ט /כ ד 5/64 ר ש ו מ ו ת י בסיון תשכ ד May 21st, 1964 ISRAEL STATE RECORDS יומן הפטנטים, המדנמיס וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ט /כ ד 5/64 ר ש ו מ ו ת י בסיון תשכ ד May 21st, 1964 ISRAEL STATE RECORDS יומן הפטנטים, המדנמיס וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL"

תמליל

1 ט /כ ד 5/64 ר ש ו מ ו ת י בסיון תשכ ד May 21st, 1964 ISRAEL STATE RECORDS יומן הפטנטים, המדנמיס וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכוי בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל: רשם הפטנטים והמדגמים, ת.ד. 767, ירושלים. מכתבים, מסמכים, תשלומים וכר בעניני סימני מסחר יש לשלוח אל : רשם סימני המסחר, ת.ד. 767, ירושלים. לשכת הפטנטים וסימני המסחר נמצאת ברח יפו 19, ירושלים, והיא פתוחה לציבור בכל יום (חוץ משבתות וחגים) בין השעות 8 בבוקר ו 1 אחה צ. לשכת הפטנטים מספקת העתקים של פירוטים ושרטוטים במחיר של 70 אגודות בעד כל עמוד או חלק ממנו. GENERAL INFORMATION Letters, documents, payments etc. concerning Patents and Designs should be addressed to; The Registrar of Patents and Designs, P.O.B. 767, Jerusalem. Letters, documents, payments etc. concerning Trade Marks should be addressed to: The Registrar of Trade Marks; P.O.B. 767, Jerusalem. The Patent Office and the Registry of Trade Marks are located at 19, Jaffa Road, Jerusalem and are open to the Public daily (except on Saturdays and Holidays) between the hours 8. a.m. and 1 p.m. The Patent Office supplies copies of specifications and drawings at the rate of 70 Agorot per page or part thereof. י בסיון תשכ ד, ,1964

2 PATENTS פ ט נ 0 י n 'הודעה על פי םעיף (2) 10 לפקודת הפטנטים והמדגמים מודיעים מה. נ:י כל המעונין להתנגד למתן פטנטים על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יבול. תוך שני חודשים מתאריך יומן זה להגיש לרשם הפטנטים והמדגמים הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 28 לתקנות הפטנטים פרטי הבקשות מובאים לפי םדר זח: א מספר הבקשה ד תאריך הגשת הבקשה השם והכתובת של המבקש ה תאריך בקשת היםוד ומקום הגשתה (לגבי בקשות לפי האמנה הביגלאומית) ני שם האמצאה NOTICE UNDER SECTION 10 (2) OF THE PATENTS AND DESIGNS ORDINANCE Notice is hereby given that persons interested in opposing the granting of Patents on the applications, particulars of which are listed below, may, within two months from the date of this Journal, give notice of such opposition to the Registrar of Patents and Designs in the manner prescribed in Rule 28 of the Patents Rules. Particulars of the applications are given in the following order: (a) application number. (b) name and address of applicant. (c) title of invention. (a) (b) COOPER, MCDOUGAIX & ROBERTSON LIMITED, Chemical Works, Berkhamsted, Hertfordshire, Great Britain. (c) New organo-phosphorus compounds, methods for making them and compositions thereof. (d) November 12th, 1961 December 9th, 1960 (United Kingdom). July 14th, 1961 (United Kingdom). (d) filing date. (e) date and country of basic application (in case of application tinder the International Convention). N ג תרכובות זרחן אורגניות חדשות, שיטות להבנתן והרכבים המכילים אותן ד 12 בנובמבר בדצמבר i ( 960 הממלכה המאוחדת). 14 ביולי 1961 (הממלכה המאוחדת) (a) (b) HUGUES ROBERT PROTAT called PROTAT d'hauteville, 75, Rue Colbert, Casablanca, Morocco. (c) Sun furnace. (d) March 27th, (a) (b) RALPH POLK, JR., 58 Bahama Circle, Tampa 6, Fa., U.SA. (c) Apparatus for sectionizing citrus fruit. (d) February 21st, (e) March 9th, 1961 (U.S.A.). (a) (b) DEUTSCHE GOLD-UND SILBER-SCHEIDEANSTALT VORMALS, ROESSLER, 9, Weissfrauenstrasse, Frankfurt (Main), Germany. (c) Copolymers of polyesters and vinylic monomers and their preparation. (d) March 16th, (e) March 18th, 1961 (Germany). א ג תנור שמש. ד 27 במךץ א ג מכשיר לחיתוך פרי הדר ד 21 בפברואר י ה 9 במרץ 1961 (ארה ב) א ג קופולימרים של פוליאםטרים ומונומרים ועיליים והכגתם ד 16 במרץ ה 18 במרץ 1961 (גרמניה) (a) (Patent of Addition to Patent No ) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen- Bayerwerk, Germany. (c) Phosphorus containing [a-lower-alkyl-mercapto(sulfoxide or sulfono)] -carboxylic acid amide derivatives and process for their production. (d) April 15th, (e) April 29th, 1961 (Germany). א (פטנט מוסף לפטנט מס 14951) תולדות אמיד של חומצות [גדאלקיל נמוך מרקפטוץםולפאוכ נ ותהליך זרחן המכילות סידו או םולפונו)] קרבובםיליות להפקתן ד 15 באפריל ה 29 באפריל 1961 (גרמניה). 2 י בםיון תשכ ד,

3 (a) (b) STAUFFER CHEMICAL COMPANY, 380 Madison Avenue, New York 17,N.Y., U.S.A. (c) Alkyl l-hexamethyleneimine carbothiolates and herbicidal composition containing the same. (d) April 24th, (e) May 1st, 1961 (U.S.A.). א נ אלקיל 1 הכסא מתילן אימיךקרבותיולטים ותערובות קוטלות עשבים המכילות אותם ד 24 באפריל, ח 1 במאי 1961 (ארה ב) (a) (b) YESHAYAHU ENIS and HAKIBBUTZ HAMEUHAD "GIVAT BRENER" KVUTZAT POALIM L'HTTYASHVUT SinTUFIT B. M., both of Givat Brener. (c) Combination of pipe coupling and valve. (d) May 10th, א ישעיהו אנים והקבוץ המאוחר גבעת ברנר קבוצת פועלים.לחתישבות שתופית בע ט, שניהם מגבעת ברגר ג.צירוף של מצמד צינורות ושסתום ד 10 במאי (a) (b) EMANUEL BEN ZVI, 53, Komemiyut Street, Afeka, Tel Aviv, and PAUL s. GOLDSCHMIDT CIVIL ENGINEENING CONTRACTORS LTD. 59, Hanamal Street, Haifa. (c) Improvements in prefabricated structures. (d) May 27th, א עמנואל בן צבי רחוב קוממיות 53 אפקה תל אביב, ופאול ש מלדשמידט קבלני הנרפה אזרחית בע מ רחוב הנמל 59 חיפה נ שכלולים במיבנים טרומיים ד 27 בטאי (a) (b) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANIZATION, 314, Albert Street, East Melbourne, Victoria Australia. (c) Anti-fungal compositions containing sorbic acid hydroxamide or its salts or functional derivatives, and their use for the protection of foods, materials or plants from fungal attack. (d) May 29th, (e) June 13th, 1961 (Australia). א ג תכשירים ננד פטריות המכילים הידרוכםאמיד של החומצה הםורבית או מלחיו או תולדותיו הפונקציונליות והשימוש בהם להגנת חומרי מזון חומרים וצמחים מפני התקפה על ידי פטריות ד 29 בטאי ה 13 ביוני 1961 (אוסטרליה) (a) (b) ARTUR FISCHER, Tumlingen, Kreis Freudenstadt, Germany. (c) Spreadable plug for fixing purposes. (d) June 5th, א נ פקק קיר מתרחב למטרות קביעה ד 5 ביוני (a) (b) ARTUR FISCHER, Tumlingen, Kreis Freudenstadt, Germany. (c) Device for sealing fixing screws. (d) June 5th, א נ התקן לאטימת ברני קביעה ד 5 ביוני א! (a) (b) ARTUR FISCHER, Tumlingen, Kreis Freudenstadt, Germany. ג פקק קיר מתרחב למטרות קביעה purposes. (c) spreadable plug for fixing ב י ן ג י 1962, th, (d) June ד 5 י בםיון תשכ ל/ 3 2h5A964

4 (a) (b) EDAK A. G., Hochstrasse 32, Schaffhausen, Switzerland, EMIL ESS, Bergstrasse 6, Schaffhausen, Switzerland. (c) Improvements in or relating to coverings for roofs and walls. (d) June 5th, א נ שכלולים בכיסויי גנות וקירות ד 5 ביוני 62?1. (a) (b) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Berdan Avenue, Wayne, N.J., U.S.A. (c) Derivatives of, yohimbine alkaloids and process for preparing them. (d) June 7th, (e) April 10th, 1962 (U.S.A.) א י ג תולדות של אלקלואידים של יוהימבין ותהליך להבנתן ד י ביוני ה 10 באפריל 1962 (ארה ב) (a) (b) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 69, Rue de Varenne, Paris, France. (c) New refractory products, especially for nuclear fuels, and their method of manufacture. (d) June 12th, (e) June 21st, 1961 (France). א ג מוצרים חסיני אש חדשים במיוחד לחומרי דלק גרעיניים, ושיטת ייצורם ד 12 ביוני ה 21 ביוני 1961 (צרפת) (a) (b) SAMMON RULLY OY, Kuopio, Finland. (c) Method of preparing porous fibre board with protective paint that swells in heat. (d) June 13th, (e) June 16th, 1961 (Finland). א ג שיטה להכנת לוח ביבי נקבובי עם צבע מנן התופח בחום ד 13 ביוני ה 16 ביוני 1961 (פינלנד) (a) (b) SOCIETE ANONYME RICAL, 48, Quai Nicolas Rollin, Dijon, France, JACQUES HUREAU, 6, Square Gabriel Faure, Paris, France. (c) Process and a machine for continuous production of profiled pieces. (d) June 18th, א' ג תהליך ומכונה לייצור רציף של מוצרים בעלי פרופיל ד 18 ביוני (a) (b) JOSEPH BANCROFT & SONS CO., Rockford, Wilmington 99, Delaware, U.S.A. (c) Production of crimped yarns and fabrics. (d) June 24th, / (e) June 30th, 1961 (U.S.A.). November 22nd, 1961 (U.S.A.). א ג י ייצור מטווים וארינים מכווצים ד 24 ביוני ה 30 ביוני 1961 (ארה ב). 22 בנובמבר 951! (ארה ב) (a) (b) F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO., AKTIENGESELLSCHAFT, 124, GrenzacherStrasse, Basle, Switzerland. (c) Substiuted hydrazine derivatives and process for the manufacture thereof. (d) July 2nd, (e) July 14th, 1961 (Switzerland). א' ג תולדות הידראזין מותמרות ותהליך לייצורן ד 2 ביולי ה 14 ביולי 1961 (שווייץ). 4 י בםיון תשכ ה

5 (a) (b) MONSANTO CHEMICAL COMPANY, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, U.S.A. (c) Device for measuring the temperature of a running threadline. (d) July 5th, (e) July 10th, 1961 (U.S.A.). א כ ג התקן למדידת הטמפרטורה של חוט כשהוא בתנועת ך 5 ביןלי ה 10 ביולי 1961 (ארה ב) (a) (b) ORTHO PHARMACEUTICAL CORPORATION, Raritan, New Jersey, U.S.A. (c) Novel pregnene compounds and method of manufacture thereof. (d) July 5th, (e) July 24th, 1961 (U.S.A.), June 6th, 1962 (U.S.A.). א ג תרכובות פרננן חדשות ושיטה לייצורן 5 ביולי ביולי 1961 (ארה ב). 6 ביוני 1962 (ארה ב). (a) (b) zvi RUBINSTEIN, 93, Givat Herzl, Tel Aviv. (c) Improvements in table tops. (d) July 8th, א צבי רובינשטיין גבעת הרצל 93 תל אביב ג שכלולים בלוחות שולחן ד 8 ביולי 1962 (a) (b) UCB (UNION CHEMIQUE-CHEMISCHE BEDRIJVEN) SOCIETE ANONYME, 4, Chaussee de Charleroi, Saint-Gilles-lez- Bruxelles, Belgium. (c) Process for improving the anti-adhesive capacity of fluoropolymers. (d) July 8th, (e) July 24th, 1961 (Belgium). א הדביקות של פולימרים היכולת למניעת ג תהליך לשיפור המכילים פלואור ד 8 ביןלי ה 24 ביולי 1961 (בלגיה). (a) (b) F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO, AKTIENGESELLSCHAFT, 124, Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. (c) Novel alkenyl steroids and process for the manufacture thereof. (d) July 9th, (e) July 21st, 1961 (Switzerland). א ג אלקניל סטרואידים חדשים ותהליך לייצורם ד 9 ביולי ה 21 ביולי 1961 (שווייץ) (a) (b) SOCIETE RHODIACETA, 21, Rue Jean-Goujon, Paris, France. (c) Papers, pasteboard and other fibrous materials comprising polyvinyl alcohol fibres. (d) July 10th, (e) July 10th, 1961 (France). א נ ניירות קרטונים וחומרים סיביים אחרים המכילים סיבים עשויים טכוהל פוליויגילי ד 10 ביולי ה 10 ביולי 1961 (צרפת) (a) (b) F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO., AKTIENGESELLSCHAFT, 124, Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. (c) Pyrimidine compounds and a process for their preparation. (d) July 11th, (e) July 21st, 1961 (Switzerland). א נ תרכובות פירימירין ותהליך להכנתן ד 11 ביולי יה 21 ביולי 1961 (שווייץ) 1964, י במיון תשכ ד* 5h2 5

6 (a) (b) F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO., AKTIENGESELLSCHAFT, 124, Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. (c) Pyrimidine compounds and process for their preparation. (d) July 11th, (e) July 28th, 1961 (Switzerland). (a) (b) MONSANTO CHEMICAL COMPANY, 800 North Lindbergh Boulevard, St.Louis, Mo., U.S.A. (c) Crimping device. (d) July 17th, (e) July 21st, 1961 (U.S.A.). (a) (b).montecatini, SOCIETA GENERALE PER L'lNDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA, 1-2, Largo Guido Donegani, Milan, Italy. (c) A process for preparing vulcanized products having high electric and mechanical characteristics from mixes of olefin copolymers and articles thus obtained. (d) July 22nd, (e) July 27th, 1961 (Italy). א> ג תרכובות פייריטידין ותהליך להכנתן ד 11 ביולי ה 28 ביולי 1261 (שווייץ) א נ התקן לכיווץ ך 17 ביולי ה 21 ביולי 1961 (ארדדב) א ג תהליך להכנת מוצרים מנופרים בעלי תכונות חשמלוית ומיכניות גבוהות מתערוכות. קופולימרים של אולפינים והמוצרים המתקבלים כך ד 22 ביולי ה 27 ביולי 1961 (איטליה). (a) (b) MERCK & CO., INC., Rahway, N.J., U.S.A. (c) Anti-inflammatory compositions comprising a steroid and an indolyl alkanoic acid compound. (d) July 24th, (e). August 14th, 1961 (U.S.A.). ' א ג תכשירים ננד דלקות המכילים םטרואיד ותרכובת של חומצה אינדוליל אלקגואית. ד 24 ביולי ה 14 באוגוסט 1951 (ארדדב) (a) (b) STAUFFER CHEMICAL COMPANY, 380 Madison Avenue, New York 17, N.Y., U.S.A. (c) Microbicidal compositions comprising sym. -dichlorotetrafluoro-acetone or its hydrates and alcoholates. (d) July 26th, (e) August 14th, 1961 (U.S.A.). א ג תכשירים לקטילת חידקים המכילים דיכלורו טטרא פלואורו אצטון סימטרי או את ההידרטים והאלכוהולטים שלו ד 26 ביולי ח 14 באוגוסט 1961 (ארה ב) (a) (b) ESSO RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY, Elizabeth, N.J., U.S.A. (c) Method of causing air flow over large land areas. (d) July 27th, (e) August 3rd, 1961 (U.S.A.). א ג שיטה לגרימת זרימה של אוויר על פגי שטחים רחבים של אדמה ד 27 ביולי ה 3 באוגוסט 1961 (ארה ב) (a) (b) CIBA LIMITED, 141, Klybeckstrasse, Basle, Switzerland. (c) New vat dyestuffs of the anthraquinone and perylenetetracarboxylic acid series and process for their manufacture. (d) August 1st, (e) August 11th, 1961 (Switzerland), June 20th, 1962 (Switzerland)., א הפרילן והחומצה האנתרבינון צבעי אמבט חדישים משורת נ טטראקרבאוכסילית ותהליך לייצורם ד 1 באוגוסט ה 11 באוגוסט 1961 (שווייץ), 20 ביוני 1962 (שווייץ). י 6 י מזיון תשכ ה

7 (a) (b) CIBA LIMITED, 141, Klybeckstrasse, Basle, Switzerland. (c) New vat dyestuffs and process for their manufacture. (d) August 1st, (e) August 11th, 1961 (Switzerland), June 20th, 1962 (Switzerland). א בי ני צבעי אמבט חדשים ותהליך לייצורם ד 1 באוגוסט ה 11 באוגוסט 1961 (שווייץ) 20 ביוני 1962 (שווייץ) (a) (b) FMC CORPORATION, 633 Third Avenue, New York 17, N.Y., U.S.A. (c) Novel polyols and polyurethanes derived therefrom. (d) August 3rd, (e) September 12th, 1961 (U.S.A.). א ג פוליאולים חדשים ופוליאורתגים המסתעפים מהם ד 3 באוגוסט ה 12 בספטמבר 1961 (ארה ב) (a) (b) THE BRITISH PETROLEUM COMPANY LIMITED, Britannic House, Finsbury Circus, London, E.C. 2, England. (c) Improvements relating to the regeneration of catalysts. (d) August 3rd, (e) September 11th, 1961 (United Kingdom). א ג שכלולים בגוגע לרגגרציח של קטליזטורים ד 3 באוגוסט ה 11 בספטמבר 1961 (הממלכה המאוחדת) (a) (b) BENJAMIN BAXTER, Fowler, Calif., U.S.A., (c) Self seating gate valve. (d) August 6th, (e) August 16th, 1961 (U.S.A.). א' נ מנוף הגםגר מאליו ד 6 באוגוסט ה 16 באוגוסט 1961 (ארה ב) (a) (b) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 69, Rue de Varenne, Paris, France. (c) Device for anchoring and extracting plugs. (d) August 6th, (e) August 16th, 1961 (France). א ג, התקן לעגינת פקקים ולחליצתם ל 6 באוגוסט ח 16 באוגוסט 1961 (צרפת) (a) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen- Bayerwerk, Germany. (c) (Thiono) thiolphosphoric (-phosphonic, -phosphinic) acid esters and processes for their production. (d) August 19th, (e) September 6th, 1961 (Germany).! א ג אםטריס של החומצה ח (תיוגו) תיול פוםפורית ( פוםפוגית -פוםפיגית). ותהליכים להפקתם ד 19 באוגוסט ה 6 בספטמבר 1961 (גרמניה) (a) (b) COLUMBUS CONSTRUCTION COMPANY, Columbus, Ga., U.S.A. (c) Method and apparatus for removing from submerged sites portions of previously driven piles. (d) August 21st, (e) October 24th, 1961 (U.S.A.). א ' ג שיטה והתקן לעקירת חלקי כלונסאות התקועים במקומות השרויים במים ד 21 באונוסט 1962 ה 24 באוקטובר 1961 (ארה ב) (a) (b) ERIC LEOPOLD HUGO COSBY, 24, Old Bond Street, London, W. 1, England. (c) Improvements in toilet combs. (d) August 24th, (e) September I8th, 1961 (United Kingdom). א ג שכלולים במסרקים ד 24 באוגוסט ה 18 בספטמבר 1961 (הממלכה המאוחדת) י בסיון תשכ ה 7 2L5.1964

8 (a) (b) C. H. BOEHRINGER SOHN, Ingelheim (Rhein), Germany. (c) Process for the recovery and concentration of saponins and sapogenins. (d) August 26th, (e) November 21st, 1961 (Germany). א ג תהליך להפקת ספוניגים ושפוגנינים ולריכוזפ ד 26 באוגוסט ה 21 בגובמבר 1961 (גרמניה) (a) (b) CiBA LIMITED, 141, Klybeckstrasse, Basle, Switzerland. (c) Process for dyeing and printing with reactive dyestuffs. (d) September 5th, (e) September 14th, 1961 (Switzerland). א ג תהליך לצביעה ולהדפסה בצבעים ריאקטיביים ד 5 בספטמבר ה 14 בספטמבר 1961 (שווייץ) (a) (b) F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO., AKTIENGESELLSCHAFT, 124,. Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. (c) Naphthalene [1,8-cd] isothiazole derivatives and process for the manufacture thereof. (d) September 5th, (e) September 26th, 1961 (Switzerland). א י** ג תולדות גפתלן [ 1,8 cd ] איזותיאזול ותהליך לייצורן ד 5 בספטמבר 1962 ה 26 בספטמבר 1961 (שווייץ) (a) (b) E. MERCK, AKTIENGESELLSCHAFT, Darmstadt, Germany. (c) Novel steroid compounds and method of preparing same. (d) September 5th, (e) September 15th, 1961 (Germany), September 21st, 1961 (Germany) תרכובות סטרואידים חדשות ושיטה להכגתן 5 בספטמבר בספטמבר 1961 (גרמניה) 21 בספטמבר 1961 (גרמגיה) (a) (b) RHONE-POULENC S.A., 21, Rue Jean-Goujon, Paris, France. (c) Azathioxanthene derivatives. (d) September 5th, (e) September 8th, 1961 (France), June 13th, 1962 (France). תולדות אזאתיוכפגטן בספטמבר 1E62 5 בספטמבר 1931 (צרפת) 8 ביוני 1962 (צרפת ( 1 3 (a) (b) ROHM & HAAS COMPANY, 222 West Washington Square, Philadelphia 5,Pa., U.S.A. (c) Process of producing polymer dispersions. (d) September 6th, (e) September 7th, 1961 (U.S.A.). א נ תהליך לייצור תבדירי פולימר ד 6 בספטמבר ה 7 בספטמבר 961! (ארח ב) (a) (b) MICRO METRICS SALES CORPORATION, 11 Van Houten Street, Paterson,N.J.,U.S.A. (c) Pressure transducer. (d) September 6th, (e) February 9th, 1962 (U.S.A.). א ג מתמר לחץ ד 6 בספטמבר 1962 ה 9 בפברואר 1962 (ארה יב) 8 י בםיון תשכ ד,

9 (a) (b) UNION CARBIDE CORPORATION, 270 Park Avenue, New York, N.Y., U.S.A. (c) Mocyclic and Bicyclic carbamyloximes and pesticidal compositions containing them. (d) September 11th, (e) September 22nd, 1961 (U.S.A.). א נ קרבאמילואכסימים מונו וביציקליים ותערובות קוטלות מזיקים המכילות אותם ד 11 בםפטמבר 1962 ה 22 בספטמבר 1981 (ארה ב) (a) (b) AVRAHAM BANIEL, 28, Horev Street, Ahuza, Mt. Cartnel, Haifa, AVRAHAM BEER, 57, Negba Street, Beer Sheva, LEONARD MARSHALL SHORR, 39, Palmach Street, Romema, Haifa, ENDRE VARSHANYl, 7, Hamafilim Street, Kiryat Eliezer, Haifa, and MAKHTSAVEI ISRAEL, 6, Tet Street, Hakirya, Tel Aviv. (c) Process for the manufacture of tetrabromoethane. (d) September 12th, א אברהם בניאל רחוב הורי 28 אחוזה הר הכרמל חיפה אברהם בר רחוב.עבה 57 באר שבע, ליאונרד מרשל שור רחוב הפלמ ח 39 רוממה חיפה אנדרי ורשני רחוב המפעילים 7 קרית אליעזר חיפה ומחצבי ישראל רחוב ט הקריה, תל-אביב ג תהליך לייצור טטראברוטואתאן ד 12 בספטמבר 1962 (a) (b) MERCK & CO., INC., Rahway, N.J., U.S.A. (c) Steroid compounds. (d) September 12th, (e) October 4th, 1961 (U.S.A.). א ג תרכובות סטירואידיות ד 12 בספטמבר ה 4 באוקטובר 1961 (ארה ב) (a) (b) WESTERN ELECTRIC COMPANY, INCORPORATED, 195 Broadway, New York, N.Y., U.S.A. (c) Switching regulator. (d) September 13th, (e) September 29th, 1961 (U.S.A.). א ג ווסת ממתנ ד 13 בספטמבר 1962 ה 29 בספטמבר 1961 (ארח ב) (a) (b) W.R. GRACE & CO., 7 Hanover Square, New York, N.Y., U.S.A., ROBERT L. DREYFUS, 74 Ridge Avenue, Arlington, Mass., U.S.A. (c) Packaging. (d) September 13th, א נ אריזה ד 13 בספטמבר 1962 (a) (b) CTBA LIMITED, 141, Klybeckstrasse, Basle, Switzerland. (c) New diimidazoles and process for their manufacture and use. (d) September 16th, (e) September 29th, 1961 (Switzerland). א ג דיאימידאזולים חדשים ותהליך לייצורם והשימוש בהם ד 16 בספטמבר 1962 ה 29 בספטמבר 1961 (שווייץ) (a) (b) F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. AKT1ENGESELLSCHAFT, 124, Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. (c) Process for the manufacture of dry powders. (d) September 16th, (e) September 27th, 1961 (Switzerland). א נ תהליך לייצור אבקות יבשות ד 16 בספטמבר 1962 ה 27 בספטמבר 1961 (שווייץ) י בםיון תשכ ד,

10 (a) (b) MONSANTO CHEMICAL COMPANY, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Mo., U.S.A. (c) Strand annealers. (d) September 16th, (e) October 16th, 1961 (U.S.A.). א נ התקן לחימום גדילים ד 16 בספטמבר ה 16 באוקטובר 1961 (ארה ב) (a) (b) THE NORWICH PHARMACAL COMPANY, 17 Eaton Avenue, Norwich, N.Y., U.S.A. (c) Preparation of 5-aminofurans. (d) September 17th, (e) September 18th, 1961 (U.S.A.). א נ הכנת 5 אמינו פוראנים ד 17 בספטמבר ה 18 בספטמבר 1961 (ארה ב). (a) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen- Bayerwerk, Germany. (c) Veterinary compositions for combatting ecto-and endoparasites. (d) September 17th, (e) October 4th, 1961 (Germany). א נ תכשירים וטרינריים להדברת טפילי פנים וחוץ. ד 17 בספטמבר ה 4 באוקטובר 1961 (גרמניה). (a) (b) ISRAEL SHACHTER, 9/11, Yavne Street, Tel A viv. (c) N-Dimethoxy-phosphinyl-thioacetyl N'-metyl-urea, its preparation and insecticidal compositions containing it. (d) September 18th, א ישראל שכטר, רחוב יבגה 9/11, תל אביב נ N רימתאוכפי פוםפיגיל תיואצטיל יN מתיל אוראה, הכגתו ותכשירים קוטלי חרקים המכילים אותו ד 18 בספטמבר (a) (b) (c) (d) CIBA LIMITED, 141, Klybeckstrasse, Basle, Switzerland, KURT WEBER, 98," Rennweg, Basle, Switzerland, PAUL HUGELSHOFER, 29, Donnerbaumweg, Muttenz, Switzerland, ALBERT RIEGLER, 192, Kleinhueningerstrasse, Basle, Switzerland, MAX STAEUBLE, 91, Spalenring, Basle, Switzerland. New yat dyestuffs and process for their manufacture. September 19th, א צבעי אמבט רדשים ותהליכים לייצורם 19 בספטמבר.1962 (a) (b) STAUFFER CHEMICAL COMPANY, 380 Madison Avenue, New (c) York 17, TV. Y., U.S.A. Halogenated allyl methane thiolsulfonates. (d) September 19th, (e) October 10th, 1961 (U.S.A.). א ג אליל מתאן תיולםולפונאטים המכילים הלוננים ד 19 בספטמבר ה 10 באוקטובר 1961 (ארה ב). (a) (b) DAVID HARRY KOHN, 17, Arlosoroff, Street, Haifa, DAVID WOLF, 39, Jtzhak Sadeh Street, Haifa, MOSHE FROMER, 16, Boaz Street, Haifa, ABRAHAM PARCHI, 33, Rothschild Street, Bat Yam, and TECHNION RESEARCH AN D DEVELOP MENT FOUNDATION LIMITED, Technion Building, Haifa. (c) Process for the sulfonation of benzene compounds. (d) September 23rd, א' דוד הרי כהן, רחוב ארלהורוב 17, חיפה, דוד וולף, רחוב יצחק שדה 39 חיפה. משה פרומר, רחוב בועז 46 חיפה, אברהם פרחי רחוב רוטשילד 33 בת ים, ומוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע מ, בנין הטכניון חיפה נ תהליך לםולפונזליה של תרכובות בנזול ד 23 בספטמבר מ י גםיון תשכ ד,

11 (a) (b) DIAMOND ALKALI COMPANY, 300 Union Commerce Building, Cleveland 14, O., U.S.A. (c) Tetrahaloterephthalo dinitriles and pesticidal compositions containing the sames. (d) September 24th, (e) September 25th, 1961 (U.S.A.). א ג טטרא הלו טרפתאלו דיגיטרילים ותכשירים משמידי מזיקים המכילים אותם ך 24 בספטמבר 1962 ה 25 בספטמבר 1961 (ארה ב) (a) (b) ARMOUR AND COMPANY, 401 North Wabash Avenue, Chicago 11. J7/., U.S.A., JAMES E. SEYMOUR, Lake Wales, Fla., U.S.A., ROBERT WHITE, 1201 Springdale Road, N.E. Atlanta, Ga., U.S.A. (c) Treatment of phosphate rock. (d) September 25th, א ג עיבור של מחצבי פוםפאט ד 25 בספטמבר 1962 (a) (b) CIBA LIMITED, 141, Klybeckstrassc, Basle, Switzerland. (c) New metal complex compounds of monoazo-dyestuffs and processes for their manufacture and use. (d) September 26th, (e) October 3rd, 1961 (Switzerland), August 14th, 1962 (Switzerland). א ג תרכובות מתכת קומפלכםיות חדשות של צבעי מונואזו ותהליכים לייצורם ולשימוש בהן ך 26 בספטמבר ה 3 באוקטובר 1961 (שווייץ) 14 באוגוסט 1962 (שווייץ) (a) (b) LUCIANO NOBILE, Via Francesco Sforza 15, Milan, Italy, RENATO ALLEGRINI, Via Ponte Seveso 44, Milan, Italy, LEDOGA S. P. A., Via Roberto Lepetit 10, Milan, Italy. (c) Xylitol esters with fatty acids. (d) September 28th, א ג> אסטרים של כסיליטולעם חומצות שומניות ד 28 בספטמבר (a) (b) F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO., AKTIENGESELLSCHAFT, 124, Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. (c) Substained release medicament formulations. (d) October 2nd, (e) October 20th, 1961 (U.S.A.). א ג תכשירים תרופתיים בעלי פעולה מושהית ד 2 באוקטובר ה 20 באוקטובר 1961 (ארח ב) (a) (b) WESTERN ELECTRIC COMPANY, INC., 195 Broadway, New York 7, N. Y., U.S.A. (c) Synthetic quartz growth. (d) October 9th, (e) December 20th, 1961 (U.S.A.). א ג גידול גציץ םיגתטי ד 9 באוקטובר ה 20 בדצמבר 1961 (ארה ב) (a) (b) ARTUR FISCHER, Tumlingen, Kreis Freudenstadt, Germany. (c) Device for sealing fixing screws. (d) October 14th, א' ג התקן לאטימת ברגי הידוק ד 14 באוקטובר י במיון תשכ ה

12 (a) (b) STAMICARBON N. v., 2, van der Maesenstraal, Heerlen, The Netherlands. (c) Crystallization of urea. (d) October 17th, (e) October 26th, 1961 (The Netherlands). גיבוש אוריאה 17 באוקטובר באוקטובר 1961 (הולנד). (a) (b) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Berdan Avenue, Wayne, N. J., U.S.A. (c) New imidazolidine compounds and process for the preparation thereof. (d) October 17th, (e) October 24th, 1961 (U.S.A.), September 28th, 1962 (U.S.A.). א נ תרכובות איטידאזולידין חדשות ותהליך להכנתן. ד 17 באוקטובר ה 24 באוקטובר 1961 (ארה ב), 28 בםפטטבר 1962 (ארה ב) (a) (b) ERICH RAPAPORT, 24, Levontin Street, Tel Aviv. (c) Improvements in registering mechanism for accounting machines. (d) October 17th, אריך רפפורט. רחוב לבונטין 24, תל אביב שכלולים במנגנון רושמ למכונות חישוב 17 באוקטובר.1962 (a) (b) ALLIED CHEMICAL CORPORATION, 61 Broadway, New York, N.Y., U.S.A. (c) Light-stabilized nylon. (d) October 19th, (e) October 20th, 1961 (U.S.A.). א ניילון מיוצב כלפי אור 19 באוקטובר באוקטובר 1961 (ארה ב) (a) (b) LOVENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONSAKTIESELSKAB, 11, Ballerup Byvej, Ballerup, Denmark. (c) Dihydrofusidic acid and process for preparation thereof. (d) October 26th, (e) November 15th, 1961 (United Kingdom). נ חומצה דיהידרופוזידית ותהליך להכנתה. ד 26 באוקטובר ה 15 בנובמבר 1961 (הממלכה המאוחדת) (a) (b) ROUSSEL-UCLAF, 35, Boulevard des Invalides, Paris, France. (c) Preparation of 11 /?-hydroxy-19-nor-testosterone. (d) October 26th, (e) October 28th, 1961 (France). א ג הכנת 11?/ הידרוכסי- 19 נור טסטוסטרון ד 26 באוקטובר ה 28 באוקטובר 1961 (צרפת) (a) (b) ROUSSEL-UCLAF, 35, Boulevard des Invalides, Paris, France. (c) Novel steroid compounds. (d) June 29th, (e) July 6th, 1961 (France), October 12th, 1961 (France) תרכובות םטרואידיות חדשות 29 ביוני ביולי 1961 (צרפת) 12 באוקטובר 1961 (צרפת) 12 י בסיון תישב ד,

13 פטנטים שנחתמו PATENTS SEALED פטנטים ששולמה בעדם אגרת חידוש PATENTS FOR WHICH RENEWAL FEES HAVE BEEN PAID פטנטים שבוטלו מחמת אי תשלום אגרת חידוש PATENTS VOID THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEES שינויי בעלות CHANGES IN PROPRIETORSHIP No. of Patent: Present Proprietors : JOHN j. MCMULLEN ASSOCIATES, INC., 17 Battery Place, New York, N. Y., U.S.A. מם הפטנט: הבעלים החדשים: No. of Patent: Present Proprietors : TRISOLB.M., 35, Chen Boulevard, Tel Aviv מס הפטנט: הבעלים החדשים: תריסול בע ט שדרות ה ן 35 תל אביב No. of Patent: Present Proprietors : ROHM &HAAS COMPANY, 222 West Washington Square, Philadelphia 5, Pa., U.S.A. מס הפטנט: הבעלים החדשים: No. of Patent: Present Proprietors: ROBERT EDVVTN WEBER, 109 Sleepy Hollow Road, Pittsburgh Pa. 1 and ADOLPHE WILLMONT KALBFLEISCH,U.S.A., מס הפטנט: הבעלים החדשים: י בסיון תשכ ד,

14 No. of Patent: Present Proprietors: RHONE-POULENC S.A. מש הפטנט: הבעלים החדשים: מם הפטנט: Patent: No. of הבעלים החדשים: APPARATENFABRIEKN.V., Present Proprietors: GEBR. STORK &CO.'S BoorstraatX, Amsterdam, The Netherlands מם הפטנטים: Patents: 17529, Nos. of הבעלים החדשים: Present Proprietors: MONTECATINI, SOCIETAGENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA מם הפטנט: י No.ofPatent: הבעלים החדשים: Present Proprietors: SHERRITT CORDON MINES LIMITED, 25 King Street West, Toronto, Ontario, Canada שינויים בפרטים רשומים בפנקס CHANGES IN PARTICULARS ENTERED IN REGISTER מס הפטנט: No.ofPatent: הכתובת החדשה: New Address: 5, Woodgrove,Cross Douglas Road, Cyrk, Ireland 14 י בםיון תשכ ה

15 מ ד ג מ י ם DESIGNS מדגמים שנרשמו DESIGNS REGISTERED 3346 Class "OSEM" FOOD INDUSTRIES LTD. Container. ' 3346 פוג אסם תעשיות מזון בע מ - מיכל Class Convention date: (U.S.A.). Childrens' trousers. INTERNATIONAL LATEX CORPORATION 3505 סוג תאריך האמנה: (ארה ב) - מבנםי תינוקות 3553 Class Convention date: (U.S.A.) Brassiere. SARONG INC םוג תאריך האמנה: (ארה ב) - חזיה 3554 Class סוג ROBERT HENRY ABPLANALP Combined cap and valve operating member for aerosol dispensers Class ROBERT HENRY Combined cap and valve operating member for aerosol dispensers. ABPLANALP צירוף של כיפה ומפעיל שסתום למושיטי אירוםול 3555 סוג צירוף של כיפה ומפעיל שסתום למושיטי אירוםול 3556 Class Convention date: (U.S.A.). ROBERT HENRY ABPLANALP 3556 סוג תאריך האמנה: (ארה ב) - Combined liquid receiver and support therefor, for use on aerosol dispensers. צירוף של מיכל לנוזל ובסיס עבורו. לשימוש* במושיטי אירוםול 3557 Class Convention date: (U.S.A.) ROBERT HENRY ABPLANALP 3557 סוג תאריך האמנה: (ארה ב) - Dispenser top for a pressurized can. ראש למושיט של פחית מחזיקת לחץ 3559 Class SHALOM GRUDER Handle סוג שלום נרודר - ידית 3560 Class YAACOVRAZIN Stand for flowerpot סוג יעקב רז ין כנח' לעציץ 3562 Class MOLIPLAST B.M. Slats for shutters סוג טוליפלםט בע מ - שלבים לתריסים 3563 to 3565 Class CHAIM KARA Profiles עד סוג חיים קראה פסים פרופיליים י בסיון תשכ ה

16 3566 Class YAACOV RAZIN Stand for flowerpot Class Convention date: (Canada) - Amphibic vehicle. 3568,3569 Class "YARKON" PLASTIC PRODUCTS LTD. - Container for small articles. 357! _Class H. MILTENBERG LTD. Housing for bread cutting machine. PENGOR LTD סוג יעקב רזין כנה לעציץ.3567 סוג _ תאריך האמנה: (קנדה) רכב אמפיבי. 3568, 3569 סוג ירקון מוצרי פםלטיק בע מ - מיכל להחזקת חפצים קטנים 3571 סוג ה מילטנברג בע מ - בית של מכונה לחיתוך לחם 3572 Class SHIMON K WITT Stand for flowerpot Class H. MILTENBERG LTD. Housing for poppy seed grinder Class JULIUS FRENKEL Bottle Class EMANUEL NEUMAN Cup with lid Class SHIMON KWITT Stand for flowerpot Class YEHOSHUAFRIEDFERTIG Bottle Class NAPHTALI FREUDIGER Woven fabric םוג שמעון קויט - כנה לעציץ 3573 םונ ה מילטנברנ בע מ בית למטחנת פרג 3574 סוג יוליוס פרגקל - בקבוק 3595 סוג עמנואל נוימן ספל בצירוף מכפה 3596 סוג שמעון קויט כנה לעציץ 3599 סוג יהושע פרידפרטיג - בקבוק 3619 סוג נפתלי פרוידיגר אריג מדגמים שתקופת הגנתם הוארכה COPYRIGHT OF DESIGNS EXTENDED מדגמים שנמחקו מן הפנקס מחמת אי תשלום אגרת חידוש DESIGNS REMOVED FROM THE REGISTER THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEES י גסיןן תשכ ה L

17 CORRECTION תיקון In Designs Nos 3465 to 3468 ("Journal" 1/64) and Nos 3469 במדגמים מם 3465 ער 3468 ( יומך (1/64 ומם 3469 עד to 3471 ("Journal" 3/64) the spelling of the name of the 3471 הבעלים) ם proprietors has been corrected to siso LTD. ל LTD.,SISO!בסלון תשכ ה

18 סימני I l 0 D! TRADE MARKS הודעה על פי סעיף 13 לפקודת סימני המסחר מודיעים בזה כי כל המעונין להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן, יכול תוך שלושה חודשים מתאריך יומן זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 36 לתקנות סימני המסחר NOTICE UNDER SECTION 13 OF THE TRADE MARKS ORDINANCE Notice is hereby given that persons interested in opposing the registration of the Trade Marks on the applications particulars of which are listed below, may within three months from the date of this journal, give notice of such opposition to the Registrar of Trade Marks in the manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules. מוג CLASS 1 No November 16th, 1961 Carbon black fo general use in industry Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the device of map of North and South America. Applicants undertake that in the use of the mark there will not appear in the space between the circles but descriptive words having no trade mark character or the name or the address of the applicants. מס בנובמבר 1961 חרת פחפ לשמוש כללי בתעשיה רישום סימן זה לא יקנה זכות יחודית לשמוש בציור מפת צפון ודרום אמריקה המבקשים מתחייבים כי תוך שמוש.בסימן לא יופיעו במקום בין המעגלים, אלא מילים מתארות גרידא, שאין להן אופי של סימן מסחר או שיופיע שם בלבד שמם או כתובתם של o v p a» n UNITED CARBON COMPANY, INC., Maryland, Houston 1, Texas, U.S.A. 18 י בסיון תשכ ה

19 סוג CLASS 1 No July 8th, מס ביןלי 1962 Chemical products used in industry, science and photography; artificial manures; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances. מוצרים כימיים המשמשים בתעשיה במדע ובצילום; דשנים מלאכותיים חומרים כימיים לשימור צרכי אוכל; חומרי בורסקאות Registration of this trade mark shallgive no exclusive right to the use of the letters JB apart from the mark. רישום' ס י מ ן מ ס ח ר זה לא יקנה זכות ייחודית לשימוש באותיות 33 לבד מן ה ס י מ ן JOH. A. BENCKISER GmbH CHEMISCHE FABRIK, Frankenthaler Strasse 3, Ludwigshaven Rehin, Germany DOWTHERM No October 4th, מס באוקטובר.1962 Heat transfer agents and coolants; all being chemical products included in class 1. מעבירי חום ומילננים שהם מוצרים הימיים הכלולים בסוג 1 THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, Michigan, U.S.A. AFLAMMAN No May 28th, מם במאי.1963 תכשירים מחסנים בפגי אש preparations. Fire proofing DR. QUEHL & CO. GmbH CHEMISCHE FABRIK, Am der Landwehr 1, Speyer!Rheim, Germany. י בסיון תשכ ה

20 CLASS סוג 1 POLYSAR מפ בספטמבר September5th, No Synthetic resins for use in industry. שרפים םינתטיינ! לשימוש בתעשיה POLYMER CORPORATION LIMITED, Highway No. 40, Sarnia, Ontario, Canada POLYMER CORPORATION LIMITED, Highway No. 40, Sarnia, Ontario, Canada סוג CLASS 2 CRC CONRECOR No September 2nd, מש בספטמבר.1963 A liquid composition in the nature of a paint to be applied to metals which serves as a rust and corrosion inhibitor. תרכובת נוזלת בצורת צבע להעלאה על מתכות לשימוש כמונעת חלודה ושיתוך. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the words CRC. רישום סימן מסחר זה לא יקנה זכות ייחודית לשימוש באותיות.CRC CORROSION REACTION CONSULTANTS, INC., 116, Chestnut Street, Philadelphia 6, Pennsylvania, U.S.A. 20 י :במיון תשכ ה

21 סוג CLASS 3 No June 23rd, Bleaching substance for laundry purposes. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the words, Tzach, Tzchtzach and "Hakol Malbiri". מבבם ומלבין ללא הרתחה צ ח צ ח מס ביןני.1963 חומר הלבנה לצרכי כביסה לא זה מסחר סימן רישום ייחודית לשימוש זבות יקנה ו ה כל צחצח צח, "במילים מלבין KUPERBERO Street Holon. IZHAK, 31, Jabotinsky קופרברג יצחק, רח ז בוטינםקי 31 חולון No August 5th, Preparations for the hair. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the device of a lock. PANTENE מס באונוםט.1963 תכשירים לשיער לא זה מסחר סימן רישום זנות ייחודית לשימוש יקנה של תלתל בדמות PANTEEN LTD., Grenzacher-strasse 187, Basle, Switzerland. No October 11th, מם באוקטובר.1963 Abrasive tissues for cleaning, polishing, scouring and abrasing for household and industrial uses. אריני שפשוף לניקוי, לצחצוח, למריקה ולשפשוף. לשמוש ביתי ותעשייתי COMPANIE FRANÇAISE DU GOLDEN FLEECE, 93, rue Ampère, Paris lie (Seine), France. 2, י בסיון תשכ ד U 21

22 CLASS סוג 5 No February 22nd, טס בפברואר 1962 Pharmaceutical, veterinary and sanitary substances; disinfectants; preparations for killing weeds and destroying vermin. חומרי רוקחות חומרים וטרינריים חומרימ סניטריים, חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת עשבים שוטים ורמשים. FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRÜNING, Frankfurt (Main), Hoechst, Germany. No July 2nd, ייולי.1962 מם Convention Date: January 16th, 1962 (Germany). 16 בינואר תאריך האמנה: 1962 (גרמניה) Dental ceramic mass?.s and precious metal alloys for use in combination in dentistry and in the manufacture of artificial teeth. VITA-METALL-KERAMIK מסות קרמיות דנטליות וסנסגות של מתכות יקרות לשימוש משולב ברפואת שיניים ובייצור שיניים מלאכותיות. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letters VMK either separately or together or of the words Metall and Keramik. רישום סימן מסחר זה לא יקנה זכות ייחודית לשימוש באותיות VMK ה ן, בנפרד והן במצורף ו Metall ובמילים Keramik VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER KG, Rellinghauser Str. 80 a-d Essen, Germany. 22 י בסיון תשכ ד,

23 CLASS סוג 5 BIO-STRATH No March 21st, מם במרץ,1963 A dietary Herbal-yeast food supplement. תוספת מזון דיאטטית המכילה עשבים ושמרים רישום סימן מסחר זה לא יקנח זכות ייחודית Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the 10 לשימוש במלה B. "BIO". use of the word STRATH-LABOR A.G., 231, Langstrasse, Zurich, Switzerland. מם במאי mm No May 6th, קוטלי עשבים ותכשירים לויסות צמיחת צמחים «* W Herbicides and preparations for controlling the Jèa ועשבים או לקטילתם; תכשירים לקטילת חרקים growth of or killing plants and weeds ; preparations קרציות אקריות ובעלי חיים מזיקים; קוטלי פטריות Ü ו ק animals; for killing insects, ticks, mites and noxious fungicides and disinfectants. ומחטאים RHOM & HAAS COMPANY, 222 West Washington Square, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. HEGLOTEST No May 21st, מס במאי.1963 תכשירי רוקחות לשיטוש בבדיקות איבחון ובדיקות אנליטיות Pharmaceutical preparations for use in diagnostic and analytical של נהלי הגוף. fluids. test of body AMES COMPANY, INC., 819, McNaughton Avenue, Elkhart, State of Indiana, U.S.A. HEGLOSTIX No May 21st, מם במאי.1963 Pharmaceutical preparations for use in diagnostic and analytical tests of body fluids. תכשירי רוקחות לשימוש בבדיקות איבחון ובדיקות אנליטיות של נוזלי הנוף AMES COMPANY, INC., 819 McNaughton Avenue, Elkhart, State of Indiana, U.S.A. י בםיון תשכ ד,

24 סוג CLASS 5 SANGUSTIX No May 21st, מש _ במאי 1963 תכשירי רוקחות לשימוש בבדיקות איבחון ובדיקות אנליטיות Pharmaceutical preparations for use in diagnostic and analytical tests of the blood. של הדם AMES COMPANY, INC., 819 McNaughton Avenue, Elkhart, State of Indiana, U.S.A. FALMONOX No June 18th, מש ביוני 1963 Amebicides. אמביצידימ WINTHROP PRODUCTS INC., 1450 Broadway, New York, N.Y., U.S.A. סוג CLASS 7 PAY No September 5th, מם בספטמבר.1961 Lifting, loading and mechanical handling machines and mechanisms, all for use with snow, timber or earth and the like or for use in building and construction or for agricultural use; and parts included in class 7 of the aforesaid goods. מכונות ומתקנים להרמה הטענה וטפול מיכני, כולפ לשמוש עם שלג עצים או אדמה או כיוצא בזה או לשמוש בבניה או בחקלאות; וחלקים הכלולים בסונ 7 של הטובין הנ ל INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY, 180 North Michigan Avenue, City of Chicago, State of Illinois, U.S.A. 24 י בסידן תשכ ה 21,5.1964

25 סוג CLASS 7 No September 18th, מסי בספטמבר.1963 Electrically operated food mixing and grinding machines and juice extractors. The mark is restricted to the colours black and red as shown in the representation affixed to the application form. PROGRESS מכונות לערבוב ולטחינת מזון ומכונות מיצוי כשכל אלה מופעלות ע י חשמל אדום לצבעים מוגבל ה סימן כפי שנראים _בדמות ושחור בטופס המובאת הסימן ה ב ק ש ה י MAUZ & PFEIFFER, 17-25, Griegstr Stuttgart-Botnang., Germany. סוג CLASS 9 PORTESCAP No July 26th, מם ביולי.1962 Instruments included in class 9 for use in the manufacture maintenance, control and measuring of timekeeping instruments ; parts and fittings therefor all included in class 9. מכשירים הנכללים בסוג 9 לשימוש בייצור מכשירים למדידת זמן. לאחזקתם. לבקרתם ולמדידתם; חלקים ומתאמים עבורם הגכללים בסוג 9 LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S.A. La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz, Kanton Neuchatel, Switzerland. ADVANCE No October 24th, מס באוקטובר.1962 Fluorescent lamp ballasts. טשנקים לנורות פלואורםצגטיות ADVANCE TRANSFORMER CO., 2950 N. Western Avenue, Chicago, III. U.S.A. י גסיון תשכ ד

26 סוג CLASS 9 No March 10th, Electric batteries for flash lamps. מם במרץ.1963 סוללות חשמליות לפנםי הבזסה LIMITED, 136 Fuk Wah Sir. Shumshuipo Kowloon, Hong-Kong. NAM JAM FACTORY H Y - FI ט ס ב י יל י th, No July Measuring instruments for usein gas chromatography. מכשירי מדידה לשימוש בקרומטוגרפיה של גז vvilkens INSTRUMENT & RESEARCH A.G., Gundeldingerstrasse, 170, Bale, Switzerland. AUTOPREP No July 8th, מם ביולי 1963 Measuring instruments for use in gas chromatography. מכשירי מדידה לשימוש בקרומטוגרפיה של גז WILKENS INSTRUMENTS & RESEARCH, A.G., Gundeldingerstrasse, 170, Bale, Switzerland. י בםיון תשכ ה 2L

27 סוג CLASS 9 No July 31st מם ביולי.1963 Polishing machines, scrubbing machines, machines for waxing floors, machines for oiling floors, machines for picking up water from washed floors and vacuum cleaners, all being electrically operated and all for domestic PROGRESS מכונות צחצוח, מכונות שפשוף מכונות להעלאת דונג על רצפות, מכונות לשמון רצפות, מכונות לספינת מימ מרצפות שנרחצו ושאבקים, כשכל אלה מופעלים ע י חשמל ומיועדים לשמוש ביתי. FIRMA MAUZ & PFE1FEFR, Griegstr , Stuttgart-Botnang, Germany. ECLIPSE No August 28th, מס באונופט.1963 Magnets. מגנטים JAMES NE1LL& CO., Nap/er Street, Sheffield, England. סוג CLASS 12 No November 19th, Motorized land vehicles and trailers for use in connection with motorized land vehicles. מם בנובמבר 1962 כלי רכב יבשתיים ממונעים וכלי רכב ננרדים לשמוש עם כלי רכב יבשתיים ממונעים I 6 é é é é 1 FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Koln-Niehl, of Henry-Ford Strasse, Germany. י גסיון תשכ ה 27 2L5.1964

28 סוג CLASS 12 WAGONEER No April 19th, מס באפריל 1963 Automobiles. מכוניות KAISER JEEP CORPORATION, 940 North Gove Boulevard, Toledo, State of Ohio, U.S.A. סוג CLASS 14 PORTESCAP No July 26th, מס ביןלי.1962 Horological and chronometric instruments and parts thereof and fittings therefor, all included in class 14; jewellery and precious stones for use with horological instruments. שעונים, ומכשירים וכרונומטריים, חלקיהם ומתאמיהם כולם נכללים בםונ 14; יהלומים ואבנים יקרות לשימוש בשעונים LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S.A., La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz, Kanton Neuchatel, Switzerland. 28 י בםיון תשכ ד,

29 סוג CLASS 16 ORLON No July 2nd, מס ביולי.1963 Paper included in class 16 and filtering paper, all made of synthetic fibers. נייר הנכלל בסוג 16 ונייר סינון העשויים בולם מסיבים סינתטיים E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 1007 Market Street, Wilmington, State of Delaware, U.S.A. סוג CLASS 17 No June 11th, Plastic materials in the form of sheets, rods, tubes and films, and elastomers, all included in class 17. HERCULES POWDER COMPANY, Hercules Tower, 910 Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. FASSON בקשה מס ביולי th, No July גליונות. רקועים ויריעות מצופים חומר דבק כולם עשויים חומר mate- Adhesive coated sheets, foils and films, all made of plastic rial and ail included in class 17. פלסטי וכולם נכללים בסוג 17 EVERY ADHESIVE PRODUCTS, INC., 415 Huntington Drive, San Marino, California, U.S.A. י בסיון תשב ה a64

30 CLASS סוג 1,7 STYROFOAM No July 28th, מם ביולי 1963 חומרים הנכללים בסוג ד 1 והעשויים משדפים מנופחים' המבוססימ in- Materials fabricated of expanded resins based on styrene and included in class 17. על סטירן THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, Michigan, U.S.A. סוג CLASS 21 POUR-O-VAC No February7th, מם בפברואר 1962 בקבוקים מזכוכית bottles. Glass THE MACBRICK COMPANY, 243 Broadway, Cambridge, State of Massachussets, U.S.A. ריטקס RAYTEX No May 22nd, מס במאי.1963 Instruments and material for cleaning purposes. כלים וחומרי טקכטיל למטרות ניקוי SHIMON SHLESINGER 19, Arba Aratzot Street, Tel-Aviv. שמעון שלזיננר מרחוב ארבע ארצות 19, תאאביב סוג CLASS 22 No March 28th, Synthetic textiles fibres included in class 22 and goods included in class 22 made wholly or partly of synthetic textile material. TEIJIN TEIJIN LIMITED, No. 1, Umeda, Kita-ku, Osaka, Japan. מם במרץ.1964 סיבי טקסטיל סינתטיים הנכללים בסוג 22, וסחורות בסוג 22 שהינן עשויות כולן או בחלקן מחומר טקסטיל סינתטי 30 י בסיון תשכ ד,

31 סוג CLASS 23 TEIJIN מ ם בטי"? ' T No March 28th, FTP! "1 1 "IT* ~ ~ ~W~ A כל הםחורות כםוג 23 העשויות ך _1_ JL_ ah goods in class 23 made wholly % M 4 JL. or partly from synthetic textile בשלמותן או בחלקן מחומר טקסטיל material. סינתטי. TE1J1N LIMITED, No. 1, Umeda, Kita-ku, Osaka, Japan. סוג CLASS 24 No March 23rd, Convention Date: September 23rd, 1960 (Switzerland). מס במרץ תאריך האטנה: i 2 3 בהפטמבר 960 (שויצריה) Piece goods made of foamed materials for use in making up into articles, commonly made of textile materials. סחורה בארכים עשויה מחומר מוקצךז המיועדת לעשית מוצרים שבדרך כלל עושים אותם מחומר טקסטיל LONZA, ELEKTIZITAETSWERKE UND CHEMISCHE FABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT (LONZA, USINES ELECTRIQUES ET CHIMIQUES, SOCIETE ANONYME) (LONZA IXECTRIC AND CHEMICAL WORKS LIMITED), (LONZA OFFICINE ELETTRICHE E CHIMICHE, societa ANONIMA), Gampel (Wallis) Switzerland No March 28th, All goods in class 24 made wholly or partly from synthetic textile material. TEIJIN מם במרץ.1963 כל הסחורות בסוג 24 העשויות בשלמותן או בחלקן מחומר טקסטיל סינתטי TEU1N LIMITED, No. 1, Umeda, Kita-ku, Osaka, Japan , י בסיון תשכ ד 64a 31

32 סוג CLASS 25 DARLENE No July 5th, טסי _ S ביולי 1962 Women's articles of clothing excluding shoes and boots. מוצרי הלבשה לנשים למעט נעליים M.K.M. KNITTING MILLS, INC., North Commercial Street, Manchester, State of New Hampshire, U.S.A. No March 28th, AH goods in class 25 made wholly or partly from synthetic textile mateial. " TEIJIN מם במרץ.1963 כל הסחורות בסוג 25 העשויות בשלמותן או בחלקן מחומר טקסטיל סינתטי TE111N LIMITED, No. 1, Umeda, Kita-ku, Osaka, Japan. סוג CLASS 29 No July 25th, מס ביולי.1963 Meat, fish, except live fish, meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; edible oils and fats; preserves and pickles. דגים מלבד בשר, דגים, בשר; תמציות חיים, משומרים. וירקות פירות ומבושלים; מיובשים שמגי ריבות; מקפאות. מאכל ושומגי מאבל; כב שים ומחמצים Registration of this rtade mark shall give no exclusive right to the use of the device of a pot and the words" the sign of quality". מס סימן רישום יקנה לא חר זה ל ייחודית זכות של בציור שימוש ובמילים צנצנת "the sign of quality" O.K. BAZAARS (1929) LIMITED O. K. Buildings, Eloff Street, Johannesburg, South Africa. 32 י בםיזן תשכ ד,

33 סוג CLASS 32 PATIO No July 30th, מם ביולי.1963 משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות אלה כולם beve- Non-alcoholic beverages and preparations for making such rages, all included in class 32. נכללים בסוג 32. PEPSI-COLA COMPANY 500 Park Avenue, New York, State of New York, U.S.A. -סוג CLASS 33 לורד אוף כרמל LORD OF CARMEL No March 2nd, Brandy. SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES GRANDES CAVES RISHON LE ZION ET ZICHRON JACOB LTD., P.O.B. 2, Rishon Le Zion. מש במרץ.1961 ברנדי אנודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע מ ת ד 2 ראשון לציון ק i מ ט No June 5th, Cigarettes. מש _ ביוגי.1961 סינריות BET HAROSHET LECIGANIOT "LOD" B.M., 68, Nachalat Benjamin, Tel-Av.v. ביח ר לסיגריות לוד בע מ נחלת בנימין 68, תל אביב י בסיון תשכ ד,

34 סוג CLASS 34 FLEETWING No August 20th, Manufactured tobacco. מם באוגוסט.1963! ו ג ו ם ט " טבק מעובד JOHN SINCLAIR LIMITED, 5 Portland Terrace, Jesmond Newcastle upon tyne 2, England י בסיון תשכ ד,

35 סימני מסהר שנרשמו TRADE MARKS REGISTERED ("יומך מס No. 12/63 ("Journal" ( יומך מם No. 1 /64 שינוי בעלות CHANGE IN PROPRIETORSHIP סימן מסחר מם הבעל החדש Present Proprietor T.M. No. LABORATOIRES DE BEAUTÉ SIMON anciennement "CRÈME SIMON" , rue Marc Bloch à Lyon {Rhône), France. שינויי כתובת CHANGES OF ADDRESS הכתובת החדשה New Address םיטן םםחר מם T.M. No. 51, Clapham Road, London S.W., England , Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland שינוי שם CHANGE OF NAME השפ החדש New Name סימן מסחר מס T.M. No ISRAEL EDIBLE PRODUCTS LIMITED S י בםיון תשכ ה

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל! רשם הפטנטים

קרא עוד

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים ובו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל : רשם הפטנטים

קרא עוד

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU 9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות: מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

ה' אלול תשע"ד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

ה' אלול תשעד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 40 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E8F0E8E9ED20372E303820ECE4E3F4F1E420F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F4E8F0E8E9ED20372E303820ECE4E3F4F1E420F1E5F4E9FA2E646F63> 7/2008 י"ב/התשס"ט רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 26, 2008 כ"ח בחשוון התשס"ט יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents granted Patents

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents granted Patents

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32>

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32> 1990 s Finland & Sweden use tax incentives for cleaner fuels 1993 *Fuel Quality Spec s *Auto-Oil Program *EPEFE Program *Euro I implemented 1996 *Air Quality Framework Dir *Euro II implemented 1997 Auto-Oil

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד

ט"ו שבט תשע"ח 31/01/2018 יומן המדגמים DESIGNS JOURNAL 01/2018 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

טו שבט תשעח 31/01/2018 יומן המדגמים DESIGNS JOURNAL 01/2018 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs ט"ו שבט תשע"ח 31/01/2018 יומן המדגמים DESIGNS JOURNAL 01/2018 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 29 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

י"ח כסלו תשע"ו 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

יח כסלו תשעו 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 37 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

בזק בינ"ל: מוצרים ושירותים

בזק בינל: מוצרים ושירותים 1 דצ מבר 2006 קבוצת ניסן תיאו ר הקבוצה ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים רפואיים מתכלים המשמשים לחבישה וספיגת דם פיתוח ייצור ושיווק של מכשור רפואי לשיפור תהלכי זרימת דם בגוף יצור פיתוח ושיווק של בדים לא ארוגים

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Application for a Visitor visa - Tourist stream

Application for a Visitor visa - Tourist stream Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW אודות טופס זה חשוב אנא קרא מידע זה בקפידה לפני מילוי הבקשה. חר מילוי הבקשה, אנו ממליצים מאוד לשמור העתק לרשומותיך.

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 שש שנת לימודים: תשעד סמסטר: א+ב שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: 60-775-01 סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: א. מטרות הקורס (מטרות

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008 בר-אילן אוניברסיטת המשולב למדעי החברה החוג ניהולית ותעשייתית בסביבה עתירת טכנולוגיה ואינטרנט אסטרטגיה ב 74-601 601-01 א + 74-601 601-01 קנת רון פרופ' יוסי רענן ד"ר תשס"חחחח קיץ, סמסטר הקורס: מטרת הקורס

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו כימיה כללית וכימיה אורגנית מס' קורס: 0162.1119 שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א', יום א', 14:00-11:00 11:00-08:00, eshnit@post.tau.ac.il shemeshh@post.tau.ac.il מרצות: דר' אדית שניצר הדס שמש שעות

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד