C5600 / C5800

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "C5600 / C5800"

תמליל

1 C5600 / C5800

2 הקדמה היצרן עשה כל מאמץ על מנת להבטיח שהמידע במדריך זה יהיה שלם, מדויק ועדכני. היצרן אינו אחראי לתוצאות הנובעות מטעויות שמעבר לשליטתו. כמו כן, היצרן אינו יכול להבטיח, ששינויים שנעשו על ידי יצרנים אחרים במוצרי תוכנה המוזכרים במדריך זה, לא ישפיעו על תאימות המידע שבמדריך. אזכור מוצרי תוכנה של חברות אחרות אינו מהווה בהכרח המלצה של היצרן לשימוש בהם. למרות שנעשו כל המאמצים הסבירים כדי שמדריך זה יהיה מדויק ויוכל לסייע באופן מרבי, אין לנו כל מחויבות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול בזאת. מנהלי ההתקנים וספרי ההדרכה העדכניים ביותר זמינים באתר :Oki Europe כל הזכויות שמורות לחברת,Oki Oki ו- Microline הם סימנים מסחריים רשומים של חברת.Oki Electric Industry Ltd. Energy Star הוא סימן מסחרי רשום של המשרד לאיכות הסביבה של ארה ב.,HP,Hewlett-Packard ו- LaserJet הם סימנים מסחריים רשומים של חברת.Hewlett-Packard MS-DOS, Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים רשומים של חברת.Microsoft Mac,Macintosh,Apple ו- OS Mac הם סימנים מסחריים רשומים של חברת.Apple Computer שמות מוצרים ומותגים אחרים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים אחרים של בעליהם. כשותף ב- Star Energy קבע היצרן שהמוצר עומד בהנחיות Energy Star לגבי ניצול אנרגיה יעיל. מוצר זה עומד בדרישות Council Directives 89/336/EEC (LVD) (EMC) 2006/95/EC ו-( R&TTE ) 1999/5/EC לפי השינויים הישימים, לגבי עמידה בחוקי המדינות המשתתפות בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית, מתח נמוך וציוד קצה לרדיו וטלקומונקציה. שים לב לכך שהפקת תמונות המסך במדריך זה נעשתה תוך שימוש ב- XP.Microsoft Windows תמונות מסך אלה עשויות להשתנות אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת, אולם העיקרון זהה. הקדמה < 1

3 ראשונה במצב חירום עזרה היזהר מאבקת הטונר: במקרה של בליעה, נסה לגרום להקאה ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי. לעולם אל תנסה לגרום לאדם שאינו בהכרה להקיא. במקרה של שאיפת אבקה, העבר את הנפגע לאוויר הפתוח כדי שיוכל לנשום אוויר צח. פנה לבדיקה רפואית. במקרה שהאבקה חודרת לעיניים, שטוף אותן בכמות גדולה של מים, והשאר את העפעפיים פתוחים למשך 15 דקות לפחות. פנה לבדיקה רפואית. במקרה שהאבקה נשפכת, יש לנקות אותה במים קרים כדי לצמצם את האפשרות להכתמת העור או הבגדים. לאיחוד האירופי היבואן Oki Europe Limited (trading as OKI Printing Solutions) Central House Balfour Road Hounslow TW3 1HY United Kingdom בנושאי מכירה, תמיכה ומידע כללי, פנה למפיץ המקומי. בנושא איכות הסביבה מידע עזרה ראשונה במצב חירום < 2

4 עניינים תוכן 1... הקדמה עזרה ראשונה במצב חירום לאיחוד האירופי היבואן 2... בנושא איכות הסביבה... מידע 5... ואזהרות... הערות, התראות 6... מבוא... סקירה כללית של המדפסת... 8 שינוי שפת התצוגה לגבי נייר... המלצות מגירות נייר מגש רב-תכליתי עורם דפים בסדר יורד עורם דפים בסדר עולה יחידת הדופלקס נייר הזנת מגירות נייר מדפסת בב- Windows הגדרות העדפות הדפסה ביישומי...19 Windows קביעת הגדרות מתוך לוח הבקרה של...23 Windows הדפסה בב- Mac הגדרות Mac OS Mac OS X בצבע הדפסה גורמים המשפיעים על מראה ההדפסה עצות להדפסה בצבע קבלת גישה לאפשרויות התאמת הצבעים...61 הגדרת אפשרויות התאמת הצבעים...61 שימוש בתכונה Colour Swatch (דוגמאות צבע)...63 שימוש בכלי העזר Colour Correct (תיקון צבעים) פונקציות התפריטים תפריט Print Jobs (משימות הדפסה)...66 תפריט Information (מידע)...66 תפריט Shutdown (כיבוי)...66 תפריט Print (הדפסה)...67 תפריט Media (אמצעי הדפסה)...69 תפריט Colour (צבע)...72 תוכן עניינים < 3

5 תפריט System ConÞguration (תצורת מערכת)...73 תפריט USB תפריט Network (רשת)...74 תפריט Maintenance (תחזוקה)...75 תפריט Usage (שימוש) החלפת פריטים מתכלים... פרטי הזמנה של פריטים מתכלים החלפת מחסנית הטונר החלפת התוף החלפת יחידת ההיפוך החלפת הפיוזר...91 ניקוי ראש ה- LED שדרוגים התקנת יחידת הדופלקס...94 שדרוג זיכרון מגש נייר נוסף עדכון מנהלי מדפסת של Windows 101 ניקוי חסימות נייר מפרטים מפתח Oki נציגויות של חברת פרטי תוכן עניינים < 4

6 ואזהרות הערות, התראות הערה: הערה מופיעה במדריך זה באופן הבא. ההערה מספקת מידע נוסף שיכול להועיל לך. התראה! מספקת מידע מופיעה במדריך זה באופן הבא. התראה התראה עלול לפגום בתפקוד המכשיר מתעלמים ממנו, הדבר נוסף, שאם לגרום לו נזק. או אזהרה! מספקת מידע מופיעה במדריך זה באופן הבא. האזהרה אזהרה עלול לגרום נזק למשתמש. מתעלמים ממנו, הדבר נוסף, שאם הערות, התראות ואזהרות < 5

7 מבוא איחולינו על רכישת מדפסת הצבע.Oki Printing Solutions המדפסת החדשה שלך כוללת תכונות מתקדמות, כדי שתוכל להפיק תדפיסים ברורים בצבעים חיים ובשחור-לבן, במהירות גבוהה ובמגוון אמצעי הדפסה משרדיים. המדפסת כוללת את התכונות הבאות: < טכנולוגיית Multilevel מפיקה גווני צבע חדים יותר ודירוג חלק יותר, שמעניקים למסמכים איכות תצלום; < עד 20 עמודים (C5600) או 26 עמודים (C5800) בדקה בצבע מלא, להדפסה מהירה של מצגות ומסמכים אחרים בצבעים מרשימים; < עד 32 עמודים בדקה בשחור לבן, להדפסה מהירה ויעילה של מסמכים כלליים שאינם דורשים צבע; < רזולוציית הדפסה 600 x 600, 1200 x 600 dpi ו- bit 600, x 600 x 2 להפקת תמונות באיכות גבוהה והצגת פרטי פרטים; < טכנולוגיית Single Pass Colour Digital LED לעיבוד מהיר של דפים מודפסים; < חיבורי רשת מסוג 10Base-T ו- 100Base-TX מאפשרים לך לשתף משאב רב ערך זה בין משתמשים המחוברים לרשת המשרד שלך; < מצב Photo Enhance לשיפור האיכות של תדפיסי תצלומים; < Oki Ask פונקציה ידידותית למשתמש ל- Windows, המעניקה קישור ישיר ממסך מנהל המדפסת לאתר אינטרנט ייעודי, המתאים לדגם המסוים שבו אתה משתמש. כאן תוכל למצוא את כל העצות, הסיוע והתמיכה הדרושים לך להפקת תוצאות מיטביות ממדפסת Oki שלך; < plugin WebPrint Internet Explorer (חיבור אינטרנט אקספלורר להדפסת דפי אתר) עוד פונקצייה חדשנית ל- Windows, המאפשרת הדפסה איכותית של דפים מאתרי אינטרנט; < כונן דיסק קשיח פנימי (סטנדרטי בדגמי h, אופציונלי באחרים) לאחסון שכבות, קובצי מאקרו וגופנים הניתנים להורדה, לאיסוף אוטומטי של עותקים רבים ממסמכים מרובי-עמודים; מבוא < 6

8 < כלי העזר Template Manager 2006 (מנהל התבניות (2006 ל- Windows מאפשר לעצב ולהדפיס בקלות כרטיסי ביקור, כרזות ותוויות. בנוסף, נכללות גם התכונות האופציונליות הבאות: < זמינות של שרת הדפסה אלחוטי חיצוני מונע צורך בכבלי רשת; < הדפסה דו-צדדית אוטומטית (דופלקס) לשימוש חסכוני בנייר ולהדפסה מרוכזת של מסמכים גדולים (סטנדרטי בדגמי ;(dn < מגש נייר נוסף להזנת 530 דפים נוספים, כדי להקטין את הצורך בהתערבות המפעיל, או לשימוש עבור סוגי נייר שונים, כגון נייר מכתבים, דפי נייר בגודל חלופי או אמצעי הדפסה אחרים; < זיכרון נוסף מאפשר הדפסה של דפים מורכבים יותר. לדוגמה, הדפסת כרזה ברזולוציה גבוהה; < ארונית אחסון. מבוא < 7

9 סקירה כללית של המדפסת חזיתי מבט מגש יציאת נייר עליון, סדר יורד. נקודת המוצא של תדפיסים רגילים. מכיל עד 250 דפים במשקל 80 גר'/מ"ר. 2. לוח הבקרה. פקודות בקרה באמצעות תפריטים ותצוגת.LCD 3. מגש נייר. מגש נייר רגיל. מכיל עד 300 דפי נייר במשקל 80 גר'/מ"ר. 4. מגש רב-תכליתי (80 גר'/מ"ר) משמש להזנת חבילות נייר עבה, מעטפות ואמצעי הדפסה אחרים. משמש גם להזנה ידנית של דפי נייר בודדים בשעת הצורך. 5. מתג הפעלה/כיבוי. 6. ידית שחרור של הכיסוי העליון. 7. ידית שחרור של המגש הרב- תכליתי. 8. לחצן שחרור של הכיסוי העליון. ניתן לשנות את שפת התצוגה לשפות שונות. (ראה "שינוי שפת התצוגה", עמ' 10). מבוא < 8

10 המדפסת גב כאן ניתן לראות את לוח החיבורים, את עורם הדפים האחורי ואת מיקום יחידת הדופלקס (הדפסה דו-צדדית) האופציונלית ממשק רשת.* מתג הפעלה/כיבוי יחידת דופלקס (אם מותקנת) שקע חשמלי עורם אחורי ל- 100 דפים, בסדר עולה. ממשק.USB.9 * ליציאת הרשת יש "כיסוי" שיש להסירו לפני ביצוע החיבור. כאשר עורם הדפים האחורי מקופל כלפי מטה, הנייר יוצא מהמדפסת בחלקה האחורי ונערם כאן, כשהדפים מסודרים בסדר עולה. עורם זה משמש בעיקר לאמצעי הדפסה עבים. בשעת שימוש יחד עם מגש ההזנה הרב תכליתי, הנייר עובר דרך המדפסת במסלול ישר. כך ניתן למנוע את קיפול הנייר במסלול נייר מתעקל, ולאפשר הזנה של אמצעי הדפסה שמשקלם מגיע עד 203 גר'/מ"ר. מבוא < 9

11 שפת התצוגה שינוי אנגלית היא שפת ברירת המחדל לתצוגת הודעות המדפסת ולהדפסת דוחות. לפי הצורך, ניתן לשנות את השפה ל: גרמנית צרפתית איטלקית ספרדית שוודית רוסית פינית הונגרית דנית הולנדית טורקית פורטוגזית פולנית יוונית צ'כית נורווגית עיין בהנחיות לשינוי הגדרת השפה במידע שצורף למדפסת. מבוא < 10

12 לגבי נייר המלצות מדפסת מותאמת לעבודה עם מגוון אמצעי הדפסה, כולל טווח רחב של דפי נייר במשקלים (עובי) וגדלים שונים, שקפים ומעטפות. סעיף זה מציג עצות כלליות לגבי בחירת אמצעי ההדפסה, ומסביר כיצד להשתמש בכל סוג. התוצאות הטובות ביותר מתקבלות בשעת שימוש בנייר רגיל במשקל 75 גר /מ ר עד 90 גר /מ ר, המיועד לשימוש במכונות צילום ובמדפסות לייזר. הסוגים המתאימים הם: ;Arjo Wiggins Conqueror Colour Solutions 90g/m².Neusiedler של Colour Copy השימוש בנייר בעל מרקם גס מאוד או בעל תבליטים אינו מומלץ. מכתבים שהודפס מראש, אך אין להשתמש בנייר ניתן להשתמש בנייר שהודפס בהדפסת Offset בשעת חשיפה לטמפרטורות הגבוהות של הפיוזר בתהליך ההדפסה. לא יהיו מסובבות, מקופלות או בעלות צורה מעוותת יש לוודא שהמעטפות אחרת. כמו כן, על המעטפות להיות בעלות סגירה מלבנית, עם דבק עמיד בחשיפה לגליל החם, שבו נעשה שימוש במדפסת מסוג זה. מעטפות עם חלון אינן מתאימות. המיועדים למכונות צילום ולמדפסות לייזר. אנו יש להשתמש בשקפים ממליצים להשתמש בשקפים של Oki Printing Solutions (מס סידורי ). במיוחד, יש להימנע משימוש בשקפים משרדיים המיועדים לכתיבה ידנית באמצעות עטי סימון. שקפים אלה יימסו בפיוזר ויגרמו נזק. מדבקות, יש לבחור בסוג המומלץ לשימוש במכונות צילום ומדפסות גם לגבי לייזר, כאשר הדף שעליו מודבקות המדבקות מכוסה במלואו. סוגים אחרים של דפי מדבקות עלולים לגרום נזק למדפסת, מאחר שהמדבקות יתקלפו בזמן ההדפסה. הסוגים המתאימים הם: Label Avery White Laser מסוג (A4) , 7664, או 5161.(Letter) המלצות לגבי נייר < 11

13 נייר מגירות גודל A6 (מגש 1 בלבד) ממדים 105 x 148 מ"מ 148 x 210 מ"מ 182 x 257 מ"מ x מ"מ 210 x 297 מ"מ x מ"מ 216 x 330 מ"מ 216 x 343 מ"מ 216 x 356 מ"מ (גרר'/מ"ר) עובי דק גר'/מ"ר בינוני גר'/מ"ר עבה גר'/מ"ר עבה מאוד גר /מ ר (מגש 2 בלבד) A5 B5 Executive A4 Letter Legal 13in. Legal 13.5in. Legal 14in. אם יש נייר מאותו סוג גם במגש אחר (במגש השני, אם קיים, או במגש הרב-תכליתי), תוכל לקבוע שהמדפסת תעבור באופן אוטומטי למגש הנוסף, כאשר מלאי הנייר ייגמר במגש הראשון. בהדפסה מתוך יישומי,Windows ניתן להגדיר פונקציה זו בהגדרות מנהל המדפסת. (ראה הגדרות המדפסת ב- Windows בהמשך מדריך זה). בהדפסה מתוך מערכות אחרות, ניתן להגדיר פונקציה זו דרך תפריט Print (הדפסה). (ראה פונקציות התפריטים בהמשך מדריך זה). רב-תכליתי מגש במגש הרב-תכליתי ניתן להזין דפי נייר באותו גודל כמו במגירות הנייר, אך עוביים יכול להגיע עד 203 גר /מ ר. עבור דפים עבים מאוד, השתמש בעורם דפים בסדר עולה (אחורי). כך ניתן להבטיח שנתיב הנייר במדפסת יהיה כמעט ישר. באמצעות המגש הרב-תכליתי ניתן להזין נייר צר (החל מ- 100 מ מ) וארוך (עד 1200 מ מ) (להדפסת כרזות). עבור דפי נייר שאורכם עולה על 356 מ מ 14in.) (Legal השתמש בדפי נייר שעוביים נע בין 90 ל- 128 גר /מ ר, ובעורם דפים בסדר עולה (אחורי). השתמש במגש הרב-תכליתי להדפסה על מעטפות ושקפים. ניתן להזין עד 50 דפי שקפים או 10 מעטפות בכל פעם. גובה הערימה המרבי האפשרי הוא 10 מ מ. יש להניח את הנייר או את השקפים כאשר הצד המיועד להדפסה מונח כלפי מעלה, והקצה העליון של הדף פונה לכיוון המדפסת. אין להשתמש בפונקציית הדופלקס (הדפסה דו-צדדית). המלצות לגבי נייר < 12

14 דפים בסדר יורד עורם עורם הדפים בסדר יורד, שנמצא בחלק העליון של המדפסת, יכול להכיל עד 250 דפי נייר רגיל בעובי 80 גר /מ ר, וניתן להזין בו נייר שעוביו עד 176 גר /מ ר. העמודים המודפסים בסדר הקריאה (עמוד 1 ראשון) ימוינו לפי סדר הקריאה (עמוד אחרון למעלה, כשפני הדף כלפי מטה). דפים בסדר עולה עורם יש לפתוח את עורם הדפים בסדר עולה, הממוקם בצידה האחורי של המדפסת, ולמשוך את המגש החוצה. במצב זה, הנייר יצא דרך נתיב זה, ללא תלות בהגדרות מנהל המדפסת. עורם דפים בסדר עולה יכול להכיל עד 100 דפי נייר רגיל בעובי 80 גר /מ ר, והוא יכול לפעול עם נייר שעוביו עד 203 גר /מ ר. השתמש תמיד בעורם דפים זה ובמזין הרב-תכליתי לנייר שעוביו מעל 176 גר /מ ר. הדופלקס יחידת באמצעות יחידה זו ניתן להפיק הדפסה דו-צדדית אוטומטית על נייר בטווחי גודל כמו במגש 2 (כלומר, כל הגדלים מלבד A6), תוך שימוש בנייר שעוביו נע בין 75 ל- 105 גר /מ ר. הערה: יחידת הדופלקס מצורפת לדגמי dn באופן סטנדרטי. המלצות לגבי נייר < 13

15 נייר הזנת נייר מגירות 1. הסר את מגש הנייר מהמדפסת. 2. אוורר את דפי הנייר שברצונך להזין, בקצוות (1) ובאמצע (2), כדי להפרידם זה מזה כראוי. לאחר מכן, טפח קלות עם קצה הערימה על גבי משטח ישר, כדי ליישר אותה מחדש (3) הזנת נייר < 14

16 3. הזן נייר מכתבים כאשר פני הדף פונים כלפי מטה, וקצהו העליון פונה לחזית המדפסת, כמוצג באיור כוונן את המעצור האחורי (1) ואת סרגלי הנייר (2) לגודל הנייר שבו אתה משתמש. כדי למנוע חסימות נייר: אין להשאיר רווח בין הנייר לבין סרגלי הנייר והמעצור האחורי. אין למלא את המגש יתר על המידה. הקיבולת תלויה בסוג הנייר. אין להזין נייר פגום. אין להזין יחד דפי נייר בגדלים שונים או מסוגים שונים. אין למשוך החוצה את מגש הנייר במהלך ההדפסה (מלבד הפעולה המתוארת עבור המגש השני). סגור את מגש הנייר בעדינות. 5. אם יש לך שני מגשים, ואתה מדפיס מהמגש הראשון (העליון), ניתן למשוך את המגש השני (התחתון) במהלך ההדפסה, כדי להזין עוד נייר. עם זאת, במהלך ההדפסה מהמגש השני (התחתון), אין למשוך החוצה את המגש הראשון (העליון). פעולה זו תגרום לחסימת נייר. הזנת נייר < 15

17 6. בשעת הדפסה בסדר יורד, ודא כי עורם הדפים בסדר עולה (האחורי) (3) סגור (הנייר יוצא מהחלק העליון של המדפסת). קיבולת העורם היא כ- 250 דפים, תלוי בעובי הנייר. 7. בשעת הדפסה בסדר עולה, ודא כי עורם הדפים בסדר עולה (האחורי) (3) פתוח, וכי תומך הנייר (4) פתוח לכל אורכו. הדפים נערמים בסדר הפוך וקיבולת המגש היא כ- 100 דפים, תלוי בעובי הנייר. 8. השתמש תמיד בעורם דפים בסדר עולה (אחורי) עבור נייר עבה (כרטיסים וכו ). 3 4 התראה! לפתוח או לסגור את יציאת הנייר האחורית במהלך ההדפסה, אין שהדבר עלול לגרום לחסימת נייר. מאחר הזנת נייר < 16

18 רב-תכליתי מגש 1. פתח את המגש הרב-תכליתי (1). 2. משוך החוצה את תומכי הנייר (2) לחץ קלות על משטח הנייר (3) כדי לוודא שהוא מונח היטב במקומו. 4. הזן את הנייר וכוונן את סרגלי הנייר (4) כך שיתאימו לגודל הנייר שבו אתה משתמש. לצורך הדפסה חד-צדדית על נייר מכתבים, הזן את הנייר במגש הרב-תכליתי כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה, והקצה העליון של הדף פונה לכיוון המדפסת. הזנת נייר < 17

19 לצורך הדפסה דו-צדדית (דופלקס) על נייר מכתבים, הזן את הצד המודפס כשהוא פונה כלפי מטה, והקצה העליון של הדף פונה כלפי חוץ. (כדי להשתמש בפונקציה זו, יש להתקין את יחידת הדופלקס האופציונלית). יש להזין מעטפות כך שיפנו כלפי מעלה, כשהקצה העליון צמוד לשמאל והקצה הקצר פונה לכיוון המדפסת. אין לבחור בהדפסת דופלקס על-גבי מעטפות. אין לחרוג מקיבולת הנייר המרבית: כ- 50 דפים או 10 מעטפות. גובה הערימה המרבי הוא 10 מ מ. 5. לחץ על לחצן נעילת המגש (5) כלפי פנים כדי לשחרר את משטח הנייר, כך שהנייר יתרומם כלפי מעלה וייכנס למקום. הגדר את גודל הנייר המתאים עבור המגש הרב-תכליתי בתפריט Media (אמצעי הדפסה) (ראה פונקציות התפריטים ). הזנת נייר < 18

20 מדפסת בב- WINDOWS הגדרות תפריטי לוח הבקרה של המדפסת מספקים גישה לאפשרויות רבות. מנהל המדפסת של Windows מכיל אף הוא הגדרות לרבים מפריטים אלה. כאשר ההגדרות של מנהל המדפסת זהות לאלה של תפריטי לוח הבקרה, וההדפסה מתבצעת מתוך,Windows ההגדרות של מנהל המדפסת של Windows יגברו על אלה של תפריטי לוח הבקרה. האיורים בפרק זה מציגים את מערכת ההפעלה.Windows XP ייתכן שגרסאות אחרות של Windows נראות שונות מעט, אך העיקרון זהה. הדפסה ביישומי WINDOWS העדפות כאשר תבחר להדפיס את המסמך שלך מתוך יישום של,Windows תופיע תיבת דו-שיח של הדפסה. תיבת דו-שיח זו מציינת בדרך כלל את שם המדפסת שבה יודפס המסמך שלך. לצד שם המדפסת מופיע לחצן Properties (מאפיינים). בלחיצה על Properties (מאפיינים) נפתח חלון חדש. חלון זה מכיל רשימה קצרה של הגדרות המדפסת הזמינות במנהל המדפסת, שאותן ניתן לבחור עבור מסמך זה. ההגדרות הזמינות מתוך היישום שבו אתה עובד הן רק אלה שאותן מומלץ לשנות עבור היישום או המסמך המסוימים. הגדרות שתשנה כאן יישארו בד כ בתוקף רק כל עוד היישום המסוים עדיין פועל. הגדרות מדפסת ב- Windows < 19

21 (הגדרות) SETUP הכרטיסייה בלחיצה על Properties (מאפיינים) בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה) של היישום שבו אתה עובד, נפתח חלון מנהל המדפסת, המאפשר לך לציין את העדפות ההדפסה שלך עבור המסמך הנוכחי. 1. גודל הנייר צריך להיות זהה לגודל עמודי המסמך שלך (אלא אם ברצונך לשנות את קנה המידה של פלט ההדפסה, כך שיתאים לגודל נייר אחר), והוא צריך גם להיות זהה לגודל הנייר המוזן במדפסת באפשרותך לבחור את מקור הזנת הנייר: מגש 1 (מגש הנייר הרגיל), מגש 2 (אם מותקן מגש שני אופציונלי) או מגש ההזנה הרב- תכליתי. תוכל גם ללחוץ על החלק המתאים של תמונת המסך כדי לבחור במגש הרצוי לך. 3. הגדרת עובי הנייר צריכה להתאים לסוג הנייר שעליו בכוונתך להדפיס. 4. ניתן לבחור במגוון אפשרויות גימור של המסמך, כגון הדפסת עמוד אחד רגיל על דף נייר, או הדפסת N עמודים (כאשר N יכול להיות כל מספר עד 16) תוך שינוי קנה המידה שלהם, כך שניתן יהיה להדפיס יותר מעמוד אחד על דף הנייר. בשעת הדפסת חוברת מודפסים שני עמודים על דף נייר, משני צדדיו, כך שלאחר קיפול הדפים המודפסים נוצרת חוברת. הדפסת חוברת מחייבת התקנת יחידת דופלקס במדפסת שלך. הדפסת כרזה (Poster) תתבצע על-ידי הדפסת חלקים של העמוד הגדול על-גבי מספר דפי נייר. 5. בשעת הדפסה דו-צדדית ניתן לבחור האם להפוך את הדף בקצה הארוך, או בקצה הקצר. לשם כך יש להתקין יחידת דופלקס במדפסת. 6. אם שינית בעבר מספר העדפות הדפסה ושמרת אותן כקבוצה, תוכל לאחזר אותן, כדי שלא תצטרך להגדירן בנפרד בכל פעם שתזדקק להן. 7. לחצן יחיד המוצג על המסך משחזר את הגדרות ברירת המחדל. הגדרות מדפסת ב- Windows < 20

22 משימת הדפסה) JOB (אפשרויות OPTIONS הכרטיסייה ניתן להגדיר את רזולוציית הפלט של הדף המודפס כמתואר להלן. הגדרת High Quality (איכות גבוהה) מדפיסה ברזולוציה של 600. x 600dpi x 2 bit אפשרות זו צורכת את כמות הזיכרון הגדולה ביותר של המדפסת, ומשך ההדפסה הוא הארוך ביותר. הגדרת Fine/Detail (משופר/פרטים) מדפיסה ברזולוציה של 1200 x 600dpi ומתאימה גם ליישומים המקצועיים ביותר. הגדרת Normal (רגיל) מדפיסה ברזולוציה של 600 x 600dpi ומתאימה למסמכי טיוטה, שבהם איכות ההדפסה פחות חיונית. 2. ניתן להדפיס טקסט סימן מים ברקע התוכן העיקרי של העמוד. אפשרות זו שימושית לסימון מסמכים כטיוטה, כחומר סודי וכו. 3. תוכל לבחור בהדפסה עד 999 עותקים ברציפות, למרות שבמהלך הדפסה כה ארוכה יהיה עליך למלא את מגש הנייר. 4. ניתן להגדיר את כיוון העמוד לאורך (portrait) או לרוחב.(landscape) 5. ניתן לשנות את קנה המידה של העמודים המודפסים, כך שיתאימו לנייר מכתבים גדול יותר או קטן יותר. 6. לחיצה על לחצן Advanced (מתקדם) מעניקה לך גישה להגדרות נוספות. לדוגמה, תוכל לבחור הדפסת אזורים שחורים באמצעות טונר 100%K (מראה עמום יותר [מאט]). 7. לחצן יחיד המוצג על המסך משחזר את הגדרות ברירת המחדל. 8. ניתן לשפר את איכות התצלומים. הגדרות מדפסת ב- Windows < 21

23 (צבע) COLOUR הכרטיסייה השליטה בפלט הצבע של המדפסת יכולה להתבצע באופן אוטומטי. שליטה מתקדמת יותר תבוצע בכוונון ידני. ההגדרה האוטומטית תתאים ברוב המקרים. האפשרויות האחרות בחלון זה יהיו גלויות רק כאשר תבחר באפשרות שונה מ- Auto (אוטומטי). להדפסה בגווני אפור, המדפסת פועלת בקצב של 24 דפים בדקה, וכל הדפים מודפסים בשחור-לבן. 2. לרשותך מגוון אפשרויות להתאמת צבעים, תלוי במקור התמונה של המסמך שלך. לדוגמה, התאמת הצבעים תהיה שונה עבור תמונה שצולמה במצלמה דיגיטלית, או עבור גרפיקה עסקית שנוצרה ביישום גיליון אלקטרוני. כאמור, במרבית המקרים, השימוש באפשרות Automatic הוא המומלץ ביותר. 3. ניתן לקבוע שהתדפיס היה בהיר יותר או כהה יותר, או שהצבעים יהיו רוויים וחיים יותר, בהתאם לצורך. 4. מומלץ להדפיס אזורים שחורים באמצעות 100% של ציאן, מגנטה וצהוב (שחור מורכב), שילוב המעניק מראה מבריק, או להשתמש בטונר השחור בלבד (שחור אמיתי) כדי להעניק מראה עמום יותר (מאט). בחירת ההגדרה Automatic (אוטומטי) מאפשרת למנהל המדפסת לבחור באפשרויות המתאימות ביותר בהתאם לתוכן התמונה. 5. לחצן יחיד המוצג על המסך משחזר את הגדרות ברירת המחדל. הגדרות מדפסת ב- Windows < 22

24 הגדרות מתוך לוח הבקרה של WINDOWS קביעת כאשר תפתח את חלון מאפייני מנהל המדפסת ישירות מתוך,Windows במקום מתוך היישום שבו אתה עובד, יוצג לך טווח הגדרות מעט רחב יותר. השינויים שתבצע כאן ישפיעו על כל המסמכים שתדפיס מתוך יישומי,Windows ויישמרו מהפעלה אחת של Windows להפעלה הבאה. (כללי) GENERAL הכרטיסייה באזור זה מפורטות חלק מהתכונות הראשיות של המדפסת, כולל פריטים אופציונליים, כגון הדפסת דופלקס (הדפסה דו-צדדית). 2. לחצן זה פותח את אותו חלון שתואר לעיל, עבור פריטים שאותם ניתן להגדיר מתוך היישומים עצמם. עם זאת, שינויים שתבצע כאן יהפכו להגדרות ברירת המחדל החדשות עבור כל יישומי.Windows 3. לחצן זה מדפיס דף בדיקה, כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי. הגדרות מדפסת ב- Windows < 23

25 (מתקדם) ADVANCED הכרטיסייה תוכל לקבוע באילו שעות במשך היום המדפסת שלך תהיה זמינה. 2. ציון העדיפות (Priority) הנוכחית. הערכים נעים בטווח שבין 1 (נמוכה ביותר) ל- 99 (גבוהה ביותר). מסמכים בעלי עדיפות גבוהה יותר יודפסו ראשונים. 3. קביעה כי יש להדפיס את המסמכים ברקע (לאחסן אותם בקובץ הדפסה מיוחד) לפני הדפסתם בפועל. בדרך זו המסמך מודפס ברקע, ומאפשר ליישום שלך להפוך לזמין במהירות רבה יותר. 4. אפשרות זו מציינת שאין להתחיל בהדפסה עד שהעמוד האחרון יודפס ברקע. אם ליישום שלך דרוש זמן רב לביצוע חישובים באמצע ההדפסה, וכתוצאה מכך משימת ההדפסה שלך מושהית למשך זמן מעט ארוך, המדפסת עשויה להניח בשלב מוקדם מדי שהדפסת המסמך הושלמה. בחירה באפשרות זו תמנע מצב כזה, אך ההדפסה תושלם מעט מאוחר יותר, מאחר שהתחלתה מושהית. 5. אפשרות זו הפוכה לאפשרות הקודמת. ההדפסה מתחילה מייד לאחר שהדפסת המסמך ברקע מתחילה. 6. אפשרות זו קובעת שהמסמך לא יודפס ברקע, אלא יודפס ישירות במדפסת. לא תוכל לעשות שימוש נוסף ביישום שלך עד להשלמת ההדפסה. אפשרות זו צורכת פחות נפח זיכרון במחשב, מאחר שלא נוצר קובץ הדפסה ברקע. הגדרות מדפסת ב- Windows < 24

26 7. קביעה כי מנגנון ההדפסה ברקע יבדוק את הגדרות המסמך, ויתאים אותן להגדרות המדפסת לפני שליחת המסמך להדפסה. במצב של חוסר התאמה, המסמך ממתין בתור ההדפסה ואינו מודפס עד שהגדרות המדפסת משתנות, והדפסת המסמך מתחילה מחדש מתוך תור ההדפסה. מסמכים ממתינים בתור, שאינם תואמים, לא יעכבו הדפסה של מסמכים תואמים. 8. בחירה באפשרות זו קובעת כי כאשר מנגנון ההדפסה ברקע בוחר את המסמך הבא שיישלח להדפסה, עליו לתת עדיפות למסמכים שהשלימו את תהליך ההדפסה ברקע, גם אם העדיפות המוגדרת עבור מסמכים אלה נמוכה מזו של מסמכים שעדיין נמצאים בתהליך ההדפסה ברקע. אם שום מסמך לא השלים את ההדפסה ברקע, מנגנון ההדפסה ברקע יעדיף מסמכים ארוכים על-פני מסמכים קצרים. השתמש באפשרות זו כדי להגדיל ככל האפשר את יעילות המדפסת. כאשר אפשרות זו אינה זמינה, מנגנון ההדפסה ברקע בוחר מסמכים על סמך הגדרות העדיפות שלהם. 9. קביעה שמנגנון ההדפסה ברקע לא ימחק מסמכים לאחר השלמת הדפסתם. הדבר מאפשר לשלוח את אותם מסמכים למדפסת ישירות מתוך מנגנון ההדפסה ברקע, במקום מתוך היישום עצמו. אם אתה משתמש באפשרות זו לעתים קרובות, דרוש לך נפח זיכרון פנוי רב במחשב. 10. אפשרות זו קובעת את זמינותן של תכונות מתקדמות, כגון הדפסת חוברות, סדר עמודים, מספר עמודים בדף נייר אחד, בהתאם למדפסת שלך. עבור הדפסה רגילה, בחר באפשרות זו. אם תיתקל בבעיות תאימות, תוכל לבטל תכונה זו. עם זאת, ייתכן שהאפשרויות המתקדמות כבר לא יהיו זמינות, למרות שהחומרה תומכת בהן. 11. לחצן זה מספק גישה לאותם חלונות הגדרות, הנפתחים בשעת הדפסה מתוך יישומים. שינויים המתבצעים דרך לוח הבקרה של.Windows הופכים להגדרות ברירת המחדל של Windows הגדרות מדפסת ב- Windows < 25

27 (אפשרויות התקן) DEVICE OPTIONS הכרטיסייה בחלון זה תוכל לבחור אילו שדרוגים אופציונליים מותקנים במדפסת. נושא זה מתואר ביתר פירוט בסעיף העוסק בהתקנת שדרוגים במדריך זה. הגדרות מדפסת ב- Windows < 26

28 הדפסה בב- MAC הגדרות MAC OS X אפשרויות הדפסה בחירת השתמש בתיבת הדו-שיח print (הדפסה) לבחירת המדפסת שלך ולהגדרת האפשרויות לגבי אופן ההדפסה הרצוי למסמך שלך. 1. פתח את המסמך שברצונך להדפיס. 2. אם ברצונך לשנות את גודל הנייר או את כיוון הנייר, בחר File > Page Setup (קובץ < הגדרת עמוד). האפשרויות להגדרת עמוד מתוארות החל מעמוד בחר File > Print (קובץ < הדפסה). 4. בחר את המדפסת שלך מתוך התפריט Printer (מדפסת) שיופיע. 5. אם ברצונך לשנות הגדרות של מנהל מדפסת כלשהו, בחר באפשרויות הדרושות מתיבת הדו-שיח print (הדפסה). ניתן לבחור אפשרויות נוספות מתפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). אפשרויות מנהל המדפסת מתוארות החל מעמוד לחץ על Print (הדפסה). הגדרות ברירת המחדל להדפסה שינוי אם אתה מדפיס מסמך ומשנה את הגדרות מנהל המדפסת, שינויים אלה יחולו רק לגבי אותו מסמך שהדפסת. לשינוי הגדרות מנהל המדפסת לכל משימות ההדפסה העתידיות:.1 בחר Apple menu > Chooser (תפריט < Apple בורר). 2. בחר במנהל המדפסת שלך בלוח השמאלי של החלון.Chooser 3. בחר בדגם המדפסת בלוח הימני של ה- Chooser. מדריך הדפסה < 27

29 4. לחץ על Preferences (העדפות). 5. שנה את Page Setup Preferences (העדפות הגדרת עמוד) או את Print Preferences (העדפות ההדפסה) לפי הצורך. הגדרות חדשות אלה יישמרו כהגדרות ברירת-המחדל של מנהל המדפסת. כללי) הגדרת עמוד PAGE SETUP (אפשרויות OPTIONS GENERAL (נייר) Paper בחר את גודל הנייר המתאים למסמך שלך ולנייר המוזן במדפסת. שולי הנייר הם 4.2 מ מ בכל הצדדים. הנייר) (כיוון Orientation בחר בכיוון הנייר לאורך (portrait) או לרוחב.(landscape) אם כיוון הנייר הוא לרוחב, ניתן לשנות את הכיוון ב- 180 מעלות. או הגדלה) Reduce or (הקטנה Enlarge ניתן להגדיל או להקטין את קנה-המידה של מסמכים לצורך התאמה לגודלי נייר שונים. מדריך הדפסה < 28

30 פריסה) הגדרת עמוד PAGE SETUP OPTIONS - (אפשרויות LAYOUT ניתן לכווץ עמודים מרובים ולהדפיסם על-גבי גיליון נייר אחד. לדוגמה, בחירה באפשרות 4-up תגרום להדפסת ארבעה עמודים של המסמך על-גבי גליון נייר אחד. ניתן לשלוט בסדר פריסת העמודים על-גבי הגיליון, וגם ליצור שוליים סביב כל עמוד של המסמך. דופלקס) - (הדפסה דו-צדדית Duplex אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית במדפסת שלך, תוכל להדפיס משני הצדדים של גיליון הנייר. ההגדרה Long-Edge Binding (הידוק בצד הארוך) תגרום להדפסת העמודים כמו בספר רגיל. ההגדרה Short-Edge Binding (הידוק בצד הקצר) תגרום להדפסת העמודים כמו בפנקס רשימות. מדריך הדפסה < 29

31 (אפשרויות הגדרת עמוד PAGE SETUP OPTIONS - CUSTOM PAPER SIZE נייר מותאם אישית) גודל ניתן ליצור ולערוך גודלי נייר בהתאמה אישית. אלה מופיעים בתפריט גודל הנייר, וניתן לבחור בהם כמו כל בחירה אחרת של גודל הנייר. כללי) (אפשרויות הדפסה PRINT OPTIONS - GENERAL (עותקים) Copies הזן את מספר העותקים להדפסה. אם נבחרה האפשרות Collate (איסוף), כל עמודי המסמך יודפסו לפני הדפסת העותקים הנוספים. מדריך הדפסה < 30

32 (עמודים) Pages בחר האם להדפיס את כל עמודי המסמך או רק סעיפים מתוכם. (מקור הנייר) Paper Source בחר במגש הנייר שישמש למשימת ההדפסה שלך. (איכות) Quality בחר ברזולוציית ההדפסה. ההגדרה (Multilevel) High Quality (איכות גבוהה ביותר) מפיקה את התמונה הגרפית הטובה ביותר, אך משך ההדפסה ארוך יותר. תצלומים) Photo (שיפור Enhance השתמש באפשרות Photo Enhance (שיפור תצלומים) לצורך שיפור משמעותי של איכות התמונות המודפסות. מנהל המדפסת מנתח כל תצלום ומעבד אותו כדי לשפר את המראה הכללי שלו. לא ניתן להשתמש בהגדרה זו יחד עם הגדרת איכות ההדפסה (Multilevel) High Quality (איכות גבוהה ביותר). בטונר) Toner (חיסכון Saving תכונה זו עושה שימוש מופחת בטונר בשעת הדפסת מסמך. היא מתאימה ביותר להדפסת טיוטות, היות שהתדפיס בהיר יותר באופן ניכר. מדריך הדפסה < 31

33 בקרת הדפסה) הדפסה PRINT OPTIONS - PRINT (אפשרויות CONTROL אם אתה משתמש בתוכנה Windows Print Control Server לניהול מדפסות, הזן את שם המשתמש שהוקצה לך ואת הסיסמה. מידע זה נשלח יחד עם משימת ההדפסה שלך ומתועד על-ידי המדפסת. מדריך הדפסה < 32

34 צבע) (אפשרויות הדפסה PRINT OPTIONS - COLOUR צבע) Color (מצב Mode Auto Color (צבע אוטומטי) מנהל המדפסת בוחר את הגדרות הצבע המתאימות ביותר. Advanced Color (צבע מתקדם) בחר באפשרות זו כדי להתאים ידנית את הגדרות הצבע ואת הגדרות השחור. Grayscale (גווני אפור) הגדרה זו הופכת את כל הצבעים לגווני אפור. צבעים) Color (התאמת Matching Monitor (6500K) Perceptual (תפישתי) האפשרות המתאימה ביותר להדפסת תצלומים. הצבעים מודפסים עם דגש על רוויה. Monitor (6500K) Vivid (חי) האפשרות המיטבית להדפסת תצלומים, עם צבעים רוויים עוד יותר. מדריך הדפסה < 33

35 Monitor (9300K) האפשרות המיטבית להדפסת גרפיקה מתוך יישומים כגון.Microsoft OfÞce הצבעים מודפסים עם דגש על הבהירות. Digital Camera (מצלמה דיגיטלית) התוצאות ישתנו בהתאם לנושא ולתנאים שבהם צולמה התמונה. srgb המדפסת משכפלת את מערך הצבעים.sRGB אפשרות זו יכולה להיות שימושית בשעת התאמת צבעים מהתקן קלט התומך ב- srgb, כגון סורק או מצלמה דיגיטלית. Black Finish (גימור שחור) שליטה באופן הדפסת השחור במסמכים צבעוניים. (CMYK) Composite Black (שחור מורכב): שימוש בכל ארבעת הטונרים הצבעוניים כדי להציג צבע שחור. מומלץ לשימוש עבור תצלומי צבע. (K) True Black (שחור אמיתי): שימוש בטונר השחור בלבד כדי להציג צבע שחור. מומלץ לשימוש עבור טקסט וגרפיקה עסקית. Brightness / Saturation (בהירות/רוויה) הגדלת הבהירות עבור תדפיס בהיר יותר. שינוי הרוויה לצורך שינוי עוצמת הצבע (או ביטוי מלא של הצבע). אם הצבעים בתדפיס חזקים מדיי, הקטן את מידת הרוויה והגדל את הבהירות. באופן כללי, יש להקטין את הרוויה במידה שווה להגדלת הבהירות. לדוגמה, אם אתה מקטין את הרוויה ב- 10, הגדל את הבהירות ב- 10 לצורך קיזוז. מדריך הדפסה < 34

36 פריסה) הדפסה PRINT OPTIONS (אפשרויות LAYOUT ניתן לכווץ עמודים מרובים ולהדפיסם על-גבי גיליון נייר אחד. לדוגמה, בחירה באפשרות 4-up תגרום להדפסת ארבעה עמודים של המסמך על-גבי גליון נייר אחד. ניתן לשלוט בסדר פריסת העמודים על-גבי הגיליון, וגם ליצור שוליים סביב כל עמוד של המסמך. דופלקס) - (הדפסה דו-צדדית Duplex אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית במדפסת שלך, תוכל להדפיס משני הצדדים של גיליון הנייר. ההגדרה Long-Edge Binding (הידוק בצד הארוך) תגרום להדפסת העמודים כמו בספר רגיל. ההגדרה Short-Edge Binding (הידוק בצד הקצר) תגרום להדפסת העמודים כמו בפנקס רשימות. מדריך הדפסה < 35

37 אפשרויות) הדפסה PRINT OPTIONS (אפשרויות OPTIONS אמצעי ההדפסה) Media (עובי Weight בחירת עובי/סוג הנייר במדפסת. חשוב להגדיר זאת בצורה נכונה, היות שהדבר משפיע על הטמפרטורה שבה הטונר מיושם על הנייר. לדוגמה, אם אתה מדפיס על נייר רגיל, אל תבחר Labels (מדבקות) או Transparency (שקפים). הדבר עלול לגרום למריחת הטונר ולחסימות נייר. מגשים אוטומטית) Auto Tray (החלפת Switch אם אזל הנייר במגש הנוכחי, התכונה Auto Tray Switch (החלפת מגשים אוטומטית) מחליפה באופן אוטומטי למגש המכיל את אותו סוג נייר, וממשיכה להדפיס. (בדיקת גודל הנייר) Paper Size Check בחר באפשרות זו אם רצונך שהמדפסת תתריע כאשר גודל העמוד של מסמך שונה מגודל הנייר המוזן במדפסת. הודעת אזהרה תופיע, וההדפסה תימשך עם הזנת נייר מתאים ולחיצה על ONLINE (מקוון). כשאפשרות זו מבוטלת, המדפסת עושה שימוש בנייר המוזן במגש הנבחר, ללא קשר לגודל העמוד במסמך. מדריך הדפסה < 36

38 ידנית מהמגש הרב-תכליתי) Feed Manually from Multipurpose (הזנה Tray בחר באפשרות זו אם רצונך שהמדפסת תמתין עד שתלחץ על הלחצן ONLINE (מקוון) בשעת הזנה מהמגש הרב-תכליתי. היא שימושית בהדפסה על-גבי מעטפות. (השתמש תמיד בטונר שחור בלבד) Always Create 100% Black (K) Toner בחר באפשרות זו אם רצונך שהמדפסת תשתמש תמיד בטונר שחור בלבד בשעת הדפסת צבע שחור מלא (0,0,0 =.(RGB הדבר יעיל גם בבחירת (CMYK) Composite Black (שחור מורכב) באפשרויות הצבע. (בצע מחזור תחזוקה לפני ההדפסה) Run Maintenance Cycle Before Printing ביצוע מחזור תחזוקה לפני ההדפסה יבטיח את איכות ההדפסה המיטבית, בהתאם להרגלי ההדפסה ולדפוסי השימוש במדפסת. תכונה זו עושה שימוש בתוף וביחידת ההיפוך של המדפסת; אורך חייהם של רכיבי מדפסת אלה עשוי להתקצר אם מבצעים את מחזור התחזוקה לעתים קרובות. (כוונון המרווח בין תווים) Adjust Character Spacing בחר באפשרות זו אם אתה נתקל בבעיות של מרווח בין תווים בשעת הדפסת טקסט. לדוגמה, המרווח גדול מדיי, או שהתווים מודפסים זה על- גבי זה. תכונה זו עשויה להאט את מהירות ההדפסה, לכן השתמש בה רק אם אתה נתקל בבעיה. מדריך הדפסה < 37

39 (אפשרויות הדפסה PRINT OPTIONS - SELECT PANEL LANGUAGE שפה בלוח הבקרה) בחירת שפת ברירת-המחדל בצג המדפסת היא אנגלית. תכונה זו מאפשרת לך לשנות את שפת התצוגה. הערה: עליך לכבות את המדפסת ולהדליק אותה מחדש לאחר שינוי שפת התצוגה. מדריך הדפסה < 38

40 מים) הדפסה סימן PRINT OPTIONS - (אפשרויות WATERMARK סימן מים הוא בדרך-כלל טקסט המודפס בגוון בהיר יותר בכל דפי המסמך. סימן המים יכול לציין מסמך טיוטה או מסמך סודי. ניתן ליצור סימני מים במנהל המדפסת. בחר גופן ושנה את גודל סימן המים, את מיקומו, את צבעו, את בהירותו או את הזווית שלו. מדריך הדפסה < 39

41 מידע) (אפשרויות הדפסה PRINT OPTIONS - INFORMATION הצגת תקציר של הגדרות ההדפסה הנוכחיות. כמו כן מוצגת גרסת מנהל המדפסת הדבר שימושי אם רצונך לבדוק באתר OKI לגבי מנהל מדפסת חדשים. מדריך הדפסה < 40

42 MAC OS X המידע בסעיף זה מבוסס על (10.4) Tiger.Mac OS X גרסאות אחרות, כגון (10.3) Panther ו-( 10.2 ) Jaguar עשויות להיראות שונות במקצת, אך העקרונות זהים. אפשרויות הדפסה הגדרת השתמש בתיבת הדו-שיח print (הדפסה) לבחירת המדפסת שלך ולהגדרת האפשרויות לגבי אופן ההדפסה הרצוי למסמך שלך. להגדרת אפשרויות המדפסת: 1. פתח את המסמך שברצונך להדפיס. 2. בחר File > Page Setup (קובץ < הגדרת עמוד) לשינוי גודל הנייר וכיוון הנייר. לתיאור האפשרויות, ראה אפשרויות הגדרת עמוד בעמ סגור את תיבת הדו-שיח Page Setup (הגדרת עמוד)..4 בחר File > Print (קובץ < הדפסה) 5. בחר את המדפסת שלך מתוך התפריט הנפתח Printer (מדפסת). 6. לשינוי הגדרות מנהל מדפסת כלשהן, בחר באפשרות הרצויה מתוך התפריט הנפתח Settings (הגדרות). ניתן לבחור אפשרויות נוספות מדריך הדפסה < 41

43 בתפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים) לתיאור האפשרויות, ראה אפשרויות הדפסה בעמ לחץ על הלחצן Print (הדפסה). הגדרות מנהל המדפסת אפשרויות הדפסה שמירת הגדרת ניתן לשמור ערכה של הגדרות מנהל המדפסת לשימוש במסמכים עתידיים. 1. פתח את המסמך שברצונך להדפיס. 2. בחר File > Page Setup (קובץ < הגדרת עמוד) לשינוי גודל הנייר וכיוון הנייר. 3. בחר Save As Default (שמור כברירת-מחדל) מתוך התפריט הנפתח Settings (הגדרות). מדריך הדפסה < 42

44 4. לשמירת הגדרות מנהל המדפסת הנוכחיות כהגדרה קבועה מראש, בחר Save As (שמירה בשם) בתפריט Preset (הגדרות קבועות מראש). 5. הזן שם עבור ההגדרה הקבועה מראש ולחץ OK (אישור). עבור המדפסת וגודל הנייר הגדרות ברירת-המחדל שינוי הצעדים הבאים מתארים כיצד לשנות את הגדרות ברירת-המחדל של המדפסת ואת אפשרויות גודל הנייר..1 בחר Apple menu > System Preferences (תפריט < Apple העדפות מערכת). 2. לחץ על הסמל Print & Fax (הדפסה ופקס). 3. בחר במדפסת שלך בתפריט הנפתח Dialog Selected Printer in Print (המדפסת הנבחרת בתיבת הדו- שיח הדפסה). 4. בחר בגודל הנייר הרצוי בתפריט הנפתח Setup Default Size in Page (גודל ברירת-המחדל בהגדרת עמוד). מדריך הדפסה < 43

45 הגדרת עמוד אפשרויות סעיף זה מספק תיאור של אפשרויות הגדרת עמוד הזמינות עבורך. הגדרת עמוד אפשרויות Page Attributes (תכונות העמוד) ניתן לבחור Save As Default (שמור כברירת-מחדל) לשימוש בהגדרות Page Setup (הגדרת עמוד) הנוכחיות כסטנדרט עבור כל המסמכים. Format for (פורמט עבור) מאפשר לך לבחור בדגם המדפסת שלך לפני שינוי אפשרויות כגון Paper size (גודל נייר) ו- Orientation (כיוון הנייר). Paper Size (גודל הנייר) בחר את גודל הנייר המתאים למסמך שלך ולנייר המוזן במדפסת. שולי הנייר הם 4.2 מ מ בכל הצדדים. להגדרת גודלי נייר משלך, בחר Sizes... Manage Custom (ניהול גודלי נייר בהתאמה אישית). Scale (קנה-מידה) ניתן להגדיל או להקטין את קנה-המידה של מסמכים לצורך התאמה לגודלי נייר שונים. לצורך התאמת המסמך שלך לגודל נייר מסוים, בחר Options (אפשרויות) בתפריט הנפתח Paper Handling (טיפול בנייר) בתיבת הדו-שיח Print Options (אפשרויות הדפסה) (ראה אפשרויות הדפסה בעמ 45). Orientation (כיוון הנייר) ניתן לבחור באפשרות לאורך (portrait) או לרוחב.(landscape) אם כיוון הנייר הוא לרוחב, ניתן לשנות את כיוון המסמך ב- 180 מעלות. התאמת צבעים < 44

46 הדפסה אפשרויות עותקים ועמודים Copies (עותקים) תוכל להזין את מספר העותקים הרצוי להדפסה. אם נבחרה האפשרות Collate (איסוף), כל עמודי המסמך יודפסו לפני הדפסת העותקים הנוספים. Pages (עמודים) ניתן לבחור האם להדפיס את כל עמודי המסמך או רק סעיפים מתוכם. התאמת צבעים < 45

47 פריסה Pages per sheet (מס עמודים בגיליון) ניתן לכווץ עמודים מרובים ולהדפיסם על-גבי גיליון נייר אחד. לדוגמה, בחירה באפשרות 4-up תגרום להדפסת ארבעה עמודים של המסמך על-גבי גליון נייר אחד. ניתן לשלוט בסדר פריסת העמודים על-גבי הגיליון, וגם ליצור שוליים סביב כל עמוד של המסמך. Two-sided (דו-צדדי) לא ניתן לבחור באפשרות הדפסה דו-צדדית מתוך חלון זה. לחלופין השתמש באפשרויות שבחלון Duplex (דו-צדדי). התאמת צבעים < 46

48 (לו חוח-זמנים) Scheduler תוכל לבחור האם להדפיס את המסמך מייד, או לדחות את ההדפסה למועד מאוחר יותר. כמו כן ניתן לתת עדיפות למשימת הדפסה. תכונות אלה שימושיות אם אתה מדפיס מסמכים גדולים, אשר נדרש זמן רב להדפסתם. התאמת צבעים < 47

49 טיפול בנייר Page order (סדר העמודים) ניתן לבחור בהדפסת המסמך לפי סדר העמודים הרגיל (..1,2,3) או בסדר הפוך (3,2,1..). Print (הדפסה) תוכל לבחור האם להדפיס רק עמודים שמספריהם זוגיים, או אי-זוגיים. הדבר שימושי אם אתה בוחר בהדפסת דופלקס ידנית, שבה מודפסים תחילה כל העמודים שמספריהם אי-זוגיים, לאחר מכן אתה מזין מחדש את העמודים המודפסים במדפסת, ואז מדפיס את כל העמודים שמספריהם זוגיים. Destination paper size (גודל הנייר המיועד) שינוי קנה-המידה של המסמך כדי להתאים אותו לגודל הנייר המוזן במדפסת. לדוגמה, ניתן להדפיס מסמך שעוצב עבור נייר A3 ולהדפיסו על גבי נייר A4 במדפסת עם נייר A4. התאמת צבעים < 48

50 ColorSync Color conversion (המרת צבעים) עבור המרת צבעים, האפשרות היחידה הזמינה בדגם המדפסת שלך היא Standard (רגילה). Quartz Filter (מסנן קוורץ) בחר באפשרות זו אם רצונך ליישם אפקט מיוחד במשימת ההדפסה שלך, כגון Sepia או.Blue Tone הדבר אפשרי רק ב Mac OS X (Panther) או בגרסאות מתקדמות יותר. התאמת צבעים < 49

51 שער דף בחירת דף שער עשויה לסייע לך לזהות את המסמך המודפס שלך מבין כמות גדולה של ניירת. הדבר שימושי במשרדים עמוסים שבהם משתמשים רבים חולקים אותה מדפסת. דופלקס אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית במדפסת שלך, תוכל להדפיס משני הצדדים של גיליון הנייר. ההגדרה Long-Edge Binding (הידוק בצד הארוך) תגרום להדפסת העמודים כמו בספר רגיל. ההגדרה Short-Edge Binding (הידוק בצד הקצר) תגרום להדפסת העמודים כמו בפנקס רשימות. התאמת צבעים < 50

52 מקור הנייר ניתן לבחור את מגש הנייר שישמש למשימת ההדפסה שלך. התאמת צבעים < 51

53 איכות הדפסה Print quality (איכות ההדפסה) כאן ניתן לבחור את רזולוציית ההדפסה. ההגדרה High Quality (Multilevel) (איכות גבוהה ביותר) מפיקה את התמונה הגרפית הטובה ביותר, אך משך ההדפסה ארוך יותר. Photo Enhance (שיפור תצלומים) השתמש באפשרות Photo Enhance (שיפור תצלומים) לצורך שיפור משמעותי של איכות התמונות המודפסות. מנהל המדפסת מנתח כל תצלום ומעבד אותו כדי לשפר את המראה הכללי שלו. לא ניתן להשתמש בהגדרה זו יחד עם הגדרת איכות ההדפסה High Quality (Multilevel) (איכות גבוהה ביותר). Toner Saving (חיסכון בטונר) תכונה זו עושה שימוש מופחת בטונר בשעת הדפסת מסמך. היא מתאימה ביותר להדפסת טיוטות, היות שהתדפיס בהיר יותר באופן ניכר. התאמת צבעים < 52

54 צבע Colour Mode (מצב צבע) צבע מצב תיאור מנהל המדפסת בוחר את הגדרות הצבע המתאימות ביותר. Advanced Colour (צבע מתקדם) Manual (ידני) Grayscale (גווני אפור) ניתן להתאים ידנית או לבחור את הצבע ואת הגדרות השחור-לבן. המרת כל הצבעים לגווני אפור. התאמת צבעים < 53

55 Color Matching (התאמת צבעים) צבע תיאור האפשרות המתאימה ביותר להדפסת תצלומים. הצבעים מודפסים עם דגש על רוויה. האפשרות המיטבית להדפסת תצלומים, עם צבעים רוויים עוד יותר. האפשרות המיטבית להדפסת גרפיקה מתוך יישומים כגון.Microsoft OfÞce הצבעים מודפסים עם דגש על הבהירות. התוצאות ישתנו בהתאם לנושא ולתנאים שבהם צולמה התמונה. המדפסת משכפלת את מערך הצבעים.sRGB אפשרות זו יכולה להיות שימושית בשעת התאמת צבעים מהתקן קלט התומך ב- srgb, כגון סורק או מצלמה דיגיטלית. Monitor (6500K) Perceptual (תפישתי) Monitor (6500K) Vivid (חי) Monitor (9300K) Digital Camera (מצלמה דיגיטלית) srgb Black Finish (גימור שחור) השתמש באפשרות זו כדי לשלוט באופן הדפסת צבע שחור במסמכים צבעוניים. בחר (CMYK) Composite Black (שחור מורכב) כדי להשתמש בכל ארבעת הטונרים הצבעוניים להצגת צבע שחור. אפשרות זו מומלצת להדפסת תצלומים. בחר (K) True Black (שחור אמיתי) לשימוש בטונר השחור בלבד להצגת צבע שחור. מומלץ להשתמש באפשרות זו להדפסת טקסט וגרפיקה עסקית. Brightness / Saturation (בהירות/רוויה) ניתן לההגדיל את רמת הבהירות כדי להפיק תדפיס בהיר יותר. שינוי הרוויה לצורך שינוי עוצמת הצבע (או ביטוי מלא של הצבע) אם הצבעים בתדפיס חזקים מדיי, הקטן את הרוויה והגדל את הבהירות. באופן כללי, הקטן את הרוויה באותה מידה של הגדלת הבהירות. לדוגמה, אם אתה מקטין את הרוויה ב- 10, הגדל את הבהירות ב- 10 לצורך קיזוז. התאמת צבעים < 54

56 הגדרת מדפסת אפשרויות מדפסת אפשרויות Media weight (עובי אמצעי ההדפסה) בחירת עובי הנייר או סוג הנייר במדפסת. חשוב להגדיר זאת בצורה נכונה, היות שהדבר משפיע על הטמפרטורה שבה הטונר מיושם על הנייר. לדוגמה, אם אתה מדפיס על נייר A4 רגיל, אל תבחר Labels (מדבקות) או Transparency (שקפים). הדבר עלול לגרום למריחת הטונר ולחסימות נייר. Auto Tray Switch (החלפת מגשים אוטומטית) אם אזל הנייר במגש הנוכחי, התכונה Auto Tray Switch (החלפת מגשים אוטומטית) מחליפה באופן אוטומטי למגש המכיל את אותו סוג נייר, וממשיכה להדפיס. Paper Size Check (בדיקת גודל הנייר) בחר באפשרות זו אם רצונך שהמדפסת תתריע כאשר גודל העמוד של מסמך שונה מגודל הנייר המוזן במדפסת. הודעת אזהרה תופיע, וההדפסה תימשך עם הזנת נייר מתאים ולחיצה על ONLINE (מקוון). כשאפשרות זו מבוטלת, המדפסת עושה שימוש בנייר המוזן במגש הנבחר, ללא קשר לגודל העמוד במסמך. התאמת צבעים < 55

57 Feed Manually from Multipurpose Tray (הזנה ידנית מהמגש הרב-תכליתי) בחר באפשרות זו אם רצונך שהמדפסת תמתין עד שתלחץ על הלחצן ONLINE (מקוון) בשעת הזנה מהמגש הרב-תכליתי. היא שימושית בהדפסה על-גבי מעטפות. Always Create 100% Black (K) Toner (השתמש תמיד בטונר שחור בלבד) בחר באפשרות זו אם רצונך שהמדפסת תשתמש תמיד בטונר שחור בלבד בשעת הדפסת צבע שחור מלא (0,0,0 =.(RGB הדבר יעיל גם בבחירת (CMYK) Composite Black (שחור מורכב) באפשרויות הצבע. Run Maintenance Cycle Before Printing (בצע מחזור תחזוקה לפני ההדפסה) ביצוע מחזור תחזוקה לפני ההדפסה יבטיח את איכות ההדפסה המיטבית, בהתאם להרגלי ההדפסה ולדפוסי השימוש במדפסת. תכונה זו עושה שימוש בתוף וביחידת ההיפוך של המדפסת. אורך החיים של רכיבים מתכלים אלה עשוי להתקצר אם מבצעים את מחזור התחזוקה לעתים קרובות. הדפסה בקרת אם אתה משתמש בתוכנה Windows Print Control Server לניהול מדפסות, הזן את שם המשתמש שהוקצה לך ואת הסיסמה. מידע זה נשלח יחד עם משימת ההדפסה שלך ומתועד על-ידי המדפסת. התאמת צבעים < 56

58 תקציר בחר באפשרות זו להצגת תקציר של כל אפשרויות ההדפסה שנבחרו למשימת ההדפסה הנוכחית. התאמת צבעים < 57

59 בצבע הדפסה מנהלי המדפסת המצורפים למדפסת שלך מספקים מספר אפשרויות בקרה לשינוי פלט ההדפסה הצבעוני. לצורך שימוש כללי, ההגדרות האוטומטיות משביעות רצון, מאחר שהגדרות ברירת המחדל מבטיחות קבלת תוצאות טובות עבור רוב המסמכים. יישומים רבים כוללים הגדרות צבע משלהם, והגדרות אלה אמורות לגבור על הגדרות מנהל המדפסת. נא עיין בתיעוד התוכנה, לקבלת פרטים אודות פונקציות של ניהול צבעים הנכללות בה. המשפיעים על מראה ההדפסה גורמים אם ברצונך לשנות באופן ידני את הגדרות הצבע של מנהל המדפסת, זכור כי שכפול צבעים הוא נושא מורכב, וכי קיימים גורמים שצריכים להילקח בחשבון. חלק מהגורמים החשובים ביותר מפורטים להלן. בין טווחי הצבעים הניתנים להפקה על הצג או במדפסת הבדלים < הן המדפסת והן הצג אינם יכולים להפיק את טווח הצבעים המלא, הניתן לזיהוי על-ידי עין אנושית. כל התקן מוגבל לטווח מסוים של צבעים. בנוסף, מדפסת אינה יכולה להפיק את כל הצבעים המוצגים על הצג, ולהפך. < שני ההתקנים עושים שימוש בטכנולוגיות שונות מאוד לייצוג צבעים. הצג עושה שימוש בפוספורים (או מצגים גבישיים נוזליים, (LCD בצבעים אדום, ירוק וכחול,(RGB) בעוד שהמדפסת עושה שימוש בגווני ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (CMYK) של טונר או דיו. < צג יכול להציג צבעים חיים מאוד, כגון גווני אדום וכחול חזקים. קשה להפיק צבעים אלה במדפסת באמצעות טונר או דיו. באופן דומה, קיימים גם צבעים (גווני צהוב מסוימים, לדוגמה), שניתן להדפיס אותם, אך לא ניתן להציגם במדויק על גבי צג. השוני בין צגים למדפסות הוא הסיבה העיקרית לכך שצבעים מודפסים אינם תואמים לצבעים המוצגים על הצג. התאמת צבעים < 58

60 תצוגה תנאי פלט מודפס יכול להיראות באופן שונה מאוד בתנאי תאורה שונים. לדוגמה, הצבעים בהדפסה יכולים להיראות שונה כאשר מסתכלים עליהם ליד חלון מואר באור שמש, לעומת המראה שלהם בתאורה משרדית רגילה. צבע של מנהל המדפסת הגדרות הגדרת מנהל המדפסת לצבע ידני יכולה לשנות את מראה ההדפסה. קיימות מספר אפשרויות זמינות, שיכולות לסייע בהתאמת הצבעים המודפסים לאלה המוצגים על המסך. צג הגדרות הגדרות הבהירות והניגודיות של הצג יכולות לשנות את מראה המסמך על- גבי המסך. בנוסף, טמפרטורת הצבע של הצג קובעת האם הצבעים נראים חמים או קרים. צג טיפוסי כולל מספר הגדרות: < 5000k Warmest (חם), תאורה צהבהבה, שימושי בדרך כלל בסביבה של יצירות גרפיות. < 6500k Cooler (קריר), קרוב לתנאי תאורת אור יום. < 9300k Cool (קר), הגדרת ברירת המחדל עבור צגים ומסכי טלוויזיה רבים. (k - מעלות קלווין, יחידת מידה של טמפרטורה). התוכנה שלך מציגה צבע כיצד ייתכן שחלק מהיישומים הגרפיים שלך, כגון Corel Draw או,Adobe Photoshop יציגו צבעים בצורה שונה מיישומי, OfÞce כגון.Microsoft Word לקבלת מידע נוסף, נא עיין בעזרה המקוונת של היישום או במדריך למשתמש. סוג הנייר גם לסוג הנייר שנעשה בו שימוש יכולה להיות השפעה משמעותית על הצבע המודפס. לדוגמה, תדפיס על נייר ממוחזר יכול להיראות עמום יותר מתדפיס על נייר מבריק במיוחד. התאמת צבעים < 59

61 להדפסה בצבע עצות הקווים המנחים המפורטים להלן עשויים לסייע לך בהפקת פלט צבעוני טוב מהמדפסת. תמונות מצולמות הדפסת השתמש בהגדרה Monitor (6500k) Perceptual (צבע תפישתי). אם הצבע נראה עמום מדי, נסה את ההגדרות Monitor (6500k) Vivid (חי) או Digital Camera (מצלמה דיגיטלית). מיישומי OFFICE הדפסה השתמש בהגדרה (9300k) Monitor (צג). הגדרה זו תסייע לך אם אתה נתקל בבעיות בצבעים מסוימים ביישומים כגון Microsoft Excel או.Microsoft PowerPoint של חברה) צבעים מסוימים (לדוגמה, לוגו הדפסת תקליטור מנהל המדפסת כולל שני כלי עזר, שיוכלו לסייע לך בהתאמת צבעים מסוימים: כלי העזר Colour Correct (תיקון צבע) כלי העזר Colour Swatch (דוגמאות צבע) הבהירות ועוצמת ההדפסה כוונון אם ההדפסה בהירה/כהה מדי, ניתן להשתמש בפקד בהירות כדי לקבוע את הבהירות הרצויה. אם הצבעים מרוכזים מדי או לא מרוכזים מספיק, השתמש בפקד רוויה. התאמת צבעים < 60

62 גישה לאפשרויות התאמת הצבעים קבלת אפשרויות התאמת הצבעים Matching) (Colour במנהל המדפסת יכולות לסייע בהתאמת הצבעים המודפסים לצבעים המוצגים על גבי הצג או לצבעים ממקור אחר, כגון מצלמה דיגיטלית. כדי לפתוח את אפשרויות התאמת הצבעים מתוך לוח הבקרה של :Windows 1. פתח את החלון Printers (מדפסות) (ב- XP Windows חלון הוא נקרא Printers and Faxes [מדפסות ופקסים]). 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות Properties (מאפיינים). 3. לחץ על לחצן Printing Preferences (העדפות הדפסה).(1) לפתיחת אפשרויות התאמת צבעים מתוך יישום של :Windows 1. בחר בתפריט File Print... (קובץ הדפסה) מתוך שורת התפריטים של היישום. 2. לחץ על לחצן Properties (מאפיינים) לצד שם המדפסת. אפשרויות התאמת הצבעים הגדרת 1. בכרטיסייה Colour (צבע), בחר באפשרות Advanced Colour (צבע מתקדם) לביצוע התאמת צבעים. 1 התאמת צבעים < 61

63 2. סמן את הגדרת הצבע Natural (טבעי) ובחר באחת מהאפשרויות הבאות: 1 a b c d e 2 Monitor (6500k) Perceptual (תפישתי) האפשרות המתאימה ביותר להדפסת תמונות. הצבעים מודפסים עם דגש על רוויה. Monitor (6500k) Vivid (חי) אפשרות מיטבית להדפסת תמונות, אך עם צבעים רוויים יותר מאלה המופקים באמצעות ההגדרה (6500k) Monitor Perceptual (צג תפישתי). (9300k) Monitor (צג) אפשרות מיטבית להדפסת גרפיקה מתוך יישומים כגון.Microsoft OfÞce הצבעים מודפסים עם דגש על הבהירות. Digital Camera (מצלמה דיגיטלית) הפשרות מיטבית להדפסת תמונות שצולמו באמצעות מצלמה דיגיטלית. (א) (ב) (ג) (ד) (ה) התוצאות ישתנו בהתאם לנושא ולתנאי הצילום של התמונה. srgb המדפסת תנסה לשכפל את מערך הצבעים.sRGB אפשרות זו יכולה להיות שימושית בשעת התאמת צבעים מהתקן קלט התומך ב- RGB, כגון סורק או מצלמה דיגיטלית. התאמת צבעים < 62

64 צבע) COLOUR (דוגמאות שימוש בתכונה SWATCH כדי להשתמש בתכונה,Colour Swatch עליך להתקין את כלי העזר.Colour Swatch כלי עזר זה נמצא בתקליטור שסופק לך עם המדפסת. הפונקציה Colour Swatch מדפיסה תרשימים שמכילים מגוון דוגמאות צבעים. שים לב כי זה איננו מגוון הצבעים המלא של צבעים הניתנים להפקה על-ידי המדפסת. ליד כל דוגמת צבע מפורטים ערכי ה- RGB (אדום, ירוק, כחול) המתאימים לה. נתונים אלה יכולים לשמש לצורך בחירת צבעים מסוימים ביישומים המאפשרים לך לבחור ערכי RGB משלך. פשוט לחץ על Color Swatch (דוגמאות צבע) (1) ובחר באחת מהאפשרויות הזמינות. 1 :Colour לשימוש בתכונה Swatch דוגמה ברצונך להדפיס סמל חברה בגוון מסוים של אדום. אלה השלבים שעליך לבצע: 1. הדפס דוגמת צבע, ולאחר מכן בחר את גוון האדום המתאים ביותר לצרכיך. 2. רשום לפניך את ערך ה- RGB של הגוון המסוים שמצא חן בעיניך. 3. באמצעות בורר הצבעים של התוכנית, הזן את אותם ערכי RGB ושנה את צבע סמל החברה לצבע זה. ייתכן שצבע ה- RGB המוצג על-גבי הצג לא יתאים בדיוק לגוון שהודפס בדוגמת הצבע. במקרה זה, הדבר נובע ככל הנראה מההבדל באופן שבו הצג והמדפסת שלך מפיקים צבע. במקרה זה אין לכך חשיבות, מאחר שהמטרה העיקרית שלך היא להדפיס את הצבע הרצוי. התאמת צבעים < 63

65 צבעים) COLOUR (תיקון בכלי העזר CORRECT שימוש כלי העזר Colour Correct נמצא בתקליטור מנהל המדפסת. עליך להתקינו בנפרד, מאחר שהתקנתו אינה מתבצעת יחד עם התקנת מנהל המדפסת. כלי העזר Colour Correct כולל את התכונות הבאות: < צבעים מלוח הצבעים של Microsoft OfÞce ניתנים להתאמה בנפרד. תכונה זו שימושית אם ברצונך לשנות את המראה המודפס של צבע מסוים. < ניתן להתאים את הצבעים על-ידי שינוי גוון, רוויה וערך.Gamma אפשרות זו שימושית אם ברצונך לשנות את המראה הכולל של הצבע. לאחר ביצוע התאמות אלה של הצבע, ניתן לבחור את ההגדרות החדשות מתוך הכרטיסייה Colour (צבע) של מנהל המדפסת. :Colour לבחור התאמות שבוצעו באמצעות כלי העזר Correct כדי 1. מתוך היישום שבו אתה עובד, לחץ על File (קובץ) והצבע על Print (הדפסה). 2. לחץ על Properties (מאפיינים). פעולה זו תציג את אפשרויות מנהל המדפסת. 3. לחץ על הכרטיסייה Colour (צבע). 4. לחץ על Advanced Colour (צבע מתקדם). 5. לחץ על User DeÞned (מוגדר על-ידי המשתמש). בחר את התאמת הצבע שביצעת באמצעות כלי העזר.Colour Correct התאמת צבעים < 64

66 התפריטים פונקציות הסעיפים הבאים מפרטים את התפריטים הזמינים באמצעות לחצני לוח הבקרה של המדפסת ומוצגים במסך ה- LCD. יש לציין שבדרך כלל הגדרות מנהלי המדפסת של Windows גוברות על רבות מהגדרות אלה. עם זאת, ניתן להשאיר חלק מהגדרות מנהל המדפסת כ הגדרות מדפסת, כך שההגדרות המוזנות באמצעות תפריטי המדפסת ישמשו כברירת מחדל. במקומות המתאימים בטבלאות הבאות, הגדרות ברירת המחדל של היצרן בגופן מודגש. מוצגות במצב הפעלה רגיל, הידוע כ מצב המתנה,(Standby) במסך ה- LCD של המדפסת תוצג המילה. ONLINE במצב זה, כדי להיכנס למערכת התפריטים, הקש על המקשים /+ בלוח הבקרה כדי לנוע למעלה ולמטה ברשימת התפריטים, עד להצגת התפריט הרצוי לך. לאחר מכן המשך כמתואר להלן: 1. הקש ENTER כדי להיכנס לתפריט. 2. השתמש במקשים /+ כדי לנוע למעלה ולמטה ברשימת פריטי התפריט. כאשר הפריט שברצונך לשנות מוצג, הקש ENTER כדי לערוך את אותו פריט. לצד ההגדרה הפעילה כעת מופיעה כוכבית (*). 3. השתמש במקשים /+ כדי לנוע למעלה ולמטה ברשימת ההגדרות הזמינות עבור פריט זה, והקש ENTER כאשר ההגדרה הרצויה לך תוצג. לצד ההגדרה תופיע כוכבית (*), המציינת שהגדרה זו היא ההגדרה הפעילה כעת. 4. הקש BACK (הקודם) כדי לחזור לרשימת פריטי התפריט. 5. בצע אחת מהפעולות הבאות: הקש שוב BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה ברשימת התפריטים; או... הקש ON LINE כדי לצאת ממערכת התפריטים ולחזור למצב המתנה. פונקציות התפריטים < 65

67 הדפסה) PRINT (משימות JOBS תפריט תפריט זה מופיע רק כאשר כונן הדיסק הקשיח מותקן. הוא משמש להדפסת מסמכים המאוחסנים בדיסק הקשיח הפנימי. מסמכים אלה יישמרו באמצעות התכונה Secure printing (הדפסה מאובטחת) או באמצעות התכונה Proof and Print (הגהה והדפסה). לקבלת הנחיות לגבי אופן השימוש בתכונות אלה, נא עיין במדריך זה בסעיפים הדנים בהן. תתבקש להזין את הסיסמה או את קוד הזיהוי האישי (PIN) שלך. המקשים /+ משמשים להזנת ספרות, ומקש ENTER משמש למעבר מספרה לספרה. (מידע) INFORMATION תפריט תפריט זה מספק דרך נוחה להצגת הפריטים השונים המאוחסנים במדפסת. פריט פעולה EXECUTE (ביצוע) הסבר הדפסת רשימת התפריטים המלאה עם ההגדרות המוצגות כעת. EXECUTE הדפסת מידע על תצורת הרשת. (ביצוע) EXECUTE (ביצוע) הדפסת דף לדוגמה המכיל גרפיקה וטקסט בצבע ובשחור לבן. PRINT MENU MAP (הדפסת מפת תפריטים) NETWORK (רשת) DEMO1 (הדפסה לדוגמה 1) SHUTDOWN (כיבוי) תפריט תמיד יש לבחור בפריט תפריט זה מופיע אם כונן הדיסק הקשיח מותקן. כדי לוודא שנתונים בדיסק הקשיח לא יאבדו. זה לפני כיבוי המדפסת, פריט פעולה הסבר ביצוע כיבוי מבוקר של המדפסת והבטחה שכל הקבצים המאוחסנים בדיסק הקשיח הפנימי סגורים לפני ביצוע הכיבוי. כבה את המדפסת רק כשהתצוגה מצביעה על כך שהכיבוי הושלם. EXECUTE (ביצוע) SHUTDOWN START (הפעלת כיבוי) פונקציות התפריטים < 66

68 (הדפסה) PRINT תפריט תפריט זה מאפשר לכוונן מספר פונקציות הקשורות למשימות הדפסה. פריט הגדרות ON/OFF (פועל/כבוי) 1 מגש מגש 2 מגש רב-תכליתי ON (פועל) OFF (כבוי) DOWN UP PAPER FEED TRAY DO NOT USE (לא לשימוש) WHEN MISMATCH (לשימוש במקרה של אי-התאמה) ENABLE (הפעלה) DISABLE (ביטול) הסבר הזן מספר העותקים שברצונך להדפיס, בין 1 ל הפעלה או ביטול של הפונקציה להדפסת דופלקס (הדפסה דו-צדדית), אם תכונה זו מותקנת. בחירת מגש ברירת המחדל עבור הזנת נייר, מגש 1 (עליון), מגש 2 (תחתון, אם מותקן) או מגש רב-תכליתי. אם שני מגשים מכילים נייר זהה, המדפסת יכולה לעבור למקור חלופי במקרה שהנייר במגש הנוכחי אזל באמצע ההדפסה. קביעת סדר המגשים בעת מעבר אוטומטי ממגש למגש. אם המסמך המודפס מחייב שימוש בגודל נייר שאינו מותקן במגש הנבחר, המדפסת יכולה לעבור להזנה אוטומטית מהמגש הרב-תכליתי. אם פונקציה זו אינה זמינה, המדפסת תפסיק את פעולתה ותציג בקשה להזנת גודל הנייר המתאים. COPIES (עותקים) DUPLEX (דופלקס) PAPER FEED (הזנת נייר) AUTO TRAY SWITCH (בורר מגשים אוטומטי) TRAY SEQUENCE (רצף מגשים) MP TRAY USAGE (שימוש במגש רב-תכליתי) MEDIA CHECK (בדיקת אמצעי הדפסה) קביעה האם המדפסת תבדוק את התאמת גודל הנייר המוזן לגודל הדרוש עבור המסמך שנשלח להדפסה. פונקציות התפריטים < 67

69 פריט MONO-PRINT SPEED (מהירות הדפסה ש ל) הגדרות הסבר אם העמוד הראשון של משימת הדפסה הוא בשחור-לבן, קצב ההדפסה של המדפסת יהיה 32 עמודים בדקה. כאשר מזוהה עמוד צבעוני, קצב ההדפסה יורד ל- 20 עמודים בדקה (C5600) או 26 עמודים בדקה (C5800) עבור יתרת משימת ההדפסה. AUTO SPEED (מהירות אוטומטית) NORMAL SPEED (מהירות רגילה) COLOR SPEED (מהירות הדפסה בצבע) הגדרה זו פועלת באופן דומה להגדרה AUTO SPEED (מהירות אוטומטית), פרט לכך שהמדפסת מדפיסה בקצב של 32 עמודים בדקה עד שהיא נתקלת בעמוד צבעוני. כדי להגיע למהירות זו, נדרשות למדפסת עוד שניות כדי להתחמם, ו שניות כדי להתקרר בשעת מעבר להדפסת עמודים צבעוניים בקצב של ל- 20 עמודים בדקה (C5600) או 26 עמודים בדקה (C5800). לכן, הגדרה זו מתאימה במצב שבו רוב משימות ההדפסה כוללות הדפסה בשחור-לבן בלבד. קצב ההדפסה של המדפסת הוא 20 עמודים בדקה (C5600) או 26 עמודים בדקה (C5800) לכל משימות ההדפסה. הגדרה זו מתאימה במצב שבו רוב משימות ההדפסה הן צבעוניות. פונקציות התפריטים < 68

70 הדפסה) (אמצעי MEDIA תפריט תפריט זה מאפשר לבצע כוונון לצורך התאמה לטווח רחב של אמצעי הדפסה. פריט הגדרות הסבר A4 / A5 / A6 / B5 LEGAL14 LEGAL13.5 LEGAL13 LETTER EXECUTIVE CUSTOM TRAY1 PAPERSIZE (גודל נייר מגש 1) TRAY1 MEDIATYPE (סוג אמצעי הדפסה במגש 1) TRAY1 MEDIAWEIGHT (משקל אמצעי הדפסה מגש 1) PLAIN (רגיל) LETTERHEAD (נייר מכתבים) BOND (מודבק) RECYCLED (ממוחזר) ROUGH (גס) GLOSSY (מבריק) בחירת גודל הנייר המוזן במגש 1 (מגש עליון, אם שני המגשים מותקנים). עבור ההגדרה CUSTOM (מותאם אישית), ראה ו- Y-DIMENSION X) (ממד X-DIMENSION (ממד Y) בהמשך טבלה זו. בחירת סוג אמצעי ההדפסה המוזן במגש זה. הגדרה זו תסייע למדפסת לכוונן את פרמטרי ההפעלה הפנימיים שלה, כגון מהירות המנוע וטמפרטורת החימום, כך שיתאימו בצורה מיטבית לאמצעי ההדפסה המוזנים. לדוגמה, רצוי להדפיס נייר מכתבים בטמפרטורת חימום נמוכה יחסית, כדי להבטיח שהדיו לא יימרח. כוונון המדפסת למשקל (עובי) חבילת הנייר המוזנת במגש זה. LIGHT (דק) (64-74g/m²) MEDIUM (בינוני) (75-90g/m²) HEAVY (עבה) (91-105g/m²) A4 / A5 / B5 LEGAL14 LEGAL13.5 LEGAL13 LETTER EXECUTIVE CUSTOM TRAY2 PAPERSIZE (גודל נייר מגש 2) TRAY2 MEDIATYPE (סוג אמצעי הדפסה במגש 2) PLAIN (רגיל) LETTERHEAD (נייר מכתבים) BOND (מודבק) RECYCLED (ממוחזר) ROUGH (גס) בחירת גודל הנייר המוזן במגש 2 (התחתון), אם מותקן. עבור ההגדרה CUSTOM (מותאם אישית), ראה X-DIMENSION (ממד X) ו- Y-DIMENSION (ממד Y) בהמשך טבלה זו. בחירת סוג אמצעי ההדפסה המוזן במגש זה (אם מותקן). פונקציות התפריטים < 69

71 פריט הגדרות LIGHT (דק) (64-74g/m²) MEDIUM (בינוני) (75-90g/m²) HEAVY (עבה) (91-176g/m²) LETTER EXECUTIVE LEGAL14 LEGAL13.5 LEGAL13 A4 / A5 / A6 / B5 CUSTOM COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENV DL ENVELOPE C5 ENVELOPE PLAIN (רגיל) LETTERHEAD (נייר מכתבים) TRANSPARENCY (שקפים) LABELS (מדבקות) BOND (מודבק) RECYCLED (ממוחזר) CARD STOCK (כרטיסים) ROUGH (גס) GLOSSY (מבריק) MEDIUM (בינוני) (75-90g/m²) HEAVY (עבה) (91-120g/m²) ULTRA HEAVY (עבה מאוד) ( g/m²) MILLIMETRE (מ מ) INCH (אינץ ) מ"מ TRAY2 MEDIAWEIGHT (משקל אמצעי הדפסה מגש 2) MPT PAPERSIZE (גודל נייר במגש רב-תכליתי) MPT MEDIATYPE (סוג אמצעי הדפסה במגש רב-תכליתי) MPT MEDIAWEIGHT (משקל אמצעי ההדפסה במגש רב-תכליתי) הסבר כוונון המדפסת למשקל (עובי) חבילת הנייר שהוזנה במגש זה (אם מותקן). בחירת גודל הניר שיוזן מהמגש הרב-תכליתי. עבור ההגדרה CUSTOM (מותאם אישית), ראה ו- Y-DIMENSION X) (ממד X-DIMENSION (ממד Y) בהמשך טבלה זו. בחירת סוג אמצעי ההדפסה שיוזן מהמגש הרב-תכליתי, כך שפרמטרי המדפסת הפנימיים יותאמו בצורה מיטבית לסוג אמצעי ההדפסה הנבחר. בחירת משקל (עובי) אמצעי ההדפסה שיוזן מהמגש הרב-תכליתי. בחירת יחידת המידה עבור שני הפריטים הבאים. בחירת רוחב הנייר המוגדר בהגדרות מותאמות אישית,(CUSTOM) שמוזכרות בהגדרות גודל הנייר SIZE) (PAPER בראש טבלה זו. UNIT OF MEASURE (יחידות מידה) X-DIMENSION (ממד X) פונקציות התפריטים < 70

72 פריט הגדרות הסבר בחירת אורך הנייר המוגדר בהגדרות מותאמות אישית,(CUSTOM) שמוזכרות בהגדרות גודל הנייר SIZE) (PAPER בראש טבלה זו. שים לב שניתן להזין אמצעי הדפסה שאורכם מגיע עד 1200 מ מ באמצעות המגש הרב-תכליתי, לצורך הדפסת כרזות מ מ Y-DIMENSION (ממד Y) פונקציות התפריטים < 71

73 (צבע) COLOUR תפריט המדפסת מבצעת כוונון אוטומטי של איזון וצפיפות הצבע במרווחי זמן מתאימים, כדי למטב את הפלט המודפס על גבי נייר לבן מבריק שמוצג בתנאי תאורת אור יום טבעית. הפריטים בתפריט זה מאפשרים לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור משימות הדפסה מיוחדות או מורכבות במיוחד. ההגדרות חוזרות לערכי ברירת המחדל לאחר השלמת משימת ההדפסה הבאה. פריט הגדרות AUTO (אוטומטית) MANUAL (ידנית) EXECUTE (ביצוע) EXECUTE (ביצוע) -3~0~+3-3~0~+3-3~0~+3 הסבר אם הגדרה זו מוגדרת כ- AUTO (אוטומטית), הצפיפות תיקבע באופן אוטומטי עם הדלקת המדפסת, בשעת התקנת תוף חדש או מחסנית טונר חדשה, במרווחים של , ו- 500 במונה התוף. אם מונה התוף מגיע למרווח של 500 במהלך משימת הדפסה, הפעולה תתבצע בסיום אותה הדפסה, ותימשך 55 שניות לכל היותר. אם הגדרה זו מכוונת למצב ידני, הכוונון יתבצע רק כאשר יופעל על-ידי אפשרות התפריט הבאה בטבלה. בחירה באפשרות זו תאפשר את כוונון צפיפות הצבע. ביצוע כוונון רישום צבע אוטומטי. בדרך כלל, פעולה זו מתבצעת בשעת הדלקת המדפסת, וכאשר הכיסוי העליון נפתח ונסגר. בתהליך זה מתבצעת התאמה מדויקת של גווני הציאן, המגנטה והצהוב לגוון השחור. DENSITY CONTROL (בקרת צפיפות) ADJUST DENSITY (כוונון צפיפות) AJST REGISTRATION (כוונון רישום) C REG FINE ADJUST (כוונון עדין של רישום ציאן) M REG FINE ADJUST (כוונון עדין של רישום מגנטה) Y REG FINE ADJUST (כוונון עדין של רישום צהוב) ביצוע כוונון עדין של תזמון הגוון ביחס למרכיב הגוון השחור. פונקציות התפריטים < 72

74 מערכת) SYSTEM (תצורת CONFIGURATION תפריט באמצעות תפריט זה ניתן לכוונן הגדרות כלליות של המדפסת, כך שתפעל בדרך המועדפת עליך. פריטים הגדרות הסבר כוונון משך זמן ההמתנה, לפני שהמדפסת מבצעת כיבוי אוטומטי ועוברת למצב חיסכון בחשמל. במצב זה, צריכת החשמל מופחתת לרמה המינימלית הדרושה לשמירה על המדפסת במצב פועל ומוכן לקבלת נתונים. בשעת משלוח משימת הדפסה למדפסת, דרוש זמן חימום של כדקה לפני שניתן להדפיס. כאשר אפשרות זו פועלת, אזהרות שאינן קריטיות, כגון בקשה להזנת גודל נייר אחר, ניתנות למחיקה על ידי לחיצה על הלחצן כאשר אפשרות זו מוגדרת כ- JOB.ON LINE (משימת הדפסה), האזהרות נמחקות עם חידוש פעולת משימת ההדפסה. קביעת מספר השניות שבהן המדפסת תמתין להזנת נייר, לפני ביטול משימת ההדפסה POW SAVE TIME (זמן חיסכון בחשמל) CLRABLE WARNING (אזהרה ניתנת למחיקה) MANUAL TIMEOUT (פסק זמן ידני) ON (פועל) JOB (משימת הדפסה) OFF (כבוי) ~40~300 WAIT TIMEOUT (פסק זמן להמתנה) LOW TONER (הטונר עומד להיגמר) קביעת מספר השניות שהמדפסת תמתין בשעת הפסקת קבלת נתונים, לפני הוצאת הדף באופן מאולץ. במצב של אמולציית,PostScript משימת ההדפסה תבוטל במקרה שיחלוף פרק הזמן המוגדר עבור פסק זמן. קביעה האם המדפסת תמשיך בהדפסה גם לאחר הזיהוי שחסר טונר. CONTINUE (המשך) STOP (עצור) ON (פועל) OFF (כבוי) JAM RECOVERY (התאוששות ממצב חסימה) קביעה האם על המדפסת לבצע שחזור ממצב חסימה, לאחר שאירעה חסימת נייר במדפסת. כאשר אפשרות זו פועלת, לאחר פתרון הבעיה, המדפסת תנסה שוב להדפיס עמודים שאבדו עקב חסימת הנייר. כאשר אפשרות זו מופעלת, המדפסת תדפיס את פרטי השגיאות במקרה של שגיאות באמולציית.PostScript ON (פועל) OFF (כבוי) ERROR REPORT (דוח שגיאות) פונקציות התפריטים < 73

75 USB תפריט באמצעות תפריט זה ניתן לשלוט בפעולת ממשק הנתונים USB של המדפסת. פריט הגדרות ENABLE / DISABLE (הפעלה / ביטול) ENABLE / DISABLE (הפעלה / ביטול) 12 / 480 Mps SOFT RESET (איפוס רך) SERIAL NUMBER (מספר סידורי) SPEED (מהירות) (רשת) NETWORK תפריט הסבר הפעלה או ביטול הפעולה של הפקודה SOFT.RESET בחירת מהירות הממשק. באמצעות תפריט זה ניתן לשלוט בפעולת יציאת הרשת 10Base-T/ 100Base-TX של המדפסת. פריט הגדרות הסבר הפעלה או ביטול של פרוטוקול רשת זה. הפעלה או ביטול של פרוטוקול רשת זה. הגדרה האם הקצאת כתובת IP מתבצעת באופן אוטומטי (DHCP) או באופן ידני. ENABLE / DISABLE (הפעלה / ביטול) ENABLE / DISABLE (הפעלה / ביטול) AUTO / MANUAL (אוטומטית / ידנית) xxx.xxx.xxx.xxx TCP/IP NETBEUI IP ADDRESS SET (הגדרת כתובת (IP IP ADDRESS SUBNET MASK (מסכת רשת משנה) כתובת ה- IP המוקצית כעת. כדי לשנות, הקש ENTER והשתמש במקשים +/ כדי להגדיל את השמינייה הראשונה, לאחר מכן הקש שוב ENTER כדי להמשיך לשמינייה הבאה. לאחר הגדרת השמינייה הרביעית, הקש שוב ENTER כדי לרשום את הכתובת החדשה. מסכת רשת המשנה המוקצית כעת. כדי לבצע שינוי, המשך כמתואר לעיל. xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx GATEWAY ADDRESS (כתובת שער) FACTORY DEFAULTS (הגדרות ברירת- המחדל של היצרן) כתובת השער המוקצית כעת. כדי לבצע שינוי, המשך כמתואר לעיל. הזנה מחדש של ההגדרות שהיו תקפות כאשר המכשיר הוגדר על-ידי היצרן. הפעלה או ביטול של כלי העזר לקביעת תצורת.Web EXECUTE (ביצוע) ENABLE / DISABLE (הפעלה / ביטול) WEB פונקציות התפריטים < 74

76 פריט הגדרות ENABLE / DISABLE (הפעלה / ביטול) ENABLE / DEFAULT (הפעלה / ברירת מחדל) ENABLE / DISABLE (הפעלה / ביטול) NORMAL / SMALL (רגיל / קטן) AUTO NEGOTIATE 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF TELNET FTP SNMP NETWORK SCALE HUB LINK SETTING (הגדרת קישור לרכזת) (תחזוקה) MAINTENANCE תפריט הסבר הפעלה או ביטול של כלי העזר לקביעת תצורת.Telnet הפעלה או ביטול תקשורת באמצעות.FTP הפעלה או ביטול של פרוטוקול.SNMP בחירת גודל הרשת. הגדרת תקשורת בו-זמנית מלאה או חלקית באמצעות רכזת רשת. תפריט זה מספק גישה לפונקציות תחזוקה שונות של המדפסת. פריט הגדרות הסבר איפוס התפריטים להגדרות ברירת המחדל. שמירת הגדרות התפריט הנוכחיות כהגדרות ברירת המחדל. כאשר תתבקש לאשר, הקש ENTER כדי לאשר את השמירה, או על CANCEL כדי לבטל. הפעלה או ביטול של מצב חיסכון אוטומטי בחשמל. משך ההשהיה לפני כניסה למצב זה מוגדר בתפריט System ConÞguration (תצורת מערכת). EXECUTE (ביצוע) EXECUTE (ביצוע) ENABLE / DISABLE (הפעלה / ביטול) 2~0~+2 MENU RESET (איפוס תפריטים) SAVE MENU (שמירת תפריטים) POWER SAVE (חיסכון בחשמל) PAPER BLACK SETTING (הגדרת השחור על הדף) PAPER COLOR SETTING (הגדרת צבע על הדף) הגדרה זו משמשת לכוונון עדין במצב של הדפסה דהויה או של כתמים/פסים בהירים, בשעת הדפסה בשחור-לבן על-גבי דף לבן. בחר ערך גבוה לתיקון ההדפסה הדהויה, או ערך נמוך לביטול כתמים או פסים באזורי הדפסה בעלי צפיפות גבוהה. כמפורט לעיל, אך עבור הדפסת צבע. 2~0~+2 פונקציות התפריטים < 75

77 פריט הגדרות הסבר 2~0~+2 TRANSPR BLACK SETTING (הגדרת שחור על שקף) TRANSPR COLOR SETTING (הגדרת צבע על-גבי שקפים) כמפורט לעיל, אך עבור הדפסה בשחור-לבן על-גבי שקפים. כמפורט לעיל, אך עבור הדפסה בצבע על-גבי שקפים. 2~0~+2 (שימוש) USAGE תפריט תפריט זה משמש להצגת מידע בלבד, ומספק תמונה כללית של מצב השימוש במדפסת ושל אורך החיים הצפוי שנותר לפריטים המתכלים. תפריט זה שימושי במיוחד אם אין ברשותך ערכה חלופית מלאה להחלפת פריטים מתכלים, ועליך לדעת מתי תזדקק לפריטים אלה. פריט הסבר TRAYn PAGE COUNT סה"כ הדפים שהוזנו ממגש כלשהו. (ספירת דפים במגש n) MPT PAGE COUNT סה"כ הדפים שהוזנו מהמגש הרב-תכליתי (ספירת דפים במגש רב-תכליתי) COLOR PAGE COUNT סה"כ הדפים שהודפסו בצבע. (ספירת דפים בצבע) MONO PAGE COUNT סה"כ הדפים שהודפסו בשחור-לבן. (ספירת דפים בשחור-לבן) K DRUM LIFE REMAINING (אורך חיים שנותר לתוף שחור) C DRUM LIFE REMAINING (אורך חיים שנותר לתוף ציאן) M DRUM LIFE REMAINING (אורך חיים שנותר לתוף מגנטה) Y DRUM LIFE REMAINING (אורך חיים שנותר לתוף צהוב) אחוז אורך החיים שנותר לפריטים מתכלים אלה. BELT LIFE REMAINING אחוז אורך החיים שנותר ליחידת ההיפוך. (אורך חיים שנותר לרצועה) FUSER LIFE REMAINING אחוז אורך החיים שנותר לפיוזר. (אורך חיים שנותר לפיוזר) K TONER (טונר שחור) C TONER (טונר ציאן) M TONER (טונר מגנטה) Y TONER (טונר צהוב) גודל המחסנית ורמת הטונר הנוכחית. פונקציות התפריטים < 76

78 החלפת פריטים מתכלים סעיף זה מסביר כיצד להחליף פריטים מתכלים בשעת הצורך. כהנחיה כללית, להלן אורך החיים הצפוי עבור פריטים אלה: < טונר מחסנית התחלתית: המדפסת מסופקת עם כמות טונר בצבעים ציאן, מגנטה וצהוב שמספיקה ל- 2,250 דפי A4 במחסניות ההדפסה, כשמתוכו, כמות טונר שמספיקה ל- 750 דפי A4 משמשת לטעינת יחידת התוף. (נותרת כמות המספיקה ל- 1,500 דפי 4A). < מחסנית חלופית: 10% 5.0% זה) 2.5% (בצבע כיסוי דפי A4 3,000 3,000 6,000 6,000 12,000 12,000 C5600 C5800 שחור 1,000 2,500 2,000 5,000 4,000 10,000 C5600 C5800 ציאן 1,000 2,500 2,000 5,000 4,000 10,000 C5600 C5800 מגנטה 1,000 2,500 2,000 5,000 4,000 10,000 C5600 C5800 צהוב < תוף כ- 20,000 דפים (מחושב לפי שימוש משרדי אופייני שבו 20% מהתדפיסים הם בני עמוד אחד בלבד, 30% מהתדפיסים כוללים מסמכים בני 3 עמודים, ו- 50% מהתדפיסים כוללים 15 עמודים או יותר). < יחידת ההיפוך כ- 60,000 דפי A4. < פיוזר: כ- 60,000 דפי A4. החלפת פריטים מתכלים < 77

79 פרטי הזמנה של פריטים מתכלים פריט טונר C5800, שחור חיים אורך מסס' הזמנה ,000 דפי A4 בכיסוי של 5% 5,000 דפי A4 בכיסוי של 5% 5,000 דפי A4 בכיסוי של 5% 5,000 דפי A4 בכיסוי של 5% 6,000 דפי A4 בכיסוי של 5% 2,000 דפי A4 בכיסוי של 5% 2,000 דפי A4 בכיסוי של 5% 2,000 דפי A4 בכיסוי של 5% 20,000 דפי *A4 20,000 דפי *A4 20,000 דפי *A4 20,000 דפי *A4 20,000 דפי *A4 20,000 דפי *A4 20,000 דפי *A4 20,000 דפי *A4 60,000 דפי *A4 טונר C5800, ציאן טונר C5800, מגנטה טונר C5800, צהוב טונר C5600, שחור טונר C5600, ציאן טונר C5600, מגנטה טונר C5600, צהוב תוף C5800, שחור תוף C5800, ציאן תוף C5800, מגנטה תוף C5800, צהוב תוף C5600, שחור תוף C5600, ציאן תוף C5600, מגנטה תוף C5600, צהוב פיוזר רצועת העברה (היפוך) 60,000 דפי A4 בהדפסה של 3 דפים למשימת הדפסה * אורך חיים ממוצע: 20% מהדפים בהדפסה רציפה, 50% מהדפים בהדפסות של 3 דפים למשימת הדפסה ו- 30% מהדפים בהדפסות של עמוד אחד למשימת הדפסה. כדי להבטיח איכות בלבד, בפריטים מתכלים מקוריים של Oki השתמש עלולים שאינם מקוריים של Oki מיטביים של החומרה. מוצרים וביצועים ומבטלים את תוקף האחריות. לפגום בביצועי המדפסת, החלפת פריטים מתכלים < 78

80 מחסנית הטונר החלפת התראה! למנוע בזבוז טונר ושגיאות אפשריות של חיישן הטונר, אין כדי TONER EMPTY ) (הטונר את מחסניות הטונר עד להופעת להחליף בתצוגה. רי קיק) הטונר המשמש במדפסת זו מכיל אבקה יבשה דקה מאוד. הטונר מחולק ל- 4 מחסניות: אחת לכל אחד מהצבעים: ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. הכן דף נייר בהישג יד, כך שתוכל להניח עליו את המחסנית המשומשת בזמן שתתקין את החדשה. נהג באחריות, וכדי להשליך את המחסנית הישנה, הכנס אותה לאריזה של המחסנית החדשה. פעל לפי ההמלצות והכללים המקובלים בנוגע למיחזור פסולת. אם נשפכה אבקת טונר, הברש אותה בעדינות. אם פעולה זו אינה מספיקה, השתמש במטלית לחה וקרירה כדי להסיר את שארית האבקה. אין להשתמש במים חמים או בחומרים ממסים מכל סוג שהוא. חומרים אלה יקבעו את הכתמים, ולא ניתן יהיה להסירם. אזהרה! מעט מים או אם הטונר נכנס לעיניך, שתה שאפת טונר, או אם מייד לבדיקה רפואית. היטב את עיניך במים קרים. פנה שטוף כבה את המדפסת, והנח לפיוזר להתקרר במשך כ- 10 דקות לפני פתיחת הכיסוי. 1. לחץ על תפס השחרור של הכיסוי, ופתח את הכיסוי העליון של המדפסת במלואו. אזהרה! זה עלול להיות חם. אזור המדפסת דלקה לפני כן, הפיוזר אם אין לגעת בו. בצורה ברורה. מסומן החלפת פריטים מתכלים < 79

81 2. שים לב למיקומים של ארבע המחסניות מחסנית ציאן 3. מחסנית צהוב 2. מחסנית מגנטה 4. מחסנית שחור (א) משוך את ידית שחרור הטונר הצבעונית (1) במחסנית שברצונך להחליף, לכיוון החלק הקדמי של המדפסת. 1 החלפת פריטים מתכלים < 80

82 3. הרם את הקצה הימני של המחסנית, ולאחר מכן משוך אותה לצד ימין כדי לשחרר את צידה השמאלי, כמוצג באיור. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת הנח בזהירות את היחידה הישנה על גיליון נייר, כדי למנוע כתמי טונר בסביבת המדפסת. 5. הוצא את המחסנית החדשה מהקופסה, אך השאר אותה בינתיים בתוך הכיסוי שעוטף אותה. 6. נער בעדינות את המחסנית החדשה מצד לצד, מספר פעמים, כדי לשחרר ולפזר את אבקת הטונר בצורה שווה בתוך המחסנית. החלפת פריטים מתכלים < 81

83 7. הסר את יריעת העטיפה, וקלף את הסרט הדביק מהחלק התחתון של המחסנית. 8. החזק את המחסנית במרכז חלקה העליון, הורד אותה לכיוון המדפסת, באמצעות הידית הצבעונית שבחלקה הימני, לכיוון יחידת התוף שממנה הוצאה המחסנית הישנה. 9. תחילה הכנס את הקצה השמאלי של המחסנית לחלק העליון של יחידת התוף, דחף אותה כנגד הקפיץ שנמצא ביחידת התוף. לאחר מכן הורד את הקצה הימני של המחסנית לכיוון יחידת התוף. 1 2 החלפת פריטים מתכלים < 82

84 10. לאחר לחיצה עדינה על-גבי המחסנית, כדי לוודא שהיא מונחת היטב במקומה, דחף את הידית הצבעונית (1) לכיוון החלק האחורי של המדפסת. פעולה זו תנעל את המחסנית במקומה, ותשחרר טונר לתוך יחידת התוף לבסוף, סגור את הכיסוי העליון ולחץ על שני הצדדים בחוזקה כלפי מטה, כך שהכיסוי ייסגר ויינעל במקומו. החלפת פריטים מתכלים < 83

85 התוף החלפת כבה את המדפסת, והנח לפיוזר להתקרר במשך כ- 10 דקות לפני פתיחת הכיסוי. התראה! לטפל בזהירות. רגישים לחשמל סטטי, יש התקנים המדפסת כוללת ארבעה תופים: ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. 1. לחץ על תפס השחרור של הכיסוי, ופתח את הכיסוי העליון של המדפסת במלואו. אזהרה! זה מסומן יהיה חם. אזור המדפסת דלקה לפני כן, הפיוזר אם אין לגעת בו. ברורה. בצורה 2. שים לב למיקומים של ארבע המחסניות מחסנית ציאן 3. מחסנית צהוב 2. מחסנית מגנטה 4. מחסנית שחור החלפת פריטים מתכלים < 84

86 3. החזק את התוף במרכז חלקו העליון והרם אותו, יחד עם מחסנית הטונר, אל מחוץ למדפסת. 4. הנח את המחסנית בעדינות על-גבי נייר, כדי שהרהיטים לא יתלכלכו וכדי למנוע גרימת נזק למשטח הירוק של התוף. התראה! הירוק הנמצא בבסיס המחסנית עדין מאוד ורגיש לאור. אין המשטח בו ואין לחשוף אותו לתאורת חדר רגילה במשך יותר ממ- 5 לגעת יחידת התוף צריכה להיות מחוץ למדפסת למשך זמן דקות. אם אותה בשקית ניילון שחורה כדי להגן עליה מפני ארוך יותר, עטוף אל תחשוף את התוף ישירות לאור שמש או לתאורת האור. לעולם חזקה. חדר 5. החזק בידית שחרור הטונר הצבעונית (1) בצד ימין, ומשוך אותה כלפיך. פעולה זו תגרום לניתוק מחסנית הצבע מיחידת התוף. 1 החלפת פריטים מתכלים < 85

87 6. הרם את הקצה הימני של המחסנית, ולאחר מכן משוך אותה לצד ימין כדי לשחרר את צידה השמאלי, כמוצג באיור. הוצא את מחסנית הטונר מיחידת התוף. הנח את המחסנית על-גבי גיליון נייר כדי לא ללכלך את הרהיטים הוצא את יחידת התוף החדשה מאריזתה, והנח אותה על גיליון הנייר שעליו הנחת את היחידה הישנה. הנח אותה באותו כיוון שהנחת את יחידת התוף הישנה. ארוז את מחסנית התוף הישנה בתוך חומר האריזה כדי להשליכה. 8. מקם את מחסנית הטונר ביחידת התוף החדשה כמוצג באיור. תחילה דחף את הקצה השמאלי, ולאחר מכן הורד פנימה את הקצה הימני (אין צורך להתקין מחסנית טונר חדשה בשלב זה, אלא אם כמות הטונר במחסנית נמוכה מאוד). 1 החלפת פריטים מתכלים < 86

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

WorkCentre 3045 Multifunction Printer

WorkCentre 3045 Multifunction Printer Xerox WC 3045 תוכן העניינים 7 בטיחות בטיחות בנוגע לחשמל...8 הנחיות כלליות...8 כבל חשמל...8 כבל קו טלפון...9 בטיחות בעת תפעול... 10 הנחיות תפעול... 10 פליטת אוזון...10 מיקום המדפסת... 10 ציוד למדפסת...

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

מדריך הפעלה הסברים קצרים של פעולות שגרתיות MFC-J5945DW חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך. מדריך

מדריך הפעלה הסברים קצרים של פעולות שגרתיות MFC-J5945DW חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך. מדריך מדריך הפעלה הסברים קצרים של פעולות שגרתיות MFC-J5945DW חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך. מדריך מקוון למשתמש להוראות, מידע ומפרטי מוצר מתקדמים יותר,

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

קטלוג מוצרים 2019

קטלוג מוצרים 2019 קטלוג מוצרים 2019 חטיבת התוכנה GTC מחשבים נייחים מחשבים ניידים פתרונות חשמל ורכיבים אמצעי אחסון למחשב מחשוב חטיבת התוכנה GTC פתרונות ענן GTC - Getter Tech Cloud עוסקת בניהול, ייעוץ וביצוע פרויקטים בתחום

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

נתונים גיליון HP PageWide רב-תכליתיתPro מדפסת 477dw שאין שני לו. מהירות ללא תחרות. ערך התמורה והמהירות המושלמות Pro HP PageWide מספקת את העלות על הבעל

נתונים גיליון HP PageWide רב-תכליתיתPro מדפסת 477dw שאין שני לו. מהירות ללא תחרות. ערך התמורה והמהירות המושלמות Pro HP PageWide מספקת את העלות על הבעל נתונים גיליון HP PageWide רב-תכליתיתPro dw שאין שני לו. מהירות ללא תחרות. ערך התמורה והמהירות המושלמות Pro HP PageWide מספקת את העלות על הבעלות הכוללת הנמוכה ביותר ואת המהירויות,,2 הגבוהות ביותר מסוגה.

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד