Rinnai

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Rinnai"

תמליל

1 מייבש כביסה על גז )גפ"מ( הוראות הפעלה דגמים: RDT-400 RDT-600 עדכון גרסה אחרון: 81 ספטמבר 7002

2 מניעת שריפות הוראות בטיחות זהירות בשימוש אזהרה נא לא לשים או להשתמש במוצרים נפיצים ודליקים כגון תרסיסים, בנזין ודלק בקרבת מייבש הכביסה במהלך הפעלתו. נא לא לייבש בגדים עם כתמי נפט, דלק, נוזל ניקוי יבש וחומרי עיצוב שיער באמצעות מייבש הכביסה. חום כתוצאה מחמצון נפט עלול לגרום להצתה פתאומית ולהתלקחות של בגדים. נא לוודא כי אין מוצרים דליקים כגון מצית וגפרורים בכיסי הבגדים. הם עלולים לגרום לשריפה. נא לא לייבש בגדים או בדים המכילים חומרים דליקים כגון פוליפום, פוליאורתן וכדומה. נא לשים לב להוראות שעל תוויות שעל הבגדים. אוורור בעירה שלמה של גז מצריכה הרבה אוויר צח. אין להשתמש במייבש הכביסה בחדר סגור. אסור לפרק אין לפרק, לתחזק ולבצע שינויים במייבש הכביסה על ידי אדם שאינו המוסמך לכך. אזהרה מפני כוויות זהירות אין להוציא את הבגדים עד שפעולת מייבש הכביסה הסתיימה לחלוטין. הוצאת הבגדים בטרם עת עלולה לגרום לכוויות בגלל הטמפרטורה הגבוהה השוררת סביב התוף במהלך הפעלתו. במקרה של הפסקה חריגה במהלך הייבוש, נא לפתוח את הדלת ולתת לטמפרטורה שבתוך התוף להצטנן לפני הוצאת הבגדים ממייבש הכביסה. אם הבגדים מוצאים מיד, קיימת סכנה לגרימת כוויות. 8

3 שימוש זהירות אסור להתיז מים ולשטוף את גוף מייבש הכביסה והתוף. המים עלולים לגרום לשריפה בשל התחשמלות, דליפת חשמל וקצר. אסור לכסות את מייבש הכביסה בשמיכות ובבגדים. כיסוי מייבש הכביסה עלול לגרום לשריפות ולתאונות בלתי צפויות. אין להשתמש במייבש הכביסה לכל מטרה אחרת מלבד ייבוש בגדים. שימוש בלתי הולם עלול לגרום לשריפות ולתאונות בלתי צפויות. יש לסלק אבקות ועצמים מתכתיים מהבגדים שכן הם עלולים לגרום להתחשמלות. הוראות למצבים חריגים סכנה כאשר מתגלית דליפת גז: 1. להפסיק מיד את השימוש במכשיר 2. לסגור את ברז הגז 3. לאוורר את החדר ע"י פתיחת חלונות ודלתות במקרה של דליפת גז אסור לבצע הדברים הבאים: - להצית אש - להפעיל או לכבות מכשיר חשמלי כלשהו - להכניס/להוציא תקעים כלשהם - להשתמש בטלפונים סמוכים ובטלפונים ניידים - להשתמש באש לגילוי מקור דליפת הגז - ללחוץ על פעמוני דלתות באותה קומה - לפתוח מחדש את ברז הגז עד שהגז אינו דולף עוד גז עלול להידלק מאש/ניצוצות ולגרום לשריפה. אזהרה במקרה של בעירה חריגה, ריח רע ורעש יוצא דופן או רעידות אדמה, שריפות וכדומה, במהלך הפעלת מייבש הכביסה, נא לשמור על קור רוח ולכבות את מתג ההפעלה. אם מייבש הכביסה ממשיך לפעול בתנאים אלו, פעולתו עלולה לגרום לפיצוץ ולשריפה. יש לכבות את מתג ההפעלה. 7

4 הוראות בטיחות זהירות בהצבת מייבש הכביסה אזהרה נא לא להציב את מייבש הכביסה בחדר האמבטיה, במקום לח מאוד או במקום החשוף לגשם. הצבתו במקומות אלו עלולה לגרום להתחשמלות ושריפה. הצבת מייבש הכביסה זהירות נא לא לשים חפצים מסוכנים, פרחים וחיות מחמד בקרבת מייבש הכביסה. פרחים וחיות מחמד עלולים למות כתוצאה מתוצרי השריפה הנפלטים מצינור פליטת הלחות. נא לא להציב את מייבש הכביסה במקומות המשפיעים על דיירים אחרים. נא לבחור מקום שיכול לתמוך במשקלו של מייבש הכביסה ושלא יגביר את הרעש והרטט שעלולים לגרום נזק למבנה ולמטרדי רעש. אסור להשתמש במייבש הכביסה היכן שמצוי אבק סיבים רב, שעלול לגרום לנזקים למייבש הכביסה. אוורור להפעלה בטיחותית, על החדר שבו מייבש הכביסה ממוקם להיות מאוורר היטב. אוורור כולל חלון הניתן לפתיחה או פתח אוורור דומה שחייב להיות תמיד פתוח במהלך השימוש. 3

5 התקנת צינור לחות הוראות בטיחות זהירות יש לחבר צינור לחות מהמייבש אל מחוץ לחלל המגורים. להפעלה אופטימאלית של המכשיר, האורך המומלץ של צינור פליטת לחות בקוטר של 08 מ"מ לא יעלה על 6 מטרים וכיפוף אחד. נא להפחית 2 מטרים בעת הוספת כיפוף אחד. האורך המרבי המותר עומד על 11 מטרים וכיפוף אחד )שווה ערך ל- 5 מטרים ו- 4 כיפופים( של צינור פליטת לחות בקוטר של 08 מ"מ. נא להפחית 2 מטרים בעת הוספת כיפוף אחד. במצב זה, המכשיר עדיין יפעל באופן תקין ובטיחותי, אך זמן הייבוש עשוי להתארך והתדירות של ניקוי מסנן הסיבים עשויה לעלות. כללי זהירות לגבי ילדים אזהרה אין להרשות לילדים להשתמש במייבש הכביסה לבדם או להציבו במקום נגיש לילדים. שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. מקום ההצבה טיפול שגרתי אין להציב את מייבש הכביסה במקום לא יציב שעלול לגרום לתאונה כתוצאה מנפילה. אין להציב את מייבש הכביסה מתחת למדף או היכן שחפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק למייבש הכביסה. אין להשתמש במייבש הכביסה במקום שצריך להיות יבש, כיוון שפתח היציאה מפיץ לחות. אין להציב את מייבש הכביסה על התקני חימום רצפה כגון שטיח חשמלי או שטיחון מים חמים שעלולים לגרום לתאונות. יש להציב את מייבש הכביסה במרחק מספיק מחפצים דליקים כגון רהיטים, קירות עם מדפים וכדומה. נא לוודא 4

6 הוראות בטיחות מכשירי חשמל ביתיים כלליים טיפול שגרתי מייבש הכביסה נועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו כל שימוש מסחרי. שימוש בלתי הולם עלול לקצר את תוחלת החיים של המכשיר. אזהרות לגבי ייבוש אין להוסיף בגדים נוספים או לפתוח את הדלת במהלך הייבוש. הבגדים עלולים להתייבש באופן בלתי אחיד. אין לשים חפצים כבדים או להרשות לילדים להיתלות על הדלת. העומס עלול לגרום לנזקים למייבש הכביסה. במקרה של הפסקת חשמל במהלך ההפעלה, נדרש להפעיל מחדש את המייבש לאחר שאספקת החשמל חודשה. כיצד לטפל בבגדים בגדים רבים מדי גורמים לייבש בלתי אחיד ולבעיות. במקרה של כמות גדולה מדי של בגדים שנסחטו בסחרור על ידי מכונת הכביסה בתוך מייבש הכביסה, נא לחלקם ל- 2 קבוצות ולייבשם בנפרד. בגדים רטובים המוחזקים בתוך מייבש הכביסה עלולים לגרום לקורוזיה ולבעיות בגלל הלחות. אין לייבש בגדים המכילים דבקים שונים העלולים לגרום לסתימת המסנן. אם נדרש להדביק קישוטים לבגד חובה לעשות כך רק לאחר גמר הייבוש. נדרשת סחיטה בסחרור על ידי מכונת הכביסה של הבגדים במידה מספקת לפני השימוש במייבש. אם הבגדים לא נסחטו כהלכה, זמן הייבוש עשוי להתארך, ולגרום לנזקים למייבש הכביסה ולדליפת חשמל. בעת שימוש במלבין כלור לבגדים, צריך לשטוף אותם היטב לפני הייבוש. אם מלבין הכלור לא נשטף כהלכה, הוא עלול לגרום לנזקים למייבש הכביסה. בגדים התקועים בין הדלת הקדמית לתוף של מייבש הכביסה עלולים לגרום לבעיות לסיבוב התוף ולסכנה. 5

7 פונקציות ותכונות תכונות עיקריות ייבוש מהיר ייבוש מהיר ורב עוצמה באמצעות חימום גז. זמן הייבוש קצר ב כחצי מזמן הייבוש בהשוואה למייבש כביסה חשמלי. הפעלה קלה לריכוך כביסה מערכת אוטומטית נוחה. צריך רק ללחוץ על כפתור start )התחל(, מייבש הכביסה מפסיק את פעולתו אוטומטית עם סיום הייבוש. החימום על ידי גז הופך את הבגדים לרכים עם סיום הייבוש. מחזור פעולה בחרו במחזור הפעולה המתאים על פי סוג הבגדים. קיבולת העמסה ודחיסה של 4 ק"ג )דגם )RDT-400 הצבה קלה בחלל צר קיבולת העמסה גדולה של 6 ק"ג )דגם )RDT-600 ייבוש רב עוצמה של 6 ק"ג בגדים )משקל בגדים יבשים( הצגת יתרת זמן הייבוש המכשיר מציג את יתרת זמן הייבוש על פי נפח הבגדים שתי דקות לאחר תחילת ההפעלה. )יתרת הזמן מופחתת לכל חמש דקות(. במקרה של מחזור פעולה,DELICATE המכשיר אינו מציג את יתרת זמן הייבוש למשך זמן מה. הזמן המוצג הוא זמן משוער בלבד ויהיה הבדל מסוים בינו לבין זמן סיום הייבוש בפועל. יתרת זמן הייבוש לא תוצג כהלכה אם נורית ניקוי המסנן דולקת. 6

8 שמות החלקים גוף 2

9 שמות החלקים לוח צג הפעלה 1

10 יש להפריד בין הבגדים לייבוש הוראות שימוש יש להפריד בין הבגדים על פי מחזור הפעולה או תכנית הייבוש. )לפרטים, נא לעיין בעמ' 11( נא לבדוק האם ניתן או לא ניתן לייבש את הבגדים באמצעות מייבש הכביסה. )לפרטים, נא לעיין בעמ' 16( יש לפתוח את הדלת הקדמית ולהכניס את הבגדים למייבש הכביסה יש לסגור את הדלת הקדמית לאחר הכנסת הבגדים שנסחטו בסחרור במכונת הכביסה בזה אחר זה. )נא לא לפתוח/לסגור בכוח את הדלת הקדמית( אם בגדים שנסחטו בסחרור על ידי מכונות הכביסה אינו מוכנסים למייבש הכביסה בזה אחר זה, הם עלולים להסתבך ביניהם או להתקמט. נא להקפיד להכניס את הבגדים בנפרד. יש לבדוק האם המסנן במצב הנכון לפני הכנסת הבגדים למייבש הכביסה. יש לסגור את הדלת הקדמית וללחוץ על מתג power )הפעלה( נורית "GENERAL" "EXTRA SOFT" + מופעלת.(ON) יש לבחור את מחזור הפעולה לבגדים יש לזהות את סוגי הבגדים, ואז לבחור את מחזור הפעולה המתאים. )לפרטים, נא לעיין בעמ' 11( במקרה שמחזור הפעולה לא נבחר, המכשיר מופעל אוטומטית במחזור פעולה "GENERAL" + SOFT"."EXTRA ניתן לשנות את מחזור הפעולה במהלך ההפעלה. )נא לשים לב: גם יתרת הזמן משתנה(. 9

11 הוראות שימוש נא ללחוץ על מתג "Start/Pause" )התחל/הפסק( נורית מחזור הפעולה הנבחר דולקת, ביחד עם נורית."operation/combustion" נורית "Operation/Combustion" משתנה מירוק לאדום לאחר ההצתה, שנמשכת בין 5 ל- 18 שניות. )נורית "Operation/Combustion" עשויה להשתנות לירוק במהלך ההפעלה מעת לעת ואין בכך כל חריגה מהפעילות התקינה של המכשיר(. הייבוש מסתיים כאשר הזמזם מצלצל. יש להוציא את הבגדים ממייבש הכביסה הייבוש מסתיים כאשר הזמזם מצלצל שלוש פעמים. אם תוכנית,"General" "Thick" או "Soft" מצב זה מראה שהמייבש נכנס למצב."Finish" נבחרו אזי נדלקת נורית "Delicate" אוטומטית, )אם מסלול "General" "Extra soft" + או "Thick" "Extra soft" + נבחרו אז נורית "Finish" דולקת( המייבש ישהה פעילות תוף )12 שניות כל 4 דקות( ויחדיר אוויר כך שהבגדים ישמרו רכים, למשך של 32 דקות מהרגע שהמייבש סיים את פעולתו. נורית "Finish" תהיה דלוקה "On" כאשר "Soft" יושלם. כעת ניתן לפתוח את הדלת. יש לוודא כי נורית "Operation/Combustion" הופכת לירוקה לפני הוצאת הבגדים ממייבש הכביסה. ניתן להבחין בהצטברות של חשמל סטאטי בבגדים בעת הוצאתם ממייבש הכביסה. )להגנה מפני חשמל סטאטי, נא לעיין בעמ' 15 "שימוש נכון"( 80

12 בחירת מחזור פעולה מייבש הכביסה מופעל אוטומטית לאחר זיהוי נפח הבגדים ותנאי הייבוש על ידי המיקרו-מחשב. )מלבד המתאים DELICATE ועד יש לבחור את מחזור הפעולה הטוב ביותר מ- THICK מחזור הטיימר(. לבגדים. בחירת מחזור הפעולה יש ללחוץ על מתג,power מחזור פעולה "GENERAL" "EXTRA SOFT" + נבחר אוטומטית בכל עת. אם ברצונכם לבחור מחזור פעולה אחר, ניתן לעשות כן על ידי לחיצה על מתג תכנית הייבוש שעל לוח צג ההפעלה. יש ללחוץ על מתג תכנית הייבוש הרצויה בכל עת ומחזור הפעולה ישתנה. לדוגמא: רגיל + רך במיוחד, רגיל, עבה + רך במיוחד, עבה, עדין. אתם יכולים לבחור את מחזור הטיימר על ידי לחיצה על מתג Cycle"."Timer )אך אז ניתן לבחור רק מחזור פעולה רגיל או עדין בהתאמה באנגלית: "GENERAL" או.)"DELICATE" GENERAL THICK בגדים עבים שאינם מתייבשים בקלות בגדים רגילים המכובסים לעתים קרובות 88

13 בחירת מחזור פעולה DELICATE בגדים דקים מאריגים סינתטיים וכדומה )נא לעיין בעמ' 15 "שימוש נכון"( במחזור הפעולה,DELICATE ניתן לייבש את הבגדים ברכות במחצית מערך החום הרגיל. יתכן כי יתרת הזמן לא תוצג למשך זמן מה בשל הלחות של הבגדים טיימר נעצר אוטומטית לאחר סיום זמן ההפעלה ללא קשר לתנאי הייבוש. נא ללחוץ על מתג power ואז לבחור את מחזור הטיימר באמצעות מתג הטיימר. בעת לחיצה על מתג הטיימר, נוריות "Timer" GENERAL + נדלקות. נא ללחוץ שנית על מתג מחזור הטיימר ונורית +"Timer" "DELICATE" נדלקת. נא ללחוץ על מתג מחזור הטיימר בכל עת כדי לשנות את מחזור הטיימר. כאשר אתם בוחרים את מחזור הטיימר, הטיימר יציג "28" דקות על הצג הדיגיטאלי. אתם יכולים לכוון את הזמן באמצעות מתג כיוון הטיימר. )הערה: הזמן שנקבע קודם מוצג כברירת מחדל בהפעלה הבאה של מייבש הכביסה(. ניתן לכוון את הטיימר מ- 5 ל- 68 דקות*. )הערה: יש לכוון 5-38 דקות עם הפסקה של 5 דקות ו * עם הפסקה של 18 דקות(. *בדגם RDT-600 ניתן לכוון את הטיימר לעד 08 דקות. 87

14 בחירת מחזור פעולה מחזור פעולה "GENERAL" של הטיימר מופעל בערך החום הרגיל. מחזור פעולה "DELICATE" של הטיימר מופעל במחצית מערך החום הרגיל. נא ללחוץ על מתג תכנית הייבוש אם ברצונכם לבטל את מחזור הטיימר. לבגדים תחתונים חמים ופיג'מות + GENERAL 18 דקות בחירת SOFT" "EXTRA מהו SOFT"?"EXTRA בעת בחירת מחזור פעולה SOFT" "EXTRA ביחד עם מחזור פעולה "GENERAL" או,"THICK" מייבש הכביסה יפעיל את התוף לסירוגין )12 שניות מדי 4 דקות( ויפיח אוויר כדי שהבגדים יישארו רכים למשך פרק זמן של 128 דקות מסיום הייבוש. במקרה של פתיחת הדלת מחזור הפעולה SOFT" "EXTRA יושלם אוטומטית. מדוע לבחור SOFT"?"EXTRA במידה ותרגיש שבסיום פעולת הייבוש הבגדים ייצמדו לדפנות התוף מומלץ להשתמש בפעולת SOFT" "EXTRA להפחתת קמטים בבגד ושמירתם רכים. פעילות זו מומלצת כהמשך לפעילות."Soft" אין כל צריכת גז במהלך הפעולות האוטומטית "SOFT" ו."EXTRA SOFT" 83

15 בחירת מחזור פעולה בחירת "GENERAL" דגם RDT-600 סוגי בגדים משקל/יחידות קיבולת ייבוש זמן ייבוש חולצות )אריגים מעורבים( כ- 288 גרם כ- 25 יחידות כ- 55 דקות בגדי עבודה )אריגים מעורבים( כ- 088 גרם כ- 7 מערכות כ- 68 דקות מפיות )כותנה( כ- 68 גרם כ- 65 יחידות כ- 68 דקות פיג'מות )אריגים מעורבים( כ- 588 גרם כ- 12 מערכות כ- 68 דקות מגבות )כותנה( כ- 08 גרם כ- 58 יחידות כ- 68 דקות דגם RDT-400 סוגי בגדים משקל/יחידות קיבולת ייבוש זמן ייבוש חולצות )אריגים מעורבים( כ- 288 גרם כ- 17 יחידות כ- 65 דקות בגדי עבודה )אריגים מעורבים( כ- 088 גרם כ- 5 מערכות כ- 68 דקות מפיות )כותנה( כ- 68 גרם כ- 58 יחידות כ- 68 דקות פיג'מות )אריגים מעורבים( כ- 588 גרם כ- 0 מערכות כ- 78 דקות מגבות )כותנה( כ- 08 גרם כ- 35 יחידות כ- 68 דקות הטבלה שלמעלה מציגה את הערכים המשוערים בתנאים של טמפרטורת חדר של 28 מעלות צלסיוס ובגדים שנסחטו בסחרור כחמש דקות על ידי מכונת כביסה אוטומטית. לייבוש מגבות, הנפח לאחר ייבוש עומד על פי 1.5 מנפח בגדים רגילים. יש לקחת זאת בחשבון. גם במקרה של בגדים רגילים, אם בגדים רבים מדי מוכנסים לתוך מייבש הכביסה, זמן הייבוש יהיה ארוך הרבה יותר והייבוש נהיה בלתי אחיד. שימו לב זמן הייבוש יהיה ארוך יותר בתנאים הבאים: סתימת מסנן הסיבים. סחיטת מים בלתי מספיקה. אוורור בלתי מספיק בתוך החדר. טמפרטורה סביבתית נמוכה. 84

16 שימוש נכון הפחתת ייבוש לא אחיד וקמטים שימוש במחזור פעולה "DELICATE" נא להחליק את הבגדים ולהכניסם לתוך מייבש הכביסה בזה אחר זה. נפח הבגדים יהיה כ % מקיבולת הייבוש הרגילה. במקרה של נפח קטן, ניתן להכניס גם כמה מגבות ביחד לייבוש. במקרה של ערבוב בגדים עבים ודקים, נא לבחור במחזור פעולה" THICK ". יש לשים את הבגדים הבלויים, גרבי הניילון וכדומה לתוך שקית הכביסה העדינה כאפשרות בחירה. אין להשתמש במחזור פעולה "GENERAL" לגרבי ניילון הפחתת חשמל סטאטי בגדים עם רוכסן, קרס וכדומה יש להשתמש במרכך בדים בעת הכביסה. יש לייבש את הבגדים כשהם רכוסים והפוכים. בגדים עבים כגון ג'ינס ואימוניות וכדומה בגדים עתירי סיבים יש לבחור את מחזור פעולה "THICK" ולהקטין את קיבולת הייבוש. לייבש מגבות חדשות בנפרד. לבגדים סינטטיים נדבקים סיבים בקלות. 85

17 שימוש נכון בגדים שאינם מתאימים לייבוש )נא לא להכניס פריטים אלו לתוך מייבש הכביסה( בגדים עם הוראות לא לייבש במייבש כביסה "ייבוש במייבש כביסה" פירושו שהבגדים מיובשים בתוף מסתובב או במייבש כביסה. נזקים לבגדים פריטי משי ברבים מפריטים אלו נוצרים שינויים צבע ועיוותי צורה. בגדים הניזוקים בקלות או דליקים בחום בגדים העשויים או המכילים פוליאוריתן/פוליפום פריטי תחרה )לדוגמה, וילונות וכדומה( כיסויי מיטה עם תחרה פריטים מצמר ותערובת צמר ברבים מפריטים אלו נוצרים שינויי צבע והתכווצות. בגדים שעשויים להתכווץ קנבס וסיבים סינתטיים )לדוגמה, משי מלאכותי( סריגים פריטי עור בפריטים אלו עלולים להיווצר עיוותי צורה בגדים עם סמלים מודפסים בגיהוץ חם החום עלול לנתק את הסמל המודפס ולקלף את הדבק. בגדים עם תוויות של ייבוש בשמש, ייבוש טבעי 86

18 בגדים דקים ולא נשימים )מעיל גשם ומעיל רוח וכדומה( עלולים לגרום לבעיות של סתימת המסנן. שימוש נכון הפריטים הבאים עלולים לגרום נזק למייבש הכביסה: מזרונים ובגדים מודבקים עלולים לגרום לבעיות של סתימת המסנן. כריות נוי עם מילוי כותנה עלולות לגרום לבעיות של סתימת המסנן. פריטים שאינם בגדים מחצלת, שטיח, מטרייה, פאה נוכרית, פריטים שבירים וכדומה שמיכות טלאים עלולות לגרום לבעיות של סתימת המסנן. 82

19 צעדים שיש לנקוט בעת שהתקן הבטיחות מופעל מכשיר זה מציג מידע בעת שהתקן הבטיחות מופעל. אם מייבש הכביסה מפסיק את פעולתו, נא לבדוק האם התקן הבטיחות מופעל. כאשר נורית FILTER" "CLEAN נדלקת ביחד עם תצוגת הכשל, פירוש הדבר שהמסנן סתום. הידלקות נורית FILTER" "CLEAN במהלך ההפעלה אינו מצב חריג במייבש הכביסה. נא לנקות את המסנן לאחר ההפעלה. כאשר התקן הבטיחות מופעל, הצג מהבהב והזמזם מצלצל חמש פעמים. )הבהוב הצג נפסק כאשר מתג power כבוי(. אותות של הפעלת התקן הבטיחות )הבהוב נורית( מספרים אחרים מלבד המספרים המוצגים לעיל. כל הנוריות כבויות. סיבה מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים. ברז הגז אינו פתוח. צינור הגז אינו מחובר כהלכה. ברז הגז אינו פתוח במלואו. חוסר חמצן בחדר. מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים. מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים. צינור הפליטה סתום. יותר מדי בגדים בעיות במערכת החשמל. חוסר חמצן לבעירה. מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים. צעדים לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 18 דקות. לאחר בדיקה, להפעיל מחדש. לאחר בדיקה, להפעיל מחדש. צריך לאוורר את החדר היטב ואז להפעיל מחדש. לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 18 דקות. לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 18 דקות. כאשר "32" מופיע שנית, המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים. לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 18 דקות. כאשר "08" מופיע שנית, המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים. המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים. המכשיר זקוק לתיקון. בעיות במערכת החשמל. נא לפנות לשירות תיקונים. בעיות כתוצאה מחימום יתר. 81

20 בעיות כלשהן? יש לבדוק את הנושאים הבאים לפני פנייה לשירות תיקונים המכשיר לא פועל אנא בדוק: האם ברז הגז פתוח במלואו? האם הנתיך או המפסק לקוי? האם התרחשה הפסקת חשמל? האם מתגי "Power" ו-" Start/Pause " לחוצים? האם הדלת הקדמית סגורה לחלוטין? כאשר זמן הייבוש ארוך מדי והמכשיר אינו מייבש היטב האם נורית Filter" "Clean דלוקה? האם במכשיר בגדים רבים מדי? האם הבגדים נסחטו מספיק בסחרור במכונת הכביסה? האם הדלת הקדמית נפתחה במהלך ההפעלה? האם נוספו בגדים במהלך ההפעלה? האם צינור הפליטה סתום? האם פריטים עבים מיובשים במחזור פעולה?"THICK" אנא בדוק: 89

21 בעיות כלשהן? המקרים הבאים אינם מהווים בעיות המייבש עדיין פועל אף לאחר שזמזם הסיום מצלצל. לנורית הבעירה לוקח קצת זמן להידלק. עשן לבן יוצא מצינור הפליטה בימים קרים. מחזור פעולה SOFT" "EXTRA מופעל. הוא פועל במשך 128 דקות. נא לפתוח את הדלת הקדמית והוא יפסיק אוטומטית. מצב זה עשוי להתרחש אם לא נעשה שימוש במייבש הכביסה במשך זמן רב. יש להמשיך להפעילו במשך זמן מה עד שנורית הבעירה תידלק )אדום(. עשן לבן עלול לצאת מצינור הפליטה במזג אוויר קר, וזהו לא כשל. אדים הופכים לעשן לבן כתוצאה מהבדלי טמפרטורות וכאשר לחות רבה נפלטת למשך פרק זמן קצר. צליל "PEE" לאחר ההצתה. נגרם באופן זמני כתוצאה מעודף אוויר במבער. מייבש הכביסה ישוב לתפקוד תקין לחלוטין לאחר זמן מה. צליל "BO" לאחר ההצתה. זהו רק צליל ההצתה. אין מקום לדאגה. צליל ZHI" "ZHI, לאחר סיום הפעלה. הצליל נגרם כתוצאה מהתכווצות המבער שהתרחב מהחום. צליל הניצוץ של ההצתה מופיע לאחר שהמאוורר מתחיל להסתובב. ההצתה מעוכבת בכוונה למשך חמש שניות לצורך אוורור טרם הצתה. הזמן הנותר המוצג אינו משתנה למשך זמן מה. התצוגה עלולה להתעכב למשך יותר מחמש דקות כדי ליצור התאמה בין הזמן המשוער לבין הזמן בפועל. אזהרה: חל איסור לתקן את מייבש הכביסה בעצמכם!! רק טכנאי מוסמך רשאי לתקן את המכשיר. חשוב לזכור - טיפול לא נכון עלול לגרום לשריפה ולהתחשמלות. 70

22 יש צורך בבדיקות תקופתיות לשימוש בטיחותי. תחזוקה שוטפת אזהרה: אין לפרק, לשנות או לתקן את מייבש הכביסה )מלבד המסנן( על ידי אדם בלתי מוסמך. הרכבה ופירוק לא נכונים עלולים לגרום לתאונות. טיפול שגרתי לאחר שימוש במייבש הכביסה ניקוי מסנן הסיבים נורית המסנן מהבהבת כאשר המסנן סתום בסיבים. מסנן סתום גורם לזמן ייבוש ארוך יותר, יש לנקות את מסנן הסיבים לאחר הפעלת המכשיר. במקרה שנורית filter" "clean נדלקת במהלך פעולת הייבוש, הזמזם יצלצל לאחר סיום הפעולה. )חמש דקות לכל היותר, אך כאשר הדלת הקדמית נפתחת או כשמתג power כבוי, הזמזם יפסיק לצלצל(. יש להכניס את האצבעות לתוך ארבעת החורים של מסנן הסיבים ו להוציא את המסנן על ידי משיכתו אליכם. נא להוציא את מסנן הסיבים משק הסיבים. יש לסלק סיבים כלשהם שנדבקו למסנן הסיבים. )אם לא ניתן לסלק את אבק הסיבים מהמסנן, יש לשטוף את מסנן הסיבים בחומר ניקוי טבעי ומים(. יש לזכור לייבש ביסודיות את מסנן הסיבים לאחר השטיפה. יש להחזיר את מסנן הסיבים לתוך שק הסיבים ולדחוף אותו בחזרה למיקומו המקורי. 78

23 תחזוקה שוטפת תחזוקה חודשית ניקוי המסנן האחורי ניתן לראות את המסנן האחורי לאחר הסרת מסנן הסיבים. בדרך כלל, ניתן לנקות את המסנן האחורי ללא צורך בהסרתו. יש לסלק את הסיבים באמצעות מברשת רכה ולהימנע משריטות. אם לא ניתן לסלק את הסיבים בקלות, יש להסיר את המסנן האחורי כדי לנקותו. )לשחרר ידנית את שני הברגים. אם הברגים הדוקים, נא להשתמש במברג )+(. כיצד לתקן את המסנן האחורי חלק אחד של המסנן האחורי מתחבר אל חלק שני של התוף. יש לחברם באמצעות שני הברגים נא להתאים את שני החלקים לפני חיבורים באמצעות שני ברגים 77

24 תחזוקה שוטפת ניקוי מסנן כניסת האוויר יש להוציא החוצה את מסנן כניסת האוויר הממוקם בתחתית מייבש הכביסה. יש לסלק את אבק הסיבים באמצעות מברשת רכה. לאחר ניקוי הסיבים, יש להכניס כהלכה את מסנן כניסת האוויר לציר שבתחתית מייבש הכביסה ולדחוף אותו בחזרה אל מקומו המקורי. תחזוקת גוף מייבש הכביסה יש לנקות את גוף מייבש הכביסה באמצעות מטלית לחה. במקרה של כתם שלא יורד, יש לנגבו עם חומר ניקוי טבעי שנעשה בו שימוש במטבח. יש לוודא שגוף מייבש הכביסה יבש לפני השימוש. 73

25 מפרטים דגם ממדים )מ"מ( צריכת גז משקל )גוף בלבד( קיבולת ייבוש סטנדרטית זמן ייבוש סטנדרטי חיבור לגז ספק כוח צריכת חשמל אורך כבל חשמל התקני בטיחות RDT IS 661 )גובה( 658 X )רוחב( 538 X )עומק( קילוואט kcal/h) )3,950-1, ק"ג 6 ק"ג בזמן נתון 68 דקות קצה צינור 0.5 AC220~240v (50/60Hz) 50 Hz (230 V): 280 W 1.5 מטרים מערכת כיבוי אש, נגד רגיש-חום )תרמיסטור(, חיישן חמצן, מערכת התאוששות אוטומטית, חיישן התחממות יתר, מתג דלת, רצועת התוף belt-cut) (drum וזמזם סתימת המסנן. דגם ממדים )מ"מ( צריכת גז משקל )גוף בלבד( קיבולת ייבוש סטנדרטית זמן ייבוש סטנדרטי חיבור לגז ספק כוח צריכת חשמל אורך כבל חשמל התקני בטיחות RDT IS 586 )גובה( 550 X )רוחב( 490 X )עומק( קילוואט kcal/h) )3,100-1, ק"ג 4 ק"ג בזמן נתון 68 דקות קצה צינור 0.5 AC220~240v (50/60Hz) 50 Hz (230 V): 220 W 1.5 מטרים מערכת כיבוי אש, נגד רגיש-חום )תרמיסטור(, חיישן חמצן, מערכת התאוששות אוטומטית, חיישן התחממות יתר, מתג דלת, רצועת התוף belt-cut) (drum וזמזם סתימת המסנן. קיבולת ייבוש סטנדרטית וזמן ייבוש סטנדרטי מבוססים על הבגדים המיובשים בפועל )כותנה: אריגים סינתטיים = 58:58( 74

26 75

27 76

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - Electrolux dryer EDE 1070PDW trns.doc

Microsoft Word - Electrolux dryer EDE 1070PDW trns.doc הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה דגם EDE 1070 PDW יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק. אריה, פ"ת מיקוד 49130 שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5-000-000* www.miniline.com 2 לקוחות נכבדים תודה על שרכשתם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - Electrolux dryer EDH3786GDW trns.doc

Microsoft Word - Electrolux dryer EDH3786GDW trns.doc הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסור דגם EDH3786GDW יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק. אריה, פ"ת מיקוד 49130 שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5-000-000* www.miniline.com 2 אנחנו חושבים עליכם

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה מדיח כלים דגם SN55M536EU הוראות הפעלה והתקנה לקוחות נכבדים, הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מדיח כלים של חברת סימנס. הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc הוראות הפעלה כיריים קרמים KM 5600 KM 5607 KM 5617 Y M-Nr.07 570 840 חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לכיריים. תוכן העניינים 4 4 4 5 6 8 9

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc SAF 86 SAF 860 מדריך להפעלה והתקנה תנור עומד משולב לקוחות יקרים, התנור המשולב פשוט במיוחד לשימוש ויעיל מאוד. לאחר קריאת המדריך, השימוש בתנור יהיה קל. לפני שהתנור נארז ועזב את מפעל הייצור, בטיחותו ותפקודו

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי

By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי מסחטת מיץ 200 DAV לקוחות יקרים אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית.DAVO אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו

קרא עוד

Microsoft Word - t-174.icl.doc

Microsoft Word - t-174.icl.doc המוסד לבטיחות ולגיהות מרכז מידע ואינטרנט רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, תל-אביב 61010 טלפון: 03-5266455 פקס: 03-5266456 *9394 e-mail: info@osh.org.il חוברת זאת נועדה למסור מידע לקורא בתחומים בהם עוסק הפרסום

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - InternalCombustionEngine1.doc

Microsoft Word - InternalCombustionEngine1.doc מנוע בעירה פנימית מונחים בסיסים גלאוב גיל / גיא ניר א) החוק הראשון והשני של התרמודינמיקה : ( החוק הראשון של התרמודינמיקה : החוק מקשר בין שלושה מושגים: אנרגיה כוללת (E), עבודה (W) וחום (Q). חוק זה דומה

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

מחירון קונסטרוקטה מומלץ לצרכן

מחירון קונסטרוקטה מומלץ לצרכן מחירון קונסטרוקטה מומלץ לצרכן 1.1.2016 www.constructa.co.il באה לעבוד בעוצמה מכונות הכביסה של קונסטרוקטה בעלות מגוון חידושים טכנולוגיים* - Intensive Power Wash תוכנית אינטנסיבית תוכנית חדשה וייחודית המיועדת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד