Title

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Title"

תמליל

1 EIV744 כיריים הוראות שימוש HE

2 2 תוכן 1. מידע על בטיחות הוראות בטיחות תיאור המוצר שימוש יומיומי עצות וטיפים שמירה וניקוי איתור תקלות התקנה נתונים טכניים יעילות אנרגיה אנחנו חושבים עליך תודה על שרכשת מכשיר של.Electrolux בחרת במוצר המביא עמו ניסיון מקצועי וחדשנות המאפיינים אותנו מזה עשרות שנים. בתכנון המוצר הקפדנו שיהיה מתוחכם ואופנתי, ובעיקר - חשבנו עליך. לכן, בכל פעם שתבחר להשתמש בו, תוכל לדעת לבטח שהתוצאות יהיו נהדרות. ברוך הבא אל.Electrolux בקר באתר האינטרנט שלנו כדי: שירות לקוחות לקבלת עצות הנוגעות לשימוש, עלונים, עזרה לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב לרכוש אביזרים, חלקים מתכלים בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות: עוד יותר: וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך: השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים. בעת הפנייה למרכז השירות המורשה, ודא כי ברשותך הנתונים הבאים: הדגם, מספר המוצר,(PNC) המספר הסידורי. ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג. אזהרה / זהירות - נתוני בטיחות מידע כללי ועצות מידע סביבתי התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה.1 מידע על בטיחות לפני ההתקנה והשימוש במכשיר, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון. שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח ונגיש, לשימוש עתידי.

3 3 1.1 בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש. יש להרחיק ילדים מגיל 3 עד 8 וכן אנשים הסובלים ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד, אלא אם כן הם תחת פיקוח צמוד. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3, אלא אם כן הם בפיקוח צמוד. אין להתיר לילדים לשחק במכשיר. הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם כנדרש. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר כאשר הוא פועל או כאשר הוא מתקרר. חלק מהחלקים חמים. אם יש במכשיר התקן לבטיחות ילדים, יש להפעיל אותו. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה. 1.2 בטיחות כללית אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים בו מתחממים במהלך ההפעלה. יש להיזהר שלא לגעת בחלקים שמתחממים. אין להפעיל את המכשיר באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת נפרדת להפעלה-מרחוק. אזהרה: בישול על כיריים ללא השגחה עם שמן או שומן יכול להיות מסוכן ועלול לגרום לדליקה. לעולם אין לנסות ולכבות דליקה באמצעות מים, אלא לכבות את המכשיר ולכסות את הלהבה - למשל באמצעות מכסה או בעזרת שמיכת כיבוי. זהירות: יש לפקח על תהליך הבישול. יש לפקח באופן רצוף גם על תהליכי בישול קצרים. אזהרה: סכנת אש: אין לאחסן חפצים ועצמים על גבי משטחי הבישול. אין להניח על משטח הכיריים חפצים מתכתיים, כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים, מכיוון שהם עלולים להתלהט. אין להשתמש בניקוי קיטור לניקוי המכשיר. עברית

4 לאחר השימוש, כבה את להבת הכיריים בעזרת הפקד, ואל תסמוך על גלאי המחבת. אם קיים סדק על פני המשטח הקרמי / משטח הזכוכית, כבה את המכשיר ונתק אותו מרשת החשמל. במקרה שהמכשיר מחובר לרשת החשמל ללא תקע, באמצעות חיבת חיבורים, הוצא את הנתיך כדי לנתק את המכשיר מהזנת המתח. בכל מקרה, צור קשר עם מרכז השירות המורשה. אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, איש שירות מורשה, או גורמים מוסמכים מסוגם, כדי למנוע סכנה. אזהרה: השתמש רק במגני כיריים שעוצבו על-ידי היצרן של מכשיר הבישול, או שהיצרן מציין בהוראות השימוש שהם מתאימים, או במגני הכיריים המשולבים במכשיר. השימוש במגנים שאינם מתאימים עלול לגרום לתאונות. 2. הוראות בטיחות 2.1 התקנה התקנת המכשיר תיעשה ידי אדם מוסמך. סכנה לפציעה או למכשיר. רק על גרימת נזק פנימה, שכן אלה עלולים לגרום נזק למאווררים או למערכת הקירור. השאר מרווח של 2 ס"מ לפחות בין תחתיתו של המכשיר לבין פריטים שמאוחסנים במגירה. 2.2 חיבור למקור חשמל 4 סלק את כל חלקי האריזה. אין להתקין מכונה שניזוקה או להשתמש בה. פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה. שמור על מרחקי המינימום ממכשירים אחרים. היזהר תמיד בעת הזזת המכונה, שכן היא כבדה. השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות. אטום את משטחי החיתוך עם חומר איטום למניעת לחות שתגרום להתנפחות. הגן על תחתית המכשיר מאדים ולחות. אין להתקין את המכשיר בצמידות לדלת או מתחת לחלון. כך ניתן למנוע נפילה של כלי בישול חמים מעל המכשיר כאשר פותחים דלת או חלון. בתחתית כל מכשיר מותקנים מאווררי קירור. אם המכשיר מותקן מעל למגירה: אל תאחסן במגירה שום פריטים קטנים או גיליונות נייר שעלולים להישאב קיימת סכנת שריפה והתחשמלות. כל החיבורים החשמליים צריכים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך. יש להאריק את המכשיר. לפני ביצוע כל פעולה, ודא שהמכשיר מנותק ממקור המתח. ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של רשת החשמל הביתית. ודא שהמכשיר מותקן כראוי. כבל מתח או תקע חשמלי (אם קיים) רופפים או לא תואמים עלולים לגרום להתחממות חיבור הקצה. השתמש בכבל המתח החשמלי המתאים. אין לאפשר היווצרות של קשרים בכבלי החשמל. ודא שמותקנת הגנה מפני התחשמלות. יש להשתמש בהתקן ההידוק להתקנת הכבל. ודא שכבל המתח או התקע (אם קיים) אינם באים במגע עם המכשיר הלוהט או עם כלי

5 5 בישול לוהטים, כאשר אתה מחבר את המכשיר לשקעים הסמוכים. אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים מאריכים. היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל (אם קיים). צור קשר עם מרכז השירות המורשה שלנו או פנה לחשמלאי להחלפת כבל מתח שניזוק. התקני ההגנה מהתחשמלות של רכיבי חשמל חשופים או רכיבים מצופי בידוד חייבים להיות מחוזקים באופן שאינו מאפשר להסיר אותם ללא שימוש בכלים. חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה. אם שקע החשמל רופף, אל תחבר אליו את התקע. אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הקפידו תמיד למשוך את התקע. השתמש רק בהתקני בידוד מתאימים: קו חשמל המגן מפני נפילת מתח, נתיכים (נתיכי הברגה המנותקים מהמחזיק), מפסקי דלף וממסרי מגע. על תשתית החשמל להיות מצוידת בהתקן בידוד המאפשר את ניתוק כל הקטבים של המכשיר מאספקת החשמל. על מכשיר הבידוד לכלול שקע בעל פתחים ברוחב מינימלי של 3 מ"מ. 2.3 שימוש סכנה לפציעה, כוויה או התחשמלות. יש להסיר את כל האריזות, התוויות וסרטי המגן (אם ישנם) לפני השימוש הראשון. המכונה נועדה לשימוש בסביבה ביתית. אין לבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכונה. ודא שפתחי האוורור אינם חסומים. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת פעולתו. העבר את אזור הבישול למצב "כבוי" לאחר כל שימוש. אין לסמוך על גלאי המחבת. אל תניח סכו"ם ומכסי סירים על אזורי הבישול. הם עשויים להתחמם. אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות או כאשר הוא בא במגע עם מים. אין להשתמש במכשיר כמשטח עבודה או כמשטח אחסון. אם פני השטח של המכשיר סדוקים, נתק מיד את המכשיר מהחשמל. הדבר נועד למנוע התחשמלות. משתמשים בעלי קוצב לב צריכים לשמור על מרחק מינימלי של 30 ס"מ מאזורי הבישול ההשראתי כאשר המכשיר פועל. כאשר אתה מניח מזון בתוך שמן חם, הוא עלול להתיז. קיימת סכנת שריפה ופיצוץ שומנים ושמן מחוממים עלולים לשחרר אדים דליקים. הרחק אש או חפצים חמים משומנים ושמנים כשאתה מבשל איתם. האדים שמשתחררים משמן חם מאוד עלולים לגרום לבעירה ספונטנית. שמן משומש, שעשוי להכיל שאריות מזון, יכול לגרום לשריפה בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר שמן בשימוש ראשון. אין להכניס למכשיר או להניח בקרבתו מוצרים או פריטים דליקים הספוגים בחומרים דליקים. סכנה לגרימת נזק למכשיר. אין להניח כלי בישול חמים על לחיצי ההפעלה. אל תניח מכסה לוהט של סיר על גבי משטח הזכוכית של הכיריים. אין להניח לכלי הבישול להתחמם ללא תוכן. היזהר שלא ייפלו חפצים או כלי בישול על המכשיר. המשטח עלול להינזק. אין להפעיל את אזורי הבישול עם כלי בישול ריקים או ללא כלי בישול. אין להניח נייר אלומיניום על המכשיר. כלי בישול מברזל יצוק, אלומיניום או עם תחתית פגומה עלולים לגרום לשריטות על הזכוכית / הזכוכית הקרמית. יש להקפיד להרים חפצים אלה כאשר מזיזים אותם על משטח הבישול. המכשיר נועד לשימושי בישול בלבד. אין להשתמש במכשיר למטרות אחרות, כמו למשל חימום החדר. 2.4 שמירה וניקוי יש לנקות את המכשיר בקביעות כדי למנוע בלאי של חומרי פני השטח. כבה את המכשיר והנח לו להתקרר לפני הניקוי. נתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני טיפולי תחזוקה. אין להשתמש בתרסיס מים או בקיטור לניקוי המכשיר. יש לנקות את המכשיר בעזרת סמרטוט רך ולח. יש להשתמש רק בחומרי ניקוי ניטרליים. אין להשתמש במוצרים שוחקים, עברית

6 כריות ניקוי שוחקות, ממיסים או חפצי מתכת. 2.5 שירות כדי לתקן את המכשיר, צור קשר עם מרכז שירות מורשה. השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים. 2.6 סילוק קיימת סכנה לפציעה או חנק. צור קשר עם הרשות המקומית לקבלת מידע על הדרך המתאימה לסילוק המכשיר. נתק את המכשיר מאספקת החשמל. חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה וסלק אותו תיאור המוצר 3.1 מתווה משטח הבישול אזור בישול באינדוקציה לוח הבקרה פריסת לחיצי ההפעלה השתמש בשדות החיישנים יש להפעיל להפעלת המכשיר. התצוגות, המחוונים והצלילים מורים אילו פעולות

7 עברית 7 שדה חיישן פעולה הערה הפעלה / כיבוי להפעלה וכיבוי של הכיריים. 1 נעילה ילדים / התקן נעילה מפני לנעילה/פתיחה של לחיצי ההפעלה. 2 להפעלה וכיבוי של הפעולה. Bridge 3 תצוגת הגדרת החום והטיימר להצגת הגדרת החום והזמן בדקות. - 4 לבחירת פעולת הטיימר. - 5 כדי להאריך או לקצר את הזמן. - / 6 CountUp Timer כדי להראות שהפעולה פועלת. 7 טיימר קוצב זמן / טיימר כדי להראות שהפעולה פועלת. 8 להפעלה וכיבוי של הפעולה. PowerBoost 9 פס ההפעלה לקביעת הגדרת חום להפעלה וכיבוי של המצב הידני של הפעולה. Hob²Hood 11 השהיה להפעלה וכיבוי של הפעולה תצוגות הגדרת חום תצוגה תיאור אזור הבישול כבוי. אזור הבישול פועל. השהיה מופעל. - חימום אוטומטי מופעל. PowerBoost מופעל. ישנה תקלה. OptiHeat Control חום / חום שיורי. נעילה /התקן נעילה מפני ילדים מופעל. (מחוון חום שיורי 3 שלבים) : המשך לבשל / שמור + ספרה / / כלי בישול הבישול. התנור ייכבה מופעל. לא מתאים, או קטן מדי, או שכלל לא הונח כלי בישול על אזור

8 OptiHeat Control 3.4 (מחוון חום שיורי 3 שלבים) אזורי הבישול ההשראתי יוצרים את החום הדרוש לתהליך הבישול ישירות בתחתית כלי הבישול. הזכוכית הקרמית מתחממת מהחום של כלי הבישול. / / קיימת סכנה לכוויות מהחום השיורי. המחוון מציג את דרגת החום השיורי. 4. שימוש יומיומי עיין בפרקי '"בטיחות". 4.1 הפעלה וכיבוי גע ב- למשך שנייה אחת ולכבות את הכיריים. 4.2 התנור ייכבה כדי להפעיל הפעולה מכבה את הכיריים באופן אוטומטי אם: כל אזורי הבישול כבויים, אינך קובע את הגדרת החום לאחר הפעלת הכיריים, אתה שופך משהו או מניח משהו על לוח הבקרה למשך יותר מ- 10 שניות (מחבת, בד וכו'). נשמע צליל התראה והכיריים כבים. הסר את החפץ או נקה את לחיצי ההפעלה. הכיריים נעשים חמים מדי (למשל, כאשר סיר רותח ללא תוכן). הנח לאזור הבישול להתקרר לפני שתשתמש שוב בכיריים. אתה משתמש בכלי בישול שאינו מתאים. הסמל נדלק ואזור הבישול כבה אוטומטית לאחר 2 דקות. אינך מכבה את אזור הבישול או משנה את הגדרת החום. לאחר זמן מה נדלק והכיריים כבים. היחס בין הגדרת החום לבין זמן כיבוי הכיריים לאחר סיום הבישול: 4.3 הגדרת החום לקביעה או שינוי של הגדרת החום: גע בפס ההפעלה בהגדרת החום המתאימה או העבר את האצבע על פס ההפעלה עד שתגיע להגדרת החום הנכונה. 4.4 שימוש באזורי הבישול הנח את כלי הבישול במרכז האזור שנבחר. אזורי הבישול ההשראתי מתאימים עצמם למידות של תחתית כלי הבישול באופן אוטומטי. ניתן לבשל בכלי בישול גדול שמונח על שני אזורי בישול בו זמנית. כלי הבישול חייב לכסות את המרכז של שני האזורים אבל לא לבלוט מעבר לסימון האזור. אם כלי הבישול ממוקם בין שני המרכזים, פעולת הגשר לא תופעל. 8 הגדרת חום הכיריים כבים לאחר 6 שעות 5 שעות 4 שעות 1.5 שעות 3-1,

9 עברית 9 עיין בפרק "נתונים טכניים". Bridge 4.5 הפעולה מופעלת כאשר סיר מכסה את מרכזיהם של שני האזורים. פעולה זו מחברת בין שני אזורי פועלים כאחד. בישול והם ראשית קבע את הגדרת החום עבור אחד מאזורי הבישול. כדי להפעיל את הפעולה לאזורי הבישול השמאלי/ימני: גע ב- /. כדי לקבוע או לשנות את הגדרת החום, גע באחד מחיישני ההפעלה השמאלי/ימני. לכיבוי הפעולה: גע ב- פועלים באופן עצמאי. 4.6 חימום אוטומטי / ). אזורי הבישול הפעל פעולה זו כדי להשיג את הגדרת החום הנדרשת בזמן קצר יותר. כאשר היא מופעלת, האזור מופעל ברמה הגבוהה ביותר בהתחלה, ואחר כך ממשיך לבשל ברמת החימום המבוקשת. כדי להפעיל את הפעולה, אזור הבישול חייב להיות קר. כדי להפעיל את הפעולה לאזור בישול: גע ב- נדלק). גע מיד בהגדרת החום המבוקשת. לאחר 3 שניות נדלק. לכיבוי הפעולה: שנה את הגדרת החום. PowerBoost 4.7 פעולה זו מעבירה יותר כוח זמין לאזורי הבישול באינדוקציה. ניתן להפעיל את הפעולה הזו על אזור הבישול באינדוקציה רק לפרק זמן מוגבל. לאחר הזמן הזה, אזור הבישול באינדוקציה חוזר באופן אוטומטי להגדרת החום הגבוהה ביותר. כדי להפעיל את הפעולה לאזור בישול: גע ב-. הסימן נדלק. לכיבוי הפעולה: שנה את הגדרת החום. 4.8 טיימר ניתן להגדיר פעולת מונה אחת לכל אחד מאזורי הבישול בנפרד. כדי להגדיר פעולת מונה לאזורים שבצד השמאלי, השתמש במונה בצד שמאל, ולאזורים שבצד הימני, השתמש במונה בצד ימין. טיימר קוצב זמן ניתן להשתמש בפעולה זו כדי לקבוע את משך פעולתו של אזור בישול במהלך סבב בישול יחיד. ראשית יש להגדיר את מידת החום ולאחר מכן להגדיר את הפעולה. כדי להפעיל את הפעולה או לשנות את הזמן: גע שוב ושוב במהירות ב- עד שהמחוון של אזור בישול מסוים יידלק בתצוגה. אחר כך גע ב- או ב- כדי לקבוע את הזמן (00-99 דקות). הפעולה תחל אוטומטית לאחר 4 שניות. יידלק בתצוגה. כדי להפעיל את פעולת המונה עבור האזור השני באותו הזוג, במהירות. לחץ על 3 פעמים כאשר הזמן נגמר, מושמע צליל והספרות 00 מהבהבות. לחץ על לצפייה בזמן שנותר: גע ב-. כדי להפסיק את הצליל. לכיבוי הפעולה: בחר את אזור הבישול המבוקש בעזרת ואחר כך גע ב- שנותר נספר לאחור עד 00. הסמל. הזמן כבה. CountUp Timer (טיימר קדימה) ניתן להשתמש בפעולה זו כדי לעקוב אחר משך הפעולה של אזור בישול. להפעלת הפעולה: לאזור הבישול הראשון מתוך זוג אזורים, גע ב- פעמיים במהירות. הפעולה מתחילה באופן אוטומטי כאשר נדלק. כדי להפעיל את פעולת המונה עבור האזור השני במהירות. באותו הזוג, גע ב- 4 פעמים

10 כדי לראות כמה זמן אזור הבישול פועל: גע ב-. התצוגה תראה את הזמן, ואחר כך בדקות. לכיבוי הפעולה: בחר את אזור הבישול המבוקש בעזרת יכבה. ואחר כך גע ב- בתחילה בשניות. הסמל טיימר ניתן להשתמש בפעולה הזו בתור טיימר כאשר הכיריים מופעלים אך אזורי הבישול לא פועלים. להפעלת הפעולה: גע שוב ושוב במהירות ב- עד שהמחוון של אזור בישול מסוים יידלק בתצוגה. גע ב- או ב- כדי להגדיר את הזמן. הפעולה תחל אוטומטית לאחר 4 שניות. יידלק בתצוגה. כאשר הזמן נגמר, מושמע צליל והספרות 00 מהבהבות. לחץ על 4.9 השהיה כדי להפסיק את הצליל. לפעולה אין כל השפעה על פעולת אזורי הבישול. הפעולה הזו קובעת את כל אזורי הבישול הפועלים להגדרת החום הנמוכה ביותר. כאשר פעולה זו מופעלת, כל שאר הסמלים בלוח לחיצי ההפעלה נעולים. הפעולה אינה מפסיקה את פעולות הטיימר. גע ב- כדי להפעיל את הפונקציה. נדלק.עוצת החום מונמכת ל- 1. לכיבוי הפעולה גע ב- הקודמת נדלקת נעילה קבע ראשית את הגדרת החום. להפעלת הפעולה: גע ב-. שניות.הטיימר ממשיך לפעול. לכיבוי הפעולה: גע ב- הקודמת נדלקת.. עוצמת החום. הגדרת החום נדלק למשך 4 כשאתה מכבה את הכיריים, אתה מכבה גם את הפעולה הזו התקן נעילה מפני ילדים פעולה זו מונעת הפעלה של הכיריים בשוגג. להפעלת הפעולה: הפעל את הכיריים עם אל תקבע את הגדרת החום. גע ב- שניות. נדלק. כבה את הכיריים עם לכיבוי הפעולה: הפעל את הכיריים עם תקבע את הגדרת החום. גע ב- שניות. נדלק. כבה את הכיריים עם. במשך 4.. אל במשך 4. כדי לעקוף את הפעולה עבור פעולת בישול אחת בלבד: הפעל את הכיריים עם. נדלק. גע ב- למשך 4 שניות. קבע את הגדרת החום בתוך 10 שניות. ניתן להפעיל את הכיריים. כשאתה מכבה את הכיריים עם הפעולה פועלת שוב. OffSound Control 4.12 (הפסקת הצלילים והפעלתם) כבה את הכיריים. גע ב- התצוגה נדלקת ונכבית. גע ב- למשך 3 שניות. למשך 3 שניות. או נדלק. גע ב- של הטייימר ובחר אחת מהאפשרויות הבאות: - הצלילים כבויים - הצלילים מופעלים כדי לוודא את הבחירה שלך המתן עד שהכיריים כבים באופן אוטומטי. כאשר הפעולה מוגדרת ל- הצלילים רק כאשר:, ניתן לשמוע את אתה נוגע ב- טיימר יורד טיימר קוצב זמן יורד אתה מניח משהו על לחיצי ההפעלה. ניתן לנעול את לחיצי ההפעלה בזמן שאזורי 4.13 ניהול ההפעלה הבישול פועלים. הדבר מונע שינוי לא מכוון של הגדרת החום אזורי הבישול מקובצים על פי המיקום ומספר הפאזות בכיריים. ראה איור. לכל פאזה יש טעינת חשמל מרבית של 3,700 וואט. הפעולה מחלקת את הכוח בין אזורי בישול שמחוברים לאותה הפאזה. הפעולה מופעלת כאשר טעינת החשמל הכוללת של אזורי הבישול המחוברים לפאזה בודדת עולה על 3,700 וואט. הפעולה מפחיתה את הכוח לאזורי בישול אחרים שמחוברים לאותה הפאזה.

11 11 תצוגת הגדרת החום עבור האזורים המופחתים משתנה בין שתי רמות. Hob²Hood 4.14 זוהי פעולה אוטומטית מתקדמת אשר יוצרת חיבור בין הכיריים למכסה מיוחד. גם בכיריים וגם במכסה מותקן משדר אותות אינפרה-אדום. מהירות המאוורר מוגדרת באופן אוטומטי על בסיס הגדרת המצב והטמפרטורה של כלי הבישול החם ביותר על הכיריים. בנוסף, ביכולתך להפעיל את המאוורר מהכיריים באופן ידני. במרבית המכסים, מערכת השלט-רחוק מוגדרת במצב לא פעיל. הפעל אותה לפני השימוש בפעולה. למידע נוסף, עיין במדריך המשתמש של המכסה. הפעת הפעולה באופן אוטומטי כדי להפעיל את הפעולה באופן אוטומטי, קבע את המצב האוטומטי בין H1 ל- H6. הכיריים מוגדרים בתחילה במצב H5.המכסה מגיב בכל פעם שמפעילים את הכיריים. הכיריים מזהות את טמפרטורת כלי הבישול באופן אוטומטי ומתאימות את מהירות המאוורר. מצבים אוטומטים תאורה אוטומטי ת רתיחה 1) טיגון 2) מצב H0 מצב H1 מצב H2 (3 מצב H3 כבוי פועל פועל פועל כבוי כבוי מהירות מאוורר 1 כבוי כבוי כבוי מהירות מאוורר 1 מהירות מאוורר 1 תאורה אוטומטי ת רתיחה 1) טיגון 2) מצב H4 מצב H5 מצב H6 פועל פועל פועל מהירות מאוורר 1 מהירות מאוורר 1 מהירות מאוורר 2 מהירות מאוורר 1 מהירות מאוורר 2 מהירות מאוורר 3 1) הכיריים מזהות את תהליך הרתיחה ומפעילות את מהירות המאוורר בהתאם למצב האוטומטי. 2) הכיריים מזהות את תהליך הטיגון ומפעילות את מהירות המאוורר בהתאם למצב האוטומטי. 3) מצב זה מפעיל את המאוורר ואת התאורה ואינו תלוי בטמפרטורה. שינוי המצב האוטומטי 1. כבה את המכונה גע ב- וכבה. גע ב- גע ב- למשך 3 שניות. התצוגה נדלקת למשך 3 שניות. מספר פעמים עד ש- גע ב- של הטיימר אוטומטי. יידלק. כדי לבחור מצב כדי להפעיל את המכסה ישירות מלוח המכסה, כבה את המצב האוטומטי של הפעולה. כשתגמור לבשל ותכבה את הכיריים, מאוורר המכסה עשוי להמשיך לפעול עוד זמן מה. בתום פרק זמן זה, המערכת תכבה את המאוורר באופן אוטומטי ותמנע ממך להפעיל את המאוורר בטעות למשך 30 השניות הבאות. מפעיל את מהירות המאוורר באופן ידני בנוסף, ניתן לתפעל את הפעולה ידנית. כדי לעשות זאת, גע ב- כאשר הכיריים פועלות. לחיצה זו מכבה את ההפעלה האוטומטית של הפעולה ומאפשרת לך לשנות את מהירות המאוורר ידנית. כאשר אתה לוחץ על אתה מעלה את מהירות המאוור בדרגה אחת. כשתגיע לרמה אינטנסיבית ותלחץ שוב על, תקבע את מהירות המאוורר לרמה 0 ותכבה את מאוורר המכסה. כדי להפעיל את המאוורר שוב במהירות מאוורר 1 גע ב-. עברית

12 12 כדי להפעיל את ההפעלה האוטומטית של הפעולה, כבה את הכיריים והדלק אותם מחדש. הפעלת התאורה אתה יכול להגדיר את הכירייים כך שיפעילו את האור אוטומטית בכל פעם שתפעיל את הכיריים. כדי לעשות זאת, קבע את המצב האוטומטי בין H1 ל- H6. התאורה על המכסה מכבה את עצמה 2 דקות לאחר כיבוי הכיריים. 5. עצות וטיפים עיין בפרקי '"בטיחות". 5.1 כלי בישול עבור אזורי בישול באינדוקציה, שדה אלקטרו-מגנטי חזק יוצר את החום בכלי הבישול במהירות רבה. יש להשתמש באזורי הבישול באינדוקציה עם כלי בישול מתאימים לכך. החומר של כלי הבישול מתאים: ברזל יצוק, פלדה, ברזל מצופה אמייל, נירוסטה (פלדת אל-חלד), תחתית רב-שכבתית (עם סימון מתאים של היצרן). לא מתאים: אלומיניום, נחושת, פליז, זכוכית, קרמיקה, פורצלן. כלי בישול הינו מתאים לבישול באינדוקציה אם: מים רותחים מהר מאוד באזור שנקבעה בו עוצמת החום הגבוהה ביותר. מגנט נמשך לתחתית כלי הבישול. תחתית כלי הבישול צריכה להיות עבה ושטוחה כלל האפשר. ודא שהבסיסים של כלי הבישול נקיים ויבשים לפני שתניח אותם על משטח הכיריים. מידות כלי הבישול אזורי הבישול באינדוקציה מתאימים עצמם למידות של תחתית כלי הבישול באופן אוטומטי. יעילות אזור הבישול קשורה בקוטר של כלי הבישול. כלי בישול בקוטר שקטן מהמינימום יקבל רק חלק מהעוצמה שנוצרת הבישול. עיין בפרק "נתונים טכניים". על ידי אזור 5.2 הרעשים במהלך ההפעלה אם אתה שומע: רעשי היסדקות: כלי הבישול עשוי מחומרים שונים (מבנה סנדוויץ'). רעשי שריקה: אתה משתמש באזור הבישול עם רמת עוצמה גבוהה וכלי הבישול עשוי מחומרים שונים (מבנה סנדוויץ'). המהום: אתה משתמש ברמת עוצמה גבוהה. תקתוק: מתרחשים ניתוקי חשמל. לחישה, זמזום: המאוורר פועל. הרעשים הם נורמליים ואינם מעידים על תקלה בכיריים. Öko Timer 5.3 (טיימר חסכוני) כדי לחסוך באנרגיה, המחמם של אזור הבישול כבה לפני הישמע צליל סיום הספירה לאחור של הטיימר. ההבדל בזמן הפעולה תלוי ברמה של הגדרת החום ובמשך פעולת הבישול. 5.4 דוגמאות לשימושי בישול הקשר בין הגדרת עוצמת החום של אזור הבישול, לבין צריכת החשמל שלו, אינו ליניארי. כאשר אתה מגביר את עוצמת החום, הגידול בצריכת החשמל של אזור הבישול לא יהיה ביחס ישר להגברת החום. משמעות הדבר היא שבאזור בישול עם הגדרת חום בינונית, צריכת החשמל היא פחות ממחצית הצריכה המרבית. הנתונים בטבלה הנחייה בלבד. נועדו לשם

13 עברית 13 אם הגדרת הטמפרטורה היא לשימוש עבור: לשמירת חום המזון. רוטב הולנדז, המסה: חמאה, שוקולד, ג'לטין. מיצוק: חביתות מבושלות. רכות, ביצים בישול אורז ומנות על בסיס חלב, חימום ארוחות מוכנות. אידוי ירקות, דגים, בשר. בישול תפוחי אדמה. בישול כמויות גדולות של מזון, תבשילים ומרקים. טיגון עדין: פרוסות שניצל, עגל ממולא מטוגן, לביבות, קציצות, נקניקיות, כבד, ביצים, פנקייקים, סופגניות. טיגון לביבות, סטייק ירך, סטייקים. זמן (דקות) כנדרש כנדרש 15-5 טיפים הנח מכסה על כלי הבישול. ערבב מפעם לפעם. יש לבשל עם מכסה. הוסף לפחות כמות כפולה של נוזל לעומת כמות האורז. ערבב מנות על בסיס חלב באמצע התהליך. הוסף כמה כפות של נוזל. השתמש לכל היותר בכמות של ¼ ליטר מים לכל 750 גר' תפוחי אדמה. עד 3 ליטר של נוזל ומרכיבי תוכן. הפוך בחלוף מחצית מהזמן. הפוך בחלוף מחצית מהזמן. הרתחת מים, בישול פסטה, בישול בשר (גולאש, צלי), טיגון בשמן עמוק. הרתחת כמויות גדולות של מים. מתבצעת הפעלה של.PowerBoost עצות וטיפים עבור Hob²Hood כאשר אתה מפעיל את הכיריים עם הפעולה: הגן על לוח המכסה מפני אור שמש ישיר. אל תכוון אור הלוגן ממוקד אל לוח המכסה. אל תכסה את לוח הבקרה של הכיריים. אל תקטע את האות המשודר בין הכיריים והמכסה (למשל באמצעות היד או ידית של כלי בישול). ראה תמונה. המכסה בתמונה הוא לשם הדגמה בלבד.

14 14 מכשירים נוספים בשליטה מרחוק עלולים לחסום את האות. אל תשתמש במכשירים אחרים בשליטה מרחוק בזמן שאתם משתמשים בפעולה זו בכיריים. כדי לראות את כל הטווח של מכסי כיריים שמתאימים לעבודה עם פעולה זו, עיין באתר שלנו. מכסי הכיריים של Electrolux שמתאימים לעבודה עם פעולה זו חייבים לשאת את הסמל. מכסי כיריים עם הפעולה Hob²Hood 6. שמירה וניקוי עיין בפרקי '"בטיחות". 6.1 מידע כללי נקה את הכיריים לאחר כל שימוש. השתמש תמיד בכלי בישול עם בסיס נקי. לשריטות או לכתמים כהים על פני השטח אין השפעה על אופן הפעולה של הכיריים. השתמש במנקה מיוחד המתאים למשטח הכיריים. השתמש במגרד מיוחד לזכוכית. 6.2 ניקוי הכיריים הסר מיד: פלסטיק שנמס, ניילון נצמד, סוכר ומזון המכיל סוכר. אחרת, הלכלוך עלול לגרום נזק לכיריים. היזהר מכוויות. השתמש במגרד כיריים מיוחד על משטח הזכוכית. הצב אותו בזווית חדה והעבר את הלהב על פני השטח. הסר ברגע שהכיריים קרים מספיק: עיגולי אבנית, עיגולי מים, כתמי שומן, שינויי צבע במתכת המבריקה. נקה את הכיריים במטלית לחה עם חומר ניקוי שאינו שוחק. לאחר הניקוי, נגב את הכיריים במטלית רכה. הסרת שינויי צבע בברק המתכתי: השתמש בתמיסה של מים עם חומץ לניקוי משטח הזכוכית במטלית. 7. איתור תקלות עיין בפרקי '"בטיחות". 7.1 מה לעשות אם... בעיה לא ניתן להפעיל או להשתמש בכיריים. סיבה אפשרית הכיריים לא מחוברים לאספקת החשמל או שהם מחוברים בצורה שגויה. הנתיך קופץ. אינך מגדיר את הגדרות החום במשך 10 שניות. נגעת בן-זמנית משדות החיישנים. בשניים או יותר תיקון בדוק אם הכיריים מחוברים היטב לאספקת החשמל. עיין בתרשים החיבורים. בדוק אם הנתיך הוא הסיבה לתקלה. אם הנתיך קופץ שוב ושוב, צור קשר עם חשמלאי מוסמך. הפעל שוב את הכיריים וקבע את הגדרת החום בתוך פחות מ- 10 שניות. גע בשדה חיישן אחד בלבד.

15 עברית 15 בעיה נשמע כבים. נשמע כבים. צליל התראה והכיריים צליל התראה כשהכיריים הכיריים כבים. מחוון החום השיורי אינו נדלק. Hob²Hood אינו פועל. חימום אוטומטי אינו נכנס לפעולה. הגדרת החום משתנה בין שתי דרגות חום. שדות החיישנים מתחממים. אין צליל כשנוגעים בשדות חיישני ההפעלה. נדלק. נדלק. ומספר נדלקים.. סיבה אפשרית השהיה מופעל. יש כתמי מים או שמן ההפעלה. על לחיצי הנחת משהו על אחד או יותר משדות החיישנים. הנחת משהו על שדה החיישן האזור אינו חם מכיוון שפעל רק לזמן קצר, או מכיוון שהחיישן פגום. כיסית את לוח הבקרה. האזור חם. נקבעה הגדרת החום הגבוהה ביותר. ניהול ההפעלה מופעל. כלי הבישול גדול מדי או שהנחת אותו קרוב מדי ללחיצי ההפעלה. הצלילים אינם מופעלים. התקן נעילה מפני ילדים או נעילה פועל. אין כלי בישול על האזור. כלי הבישול אינו מתאים. קוטר התחתית של כלי הבישול קטן מדי עבור האזור. יש שגיאה בכיריים. תיקון עיין בפרק "שימוש יומיומי". נקה את לחיצי ההפעלה. הסר את החפץ משדות החיישנים. הסר את החפץ משדה החיישן. אם האזור פעל מספיק זמן כדי להיות חם, פנה למרכז שירות מורשה. הסר את החפץ מלוח הבקרה. הנח לאזור להתקרר במידה מספקת. להגדרת החום הגבוהה ביותר יש עוצמה זהה לזו של הפעולה שנבחרה. עיין בפרק "שימוש יומיומי". הנח כלי בישול גדולים באזורי הבישול האחוריים במידת האפשר. הפעל את הצלילים. עיין בפרק "שימוש יומיומי". עיין בפרק "שימוש יומיומי". הנח כלי בישול על האזור. השתמש בכלי בישול מתאים. עיין בפרק "עצות וטיפים". השתמש בכלי בישול במידות מתאימות. עיין בפרק "נתונים טכניים". כבה את הכיריים והפעל אותם מחדש לאחר 30 שניות. אם נדלק מחדש, נתק את הכיריים מאספקת המתח. לאחר 30 שניות, חבר את הכיריים מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה למרכז שירות מורשה.

16 16 בעיה נשמע צליל צפצוף קבוע. סיבה אפשרית חיבור החשמל אינו מתאים. תיקון נתק את הכיריים מאספקת החשמל. פנה לחשמלאי מוסמך כדי לבדוק את ההתקנה. 7.2 אם אינך מצליח למצוא פתרון... אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעצמך, צור קשר עם המפיץ או עם מרכז שירות מוסמך. מסור את הנתונים מתווית הנתונים. מסור גם את הקוד בן שלוש האותיות והספרות של הזכוכית הקרמית (בפינת משטח הזכוכית) ואת הודעת השגיאה שנדלקת. ודא שהפעלת את הכיריים כהלכה. אם לא, שירות הטכנאי או המשווק, לא יהיה חינם, גם במסגרת תקופת האחריות. ההוראות לגבי מרכז השירות ותנאי האחריות מופיעים בחוברת האחריות. 8.4 הרכבה 8. התקנה עיין בפרקי '"בטיחות". min. 500mm min. 50mm 8.1 לפני ההתקנה לפני התקנת הכיריים, רשום את הנתונים הבאים מתווית הנתונים. תווית הנתונים נמצאת בתחתית הכיריים. מספר סידורי כיריים בילט-אין יש להשתמש בכיריים המובנים רק לאחר הרכבת הכיריים ביחידות המובנות בצורה נכונה, ובאופן המבטיח כי משטחי העבודה עומדים בתקנים. 8.3 כבל חיבור הכיריים מגיעים עם כבל חיבור. כדי להחליף את כבל המתח הפגום, השתמש בכבל מתח מהסוג:,H05V2V2-F שבנוי לעמוד בטמפרטורה של 90 C ומעלה. פנה למרכז השירות המקומי שלך. R 5mm min. 55mm mm mm

17 מ[ עברית 17 min. 28 mm min. 60mm אם המכשיר מותקן מעל מגירה, האוורור מהכיריים עלול לחמם את הפריטים שמאוחסנים במגירה במהלך הבישול. min. 12 mm 9. נתונים טכניים 9.1 לוחית דירוג PNC וולט / 400 וולט N הרץ תוצרת גרמניה 7.35 קילוואט דגם EIV744 סוג 61 C4A 01 AA אינדוקציה 7.35 קילוואט מס"ד... ELECTROLUX 9.2 מפרט אזורי בישול PowerBoost משך זמן מרבי [דקות] PowerBoost [W] אזור בישול עוצמה נומינלית (הגדרת חום מירבית) [W] קוטר כלי הבישול "מ] קדמי שמאלי 2300

18 מ[ 18 PowerBoost משך זמן מרבי [דקות] PowerBoost [W] אזור בישול עוצמה נומינלית (הגדרת חום מירבית) [W] קוטר כלי הבישול "מ] אחורי שמאלי קדמי ימני אחורי ימני 2300 עוצמת אזורי הבישול יכולה להשתנות בטווח קטן מהנתונים שבטבלה. היא משתנה בהתאם לחומר והמידות של כלי הבישול. 10. יעילות אנרגיה 10.1 פרטי המוצר בהתאם לתקן EU 66/2014 לקבלת תוצאות בישול אופטימליות השתמש בכלי בישול שאינם גדולים יותר מהקוטר שבטבלה. EIV744 זיהוי דגם סוג כיריים מספר אזורי בישול כיריים בילט-אין 4 טכנולוגיית חימום קוטר אזורי בישול מעוגלים (Ø) אינדוקציה 21.0 ס"מ 21.0 ס"מ 21.0 ס"מ 21.0 ס"מ ואט-שעה לק"ג ואט-שעה לק"ג ואט-שעה לק"ג ואט-שעה לק"ג צריכת חשמל לכל אזור בישול (EC electric cooking) צריכת חשמל של הכיריים (EC electric hob) קדמי שמאלי אחורי שמאלי קדמי ימני אחורי ימני קדמי שמאלי אחורי שמאלי קדמי ימני אחורי ימני ואט-שעה לק"ג EN מכשירי בישול חשמליים ביתיים - חלק 2: כיריים - שיטות למדידת ביצועים מידות האנרגיה המתאימות לאזורי הבישול מסומנות על ידי הסימונים באותם אזורי בישול חיסכון בחשמל תוכל לחסוך בחשמל במהלך בישול יומיומי אם תפעל על פי העצות הבאות. כשאתה מחמם מים, השתמש אך ורק בכמות הנחוצה לך. אם ניתן, הנח תמיד את המכסים על כלי הבישול. לפני הפעלת איזור הבישול, הנח עליו את כלי הבישול. הנח את כלי הבישול הקטנים יותר על אזורי הבישול הקטנים יותר. הנח את כלי הבישול בדיוק במרכז אזור הבישול. השתמש בחום השיורי כדי לשמור על חום המזון או להמסה.

19 * הגנת הסביבה עברית מחזר את החומרים הנושאים את הסמל. השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשליך מכשירים הנושאים את הסמל לפסולת הביתית. החזר את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות העירונית שלך.

20 A

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc הוראות הפעלה כיריים קרמים KM 5600 KM 5607 KM 5617 Y M-Nr.07 570 840 חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לכיריים. תוכן העניינים 4 4 4 5 6 8 9

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - Electrolux dryer EDH3786GDW trns.doc

Microsoft Word - Electrolux dryer EDH3786GDW trns.doc הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסור דגם EDH3786GDW יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק. אריה, פ"ת מיקוד 49130 שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5-000-000* www.miniline.com 2 אנחנו חושבים עליכם

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc SAF 86 SAF 860 מדריך להפעלה והתקנה תנור עומד משולב לקוחות יקרים, התנור המשולב פשוט במיוחד לשימוש ויעיל מאוד. לאחר קריאת המדריך, השימוש בתנור יהיה קל. לפני שהתנור נארז ועזב את מפעל הייצור, בטיחותו ותפקודו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: מעוז הקור טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט 1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל 46 7136-020 מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל. 1-700-50-6001 04-8410888, שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד. 10167 חיפה 32290 טל: 6270304-04 פארק תעשייה דרום, קיסריה ת"ד 3542 מיקוד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word - OVEN BQ1 D4T093. trns.doc

Microsoft Word - OVEN BQ1 D4T093. trns.doc הוראות התקנה, שימוש ותחזוקה לתנור גומחה דגם: BQ1 D4T093 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung תודה על

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

מפרט מיני קבריו החדשה

מפרט מיני קבריו החדשה THE NEW. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות S מרכב 4 / 2 4 / 2 מספר דלתות / מושבים 1,414 / 1,727 / 3,850 1,415 / 1,727 / 3,821 אורך / רוחב / גובה מ מ / מ מ / מ מ 1,932 1,932 רוחב כולל מראות מ מ 10.8 / 2,495

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה מדיח כלים דגם SN55M536EU הוראות הפעלה והתקנה לקוחות נכבדים, הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מדיח כלים של חברת סימנס. הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד