Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc"

תמליל

1 מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009

2 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל תוספת לכתב האחריות ראה באתר פימא בכתובת: אזהרה: על המשתמש לעקוב אחר הוראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם בשבוע מסיבות שונות, הכוללות (אך לא רק) שינויים בתנאי הסביבה, הפרעות חשמליות ואלקטרוניות, שינויי טמפרטורה, המוצר לא יתפקד כמצופה על המשתמש לנקוט בכל האמצעים להגן על גופו ורכושו אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים כדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, פנה לספק או המתקין של מערכת זו כל הזכויות שמורות 2009 לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ טלח צור קשר: פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ רח' הצורף 5, חולון טל': פקס: אתר האינטרנט: wwwpimacoil

3 3 תוכן העניינים התכונות העיקריות של הנטר-פרו 5 832/896/8144 מפתח סימנים במדריך ובמסך המגע ומושגים 6 טבלת השוואה בין מערכות הנטר-פרו 832, הנטר-פרו 896 והנטר-פרו נתונים טכניים 7 מסך המגע ופעולות ראשוניות 9 הוראות בטיחות למסך 9 מבנה המסך 9 הפעלה ראשונית 10 תצוגה ראשונית 10 תפריטי המערכת וקודי כניסה לתפריטים 11 תפריט המשתמש 12 כיוון התאריך והשעה 13 סוגי התצוגה 14 דוגמאות תצוגה ומפתח הסימנים 15 סריקת אזורים פתוחים 16 מצב כל האזורים 17 הפעלת (דריכת) המערכת 17 הפעלה מלאה 17 נטרול (ביטול) אזורים בהפעלה 18 נטרול אזורים לפני הפעלה 19 הפעלה (דריכה) של חלק מאזורי המערכת: מצבי 'בית 1' ו- 'בית 2' 19 הפעלה באמצעות מפתח, שלט רחוק או כרטיס ק רבה (RFID) 20 הפעלה אוטומטית 20 כיבוי המערכת 22 כיבוי המערכת עם קוד שוד 22 תכנות הטלפונים, החייגן הפרטי והודעות 22SMS עריכת מספרי טלפון 22 הגדרות SMS 23 בדיקת חייגן 24 תכנות קודים 24 קוד ראשי 24 קוד משתמש 25 מחיקת קוד משתמש 25 כתיבת שמות וניווט בתפריטי המערכת 26 תכנות שם משתמש 27 הרשאות המשתמש 27 קביעת חלון זמן לכיבוי 28 מדורי המשתמש 28 הגדרת שלט רחוק 28

4 4 הסרת שלט רחוק 29 תג/כרטיס RFID 29 קודים נוספים 30 קוד שוד - קוד אזעקה שקטה 30 קוד קצר 30 קוד דלת 30 שליטה מרחוק באמצעות הטלפון 30 מצב א': שליטה בסיסית מרחוק 31 מצב ב': שליטה מלאה מרחוק 31 זכרון המערכת 33 תצוגת הזכרון 33 שונות 34 תכנות אזורים לשימוש בפעמון (זמזם לוח המקשים) 34 הפעלה וביטול תכונת הפעמון לכלל האזורים 34 הפעלת אות מצוקה מלוח המקשים 34 איפוס אזעקות מגלאי עשן, אש או אנטי-מאסק 34 השתקת זמזם לוח המקשים 35 מתן הרשאה להתחברות מרחוק למערכת 35 בדיקות מערכת 35 מערכת שבת 36 תכנות זמני מחזור שבת 37 הפעלת מצב שבת 37 החלפת תמונות בשומר המסך 37 פתרון תקלות 38 טבלת מספור האזורים ומיקומם 41 אישור מערכת שבת 44 מייד בתום ההתקנה, יש לשנות את קודי ברירת המחדל ראשי (5555) ומשתמש (1234), על-מנת למנוע חדירה בלתי מורשית למערכת, הן באופן מקומי, והן באמצעות חיוג מרחוק הטענת נתונים (ע"י טכנאי) מרחוק חסומה בכל פעם שטכנאי רוצה לבצע הטענה מרחוק, יש לאשר לו זאת, מייד כשהוא מתקשר למערכת, ע"י הקשת הקוד הראשי ופעמיים (1 (2

5 5 * לקוח נכבד, חברת פימא מערכות אלקטרונית בע"מ מברכת אותך על רכישת מערכת האזעקה החדשנית מסדרת הנטר-פרו עם מסך המגע RXN-700 מערכת אזעקה זו היא מהמתקדמות והמתוחכמות בעולם בתחומה, ויחד עם זאת היא ידידותית למשתמש וקלה לתפעול מסך המגע מעניק לתפעול המערכת חוויה חדשנית ועדכנית המתקין המקצועי ודאי הדריך אותך בשימוש במערכת, אולם אנו ממליצים ללמוד ולהכיר את מדריך זה, כדי ליהנות מהיתרונות הרבים של המערכת המערכת מורכבת מלוח בקרה המותקן בקופסת מתכת מוגנת, מסך מגע לשליטה ולתצוגה, ואביזרי גילוי, הגנה ותגובה ה אי יכולה לנטר 8 לוחות מקשים שונים, וכן ניתן לחבר אליה אביזרים כגון גלאים, מגנטים, ציוד אלחוטי, סירנות ועוד המערכת מופעלת על ידי מתח רשת החשמל ומגובה ע"י סוללה נטענת כדי לשמור את רמת האבטחה הגבוהה ביותר, מומלץ לבדוק את תקינות מערכת האזעקה אחת לשבוע התכונות העיקריות של הנטר-פרו 832/896/8144 מערכת משולבת של 144/96/32 אזורים קוויים, 32/24 גלאים אלחוטיים ו- 24 שלטים או לוחות מקשים אלחוטיים ** הפעלה ותכנות קלים וידידותיים למשתמש באמצעות מסך מגע חדשני מערכת שבת מאושרת ע"י "המכון המדעי-טכנולוגי להלכה" בירושלים אפשרות לשליחת הודעות SMS הכוללות דיווחים מפורטים, כולל אזעקות, הפעלות, כיבויים ותקלות, דרך קו טלפון של בזק או משדר סלולארי אפשרויות מגוונות של חלוקה למדורים (תתי-מערכות) הפעלה אוטומטית, כאשר המערכת מזהה שאין תנועה באזור מוגדר (למצב "בית" או הפעלה מלאה) הפעלה פסיבית, בשעה קבועה מראש (למצב "בית" או הפעלה מלאה) שליטה טלפונית מרחוק על המערכת ועל יציאות המערכת קודים ושלטים: קודי משתמש, תגי/כרטיסי,RFID שלטים אלחוטיים, קוד ראשי, קוד שוד, קוד דלת רמות שונות של הרשאה לכל משתמש חלון זמן להגבלת כיבוי המערכת ע"י משתמשים (בהכנסת קוד או בשלט או בכרטיס (RFID בדיקות מקיפות בזמן אמת של אזורים, מתח החשמל, סוללה וקו הטלפון * ** הפניות בחוברת זו מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדות לשני המינים כאחד מימוש חלק מהתכונות כרוך ברכישת אביזרים נוספים

6 6 מספר מצבי תצוגה להצגה מהירה של האזורים תצוגה כוללת של מצב האזורים, ייחודית למערכות פימא תקשורת מובנית למוקד, הכוללת ארבע אפשרויות חיבור: טלפון קווי, משדר סלולרי,(GSM) מוקד רשת/ GPRS ורדיו (אלחוט) אפשרות דיווח כפול לשני מוקדים שליחת דיווח אירועים בפירוט מלא ארבעה מספרי טלפון לחייגן הפרטי ארבעה מספרי טלפון למוקד/ םי מנגנונים למניעת אזעקות שווא: התניית אזורים, מונה פולסים, קביעת רגישות אזור, ביטול אזור אוטומטי וקביעת אזורי מבחן הגנת קווי הגלאים מפני קצר או נתק הרחבה אלחוטית לחיבור גלאים מגנטיים ושלטים רחוקים זיכרון של אירועים, כולל פירוט זמן, שם משתמש ושמות אזורים בחתך של סוגי האירועים מספר מנגנונים למניעת הכנה לפריצה וחבלה במערכת מפתח סימנים במדריך הסימן : הקש על מקש ובמסך המגע ומושגים מקש להוראות : מקש פונקציה יש ללחוץ על מקש זה ואז על מקש נוסף, בהתאם הערה או המלצה אזהרה או הערה חשובה בכל שלב של התכנות, ניתן לצאת ממנו או לחזור למסך ההתחלתי, ע"י הקשה אחת או יותר על מקש קוד ראשי: קוד המאפשר כניסה לכל תפריטי המשתמש ותכנות הפרמטרים של המשתמשים קוד משתמש: קוד נפרד הניתן לכל משתמש, והמאפשר דריכה וכיבוי המערכת (גם ע"פ מדורים/תתי-מערכות), תכנות השעה התאריך, תכנות מספרי הטלפון הפרטיים ועוד אפשר לתכנת שני מצבים, כאשר מקישים קוד משתמש (תכנות משותף לכלל הקודים): הקשת הקוד גורמת להפעלה או נטרול מיידיים של המערכת, או הקשת הקוד מכניסה לתפריט המשתמש, בו ניתן, בין היתר, לדרוך את המערכת יש לפנות לטכנאי לבחירה בין שני המצבים אזור: גלאי, מגנט וכו'

7 7 מדור: קבוצה של אזורים, בד"כ באותו אזור גאוגרפי (קומה בבית, מחלקה במשרד וכד'), שניתן לאפשר הפעלה שלה, בנפרד משאר אזורי המערכת, כך שאם באחד מהאזורים תתגלה תנועת בני אדם, תשלח אזעקה למוקד, בעוד שבאזורים מחוץ למדור, ניתן לשהות באותה עת הדבר מתאים, למשל, לחברה שיש לה כמה מחלקות או קומות, שכל אחד מהווה מדור נפרד: עובד ממחלקה א' לא יכול לכבות את מחלקה ב', ולהיפך ניתן לאשר רק למשתמשים מסוימים הפעלה של המדור ולשייך אליו רק לוחות מקשים מסוימים ניתן להגביל משתמשים, כך שיוכלו להפעיל ולתכנת את המערכת, רק עם לוחות המקשים השייכים למדור/ים מסויימים, ולא כולם יציאה: מתג חשמלי הנמצא בלוח הבקרה של המערכת או במרחיב אזורים, שבאמצעותו ניתן להפעיל אביזרים שונים כמו מיקרופון, דלת, שער חשמלי, זרקור וכו' ניתן להשתמש בעשרות יציאות, בהתאם לסוג המערכת את היציאות ניתן להפעיל גם באמצעות הטלפון: ראה סעיף 'שליטה מרחוק באמצעות הטלפון' החל מעמ' 30 תג/ כרטיס RFID,RFID הינה טכנולוגיה אלחוטית לזיהוי אביזרים ממרחק קרוב במערכת האזעקה שבידך ניתן להשתמש בטכנולוגיה זו להפעלות, כיבויים, פתיחת שערים וכד', באמצעות שבב אלקטרוני הנמצא במחזיק מפתחות או כרטיס הדומה לכרטיס אשראי, ולוח מקשים מיוחד, RXN-400 RFID בנוסף לשימוש רגיל, ניתן לחייב משתמש להכניס את הקוד שלו, בכל פעם שהוא משתמש באביזר ה- RFID לצורך כיבוי המערכת בלבד (הפעלת המערכת היא פעולה חיובית שאין עליה כל מגבלה) ראה פרמטר W בהרשאות המשתמש, עמ' 27 טבלת השוואה בין מערכות הנטר-פרו 832, הנטר-פרו 896 והנטר-פרו מספר אזורים מתוכם, אזורים אלחוטיים מספר משתמשים מספר מדורים מספר לוחות מקשים זכרונות מתוכם, זכרונות לא נדיפים נתונים טכניים מתח הזנה: 2 /14VAC אמפר סוללה:,12VDC עד 75 אמ/שע

8 8 צריכת זרם: בקרה: 60 מיליאמפר לוחות מקשים: 20 מיליאמפר לוח מגע :RXN מיליאמפר לוח מקשים LCD מאיר: 110 מיליאמפר סירנה: עד 09 מיליאמפר בכל יציאה Int/Ext) (SIREN מתח יציאה: ~138VAC עד 750 מיליאמפר טווח טמפרטורות (במעלות צלזיוס) ולחות: בקרה: מינוס 30 עד פלוס 50 לוח מקשים :LCD אפס עד 50 לוח מקשים :LED מינוס 10 עד פלוס 50 לחות: 75% הגנת אזורים: נגד או שני נגדי סוף קו הגנות אחרות: בדיקות קו טלפון (מתח) וסוללה רציפות הגנת סוף קו לסירנות DC יציאות: ממסר: NO או 1 NC אמפר טרנזיסטור: 4 יציאות, עד 200 מיליאמפר ליציאה סירנה/פעמון: 2 יציאות מופרדות עם הגנת פיוז טרמי יציאה סיריאלית RS-232 ערוצי תקשורת: :PSTN קו טלפון וחייגן אוטומטי משדר GSM-200 :GSM (PSTN קו (דרך מודול SMS-100 :SMS רשת: מודול net4pro לחיבור לרשת TCP/IP אלחוט: משדרי רדיו TRV/TRU-100 לטווח ארוך

9 9 מסך המגע ופעולות ראשוניות מסך המגע מבוסס על מחשב זעיר ומערכת הפעלה Windows CE במצב ההפעלה הרגיל, כשאין במערכת האזעקה אזעקות או תקלות, יוצגו על המסך תמונות מתחלפות (כמו שומר מסך במחשב) התמונות, שתיים בסך הכל, ממוקמות בתיקיה מיוחדת וניתן להחליף אותן, ע"י טעינה של תמונות אחרות באמצעות דיסק-און-קי (ראה הסבר בעמ' 37) הוראות בטיחות למסך מבנה המסך חזית אין להתקין את המסך בסביבה לחה או עם טמפרטורות קיצוניות אין לחשוף את המסך לאור שמש ישיר או קרניים אולטרה סגולות אין להכות במסך או להפילו מסך ה- LCD רגיש מאוד לשריטות: אין לנגוע בו, אלא במקלון הפלסטיק המצורף או באצבע יש להיזהר ממגע עם ציפורניים ארוכות את המסך יש לנקות עם מטלית בד עדינה ולחה אין לנסות ולפרק את המסך אין למקם את המסך סמוך לחומרים דליקים או מסוכנים כפתורי ההדלקה/כיבוי והאתחול (Reset) הם כמו בכל מחשב שולחני: כאשר מתרחשת תקלה במסך או חל שיבוש בתצוגה, יש לאתחל אותו ע"י לחיצה על מקש האתחול אם פעולה זו לא פותרת את התקלה, יש לכבות את המסך בכפתור הכיבוי ולהדליק אותו כפתורי מצלמה 1 ומצלמה 2 שולטים במצלמות בהתאם לחיבורן למערכת כאשר לוחצים על אחד מהם, מוצגת על המסך תמונת הצילום מהמצלמה (מוניטור) כדי להציג תמונה רצופה, יש להמשיך ללחוץ על הכפתור

10 10 צד ימין צד שמאל הפעלה ראשונית כאשר מחברים את מסך המגע לחשמל, או מכבים ומדליקים אותו, מופיע על המסך סמל מערכת ההפעלה עם סרגל התקדמות לאחר מכן מופיע הסמל של חברת פימא ומתחתיו כפתור Windows" "Exit to (יציאה לווינדוס) כעבור 5 שניות מתחילה לעלות התוכנה של מערכת האזעקה (מופיע סרגל התקדמות נוסף) ובסיום התהליך מופיע מסך המשתמש של מערכת האזעקה תצוגה ראשונית תמונה מס' 1 מסך ראשוני זוהי התצוגה המופיעה על המסך, מייד לאחר חיבור המערכת לחשמל הטכנאי שהתקין לך את המערכת כיוון את שעון המערכת, אולם בצילום נראית ההודעה המופיעה טרם הכיוון ("שעון לא מכוון") הסבר על כיוון השעה והתאריך מופיע בהמשך בעמ' 13

11 11 בחלק העליון של המסך מופיעה התצוגה הראשית ובשאר המסך מופיעים כפתורי ההפעלה והתכנות קיימים מספר כפתורים נוספים במצב התכנות, כפי שיוסבר בהמשך מעל ומתחת לתצוגה הראשית מופיעים מספרי 32 האזורים הראשונים במצבי תצוגה שונים, יופיעו אותיות וסימנים בצמוד למספרים הללו, בהתאם למצב המערכת, למשל, אזור שהיתה בו אזעקה או אזור מנוטרל אם מותקנים אצלך פחות מ- 32 אזורים, יופיעו הסימנים רק באזורים המותקנים אם מותקנים אצלך יותר מ- 32 אזורים, יש צורך להשתמש בצורות תצוגה אחרות הסבר על סוגי התצוגה מופיע מעמ' 14 הכפתורים המופיעים על המסך הם: כפתור הסבר 1 כפתורי הספרות משמשים לתכנות ספרות, בחירה במספרי משתמש ועוד 2 כפתור הפעלה/דריכה מלאה של המערכת 3 כפתור הפעלה/דריכה למצב 'בית 1': הפעלה של חלק מאזורי המערכת 4 כפתור הפעלה/דריכה למצב 'בית 2': הפעלה של חלק מאזורי המערכת 5 כפתור מצוקה שתי הקשות עליו גורמות לשליחת אות מצוקה למוקד 6 כוכבית: כפתור המשמש בתכנות נתונים 7 סולמית: כפתור המשמש בתכנות נתונים :INFO 8 כפתור המציג מסכי עזרה בחלק מהתפריטים :FN 9 כפתור פונקציה (Function) משמש להפעלות נוספות של כפתורי התכנות :END 10 כפתור המשמש ליציאה מתפריט, או ביטול פעולה שטרם נשמרה תפריטי המערכת וקודי כניסה לתפריטים במערכת ההנטר-פרו קיימים 2 תפריטים: תפריט משתמש ותפריט טכנאי לכל אחד מהתפריטים קוד כניסה שונה: קוד משתמש וקוד טכנאי תפריט הטכנאי מיועד לשימושו הבלעדי של הטכנאי ואין להיכנס לתפריט זה, מחשש לשינוי הגדרות, שיפגע ברמת הבטחון של המערכת וההגנה עלייך ועל רכושך קוד נוסף הקיים במערכת הוא הקוד הראשי ברירת המחדל שלו היא 5555 קוד ייחודי זה מאפשר כניסה לתפריט המשתמש בלבד, ויש לו את כל הרשאות התכנות הקיימות למשתמש קוד זה ייחודי בכך, שרק באמצעותו ניתן להחליף את קוד ברירת המחדל הראשי הקוד הראשי ישמש אותך לתכנות הראשוני של המערכת, כולל הגדרת המשתמשים מטעמי ביטחון המערכת, יש להחליף את קודי ברירת המחדל (ראשי וטכנאי) מייד בסיום התקנת המערכת, ולשמור אותם במקום נסתר בשום מקרה, אין להפעיל את המערכת עם קודי ברירת המחדל!

12 12 תפריט המשתמש תפריט המשתמש מאפשר תכנות נתונים כמו שעון המערכת, משתמשים, טלפונים ועוד צג המגע שברשותך מאפשר גישה קלה ומהירה לתפריטי המשנה, באמצעות כפתורי תפריטים גם הפעלה וכיבוי המערכת נעשים בכמה לחיצות כפתורים כדי להיכנס לתפריט המשתמש בפעם הראשונה, יש להקיש את הקוד הראשי לאחר שיוגדרו, ניתן יהיה להיכנס לתפריט עם קוד משתמש, אם כי יש להקיש אפס קודם לקוד (הסבר על כך בעמוד 25) תצוגת התפריט מורכבת משתי שורות: בעליונה מוצגים התאריך והשעה וכן מופיעות לעיתים אותיות שונות, המעידות על פעולות שמבצעת המערכת בשורה השניה מופיעים דיווחים על אזורים ותקלות הסבר על הסימנים המופיעים בתצוגה נמצא בהמשך בנוסף לצג המגע, ניתן לחבר למערכת עוד 7 לוחות מקשים עם צג LCD (דגמים RXN-400 ו- RXN-410 או) עם נוריות (ל דים) תמונה מס' 2 המסך הראשי של תפריט המשתמש הכפתורים המופיעים בתפריט המשתמש הם מקשי הפעולות והתכנות שמבוצעים ע"י המשתמש: הפעלה: דריכה מלאה של כל אזורי המערכת, כלומר, כל הגלאים, הן בבית והן מחוץ לבית (אם קיימים) 'בית 1' ו-'בית 2': דריכה של חלק מאזורי המערכת שאר האזורים נשארים לא דרוכים, כלומר, אינם מפעילים את האזעקה כשמישהו נמצא בהם מצבים אלה מתאימים ללילה, שבו אזורי השינה נותרים לא דרוכים, וכן לחלוקה בין הגנה חיצונית להגנה פנימית של הבית זיכרון: צפיה בכל הפעולות והאזעקות שנרשמו בזכרון המערכת תצוגה: אפשרות לבחירה בכמה סוגי תצוגות, וכן הצגה של נתונים שונים של המערכת

13 13 כיוון התאריך והשעה מייד עם הפעלת המערכת בפעם הראשונה (ובכל פעם שמופיעה ההודעה "שעון לא מכוון") יש לכוון את השעה והתאריך המערכת מכילה תכונות שונות המבוססות על השעה והתאריך, למשל רישום האירועים בזכרון, וכן הם נדרשים לטכנאי לצורך קבלת מידע חשוב על פעילות המערכת תחילה יש להיכנס לתפריט המשתמש, ע"י הקשת אפס ולאחריו את הקוד הראשי על הצג יופיע תפריט המשתמש יש להקיש על הכפתור תמונה מס' 3 כיוון השעה את השעה יש להכניס בפורמט (HH:MM) 24:00 ולהקיש הסמן מהבהב במיקום הכנסת הספרה ועובר אוטומטית לתו הבא במקרה של שגיאה יש להקיש או ולהקיש שוב תמונה מס' 4 כיוון התאריך את התאריך יש להקיש בשתי ספרות ליום, לחודש ולשנה ולהקיש הסמן מהבהב במיקום הכנסת הספרה ועובר אוטומטית לתו הבא במקרה של שגיאה יש להקיש או ולהקיש שוב

14 14 תמונה מס' 5 תצוגה תקינה עם שעון מכוון חובה להגדיר זמן במדויק, כדי להבטיח תפקוד תקין של מערכת האזעקה במקרה של הקשת זמן שגוי, תופיע הודעת שגיאה יש להקיש ולהקיש שוב סוגי התצוגה בתפריט התצוגה של מסך המגע קיימות תצוגות קבועות ותצוגות זמניות תצוגות זמניות מוצגות לפרק זמן של עד דקה והתצוגה חוזרת לתצוגה הקבועה להלן פירוט מצבי התצוגה, לפי סדר התפריט דפדוף במסכים הרלוונטיים מתבצע דוגמאות והסברים מפורטים מופיעים / קבועה/ זמנית קבועה קבועה קבועה באמצעות המקשים לאחר הטבלה הבאה: סוג תצוגה תצוגת אזור מהירה סריקת אזורים פתוחים בטל תצוגת אזורים הסבר בסוג תצוגה זה מוצגים 32 האזורים הראשונים במערכת במסך אחד הסימון של כל אזור מעיד על מצבו (פתוח או סגור), אזעקות שנגרמו בו, תקלות וכו' מספרי האזורים מופיעים סביב תצוגת האזורים בסוג תצוגה זה, כאשר ישנם במערכת יותר מ- 16 אזורים, לא יוצגו התאריך והשעה, אלא האזורים מאזור 17 ומעלה המערכת מבצעת סריקה רציפה של כל אזורי המערכת ומציגה רק את האזורים הפתוחים ) אם ישנם כאלה) ותקלות בתצוגה יוצגו רק אזעקות ותקלות

15 15 סוג תצוגה רשימת האזורים הצגת אזורים מבוטלים הצגת אזורי מבחן הצגת אזורי פעמון מצב כל האזורים הצג שם מדור/ םי קבועה/ זמנית זמנית זמנית זמנית זמנית קבועה זמנית דוגמאות תצוגה ומפתח הסימנים תצוגת אזורים מהירה הסבר הצגת כל האזורים המוגדרים במערכת שמות האזורים מתוכנתים ע"י המתקין הצגת האזורים המבוטלים (מנוטרלים) הצגת האזורים הנמצאים במבחן הצגת האזורים בהם מופעל פעמון לוח המקשים תצוגת מצב כל האזורים המוגדרים, בקבוצות של 10 בכל מסך הצגת שמות המדורים (אם מוגדרים כאלה) C BBA -- --VSS מספרי האזורים באזור 17 מופעל הפעמון תקלה באזורים 16,15 אזור אלחוטי 14 לא שלח דיווח אזעקה הופעלה באזור 6 אזורים 5,4 מנוטרלים להלן מפתח האותיות והסימנים במקרים של אזעקות ותקלות יש לבדוק מייד את הסיבה: אות משמעות אזור סגור אזור פתוח (למשל, דלת עם מגנט פתוחה, או חדר עם גלאי שיש בו אנשים זזים) אזעקה: אזור זה נפתח (או עדיין פתוח) והופעלה בו אזעקה, כשהמערכת היתה דרוכה נטרול: אזור זה יהיה מנוטרל זמנית, בפעם הבאה שהמערכת תידרך פעמון: כשאזור זה נפתח, מופעל הפעמון (זמזם) שבלוח המקשים - _ A B C

16 16 אות משמעות תקלה: האזור נותק במקרה של אזור שהוא גלאי אלחוטי, מפסק ההגנה פתוח סוללה חלשה בגלאי אלחוטי יש להחליף את הסוללה מייד! תקלה: האזור מקוצר המשמעות האפשרית היא חבלה זדונית! אזור במצב מבחן אזור כזה לא מפעיל את האזעקה מצב המבחן מוגדר ע"י הטכנאי במצב של אזעקות חוזרות, והוא זמני בלבד התראת גלאי אלחוטי: לא נשלח דיווח בדיקה יש לבדוק מדוע, מייד! F L S T V סריקת אזורים פתוחים השעה חיווי לאירוע או תקלה התאריך JUN 09 PS12:23 תקל ת מת ח רש ת אירוע דוגמאות למסכי אירועים נוספים במקרה של כמה אירועים או תקלות, התצוגה מתחלפת באופן אוטומטי ראה הסבר לתצוגה בהמשך: Feb 07 07:18 OP: אזור Feb 09 07:18 OP: אזור Feb 07 07:18 LB: אזור Feb 07 07:18 FL: אזור פירוט התצוגה בשורה העליונה בשורה העליונה של חלון התצוגה מוצגים השעה והתאריך השורה התחתונה מציגה נתונים על מצב המערכת, כולל תקלות ומצב האזורים משמאל לשעון מופיעות אותיות באנגלית המראות את מצב המערכת: אות פעולה P המערכת מתקשרת (בקו הטלפון או, אם מותקן, דרך המתאם הסלולרי,(GSM-200 או בודקת את קו הטלפון S הסירנה מופעלת R הממסר מופעל T המערכת מדווחת למוקד במשדר הרדיו (אם מותקן)

17 17 המידע בשורה התחתונה מתחלף באופן אוטומטי ורציף, ומציג חיווי לנתונים הבאים: משמעות אותיות האזור פתוח OP קיימת או היתה אזעקה באזור AL סוגים שונים של תקלות אזור SH, SV,FL תקלת סוללה בגלאי אלחוטי LB NEXT > > מצב כל האזורים אזור NEXT אזור C-- BB--1 ->10 -F--S_ > > NEXT > > הפעלת (דריכת) המערכת הפעלה מלאה ברירת המחדל של הקוד הראשי היא 5555 הפעלה מלאה, כשכל האזורים, למעט דלת היציאה, סגורים, היא מצב ההפעלה השגרתי של המערכת אזור פתוח מופיע בתצוגת האזורים המהירה כקו תחתון (לעומת אזור סגור, המופיע כך _), ובתצוגת סריקת אזורים פתוחים מסומן כ-, OP 1 APR 07 17:53 גלאי מטבח OP: כמו בדוגמה זו: הפעלת המערכת נעשית באחת הדרכים הבאות, בהתאם לתכנות הכניסה לתפריט המשתמש ע"י הטכנאי: ע"י הקשה על ע"י הקשת קוד משתמש ע"י הקשת קוד משתמש ואחריו ע"י הקשה על,, קוד משתמש ו- 4

18 18 עם ההפעלה, תחל נורית "מופעל" הירוקה להבהב, יישמעו צפצופים מלוח המקשים ובתצוגה תוצג ספירה לאחור (בהתאם לתכנות) עם ההודעה הבאה: בסיום הספירה לאחור תפסיק נורית "מופעל" להבהב 60 הפעלה השהיית יציאה ותישאר דלוקה, ייפסקו הצפצופים, בתצוגה תופיע ההודעה "מערכת מופעלת", ולאחריה תופיע התצוגה הרגילה עם התאריך והשעה: 4 SEP 09 10:45 כאשר מתרחשת תקלה, זמזם לוח המקשים מתחיל לצפצף כדי להשתיקו, יש לטפל בתקלה מייד! יש ללחוץ על ולאחר מכן על נטרול (ביטול) אזורים בהפעלה אזור מנוטרל הוא אזור שאינו מפעיל את האזעקה כשהוא נפתח כשדורכים את המערכת עם אזורים מנוטרלים, המשמעות היא, שחלק מהאזורים יפעילו את האזעקה אם ייפתחו, וחלק לא מצב של תקלה באזור הוא מצב אפשרי לנטרולו, אך יש לפתור את התקלה מהר ככל האפשר נטרול אזור ע"י המשתמש הוא תמיד זמני: מייד לאחר שהמערכת תכובה בפעם הבאה, כל האזורים המנוטרלים ישובו להיות פעילים במידת הצורך, יהיה עליך לנטרלם שוב בהפעלה הבאה הפעלת המערכת עם אזורים פתוחים פוגעת באפשרויות האבטחה של הנכס שלך יש לעשות בה שימוש, רק במקרה הצורך ורק לזמן קצר כשמנסים להפעיל את המערכת עם אזורים פתוחים, משמיע לוח המקשים צפצופים ובתצוגה מופיעה ההודעה: "אזור פתוח! הקש נטרול או "END האפשרויות הן: נטרול האזור הפתוח ע"י הקשה על מקש דריכת המערכת ע"י הקשה על מקש אזור פתוח! מסכים הקש נטרול או END מתחלפים אזור OP: 13 אזור OP: 13 בשורה התחתונה יוצגו ברציפות מספרי ושמות האזורים הפתוחים, או ביטול הליך אם לא מקישים או אזעקה מהאזורים הפתוחים המערכת כן מופעלת, אבל יוזמת מייד

19 אזור- אשר- שחרר- אשר- שחרר- אזור- 19 נטרול אזורים לפני הפעלה ניתן לבטל אזורים, למשל, במקרה של תקלה, להפעלה הבאה של המערכת כאשר המערכת תנוטרל, האזורים ישובו להיות פעילים באופן אוטומטי 1 קוד משתמש הקש מספר ENTR אזור: # הקש מספר אזור לביטול מסך אזור מבוטל לדוגמה: אזור מבוטל 5 5 להחזרת אזור מבוטל למצב פעיל (מאופשר): הקש מספר אזור: # ENTR קוד משתמש 1 הקש מספר אזור מסך לדוגמה: אזור מאופשר 5 5 לאחר ביצוע הפעולה התצוגה עוברת אוטומטית לאזור הבא הקש ליציאה אזור מבוטל יופיע בתצוגה עם האות 'B' (Bypass) הפעלה (דריכה) של חלק מאזורי המערכת: מצבי 'בית 1' ו- 'בית 2' ניתן להפעיל את המערכת באופן חלקי, כך שאזורים מסויימים יהיו דרוכים, ואחרים לא במצב זה, רק האזורים הדרוכים יפעילו את האזעקה אם ייפתחו, ואילו באזורים הלא דרוכים ניתן לשהות ללא מגבלה לילה הוא זמן נפוץ לשימוש בתכונה הזו: הסלון, דלת הכניסה והאמבטיה יהיו מופעלים, לדוגמה, ואילו חדרי השינה יהיו מנוטרלים במערכות פימא מצבי הדריכה החלקית נקראים 'בית 1' ו- 'בית 2' הפעלת מצבי בית נעשית באחת הדרכים הבאות: 1 אם מוגדרת (ע"י הטכנאי) הפעלה מהירה: ע"י הקשה על אחד ממקשי ה'בית': או או אם לא קיימת הפעלה מהירה: הקשה על אחד ממקשי ה'בית' והקשת קוד משתמש להפעלת מצב בית 1 הקש קוד ולאחר מכן על 2 ע"י הקשת קוד משתמש ואחריו או 3

20 20 5 ע"י הקשה על,, קוד משתמש ו- או 6 ע"י הקשת קוד קצר עם ההפעלה תופעל השהיית היציאה, ובסופה המערכת תידרך חלקית הטכנאי יכול לבטל את השהיית היציאה במצבי שהמערכת תידרך מייד בהפעלה 'בית 1' ו- 'בית 2', כך הפעלה באמצעות מפתח, שלט רחוק או כרטיס ק רבה (RFID) ניתן להפעיל ולכבות את מערכת האזעקה ולבצע פעולות נוספות, באמצעות מפסק מפתח מיוחד או שלט רחוק או כרטיס RFID המפתח מפעיל או מכבה את המערכת (מצב חילופי) בלבד השלט מכיל 4 לחצנים: לחצן הפעלה מלאה, לחצן כיבוי, לחצן הפעלה למצב 'בית 1' ולחצן להפעלה על אחת מיציאות המערכת הפעילה אביזרים שונים, כגון שער, או זרקור השלט פועל באמצעות מקלט אלחוטי,(I/O-WN) אותו יש לרכוש בנפרד ניתן לשלוח אות מצוקה ע"י לחיצה בו-זמנית על שני מקשים, כפי שמופיע בתמונה ניתן לחבר למערכת עד 24 שלטים רחוקים ניתן לתכנת את המערכת, כך שבעת הפעלתה וכיבויה עם שלט רחוק או מפתח, תשמיע הסירנה צליל קצר, כסימן לכך שהמערכת אכן הופעלה אם המערכת לא נדרכת ולא נשמע צליל סירנה, הדבר יכול להעיד על סוללה ריקה או תקלה הפעלה אוטומטית מערכת האזעקה שלך יכולה להידרך באופן אוטומטי בשתי דרכים: הפעלה יומית בשעה קבועה הפעלה לאחר פרק זמן קבוע מראש, בו אף אחד מהגלאים לא מזהה תנועה ('זמן שקט') מצב זה מתאים, למשל, להפעלה אוטומטית במשרד

21 21 או חנות, אם העובדים לא הפעילו את המערכת בסוף היום תכונה זו ניתנת לתכנות ע"פ מדור ניתן לתכנת הפעלה אוטומטית ו'זמן שקט' למצב 'בית 1' לצורך כך פנה למתקין/טכנאי הפעלה אוטומטית יומית בשעה קבועה ניתן לתכנת הפעלה אוטומטית בכל יום בשבוע, בשעה שונה בשעה המתוכנתת תתחיל ספירה לאחור מלווה בצפצופי התראה ותוצג ההודעה הפעלה אוטומטית 45 X בתום הספירה מתחילה השהיית היציאה הרגילה ורק לאחריה המערכת תופעל במהלך התהליך כולו ניתן להקיש קוד משתמש, כדי להפסיק את דריכת המערכת לתכנות הפעלה אוטומטית: קוד משתמש או לחיצה ארוכה על מקש אפס והקשת קוד משתמש הפעלה אוטו יומית תפריט משתמש enter/next/end בחר 1,2 הפעלה אוטו יומית יום ראשון 00:00 הפעלה אוטו יומית יום שבת 00:00 הקש את השעה בה תופעל המערכת באופן אוטומטי לאישור ומעבר ליום הבא 00:00 לביטול הפעלה אוטומטית, ביום שרוצים לבטל יש לחזור על הפעולות הנ"ל ולהקיש הפעלה אוטומטית לאחר 'זמן שקט' קוד משתמש או לחיצה ארוכה על מקש אפס והקשת קוד משתמש תפריט משתמש בחר 1,2 את הזמן בדקות זמן שקט enter/next/end הקש זמן שקט מדור סמן את המדור/ים הרצויים להפעלה אוטומטית לפי 'זמן שקט': השתמש במקש וסמן '+' מעל מספר המדור שיופעל בהפעלה אוטומטית לאחר 'זמן שקט' המקשים / המדורים משמשים כדי לנוע קדימה ואחורה בין מספרי לביטול פעולת 'זמן שקט', יש לתכנת אותו לאפס לשימוש בתכונת 'זמן שקט' למדור, יש לפנות למתקין/טכנאי

22 מחק=#)( 22 כיבוי המערכת בהתאם לתכנות המערכת, אם הקשת קוד המשתמש מציגה את תפריט המשתמש: קוד משתמש כבוי אם הקשת קוד המשתמש מפעילה או מכבה את המערכת: קוד משתמש כבוי כיבוי המערכת עם קוד שוד קוד שוד הינו קוד למצב, בו אתה נאלץ לכבות את המערכת תחת איום: במצב זה, המערכת אכן תכבה (קוד זה משמש לכיבוי המערכת בלבד), אך בנוסף, יישלח קוד שוד למוקד ולחייגן הפרטי, וזאת ללא הפעלת הסירנות תכנות הטלפונים, החייגן הפרטי והודעות SMS בתפריט כפתור מס' 3 שלושה תפריטי משנה: עריכת מספרי הטלפון שלך, הגדרות SMS (אסאםאס) ובדיקת החייגן שליחת הודעות SMS נעשית ע"י יחידת SMS-100 אותה יש לרכוש בנפרד עריכת מספרי טלפון הקש קוד משתמש אם המערכת אינה נכבית, ייתכן כי אינל מורשה לכבות את המערכת באותו הזמן ראה הסבר בעמוד 28 בנושא 'חלון זמן לכיבוי' עריכת מספרי טלפ enter/next/end טלפרטי _ 1 הקש מספר טלפון מערכות הנטר-פרו 8144/896/832 יכולות להתקשר ל- 4 מספרי טלפון שונים, כדי לדווח על אזעקות ותקלות המערכת מחייגת פעמיים בסבב לכל מספרי הטלפון (סה"כ פעמיים לכל מספר) ומשמיעה צליל התרעת אזעקה (צליל עולה ויורד מהיר) ניתן להפסיק את פעולת החיוג ע"י שליטה מרחוק בטלפון (ראה שליטה מרחוק באמצעות הטלפון, עמ' 30) אם מחובר למערכת כרטיס הודעות קוליות,(VU-20U) לא ישמע צליל האזעקה, אלא תושמע הודעה (שהוקלטה מראש)

23 מחק=#)( 23 1 כדי לתכנת את הסימנים כוכבית (*),פלוס (+), סולמית (#) ו- P (להשהייה של שניה), יש להקיש על מקש הסולמית # מספר פעמים, עד לקבלת הסימן המבוקש הפסקה או סיום פעולת החיוג החייגן מפסיק את מחזורי ההתקשרות במקרים הבאים: כיבוי המערכת פקודת שליטה מרחוק טלפונית הסתיימו שני סבבי החיוג למספרי הטלפון (2 שיחות לכל מנוי) הגדרות SMS הקש קוד משתמש עריכת מספרי טלפ enter/next/end טלפרטי _ 1 הקש מספר טלפון במסכים אלה מגדירים לאיזה מהטלפונים הפרטיים יישלחו הודעות SMS עם אזעקות ותקלות המספרים 1 עד 4 מתיחסים למספרי הטלפון המתוכנתים כדי לשלוח הודעות SMS למספר, יש לסמן אותו ב- '+' עם כפתור לדוגמה: שליחת SMS בדוגמה זו, המערכת תשלח הודעות SMS לטלפון מס' 2 דוגמה להודעת,SMS כפי שהיא מתקבלת במסך הטלפון משפחת לוי אזעקת פריצה 2 חלון מטבח 13:42 02 תמונה מס' 6 הודעת SMS הודעת ה- SMS שבדוגמה מורכבת מהשדות הבאים: משפחת לוי: טקסט קבוע (מתוכנת) בכל הודעות ה- SMS אזעקת פריצה 2: סוג האירוע ומספר האזור בו התרחש חלון מטבח: שם האזור או מיקומו המתוכנתים 13:42: שעת האירוע לפי שעון המערכת 02: התאריך בחודש בו התרחש האירוע (2 באוגוסט, למשל) 1 מקש הסולמית משמש למחיקה בכל התפריטים

24 24 תהליך שליחת הודעת SMS כפי שהוא מוצג בתצוגה הודעה H מכין בודק בודק תקשורת קו אישור H (טלפון) H1 התקבל מספר טכני המספר אליו נשלחת ההודעה מחייג בדיקת חייגן P1 41 הקש קוד משתמש בדיקת חייגן בחר מספר טלפון- קו בודק מחייג שולח סיים בהצלחה בתפריט זה בודקים את חיוג המערכת למספרי הטלפון המתוכנתים כדי לבדוק מספר, יש להקיש את מספרו בתכנות (1 4) - אם לא התקבלה שיחה בטלפון, יש לבדוק את המספר המתוכנת אם המספר נכון, יש לפנות למתקין/טכנאי תכנות קודים קוד הינו רצף מספרים, המאפשר הפעלה וכיבוי המערכת, כניסה לתפריט המשתמש ולתכנות, ופעולות נוספות במערכת קיימים שני קודים עיקריים: קוד ראשי (ראה פרטים בעמ' 11) וקוד משתמש לכל קוד משתמש יש הגדרות שונות, בהן שם, הרשאות, חלון זמן לכיבוי ועוד הקודים מוסווים ככוכביות ולא ניתן לראות אותם כדי למנוע טעויות, קיימת במערכת בקרת קודים, שאינה מאפשרת הכנסת קודים זהים אותיות וסימנים במסך קוד המשתמש מסמנים את הגדרות המשתמש: - A למשתמש מוגדר כרטיס קרבה * - קוד משתמש זה מוגדר (לא פנוי) - K למשתמש מוגדר שלט רחוק A*K (1 ) 1 ENTER/NEXT/END קוד ראשי הקוד הראשי הוא קוד בן 6-4 ספרות את הקוד ניתן לשנות, רק כשנכנסים לתפריט עם הקוד הראשי עצמו קוד ראשי ראשי קוד ENTER/NEXT/END ראשי קוד ****** (4-6) הקש קוד ראשי חדש

25 25 קוד משתמש קוד משתמש הינו "תעודת הזהות" של כל משתמש במערכת הוא ניתן באופן נפרד לכל משתמש, ומאפשר לתת לו הגדרות נפרדות, ולדעת אילו פעולות ביצע (כל פעולה נרשמת בזכרון המערכת עם המשתמש שביצע אותה) לכל קוד משתמש ניתן לתכנת שם, חלון זמן לכיבוי המערכת ושיוך למדור, כלומר, באיזה מדור הוא יוכל להפעיל ולכבות את המערכת בהתאם לדגם ההנטר-פרו שבידך, אפשר לתכנת עד 144/96/32 קודי משתמש שונים בנוסף, ניתן לתכנת אותו מספר של כרטיסי RFID ועד 24 שלטים אלחוטיים מצבי הקשת קוד משתמש בהתאם לתכנות הטכנאי, הקשת קוד משתמש גורמת לאחד משני המצבים: 1 הפעלה או כיבוי מיידיים של המערכת 2 כניסה לתפריט משתמש כדי להכנס בכל זאת לתפריט המשתמש במצב 1, יש ללחוץ על מקש 2 שניות, עד להופעת ההוראה 'הקש קוד', ואז להקיש קוד משתמש תכנות קוד משתמש במשך קוד משתמש קודי משתמש ENTER/NEXT/END (1 ) 1 ENTER/NEXT/END הקש מספר משתמש שינוי/הכנסת קוד ENTER/NEXT/END משתמש מחיקת קוד משתמש ****** (4-6) 1 הכנס קוד חדש משתמש יכול לשנות קוד משתמש, רק אם יש לו הרשאה לכך (ראה 'הרשאות המשתמש' בעמ' 27) במידה וקוד המשתמש אינו מורשה, תוצג ההודעה "גישה נידחת" (1 ) 1 ENTER/NEXT/END הקש מספר קוד משתמש שינוי/הכנסת קוד ENTER/NEXT/END קוד/משתמש נמחק הקש END משתמש מחיקת משתמש ENTR/NEXT/END

26 26 כתיבת שמות וניווט בתפריטי המערכת כתיבת שמות נעשית בדומה לכתיבת הודעת טקסט (SMS) בטלפון הסלולרי: לכל מקש יש כמה ספרות/תווים הקשה עליו מספר פעמים מציגה כל פעם תו אחר למעבר לאות הבאה יש להקיש על מקש לדוגמה, לקבלת האות 'ט' יש להקיש על הספרה 6 שלוש פעמים לכתיבת המילה 'סלון' יש להקיש כך: א) : תופיע האות 'ס' 'ל' ב) : תופיע האות ג) : תופיע האות 'ו' ד) : תופיע האות 'ן' להלן המקשים והאותיות/סימנים שלהם האותיות באנגלית מתקבלות לאחר הקשה על מקש הסולמית: מקש 2 1 מס' הקשות !?, ד א מ י ז ר ה ב ם כ ח ש ו ג נ ך - - C F B E A D 2 3 ן ל I L - H K - G J O 4 5 N M 6 ת S R Q P V U T 8 צ ץ ק Z Y X W 9 ס ע ף פ אפס או רווח - / ( # + - : * העברה מעברית לאנגלית הזזת הסמן ימינה (קדימה) הזזת הסמן שמאלה (אחורה) שמירת נתונים יציאה מתפריט

27 27 הקש תכנות שם משתמש שם המשתמש יכול להיות בן 8 אותיות או ספרות קוד משתמש משתמש שם ENTER/NEXT/END הקש מספר משתמש שם משתמש משתמש 1 1 שם משתמש כל הפעלה/כיבוי נרשמים בזכרון עם שם המשתמש, תאריך ושעה הרשאות המשתמש כאמור, לכל משתמש יש הרשאות נפרדות לגבי ביצוע פעולות שונות במערכת ההרשאות באות לידי ביטוי בגישה למסכי תפריט המשתמש: ניתן להגביל משתמש מלהיכנס לתפריטים, ובכך למעשה להגביל אותו לגבי ביצוע פעולות שונות במערכת מסך הרשאות המשתמש מורכב מסרגל אותיות, שכל אות מייצגת פעולה בתפריט סימון '+' משמעותו שלמשתמש הרשאה בלהיכנס ולשנות בתפריט זה, ולהיפך לגבי '-' כברירת מחדל, משתמש חדש מורשה לכל הפעולות, למעט שליטה מרחוק וקבלת הודעות SMS אות U קוד משתמש 3X הרשאות הרשאה תכנות קודים משתמש ENTER/NEXT/END T תכנות טלפונים אות K A C תכנות שעה ותאריך O M כניסה לתצוגת זיכרון R B ביטול אזורים W הקש מספר משתמש UTCMBKAORW הרשאה שימוש בכל לוח מקשים (במערכת עם מדורים) תכנ הפעלה אוטומטית קבלת דיווחי פתיחה וסגירה בהודעות SMS שליטה מרחוק חיוב הקשת קוד עם אביזר RFID / כדי לנוע מאות לאות ובמקש "-" ל "+", ולהפך השתמש במקשי לשנות את הסימן מ כדי

28 28 קביעת חלון זמן לכיבוי ניתן להגביל משתמש לכבות את המערכת רק בשעות מסוימות, למשל, עובד שיוכל לכבות רק בשעות הבוקר מחוץ לחלון הזמן הזה, המשתמש לא יכול לבצע את פעולת הכבוי, ואם הוא מנסה, מוצגת הודעת שגיאה קוד משתמש חלון כיבוי 4X ENTER/NEXT/END התחלה ושעת סיום של זמן הכיבוי דוגמה הקש מספר משתמש משתמש 1 עד 1 23:59 00:00? הכנס שעת ערן המשתמש ערן יכול לכבות את המערכת, רק בין השעות 08:00 06:30 06:30 עד 08:00 בבוקר ערן לא יוכל לכבות את המערכת בשעה 08:01 או בכל שעה אחרת אם ינסה, תוצג הודעת שגיאה מדורי המשתמש תפריט זה מתאים למערכת המחולקת למדורים (ראה הסבר בעמ' 7) מסך המידור מציג את 16 מדורי המערכת האפשריים (גם אם לא כולם מוגדרים): סימון '+' אומר, שהמשתמש שייך לאותו מדור וללוחות המקשים של אותו מדור סימון '-' אומר, שהמשתמש לא יוכל לשלוט במערכת מלוחות המקשים השייך למדור הזה קוד משתמש מידור ENTER/NEXT/END 5X הקש מספר משתמש מדורי משתמש הגדרת שלט רחוק כדי להשתמש בשלט רחוק, יש להתקין משדר אלחוטי I/O-WN של פימא המשדר מאפשר הגדרה של 24 שלטים אלחוטיים בסה"כ (על השלט, ראה עמ' 20) לצורך הוספת שלט רחוק, יש צורך בשלט שרוצים להוסיף ולהיות במרחק קליטה מהמשדר קוד משתמש רחוק רק למשתמשים 1 עד 24 הקש מספר משתמש ניתן להגדיר שלט הוסף שלט? ENTER/NEXT/END 6X

29 הוסף שלט? אנא שדר בשלט הרחוק והמתן להודעת אישור בשלב זה לחץ על אחד הלחצנים אביזר א/ח נקלט! הקש END לאחר הגדרת שלט רחוק למשתמש תופיע האות 'K' במסך קוד המשתמש: משתמש ) 1 1) k מוגדר שלט רחוק ENTER/NEXT/END למשתמש זה הסרת שלט רחוק ליציאה המתן קוד משתמש הורד שלט? הקש מספר משתמש הורד שלט? אנא המתן ENTER/NEXT/END 7X להודעת אישור אביזר א/ח נמחק! הקש END ליציאה תג/כרטיס RFID בשני סוגי האביזרים, יש לקרב את האביזר לצד השמאלי של לוח המקשים, כמודגם בתמונה, עד לקבלת הודעת אישור בתצוגה הוספת כרטיס RFID קוד משתמש הוסף כרטיס?RFID ENTER/NEXT/END הקש מספר משתמש אנא קרב כרטיס 8X קרב את הכרטיס לצידו השמאלי של לוח המקשים והמתן להודעת אישור: כרטיס נקלט! ה הקש END מחיקת כרטיס RFID קוד משתמש מחק כרטיס?RFID ENTER/NEXT/END ליציאה הקש מספר משתמש כרטיס RFID נמחק הקש END

30 30 קודים נוספים שוד ק דו - קוד אזעקה שקטה קוד שוד הוא מיועד למצב, בו המשתמש פועל תחת איום של גורם זר (שודד, למשל) ורוצה להזעיק עזרה, בלי שהגורם ידע זאת ('אזעקה שקטה') הקשת הקוד שולחת אות אזעקה למוקד ולטלפון, בלי להפעיל את הסירנות אם המערכת מופעלת, הקשת הקוד מכבה אותה קוד שוד הוא בן 4 ל- 6 ספרות קוד משתמש הכנס קוד חדש קוד קצר שוד קוד ENTER/NEXT/END קוד שוד ****** (4-6) קוד קצר הוא קוד בן 2 ספרות, המיועד להפעלת המערכת בלבד קוד קוד משתמש קצר קוד דלת 2X קוד קצר ENTER/NEXT/END ** הכנס קוד בן 2 ספרות קוד קוד דלת יכול לשמש כקוד מיוחד לפתיחת דלת או שער חשמלי אפשר ליישם קוד זה גם לסגירת שער חשמלי (פנה למתקין/טכנאי לשימוש באפשרות זו) קוד משתמש דלת 3X דלת קוד ENTER/NEXT/END ****** (4-6) הכנס קוד רצוי שליטה מרחוק באמצעות הטלפון שליטה מרחוק באמצעות הטלפון יכולה להתבצע, הן ע"י חיוג יזום למערכת, והן במצב שהמערכת מחייגת אלייך, למשל במצב אזעקה ניתן לשלוט על מערכת האזעקה מרחוק באמצעות כל טלפון קווי או סלולרי, בשני מצבים: מצב א': ביצוע פעולות בסיסיות, בעיקר דריכה וכיבוי המערכת זהו מצב ברירת המחדל מצב ב': פקודות מצב א' ובנוסף הפעלת יציאות לוח הבקרה שלך המערכת, שבאמצעותן ניתן להפעיל אביזרים שונים לבחירה במצב זה יש לפנות לטכנאי

31 31 מצב א': שליטה בסיסית מרחוק חייג את מספר הטלפון שהמערכת מחוברת אליו, או ענה לשיחה יזומה מהמערכת המתן עד לתום צליל הזיהוי של המערכת (צליל רצוף ולאחריו שני צפצופים) הקש את הקוד הראשי המתן לצליל חיווי מצב המערכת: צפצוף רצוף: המערכת כבויה צפצופים: המערכת דרוכה מקש המערכת לא מזהה פקודות מהטלפון, בזמן שהיא משמיעה צליל אישור חובה להמתין עד לסיום השמעת צליל האישור, לפני שמתחילים להקיש על מקשי הטלפון הקש פקודה טלפונית, בהתאם לטבלה הבאה המערכת מאשרת בשני צלילים קצרים פקודה הפסקת הסירנות והחייגן במהלך אזעקה דריכת המערכת כיבוי המערכת (יש לבקש הפעלת פקודה זו מהטכנאי) דריכה למצב 'בית 1' הפעלת אביזר המחובר למערכת, כגון שער או זרקור כיבוי אביזר דריכה למצב 'בית 2' הפעלת מיקרופון האזנה MIC-200 (אם מותקן) למשך דקה אחת לפני תום הדקה ישמעו שני צפצופי התראה, וניתן להאריך את ההאזנה בדקה נוספת, ע"י הקשה חוזרת על 8 ניתן לחזור על פעולה זו ללא הגבלה דוגמה לסדר הפעולות למתן פקודה טלפונית חייג לטלפון המערכת המערכת קוד ראשי המתן לשני צפצופים לאישור מצב ב': שליטה מלאה מרחוק המערכת עונה המתן לסיום צליל אישור המתן לצליל אישור של המערכת נתק את השיחה כאמור, מצב ב' כולל את הפקודות של מצב א' ובנוסף, אפשרות להפעלת יציאות המערכת

32 32 מספר הפקודה כדי להפעיל את אחת היציאות: מספר הפקודה כדי לכבות יציאה: פקודות השליטה הטלפונית מרחוק: הפעלה וכיבוי כללי אביזרים/ יציאות אביזר/יציאה חיוג פעולה חיוג סירנה חיצונית 11 הפעלת המערכת 01* סירנה פנימית 12 כיבוי (אם מתוכנת מצב זה) #01 ממסר 13 הפעלה למצב 'בית 1' 04* איפוס גלאי אש/עשן 14 הפעלה למצב 'בית 2' 07* יציאת ON/OFF 15 הפעלת מיקרופון (אם מותקן) 08* יציאת ALARM 16 הפסקת סירנות וחייגן באזעקה 00* יציאת Audio Ctrl 17 יציאות בכרטיס מקומי חיוג יציאה מרחיב ממסרים מס' 2 ממסר חיוג ממסר חיוג מרחיב ממסרים מס' 4 ממסר חיוג ממסר חיוג מרחיב ממסרים מס' 1 ממסר חיוג ממסר חיוג מרחיב ממסרים מס' 3 ממסר חיוג ממסר חיוג שליחת הודעת SMS על מצב המערכת* טלפון מס' חיוג טלפון מס' חיוג דוגמאות להפעלה מרחוק: 1 הפעלת יציאת סירנה: 11 חייג למערכת המתן לסיום צליל בקרה קוד ראשי המתן לצליל אישור 2 כבוי יציאה מספר 5 בכרטיס יציאות מקומי :(OUT-1000) חייג המתן לסיום צליל בקרה קוד ראשי המתן לצליל אישור 25 * כדי לשלוח הודעת,SMS המערכת תנתק את שיחת השליטה מרחוק

33 33 כשהמערכת מחוברת לשליטה מרחוק, תוצג בלוח המקשים ההודעה: "Other keypad in use במידה והמערכת לא מקבלת אף פקודה במשך דקה, היא תנתק את השיחה המערכת נשארת באותו מצב למשך דקה נוספת עם ההודעה הנ"ל (1 (2 (3 זכרון המערכת המערכת שומרת בזכרון את הפעולות והאירועים האחרונים בסדר כרונולוגי האירוע המופיע ראשון הוא האירוע האחרון שהתרחש ישנם 4 מצבי תצוגה בזכרון: הצגת כל האירועים, תקלות בלבד, ארועי אזורים, והפעלות וכיבויים תפריט משתמש בחר 1,2 קוד משתמש הצג: תקלות- 1 הצג: הפעלות וכיבויים- 3 הצג: ארועי הצג: כל הארועים- 0 אזורים- 2 או- למעבר מהיר כדי לצפות באירועים בכל אחד מהאפשרויות, יש ללחוץ על תנועה קדימה ואחורה בזיכרון נעשית באמצעות המקשים הקש למעבר מהיר בקפיצות של 10 אירועים קדימה, ו- בקפיצות של 10 אירועים אחורה תצוגת הזכרון לדוגמה, רישום בזכרון של כיבוי עם קוד ראשי: 1 MAR 13:25( 1 כבוי - קוד ראשי האירועים מוצגים בשתי שורות: בשורה הראשונה מופיע מס' האירוע בזיכרון, התאריך ושעת האירוע בשורה השניה מוצג האירוע והאזור בו הוא התרחש, או התקלה דוגמאות לאירועים הנרשמים בזכרון המערכת: הפעלות, כיבויים, אזעקות, תקלות, שינויי קוד, שינוי השעון ונטרול אזורים דוגמה 1: אזעקת פריצה מס האירוע שעת ותאריך האירוע 12 FEB 13:25 ( 1 אזעקת פריצה 4 סוג האירוע מס האזור 12 FEB 13:25 ( 1 ~ דלת כניסה מסך מתחלף שם האזור במקרה של אזעקה, בנוסף למסך האירוע שמופיע מעל, מופיע לסירוגין מסך נוסף ובו שם האזור (דלת כניסה בדוגמה)

34 שחרר- 34 שונות תכנות אזורים לשימוש בפעמון (זמזם לוח המקשים) תכונת הפעמון מאפשרת בקרה על פתיחה וסגירת דלתות וחלונות (רק כשהמערכת לא מופעלת) ע, "י השמעת צפצופים מלוח המקשים למשך שתי שניות, בכל פעם שדלת ו/או חלון בהם מותקן גלאי מגנטי, נפתחים תכונה זו שימושית במיוחד בבית עם ילדים קטנים ובחנויות הקש מס אזור: 1 תפריט משתמש ENTR אשר- # הקש בחר 1,2 קוד משתמש מספר אזור ו- כדי לבטל מצב פעמון באזור: האות C בתצוגה מציינת אזור עם תכונת פעמון הפעלה וביטול תכונת הפעמון לכלל האזורים לחיצה ארוכה על מקש בתצוגה הרגילה, מפעילה או מבטלת את פעולת הפעמון בכל אזורי הפעמון בתצוגה תופיע אחת מההודעות הבאות: "פעמון פעיל" או "פעמון לא פעיל" ניתן לחבר זמזם, סירנה או פעמון נוספים, שיופעלו בנוסף לזמזם לוח המקשים לפרטים, פנה למתקין/טכנאי הפעלת אות מצוקה מלוח המקשים אות מצוקה שימושי, בעיקר כשהמערכת מחוברת למוקד אבטחה הפעלת האות יכולה להפעיל את הסירנות, לשלוח דיווח חירום למוקד האבטחה, להודיע 1 בטלפון ולשלוח הודעת SMS להפעלת אות מצוקה, יש ללחוץ פעמיים על מקש מצוקה ניתן לתכנת (ע"י מתקין/טכנאי) אזורים להפעלת אות המצוקה, בעת אזעקה גם תכנות תגובת המערכת להפעלת אות מצוקה נעשה ע"י מתקין/טכנאי איפוס אזעקות מגלאי עשן, אש או אנטי-מאסק גלאי עשן/אש או אנטי-מאסק (גלאי המזהה אם מכסים אותו בכיסוי כדי לנטרל אותו) בנויים כך, שכאשר הם מגלים עשן או אש, או שהם כוסו במשהו (כל גלאי ותכונתו שלו), הם יוצרים אזעקה ונשארים במצב זה עד שמשחררים אותם כדי לשחרר, יש ללחוץ לחיצה על מקש לתכנת שחרור אוטומטי לגלאים אלה ואחריו על מקש מתקין/טכנאי יכול 1 אם מותקן כרטיס SMS-100 או משדר סלולרי GSM-200

35 35 השתקת זמזם לוח המקשים לחיצה על מקשים אלה מפסיקה את פעולת זמזם לוח המקשים: אזעקות, תקלות, פתיחת אזורי פעמון והקשות על המקשים לא יקבלו חיווי קולי כל לחיצה נוספת על שני המקשים משנה מצב מפעיל ללא פעיל, ולהיפך כל לוח מקשים מושתק בנפרד כדי להפסיק את הזמזם במקרה של תקלה, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על בלבד מתן הרשאה להתחברות מרחוק למערכת ניתן להתחבר למערכת האזעקה מרחוק, באמצעות הטלפון, כדי לבצע פעולות בדיקה ועדכון שונות מטעמי בטחון המערכת, פעולת ההתחברות מרחוק חסומה כברירת מחדל כדי לאשר פעולה זו, מייד כשהטכנאי מתקשר והמערכת עונה לשיחה, עלייך להקיש את הקוד הראשי (לא ניתן לבצע פעולה זו עם קוד משתמש) ולאחר מכן פעמיים על בדיקות מערכת המערכת מבצעת באופן רציף בדיקות לסוללת הגיבוי, קו הטלפון ומתח החשמל לביצוע בדיקה יזומה של הסוללה וקו הטלפון: קוד משתמש בדיקת סוללה בתצוגה יוצג רצף המסכים הבא: בודק קו S1 סיים בהצלחה! בדיקת סוללה סוללה תקינה 13 MAR 07 10:22 במידה ויתגלו תקלות: בדיקת סוללה סוללה נמוכה או טלפון קו תקלת הסוללה ניתנת לבדיקה, רק כאשר המערכת מחוברת לחשמל

36 36 מערכת שבת מערכת הנטר-פרו מספקת פתרון הלכתי להפעלה בשבת, באישור "המכון המדעי 1 טכנולוגי להלכה" בירושלים הפתרון מאפשר הפעלה וניתוק אזורים אוטומטי, מתוכנת מראש, במהלך השבת מצב שבת הוא מצב הפעלה מיוחד, אותו מפעילים לפני כניסת השבת ומפסיקים בצאתה במצב רגיל, כאשר המערכת מופעלת, כל הגלאים מופעלים במצב שבת, רק גלאים מתוכנתים מופעלים ורק בשעות שהם מתוכנתים לפעול הדבר דומה להפעלת מצב 'בית', רק שמצב 'בית', שבו חלק מהגלאים מופעלים, מופעל מייד כשמפעילים אותו, ואילו מצב שבת מופעל מייד, אבל הגלאים מופעלים ומופסקים, ע"פ תכנות שבת ניתן לתכנת עד שני מחזורי הפעלת גלאים במצב שבת תכנות מצב שבת כולל שני שלבים: בשלב הראשון, יש להגדיר את האזורים הייחודיים למצב שבת והטכנאי מבצע את החיבורים המתאימים לדוגמה, גלאי הסלון, החצר והמטבח יוגדרו כגלאי מצב שבת הגדרת מצב השבת באה בנוסף לפעילות הרגילה של הגלאים, ולא במקומה, כלומר גלאי הסלון, לדוגמה, יכול להיות משוייך גם למצב 'בית 1' וגם למצב שבת בשלב השני, יש לתכנת את שעת ההתחלה ושעת הסיום של מחזורי השבת של גלאי השבת (אין הכוונה לשעת כניסת ויציאת השבת) לדוגמה, גלאי הסלון, החצר והמטבח יתוכנתו לפעול בין השעות 12 בלילה עד 7 בבוקר כדי שהמערכת תפעל במצב שבת, עליך להפעיל אותו, כפי שמוסבר להלן במוצאי השבת יש להפסיק את מצב השבת (הפסקה רגילה, ע"י הקשת קוד משתמש ו- ( ולהחזיר את המערכת למצב ההפעלה הרגיל אם לא מכבים את מצב השבת, המערכת תמשיך לפעול לפי תכנות זמני מחזור שבת מצב זה מתאים לימי ראש השנה או ימי חג ושבת צמודים! 1 ראה אישור בסוף מדריך זה

37 37 תכנות זמני מחזור שבת קוד משתמש תפריט משתמש בחר 1,2 זמני מחזור שבת 2X ENTER/NEXT/END זמן פעולה מחזור 1 00:00 עד 00:00 הקש שעת הפעלה ושעת כיבוי למחזור 1 זמן פעולה מחזור 2 00:00 עד 00:00 הקש שעת הפעלה ושעת כיבוי למחזור 2 או ליציאה לדוגמה, מסך תכנות הפעלת שבת מיום שישי בשעה 23:00 ליום שבת בשעה זמן פעולה מחזור 1 23:00 עד 05:30 05:30 יראה כך: הפעלת מצב שבת להפעלת מצב שבת הקש קוד משתמש או קוד קצר בתצוגה תופיע הקש קוד הפעלה-מצב שבת OFF הודעת אישור שהמערכת מופעלת במצב שבת מצב שבת כאשר, ע"פ התכנות המוקדם, יופעל מחזור השבת הראשון וגלאי השבת יופעלו, תידלק נורית ההפעלה הירוקה בלוח המקשים ותופיע ההודעה 12 OCT 10 06:30 11 OCT 10 23:30 מצב שבת ON הירוקה תיכבה בסיום המחזור תופיע ההודעה מצב שבת החלפת תמונות בשומר המסך OFF והנורית בתוכנת שומר המסך של מסך המגע ישנן 2 תמונות כדי להחליף אותן, יש לפעול ע"פ הצעדים הבאים: 1 יש לשמור את התמונות הרצויות תחת השמות p1jpg ו- p2jpg (תמונות תחת שם אחר לא יזוהו ע"י שומר המסך) התמונות צריכות להיות בפורמט,JPG עד גודל של 100 קילובייט גודל התמונה האופטימלי: 9 X14 ס "מ בכל מקרה, מופיעות 2 תמונות בשומר המסך אם טוענים תמונה אחת בלבד, התמונה השניה שתופיע תהיה סמל חברת פימא טען את התמונות החדשות על דיסק-און-קי (Disk-on-key) כבה את המסך בכפתור השחור-צהוב משמאל למטה הדלק את המסך באותו כפתור 2 3 4

38 38 המתן להופעת הסמל של חברת פימא ומתחתיו כפתור Windows" "Exit to (יציאה לווינדוס) הקש על הכפתור הכנס את הדיסק-און-קי לשקע הנמצא בדופן המסך השמאלית, בחלק העליון הקלק במסך על תיקית My Device ולאחר מכן על תיקיית שנוצרת עם הכנסת הדיסק-און-קי,Hard Disk העתק את התמונות מתיקיית Hard Disk לתיקיית Img שנמצאת בתוך תיקיית Flash Disk על המסך: סמן את אחת התמונות ובתפריט העליון הקלק על Edit ואז על Copy הקלק על תיקיית Flash Disk ואז על Img ובחר מהתפריט בפקודות Edit ואז Paste הוצא את הדיסק-און-קי מהשקע כדי לוודא שהתמונות אכן הוחלפו, הקלק עליהן הקלקה כפולה כבה והדלק את המסך והמתן להופעת מסך מערכת האזעקה לאחר 3 דקות יופעל שומר המסך ויופיעו התמונות החדשות במקרה והתמונה כבדה מדי או לא בפורמט הנכון, תופיע הודעת שגיאה פתרון תקלות המערכת בודקת את עצמה ואת האביזרים המחוברים אליה כל הזמן במידה ומתגלה תקלה, נורית 'תקלה' האדומה מתחילה להבהב, זמזם לוח המקשים מצפצף (אם הוא לא מושתק) ב, תצוגה יופיע תיאור התקלה בשורה התחתונה, בזיכרון היא תירשם עם הזמן והתאריך, והמערכת תגיב בהתאם לתכנות: דיווח למוקד, הודעה באמצעות הטלפון, הפעלת אביזרים חיצוניים ועוד במקרה של מספר תקלות, הן תופענה בתצוגת זו אחר זו להלן התקלות האפשריות ודרכי הטיפול בהן: כמה מהודעות התקלה יכולות להעיד על ניסיון פריצה בכל מקרה של תקלה, יש להודיע מייד למוקד או לטכנאי התקלה סוללה נמוכה מתח רשת שעון לא מכוון טיפול בתקלה (אם לא מצוין אחרת, יש לקרוא לטכנאי) מופיעה כשהסוללה מתרוקנת לאחר הפסקת חשמל יש להמתין כ- 24 שעות (לאחר חזרת החשמל) להעלמות ההודעה אם ההודעה ממשיכה, או אם כלל לא הייתה הפסקת חשמל, יש לקרוא מיד לטכנאי! תקלה המופיעה בדרך כלל כתוצאה מהפסקת חשמל במידה ואין הפסקת חשמל, יש לקרוא לטכנאי שעון המערכת מתאפס לאחר הפסקת חשמל והתרוקנות סוללת הגיבוי יש לכוון את השעון (ראה עמ' 13)

39 39 התקלה קו טלפון מפסק קופסה 1 מפסק קופסה 2 מפסק מרחיב X תקלת מרחיב X מפסק קיבורד X מתח נמוך תקלת אזור אלח תקלת תקשורת מוקד תקלת משדר GSM תקלת ערוץ GSM תקלת כרטיס SIM תקלת תקשורת GSM תקלת תקשורת GSM2 מערכת אלחוטית מפסק קופסה אלח תקלת קיבורד Other Keypad In Use! Keypad Not Connected! Check keypad number תקלת אזור תקלת מתח גלאים תקלת תקשורת SMS התקן יחידת SMS טיפול בתקלה (אם לא מצוין אחרת, יש לקרוא לטכנאי) המערכת לא מזהה קו הטלפון יש לבצע בדיקה ידנית: הקש קוד ראשי ולאחר מכן כמו כן יש לבדוק, אם מכשירים נוספים המחוברים לקו הטלפון (טלפונים, פקס וכד') פעילים אם כן או אם עדיין מופיעה התקלה, יש לקרוא לטכנאי מפסק ההגנה של קופסת לוח הבקרה של המערכת אינו תקין או הקופסה פתוחה יש לוודא שהקופסה סגורה ואם התקלה נמשכת, יש לקרוא לטכנאי מפסק הגנה מס' 2 אינו תקין או פתוח קופסת מרחיב "X" או מפסק ההגנה שלו פתוחים מרחיב "X" לא תקין מפסק ההגנה של לוח מקשים (קיבורד) "X" פתוח התקלה יכולה להופיע לאחר הפסקת חשמל ארוכה ולפני התרוקנות הסוללה יש לקרוא מיד לטכנאי! תקלה בגלאי אלחוטי בעיה בתקשורת בין מערכת האזעקה למוקד היחידה הסלולרית GSM אינה מחוברת או אינה תקינה קליטה גרועה או חסימה בערוץ ה- GSM אין כרטיס SIM ביחידת ה- GSM או שקיימת תקלה בכרטיס תקלה בתקשורת בין משדר ה- GSM למוקד 1 תקלת תקשורת בין משדר ה- GSM למוקד 2 המקלט האלחוטי אינו מחובר או אינו תקין מפסק ההגנה של המקלט האלחוטי אינו תקין או פתוח וודא שקופסת המקלט סגורה ואם כן וההודעה ממשיכה, יש לקרוא לטכנאי לוח המקשים או התקשורת ללוח המקשים לא תקינים כאשר קיימים מספר לוחות מקשים ואחד מהם נמצא בשימוש, בשאר לוחות המקשים זו תהיה התצוגה אין תקשורת בין לוח המקשים לבין המערכת תכנות מספר הזיהוי (ID) של לוח המקשים שגוי תקלה בקו אזור פנה מייד לטכנאי! תקלה ביחידת SMS-100 במערכת לא מותקנת יחידת SMS-100

40 40 התקלה תקלת תקשורת רשת תקלת ממסרים X מפסק ממסרים X מתח מר יציאות מתח מר אזורים חסימת מערכת אלח קוד שגוי!!! חסימת אנטי מאסק! אות חיים חסר X סוללה מר אזור X מתח רשת מרחיב X סוללה חל X IO-R מתח רשת מר יצ X טיפול בתקלה (אם לא מצוין אחרת, יש לקרוא לטכנאי) תקלה בחיבור הרשת של המערכת תקלה במרחיב הממסרים X מפסק ההגנה של מרחיב הממסרים X אינו תקין או פתוח וודא שקופסת המרחיב סגורה אם כן וההודעה ממשיכה, יש לקרוא לטכנאי תקלת מתח במרחיב היציאות תקלת מתח במרחיב האזורים תדר המקלט האלחוטי חסום הוקש קוד שגוי הקש גלאי אנטי-מאסק נחסם אפס את הגלאי ע"י לחיצה על מקש ואחריו על מקש ופנה מייד לטכנאי! לא התקבל דיווח תקינות ('אות חיים') מגלאי אלחוטי X תקלת סוללה במרחיב אזורים X תקלת חשמל במרחיב אזורים X סוללת גיבוי חלשה במרחיב יציאות X תקלת חשמל במרחיב יציאות X פרטי המתקין: שם טל' נייד: חברה מס' טלפון: תאריך התקנה תאריך סיום אחריות

41 41 טבלת מספור האזורים ומיקומם מס' אזור 1 שם אזור מיקום/הערות מס' אזור 2 שם אזור מיקום/הערות

42 42 מס' אזור 59 שם אזור מיקום/הערות מס' אזור 60 שם אזור מיקום/הערות

43 43 מס' אזור 121 שם אזור מיקום/הערות מס' אזור 122 שם אזור מיקום/הערות

44 44 אישור מערכת שבת

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Microsoft Word - åééè÷.doc

Microsoft Word - åééè÷.doc הגדרת אזהרה, זהירות, שים לב לכל אורך מדריך זה, ישנן הערות שונות המודגשות במסגרת. ההערות מסווגות לפי סדר חשיבותן באופן הבא: אזהרה משמשת בהקשר לפעולות או למצבים העלולים לגרום לפגיעה חמורה או מוות. זהירות

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה ד"ר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE -

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה דר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש עי GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - GUIDE ראשי תיבות של - GUI Design Environment הוא כלי ליצירה חצי-אינטראקטיבית של ממשקי-משתמש. תהליך העבודה עם GUIDE הפעלת GUIDE ליצירת ממשק חדש

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד