Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc"

תמליל

1 הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה A מק"ט פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009

2 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה. לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל. אזהרה: על המשתמש לעקוב אחר הוראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם בשבוע. מסיבות שונות, הכוללות (אך לא רק) שינויים בתנאי הסביבה, הפרעות חשמליות ואלקטרוניות, שינויי טמפרטורה, המוצר לא יתפקד כמצופה. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים להגן על גופו ורכושו. אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא. בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים כדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת. אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, פנה לספק או המתקין של מערכת זו. כל הזכויות שמורות 2009 לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ. ט.ל.ח. צור קשר: פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ רח' הצורף 5, חולון טל': פקס: אתר האינטרנט:

3 3 טבלת פקודות תפריט המשתמש מקש הקש קוד ראשי ועל המספר ל... הפעלה וכיבוי המערכת הצגת היסטוריית הפעלות, אזעקות ותקלות, עם זמן ותאריך לחיצה ארוכה הפעלה מהירה - - נטרול אזורים הפעלת המערכת למצב "בית " (הפעלה של חלק מהאזורים בלבד) הצגת תפריט סוגי תצוגה תכנות מספרי הטלפון הפעלה מהירה למצב "בית " (במידה והדבר אופשר בתכנות) הצגת כל האזורים - הפעלת המערכת למצב "בית 2" (הפעלה של חלק מהאזורים בלבד) תכנות השעה והתאריך הפעלה מהירה למצב "בית 2" (במידה והדבר אופשר בתכנות) - - תכנות קודים: קוד ראשי, קודי משתמשים, קוד שוד, קוד דלת, קוד קצר תכנות אזורים להפעלת צלצול הפעמון תכנות הפעלה אוטומטית הפעלת/ביטול צלצול הפעמון בכל האזורים לאחר הקשת קוד משתמש, כניסה לתפריט משתמש לחיצה ארוכה: איפוס גלאי אנטי-מאסק לחיצה קצרה: הצגת מדורים דרוכים השתקת זמזם בתקלה (ראה הערה למטה) - יציאה ממסך בתכנות תזוזה ימינה של הסמן במהלך התכנות תזוזה שמאלה של הסמן במהלך התכנות הצגת פרטי נותן השרות למערכת - שמירת נתונים לאחר שינוי בתכנות הצגת שם המערכת

4 4 פרק...2 פרק 2. פרק פרק פרק פרק תוכן העניינים מבוא...6 התכונות העיקריות של הנטר-פרו /896/844 מפתח סימנים במדריך ומושגים... 7 מקשי לוח המקשים ומסך ה- 8...LCD סוגי התצוגה... 9 תצוגת אזורים מהירה... 9 סריקת אזורים פתוחים... 0 בטל תצוגת אזורים... 0 מצב כל האזורים... תפקידי המקשים... הפעלת (דריכת) המערכת... 3 הפעלה רגילה... 3 הפעלה עם אזורים מנוטרלים... 3 הפעלה באמצעות קוד ראשי... 4 הפעלה באמצעות קוד משתמש או קוד קצר... 4 הפעלת המערכת למצבי 'בית ' ו- 'בית 2'... 4 הפעלה מהירה... 4 הפעלה על-ידי קוד משתמש... 5 הפעלה באמצעות מפתח, שלט רחוק או כרטיס ק רבה... 5 הפעלה אוטומטית... 5 מערכת שבת: תכנות שעות הפעלה וכיבוי... 7 הפעלת מצב שבת... 7 כיבוי המערכת... 8 כיבוי המערכת עם קוד ראשי או משתמש... 8 כיבוי המערכת עם קוד משתמש... 8 כיבוי המערכת עם קוד שוד קוד מצוקה וכיבוי בלבד!... 8 שליטה מרחוק באמצעות הטלפון... 9 מצב א': שליטה מרחוק בסיסית... 9 מצב ב': שליטה מרחוק מורחבת זיכרון המערכת אופני הצגת האירועים בזיכרון תצוגת הזיכרון ביטול זמני של אזורים פרק פרק פרק 9. פרק פרק...2 תפריט תצוגות דוגמאות למסכי התצוגה תכנות הטלפונים, החייגן הפרטי והודעות...SMS 27 עריכת מספרי טלפון הגדרות SMS (אס.אם.אס.)... 28

5 5 בדיקת חייגן כיוון השעה והתאריך פרק 2. תכנות קודים... 3 פרק 3. תכנות קוד ראשי תכנות קוד משתמש מחיקת קוד משתמש וניווט בתפריטי המערכת כתיבת שמות 3.4 תכנות שם משתמש הרשאות המשתמש קביעת חלון זמן לכיבוי ע"י משתמש תכנות מידור המשתמש הגדרת שלט רחוק למשתמש מחיקת שלט רחוק למשתמש ACE 38 כרטיס ק רבה 3. תכנות קוד שוד קוד מצוקה וכיבוי בלבד! תכנות קוד קצר תכנות קוד דלת פרק 4. שונות זמזם לוח המקשים (פעמון) הפעלת אות מצוקה... 4 איפוס אזעקת גלאי עשן, אש או אנטי-מאסק... 4 השתקת זמזם לוח המקשים... 4 בדיקות מערכת פרק 5. פתרון תקלות טבלת מספור האזורים ומיקומם אישור מערכת שבת... 47

6 6 פרק. * לקוח נכבד,. מבוא חברת פימא מערכות אלקטרונית בע"מ מברכת אותך על רכישת מערכת האזעקה החדשנית מסדרת הנטר-פרו 844/896/832. מערכת אזעקה זו היא מהמתקדמות והמתוחכמות בעולם בתחומה, ויחד עם זאת היא ידידותית למשתמש וקלה לתפעול. המתקין המקצועי ודאי הדריך אותך בשימוש במערכת, אולם אנו ממליצים ללמוד ולהכיר את "מדריך למשתמש" זה, כדי ליהנות מהיתרונות הרבים של המערכת. המערכת מורכבת מלוח בקרה המותקן בקופסת מתכת מוגנת, מלוח מקשים ומסך LCD לשליטה ולתצוגה ומאביזרי הגילוי, ההגנה והתגובה. ניתן לחבר למערכת עד 8 לוחות מקשים, שהמערכת יכולה לנטר אותם וכן אביזרים כגון גלאים, מגנטים, ציוד אלחוטי, סירנות ולוח מקשים מוגן. המערכת מופעלת על ידי מתח רשת החשמל ומגובה ע"י סוללה נטענת, למקרים של הפסקות חשמל. כדי לספק את רמת האבטחה הגבוהה ביותר, מומלץ לבדוק את תקינות מערכת האזעקה אחת לשבוע. התכונות העיקריות של הנטר-פרו 844/896/844 מערכת משולבת של 44/96/32 אזורים קוויים, 32/24 גלאים אלחוטיים ו- 24 שלטים או לוחות מקשים אלחוטיים ** הפעלה ותכנות קלים וידידותיים למשתמש מערכת שבת מאושרת ע"י "המכון המדעי-טכנולוגי להלכה" בירושלים אפשרות לשליחת הודעות SMS הכוללות דיווחים מפורטים, כולל אזעקות, הפעלות, כיבויים ותקלות, דרך קו טלפון של בזק או משדר סלולרי אפשרויות מגוונות של חלוקה למדורים (תתי-מערכות) הפעלה אוטומטית, כאשר המערכת מזהה שאין תנועה באזור מוגדר (למצב "בית" או הפעלה מלאה) הפעלה פסיבית, בשעה קבועה מראש (למצב "בית" או הפעלה מלאה) שליטה טלפונית מרחוק על המערכת ועל יציאות המערכת קודים ושלטים: קודי משתמש, כרטיסי ק רבה,(RFID) שלטים אלחוטיים, קוד ראשי, קוד שוד, קוד דלת רמות שונות של הרשאה לכל משתמש חלון זמן להגבלת כיבוי המערכת ע"י משתמשים (בהכנסת קוד או בשלט או בכרטיס קרבה) בדיקות מקיפות בזמן אמת! של אזורים, מתח החשמל, סוללה וקו הטלפון מספר מצבי תצוגה להצגה מהירה של האזורים תצוגה כוללת של מצב האזורים, ייחודית למערכות פימא לוח מקשים בצבעי כחול וירוק עם תצוגה גדולה וברורה * הפניות בחוברת זו מנוסחות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד ** מימוש חלק מהתכונות כרוך ברכישת אביזרים נוספים

7 7 תקשורת מובנית למוקד, הכוללת ארבע אפשרויות חיבור: טלפון קווי, משדר סלולרי,(GSM) מוקד רשת/ GPRS ורדיו (אלחוט) אפשרות דיווח כפול לשני מוקדים שליחת דיווח אירועים בפירוט מלא ארבעה מספרי טלפון לחייגן הפרטי ארבעה מספרי טלפון למוקד/ םי מנגנונים למניעת אזעקות שווא: התניית אזורים, מונה פולסים, קביעת רגישות אזור, ביטול אזור אוטומטי וקביעת אזורי מבחן. הגנת קווי הגלאים מפני קצר או נתק הרחבה אלחוטית לחיבור גלאים מגנטיים ושלטים רחוקים זיכרון של אירועים, כולל פירוט זמן, שם משתמש ושמות אזורים בחתך של סוגי האירועים. מספר מנגנונים למניעת הכנה לפריצה וחבלה במערכת. מפתח סימנים במדריך ומושגים.2 לחיצה על מקש לחיצת ארוכה (כשתי שניות) על מקש, עד להישמע צליל אישור מלוח הסימן הסימן המקשים הערה או המלצה אזהרה או הערה חשובה דפדוף קדימה ואחורה על פני מסכים וסרגלים נעשה ע"י הקשה על. או בכל שלב של התכנות ניתן לצאת ממנו או לחזור למסך ההתחלתי, ע"י לחיצה אחת או יותר על מקש קוד ראשי: קוד המאפשר כניסה לכל תפריטי המשתמש ותכנות כל הפרמטרים של כל המשתמשים קוד משתמש: קוד נפרד הניתן לכל משתמש, והמאפשר דריכה וכיבוי המערכת (גם ע"פ מדורים/תתי-מערכות), תכנות השעה התאריך, תכנות מספרי הטלפון הפרטיים ועוד. אפשר לתכנת שני מצבים כאשר מקישים קוד משתמש (תכנות משותף לכלל הקודים): הקשת הקוד גורמת להפעלה או נטרול המערכת, או הקשת הקוד מכניסה לתפריט המשתמש. יש לפנות לטכנאי לבחירה בין שני המצבים.

8 8 פרק 2. מקשי לוח המקשים ומסך ה- LCD הפעלת וכיבוי המערכת ותכנותה נעשים באמצעות לוח המקשים. על גבי כל מקש רשומה ס פרת המקש ומעל כל מקש רשום תפקיד המקש. לדוגמה: מעל מקש 4 רשום "בית ". מקש זה משמש להפעיל מצב 'בית ' (ראה בהמשך). כדי לבצע פעולות תכנות ושינוי נתונים במערכת, שי להקיש את הקוד הראשי. לאחר הקשת תפריט משתמש. משלב זה, כל מקש יתפקד בהתאם הקוד תופיע בתצוגה ההודעה בחר..,2 לרשום מעליו: טלפון, קוד, זיכרון וכד'. מסך ה- LCD מציג את השעה, התאריך ומידע על אזורי המערכת, תקלות, זיכרון אירועים ועוד. למערכת ניתן לחבר עד שמונה לוחות מקשים. קיימים שני סוגים של לוחות מקשים מסוג RXN-400 :LCD ו-.RXN-40 בשניהם מכילה התצוגה שתי שורות של 6 תווים כל אחת, והתפעול זהה. ההבדל הוא בגודל המסך והתצוגה: דגם :RXN-40 מסך גדול בגודל 9.7 x 2.3 ס"מ בצבעים כחול וירוק דגם :RXN-400 מסך רגיל בגודל 6 x.5 ס "מ

9 9 פרק סוגי התצוגה קיימות 4 אפשרויות תצוגה: תצוגת אזורים מהירה, סריקת אזורים פתוחים, בטל תצוגת אזורים ומצב כל האזורים. להוראות התכנות של המצבים, ראה פרק 0 "תפריט תצוגות". להלן הפירוט: תצוגת אזורים מהירה מצב תצוגה זה מתאים למערכת של עד 32 אזורים. שתי שורות התצוגה מאפשרות הצגת כל האזורים במסך אחד. מידע על כל אזור מופיע באותיות וסימנים מעל מספר האזור, המודפס מסביב לחלון התצוגה (ראה איור להלן). בסוג תצוגה זה, כאשר ישנם במערכת יותר מ- 6 אזורים, לא יופיעו התאריך והשעה, אלא יוצגו האזורים מאזור 7 ומעלה. מספרי האזורים C BBA -- --VSS תקלה באזורים 6,5 אזור אלחוטי 4 לא שלח דיווח אזעקה הופעלה באזור 6 באזור 7 מופעל הפעמון אזורים 5,4 מנוטרלים להלן האותיות והסימנים ל"תצוגת אזורים מהירה". במקרים של אזעקות ותקלות יש לבדוק מייד את הסיבה!: אות משמעות אות משמעות F אזור סגור תקלה באזור: קו האזור מנותק, או מפסק הגנה בגלאי אלחוטי פתוח - L אזור פתוח סוללה חלשה בגלאי אלחוטי. להחליף את הסוללה! יש _ S באזור זה הופעלה אזעקה כשהמערכת היתה פעילה תקלה באזור: קו האזור מקוצר A אזור שיהיה מנוטרל בהפעלה T הבאה של המערכת אזור במצב מבחן B V אזור בו מופעל הפעמון התראה: לא נשלח דיווח בדיקה מאחד הגלאים האלחוטיים C

10 0 3.2 סריקת אזורים פתוחים השעה חיווי לאירוע או תקלה התאריך JUN 09 PS2:23 תקל ת מת ח רש ת אירוע דוגמאות למסכי אירועים נוספים. במקרה של כמה אירועים או תקלות, התצוגה מתחלפת באופן אוטומטי. ראה הסבר לתצוגה בהמשך: Feb 07 07:8 LB: אזור Feb 07 07:8 OP: אזור Feb 07 07:8 FL: אזור Feb 09 07:8 OP: אזור פירוט התצוגה בשורה העליונה בשורה העליונה של חלון התצוגה מוצגים השעה והתאריך. השורה התחתונה מציגה נתונים על מצב המערכת, כולל תקלות ומצב האזורים. משמאל לשעון מופיעות אותיות באנגלית המראות את מצב המערכת: אות פעולה P המערכת מתקשרת, או בודקת את קו הטלפון, או מעבירה דיווח במתאם הסלולרי (GSM-200) S הסירנה מופעלת R הממסר מופעל T המערכת מדווחת למוקד במשדר הרדיו במצב תצוגה זה, מתחלף המידע בשורה התחתונה באופן אוטומטי ורציף, ומציג חיווי לנתונים הבאים: משמעות אותיות אזור פתוח OP קיימת או היתה אזעקה באזור AL תקלות אזור SH SV,FL תקלת סוללה בגלאי אלחוטי LB 3.3 בטל תצוגת אזורים במצב תצוגה זה לא יוצגו אזורים פתוחים, אלא רק תקלות ואזעקות.

11 . 3.4 מצב כל האזורים מצב תצוגה להצגת כל 44/96/32 אזורי המערכת במסכים רציפים אזור אזור NEXT > > NEXT C-- BB-- ->0 -F--S_-----> > NEXT > > במצב תצוגה זה מוצגים בקבוצות של 0, האזורים המוגדרים במערכת. הדפדוף בין המסכים נעשה ע"י המקשים עמ' 7. / 3.5 תפקידי המקשים. האותיות והסימנים זהים לתצוגת אזורים מהירה. ראה תפעול ותכנות המערכת מתבצע ע"י הקשת הקוד הראשי ולאחר מכן לחיצה על מקש עם הפעולה המתבקשת. מספר מקשים מאפשרים פעולות מסוימות ע"י לחיצה ארוכה (שתי שניות) עד להישמע צליל אישור ארוך (במידה והזמזם לא מושתק) ללא צורך בהקשת קוד ראשי. לחיצה ארוכה גורמת ל... הקשת הקוד הראשי והמספר גורמת ל... מקש הפעלה מהירה או הפעלת מצב שבת (בתוספת קוד משתמש) הפעלה וכיבוי המערכת - הצגת היסטוריית הפעלות, אזעקות ותקלות, עם זמן ותאריך נטרול זמני של אזורים הפעלת המערכת למצב "בית " (הפעלה חלקית) תפריט סוגי תצוגה - הפעלה מהירה למצב "בית " (במידה והדבר אופשר בתכנות) הצגת כל האזורים תכנות מספרי טלפון הפעלת המערכת למצב "בית 2" (הפעלה חלקית) תכנות שעה ותאריך תכנות קודים: קוד ראשי, קודי משתמשים, קוד שוד, קוד דלת, קוד קצר תכנות אזור לצלצול פעמון (זמזם) - הפעלה מהירה למצב "בית 2" (במידה והדבר אופשר בתכנות) - - הפעלה/ביטול צלצול הפעמון (זמזם) בכל האזורים

12 2 מקש הקשת הקוד הראשי והמספר גורמת ל... הפעלה אוטומטית וקביעת זמני מחזור שבת יציאה ממסך בתכנות לחיצה ארוכה גורמת ל... כניסה לתפריט משתמש לאחר הקשת קוד משתמש - לחיצה ארוכה: איפוס גלאי אש/עשן - לחיצה קצרה: הצגת מדורים דרוכים השתקת זמזם בתקלה - מקש המשמש לתזוזה ימינה של הסמן במהלך התכנות מקש המשמש לתזוזה שמאלה של הסמן במהלך התכנות מקש המשמש לשמירת נתונים לאחר שינוי בתכנות הצגת פרטי נותן השרות למערכת - הצגת שם המערכת כאשר מתרחשת תקלה, זמזם לוח המקשים מתחיל לצפצף. כדי להשתיקו, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על

13 3 הפעלת פרק 4. (דריכת) המערכת ברירת המחדל של הקוד הראשי היא הפעלה רגילה הפעלה רגילה כשכל האזורים סגורים, היא מצב ההפעלה השגרתי של המערכת. לפני ההפעלה, וודא שכל האזורים, למעט דלת היציאה, סגורים: וודא כי בתצוגה, מעל מספרי האזורים, לא מופיע סימן אזור פתוח _, אלא (_) ובתצוגת סריקת אזורים לא מופיעה הודעה על אזור פתוח ( OP ) כמו בדוגמה זו: APR 07 7:53 מטבח גלאי OP: הפעלת המערכת נעשית ע"י הקשת קוד ראשי ואחריו או הקשת קוד משתמש או הקשת קוד קצר. לאחר הקשת אחד הקודים, תחל נורית "מופעל" הירוקה להבהב, יישמעו צפצופים מלוח המקשים ובתצוגה תוצג ספירה לאחור (בהתאם לתכנות) עם ההודעה הבאה: הפעלה... השהיית יציאה 60 בסיום הספירה לאחור תפסיק נורית "מופעל" להבהב ותישאר דלוקה, ייפסקו הצפצופים, בתצוגה תופיע ההודעה "מערכת מופעלת", ולאחריה תופיע התצוגה הרגילה עם התאריך והשעה: 4 SEP 09 0: הפעלה עם אזורים מנוטרלים כשמנסים להפעיל את המערכת עם אזורים פתוחים, משמיע לוח המקשים צפצופים מהירים, בתצוגה מופיעה הודעה על האזור הפתוח והודעה נוספת: "הקש נטרול או."END האפשרויות הן נטרול זמני של האזור הפתוח ע"י הקשה על מקש נטרול או ביטול הליך דריכת המערכת ע"י הקשה על מקש. אזור פתוח! מסכים הקש נטרול או END מתחלפים אזור OP: 3 אזור OP: 3 בשורה התחתונה יוצגו ברציפות מספרי ושמות האזורים הפתוחים. אם לא מקישים מהאזורים הפתוחים או המערכת כן מופעלת, אבל מייד יוזמת אזעקה END 3 END OP: הקש אזור או נטרול 3 קוד ראשי חזרה למסך הרגיל ללא הפעלת המערכת הפעלת המערכת תוך נטרול כל האזורים המידיים הפתוחים

14 4 4.3 קוד ראשי הפעלה באמצעות קוד ראשי תפריט משתמש בחר..,2 הפעלה... השהיית יציאה הפעלה באמצעות קוד משתמש או קוד קצר הקשת הקוד מפעילה מייד את המערכת קוד משתמש או קוד קצר הפעלה... השהיית יציאה הפעלת המערכת למצבי 'בית ' ו- 'בית 2' מערכת מופעלת מצבי 'בית ' ו'בית 2' הם מצבים להפעלה של חלק מהאזורים, למשל לחלק מהבית בשעות הלילה. ל יש שתי דרכים להפעלת מצב בית: 4.5. הפעלה למצב 'בית ':. להפעלת מצב בית הקש קוד.2 + קוד ראשי הפעלה למצב 'בית 2': להפעלת מצב בית 2 הקש קוד. קוד קצר הפעלה-בית... השהיית יציאה קוד ראשי הפעלה מהירה קוד קצר הפעלה-בית 2... השהיית יציאה 60 או או קוד משתמש קוד משתמש ישנן אפשרויות נוספות להפעלה מהירה, במידה והוגדרו בתכנות על-ידי הטכנאי: הפעלה מלאה: הפעלה... השהיית יציאה הפעלה למצב 'בית ': הפעלה-בית... השהיית יציאה הפעלה למצב 'בית 2': הפעלה-בית 2... השהיית יציאה מערכת מערכת מופעלת מופעלת מערכת מופעלת

15 5 ניתן לבטל את השהיית היציאה במצבי ' ו- 'בית 2'. 'בית פנה למתקין/טכנאי 4.7 הפעלה על-ידי קוד משתמש. אם הקש ת קוד משתמש מתוכנתת לכניסה לתפריט המשתמש: קוד משתמש תפריט משתמש בחר..,2 2. אם הקשת קוד משתמש אינה מתוכנתת לכניסה לתפריט המשתמש: קוד משתמש תפריט משתמש בחר.., הפעלה באמצעות מפתח, שלט רחוק או כרטיס ק רבה ניתן להפעיל ולכבות את מערכת האזעקה ולבצע פעולות נוספות, באמצעות מפתח מיוחד או שלט רחוק. השלט רחוק מכיל 4 לחצנים: לחצן הפעלה, לחצן כיבוי, לחצן "בית ", ולחצן לשליטה על אחת מיציאות המערכת. לפרטים מלאים פנה למתקין/טכנאי. נורית חיווי, השלט מותאם למקלט האלחוטי הנדלקת בעת I/O-WN ומאפשר הפעלה, נטרול, לחיצה על שליחת אירוע מצוקה, שליטה על כיבוי המערכת כפתורי השלט יציאה נבחרת והפעלת מצב הפעלת המערכת 'בית '. ניתן לחבר למערכת עד שליטה על אחת 24 שלטים. מצוקה: לחיצה מיציאות בו-זמנית על שני המערכת הכפתורים ניתן לתכנת את המערכת, כך שבעת הפעלתה, עם שלט רחוק או מפתח, תשמיע הסירנה צליל קצר כסימן לכך שהמערכת אכן הופעלה. אם המערכת לא נדרכת ולא נשמע צליל סירנה, הדבר יכול להעיד על סוללה ריקה או תקלה הפעלה אוטומטית הפעלת "בית " קיימות שתי דרכים להפעלת מערכת האזעקה באופן אוטומטי: הפעלה אוטומטית לפי יום ושעה קבועים בשבוע הפעלה לפי "זמן שקט" פרק זמן שבו המערכת לא מזהה תנועה. תכונה זו ניתנת לתכנות ע"פ מדור. ניתן לתכנת למצב 'בית ' הפעלה אוטומטית וזמן שקט. לצורך כך פנה למתקין/טכנאי

16 הפעלה אוטומטית לפי יום ושעה קבועים בשבוע בהפעלה זו, המערכת מופעלת אוטומטית ביום ושעה מתוכנתים מראש. ניתן לתכנת הפעלה אוטומטית לכל יום בשבוע. בשעה המתוכנתת תוצג בלוח המקשים ההודעה הפעלה אוטומטית 45 X ותתחיל ספירה לאחור של 45 שניות מלווה בצפצופי התראה. בתום הספירה מתחילה השהיית היציאה הרגילה. במהלך התהליך כולו ניתן להקיש כל קוד כיבוי, כדי להפסיק את דריכת המערכת. קוד ראשי / קוד משתמש מורשה / לחיצה ארוכה על מקש אפס + קוד משתמש תפריט משתמש בחר..,2 הפעלה אוטו. יום ראשון יומית. הפעלה אוטו. יומית enter/next/end 00:00 הפעלה אוטו. יום שבת יומית. השעה בה תופעל המערכת 00:00 באופן אוטומטי לאישור ומעבר למסך הבא. לביטול הפעלה אוטומטית, לבטל יש לחזור על הפעולות הנ"ל ולהקיש 00:00 ביום שרוצים הפעלה אוטומטית לפי 'זמן שקט' 'זמן שקט' הוא מצב בו אף אחד מגלאי המערכת לא מזהה תנועה, בפרק זמן שנקבע מראש. מצב זה מתאים למקרה ושוכחים להפעיל את המערכת ביציאה מהבית. ניתן לתכנת את המערכת להפעלה אוטומטית בתום "זמן שקט". קוד ראשי / קוד משתמש מורשה / לחיצה ארוכה על מקש אפס + קוד משתמש תפריט משתמש בחר..,2 הקש את הזמן בדקות מדור שקט זמן זמן שקט enter/next/end סמן את המדור/ים הרצויים להפעלה אוטומטית לפי 'זמן שקט' ע, "י מקש : סימון "+" מעל מספר המדור יגרום להפעלת המדור. סימון "-" יגרום לאי הפעלת המדור. המקשים משמשים כדי לנוע קדימה ואחורה בין מספרי המדורים. לביטול פעולת 'זמן שקט', יש לתכנת זמן שקט = 0 לשימוש בתכונת 'זמן שקט' למדור, יש לפנות למתקין/טכנאי /

17 7 פרק 5. מערכת שבת: תכנות שעות הפעלה וכיבוי מערכת הנטר-פרו מספקת פתרון הלכתי להפעלה בשבת. הפתרון מאפשר הפעלה וניתוק אזורים אוטומטי, מתוכנת מראש, במהלך השבת. המערכת מאושרת כמערכת שבת, ע"י "המכון המדעי טכנולוגי להלכה" בירושלים. תכנות מצב שבת כולל שני שלבים: בשלב הראשון, יש להגדיר את האזורים הייחודיים למצב שבת והטכנאי מבצע את החיבורים והתכנות המתאימים. לדוגמה, גלאי הסלון והמטבח יופעלו רק בשעות 2 בלילה עד 7 בבוקר, ובכל שאר השעות בשבת הם לא יפעלו. בשלב השני, עליך לתכנת את זמני הפעולה (שעת ההתחלה ושעת הסיום) של מחזורי השבת (אין הכוונה לשעת כניסת ויציאת השבת), לגבי האזורים הייחודיים לשבת. בהמשך לדוגמה הקודמת, שעת ההתחלה תהיה 00:00 ושעת הסיום 07:00. ניתן לתכנת עד 2 מחזורי שבת. כדי שהמערכת תפעל במצב שבת, עליך להפעיל את מצב שבת לפני כניסת השבת, כפי שמוסבר בסעיף הבא. במוצאי השבת יש להחזיר את המערכת למצב ההפעלה הרגיל. קוד ראשי / קוד משתמש מורשה / לחיצה ארוכה על מקש אפס + קוד משתמש תפריט משתמש בחר..,2 זמן פעולה זמן מחזור שבת מחזור זמני 00:00 עד 00:00 00:00 כך: פעולה זמן מחזור 2 עד 00:00 הקש שעת הפעלה ושעת כיבוי למחזור. הקש שעת הפעלה ושעת כיבוי למחזור 2. לדוגמה, מסך תכנות הפעלת שבת מיום שישי בשעה 23:00 ליום שבת בשעה 05:30 יראה 23:00 פעולה מחזור עד 05:30 5. הפעלת מצב שבת הפעלה-מצב מצב שבת להפעלת מצב שבת הקש קוד OFF שבת הקש קוד משתמש/קוד קצר 9 MAY 07 8:45 8 MAY 07 22:45... OFF... מצב שבת מצב שבת... ON במוצאי השבת יש לכבות כיבוי רגיל את המערכת. במידה ולא מכבים, המערכת תמשיך לפעול לפי תכנות זמני מחזור שבת. מצב זה מתאים לחגים בני מספר ימים! ראה אישור בסוף מדריך זה

18 8 כיבוי המערכת כיבוי המערכת עם קוד ראשי או משתמש פרק SEP 07 0:45... ראשי קוד כבוי כיבוי המערכת עם קוד משתמש קוד משתמש כבוי... הקשת קוד המשתמש תגרום 4 SEP 07 0:45... לכיבוי המערכת, ללא צורך בהקשה על מקש נוסף. 6.3 כיבוי המערכת עם קוד שוד קוד מצוקה וכיבוי בלבד! הקשת קוד שוד גורמת לכיבוי המערכת ושליחת אות מצוקה למוקד ולחייגן הפרטי, ללא הפעלת הסירנות: קוד שוד כבוי... 4 SEP 07 0:45... אם המערכת אינה נכבית, ייתכן כי השעה הנה מחוץ לחלון הזמן המאפשר את כיבוי המערכת (ראה הסבר בסעיף 0)

19 9 פרק 7. שליטה מרחוק באמצעות הטלפון כברירת מחדל, המערכת חסומה לחיבור מרחוק לצורך הטענת נתונים ע"י טכנאי. בפעם הראשונה שיש צורך בכך, עליך לאשר זאת לטכנאי, ע"י הקשת הקוד הראשי ולאחר מכן פעמיים על מקש.ENTR לצורך שליטה מרחוק באמצעות הטלפון, נושא פרק זה, אין צורך באישור כלשהו ניתן לשלוט על מערכת האזעקה מרחוק באמצעות כל טלפון קווי או סלולרי, בשני מצבים: מצב א' ביצוע פעולות בסיסיות, בעיקר דריכה וכיבוי המערכת. זהו מצב ברירת המחדל של המערכת. מצב ב' שליטה מורחבת, כולל הפעלת היציאות. לבחירה במצב זה יש לפנות לטכנאי. בשני המצבים ניתן לבצע את פעולות השליטה מרחוק מרגע שנוצרה תקשורת בין המערכת לבין הטלפון, בין אם המערכת התקשרה לטלפון בעקבות אירוע, או באופן יזום, כפי שמתואר בשלבים הבאים: מצב א': שליטה מרחוק בסיסית ניתן לבצע את הפעולות מהרגע שנוצרה תקשורת בין המערכת לבין הטלפון, בין אם המערכת התקשרה לטלפון, או באופן יזום, כפי שמתואר בשלבים הבאים:. חייג את מספר הטלפון שהמערכת מחוברת אליו 2. כשהמערכת עונה, המתן עד לתום צליל הזיהוי של מערכת (צליל רציף ארוך ולאחר מכן שני צפצופים) 3. הקש את הקוד הראשי. שים לב: אין להקיש את הקוד לפני הסיום של צליל הזיהוי! המערכת לא מזהה פקודות מהטלפון בזמן שהיא משמיעה צליל אישור. חשוב להמתין עד לסיום השמעת צליל האישור לפני שמתחילים להקיש על מקשי הטלפון. המתן לצליל מצב המערכת: צליל רצוף: המערכת כבויה צליל מקוטע: המערכת דרוכה מרגע זה באפשרותך לשלוט על המערכת באמצעות מקשי הטלפון. לאחר כל הקשה, המערכת מגיבה בשני צלילים קצרים, המאשרים שהפקודה אכן התקבלה. הקש על המקש המתאים בהתאם לטבלה הבאה. לסיום, נתק את השיחה: 6. פקודה מקש הפסקת סירנות וחייגן; החייגן לא יחייג למספרי הטלפון הפרטיים הבאים 0 דריכת המערכת כיבוי המערכת (במידה ומורשה בתפריט 'אפשרויות תקשורת') 2 דריכה למצב 'בית ' 4 הפעלת ממסר 5 כיבוי ממסר 6 דריכה למצב 'בית 2' 7 הפעלת האזנה למשך דקה אחת. הפעולה אפשרית רק אם מחובר מיקרופון 8 (MIC-200) למערכת. לפני תום הדקה ישמעו שני צפצופי התראה. להארכת זמן 8. ניתן לחזור על פעולה זו ככל שרוצים ההאזנה בדקה נוספת, יש להקיש שוב

20 20 דוגמה להפעלה טלפונית של המערכת: חייג לטלפון המערכת המערכת עונה המתן לסיום צליל המערכת קוד ראשי המתן לצליל אישור של המערכת המתן לשני צלילים לאישור נתק את השיחה 7.2 מצב ב': שליטה מרחוק מורחבת כדי להפעיל את אחת היציאות: וצירוף הספרות המתאימות משמאל לימין. כדי וצירוף הספרות המתאימות משמאל לימין. בהתאם לטבלאות הבאות, לכבות: הקש שתי ספרות, כדי להפעיל ולכבות את היציאה המבוקשת לפי הטבלה הבאה: יציאות כרטיס OUT-000 היציאות בכרטיס הבקרה מערכת יציאה חיוג פעולה חיוג פעולה חיוג 2 סירנה חיצונית הפעלה 0* 2 22 סירנה פנימית 2 כיבוי (אם אפשרי) # ממסר 3 הפעלה במצב בית 04* 4 24 מתח גלאי עשן (SMOKE) 4 הפעלה במצב בית 2 07* 5 25 יציאת ON/OFF 5 הפעלת מיקרופון (אם מותקן) 08* 6 26 יציאת ALARM 6 הפסקת סירנות וחייגן 00* 7 27 יציאת Audio Ctrl ממסרים במרחיבים I/O-6 I/O-8N, מרחיב חיוג מרחיב חיוג מרחיב חיוג מרחיב ממסרים I/O-R מס' ממסר חיוג ממסר חיוג מרחיב ממסרים I/O-R מס' 3 ממסר חיוג ממסר חיוג מרחיב ממסרים I/O-R מס' 2 ממסר חיוג חיוג ממסר מרחיב ממסרים I/O-R מס' 4 ממסר חיוג חיוג ממסר

21 2 * כדי לשלוח הודעת,SMS המערכת תנתק את שיחת השליטה מרחוק שליחת הודעת SMS על מצב המערכת לטלפונים הפרטיים* טלפון מס' חיוג טלפון מס' חיוג דוגמאות להפעלה מרחוק:. הפעלת יציאת סירנה: חייג המתן לסיום צליל בקרה קוד ראשי המתן לצליל אישור * 2. כבוי יציאה מספר 5 בכרטיס יציאות :OUT-000 חייג המתן לסיום צליל בקרה קוד ראשי המתן לצליל אישור 25# במשך כל זמן התקשורת בין המערכת לטלפון, תופיע על תצוגת לוח המקשים ההודעה: use "Other keypad in. במידה והמערכת לא מקבלת אף פקודה תוך דקה, היא תנתק את הקו ותחזור לפעולה רגילה. המערכת תישאר בהאזנה למשך דקה נוספת עם התצוגה הנ"ל, למרות שהקו נותק

22 22 פרק זיכרון המערכת המערכת שומרת בזיכרון את הפעולות והאירועים האחרונים בסדר כרונולוגי. האירוע המופיע ראשון הוא האירוע האחרון שהתרחש. ניתן לבחור באופן הצגת האירועים בזיכרון, כמוסבר להלן. אופני הצגת האירועים בזיכרון קוד ראשי / קוד משתמש מורשה הצג: כל הארועים- 0 הצג: ארועי לחיצה על אזורים- 2 תפריט משתמש בחר..,2 הצג: תקלות- הצג: הפעלות וכיבויים- 3 בכל אחד מהמסכים מציגה את האירועים בסדר כרונולוגי, ע"פ האופן המבוקש. לדוגמה, רישום פעולת כיבוי עם קוד ראשי בזכרון:. MAR 3:25( כבוי - קוד ראשי. הקש תנועה קדימה ואחורה בזיכרון נעשית באמצעות המקשים או- למעבר מהיר בקפיצות של 0 אירועים קדימה, ו- אירועים אחורה. 8.2 תצוגת הזיכרון למעבר מהיר בקפיצות של 0 האירועים בזיכרון מוצגים בשתי שורות: בשורה הראשונה מופיע מס' האירוע בזיכרון וכן התאריך ושעת האירוע. בשורה השניה מוצג האירוע והאזור בו הוא התרחש או כל אירוע אחר במערכת. דוגמאות לאירועים הנרשמים בזיכרון המערכת: הפעלות מערכת, כיבויי מערכת, אזעקות, תקלות, שינוי קוד, שינוי השעון, נטרול אזורים. דוגמה : אזעקת פריצה מס האירוע שעת האירוע תאריך האירוע MAR 3:25(? אזעקת פריצה 4 סוג האירוע מס האזור במקרה של אזעקה, בנוסף למסך האירוע שמופיע מעל, מופיע לסירוגין מסך נוסף ובו שם האזור. לדוגמה:. MAR 3:25( 4? דלת כניסה. MAR 3:25(? תקלת מתח רשת דוגמה 2: תקלת מתח רשת

23 אזור- אשר- שחרר- שחרר- אשר- אזור- 23 פרק 9. ביטול זמני של אזורים תכונה זו משמשת לצורך ביטול זמני של אזורים, למשל, במקרה של תקלה. קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה הקש מספר אזור לביטול הקש מספר אזור: # ENTR מסך אזור מבוטל לדוגמה: אזור מבוטל 5 5 לאפשור (חזרה למצב פעיל) אזור מבוטל: הקש מספר אזור: # ENTR הקש מספר אזור לאפשור קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה מסך לדוגמה: אזור מאופשר 5 5 לאחר ביצוע הפעולה המסך עובר אוטומטית לאזור הבא. הקש לחזרה לתפריט המשתמש. בלוח המקשים (ב"תצוגת פימא") תופיע האות "B" (Bypass) מעל מספר האזור שבוטל.

24 24 פרק 0. תפריט תצוגות קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה/ לחיצה ארוכה על מקש אפס + קוד משתמש. התצוגה הראשונה היא 'תצוגת אזורים מהירה' (ראה הטבלה שלהלן). כאשר לוחצים במסכים "רשימת האזורים", "הצגת אזורים פתוחים", "הצגת אזורים מבוטלים", "הצגת אזורי מבחן, "הצגת אזורי פעמון", מתקבל פירוט של האזורים בתוך אותה קטגוריה. 2X 3X 4X 4X 3X 2X כדי לדפדף בין האזורים בתוך קטגוריה, השתמש במקשי במערכת ההנטר-פרו 844/896/832 קיימות כמה אפשרויות תצוגה. להלן התצוגות ע"פ סדר התפריט. יש להקיש תחילה קוד ראשי או קוד משתמש מורשה: הסבר הקש סוג תצוגה תצוגת אזורים מהירה סריקת אזורים פתוחים בטל תצוגת אזורים רשימת האזורים הצגת אזורים מבוטלים הצגת אזורי מבחן הצגת אזורי פעמון מצב כל האזורים הצג שם מדור/ םי על מסך יופיעו, בו-זמנית, 32 האזורים הראשונים המוגדרים ומצבם על מסך יופיעו, בזה אחר זה, שם ומספר האזור הפתוח והתקלות (אם ישנם כאלה) המערכת תציג תקלות בלבד, באם ישנן הצגת מספור האזורים ושמם הצגת האזורים המנוטרלים במערכת הצגת האזורים המוגדרים במבחן הצגת האזורים בהם מורשה הפעמון ו תצוגת מצב כל האזורים בקבוצות של 0 הצגת שמות המדורים (אם מוגדרים כאלה) :( סדר המסכים בתפריט התצוגות )... סוג תצוגה: תצוגת אזור מהירה סוג תצוגה: בטל תצוגת אזורים סוג תצוגה: הצגת אז. מבוטלים סוג תצוגה: סריקת אז. פתוחים סוג תצוגה: רשימת האזורים סוג תצוגה: הצגת אזורי מבחן

25 25 סוג תצוגה: מצב כל אזורים סוג תצוגה: הצגת אזורי פעמון סוג תצוגה: הצג שם מדור/ים דוגמאות למסכי התצוגה תצוגת אזורים מהירה קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה B---_--A-F B--F--_--SS-V ראה הסבר על האותיות והסימנים בתצוגת אזורים מהירה בעמ'. 9. התצוגה משתנה ל"תצוגת פימא" סריקת אזורים פתוחים קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה : התצוגה משתנה לתצוגה מתגלגלת. בתצוגה זו יופיעו בזה אחר זה שם ומספר האזורים הפתוחים והתקלות (באם ישנם כאלה). לדוגמה: APR 07 7:53 אזור OP: שמות האזורים מתוכנתים ע"י המתקין בלבד תצוגת 0..3 רשימת האזורים 3X קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה. דפדוף קדימה ואחורה נעשה באמצעות הקשה על 0..4 הצגת אזורים מבוטלים ו- 4X קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה מבוטלים, המערכת תציג את מספרם ושמם.. אם ישנם אזורים. דפדוף קדימה ואחורה נעשה באמצעות הקשה על או-

26 הצגת אזורי מבחן : יוצגו אזורים 5X קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה במבחן, באם ישנם כאלה. דפדוף קדימה ואחורה נעשה באמצעות הקשה על ו- הצגת אזורי פעמון קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה 3X : הצגת האזורים בהם מורשהת הפעלת הפעמון, באם ישנם כאלה. דפדוף קדימה ואחורה נעשה באמצעות הקשה על או מצב כל האזורים 2X קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה : מצב תצוגה או- מדלגים ל- 20 המאפשר דפדוף בין 20 אזורים במסך אחד. בכל הקשה על האזורים הבאים הצגת שמות מדורים קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה בחירה בסוג תצוגה זה תגרום להצגת שם המדור/ים המתאימים ללוח המקשים. כדי לבטל תצוגה זו ולחזור לתצוגה רגילה, יש לחזור על כל צעדי התכנות שוב.

27 27 פרק. תכנות הטלפונים, החייגן הפרטי והודעות SMS בתפריט זה שלושה תפריטי משנה: עריכת מספרי טלפון, הגדרות SMS (אס.אם.אס.) חייגן: הקש קוד ראשי/קוד משתמש מורשה עריכת מספרי טלפ. enter/next/end ובדיקת טלפון 6 (מחק=#) _ (מחק=#) _ טל.פרטי טל.פרטי 4. ENTR ENTR NEXT הגדרות SMS enter/next/end בדיקת חייגן בחר מספר טל- 4.. SMS 234 שליחת ---- SMS ENTR NEXT. עריכת מספרי טלפון סמן + סמן - לחיוג לשליחת הודעות רגיל הקש מספר טלפון בין ל- בדיקה. 4 לביצוע לדוגמה: הקש לבדיקת מספר הטלפון הראשון. המערכת תציג את מהלך הבדיקה בתצוגה. לסיום הבדיקה הקש END עד לחזרה למסך הרגיל. למערכת הנטר-פרו 844/896/832 יש חייגן להתקשרות ל- 4 מספרי טלפון פרטיים. החייגן מחייג לכל מספר טלפון פעמיים ומשמיע צליל התרעת אזעקה, כאשר עונים לשיחה. ניתן להפסיק את המשך החיוג למספרים הבאים בכל שלב (ראה פרק 7 החל מעמ' 9). במידה ולמערכת מחובר כרטיס הודעות קוליות,VU-20N לא ישמע צליל אזעקה, אלא תושמע הודעה מוקלטת. כדי לתכנת את הסימנים * (כוכבית), + (פלוס), # (סולמית ( ו- P (להשהייה של שניה), יש להקיש על מקש הסולמית # מספר פעמים עד לקבלת הסימן המבוקש. החייגן מפסיק את מחזור ההתקשרויות במקרים הבאים: המערכת הועברה ממצב "מופעל" למצב "כבוי". התקבלה הוראה "הפסק סירנה/חייגן" דרך הטלפון ("שליטה מרחוק"). המנוי הראשון שייתן פקודה זו יגרום להפסקת החיוגים לשאר המנויים ברשימת הטלפונים. הושלמו כל ההתקשרויות למנויים (שתי שיחות לכל מנוי). מקש הסולמית משמש למחיקה בכל התפריטים

28 28.2 הגדרות SMS (אס.אם.אס.) 234 _--- SMS ENTR NEXT עריכת מספרי טלפ. enter/next/end הגדרות SMS enter/next/end שליחת טלפון 6 במסכים אלה מגדירים לאיזה מהטלפונים הפרטיים (, 4) 3, 2, ישלחו הודעות ה-.SMS לסימון ולהקיש יש להזיז את הסמן ימינה או שמאלה מספר הטלפון : בסימון '+' תישלח הודעת SMS למספר הטלפון בסימון '-' חיוג רגיל למספר הטלפון דוגמה: '+' מתחת לספרה המייצגת את בסימון "+" מתחת לספרה 2 המערכת תשלח הודעות SMS SMS שליחת לטלפון 2 ותחייג חיוג רגיל לטלפונים 4. 3,, להפעלת אופציה זו פנה למתקין דוגמה למסך טלפון עם הודעת :SMS משפחת לוי אזעקת פריצה 2 חלון מטבח 3:42 02 תמונה מס'. הודעת SMS הודעת ה- SMS שבדוגמה מורכבת מהשדות הבאים: משפחת לוי: שם המערכת להודעות SMS אזעקת פריצה 2: סוג האירוע ומספר האזור בו הופעל חלון מטבח: שם האזור או מיקום הגלאי/טמפר המתוכנתים 3:42: שעת האירוע לפי שעון המערכת 02: התאריך בחודש בו התרחש האירוע (2 באוגוסט, למשל) אישור H התקבל.2. מסכי התצוגה בעת שליחת הודעת SMS מכין הודעה... H בדיקת תקשורת בודק קו... מחייג (טלפון) H מספר הטלפון המתוכנת לקבלת SMS SMS מספר הקשור בשליחת הודעות

29 29.3 בדיקת חייגן P ENTR BACK עריכת מספרי טלפ. enter/next/end בדיקת חייגן בחר מספר טל- 4.. קו... בודק טלפון 6 מחייג שולח סיים בהצלחה... במסכים אלה בודקים את תקינות חיוג המערכת למספרי הטלפון. הקשה על מספר בין ל- 4 תגרום למערכת לחייג למספר המתאים. אם לא התקבלה שיחה יש לבדוק את המספר המתוכנת. אם המספר נכון, יש לפנות למתקין.

30 30 פרק 2. כיוון השעה והתאריך השעה והתאריך, מלבד היותם מוצגים כל הזמן בלוח המקשים, משמשים גם עבור חלונות הזמן לקודים ורישום בזיכרון של הפעלות וכיבויים של המערכת, הפעלה אוטומטית, וכן של תקלות ואזעקות. המידע שבזיכרון, כולל זמני האירועים, מספק מידע חשוב ביותר עבור טכנאים ועבור מעקב פעילות המערכת. שעון שעה 8 הקש שעות ודקות 00:00 קוד ראשי / קוד משתמש מורשה שנה חודש יום עד למסך הקש את התאריך הרגיל. את השעה יש להכניס בפורמט.(HH:MM) 24:00 את התאריך יש להקיש בשתי ספרות ליום, לחודש ולשנה. הסמן עובר אוטומטית מנתון לנתון. במקרה של שגיאה יש להקיש או לנתון השגוי ולהקיש שוב. חשוב להגדיר זמן מדויק, כדי להבטיח תפקוד תקין של מערכת האזעקה. המערכת לא תקבל נתונים שגויים, כמו למשל, השעה 25:25. במקרה כזה תופיע הודעת שגיאה. יש להקיש ולהקיש שוב את השעה והתאריך

31 3 פרק 3. תכנות קודים קוד הינו רצף מספרים, המאפשר גישה לתכנות, הפעלה וכיבוי המערכת בכמה צורות ופעולות נוספות, בהתאם להרשאה. במערכת ההנטר-פרו 844/896/832 אפשר לתכנת 44/96/32 קודי משתמש שונים וכרטיסי ק רבה ו- 24 שלטים אלחוטיים. במערכת קיימת בקרת קודים, אשר אינה מאפשרת הכנסת קודים זהים. לדוגמה, מנסים לתכנת את הקוד הראשי ל וגם קוד משתמש 5555, המערכת לא תאפשר זאת ותציג הודעת שגיאה אם הסבר על הסימנים A *, K, בתצוגת משתמש: - A מוגדר כרטיס קרבה * - קיים קוד משתמש - K מוגדר שלט רחוק A*K ( ) 3. תכנות קוד ראשי הקוד הראשי הוא קוד בן 4 ל- 6 ספרות והוא משמש לגישה לזיכרון ולתכנות פונקציות שונות, כפי שצוין בטבלת המקשים (ראה פרק תפקידי המקשים בעמוד 8). ניתן גם להפעיל ולכבות את המערכת עם הקוד הראשי: קוד ראשי הקש קוד ראשי חדש ראשי קוד ראשי קוד ****** (4-6) 3.2 המערכת מגיעה עם קוד ראשי 5555 כברירת מחדל. מומלץ לשנות את קוד ברירת המחדל לאחר ההתקנה (ראה הסבר איך להלן) תכנות קוד משתמש קוד משתמש ניתן באופן נפרד לכל משתמש, וכך ניתן לדעת איזה פעולות ביצע כל משתמש. לכל קוד משתמש ניתן לתכנת שם, חלון זמן לכיבוי המערכת, שיוך למדור אחד או יותר, הרשאות והגבלות. כאמור, ניתן לתכנת עד 44/96/32 קודי משתמש. הקשת קוד משתמש גורמת לאחד משני דברים: הפעלה או כיבוי המערכת כניסה ישירה לתפריט משתמש (במידה והוגדר על-ידי טכנאי), או כניסה בלחיצה ארוכה על והקשת קוד משתמש.

32 תכנות קוד משתמש בכניסה לתפריט בקוד ראשי קוד ראשי קוד ראשי קודי משתמש ( ) להתקדם עם משתמש / לקודים הרצויים) הקש מספר משתמש הרצוי לתכנות/שינוי (ניתן שינוי/הכנסת קוד ****** (4-6) הכנס קוד חדש תכנות קוד משתמש בכניסה לתפריט בקוד משתמש קוד משתמש מורשה/לחיצה ארוכה על מקש אפס + קוד משתמש משתמש () / משתמש לקודים הרצויים) עד לתצוג הרגילה. הקש מספר משתמש הרצוי לתכנות/שינוי (ניתן להתקדם עם שינוי/הכנסת קוד ****** (4-6) הראשית. הקש קוד חדש עד ליציאה לתצוגה משתמש יכול לשנות קוד משתמש רק אם הקוד שלו הוגדר כמורשה לשינוי קודים (ראה סעיף 3.6 להלן). במידה וקוד המשתמש אינו מורשה, המערכת תציג הודעת "גישה נידחת". הקודים מוסווים ככוכביות ולא ניתן לראות אותם מחיקת קוד משתמש מחיקת קוד משתמש בכניסה לתפריט בקוד ראשי ראשי קוד קוד ראשי קודי משתמש * ( ) הקש מספר משתמש הרצוי לתכנות/שינוי (ניתן

33 33 להתקדם עם / מחיקת משתמש לקודים הרצויים) ENTR/NEXT/END קוד/משתמש END הקש נמחק קוד ראשי ניתן לשינוי רק בכניסה לתפריט בקוד ראשי לאחר מחיקת קוד משתמש תעלם הכוכבית ממסך המשתמש מחיקת קוד משתמש בכניסה לתפריט בקוד משתמש קוד קוד משתמש מורשה / לחיצה ארוכה על מקש אפס + קוד משתמש ראשי קודי משתמש * ( ) קוד/משתמש הקש נמחק מחיקת משתמש ENTR/NEXT/END END 3.4 כתיבת שמות וניווט בתפריטי המערכת כתיבת שמות נעשית בדומה לכתיבת הודעת טקסט SMS) ב) טלפון הסלולרי: לכל מקש יש כמה ספרות/תווים. הקשה עליו מספר פעמים מציגה כל פעם תו אחר. למעבר לאות הבאה NEXT יש להקיש על מקש. לדוגמה, לקבלת האות 'ט' יש להקיש על הספרה 6 שלוש פעמים. לכתיבת המילה 'סלון' יש להקיש כך: NEXT 'ס') א) 9 (תופיע האות NEXT (תופיע האות 'ל') ב) NEXT (תופיע האות 'ו') ג) END ENTR (תופיע האות 'ן') ד)

34 34 להלן המקשים והאותיות/סימנים שלהם. האותיות באנגלית מתקבלות לאחר הקשה על מקש הסולמית: מקש מס' הקשות 5 4! 3? 2,. C B A 2 ו ה ד F E D 3 ג ב א I H G 4 ן נ ם מ L K J 5 ל ך כ י O N M 3 ט ח ז S R Q P 7 ת ש ר V U T 8 ק ץ צ Z Y X W 9 ף פ ע ס 0 /רווח / ( # + - : * העברה מעברית לאנגלית הזזת הסמן ימינה (קדימה) הזזת הסמן שמאלה (אחורה) שמירת נתונים בתכנות מספרי הטלפון ניתן לתכנת גם את הסימנים # (סולמית) ו- * (כוכבית). לתכנות סולמית יש להקיש פעמיים על כוכבית (לחיצה אחת משמשת בכל התפריטים למחיקה). לתכנות השהייה של שניה (למרכזיות) יש להקיש P.

35 תכנות שם משתמש קוד ראשי שינוי/הכנסת שם משתמש משתמש קוד הכנס מספר קוד משתמש משתמש שם הקש שם משתמש 3.6 הרשאות המשתמש במסך זה מופיע סרגל הרשאות המשתמש, בו קובעים לאיזה תפריטים יוכל המשתמש להיכנס ולשנות בהם הגדרות. כברירת מחדל, משתמש חדש מורשה לכל הפעולות, למעט שליטה מרחוק וקבלת הודעות.SMS קוד ראשי הרשאות אות U משתמש קוד ראשי קודי משתמש () משתמש שינוי/הכנסת קוד 3X UTCMBKAOR T הרשאה תכנות קודים תכנות טלפונים אות K A C תכנות שעה ותאריך O M כניסה לתצוגת זיכרון R B ביטול אזורים הרשאה שימוש בכל לוח מקשים (במערכת עם לוחות מקשים מחולקים למדורים) תכנ תו הפעלה אוטומטית קבלת דיווחי פתיחה וסגירה ב- SMS שליטה מרחוק כדי לנוע מאות לאות בסרגל הפרמטרים של הרשאות המשתמש, השתמש במקשי. / סימון "+" מתחת לאות מאפשר למשתמש לערוך שינויים בקטגוריה של אותה אות. אות המסומנת ב "-" מונעת אפשרות זו. כדי לשנות את הסימן מ "-" ל "+" (ולהפך), השתמש במקש. שם המשתמש יכול להיות בן 8 אותיות ו/או מספרים כל הפעלה/כיבוי תרשם בזכרון עם שם המשתמש, תאריך ושעה (ראה "אופני הצגת האירועים בזיכרון", עמ' 22)

36 קביעת חלון זמן לכיבוי ע"י משתמש חלון זמן לכבוי הוא פרק זמן במשך היממה, שבו למשתמש יש הרשאה לכבות את המערכת. מחוץ לחלון הזמן הזה המשתמש לא יכול לבצע את פעולת הכבוי. הקש קוד ראשי ראשי קוד קודי משתמש חלון משתמש () שינוי/הכנסת קוד 4X כיבוי ושעת סיום משתמש משתמש עד 23:59 00:00? הכנס שעת התחלה 6 משתמש 6 יכול לכבות את המערכת, רק בין השעות עד 09:00 07:30 לדוגמה: 07:30 עד 09:00 בבוקר. אם משתמש זה ינסה לכבות את המערכת בכל שעה אחרת, תוצג הודעת שגיאה. 3.8 תכנות מידור המשתמש מידור משתמש משמעותו, את איזה מדורים רשאי המשתמש להפעיל ולכבות. הקש קוד ראשי ראשי קוד קודי משתמש משתמש () שינוי/הכנסת קוד 5X מידור מדורי משתמש /. סמן ב- '+' את "+" (ולהפך) במסך "מדורי משתמש" זזים על הסרגל עם מקשי המדור/ים הרצויים. השתמש במקש כדי לשנות את הסימן מ "-" ל ניתן להקצות למשתמש מדור אחד או יותר

37 הגדרת שלט רחוק למשתמש / משתמש הקש קוד ראשי משתמש קודי כדי. הקש מספר משתמש ) עד ( 24 או הקש ? 4X () לדפדף למשתמש הרצוי שלט הוסף הוסף שלט? אנא שדר... אביזר א/ח הקש נקלט! לחץ על אחד הלחצנים בשלט הרחוק והמתן להודעת אישור ליציאה. להגדרת שלט נוסף, חזור על פעולה זו בכל קוד משתמש רצוי. לאחר הגדרת שלט רחוק למשתמש תופיע האות 'K' במסך קוד המשתמש: מוגדר שלט רחוק למשתמש זה END משתמש ) ( k 3.0 מחיקת שלט רחוק למשתמש משתמש הקש קוד ראשי שמוליק קודי * K () ( 24 או הקש / הקש מספר משתמש ) עד כדי לדפדף X למשתמש הרצוי שלט? הורד הורד שלט? אנא המתן... אביזר א/ח הקש נמחק! END המתן להודעת אישור ליציאה. לאחר ביטול שלט, לא תופיע האות 'K' במסך קוד המשתמש.

38 38 3. כרטיס ק רבה ACE 3.. קוד ראשי הוספת כרטיס תפריט משתמש בחר..,2 קודי משתמש כעת יופיע המשתמש הראשון המוגדר במערכת: משתמש. () למשתמש הרצוי הקש מספר משתמש או הקש כדי לדפדף כרטיס קרב אנא / הוסף כרטיס? ACE 2X להודעת אישור כרטיס נקלט! ה הקש END קרב את הכרטיס לצידו השמאלי של לוח המקשים והמתן 3..2 הקש קוד ראשי משתמש מחיקת כרטיס ACE ליציאה. קודי משתמש () למשתמש הרצוי כרטיס ACE נמחק הקש END הקש מספר משתמש או הקש / מחק כרטיס? ACE 3.2 תכנות קוד שוד קוד מצוקה וכיבוי בלבד! כדי לדפדף הקשת קוד שוד תגרום לכיבוי המערכת (אם הייתה מופעלת), הפעלת אזעקה ללא הפעלת הסירנה ושליחת אות מצוקה למוקד (אם מחוברים) ולחייגן הפרטי. הקוד צריך להיות בין 4 ל- 6 ספרות.

39 39 3X קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה שוד קוד ראשי קוד ****** (4-6) הכנס קוד חדש. 3.3 תכנות קוד קצר קוד קצר הוא קוד בן 2 ספרות, המיועד להפעלת המערכת בלבד. קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה 2X קצר קוד קצר קוד ** הכנס קוד בן 2 ספרות. 3.4 אם מוקש קוד שוד כאשר המערכת כבויה, נשלח אות מצוקה למוקד ולחייגן הפרטי תכנות קוד דלת ניתן להפעיל ולכבות אביזרים במערכת, ע"י הקשת קוד מיוחד הנקרא 'קוד דלת' ל. משל, אפשר לפתוח ולסגור שער חשמלי בדרך זו. כל הקשה של הקוד משנה את מצב האזור ממצב אחד למצב השני, למשל, ממצב פתוח לסגור או להיפך. לשימוש באפשרות זו פנה למתקין/טכנאי. קוד ראשי / קוד משתמש מורשה קוד דלת ****** (4-6) למסך הראשי. הכנס קוד רצוי מספר פעמים עד לחזרה

40 שחרר- אשר- 40 (פעמון) פרק 4. שונות 4. זמזם לוח המקשים 4.. תכנות אזורי הפעמון תכונת ה"פעמון" מאפשרת בקרה על פתיחת וסגירת דלתות וחלונות, ע"י השמעת צפצופים מלוח המקשים למשך שתי שניות, בכל פעם שדלת ו/או חלון מתוכנתים נפתחים ומפעילים גלאי. תכונה זו שימושית במיוחד בבית עם ילדים קטנים ובחנויות. תכונת "פעמון" אינה פעילה כאשר המערכת דרוכה קוד ראשי/קוד משתמש מורשה/לחיצה ארוכה על מקש אפס + קוד משתמש אזור: מס. הקש # ENTR הקש מספר אזור ובחר: להפעלת הפעמון באזור, או להפסקת הפעמון באזור. ליציאה. אזור עם תכונת פעמון יופיע בתצוגת פימא עם האות C 4..2 הפעלה וביטול תכונת הפעמון לכלל האזורים לחיצה ארוכה על במצב התצוגה הרגיל, מפעילה או מבטלת את פעולת הפעמון פעמון פעיל בכל האזורים. בתצוגה תופיע אחת מההודעות הבאות: פעמון לא פעיל. או ניתן לחבר זמזם, סירנה או פעמון נוספים, שיופעלו בנוסף לזמזם לוח המקשים. לפרטים, פנה למתקין

41 4 4.2 הפעלת אות מצוקה אות מצוקה שימושי, בעיקר כשהמערכת מחוברת למוקד אבטחה. הפעלת אות המצוקה יכולה להפעיל סירנה, לדווח למוקד האבטחה, שקיים מצב חירום, לחייג לטלפון הפרטי ולשלוח הודעת SMS (אם מותקן כרטיס SMS-00 או משדר סלולרי.(GSM-200 ניתן לתכנת (ע"י הטכנאי/מתקין) אזורים להפעלת אות המצוקה בעת אזעקה. גם תכנות תגובת המערכת להפעלת אות מצוקה נעשה ע"י הטכנאי/מתקין. להפעלת אות מצוקה, יש ללחוץ בלוח המקשים, למשך שתי שניות, על המקשים ו-, בו-זמנית. 4.3 איפוס אזעקת גלאי עשן, אש או אנטי-מאסק כאשר מופעלת אזעקה, לחיצה ארוכה על מקש תגרום לאיפוס גלאי העשן/אש/ אנטי-מאסק. ישנה גם אפשרות לאיפוס אוטומטי. לפרטים, פנה למתקין. 4.4 השתקת זמזם לוח המקשים לחיצה בו-זמנית על המקשים ו- מפעילה או מבטלת את פעולת הזמזם. כל לחיצה על שני המקשים משנה מצב מפעיל ללא פעיל, ולהיפך. ניתן להשתיק כל לוח מקשים בנפרד. במקרה של תקלה, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על בלבד להשתקת הזמזם 4.5 בדיקות מערכת... המערכת מבצעת באופן רציף בדיקות לסוללה, קו הטלפון ומתח הרשת. לביצוע בדיקה ידנית, יש לבצע את רצף הפעולות הבאות: המערכת תשמיע צליל קצר בסירנה ותציג את קוד ראשי/ קוד משתמש מורשה בדיקת סוללה... בדיקת סוללה סוללה תקינה... רצף המסכים הבאים: סיים בהצלחה! S בודק קו... בדיקת סוללה... או סוללה נמוכה במידה ויתגלו תקלות, הן יוצגו על גבי המסך: 3 MAR 07 0:22 טלפון קו תקלת. הסוללה ניתנת לבדיקה, רק כאשר המערכת מחוברת למתח רשת

42 42 פרק 5. פתרון תקלות המערכת בודקת את עצמה ואת האביזרים המחוברים אליה כל הזמן. במידה ומתגלה תקלה, נורית "תקלה" אדומה מתחילה להבהב, בלוח המקשים תופיע התקלה בשורה התחתונה, בזיכרון תירשם התקלה עם הזמן והתאריך, והמערכת יכולה להגיב ע"י דיווח למוקד, חיוג לחייגן הפרטי, הפעלת אביזרים חיצוניים ועוד, הכל בהתאם לתכנות הטכנאי. במקרה של מספר תקלות, הן תופענה בתצוגת לוח המקשים במסכים מתחלפים. להלן התקלות האפשריות ודרכי הטיפול בהן: כמה מהודעות התקלה יכולות להעיד על ניסיון פריצה. בכל מקרה של תקלה, יש להודיע מייד למוקד או לטכנאי תצוגה בלוח המקשים סוללה נמוכה תקלת מתח רשת שעון לא מכוון תקלת קו טלפון מפסק קופסה מפסק קופסה 2 מפסק מרחיב X תקלת מרחיב X מפסק קיבורד X מתח נמוך תקלת אזור אלח. תקלת תקשורת מוקד תקלת משדר GSM תקלת ערוץ GSM תקלת כרטיס SIM תקלת תקשורת GSM הסבר ונקיטת פעולות אפשריות לתיקון תקלה המופיעה כשהסוללה לאחר הפסקת חשמל ארוכה. יש להמתין כ- 24 שעות להעלמות ההודעה. אם ההודעה ממשיכה יותר מיממה, יש להודיע לטכנאי. במקרה שכלל לא הייתה הפסקת חשמל, יש לקרוא מיד לטכנאי! תקלה המופיעה כתוצאה מהפסקת חשמל, בדרך כלל. במידה ואין הפסקת חשמל, יש להודיע לטכנאי. מופיעה לאחר הפסקת חשמל ארוכה, שבמהלכה סוללת הגיבוי התרוקנה. יש לכוון את השעון תקלה המופיעה, אם הבדיקה השגרתית של קו הטלפון ע"י המערכת נכשלת. יש להקיש קוד ראשי ולאחר מכן. יש לבדוק, אם שאר המכשירים המחוברים לקו הטלפון של מערכת האזעקה (טלפונים, פקס וכד') פעילים. אם כן ועדיין מופיעה התקלה, יש לקרוא לטכנאי. מפסק ההגנה של קופסת המערכת (מס' ) אינו תקין או הקופסה פתוחה. יש לוודא שהקופסה סגורה ואם התקלה נמשכת, יש לקרוא לטכנאי. מפסק הגנה מס' 2 אינו תקין או פתוח. יש לקרוא לטכנאי. קופסת מרחיב "X" או מפסק ההגנה שלו פתוחים. פנה לטכנאי. מרחיב "X" לא תקין. פנה לטכנאי. מפסק ההגנה של לוח מקשים (קיבורד) "X" פתוח. פנה לטכנאי. התקלה יכולה להופיע לאחר הפסקת חשמל ארוכה ולפני התרוקנות הסוללה. יש לקרוא מיד לטכנאי! תקלה בגלאי אלחוטי. יש לקרוא לטכנאי. בעיה בתקשורת בין מערכת האזעקה למוקד. יש לקרוא לטכנאי היחידה הסלולרית GSM אינה מחוברת או אינה תקינה. פנה לטכנאי. קליטה גרועה או חסימה בערוץ ה-.GSM פנה לטכנאי אין כרטיס SIM ביחידת ה- GSM או שקיימת תקלה בכרטיס. פנה לטכנאי. תקלה בתקשורת בין משדר ה- GSM למוקד. פנה לטכנאי.

43 43 תצוגה בלוח המקשים תקלת תקשורת GSM2 מערכת אלחוטית מפסק קופסה אלח. תקלת קיבורד Other Keypad In Use! Keypad Not Connected! Check keypad number תקלת אזור תקלת מתח גלאים תקלת תקשורת SMS התקן יחידת SMS תקלת תקשורת רשת תקלת ממסרים X מפסק ממסרים X מתח מר. יציאות מתח מר. אזורים חסימת מערכת אלח. קוד שגוי!!! חסימת אנטי מאסק! אות חיים חסר X סוללה מר. אזור X מתח רשת מרחיב X סוללה חל. X IO-R מתח רשת מר. יצ. X הסבר ונקיטת פעולות אפשריות לתיקון תקלת תקשורת בין משדר ה- GSM למוקד 2. פנה לטכנאי. המקלט האלחוטי אינו מחובר או אינו תקין. פנה לטכנאי. מפסק ההגנה של המקלט האלחוטי אינו תקין או פתוח. וודא שקופסת המקלט סגורה. אם כן וההודעה ממשיכה, יש לקרוא לטכנאי. לוח המקשים או התקשורת ללוח המקשים לא תקינים. פנה לטכנאי. כאשר מחוברים מספר לוחות מקשים יחד ואחד מהם נמצא בשימוש, בשאר לוחות המקשים זו תהיה התצוגה אין תקשורת בין לוח המקשים לבין המערכת. יש לקרוא לטכנאי תכנות מספר הזיהוי (ID) של לוח המקשים שגוי. יש לקרוא לטכנאי. תקלה בקו אזור. פנה לטכנאי. פנה מייד לטכנאי! תקלה ביחידת.SMS-00 פנה לטכנאי במערכת לא מותקנת יחידת SMS-00.פנה לטכנאי תקלה בחיבור הרשת של המערכת. פנה לטכנאי תקלה במרחיב הממסרים X. פנה לטכנאי מפסק ההגנה של מרחיב הממסרים X אינו תקין או פתוח. וודא שקופסת המרחיב סגורה. אם כן וההודעה ממשיכה, יש לקרוא לטכנאי. תקלת מתח במרחיב היציאות. פנה לטכנאי תקלת מתח במרחיב האזורים.פנה לטכנאי תדר המקלט האלחוטי חסום. פנה לטכנאי הוקש קוד שגוי. הקש לחיצה ארוכה גלאי אנטי מאסק נחסם. הקש לחיצה ארוכה ופנה מייד לטכנאי! לא התקבל "אות חיים" מגלאי אלחוטי. פנה לטכנאי. תקלת סוללה במרחיב אזורים. פנה לטכנאי תקלת מתח במרחיב אזורים. פנה לטכנאי תקלת סוללה במרחיב יציאות. פנה לטכנאי תקלת מתח במרחיב יציאות. פנה לטכנאי פרטי המתקין: שם טל' נייד: חברה מס' טלפון: תאריך התקנה תאריך סיום אחריות

44 44 טבלת מספור האזורים ומיקומם מס' אזור שם אזור מיקום/הערות מס' אזור שם אזור מיקום/הערות

45 ורפ-רטנה שמתשמל ךירדמ :844/896/ 'סמ רוזא רוזא םש תורעה/םוקימ 'סמ רוזא רוזא םש תורעה/םוקימ

46 46 מס' אזור שם אזור מיקום/הערות מס' אזור שם אזור מיקום/הערות

47 47 אישור מערכת שבת

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - åééè÷.doc

Microsoft Word - åééè÷.doc הגדרת אזהרה, זהירות, שים לב לכל אורך מדריך זה, ישנן הערות שונות המודגשות במסגרת. ההערות מסווגות לפי סדר חשיבותן באופן הבא: אזהרה משמשת בהקשר לפעולות או למצבים העלולים לגרום לפגיעה חמורה או מוות. זהירות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד