תצוגת שילוט דיגיטלי מדריך למשתמש E657Q E557Q E507Q E437Q E327 אנא מצא את שם הדגם שלך על גבי המדבקה בחלקו האחורי של הצג. עדכון 1.92

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תצוגת שילוט דיגיטלי מדריך למשתמש E657Q E557Q E507Q E437Q E327 אנא מצא את שם הדגם שלך על גבי המדבקה בחלקו האחורי של הצג. עדכון 1.92"

תמליל

1 תצוגת שילוט דיגיטלי מדריך למשתמש E657Q E557Q E507Q E437Q E327 אנא מצא את שם הדגם שלך על גבי המדבקה בחלקו האחורי של הצג. עדכון 1.92

2 אינדקס אמצעי זהירות ותזכורות... עברית 1 הנחיות בטיחות חשובות... עברית 2 מידע חשוב... עברית 5 הסכם רישיון והכרה בסימנים מסחריים... עברית 8 הצהרת קונפורמיות של הספק... עברית 9 תוכן... עברית 12 הכנה... עברית 13 חיבור הבסיס... עברית 13 שימוש במהדק כבלים... עברית 14 הכנת המסך להתקנה על הקיר )אופציונלי(... עברית 14 אין למקם את המסך בכיוון לאורך... עברית 16 הנח את המסך על משטח יציב... עברית 20 התקנת סוללות והחלפתן... עברית 20 חיבור למקור חשמל... עברית 21 הפעלה/כיבוי של המסך החדש... עברית 21 סטטוס מצב החשמל... עברית 21 מדריך חיבור מקור... עברית 24 שימוש בשלט... עברית 27 טווח ההפעלה של השלט... עברית 28 טבלת תזמון... עברית 29 ניווט בתפריט המופיע במסך... עברית 30 תפריט...Video עברית 30 תפריט...Audio עברית 31 תפריט התקנה )Setup(... עברית 32 תפריט... Control Settings עברית 34...USB Demo Mode עברית 34 תפריט... Scheduling עברית 35 ניווט בתפריט ה USB )נגן המדיה(... עברית 36 תפריט...USB עברית 36 תחזוקה ומיחזור... עברית 39 טיפול במסך... עברית 39 אזהרה לגבי טלפונים ניידים... עברית 39 הוראות סיום מחזור החיים... עברית 39 הצהרת אישור באיטלקית... עברית 39 נתוני היצרן לגבי מיחזור ואנרגיה... עברית 40 סילוק מוצר ישן של...NEC עברית 40 חסכון באנרגיה... עברית 40 סימון...)European Directive 2012/19/EU( WEEE עברית 41 מפרט... עברית 42 מפרטי המוצר... עברית 42 בקרה על הצג דרך שלט...RS232C עברית 52 תמיכה בפקודות... HDMI CEC עברית 59 לפני קריאת שירות... עברית 60 מילון מונחים... עברית 61

3 PRE CH CHList PRE CH CHList PRE CH CHList אמצעי זהירות ותזכורות אין להניח את המסך בחללים סגורים או בתוך קופסה כשהוא בשימוש. כאשר משתמשים במסך יש לשמור על מרווח לצורכי אוורור. אין לפתוח את הארונית של המסך. התקשר לטכנאי שירות מוסמך של NEC בכל בעיה שדורשת שירות פנימי עבור המסך. עברית יש להניח את המסך במקום שאין בו קרינת שמש ישירה, אבק, לחות ועשן. יש לנתק מהחשמל מיידית אם המסך נופל. יש לנתק מהחשמל מיידית אם יש תקלה במסך, למשל במקרה שאין אודיו או וידאו, ואם יוצא מהמכשיר עשן או ריח רע. יש לנתק את הכבל משקע החשמל לפני ניקוי. אין לנקות את המסך בחומרי ניקוי או בתרסיסי ניקוי. אין להניח את המסך ליד מים כמו אמבטיה, כיור, מכונת כביסה, בריכת שחייה או במ רתף לח. יש לנתק מהחשמל מיידית אם המסך נחשף לגשם או למים. אין לכסות או לחסום את פתחי האוורור. אוורור לא תקין עלול לקצר את חיי המסך ולגרום לחימום יתר. יש להניח את המכשיר על משטח יציב. אין להכניס אובייקטים זרים לא רונית המסך. יש לנתק מיידית אם נכנסו אובייקטים למכשיר. יש לנתק את הכבל משקע החשמל כאשר המסך אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך )ימים(. הערה לגבי השלט הימנע מנוזלים הימנע מתרסיסי ניקוי הימנע מהפלת השלט עברית 1

4 הנחיות בטיחות חשובות יש לקרוא לפני הפעלת המכשיר יש למלא את כל ההנחיות בהתאם לאזהרות שמופיעות על גבי מסך זה. 1 קרא 1. את ההנחיות. 2 שמור 2. את ההנחיות. 3 שים 3. לב לאזהרות. 4 בצע 4. את כל ההנחיות. 5 אל 5. תשתמש במכשיר ליד מים. 6 נקה 6. את המכשיר במטלית יבשה בלבד. 7 אל 7. תחסום את פתחי האוורור. התקן בהתאם להוראות היצרן. 8 אין 8. להתקין ליד מקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי חימום, תנורי מטבח או מכשירים אחרים )כולל מגברים( שיוצרים חום. 9 אל 9. תפגע במטרתו הבטיחותית של השקע המקוטב או שקע מסוג הארקה. לשקע מקוטב יש שני פינים מוארכים, כשהאחד רחב יותר מהשני. לשקע מסוג הארקה יש שני פינים ופין שלישי לצורך הארקה. הפין הרחב או הפין השלישי הם לביטחונך. אם התקע שסופק לא מתאים לשקע, התייעץ עם חשמלאי כדי להחליף את השקע המיושן הגן על הכבל כך שלא ידרכו עליו ולא יפגעו בו. בעיקר באזור השקעים, ליד מתאמי שקעים, ובנקודת היציאה שלו מהמכשיר השתמש רק באביזרים שצוינו עלידי היצרן השתמש רק בשילוב עם העגלה, המעמד, החצובה, הזווית התומכת או השולחן שצוינו על ידי היצרן או שקנית יחד עם המכשיר. אם אתה משתמש במעמד, היזהר בעת העברת השילוב של המעמד/המכשיר כדי להימנע מפציעה כתוצאה ממעידה. S3125A 1313 נתק את המכשיר מהחשמל בזמן סופות ברקים או כשלא נעשה בו שימוש לפרק זמן ארוך לצורכי שירות העזר בכוח אדם מוסמך בלבד. השירות נדרש כאשר יש פגיעה כלשהי במכשיר, כולל פגיעה או נזק לכבל החשמל או לשקע, מקרה של נוזל שנשפך או אובייקטים שנפלו לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אינו פועל כראוי, או שהוא נפל. בכל אחד מהמקרים הללו נתק מיידית מהחשמל המסך עומד בתקנות הבטיחות המומלצות לצורך יציבות. אין להפעיל כוח מוגזם על החלק הקדמי או העליון של הארונית. הדבר עלול לגרום לנפילת המוצר וכמו כן לנזק ו/או לפציעה. עברית 2

5 1616 אם הצג או הזכוכית נשברו, אל תיגע בנוזל הגבישי, והיזהר בעת הטיפול במכשיר בצע את ההנחיות מבחינת החיבור לקיר, למדף או לתקרה, כפי שמומלץ על ידי היצרן מומלץ לתת לעיניים לנוח על ידי התמקדות באובייקט כלשהו שנמצא במרחק של 1.5 מטרים לפחות. אל תשכח למצמץ אל תניח אובייקטים כבדים על גבי הכבל. פגיעה בכבל עלולה לגרום למכת חשמל או לשריפה אל תשתמש בצג בטמפרטורה גבוהה, בתנאי לחות, אבק או באזורים שמנוניים אל תכופף או תקמט את הכבל, ואל תגרום לו נזק בכל דרך שהיא אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה של נוזלים עליו ואין להניח עליו כלים המכילים נוזלים, כמו עציצים. עברית אזהרה: כדי למנוע התלקחות שריפה, אין להניח על המכשיר נרות או כל צורה אחרת של אש גלויה, בכל עת. אזהרה סכנת יציבות מערכת מסך עלולה ליפול, ולגרום לפציעה חמורה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, בייחוד של ילדים, אם נוקטים את אמצעי הזהירות הפשוטים הבאים: יש להשתמש תמיד בארונית או במעמד או בשיטות התליה המומלצים עלידי היצרן של מערכת המסך. יש להשתמש תמיד בפריטי ריהוט שיכולים לתמוך במערכת המסך בצורה בטוחה. יש לוודא תמיד שמערכת המסך אינה תלויה על קצה הרהיט התומך בה. יש להסביר לילדים תמיד על הסכנות שבטיפוס על הריהוט אם הם מנסים להגיע למערכת המסך או לכפתורי המכשיר. יש לנתב תמיד את הכבלים וחוטי החשמל המחוברים למסך כך שלא ניתן יהיה להיתקל בהם, למשוך אותם או לתפוס בהם. לעולם אין להניח את מערכת המסך על מקום לא יציב. לעולם אין להניח את מערכת המסך על פריט ריהוט גבוה )למשל, ארונות או ספריות(, מבלי לעגן הן את פריט הריהוט והן את מערכת המסך למשהו שתומך בהם בצורה מתאימה. לעולם אין להניח את מערכת המסך על גבי בד או חומר אחר שעשוי להיות מונח בינה לבין הריהוט שעליו היא עומדת. לעולם אין להניח פריטים שעשויים למשוך ילדים לטפס, כגון צעצועים ומכשירי שלט רחוק, מעל המסך או הרהיט עליו הוא עומד. במידה ומערכת המסך הנוכחית עומדת להישמר ולעבור למקום אחר, השיקולים לעיל יחולו. עברית 3

6 אזהרה: כדי למנוע פציעה, חובה לאבטח את הציוד הזה לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה. עברית 4

7 מידע חשוב אזהרה עברית כדי למנוע סכנת אש או מכת חשמל, אל תחשוף את היחידה לגשם או ללחות. כמו כן, אין להשתמש בשקע המקוטב של היחידה עם כבל מאריך או עם שקעים אחרים, אלא אם ניתן להכניס את הפינים שלהם באופן מלא. יש להימנע מפתיחת הארונית מכיוון שהיא מכילה רכיבי מתח גבוה. לצורך קבלת שירות היעזר רק באנשי מקצוע מוסמכים. זהירות: זהירות על מנת להפחית את הסכנה של מכות חשמל, יש לוודא שכבל החשמל מנותק משקע החשמל בקיר. כדי לנתק לגמרי את המכשיר מרשת החשמל, יש לנתק את הכבל מהשקע. אין להסיר את הכיסוי )או החלק האחורי(. אין שם חלקים שניתן להשתמש בהם. לצורך קבלת שירות היעזר רק באנשי מקצוע מוסמכים. סמל זה מזהיר את המשתמש שמתח ללא בידוד ביחידה עלול להיות בעוצמה שעשויה לגרום למכת חשמל. לפיכך, כל מגע עם חלק כלשהו בתוך היחידה הוא מסוכן. סמל זה מציין עבור משתמש שקיים תיעוד חשוב בנוגע לפעולה ולתחזוקה של היחידה. יש לקרוא את התיעוד בקפידה כדי למנוע בעיות. זהירות: יש להשתמש בכבל החשמל שסופק עם המסך בהתאם לטבלה שלהלן. אם לא סופק כבל חשמל, אנא פנה לספק שלך. בכל מקרה אחר, השתמש בכבל שתואם את המתח של רשת החשמל, שאושר לשימוש והוא תואם את תקנות הבטיחות במדינה שבה אתה נמצא. סוג שקע אירופה בריטניה סינית יפנית צפון אמריקה צורת השקע אזור מתח האיחוד האירופי )פרט לבריטניה( בריטניה סין יפן המסך פועל ב וולט, 5060 הרץ, זרם ישר.)AC( הכנס את הכבל לשקע וולט, 5060 הרץ. השקע משמש כהתקן ניתוק והוא יהיה מוכן להפעלה. ארה"ב/קנדה 120 עברית 5

8 כדי למנוע מכת חשמל מהמסך, אין להשתמש בכבל מאריך, שקעים כפולים או בכל שקע אחר, אלא אם ניתן להכניס את הפינים ואת טרמינל ההארקה בצורה מלאה, כך שהם אינם חשופים. לעולם אל תחבר את המסך לרשת החשמל במתח אחר מזה שצוין. זהירות: לעולם אל תסיר את הכיסוי האחורי של המסך, הדבר עלול לחשוף אותך למתח גבוה במיוחד ולסכנות אחרות. אם הצג איננו פועל כראוי, הוצא את הצג מן השקע וקרא לספק המורשה שלך או למרכז שירות. התאם רק את אמצעי הבקרה שמתוארים בהנחיות אלו. כל שינוי אחר שלא אושר בצורה מפורשת עלידי NEC יביא לפקיעת תוקף האחריות. אזהרה על התקנת סוללות שימוש שגוי בסוללות עלול לגרום לדליפות או להתפוצצות שלהן. ההמלצות של NEC לשימוש בסוללות: אין לערבב בין מותגים שונים של סוללות. אם מכניסים את הסוללות בצורה לא נכונה יש סכנת פיצוץ. החלף סוללות רק בסוללות מאותו סוג, או בסוללות דומות. אין לשלב בין סוללות חדשות לישנות. הדבר עלול לקצר את משך חיי הסוללה או לגרום לדליפות בסוללות. יש להסיר מיד סוללות שלא פועלות כדי למנוע הצטברות חומצה שדולפת לתא הסוללות. אין לגעת בחומצת הסוללות החשופה, היא עלולה לגרום לפגיעה בעור. יש להסיר את הסוללות אם מתוכנן פרק זמן ארוך ללא שימוש בשלט. אין לחשוף את הסוללות לחום כמו קרינת שמש, אש וכדומה. קפיאת התמונה שים לב שטכנולוגיית ה LCD עשויה לגרום לתופעה שנקראת באנגלית Image.Persistence הכוונה היא לתופעה שבה נשאר "צל" של תמונה קודמת על המסך. בשונה ממסכי,CRT הכוונת התמונה בצגי LCD איננה קבועה, אך יש להימנע מתצוגת תמונות קבועות לתקופות ארוכות של זמן. כדי להפחית את התופעה, כבה את המסך לפרק זמן דומה לזה שבו הוצגה התמונה הקודמת. למשל, אם תמונה מסוימת הופיעה במסך למשך שעה, ונותרה "תמונת צל" שלה, יש לכבות את המסך למשך שעה כדי למחוק את התמונה. הערה: בדומה לכל מכשירי התצוגה האישיים, NEC DISPLAY SOLUTIONS ממליצה להציג תמונות נעות ולהשתמש בשומר מסך המציג תמונות נעות במרווחים סדירים, כאשר המסך לא נמצא בשימוש או שהוא במצב המתנה. עברית 6

9 זהירות: הנחיות שירות אלו נועדו לשימוש של אנשי מקצוע מוסמכים בלבד. כדי להפחית את הסיכון של מכת חשמל, אל תבצע פעולות שירות שונות מאלו המתוארות בהנחיות ההפעלה, אלא אם אתה מוסמך לעשות זאת. עברית עברית 7

10 הסכם רישיון והכרה בסימנים מסחריים.Microsoft Corporation הוא סימן מסחרי רשום של Windows.NEC Corporation הוא סימן מסחרי רשום של NEC כל המותגים ושמות המוצרים האחרים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם. המונחים HDMI, HDMI HighDefinition HDMI והלוגו של Multimedia Interface הם סימנים מסחריים או רשומים של HDMI Inc. Licensing Administrator, בארה"ב ובמדינות אחרות. מיוצר תחת רישיון של.Dolby Labortories Dolby Audio,Dolby וסמל ה D הכפול הם סימני מסחר של.Dolby Laboratories תכונת ההגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב :)HDCP( HDCP היא מערכת למניעה של העתקה בלתיחוקית של נתוני וידאו הנשלחים דרך אות דיגיטלי. אם אינך מסוגל לצפות בחומר דרך כניסה דיגיטלית, אין זה אומר בהכרח שהצג איננו מתפקד כהלכה. עם יישום ה HDCP, ייתכנו מקרים בהם תוכן מסוים מוגן ב HDCP ויתכן שחומר זה לא יוצג עקב החלטה/כוונה של קהילת ה HDCP.(Digital Content Protection, LLC) Crestron הם סימנים מסחריים של CRESTRON ו ROOMVIEW CRESTRON Inc. Electronics, בארצות הברית ובארצות אחרות. רישיונות תוכנה GPL/LGPL מוצר זה כולל תוכנה אשר ניתן לה רישיון תחת,)GPL( GNU General Public License,)LGPL( GNU Lesser General Public License ואחרים. Adobe ולוגו Adobe הם סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ובארצות אחרות. עברית 8

11 הצהרת קונפורמיות של הספק התקן זה תואם לחלק 15 של כללי ה FCC. התפעול כפוף לשני התנאים הבאים. )1( ההתקן לא יגרום להפרעה או לפגיעה, וכן )2( ההתקן חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה לא רצויה שעשויה לפגוע בתפעולו. הגוף האחראי בארה"ב: כתובת: טלפון: עברית NEC Display Solutions of America, Inc Lacey Rd, Ste 500 Downers Grove, IL (630) E437Q E327 סוג מוצר: סיווג ציוד: מודל: מסך תצוגה מחלקה B היקפי E657Q E557Q E507Q הצהרת תאימות של מחלקת התקשורת הקנדית :DOC מכשיר דיגיטלי זה מסוג B עונה על כל הדרישות של התקנות הקנדיות לציוד הגורםלהפרעה. :CUL כולל את סימון ה CUL ותואם את תקנות הבטיחות הקנדיות, בהתאם ל.CSA C22.2 No עברית 9

12 נתוני FCC אזהרה: ועדת התקשורת הפדרלית אינה מתירה לבצע שינויים או התאמות כלשהם ביחידה למעט אלה שצוינו על ידי Inc. NEC Display Solutions of America, במדריך זה. אי עמידה בתקנה ממשלתית זו עלולה לבטל את זכותך להפעיל ציוד זה. 1 השתמש.1 בכבלים המצורפים עם המסך הצבעוני / E507Q E657Q / E557Q / E437Q / E327 שהם לא יפריעו לקליטת רדיו וטלוויזיה. שימוש בכבלים ובמתאמים אחרים עלול לגרום להפרעות בקליטת רדיו וטלוויזיה. )1( השתמש בכבל החשמל שסופק כדי לוודא תאימות ל FCC. )2( השתמש בכבל האות HDMI המוגן המצורף ליחידה. )3( עבור מיני 15 פינים DSub ו USB השתמש בכבל אות מוגן עם ליבת ברזל. )4( עבור 9 פינים Dsub ו Coaxial, השתמש בכבל אות מוגן. 2 ציוד 2. זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של מכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לחלק 15 של כללי ה FCC. מגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה מפני הפרעה שעלולה לפגוע בסביבת מגורים. ציוד זה יוצר אנרגיה בתדירות של גלי רדיו ומשתמש בה, ואם הוא לא מותקן בהתאם להוראות, הוא עלול להפריע לתקשורת הרדיו. עם זאת, אין כל אחריות לכך שלא תהיה הפרעה בנסיבות מסוימות. אם המכשיר גורם להפרעה לקליטת רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לקבוע עלידי כיבוי והדלקה של המכשיר, מומלץ לנסות לתקן את הבעיה באחת מהשיטות הבאות: לשנות את הכיוון או המיקום של האנטנה הקולטת. להגדיל את המרווח בין הציוד לבין המקלט. לחבר את הציוד לשקע במעגל חשמלי שונה מזה של המקלט. להתייעץ עם המפיץ או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה. במקרה הצורך, על המשתמש ליצור קשר עם הספק או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת הצעות נוספות. המשתמש עשוי למצוא את החוברת הבאה, שהוכנה על ידי ועדת התקשורת הפדרלית, מועילה: "כיצד לזהות ולפתור בעיות של הפרעות רדיוטלוויזיה." חוברת זו זמינה מן המדפיס הממשלתי של ארה"ב, וושינגטון D.C , מספר מניה עברית 10

13 אזהרת FCC כדי להבטיח תאימות מתמשכת ומניעת הפרעות בלתי רצויות אפשריות, ניתן להשתמש בליבות ברזל בעת חיבור מסך זה לציוד וידאו; ולשמור על מרווח של 400 מ"מ לפחות ממכשירים היקפיים אחרים. כבלים החיבורים למכשיר זה צריכים להיעשות עם כבלים מוגנים עם מכסי מחברי RF / EMI מטאליים כדי לשמור על תאימות עם כללי ותקנות ה FCC. עברית הערה רלוונטית לקנדה CAN ICES3 (B) / NMB3(B) מכשירי קליטת טלוויזיה אנלוגיים ודיגיטליים télévision Appareil de réception de analogique et numérique, Canada BETS7 / NTMR7 במקרה הצורך, על המשתמש ליצור קשר עם הספק או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת הצעות נוספות. המשתמש עשוי למצוא את החוברת הבאה, שהוכנה על ידי ועדת התקשורת הפדרלית, מועילה: "כיצד לזהות ולפתור בעיות של הפרעות בתצוגת הרדיו". חוברת זו זמינה מן המדפיס הממשלתי של ארה"ב, וושינגטון,D.C., מספר מניה עברית 11

14 תוכן הקופסה* 1 של מסך NEC החדש שברשותך אמורה להכיל: מסך תצוגה 2 כבל מתח* כבל HDMI שלט 2 סוללות 1.5V AAA 1 מדריך התקנה E657Q / E557Q / E507Q / E437Q / E327 )EU( 2 כבל מתח* כבל HDMI Setup Manual מדריך התקנה שלט רחוק אלחוטי וסוללות AAA הערה: *1: זכור לשמור את הקופסה המקורית ואת חומרי האריזה לצורך העברה או משלוח של המסך. *2: הסוג ומספר הכבלים הכלולים תלוי במקום שממנו נשלח המסך. אם יש יותר מכבל אחד, השתמש בכבל התואם את המתח ואת שקע החשמל באזור שלך, ואשר תואם את תקנות הבטיחות במדינה שבה אתה נמצא. *3: בסיס המעמד והברגים הבאים הם חלקים אופציונליים. )E657Q( )E557Q/E507Q/E437Q/E327( בורג המעמד מעמד הבסיס 4 x מ"מ( 25( M6 :E657Q 4 x מ"מ( 20( M4 :E557Q / E507Q / E437Q 4 x מ"מ( 20( M4 :E327 עברית 12

15 הכנה חשוב: אל תפעיל כוח על אזור התצוגה של המסך, הדבר עלול לפגוע בשלמות התצוגה. אחריות היצרן לא חלה במקרה של שימוש לא נאות או התקנה שגויה. חיבור הבסיס עברית E657Q בורג המעמד x 4 25( M6 מ"מ( E557Q / E507Q / E437Q / E327 בורג המעמד x 4 20( M4 מ"מ( 1 הנח את המסך עם הפנים כלפי מטה על משטח רך כדי למנוע שריטות או נזק ישר בזהירות את הבסיס לחלקו התחתון של המסך והדק את הברגים באמצעות מברג 2. פיליפס. זהירות: בסיס המעמד כבד מאד. התקן בזהירות והימנע מפציעה, למשל במקרה של הפלת הבסיס על רגל של מישהו. עברית 13

16 שימוש במהדק כבלים קשור את הכבלים יחד באמצעות מהדק הכבלים. הכנת המסך להתקנה על הקיר )אופציונלי( ללקוח: זהירות: אין להרכיב את המסך בעצמך. להתקנה נכונה מומלץ מאוד להשתמש בטכנאי מוסמך ומנוסה. פנה אל הספק שלך שיוכל לספק לך רשימה של אנשי התקנה מקצועיים ומוסמכים. הרכבה על הקיר או על התקרה והזמנת טכנאי היא באחריות הלקוח. תחזוקה יש לבדוק מדי פעם ברגים, רווחים, עיוותים או בעיות אחרות שעלולות להתרחש עם ציוד הרכבה. אם זוהתה בעיה, פנה לאנשי צוות מוסמכים לקבלת לשירות. בדוק בקביעות את מקום ההרכבה לאיתור סימני נזק או חולשה שעשויים להתרחש עם הזמן. אין לחסום פתחי אוורור עם אביזרי הרכבה או עם אביזרים אחרים. לעובדי NEC מוסמכים: סכנת יציבות. המכשיר עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. כדי למנוע פציעה, חובה לאבטח מכשיר זה לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה. יש לבדוק היטב את המיקום עליו תורכב היחידה. לא כל הקירות או התקרות מסוגלות לשאת את משקל היחידה. משקל צג זה מצוין במפרט )אנא עיין בעמוד המפרט(. אחריות המוצר אינה מכסה נזק הנגרם מהתקנה לא נאותה, עיצוב מחדש או נזקי טבע. אי ציות להמלצות אלה יכול לגרום לביטול האחריות. כדי להבטיח התקנה בטוחה, השתמש בשתי זוויות תמיכה או יותר כדי להרכיב את היחידה. חבר את היחידה בשתי נקודות לפחות על מיקום ההתקנה. עברית 14

17 מומלץ להשאיר את המסך במרחק של כ 60 מ"מ מהקיר, כדי למנוע הפרעה של הכבלים. לפני ההתקנה על הקיר, יש להסיר את הבסיס. למען בטיחותך, התקן רק באמצעות זווית תמיכה על הקיר שתומכת במשקל המסך. )אנא עיין בעמוד המפרט(. כדי לחבר את זווית התמיכה לקיר אל המסך: עברית E657Q חור VESA בורג המעמד 1 רופף את הברגים שבתחתית הבסיס והסר את הבסיס חזק את זווית התמיכה לקיר אל החלק האחורי של המסך באמצעות ארבעה בורגי M6. 2. גודל מסך )אינץ'( 65 גובה נדרש )מ"מ( 400 x 200 עומק חריץ VESA 17( 4 x M6 מ"מ( E557Q / E507Q / E437Q / E327 חור VESA בורג המעמד 1 רופף את הברגים שבכפתור הבסיס והסר את הבסיס חזק את זווית התמיכה לקיר אל החלק האחורי של המסך באמצעות ארבעה בורגי M4 2. )עבור מסכי 32 אינץ' בלבד( או בורגי M6 )עבור מסכי 43/50/55 אינץ' בלבד(. גודל מסך )אינץ'( גובה נדרש )מ"מ( 400 x x x x 100 עומק חריץ VESA 17( 4 x M6 מ"מ( 17.5( 4 x M6 מ"מ( 14.5( 4 x M6 מ"מ( 16( 4 x M6 מ"מ( עברית 15

18 הערה: פתרון של התקנה על הקיר אינו נכלל ביחידה ונמכר בנפרד. לקבלת מידע נוסף פנה אל נציג.NEC יש להשתמש בברגים באורך המתאים )עובי זווית התמיכה על הקיר + עומק חור.)VESA אין למקם את המסך בכיוון לאורך זהירות: אל תסובב את המסך מכיוון לרוחב אל כיוון לאורך. עברית 16

19 אוורור החריצים והפתחים שבמסך מיועדים לאוורור הדרוש. כדי להבטיח תפעול אמין של המסך וכדי להגן עליו מפני חימום יתר, אין לחסום את החריצים והפתחים אף פעם. ללא אוורור נאות, המסך עלול לצבור אבק ולכלוך. לצורך אוורור נאות יש להקפיד על הכללים הבאים: אל תתקין את המסך כשפניו כלפי מעלה, מטה או הצידה. אל תתקין את המסך כשהוא הפוך. לעולם אל תכסה את החריצים והפתחים בבד או בכל חומר אחר. לעולם אל תחסום את החריצים והפתחים, למשל עלידי הנחת המסך על מיטה, ספה, שטיח או משטח דומה מסוג אחר. לעולם אל תניח את המסך בחלל סגור, כמו מדף ספרים או ארון מובנה, אלא אם יש בו אוורור נאות. יש להשאיר מרווח מסביב למסך, כפי שמוצג בתרשים שלהלן. אם לא, זרימת האוויר לא תספיק והמסך עלול להתחמם, מה שעלול לגרום לשריפה או לנזק למערכת המסך. התקנה על קיר עברית 30 ס"מ 10 ס"מ 10 ס"מ השאר רווח זה לפחות, מסביב למערכת. 10 ס"מ 6 ס"מ עברית 17

20 לשימוש רק עם זווית תמיכה מתאימה, עם מינימום משקל/עומס: אנא עיין בעמוד המפרט. יחידה ללא משקל בסיס: הציוד ואמצעי ההצבה שלו צריכים להיות מאובטחים במהלך הבדיקה. ערכת הרכבה על הקיר, מרחק זווית מהקיר תואם VESA, קוטר ברגים: אנא עיין בעמוד המפרט. התקנה על מעמד 30 ס"מ 10 ס"מ 10 ס"מ השאר רווח זה לפחות, מסביב למערכת. 10 ס"מ )E327 / E437Q / E507Q / E557Q( 15 ס"מ )E657Q( לעולם אל תתקין את המסך במקום שבו אין מספיק זרימת אוויר. עברית 18

21 מנע התהפכות בעת שימוש במסך עם המעמד השולחני האופציונלי, יש לחבר את המסך לקיר באמצעות כבל או שרשרת המסוגלים לתמוך במשקל המסך כדי למנוע מהמסךת ליפול. עברית E657Q 400 מ"מ חורי הברגים כבל או שרשרת תופסן בורג )M6( 400:E507Q/E557Q מ"מ 200:E437Q מ"מ E327:100 מ"מ E557Q / E507Q / E437Q / E327 חורי הברגים כבל או שרשרת תופסן בורג )M4:E327 ;M6:E437Q/E507Q/E557Q( לפני חיבור המסך לקיר, יש לוודא שהקיר יכול לתמוך במשקל המסך. זהירות: יש להקפיד להסיר את הכבל או את השרשרת מהקיר לפני העברת המסך. אובייקטים וחורי אוורור לעולם אל תדחוף אובייקטים מכל סוג שהוא לתוך המסך דרך חריצי הארונית, הם עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכנות או לקצר חלקים וכך לגרום לשריפה או למכת חשמל. אל תניח עצמים כלשהם על גבי המסך. עברית 19

22 הנח את המסך על משטח יציב ודא שהמסך מונח במקום שיש בו זרימת אוויר חופשית. אל תכסה את פתחי האוורור בחלקו האחורי. אל תמקם את המסך ליד מקורות אש גלויה. אל תמקם את המסך בסביבה שחשופה לחום, לקרינת שמש ישירה, לגשם או למים. אל תחשוף את הציוד לנוזלים מכל סוג שהוא. דק' דקה אחת התקנת סוללות והחלפתן השלט רחוק מופעל עלידי שתי סוללות 1.5V. AAA כדי להתקין או להחליף סוללות: 1 פתח 1. את מכסה הסוללות בשלט עלידי דחיפה ומשיכה שלו בכיוון החץ. 2 הכנס 2. לשלט שתי סוללות בגודל.AAA בעת החלפת סוללות ישנות, הוצא אותן בדחיפה לכיוון הקפיצים והרם אותן מהשלט. 3 התאם 3. את הסוללות לסימני הפלוס )+( והמינוס )( בתא הסוללות. 4 הכנס 4. קודם את חלקה התחתון של הסוללה, צד המינוס, לתא הסוללות, דחוף אותה לכיוון הקפיצים והכנס את חלקה העליון, צד הפלוס, למקום. אל תפעיל כוח על הסוללה. 5 סגור 5. את מכסה הסוללות ושים לב שהלשוניות שלו מונחות בחורים המתאימים, ולאחר מכן החלק את המכסה כלפי מטה, עד שהוא נסגר ומשמיע קליק. עברית 20

23 חיבור למקור חשמל יש להתקין את המסך בסמוך לשקע חשמל שניתן לגשת אליו בקלות. הכנס את הפינים כך שהם ייכנסו במלואם לתוך השקע. חיבור רופף עלול לגרום לתמונה מטושטשת. עברית אם מגיע חשמל למסך, נורית ה LED הקדמית בתחתית המסך תידלק בצבע אדום, או שהיא לא תידלק. נורית אדומה פירושה שהמסך נמצא במצב המתנה.)standby( הפעלה/כיבוי של המסך החדש לחץ על כפתור ההפעלה שבשלט או לחץ על כפתור ההפעלה הנמצא בצידו של המסך. המסך יידלק. כפתור הפעלה או סטטוס מצב החשמל במצב,ON המסך פועל באופן הבא אם אין קלט של אותות חיצוניים. מצב Auto Standby )מצב חיסכון מוגבר באנרגיה( אדום Auto Power save )מצב חיסכון באנרגיה( אדום מהבהב ON )מופעל( סטטוס LED ללא עברית 21

24 ]1 ] ההגדרה HOME מוגדרת תחת 'אפשרויות אנרגיה' וההגדרה 'ללא' מוגדרת תחת ההגדרה Input Detection והגדרת LAN מוגדרת תחת Control Inter face בתפריט התצוגה על המסך. 111 כאשר ההתקן החיצוני מחובר למסוף,VGA מופיע תפריט,NO SIGNAL ו 10 שניות לאחר מכן המסך עובר למצב.Auto Power save 112 במצב Auto Power save במסך,VGA כאשר המסך מקבל אות מהתקן ה VGA החיצוני, הוא עובר אוטומטית למצב.ON אם קישור ה LANLINK אבד ו 3 דקות לאחר מכן המסך עובר למצב.Auto Standby הערה: שים לב שבמצב Auto Power save במסוף,VGA המסך אינו עובר אוטומטית למצב ON אפילו אם יש קלט אותות מהתקן חיצוני באמצעות,HDMI וידאו מסוג component או וידאו מסוג.composite אם הכבל החשמלי מנותק בשלב Auto Power save במסך,VGA המסך יתחיל לפעול במצב Auto Standby בפעם הבאה שהוא יופעל. 113 כאשר ההתקן החיצוני מחובר למסוף אחר,HDMI( וידאו מסוג component או וידאו מסוג,)composite התפריט NO SIGNAL מופיע, ו 10 דקות לאחר מכן המסך עובר למצב.Auto Power save 114 לדוגמה, במצב Auto Power save במסוף,HDMI1 כאשר המסך מקבל אות מהתקן ה HDMI1 החיצוני, הוא עובר אוטומטית למצב.ON אם קישור ה LANLINK אבד ו 3 דקות לאחר מכן המסך עובר למצב.Auto Standby הערה: לדוגמה, שים לב שבמצב Auto Power save במסוף,HDMI1 המסך אינו עובר אוטומטית למצב ON אפילו אם יש קלט אותות מהתקן חיצוני באמצעות,HDMI3,HDMI2,VGA וידאו מסוג component או וידאו מסוג.composite אם הכבל החשמלי מנותק בשלב Auto Power save במסוף וידאו מסוג component או וידאו מסוג composite ב HDMI1, xx,hdmi3,hdmi2 יתחיל לפעול במצב Auto Standby בפעם הבאה שהוא יופעל. ]2[ הגדרת RETAIL מוגדרת תחת Energy Options והגדרת "ללא" מוגדרת תחת Input Detection והגדרת LAN מוגדרת תחת Control Inter face בתפריט התצוגה על המסך. 221 כאשר התקן חיצוני מחובר למסוף,VGA, HDMI וידאו מסוג component או וידאו מסוג,composite יוצג התפריט.NO SIGNAL המסך נשאר במצב.ON 222 לדוגמה, במצב ON במסוף,HDMI1 כאשר הצג מקבל אות מהתקן HDMI1 חיצוני, המסך ותפריט NO SIGNAL ייעלמו ויוצג התוכן. הערה: המסך נשאר במצב ON בזמן הגדרת,RETAIL כך שהגדרת RETAIL הוא מצב צריכת אנרגיה גבוהה יותר. עברית 22

25 ]3[ הגדרת OFFICE מוגדרת תחת Energy Options והגדרת "ללא" מוגדרת תחת Input Detection והגדרת LAN מוגדרת תחת Control Inter face בתפריט התצוגה על המסך. 331 כאשר ההתקן החיצוני מחובר למסוף,VGA מופיע תפריט,NO SIGNAL ו 10 שניות לאחר מכן המסך עובר למצב.Auto Power save 332 במצב Auto Power save במסך,VGA כאשר המסך מקבל אות מהתקן ה VGA החיצוני, הוא עובר אוטומטית למצב.ON 333 לדוגמה, במצב Auto Power save במצב אובדן אות, כאשר המסך אינו מקבל אות קישור ממסוף ה LAN, המסך עדיין שומר על מצב.Auto Power save עברית הערה: שים לב שבמצב Auto Power save במסוף,VGA המסך אינו עובר אוטומטית למצב ON אפילו אם יש קלט אותות מהתקן חיצוני באמצעות,HDMI וידאו מסוג component או וידאו מסוג.composite אם הכבל החשמלי מנותק בשלב Auto Power save במסך,VGA המסך יתחיל לפעול במצב Auto Standby בפעם הבאה שהוא יופעל. 334 כאשר ההתקן החיצוני מחובר למסוף אחר,HDMI( וידאו מסוג component או וידאו מסוג,)composite התפריט NO SIGNAL מופיע, ו 10 דקות לאחר מכן המסך עובר למצב.Auto Power save 335 לדוגמה, במצב Auto Power save במסוף,HDMI1 כאשר המסך מקבל אות מהתקן ה HDMI1 החיצוני, הוא עובר אוטומטית למצב.ON 336 לדוגמה, במצב Auto Power save במצב אובדן אות, כאשר המסך אינו מקבל אות קישור ממסוף ה LAN, המסך עדיין שומר על מצב.Auto Power save הערה: לדוגמא, שים לב כי במצבsave Auto Power במסוף,HDMI1 הצג אינו עובר אוטומטית למצב ON אם מגיע אות מההתקן החיצוני באמצעות,HDMI3,HDMI2,VGA וידאו מסוג.composite או וידאו מסוג component אם הכבל החשמלי מנותק בשלב Auto Power save במסוף וידאו מסוג component או וידאו מסוג, composite HDMI1,,HDMI3,HDMI2 המסך יתחיל לפעול במצב Auto Standby בפעם הבאה שהוא יופעל. הערה: בעת שינוי הגדרת )Home/Retail/Office( תחת תפקוד Energy Options )אפשרויות אנרגיה(, ערכי ההגדרה בתפריט Video Menu חוסרים לערך ברירת המחדל. בנוסף, אם מצב Retail הוגדר תחת תפקוד Energy Options )אפשרויות אנרגיה(, ערכי ההגדרה ב Menu Video חוזרים לערך ברירת המחדל לאחר הפעלה/הפסקה של מקור המתח, שינוי מצב הפעלה/הפסקה בכפתור ההפעלה בשלט או בצד המסך. עברית 23

26 מדריך חיבור מקור E657Q מתח AC ❶ ❷ ❸ 10 ❾ ❽ ❼ ❻ ❺ ❹ VGA1 1. התחבר לוידאו של המחשב שלך. 2 יציאת 2. USB1 לשימוש עבור גישה אל קבצי תמונות, מוזיקה וסרטים. וודא כי הצורה והכיוון של המחבר מותאמת כראוי בעת חיבור התקן ה USB או הכבל. )HDMI3,HDMI2,HDMI1( HDMI3.3 התחבר למכשירי ה HDMI שלך.מסוף HDMI1 יכול לתמוך בפונקציות ARC )ערוץ החזר שמע(. פלט ARC אינו פועל עם אפקטי קול )מצב קול, באלאנס, בס,.)Treble on OSD SPDIF OUT4 4. השתמש בכבל אודיו דיגיטלי כדי לחבר למערכת סטריאו ביתית. פלט SPDIF אינו פועל עם אפקטי קול )מצב קול, באלאנס, בס,.)Treble on OSD פלט SPDIF אינו פועל עם פונקציית Auto של הרמקולים הפנימיים ב OSD. AUDIO IN5 5. התחבר לשמע של המחשב שלך. COMPONENT / AV IN6.6,)Pr( אדום,)Pb( כחול )Y(, חיבור לציוד וידאו דיגיטלי לווידאו ירוק :Component ואודיו תואם לבן )L( ואדום )R(. :Composite חיבור לציוד וידאו דיגיטלי לווידאו ירוק,)AV( שקעים או שקעי אודיו תואמים לבן )L( ואדום )R(. עברית 24

27 RS232C7 7. חיבור למחשב, מקבל את פקודות הבקרה מהמחשב. 8 יציאת.8 (RJ45) LAN חיבור.LAN 9 יציאת 9. USB2 יציאת ספק מתח 5V/2A )מקסימלי( אנא וודא שהצורה והכיוון של המחבר הם בהתאמה כאשר את מחבר את מכשיר או את כבל ה USB. כאשר אתה משתמש ביציאת )2A( USB לחשמל, השתמש בכבל USB התומך ב 2A. אל תקשור את כבל ה USB. זה עלול לגרום לחום או לשריפה. 1 אוזניות 010 חבר את האוזניות שלך. עברית E557Q / E507Q / E437Q / E327 מתח AC ❶ ❷ ❸ 10 ❾ ❽ ❼ ❻ ❺ ❹ VGA1 1. התחבר לוידאו של המחשב שלך. 2 יציאת 2. USB1 לשימוש עבור גישה אל קבצי תמונות, מוזיקה וסרטים. וודא כי הצורה והכיוון של המחבר מותאמת כראוי בעת חיבור התקן ה USB או הכבל. )HDMI3,HDMI2,HDMI1( HDMI3.3 התחבר למכשירי ה HDMI שלך.מסוף HDMI1 יכול לתמוך בפונקציות ARC )ערוץ החזר שמע(. פלט ARC אינו פועל עם אפקטי קול )מצב קול, באלאנס, בס,.)Treble on OSD SPDIF OUT4 4. השתמש בכבל אודיו דיגיטלי כדי לחבר למערכת סטריאו ביתית. פלט SPDIF אינו פועל עם אפקטי קול )מצב קול, באלאנס, בס,.)Treble on OSD פלט SPDIF אינו פועל עם פונקציית Auto של הרמקולים הפנימיים ב OSD. עברית 25

28 AUDIO IN5 5. התחבר לשמע של המחשב שלך. COMPONENT / AV IN6.6,)Pr( אדום,)Pb( כחול )Y(, חיבור לציוד וידאו דיגיטלי לווידאו ירוק :Component ואודיו תואם לבן )L( ואדום )R(. :Composite חיבור לציוד וידאו דיגיטלי לווידאו ירוק,)AV( שקעים או שקעי אודיו תואמים לבן )L( ואדום )R(. RS232C7 7. חיבור למחשב, מקבל את פקודות הבקרה מהמחשב. 8 יציאת.8 (RJ45) LAN חיבור.LAN 9 יציאת 9. USB2 יציאת ספק מתח 5V/2A )מקסימלי( אנא וודא שהצורה והכיוון של המחבר הם בהתאמה כאשר את מחבר את מכשיר או את כבל ה USB. כאשר אתה משתמש ביציאת )2A( USB לחשמל, השתמש בכבל USB התומך ב 2A. אל תקשור את כבל ה USB. זה עלול לגרום לחום או לשריפה. 1 אוזניות 010 חבר את האוזניות שלך. לאחר שמכשיר ה AV מחובר, לחץ על כפתור Source )מקור( בשלט כדי לבחור את המקור הרלוונטי. )למשל: לחץ על COMP כדי לבחור "COMPONENT" אם חיברת מקור לקלט ).Component PRE CH עברית 26

29 עברית,,, השתמש בתפריט ה USB ובפונקציית.HDMI CEC MTS אין פעולה. CHList PRE CH שימוש בשלט )Power( לחץ כדי להדליק/לכבות )המתנה( את המכשיר. )הערה: כדי לכבות לגמרי את המכשיר, נתק את הכבל מהחשמל(. TV אין פעולה. AV לחץ כדי לבחור מצב של מקור.Composite COMP לחץ כדי לבחור מצב של מקור.Component HDMI/PC לחץ כמה פעמים כדי לבחור מצב מקור PC.HDMI או IN Wide לחץ כדי לבחור את יחס ההצגה של המסך: רגיל/זום/רחב/קולנוע/אוטומטי )זמינות היחס היא בהתאם לקלטי וידאו שונים.( 0 9 / אין פעולה. PRE CH אין פעולה. Source לחץ כמה פעמים כדי לבחור את מקורות הקלט השונים. Mute השתק את הקול או בטל את ההשתקה. VOL + / VOL לחץ + או כדי להתאים את עוצמת הקול. CH + / CH אין פעולה. Exit לחץ כדי לצאת מתפריט ה OSD. Display לחץ כדי להציג פרטים. FAV אין פעולה. Menu לחץ כדי לפתוח את תפריט ה OSD. OK,,,, לחץ כדי לבחור או לאשר את פריטי הפונקציה השונים בתפריט. עברית 27

30 Picture לחץ כדי לבחור את מצב התמונה: דינמי/ רגיל/חסכון באנרגיה/תאטרון/משחקים/ מותאם אישית/וידאו HDR או HDR דינמי )למעט E327( Audio לחץ כדי לבחור את מצב הקול: רגיל/סרט/ מוזיקה/חדשות/מותאם אישית CHList אין פעולה. C C אין פעולה. טווח ההפעלה של השלט כוון את חלקו העליון של השלט אל החיישן המרוחק של המסך במהלך הפעלה באמצעות כפתורי השלט. השתמש בשלט במרחק של כ 7 מטר מהחיישן או בזווית אופקית ואנכית של עד 30 מעלות במרחק של כ 3.5 מטר. זהירות: חשוב, ייתכן שהשלט לא יפעל אם קרינת שמש ישירה או תאורה חזקה פוגעות בחיישן של השלט או כאשר יש אובייקט כלשהו בין השלט לחיישן. עברית 28

31 טבלת תזמון רזולוציה 480p x i x 720 קצב רענון )הרץ( עברית E657Q E557Q וידאו HDMI E507Q E437Q E327 Component p x i x p x p x p x i x p x p x p x 4096 E657Q HDMI PC E557Q E507Q E437Q E327 E657Q E557Q VGA E507Q E437Q E327 רזולוציה קצב רענון )הרץ( x x x x x x x x 1280 )RB( x x x x x x x x x x x x x x 2560 עברית 29

32 ניווט בתפריט המופיע במסך תפריט Video Video Menu )תפריט וידאו( מאפשר להתאים פריטי וידאו. HDMI 1 Video לחץ על כפתור Menu כדי להציג את התפריט ועל כפתור Exit כדי לצאת מהתפריט הראשי. השתמש בכפתורי הניווט כדי לעבור בין פריטים, לבחור, להתאים או לאשר פריט ב OSD )התפריט המופיע במסך(. הערה: חלק מן התכונות עשויות להיות זמינות בתנאים מיוחדים. Picture Mode Advanced Video Backlight Brightness Contrast Color Tint Sharpness Rest Video Settings HDR Video Dynamic Standard Energy Savings Theater Game Custom MOVE SELECT RETURN EXIT Picture Mode1.1 היכנס לתפריט זה כדי לבחור מתוך הגדרות התמונה הקבועות מראש ולהתאים את ביצועי המסך: Dynamic / Standard / Energy Savings / Theater / Game / Custom )Dynamic( HDR Video )למעט E327( )תלוי בפורמט תוכן הקלט(. Advanced Video2.2 בחר הגדרות וידאו מתקדמות. ]Aspect Ratio[ התאמת גודל התמונה למסך: Normal / Zoom / Wide / Cinema / Auto ]Backlight Dimming[ מטב את בהירות האור האחורי כדי לשפר את הניגודיות ולהפחית את צריכת החשמל הכוללת. Off / Low / High ]Color Temperature[ בחר גוון לבן של התמונה. Cool / Normal / Warm / Native ]Noise Reduction[ הגדרה להפחתת רעש בווידאו. Off / Low / Mid / High ]Adaptive Contrast[ שיפור הניגודיות בין אפלה לבהירות, כדי לשפר את איכות התמונה. Off / On ]Gamma[ כוונן את בהירות הטווח הבינוני של התמונה. Low / Mid / High ]Room Light Sensing[ כאשר הוא מופעל, אור הסביבה יילקח בחשבון כדי לקבוע את איכות הצפיה של התמונה הסופית. On / Off E557Q / עבור )רק ]MEMC[ )E657Q בחר רמות חלקות של סצינות בתנועה מהירה. Off / Smooth / Ultra Smooth / 24p Film Mode ]Color Enhance[ שנה את הצבע והרוויה של התמונה כדי להפוך את התמונה לצבעונית וחיונית יותר. Off / Vivid / Wide )E327 )למעט ]HDR Mode[ בחר את חוויית ההארה השונה של תוכן.HDR Auto / Low / Mid / High Backlight3.3 הגדר את בהירות התאורה האחורית מ אם Room Light Sensing מופעל, הגדרת Backlight מושבתת. עברית 30

33 עברית Bass3.3 שיפור התדירויות הנמוכות Treble4.4 שיפור התדירויות הגבוהות Brightness4.4 התאמת בהירות התמונה, בתחום Contrast5.5 התאמת ניגודיות התמונה, בתחום Color6.6 התאמת צבע התמונה, בתחום Tint7.7 התאמת גוון הצבע )אדום, ירוק, כחול( של התמונה, בין R50 ל G50. Sharpness8.8 התאם את קצוות האוביקט כדי למטב את פרטי התמונה מ Reset Video Settings9.9 אפס את הגדרות הווידאו להגדרות ברירת המחדל של היצרן. תפריט Audio תפריט זה מספק למשתמש אפשרות להתאים את הגדרות השמע, האודיו. Internal Speakers5.5 בחר Off כדי לכבות את הרמקולים הפנימיים. בחר On כדי להפעיל את הרמקולים הפנימיים. בבחירת,Auto הצליל יועבר לאוזניות אם הן מחוברות. אחרת הרמקול יוציא את הצליל. Digital Output6.6 בחירת אפשרויות של פלט אופטי: RAW או PCM )זמין לערוצים דיגיטליים בלבד או למקור קלט )HDMI PC Audio Input7.7 מאפשר למשתמש לבחור את מקור השמע משקע השמע במחשב כאשר תזמון מחשב / DVI נכנס ליציאות.HDMI Off / On Reset Audio Settings8.8 אפס הגדרות אודיו להגדרות ברירת המחדל של היצרן. HDMI 1 Audio Sound Mode Balance Bass Treble Internal Speakers Digital Output PC Audio Input Reset Audio Settings Standard Movie Music News Custom MOVE SELECT RETURN EXIT Sound Mode1.1 בחירה במצבי אודיו מוגדרים מראש: Standard / Movie / Music / News / Custom Balance2.2 התאם את איזון האודיו ברמקול השמאלי והימני הפנימיים של המסך בין L50 ל R50. עברית 31

34 תפריט Setup בהתאם לדרישות השונות במצבי מקורות שונים, יש תכונות שעשויות שלא להופיע )מושבתות( בתפריט. ]Enable CEC[ בחר On כדי לאפשר.HDMI CEC ]Audio Receiver[ בחר On כדי לאפשר את תפקוד ARC )ערוץ חזרת שמע(. ARC הוא קישור שמע שיכול להחליף כבלים אחרים בין המסך לבין מערכת המקלט או הרמקולים. מסוף HDMI1 יכול לתמוך בתפקוד.ARC ]Device List[ הצגת רשימת ההתקנים. Energy Options6.6 מצב Home מיועד לשימוש ביתי, ויחסוך אנרגיה רבה. במצב זה הצג עובר אוטומטית למצב Auto Power Auto Standby ואחרי כן למצב save כאשר אין קלט חיצוני. מצב Retail צורך יחסית יותר אנרגיה. במצב זה המסך אינו עובר אוטומטית למצב Auto Power save או למצב Auto Standby כאשר אין קלט חיצוני. מצב Office הוא מצב בין מצב Home לבין מצב.Retail במצב זה המסך עובר אוטומטית למצב Auto Power Auto אבל לא ימשיך למצב save Standby כאשר אין קלט חיצוני. Auto Power Down7.7 בחר On כדי לאפשר כיבוי אוטומטי של המסך כאשר אינך לוחץ על אף כפתור במשך 4 שעות. Sleep Timer8.8 כמה זמן יעבור עד לכיבוי אוטומטי של התצוגה. Off / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 )דקות( HDMI 1 Setup Menu Language Input Labels Key Lock IR Lock Setting HDMI CEC Energy Options Auto Power Down Sleep Timer No Signal Menu HDMI 1 English Español Français 日本語中文 Deutsch Русский Italiano Čeština MOVE SELECT RETURN EXIT Setup USB2 Standby Power RGB Options Input Detection HDMI Signal Option System Info Reset AV & Setup Reset all settings to the factory values. Yes No MOVE SELECT RETURN EXIT Menu Language1.1 בחר את השפה שבה יופיע התפריט. English / Español / Français / 日本語 / 中文 / Deutsch / Русский / Italiano / Čeština Input Labels2.2 צור תוויות להתקנים המחוברים לתצוגה שלך. Key Lock3.3 נעילה או שחרור נעילה של לחצן ההפעלה בלוח התצוגה. IR Lock Setting4.4 בחר On כדי לנעול את השלט, והשלט ישבית את השליטה במסך. לחץ על Display למשך 5 שניות כדי לבטל את הנעילה. HDMI CEC5.5 פונקציה זו מאפשרת לשלוט בהתקן תואם HDMI CEC שמחובר דרך מחבר.HDMI עברית 32

35 עברית No Signal Menu9.9 בחר כמה זמן תוצג ההודעה No Signal )אין אות(. Off / 10 seconds / 30 seconds / 1 minutes / 5 minutes / 10 minutes / 15 minutes USB2 Stanby Power1010 בחר ב On על מנת לשמור את אספקת החשמל ליציאה USB2 בעת מצבsave Auto Power או מצב Auto.Standby RGB Options1 111 )זמין רק לקלט,VGA וכאשר אין קלט של אותות )VGA ]Auto Adjust[ התאמה אוטומטית של הגדרות תמונה כמו מיקום. ]H. Position[ התאמה של מיקום אופקי. ]V. Position[ התאמה של מיקום אנכי. ]Clock[ הגדר לרמה המינימלית אם יש רעש. ]Phase[ מניעת הבהוב ועיוות תמונה. ]Reset RGB Options[ איפוס אפשרויות RGB להגדרות ברירת המחדל של היצרן. Input Detection1212 כשהיא מופעלת על ידי אובדן האות של מקור הקלט הנוכחי, המערכת תעבור בין מקורות הקלט לפי סדר )ראשון( או לפי סדרי עדיפויות מוגדרים מראש על ידי המשתמש )מותאם אישית(. None / First / Custom : None המסך לא יחפש אותות ביציאות קלט הוידאו האחרות. : First כאשר קלט הוידאו הנוכחי אינו קיים, המסך מחפש אות וידאו מכניסת קלט וידאו אחרת. אם קיים אות וידאו בקלט השני, המסך יעבור אוטומטית ממקור הווידאו הנוכחי למקור וידאו פעיל זה. המסך לא יחפש אותות וידאו אחרים בזמן שמקור הוידאו הנוכחי קיים. : Custom מגדיר את העדיפות של אותות קלט. כאשר CUSTOM נבחר, המסך מחפש בקלט שהוגדר מראש בלבד. HDMI Signal Option1313 )למעט )E327 בחר את האפשרות EDID לפי מכשירי המקור שלך. אם מופיעה על המסך הודעת חלון קופץ ללא הודעת שמע או ללא תצוגת תמונות, שנה אפשרות זו לסטנדרט. HDMI הצגת פורמט Standard באיכות רגילה כגון תוכן 4K 30Hz או FHD HDMI מהתקני מקור עם.HDCP 1.4 הצג פורמטHDMI Professional באיכות גבוהה כגון תוכן 4K 60Hz ו HDR מהתקני מקור עם 2.2.HDCP System Info1414 ציון נתוני המסך. Reset AV & Setup1515 איפוס כל הגדרות ה,Video,Audio ו Setup להגדרות ברירת המחדל של היצרן. )למעט הגדרות רשת( עברית 33

36 HDMI 1 Control Settings Control Interface Network Settings Monitor ID תפריט Control Settings LAN RS232C MOVE SELECT RETURN EXIT Control Interface1.1 הגדר את ערוץ התקשורת הנתמך על ידי תוכנת האפליקציה בהתאם. : LAN פונקציית הרשת מופעלת. פונקציית RS232C מושבתת. RS232C פונקציית : RS232C מופעלת. פונקציית הרשת מושבתת. Network Settings2.2 מאפשר למשתמש להגדיר את הפרמטרים הקשורים לרשת. : DHCP Manual DNS ניתן להזין DNS כראשי ו DNS כמשני. : DHCP ON הפעלת אפשרות זו מקצה באופן אוטומטי כתובת IP לצג משרת ה DHCP שלך. : DHCP OFF השבתת אפשרות זו מאפשרת לך להזין כתובת IP קבועה ונתוני מסיכת רשת משנה שהושגו ממנהל הרשת שלך. ADDRESS[ ]IP הגדר את כתובת ה IP שלך עבור המסך המחובר לרשת MASK[ ]SUBNET הגדר את נתוני מסיכת רשת המשנה עבור המסך המחובר לרשת GATEWAY[ ]DEFAULT הגדר את שער ברירת המחדל עבור המסך המחובר לרשת PRIMARY[ ]DNS הגדר את הגדרות שרת ה DNS הראשוני של הרשת המחוברת לצג. SECONDARY[ ]DNS הזן את הגדרות שרת ה DNS המשניות של הרשת המחוברת לצג. ADDRESS[ ]MAC מציג את כתובת ה MAC. אינך יכול לשנות ]SAVE[ באפשרותך לשמור הגדרות אלה. Monitor ID3.3 הגדר את מספר הזיהוי של המסך שלך מ USB Demo Mode הצג יכול להפעיל באופן אוטומטי קובצי תמונה, מוזיקה או וידאו מהתקן אחסון.USB Demo באמצעות מצב USB HDMI 1 USB USB Demo Mode Caution Window Off Photo Music Movie MOVE SELECT RETURN EXIT אפשר USB Demo Mode מגדירים את מצב RETAIL ב Energy Options )אפשרויות אנרגיה( בתפריט המופיע על גבי המסך. מצב USB Demo מופעל במצב.RETAIL לחץ על הכפתור MENU כדי לפתוח את תפריט.OSD עבור לדף USB ובחר את USB Demo.Mode בחר איזה סוג קובץ יופעל במצב USB.Demo עברית 34

37 התחל USB Demo Mode מצב Demo יופעל באופן אוטומטי כאשר: מצב USB Demo Mode מופעל. תיקיית דמו בשם "NDS_DEMO" מאוחסנת בהתקן אחסון.USB מקורות הקלט אינם מוגדרים אל.USB אין תצוגת OSD במסך מלבד found" "No signal / No channel )לא נמצא אות/ערוץ(. אין פעולת משתמש במשך יותר מ 8 שניות. Current Time2.2 הגדרת הזמן הנוכחי לפני שימוש בפונקציה זו. Power On3.3 הגדרת הזמן שבו המסך יידלק. Power Off4.4 הגדרת הזמן לכיבוי המסך. עברית הפעל קבצים ב Mode USB Demo במהלך מצב דמו: הכפתורים,Power עוצמת Volume Mute בשלט הם פונקציונליים. אבל כל הכפתורים האחרים יפריעו להפעלה במצב דמו ויחזירו למקור הקודם. גם הסרת התקן אחסון USB תעצור הפעלה במצב דמו. אם המסך יכובה במהלך מצב דמו, הוא ימשיך במצב דמו בעת ההפעלה הבאה של המסך )אם התקן אחסון USB עדיין מחובר(. HDMI 1 תפריט Scheduling Scheduling Schedule Status Current Time Power On Power Off Off On MOVE SELECT RETURN EXIT Schedule Status1.1 פונקציה זו מאפשרת לכבות ולהדליק את המסך באופן אוטומטי. בחר On כדי לאפשר Time.Schedule עברית 35

38 ניווט בתפריט ה USB )נגן המדיה( תפריט USB ניתן לדפדף בין תמונות, להאזין למוזיקה או להפעיל קטעי וידאו מהתקן ה USB. Movie Music Photo Device Found: 1 לחץ על הכפתור Exit כדי לצאת ממצב Source או ללחוץ על הכפתור USB כדי לבחור מקור אחר ליציאה. שליטה מתוך תיקיה: לחץ על הכפתורים,,, כדי לעבור בין הקבצים. לחץ על כפתור OK כדי לפתוח תיקיה ולחץ על הלחצן כדי להפעיל את הקובץ שבחרת. לחץ על הכפתור EXIT כדי לחזור לדף Media Type Select )בחירת סוג מדיה(. שליטה על סרגל הפעולות: לחץ על כפתור Menu כדי להציג את סרגל הפעולות בתחתית המסך. לחץ על כפתור Display כדי להציג את חלון המידע. לחץ על הכפתורים, כדי לבחור את הפריט בסרגל הפעולות. לחץ על EXIT כדי להסתיר את סרגל הפעולות. שליטה תוך כדי צפייה בתמונות: בחר Play או לחץ על הכפתור כדי להפעיל מצגת תמונות. בחר Pause או לחץ על הכפתור כדי להשהות את התמונה המוצגת. בחר Previous או לחץ על הכפתור כדי לעבור לתמונה הקודמת. בחר Next או לחץ על הכפתור כדי לעבור לתמונה הבאה. בחר Stop או לחץ על הכפתור כדי לעצור את התמונה המוצגת. בחר Repeat ב" OPTIONS " כדי לחזור על קבצים בתיקייה עם Repeat None / Repeat One / Repeat All /.Repeat Random Repeat None לאחר תחילת הפעלה של קבצים שנבחרו בתפריט, כל קובץ באותה התיקייה יופעל פעם אחת לפי הסדר עד הקובץ האחרון. בנוסף, אם תתחיל הפעלה של מספר קבצים המסומנים בתפריט, הם יופעלו פעם אחת. Repeat One הקובץ היחיד שמסומן או נבחר בתפריט יופעל ברצף. Repeat All כל הקבצים באותה התיקייה יופעלו ברצף. בנוסף, אם מספר קבצים מסומנים בתפריט ומופעלים, הם יופעלו ברצף. Repeat Random בחר כדי להפעיל תמונות בתיקייה באופן אקראי. בחר Play list כדי להציג רשימת הצגת תמונות או לבחור תמונה מהרשימה לצורך הפעלתה. בחר Info או לחץ על הכפתור Display כדי להציג את המידע של התמונה המופעלת. בחר Rotate+ או Rotate כדי לסובב את התמונה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון. בחר Enlarge או Shrink כדי להחליף תמונה התאם את הגודל מתוך 4 סגנונות. X1 / X2 / X4 / X8,X1/8 / X1/4 / X1/2 / X1 בחר Move כדי לגלול את התמונה באמצעות השלט. )ניתן ליישום רק עבור סגנונות Zoom 4,Zoom 2 ו 8 ).Zoom עברית 36

39 שליטה תוך כדי שמיעת מוזיקה או הפעלת קטעי וידאו: בחר Play או לחץ על הכפתור כדי להפעיל את הקובץ. בחר Pause או לחץ על הכפתור כדי להשהות את הקובץ המופעל. בחר REW כדי להריץ במהירות לאחור. FB2X / FB4X / FB8X / FB16X / FB32 )עבור וידאו בלבד( בחר FF כדי להריץ במהירות קדימה. FF2X / FF4X / FF8X / FF16X / FF32 )עבור וידאו בלבד( בחר Previous או לחץ על הכפתור כדי לעבור לקובץ הקודם. בעת הפעלת וידאו, לחץ פעם אחת כדי להפעיל מההתחלה; לחץ פעמיים כדי לעבור לקובץ הקודם. בחר Next או לחץ על הכפתור כדי לעבור לקובץ הבא. בחר Stop או לחעל הכפתור כדי להפסיק את הקובץ המופעל. בחר Repeat ב" OPTIONS " כדי לחזור על קבצים בתיקייה עם / None Repeat. Repeat One / Repeat All Repeat None לאחר תחילת הפעלה של קבצים שנבחרו בתפריט, כל קובץ באותה התיקייה יופעל פעם אחת לפי הסדר עד הקובץ האחרון. בנוסף, אם תתחיל הפעלה של מספר קבצים המסומנים בתפריט, הם יופעלו פעם אחת. Repeat One הקובץ היחיד שמסומן או נבחר בתפריט יופעל ברצף. Repeat All כל הקבצים באותה התיקייה יופעלו ברצף. בנוסף, אם מספר קבצים מסומנים בתפריט ומופעלים, הם יופעלו ברצף. Repeat Random בחר Random כדי להפעיל מוזיקה או וידאו בתיקייה באופן אקראי. עברית ABRepeat בחר ABRepeat כדי לעבור על חלק מסוים בוידאו בלופ. )עבור וידאו בלבד( בחר Play list כדי להציג רשימת השמעה או לבחור קובץ מהרשימה לצורך הפעלתו. בחר Info או לחץ על הכפתור Display כדי להציג את המידע של הקובץ המופעל. בחר Wide או לחץ על הכפתור Wide כדי לבחור את יחס ההצגה תוך כדי הפעלת קובץ וידאו. 4:3 / 16:9 / Auto )עבור וידאו בלבד( זהירות: מומלץ מאוד להשתמש בהתקני אחסון מסיבי.USB ייתכן שלא ניתן יהיה להציג תמונת JPEG שנערכה במחשב. קבצים באיכות נמוכה יותר עשויים להופיע ברזולוציה נמוכה. אין אחריות לתמיכה בכל התקני ה USB. אין להשתמש ברכזת.)USB) HUB אין תמיכה ב USB מסוג multi.partition הערה: תומך במחבר USB מסוג,DC5V( A מקסימום.)500mA עבור מכשירי USB מעל,500mA אנו מציעים שימוש במתאם או במקור מתח חיצוני. אנו ממליצים על שימוש במכשיר USB אשר פורמט ל NTFS )מערכת קבצים בטכנולוגיה חדשה( עם מסך זה. כאשר ייעשה שימוש במכשיר USB עם מסך זה, אשר פורמט ל FAT16 או ל FAT32, יתכן שיופיע מסר על גבי המסך אשר יבקש ממך לסרוק את מכשיר ה USB. במקרה זה, אנא סרוק את מכשיר ה USB. עברית 37

40 פורמט הנתונים עבור USB מערכת קבצים נתמכת שכבת תיקיות מקסימלית פורמט נתונים מספר תמונות מקסימלי רזולוציית תמונה מינימלית רזולוציית תמונה מקסימלית Progressive( )DCT FAT16/32, NTFS 9 מצב תמונה JPEG, JPG, JPE פיקסלים 768 1,024 פיקסלים רזולוציית תמונה מקסימלית Baseline( )Sequential DCT פורמט נתונים קצב סיביות מבנה מכל מקודדמפענח וידאו מקודדמפענח אודיו 8,640 15,360 פיקסלים מצב מוזיקה MP3 32Kbps ~ 320Kbps מצב סרטים זהירות: לעתים, יתכן שלא ניתן יהיה לנגן קובץ וידאו אפילו אם כל התנאי המופעים למעלה מולאו. יתכן שלא ניתן יהיה לנגן את הקובץ כהלכה בהתאם לשיעור הביט. לא ניתן יהיה לנגן קבצי וידאו אשר נוצרו בעזרת מקודד אשר איננו נתמך על ידי הטלוויזיה. הערה: בשם התיקייה או בשם הקובץ ניתן יהיה להשתמש רק בתווים אלפאנומריים בעלי בייט יחיד. לא ניתן יהיה להשתמש בתווים בעלי בייט כפול. קוד התווים אשר נעשה בו שימוש עבור שם התיקייה ושם הקובץ עלול להיות שונה בהתאם למכשיר הדיגיטלי בו נעשה שימוש. MPG, MPEG, MPEG2TS, MPEG2PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV LPCM, MP3, AC 3, AAC, WMA standard, WMA 9 Professional עברית 38

41 תחזוקה ומיחזור טיפול במסך אל תשפשף את המסך ואל תפגע בו במשהו קשה שעלול לשרוט אותו, לפגוע בו או לגרום לו נזק תמידי. יש לנתק את כבל החשמל לפני ניקוי המסך. הסר אבק מהמסך ומהארונית עלידי ניגוב במטלית רכה ונקיה. אם יש צורך בניקוי נוסף, השתמש במטלית לחה ונקיה. אל תשתמש בנוזלי ניקוי, בתרסיסי ניקוי או בתמיסות מכל סוג שהוא. עברית אזהרה לגבי טלפונים ניידים הרחק את הטלפון הנייד מהמסך, כדי להימנע מהפרעות לתמונה או לקול, שעלולות לגרום נזק תמידי למסך. הוראות סיום מחזור החיים במטרה ליצור מוצרים ידידותיים לסביבה, המסך מכיל חומרים שניתנים למחזור ולשימוש חוזר. כאשר המסך מסיים את מחזור חייו, חברות המתמחות בכך יכולות להקטין ככל האפשר את הפסולת עלידי הפרדת החומרים הניתנים לשימוש חוזר מחומרים שלא ניתנים לשימוש חוזר. יש לסלק את המסך בהתאם לתקנות המקומיות. הצהרת אישור באיטלקית Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme.alle prescrizioni dell art. 1 dello stesso D.M. Si dichiara che l apparecchi עברית 39

42 נתוני היצרן לגבי מיחזור ואנרגיה חברת NEC DISPLAY SOLUTIONS מחויבת להגנה על הסביבה ומתייחסת למחזור בעדיפות גבוהה, תוך ניסיון להקטין ככל האפשר את העומס על הסביבה. אנו מעורבים בפיתוח מוצרים ידידותיים לסביבה, ושואפים תמיד לעזור בהגדרת תקנים ובתאימות לתקנים המוגדרים על ידי סוכנויות כמו Organisation for Standardization( ISO.(Swedish Trades Union) TCO או )International סילוק מוצר ישן של NEC המחזור נועד לשפר את הסביבה באמצעות שימוש חוזר, שדרוג, חידוש או השבחה של החומרים. אתרי מחזור ייעודיים מבטיחים טיפול הולם בחומרים מסוכנים לסביבה וסילוק בטוח שלהם. על מנת לוודא שמחזור המוצרים נעשה בצורה הטובה ביותר, חברת NEC DISPLAY SOLUTIONS מציעה מגוון של פרוצדורות מחזור ומייעצת לגבי אופן הטיפול במוצר בדרכים רגישות לסביבה, לאחר שהמוצרים הגיעו לסיום חייהם. כל המידע הדרוש בנוגע לסילוק המוצרים ומידע ספציפי למדינות ניתן למצוא באתרי האינטרנט הבאים שלנו: )באירופה(, )ביפן( או )בארה"ב(. חסכון באנרגיה למסך זה יש יכולות מתקדמות של חסכון באנרגיה. כאשר אות Display Power Management נשלח לצג, יופעל מצב החסכון באנרגיה. המסך נכנס לשני סוגים של מצבי חסכון באנרגיה כאשר תפקוד החסכון באנרגיה קובע את מצב.Home כאשר נבחר מצב,LAN המסך יעבור באופן אוטומטי למצב חסכון אוטומטי באנרגיה )מצב המתנה דרך הרשת(; וכאשר נבחר מצב,RS232C המסך יעבור באופן אוטומטי למצב המתנה אוטומטי )מצב המתנה כללי(. לקבלת מידע נוסף, בקר: )בארה"ב( )באירופה( )עולמי( מצב מצב ON )עם,USB עם אודיו( מצב חסכון באנרגיה )Auto Power save( מצב חסכון באנרגיה )Auto Standby( צריכת חשמל כ W )E657Q( 175 כ W )E557Q) 165 כ W )E507Q( 150 כ W )E437Q( 135 כ W )E327( 75 פחות מ W 2.00 פחות מ W 0.50 צבע נורית LED ללא אדום מהבהב אדום עברית 40

43 סימון )European Directive 2012/19/EU( WEEE סילוק המוצר המשומש שלך: באיחוד האירופי התחיקה האירופית כפי שהיא מיושמת בכל אחת מהמדינות החברות מחייבת כי מוצרים חשמליים ואלקטרוניים משומשים הנושאים את הסימון )שמאל( חייבים להיות מסולקים בנפרד מאשפה ביתית רגילה. זה כולל צגים ואביזרים חשמליים, כגון כבלי אותות או כבלי חשמל. בעת סילוק מוצרים כאלה, פעל לפי ההנחיות של הרשות המקומית או שאל בחנות בה רכשת את המוצר, או אם ישים, פעל לפי החקיקה או ההסכם הישימים להם אתה מחויב. הסימון על מוצרים חשמליים ואלקטרוניים עשוי להיות ישים רק במדינה החברה הנוכחית באיחוד האירופי. הסימון על המוצרים האלקטרוניים והחשמליים חל רק על המדינות החברות בשוק האירופאי. מחוץ לתחומי השוק האירופאי המשותף אם ברצונך לסלק מוצרים אלקטרוניים וחשמליים מחוץ לתחומי השוק האירופאי, אנא פנה אל הרשות המקומית ושאל לגבי שיטת הסילוק הנכונה. עברית לאיחוד האירופי: פח האשפה המסומן בשני קווים מוצלבים מציין כי אסור לסלק סוללות משומשות באשפה ביתית רגילה! קיימת מערכת איסוף נפרדת לסוללות משומשות, כדי לאפשר טיפול ומיחזור נאותים לפי התחיקה. לפי הנחיית האיחוד האירופי,EC/2006/66 אסור לסלק את הסוללה בצורה שאינה נאותה. יש להפריד את הסוללה בנפרד לאיסוף עלידי השירות המקומי. עברית 41

44 מפרט מפרטי המוצר E657Q 65/ מ"מ אלכסון רזולוציה: 3,840 x 2,160 צבע: מעל 1.07 מיליארד צבעים )תלוי בכרטיס הווידאו( בהירות Brightness 350cd/m2 25 C אופקית: 83KHz 31 )קלט אנלוגי( /15.734KHz, KHz )קלט דיגיטלי( אנכית: 56Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט אנלוגי( 24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט דיגיטלי( אנלוגי: 13.5 MHz, 25.0 MHz MHz דיגיטלי: 25.0 MHz MHz )H( )V( x מ מ RCA Y: 1.0 V pp / 75 ohm, Pb/Pr (Cb/Cr): 1.0 V pp / 75ohm, RCA 1.0 V pp / 75 ohm Mini Dsub 15 pin 0.7Vpp / 75 ohm מחברים סוג A HDMI (HDCP 1.4 / 2.2) חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms RCA 0.5 Vrms / 75 ohm מחברים סוג A PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / 24bit),PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / 24bit) סיב אופטי חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms 10 W + 10 W (6 ohm) Dsub 9 פינים RJ45 10 BASET/100 BASETX מחברים מסוג DC 5V / 500mA,A מחברים מסוג DC 5V / 2A,A 1.9 A V AC, 50/60Hz < 2.00 W < 0.50 W 175 W Component Composite RGB אנלוגי YUV דיגיטלי RGB דיגיטלי מודול LCD תדירות שעון פיקסלים גודל ניתן לצפייה אות קלט COMPONENT AV IN VGA HDMI אודיו אודיו ב קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו דיגיטלי פלט אודיו דיגיטלי AUDIO L / R HDMI SPDIF OUT אוזניות פלט רמקולים בקרה פלט אודיו אנלוגי רמקול פנימי :RS232C IN LAN USB יציאת אספקת מתח מצב חיסכון אוטומטי בחשמל מצב המתנה אוטומטי צריכת חשמל: USB1 USB2 אספקת חשמל עברית 42

45 יחס עצמת אור תכולת כספית נוכחות עופרת סביבה תפעולית סביבת אחסון מידות משקל ממשק הרכבה תואם VESA הכנס והפעל Play( )Plug & אביזרים טמפרטורה: לחות: גובה: טמפרטורה: לחות: לחות אוויר אבסוולוטית שינוי טמפרטורה מירבי: לחץ אוויר: קרינת חום השמש: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עברית 65% 0.0 מ ג כן צג זה מכיל עופרת בחלקים או רכיבים מסוימים כאשר אין חלופות טכנולוגיות קיימות לפי סעיפי ההחרגה הקיימים תחת הנחיית הגבלות חומרים מסוכנים )RoHS( 0 C 40 C / 32 F 104 F 10% 80% 0 5,000 מטר 10 C 60 C / 14 F 140 F 5% 85% 125 g/m³ 0.5 C/min (max. 10 C / 30min) 795 1,060 mbar ( Kpa) 700 W/m² )רוחב( x )גובה( 350 x )עומק( מ מ )רוחב( x )גובה( 96.7 x )עומק( מ מ 24.6 ק"ג 23.8 ק"ג 400x200 מ מ )M6, עומק חורי VESA 17 מ מ( VESA DDC2B 1 שלט, 2 סוללות 1.5 וולט AAA כבל מתח )1( )3.0 מטר(, כבל )1( HDMI ) 2.0 מטר(, מדריך התקנה )1( הערה: כל המפרטים, המשקלים והמידות כפופים לשינוי ללא הודעה מראש. היכנס לאתר www. necdisplay.com לקבלת המפרטים המדויקים והמידות המדויקות לפני התקנה מותאמת אישית. ייתכן שמודל זה לא תואם לתכונות ו/או מפרטים שיתווספו בעתיד. עברית 43

46 E557Q 55 / מ"מ אלכסון רזולוציה: 3,840 x 2,160 צבע: מעל 1.07 מיליארד צבעים )תלוי בכרטיס הווידאו( בהירות Brightness 350cd/m2 25 C אופקית: 83KHz 31 )קלט אנלוגי( /15.734KHz, KHz )קלט דיגיטלי( אנכית: 56Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט אנלוגי( 24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט דיגיטלי( אנלוגי: 13.5 MHz, 25.0 MHz MHz דיגיטלי: 25.0 MHz MHz )H( )V( x מ מ RCA Y: 1.0 V pp / 75 ohm, Pb/Pr (Cb/Cr): 1.0 V pp / 75ohm, RCA 1.0 V pp / 75 ohm Mini Dsub 15 pin 0.7Vpp / 75 ohm מחברים סוג A HDMI (HDCP 1.4 / 2.2) חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms RCA 0.5 Vrms / 75 ohm מחברים סוג A PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / 24bit) 24bit),PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / סיב אופטי חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms 10 W + 10 W (6 ohm) Dsub 9 פינים RJ45 10 BASET/100 BASETX מחברים מסוג DC 5V / 500mA,A מחברים מסוג DC 5V / 2A,A 1.8 A V AC, 50/60Hz < 2.00 W < 0.50 W 165 W 65% 0.0 מ ג Component Composite RGB אנלוגי YUV דיגיטלי RGB דיגיטלי מודול LCD תדירות שעון פיקסלים גודל ניתן לצפייה אות קלט COMPONENT AV IN VGA HDMI אודיו אודיו ב קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו דיגיטלי פלט אודיו דיגיטלי פלט אודיו אנלוגי AUDIO L / R HDMI SPDIF OUT אוזניות פלט רמקולים בקרה רמקול פנימי :RS232C IN LAN USB יציאת אספקת מתח מצב חיסכון אוטומטי בחשמל מצב המתנה אוטומטי צריכת חשמל: USB1 USB2 אספקת חשמל יחס עצמת אור תכולת כספית נוכחות עופרת כן צג זה מכיל עופרת בחלקים או רכיבים מסוימים כאשר אין חלופות טכנולוגיות קיימות לפי סעיפי ההחרגה הקיימים תחת הנחיית הגבלות חומרים מסוכנים )RoHS( 0 C 40 C / 32 F 104 F 10% 80% 0 5,000 מטר סביבה תפעולית טמפרטורה: לחות: גובה: עברית 44

47 סביבת אחסון מידות משקל ממשק הרכבה תואם VESA הכנס והפעל Play( )Plug & אביזרים טמפרטורה: לחות: לחות אוויר אבסוולוטית שינוי טמפרטורה מירבי: לחץ אוויר: קרינת חום השמש: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עברית 10 C 60 C / 14 F 140 F 5% 85% 125 g/m³ 0.5 C/min (max. 10 C / 30min) 795 1,060 mbar ( Kpa) 700 W/m² )רוחב( x )גובה( 255 x )עומק( מ מ )רוחב( x )גובה( 79.2 x )עומק( מ מ 15.5 ק"ג 15.0 ק"ג 400x200 מ מ )M6, עומק חורי VESA 17 מ מ( VESA DDC2B 1 שלט, 2 סוללות 1.5 וולט AAA כבל מתח )1( )3.0 מטר(, כבל )1( HDMI ) 2.0 מטר(, מדריך התקנה )1( הערה: כל המפרטים, המשקלים והמידות כפופים לשינוי ללא הודעה מראש. היכנס לאתר www. necdisplay.com לקבלת המפרטים המדויקים והמידות המדויקות לפני התקנה מותאמת אישית. ייתכן שמודל זה לא תואם לתכונות ו/או מפרטים שיתווספו בעתיד. עברית 45

48 E507Q 50 / מ"מ אלכסון רזולוציה: 3,840 x 2,160 צבע: מעל 1.07 מיליארד צבעים )תלוי בכרטיס הווידאו( בהירות Brightness 350cd/m2 25 C אופקית: 83KHz 31 )קלט אנלוגי( /15.734KHz, KHz )קלט דיגיטלי( אנכית: 56Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט אנלוגי( 24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט דיגיטלי( אנלוגי: 13.5 MHz, 25.0 MHz MHz דיגיטלי: 25.0 MHz MHz )H( )V( x מ מ RCA Y: 1.0 V pp / 75 ohm, Pb/Pr (Cb/Cr): 1.0 V pp / 75ohm, RCA 1.0 V pp / 75 ohm Mini Dsub 15 pin 0.7Vpp / 75 ohm מחברים סוג A HDMI (HDCP 1.4 / 2.2) חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms RCA 0.5 Vrms / 75 ohm מחברים סוג A PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / 24bit) 24bit),PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / סיב אופטי חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms 10 W + 10 W (6 ohm) Dsub 9 פינים RJ45 10 BASET/100 BASETX מחברים מסוג DC 5V / 500mA,A מחברים מסוג DC 5V / 2A,A 1.7 A V AC, 50/60Hz < 2.00 W < 0.50 W 150 W 65% 0.0 מ ג Component Composite RGB אנלוגי YUV דיגיטלי RGB דיגיטלי מודול LCD תדירות שעון פיקסלים גודל ניתן לצפייה אות קלט COMPONENT AV IN VGA HDMI אודיו אודיו ב קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו דיגיטלי פלט אודיו דיגיטלי פלט אודיו אנלוגי AUDIO L / R HDMI SPDIF OUT אוזניות פלט רמקולים בקרה רמקול פנימי :RS232C IN LAN USB יציאת אספקת מתח מצב חיסכון אוטומטי בחשמל מצב המתנה אוטומטי צריכת חשמל: USB1 USB2 אספקת חשמל יחס עצמת אור תכולת כספית נוכחות עופרת כן צג זה מכיל עופרת בחלקים או רכיבים מסוימים כאשר אין חלופות טכנולוגיות קיימות לפי סעיפי ההחרגה הקיימים תחת הנחיית הגבלות חומרים מסוכנים )RoHS( 0 C 40 C / 32 F 104 F 10% 80% 0 5,000 מטר סביבה תפעולית טמפרטורה: לחות: גובה: עברית 46

49 סביבת אחסון מידות משקל ממשק הרכבה תואם VESA הכנס והפעל Play( )Plug & אביזרים טמפרטורה: לחות: לחות אוויר אבסוולוטית שינוי טמפרטורה מירבי: לחץ אוויר: קרינת חום השמש: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עברית 10 C 60 C / 14 F 140 F 5% 85% 125 g/m³ 0.5 C/min (max. 10 C / 30min) 795 1,060 mbar ( Kpa) 700 W/m² )רוחב( x )גובה( 255 x )עומק( מ מ )רוחב( x )גובה( 77 x )עומק( מ מ 12.9 ק"ג 12.4 ק"ג 400x200 מ מ )M6, עומק חורי VESA 17.5 מ מ( VESA DDC2B 1 שלט, 2 סוללות 1.5 וולט AAA כבל מתח )1( )3.0 מטר(, כבל )1( HDMI ) 2.0 מטר(, מדריך התקנה )1( הערה: כל המפרטים, המשקלים והמידות כפופים לשינוי ללא הודעה מראש. היכנס לאתר www. necdisplay.com לקבלת המפרטים המדויקים והמידות המדויקות לפני התקנה מותאמת אישית. ייתכן שמודל זה לא תואם לתכונות ו/או מפרטים שיתווספו בעתיד. עברית 47

50 E437Q 43 / מ"מ אלכסון רזולוציה: 3,840 x 2,160 צבע: מעל 1.07 מיליארד צבעים )תלוי בכרטיס הווידאו( בהירות Brightness 350cd/m2 25 C אופקית: 83KHz 31 )קלט אנלוגי( /15.734KHz, KHz )קלט דיגיטלי( אנכית: 56Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט אנלוגי( 24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט דיגיטלי( אנלוגי: 13.5 MHz, 25.0 MHz MHz דיגיטלי: 25.0 MHz MHz )H( )V( x מ מ RCA Y: 1.0 V pp / 75 ohm, Pb/Pr (Cb/Cr): 1.0 V pp / 75ohm, RCA 1.0 V pp / 75 ohm Mini Dsub 15 pin 0.7Vpp / 75 ohm מחברים סוג A HDMI (HDCP 1.4 / 2.2) חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms RCA 0.5 Vrms / 75 ohm מחברים סוג A PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / 24bit) 24bit),PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / סיב אופטי חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms 10 W + 10 W (6 ohm) Dsub 9 פינים RJ45 10 BASET/100 BASETX מחברים מסוג DC 5V / 500mA,A מחברים מסוג DC 5V / 2A,A 1.4 A V AC, 50/60Hz < 2.00 W < 0.50 W 135 W 65% 0.0 מ ג Component Composite RGB אנלוגי YUV דיגיטלי RGB דיגיטלי מודול LCD תדירות שעון פיקסלים גודל ניתן לצפייה אות קלט COMPONENT AV IN VGA HDMI אודיו אודיו ב קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו דיגיטלי פלט אודיו דיגיטלי פלט אודיו אנלוגי AUDIO L / R HDMI SPDIF OUT אוזניות פלט רמקולים בקרה רמקול פנימי :RS232C IN LAN USB יציאת אספקת מתח מצב חיסכון אוטומטי בחשמל מצב המתנה אוטומטי צריכת חשמל: USB1 USB2 אספקת חשמל יחס עצמת אור תכולת כספית נוכחות עופרת כן צג זה מכיל עופרת בחלקים או רכיבים מסוימים כאשר אין חלופות טכנולוגיות קיימות לפי סעיפי ההחרגה הקיימים תחת הנחיית הגבלות חומרים מסוכנים )RoHS( 0 C 40 C / 32 F 104 F 10% 80% 0 5,000 מטר סביבה תפעולית טמפרטורה: לחות: גובה: עברית 48

51 סביבת אחסון מידות משקל ממשק הרכבה תואם VESA הכנס והפעל Play( )Plug & אביזרים טמפרטורה: לחות: לחות אוויר אבסוולוטית שינוי טמפרטורה מירבי: לחץ אוויר: קרינת חום השמש: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עברית 10 C 60 C / 14 F 140 F 5% 85% 125 g/m³ 0.5 C/min (max. 10 C / 30min) 795 1,060 mbar ( Kpa) 700 W/m² )רוחב( x )גובה( 255 x )עומק( מ מ )רוחב( x )גובה( 76.8 x )עומק( מ מ 9.4 ק"ג 8.9 ק"ג 200x200 מ מ )M6, עומק חורי VESA 14.5 מ מ( VESA DDC2B 1 שלט, 2 סוללות 1.5 וולט AAA כבל מתח )1( )3.0 מטר(, כבל )1( HDMI ) 2.0 מטר(, מדריך התקנה )1( הערה: כל המפרטים, המשקלים והמידות כפופים לשינוי ללא הודעה מראש. היכנס לאתר www. necdisplay.com לקבלת המפרטים המדויקים והמידות המדויקות לפני התקנה מותאמת אישית. ייתכן שמודל זה לא תואם לתכונות ו/או מפרטים שיתווספו בעתיד. עברית 49

52 E / מ"מ אלכסון רזולוציה: 080,1 x 029,1 צבע: מעל 16 מיליון צבעים )תלוי בכרטיס הווידאו( בהירות Brightness C ).pyt( 2m/dc053 אופקית: 83KHz 31 )קלט אנלוגי( /15.734KHz, 31 83KHz )קלט דיגיטלי( אנכית: 56Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט אנלוגי( 24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz )קלט דיגיטלי( אנלוגי: 13.5 MHz, 25.0 MHz MHz דיגיטלי: 25.0 MHz MHz )H( )V( x מ מ RCA Y: 1.0 V pp / 75 ohm, Pb/Pr (Cb/Cr): 1.0 V pp / 75ohm, RCA 1.0 V pp / 75 ohm Mini Dsub 15 pin 0.7Vpp / 75 ohm מחברים סוג A HDMI (HDCP 1.4) חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms RCA 0.5 Vrms / 75 ohm מחברים סוג A PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / 24bit) 24bit),PCM 32, 44.1, 48KHz (16 / 20 / סיב אופטי חיבור סטראו mini jack סטריאו L/R 0.5 Vrms 5 W + 5 W (6 ohm) Dsub 9 פינים RJ45 10 BASET/100 BASETX מחברים מסוג DC 5V / 500mA,A מחברים מסוג DC 5V / 2A,A 0.8 A V AC, 50/60Hz < 2.00 W < 0.50 W 75 W 65% 0.0 מ ג Component Composite RGB אנלוגי YUV דיגיטלי RGB דיגיטלי מודול LCD תדירות שעון פיקסלים גודל ניתן לצפייה אות קלט COMPONENT AV IN VGA HDMI אודיו אודיו ב קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו אנלוגי קלט אודיו דיגיטלי פלט אודיו דיגיטלי פלט אודיו אנלוגי AUDIO L / R HDMI SPDIF OUT אוזניות פלט רמקולים בקרה רמקול פנימי :RS232C IN LAN USB יציאת אספקת מתח מצב חיסכון אוטומטי בחשמל מצב המתנה אוטומטי צריכת חשמל: USB1 USB2 אספקת חשמל יחס עצמת אור תכולת כספית נוכחות עופרת כן צג זה מכיל עופרת בחלקים או רכיבים מסוימים כאשר אין חלופות טכנולוגיות קיימות לפי סעיפי ההחרגה הקיימים תחת הנחיית הגבלות חומרים מסוכנים )RoHS( 0 C 40 C / 32 F 104 F 10% 80% 0 5,000 מטר סביבה תפעולית טמפרטורה: לחות: גובה: עברית 50

53 סביבת אחסון מידות משקל ממשק הרכבה תואם VESA הכנס והפעל Play( )Plug & אביזרים טמפרטורה: לחות: לחות אוויר אבסוולוטית שינוי טמפרטורה מירבי: לחץ אוויר: קרינת חום השמש: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עם מעמד ובסיס: ללא מעמד ובסיס: עברית 10 C 60 C / 14 F 140 F 5% 85% 125 g/m³ 0.5 C/min (max. 10 C / 30min) 795 1,060 mbar ( Kpa) 700 W/m² )רוחב( x )גובה( 255 x )עומק( מ מ )רוחב( x )גובה( 79.8 x )עומק( מ מ 5.8 ק"ג 5.3 ק"ג 100x100 מ מ )M4, עומק חורי VESA 12.5 מ מ( VESA DDC2B 1 שלט, 2 סוללות 1.5 וולט AAA כבל מתח )1( )3.0 מטר(, כבל )1( HDMI ) 2.0 מטר(, מדריך התקנה )1( הערה: כל המפרטים, המשקלים והמידות כפופים לשינוי ללא הודעה מראש. היכנס לאתר www. necdisplay.com לקבלת המפרטים המדויקים והמידות המדויקות לפני התקנה מותאמת אישית. ייתכן שמודל זה לא תואם לתכונות ו/או מפרטים שיתווספו בעתיד. עברית 51

54 בקרה על הצג דרך שלט RS232C ניתן לשלוט על המסך על ידי חיבור מחשב אישי עם מסוף RS232C )מסוג הפוך(. חיבור מסך + מחשב אנא נתק את מקור המתח הראשי של המסך כאשר אתה מחבר אליו מחשב. אנא הפעל תחילה את המחשב המחובר ורק לאחר מכן הפעל את מקור המתח הראשי של המסך. אם תעשה זאת בסדר הפוך, יתכן שיציאת המחשב לא תעבוד. כבל RS232C מחשב )החוצה( הערה: עם המחשב שלך מצויד אך ורק עם מחובר יציאה בעל 25 פינים, יהיה נחוץ מתאם ליציאה סדרתית עם 25 פינים. צור קשר עם הספק שלך לפרטים. עבור העברת הפינים, אנא עיין ב input/output (2. RS232C פרוצדורת תקשורת שלח את פקודות השליטה מן המחשב דרך מחבר ה RS232C. המסך יפעל בהתאם לפקודה שהתקבלה וישלח מסר תגובה אל המחשב. אל תשלח פקודות מרובות באותו זמן. המתן עד שהמחשב יקבל את התגובה לפני שתשלח את הפקודה הבאה. 1( ממשק פרוטוקול קצב שידור אורך נתונים סיבית ביקורת זוגיות סיבית עצירה קוד תקשורת RS232C 9,600 bps 8 bits ללא bit 1 ASCII עברית 52

55 מסך זה עושה שימוש בקווי TXD,RXD ו GND עבור בקרת ה RS232C. יש להשתמש בכבל מן הסוג ההפוך )כבל מודם אפסי( )איננו כלול( עבור בקרת ה RS232C. 2( העברת פינים קלט/פלט RS232C פין מס' עברית 1 6 פין DSub 9pin )צד הצג( 5 9 RS232C NC RXD TXD NC GND NC NC NC NC מסך זה עושה שימוש בקווי TXD,RXD ו GND עבור בקרת ה RS232C תרשים פקודות בקרה נתוני קוד פונקציה )Monitor ID = 1( 0d מופעל 0d כבוי 0d Input Source VGA מצב Select 0d Input Source מצב HDMI1 Select 0d Input Source מצב HDMI2 Select 0d Input Source מצב HDMI3 Select Input Source 0d מצב Select Component 0d Input Source Select AV 0d 7D Input Source USB 0d Sound Mute מצב ON 0d 0a Sound Mute מצב OFF עברית 53

56 בקרה על השלט דרך שליטת LAN חיבור לרשת מסוימת השימוש בכבל LAN מאפשר לך לפרט את הגדרות הרשת על ידי שימוש בפונקציית שרת.HTTP על מנת להשתמש בחיבור LAN עליך לייעד כתובת.IP דוגמה לחיבור :LAN שרת Hub כבל LAN )איננו נתמך( הערה: השתמש בכבל LAN מקטגוריה 5 או גבוהה יותר הגדרת רשת על ידי שימוש בדפדפן HTTP סקירה כללית חיבור המסך אל רשת מסוימת מאפשר בקרה על המסך ממחשב דרך אותה הרשת. ניתן לקבוע את כתובת ה IP ואת מסכת רשת המשנה של המסך במסך הגדרת הרשת של הדפדפן על ידי שימוש בשרת.HTTP אנא וודא שאתה עושה שימוש ב" Microsoft "Internet Explorer 10 או גרסה מאוחרת יותר עבור הדפדפן. )מכשיר זה עושה שימוש ב" JavaScript " ו" Cookies " ויש להגדיר את הדפדפן כך שיסכים לפונקציות אלו. שיטת ההגדרה תהיה שונה בהתאם לגרסת הדפדפן. אנא התייחס לקובצי העזרה ולמידע אחר אשר ניתנים בתוכנה שלך.( הגישה מושגת אל פונקציית ה HTTP של השרת על ידי הפעלת הדפדפן על גבי המחשב דרך רשת כאשר הוא מחובר אל המסך והזנה של ה URL הבא כמתואר למטה: עברית 54

57 הגדרת רשת המסך<//: http של ה IP index.html />כתובת רמז: הערה: כתובת IP ברירת מחדל ניתנת באופן אוטומטי למסך. ניתן להוריד את היישום הבלעדי מאתר האינטרנט שלנו. אם מסך ה SETTINGS MONITOR NETWORK איננו מופיע בדפדפן, לחץ על מקשי Ctrl+F5 על מנת לרענן את הדפדפן שלך )או נקה את זיכרון המטמון(. אם נראה שהמסך אטי בתגובה לפקודות או קליקים על לחצני הדפדפן, או אם המהירות הכללית של הפעולה איננה מקובל, דבר זה יכול להיות בשל תנועת הרשת או ההגדרות של הרשת שלך. אם דבר זה קורה, אנא התייעץ עם מנהל הרשת שלך. יתכן שמסך לא יגיב עם ישנן לחיצות מרובות בקצב מהיר על לחצני הדפדפן. אם דבר זה קורה, אנא המתן לרגע וחזור על הפעולה. אם עדיין אינך מקבל תגובה, כבה את המסך והפעל אותו מחדש. על מנת לשלוט במסך אנא השתמש בפקודת הבקרה. ראה Control. command diagram עברית הכנה לפני השימוש חבר את המסך לרשת על ידי שימוש בכבל LAN זמין לקנייה, לפני כל ניסיון שימוש בפעולות הדפדפן. יתכן שלא תהיה אפשרית הפעלה עם דפדפן העושה שימוש בשרת פרוקסי, הכל בהתאם לסוג שרת הפרוקסי ולשיטת ההגדרה. למרות שסוג שרת הפרוקסי יהווה גורם משפיע, ישנה אפשרות שלא ניתן יהיה לראות את הפריטים שנקבעו, וזאת בהתאם ליעילות זיכרון המטמון ויכול להיות שהתוכן אשר נקבע מן הדפדפן לא ישתקף בהפעלה. מומלץ לא להשתמש כלל בשרת פרוקסי אלא אם כן סביבת הרשת דורשת זאת. הטיפול בכתבות עבור ההפעלה דרך דפדפן ניתן להשתמש בשם מארח במקרים הבאים )המתאים לכתובת ה IP של המסך(: שם המארח צריך להיות רשום בשרת שם התחום )DNS( על ידי מנהל הרשת. אתה יכול אז לקבל גישה אל המסך דרך שם מארח רשום זה על ידי שימוש בדפדפן מתאים. אם שם המארח הוגדר בקובץ ה" HOSTS " של המחשב שבו נעשה שימוש, אזי ניתן יהיה לקבל גישה אל הגדרות הרשת של המסך דרך שם מארח זה על ידי שימוש בדפדפן מתאים. דוגמה 1: כאשר שם המארח של המסך נקבע ל=, pd.nec.co.jp ישנה גישה אל הגדרות הרשת על ידי ציון עבור הכתובת או עמודת הכניסה של ה URL. דוגמה 2: כאשר כתובת ה IP של המסך היא , ישנה גישה אל הגדרות התראות הדוא"ל על ידי ציון עבור הכתובת או עמודת הכניסה של ה URL. עברית 55

58 הפעלה היכנס לכובת הבאה על מנת להראות.HOME המסך</ index.html של ה IP http ://>כתובת לחץ על כל קישור בעמודה השמאלית מתחת ל HOME. הערה: פונקציות הלחצנים אשר ניתן לראות על עמודי ההגדרות. :]APPLY[ שמור את ההגרות שלך. :]CANCEL[ חזרה אל ההגדרות הקודמות. הערה: CANCEL מנוטרל לאחר לחיצה על.APPLY :]RELOAD[ העלה מחדש את ההגדרות. :]RESET[ אתחול להגדרות המקוריות. Network Settings לחץ על NETWORK בעמודה השמאלית מתחת ל HOME. בחר אופציה להגדרת ה ADDRESS.IP :On קובע כתובת IP באופן אוטומטי. :Off קובע כתובת IP באופן ידני עבור המסך המחובר אל הרשת. :Manual DNS קובע באופן ידני את כתובות ה DNS הראשי וה DNS המשני עבור המסך המחובר אל הרשת. שרת ה DNS המחובר אל המסך יקבע באופן אוטומטי את כתובת ה IP. קובע את כתובת ה IP עבור המסך המחובר אל הרשת כאשר.]DHCP[ נבחר עבור ]Off[ קובע את מסכת רשת המשנה עבור המסך המחובר אל הרשת כאשר ]Off[ נבחר עבור.]DHCP[ קובע את שער ברירת המחדל עבור המסך המחובר אל הרשת כאשר ]Off[ נבחר עבור.]DHCP[ הערה: קבע כ] [ על מנת למחוק את ההגדרה. DHCP IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY עברית 56

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מפשטת את חוויית השימוש בטלוויזיה. בעזרת ה Launcher ניתן

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים... 3 4 5 6 7 8 12 הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

טלוויזיה 55 אינץ' בטכנולוגיית,OLED ברזולוציית Ultra HD 4K עם ניגודיות אינסופית ו HDR עם איכות התמונה הטובה בעולם LG דגם: OLED 55B7Y הטכנולוגיה המהפכני

טלוויזיה 55 אינץ' בטכנולוגיית,OLED ברזולוציית Ultra HD 4K עם ניגודיות אינסופית ו HDR עם איכות התמונה הטובה בעולם LG דגם: OLED 55B7Y הטכנולוגיה המהפכני טלוויזיה 55 אינץ' בטכנולוגיית,OLED ברזולוציית Ultra HD 4K עם ניגודיות אינסופית ו HDR עם איכות התמונה הטובה בעולם LG דגם: OLED 55B7Y הטכנולוגיה המהפכנית בה כל פיקסל מואר באופן עצמאי, מייצרת צבע שחור מוחלט

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

eUM - Sundance EU Excl Index 3

eUM - Sundance EU Excl Index 3 EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו

טלוויזיה חכמה 65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פורצת דרך במחיר פורץ דרך! LG מציגה רף חדש וגבוה בשיא

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד