Microsoft Word - tg25_v2.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - tg25_v2.doc"

תמליל

1 טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

2 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת שתוכל להפיק את מרב התועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף למגוון הציפיות שלך מהמכשיר. במידה שתיתקל בבעיות בהפעלת המכשיר, לרשותך סעיף מיוחד, שנמצא בסוף החוברת, העוסק בשאלות נפוצות ובפתרון בעיות. אנו ממליצים לך לקרוא עצות אלו לפני הפניה לאגף קשרי לקוחות שפרטיו מופיעים בתעודת האחריות. בברכה, יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ שינויים טכניים חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד. תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה. כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים. הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לדרישות של אותה מדינה. 2

3 תוכן עניינים שינויים טכניים... 2 מידע חשוב... 6 התקנה... 9 הכרת המכשיר הכנה הדלקה וכיבוי שפת התצוגה...13 תאריך ושעה שיטת חיוג הפעלה חיוג...15 כוון עוצמת הקול באפרכסת או ברמקול חיוג חוזר...16 קבלת שיחה...16 החזק שיחה (המתנה)...17 השתקה לחצן איתות...17 קבלת שיחה ממתינה...17 ספר הטלפונים הוספת רשומה חיוג...18 עריכה / עדכון רשומה מחיקת רשומה הגדרות הגדרת מאפייני הטלפון תכונות נוספות שיחה מזוהה...22 תא קולי...24 תכונות במערכת איתור מיקום יחידת הנייד

4 שונות איתור תקלה רישום / הסרת יחידת נייד...29 החלפת סיסמה...30 התקנה על הקיר הוראות בטיחות כלליות...31 הוראות בטיחות לשימוש במטען

5 תכולת האריזה KX-TG KX-TG KX-TG דגם יחידת בסיס יחידת נייד ספק כוח (1) כבל חיבור לקו (2) סוללות נטענות (3) מכסה יחידת נייד (4) מטען (5) הערות: המכסה מסופק כשהוא מורכב על יחידת הנייד. הסוללות הנטענות: מסוג ניקל-מטל,(Ni-MH) גודל,AAA 2 סוללות בכל יחידת נייד. ניתן לבצע שיחה פנימית (אינטרקום) בין יחידות הנייד בדגמים.KX-TG2513,KX-TG2512 5

6 מידע חשוב קראו בעיון את ההוראות הבאות לפני התחלת השימוש במכשיר כדי למנוע אפשרות פציעה או נזק. בהתקנה השתמשו אך ורק בספק הכוח המצורף למכשיר זה, דגם.PQ2V219CE יש לוודא כי ספק הכוח מתאים להפעלה במתח חשמל של וולט. יש לוודא כי שקע החשמל יכול לספק את העומס הנדרש, אחרת הוא עלול להתחמם ולגרום לשריפה או להתחשמלות. יש לוודא כי החיבור של ספק הכוח לשקע החשמל נעשה כהלכה, אחרת הספק עלול להתחמם ולגרום לשריפה או להתחשמלות. נתקו את המכשיר מהחשמל כאשר נפלטים ממנו עשן, ריח לא נעים, או כאשר נשמע ממנו רעש מוזר. מקרים אלו עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות. לאחר שהתופעה חלפה הביאו את המכשיר לבדיקה במעבדת שירות. כאשר המכשיר ניזוק/נשבר, נתקו אותו מהחשמל ואל תגעו בחלקיו הפנימיים. סכנת התחשמלות, אין לגעת או לחבר את פתיל הקו בידיים רטובות. כדי למנוע סכנת התלקחות או התחשמלות, אל תחשפו את המכשיר לגשם או לכל סוג לחות/רטיבות אחר. אין להתקין או להפעיל מכשיר זה ליד ציוד המופעל באופן אוטומטי כגון דלתות, מערכות אתראה, ציוד רפואי וכדומה. בהפעלה נתקו את המכשיר מהחיבור לחשמל ולקו לפני התחלת הניקוי. אסור להשתמש בתכשירי ניקוי נוזליים או בתרסיסים. 6

7 אין לנסות לתקן או לפרק את המכשיר. אין להתיז נוזלים (דטרגנטים, חומרי ניקוי וכו') על מחברי כבל קו הטלפון או להרטיבם בכלל, הדבר עלול לגרום לאש. כאשר מחבר בכבל הקו נרטב, יש לנתקו באופן מידי מהשקע בקיר, ולא להשתמש בו. אין להשתמש במכשיר ליד ציוד רפואי, או ליד אנשים המשתמשים בקוצבי לב. זהירות אין לחבר את פתיל הקו בזמן סערת ברקים. אין לחבר את פתיל הקו במקום רטוב (או עם לחות גבוהה) אלא אם הוא מתאים ומיועד לאזורים לחים/רטובים. אין לגעת בחוטי טלפון חשופים, אלא אם הם מנותקים משקע הטלפון שבקיר. יש להיזהר בעת חיבור פתיל קו הטלפון ובעת החלפתו. לא ניתן להתקשר מהמכשיר: - כאשר סוללות יחידת הנייד ריקות וצריך להטעינן. - בהפסקת חשמל. סוללות נטענות מומלץ להשתמש אך ורק בסוללות נטענות מסוג ניקל-מטל.AAA בגודל (Ni-MH) כאשר צריך להחליף את הסוללות הנטענות, החליפו את שתיהן. אל תשתמשו בסוללה חדשה יחד עם סוללה משומשת. הטעינו את הסוללות הנטענות רק כשהן מותקנות ביחידת הנייד, באמצעות יחידת הבסיס או המטען בלבד. אל תשליכו סוללות נטענות לאש, הן עלולות להתפוצץ ולגרום לפציעה / כוויות. אל תשליכו סוללות נטענות משומשות לפח האשפה. הביאו אותן אל נקודת האיסוף של סוללות משומשות שבאזורכם. 7

8 מיקום להשגת טווח הפעלה מרבי וללא רעשי רקע, הקפידו למקם את יחידת הבסיס: - במקום מרכזי, גבוה וללא חסימה בין יחידות הנייד והבסיס. - הרחק ממכשירי חשמל ואלקטרוניקה כגון מקלט רדיו או טלוויזיה, מחשב, ציוד אלחוטי, טלפונים אחרים וכדומה. - הרחק ממכשירי חימום/קירור מזגן, מקרר, ומציוד הרעדה. מקום שאינו חשוף לקרני שמש ישירות. תנאי הסביבה להפעלה: - טמפרטורה 0-40 מעלות צלסיוס. - לחות יחסית: 80%-20%. ניקוי נגבו את המכשיר באמצעות מטלית רכה ונקייה בלבד. אין לנקות באמצעות חומרי ניקוי, בנזין, טינר, אבקת ניקוי או כל אמצעי ניקוי אחר. 8

9 התקנה יחידת הבסיס חברו את כבל הקו בין שקע הקו בקיר והשקע ביחידת הבסיס. השתמשו אך ורק בכבל המסופק. חברו את פתיל ספק הכוח לשקע ביחידת הבסיס ואת הספק לשקע החשמל שבקיר. חזקו את הפתיל בתפס. השתמשו אך ורק בספק הכוח המסופק. הערה: כאשר בקו שלכם מופעל שירות אינטרנט, חברו את כבל הקו דרך מסנן DSL/ADSL (לא מסופק). המטען חברו את פתיל ספק הכוח לשקע בגב המטען ואת הספק לשקע החשמל. חזקו את הפתיל בתפס. 9

10 הסוללות הנטענות התקינו אך ורק סוללות נטענות מסוג ניקל-מטל,(Ni-MH) גודל AAA (המסופקות). אין להתקין סוללות רגילות (אלקליין), מגנזיום, ניקל-קדמיום. התקינו את הסוללות הנטענות על פי סימני הקוטביות (+/-). הערה: הגדרת שפת התצוגה, ראו בהמשך. הטענה לפני השימוש הראשון בטלפון, הניחו את יחידת הנייד ביחידת הבסיס (מטען) וטעינו את הסוללות במשך 7 שעות ברציפות. כאשר הסוללות טעונות במלואן, בתצוגה נרשם charged"."fully הערה: להתקנה על קיר, ראו עמוד

11 הכרת המכשיר יחידת הנייד רמקול 1.[ לחצן ] 2 מחיקה / ספר טלפונים..[ הפעלה. לחצן ] 3.[ דיבורית. לחצן ] 4 לחצני החיוג. 5 אפרכסת. 6 תצוגה. 7.[ לחצן ] 8 אישור / תפריט..[ לחצן ] 9 השהייה / השתקה..[ לחצן ] 10 הדלקה / ניתוק. לחצן.[ECO/R] 11 איתות / חסכון. מיקרופון. 12 מגעי הטעינה. 13 לחצן הניווט: דפדוף/בחירה כוון עוצמת הקול רשימת שיחות מזוהות רשימת חיוג חוזר A סימני מצב הסוללה מלאה בינונית חלשה נדרשת טעינה (מהבהב) 11

12 יחידת הבסיס 1 לחצן ].[ איתור יחידת הנייד. 2 מגעי הטעינה. הסימנים בתצוגה הסימן ECO [P] [IN USE] משמעות קבוע: יחידת הנייד נמצאת בטווח הקליטה. מהבהב: סריקה למציאת יחידת הבסיס. קריאה ליחידת נייד (אינטרקום) קבוע: יחידת הנייד נמצאת בשיחה בקו הטלפון. הבהוב איטי: השיחה במצב החזק. הבהוב מהיר: צלצול שיחה נכנסת. מסמן חסכון, החלשה בעוצמת האות האלחוטי. מצב הסוללה מופעלת תכונת "שיחה פרטית" הודעה בתא קולי * הקו נמצא בשימוש על ידי שלוחה אחרת ** * בתנאי שבקו הטלפון מופעל שירות תא קולי. ** בדגמים KX-TG2513,KX-TG2512 בלבד. 12

13 הכנה.[ הדלקה וכיבוי הדלקה: כיבוי: לחצו כשנייה אחת על לחצן ] ]. לחצו לחיצה ממושכת (כ- 2 שניות) על לחצן ] שפת התצוגה לתשומת לבכם, בהתקנה הראשונה של הסוללות, בחרו את שפת התצוגה כמוסבר בשלב 5. ]. לחצו על ].[ בחרו "Handset Setup" ולחצו על ].[ בחרו "Display Setup" ולחצו על ].[ בחרו "Select Language" ולחצו על ] בחרו "English" (אנגלית, או בשפה אחרת), ]. ], ולחצו על ] לחצו על ] [ פעמיים.[ ] [ אם טעיתם, בצעו את הפעולות הבאות: ] פעמים 3 [ ] [ ] ] שפה [ ] פעמיים תאריך ושעה לחצו על ] ]. בחרו "Handset Setup" ולחצו על ].[ בחרו "Set Date & Time" ולחצו על ].[ הקישו את התאריך, 2 ספרות לכל נתון, יום/חודש/שנה. לדוגמה: 15 יולי 2010, הקישו משמאל לימין:

14 5. הקישו את השעה, 2 ספרות לכל נתון, שעה/דקות. לדוגמה: 9:30, הקישו משמאל לימין: תוכלו לבחור את תצורת השעון, 24 או 12 שעות AM) או (PM באמצעות [ ]..6 לחצו על ] [ ועל ].[ הערות: אם טעיתם, הזיזו את הסמן למקום הטעות והקישו מחדש את הספרה הנכונה. יתכן ותצטרכו לכוון את השעון לאחר הפסקת חשמל. שיטת חיוג במצב רגיל הטלפון מכוון לחיוג בשיטת צלילים.(Tone).1 לחצו על ].[.2 בחרו "Base Unit Setup" ולחצו על ].[.3 בחרו "Dial Mode" ולחצו על ].[ 4. בחרו "Tone" (צלילים) או "Pulse" (מתקפים),.5 לחצו על ] [ ועל ].[ עוצמת השידור האלחוטי כאשר יחידת הנייד מונחת ביחידת הבסיס, עוצמת השידור האלחוטי נחלשת מעצמה עד כ- 99%. הפעלה או ביטול החלשת עוצמת השידור: באמצעות לחצן.[ECO/R] במצב חלש, בתצוגה נרשם לרגע "Low" ואחר כך הסימן."ECO" במצב רגיל, בתצוגה נרשם לרגע "Normal" והסימן "ECO" נמחק. 14

15 הפעלה חיוג רגיל הרימו את יחידת הנייד וחייגו את מספר הטלפון. 1. ]. לחצו על ] אם טעיתם, ]. לחיוג, לחצו על ] 2. ], או הניחו את יחידת הנייד לסיום השיחה, לחצו על ] 3. ביחידת הבסיס או במטען. בדיבורית 1. חייגו את מספר הטלפון, ולחצו על ] ]. כדי להבין את הנאמר מהצד השני, דברו והקשיבו לסירוגין. 2. לסיום השיחה, לחצו על ] ]. הערות: השתמשו בדיבורית בסביבה שקטה. כדי לעבור לשיחה רגילה מהאפרכסת, לחצו על ] ]. הוספת השהיית חיוג (PAUSE) לפעמים במהלך החיוג נדרש להוסיף השהיית חיוג קצרה. להוספת השהיית חיוג של כ- 3 שניות לחצו על לחצן ] ]. אם נדרשת השהייה ארוכה יותר, לחצו פעמיים או יותר על הלחצן. כוון עוצמת הקול באפרכסת או ברמקול בזמן שיחה, לחצו על. 15

16 חיוג חוזר בטלפון נשמרת רשימה של עד 10 מספרי טלפון האחרונים שחויגו ממנו (המספר יכול להכיל עד 24 ספרות). חיוג מהרשימה.1 לחצו על ).( 2 דפדפו לבחירת מספר הטלפון. 3. לחיוג המספר, לחצו על ] ]..[ מחיקת רשומה.1 לחצו על ).( 2. בחרו את מספר הטלפון, ולחצו פעמיים ].3 בחרו,"Yes" לחצו על ] [ ועל ].[ קבלת שיחה [ וענו. [ או על ] בהישמע הצלצול, לחצו על ] 1. כאשר מופעלת תכונת answer" "Any key (מענה מכל לחצן), ניתן לענות גם בלחיצה על אחד מלחצי החיוג 0-9, #,. ], או הניחו את יחידת הנייד לסיום השיחה, לחצו על ] 2. ביחידת הבסיס או במטען. מענה אוטומטי הפעלת תכונת Talk" "Auto (מענה אוטומטי) תאפשר מענה לשיחות נכנסות בהרמת יחידת הנייד מיחידת הבסיס או מהמטען, ללא צורך בלחיצה על ] ]. כוון עוצמת הצלצול בזמן הצלצול, לחצו על לכוון העוצמה הרצויה. הערה:ניתן להגדיר עוצמת צלצול קבועה, ראו בהמשך. 16

17 החזק שיחה (המתנה / (HOLD 1. במהלך השיחה בקו, לחצו על ] ]..2 בחרו "Hold" ולחצו על ].[ 3. כדי לחזור לשיחה, לחצו על ] ]. בדגמים KX-TG2513,KX-TG2512 ניתן להצטרף לשיחה בלחיצה על ] ]. הערות: שיחה יכולה להיות במצב החזק עד כ- 9 דקות, ולאחר מכן יישמע צלצול בטלפון. אם לא תענו, השיחה תנותק לאחר כדקה נוספת במצב החזק. ניתן לשחרר שיחה ממצב החזק גם באמצעות מכשיר טלפון אחר, המחובר במקביל לאותו קו. השתקה השתקת המיקרופון ביחידת הנייד, הצד השני לא יכול לשמוע אתכם. הפעלה: במהלך השיחה, לחצו על ] ]. ביטול וחזרה לשיחה רגילה: לחצו פעם נוספת על ] ]. לחצן איתות (FLASH) באמצעות לחצן [ECO/R] (איתות) ניתן להפעיל תכונות ושירותי טלפון שונים, כגון מענה לשיחה ממתינה, שיחת ועידה וכדומה. לפרטים פנו לחברת הטלפון שלכם. קבלת שיחה ממתינה במהלך השיחה נשמע ברקע איתות לשיחה נוספת ובצג יופיעו פרטי המתקשר. לקבלת השיחה לחצו על.[ECO/R] השיחה הנוכחית מועברת להמתנה. באמצעות לחצן [ECO/R] תוכלו לדלג בין שתי השיחות. 17

18 ספר הטלפונים ביחידת הנייד ניתן לתכנת ספר טלפונים פרטי המכיל עד 50 מספרי טלפון (עד 24 ספרות) ושמות (עד 16 תווים) מנויים. 10 המספרים הראשונים ניתן לחייג בחיוג אוטומטי מהיר (בלחצני הספרות 0-9)..[.[ הוספת רשומה ]. [ ולאחר מכן על ] לחצו על ] 1..[ בחרו "New Entry" ולחצו על ].2 הקישו את תווי שם המנוי (באנגלית) ולחצו על ] 3. הקישו את מספר הטלפון של המנוי ולחצו על ] 4..[ בחרו "Save" ולחצו על ].5 להוספת רשומה, חזרו משלב 3. ]. לסיום, לחצו על ] 6. חיוג רגיל.1 לחצו על ].[ 2. חיוג מהיר: הקישו על הספרה המתאימה (0-9). חיוג רגיל: בחרו את הרשומה. - לדפדוף מהיר, החזיקו לחוץ את לחצני הניווט. 3. להפעלת החיוג, לחצו על ] ]. לפי שם מנוי.1 לחצו על ].[ 2. הקישו על הלחצן המתאים לתו הראשון בשם המנוי. לחצו פעמים נוספות על הלחצן להצגת מנויים אחרים אשר שמם מתחיל בתווים האחרים של הלחצן. 3. במידת הצורך, דפדפו עד למציאת שם המנוי. 4. לחיוג, לחצו על ] ]. 18

19 .[.[ עריכה / עדכון רשומה לחצו על ] ]. בחרו את הרשומה ולחצו על ] ]. בחרו "Edit" ולחצו על ].[ במידת הצורך, עדכנו שם מנוי ולחצו על ] במידת הצורך, עדכנו מספר טלפון ולחצו על ] בחרו "Save" ולחצו על ].[ לסיום, לחצו על ] ]..[ מחיקת רשומה לחצו על ] ]. בחרו את הרשומה ולחצו על ] בחרו "Erase" ולחצו על ].[ בחרו "Yes" ולחצו על ].[ לסיום, לחצו על ] ]. הגדרות הגדרת מאפייני הטלפון.1 לחצו על ].[ 2. בחרו את הנושא ולחצו על ] ]. 3. בחרו את המאפיין ולחצו על ] ]. לחלק מהנושאים, יש שלב ביניים עם תת נושאים ולאחר מכן המאפיינים. 4. בחרו את ההגדרה ולחצו על ] ]. 5. ליציאה ממצב הגדרה (תכנות), לחצו על ] ]. הערה: המצב ההגדרה הראשוני מסומן בתוך > >. 19

20 הנושא Caller List (שיחה מזוהה) 2 * Intercom (אינטרקום) Ph. Book Setup (ספר טלפונים) Handset Setup (יחידת נייד) תת נושא/מאפיין - מאפיין/הגדרה * Ringer Volume (עוצמת צלצול) <Maximum> 5 4 * * Ringtone (צליל הצלצול) <Ringtone 1> 6 * Select Language (בחר שפה) <English> Contrast (ניגודיות) <Level 3> - <On> <Off> - New Entry (רשומה חדשה) Set Date & Time (תאריך ושעון) Ringer Setup (פעמון צלצול) Display Setup (תצוגה) Register H.set (רישום יח' נייד) Keytones (צליל מקשים) 7 * Auto Talk (מענה אוטומטי) 20

21 הנושא תת נושא/מאפיין Dial Mode (שיטת חיוג) 21 1 * Base Unit Setup (יחידת בסיס) מאפיין/הגדרה <Tone> <600 msec.> <Off> - <Off> <Other> 8 * Recall / Flash (זמן איתות) 9 * Privacy Mode (שיחה פרטית) Base Unit Pin (סיסמה) Repeater Mode (מגבר) Country (מדינה) הערות: 1* הגדרת המאפיינים האלו ניתן לבצע רק באחת מיחידות הנייד (לגבי דגמים.(KX-TG2512/2513 2* מאפיין זה לא ישים בדגם KX-TG2511 (למרות שקיים). 3* ניתן לכבות צלצול לשיחות נכנסות, בתצוגה Off"."Ringer במצב זה, הצלצול לשיחות אינטרקום ממשיך לפעול. 4* אם בחרת במנגינת צלצול, המנגינה תישמע במשך מספר שניות גם לאחר שהמתקשר ניתק את השיחה בטרם הספקתם לענות. כאשר תענו אתם עשויים לשמוע צליל חיוג או לא לשמוע דבר. 5* השימוש במנגינות במוצר זה הוא באישור.Vision Inc 6* בהגדרת מדינה "Other" שפת התצוגה היא אנגלית. 7* הגדירו "Off" כדי להציג נתוני שיחה מזוהה לאחר המענה. 8* לפני שינוי משך זמן איתות, יש להתייעץ עם חברת הטלפון. 9* הפעילו מאפיין זה כדי למנוע הצטרפות אחרים לשיחות שלכם בקו.

22 תכונות נוספות שיחה מזוהה שירות שיחה מזוהה מסופק על חברת קו הטלפון שלכם, ומאפשר הצגת מספר הטלפון ממנו מתקשרים אליכם, בשיחה רגילה או בשיחה ממתינה, לפני שאתם עונים. רשימת השיחות המזוהות: ברשימה עד 50 רשומות מסודרות לפי מועד קבלת הצלצול (השיחה) מהאחרונה ואילך. כאשר הרשימה מלאה, שיחה חדשה תגרום למחיקה של נתוני השיחה הישנה ביותר ברשימה. בתצוגה נרשם Calls" "Missed כאשר ישנן שיחות חדשות שלא נענו. כאשר הטלפון לא יכול להציג את נתוני השיחה המזוהה, בתצוגה נרשם: Area" "Out Of כאשר אין נתוני זיהוי שיחה. Caller" "Private כאשר המתקשר מנע אפשרות זיהוי. נתוני השיחה המזוהה לא יוצגו כאשר הטלפון מחובר כשלוחה במרכזייה פרטית.(PBX) לתשומת לבכם, הודעת Calls" "Missed בתצוגה תימחק כאשר תבצעו את הפעולות הבאות: החזרת יחידת הנייד ליחידת הבסיס או המטען, או לחיצה על ] ]. כאשר מספר הטלפון המזוהה תואם לרשומה בספר הטלפונים של יחידת הנייד, בתצוגה יירשם שם המנוי כפי שתוכנת ברשומה במקום מספר הטלפון המזוהה. רשימת השיחות המזוהות משותפת לכל יחידות הנייד. בדגמי מערכת KX-TG2513,KX-TG2512 רק יחידת נייד אחת יכולה לצפות בזמן נתון ברשימת השיחות המזוהות. יש לעדכן את השעון והתאריך באופן ידני. 22

23 בדיקת רשימת השיחות המזוהות.( לחצו על ).1 דפדפו להצגת הרשומות. כאשר: 2. לדפדוף מהרשומה האחרונה שהתקבלה לישנה ביותר. לדפדוף מהרשומה הישנה ביותר ברשימה לאחרונה. ]. לחיוג המספר המוצג, לחצו על ] 3. ]. ליציאה מהרשימה, לחצו על ] 4. הערה: רשומה שכבר נצפתה או שהתקשרו אליה חזרה מסומנת בתצוגה על ידי " " (גם כאשר נעשה מיחידת נייד אחרת). עריכה/שינוי מספר הטלפון לפני ההתקשרות חזרה.( לחצו על ).1 ]. בחרו את הרשומה, ולחצו על ] 2..[ בחרו "Edit and Call" ולחצו על ].3 עדכנו את מספר הטלפון, כאשר: 4. - להוספת ספרות, הקישו על לחצני הספרות 0-9. ]. - למחיקת ספרות, לחצו על ] [ לחיוג המספר המוצג. לחצו על ] 5. מחיקת רשומה / כל הרשימה.( לחצו על ).1 ]. בחרו את הרשומה, ולחצו על ] 2. בחרו "Erase" (למחיקת הרשומה), או 3. ]. כל הרשימה) ולחצו על ] [ ועל ] בחרו,"Yes" לחצו על ].4 All" "Erase (למחיקת.[ העברת רשומה לספר הטלפונים.1 לחצו על ).( 2. בחרו את הרשומה, ולחצו על ] ]..3 בחרו "Add Phonebook" ולחצו על ].[ 4. לתכנות שם מנוי, ראו בפרק ספר טלפונים, הוספת רשומה. 23

24 תא קולי שירות תא קולי מסופק על חברת קו הטלפון שלכם, ומאפשר השארת הודעות קוליות מוקלטות עבורם, במקרים בהם אתם לא עונים לשיחות או כאשר הקו תפוס.. הסימן " " מופיע בתצוגה לאחר שהוקלטה עבורכם הודעה. להשמעת ההודעה ולפרטים נוספים, פנו אל ספק השירות. הערה: אם הסימן " " ממשיך להופיע גם לאחר השמעת ההודעה, לביטולו לחצו לחיצה ממושכת (2 שניות) על לחצן #..KX-TG2513 KX-TG2512 תכונות במערכת התכונות הבאות אפשריות רק בדגמ םי שיחה פנימית (אינטרקום, שיחה בין שתי יחידות נייד) הערות: אם במהלך שיחת הפנים נכנסת שיחת חוץ, הצלצול נשמע ברקע השיחה. לחצו על ] ], ואחר כך על ] [ וענו. הצלצול ביחידת הנייד הנקראת באינטרקום נמשך כדקה. קריאה באינטרקום.1 לחצו על ].[.2 בחרו "Intercom" ולחצו על ].[ 3. בקריאה ליחידת נייד מסוימת, הקישו את מספו במערכת. להפסקת הקריאה, לחצו על ] ]. 4. בסיום השיחה, לחצו על ] ]. [ וענו. מענה לקריאה 1. כאשר הנייד מצלצל, לחצו על ] 2. בסיום השיחה, לחצו על ] ]. 24

25 העברת שיחה העברת שיחת חוץ ליחידת נייד אחרת (או שיחת ועידה) ]. במהלך השיחה, לחצו על ] 1..[ בחרו "Intercom" ולחצו על ].2 " מהבהב בתצוגה כאשר שיחת החוץ מועברת הסימן " למצב החזק (המתנה). הקישו את מספר יחידת הנייד אליה תועבר השיחה. 3. המתינו לקבלת מענה. 4. ]. להשלמת העברת השיחה ולהתנתק, לחצו על ] 5. להקמת שיחת ועידה, הקישו "3". ]. האחרים יכולים - ליציאה משיחת הועידה, לחצו על ] להמשיך בשיחת הטלפון. - להעברת שיחת החוץ למצב החזק (המתנה), לחצו על.[ ],בחרו "Hold" ולחצו על ] ] - כדי לחזור למצב שיחת ועידה, הקישו "3". קבלת השיחה המועברת 1. לחצו על ] [ ודברו. איתור מיקום יחידת הנייד.1.2 הפעלה: ביחידת הבסיס לחצו על ] ]. כל יחידות הנייד המשויכות ליחידת הבסיס מצלצלות במשך כדקה. להפסקת הצלצול, לחצו ביחידת הנייד על ] ]. 25

26 שונות איתור תקלה הודעות תקלה ההודעה: adaptor"."no link to base. Reconnect AC המשמעות ופתרון: יחידת הנייד איבדה את הקשר עם יחידת הבסיס. נתקו וחברו מחדש את ספק הכוח, ונסו להפעיל את הטלפון מחדש. התקרבו עם יחידת הנייד אל יחידת הבסיס. יתכן ורישום יחידת הנייד בוטל. בצעו רישום חדש. ראו בהמשך. תקלות היעזרו בטבלה שלהלן כדי להתגבר על תקלה. אם התקלה נמשכת, נתקו את המכשיר מהחשמל, כבו את יחידת הנייד, חברו והפעילו מחדש. משמעות ופתרון התקלה יחידת הנייד אינה הניחו את יחידת הנייד בתוך יחידת הבסיס נדלקת גם לאחר או המטען. ונסו להדליק. אם הסוללות החלפת הסוללות. חלשות או ריקות בצעו טעינה הטלפון לא פועל. וודאו כי הסוללות מותקנות בצורה נכונה. בצעו הטענה מלאה של הסוללות. בדקו את תקינות החיבורים. בצעו איפוס על ידי ניתוק הספק מהחשמל, וכיבוי יחידת הנייד. חברו מחדש את הספק לחשמל, הדליקו את יחידת הנייד ונסו להפעיל מחדש. יחידת הנייד לא רשומה ביחידת הבסיס. בצעו רישום. ראו בהמשך. 26

27 משמעות ופתרון התקלה וודאו כי החיבור לקו בוצע עם הכבל אין צליל חיוג. המסופק עם המכשיר. בדקו את תקינות החיבורים ביחידת הבסיס לקו ולספק הכוח. נתקו את יחידת הבסיס מהקו וחברו במקומה טלפון רגיל תקין. אם בטלפון האחר הצליל נשמע, הביאו את הטלפון האלחוטי לבדיקה במעבדת השירות. אם התקלה גם בטלפון האחר, הקו לא תקין. פנו לספק קו הטלפון שלכם. האינטרקום לא פועל בדגם KX-TG2511 גם כאשר בתצוגה רשום."Intercom" אינטרקום (תקשורת פנים) לא פועל. הגדירו את שפת התצוגה ל- "English" (אנגלית). לא יכול לקרוא את שפת התצוגה. הסוללות ריקות. בצעו הטענה מלאה של צפצוף בנייד ו/או הסוללות. מהבהב. הסימן הוציאו את הסוללות, נקו במטלית יבשה לאחר טעינה מלאה את המגעים שלהן והתקינו מחדש. ממשיך הסימן נקו במטלית יבשה את מגעי הטעינה ביחידת הבסיס וביחידת הנייד. להבהב ו/או זמן השימוש התקצר. הסוללות לא תקינות, החליפו אותן בסוללות נטענות חדשות. הדליקו את יחידת הנייד. התצוגה כבויה. התקרבו אל יחידת הבסיס. בדקו את תקינות החיבור של ספק הכוח לחשמל וליחידת הבסיס. יחידת הנייד לא רשומה ביחידת הבסיס. בצעו רישום מחדש. מצב "Eco" מופעל. בטלו אותו. מהבהב. הסימן 27

28 התקלה שומעים רעש, הקול מקוטע. יחידת הנייד לא מצלצלת. לא ניתן לחייג. לא מוצגים נתוני שיחה מזוהה משמעות ופתרון המיקום של יחידת הנייד או הבסיס מופרע ברעש חשמלי. שנו את מיקום יחידת הבסיס ו/או את המקום ממנו את מפעילים את יחידת הנייד. התקרבו אל יחידת הבסיס. אם בקו מופעל שירות,ADSL וודאו כי החיבור של יחידת הבסיס לקו נעשה דרך מסנן מתאים. בצעו איפוס על ידי ניתוק הספק מהחשמל, וכיבוי יחידת הנייד. חברו מחדש את הספק לחשמל, הדליקו את יחידת הנייד ונסו להפעיל מחדש. עוצמת הצלצול נמוכה ביותר או מבוטלת. שנו את כוון העוצמה. הגדרת שיטת חיוג שגויה. בדקו. יחידת הנייד מרוחקת מהבסיס. התקרבו ונסו מחדש. הקו נמצא בשימוש של יחידת נייד אחרת או מכשיר טלפון אחר המחובר במקביל. וודאו כי אתם מנויים לשירות זה. וודאו כי אתם מחוברים ישירות לקו הטלפון ולא באמצעות מכשיר אחר או מרכזייה. אם בקו מופעל שירות,ADSL וודאו כי החיבור של יחידת הבסיס לקו נעשה דרך מסנן מתאים. על הקו שלכם מחוברים יותר מידי מכשירי טלפון במקביל. נתקו חלק מהם ובדקו מחדש. 28

29 התקלה השהייה בהצגת נתוני הזיהוי. שם המנוי מספר הטלפונים מוצג רק בחלקו בזיהוי נוזל נשפך על המכשיר. משמעות ופתרון הנתונים מוצגים בצלצול השני או לאחר מכן. בדקו עם ספק השירות. התקרבו אל יחידת הבסיס. שם המנוי המתוכנת בספר הטלפונים של יחידת הנייד מכיל יותר מידי תווים. תכנתו אותו מחדש כך שכמות התווים לא תהיה יותר מאשר נכנס בשורה אחת בתצוגה. נתקו את המכשיר מכל החיבורים והוציאו מיחידת הנייד את הסוללות. הניחו את המכשיר לייבוש במשך 3 ימים לפחות. חברו והתקינו מחדש ונסו להפעיל. אם המכשיר אינו פועל, הביאו אותו לבדיקה במעבדת השירות. אזהרה! אסור לייבש את הטלפון בתוך מכשיר מיקרוגל רישום / הסרת יחידת נייד רישום ]. ביחידת הנייד: לחצו על ] 1..[ בחרו "Handset Setup" ולחצו על ].2.[ בחרו "Register H.set" ולחצו על ].3 ]. (אין צליל). ביחידת הבסיס: החזיקו לחוץ כ- 5 שניות ] 4. [ אם יחידות הנייד מתחילות לצלצל, לחצו פעם נוספת על ] כדי להפסיק את הצלצול, וחזרו על שלב זה..(KXTG2512/13) את השלב הבא יש לסיים בתוך 90 שניות. ביחידת הנייד: המתינו עד שבתצוגה נרשם PIN","Enter Base 5. ]. הקישו את הסיסמה (סיסמה ראשונית "0000"), ועל ] הערה: אם הרישום נכשל, בצעו הסרה (ראו להלן) ולאחר מכן בצעו את כל שלבי הרישום מחדש. 29

30 .[ הסרה 1. ביחידת הנייד: לחצו על ] ]..2 בחרו "Handset Setup" ולחצו על ].[.3 הקישו "335" ולחצו על ].[ 4. הקישו את מספר יחידת הנייד במערכת ולחצו על ].5 בחרו "Yes" ולחצו על ].[ החלפת סיסמה לתשומת לבכם, שמרו את הסיסמה שלכם. אם שכחתם את הסיסמה, פנו למוקד השירות..[ לחצו על ].1.[ בחרו "Base Unit Setup" ולחצו על ].2.[ בחרו "Base Unit PIN" ולחצו על ].3 הקישו את הסיסמה הנוכחית (סיסמה ראשונית "0000"), 4. הקישו את הסיסמה החדשה (ב- 4 ספרות). 5..[ [ ועל ] לחצו על ].6 התקנה על הקיר יחידת הבסיס המטען 30

31 הוראות בטיחות כלליות קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד. מתכנני המוצר שבידך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה. קרא את ההוראות: יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר. שמור את דפי ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד. ש םי לב לאזהרות: יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות. ציית להוראות: יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש. מים ולחות: אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים- למשל בחדר אמבטיה ליד כיור, במרתף לח, ליד בריכת שחיה, וכו'. עגלות ומעמדים: יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן. התקנה על קיר או תקרה: אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה, אלא על פי המלצות היצרן. אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור. אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור. חום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום (ובכלל זה גם ממגברים). 31

32 ב. ג. ד. 10 חיבור לחשמל: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור שמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. 11 הגנה על כבל החשמל: יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם. יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים. 12 ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. אפשר להסתפק בניקוי המכשיר במטלית יבשה. 13 קווי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל. 14 תקופות אי-שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל. 15 חדירת עצמים או נוזלים: יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך פתחי המכשיר. 16 ריח חריג: אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתק אותו מיד משקע החשמל ופנה למפיץ של יורוקום, שממנו רכשת את המכשיר. 17 נזק המצריך טיפול: בהתרחש אחד המקרים הבאים, פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל המפיץ המורשה: א. כבל החשמל או התקע ניזוקו. עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר. המכשיר נחשף לגשם. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו. ה. המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק. 18 טיפול: אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים. 32

33 19 חברו את כבל החשמל רק לשקע המחובר להארקה תקינה. הארקה תמנע סכנת התחשמלות. 20 אין לחשוף מארז סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכו' יש לאפשר נגישות חופשית להתקן החיבור של המכשיר לרשת החשמל. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזנה מרשת החשמל. 23 זהירות סכנה :החלפה שגויה של הסוללה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. 33

34 הוראות בטיחות לשימוש במטען מנע חדירה של מים או לחות אל המטען. הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות, למשל, אל תניח אותו ליד רדיאטור או תנור חם או במקום פתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'. מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על הספק. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע. ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן. מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולא במקום חשוף לגשם. 34

35

36

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש מידע חשוב בנושא בטיחות אזהרה: זכרו את אמצעי הזהירות שלהלן בעת ביצוע ההגדרות והשימוש ברובוט ובמהלך פעולות תחזוקה כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה או לגרימת נזק. מותר לילדים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Microsoft Word - åééè÷.doc

Microsoft Word - åééè÷.doc הגדרת אזהרה, זהירות, שים לב לכל אורך מדריך זה, ישנן הערות שונות המודגשות במסגרת. ההערות מסווגות לפי סדר חשיבותן באופן הבא: אזהרה משמשת בהקשר לפעולות או למצבים העלולים לגרום לפגיעה חמורה או מוות. זהירות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים לדיקו בע"מ הוראות הפעלה מברגת רטיטה דגמים GDR/GDS מקטים 19A1.3+19A1.4+19A1.S+19A1.T 1 לקוחות נכבדים, חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם מברגת רטיטה זו מתוצרת חברת.BOSCH אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc SAF 86 SAF 860 מדריך להפעלה והתקנה תנור עומד משולב לקוחות יקרים, התנור המשולב פשוט במיוחד לשימוש ויעיל מאוד. לאחר קריאת המדריך, השימוש בתנור יהיה קל. לפני שהתנור נארז ועזב את מפעל הייצור, בטיחותו ותפקודו

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים... 3 4 5 6 7 8 12 הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד