Title

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Title"

תמליל

1 HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL

2 2 תוכן 1. מידע על בטיחות הוראות בטיחות תיאור המוצר שימוש יומיומי אזור בישול גמיש באינדוקציה עצות וטיפים שמירה וניקוי איתור תקלות התקנה נתונים טכניים יעילות אנרגיה לתוצאות מושלמות תודה על שבחרת במוצר זה של.AEG יצרנו אותו כדי להעניק לך ביצועים מושלמים למשך שנים רבות, עם טכנולוגיות חדשניות שמסייעות להקל על החיים - תכונות שלא תוכל למצוא במכשירים רגילים. אנא הקדש מספר דקות לקריאה, כדי למצות את המיטב שהמוצר יכול לספק. בקר באתר האינטרנט שלנו כדי: שירות לקוחות לקבלת עצות הנוגעות לשימוש, עלונים, לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב עוד יותר: לרכוש אביזרים, חלקים מתכלים עזרה בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות: וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך: השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים. בעת הפנייה למרכז השירות המורשה, ודא כי ברשותך הנתונים הבאים: הדגם, מספר המוצר,(PNC) המספר הסידורי. ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג. אזהרה / זהירות - נתוני בטיחות מידע כללי ועצות מידע סביבתי התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה.1 מידע על בטיחות לפני ההתקנה והשימוש במכשיר, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון. שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח ונגיש, לשימוש עתידי.

3 עברית בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלויות, בתנאי שהם קיבלו הדרכה ו/או השגחה לשימוש בטוח במכשיר ושהם מבינים את הסיכונים הפוטנציאליים הקשורים לשימוש בו. אין להתיר לילדים לשחק עם המכשיר. הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם כנדרש. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר כאשר הוא פועל או כאשר הוא מתקרר. חלק מהחלקים חמים. אם יש במכשיר התקן לבטיחות ילדים, יש להפעיל אותו. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה. יש להרחיק ילדים בני 3 ומטה מהמכשיר כאשר הוא פועל. 1.2 בטיחות כללית אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים בו מתחממים במהלך ההפעלה. יש להיזהר שלא לגעת בחלקים שמתחממים. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8, אלא אם כן הם בפיקוח צמוד. אין להפעיל את המכשיר באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת נפרדת להפעלה-מרחוק. אזהרה: בישול על כיריים ללא השגחה עם שמן או שומן יכול להיות מסוכן ועלול לגרום לדליקה. לעולם אין לנסות ולכבות דליקה באמצעות מים, אלא לכבות את המכשיר ולכסות את הלהבה - למשל באמצעות מכסה או בעזרת שמיכת כיבוי. זהירות: יש לפקח על תהליך הבישול. יש לפקח באופן רצוף גם על תהליכי בישול קצרים. אזהרה: סכנת אש: אין לאחסן חפצים ועצמים על גבי משטחי הבישול. אין להניח על משטח הכיריים חפצים מתכתיים, כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים, מכיוון שהם עלולים להתלהט. אין להשתמש בניקוי קיטור לניקוי המכשיר. לאחר השימוש, כבה את להבת הכיריים בעזרת הפקד, ואל תסמוך על גלאי המחבת. אם קיים סדק על פני המשטח הקרמי / משטח הזכוכית, כבה את המכשיר על מנת למנוע אפשרות להתחשמלות.

4 אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, איש שירות מורשה, או גורמים מוסמכים מסוגם, כדי למנוע סכנה. אזהרה: השתמש רק במגני כיריים שעוצבו על-ידי היצרן של מכשיר הבישול, או שהיצרן מציין בהוראות השימוש שהם מתאימים, או במגני הכיריים המשולבים במכשיר. השימוש במגנים שאינם מתאימים עלול לגרום לתאונות. 2. הוראות בטיחות 2.1 התקנה 2.2 חיבור למקור חשמל קיימת סכנת שריפה והתחשמלות. כל החיבורים החשמליים צריכים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך. יש להאריק את המכשיר. התקנת המכשיר תיעשה רק על ידי אדם מוסמך. סלק את כל חלקי האריזה. אין להתקין מכשיר שניזוק או להשתמש בו. פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה. שמור על מרחקי המינימום ממכשירים אחרים. היזהר תמיד בעת הזזת המכונה, שכן היא כבדה. השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות. אטום את משטחי החיתוך עם חומר איטום למניעת לחות שתגרום להתנפחות. הגן על תחתית המכשיר מאדים ולחות. אין להתקין את המכשיר בצמידות לדלת או מתחת לחלון. כך ניתן למנוע מכלי בישול חמים ליפול מעל המכשיר כאשר פותחים דלת או חלון. אם המכשיר מותקן מעל מגירות, ודא שהמרחק בין תחתית המכשיר למגירה העליונה, מספיק כדי לאפשר זרימת אוויר. תחתית המכשיר עשויה להתחמם. הקפד להתקין מתחת למכשיר לוח הפרדה נוגד בעירה כדי למנוע גישה אל התחתית. וודא שיש חלל אוורור פנוי של 2 מ"מ בין משטח העבודה לבין חזית היחידה שמתחת. האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מחוסר בחלל אוורור מספיק. 4 לפני ביצוע כל פעולה, ודא שהמכשיר מנותק ממקור המתח. ודא כי המפרט החשמלי שמופיע על לוחית הדירוג תואם את אספקת החשמל בבית. אם לא - צור קשר עם חשמלאי. וודא שהמכשיר מותקן כראוי. כבל מתח או תקע חשמלי (אם קיים) רופפים או לא תואמים עלולים לגרום להתחממות חיבור הקצה. השתמש בכבל המתח החשמלי המתאים. אין לאפשר היווצרות של קשרים בכבלי החשמל. ודא שמותקנת הגנה מפני התחשמלות. יש להשתמש בהתקן ההידוק להתקנת הכבל. ודא שכבל המתח או התקע (אם קיים) אינם בא במגע עם המכשיר הלוהט או עם כלי בישול לוהטים, כאשר אתה מחבר את המכשיר לשקעים הסמוכים אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים מאריכים. היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל (אם קיים). צור קשר עם מרכז השירות המורשה שלנו או פנה לחשמלאי להחלפת כבל מתח שניזוק. התקני ההגנה מהתחשמלות של רכיבי חשמל חשופים או רכיבים מצופי בידוד חייבים להיות מחוזקים באופן שאינו מאפשר להסיר אותם ללא שימוש בכלים. חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה. אם שקע החשמל רופף, אל תחבר אליו את התקע. אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הקפידו תמיד למשוך את התקע. השתמש רק בהתקני בידוד מתאימים: קו חשמל המגן מפני נפילת מתח, נתיכים (נתיכי הברגה המנותקים מהמחזיק), מפסקי דלף וממסרי מגע.

5 עברית 5 על תשתית החשמל להיות מצוידת בהתקן בידוד המאפשר את ניתוק כל הקטבים של המכשיר מאספקת החשמל. על מכשיר הבידוד לכלול שקע בעל פתחים ברוחב מינימלי של 3 מ"מ. 2.3 שימוש סכנה לפציעה, כוויה או התחשמלות. יש להסיר את כל האריזות, התוויות וסרטי המגן (אם ישנם) לפני השימוש הראשון. המכשיר נועד לשימוש בסביבה ביתית. אין לבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכונה. ודא שפתחי האוורור אינם חסומים. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת פעולתו. העבר את אזור הבישול למצב "כבוי" לאחר כל שימוש. אין לסמוך על גלאי המחבת. אין להניח סכו"ם ומכסי סירים על אזורי הבישול. הם עשויים להתחמם. אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות או כאשר הוא בא במגע עם מים. אין להשתמש במכשיר כמשטח עבודה או כמשטח אחסון. אם פני השטח של המכשיר סדוקים, נתק מיד את המכשיר מהחשמל. הדבר נועד למנוע התחשמלות. משתמשים בעלי קוצב לב צריכים לשמור על מרחק מינימלי של 30 ס"מ מאזורי הבישול באינדוקציה כאשר המכשיר פועל. כאשר אתה מניח מזון בתוך שמן חם, הוא עלול להתיז. קיימת סכנת שריפה ופיצוץ. שומנים ושמן מחוממים עלולים לשחרר אדים דליקים. הרחק אש או חפצים חמים משומנים ושמנים כשאתה מבשל איתם. האדים שמשתחררים משמן חם מאוד עלולים לגרום לבעירה ספונטנית. שמן משומש, שעשוי להכיל שאריות מזון, יכול לגרום לשריפה בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר שמן בשימוש ראשון. אין להכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים, ואין להניח מוצרים כאלה על המכשיר או בקרבתו. סכנה לגרימת נזק למכשיר. אין להניח כלי בישול חמים על לחיצי ההפעלה. אל תניח מכסה לוהט של סיר על גבי משטח הזכוכית של הכיריים. אין להניח לכלי הבישול להתחמם ללא תוכן. היזהר שלא ייפלו חפצים או כלי בישול על המכשיר. המשטח עלול להינזק. אין להפעיל את אזורי הבישול עם כלי בישול ריקים או ללא כלי בישול. אין להניח נייר אלומיניום על המכשיר. כלי בישול מברזל יצוק, אלומיניום או עם תחתית פגומה עלולים לגרום לשריטות על הזכוכית / הזכוכית הקרמית. יש להקפיד להרים חפצים אלה כאשר מזיזים אותם על משטח הבישול. המכשיר נועד לשימושי בישול בלבד. אין להשתמש במכשיר למטרות אחרות, כמו למשל חימום החדר. 2.4 שמירה וניקוי יש לנקות את המכשיר בקביעות כדי למנוע בלאי של החומר של פני השטח. כבה את המכשיר והנח לו להתקרר לפני הניקוי. נתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני טיפולי תחזוקה. אין להשתמש בתרסיס מים או בקיטור לניקוי המכשיר. יש לנקות את המכשיר בעזרת סמרטוט רך ולח. יש להשתמש רק בחומרי ניקוי ניטרליים. אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי שוחקות, ממיסים או חפצי מתכת. 2.5 סילוק קיימת סכנה לפציעה או חנק. צור קשר עם הרשות המקומית לקבלת מידע על הדרך המתאימה לסילוק המכשיר. נתק את המכשיר מאספקת החשמל. חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה וסלק אותו. 2.6 שירות כדי לתקן את המכשיר, צור קשר עם מרכז שירות מורשה. השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים.

6 תיאור המוצר 3.1 מתווה משטח הבישול אזור בישול באינדוקציה לוח הבקרה אזור הבישול הגמיש באינדוקציה מורכב מארבעה חלקים פריסת לוח הבקרה השתמש בשדות החיישנים יש להפעיל. להפעלת המכשיר. התצוגות, המחוונים והצלילים מורים אילו פעולות שדה חיישן פעולה הערה הפעלה / כיבוי להפעלה וכיבוי של הכיריים. 1 נעילה / התקן הבטיחות לילדים לנעילה/פתיחה של לחיצי ההפעלה. 2 להפעלה וכיבוי של הפעולה. PowerSlide 3 כדי לעבור בין שלושת המצבים של פעולה זו. FlexiBridge 4 תצוגת הגדרת חום להצגת הגדרת החום. - 5 מחווני טיימר של אזורי הבישול כדי להציג עבור איזה אזור אתה קובע את הזמן. - 6 תצוגת טיימר להצגת הזמן בדקות. - 7 להפעלה וכיבוי של המצב הידני של הפעולה. Hob²Hood 8

7 עברית 7 שדה חיישן פעולה הערה הפעולה 'כוח' להפעלה וכיבוי של הפעולה. 9 פס ההפעלה לקביעת הגדרת חום לבחירת אזור הבישול כדי להאריך או לקצר את הזמן. - / 12 פס ההפעלה לקביעת הגדרת החום לאזור הבישול הגמיש באינדוקציה תצוגות הגדרת חום תצוגה תיאור אזור הבישול כבוי. אזור הבישול פועל. - הפעולה חימום אוטומטי מופעלת. הפעולה 'כוח' פועל. ישנה תקלה. + ספרה OptiHeat Control חום שיורי. (מחוון חום שיורי 3 שלבים) : המשך לבשל / שמור חום / הפעולה נעילה /התקן הבטיחות לילדים מופעלת. כלי בישול הבישול. לא מתאים, או קטן מדי, או שכלל לא הונח כלי בישול על אזור הפעולה כיבוי אוטומטי מופעלת. / / / הפעולה PowerSlide מופעלת. / OptiHeat Control 3.4 (מחוון חום שיורי 3 שלבים) אזורי הבישול ההשראתי יוצרים את החום הדרוש לתהליך הבישול ישירות בתחתית כלי הבישול. הזכוכית הקרמית מתחממת מהחום של כלי הבישול. / / קיימת סכנה לכוויות מהחום השיורי! המחוון מציג את דרגת החום השיורי.

8 שימוש יומיומי עיין בפרקי הבטיחות. 4.1 הפעלה וכיבוי ) גע ב- למשך שנייה אחת ולכבות את הכיריים. 4.2 כיבוי אוטומטי כדי להפעיל הפעולה מכבה את הכיריים באופן אוטומטי אם: כל אזורי הבישול כבויים, אינך קובע את הגדרת החום לאחר הפעלת הכיריים, אתה שופך משהו או מניח משהו על לוח הבקרה למשך יותר מ- 10 שניות (מחבת, בד וכו'). נשמע צליל התראה והכיריים כבים. הסר את החפץ או נקה את לחיצי ההפעלה. הכיריים נעשים חמים מדי (למשל, כאשר סיר רותח ללא תוכן). הנח לאזור הבישול להתקרר לפני שתשתמש שוב בכיריים. אתה משתמש בכלי בישול שאינו מתאים. הסמל נדלק ואזור הבישול כבה אוטומטית לאחר 2 דקות. אינך מכבה את אזור הבישול או משנה את הגדרת החום. לאחר זמן מה נדלק והכיריים כבים. היחס בין הגדרת החום לבין זמן כיבוי הכיריים לאחר סיום הבישול: הגדרת חום 3-1, הכיריים כבים לאחר 6 שעות 5 שעות 4 שעות 1.5 שעות הגדרת החום לקביעה או שינוי של הגדרת החום: גע בפס ההפעלה בהגדרת החום המתאימה או העבר את האצבע על פס ההפעלה עד שתגיע להגדרת החום הנכונה. 4.4 חימום אוטומטי הפעל פעולה זו כדי להשיג את הגדרת החום הנדרשת בזמן קצר יותר. כאשר היא מופעלת, האזור מופעל ברמה הגבוהה ביותר בהתחלה, ואחר כך ממשיך לבשל ברמת החימום המבוקשת. כדי להפעיל את הפעולה, אזור הבישול חייב להיות קר. כדי להפעיל את הפעולה לאזור בישול: גע ב- נדלק). גע מיד בהגדרת החום המבוקשת. לאחר 3 שניות נדלק. לכיבוי הפעולה: שנה את הגדרת החום. 4.5 הפעולה 'כוח' פעולה זו מעבירה יותר כוח זמין לאזורי הבישול באינדוקציה. ניתן להפעיל את הפעולה הזו על אזור הבישול באינדוקציה רק לפרק זמן מוגבל. לאחר הזמן הזה, אזור הבישול באינדוקציה חוזר באופן אוטומטי להגדרת החום הגבוהה ביותר. עיין בפרק "נתונים טכניים". כדי להפעיל את הפעולה לאזור בישול: גע ב-. הסימן נדלק. לכיבוי הפעולה: שנה את הגדרת החום. 4.6 טיימר טיימר קוצב זמן ניתן להשתמש בפעולה זו כדי לקבוע את משך פעולת אזור הבישול לסבב בישול יחיד. ראשית יש להגדיר את מידת החום ולאחר מכן להגדיר את הפעולה. לקביעת אזור הבישול: גע ב- שוב ושוב עד שנדלק המחוון של אזור הבישול הנדרש. להפעלת הפעולה: גע ב- של הטיימר לקביעת הזמן ( דקות). כאשר המחוון

9 עברית 9 של אזור הבישול מתחיל להבהב באטיות, הזמן 4.7 נעילה נספר לאחור. לצפייה בזמן שנותר: קבע את אזור הבישול בעזרת. המחוון של אזור הבישול מתחיל להבהב במהירות. התצוגה מראה את הזמן שנותר. לשינוי השעה: קבע את אזור הבישול בעזרת. גע ב-. או ב- לכיבוי הפעולה: קבע את אזור הבישול בעזרת וגע ב-. הזמן שנותר נספר לאחור עד 00. המחוון של אזור הבישול כבה. כאשר הזמן נגמר, מופעל הצליל והספרות 00 מהבהבות. אזור הבישול כבה. להשתקת הצליל: גע ב-. CountUp Timer (טיימר קדימה) ניתן להשתמש בפעולה זו כדי לשלוט במשך הפעולה של אזור הבישול. לקביעת אזור הבישול: גע ב- שוב ושוב עד שנדלק המחוון של אזור הבישול הנדרש. להפעלת הפעולה: גע ב- של הטיימר. נדלק. כאשר המחוון של אזור הבישול מתחיל להבהב באטיות, הזמן נספר קדימה. התצוגה מתחלפת בין והזמן שעובר (בדקות). כדי לראות כמה זמן אזור הבישול פועל: קבע את אזור הבישול בעזרת. המחוון של אזור הבישול מתחיל להבהב במהירות. התצוגה מראה את משך זמן שהאזור פועל. לכיבוי הפעולה: קבע את אזור הבישול בעזרת וגע ב- כבה. או. המחוון של אזור הבישול טיימר ניתן להשתמש בפעולה הזו בתור טיימר כאשר הכיריים מופעלים ואזורי הבישול לא פועלים. תצוגת הגדרת החום מראה. להפעלת הפעולה: גע ב-. גע ב- או של הטיימר לקביעת הזמן. כאשר הזמן נגמר, מופעל הצליל ו- 00 מהבהב. להשתקת הצליל: גע ב-. לפעולה אין כל השפעה על פעולת אזורי הבישול. ניתן לנעול את לחיצי ההפעלה בזמן שאזורי הבישול פועלים. הדבר מונע שינוי לא מכוון של הגדרת החום. קבע ראשית את הגדרת החום. להפעלת הפעולה: גע ב-. שניות.הטיימר ממשיך לפעול. לכיבוי הפעולה: גע ב- הקודמת נדלקת.. הגדרת החום נדלק למשך 4 כשאתה מכבה את הכיריים, אתה מכבה גם את הפעולה הזו. 4.8 התקן הבטיחות לילדים פעולה זו מונעת הפעלה של הכיריים בשוגג. להפעלת הפעולה: הפעל את הכיריים עם אל תקבע את הגדרת החום. גע ב- שניות. נדלק. כבה את הכיריים עם לכיבוי הפעולה: הפעל את הכיריים עם תקבע את הגדרת החום. גע ב- שניות. נדלק. כבה את הכיריים עם. במשך 4.. אל במשך 4. כדי לעקוף את הפעולה עבור פעולת בישול אחת בלבד: הפעל את הכיריים עם. נדלק. גע ב- למשך 4 שניות. קבע את הגדרת החום בתוך 10 שניות. ניתן להפעיל את הכיריים. כשאתה מכבה את הכיריים עם הפעולה פועלת שוב. OffSound Control 4.9 (הפסקת הצלילים והפעלתם) כבה את הכיריים. גע ב- התצוגה נדלקת ונכבית. גע ב- למשך 3 שניות. למשך 3 שניות. או נדלק. גע ב- של הטייימר ובחר אחת מהאפשרויות הבאות: - הצלילים כבויים - הצלילים מופעלים כדי לוודא את הבחירה שלך המתן עד שהכיריים כבים באופן אוטומטי. כאשר הפעולה מוגדרת ל- הצלילים רק כאשר:, ניתן לשמוע את אתה נוגע ב- טיימר יורד טיימר קוצב זמן יורד אתה מניח משהו על לחיצי ההפעלה.

10 טיגון 2) 4.10 הפעולה ניהול ההפעלה אזורי הבישול מקובצים על פי המיקום ומספר הפאזות בכיריים. ראה איור. לכל פאזה יש טעינת חשמל מרבית של 3,700 וואט. הפעולה מחלקת את הכוח בין אזורי בישול שמחוברים לאותה הפאזה. הפעולה מופעלת כאשר טעינת החשמל הכוללת של אזורי הבישול המחוברים לפאזה בודדת עולה על 3,700 וואט. הפעולה מפחיתה את הכוח לאזורי בישול אחרים שמחוברים לאותה הפאזה. תצוגת הגדרת החום עבור האזורים המופחתים משתנה בין שתי רמות. מצבים אוטומטים תאורה אוטומטית רתיחה 1) מצב H0 כבוי כבוי כבוי מצב H1 פועל כבוי כבוי מצב H2 (3 פועל מהירות מאוורר 1 מהירות מאוורר 1 מצב H3 פועל כבוי מהירות מאוורר 1 מצב H4 פועל מהירות מאוורר 1 מהירות מאוורר פועל מהירות מאוורר 1 מהירות מאוורר 2 מצב H5 מצב H6 Hob²Hood 4.11 זוהי פעולה אוטומטית מתקדמת אשר יוצרת חיבור בין הכיריים למכסה מיוחד. גם במכסה וגם בכיריים מותקן משדר אותות אינפרה- אדום. מהירות המאוורר מוגדרת באופן אוטומטי על בסיס הגדרת המצב והטמפרטורה של כלי הבישול החם ביותר על הכיריים. בנוסף, ביכולתך להפעיל את המאוורר מהכיריים באופן ידני. במרבית המכסים, מערכת השלט-רחוק מוגדרת במצב לא פעיל. הפעל אותה לפני השימוש בפעולה. למידע נוסף, עיין במדריך המשתמש של המכסה. הפעת הפעולה באופן אוטומטי כדי להפעיל את הפעולה באופן אוטומטי, קבע את המצב האוטומטי בין H1 ל- H6. הכיריים מוגדרים בתחילה במצב H5.המכסה מגיב בכל פעם שמפעילים את הכיריים. הכיריים מזהות את טמפרטורת כלי הבישול באופן אוטומטי ומתאימות את מהירות המאוורר. פועל מהירות מאוורר 2 מהירות מאוורר 3 1) הכיריים מזהות את תהליך הרתיחה ומפעילות את מהירות המאוורר בהתאם למצב האוטומטי. 2) הכיריים מזהות את תהליך הטיגון ומפעילות את מהירות המאוורר בהתאם למצב האוטומטי. 3) מצב זה מפעיל את המאוורר ואת התאורה ואינו תלוי בטמפרטורה. שינוי המצב האוטומטי 1. כבה את המכונה גע ב- וכבה. גע ב- גע ב- למשך 3 שניות. התצוגה נדלקת למשך 3 שניות. מספר פעמים עד ש- גע ב- של הטיימר אוטומטי. יידלק. כדי לבחור מצב כדי להפעיל את המכסה ישירות מלוח המכסה, כבה את המצב האוטומטי של הפעולה. כשתגמור לבשל ותכבה את הכיריים, מאוורר המכסה עשוי להמשיך לפעול עוד זמן מה. בתום פרק זמן זה, המערכת תכבה את המאוורר באופן אוטומטי ותמנע ממך להפעיל את המאוורר בטעות למשך 30 השניות הבאות. מפעיל את מהירות המאוורר באופן ידני בנוסף, ניתן לתפעל את הפעולה ידנית. כדי לעשות זאת, גע ב- כאשר הכיריים פועלות.

11 עברית 11 לחיצה זו מכבה את ההפעלה האוטומטית של הפעולה ומאפשרת לך לשנות את מהירות המאוורר ידנית. כאשר אתה לוחץ על אתה מעלה את מהירות המאוור בדרגה אחת. כשתגיע לרמה אינטנסיבית ותלחץ שוב על, תקבע את מהירות המאוורר לרמה 0 ותכבה את מאוורר המכסה. כדי להפעיל את המאוורר שוב במהירות מאוורר 1 גע ב-. כדי להפעיל את ההפעלה האוטומטית של הפעולה, כבה את הכיריים והדלק אותם מחדש. 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה הפעלת התאורה אתה יכול להגדיר את הכירייים כך שיפעילו את האור אוטומטית בכל פעם שתפעיל את הכיריים. כדי לעשות זאת, קבע את המצב האוטומטי בין H1 ל- H6. התאורה על המכסה מכבה את עצמה 2 דקות לאחר כיבוי הכיריים. עיין בפרקי הבטיחות. 5.1 הפעולה FlexiBridge. אזור הבישול הגמיש באינדוקציה מורכב מארבעה חלקים. החלקים יכולים להשתלב ליצירת שני אזורי בישול בגדלים שונים, או ליצירת אזור בישול אחד גדול. בחר את שילוב האזורים על ידי בחירת המצב שמתאים לגודל כלי הבישול שבהם תרצה להשתמש. קיימים שלושה מצבים: סטנדרטי (מופעל אוטומטית כאשר מפעילים את הכיריים), גשר גדול וגשר מקסימלי. כדי לקבוע את הגדרת החום השתמש בשני פסי הפעלה שמאליים. מעבר בין המצבים כדי לעבור בין המצבים השתמש בשדה חיישן: בחר את המצב שמתאים לגודל ולצורה של כלי הבישול. כלי הבישול צריך לכסות ככל האפשר את האזור שנבחר. הנח את כלי הבישול באופן ממורכז על גבי האזור שנבחר! הנח את כלי הבישול שקוטר התחתית שלו קטן מ- 160 מ"מ באופן ממורכז על גבי מקטע יחיד mm הנח את כלי הבישול שקוטר התחתית שלו גדול מ- 160 מ"מ באופן ממורכז בין שני מקטעים. > 160 mm כאשר אתה עובר בין המצבים, הגדרת החום חוזרת להיות 0. קוטר ומיקום כלי הבישול

12 12 FlexiBridge 5.2 מצב סטנדרטי מצב זה פעיל כאשר אתה מפעיל את הכיריים. הוא מחבר את המקטעים לכדי שני אזורי בישול נפרדים. ניתן להגדיר את הגדרת החום לכל אחד מהאזורים בנפרד. השתמש בשני פסי הפעלה שמאליים. השתמש בשני פסי הפעלה שמאליים. הצבה נכונה של כלי הבישול: הצבה נכונה של כלי הבישול: כדי להשתמש במצב זה עליך להניח את כלי הבישול על גבי שלושת המקטעים המחוברים. אם תשתמש בכלי בישול קטן יותר מאשר שני מקטעים, התצוגה תראה האזור מכבה את עצמו. ולאחר 2 דקות הצבה לא נכונה של כלי הבישול: הצבה לא נכונה של כלי הבישול: FlexiBridge 5.4 מצב גשר FlexiBridge 5.3 מצב גשר גדול מקסימלי כדי להפעיל את המצב, לחץ על עד שתראה את מחוון המצב המתאים מופיע. מצב זה מחבר בין שלושה מקטעים אחוריים ליצירת אזור בישול אחד. האזור הקדמי הבודד אינו מחובר והוא פועל כאזור בישול נפרד. ניתן להגדיר את הגדרת החום לכל אחד מהאזורים בנפרד. כדי להפעיל את המצב, לחץ על עד שתראה את מחוון המצב המתאים מופיע. מצב זה מחבר בין כל המקטעים ליצירת אזור בישול אחד. כדי לקבוע את הגדרת החום, השתמש באחד מפסי ההפעלה השמאליים.

13 עברית 13 הגבוהה ביותר. תוכל להפחית את הגדרת החום אם תזיז את כלי הבישול למיקום האמצעי או האחורי. השתמש בסיר אחד בלבד כאשר אתה מפעיל פעולה זו. הצבה נכונה של כלי הבישול: כדי להשתמש במצב זה עליך להניח את כלי הבישול על גבי ארבעת המקטעים המחוברים. אם תשתמש בכלי בישול קטן יותר מאשר שלושה מקטעים, התצוגה תראה דקות האזור מכבה את עצמו. מידע כללי: 160 מ"מ הוא קוטר התחתית המינימלי של כלי בישול עבור פעולה זו. תצוגת הגדרת החום לפס ההפעלה האחורי השמאלי מראה את מיקום כלי הבישול על גבי אזור הבישול באינדוקציה. קדמי אמצעי,, אחורי. ולאחר 2 הצבה לא נכונה של כלי הבישול: PowerSlide 5.5 הפעולה פעולה זו מאפשרת לך לכוון את הטמפרטורה באמצעות הזזת כלי הבישול למיקום שונה על גבי אזור הבישול באינדוקציה. הפעולה מפצלת את אזור הבישול באינדוקציה לשלושה אזורים בעלי הגדרות חום שונות. הכיריים מזהים את מיקום של כלי הבישול ומכוונים את הגדרת החום בהתאם למיקום זה. ניתן להניח את כלי הבישול במיקום קדמי, אמצעי או אחורי. אם תניח את כלי הבישול במיקום הקדמי תקבל את הגדרת החום תצוגת הגדרת החום לפס ההפעלה הקדמי השמאלי מראה את הגדרת החום. כדי לשנות את הגדרת החום השתמש בפס ההפעלה הקדמי השמאלי. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את הפעולה, תקבל את הגדרת החום הקדמי, האחורי. למיקום האמצעי ו- למיקום למיקום

14 14 ניתן לשנות את הגדרת החום לכל אחד מהמיקומים בנפרד. הכיריים יזכרו את הגדרות החום שקבעת בפעם הבאה שתפעיל את הפעולה. שימוש בפעולה כדי להפעיל את הפעולה, הנח את כלי הבישול במיקום הנכון על גבי אזור הבישול. גע ב-. המחוון מעל הסמל מופעל. אם אינך מניח את כלי הבישול על גבי אזור הבישול, הסימן מופיע ולאחר 2 דקות אזור הבישול הגמיש באינדוקציה מוגדר ל- כיבוי הפעולה. להפסקת הפעולה, גע בסימן הגדרת החום ל- יכבה. או קבע את. המחוון שמעל לסמל 6. עצות וטיפים עיין בפרקי הבטיחות. 6.1 כלי בישול עבור אזורי בישול באינדוקציה, שדה אלקטרו-מגנטי חזק יוצר את החום בכלי הבישול במהירות רבה. יש להשתמש באזורי הבישול באינדוקציה עם כלי בישול מתאימים. החומר של כלי הבישול מתאים: ברזל יצוק, פלדה, ברזל מצופה אמייל, נירוסטה (פלדת אל-חלד), תחתית רב-שכבתית (עם סימון מתאים מהיצרן). לא מתאים: אלומיניום, נחושת, פליז, זכוכית, קרמיקה, פורצלן. כלי בישול מתאימים לבישול באינדוקציה אם: מעט מים רותחים מהר מאוד באזור שנקבעה בו הגדרת החום הגבוהה ביותר. מגנט נמשך לתחתית כלי הבישול. ההדפסה על אזור הבישול הגמיש באינדוקציה עשויה להתלכלך או לשנות את צבעה כתוצאה מהחלקת כלי הבישול. ניתן לנקות את האזור כרגיל. תחתית כלי הבישול צריכה להיות עבה ושטוחה כלל האפשר. מידות כלי הבישול אזורי הבישול באינדוקציה מתאימים עצמם למידות של תחתית כלי הבישול באופן אוטומטי, בגבול מסוים. יעילות אזור הבישול קשורה בקוטר של כלי הבישול. כלי בישול בקוטר קטן מהמינימום מקבל רק חלק מהעוצמה שנוצרת על ידי אזור הבישול. עיין בפרק "נתונים טכניים". 6.2 הרעשים במהלך ההפעלה אם אתה שומע: רעשי היסדקות: כלי הבישול עשוי מחומרים שונים (מבנה סנדוויץ'). רעשי שריקה: אתה משתמש באזור הבישול עם רמת עוצמה גבוהה וכלי הבישול עשוי מחומרים שונים (מבנה סנדוויץ'). המהום: אתה משתמש ברמת עוצמה גבוהה. תקתוק: מתרחשים ניתוקי חשמל. לחישה, זמזום: המאוורר פועל. הרעשים הם נורמליים ואינם מעידים על תקלה בכיריים. Öko Timer 6.3 (טיימר חסכוני) כדי לחסוך באנרגיה, המחמם של אזור הבישול כבה לפני הישמע צליל סיום הספירה לאחור של הטיימר. ההבדל בזמן הפעולה תלוי ברמה של הגדרת החום ובמשך פעולת הבישול. 6.4 דוגמאות לשימושי בישול הקשר בין הגדרת החום לבין צריכת החשמל של אזור הבישול אינו ליניארי. כאשר אתה מגביר את הגדרת החום, הגידול בצריכת החשמל של אזור הבישול לא יהיה ביחס ישר להגברת החום. משמעות הדבר היא שאזור הבישול עם הגדרת החום הבינונית משתמש בפחות מחצי מהעוצמה שלו. הנתונים בטבלה הנחייה בלבד. נועדו לשם

15 עברית 15 הגדרת חום לשימוש עבור: זמן (דקות) טיפים לשמירת חום המזון. כנדרש הנח מכסה על כלי הבישול. 1 - רוטב הולנדז, המסה: חמאה, 25-5 שוקולד, ג'לטין. ערבב מפעם לפעם מיצוק: חביתות מבושלות. רכות, ביצים יש לבשל עם מכסה. 3-1 בישול אורז ומנות על בסיס חלב, חימום ארוחות מוכנות. יש להוסיף לפחות כמות כפולה של נוזל לעומת כמות האורז, יש לערבב מנות על בסיס חלב באמצע התהליך. 5-3 אידוי ירקות, דגים, בשר יש להוסיף מספר כפות של נוזל בישול תפוחי אדמה. השתמש לכל היותר בכמות של ¼ ליטר מים עבור 750 גר' תפוחי אדמה. 9-7 בישול כמויות גדולות של מזון, תבשילים ומרקים. עד 3 ליטר נוזל ומרכיבים. 9-7 טיגון עדין: פרוסות שניצל, עגל ממולא מטוגן, לביבות, קציצות, נקניקיות, כבד, ביצים, פנקייקים, סופגניות. כנדרש הפוך בחלוף מחצית מהזמן טיגון לביבות, סטייק ירך, סטייקים הפוך בחלוף מחצית מהזמן הרתחת מים, בישול פסטה, בישול בשר (גולאש, צלי), טיגון בשמן עמוק. 14 הרתחת כמויות גדולות של מים. הפעולה 'כוח' מופעלת. 6.5 עצות וטיפים לפעולה Hob²Hood כאשר אתה מפעיל את הכיריים עם הפעולה: הגן על לוח המכסה מפני אור שמש ישיר. אל תכוון אור הלוגן ממוקד אל לוח המכסה. אל תכסה את לוח הכיריים. אל תקטע את האות המשודר בין הכיריים והמכסה (למשל באמצעות היד או ידית של כלי בישול). ראה תמונה. המכסה בתמונה הוא לשם הדגמה בלבד.

16 16 גם מכשירים נוספים הפועלים באמצעות שלט רחוק עלולים לחסום את האות. כדי להימנע מכך, אל תפעיל את השלט של המכשיר ואת הכיריים בו זמנית. כדי לראות את כל הטווח של מכסי כיריים שמתאימים לעבודה עם פעולה זו, עיין באתר שלנו. מכסי הכיריים של AEG שמתאימים לעבודה עם פעולה זו חייבים לשאת את הסמל. מכסי כיריים עם הפעולה Hob²Hood 7. שמירה וניקוי עיין בפרקי הבטיחות. 7.1 מידע כללי נקה את הכיריים לאחר כל שימוש. השתמש תמיד בכלי בישול עם תחתית נקייה. לשריטות או לכתמים כהים על פני השטח אין השפעה על אופן הפעולה של הכיריים. השתמש במנקה מיוחד המתאים למשטח הכיריים. השתמש במגרד מיוחד לזכוכית. 7.2 ניקוי הכיריים הסר מיד: פלסטיק שנמס, יריעות פלסטיק, סוכר ומזון המכיל סוכר. אם לא, הלכלוך עלול לגרום נזק לכיריים. היזהר מכוויות. הנח את המגרד המיוחד על משטח הזכוכית בזווית חדה והעבר את הלהב על פני השטח. הסר ברגע שהכיריים קרים מספיק: עיגולי אבנית, עיגולי מים, כתמי שומן, שינויי צבע במתכת המבריקה. נקה את הכיריים באמצעות בד לח וחומר ניקוי שאינו שוחק. לאחר הניקוי, נגב את הכיריים בבד רך. הסרת שינויי צבע בברק המתכתי: השצמש בתמיסה של מים עם חמץ ונקה את משטח הזכוכית במטלית לחה. 8. איתור תקלות עיין בפרקי הבטיחות. 8.1 מה לעשות אם... בעיה לא ניתן להפעיל או להשתמש בכיריים. סיבה אפשרית הכיריים לא מחוברים לאספקת החשמל או שהם מחוברים בצורה שגויה. הנתיך קופץ. נגעת בו-זמנית בשניים או יותר משדות החיישנים. תיקון בדוק אם הכיריים מחוברים היטב לאספקת החשמל. עיין בתרשים החיבורים. בדוק שהנתיך הוא הסיבה לתקלה. אם הנתיך קופץ שוב ושוב, צור קשר עם חשמלאי מוסמך. הפעל שוב את הכיריים וקבע את הגדרת החום בתוך פחות מ- 10 שניות. גע בשדה חיישן אחד בלבד.

17 עברית 17 בעיה סיבה אפשרית תיקון יש כתמי מים או שמן ההפעלה. על לחיצי נקה את לחיצי ההפעלה. נשמע כבים. נשמע כבים. צליל התראה והכיריים צליל התראה כשהכיריים הנחת משהו על אחד או יותר משדות החיישנים. הסר את החפץ משדות החיישנים.. הכיריים כבים. הנחת משהו על שדה החיישן הסר את החפץ משדה החיישן. מחוון החום השיורי אינו נדלק. האזור אינו חם לזמן קצר. כיוון שפעל רק אם האזור פעל מספיק זמן כדי להיות חם, פנה למרכז שירות מורשה. הפעולה Hob²Hood לא פועלת. כיסית את לוח הבקרה. הסר את החפץ מלוח הבקרה. פעולת 'חימום אוטומטי' אינה פועלת. האזור חם. הנח לאזור להתקרר במידה מספקת. נקבעה הגדרת החום הגבוהה ביותר. להגדרת החום הגבוהה ביותר יש עוצמה זהה לזו של הפעולה שנבחרה. הגדרת החום משתנה בין שתי דרגות חום. פעולת 'ניהול ההפעלה' פועלת. עיין בפרק "שימוש יומיומי". שדות החיישנים מתחממים. אין צליל כשנוגעים בשדות חיישני ההפעלה. אזור הבישול הגמיש באינדוקציה אינו מחמם את כלי הבישול. נדלק. כלי הבישול גדול מדי או שהנחת אותו קרוב מדי ללחיצי ההפעלה. הצלילים כבויים. כלי הבישול אינו ממוקם נכון באזור הבישול הגמיש באינדוקציה. הקוטר של תחתית כלי הבישול אינו מתאים לאפשרות המופעלת או למצב שלה. 'כיבוי אוטומטי' מופעל. הנח כלי בישול גדולים באזורי הבישול האחוריים במידת האפשר. הפעל את הצלילים. עיין בפרק "שימוש יומיומי". הנח את כלי הבישול במיקום נכון באזור הבישול הגמיש באינדוקציה. המיקום של כלי הבישול תלוי באפשרות המופעלת או במצב שלה. עיין בפרק "אזור הבישול הגמיש באינדוקציה". השתמש בכלי בישול בקוטר מתאים לאפשרות המופעלת או למצב שלה. השתמש בכלי בישול עם קוטר קטן יותר מ- 160 מ"מ בחלק יחיד של אזור הבישול הגמיש באינדוקציה. עיין בפרק "אזור הבישול הגמיש באינדוקציה". כבה את הכיריים והפעל אותם מחדש.

18 18 בעיה נדלק. נדלק. ומספר נדלקים. נדלק. סיבה אפשרית 'התקן בטיחות ילדים' או פעולת 'נעילה' מופעלים. אין כלי בישול על האזור. כלי הבישול אינו מתאים. קוטר התחתית של כלי הבישול קטן מדי עבור האזור. הפעולה FlexiBridge מופעלת. חלק אחד או יותר השייך למצב של האפשרות המופעלת אינו מכוסה על ידי כלי הבישול. הפעולה PowerSlide מופעלת. שני סירים מוצבים על גבי אזור הבישול הגמיש באינדוקציה. יש שגיאה בכיריים. יש שגיאה בכיריים מכיוון שכלי הבישול הורתח עד שהתרוקן. מתבצע כיבוי אוטומטי ומופעלת ההגנה מפני התחממות יתר של האזורים. תיקון עיין בפרק "שימוש יומיומי". הנח כלי בישול על האזור. השתמש בכלי בישול מתאים. עיין בפרק "עצות וטיפים". השתמש בכלי בישול במידות מתאימות. עיין בפרק "נתונים טכניים". הנח את כלי הבישול על מספר החלקים המתאים למצב של האפשרות המופעלת או שנה את מצב האפשרות. עיין בפרק "אזור הבישול הגמיש באינדוקציה". השתמש בסיר אחד בלבד. עיין בפרק "אזור הבישול הגמיש באינדוקציה". נתק את הכיריים מאספקת החשמל למשך זמן מה. נתק את הנתיך ממערכת החשמל של הבית. חבר אותו מחדש. אם נדלק שוב, פנה למרכז שירות מוסמך. כבה את הכיריים. הסר את כלי הבישול החם. לאחר כ- 30 שניות, הפעל מחדש את האזור. אם כלי הבישול היה הבעיה, הודעת השגיאה נעלמת מהתצוגה. מחוון החום השיורי עשוי להישאר דולק. הנח לכלי הבישול להתקרר במידה מספקת. בדוק אם כלי הבישול שלך מתאים לשימוש עם הכיריים. עיין בפרק "עצות וטיפים". 8.2 אם אינך מצליח למצוא פתרון... אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעצמך, צור קשר עם המפיץ או עם מרכז שירות מוסמך. מסור את הנתונים מתווית הנתונים. מסור גם את הקוד בן שלוש האותיות והספרות של הזכוכית הקרמית (בפינת משטח הזכוכית) ואת הודעת השגיאה שנדלקת. ודא שהפעלת את הכיריים כהלכה. אם לא, שירות הטכנאי או המשווק, לא יהיה חינם, גם במסגרת תקופת האחריות. ההוראות לגבי מרכז השירות ותנאי האחריות מופיעים בחוברת האחריות.

19 עברית התקנה עיין בפרקי הבטיחות. 9.1 לפני ההתקנה לפני התקנת הכיריים, רשום את הנתונים הבאים מתווית הנתונים. תווית הנתונים נמצאת בתחתית הכיריים. מספר סידורי... נכונה, ובאופן המבטיח כי משטחי העבודה עומדים בתקנים. 9.3 כבל חיבור הכיריים מגיעים עם כבל חיבור. כדי להחליף את כבל המתח הפגום השתמש בסוג כבל המתח הבא (או מתקדם יותר):.H05V2V2-F T min 90 C פנה למרכז השירות המקומי שלך. 9.2 כיריים בילט-אין יש להשתמש בכיריים המובנים רק לאחר הרכבת הכיריים ביחידות המובנות בצורה 9.4 הרכבה min. 500mm min. 50mm min. 2mm min. 2 mm min. 2 mm A B A B > 20 mm < 20 mm A 12 mm 28 mm 38 mm B 57 mm 41 mm 31 mm min. 500 mm A 12 mm 28 mm 38 mm B 57 mm 41 mm 31 mm min. 500 mm min 30 mm

20 מ[ 20 min. 38 mm min. 2 mm R 5mm min. 55mm mm mm min. 12 mm min. 2 mm 10. נתונים טכניים 10.1 לוחית דירוג PNC וולט הרץ תוצרת גרמניה 7.4 קילוואט דגם HKP65410FB סוג 60 GAD CL AU אינדוקציה 7.4 קילוואט מס"ד... AEG 10.2 מפרט אזורי בישול אזור בישול עוצמה נומינלית (הגדרת חום מירבית) [וואט] הפעולה 'כוח' [וואט] הפעולה 'כוח' משך זמן מרבי [דקות] קוטר כלי הבישול "מ] ,500 קדמי ימני 1,400

21 מ[ עברית 21 אזור בישול עוצמה נומינלית (הגדרת חום מירבית) [וואט] הפעולה 'כוח' [וואט] הפעולה 'כוח' משך זמן מרבי [דקות] קוטר כלי הבישול "מ] ,800 אחורי ימני 1,800 מינימום ,200 אזור בישול גמיש 2,300 באינדוקציה עוצמת אזורי הבישול יכולה להשתנות בטווח קטן מהנתונים שבטבלה. היא משתנה בהתאם לחומר והמידות של כלי הבישול. 11. יעילות אנרגיה 11.1 מידע על המוצר לפי תקן EU 66/2014 לקבלת תוצאות בישול אופטימליות השתמש בכלי בישול שאינם גדולים יותר מהקוטר בטבלה. HKP65410FB זיהוי דגם סוג כיריים מספר אזורי בישול כיריים בילט-אין 2 1 מספר אזורי בישול טכנולוגיית חימום קוטר אזורי בישול מעוגלים (Ø) קדמי ימני אחורי ימני אינדוקציה 14.5 ס"מ 18.0 ס"מ L 45.3 ס"מ W 21.5 ס"מ ואט-שעה לק"ג ואט-שעה לק"ג אורך (L) ורוחב (W) של אזור הבישול צריכת חשמל לכל אזור בישול (EC electric cooking) צריכת חשמל של אזור הבישול (EC electric cooking) צריכת חשמל של הכיריים (EC electric hob) שמאל קדמי ימני אחורי ימני שמאל ואט-שעה לק"ג ואט-שעה לק"ג - EN מכשירי בישול חשמליים ביתיים - חלק 2: כיריים - שיטות למדידת ביצועים 11.2 חיסכון בחשמל תוכל לחסוך בחשמל במהלך תפעל על פי העצות הבאות. בישול יומיומי אם כשאתה מחמם מים, השתמש אך ורק בכמות הנחוצה לך. אם ניתן, הנח תמיד את המכסים על כלי הבישול. לפני הפעלת איזור הבישול, הנח עליו את כלי הבישול. הנח את כלי הבישול הקטנים יותר על אזורי הבישול הקטנים יותר. הנח את כלי הבישול בדיוק במרכז אזור הבישול. השתמש בחום השיורי כדי לשמור על חום המזון או להמסה.

22 * הגנת הסביבה מחזר את החומרים הנושאים את הסמל. השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשליך מכשירים הנושאים את הסמל לפסולת הביתית. החזר את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות העירונית שלך.

23 עברית 23

24 A

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc הוראות הפעלה כיריים קרמים KM 5600 KM 5607 KM 5617 Y M-Nr.07 570 840 חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לכיריים. תוכן העניינים 4 4 4 5 6 8 9

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

Microsoft Word - Electrolux dryer EDH3786GDW trns.doc

Microsoft Word - Electrolux dryer EDH3786GDW trns.doc הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסור דגם EDH3786GDW יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק. אריה, פ"ת מיקוד 49130 שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5-000-000* www.miniline.com 2 אנחנו חושבים עליכם

קרא עוד

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc SAF 86 SAF 860 מדריך להפעלה והתקנה תנור עומד משולב לקוחות יקרים, התנור המשולב פשוט במיוחד לשימוש ויעיל מאוד. לאחר קריאת המדריך, השימוש בתנור יהיה קל. לפני שהתנור נארז ועזב את מפעל הייצור, בטיחותו ותפקודו

קרא עוד

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: מעוז הקור טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט 1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל 46 7136-020 מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל. 1-700-50-6001 04-8410888, שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד. 10167 חיפה 32290 טל: 6270304-04 פארק תעשייה דרום, קיסריה ת"ד 3542 מיקוד

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה מדיח כלים דגם SN55M536EU הוראות הפעלה והתקנה לקוחות נכבדים, הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מדיח כלים של חברת סימנס. הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Microsoft Word - OVEN BQ1 D4T093. trns.doc

Microsoft Word - OVEN BQ1 D4T093. trns.doc הוראות התקנה, שימוש ותחזוקה לתנור גומחה דגם: BQ1 D4T093 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung תודה על

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מפרט מיני קבריו החדשה

מפרט מיני קבריו החדשה THE NEW. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות S מרכב 4 / 2 4 / 2 מספר דלתות / מושבים 1,414 / 1,727 / 3,850 1,415 / 1,727 / 3,821 אורך / רוחב / גובה מ מ / מ מ / מ מ 1,932 1,932 רוחב כולל מראות מ מ 10.8 / 2,495

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

Rinnai

Rinnai מייבש כביסה על גז )גפ"מ( הוראות הפעלה דגמים: RDT-400 RDT-600 עדכון גרסה אחרון: 81 ספטמבר 7002 מניעת שריפות הוראות בטיחות זהירות בשימוש אזהרה נא לא לשים או להשתמש במוצרים נפיצים ודליקים כגון תרסיסים, בנזין

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד