והנער למדו מתוך הזיכרון, באידיש. ערב אחד אחז הרב בזרועו ואמר: "יענקלה, אלו ימי האחרונים, אבל אתה צעיר, אתה תשרוד את הגיהינום, אני מבקש ממך להבטיח שתי הבטחות: א. תספר לעולם מה היה כאן. ב. תעביר דרישת שלום למשפחה שלי". ואולי זאת כוחה של ההבטחה? ההתחייבות יצרה רושם באוויר העולם ותבעה את קיומה. ואכן הוא קיים את שתי ההבטחות בהידור: עד היום הוא חבר הנהלת "יד ושם" והקדיש את כל מרצו לזיכרון הקדושים. בנוסף, הייתה לי הזכות לנהל מסע חיפוש ביחד עם שלוחי חב"ד ברחבי העולם ובהובלת אבנר שלו, יו"ר יד ושם, ולפני חמש שנים (בהיותו בן למעלה מתשעים!), לאתר את נכדו של הרב פרנקפורטר, הוא פועל כפסיכיאטר יהודי בקווינס בניו יורק ומרצה בטורו קולג' בעיר... אחרי יעקב זילברשטיין, נשוב אל יעקב אבינו... העיקרון שהוביל את אבינו באותו בוקר גורלי הוא פשוט: ההבטחה לרחל. הוא התחייב לשאת אותה והיא המתינה לו שבע שנים. הוא אינו יכול להגיד: "מצטער, לא מסתדר, הנסיבות השתנו ואני מתחתן עם אחותך". (במיוחד שהיא הזהירה אותו מראש מה יקרה והוא התחייב לה למרות הכול). הוא לא יכול להישאר עכשיו עם אחותה על חשבונה של רחל. שכן מילים הם הבטחה מחייבת, מילים יוצרות רושם באוויר העולם וחוקקות מציאות. ואף שיעקב היה מחויב לקיים את מצוות התורה לפני שניתנה והרי התורה עתידה לאסור זאת? כאן מגיעים אל הנקודה המרהיבה: יעקב הידר על חשבון עצמו ולא על חשבון אחרים. הרצון שלו לקיים את מצוות התורה לפני שניתנה, הייתה רק הידור אישי ולא קביעה מחייבת. הקב"ה לא ציווה אותו לעשות זאת. לעומת זאת, ההתחייבות לרחל הייתה התחייבות גמורה שגם על פי חוקי בני נח הייתה צריכה להיות מקוימת. הרי כך טען יעקב כלפי לבן הארמי: "למה רמיתני?". וכך יטען יעקב בהמשך כלפי שמעון ולוי: "עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ" כשהפרתם הבטחה לכרות איתם ברית. מכאן שבין בני נח היה מוסכם לעמוד בהתחייבויות. ולכן יעקב עשה את החשבון שההתחייבות שלו לרחל והצער שלה אם תתאכזב (ואולי תיאלץ להינשא לעשו!) עולה וקודמת על הרצון שלו להדר. ואכן מצאנו עוד שני מקומות בהם חוקי בני נח חייבו את האבות עוד יותר מהרצון שלהם להדר ולקיים מצווה לפני שניתנה. ידועה השאלה למה לא מל אברהם עצמו עד שהצטווה? הרי אם קיים את כל התורה ואפילו עירובי תבשילין, איך לא קיים את המצווה הראשונה למול עצמו? ההסבר הוא שאברהם היה מחויב לציווי שקיבלו בני נח: "שופך דם האדם באדם דמו ישפך". האיסור לשפוך דמים ולגרום נזק לעצמו. ולכן לא היה יכול לקבל יוזמה עצמית לסכן את חייו ולמול עצמו. רק לאחר שהקב"ה ציווה אותו מפורשות לעשות זאת, היה רשאי לקיים המצווה. עוד מוצאים בספר בראשית שיעקב נענש על שלא כיבד הוריו כב שנה. ולכאורה היכן צווה לכבד אותם? מכאן שיש מושגים שלא צריך לצוות עליהם. גם בני נח הקפידו על המצווה האנושית לכבד הורים ולכן העובדה שיעקב לא הקפיד עליה גרמה לקפידה עליו. וכך בענייננו: החובה לעמוד בדיבורו לרחל, קודמת לרצון האישי שלו להדר ולקיים מצווה לפני שניתנה. וכמה נאים הדברים למי שאמרם: כאשר הרבי ישב שבעה על אימו, הרבנית חנה ע"ה, בא לנחמו הגאון יוסף דב סולובייציק, מחשובי רבני אמריקה וראש ישיבה יוניבריסטי. השיחה התפתחה בנושא תורני מסוים והרבי אמר: "זה רמב"ם מפורש". הרב סולובייציק עצר ואמר: "האדמו"ר מליובאוויטש, אינני זוכר רמב"ם כזה". הרבי ענה: "זה רמב"ם בפירוש המשניות ולא במשנה תורה". אחרי כמה ימים התקבל מכתב בבית הרב סולובייציק בו הרבי מתנצל על כך שנדרש לתקן עצמו ולהבהיר את דבריו הקודמים, שכן לא נאה לתלמיד חכם לחזור מדבריו. הרב סולובייציק קרא פעמיים

6 6 את המכתב ולא הכיל את התפעלותו. הוא אמר לבני ביתו: "תראו אדם קדוש; אדם אחר היה מתגאה בכך שהוא לא בקי רק במשנה תורה אלא אפילו בפירוש המשניות שהוא פחות ידוע. והנה הרבי מתנצל על כך שהוא נדרש להבהיר את דבריו...". לקוטי שיחות ח"ה/ 145 : זה שהאבות קיבלו על עצמם לקיים את כל התורה לפני שניתנה היה חומרא ותוספת הידור, שלכן זה נחשב להם כזכות מיוחדת כמו שנאמר: "עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו'". במילא מובן שכאשר החומרא הזו עמדה בסתירה למצוה גמורה שנצטוו עליה, הם לא קיימו את החומרא האישית. כיון שברור שתוספת הידור לא יכולה להיות קודמת לחיוב גמור. ובין הזהירויות שהיו מקובלות באותו זמן על האומות היתה חובת העמידה בדיבור. כמו שיעקב עצמו טען לפני לבן: "למה רמיתני", ולבן עצמו נאלץ להצטדק ולטעון "לא יעשה כן במקומנו". ולפי זה מובן שיעקב אבינו היה חייב לקחת גם את רחל, שהרי הם סיכמו להתחתן ואפילו העבירו ביניהם סימנים מוסכמים. ואם לא היה עומד בהתחייבותו זה היה בבחינת רמיה. הנה רעיון יפה: הגמרא מפרטת את סדר השאלות ששואלים את הנשמה בעומדה לפני בית דין של מעלה, ולמרבה הפלא, השאלה הראשונה היא על משא ומתן באמונה ורק אחר כך על דברי תורה. 4. שבת לא: בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? רב חשוב בגליציה לפני כמאתיים שנה, רבי חנוך טייטלבוים, פירש כך: שו"ת יד חנוך סב: מתחלה מעמידין אותו למשפט אם השלים חובותיו מצד שהוא אדם, דברים שהן מצד הסברה, שנתחייב בהן מיום ברוא אלקים אדם על הארץ ואחרי כן מעמידים אותו לדין אם השלים חובותיו מצד שהוא ישראל זרע עם סגולה ועמדו אבותיו על הר סיני. הדברים נושאים משמעות הלכתית: כולנו מבטיחים הבטחות ואחרי רגע שוכחים מהן או זוכרים ולא רואים צורך לקיים. אבל זה נורא, כי דיבור הוא הדרך בה ברא הקב"ה את העולם. דיבור הוא הצורה בה אנשים בונים את החיים ויוצרים קשרים. האם חשבנו על המשמעות שיצרה ההבטחה בעיני המקבל? איזו תקווה עוררה בו? סגרנו את השיחה תוך שמבטיחים "אחזור אליך בערב", אבל המקבל ממתין שנחזור אליו בערב, ומי מדבר על הבטחות גדולות יותר, כמו למכור חפץ מסוים וקל וחומר הבטחה לשידוך והקמת בית בישראל. (ראו 6 תוספת מעמיקה יותר אודות מעלת הדיבור). וכך בצורה רחבה יותר: אדם מתחייב לאשתו וילדיו, אבל אז מחליט לשעבד חייו לקריירה או להבדיל לעניינים רוחניים ושוקע בתוך עצמו. אבל הלו, צדיק, מישהו ממתין לך בבית ולאן נעלמת? הגמרא מספרת סיפור מחריד (כתובות סב): רב רחומי היה מחשובי התלמידים של אביי ורבא. מנהגו היה לשבת בבית המדרש ולבוא הביתה רק בערב יום הכיפורים. פעם ישב על גג בית המדרש ושקע בתלמודו ושכח לחזור הביתה. אשתו שכבר המתינה שנה שלמה, עמדה בציפייה ואמרה: "עכשיו יבוא, עכשיו יבוא". כשירד היום ולא בא, נשרה דמעה מעיניה. עלתה דמעתה לפני כיסא הכבוד וצנח הגג תחתיו והוא נפל ומת ל"ע. הלכה למעשה, ראוי לקיים התחייבויותיו בענייני משא ומתן, ואם לא מקיים נקרא "מחוסר אמנה". כך אדם שהתחייב לתת "מתנה מועטת", כלומר, מתנה שסביר בין אנשים לתת כזו (כמו להבטיח קידום בעבודה והעלאה בשכר), צריך לקיים את דבריו. ואם השתנו הנסיבות והוא אינו רוצה לקיים הבטחתו - עליו לבקש מחילה כהוגן (ואולי לפצות את הנפגע בסיטואציות מסוימות). חשיבות העמידה בדיבור גדולה יותר: הדיבור הוא המעצב של האישיות ולכן עמידה בדיבור יוצרת אישיות 6 מתוקנת והגונה. קראתי תופעה מרתקת (אתר יד ושם ערך בסה): אלבניה היא המדינה היחידה באירופה, שאחרי השואה נמצאו בה יותר יהודים מאשר לפניה. לאלבניה נמלטו בין 600 ל יהודים מגרמניה, אוסטריה, סרביה, יוון ויוגוסלביה, והתושבים המקומיים סיפקו להם ניירות מזויפים והעניקו את האפשרות להיטמע בתוכם. התופעה הזו מעוררת התפעלות לאור העובדה כי רבים מתושבי המדינה הם מוסלמים. הסיוע יוצא הדופן נובע מהמילה "ב ס ה". קוד כבוד הנהוג במדינה ופירושו קיום הבטחה. אדם המקיים את ה"ב ס ה", הינו אדם העומד בדברתו. ואכן צורת החיים האצילית מרגילה את התושבים לחיי מוסר יוצאי דופן. מנגד, מביאים בשם המגיד ממעזריטש לגבי מידות תיבת נח שהן רומזות למילה "לשן": אורך התיבה היה ש (300) אמות, רחבה היה נ' (חמישים) אמה וגובהה ל (שלושים), כמו תיבת "לשן". שכן ההשחתה של דור המבול התחילה מהפה: מילה לא היתה מילה, ומכאן התדרדרו להפקרות וזלזול ברכוש ובמציאות הזולת.

7 7 רמב"ם מכירה ז: הנושא ונותן בדברים בלבד - ראוי לו לעמוד בדבורו ואף על פי שלא לקח מן הדמים כלום ולא רשם ולא הניח משכון. וכל החוזר בו בין לוקח בין מוכר אע"פ שאינו חייב לקבל 'מי שפרע' [קללה למי שחזר בו לאחר מתן דמים בלי שעשו קניין] הרי זה ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו. ה. נסיים בנקודה נפלאה: סוף סוף יבוא התלמיד המעמיק וישאל: כיצד ביטל יעקב את האיסור דאורייתא? כיצד הכניס שתי אחיות לבית אחד ובכך גרם להן להיות "צרות" אחת לשנייה, כלשון התורה שהובא לעיל בתחילת הדברים: "לא תיקח אישה אל אחותה לצרור"? בהערה קצרה בשולי השיחה, מוסיף הרבי נקודה נהדרת: האמת היא שיעקב שמע משהו שהמם אותו. הייתה עובדה שגרמה לו להאמין שכאן, במקרה הייחודי שלו, לא יקרה החשש של "לצרור". אחרי שנרגע ממה שקרה עם לאה, יעקב פגש את רחל ושאל: אבל הסימנים? מה קרה לקוד שסיכמנו בינינו? ורחל הדהימה אותו: מסרתי לה אותם. שמתי את הכבוד של אחותי לפני הגורל שלי. וכשיעקב שמע את זה הוא אמר: בבית הזה לא תיפול צרה. בבית הזה לא תיווצר שנאה שתהפוך שתי אחיות לאויבות, כי הן תדענה לוותר אחת לשנייה. (ואכן התורה מספרת שתי עובדות מדהימות: א. כאשר לאה יולדת ויולדת ורחל אינה יולדת, כתוב "ותקנא רחל באחותה" ורש"י מפרש: "קנאה במעשיה הטובים". היינו שלא הייתה זו קנאה של צרות עין, אלא להיפך, קנאת סופרים תרבה חכמה שרוצים ללמוד אחד מהשני. ב. מנגד, כשלאה נכנסת להיריון שביעי, היא מתמלאת חשש שזה יהיה שוב בן ונבהלת לחשוב שרחל לא תלד אפילו שניים, כמו השפחות. ולכן "דנה דין בעצמה" ומבקשת מהקב"ה שיהפוך את העובר לבת, ולכן קוראת לה "דינה", על שם הדין שעשתה לעצמה). 5. ליקוטי שיחות ח"ה/ 145 הע' 24: הטעם ד'אשה אל אחותה לא תקח' הוא 'לצרור', ובנדון דידן שרחל מסרה הסימנים ללאה - בודאי שלא תהיה צרה לה וליכא האיסור דאחות אשתו. נסיים בכך שזכות מסירת הסימנים ללאה היא הזכות הנצחית בגללה מובטחים לגאולה. כך אומר המדרש המפורסם שרחל עומדת לפני הקב"ה ומעתירה לרחמים, היא טוענת "אני מחלתי לאחותי ואתה תמחל לבניך". והקב"ה עונה לה במילים הנפלאות: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם" בקרוב ממש וכפשוטו ממש. כתיבת הדרשות והשיעורים והפצתם באופן חופשי מתאפשרת בתמיכתם של שלוחי הרבי ברחבי תבל ובחסותו האדיבה של הנגיד החסידי ר' שניאור ורעייתו יוכבד שיחיו מינסקי להצלחה רבה בכל ענייניהם ולעילוי נשמת מרת שיינא בעשא בתיה בת יוסף דב

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

1

1 www.ybm.org.il תולדות - יחסם של יצחק ורבקה לעשו ויעקב ר' אלי וינברגר מקורות בראשית פרק כה )כז( ו י ג ד ל ו ה נ ע ר ים ו י ה י ע ש ו א י ש י ד ע צ י ד א י ש ש ד ה ו י עק ב א י ש ת ם י ש ב א ה ל ים: )כח(

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

מדריך למורה צהר לבראשית לכיתה ב פרקים יח-נ * המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 1

מדריך למורה צהר לבראשית לכיתה ב פרקים יח-נ * המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 1 מדריך למורה צהר לבראשית לכיתה ב פרקים יח-נ * המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 1 תוכנית לימודים לחומש בראשית פרקים יח-נ, כיתה ב ים הפרקים מס' השיעורים 5 הכנסת האורחים של אברהם;

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א פרשת נשא תשע"ח הלקח הנשגב לכל האחים בישראל אהרן ששמח בגדולת משה אחיו הצעיר זכה לברכת הכהנים המסתיימת בשלום בפרשתנו פרשת נ

הרהג ר' פנחס פרידמאן שליטא פרשת נשא תשעח הלקח הנשגב לכל האחים בישראל אהרן ששמח בגדולת משה אחיו הצעיר זכה לברכת הכהנים המסתיימת בשלום בפרשתנו פרשת נ הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א פרשת נשא תשע"ח הלקח הנשגב לכל האחים בישראל אהרן ששמח בגדולת משה אחיו הצעיר זכה לברכת הכהנים המסתיימת בשלום בפרשתנו פרשת נשא דבר בעתו מה טוב, להתבונן במצוה הקדושה של ברכת הכהנים

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כך שכל תלמיד יושב מול תלמיד אחר.

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

sefer wednesday.indd

sefer wednesday.indd הקדוּשה של בית מה זה בית? בית זה קביעות. שם אני חי. זה המקום שלי. זה לא רק המקום הפיזי שלי. אם יש לי בית באמת, זה אומר שגם מבחינה רוחנית יש לי מקום מיוחד בו אני חי. וכאן אומר האיז'ביצר תורה נפלאה, חשובה

קרא עוד

1 לראות בעיניים עצומות כתבה ענת ישראלי אייר יעקב גוטרמן הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קריאת- עשרה על הספר אביגיל מכיתה ז וזוהר מכיתה ח נפצעו בפיגוע חבלני כ

1 לראות בעיניים עצומות כתבה ענת ישראלי אייר יעקב גוטרמן הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קריאת- עשרה על הספר אביגיל מכיתה ז וזוהר מכיתה ח נפצעו בפיגוע חבלני כ 1 לראות בעיניים עצומות כתבה ענת ישראלי אייר יעקב גוטרמן הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קריאת- עשרה על הספר אביגיל מכיתה ז וזוהר מכיתה ח נפצעו בפיגוע חבלני כשנסעו באוטובוס. שניהם נפגעו בעיניהם והגיעו לאותו חדר

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

ניתוח מצבי הוראה כגישה טרום-מחקרית לפיתוח המורה-החוקר באמצעות מחקר עצמי

ניתוח מצבי הוראה כגישה טרום-מחקרית לפיתוח המורה-החוקר באמצעות מחקר עצמי ד"ר ח נ ה ע זר מכללת לוינסקי לחינוך, רשות המחקר 1 2 מ ט רה רקע תאור טי מ כלל ת ל וינס קי ל חינו ך, ר שו ת ה מ ח קר 3 ניתוח מצבי הוראה ("ספרות מקרים") מ תודולוגיה של הב ניי ת ידע מתוך "מ קר י ם" עצמיי ם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשע"ט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virt

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשעט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בסד. ערב חג הסוכות תשעט לכב' קק אנש שי' שעי האיחוד האירופאי בריסל ו- virt בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtual community at sichosacademy.org תזכורת לימים האחרונים דחג הסוכות, זמן שמחתינו, תשע"ט הנסיון הראה, שכדאי שכל ערב, הבעה"ב

קרא עוד

בס"ד ויגש תשע"ז הרב מרדכי אלון - נערך ע"י תלמידים חסד אנושי כהקדמה לערבות - לסעודה ראשונה 5 1 להפסיק באמצע משפט פרשתנו נפתחת בנאום הגדול של יהודה, אשר

בסד ויגש תשעז הרב מרדכי אלון - נערך עי תלמידים חסד אנושי כהקדמה לערבות - לסעודה ראשונה 5 1 להפסיק באמצע משפט פרשתנו נפתחת בנאום הגדול של יהודה, אשר בס"ד ויגש תשע"ז הרב מרדכי אלון - נערך ע"י תלמידים חסד אנושי כהקדמה לערבות - לסעודה ראשונה 5 1 להפסיק באמצע משפט פרשתנו נפתחת בנאום הגדול של יהודה, אשר בסופו לא יוכל יוסף להתאפק, יאמר למשרתיו - 1 הו צ יא

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

פרשת ויחי נושא פרק תכנים מרכזיים נקודות והצעות להוראה פרק מ"ז פסוקים כ"ח -ל"א: שבע עשרה שנה חי יעקב בארץ מצרים הפסוק הראשון מקשר עם הפרשה הקודמת: יעקב

פרשת ויחי נושא פרק תכנים מרכזיים נקודות והצעות להוראה פרק מז פסוקים כח -לא: שבע עשרה שנה חי יעקב בארץ מצרים הפסוק הראשון מקשר עם הפרשה הקודמת: יעקב פרשת ויחי נושא פרק תכנים מרכזיים נקודות והצעות להוראה פרק מ"ז פסוקים כ"ח -ל"א: שבע עשרה שנה חי יעקב בארץ מצרים הפסוק הראשון מקשר עם הפרשה הקודמת: יעקב ובניו ירדו למצרים וישבו בארץ גושן- במשך שבע עשרה בטובה

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד