i760 User Guide.indb

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "i760 User Guide.indb"

תמליל

1 מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760

2 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים הבאים, יגרום לאבדן של תכונות מסויימות: וסדרת מכשירי.i2000 i95cl סדרת מכשירי,i90c,i88s,i80s,i60c,i58sr,i55sr,i50sx,i35s,i30sx למידע נוסף על תאימות כרטיס ה- SIM, פנו לאתר האינטרנט:. פגמים או נזק למכשיר מוטורולה הסלולרי שלכם, אשר יגרמו כתוצאה משימוש באביזרים שאינם מתוצרת מוטורולה או מאושרים על ידה, כולל אך לא מוגבל למנשאים חליפיים ושאר אביזרים הקפיים, אינם נכללים במסגרת האחריות. לפרטים מלאים, עיינו בהסכם האחריות הנכלל במסגרת מדריך משתמש זה. רשות השימוש בחלק מהתכונות, מהאפשרויות ומשירותים המפורטים במדריך זה, כרוכה בתשלום למפעיל השירות או לאחרים. פרטים נוספים ניתן לקבל בערוצי השיווק המורשים של חברת מירס תקשורת. משאב הזכרון במכשיר סלולרי זה מוגבל, ומשמש מספר יישומים במכשיר, כגון: טייפ מנהלים, יישומי ג'אווה, צילצולים, תמונות ועוד. שימוש מוגבר במשאב הזכרון לצרכי אחד היישומים, עשוי לבוא על חשבון אפשרויות השימוש בשאר היישומים העושים שימוש במשאב זה. µ µ µ µ Â È ÎÓ Ó ± ÂÁÂ Ï Â È ÂÓ היבואן: מוטורולה ישראל בע"מ רחוב קרמנצקי 3, תל אביב ח.פ

3 תוכן העניינים תפעול ראשוני... 1 איתור כרטיס ה- SIM... 3 סוללה... 3 הפעלת השירות... 6 הפעלה וכיבוי של המכשיר... 6 הפעלת אבטחת תקשורת... 7 מציאת מספר הטלפון שלכם... 7 תכונות מכשיר בסיסיות... 8 אבטחת כרטיס ה- SIM אנטנה אביזרים למידע נוסף דרכים לביצוע חיוג שיחות שלא נענו שימוש בדיבורית פנימית שימוש בהשתקה ביצוע שיחות חירום איתותי שיחה שליחת איתות שיחה קבלת איתותי שיחה שימוש בתור איתותי השיחה יומן שיחות מידע שלי ממכשירים אחרים מידע אלפון ממכשירים אחרים הצגת שיחות אחרונות שמירת שיחות אחרונות באלפון מחיקת פריטים ביצוע שיחות שיחות טלפון שיחות אישיות קבלת שיחות i

4 תוכן העניינים חיוג מרשימת יומן השיחות אלפון גישה לאלפון יצירת רשומות שמירה מהירה של מספרי טלפון עריכת רשומות הצגת רשומות מחיקת רשומות בדיקת קיבולת זכרון יצירת השהיות ועצירות מספרי טלפון בינלאומיים חיוג שיחות מהאלפון גישה לאלפון מטלפונים בטכנולוגיית... GSM 46 העברת שיחה העברת כל השיחות כיבוי העברת שיחות העברת שיחות שלא נענו הצגת מצב העברת שיחות תכונות חיוג מתקדמות שיחה ממתינה מעבר בין שיחות העברת שיחה להמתנה חיוג לשני מספרי טלפון הכנסת השהיות והמתנות במהלך חיוג ביצוע שיחות בינלאומיות הגדרת לחיצה ישירה לקשר לחצן שידור מהיר הגדרת פעולת מכסה המכשיר מוני זמן שיחות שימוש במכשיר הסלולרי כמודם ביצוע שיחות... TTY 60 שירותי טלפון נוספים שיחות קבוצתיות ושיחות לקבוצה דינמית שיחות קבוצתיות שיחות לקבוצה דינמית טיוטא ii

5 מיון הודעות ניהול זכרון צלצולים הגדרת רטט למכשיר הסלולרי צלצול ורטט הענקת צלצולים לרשומות אלפון הצגת שיוך צלצול טעינת צלצולים נוספים ניהול זכרון מחיקת צלצולים לא מקוריים הזנת טקסט שימוש במצב אותיות שימוש במצב חזוי מקשי תכונות מיוחדות שימוש במצב מספרים שימוש במצב סמלים מרכז המדיה הצגת מרכז המדיה העברת פריטים נעולים פריטים בעלי ניהול הרשאות דיגיטליות תמונות הקלטות קוליות שינוי שמות פריטים נעילת פריטים מחיקת פריטים ניהול זכרון ניהול זכויות דיגיטליות התקנת פריטים הבנת סמלי המצב של ניהול הזכויות הדיגיטליות ניהול פריטים בעלי ניהול זכויות דיגיטליות הודעות עדכוני הודעה תא קולי הודעות כתובות iii

6 תוכן העניינים שימוש בשליחה בלחצן שידור שליחת תמונות שליחת מידע שלי ומידע אלפון מידע שלי הצגת מידע שלי עריכת מידע שלי הגדרת אפשרויות שליחה יומן הפגישות הצגת יומן הפגישות הגדרת אירועים עריכת אירועים מחיקת אירועים קבלת תזכורות חיוג שיחות מיומן הפגישות התאמת הגדרות יומן הפגישות הפעלת יישומים השהיית יישומים חידוש יישומים מושהים סגירת יישומים טעינת יישומי ג'אווה מחיקת יישומים ניהול זכרון קיצור דרך בתפריט הראשי יישומי ג'אווה ותכונת ה- GPS תכונת ה- GPS חשוב: דברים שיש לזכור הצגת מיקומכם המקורב שיפור ביצועי ה- GPS עדכון נתוני לוח השנה של הלווינים הגדרת אפשרויות פרטיות הגדרת קוד אבטחת ה- GPS שימוש ב- GPS עם תוכנת מפה יישומי ג'אווה התקנת יישומים iv

7 טייפ מנהלים הצגת הערות קוליות הקלטת הערות קוליות השמעת הערה קולית הענקת שם להערה קולית נעילת הערה קולית מחיקת הערה קולית ניהול זכרון התאמה אישית של המכשיר הסלולרי הגדרת עוצמת השמע הגדרת המכשיר הסלולרי לרטט שינוי תצורת מראה המכשיר הסלולרי מצב מטוס - כיבוי שיחות זמני שימוש בהגדרות סגנונות הצגת סגנונות החלפת סגנונות השפעת שינוי ההגדרות על סגנונות סגנונות זמניים יצירת סגנונות עריכת סגנונות מחיקת סגנונות הגדרת סינון שיחות קיצורי דרך יצירת קיצור דרך שימוש בקיצור דרך עריכת קיצור דרך מחיקת קיצור דרך שימוש בדיבורית אישית חיבור דיבורית אישית שימוש בלחצן שידור חיצוני הבנת משמעות הודעות המערכת תעודת אחריות v

8 תוכן העניינים מידע בנושאי בטיחות ומידע כללי מאפייני תפעול של מכשירים הפועלים על גלי רדיו (RF) חשיפה לקרינת גלי רדיו הפרעות אלקטרומגנטיות/תאימות מכשירים רפואיים אזהרות תפעוליות התראות תפעוליות מידע בטיחותי לאביזרים תנאי שירות התיקונים ברשת מירס מקבוצת מוטורולה השירות המשלים לקבלת מוצר חלופי (בגין נזק מוחלט, אובדן וגניבה) תחנות שירות מירס מפתח ערכים רישום פטנטים וסמלים מסחריים תנאי שימוש כלליים בשירותי DATA ובאתרי האינטרנט של חברת מירס תקשורת בע"מ vi

9 תפעול ראשוני אנטנה נשלפת אוזניה לחצני בקרת שמע לחצן שידור חיישן עוצמת תאורה לחצן הפעלה רמקול (מאחור) שקע דיבורית אישית מחבר לאביזרים וכבל העברת נתונים מיקרופון 1

10 תפעול ראשוני t. לחצן הפעלה. לחצן ניווט - לחצו על החיצים לצורך גלילה בתפריטים וברשימות. מקש - OK בחירת הפריט המסומן; מבצע מענה לשיחות. מקש תפריט - מקנה גישה לתפריטים כאשר מוצג סמל התפריט. מקש אפשרויות - בוחר באפשרות המופיעה מעליו על גבי הצג. מקש חיוג - מבצע חיוג לשיחות טלפון. מקש סיום - מסיים שיחות טלפון; חוזר אל מסך הבית. בעל תפקוד זהה ל- s כאשר המכסה סגור; מפעיל את הדיבורית הפנימית; משמש עבור שמות לחיוג קולי והקלטות. בעל תפקוד זהה ל- e כאשר המכסה סגור; מקנה גישה לרשימת השיחות האחרונות; מעביר שיחות נכנסות לתא הקולי. על מנת להתחיל להשתמש במכשיר הסלולרי מדגם i760 שברשותכם: וודאו כי כרטיס ה- SIM שלכם במקומו. טענו את הסוללה. הפעילו את המכשיר. במידה ותתבקשו, הפעילו את אבטחת התקשורת האלחוטית. p N o m A s e 2

11 איתור כרטיס ה- SIM כרטיס ה- SIM (Subscriber Identity Module) שלכם הינו פיסת פלסטיק לבנה הממוקמת בתושבת כרטיס ה- SIM שבחלקו האחורי של המכשיר הסלולרי שלכם, מתחת לסוללה. סוללה הסרת מכסה הסוללה 1 וודאו כי המכשיר הסלולרי כבוי 2 לחצו על לחצן השחרור והסירו את כיסוי הסוללה מהמכשיר הסלולרי. כרטיס ה- SIM לחצן שחרור במידה וכרטיס ה- SIM שלכם אינו נמצא בתושבת כרטיס ה- SIM, יתכן והוא נמצא בקופסא בה קיבלתם את המכשיר הסלולרי, מחובר לפיסת פלסטיק לבנה שגודלה כגודל כרטיס אשראי. במקרה זה, הפרידו בזהירות את כרטיס ה- SIM מהפלסטיק שסביבו והכניסו אותו כמתואר ב"הכנסת כרטיס ה- SIM " בעמוד 16. במידה ואינכם מוצאים את כרטיס ה- SIM במכשיר הסלולרי או בקופסא, צרו קשר עם שירות לקוחות מירס. 3 אפשרו למכסה הסוללה להתרומם, דחפו אותו לפנים והסירו אותו מחלקו האחורי של המכשיר הסלולרי. 3

12 תפעול ראשוני הכנסת סוללה 1 הסירו את כיסוי הסוללה. 2 הכניסו את חלקה העליון של הסוללה אל בית הסוללה. לחצו את הסוללה כלפי מטה בכדי לנעול אותה במקומה. טעינת הסוללה המכשיר הסלולרי שלכם מסופק עם מטען סוללה. 1 חברו את המטען לשקע החשמל. 2 פתחו את מכסה מחבר האביזרים. 3 החזירו את מכסה הסוללה למקומו, ולחצו אותו בעדינות עד שישמע צליל נעילה. מכסה מחבר האביזרים 3 חברו את צידו השני של המטען למחבר האביזרים של המכשיר הסלולרי. 4

13 טיפ: על מנת לנתק את המטען ממחבר האביזרים: לחצו על הכפתורים שבצידי המחבר. משכו את המחבר החוצה. 4 בעת טעינת הסוללה לראשונה, טענו אותה למשך 30 דקות נוספות ממשך הזמן המוצג ב"זמני טעינה". זמני טעינה הסרת הסוללה 1 כאשר המכשיר הסלולרי כבוי, הסירו את כיסוי הסוללה. 2 הסירו את הסוללה על ידי דחיפתה לכיוון האנטנה והרמתה. סוללה מטען דקה עבה מהיר שעתיים רגיל 3 שעות 3.5 שעות 7.5 שעות לקבלת תוצאות מיטביות, טענו את הסוללות בטווח טמפרטורה של 10ºC עד.40ºC טעינה מעבר לזמן המופיע בטבלה אינה מומלצת. שימוש ותחזוקת הסוללה מטעני ה- Ion Lithium המאושרים לשימוש על ידי מוטורולה במכשירי iden מספקים ביצועים מיטביים. מטענים אחרים עשויים שלא לטעון את הסוללה במלואה או להניב אורך חיי טעינה קצר יותר. טמפרטורות קיצוניות פוגעות לרעה בביצועי הסוללה. אל תאחסנו את הסוללה במקומות בהם הטמפרטורה עולה על 60ºC או יורדת מתחת.-20ºC לסוללות Lithium Ion יש קצב פריקה עצמי וללא שימוש, הן מאבדות מטעינתן כאחוז אחד ליום. 5

14 תפעול ראשוני תכולת הסוללה נפגעת אם הסוללה מאוחסנת למשך תקופות ארוכות כאשר היא טעונה במלואה. כאשר נדרש איחסון למשך זמן ארוך, אחסנו את הסוללה כאשר היא טעונה למחצה. הפעלת השירות בפעם הראשונה בה תפעילו את המכשיר הסלולרי, עליכם להימצא בתחום אזור הכיסוי של הרשת. פעולה זו תפעיל את השירות שלכם. הפעלה וכיבוי של המכשיר בפעם הראשונה בה תפעילו את המכשיר הסלולרי שלכם, עשוי להופיע מסך המבקש מכם לעדכן את נתוני הדפדפן. לפרטים נוספים, ראו "הפעלת אבטחת תקשורת". על מנת להפעיל את המכשיר הסלולרי: 1 פתחו את מכסה המכשיר. כאשר מופעל המכשיר בפעם הראשונה במידה ומוצגת הודעה "הזן קוד,"SIM הקישו את קוד ה- SIM שלכם. ראו "הכנסת קוד זיהוי אישי" בעמוד 13. לחצו על A מתחת ל"אישור". כאשר קיבלתם את המכשיר הסלולרי, קוד ה- SIM הוא שנו את הקוד האישי על מנת למנוע שימוש לא חוקי בכרטיס ה- SIM שלכם (ראו "שינוי קוד זיהוי אישי" בעמוד 14). במהלך התחברות המכשיר הסלולרי שלכם לרשת, יוצגו בפניכם מסך כניסה והודעת התחברות. כאשר יוצג "מסך הבית", המכשיר הסלולרי מוכן לשימוש. 2 לחצו על p. על מנת לכבות את המכשיר הסלולרי: 1 פתחו את מכסה המכשיר. 2 לחצו והחזיקו את p. 6

15 הפעלת אבטחת תקשורת בפעם הראשונה בה תפעילו את המכשיר הסלולרי שלכם, יתכן ויוצג מסך אשר יבקש מכם לעדכן את נתוני הדפדפן. על מנת שתוכלו לקבל את תקשורת ההגדרות מספק שירותי מירס, יהיה עליכם להפעיל את אבטחת התקשורת תוך 20 יום מההפעלה הראשונה של המכשיר. על מנת להפעיל את אבטחת התקשורת: 1 כאשר תפעילו את המכשיר לראשונה, לאחר הצגת "מסך הבית", תתבקשו להקיש "אישור" על מנת לעדכן את נתוני הדפדפן. הערה: אם תלחצו על A מתחת ל"אחר כך", תתבקשו לאשר את הפעלת האבטחה בכל פעם שתפעילו את המכשיר, עד שתלחצו על B מתחת ל"אישור". 2 לחצו על B מתחת ל"אישור". 3 תתבקשו לאשר את הפעלת האבטחה. לחצו על B מתחת ל"כן". תוצג סדרת מסכים. במידה ואתם מנויים על שירותי אינטרנט, יוצג עמוד הבית. 4 לחצו על e בכדי לחזור ל"מסך הבית". על מנת לקבל את הגדרות המכשיר: 1 כאשר תתקבל הודעת רשת עם ההודעה "הודעת דפדפן חדשה - קבלת נתוני הגדרות", לחצו על B מתחת ל"עבור אל". 2 תתבקשו לאשר את השינויים באלפון. לחצו על o או על B מתחת ל"אישור". 3 תתבקשו שנית לאשר את השינויים באלפון. לחצו על o או על B מתחת ל"אישור". 4 יוצג מסך אישור. לחצו על o או על B מתחת ל"אישור". 5 לחצו על e בכדי לחזור ל"מסך הבית". מציאת מספר הטלפון שלכם באמצעות מידע שלי תוכלו לראות את מספר הטלפון שלכם, מספרכם האישי ומידע נוסף על המכשיר הסלולרי: 1 לחצו m על מנת לגשת לתפריט הראשי. 2 דפדפו אל האפשרות "מידע שלי". 3 לחצו על o. 4 דפדפו לצפיה במידע שלכם. 7

16 תפעול ראשוני "קו 1" ו"קו 2" הם מספרי הטלפון שלכם. "מס' אישי" הוא המספר האישי שלכם, אשר ישמש לבצע עמכם שיחות אישיות. מספרי טלפון אלה יופיעו כאשר תקבלו את הודעת עדכון הנתונים לאחר הפעלת אבטחת התקשורת. ראו "מידע שלי" בעמוד 111 למידע נוסף על תכונה זו. תכונות מכשיר בסיסיות בכל פעם שאתם מפעילים את המכשיר הסלולרי, מספקים לכם הצגים מידע ואפשרויות תפעול שונות. הצג החיצוני, מציג תקציר של המידע המוצג על הצג הפנימי. על מנת להציג מידע נוסף, פתחו את מכסה המכשיר. סמלי מצב אזור תצוגת טקסט סמל תפריט אפשרויות תצוגה המסך המוצג הוא "מסך הבית". מסך זה מוצג כאשר המכשיר הסלולרי מופעל, אך אינו מוצג במהלכה של כל פעילות. טיפ: על מנת להציג את "מסך הבית" על הצג החיצוני, כאשר מכסה המכשיר סגור, לחצו על.. אזור תצוגת טקסט אזור זה מציג תפריטים, הודעות, שמות, מספרי טלפון ומידע נוסף. אפשרויות תצוגה שתי אפשרויות תצוגה מופיעות בתחתית רוב המסכים. בחירה באפשרות תצוגה מתבצעת על ידי לחיצה על B או A מתחת לאפשרות הרצויה. תפריטים ורשימות תכונות המכשיר הסלולרי שלכם מסודרות בתפריטים, תפריטי משנה ורשימות. על מנת לגשת לפריטים בתפריט או ברשימה, דפדפו באמצעות לחצן הניווט אשר בחלקו העליון של לוח המקשים. לחצן זה מאפשר לכם לדפדף למעלה, למטה, 8

17 לשמאל, או לימין. החזקת חלקו המתאים של לחצן הניווט לחוץ, תאיץ את הדפדוף. במדריך זה, מורה לכם הסמל < לבחור בפריט מתוך תפריט או רשימה. לדוגמא, הגדרות < אבטחה משמעותו: 1 דפדפו ל"הגדרות" בתפריט הראשי. 2 לחצו o על מנת להציג את מסך "הגדרות". 3 דפדפו ל"אבטחה". 4 לחצו o על מנת להציג את מסך "אבטחה". לחצן OK לחיצה על o: בוחרת בפריט התפריט או הרשימה שמסומן. קובע אפשרויות. מאשר ביצוע פעולות. מבצע חיוג ומענה לשיחות. לחצן תפריט תכונות רבות מקנות תפריטים תלויי-הקשר המעניקים לכם גישה לתכונות ופעולות בהתאם למצב בו אתם נמצאים. סמל התפריט S מופיע בכל המסכים שניתן לגשת מהם לתפריטים. לחצו על m בכדי לגשת לתפריט. תפריט ראשי התפריט הראשי, מעניק לכם גישה לכל תכונות המכשיר. תוכלו לקבוע את תצורת התפריט הראשי כך שיוצג כרשימה או כסמלים גדולים. a q b m * גלישה יישומי ג'אווה הגדרות צלצולים מרכז המדיה גלישה באינטרנט יישומי ג'אווה המותקנים במכשיר הסלולרי שלכם. ראו עמוד 123. התאמה אישית של המכשיר הסלולרי. ראו עמוד.141 הגדרת צלצולים וכיבוי צלצול. ראו עמוד 75. איחסון וצפיה בתמונות והקלטות קול. ראו עמוד 93. 9

18 תפעול ראשוני טיוטא אחסון מספר לצורך שימוש בשלב מאוחר יותר. ראו עמוד 73. g טייפ מנהלים הקלטה והשמעה של הודעות קוליות. ראו עמוד.137 c מוני שיחות יומן שיחות קיצורי דרך סגנונות איתות שיחה קריאת חירום מידע על זמני השימוש במכשיר. ראו עמוד 58. רשימת שיחות אחרונות. ראו עמוד 31. יצירת קיצורי דרך למסכים. ראו עמוד 163. קבוצות של הגדרות אותן ניתן להחיל כאחד. ראו עמוד.151 מבצע רישום של איתותי השיחה. ראו עמוד 27. שולח קריאת חירום למרכז החירום. ראו עמוד 26. h i s p k " מידע שלי GPS אלפון הודעות העברת שיחה יומן פגישות הצגת המידע האישי של המכשיר, כולל מספר הטלפון והמספר האישי. ראו עמוד 111. מציאת המיקום הגיאוגרפי שלכם. ראו עמוד 129. הצגה, אחסון ועריכת רשומות האלפון. ראו עמוד.37 גישה להודעות. ראו עמוד.83 הגדרת העברת שיחות. ראו עמוד 49. קביעת לוח זמנים ופגישות. ראו עמוד 115. j l d e f o 10

19 לחצן שידור מהיר גישה למספרים אישיים וקבוצות דינמיות*. ראו עמוד 65. * יתכן ותכונות לחצן שידור מהיר ושיחה לקבוצה דינמית אינן נתמכות על ידי ספק השירות שלכם. המכשיר הסלולרי שלכם נמצא במהלך פעילות מסויימת או כאשר הפעלתם תכונה מסויימת. a b c d e f g d עוצמת סוללה - סוללה מלאה יותר מציינת מצב טעינה גבוה יותר. הסמלים בשורה התחתונה מציגה את עוצמת הסוללה במהלך טעינה. Q o p q r s שירות לקוחות חיבור ישיר לשרות הלקוחות של מירס ברשת. עוצמת קליטה - יותר קווים לצד סמל האנטנה מציינים מצב קליטה טוב יותר. n A B C S גישה מהירה לפריטי התפריט הראשי כל אחד מהחיצים בלחצן הניווט ומקש o, יכולים לשמש עבור גישה לפריט מתוך התפריט הראשי מתוך "מסך הבית". כאשר אתם מקבלים את המכשיר הסלולרי, כבר מוקצה לכל אחד ממקשים אלה פריט מהתפריט הראשי. על מנת לשייך אליו פריט אחר, ראו "התאמה אישית של המכשיר הסלולרי" בעמוד 141. סמלי מצב סמלי המצב מוצגים בחלקו העליון של המסך. חלקם מוצגים בכל זמן, בעוד שאחרים מוצגים רק כאשר טלפון בשימוש - המכשיר הסלולרי במהלך שיחת טלפון פעילה. אישי בשימוש - המכשיר הסלולרי במהלך שיחה אישית פעילה. קבוצת דיבור בשימוש - המכשיר הסלולרי במהלך שיחה קבוצתית פעילה. קבוצה דינמית בשימוש - המכשיר הסלולרי במהלך שיחה לקבוצה דינמית. * יתכן ושיחה לקבוצה דינמית אינה נתמכות על ידי ספק השירות שלכם. 11

20 תפעול ראשוני קו שיחה פעיל - 1 מציין כי קו טלפון 1 מוכן לצורך ביצוע שיחות; 2 מציין כי קו טלפון 2 מוכן לצורך ביצוע שיחות. העברת שיחה - המכשיר הסלולרי שלכם מוגדר לבצע העברת שיחה. ראו עמוד 49. צילצול כבוי - המכשיר הסלולרי שלכם מוגדר שלא לצלצל. ראו עמוד 75. מצב מטוס - המכשיר הסלולרי שלכם נמצא במצב מטוס. ראו עמוד 144. העברת נתונים - המכשיר הסלולרי מוכן לביצוע העברת נתונים או נמצא במהלך העברת נתונים. ראו עמוד TTY המכשיר הסלולרי מוגדר לביצוע שיחות באמצעות מכשיר.Teletypewriter ראו עמוד 60. U Z Y O N 2 1 J G K I L H M R Q רמקול כבוי - צליל שיחות אישיות או קבוצתיות ישמע באמצעות האוזניה ולא מהרמקול. נדידה - המכשיר הסלולרי שלכם נמצא בשימוש מחוץ לתחום הרשת של ספק השרות שלכם. t u הודעות - ממתינה לכם הודעה אחת או יותר. ראו עמוד 83. T x w z y אינטרנט - המכשיר הסלולרי מוגדר כך שיאפשר לכם לגלוש באינטרנט. E D טייפ מנהלים - שמרתם הודעת טייפ מנהלים אחת או יותר. ראו עמוד 137. c 12

21 הזנת מספרים מלוח המקשים על מנת להזין מספרים ב"מסך הבית" או בכל מסך אחר הדורש מכם להזין מספרים, לחצו על לחצני הספרות של לוח המקשים. במידה וטעיתם: על מנת למחוק ספרה, לחצו על B מתחת ל"מחיקה". על מנת למחוק את כל הספרות, לחצו והחזיקו את B מתחת ל"מחיקה". על מנת להזין או למחוק ספרה בכל מקום לאורך המספר שהוזן, דפדפו שמאלה או ימינה. על מנת לבטל, לחצו על e. אבטחת כרטיס ה- SIM כרטיס ה- SIM שלכם, משמש לאחסנה ושמירה של פרטיכם האישיים. בנוסף, מאחסן כרטיס ה- SIM את כל רשומות האלפון שלכם. מכיוון שמידע זה מאוחסן על כרטיס ה- SIM שלכם ולא במכשיר הסלולרי עצמו, תוכלו להסיר את המידע על ידי הוצאת כרטיס ה- SIM מהמכשיר. הערה: המכשיר הסלולרי שלכם לא יוכל לפעול ללא כרטיס.SIM על מנת למנוע שימוש לא מורשה במכשיר הסלולרי שלכם, מוגן כרטיס ה- SIM שלכם באמצעות קוד זיהוי אישי,(PIN) אותו יהיה עליכם להזין בכל פעם שתפעילו את המכשיר. תוכלו לשנות את קוד הזיהוי האישי או לכבות את הדרישה להזנתו. ברירת המחדל של אבטחה זו בעת קבלת המכשיר היא "כבוי". הכנסת קוד זיהוי אישי יתכן ותידרשו להכניס את קוד הזיהוי האישי של כרטיס ה- SIM בפעם הראשונה בה תפעילו את המכשיר הסלולרי שלכם. כאשר אתם מקבלים את הטלפון שלכם, קוד הזיהוי האישי של כרטיס ה- SIM הוא שנו את קוד הזיהוי האישי על מנת למנוע שימוש לא חוקי בכרטיס ה- SIM. חשוב: אם תזינו קוד זיהוי אישי שגוי 3 פעמים, יחסם כרטיס ה- SIM שלכם. על מנת להסיר את חסימת כרטיס ה- SIM, עליכם ליצור קשר עם שירות לקוחות מירס. ראו "שחרור חסימת קוד זיהוי אישי" בעמוד כאשר יוצג מסך "הזן קוד,":SIM הזינו את קוד הזיהוי האישי של כרטיס ה- SIM. עבור כל תו שיוזן תוצג כוכבית. 13

22 תפעול ראשוני 2 לחצו על A מתחת ל"אישור". שינוי קוד זיהוי אישי 1 מהתפריט הראשי, בחרו "הגדרות < אבטחה < שינוי סיסמאות < קוד."SIM 2 במסך "הזן קוד SIM ישן:", הזינו את קוד ה- SIM הנוכחי. 3 לחצו על A מתחת ל"אישור". 4 במסך "הזן קוד SIM חדש:", הזינו קוד SIM חדש בעל 4 עד 8 ספרות. 5 לחצו על A מתחת ל"אישור". 6 במסך "הזן שוב קוד חדש:", הזינו שוב את קוד ה- SIM החדש. 7 לחצו על A מתחת ל"אישור". הפעלה וכיבוי הדרישה להזנת קוד זיהוי אישי כאשר הדרישה להזנת קוד ה- SIM פעילה, תתבקשו להזין את קוד הזיהוי האישי בכל פעם שתפעילו את המכשיר הסלולרי. הערה: אם דרושה הזנה של קוד ה- SIM, לא ניתן יהיה לתפעל את המכשיר הסלולרי, עד שיוזן קוד ה- SIM. כאשר הדרישה להזנת קוד ה- SIM כבויה, ניתן להשתמש במכשיר הסלולרי שלכם מבלי להזין תחילה את הקוד. חשוב: כאשר הדרישה להזנת קוד SIM כבויה, המידע האישי שמאוחסן בכרטיס ה- SIM אינו מוגן. משמעות הדבר, שכל אחד יוכל להשתמש במכשיר הסלולרי שלכם ולגשת למידע האישי. 1 מהתפריט הראשי, בחרו "הגדרות < אבטחה < קוד."SIM 2 בחרו "פעיל" או "כבוי". 3 הזינו את קוד ה- SIM הנוכחי. 4 לחצו על A מתחת ל"אישור". שחרור חסימת קוד זיהוי אישי במידה והזנתם קוד זיהוי אישי שגוי שלוש פעמים, יחסם כרטיס ה- SIM שלכם. על מנת להסיר את חסימת כרטיס ה- SIM, עליכם ליצור קשר עם שירות לקוחות מירס ולקבל קוד שחרור חסימה. 14

23 חשוב: במידה וקוד שחרור החסימה יוזן באופן שגוי 10 פעמים, יחסם כרטיס ה- SIM שלכם באופן תמידי ויהיה צורך להחליפו. במקרה כזה, יאבד כל המידע שעליו ותתקבל הודעה ליצירת קשר עם שירות לקוחות מירס. לא ניתן לתפעל את המכשיר הסלולרי שלכם עם כרטיס SIM חסום. על מנת לשחרר את חסימת קוד הזיהוי האישי: 1 לחצו * #.m 1 2 על פי הנחיות נציג השירות, ספקו את המידע הדרוש לצורך קבלת קוד שחרור חסימה. 3 בחרו "שחרור קוד". 4 הזינו את קוד שחרור החסימה. 5 הזינו קוד SIM חדש בעל 4 עד 8 ספרות. 6 הזינו שוב את קוד ה- SIM שלכם. במידה והזנתם את הקודים בצורה נכונה, תוצג ההודעה SIM" משוחרר" על המסך. הכנסה והסרה של כרטיס ה- SIM חשוב: המנעו ממגע באזורים המוזהבים של כרטיס ה- SIM. החלפת כרטיסי SIM חשוב: חברת מירס אינה מתירה לבצע החלפה של כרטיסי SIM בין מכשירים, למעט העברה של כרטיס ה- SIM למכשיר סלולרי שאינו ברשת מירס, לצרכי שירות נדידה. העברת כרטיס ה- SIM שלכם ממכשיר סלולרי אחד לאחר, מעביר את כל רשומות האלפון, אך מוחק כל מידע אחר. אם תסירו את כרטיס ה- SIM שלכם ותשתמשו בו עם מכשיר סלולרי אחר, או שתשתמשו בכרטיס SIM אחר במכשיר הסלולרי שלכם, ימחק המידע הבא: רשימת השיחות האחרונות הגדרות העברת שיחות הודעות רשת הודעות כתובות קצרות, טיוטות והודעות מהירות תמונות והקלטות קוליות במרכז המדיה, מלבד כאלו שנעולות להעברה הודעות טייפ מנהלים שמות לחיוג קולי אירועי יומן הפגישות אפשרויות שנקבעו באמצעות תפריט ההתאמה האישית מידע המאוחסן בטיוטא שלושת מיקומי ה- GPS האחרונים 15

24 תפעול ראשוני הכנסת כרטיס ה- SIM 1 כאשר המכשיר הסלולרי כבוי, הסירו את מכסה הסוללה והסוללה. ראו "הסרת מכסה הסוללה" בעמוד.3 2 הסיטו את תפס תושבת כרטיס ה- SIM. 3 פתחו את תושבת כרטיס ה- SIM. 4 החליקו בעדינות את כרטיס ה- SIM שלכם למקומו בתושבת כרטיס ה- SIM. תפס 16

25 5 סגרו את תושבת כרטיס ה- SIM. 2 הסיטו את תפס תושבת כרטיס ה- SIM. תפס 6 הסיטו את תפס תושבת כרטיס ה- SIM למצב סגור. 3 פתחו את תושבת כרטיס ה- SIM. הסרת כרטיס ה- SIM חשוב: על מנת למנוע אובדן או נזק, אל תסירו את כרטיס ה- SIM שלכם מהמכשיר הסלולרי אלא אם כן הדבר נדרש. 1 כאשר המכשיר הסלולרי כבוי, הסירו את מכסה הסוללה והסוללה. ראו "הסרת מכסה הסוללה" בעמוד.3 17

26 תפעול ראשוני 4 החליקו בעדינות את כרטיס ה- SIM שלכם ממקומו בתושבת כרטיס ה- SIM. 5 סגרו את תושבת כרטיס ה- SIM. 6 הסיטו את תפס תושבת כרטיס ה- SIM למצב סגור. הערה: הגנו על כרטיס ה- SIM שלכם כפי שהייתם מגנים על כל אביזר עדין. אחסנו אותו בזהירות. אנטנה האנטנה הנשלפת במכשיר ה- i760 שלכם עוצבה כך שתהיה פתוחה במהלך שיחה. על מנת לשלוף את האנטנה, משכו בעדינות את הקצה המעוגל עד שהאנטנה תשלף כולה ותנעל במצב שלוף. לאחר שסיימתם את השיחה, סגרו את האנטנה על ידי דחיפה עדינה של הקצה העגול עד שתנעל במקומה. לקבלת ביצועיים מיטביים של המכשיר הסלולרי, שלפו את האנטנה כאשר אתם מחייגים או מקבלים שיחה, והמנעו ממגע של כל חלק בגוף עם האנטנה. 18

27 חשוב: שליפה או סגירה חלקית של האנטנה יגרמו לפגיעה בביצועי המכשיר הסלולרי, אשר עשויה לתבטא בשיחות שלא נענו, ניתוק שיחה או בעיות שמע. אביזרים המכשיר הסלולרי שלכם מסופק עם סוללה, מטען ומנשא פלסטי. על מנת להזמין אביזרים נוספים, היכנסו לאתר או צרו קשר עם מפיץ מורשה מטעם מוטורולה/מירס. למידע נוסף במידה ויש לכם שאלות על מכשיר ה- i760 הסלולרי שלכם, צרו קשר עם נציג המכירות שלכם או עם שירות לקוחות מירס. 19

28 תפעול ראשוני 20

29 ביצוע שיחות מכשיר ה- i760 הסלולרי שלכם, מאפשר לבצע שיחות משני סוגים: שיחות טלפון סלולריות ושיחות אישיות. עבור שיחות אישיות, השימוש במכשיר הוא כבמכשיר קשר דיגיטלי לטווח ארוך. שיחות טלפון כאשר מכסה המכשיר פתוח 1 הזינו את מספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. 2 לביצוע חיוג: לחצו על s. -או- כאשר מספר הטלפון הוזן ב"מסך הבית", לחצו על o. 3 על מנת לסיים את השיחה: לחצו על e. -או- סגרו את מכסה המכשיר. על מנת לסיים שיחה על ידי סגירת מכסה המכשיר, וודאו כי תכונה זו פעילה. ראו "הגדרת פעולת מכסה המכשיר" בעמוד 58. כאשר מכסה המכשיר סגור תוכלו לבצע שיחות טלפון כאשר מכסה המכשיר סגור על ידי שימוש בחיוג קולי או בחירת המספר מרשימת "יומן שיחות". ראו "שימוש בחיוג קולי" בעמוד 24 ו"חיוג מרשימת יומן שיחות" בעמוד 34. על מנת לסיים את השיחה, לחצו על.. שיחות אישיות 1 כאשר מכסה המכשיר פתוח, הזינו את המספר האישי אליו ברצונכם לחייג. -או- כאשר מכסה המכשיר סגור, בחרו את המספר באותו אופן שתעשו זאת עבור חיוג לשיחת טלפון. 2 לחצו והחזיקו את לחצן השידור אשר בצידו של המכשיר הסלולרי. התחילו לדבר לאחר שהמכשיר הסלולרי השמיע סדרת צלילים. 3 שחררו את לחצן השידור על מנת להאזין. 4 על מנת לסיים שיחה: במידה ומכסה המכשיר סגור, לחצו על.. -או- לחצו על e. -או- 21

30 ביצוע שיחות לחצו על A מתחת ל"יציאה". -או- סגרו את מכסה המכשיר. שיחה אישית מסתיימת אוטומטית כאשר היא אינה פעילה למשך מספר שניות. טיפ: על מנת ליידע מנוי כי ברצונכם לדבר איתו או איתה באמצעות שיחה אישית, שלחו איתות שיחה. ראו "איתותי שיחה" בעמוד 27. קבלת שיחות שיחות טלפון כאשר אתם מקבלים שיחות טלפון, המכשיר הסלולרי מצלצל, רוטט, או מפעיל את תאורת הרקע שלו. מענה כאשר מכסה המכשיר סגור: לחצו על t. -או- פתחו את מכסה המכשיר. כאשר מכסה המכשיר פתוח: לחצו על s. -או- לחצו על o. -או- לחצו על A מתחת ל"כן". -או- לחצו על כל מקש בלוח המקשים. על מנת לענות לשיחה על ידי פתיחת מכסה המכשיר, על התכונה "פתיחה למענה" להיות פעילה (ראו "הגדרת פעולת מכסה המכשיר" בעמוד 58). על מנת לענות לשיחה על ידי לחיצה על מקש כלשהו מלוח המקשים, על התכונה "מקש כלשהו" להיות פעילה (ראו "הגדרות טלפון" בעמוד 145). העברה לתא הקולי במידה ומכסה המכשיר סגור, לחצו על.. -או- לחצו על e. -או- לחצו על B מתחת ל"לא". סיום במידה ומכסה המכשיר סגור, לחצו על.. לחצו על e. -או- סגרו את מכסה המכשיר. 22

31 שיחות אישיות כאשר אתם מקבלים שיחה אישית, המכשיר הסלולרי ישמיע סדרת צלילים או ירטוט. מענה 1 המתינו עד שהמתקשר סיים לדבר. 2 לחצו והחזיקו את לחצן השידור אשר בצידו של המכשיר הסלולרי. התחילו לדבר לאחר שהמכשיר הסלולרי השמיע סדרת צלילים. 3 שחררו את לחצן השידור על מנת להאזין. סיום במידה ומכסה המכשיר סגור, לחצו על.. -או- לחצו על e. -או- לחצו על A מתחת ל"יציאה". -או- סגרו את מכסה המכשיר. שיחה אישית מסתיימת אוטומטית כאשר היא אינה פעילה למשך מספר שניות. דרכים לביצוע חיוג תוכלו להשתמש במגוון רחב של דרכים על מנת לבחור את מספר הטלפון אליו אתם מעוניינים לחייג: שימוש בלחצני הספרות של לוח המקשים. ראו "הזנת מספרים מלוח המקשים" בעמוד 13. שימוש בחיוג קולי. ראו "שימוש בחיוג קולי" בעמוד 24. שימוש בחיוג מהיר או חיוג טורבו. ראו "שימוש בחיוג מהיר או חיוג טורבו" בעמוד 24. חיוג חוזר אל השיחה האחרונה שבוצעה. ראו "חיוג חוזר של מספר אחרון" בעמוד 24. בחירת מספר הטלפון מרשימת "יומן שיחות". ראו "חיוג מרשימת יומן השיחות" בעמוד 34. בחירת מספר הטלפון מרשומות ה"אלפון". ראו "חיוג שיחות מהאלפון" בעמוד 45. בחירה במספר טלפון המאוחסן ב"יומן פגישות". ראו "חיוג שיחות מיומן הפגישות" בעמוד 120. שימוש ב"לחיצה ישירה לקשר" לביצוע שיחה אישית או קבוצתית. ראו "הגדרת לחיצה ישירה לקשר" בעמוד 56. שימוש במספר טלפון המאוחסן ב"טיוטא". ראו "טיוטא" בעמוד

32 ביצוע שיחות בחירה במספר טלפון המאוחסן בהודעה כתובה שקיבלתם. ראו "קבלת הודעות" בעמוד 84. שימוש בחיוג קולי כאשר רשומת האלפון כוללת שם לחיוג קולי עבור מספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג, אמרו את השם לתוך המכשיר בכדי לחייג אל המספר. ראו בעמוד 40 עבור מידע על שמות לחיוג קולי. תוכלו להשתמש בשם לחיוג קולי לצורך הזנת המספר כאשר מכסה המכשיר פתוח או סגור. 1 לחצו והחזיקו את t עד שתתבקשו להגיד את השם לחיוג קולי. 2 בדיבור לתוך המיקרופון, אמרו את השם לחיוג אשר שוייך למספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. המכשיר הסלולרי יחזור על השם שנאמר. במידה ואתם מבצעים שיחת טלפון, יתבצע החיוג לשיחה אוטומטית. טיפ: על מנת לעצור את פעולת החיוג, לחצו על. אם מכסה המכשיר סגור או לחצו על.e במידה ואתם מבצעים שיחה אישית או שיחה לקבוצה דינמית, לחצו והחזיקו את לחצן השידור על מנת לבצע את החיוג. שימוש בחיוג מהיר וחיוג טורבו לכל מספר טלפון המאוחסן ברשומות האלפון, משוייך מספר חיוג מהיר אשר ניתן באמצעותו להזין את מספר הטלפון. חיוג מהיר 1 מ"מסך הבית", השתמשו בלוח המקשים בכדי להזין את מספר החיוג המהיר המשוייך למספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. 2 לחצו על #. 3 לחצו על s. חיוג טורבו מ"מסך הבית", לחצו והחזיקו את מקש החיוג המהיר (1 עד 9) המשוייך למספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. חיוג חוזר של מספר אחרון לחצו והחזיקו את s על מנת לבצע חיוג אל מספר הטלפון האחרון שחויג. 24

33 שיחות שלא נענו כאשר מכסה המכשיר סגור או פתוח, יוצג מסך עם הסמל V ומספר שיחות הטלפון שלא נענו. כאשר מכסה המכשיר פתוח אם ברצונכם להסיר את הודעת השיחות שלא נענו, לחצו על B מתחת ל"חזרה". -או- אם ברצונכם להציג את השיחה שלא נענתה ברשימת "יומן שיחות", לחצו על A מתחת ל"עיון". כאשר מכסה המכשיר סגור אם ברצונכם להסיר את הודעת השיחות שלא נענו, לחצו על.. אם ברצונכם להציג את השיחה שלא נענתה ברשימת "יומן שיחות", לחצו על. פעמיים. הערה: שיחות שלא נענו, יוצגו ברשימת "יומן שיחות" רק אם הן שיחות מזוהות. שימוש בדיבורית פנימית הפעלת הדיבורית הפנימית גורמת לצליל הנכנס להישמע דרך רמקול המכשיר הסלולרי במקום האוזניה. ניתן לעבור לשיחה באמצעות הדיבורית הפנימית, בכל עת במהלך שיחה פעילה. כאשר מכסה המכשיר פתוח על מנת להפעיל או לכבות את הדיבורית הפנימית: לחצו על B מתחת ל"רמקול". -או- לחצו על t. כאשר מכסה המכשיר סגור בעת ביצוע שיחה כאשר מכסה המכשיר סגור, תהיה הדיבורית הפנימית פעילה תמיד. פתיחת מכסה המכשיר תכבה את הדיבורית הפנימית. שימוש בהשתקה השתקת שיחות מאפשרת לכם להאזין לצליל הנכנס, מבלי לשדר צליל. תכונת ההשתקה זמינה בכל עת במהלך שיחה פעילה. על מנת להפעיל השתקה: לחצו על A מתחת ל"השתקה". כאשר ההשתקה פעילה, מוצגת האפשרות "ביטול". 25

34 ביצוע שיחות על מנת לשלוח קריאת חירום: 1 לחצו m על מנת לגשת לתפריט הראשי. 2 דפדפו אל האפשרות "חירום". 3 לחצו על o. על מנת לכבות השתקה: לחצו על A מתחת ל"ביטול". ביצוע שיחות חירום המכשיר הסלולרי שלכם תומך בביצוע שיחות חירום. הערה: לא ניתן לבצע שיחות חירום כאשר כרטיס ה- SIM שלכם חסום או אינו נמצא במכשיר. חיוג למרכז חירום חייגו 100 על מנת להתקשר למרכז חירום. אם אתם במהלך שיחה, עליכם תחילה לסיים אותה, לפני שתחייגו.100 שליחת קריאת חירום הערה: תכונה זו הינה אופציונאלית. לפרטים נוספים נא לפנות לנציג המכירות שלכם או לשרות לקוחות מירס. קריאת חירום, היא איתות חירום הנשלח מהמכשיר הסלולרי שלכם, אל מרכז חירום סלולרי. איתות זה, מאפשר למערכת החירום של מירס לאתר את מיקומכם ולשלוח אליכם סיוע. 4 תוצג הודעה המבקשת מכם לאשר כי ברצונכם לשלוח קריאת חירום. הערה: ההודעה מוצגת למשך 2 שניות. 5 לשליחת קריאת החירום, לחצו על A מתחת ל"כן". במהלך השליחה, תוצג ההודעה "שולח קריאת חירום", ובתום השליחה "קריאת חירום נשלחה". 6 על מנת לא לשלוח קריאת חירום, לחצו על B מתחת ל"לא", או המתינו להעלמות ההודעה. בעת ביטול השליחה של קריאת החירום, תוצג ההודעה "קריאת חירום בוטלה". חשוב: לא ניתן לבצע שיחות חירום כאשר לוח המקשים נעול. במידה ועדיין לא ביצעתם רישום לרשת, לא תוכלו לבצע שיחות חירום, גם כאשר כרטיס ה- SIM מותקן במכשיר הסלולרי. 26

35 איתותי שיחה שליחת איתות שיחה, מאפשרת לכם להודיע למקבל האיתות שברצונכם לדבר איתם באמצעות שיחה אישית. כאשר אתם שולחים איתות שיחה, משמיע המכשיר הסלולרי של מקבל האיתות סדרת צפצופים או רוטט ומציג את שמכם או את המספר האישי שלכם. מקבל האיתות יכול: לענות - להתחיל בשיחה אישית עם השולח להפנות לתור - לאחסן את האיתות בתור איתותי השיחה, אשר הינו רשימה של איתותי השיחה שנתקבלו למחוק - לבטל ולמחוק את איתותי השיחה שליחת איתות שיחה 1 הזינו את המספר האישי שאליו ברצונכם לשלוח איתות שיחה, בדיוק כפי שתעשו לצורך ביצוע שיחה אישית. 2 לחצו על A מתחת ל"איתות". על המסך תוצג ההודעה "מוכן לאיתות". 3 לחצו על לחצן השידור עד שתוצג על המסך ההודעה "איתות הצליח". הערה: במקרה שאיתות השיחה לא בוצע בהצלחה, יתכן שהמנוי אותו אתם מנסים להשיג נמצא במהלך שיחה או שהמכשיר הסלולרי שלו כבוי. קבלת איתותי שיחה כאשר אתם מקבלים איתות שיחה, עליכם לענות לו, להעביר אותו לתור האיתותים, או למחוק אותו. עד שתעשו זאת, לא תוכלו לקבל שיחות טלפון או שיחות אישיות למשך הזמן שהוגדר עבור "פסק-זמן איתות", ראו "תכונות מתקדמות" בעמוד 148. על מנת לענות לאיתות שיחה: לחצו על לחצן השידור לביצוע שיחה אישית אל שולח האיתות. על מנת להעביר את איתות השיחה לתור האיתותים: לחצו על A מתחת ל"תור". על מנת למחוק איתות שיחה: לחצו על o. -או- לחצו על B מתחת ל"ניקוי". -או- כאשר מכסה המכשיר סגור, לחצו על.. 27

36 איתותי שיחה הערה: רשימת השיחות האחרונות מציגה גם את איתותי השיחה שקיבלתם. איתותי השיחה מוצגים כשיחות אישיות. איתותי שיחה ישארו ברשימת השיחות האחרונות עד שתמחקו אותם או עד שידחקו אל מחוץ לרשימה. כאשר תנהלו שיחה אישית או תשלחו איתות שיחה אל מנוי אשר מופיע ברשימה ימחק המידע אודות השיחה או איתות השיחה הקודמים ויוצג המידע לגבי השיחה או איתות השיחה האחרונים לאותו מנוי. שימוש בתור איתותי השיחה כאשר אתם מעבירים איתות שיחה לתור, הוא ישאר בתור איתותי השיחה עד שתבצעו שיחה אישית עם שולח האיתות או שתמחקו אותו. הצגת איתותי שיחה 1 מהתפריט הראשי, בחרו ב"איתות שיחה". 2 דפדפו לאורך הרשימה. הצגת תאריך ושעה על מנת להציג את התאריך והשעה בהם נתקבל איתות השיחה: 1 מהתפריט הראשי, בחרו ב"איתות שיחה". 2 בחרו את איתות השיחה עליו ברצונכם לקבל מידע. 3 לחצו על o על מנת להציג את פרטי האיתות. מענה לאיתותי שיחה בתור האיתותים לאחר שהעברתם איתות שיחה לתור האיתותים, תוכלו לענות עליו על ידי ביצוע שיחה אישית לשולח האיתות או שליחת איתות שיחה אליו. ביצוע שיחה אישית לשולח האיתות 1 מהתפריט הראשי, בחרו ב"איתות שיחה". 2 דפדפו אל איתות השיחה אשר עליו ברצונכם לענות. 3 לחצו על לחצן השידור בכדי להתחיל בשיחה. פעולה זו תסיר את איתות השיחה מתור האיתותים. שליחת איתות שיחה לשולח האיתות 1 מהתפריט הראשי, בחרו ב"איתות שיחה". 28

37 2 דפדפו אל איתות השיחה אשר עליו ברצונכם לענות. 3 לחצו על A מתחת ל"איתות". תוצג על המסך ההודעה "מוכן לאיתות". 4 לחצו על לחצן השידור עד שתוצג על המסך ההודעה "איתות הצליח". מחיקת איתות שיחה למחיקת איתות שיחה מתור האיתותים: 1 מתור איתותי השיחה, דפדפו לאיתות השיחה אותו ברצונכם למחוק. 2 לחצו על m. 3 בחרו באפשרות "מחיקה". 4 לחצו על o ולאחר מכן לחצו על A מתחת ל"כן" על מנת לאשר. למחיקת כל איתותי השיחה מתור האיתותים: 1 מתור איתותי השיחה, לחצו על m. 2 בחרו באפשרות "למחוק הכל". 3 לחצו על o ולאחר מכן לחצו על A מתחת ל"כן" על מנת לאשר. מיון איתותי שיחה טיפ: חייב להיות לפחות איתות אחד בתור איתותי השיחה, על מנת לקבל גישה לתכונת המיון. על מנת למיין איתותי על פי הסדר בו נתקבלו: 1 מהתפריט הראשי, בחרו ב"איתות שיחה". 2 לחצו על m. 3 בחרו באפשרות "מיון לפי". 4 בחרו ב"ראשון מלמעלה" או "אחרון מלמעלה". 29

38 איתותי שיחה 30

39 יומן שיחות רשימת "יומן שיחות" מציגה מידע אודות מספרי הטלפון האחרונים אליהם חייגתם, ומספרי טלפון מזוהים, מהם קיבלתם שיחה או איתות שיחה. בנוסף, יוצג בה מידע מסוג "מידע שלי" ומידע "אלפון", שנשלח אליכם ממכשירים סלולריים אחרים. רשימת "יומן שיחות" מציגה עד 20 פריטים. שיחות ואיתותי שיחה רשימת "יומן שיחות" מציגה את מספרי הטלפון של 20 השיחות היוצאות אליהן חייגתם והשיחות המזוהות או איתותי השיחה שקיבלתם. כאשר מספר הטלפון של שיחה אחרונה מאוחסן ברשומת אלפון, יוצג המידע הבא: השם המשוייך לרשומה זו התמונה המשוייכת לרשומה זו, במידה והמכשיר שלכם הוגדר להציג תמונות ברשימת השיחות האחרונות. ראו "בחירת תצוגת תמונה או תצוגת רשימה" בעמוד 33. סמל סוג המספר ברשומת האלפון. במידה ורשומת האלפון מכילה יותר ממספר אחד או כתובת, יוצגו החיצים <> משני צידי הסמל. למידע נוסף על סוגי מספרים ברשומות האלפון, ראו בעמוד 37. הסמל B, יוצג כאשר קיבלתם שיחה אישית או איתות שיחה, גם כאשר המספר אינו מאוחסן ברשומות האלפון. איתותי שיחה שקיבלתם יוצגו כשיחות אישיות. כמו כל הפריטים ברשימת יומן השיחות, הם ישארו רשומים עד שתמחקו אותם או עד שידחקו אל מחוץ לרשימה. הערה: כאשר תבצעו או תנהלו שיחה נוספת עם המספר אשר מופיע ברשימה ימחק המידע אודות השיחה הקודמת ויוצג המידע לגבי השיחה האחרונה עם אותו מספר. עבור שיחות טלפון, יוצג משמאלו של השם או המספר, סמל נוסף המציג מידע על השיחה: X שיחה שביצעתם. W שיחה שקיבלתם. V שיחה שלא נענתה. שיחות שלא נענו מוצגות ברשימת יומן השיחות רק אם המכשיר שלכם בעל תכונת שיחה מזוהה. כאשר אתם בוחרים שיחה על מנת להציג את פרטיה, יוצג עבורכם מידע כגון השם המשוייך לרשומה, מספר הטלפון, תאריך, שעה ומשך השיחה. 31

40 שיחות אחרונות מידע שלי ממכשירים אחרים רשימת "יומן שיחות" מאחסנת נתוני "מידע שלי" אשר נשלחו ממכשירים אחרים. ראו "שליחת מידע שלי ומידע אלפון" בעמוד 107. הסמל j יוצג ברשימת "יומן שיחות" עבור נתוני "מידע שלי" שנשלחו ממכשירים אחרים, ביחד עם מספרו האישי של שולח המידע. כאשר תבחרו את "מידע שלי" שנשלח ממכשירים אחרים, על מנת להציג את פרטיו, יוצג המידע שנשלח. אם תקבלו "מידע שלי" מאותו מכשיר יותר מפעם אחת, תוצג ב"יומן שיחות" רק המידע האחרון שקיבלתם. מידע אלפון ממכשירים אחרים רשימת "יומן שיחות" מאחסנת מידע "אלפון" אשר נשלח ממכשירים אחרים. מידע זה מגיע מרשומות ה"אלפון" של מכשיר אחר או מרשימת יומן השיחות שלו. ראו "שליחת מידע שלי ומידע אלפון" בעמוד 107. הסמל d יוצג ברשימת "יומן שיחות" עבור מידע "אלפון". מידע "אלפון" ברשימת שיחות אחרונות מציג: את השם המוכל ברשומת האלפון את הסמל המשוייך למספר הטלפון או הכתובת הכלולים ברשומה זו. במידה ורשומת האלפון מכילה יותר ממספר אחד או כתובת, יוצגו החיצים <> משני צידי הסמל. שמו או מספרו האישי של שולח מידע ה"אלפון" יוצגו כפריט נפרד ברשימת "יומן שיחות", מעל למידע שנשלח. במידה ונשלחו אליך מספר פריטי מידע "אלפון" על ידי אותו מקור, יוצגו כל הפריטים מתחת לשמו או מספרו האישי של השולח. כאשר תבחרו במידע "אלפון", על מנת להציג את פרטיו, יוצג שמו או מספרו האישי של השולח, וכן כל המידע שנשלח. אם תקבלו מידע "אלפון" עם אותו שם מאותו מכשיר, יותר מפעם אחת, תוצג ב"יומן שיחות" רק המידע האחרון שקיבלתם. הצגת שיחות אחרונות כאשר מכסה המכשיר פתוח 1 מהתפריט הראשי, בחרו ב"יומן שיחות". -או- לחצו על חץ הדפדוף למטה במקש הניווט. 32

41 2 דפדפו ברשימה. על מנת לקבל מידע נוסף על שיחה האחרונה: מרשימת "יומן שיחות", בחרו בשיחה עליה ברצונכם לקבל מידע נוסף. מצב זה מציג מידע כמו השם המשוייך לשיחה זו, מספר הטלפון, תאריך, שעה ומשך השיחה. טיפ: על מנת להציג מידע נוסף עבור פריטים נוספים, המשיכו לדפדף. כאשר מכסה המכשיר סגור 1 לחצו על. על מנת להציג את "יומן שיחות". 2 על מנת לדפדף אל שאר השיחות שברשימה, לחצו על כפתורי עוצמת השמע אשר בצידו של המכשיר. 3 לחצו על. בכדי לצאת מרשימת "יומן שיחות". טיפ: לחצו על t על מנת לחייג למספר הטלפון של השיחה שנבחרה ברשימת "יומן שיחות". בחירת תצוגת תמונות או תצוגת רשימה תוכלו להגדיר כי כאשר אתם מציגים את רשימת השיחות האחרונות, יציג המכשיר הסלולרי שלכם את התמונה המשוייכת לכל פריט, או לחלופין, את הרשימה ללא תמונות. 1 מרשימת "יומן שיחות", לחצו m. 2 בחרו "תצוגת יומן שיחות". 3 בחרו "תצוגת רשימה" על מנת להציג את רשימת שיחות אחרונות ללא תמונות. -או- בחרו "תצוגת תמונה" על מנת להציג את התמונה המשוייכת לכל רשומה. שמירת שיחות אחרונות באלפון 1 מרשימת "יומן שיחות", דפדפו למספר הטלפון שברצונכם לשמור. 2 לחצו על A מתחת ל"שמירה". -או- במידה והאפשרות "שמירה" אינה אחת מהאפשרויות המוצגות: לחצו על m ובחרו ב"שמירה". טיפ: אם הפריט שברצונכם לשמור הוא שיחה, האפשרות "שמירה" לא תוצג במידה ומספר זה קיים כבר ב"אלפון". 3 על מנת לשמור את מספר הטלפון כרשומה חדשה, בחרו ב"[רשומה חדשה]". -או- 33

42 שיחות אחרונות על מנת לשמור את מספר הטלפון לרשומה קיימת, בחרו את הרשומה המבוקשת. הערה: שמירה של "מידע שלי" או מידע "אלפון" ממכשיר אחר לרשומת אלפון שהוענק לה שם, לא תגרום לשינוי שם רשומת האלפון. 4 במידה והפריט שברצונכם לשמור הוא שיחה, עליכם להקצות למספר הטלפון סוג מספר. כאשר שדה סוג המספר מסומן, דפדפו שמאלה או ימינה להצגת סמל הסוג שברצונכם להעניק למספר. למידע נוסף על סוגי מספרי טלפון, ראו עמוד במידה ואתם מעוניינים להוסיף מידע נוסף לרשומה, עקבו אחר ההוראות המתאימות ב"יצירת רשומות" בעמוד לחצו על A מתחת ל"אישור". מחיקת פריטים על מנת למחוק פריטים מרשימת שיחות אחרונות: 1 מרשימת שיחות אחרונות, דפדפו אל או בחרו את הפריט אותו ברצונכם למחוק. 2 לחצו על A מתחת ל"מחיקה". -או- במידה ו"מחיקה" אינה אחת מהאפשרויות המוצגות: לחצו על m. בחרו ב"מחיקה". 3 לחצו על o או לחצו על A מתחת ל"כן" על מנת לאשר. על מנת למחוק את כל הפריטים אשר ברשימת שיחות אחרונות: 1 מרשימת שיחות אחרונות, לחצו m. 2 בחרו ב"למחוק הכל". 3 לחצו על o או לחצו על A מתחת ל"כן" על מנת לאשר. חיוג מרשימת יומן השיחות כאשר מכסה המכשיר פתוח 1 מ"מסך הבית", דפדפו למטה. -או- מהתפריט הראשי, בחרו ב"יומן שיחות". 2 דפדפו אל הפריט אשר מכיל את מספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. במידה ודפדפתם לשיחה, תוכלו לבצע חיוג אל המספר ממנו נתקבלה השיחה. במידה ומספר 34

43 הטלפון מאוחסן באלפון, תוכלו לחייג לכל מספר המאוחסן ברשומת אלפון זו. במידה ודפדפתם ל"מידע שלי" ממכשיר אחר, תוכלו לחייג אל המספר האישי של המכשיר ממנו נשלח המידע. במידה ודפדפתם למידע "אלפון" ממכשיר אחר, תוכלו לחייג לכל אחד ממספרי הטלפון שבמידע האלפון שנשלח. 3 על מנת לבצע את החיוג כעת, עברו לשלב 4. -או- דפדפו שמאלה או ימינה על מנת להציג את סוג מספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. 4 על מנת לחייג, לחצו על s. -או- על מנת לבצע שיחה אישית, לחצו על לחצן השידור. תוכלו גם לבצע את החיוג תוך כדי עיון בפרטי הפריט שברשימת יומן השיחות: 1 מרשימת "יומן שיחות", בחרו בפריט אשר מכיל את מספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. במידה ובחרתם בשיחה או מידע "אלפון" ממכשיר אחר, תוכלו לבצע את החיוג אל המספר הראשון אשר מוצג במסך הפרטים. במידה ובחרתם ב"מידע שלי" ממכשיר אחר, תוכלו לחייג אל המספר האישי של המכשיר ממנו נשלח המידע. 2 על מנת לחייג, לחצו על s. -או- על מנת לבצע שיחה אישית, לחצו על לחצן השידור. כאשר מכסה המכשיר סגור 1 לחצו על. על מנת להציג את "יומן שיחות". 2 על מנת לדפדף בין השיחות שברשימה, לחצו על כפתורי עוצמת השמע. במידה ודפדפתם אל שיחה, תוכלו לחייג אל המספר ממנו נתקבלה השיחה. במידה ודפדפתם אל "מידע שלי" שנתקבל ממכשיר אחר, תוכלו לחייג אל המספר האישי של המכשיר ממנו נשלח המידע. במידה ודפדפתם אל מידע "אלפון" שנתקבל ממכשיר אחר, תוכלו לחייג למספר הנוכחי שמוצג. 3 על מנת לחייג, לחצו על t אשר בחלקו העליון של המכשיר. -או- על מנת לבצע שיחה אישית, לחצו על לחצן השידור. 35

44 שיחות אחרונות 36

45 אלפון האלפון מסוגל לאחסן עד 600 מספרי טלפון או כתובות. כל רשומת אלפון יכולה לאחסן תחתיה כמה מספרי טלפון או כתובות. המידע המאוחסן באלפון נשמר על כרטיס ה- SIM שלכם. רשומת אלפון כוללת: שם - דרוש שם במקרה בו אתם מאחסנים למעלה ממספר טלפון אחד או כתובת אחת ברשומה; אחרת, הדבר אינו מחוייב. לרוב, זהו שמו של האדם שפרטיו נשמרים ברשומה. צליל צלצול - תוכלו להעניק צליל צלצול שונה לכל רשומה. צליל זה משמש את המכשיר הסלולרי כאשר אתם מקבלים שיחת טלפון או איתות שיחה מכל אחד מהמספרים המאוחסנים ברשומה. תמונה - תמונה זו תוצג כאשר יתקבלו שיחות טלפון מכל אחד מהמספרים המאוחסנים ברשומה. תוכלו לבחור בתמונה מבין התמונות המאוחסנות ב"מרכז מדיה". במידה ולא שייכתם תמונה, הרשומה נוצרת ללא שיוך תמונה. סוג מספר - כל מספר טלפון או כתובת מאוחסנים חייב להיות מוגדר על ידי סוג: A B נייד אישי עבודה 1 עבודה 2 C D E F G H I S J בית דואר אלקטרוני פקס זימונית קבוצת דיבור קבוצה דינמית מספר טלפון מספר אישי מספר טלפון מספר טלפון מספר טלפון כתובת דואר אלקטרוני מספר טלפון מספר טלפון מספר קבוצת דיבור רשימת קבוצה דינמית כתובת IP IP אחר K מספר טלפון מספר טלפון או כתובת - כל רשומת אלפון חייבת להכיל מספר טלפון או כתובת. תכולה זו יכולה להיות כל סוג של מספר טלפון, מספר אישי, מספר קבוצת דיבור, כתובת דואר אלקטרוני, או כתובת.IP 37

46 אלפון הערה: תוכלו לאחסן מספר של עד 64 ספרות, אך על כל 20 ספרות להיות מופרדות על ידי השהייה או המתנה. ראו "הכנסת השהיות ועצירות במהלך חיוג" בעמוד 55. מספר חיוג מהיר - כאשר אתם שומרים מספר טלפון, משוייך אליו אוטומטית מספר חיוג מהיר. תוכלו לקבל את ברירת המחדל שנבחרה או לשנות אותה. שם לחיוג קולי - במידה ותבחרו לשייך חיוג קולי למספר הטלפון, תוכלו לחייג למספר זה על ידי אמירת השם שנבחר לתוך המכשיר הסלולרי. במקרה כזה, יוצג הסמל P לשמאלו של סמל סוג המספר. גישה לאלפון מהתפריט הראשי, בחרו "אלפון". -או- במידה ואתם במהלך שיחה, לחצו m. בחרו ב"אלפון". יצירת רשומות על מנת ליצור רשומת אלפון, דרושים מספר טלפון או כתובת והגדרת סוג מספר. שאר המידע הוא אופצינאלי. תוכלו להזין את המידע בכל סדר שתמצאו לנכון על ידי דפדוף בפרטי הרשומה. לאחר שהזנתם מספר טלפון או כתובת, סוג מספר, וכל מידע נוסף אחר שתרצו, תוכלו ללחוץ על A מתחת ל"אישור" בכדי לשמור את הרשומה באלפון. על מנת לבטל את הזנת הרשומה, לחצו על e בכל עת, בכדי לחזור ל"מסך הבית". על מנת ליצור רשומת אלפון: 1 על מנת להיכנס למסך פרטי הרשומה: בחרו "אלפון < [רשומה חדשה]". -או- מרשימת האלפון, לחצו על m. בחרו ב"חדש". 2 אם ברצונכם לשייך שם לרשומה: בחרו ב"שם:". הזינו את השם. ראו "הזנת טקסט" בעמוד 79. לאחר שסיימתם, לחצו על o. טיפ: לחצו על A מתחת ל"דפדוף" בכדי לבחור בשם הקיים כבר באלפון. 3 אם ברצונכם לשייך צליל צלצול או תמונה לרשומה: בחרו ב"[צלצול/תמונה]". ראו "הקצאת צלצול או תמונה" בעמוד

47 4 על מנת לשייך סוג למספר הטלפון או הכתובת: בחרו את שדה הסוג. בחרו את הסוג שברצונכם לשייך. הערה: למידע על יצירת רשימות קבוצה דינמית, ראו "יצירת קבוצה דינמית באלפון" בעמוד על מנת לשמור מספר טלפון או כתובת: בחרו בשדה "מס':" (או "IP" עבור כתובת.(IP הזינו את מספר הטלפון או הכתובת. עבור מספרי טלפון, השתמשו במבנה 9 או 10 ספרות. עבור כתובות דואר אלקטרוני, ראו "הזנת טקסט" בעמוד 79. טיפ: לחצו על A מתחת ל"דפדוף" בכדי לבחור במספר טלפון או כתובת מהאלפון, רשימת יומן השיחות, או הטיוטא. לאחר שסיימתם, לחצו על o. הערה: תוכלו להזין את מספר הטלפון ברשומה כמספר חיוג בינלאומי (ראו "ביצוע שיחות בינלאומיות" בעמוד 55), כך שיוכל לשמש אתכם לצורך חיוג שיחות מהארץ ומחו"ל. 6 במידה וברצונכם לשנות את מספר החיוג המהיר שהוענק כברירת מחדל או ליצור חיוג קולי עבור הרשומה, בחרו ב"[אפשרויות]". ראו "הקצאת מספר מהיר או חיוג קולי" בעמוד אם ברצונכם להוסיף מספרי טלפון נוספים או כתובות לרשומה: דפדפו אל מעבר למידע שהזנתם. הזינו את המידע הנוסף של הרשומה על פי שלבים 3 עד 6. אם עדיין לא שייכתם שם לרשומה, יהיה עליכם לעשות זאת בשלב זה. 8 לחצו על A מתחת ל"שמירה". הקצאת צלצול או תמונה 1 במידה ועדיין לא עשיתם זאת, בחרו ב"[צלצול/ תמונה]". 2 במידה וברצונכם להקצות צליל צלצול מתוך רשימת הצלצולים: כאשר השדה "צלצלן" מסומן, דפדפו שמאלה או ימינה על מנת לבחור צלצול. -או- לחצו על o. בחרו את הצלצול שברצונכם להקצות. 39

48 אלפון 3 במידה וברצונכם להקצות תמונה מתוך "מרכז מדיה": דפדפו אל השדה "תמונה". דפדפו שמאלה או ימינה על מנת לבחור תמונה. -או- לחצו על o. בחרו את התמונה שברצונכם להקצות. יוצגו אך ורק תמונות אשר ניתן להקצותן לרשומות "אלפון". גודל התמונה שתוכלו להקצות מוגבל. טיפ: במידה ומוקצה תמונה לרשומה וברצונכם להסיר הקצאה זו מהרשומה, בחרו ב"[אין תמונה]" או לחצו על A מתחת ל"לא הוקצאה". 4 לאחר שסיימתם, לחצו על B מתחת ל"חזרה". הקצאת מספר מהיר או חיוג קולי 1 במידה ועדיין לא עשיתם זאת, בחרו ב"[אפשרויות]". 2 ברירת המחדל של מספר החיוג המהיר אשר שוייך למספר הטלפון, יוצג בשדה "מס' מהיר". מספר זה הוא תמיד מספר החיוג המהיר הפנוי הבא. במידה וברצונכם לשייך את מספר הטלפון למספר חיוג מהיר אחר: כאשר השדה "מס' מהיר" מסומן, לחצו על o. לחצו על A מתחת ל"מחיקה", על מנת למחוק את מספר החיוג המהיר הנוכחי. הזינו את מספר החיוג המהיר באמצעות לוח המקשים. לאחר שסיימתם, לחצו על o. 3 אם ברצונכם ליצור חיוג קולי עבור מספר הטלפון, בחרו ב"שם קולי:". בהתאם להוראות המוצגות על המסך, אמרו את השם שברצונכם לשייך למספר הטלפון. דברו בברור לתוך המיקרופון. 4 תתבקשו לחזור שוב על השם שברצונכם לשייך למספר הטלפון. 5 לאחר שסיימתם, לחצו על B מתחת ל"חזרה". שמירה מהירה של מספרי טלפון לשמירה של מספרי טלפון מרשימת יומן השיחות באלפון, ראו "שמירת שיחות אחרונות באלפון" בעמוד 33. לשמירה של מספרי טלפון מהטיוטא באלפון, ראו "טיוטא" בעמוד

49 לשמירה באלפון של מספרי טלפון מ"מסך הבית": 1 הזינו את מספר הטלפון שברצונכם לשמור באמצעות לוח המקשים. 2 לחצו על m. 3 בחרו ב"אחסון מספר". 4 על מנת לשמור את מספר הטלפון כרשומה חדשה, בחרו ב"[רשומה חדשה]". -או- על מנת לשמור את מספר הטלפון לרשומה קיימת, בחרו את הרשומה המבוקשת. 5 כאשר שדה סוג המספר מסומן, דפדפו שמאלה או ימינה לבחירה בסוג המתאים אותו ברצונכם לשייך. 6 אם ברצונכם להוסיף מידע נוסף לרשומה, עקבו אחר ההנחיות המתאימות ב"יצירת רשומות" בעמוד לחצו על A מתחת ל"שמירה". עריכת רשומות 1 מרשימת האלפון, דפדפו לרשומה אותה ברצונכם לערוך. 2 לחצו על B מתחת ל"עריכה". -או- במידה ו"עריכה" אינה אחת מהאפשרויות המוצגות: לחצו על m. בחרו ב"עריכה". יוצג מסך פרטי הרשומה. 3 עקבו אחר ההנחיות המתאימות ב"יצירת רשומות" בעמוד 38, לצורך עריכת השדות השונים. הצגת רשומות כאשר אתם מציגים את רשומות האלפון, תוכלו לבחור את כמות המידע שברצונכם לראות. הצגת רשומות אלפון במצב תצוגה זה, מציגה עבור כל רשומה: את השם אשר הוקצה לרשומה גרסה מוקטנת של התמונה שהוקצתה לרשומה, במידה והאלפון הוגדר להציג תמונות ברשימת האלפון. ראו "בחירת תצוגת תמונה או תצוגת רשימה" בעמוד 43. את סוגי המספרים והכתובות שאוחסנו ברשומה על מנת להציג רשומות מרשימת האלפון: 1 הכנסו ל"אלפון" 2 דפדפו להצגת הרשומות. 41

50 אלפון טיפ: לאיתור מהיר של רשומת אלפון, השתמשו בלוח המקשים להזנת האות הראשונה בשם הרשומה. 3 במידה ורשומה מכילה יותר ממספר אחד או כתובת אחת, יוצגו החיצים <> משני צידי סמל הסוג. דפדפו שמאלה וימינה על מנת להציג את הסמל עבור כל מספר או כתובת המאוחסנים ברשומה. בחירת רשומה במצב תצוגה זה, מציגה עבור כל רשומה: את השם אשר הוקצה לרשומה גרסה מוקטנת של התמונה שהוקצתה לרשומה את שם הצלצול שהוקצה לרשומה את המספרים והכתובות שאוחסנו ברשומה על מנת להציג רשומות מרשימת האלפון: 1 מרשימת ה"אלפון", בחרו את הרשומה שברצונכם להציג. 2 דפדפו להצגת המספרי הטלפון והכתובות המאוחסנים ברשומה. טיפ: על מנת לבחור רשומות אחרות: דפדפו שמאלה או ימינה. או, לחצו על # או *. הצגת פרטים נוספים כאשר נבחרה רשומה, תוכלו להציג פרטים נוספים על הרשומה על ידי בחירת פריטים ברשומה. הצגת פרטי מספר טלפון או כתובת 1 בחרו ברשומה. 2 בחרו במספר הטלפון או הכתובת שאת פרטיהם אתם מעוניינים להציג. בחירה במספר טלפון, תאפשר להציג את מספר החיוג המהיר שהוקצה לו, ולראות אם הוקצה לו חיוג קולי. על מנת לחזור לרשומה, לחצו על B מתחת ל"חזרה" או לחצו על o. הצגת תמונה גדולה להצגת גרסה גדולה של התמונה שהוקצתה לרשומה: 1 בחרו ברשומה. 2 בחרו בפריט הראשון שבמסך הרשומה. פריט זה מציג את השם שהוקצה לרשומה או "(ללא שם)". הערה: לא ניתן לבצע חיוג ממצב תצוגה זה. על מנת לחזור לרשומה, לחצו על B מתחת ל"חזרה" או לחצו על o. 42

51 בחירת תצוגת תמונה או תצוגת רשימה תוכלו להגדיר כי כאשר אתם מציגים את רשימת האלפון, תוצג בה התמונה שהוקצתה לכל רשומה, או להציג את הרשימה ללא תמונות. 1 מרשימת האלפון, לחצו על m. 2 בחרו ב"תצוגת רשומות". 3 בחרו ב"תצוגת רשימה" על מנת להציג את רשימת האלפון ללא תמונות. -או- בחרו "תצוגת תמונה" על מנת להציג את התמונה המשוייכת לכל רשומה. חיפוש שם על מנת לחפש שם ברשומות האלפון: 1 מרשימת האלפון, לחצו על A מתחת ל"חיפוש". -או- במידה ו"חיפוש" אינה אחת מהאפשרויות המוצגות: לחצו על m. בחרו ב"חיפוש". 2 הזינו את השם שברצונכם להציג. ראו "הזנת טקסט" בעמוד 79. המכשיר הסלולרי ימצא את השם שחיפשתם או את ההתאמה הקרובה ביותר. הצגת מספרים אישיים, רשימות קבוצה דינמית וקבוצות דיבור בלבד על מנת להגדיר לאלפון תצוגה של רשומות המכילות מספרים אישיים, קבוצות בחירה ומספרי קבוצות דיבור: 1 מרשימת האלפון, לחצו על m. 2 בחרו ב"סינון". 3 קבעו את האפשרות ל"להציג אישי/קב'". על מנת להגדיר לאלפון תצוגה של כל הרשומות: 1 מרשימת האלפון, לחצו על m. 2 בחרו ב"סינון". 3 קבעו את האפשרות ל"להציג הכל". מחיקת רשומות מחיקת רשומה 1 מרשימת האלפון, דפדפו לרשומה אותה ברצונכם למחוק. 3 לחצו על o. 43

52 אלפון 2 לחצו על m. 3 על מנת למחוק את הרשומה כולה, בחרו ב"מחיקת רשומה" או "מחיקת קבוצה דינמית". 4 לחצו על o או לחצו על A מתחת ל"כן" על מנת לאשר. מחיקת מספר טלפון או כתובת 1 מרשימת האלפון, דפדפו אל הרשומה המכילה את מספר הטלפון או הכתובת שברצונכם למחוק. 2 דפדפו שמאלה או ימינה על מנת להציג את סוג המספר או הכתובת שברצונכם למחוק. -או- בחרו את הרשומה. דפדפו אל, או בחרו את המספר שברצונכם למחוק. 3 לחצו על m. 4 בחרו ב"מחיקת מספר". 5 לחצו על o או לחצו על A מתחת ל"כן" על מנת לאשר. הערה: במידה והרשומה מכילה מספר טלפון אחד או כתובת אחת בלבד, מחיקת המספר או הכתובת תביא למחיקת הרשומה. בדיקת קיבולת זכרון על מנת לראות כמה מספרי טלפון מאוחסנים באלפון: 1 מרשימת האלפון, לחצו על m. 2 בחרו ב"קיבולת זכרון". יצירת השהיות ועצירות כאשר אתם מאחסנים מספר, תוכלו לתכנת אותו כך שיכיל השהיות או עצירות בין ספרות במהלך החיוג. השהייה גורמת למכשיר הסלולרי שלכם להשתהות למשך 3 שניות, לפני המשך החיוג. עצירה, גורמת למכשיר הסלולרי שלכם לעצור ולהמתין לתגובתכם לפני המשך החיוג. תכונה זו יעילה במיוחד כאשר אתם מתקשרים לתא הקולי או מבצעים כל פעולת חיוג אחרת, אשר מחייבת אתכם בחיוג למספר טלפון, ולאחר מכן בהזנת קוד גישה. על מנת לתכנת השהייה: לחצו והחזיקו את * עד שהאות P תוצג. האות P מייצגת 3 שניות השהייה. 44

53 אם תאחסנו את המספר P1234, כאשר תבחרו את מספר הטלפון הזה ותחייגו אליו, המכשיר הסלולרי שלכם יחייג את 9 הספרות הראשונות, ישתהה למשך 3 שניות ואז יחייג את 4 הספרות האחרונות. אם ברצונכם ליצור השהייה של יותר מ- 3 שניות, לחצו והחזיקו את * יותר מפעם אחת. כל P מייצגת 3 שניות השהייה. על מנת לתכנת עצירה: לחצו והחזיקו את * עד שהאות W תוצג. משמעות האות W היא שהמכשיר הסלולרי ממתין לפני שימשיך בחיוג. אם תאחסנו את המספר W1234, כאשר תבחרו את מספר הטלפון הזה ותחייגו אליו, המכשיר הסלולרי שלכם יחייג את 9 הספרות הראשונות ולאחר מכן יעצור וימתין. תוצג הודעה אשר תשאל האם ברצונך להמשיך ולשלוח את שאר הספרות. לחצו על A מתחת ל"כן" על מנת לחייג את 4 הספרות האחרונות. טיפ: תוכלו לשלב השהיות ועצירות תוך חיוג מספר טלפון מלוח המקשים. ראו "הכנסת השהיות ועצירות במהלך חיוג" בעמוד 55. מספרי טלפון בינלאומיים כאשר אתם מאחסנים מספר המיועד לחיוג בינלאומי, השתמשו בחיוג פלוס. 1 לחצו והחזיקו את מקש 0 למשך 2 שניות. בתחילה תוצג הספרה "0", אשר תשתנה בהמשך ל"+". הערה: הרשת מפרשת את הסימן "+" לקוד הגישה הבינלאומי המתאים הדרוש לצורך ביצוע השיחה. 2 הזינו את קוד המדינה, קידומת העיר או האזור ומספר הטלפון. למידע נוסף על ביצוע שיחות בינלאומיות, ראו "ביצוע שיחות בינלאומיות" בעמוד 55. חיוג שיחות מהאלפון מרשימת האלפון 1 הכנסו ל"אלפון". 2 דפדפו אל השם או המספר אליו ברצונכם לחייג. טיפ: לאיתור מהיר של רשומת אלפון, השתמשו בלוח המקשים להזנת האות הראשונה בשם הרשומה. 45

54 אלפון 3 על מנת לחייג כעת, עברו לשלב 4. -או- דפדפו שמאלה וימינה על מנת להציג את סוג מספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. 4 על מנת לחייג, לחצו על s. -או- על מנת לבצע שיחה אישית, לחצו על לחצן השידור. במידה ואתם מחייגים לשיחה אישית, יבצע המכשיר הסלולרי שלכם חיוג אל המספר האישי אשר מאוחסן ברשומת האלפון, גם כאשר סמל מספר אישי אינו מוצג. במידה ואתם מחייגים לשיחת טלפון: המכשיר הסלולרי יבצע חיוג למספר הטלפון המשוייך לרשומה המוצגת. במידה וסוג הפריט שמוצג אינו מספר טלפון, יבצע המכשיר הסלולרי חיוג למספר הטלפון המאוחסן ברשומה המוצגת. במידה וסוג הפריט שמוצג אינו מספר טלפון וברשומה מאוחסן יותר ממספר טלפון אחד, תתבקש על ידי המכשיר הסלולרי לבחור את מספר הטלפון אליו יתבצע החיוג מהרשומה המוצגת. לאחר בחירת רשומה 1 הכנסו ל"אלפון". 2 בחרו ברשומת האלפון אשר מכילה את מספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. 3 דפדפו אל מספר הטלפון אליו ברצונכם לחייג. 4 על מנת לחייג, לחצו על s. -או- על מנת לבצע שיחה אישית, לחצו על לחצן השידור. במידה ואתם מנסים לחייג לשיחה שאינה תואמת את סוג המספר ברשומה, לא יבוצע חיוג. גישה לאלפון מטלפונים בטכנולוגיית GSM במידה ואתם מתכננים להשתמש במידע המאוחסן באלפון עם מכשירים מדגם,i2000plus i2000, או כל מכשיר GSM סלולרי, עליכם תחילה להתקין במחשבכם את תוכנת.iDEN Phone Book Manager לצורך כך, פנו לאתר האינטרנט או לאתר האינטרנט של ספק שירותי מירס, בכתובת להורדת גרסת התוכנה הדרושה לכם ולקבלת מידע נוסף. 46

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר

החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר מסובכות בין יותר אנשים. לדוגמא: א מציעה את אגריקולה

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד