HUJI Syllabus

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "HUJI Syllabus"

תמליל

1 סילבוס מבוא לעת החדשה המוקדמת תאריך עדכון אחרון נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר א' שפת ההוראה:עברית קמפוס: הר הצופים מורה אחראי על הקורס (רכז):פרופ' אלי לדרהנדלר דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: שעות קבלה של רכז הקורס:יום ד' 10:30 חדר 424 בניין יהדות זמננו מורי הקורס: פרופ אלי לדרהנדלר 1 / 10

2 תאור כללי של הקורס: סקירת המגמות המרכזיות בתולדות היהודים מהמאה הט"ז ועד אמצע המאה הי"ט, בקהילות העיקריות באירופה, המזרח התיכון, ואמריקה. נושאי הקורס מחולקים לפי: תהליכים ואירועים מרכזיים; גיאוגרפיה ומרחבים; דת; מוסדות והנהגה; נשים; מומרים ומורדים. מטרות הקורס: הקורס נועד כמבוא להיסטוריה היהודית בעת החדשה, והתמורות שחלו בחיי היהודים בחברות ותרבויות שונות, כולל שינויים במעמדם האזרחי, במוסדותיהם, בחיי הכלכלה והתעסוקה, ומעורבותם בחיי התרבות. שאלות מפתח כגון אמנציפציה וריבוי זרמים דתיים יועלו לדיון, וכמו כן יתואר תהליך ההתפתחות של ספרות היסטוריוגרפית יהודית. תוצרי למידה בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים: הסטודנטים יכירו ויוכלו לזהות מושגי יסוד כגון מודרניות, אמנציפציה, קהילה, משטר ומשילות, קולוניאליזם, אורתודוכסיה, ורפורמה בהקשרם בחקר היהודים. כמו כן יוכלו הסטודנטים להצביע על שונות ודמיון מתוך השוואת תהליכים היסטוריים מקבילים בזירות שונות של העולם היהודי. גם יוכלו לזהות סוגים שונים של מקורות היסטוריים ותיעוד. דרישות נוכחות (%): 75% שיטת ההוראה בקורס:הרצאה רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס: מבוא לעת החדשה המוקדמת מבוא לעת החדשה המוקדמת פרופ' אלי לדרהנדלר יום ד' 16:30 סמסטר א' אולם ה- 300 (6837 רוח) שעת קבלה: יום ד' 10:30 חדר 424 בניין יהדות זמננו (בניין גסטר) תיאור הקורס: מבוא להיסטוריה היהודית בעת החדשה המוקדמת, כולל התמורות שחלו בחיי היהודים בחברות ותרבויות שונות, שינוי מעמדם האזרחי, חיי הקהילה, הכלכלה, והתרבות. שאלות מפתח כגון אמנציפציה וריבוי זרמים דתיים יועלו לדיון, וכמו כן סוגיות נבחרות בספרות ההיסטוריוגרפית הרלוונטית לתקופה. דרישות הקורס ותנאי קבלת ציון: 1. נוכחות סדירה בשיעורים (לפחות 75%). 2. תרגיל בכתב (50% מהציון) -- הנחיות יופיעו באתר הקורס במהלך הסמסטר. מסירת התרגיל: עד ל דו"חות קריאה (50% מהציון) -- תקציר מודפס ברווח כפול, עד 3 עמודים לכל דו"ח, על שלושה קטעי קריאה מתוך הקריאה לקורס (קריאת חובה או קריאת רשות), לפי הרשום במודל, להלן. דף הנחיות מפורטות להכנת דו"חות הקריאה מצורף כאן בהמשך המשבצת. *** מסירת הדוחות: עד ל / 10

3 4. The papers for the course may be written in English or Hebrew. 5. מסירה והחזר של מטלות בדוקות במזכירות החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו (חדר 4409 רוח). 6. כל חריגה בזמן מעבר למועד ההגשה חייבת -- (א) לקבל ממני אישור בכתב מראש, תוך כדי הסבר מנומק לנסיבות העיכוב [כגון שרות מילואים או מצב בריאותי אישי או משפחתי (מגובה באסמכתא רשומה), אירוע בלתי צפוי שונע את ההגשה במועדה, וכדומה] ובהתאם לאישור, ייקבע תאריך חדש להגשת העבודה לפי נסיבות הבקשה ולפי כללי האוניברסיטה; (ב) בקשה שאין בה גורם בלתי נמנע מהותי ומכריע לא תתקבל אלא במקרים נדירים ביותר, כשהציון המרבי לקורס יופחת בהתאם לסוג והיקף העיכוב. חומר הקריאה לקורס: כל החומר הנדרש לקריאה הועלה לאתר הקורס למעט כמה פריטים שיש להם נגישות במאגרים האלקטרונים של הספרייה (אלה מסומנים כך ברשימה כדלקמן), ולמעט כמה פריטים של "קריאת רשות" (שנמצאים לרשותכם בספרייה). מבוא כללי שיעור ,1 היכרות בסיסית עם תהליכים ואירועים על ציר הזמן מ ועד 1850 Robert Seltzer, Jewish People, Jewish Thought, chapter 10 (pp )* [see the note]; תולדות היהודים בארצות האסלאם, בעריכת ש. בר-אשר, י. ברנאי, וי. טובי, כרך 1, חלק שני, מאת יעקב ברנאי: "היהודים באימפריה העות'מאנית," עמ' (ראו את ההערה להלן)* * בהכנת דו"חות הקריאה, הפרקים האלה שווים שני פריטי קריאה כל אחד. אם בחרת לכתוב תקציר על החומר הנ"ל, אפשר לסכם ב- 6 עמודים ) שווה 2 דיווחים) או לסכם ב- 3 עמודים חלקים נבחרים (שווה דו"ח אחד). קריאת רשות (ומותר גם לסיכום לצורכי מילוי מטלת דו"חות הקריאה): Adam Shear, "Jews and Judaism in Early Modern Europe," chap. 6, The Cambridge Guide to Jewish History, Religion, and Culture, ed. Judith R. Baskin and Kenneth Seeskin, pp המרחב היהודי בסביבתו המקומית שיעור 2, ה Benjamin Ravid, "All Ghettos Were Jewish Quarters, But Not All Jewish Quarters Were Ghettos," Jewish Culture and History, vol. 10, nos. 2-3: 5-24; קריאת רשות (מותר גם לסכם לצורך מילוי מטלת דו"חות הקריאה): David Ruderman, "The Ghetto and Jewish Cultural Formation in Early Modern Europe," in Jewish Literatures and Cultures, ed. A. Norich and Y. Eliav, pp ; Susan G. Miller, et al., "Inscribing Minority Space in the Islamic City: The Jewish Quarter of Fez, ," Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 60, no. 3 (2001): גאוגרפיה יהודית: מסעות, התיישבות, וקולוניאליזם שיעור 3, ב Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, , ed. R. Kagan and P. Morgan, pp (Jonathan Israel) and (Adam Sutcliffe). [ראו גם את העמודים הרלוונטים בספר Thought Jewish,People Jewish מאת סלצר, בשיעור 3 / 10

4 ,1# עמ' [ קריאת רשות (מותר גם לדו"חות קריאה): אברהם מלמד, "גילוי אמריקה בספרות היהודית במאות ה- 16 וה- 17 ", בתוך: בעקבות קולומבוס: אמריקה , עורכת, מירי אליאב-פלדון, עמ' ; Andrea Schatz, "Detours in a 'Hidden Land': Samuel Romanelli's Masa be'arav," Jewish Studies at the Crossroads of Anthropology and History, ed. Boustan, Kosansky, and Rustow, pp Laura Liebman, Messianism, Secrecy, and Mysticism: A New Interpretation of Early American Jewish Life, chap. 1 (pp ). רדיקליזם הגותי בין משיחיות לספקנות: תהפוכות ביהדות במאה ה- 17 שיעור 4: ב אסתר בנבסה ואהרון רודריג, יהודי ספרד בארצות הבלקן, עמ' 62-76; Robert Seltzer, Jewish People, Jewish Thought, pp Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz (eds.), The Jew in the Modern World, pp. * המסמך לא נועד לסיכום בתור דו"ח קריאה! [ this document is not intended for summarizing in a reading report]; קריאת רשות (מותר לסיכום לדו"ח קריאה): יוסף קפלן, "השיבה אל ההיסטוריה היהודית והכניסה המחודשת אל התודעה האירופית: קווים -לדמותה של הפזורה הספרדית במערב הראשית העת החדשה" בתוך: הציונות והחזרה להיסטוריה הערכה מחדש, עורכים ש.נ. אייזנשטדט ומ. ליסק, עמ' ; ירמיהו יובל, "היהודים בהיסטוריה: האנוסים בראשית העת החדשה," בתוך: הציונות והחזרה להיסטוריה-הערכה מחדש, עורכים ש.נ. אייזנשטדט ומ. ליסק, עמ' מזרח אירופה : מגזירות ת"ח ות"ט עד לחלוקה הראשונה של ממלכת פולין-ליטא שיעור 5: ב יואל רבא, "גזרות ת"ח ות"ט: ההתרחשות ומשמעותה", בתוך קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, כרך 1, עורכים י. ברטל וי. גוטמן, עמ' ; אדם טלר, "הפעילות הכלכלית של היהודים בפולין במחצית השנייה של המאה ה- 17 ובמאה ה- 18 ", בתוך קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, כרך 1, עורכים י. ברטל וי. גוטמן, עמ' ; גרשון דוד הונדרט, "חיי היהודים בפולין-ליטא במאה ה- 18 " בתוך: קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, כרך 1, עורכים י. ברטל וי. גוטמן, עמ' גרשון דוד הונדרט, "הקהילה בפולין במאה ה- 18 " בתוך: קהל ישראל כרך ג' העת החדשה, עורך ישראל ברטל, עמ' תחת שלטון פרוסיה, אוסטריה, ורוסיה שיעור 6: ב גרשון בקון, פולין--פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם, יחידה 8: "מפולין ל'מזרח אירופה'--יהודי מזרח אירופה לארצותיהם", הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 24-40; עמ' ; ; Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz, eds., The Jew in the Modern World, pp [אם בחרת לסכם את המסמכים במקראה של פלוהר וריינהרץ עמ' 20-36, יש להתייחס לכל מקור ומקור כולל זמנו, מקומו, ותוכנו]. 4 / 10

5 חסידות הבעש"ט: מכת לתנועה עממית שיעור 7: ב גרשון דוד הונדרט, גאולה קטנה ומעט כבוד: החברה היהודית בפולין-ליטא במאה השמונה-עשרה, עמ' ; עמ' ; * [* כל קטע קריאה מתוך שלושת הקטעים בספרו של הונדרט מהווה יחידה שניתן לסכמה כדו"ח קריאה נפרד]. ההשכלה ומתנגדיה: הגות ומגמות פוליטיות שיעור 8: ב י. ברטל, לתקן עם: נאורות ולאומיות במזרח אירופה, עמ' 66-88; מיכאל מאיר, בין מסורת לקדמה: תולדות התנועה הרפורמית ביהדות, פרק 1* [שווה 2 דו"חות קריאה] יעקב כ"ץ, "האורתודוקסיה כתגובה על היציאה מן הגטו ועל תנועת הרפורמה," בתוך: יעקב כ"ץ, ההלכה במיצר: מכשולים על דרך האורתודוקסיה בהתהוותה, עמ' היהדות באמריקה בראשית ימיה שיעור 9: ב י. סרנה, היהדות באמריקה, פרקים * 1-2 ] שווה שני דוחות קריאה]; נמצא גם באתר הספרייה כמשאב אלקטרוני; ** "היהודים באוהיו: אוטוביוגרפיה מאת ג'וזף ג'ונאס," מתוך יהודי ארצות הברית , קובץ מקורות א' (הוצ' האוניברסיטה הפתוחה), עורכים י. גולדשטיין ומ. קצבורג-יונגמן, עמ' ** [המסמך אינו נחשב למטלת סיכום קריאה]. Eli Lederhendler, American Jewry: A New History, pp צרפת בעידן המהפכה והקיסרות הראשונה שיעור 10: ב Mendes-Flohr and Reinharz (eds.), The Jew in the Modern World, pp ; Lisa Moses Leff, Sacred Bonds of Solidarity: The Rise of Jewish Internationalism in Nineteenth-Century France, chap. 1; Arthur Hertzberg, The French Enlightenment and the Jews, chap. 5 (pp ).* [ worth two reading summaries] אירופה ויהודיה לאחר נפילת נפוליון שיעור 11: ב Robert Seltzer, Jewish People, Jewish Thought, chapter 11 ( ); גרשון בקון, פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח אירופה ותרבותם, יחידה 8: מפולין ל'מזרח אירופה'--יהודי מזרח אירופה לארצותיהם, עמ' 40-59; יצחק שורש, הפנייה לעבר ביהדות המודרנית, פרק 1: "האמנציפציה ומשבר הסמכות הדתית: צמיחת הרבנות המודרנית" [גישה אלקטרונית למשתמשים באוניברסיטה העברית דרך אתר הספרייה; צפון אפריקה תורכיה והמזרח התיכון עד אמצע המאה ה / 10

6 שיעור 12: ב לבחירה: שלום בר-אשר, "היהודים באפריקה הצפונית ובמצרים," בתוך: תולדות היהודים בארצות האסלאם, כרך 1, עורכים ש. בר-אשר, י. ברנאי, י. טובי, עמ' * ] 3 דו"חות קריאה]; או - יוסף טובי, "המרכזים היהודיים באסיה," בתוך: תולדות היהודים בארצות האסלאם, כרך 1, עורכים ש. בר-אשר, י. ברנאי, י. טובי, עמ' * 3-47 ] שווה 2 דו"חות קריאה]. Steven Kaplan, "A History of Beta Israel," in Michael Corinaldi, Jewish Identity: The Case of Ethiopian Jewry, pp ) הצגת התרגיל והנחיות להכנתו; 2) השאלה החברתית בעידן המהפכות והאמנציפציה: רפורמות ורדיקליות שיעור 13: ב חלוקת שאלות התרגיל: השאלות וההנחיות תימסרנה בשיעור ואח"כ תופענה בלוח המודעות של הקורס כאן במודל. בשיעור נעבור על כל שאלה ושאלה תוך הסבר מפורט על ביצוע המטלה. Derek Penslar, Shylock's Children: Economics and Jewish Identity in Modern Europe, chapter 3..סך הכל של תקופה שיעור 14: ב ישראל ברטל, "הקהילה האבודה" מתוך: מיהו יהודי בימינו? עורכים מ. ליבוביץ, ד. אריאל-יואל, ומ. ענברי, עמ' חומר חובה ל מבוא לעת החדשה המוקדמת מבוא לעת החדשה המוקדמת פרופ' אלי לדרהנדלר יום ד' 16:30 סמסטר א' אולם ה- 300 (6837 רוח) שעת קבלה: יום ד' 10:30 חדר 424 בניין יהדות זמננו (בניין גסטר) תיאור הקורס: מבוא להיסטוריה היהודית בעת החדשה המוקדמת, כולל התמורות שחלו בחיי היהודים בחברות ותרבויות שונות, שינוי מעמדם האזרחי, חיי הקהילה, הכלכלה, והתרבות. שאלות מפתח כגון אמנציפציה וריבוי זרמים דתיים יועלו לדיון, וכמו כן סוגיות נבחרות בספרות ההיסטוריוגרפית הרלוונטית לתקופה. דרישות הקורס ותנאי קבלת ציון: 1. נוכחות סדירה בשיעורים (לפחות 75%). 2. תרגיל בכתב (50% מהציון) -- הנחיות יופיעו באתר הקורס במהלך הסמסטר. מסירת התרגיל: עד ל דו"חות קריאה (50% מהציון) -- תקציר מודפס ברווח כפול, עד 3 עמודים לכל דו"ח, על שלושה קטעי קריאה מתוך הקריאה לקורס (קריאת חובה או קריאת רשות), לפי הרשום במודל, להלן. דף הנחיות מפורטות להכנת דו"חות הקריאה מצורף כאן בהמשך המשבצת. *** מסירת הדוחות: עד ל / 10

7 4. The papers for the course may be written in English or Hebrew. 5. מסירה והחזר של מטלות בדוקות במזכירות החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו (חדר 4409 רוח). 6. כל חריגה בזמן מעבר למועד ההגשה חייבת -- (א) לקבל ממני אישור בכתב מראש, תוך כדי הסבר מנומק לנסיבות העיכוב [כגון שרות מילואים או מצב בריאותי אישי או משפחתי (מגובה באסמכתא רשומה), אירוע בלתי צפוי שונע את ההגשה במועדה, וכדומה] ובהתאם לאישור, ייקבע תאריך חדש להגשת העבודה לפי נסיבות הבקשה ולפי כללי האוניברסיטה; (ב) בקשה שאין בה גורם בלתי נמנע מהותי ומכריע לא תתקבל אלא במקרים נדירים ביותר, כשהציון המרבי לקורס יופחת בהתאם לסוג והיקף העיכוב. חומר הקריאה לקורס: כל החומר הנדרש לקריאה הועלה לאתר הקורס למעט כמה פריטים שיש להם נגישות במאגרים האלקטרונים של הספרייה (אלה מסומנים כך ברשימה כדלקמן), ולמעט כמה פריטים של "קריאת רשות" (שנמצאים לרשותכם בספרייה). מבוא כללי שיעור ,1 היכרות בסיסית עם תהליכים ואירועים על ציר הזמן מ ועד 1850 Robert Seltzer, Jewish People, Jewish Thought, chapter 10 (pp )* [see the note]; תולדות היהודים בארצות האסלאם, בעריכת ש. בר-אשר, י. ברנאי, וי. טובי, כרך 1, חלק שני, מאת יעקב ברנאי: "היהודים באימפריה העות'מאנית," עמ' (ראו את ההערה להלן)* * בהכנת דו"חות הקריאה, הפרקים האלה שווים שני פריטי קריאה כל אחד. אם בחרת לכתוב תקציר על החומר הנ"ל, אפשר לסכם ב- 6 עמודים ) שווה 2 דיווחים) או לסכם ב- 3 עמודים חלקים נבחרים (שווה דו"ח אחד). קריאת רשות (ומותר גם לסיכום לצורכי מילוי מטלת דו"חות הקריאה): Adam Shear, "Jews and Judaism in Early Modern Europe," chap. 6, The Cambridge Guide to Jewish History, Religion, and Culture, ed. Judith R. Baskin and Kenneth Seeskin, pp המרחב היהודי בסביבתו המקומית שיעור 2, ה Benjamin Ravid, "All Ghettos Were Jewish Quarters, But Not All Jewish Quarters Were Ghettos," Jewish Culture and History, vol. 10, nos. 2-3: 5-24; קריאת רשות (מותר גם לסכם לצורך מילוי מטלת דו"חות הקריאה): David Ruderman, "The Ghetto and Jewish Cultural Formation in Early Modern Europe," in Jewish Literatures and Cultures, ed. A. Norich and Y. Eliav, pp ; Susan G. Miller, et al., "Inscribing Minority Space in the Islamic City: The Jewish Quarter of Fez, ," Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 60, no. 3 (2001): גאוגרפיה יהודית: מסעות, התיישבות, וקולוניאליזם שיעור 3, ב Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, , ed. R. Kagan and P. Morgan, pp (Jonathan Israel) and (Adam Sutcliffe). [ראו גם את העמודים הרלוונטים בספר Thought Jewish,People Jewish מאת סלצר, בשיעור 7 / 10

8 ,1# עמ' [ קריאת רשות (מותר גם לדו"חות קריאה): אברהם מלמד, "גילוי אמריקה בספרות היהודית במאות ה- 16 וה- 17 ", בתוך: בעקבות קולומבוס: אמריקה , עורכת, מירי אליאב-פלדון, עמ' ; Andrea Schatz, "Detours in a 'Hidden Land': Samuel Romanelli's Masa be'arav," Jewish Studies at the Crossroads of Anthropology and History, ed. Boustan, Kosansky, and Rustow, pp Laura Liebman, Messianism, Secrecy, and Mysticism: A New Interpretation of Early American Jewish Life, chap. 1 (pp ). רדיקליזם הגותי בין משיחיות לספקנות: תהפוכות ביהדות במאה ה- 17 שיעור 4: ב אסתר בנבסה ואהרון רודריג, יהודי ספרד בארצות הבלקן, עמ' 62-76; Robert Seltzer, Jewish People, Jewish Thought, pp Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz (eds.), The Jew in the Modern World, pp. * המסמך לא נועד לסיכום בתור דו"ח קריאה! [ this document is not intended for summarizing in a reading report]; קריאת רשות (מותר לסיכום לדו"ח קריאה): יוסף קפלן, "השיבה אל ההיסטוריה היהודית והכניסה המחודשת אל התודעה האירופית: קווים -לדמותה של הפזורה הספרדית במערב הראשית העת החדשה" בתוך: הציונות והחזרה להיסטוריה הערכה מחדש, עורכים ש.נ. אייזנשטדט ומ. ליסק, עמ' ; ירמיהו יובל, "היהודים בהיסטוריה: האנוסים בראשית העת החדשה," בתוך: הציונות והחזרה להיסטוריה-הערכה מחדש, עורכים ש.נ. אייזנשטדט ומ. ליסק, עמ' מזרח אירופה : מגזירות ת"ח ות"ט עד לחלוקה הראשונה של ממלכת פולין-ליטא שיעור 5: ב יואל רבא, "גזרות ת"ח ות"ט: ההתרחשות ומשמעותה", בתוך קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, כרך 1, עורכים י. ברטל וי. גוטמן, עמ' ; אדם טלר, "הפעילות הכלכלית של היהודים בפולין במחצית השנייה של המאה ה- 17 ובמאה ה- 18 ", בתוך קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, כרך 1, עורכים י. ברטל וי. גוטמן, עמ' ; גרשון דוד הונדרט, "חיי היהודים בפולין-ליטא במאה ה- 18 " בתוך: קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, כרך 1, עורכים י. ברטל וי. גוטמן, עמ' גרשון דוד הונדרט, "הקהילה בפולין במאה ה- 18 " בתוך: קהל ישראל כרך ג' העת החדשה, עורך ישראל ברטל, עמ' תחת שלטון פרוסיה, אוסטריה, ורוסיה שיעור 6: ב גרשון בקון, פולין--פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם, יחידה 8: "מפולין ל'מזרח אירופה'--יהודי מזרח אירופה לארצותיהם", הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 24-40; עמ' ; ; Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz, eds., The Jew in the Modern World, pp [אם בחרת לסכם את המסמכים במקראה של פלוהר וריינהרץ עמ' 20-36, יש להתייחס לכל מקור ומקור כולל זמנו, מקומו, ותוכנו]. 8 / 10

9 חסידות הבעש"ט: מכת לתנועה עממית שיעור 7: ב גרשון דוד הונדרט, גאולה קטנה ומעט כבוד: החברה היהודית בפולין-ליטא במאה השמונה-עשרה, עמ' ; עמ' ; * [* כל קטע קריאה מתוך שלושת הקטעים בספרו של הונדרט מהווה יחידה שניתן לסכמה כדו"ח קריאה נפרד]. ההשכלה ומתנגדיה: הגות ומגמות פוליטיות שיעור 8: ב י. ברטל, לתקן עם: נאורות ולאומיות במזרח אירופה, עמ' 66-88; מיכאל מאיר, בין מסורת לקדמה: תולדות התנועה הרפורמית ביהדות, פרק 1* [שווה 2 דו"חות קריאה] יעקב כ"ץ, "האורתודוקסיה כתגובה על היציאה מן הגטו ועל תנועת הרפורמה," בתוך: יעקב כ"ץ, ההלכה במיצר: מכשולים על דרך האורתודוקסיה בהתהוותה, עמ' היהדות באמריקה בראשית ימיה שיעור 9: ב י. סרנה, היהדות באמריקה, פרקים * 1-2 ] שווה שני דוחות קריאה]; נמצא גם באתר הספרייה כמשאב אלקטרוני; ** "היהודים באוהיו: אוטוביוגרפיה מאת ג'וזף ג'ונאס," מתוך יהודי ארצות הברית , קובץ מקורות א' (הוצ' האוניברסיטה הפתוחה), עורכים י. גולדשטיין ומ. קצבורג-יונגמן, עמ' ** [המסמך אינו נחשב למטלת סיכום קריאה]. Eli Lederhendler, American Jewry: A New History, pp צרפת בעידן המהפכה והקיסרות הראשונה שיעור 10: ב Mendes-Flohr and Reinharz (eds.), The Jew in the Modern World, pp ; Lisa Moses Leff, Sacred Bonds of Solidarity: The Rise of Jewish Internationalism in Nineteenth-Century France, chap. 1; Arthur Hertzberg, The French Enlightenment and the Jews, chap. 5 (pp ).* [ worth two reading summaries] אירופה ויהודיה לאחר נפילת נפוליון שיעור 11: ב Robert Seltzer, Jewish People, Jewish Thought, chapter 11 ( ); גרשון בקון, פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח אירופה ותרבותם, יחידה 8: מפולין ל'מזרח אירופה'--יהודי מזרח אירופה לארצותיהם, עמ' 40-59; יצחק שורש, הפנייה לעבר ביהדות המודרנית, פרק 1: "האמנציפציה ומשבר הסמכות הדתית: צמיחת הרבנות המודרנית" [גישה אלקטרונית למשתמשים באוניברסיטה העברית דרך אתר הספרייה; צפון אפריקה תורכיה והמזרח התיכון עד אמצע המאה ה / 10

10 Powered by TCPDF ( שיעור 12: ב לבחירה: שלום בר-אשר, "היהודים באפריקה הצפונית ובמצרים," בתוך: תולדות היהודים בארצות האסלאם, כרך 1, עורכים ש. בר-אשר, י. ברנאי, י. טובי, עמ' * ] 3 דו"חות קריאה]; או - יוסף טובי, "המרכזים היהודיים באסיה," בתוך: תולדות היהודים בארצות האסלאם, כרך 1, עורכים ש. בר-אשר, י. ברנאי, י. טובי, עמ' * 3-47 ] שווה 2 דו"חות קריאה]. Steven Kaplan, "A History of Beta Israel," in Michael Corinaldi, Jewish Identity: The Case of Ethiopian Jewry, pp ) הצגת התרגיל והנחיות להכנתו; 2) השאלה החברתית בעידן המהפכות והאמנציפציה: רפורמות ורדיקליות שיעור 13: ב חלוקת שאלות התרגיל: השאלות וההנחיות תימסרנה בשיעור ואח"כ תופענה בלוח המודעות של הקורס כאן במודל. בשיעור נעבור על כל שאלה ושאלה תוך הסבר מפורט על ביצוע המטלה. Derek Penslar, Shylock's Children: Economics and Jewish Identity in Modern Europe, chapter 3..סך הכל של תקופה שיעור 14: ב ישראל ברטל, "הקהילה האבודה" מתוך: מיהו יהודי בימינו? עורכים מ. ליבוביץ, ד. אריאל-יואל, ומ. ענברי, עמ' חומר לקריאה נוספת: כנ"ל הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי: מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0 הרצאה 0 % השתתפות % 0 הגשת עבודה % 0 הגשת תרגילים % 50 הגשת דו"חות % 50 פרויקט מחקר % 0 בחנים % 0 אחר % 0 מידע נוסף / הערות: 10 / 10

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות - 50224 תאריך עדכון אחרון 14-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

טופס סילבוס

טופס סילבוס THE YOLANDA AND DAVID KATZ FACULTY OF THE ARTS DEPARTMENT OF FILM AND TELEVISION הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ החוג לקולנוע ולטלוויזיה קריאה וכתיבה מודרכת Academic Reading and Writing תרגיל 2 ש"ס

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות הדיסציפלינה הבלשנית חלק ב - המהפכה החומסקייאנית - 10804 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס למדעי הלשון השנה הראשונה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס גיבושה של תרבות לאומית בארץ-ישראל בתקופת המנדט - 54350 תאריך עדכון אחרון 16-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי תרבות-תכנית אישית השנה הראשונה

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

העשרה תהליכי שינוי בחיי היהודים בעידן המודרני

העשרה תהליכי שינוי בחיי היהודים בעידן המודרני העשרה 1 תהליכי שינוי בחיי היהודים בעידן המודרני * כפי שראינו בפרק הקודם, עד לעידן המודרני חי רובו המכריע של העם היהודי בעולם באירופה בעיקר בחלקה המזרחי של היבשת. ראינו גם כי עד לעידן המודרני היו תנאי חייהם

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 01-03-2014 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Jewish Thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית יצחק קונפורטי הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת

גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית יצחק קונפורטי הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת על הקשר ההדוק שנרקם בין ייצוגו של העבר היהודי ובין צמיחתה של הלאומיות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד