Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - L6_UM_HE.doc"

תמליל

1 HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO

2 Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL חלק מתכונות הטלפון הנייד שלך תלויות ביכולות ובהגדרות הרשת של ספק השירות. נוסף לכך, ספק השירות עשוי שלא להפעיל תכונות מסוימות, ו/או להגביל פונקציונליות של תכונה באמצעות הגדרות הרשת. פנה אל ספק השירות באשר לזמינות או לפונקציונליות של תכונה. כל התכונות, הפונקציונליות ומפרטים טכניים אחרים של המוצר, לרבות מידע הנכלל במדריך למשתמש זה, מבוססים על המידע הזמין האחרון ואמורים להיות מדויקים בעת פרסומם. מוטורולה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להתאים פרטי מידע או פרטים במפרט הטכני, ללא הודעה או התחייבות. מוטורולה והלוגו-המעוצב רשומים במשרד הפטנטים והסמלים המסחריים בארצות הברית. הסימנים המסחריים של Bluetooth הם רכוש בעליהם ומשמשים את מוטורולה ברישיון. Java וכל הסימנים האחרים מבוססי Java הם סימנים רשומים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Sun Microsystems בארצות הברית ובארצות אחרות. כל שמות המוצרים או השירותים האחרים הם רכוש בעליהם, בהתאמה. Motorola, Inc., זהירות: שינויים או התאמות שנעשו בטלפון הסלולרי ואשר לא אושרו במפורש על ידי מוטורולה, יבטלו את ההרשאה שהוענקה למשתמש להפעיל את המכשיר. HELLOMOTO 2

3 הודעת זכויות יוצרים על תוכנה המוצרים של מוטורולה המתוארים בספר הדרכה זה, יכולים לכלול תוכנה רשומה בזכויות של מוטורולה ושל צד שלישי המאוחסנים בזכרונות מוליכים למחצה או במדיה אחרת. החוקים בארה"ב ובארצות אחרות שומרים עבור ספקי התוכנה של מוטורולה ושל צד שלישי זכויות מסוימות בלעדיות לתוכנה רשומה בזכויות, כגון, הזכויות הבלעדיות להפיץ ולשכפל את התוכנה הרשומה בזכויות. לפיכך, אין לשנות, לפענח מבחינה הנדסית, להפיץ, או להעתיק בדרך כלשהי, עד לאותה מידה המותרת בחוק, כל תוכנה הרשומה בזכויות הנכללת במוצרי מוטורולה. יתר על כן, הרכישה של מוצרי מוטורולה לא תיחשב כמקנה בין אם באופן ישיר או במרומז, או בדרך של השתקה או בדרך אחרת, רשיון כלשהו במסגרת הזכויות, הפטנטים, או יישומי הפטנטים של מוטורולה או של ספקי תוכנה מצד שלישי, וכל זכות - מלבד זכות שימוש רגיל, ללא תמלוגים שאינו בלעדי, אשר עולה מכוח החוק הישים למכירת המוצר. 3 HELLOMOTO

4 תוכן העניינים הפעלה וכיבוי...23 ביצוע שיחה מענה לשיחה מספר הטלפון שלך...24 תכונות ייחודיות עיקריות צילום ושליחה של צילום הקלטת וידיאו חיבורי כבלים...28 מכשיר אלחוטי בטכנולוגיית Bluetooth הפעלה בסיסית תצוגה...34 תפריטים...37 יצירת הודעות 39...SMS מקש ניווט...44 רמקול הדיבורית...44 קודים וסיסמאות...44 נעילה וביטול נעילה של מכשיר הטלפון...45 נעילה וביטול נעילה של לוח המקשים...45 התאמה אישית פרופיל צלצול שעה ותאריך...47 תמונת רקע...47 שומר מסך HELLOMOTO תוכן העניינים... 4 מפת תפריטים... 6 בטיחות ומידע כללי... 8 חשיפה לאנרגיית... RF 8 אמצעי זהירות בעת הפעלה... 8 תאימות/הפרעה לאנרגיית 10...RF השימוש בעת נהיגה...12 אזהרות תפעוליות...12 סכנת בליעה...14 התקף כיפיון (אפילפסיה) / איבוד הכרה פגיעות כתוצאה מתנועות חוזרות ונשנות הצהרת תאימות להנחיות האיחוד האירופי שמירה על איכות הסביבה דרך מיחזור מיחזור טלפונים ואביזרים סלולריים עיקרי הדברים אודות מדריך זה...19 כרטיס SIM סוללה תוכן העניינים

5 מראה התצוגה אפשרויות מענה שיחות השבתת התראה על שיחה שיחות אחרונות חיוג חוזר החזרת חיוג שיחות אחרונות החזקת שיחה או השתקת שיחה שיחה ממתינה שיחה מזוהה שיחות חירום שיחות בינלאומיות חיוג מקוצר תא קולי תכונות נוספות תכונות חיוג מתקדמות. 56 ספר הטלפונים הודעות...62 התאמות אישיות משך השיחות ועלויותיהן...66 דיבורית...67 שיחות נתונים ופקס...68 רשת...69 ארגונית אישית אבטחה פנאי ומשחקים מידע בדבר רמת הקרינה הבלתי מייננת מטלפון נייד כתב אחריות של מוטורולה מידע הנמסר על-ידי ארגון הבריאות העולמי 81...(WHO) אינדקס תוכן העניינים 5

6 מפת תפריטים á תפריט ראשי n ספר טלפונים s שיחות אחרונות שיחות שהתקבלו שיחות שחויגו מספר אחרון שהוקלד מוני זמן שיחה * עלות שיחה * זמני נתונים * נפחי נתונים * e הודעות הודעה חדשה דואר נכנס דואר קולי דואר יוצא טיוטות הודעות דפדפן תבניות MMS שרותי מידע הודעות קבועות 7 כלים מחשבון יומן פגישות קיצורי דרך שעון מעורר שירותי חיוג חיוג קבוע חיוג לשירותים* שרותים קוליים חיוג קולי Q משחקים ויישומים גישה לדפדפן דפדפן קיצורי דרך לדפדפן דפים מאוחסנים היסטוריה עבור לכתובת אתר הגדרת דפדפן הגדרות חיבור * h מולטימדיה תמונות צלילים מצלמה קבצי וידאו מצלמת וידאו w הגדרות (עיין בעמוד הבא) * תכונות אופציונליות לפניך תיאור סטנדרטי של תפריט ראשי. התפריט המופיע בטלפון שלך עשוי להיות שונה במקצת. 6 מאתר תכונות

7 S אוזניה מענה אוטומטי חיוג קולי J הגדרות רכב מענה אוטומטי דיבורית אוטו' השהית כיבוי זמן טעינה j רשת רשת חדשה הגדרת רשת רשתות זמינות רשימת הרשתות שלי* צליל שירות ג'ינגל הרשת* צליל ניתוק u אבטחה נעילת טלפון נעל לוח מקשים * חסום גישה ל: חיוג קבוע הגבל שיחות חסימת שיחות * קוד PIN סיסמאות חדשות ניהול הרשאות* Java c הגדרות מערכת Java מחק כל היישומים רטט ליישום עוצמת קול ליישום תאורת רקע ליישום תפריט הגדרות l התאמה אישית מסך ראשי תפריט ראשי סגנון צבע הודעת פתיחה תמונת רקע שומר מסך t הגדרות צלילים פרופיל פרטי פרופיל L קישוריות קישור Bluetooth סנכרון H הפניית שיחות* שיחות קוליות שיחות פקס שיחות נתונים בטל הכל מצב הפנייה U הגדרות שיחה מונה במהלך שיחה הגדרת חיוב שיחות זיהוי אישי שלי שיחה ופקס אפשרויות מענה שיחה ממתינה Z הגדרה ראשונית שעה ותאריך חיוג מקוצר פסק-זמן תצוגה תאורת רקע גלילה שפה בהירות מסך בהירות DTMF אתחול כולל מחיקה כללית m מצב הטלפון מספרי הטל' שלי מד סוללה מידע נוסף * תכונות אופציונליות מאתר תכונות 7

8 בטיחות ומידע כללי מידע חשוב באשר להפעלה בטוחה ויעילה. עיין במידע זה לפני השימוש בטלפון. חשיפה לאנרגיית RF הטלפון שלך כולל משדר ומקלט רדיו. כאשר הטלפון פועל, הוא משדר וקולט אנרגיית RF (אותות בתדר רדיו). כאשר אתה מנהל תקשורת בטלפון, המערכת המטפלת בשיחה שלך שולטת ברמת ההספק שבה הטלפון משדר. הטלפון של מוטורולה תוכנן כך שיעמוד בדרישות החוק במדינתך החלות על חשיפת בני אדם לאנרגיית.RF אמצעי זהירות בעת הפעלה על מנת להבטיח ביצועים אופטימליים של הטלפון ולוודא שהחשיפה לאנרגיית RF נמצאת בתחום קווי ההנחיה שנקבעו בתקנים המתאימים, הקפד תמיד לדבוק בהוראות שלהלן. טיפול באנטנה חיצונית אם הטלפון שלך כולל אנטנה חיצונית, השתמש אך ורק באנטנה שסופקה לך, או באנטנה חלופית אשר אושרה על ידי מוטורולה. אנטנות שלא קיבלו אישור ממוטורולה, שנעשו בהן שינויים או תוספות, עלולות לגרום נזק לטלפון ולחוסר עמידה ברישות החוק המקומי במדינתך. אל תחזיק באנטנה החיצונית כאשר הטלפון נמצא בשימוש. אחיזה באנטנה החיצונית משפיעה על איכות השיחה, ועלולה לגרום לטלפון לפעול ברמת הספק גבוהה מן הנדרש. 8 בטיחות ומידע כללי

9 הפעלת הטלפון בעת ביצוע שיחה יוצאת או בעת קבלת שיחה נכנסת, החזק את הטלפון כפי שהיית מחזיק טלפון רגיל. הפעלת הטלפון בצמוד לגוף: תקשורת קולית כדי לשמור על עמידה בקווי ההנחיה של חשיפה לאנרגיית,RF כאשר הטלפון מוצמד לגופך בעת שידור תקשורת קולית, הנח תמיד את הטלפון בתפס, במחזיק, בנרתיק או במארז, שסופקו או אושרו על ידי מוטורולה, או ברתמת גוף שמיועדת למכשיר זה. שימוש באביזרים שלא קיבלו אישור על ידי מוטורולה עלול לגרום לחשיפה לאנרגיית RF העולה על המותר על פי קווי ההנחיה. אם אינך משתמש באחד האביזרים הנצמדים לגוף שאושרו או סופקו על ידי מוטורולה, ואינך משתמש בטלפון כשהוא מוחזק במצב שימוש רגיל, ודא שבמצב שידור, הטלפון והאנטנה יימצאו במרחק של לפחות 2.5 ס"מ (1 אינץ'), מן הגוף. תקשורת נתונים בעת שימוש בטלפון באחת מתכונות תקשורת נתונים, עם או ללא כבל אביזרים, החזק את הטלפון והאנטנה במרחק של לפחות 2.5 ס"מ (1 אינץ'), מן הגוף. אביזרים מאושרים השימוש באביזרים שלא קיבלו אישור ממוטורולה, לרבות, סוללות, אנטנות, או כיסויים מתחלפים, עלול לגרום לחשיפה של אנרגיית RF העולה על המותר על פי קווי ההנחיה. לקבלת רשימת האביזרים המאושרים של מוטורולה, בקר באתר שלנו. בטיחות ומידע כללי 9

10 תאימות/הפרעה לאנרגיית RF הערה: כמעט כל מכשיר אלקטרוני רגיש לשיבושים של אנרגיית RF הבאים ממקורות חיצוניים, אם אינו מוגן, מתוכנן או מוגדר אחרת, באופן שיהיה תואם לאנרגיית.RF בנסיבות מסוימות, עלול הטלפון לגרום לשיבושים. הערה: מכשיר זה עומד בדרישות סעיף 15 של תקנות ועידת.FCC הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים: (1) אסור למכשיר לגרום לשיבושים שיש עמם נזק ו- (2) מכשיר זה יקלוט כל שיבוש, לרבות שיבוש שיכול לגרום להפעלה בלתי רצויה. מתקנים הקפד לכבות את הטלפון שלך בכל מתקן שבו מתפרסמים שלטי אזהרה הדורשים ממך לעשות כך. מתקנים אלו כוללים בתי חולים או מרכזים רפואיים שייתכן והם משתמשים בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית. טיסה כבה את מכשיר הטלפון הסלולרי שלך בהתאם להנחיות צוות המטוס. אם מכשיר הטלפון הסלולרי שלך כולל תכונה הנקראת מצב טיסה או תכונה דומה, התייעץ עם צוות המטוס לגבי הפעלתה בזמן הטיסה. אם למכשיר הטלפון הסלולרי שלך תכונה המפעילה באופן אוטומטי את המכשיר, כבה אותה לפני עלותך למטוס או כניסתך לאיזור בו הפעלת מתקנים אלחוטיים אסורה. 10 בטיחות ומידע כללי

11 התקנים רפואיים קוצבי לב יצרני קוצבי לב ממליצים על שמירת מרחק מינימלי של 15 ס"מ (6 אינץ') בין אנטנת הטלפון הסלולרי לקוצב לב. אנשים בעלי קוצב לב חייבים: לשמור תמיד על מרחק מינימלי של 15 ס"מ (6 אינץ') בין קוצב הלב לטלפון הסלולרי, כאשר הטלפון פועל. לא לשאת את הטלפון בכיס החזה. להשתמש באוזן הנגדית לקוצב לב על מנת להקטין עד למינימום את הסיכוי להיווצרות שיבושים. לכבות את הטלפון מייד, אם מסיבה כלשהי מתעורר בך חשד שישנם שיבושים. עזרי שמיעה קיימים כמה מכשירים אלחוטיים דיגיטליים שעלולים לשבש פעילות של עזרי שמיעה. במקרה של שיבוש כזה, אתה יכול להתייעץ עם יצרן עזרי השמיעה שלך ולדון עמו בחלופות אפשריות. התקנים רפואיים אחרים אם אתה משתמש בהתקן רפואי אישי אחר, התייעץ עם היצרן כדי לוודא שהוא מוגן היטב מפני אנרגיית RF חיצונית. הרופא המטפל יכול לסייע לך בהשגת מידע כזה. בטיחות ומידע כללי 11

12 השימוש בעת נהיגה בדוק מהם החוקים וההנחיות המקומיים באשר לשימוש בטלפונים בעת נהיגה. הקפד תמיד לציית להם. בעת שימוש בטלפון בזמן נהיגה, בבקשה: הענק את מלוא תשומת לבך לנהיגה ולדרך. בתנאים מסוימים עלול השימוש בטלפון להסיח את דעתך. אל תמשיך בשיחה אם אינך יכול להתרכז בנהיגה. השתמש בדיבורית, אם הדבר אפשרי. עצור בצד הדרך וחנה לפני שתבצע שיחה או תקבל שיחה, אם אלה הם תנאי הנהיגה. נוהלים לנהיגה אחראית אפשר למצוא בפרק "עצות לבטיחות הטלפון הסלולרי" בסוף מדריך זה, ו/או באתר של מוטורולה, בכתובת:. אזהרות תפעוליות כלי רכב שבהם מותקנת כרית אוויר אל תניח את הטלפון באזור של כרית האוויר, או באזור שבו היא אמורה להתנפח. כריות אויר מתנפחות בעוצמה רבה. טלפון שמונח באזור שבו כרית האוויר אמורה להתנפח, עלול להטלטל בעוצמה רבה ולגרום לפגיעות רציניות לנוסעים ברכב. 12 בטיחות ומידע כללי

13 תחנות דלק ציית לשלטים המופיעים בתחנות דלק לגבי השימוש בציוד רדיו. כבה את המכשיר הסלולרי שלך, אם אלה ההוראות שתקבל מן הצוות המורשה. אזורים עם אווירה נפיצה כבה את מכשיר הטלפון בטרם תיכנס לאזור שבו האווירה נפיצה. במקומות אלו, אל תסיר, אל תתקין ואל תטען את הסוללות. באזורים שבהם קיימת אווירה נפיצה, הניצוצות שנפלטים מהסוללה עלולים לגרום לפיצוץ או להתלקחות, שתוצאתם תהיה פגיעה גופנית, או אפילו מוות. הערה: האזורים בעלי אווירה נפיצה כוללים שטחי תדלוק, לרבות, אזורים מתחת לסיפוני ספינות, מתקנים לשינוע או לאחסון חומרים כימיים או חומרי דלק, אזורים שבהם יש באוויר חומרים או חלקיקים כימיים, כגון גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. אזורים בעלי אווירה נפיצה מסומנים בשלטים ברוב המקרים, אם כי לא תמיד. נפצים ואזורי פיצוץ למניעת שיבוש אפשרי בפעולות פיצוץ, כבה את הטלפון כשאתה מתקרב או נמצא באזורים שבהם נמצאים נפצים חשמליים, אזורי פיצוץ, או באזורים שבהם מוצבים שלטים "נא לכבות מכשירים אלקטרוניים". ציית לכל השלטים וההוראות. מוצרים פגומים אם מכשיר הטלפון או הסוללה החליקו לתוך מים, קיבלו מכה או סבלו מנפילה רצינית, אל תשתמש בהם, אלא לאחר שתעביר אותם בדיקה באחד ממוקדי השירות המורשים של מוטורולה לצורך הערכה של מידת הנזק. אל תנסה לייבש את המכשיר בעזרת מקור חום חיצוני, כדוגמת תנור מיקרו. בטיחות ומידע כללי 13

14 סוללות ומטענים סוללות עלולות לגרום נזק רציני ו/או פגיעה גופנית, כגון כוויות, אם חומר מוליך, כגון תכשיטים, מפתחות, או שרשרת נוגעים במוליכים חשופים. החומר המוליך עלול לסגור מעגל חשמלי (קצר חשמלי) ולהתחמם. נקוט בזהירות כשאתה מטפל בסוללה טעונה, במיוחד כאשר אתה מניח אותה בכיס פנימי, בארנק, או בכלי אחר המכיל חפצים מתכתיים. השתמש בסוללות ובמטענים מקוריים של מוטורולה בלבד. זהירות: כדי להימנע מסכנה הכרוכה בפגיעה גופנית, אל תשליך את הסוללה למקור אש. הסוללה, המטען או הטלפון עשויים לכלול את הסמלים הבאים: סמל הגדרה להלן מידע חשוב באשר לבטיחות. אל תשליך את הסוללה או הטלפון לתוך מקור אש. ייתכן שיש צורך למחזר את הסוללה או הטלפון בהתאם לתקנות המקומיות. למידע נוסף, צור קשר עם הרשויות המקומיות. אל תשליך את הסוללה או הטלפון לתוך ריכוזי אשפה. LiIon BATT הטלפון כולל סוללת ליתיום פנימית. סכנת בליעה הטלפון או אביזריו עלולים לכלול חלקים מתפרקים שיסכנו ילדים קטנים אם אלה יבלעו אותם. הרחק את המכשיר על אביזריו מילדים קטנים. 14 בטיחות ומידע כללי

15 חלקי זכוכית חלקים מסוימים של ההתקן הנייד שברשותך עשויים לכלול זכוכית. הזכוכית עלולה להתנפץ אם המוצר יושלך על משטח קשיח או יהיה נתון לפגיעה משמעותית. במקרה של התנפצות הזכוכית, אל תיגע בחלק ואל תנסה להסיר אותו. חדל להשתמש בהתקן הנייד עד שהזכוכית תוחלף על ידי נציג של מרכז שירות מוסמך. התקף כיפיון (אפילפסיה) / איבוד הכרה יש אנשים שעלולים לסבול מהתקפי כפיון (אפילפסיה) או מאיבוד הכרה אם ייחשפו לתאורה מהבהבת, למשל, בעת צפייה בטלוויזיה או בעת משחק במשחקי וידיאו. התקפי כפיון או איבוד הכרה עלולים להתרחש, גם אם אדם מסוים לא התנסה בהם קודם לכן. אם עברת התקף כפיון או איבוד הכרה, או אם קיימת היסטוריה משפחתית שמעידה על התקפים אלו, אנא, התייעץ עם הרופא לפני שתשחק במשחקי וידיאו שבמכשיר הטלפון, או לפני שתתכנת בטלפון שלך את התכונה תאורה מהבהבת. (התכונה תאורה מהבהבת אינה זמינה בכל המוצרים). על ההורים להשגיח על ילדיהם המשתמשים בטלפון בעל משחקי וידיאו או תכונות אחרות שבהן משולבת תאורה מהבהבת. אנשים חייבים להפסיק את השימוש ולהתייעץ עם הרופא בהתרחש אחד התסמינים הבאים: עוויתות, רעידות בעיניים או בשרירים, אובדן הכרה, תנועות בלתי נשלטות, או בלבול. כדי להגביל את האפשרות שתסמינים אלו יתרחשו, אנא, נקוט באמצעי הזהירות הבאים: אל תשתמש בתכונת תאורה מהבהבת אם אתה עייף או זקוק לשינה. קח הפסקה של 15 דקות מדי שעה בשעה. שחק בחדר עם אורות דולקים. בטיחות ומידע כללי 15

16 שחק במשחקים כשאתה נמצא במרחק הגדול ביותר האפשרי מן המסך. פגיעות כתוצאה מתנועות חוזרות ונשנות כאשר אתה מבצע תנועות חוזרות ונשנות, למשל, לחיצה על מקשים או הזנת תווים ב"כתיבת אצבע", אתה עלול לעתים לחוות חוסר נוחות בידיים, בזרועות, בכתפיים, בצוואר, או בחלקים אחרים של הגוף. מלא את ההנחיות למניעת בעיות כגון דלקת גידים, תסמין תעלת קרפל, או הפרעות שריריות אחרות. קח הפסקה של 15 דקות, לפחות, מדי כל שעה בעת משחק. אם כפות ידיך, פרק כף היד או הזרועות שלך התעייפו או הפכו לרגישים בעת המשחק, הפסק ותן להם מנוחה למשך כמה שעות, לפני שאתה ממשיך במשחק. אם הרגישות בכפות הידיים, בפרק כף היד, או בזרועות, נמשכת במהלך המשחק או לאחריו, הפסק לשחק וגש לרופא. המידע המסופק במסמך זה בא במקום מידע בטיחות כללי במדריך למשתמש שפורסם קודם לתאריך 28 בינואר, בטיחות ומידע כללי

17 הצהרת תאימות להנחיות האיחוד האירופי מוטורולה מצהירה בזאת כי מוצר זה תואם: לדרישות הבסיסיות ולהוראות רלוונטיות אחרות של הנחיה 1999/5/EC לכל ההנחיות הרלוונטיות האחרות של האיחוד האירופי מספר אישור מוצר האיור לעיל מציג דוגמה למספר אישור מוצר אופייני. IMEI: /40/394721/ סוג: MC2-41H14 באפשרותך לצפות בהצהרת התאימות (DoC) של המוצר שלך עבור הנחיה 1999/5/EC (הנחיית (R&TTE בכתובת - כדי לאתר את הצהרת התאימות, הזן את מספר אישור המוצר שמופיע על תווית המוצר בתיבה "חיפוש" באתר האינטרנט. הצהרת תאימות להנחיות האיחוד האירופי 17

18 שמירה על איכות הסביבה דרך מיחזור אם סמל זה מופיע על מוצר של מוטורולה, אל תשליך את המוצר עם הפסולת הביתית. מיחזור טלפונים ואביזרים סלולריים אל תשליך עם הפסולת הביתית טלפונים סלולריים או אביזרים חשמליים, כגון מטענים או אביזרי דיבורית. באזורים מסוימים קיימים מרכזי איסוף, שמטרתם לטפל בפריטים חשמליים או אלקטרוניים שנועדו להיות מושלכים לפסולת. צור קשר עם הרשויות המקומיות לפרטים נוספים. אם מרכזי איסוף אינם זמינים, החזר את הטלפונים הסלולריים או את האביזרים החשמליים שאינם רצויים עוד, לכל מוקד שירות מורשה של מוטורולה באזורך. 18 שמירה על איכות הסביבה דרך מיחזור

19 עיקרי הדברים אודות מדריך זה מדריך זה מראה כיצד לאתר תכונת תפריט בדרך הבאה: איתור: הקש על - < s שיחות אחרונות < שיחות שחויגו דוגמה זו מראה שבמסך הפתיחה עליך ללחוץ על - כדי לפתוח את התפריט, לסמן ולבחור s שיחות אחרונות, ולאחר מכן לסמן ולבחור שיחות שחויגו. לחץ S כדי לגלול ולסמן תכונת תפריט. לחץ על מקש s כדי לבחור בתכונת התפריט המסומנת. סמלים מציין תכונה תלויה ברשת/ברישומך כמנוי, וייתכן שלא תהיה זמינה בכל האזורים. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. מציין תכונה שנדרש לה אביזר אופציונלי. עיקרי הדברים 19

20 כרטיס SIM כרטיס SIM (מודול זיהוי משתמש) כולל מידע אישי, כגון מספר הטלפון שלך ורשומות ספר טלפונים. זהירות: אל תכופף ואל תשרוט את כרטיס ה-.SIM הרחק אותו מחשמל סטטי, ממים ומאבק עיקרי הדברים

21 סוללה 2 התקנת הסוללה טעינת הסוללה סוללות חדשות אינו טעונות טעינה מלאה. חבר מטען נייד לטלפון ולשקע חשמל. בתום הטעינה, תופיע בתצוגה הכתובת טעינה הושלמה עצה: אל חשש, אין באפשרותך לטעון את הסוללה טעינת יתר. היא תפעל באופן הטוב ביותר לאחר כמה מחזורי טעינה ופריקה. עיקרי הדברים 21

22 אפשר לטעון את הסוללה באמצעות חיבור כבל מיציאת מיני- USB שעל מכשיר הטלפון ליציאת USB במחשב. המחשב ומכשיר הטלפון חייבים אז לפעול, ובמחשב חייבים להיות מותקנים הדרייברים המתאימים של התוכנה. כבלים ודרייברים של תוכנה כלולים בערכות נתונים מקוריות של מוטורולה, והם נמכרים בנפרד. עם זאת, אי אפשר לטעון סוללה שהתרוקנה לחלוטין באמצעות מטען USB של מחשב אישי. במקרה זה יש להשתמש במטען הנייד. עצות לגבי סוללה חיי הסוללה תלויים ברשת, בעוצמת האות, בטמפרטורה, בתכונות ובאביזרים שבהם אתה משתמש. השתמש תמיד בסוללות מקוריות ובמטענים מקוריים של מוטורולה. האחריות על הטלפון אינה מכסה נזקים שייגרמו על ידי סוללות ו / או מטענים שאינם מקוריים של מוטורולה. ייתכן שלסוללות חדשות או לסוללות שאוחסנו למשך זמן ארוך יידרש זמן טעינה ממושך יותר. בעת טעינת הסוללה, הקפד על סביבה שבה שוררת טמפרטורת החדר. כאשר מאחסנים את הסוללה, שמור אותה לא טעונה במקום קריר, יבש וחשוך, למשל במקרר. 22 עיקרי הדברים

23 אין לחשוף סוללה לטמפרטורות מתחת ל- 10 C- ( 14 F )או מעל (113 F). 45 C בעוזבך את הרכב, הקפד לקחת עמך את הטלפון. הסוללות מתבלות עם הזמן, ועל כן נדרש להן זמן טעינה ארוך יותר. אם הבחנת בשינוי בחיי הסוללה שלך, נראה שהגיע הזמן לרכוש סוללה חדשה. צור קשר עם מרכז המחזור המקומי לקבלת מידע לגבי o השלכת סוללות משומשות. אזהרה: לעולם אין להשליך סוללות לאש, בגלל סכנת התפוצצות. לפני השימוש במכשיר הטלפון, יש לקרוא את הוראות הבטיחות הקשורות לסוללה בסעיף 'בטיחות ומידע כללי' שבמדריך זה. הפעלה וכיבוי כדי להפעיל את הטלפון, לחץ על מקש Pלחיצה ארוכה של כמה שניות או עד אשר התצוגה תופעל. אם תתבקש, הזן את קוד ביטול הנעילה בן 4 הספרות. זהירות: אם תזין קוד שגוי 3 פעמים ברציפות, כרטיס ה- SIM שלך ייחסם ובתצוגה תופיע ההודעה SIM חסום. צור קשר עם ספק השירות שלך. כדי לכבות את הטלפון, לחץ במשך שתי שניות, על מקש P. עיקרי הדברים 23

24 ביצוע שיחה הזן מספר טלפון והקש על N כדי לבצע שיחה. כדי לנתק, הקש על P. לשמירה על איכות שמע גבוהה במהלך שיחה, שים לב למיקומו של המיקרופון של הטלפון (לפי החץ המצביע) והקפד שאזור זה יהיה נקי מחסימות במהלך השימוש. מענה לשיחה כאשר הטלפון מצלצל או רוטט, די להקיש על N כדי לענות כדי לנתק, הקש על P. מספר הטלפון שלך במסך הפתיחה, הקש על - # כדי להציג את מספר הטלפון שלך. עצה: ברצונך לראות את מספר הטלפון שלך כאשר אתה בשיחה? הקש על - < מספרי הטל' שלי. יש באפשרותך לערוך את השם ואת מספר הטלפון השמורים בכרטיס ה-.SIM במסך הפתיחה, הקש על - #, בחר רשומה והקש על ערוך. אם אינך יודע מהו מספר הטלפון שלך, צור קשר עם ספק השירות שלך. 24 עיקרי הדברים

25 תכונות ייחודיות עיקריות הטלפון שלך מאפשר לך הרבה יותר מאשר ביצוע ומענה לשיחות. צילום ושליחה של צילום הקש על - < מולטימדיה < מצלמה כדי לראות את עינית המצלמה: 1 כוון את עדשת המצלמה אל נושא הצילום. באפשרותך להקיש על - כדי לפתוח את תפריט תמונות. ראה את הטבלה בהמשך. 2 הקש על המקש המרכזי s או על המקש צלם כדי לצלם. כדי למחוק את התמונה ולחזור לעדשת המצלמה הפעילה, לחץ על המקש בטל. תכונות ייחודיות עיקריות 25

26 כדי לאחסן או לשלוח את התמונה, לחץ על המקש שמור. כאשר העינית פעילה, לחץ - כדי לפתוח את תפריט תמונות: אפשרויות עבור לתמונות צילום תמונה אוטומטי הגדרת תמונות הצג מקום פנוי הקלטת וידיאו צפייה בתמונות וצילומים שמורים. הגדרת קוצב זמן למצלמה, לביצוע צילום. פתיחת תפריט הגדרות כדי לכוון את הגדרות התמונה. הצגת נפח הזיכרון הפנוי. איתור תכונה: הקש על - < מולטימדיה < מצלמת וידאו. S - 26 תכונות ייחודיות עיקריות

27 1 2 3 אם ברצונך לשלוח את סרטון הוידיאו בהודעת,MMS יש להגדיר את אורך הסרטון ל-.MMS כדי להגדיר את אורך הסרטון, במצב מצלמת וידאו, הקש על - < הגדרות וידאו < משך וידאו. כוון את עדשת המצלמה אל נושא הוידיאו, ולאחר מכן: הקש על המקש המרכזי s או על המקש צלם כדי התחיל בהקלטת הוידיאו. הקש על הפסק כדי להפסיק את הקלטת הוידיאו. הקש על שמור כדי לשמור את סרטון הוידיאו. או אפשרויות שמירת וידיאו כוללות: אחסון בלבד כדי לשמור את סרטון הוידיאו או שלח בהודעה כדי לשלוח את סרטון הוידיאו בהודעת מולטימדיה. הקש על בטל כדי למחוק את הסרטון ולחזור לעינית הפעילה. הקש על - כדי לפתוח את תפריט וידאו בעת שהעינית פעילה. התפריט יכול לכלול את האפשרויות הבאות: אפשרויות עבור לקבצי וידאו הגדרות וידאו צפייה בקטעי וידיאו השמורים בטלפון. פתיחת תפריט הגדרות כדי לכוון את הגדרות הווידיאו. הערה: הגדר את משך וידאו ל- MMS, אם ברצונך לשלוח את הסרטון בהודעת.MMS הגדר את משך וידאו למקסימום כדי להקליט סרטונים ארוכים יותר אותם אפשר לשמור במכשיר הטלפון. תכונות ייחודיות עיקריות 27

28 אפשרויות הצג מקום פנוי הצגת נפח הזיכרון הפנוי. הערה: מכשיר הטלפון שומר כל סוג של תוכן שתוסיף לו, כגון צלצולים או משחקים, בזיכרון המשתמש. ספק השירות עשוי לאחסן תוכן מסוים בזיכרון המשתמש שלך, עוד לפני שקיבלת את המכשיר. חיבורי כבלים הערה: כבלי נתונים USB ותוכנה תומכת מתוצרת מוטורולה נמכרים לעתים ביחד עם מכשיר הטלפון ולעתים בנפרד. בדוק את המחשב או את ההתקן הנישא כדי לקבוע את סוג הכבל הדרוש לך. כדי להעביר נתונים בין הטלפון והמחשב, עליך להתקין את התוכנה הכלולה בערכת הנתונים המקורית מתוצרת מוטורולה. עיין במדריך למשתמש של ערכת הנתונים לקבלת מידע נוסף. כדי לבצע שיחות נתונים ופקס באמצעות מחשב מחובר לרשת, עיין בעמוד 68. למכשיר הטלפון יש יציאת מיני- USB; על כן אפשר לחברו למחשב כדי להעביר נתונים. 28 תכונות ייחודיות עיקריות

29 מכשיר אלחוטי בטכנולוגיית Bluetooth מכשיר הטלפון שלך תומך בקישור (המכונה גם זיהוי או הדבקה) טכנולוגיית.Bluetooth באפשרותך לקשר את הטלפון שלך לדיבורית אישית הפועלת בטכנולוגיית Bluetooth או לערכה לרכב, או לקשר אותו למחשב כדי להחליף ולסנכרן קבצים. הערה: באזורים מסוימים השימוש בהתקנים אלחוטיים ובאביזריהם אסור או מוגבל. הקפד תמיד לציית לחוקים ולהוראות לגבי שימוש במוצרים אלה. הפעלה או כיבוי של חיבור Bluetooth איתור: הקש על - >הגדרות < קישוריות < < הגדרה < קישור < BT פועל קישור Bluetooth אם חיבור Bluetooth פועל, מכשיר הטלפון יכול לזהות באופן אוטומטי את הדיבורית שבה השתמשת קודם לכן. עליך רק להפעיל את ההתקן או לקרב אותו אל הטלפון. הערה: כדי להאריך את חיי הסוללה, עקוב אחר התהליך שלעיל והגדר את קישור BT של חיבור Bluetooth למצב כבוי כאשר הוא אינו בשימוש. מכשיר הטלפון לא יזהה התקנים אלא לאחר שתחזור ותגדיר את קישור BT של חיבור Bluetooth למצב פועל ותזהה שנית את הטלפון עם ההתקנים. תכונות ייחודיות עיקריות 29

30 קישור עם דיבורית או דיבורית אישית לפני שתנסה לזהות את הטלפון שלך עם התקן, ודא שחיבור Bluetooth פועל וכן שההתקן פועל ומוכן במצב זיהוי או קישור (עיין במדריך למשתמש של ההתקן). באפשרותך לזהות את הטלפון רק עם מכשיר אחד בו-זמנית. איתור: הקש על - < הגדרות < קישוריות < < דיבורית < [חפש התקנים] הטלפון מציג רשימה של התקנים שזוהו בטווח. קישור Bluetooth סמן התקן ברשימה והקש על בחר. אם נדרש, הזן את סיסמת המכשיר (למשל 0000) והקש על.OK כאשר הטלפון זוהה, מחוון à Bluetooth מוצג במסך הפתיחה. עצה: לקבלת מידע מפורט על הדיבורית או הדיבורית האישית, עיין בהוראות המצורפות להם. העתקת אובייקטים להתקן אחר ניתן להשתמש בקישור Bluetooth כדי להעתיק אובייקט מדיה, רשומת ספר טלפונים, אירוע ביומן פגישות או סימניה מהטלפון שלך למחשב או להתקן אחר. הערה: אין אפשרות להעתיק אובייקטים של מולטימדיה שהוטענו מראש. סמן במכשיר הטלפון את האובייקט שאתה מבקש להעתיק להתקן האחר. 30 תכונות ייחודיות עיקריות

31 הקש על - < סמן (או הקש על 0 כדי לציין אובייקטים) ולאחר מכן הקש על - < העתק קבצים מסומנים (עבור אובייקטי מדיה), שלח (עבור אירועי יומן פגישות), או שתף רשומת ספר טל' (עבור רשומות ספר טלפונים). בחר בשם התקן מוכר, או [חפש התקנים] כדי לחפש את ההתקן שאליו ברצונך להעתיק את האובייקט. 2 3 תכונות Bluetooth מתקדמות תכונות חשוף את הטלפון להתקן אחר זהה עם התקן מוכר נתק זיהוי מן ההתקן עבור להתקן תוך כדי שיחה אפשר להתקן Bluetooth למצוא את מכשיר הטלפון שלך: - < הגדרות < קישוריות < קישור < Bluetooth הגדרה < מצא אותי זהה את מכשיר הטלפון שלך עם דיבורית מוכרת: - < הגדרות < קישוריות < קישור < Bluetooth דיבורית < [חפש התקנים] סמן את שם ההתקן והקש על נתק. עבור לדיבורית אישית או לערכה לרכב תוך כדי שיחה: - < השתמש ב- Bluetooth תכונות ייחודיות עיקריות 31

32 תכונות העבר אובייקט מולטימדיה להתקן העתק אובייקטי מדיה, אירועי יומן פגישות ורשומות ספר טלפונים הדפס אובייקטי מדיה, אירועי יומן פגישות ורשומות ספר טלפונים העבר אובייקט מולטימדיה להתקן אחר: הערה: אין אפשרות להעביר אובייקטים של מולטימדיה שהוטענו מראש. סמן את האובייקט, הקש על - < העבר, בחר בשם ההתקן. זהירות: העברת אובייקט תגרום למחיקתו ממכשיר הטלפון. סמן את האובייקט שברצונך להעתיק למיקום אחר. הקש על - < שתף רשומות ספר טלפונים (או הקש על 0 כדי לציין אובייקטים) ולאחר מכן הקש על החלפת אובייקטים < ההתקן המבוקש להעברה סמן את האובייקט שברצונך להדפיס. הקש על - < סמן (או הקש על 0 כדי לציין אובייקטים) ולאחר מכן הקש על - < הדפס קבצים מסומנים (עבור אובייקטי מדיה), או הקש על הדפס (עבור אירועי יומן פגישות ורשומות ספר טלפונים). 32 תכונות ייחודיות עיקריות

33 תכונות בחר תבניות הדפסה ערוך מאפייני התקן הגדר אפשרויות Bluetooth באפשרותך לבחור בתבניות ההדפסה הרצויות במסך.Print Options לאחר שבחרת הדפס קבצים מסומנים או הדפס, בחר תבנית < הצג (לחץ על מקש הניווט מעלה או מטה כדי להציג תבניות שונות) < בחר < [הדפס] הערה: כדי להדפיס תמונות ללא קווי מסגרת, בחר העתק קבצים מסומנים במקום הדפס קבצים מסומנים. אין אפשרות להדפיס תמונות שהוטענו מראש. ערוך את המאפיינים של התקן מוכר: סמן את שם ההתקן והקש על ערוך. סמן את שם ההתקן, הקש על - < קישור < Bluetooth הגדרות תכונות ייחודיות עיקריות 33

34 הפעלה בסיסית בעמוד 1 תוכל למצוא איור בסיסי של מכשיר הטלפון. תצוגה מסך הפתיחה יופיע כאשר תפעיל את הטלפון. כדי לחייג מספר ממסך הפתיחה, הקש על מקשי הספרות ועל N. הערה: מסך הפתיחה במכשיר שלך עשוי להיראות שונה מהמסך שלהלן, לפי ספק השירות אליו הנך מחובר. S מחוון התפריט À מציין שבאפשרותך להקיש על - כדי לפתוח את התפריט. תוויות מקשי הבחירה מציינות את הפונקציות הנוכחיות של מקשי הבחירה. לקבלת מידע על מיקום מקשי הבחירה, ראה עמוד 1. לעתים בתחתית מסך הפתיחה מוצגות חדשות מטעם ספק השירות שלך. כדי לשנות מסך חדשות זה, הקש על - < הגדרות < התאמה אישית < מסך ראשי < כותרות < כבוי 34 הפעלה בסיסית

35 מחווני מצב עשויים להופיע בחלק העליון של מסך הפתיחה: + U מחוון עוצמת אות העמודות מציינות את עוצמת החיבור לרשת. אין באפשרותך לבצע או לקבל שיחות כאשר בתצוגה מופיע! או (. מחוון GPRS מציין את העובדה שמכשיר הטלפון משתמש בחיבור רשת מסוג GPRS (שירות רדיו כללי בחבילות). מחוונים יכולים לכלול: * = GPRS PDP פעיל לפי הקשר + = נתוני חבילת GPRS זמינים 1 2 מחוון Bluetooth מציין חיבור Bluetooth פעיל (à). מחוון נדידה - מופיע כאשר הטלפון שלך מחפש או משתמש ברשת שמחוץ לרשת הביתית שלך. מחוונים יכולים לכלול: = : = 8 רשת ביתית 2G רשת ביתית 2.5G נדידה 2G נדידה 2.5G = ; = תכונות ייחודיות עיקריות 35

36 מחוון קו פעיל מציג? כדי לציין שיחה פעילה, או > כדי לציין שהעברת שיחה פועלת. מחוונים של כרטיסי SIM כפולי-קו יכולים לכלול: קו 1 פעיל =A = B קו 2 פעיל =C קו 1 פעיל, העברת שיחה פועלת קו 2 פעיל, העברת שיחה פועלת מחוון הודעה מופיע בעת קבלת הודעה חדשה. מחוונים יכולים לכלול: = t הודעת טקסט = r הודעה קולית מחוון סגנון צלצול מראה את הגדרות סגנון הצלצול. רטט וצלצול = Ó צלצול חזק = y רטט ולאחר מכן צלצול } = צלצול חלש = z שקט = Ò רטט = מחוון סוללה העמודות מציינות את דרגת הטעינה של הסוללה. טען את הסוללה כאשר מכשיר הטלפון מציג סוללה חלשה הפעלה בסיסית

37 תפריטים במסך הפתיחה הקש על - כדי להיכנס לתפריט הראשי. s סמלי התפריט הבאים עשויים להיות זמינים בהתאם לספק השירות ולאפשרויות שמקנה המנוי שלך לשירות. תפריט ראשי n ספר טלפונים s שיחות אחרונות e הודעות É כלים Q משחקים ויישומים á גישה לדפדפן h מולטימדיה w הגדרות הפעלה בסיסית 37

38 ( ( S בחלק מהתכונות עליך לבחור באפשרות מתוך רשימה: - גלול מעלה או מטה כדי לסמן את האפשרות הרצויה. ברשימה ממוספרת, לחץ על מקש ספרות כדי לסמן אפשרות. ברשימה אלפביתית, לחץ מספר פעמים על מקש כדי לעבור במחזוריות דרך האותיות שעליו וסמן את האפשרות המתאימה ביותר ברשימה. כאשר לאפשרות מסוימת יש תת תפריט, גלול שמאלה או ימינה כדי לבחור בהגדרה. כאשר אפשרות מסוימת כוללת רשימה של ערכים מספריים מותרים, לחץ על מקש ספרות כדי לקבוע את הערך. 38 הפעלה בסיסית

39 יצירת הודעות SMS כדי ליצור הודעה חדשה, הזן טקסט. Vh הקש על # בתצוגת הזנת טקסט כדי לבחור במצב הזנה: מצבי הזנה itap ניתן להגדיר מצב הזנת טקסט עיקרי לכל מצב g או j g. או למצב הקשה j itap ניתן להגדיר מצב הזנת טקסט מישני לכל מצב m או p p או מצב הקשה m, או להגדירו ללא אם אינך רוצה במצב הזנה משני. W במצב מספר ניתן להזין מספרים בלבד. [ במצב סמל ניתן להזין סמלים בלבד. כדי להגדיר מצב הזנה עיקרי ומשני, הקש על - < הגדרת שיטת הזנה בתצוגת הזנת טקסט, ובחר עיקרי או משני. הפעלה בסיסית 39

40 עצה: רוצה להבליט את ההודעה שלך? הקש על 0 בתצוגת הזנת טקסט כדי לשנות מצב רישיות לאותיות גדולות בלבד (T), האות הבאה גדולה (V) או ללא אותיות גדולות (U). מצב itap הקש על # בתצוגת הזנת טקסט כדי לעבור למצב.iTAP אם אינך רואה j או p, הקש על - < הגדרת שיטת הזנה כדי להגדיר את מצב itap כמצב הזנת הטקסט העיקרי או המשני. מצב itap מאפשר הזנת מילים בהקשת מקש אחת לכל אות. תוכנת itap משלבת את ההקשות על המקשים למילים נפוצות ומשערת כל מילה תוך כדי הזנתה. לדוגמה, אם תקיש על 4, התצוגה תראה: Vj Prog ram 443.Program S S Prog Proh Spoi Proi אם ברצונך במילה אחרת (כמו למשל,(Progress המשך להקליד את שאר האותיות. 40 הפעלה בסיסית

41 כדי להזין מספרים במהירות, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ספרות כלשהו כדי לעבור באופן זמני למצב הזנת ספרות. לחץ על מקשי הספרות כדי להזין את המספרים המבוקשים. הזן רווח כדי לחזור למצב.iTAP הקש על 1 כדי להזין סימני פיסוק או תווים אחרים. מצב הקשה הקש על # בתצוגת הזנת טקסט כדי לעבור למצב הקשה. אם אינך רואה Vg או,Vm הקש על - < הגדרת שיטת הזנה כדי להגדיר מצב הקשה כמצב הזנת הטקסט העיקרי או המשני. כדי להזין טקסט במצב הקשה, לחץ מספר פעמים על לוח המקשים, כדי לעבור במחזוריות על האותיות והספרה המופיעים על המקש. חזור על צעד זה כדי להזין כל אחת מהאותיות. לדוגמה: אם תקיש 8 פעם אחת, התצוגה תראה: Ug T 449 הפעלה בסיסית 41

42 443 כאשר תזין שלושה תווים או יותר ברציפות, מכשיר הטלפון עשוי לנחש את המילה. לדוגמה: אם תקליד,prog התצוגה עשויה להראות: U1 Prog ram.prog S,Program * האות הראשונה בכל משפט היא אות רישית (בטקסט לועזי בלבד). אם תידרש, לחץ S כלפי מטה, כדי להפוך את האות לאות קטנה לפני שהסמן יתקדם למיקום הבא. הקש על S כדי להעביר את הסמן המהבהב להזנה או לעריכה של טקסט הודעה. אם אינך רוצה לשמור את הטקסט או את השינויים, הקש על P כדי לצאת מבלי לשמור. מצב הקשה מורחב עובר במחזוריות על פני תווים וסמלים מיוחדים נוספים עם כל הקשה חוזרת על מקש מסוים. מצב ספרתי הקש על # בתצוגת הזנת טקסט, עד להופעת W. לחץ על מקשי הספרות כדי להזין את המספרים הרצויים. 42 הפעלה בסיסית

43 מצב סמלים הקש על # בתצוגת הזנת טקסט, עד להופעת ]. הקש על מקש בלוח המקשים כדי להציג את סמליו בתחתית התצוגה. סמן את הסמל הרצוי, ולאחר מכן הקש על בחר. עוצמת קול לחצו על לחצן הניווט S ימינה או שמאלה על מנת: להגביר או להפחית את עוצמת הקול של האוזניה בזמן שיחה להגביר או להפחית את עוצמת הקול של הצלצול בזמן שמסך הבית מופיע לכבות התראת שיחה נכנסת עצה: ברמת עוצמת הקול הנמוכה ביותר, לחצו על לחצן הניווט S שמאלה על מנת להעביר את המכשיר למצב רטט. לחצו עליו שוב על מנת להעביר את המכשיר למצב התראה שקטה. על מנת להפעיל שוב את מצב הרטט או את התראות הצלצול, לחצו על לחצן הניווט S ימינה. הערה: לחצן הניווט S לא מתאים את עוצמת הקול של הצלצול כאשר הכותרות פעילות (הוא משנה את הערוצים). הכותרות תלויות בספק השירות. הפעלה בסיסית 43

44 מקש ניווט הקש על מקש הניווט S מעלה, מטה, שמאלה או ימינה כדי לגלול ולסמן פריטים בתצוגה. אם סימנת דבר מה, לחץ על המקש המרכזי s כדי לבחור בו. המקש המרכזי מבצע בדרך כלל אותן פונקציות שמבצע מקש הבחירה הימני. רמקול הדיבורית באפשרותך להשתמש ברמקול הדיבורית כדי לבצע שיחות מבלי להצמיד את מכשיר הטלפון לאוזן. במהלך שיחה, הקש על רמקול כדי להפעיל את רמקול הדיבורית. התצוגה תראה רמקול פועל עד אשר תסיים את פעולת מכשיר הטלפון או עד לסיום השיחה. הערה: רמקול הדיבורית אינו פועל כאשר מכשיר הטלפון מחובר לדיבורית הרכב או לדיבורית אישית. קודים וסיסמאות קוד ביטול נעילה בן ארבע ספרות נקבע במקור ל קוד אבטחה בן שש ספרות נקבע במקור ל אם ספק השירות שלך לא שינה קודים אלה, רצוי שתשנה אותם בעצמך: איתור: הקש על - < הגדרות < אבטחה < סיסמאות חדשות אם שכחת את קוד ביטול הנעילה: עם הבקשה הקלד קוד פתיחה, נסה להקליד 1234, או את ארבע הספרות האחרונות של מספר הטלפון שלך. אם לא הצלחת, הקש על - והזן במקום זאת את קוד האבטחה בן שש הספרות. 44 הפעלה בסיסית 5

45 אם שכחת קודים אחרים: אם שכחת את קוד האבטחה שלך, את קוד ה- PIN של כרטיס ה-,SIM את קוד PIN2 או את הסיסמה לחסימת שיחות, פנה אל ספק השירות. נעילה וביטול נעילה של מכשיר הטלפון באפשרותך לנעול את מכשיר הטלפון כדי למנוע מאחרים להשתמש בו. כדי לנעול או לבטל נעילה של מכשיר הטלפון, יש צורך בקוד ביטול נעילה בן ארבע ספרות. כדי לנעול באופן ידני את מכשיר הטלפון: הקש על - < הגדרות < אבטחה < נעילת טלפון < נעל כעת. כדי לנעול באופן אוטומטי את הטלפון בכל פעם שאתה מכבה אותו: הקש על - < הגדרות < אבטחה < נעילת טלפון < נעילה אוטומטית < פועל. הערה: באפשרותך לבצע שיחות חירום גם בטלפון נעול (ראה עמוד 54). טלפון נעול מתריע על שיחות נכנסות באמצעות צלצול או רטט, אך כדי לענות, עליך לבטל את הנעילה. נעילה וביטול נעילה של לוח המקשים באפשרותך לנעול את לוח המקשים כדי למנוע הקשות בלתי מכוונות. הקש על - * כדי לנעול או לבטל נעילה של לוח המקשים. התאמה אישית 45

46 התאמה אישית פרופיל צלצול לכל פרופיל צלצול יש הגדרות שונות של צלילים או של רטט לציון שיחות נכנסות ואירועים אחרים. להלן פרופילי צלצול, לבחירתך: } רטט ואחריו רטט צלצול Ó רטט וצלצול Ò מצב שקט y חזק z חלש מחוון הפרופיל של סגנון הצלצול מופיע בחלק העליון של מסך הפתיחה. כדי לבחור בפרופיל הרצוי: איתור: הקש על - < הגדרות < הגדרות צלילים < פרופיל שנה התראות בסגנון צלצול באפשרותך לשנות את ההתראות של שיחות נכנסות ושל אירועים אחרים. השינויים יישמרו בפרופיל פרופיל הצלצול הנוכחי. איתור: הקש על - < הגדרות < הגדרות צלילים < פרטי פרופיל הערה: פרופיל מייצג את פרופיל הצלצול הנוכחי. אין באפשרותך להגדיר התראה עבור הפרופיל של סגנון הצלצול מצב שקט. סמן את אחרונות (או את קו 1 או את קו 2 בטלפון דו-קווי), ולאחר מכן הקש על שנה כדי לשנותו. סמן את ההתראה הרצויה, ולאחר מכן הקש על בחר. הקש על חזרה כדי לשמור את הגדרת ההתראה. 46 הפעלה בסיסית

47 שעה ותאריך יומן הפגישות במכשיר הטלפון מבוסס על תאריך ושעה. כדי לסנכרן את השעה והתאריך עם הרשת: הקש על - < הגדרות < הגדרה ראשונית < שעה ותאריך < עדכון אוטו' < פועל כדי להגדיר שעה ותאריך: הקש על - < הגדרות < הגדרה ראשונית < שעה ותאריך < שעה או תאריך הערה: אם במסך הפתיחה מופיעות חדשות מטעם ספק השירות, עליך להפסיק את תצוגת החדשות כדי להציג שעון. הקש על - < הגדרות < התאמה אישית < מסך ראשי < כותרות < כבוי. תמונת רקע הגדר צילום, תמונה או אנימציה כתמונת רקע במסך הפתיחה שלך. איתור: הקש על - < הגדרות < התאמה אישית < תמונת רקע אפשרויות תמונה בחר תמונה כרקע, או בחר ללא אם אינך מעונין בתמונת רקע. מערך בחר מרכז כדי להציב את התמונה במרכז התצוגה, אריחים כדי לשכפל את התמונה על פני התצוגה, או התאם לגודל המסך כדי למתוח את התמונה על פני התצוגה. התאמה אישית 47

48 שומר מסך הגדר צילום, תמונה או אנימציה כשומר מסך. שומר המסך יוצג לאחר היעדר כל פעילות בפרק זמן מוגדר. עצה: תכונה זו שומרת על המסך, אך אינה מאריכה את חיי הסוללה. כדי להאריך את חיי הסוללה, הפסק את פעולת שומר המסך. איתור: הקש על - < הגדרות < התאמה אישית < שומר מסך אפשרויות תמונה בחר תמונה כשומר מסך, או בחר ללא אם אינך מעונין בשומר מסך. השהיה בחר את הגדרת פרק הזמן של היעדר פעילות שלאחריו יוצג שומר המסך. מראה התצוגה כדי לבחור סגנון צבע הקובע את המראה והתחושה של תצוגת מכשיר הטלפון: הקש על - < הגדרות < התאמה אישית < סגנון צבע. כדי להגדיר את ניגוד הרקע: הקש על - < הגדרות < הגדרה ראשונית < בהירות מסך. כדי להאריך את חיי הסוללה, תאורת הרקע נכבית כאשר אין משתמשים במכשיר הטלפון. תאורת הרקע מופעלת שוב עם ההקשה על מקש כלשהו. כדי להגדיר את משך הזמן שיחלוף לפני הפסקת תאורת הרקע: 48 התאמה אישית

49 הקש על - < הגדרות < הגדרה ראשונית < תאורת רקע. הערה: תאורת הרקע תלויה באור, והיא פועלת רק בתנאי אור חלש. כדי להאריך את חיי הסוללה, אפשר להפסיק את התצוגה כאשר אין משתמשים במכשיר הטלפון. התצוגה מופעלת שוב עם ההקשה על מקש כלשהו. כדי להגדיר את משך הזמן שיחלוף לפני כיבוי התצוגה: הקש על - < הגדרות < הגדרה ראשונית < פסק-זמן תצוגה. אפשרויות מענה באפשרותך להשתמש בשיטות נוספות, חלופיות כדי לענות לשיחה נכנסת. כדי להפעיל או לבטל אפשרות מענה: איתור: הקש על - < הגדרות < הגדרות שיחה < אפשרויות מענה < כל מקש < פועל או כבוי התאמה אישית 49

50 שיחות כדי לבצע שיחות יוצאות או לקבל שיחות נכנסות, ראה עמוד 24. השבתת התראה על שיחה באפשרותך להקיש על S כדי להשבית התראה על שיחה, עוד לפני שתענה לשיחה. שיחות אחרונות 1 2 מכשיר הטלפון מתעד שיחות נכנסות ויוצאות, אף אם השיחות לא חוברו בפועל. בראש הרשימה יופיעו השיחות הנכנסות האחרונות. עם כניסת שיחות חדשות, השיחות הישנות ביותר נמחקות. קיצור דרך: במסך הפתיחה, הקש על N כדי להציג את רשימת השיחות שחויגו. איתור: הקש על - < שיחות אחרונות סמן את שיחות שהתקבלו או את שיחות שחויגו, ולאחר מכן הקש על בחר. סמן שיחה. הסימן % המוצג ליד רשומה מציין שהשיחה אכן חוברה. כדי לחייג למספר, הקש על N. כדי להציג את פרטי השיחה (כמו שעה ותאריך), הקש על הצג. כדי להציג את תפריט שיחות אחרונות, הקש על -. תפריט זה עשוי לכלול: 50 שיחות

51 אפשרויות שמור צור רשומת ספר טלפונים עם המספר בשדה מס. האפשרות שמור לא תופיע אם המספר כבר שמור בזיכרון. מחיקת הרשומה. מחק מחיקת כל הרשומות ברשימה. מחק הכל הסתר זיהוי/הצג זיהוי שלח הודעה הסתרה או הצגה של מס' הטלפון שלך בשיחה הבאה. פתיחת הודעת טקסט חדשה, עם המספר בשדה אל. הוסף ספרות הוספת ספרות לאחר המספר. צירוף מספר צירוף מספר מתוך ספר הטלפונים או מרשימת השיחות האחרונות. פקס לאחר שיחה שיחה ולאחר מכן משלוח פקס באותה שיחה עצמה (ראה עמוד 69). חיוג חוזר 1 2 במסך הפתיחה, הקש על N כדי להציג את רשימת השיחות היוצאות. סמן את הרשומה אליה ברצונך לחייג, ולאחר מכן הקש על.N אם נשמע צליל תפוס ומוצגת ההודעה שיחה כשלה, מספר תפוס, באפשרותך להקיש על N או על שנית כדי לבצע חיוג חוזר למספר המבוקש. כאשר השיחה תגיע אל יעדה, מכשיר הטלפון יתריע פעם אחת בצלצול או ברטט, יציג את ההודעה חיוג חוזר הצליח ויחבר את השיחה. שיחות 51

52 החזרת חיוג 1 2 מכשיר הטלפון מתעד את השיחות שלא נענו ומציג את ההודעה X שיחות שלא נענו שבה X הוא מספר השיחות שלא נענו. הקש על תצוגה כדי להציג את רשימת השיחות הנכנסות. סמן את השיחה שאליה ברצונך להשיב חיוג ולאחר מכן הקש על N. שיחות אחרונות אוסף הספרות האחרונות שהוזנו באמצעות לוח המקשים מאוחסן בזיכרון השיחות האחרונות. אוסף זה עשוי להיות מספר הטלפון האחרון אליו חייגת, או מספר שהזנת במהלך שיחה כדי להשתמש בו מאוחר יותר. כדי להציג מספר המאוחסן: איתור: הקש על - < שיחות אחרונות < מספר אחרון כדי לחייג למספר, הקש על N. כדי ליצור רשומת ספר טלפונים, כשהמספר מופיע בשדה מס, הקש על שמור. כדי לפתוח את תפריט חיוג ולצרף מספר או להוסיף תו מיוחד, הקש על -. החזקת שיחה או השתקת שיחה הקש על - < השהייה כדי להעביר את כל השיחות הפעילות למצב השהייה. הקש על השתק (אם המקש קיים) או על - < השתק כדי להעביר את כל השיחות הפעילות למצב השתקה. 52 שיחות

53 שיחה ממתינה כאשר אתה בשיחה ונכנסת שיחה נוספת, יישמע צליל התראה. הקש על N כדי לענות לשיחה החדשה. כדי לעבור בין השיחות, הקש על החלף. כדי לחבר בין שתי השיחות, הקש על קשר. כדי לסיים את השיחה המוחזקת, הקש על - < סיים שיחה בהשהיה. כדי להפעיל או להשבית את התכונה שיחה ממתינה: איתור: הקש על - < הגדרות < הגדרות שיחה < שיחה ממתינה שיחה מזוהה שיחה מזוהה (זיהוי הקו המתקשר) מציגה את מספר הטלפון של שיחה נכנסת על גבי הצג. מכשיר הטלפון יציג את שם המשתמש ואת תמונתו, אם הם שמורים בספר הטלפונים שלך, או את ההודעה שיחה נכנסת כאשר מידע שיחה מזוהה אינו זמין. באפשרותך לקבוע שמכשיר הטלפון ישמיע צלצול מזוהה שונה עבור רשומה השמורה בספר הטלפונים שלך (ראה עמוד 59). כדי להציג או להסתיר את מספר הטלפון שלך מן האדם הבא אליו תחייג, הזן את מספרו והקש על - < הסתר זיהוי/הצג זיהוי. שיחות 53

54 שיחות חירום ספק השירות מתכנת מספר טלפון חירום אחד או יותר, למשל 100 או 101, אליו תוכל לחייג בכל תנאי, גם כאשר הטלפון נעול או כאשר אין בו כרטיס SIM. הערה: מספרי החירום שונים בכל מדינה. מספר(י) החירום שתוכנת(ו) מראש במכשיר הטלפון עלול( םי ( שלא לפעול בכל המקומות, ולפעמים אין אפשרות לבצע שיחת חירום בגלל הפרעות, בעיות ברשת או בעיות סביבתיות. 1 לחץ על מקשי לוח המקשים כדי לחייג למספר חירום. 2 הקש על N כדי להתקשר למספר חירום. שיחות בינלאומיות אם השירות כולל חיוג בינלאומי, לחץ לחיצה ארוכה על 0 כדי להוסיף את קוד הגישה הבינלאומי המקומי (מצוין באמצעות הסימן +). לאחר מכן, חייג את קוד המדינה ואת מספר הטלפון באמצעות לוח המקשים. חיוג מקוצר כדי לחייג למספרי טלפון הנמצאים ברשומות ספר הטלפונים 1 עד 9, לחץ במשך שנייה על קוד החיוג המקוצר (ספרה אחת). באפשרותך להגדיר חיוג מקוצר עבור רשומות הנמצאות בספר הטלפונים של מכשיר הטלפון, בספר הטלפונים של כרטיס ה-,SIM או ברשימת חיוג קבוע. איתור: הקש על - < הגדרות < הגדרה ראשונית < חיוג מקוצר < טלפון, כרטיס SIM או חיוג קבוע 54 שיחות

55 כדי להוסיף רשומה חדשה לספר הטלפונים, ראה עמוד 58. כדי לערוך את חיוג טורבו. עבור רשומה בספר הטלפונים, הקש על - < ספר טלפונים, סמן את הרשומה, ולאחר מכן הקש על - < ערוך. תא קולי הרשת שומרת עבורך את הודעות התא הקולי. כדי להאזין להודעות, חייג למספר התא הקולי. הערה: ייתכן שספק השירות הוסיף מידע לגבי השימוש בתכונה זו. כאשר תקבל הודעת תא קולי, מכשיר הטלפון יציג את מחוון ההודעה הקולית t ואת ההודעה דואר קולי חדש. הקש על שיחה כדי להאזין להודעה. כדי לבדוק הודעות תא קולי: איתור: הקש על - < הודעות < דואר קולי ייתכן שמכשיר הטלפון ינחה אותך לאחסן את מספר הטלפון של הדואר הקולי. אם אינך יודע מהו מספר התא הקולי שלך, פנה אל ספק השירות. הערה: במספר זה אין אפשרות לאחסן את התווים P (השהיה), w (המתנה) או n (מספר). אם ברצונך לאחסן מספר תא קולי הכולל תווים אלה, עליך לחבר עבורו רשומה חדשה בספר הטלפונים. לאחר מכן תוכל להשתמש ברשומה זו כדי לחייג לתא הקולי שלך. שיחות 55

56 תכונות נוספות תכונות חיוג מתקדמות תכונות שיחת ועידה העברת שיחה צירוף מספר טלפון חיוג מקוצר (חיוג טורבו) במהלך שיחה: חייג את המספר הבא, הקש על N, והקש על קישור. במהלך שיחה: - < העבר, חייג את המספר להעברה והקש על N חייג את קידומת האזור או את הקידומת עבור מספר בספר הטלפונים, ולאחר מכן: - < צירוף מספר כדי לבצע חיוג מהיר מרשומת ספר טלפונים: הזן את מספר החיוג המקוצר, הקש על #, ולאחר מכן הקש על N. כדי להוסיף רשומת ספר טלפונים, ראה עמוד 58. עצה: אם שכחת מהו מספר החיוג המקוצר של רשומה, הקש על - < ספר טלפונים, סמן את הרשומה והקש על הצג. 56 תכונות נוספות

57 תכונות שירות 'עקוב אחרי' הגבלת שיחות חסימת שיחות חיוג קבוע צלילי DTMF כדי להגדיר או לבטל שירות 'עקוב אחרי': - < הגדרות < הפניית שיחות כדי להגביל שיחות יוצאות או נכנסות: - < הגדרות < אבטחה < הגבל שיחות כדי להגביל שיחות יוצאות או נכנסות: - < הגדרות < אבטחה < חסימת שיחות עם הפעלת חיוג קבוע, באפשרותך לחייג רק למספרים השמורים ברשימת החיוג הקבוע. הפעלה והשבתה של התכונה חיוג קבוע: - < הגדרות < אבטחה < חיוג קבוע < הקלד קוד PIN2 השתמש ברשימת חיוג קבוע: - < כלים < שירותי חיוג < חיוג קבוע הפעלת צלילי :DTMF - < הגדרות < הגדרה ראשונית < DTMF כדי לשלוח צלילי DTMF במהלך שיחה, הקש על הספרות או סמן מספר בספר הטלפונים או ברשימת שיחות אחרונות והקש על - < שלח צלילים. תכונות נוספות 56

58 ספר הטלפונים תכונות הוספת רשומה חדשה חיוג מספר טלפון הקלט שם קולי - < ספר טלפונים < רשומה חדשה < מספר טלפון קיצור דרך: הזן מספר טלפון במסך הפתיחה, ולאחר מכן הקש על שמור כדי ליצור רשומה עבור מספר זה. עצה: יש אנשים שלא די להם במכשיר טלפון אחד. בעת יצירת רשומה בספר הטלפונים, בחר עוד כדי לאחסן מספר נוסף עבור אותו שם. כדי לחייג למספר השמור בספר הטלפונים: - < ספר טלפונים, סמן את הרשומה בספר הטלפונים והקש על N קיצור דרך: בספר הטלפונים, השתמש בלוח המקשים כדי להזין את האותיות הראשונות של השם ברשומה, ולאחר מכן הקש על חפש כדי לדלג אל הרשומה. בעת יצירת רשומה בספר הטלפונים, סמן את חיוג קולי והקש על הקלט. לחץ על מקש הקול ושחרר אותו, ואמור את שם הרשומה (בתוך שתי שניות). כאשר תתבקש, לחץ על מקש הקול ושחרר אותו וחזור על השם. הערה: האפשרות חיוג קולי אינה זמינה ברשומות השמורות בכרטיס.SIM 58 תכונות נוספות

59 תכונות מספר חיוג קולי הגדר צלצול מזוהה לרשומה הגדר תמונה מזוהה עבור רשומה הגדר קטגוריה עבור רשומה כדי לבצע חיוג קולי למספר השמור בספר הטלפונים: - < כלים < שירותי חיוג < חיוג קולי הקצה התראת צלצול (צליל מזוהה) לרשומה: - < ספר טלפונים < רשומה - < ערוך < צלצול מזהה < שם הצלצול הערה: האפשרות צלצול מזהה אינה זמינה ברשומות השמורות בכרטיס.SIM הפעלת צלצולים מזוהים: - < הגדרות < הגדרות צלילים < סגנון < פרטי פרופיל < צלצול מזהה הקצה צילום או תמונה שיוצגו בעת קבלת שיחה מרשומה: - < ספר טלפונים < רשומה - < ערוך < תמונה הערה: האפשרות תמונה אינה זמינה ברשומות השמורות בכרטיס.SIM - < ספר טלפונים < רשומה - < ערוך < קטגוריה < שם הקטגוריה הערה: האפשרות קטגוריה אינה זמינה ברשומות השמורות בכרטיס.SIM תכונות נוספות 59

60 ספר טלפונים < - < קטגוריות < תצוגת קטגוריות תכונות הגדר תצוגת קטגוריות הגדר מספר ראשי או כתובת ראשית חבר רשימת דיוור קבוצתית אלה אפשרויות הצגת הרשומות: הכל, רשומות בקטגוריה מוגדרת מראש (עבודה, אישי, כללי,,(VIP או רשומות בקטגוריה שיצרת בעצמך. הגדר מספר ראשי עבור רשומה הכוללת מספרים מרובים: - < ספר טלפונים, סמן את הרשומה והקש על - < קבע ראשי < מספר או כתובת הערה: האפשרות קבע ראשי אינה זמינה ברשומות השמורות בכרטיס.SIM עצה: במצב תצוגת מספר עיקרי, עדיין יש באפשרותך להציץ במספרים אחרים השמורים עבור אותו שם. סמן את השם והקש על S שמאלה או ימינה כדי להציג את ה מספרים האחרים. באפשרותך לצרף מספר רשומות של ספר טלפונים לרשימת דיוור קבוצתית, ולאחר מכן לשלוח הודעת מולטימדיה לרשימה. כדי ליצור רשימה: - < ספר טלפונים - < חדש < רשימת דואר באפשרותך לבחור את שם הרשימה ככתובת להודעות מולטימדיה הערה: רשימת דואר אינה יכולה לכלול רשומות השמורות בכרטיס ה-.SIM 60 תכונות נוספות

61 תכונות מיון רשימת ספר הטלפונים העתקת רשומה מספר הטלפונים שליחת רשומה מספר הטלפונים בהודעת טקסט שליחת רשומה מספר הטלפונים דרך חיבור Bluetooth הגדר את הסדר שבו יופיעו הרשומות: - < ספר טלפונים < - < הגדרות < ממוין לפי באפשרותך למיין את ספר הטלפונים לפי שם, חיוג טורבו., או חיוג קולי. בעת מיון לפי שם, באפשרותך להציג, עבור כל שם ברשימה, את הכל המספרים או רק מספר עיקרי. כדי להעתיק רשומה ממכשיר הטלפון לכרטיס,SIM או מכרטיס SIM למכשיר הטלפון: - < ספר טלפונים, סמן את הרשומה, הקש על - < העתק < רשומות < אל שלח רשומה מספר הטלפונים בהודעת טקסט: - < הוספה < מידע לגבי איש קשר < ספר טלפונים (סמן רשומות בספר הטלפונים), הקש על הוסף < בוצע כדי להעתיק רשומה מספר הטלפונים למכשיר טלפון אחר, למחשב או להתקן אחר: - < ספר טלפונים (סמן את הרשומה), הקש על - < שתף רשומת ספר טל' < [חפש התקנים] תכונות נוספות 61

62 - < הודעות < הודעה חדשה < הוד' קצרה חדשה < הזן טקסט < שלח אל < הקש על המקש המרכזי s כדי לבחור את הנמען < שלח - < הודעות < הודעה חדשה < הוד' מולטימדיה חדשה - < הודעות < הודעה חדשה < הוד' קולית חדשה הודעות תכונות שליחת הודעת טקסט שליחת הודעת מולטימדיה שליחת הודעה קולית שימוש בתבנית מולטימדיה כדי להקליט את ההודעה הקולית, הקש על הקלט, דבר, ולאחר מכן הקש על הפסק. כדי לפתוח הודעת מולטימדיה עם הנפשות שנטענו מראש: - < הודעות < הודעה חדשה < תבניות MMS קריאת הודעות - < הודעות < דואר נכנס הסמלים שליד כל הודעה מציינים אם היא נקראה > או לא נקראה >. הסמלים מציינים גם אם ההודעה נעולה 9, דחופה!, בעדיפות נמוכה או אם יש לה קובץ מצורף =. כדי להציג אפשרויות הודעה כמו נעל או מחק, סמן הודעה והקש על תכונות נוספות

63 תכונות אחסון אובייקטים של הודעה אחסון הודעות טקסט בכרטיס ה- SIM הודעות דפדפן שירותי מידע שינוי מספר הטלפון של מוקד שירותי ההודעות עבור להודעת מולטימדיה והקש על: - < שמור כדי לאחסן הודעות טקסט נכנסות בכרטיס ה-,SIM הקש על: - < הודעות < - < הגדרת הודעה < טקסט >שמור < כרטיס SIM קרא הודעות שהתקבלו על ידי הדפדפן: - < הודעות < הודעות דפדפן קרא הודעות של שירותי מידע למנויים: - < הודעות < שירותי מידע באפשרותך לשנות את מספר הטלפון של מוקד שירותי ההודעות. - < הודעות < - < הגדרות הודעה < הגדרת הוד' טקסט < מספר מוקד שירות. תכונות נוספות 63

64 התאמות אישיות תכונות שפה גלילה הפעלת צלצול מזוהה עוצמת צלצול עוצמת לוח המקשים תזכורות תצוגת תפריט הגדרת שפת תפריט: - < הגדרות < הגדרה ראשונית < שפה הגדר אם שורת הסימון תיעצר בסוף רשימת התפריטים או תגלול בה במחזוריות: - < הגדרות < הגדרה ראשונית < גלילה הפעל צלצולים מזוהים משויכים לרשומות וקטגוריות בספר הטלפונים: - < הגדרות < הגדרות צלילים < פרטי פרופיל < צלצול מזהה - < הגדרות < הגדרות צלילים < פרטי פרופיל < עוצמת צלצול - < הגדרות < הגדרות צלילים < פרטי פרופיל < עוצמת לוח מקשים הגדר התראות תזכורת עבור הודעות נכנסות: - < הגדרות < הגדרות צלילים < פרטי פרופיל < תזכורות הצג את התפריט הראשי כסמלים גרפיים או כרשימת טקסט: - < הגדרות < התאמה אישית < < תצוגה תפריט ראשי 64 תכונות נוספות

65 תכונות תפריט ראשי קיצורי דרך איפוס כללי סדר מחדש את התפריט הראשי של מכשיר הטלפון: - < הגדרות < התאמה אישית < תפריט ראשי < סדר מחדש צור קיצור דרך לפריט בתפריט: סמן את הפריט בתפריט, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על -. לשימוש בקיצור דרך: לחץ -, ולאחר מכן הקש על מספר קיצור הדרך. כדי לאפס את הגדרות מכשיר הטלפון לברירות המחדל: - < הגדרות < הגדרה ראשונית < אתחול כולל הגדרות מכשיר הטלפון יאופסו לברירות המחדל. תכונות נוספות 65

66 תכונות מחיקה כללית מחק את כל הקבצים שהורדת ונקה את כל ההגדרות והרשומות שיצרת למעט מידע בכרטיס,SIM קוד ביטול נעילה, קוד אבטחה וקוצב זמן כולל: - < הגדרות < הגדרה ראשונית < מחיקה כללית זהירות: מחיקה כללית מוחקת את כל המידע שהזנת (לרבות רשומות ספר טלפונים ויומן פגישות) ותכנים שהורדת (לרבות צילומים וצלילים) המאוחסנים בזיכרון הטלפון. לאחר מחיקת המידע, לא תוכל עוד לשחזר אותו. משך השיחות ועלויותיהן זמן החיבור לרשת הוא הזמן שחלף מרגע ההתחברות לרשת ספק השירות ועד רגע סיום השיחה בלחיצה על P. זמן זה כולל אותות קו תפוס וצלצולים. ייתכן שזמן החיבור לרשת שתראה במונה הזמן הניתן לאיפוס, לא יהיה זהה לזמן שעבורו אתה מחויב בתשלום על ידי ספק השירות. למידע על חיוב, פנה אל ספק השירות. תכונות משך השיחות הצג מוני זמן שיחה: - < שיחות אחרונות < מוני זמן שיחה 66 תכונות נוספות

67 תכונות מונה זמן שיחה עלות שיחה הצג מידע זמן או עלות במהלך שיחה: - < הגדרות < הגדרות שיחה < מונה במהלך שיחה הצג מעקב אחר עלות שיחה: - < שיחות אחרונות < עלות שיחה דיבורית הערה: באזורים מסוימים השימוש בהתקנים אלחוטיים ובאביזריהם אסור או מוגבל. הקפד תמיד לציית לחוקים ולהוראות לגבי שימוש במוצרים אלה. תכונות רמקול-דיבורית מענה אוטומטי (ערכת רכב או דיבורית אישית) חיוג קולי (דיבורית אישית) הפעלת הרמקול במהלך שיחה: הקש על רמקול (אם זמין), או על - < רמקול פועל. מענה אוטומטי לשיחות בעת חיבור לערכה לרכב או לדיבורית אישית: - < הגדרות < הגדרות רכב או אוזניה < מענה אוטומטי אפשר חיוג קולי עם המקש שלח/סיים בדיבורית האישית: - < הגדרות < אוזניה < חיוג קולי תכונות נוספות 67

68 תכונות דיבורית אוטומטית (דיבורית רכב) השהיית השבתה (דיבורית רכב) זמן טעינה (דיבורית רכב) ניתוב שיחות אוטומטי לערכת רכב כשהיא מחוברת לרשת: - < הגדרות < הגדרות רכב < דיבורית אוטו' כדי להשאיר את מכשיר הטלפון במצב פעולה במשך זמן קבוע מראש לאחר השבתת מנוע הרכב: - < הגדרות < הגדרות רכב < השהית כיבוי כדי לטעון את מכשיר הטלפון במשך זמן קבוע מראש לאחר השבתת מנוע הרכב: - < הגדרות < הגדרות רכב < זמן טעינה שיחות נתונים ופקס כדי לחבר את מכשיר הטלפון לכבל,USB ראה עמוד Error!.Bookmark not defined. תכונות שלח נתונים או פקס קבלת נתונים או פקס חבר את מכשיר הטלפון להתקן, ולאחר מכן בצע את השיחה באמצעות היישום שבהתקן. חבר את הטלפון להתקן וענה לשיחה באמצעות היישום שבהתקן: 68 תכונות נוספות

69 תכונות דבר ולאחר מכן שלח פקס שימוש בסנכרון רשת תכונות הגדרות רשת חבר את הטלפון להתקן, הזן את מספר הפקס, הקש על - < פקס לאחר שיחה, ולאחר מכן הקש על N כדי לבצע את השיחה. באפשרותך לחייג לשרת אינטרנט ולסנכרן את רשומות ספר הטלפונים ויומן הפגישות שלך עם אלה שבשרת. כדי להגדיר שותף לסנכרון אינטרנטי, הקש על - < הגדרות < קישוריות < סנכרון < [רשומה חדשה]. הזן את פרטי השרת, כולל שרת URL (באפשרותך לפסוח על הקידומת ( וכן נתיבי נתונים (התיקייה הנמצאת רמה אחת מתחת לכתובת URL בה שמורים הנתונים שלך). כדי לסנכרן קבצים עם שותף שתגדיר, בחר את השותף בתפריט - < הגדרות < קישוריות < סנכרון. עיין במידע הרשת והתאם את הגדרות הרשת: - < הגדרות < רשת תכונות נוספות 69

70 ארגונית אישית תכונות הגדרת שעון מעורר הפסקת הצלצול הוספת אירוע חדש ליומן פגישות - < כלים < שעון מעורר < [חדש] < אפשר או הפסק כאשר השעון המעורר מצלצל: כדי להפסיק את הצלצול, הקש על הפסק או על P. כדי להגדיר השהייה בת שמונה דקות, הקש על נודניק. - < כלים < יומן פגישות, סמן את היום, הקש על s, הקש על - < חדש עיון באירוע הצג או ערוך פרטי אירוע: ביומן פגישות - < כלים < יומן פגישות, סמן את היום, הקש על s, הקש על הצג תזכורת לאירוע כאשר מתרחשת תזכורת לאירוע: כדי לראות את פרטי התזכורת, הקש על הצג. כדי לסגור את התזכורת, הקש על יציאה. שליחת אירוע כדי לשלוח אירוע של יומן פגישות למכשיר יומן פגישות טלפון, למחשב או להתקן אחר: להתקן אחר - < כלים < יומן פגישות, סמן את היום, הקש על s, סמן את האירוע, הקש על - < הקש על שלח - < כלים < מחשבון מחשבון ממיר מטבעות - < כלים < מחשבון - < שער המרה הזן את שער ההמרה, הקש על, OK הזן סכום והקש על - < ממיר מטבעות. 70 תכונות נוספות

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד