תחזוקה והחלפת צמיגים הנחיות מקצועיות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תחזוקה והחלפת צמיגים הנחיות מקצועיות"

תמליל

1 תחזוקה והחלפת צמיגים הנחיות מקצועיות

2 איגוד המוסכים בישראל הקים צוות מקצועי שריכז את כלל ההנחיות והוראות העבודה הנהוגות על ידי יצרני החומרים, את הוראות יצרני הצמיגים ויצרני הרכב בעולם, בחוברת הנחיות לצמיגאים בכל הקשור לתיקון ולהחלפת צמיגים ברכב. אגוד המוסכים בישראל, כגורם מקצועי לבעלי מקצועות הרכב, מפיץ מעת לעת עמדות מקצועיות, הנחיות, מחקרים ומערכי שיעור להכשרות מקצועיות, המתבססות רובם ככולם על חומר מקצועי עדכני, החוק, תקנות וצווים, פסקי דין והניסיון שנצבר במהלך השנים בארץ ובעולם. בחוברת זו ריכזנו את כלל ההנחיות המקצועיות המעודכנות והעדכניות הקיימות בענף הצמיגים, לכללי התנהגות ופעולות מקצועיות המחייבים את הצמיגיות בעבודה היומיומית. חוברת זו נכתבה בסיוע ויעוץ של מיטב בעלי הניסיון והמומחים הקיימים בענף. הסימוכין לחוברת וכוללים, בין היתר, את המקורות הבאים: רגולציה בגרמניה 0263 אגוד המוסכים הגרמני ו- ETRTO RECOMMENDATIONS 0263 STAHLGRUBER-STIFTUNG יצרן חומרי תיקון וטיפול בצמיגים בגרמניה ובאירופה יצרן חומרי תיקון וטיפול בצמיגים בצרפת ובאירופה REMA TIP-TOP SCHRADER

3 6. מבוא. 6. הרכבת צמיגים ברכב. 0. פסילת צמיגים לנסיעה. 4. חישוקים, חיישנים ואבובים. 5. התיישנות ותיקוני תקרים. 2. חירוץ צמיגים. 7. בטיחות. 8. נהלים וחומר מקצועי. 3. אחריות הנהג בעל הרכב וקצין הבטיחות.

4 צמיגי הרכב הם הקשר היחיד של הרכב עם הכביש. הצמיג הוא הרכיב הבטיחותי החשוב ביותר ברכב ומכאן נובעת חשיבות הטיפול התחזוקתי בו על כל המשתמע מכך. חוברת הנחיות זו מהווה מדריך לעוסקים בענף הצמיגים בכל הקשור לאופן הטיפול בתחזוקת הצמיג, והיא כוללת בין השאר נושאים כגון: הרכבה, החלפה, תיקון תקרים, גיל הצמיג, מצבו העדכני, בטיחות והדרכת נהגים. תחזוקה וטיפול לקוי ו/או שגוי בצמיג, עלולים לגרום לכשל בתפקוד הצמיג שתוצאותיו עלולות להיות קטלניות, חו"ח. החוברת הופקה מתוך הבנה ששיתוף ידע מקצועי הוא חשוב וחיוני לעוסקים בענף ולצורך הדגשת חובת בעלי המקצוע לדאוג לבטיחות המשתמשים בכלי-הרכב. החוברת הוכנה והופקה על ידי חברי ענף הצמיגים באיגוד המוסכים והושקעה בה חשיבה ועבודה רבה. אנו מקווים שהחוברת תתרום לעוסקים בענף ולבטיחות התוצרים המופקים. החוברת מיועדת לאנשי המקצוע בענף הצמיגים כמו גם לכלל העוסקים בענף הרכב.

5

6 יש להשתמש בציוד ייעודי )טכנו-רולר( לצמיגי חתך נמוך ואל תקר )רנפלט(, ראה הנחיות תקינה WOLK MOUNTING DEMOUNTING TYRES הרכבת צמיגים ברכב תהיה תמיד על פי הוראות יצרן הרכב ובהתאם להנחיה בתקנה 066. הרכבת צמיגים ברכב תהיה תמיד על פי נתוני קוד עומס, קוד מהירות, יעוד הרכב וגודל הצמיג שקבע יצרן הרכב ובשימוש חומר סיכה מתאים. מומלץ שעל אותו סרן )קדמי או אחורי( יורכבו צמיגים זהים )יצרן, גודל ודגם זהים בכל הפרמטרים הכתובים(. ניתן להרכיב צמיגים בעלי קוד עומס וקוד מהירות גבוהים יותר ממה שקבע יצרן הרכב, בתנאי שהצמיגים המוחלפים יורכבו על הסרן האחורי, או על כל 4 הגלגלים. הרכבת צמיג עם כיוון נסיעה תתבצע כאשר החץ המסומן ע"ג הצמיג יופנה לפנים אל כיוון הנסיעה בלבד. בצמיג אסימטרי המילה OUTSIDE תהיה תמיד כלפי חוץ, והמילה INSIDE כלפי פנים. ברכב בו מורכב צמיג "רנפלט" מקורי, אסור להרכיב צמיג שאיננו "רנפלט" אלא אם יצרן הרכב אישר זאת.

7 לרכב שבו מורכבים צמיגים רגילים ללא חיישנים אסור להרכיב צמיגי "רנפלט". אין להרכיב צמיג ללא אבוב על גבי חישוק אשר איננו מיועד לכך, כולל ברכב דו-גלגלי. אין להרכיב אבוב לצמיג המוגדר ללא פנימית )טיובלס( למעט כלים חקלאים. אין להרכיב צמיג ללא אבוב אשר כתוב עליו TUBETYPE חובה להרכיב צמיג על גבי חישוק על פי רוחב החישוק שקבע יצרן הרכב בלבד, אין לשנות את רוחב החישוק, קוטר החישוק או רוחב הסרנים בניגוד להוראות יצרן. ברכב משא ורכב מסחרי בו קיים אופן כפול, הפרשי הקוטר בין הצמיגים הצמודים האחוריים חייבים להיות בגובה זהה: 6. מסחרי/משא עד קוטר חישוק הצמיגים יהיה עד 2 מ"מ. 6. מסחרי/משא מעל קוטר חישוק הצמיגים יהיה עד 66 מ"מ. 63.5, הפרש בקוטר בין 63.5, הפרש בקוטר בין חובה להרכיב גלגלים על רכב מסחרי על פי הנחיות ההרכבה של היצרן לאותו סוג רכב מחוזק, XL LT,,C,P

8 בהרכבת צמיג חדש או משומש חובה לבצע איזון של הגלגל, החלפת שסתום גומי או גומייה לחיישן. יש להשתמש בשסתום ייעודי לסוג הגלגל והרכב. ברכב מסחרי/משא המחליף גלגלים יש להדק את אומי האופנים לאחר 53 ק"מ של נסיעה. חובה זו הינה באחריות נהג הרכב ובעליו. בכדי שחובה זו תתמלא יש לעדכן את בעל הרכב ולציין זאת על גבי החשבונית או תעודת המשלוח )באחריות נהג הרכב וקצין הבטיחות(. לחץ האוויר שינופח בגלגלים יהיה ע"פ הוראות יצרן הרכב בלבד. יש להשתמש בשסתום ייעודי מחוזק לצמיגים בעלי קוד ניפוח מעל PSI 25 הצמיג ינופח עד למקסימום המותר על פי הכתוב להושבת עקב הצמיג.

9 בעת הרכבת צמיגים ברכב יש לציין ע"ג החשבונית את גודל הצמיג ושם תוצר הצמיג. האחריות לצמיגים שהורכבו ברכב היא באמצעות מתן חשבונית. האחריות הינה מיום ההרכבה על פי הוראות יצרן הצמיגים ובאחריות היבואן. האחריות היא ע"פ נוהל בדיקת כשל בצמיגים, מילוי טפסים ותגובה. 662/60

10 ההחלטה על פסילת צמיג נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל המקצועי בצמיגייה

11 צמיג יחשב כפסול, אם תתגלה בו לפחות אחד מהממצאים הבאים: כאשר עומק החריץ בצמיג נמוך מ- 6 מ"מ )ע"פ תקנה.)066 צמיג אשר מספר התיקונים בו עולה על המותר )הרחבה בהמשך(. גיל הצמיג מעל סדקים ויובש. קרעים/חתכים. 63 שנים. חשיפת רבדים פנימית וחיצונית לצמיג. נפיחויות )למעט שקע חיבור גוף הצמיג בדופן(. סימני נסיעה בלחץ אוויר נמוך. נזק בעקב. נזק בדופן.

12

13 יש להקפיד על הוראות יצרן הרכב ביחס לנתוני גודל, משקל, רוחב והיסט החישוק. יש להקפיד על הרכבת מתאמי מרכוז תואמים לחישוק. מקסימום זריקה צדית ואנכית: א. חישוק פרטי/מסחרי- ב. חישוק משא קל/כבד- עד עד 6.5 מ''מ. 0 מ''מ. יש להקפיד על הוראות יצרן באשר לגודל ורוחב החישוק. פסילת חישוק תתבצע כאשר נמצאו סדקים, שחיקה, או נקבים אובלים. מומלץ לבדוק זווית היגוי )פרונט(לאחר עיקום חישוק או מתלה. יש להקפיד על שימוש באומים מתאימים ודסקיות מתאימות בעת הרכבת החישוק. יש למרכז את החישוק על טבור האופן ולסגור את הברגים בהצלבה על פי הוראות יצרן. יישור חישוק, אם ניתן, יהיה באחריות המנהל המקצועי ועל פי שיקול דעתו. בצמיגי אל-תקר )רנפלט( יש להשתמש בחישוק ייעודי לצמיגי אל-תקר )רנפלט(. חוזק החישוק יותאם להראות יצרן ויעוד הרכב.

14 יש להכיר את סוגי חיישני לחץ האוויר, תכונותיהם, ייעודם ולזהות את המורכב על הרכב באמצעות מכשיר מותאם. יש לפעול ע"פ הוראות יצרן הרכב בכל ריענון או התקנת חיישן חדש. יש להשתמש בציוד ייעודי לטיפול בחיישנים )כולל ידית מומנט ייעודית(. יש להשתמש במכונת פירוק ייעודית לפירוק והרכבת גלגל עם חיישן על מנת שלא להסב נזק לחיישן. בכל החלפת צמיג, יש להחליף את גומיית החיישן ולבדוק את הגלגל באמבט מים בטרם הרכבתו על הרכב. יש להשתמש בשסתום ייעודי לחיישנים )ונטיל(. אין לבטל את תפקוד מערכת חישוקי לחץ אוויר.

15 אין להשתמש באבוב לצמיג שכתוב עליו "טיובלס", אלא באישור יצרן הרכב, וגם אז יש להשתמש באבוב מתאים. )למעט כלי רכב חקלאים(. אין להשתמש באבוב שנתגלו בו סדקים, קפלים. יש להתאים את גודל האבוב ויעודו לסוג הצמיג. אין לתקן אבוב בחיבור. לפני הרכבת אבוב לצמיג יש לוודא שאין חתכים, בליטות או חספוס בצמיג העלול לגרום לתקר. בכל הרכבת צמיג חדש מסוג Type Tube "יורכב אבוב חדש מתאים בגודל זהה לחלוטין. תיקון גיפור אבובים בתיקון חם: יש לפעול ע"פ הנחיות "מאייסטר טיפ-טופ" עד גודל חור של 63 מ''מ. צמיג עם אבוב צמיג ללא אבוב

16 תיקון אבובים-גיפור קר: אופנועים, רכב פרטי ומסחרי עד קוטר 0 מ''מ חור, עד 0 תיקונים באבוב. מינימום מרחק בין התיקונים 63 ס"מ. רכב משא עד קוטר 0 מ''מ חור, עד 4 תיקונים באבוב. מינימום מרחק בין התיקונים 63 ס"מ. יש להתאים את קוטר החגורה ורוחבה לגודל הצמיג. יש לוודא שהחגורה תקינה לפני הרכבתה.

17 אחרי 01 שנים מתאריך הייצור יש להחליף את הצמיג בדיקת הצמיג על ידי צמיגאי מוסמך מועד הרכבה על הרכב תאריך ייצור הצמיג 5 שנים 01 שנים

18 ניתן להתקין ברכב צמיג חדש שחלפו עד 2 שנים מתאריך יצורו, ולהשתמש בצמיג עד 63 שנים מתאריך ייצורו וזאת ע"פ נוהל ETRTOומשרד התחבורה. צמיג חדש שאוחסן כראוי ע"פ הוראות משרד התחבורה, ישמור על תכונותיו כחדש בן יומו אפילו כעבור 68 חודשים מיום ייצורו. גיל הצמיג לא יהווה פרמטר להחלפת צמיגים מעבר לאמור לעיל, ובתנאי שלא יתגלו בצמיג סימני שחיקה, סדקים, קרעים ויובש. צמיג שהיה בשימוש מעל 5 שנים יש לעקוב אחר הבלאי שלו כל שנה ולפסול אותו במידת הצורך. יש להבחין בהתיישנות בין צמיג שאוחסן כראוי ואין בו בלאי, לבין צמיג שהיה בשימוש והבלאי הוא מיום ההרכבה הראשון.

19 0 כל תיקון צמיג בצמיגיה יתבצע בנוכחות ופיקוח המנהל המקצועי או מחליפו, שאושרו ע''י משרד התחבורה. יש לתקן תקר בתיקון פטריה בלבד. לרכב פרטי יש לבצע איזון גלגל לאחר תיקון תקר, טרם הרכבתו מחדש על הרכב. לרכב משא יש לבצע איזון גלגל לאחר תיקון תקר לגלגל קדמי בטרם הרכבתו מחדש על הרכב. יש להשתמש בציוד ייעודי )טכנו-רולר( לצמיגי חתך נמוך ולצמיגי אל-תקר )רנפלט(. רוחב הסוליה וזווית החדירה ימדדו בעזרת סרגל מדידה. יש לתקן עד תיקון 6 בכל שליש בהיקף הצמיג, כלומר עד תיקונים מקסימום בכל צמיג. המרחק המינימלי בין תיקונים הוא 65 ס''מ לאורך היקף הצמיג )בכיוון האקסואלי(. אין לתקן בגיפור קר פטריה באזור שאין בו רבדי פלדה אזור מותר לתיקון תקר

20 סוג הרכב קוד מהירות שכתוב על הצמיג קוטר חור מקסימלי מספר תיקונים מקסימלי מותר רוחב סוליה מותר לתיקון )מדידה בסרגל( %07 %07 % דו גלגלי עד J T-K H-ZR %07 %07 % עד V עד V מעל V,Z,R,W,Y פרטי + מסחרי משא קל עד קוד עומס IL % משא קוד עומס IL 122-1%% % טרקטור אופנוע רכב מסחרי רכב פרטי

21 לאחר כל תיקון תקר יש לבצע בדיקת דליפה באמבט מים ואיזון. צמיגים מיוחדים כגון הנחיות יצרן הצמיג. SEAL או SILENT יתוקנו ע"פ אין לתקן צמיג "רנפלט"/אל-תקר שנסע ללא אוויר ונתגלו בו סימני בלאי. מותר לתקן תקר בצמיג בגיפור קר, אך ורק באזור המדרס- סוליה. אין לתקן תקר בכתף, בדופן, או בעקב הצמיג. יש לבנות פטריה כאשר חור החדירה לצמיג הוא מעל 65 מעלות. בשימוש בטלאי עם רבדים יש להמתין 64 שעות לפני שימוש וניפוח. זמן הדבקה לדבק כחול לצמיגים ינוע בין זמן הדבקה לדבק לבן לאבובים ינוע בין 65 5 ל- 43 ל- 63 דקות. דקות. בכל שימוש בטלאי עם רבדים יש להשתמש בדבק כחול ולהמתין 64 שעות עד הגיפור הסופי.

22 התיקון יתבצע אך ורק על ידי בעל כתב הסמכה אשר עבר הליך הכשרה והסמכה לתיקון צמיגים בגיפור חם )רצוי מאייסטר של איגוד המוסכים/גרמניה(. בעל כתב ההסמכה יחויב לנהל רישום ותיעוד ביומן גיפור חם אשר בו יפורטו כל פרטי הצמיג כדלהלן: גודל, קוד מהירות, תוצר, דגם, תאריך ייצור ומספר זהות. בעל כתב ההסמכה ייתן אחריות על התיקון. יש לפעול ע"פ הנחיות תיקון צמיגים "מאייסטר" גרמניה. REMA TIP TOP -

23 החירוץ יתבצע אך ורק ע"י בעל כתב ההסמכה אשר עבר הליך הכשרה והסמכה לחירוץ צמיגים ע''י איגוד המוסכים במסגרת קורס מאייסטר. על הצמיג להיות מתויג כניתן לחריצה מחדש. חובה להשתמש במכשירי חירוץ מקצועיים. חובה להשתמש בתהליך החירוץ בסכינים במידות המתאימות בצורת " U "או "V" בהתאם לדרישת יצרן הצמיגים. יש לפעול ע"פ הנחיות חירוץ צמיגים )חוברת של איגוד המוסכים(.

24

25 יש לפעול ע"פ הנחיות בטיחות- ענף הצמיגים איגוד המוסכים. חובה לנפח צמיגים מעל 25 כאשר המנפח נוכח בניפוחו. PSIבתוך כלוב בטיחות יש לנפח את הצמיג כאשר הסוליה מופנית כלפי המנפח והוא במרחק 6 מטר לפחות. אין לנפח גלגל שנתגלו בו סימני נסיעה בלחץ אויר נמוך, יש לפרק ולבדוק את פנים הצמיג טרם ניפוחו. בצמיגי משא, עבודות עפר- המנפח יעמוד כ- 0 מטר מכלוב הניפוח. ראה פרק בטיחות ספר "תורת הצמיגים" בהוצאת איגוד המוסכים. צמיגאי נכבד, קרא ולמד את כל הנאמר בחוברת זאת למען מקצועיותך, ביטחונך, ביטחון כל העוסקים בענף, והמשתמשים ברכב בישראל.

26

27 בגלגלי רכב יותקנו אופנים מסוג כמפורט בחלק ג' בתוספת השנייה ויהיו בעלי נקבים המותאמים בקוטרם לברגים ואומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן. האופנים יהיו במצב תקין ויהודקו באמצעות כל הברגים או האומים, לפי העניין, שיהיו במצב תקין ובהתאם להוראות היצרן. לא יותקן אופן ברכב אלא אם כן הוא מתאים לצמיג במידותיו בהתייחס לקוטר תושבת האופן ורוחבו, כושר ההעמסה של הצמיג, לחץ האוויר המרבי המותר ומהירות המרבית לנסיעה בו, בהתאם להוראות היצרן. על אופן המיועד לפי מבנהו להרכבת צמיג עם אבוב לא יורכב צמיג ללא אבוב.)Tubless( לא יותקן ברכב מסוג N0 כיסוי המסתיר את הברגים או האומים, המחברים את האופן לסרן.

28 בגלגלי רכב יותקנו צמיגי גומי פנאומטיים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה ובהם לחץ אויר במידה שקבע יצרן הרכב; ברכב אטי מותר להתקין צמיגים שאינם פנאומטיים. הצמיגים ברכב יותאמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב והמידות שנרשמו ברשיון הרכב. עובד מפעל לתיקון צמיגים ואבובים לא יתקין בגלגלי רכב צמיגים שחלפו 2 שנים ממועד ייצורם, ואם היו הצמיגים משומשים 64 חודשים ממועד ייצורם; בתקנת משנה זו "מועד ייצור" המועד המוטבע על הצמיג; "מפעל לתיקון צמיגים ואבובים" כמשמעותו בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, התש"ל בצמיג פנאומטי, לרבות בצמיג שבגלגל חילוף, לא יפחת עובי הפרופיל או עומק החריצים של הצמיג, הבא במגע עם הדרך, מ- 6 מ"מ ובצמיג שאינו פנאומטי, לא יפחת עוביו מ- 4 ס"מ.

29 לא יורכבו ברכב מנועי צמיגים שונים במידה, בכושר העמסה ובמבנה - בין רדיאלי ובין דיאגונלי - על סרן אחד; ברכב מנועי - למעט טרקטור ומכונה ניידת - יכול שיורכבו צמיגים בעלי מבנה שונה על סרנים שונים אלא אם כן קבע יצרן הרכב אחרת ובלבד שלא יורכבו צמיגים רדיאליים בסרן קדמי אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים דיאגונלים; צמיגים רדיאליים שבהם חגורת פלדה בסרן קדמי, אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים רדיאליים שאין בהם חגורת פלדה. על אף האמור בתקנת משנה זו, נגרם תקר באחד מגלגלי הרכב, מותר להרכיב על סרן אחד גלגל חילוף שמידותיו שונות, כאמור בתקנה 025)6(, ובלבד שנוהג הרכב לא יעשה בו שימוש אלא לצורך נסיעה אל המוסך הקרוב לתיקון התקר. חובות מחוק לסילוק ולמחזור צמיגים: יש לאחסן צמיגים, בצורה שתמנע הצטברות מים ומפגעים סביבתיים. החוק מחייב לפנות את הצמיגים באופן סדיר אל היבואנים והיצרנים של צמיגים כך שלא ייווצרו מאגרים גדולים של צמיגים.

30 לא יורכב ברכב צמיג ללא אבוב אם הוא מיועד להרכבה עם אבוב. לא יורכב ברכב ששנת ייצורו עד 6335 צמיג המוגבל למהירות פחותה מהמהירות המרבית המתוכננת של הרכב ובלבד שבמונית וברכב נוסעים פרטי יכול שיורכב צמיג בדרגת מהירות S. מ 6332 ואילך צמיג שתכנן יצרנו ללחץ אוויר, לכושר העמסה למהירות הפחותים מאלה שתכנן יצרן הרכב, וברכב מסוג M6 ו N6 וגם צמיג בעל קוד מהירות נמוך מדרגה S או מהמהירות המרבית של הרכב שקבע יצרן הרכב. תקנה זו בהליך שינוי ושימוע ציבורי ע''י משרד התחבורה- ראה עדכון

31 חל איסור מוחלט לבצע תיקון כלשהו בצמיגים מחוץ לכותלי המוסך למעט פירוק הגלגל מהרכב והרכבת גלגל אחר במקומו )גלגל חילופי מושלם(. תיקון הצמיגים והרכבתם תעשה בצמיגיות מורשות בלבד. תיקון הצמיגים יתבצע בהתאם להוראות יצרן הצמיגים. הצמיגים ברכב יתואמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב ונרשמו ברישיון הרכב.

32

33 אין להרכיב יותר מגלגל רזרבי אחד, וגם אז כאשר הורכב הגלגל הרזרבי יש להסיע את הרכב במהירות של עד 83 קמ"ש. יש לוודא שלחץ האוויר בגלגל הרזרבי יהיה בהתאם לכתוב עליו. יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים כל 64 יום. הבדיקה תתבצע כאשר הצמיגים קרים למגע יד, גם אם יש חיישנים ברכב. לאחר בדיקת לחץ האוויר, יש לבדוק דליפת שסתום אל חוזר )ונטיל( עם מים. יש לכסות במכסה את השסתום. לחץ האוויר בצמיגים יהיה ע"פ הנחיות יצרן הרכב, כפי שכתוב בספר הרכב או בדופן דלת נהג הרכב או מכסה הדלק. לרכבים אשר נוסעים בעיקר בכבישים בין עירוניים במהירות גבוהה מומלץ: להשתמש בצמיגים באיכות גבוהה ממותגים מובילים כדוגמת הצמיגים שבחר יצרן הרכב. לרכבים בעלי שפיעה )קמבר( של כ- 6 מעלות ומעלה, ולרכבים אשר מועמסים בעומס מקסימלי קבוע, יש להקפיד על מילוי לחץ אוויר מקסימלי מותר.

34 נהג הרכב יקרא את ספר הרכב ויהיה בקיא בתפעול רכבו. נסיעה בחוסר לחץ אוויר בגלגלים, מהווה סיכון והורסת את המבנה הקונסטרוקטיבי )מבנה( של הצמיג, מפוררת את הגומי ומחלישה את הצמיג ברמת התפוצצות או שבירה. אין להשתמש ברכב כאשר גוף זר נעוץ בצמיג. כאשר נדלקת נורת לחץ אוויר TPMSבלוח השעונים, יש לעצור את הרכב לניפוח אוויר בצמיגים, ומיד לטפל בנורת החיווי ולאפס אתה. במידה והנורה לא התאפסה והיא עדיין דולקת, יש להסיע את הרכב במהירות של עד 33 קמ"ש עד להגעה לצמיגייה הקרובה. אין להשתמש ברכב, כאשר נורת חיווי לחץ אוויר דולקת באופן קבוע. אין להשתמש בחומר לאטימת תקרים באופן קבוע, אלא לשימוש זמני בלבד לצורך נסיעה ישירה לתיקון הצמיג במפעל לתיקון צמיגים ואבובים )צמיגיה מוסמכת(. אין לנפח צמיג אשר היה מחוסר אוויר לחלוטין, מבלי לפרק אותו ולבדוק את תוכו על ידי בעל כתב הסמכה.

35 כתחזוקה שוטפת לצמיגים, מומלץ לאחר 65,333 ק"מ נסועה להצליב את הצמיגים ולבדוק את איזון הגלגלים ואת זוויות ההיגוי. ניתן להרכיב צמיג חדש עד 2 שנים מתאריך ייצורו. צמיג חדש אשר אוחסן כראוי ע"פ ההוראות וההנחיות, ישמור על תכונותיו כחדש גם כעבור 68 חודש מיום הייצור. ניתן להרכיב צמיג משומש עד 6 שנים מתאריך ייצורו ולהשתמש בו עד 63 שנים מיום הייצור )הנחיה זו בהליך שינוי ע''י משרד התחבורה( גיל הצמיג אינו מהווה פרמטר להחלפת צמיגים מעבר לרשום לעיל, ובתנאי שלא נתגלו בצמיג סימני שחיקה, סדקים, קרעים, יובש או פרמטרים מקצועיים נוספים, השוללים את השימוש בצמיג. מומלץ לבדוק את מצב צמיגים, במיוחד לפני החורף, ולוודא שעומק החריץ יהיה לפחות 4 מ"מ. מידות הצמיג, גודל, קוד עומס, קוד מהירות וייעוד, חייבים להיות ע"פ הנחיית יצרן הרכב וכפי שכתוב ברישיון הרכב, בספר הנהג ובדופן דלת מושב הנהג.

36 על אותו סרן מומלץ שיהיו צמיגים זהים מבחינת תוצר, סוג, מבנה, גודל, קוד מהירות וקוד עומס. אין להשתמש ברכב כאשר על אותו הסרן ישנם צמיגים שונים מייעוד שונה. מומלץ להשתמש בצמיגים זהים על אותו סרן מבחינת תוצר הדגם, מדרס הסוליה, שטח מלא וכביש מלא. הטיפול בצמיגים חייב להיעשות על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו לכך בפיקוח בעל כתב הסמכה לצמיגים ואבובים של משרד התחבורה. באחריות נהג הרכב ובעליו, לתקן את רכבו במפעל לתיקון צמיגים ואבובים מורשה ומוסמך מטעם משרד התחבורה )ע"פ חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב(, אשר ברשותו ציוד וכלי עבודה מתקדמים התואמים את שנתון הרכב וסוגו. לרכבי פרמיום, ספורט, מנהלים וכד' המסוגלים לנוע במהירויות גבוהות, לרכבים אשר מותקנים עליהם צמיגי אל תקר - ) RUNFLET (יש להשתמש בצמיגים באיכות מתאימה. יש לטפל ברכבים אלה במרכזי שירות לצמיגים ואבובים בעלי ציוד ייעודי מתאים ומתקדם.

37 בכל מצב בו מורגש חוסר יציבות או משיכת הגה לצד אחד ו/או רעידה, יש להגיע מיד למפעל לתיקון צמיגים ואבובים לבדיקה. אין לנסוע לאורך זמן כאשר הפרמטרים שלעיל מורגשים. הנחיות לנהג במקרה של תקר בדרך מהירה: יש להדליק אורות מהבהבים תוך כדי נסיעה. יש להתקשר למשטרת ישראל/דרך ארץ תוך כדי הנסיעה. יש לעצור בצדי הדרך צמוד ככל האפשר למעקה הבטיחות ובמקום שניתן לעצור. יש ללבוש אפוד זוהר ולצאת מהרכב ולעבור את מעקה הבטיחות. אין להחליף גלגל ללא ליווי משטרתי בכביש חוצה ישראל. חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מחייב נוכחות חובה של בעל כתב הסמכה ו/או מחליפו בעת תיקון הרכב. נהג משאית / רכב כבד חייב בחיזוק הברגים לאחר 53 ק"מ נסיעה ממועד פירוקם.

38 על קציני הבטיחות לבצע פעילות הסברה והדרכה בקרב הנוהגים בארגון בו הם פועלים. ההסברה תכלול את הנושאים הבאים: תקינות הצמיגים, ביצוע בדיקה יומית של הצמיגים על ידי נהג הרכב, בדיקת לחצי אויר. על הנהגים )בדגש על רכב כבד( לוודא כי לאחר כל החלפת גלגל יש צורך בחיזוק הברגים )לאחר 53 ק"מ נסיעה(. הצמיגים ברכב יתואמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב ונרשמו ברישיון הרכב. שינוי מתצורת הצמיגים מכפי שקבע היצרן או מכפי שקבוע בתקנה 066 ייחשב כשינוי הדורש את אישור משרד התחבורה.

39 נכתב ונערך ע''י צוות ענף הצמיגים באיגוד המוסכים: לפניות ושאלות לבירורים: גבריאל ברבי - יו''ר ענף צמיגים ופרונט גילי חאמי- חבר צוות משרדי הנהלת האיגוד:

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

מפרט מיני קבריו החדשה

מפרט מיני קבריו החדשה THE NEW. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות S מרכב 4 / 2 4 / 2 מספר דלתות / מושבים 1,414 / 1,727 / 3,850 1,415 / 1,727 / 3,821 אורך / רוחב / גובה מ מ / מ מ / מ מ 1,932 1,932 רוחב כולל מראות מ מ 10.8 / 2,495

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

133 מכונות 12 איזון גלגלים מכשירי אבחון מתקדמים מכשירי איזון TV מכשירי איזון דיגיטליים משא תוספות למכונות איזון אביזרים למכונות איזון ציוד ליישור חישו

133 מכונות 12 איזון גלגלים מכשירי אבחון מתקדמים מכשירי איזון TV מכשירי איזון דיגיטליים משא תוספות למכונות איזון אביזרים למכונות איזון ציוד ליישור חישו 133 מכונות 12 איזון גלגלים מכשירי אבחון מתקדמים מכשירי איזון TV מכשירי איזון דיגיטליים משא תוספות למכונות איזון אביזרים למכונות איזון ציוד ליישור חישוקי מגנזיום 134-136 137-139 140-141 142-143 144 145-146

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי . Plug-In Hybrid. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות 5 / 5 1,559 / 1,822 / 4,299 2,005 11.4 / 2,670 793 / 836 165 )1,275( 405 36 1,735 2,270 / 610 אינו מורשה גרירה אינו מורשה גרירה 75 בנזין, טורי, רוחבי

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

FORD F-250

FORD F-250 FORD F-250 2,070 2,031 208 6,351 1,321 4,059 971 22.6 18.2 22.4 2,080 1,699 1,283 980 536 2,072 2,031 216 6,051 1,321 3,759 971 22.7 18.4 24.3 2,080 1,699 1,283 983 536 6.7L Power Stroke V8 Turbo Diesel

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

PEUGEOT 308 SW

PEUGEOT 308 SW PEUGEOT 308 SW NEW 308 SW 1.6L 1.2L מפרט טכני דגם מנוע תיבת הילוכים היגוי מתלים בלמים מידות )מ ( משקל )ק ג( נפח )ל ( ביצועים )לפי נתוני היצרן לנהג יחיד( צמיגים תצרוכת דלק )ק מ לליטר( נפח מנוע מספר בוכנות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

רנו מאסטר - מפרט טכני ואבזור | רנו ישראל

רנו מאסטר - מפרט טכני ואבזור | רנו ישראל Renault MASTER מפרט טכני EURO 6 דגמי הובלה 1 VAN 3.510 דגם L3H3 L3H2 L2H2 L1H1 מבנה גוף קצר / נמוך בינוני / גבוה ארוך / גבוה ארוך / סופר גבוה מושבים מנוע נהג שני מושבים קדמיים ENERGY dci 170 Twin Turbo

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

LEON

LEON LEON GET READY FOR THE RIDE OF YOUR LIFE .CUPRA עוצמה בכל קנה מידה. סיאט מזמינה אותך לגלות מחדש עולם שלם של עוצמה. מנוע טורבו 2.0 ליטר המפיק 290 כוחות סוס ומאפשר להגיע מ- 100-0 ב- 5.7 שניות. כל מה שהכרת

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

חוברת אחריות *על פי התנאים המפורטים בחוברת זאת 34515_warranty_shaar_b.indd 2 5/3/15 4:03 PM

חוברת אחריות *על פי התנאים המפורטים בחוברת זאת 34515_warranty_shaar_b.indd 2 5/3/15 4:03 PM חוברת אחריות *על פי התנאים המפורטים בחוברת זאת 34515_warranty_shaar_b.indd 2 5/3/15 4:03 PM פרטי הרכב הדבק בריבוע המקווקו 34515_warranty_shaar_b.indd 3 5/3/15 4:03 PM 1 34515 warranty booklet_b.indd 1

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

OCTAVIA

OCTAVIA OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצעת במרכב סדאן ומרכב **SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת 40:60 Dot - Maxi מחשב דרך

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

ניסאן קשקאי - מפרט טכני, אבזור ואביזרים | ניסאן ישראל

ניסאן קשקאי - מפרט טכני, אבזור ואביזרים | ניסאן ישראל QASHQAI סוג מרכב מנוע מפרט טכני דגם מנוע תצורה, מספר בוכנות נפח )סמ"ק( קדח X מהלך )מ"מ( יחס דחיסה הספק מירבי )כ"ס/סל"ד( מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד( סוג דלק תיבת הילוכים סוג התיבה יחס העברה: ראשון שני שלישי

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE מיומו הראשון היווה הריינג' רובר איווק אייקון מוטורי המייצג פריצת דרך עיצובית וטכנולוגית. האיווק החדש לוקח את הערכים הא לה כמה צעדים קדימה. האיווק החדש הוא פשוט... יותר. יותר מעוצב, יותר מתוחכם והרבה יותר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Dacia Logan

Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan גדולה ומרווחת, במחיר משתלם. אתם תאהבו אותה... כבר ממבט ראשון, היא מושכת את תשומת הלב בעיצוב הייחודי ובמרווח הפנימי הגדול שמתאים ל- 5 נוסעים ומעניק נוחות מלאה למשפחה שלכם. בנוסף,

קרא עוד

UX

UX UX פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים: UX200\UX250h 8 כריות אוויר בקרת סטייה מנתיב מניעת סטייה מנתיב אקטיבית ניטור מרחק מלפנים בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי דו-גלגלי זיהוי הולכי רגל מצלמת רוורס חיישני לחץ

קרא עוד

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v 2,100 מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v ליתיום STANLEY FAT MAX FMC010lb-qw 2,100 ליתיום 18V מברגה אימפקט FMC640LB-QW 1.5Ah 1.5Ah מברגה קומפקטית

קרא עוד

OCTAVIA

OCTAVIA OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצעת במרכב סדאן ומרכב **SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת 40:60 Dot - Maxi מחשב דרך

קרא עוד

מפרט טכני TURBO התמונה להמחשה בלבד

מפרט טכני TURBO התמונה להמחשה בלבד TURBO התמונה להמחשה בלבד 1.4L K14C 4 16 1,373 9.9 140/,00 22.4/1,00-4,000 הזרקה ישירה 6 1 4.044 2.371 1.6 1.19 0.81 0.672 3.193 3.01 4,17 1,77 1,610 2,00.2 18 710 37 47 1.0L K10C 3 12 998 10 112/,00 16.3/1,800-4,000

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנסי חזית הלוגן H7 ואורות יום לד - Daylight LED פנסי ערפל

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

COMPETIZIONE TURISMO SCORPIONE מנוע מספר צילינדרים וסידורם קדח כפול מהלך )במ"מ( נפח מנוע )סמ"ק( יחס דחיסה הספק מרבי )כ"ס / סל"ד( מומנט מרבי )קג"מ / סל

COMPETIZIONE TURISMO SCORPIONE מנוע מספר צילינדרים וסידורם קדח כפול מהלך )בממ( נפח מנוע )סמק( יחס דחיסה הספק מרבי )כס / סלד( מומנט מרבי )קגמ / סל COMPETIZIONE TURISMO SCORPIONE מנוע מספר צילינדרים וסידורם קדח כפול מהלך )במ"מ( נפח מנוע )סמ"ק( יחס דחיסה הספק מרבי )כ"ס / סל"ד( מומנט מרבי )קג"מ / סל"ד( מערכת הזנת דלק מגדש טורבו פילטר BMC ספורטיבי תמסורת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

דאצ'יה דאסטר החדש - קטלוג, מפרט טכני ואבזור | Dacia Duster

דאצ'יה דאסטר החדש - קטלוג, מפרט טכני ואבזור | Dacia Duster Allnew שחרר את התשוקה שלך להרפתקה חדשה 2 התמונה להמחשה בלבד 3 4 אוהב את כל סוגי הקרקע הדאצ יה דאסטר החדש מרגיש בבית בכל מקום שאליו הוא נוסע. מודרני, חזק ומסעיר בצבע כתום אש, הדאסטר החדש משאיר חותם מתמשך!

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

THE NEW SPACEBACK

THE NEW SPACEBACK THE NEW SPACEBACK רמת גימור Style אביזרי תפעול נעילה מרכזית מפתח שלט קפיץ ומפתח רגיל רזרבי נוסף ארבעה חלונות חשמליים עם שליטה לנהג הגה כח אלקטרו-הידראולי מתכוונן לגובה ולעומק לחצני שליטה מגלגל ההגה על

קרא עוד

מפרט סדרה ב.מ.וו 8

מפרט סדרה ב.מ.וו 8 חוויית הנהיגה המושלמת BMW 8 SERIES מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות קבריולה 2 דלתות 4 / 2 1,345 / 1,902 / 4,851 2,137 11.9 / 2,822 1,076 / 953 125 280-350 68 2,090 2,515 / 500 אינו מורשה גרירה אינו מורשה

קרא עוד