Microsoft Word - mosquito.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - mosquito.doc"

תמליל

1

2

3 הוראות הפעלה Mosquito Suunto הגדרות אזהרה, התראה והערה לאורך ספר הפעלה זה, נעשה שימוש בעת הצורך בהפניות והגדרות חיוניות. שלוש רמות שונות מבדילות בין הגדרות אלו בהתאם לרמת חשיבותן וחומרתן. אזהרה התראה הערה מצויה בשימוש בהקשר לסיטואציה או הליך אשר עלולים להסתיים בפציעה חמורה או מוות. מצויה בשימוש בהקשר לסיטואציה או הליך אשר עלולים להסתיים בנזק למוצר. מצויה בשימוש כאשר יש צורך להדגיש אינפורמציה חשובה. זכויות יוצרים, סימנים רשומים ופטנטים חוברת הדרכה זו מוגנת על ידי חוקי ההגנה על זכויות היוצרים וכל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לתרגם או להעביר לכל מדיה את כולה או חלקה ללא אישור כתוב ומוסכם של חברת.Suunto Suunto Reduced Gradient,Oxygen Limit Fraction (OLF),Mosquito,Suunto (Continuous Decompression) דקומפרסיה מתמשכת,Bubble Model (RGBM) והלוגואים הקשורים אליהם מהווים כולם סימנים רשומים או לא רשומים של חברת.Suunto כל הזכויות שמורות לחברה. CE מספר פטנטים נרשמו ונעשה בהם שימוש לצורך יישום תכונה אחת או יותר של מוצר זה. הסימן CE משמש לאישור תאימות להנחית האיחוד האירופאי.89/336/EEC מחשב צלילה זה של חברת Suunto ממלא את כל הדרישות כפי שהן מוגדרות בהנחיה זו. מוצר זה נבדק על פי התקן האירופאי לציוד הגנה אישי. FIOH הינו גוף, הממוקם ב-,Laajaniityntie 1, FIN Vantaa, Finland בעל אישור מספר 0430, אשר בדק התאמת ציוד הגנה אישי זה לתקן האירופאי. על מחשב זה לעבור בדיקה וטיפול, כל שנתיים או 500 צלילות, על ידי נציג מורשה של חברת Suunto (מה שבא קודם). PrEN PrEN הנה טיוטה אירופאית, בנוגע לבדיקות פונקציונאליות ובטיחותיות במדי עומק ומדים משולבים של זמן ועומק. זוהי טיוטה המתייחסת לתקן בדיקות של מדי עומק. מחשב ה- Mosquito של חברת Suunto תוכנן לעמוד בתקן זה. ISO 9001 מערכת בקרת האיכות של חברת Suunto,נבדקה ונמצאה מוסמכת ותואמת לתקן העולמי.Det Norske Veritas על ידי אישור איכות (96-HEL-AQ-220 (מספר ISO 9001 חברת Suunto אינה אחראית בפני צד שלישי על כל תביעה ונזק אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במחשב זה. עקב פיתוח מתמשך ומתקדם, מחשב ה- Mosquito עלול להיות נתון לשינויים ללא התראה.

4 אזהרה נא לקרוא מדריך זה. נא לקרוא בקפדנות מדריך משתמש זה בכללותו, מראשיתו ועד סופו ולשים היטב לב לכל האזהרות המצויות בו, כולל פרק 1.1 אודות נקיטת אמצעי זהירות בטיחותיים. אנא וודאו כי הנכם מבינים במלואם את השימוש, תצוגה ומגבלות מחשב הצלילה שכן כל בלבול או טעות הנובעים מהזנחת הקריאה והמעקב אחרי מדריך זה, או משימוש לא נכון במחשב הצלילה עלולים לגרום לפציעות חמורות או מוות. אזהרה לא לשימוש מקצועי. מחשבי הצלילה של חברת Suunto מיועדים לצלילה ספורטיבית בלבד. הדרישות מצילות מקצועיות ומסחריות עלולות לחשוף את הצולל לעומקים ולחשיפה הנוטים להגדיל את הסיכון ללקות בדקומפרסיה DCI).(Decompression Illness - אי לכך, חברת Suunto ממליצה בתוקף להימנע משימוש במכשיר זה בצלילה מקצועית או מסחרית. אזהרה אך ורק צוללים המאומנים בשימוש הנכון בציוד צלילה יכולים להשתמש במחשב צלילה. אף מחשב צלילה יכול להוות תחליף ללימוד ואימון צלילה נאותים. אימון שאינו מלא או מספק עלול לגרום לצולל לבצע טעויות היכולות לגרום פציעות חמורות או מוות. אזהרה בכל עת, גם אם פעלתם על פי תכנון צלילה בעזרת טבלאות, או על פי הנחיות מחשב צלילה, קיים סיכוי ללקות במחלת הדקומפרסיה DCI).(Decompression Illness - אף פעולה או תהליך, מחשב צלילה או טבלאות תכנון צלילה יכולים למנוע את האפשרות לפגיעה ממחלה זו או מהרעלת חמצן. הפיזיולוגיה האישית משתנה ברמתה מיום ליום. מחשב הצלילה אינו יכול להתחשב בשינויים אלו. אנו ממליצים לכם להישאר בגבולות החשיפה המסופקים לכם על ידי מכשיר זה, ואף להימנע מלהגיע אליהם, בכדי למזער את הסיכוי ללקות במחלת הדקומפרסיה והנזק העלול להיגרם ממנה. כאמצעי זהירות נוסף הנכם מתבקשים להתייעץ עם רופא בנוגע לכושר הגופני שלכם לפני שהנכם צוללים. אזהרה חברת Suunto ממליצה לצוללים ספורטיביים להגביל את העומק המקסימלי בצלילות ל- 40 מטר או לעומק אשר חושב על ידי מחשב הצלילה בהסתמך על אחוז החמצן הנבחר לשימוש ולחץ חמצן חלקי מקסימלי של 1.4%. אזהרה צלילות אשר במהלכן נדרשות חניות דקומפרסיה אינן מומלצות. עליכם להתחיל בעליה מבוקרת ודקומפרסיה מייד כאשר מחשב הצלילה מציג בפניכם דרישה לחניית דקומפרסיה. שימו לב לסימול ASC TIME המהבהב ולסימון החץ הפונה כלפי מעלה. אזהרה השתמשו במכשירי גיבוי. היו בטוחים שהנכם משתמשים במחווני גיבוי הכוללים מד עומק, מד לחץ עמיד במים, מד זמן או שעון. כמו כן, וודאי שיש לכם גישה לטבלאות דקומפרסיה בכל עת בה אתם צוללים עם מחשב צלילה.

5 אזהרה בצעו בדיקות מקדימות. תמיד הפעילו ובדקו את המחשב לפני צלילה וודאו כי כל מרכיבי התצוגה LCD) (Liquid Crystal Display תקינים ומופיעים, שהסוללה תקינה ואינה מרוקנת ושנתוני אחוז החמצן הנבחר, הגובה והפרטים האישיים ברי השינוי תקינים. כמו כן, וודאו יציאה ממצב העברת מידע לפני הצלילה שכן המחשב אינו עובר אוטומטית למצב צלילה ממצב העברת מידע. אזהרה הנכם מתבקשים לא לטוס כל עוד במחשב מציג וסופר את ה- "זמן ללא טיסה". תמיד הקפידו להפעיל את המחשב לפני טיסה על מנת לבדוק את "זמן ללא טיסה" הנותר. המחשב עובר אוטומטית למצב ותצוגת "הכן" 5 דקות לאחר עליה לפני המים. טיסה או טיול לגובה רב יותר בתחומי ה- "זמן ללא טיסה" עלולים להגדיל בצורה משמעותית את הסיכוי ללקות במחלת הדקומפרסיה. אנא קראו את ההמלצות הניתנות על ידי Diver s Alert Network DAN בפרק בנוגע לטיסה אחרי צלילה. אין ולא יהיה כלל בנוגע לטיסה אחרי צלילה אשר יבטיח לחלוטין מניעה של מחלת הדקומפרסיה. אזהרה מחשב הצלילה אינו יכול להיות מועבר או משותף על ידי צוללים שונים במהלך פעולתו. האינפורמציה המוצגת על ידו אינה מותאמת ונכונה לגבי צולל אשר לא ענד את המחשב במהלך צלילה או רצף צלילות חוזרות. פרופיל הצלילה של המחשב חייב להיות תואם את זה של הצולל המשתמש בו. אם מחשב הצלילה הושאר מעל פני המים במהלך צלילה כלשהי, הוא יציג אינפורמציה לא נכונה במהלך הצלילות הבאות. אף מחשב צלילה אינו יכול לקחת בחשבון צלילות אשר בוצעו בלעדיו. לכן, כל צלילה במהלך ארבעת הימים הקודמים לשימוש ההתחלתי במחשב עלולה לגרום לאינפורמציה מוטעית ויש להימנע ממנה. אזהרה הצלילה עם מיכל הדחוס באוויר מועשר Air) (Enriched אסורה, אלא אם וידאתם בעצמכם את תכולת המיכל ועדכנתם את הערך הנמדד על ידי ה- Analyzer במחשב הצלילה. הימנעות או חוסר היכולת לוודא את תכולת המיכל ולעדכן את אחוז החמצן % O 2 במחשב הצלילה יגרמו לאינפורמציה ותכנון צלילה שגויים. אזהרה מחשב הצלילה לא יאפשר עדכון ובחירה של אחוזי חמצן שאינם שלמים. לדוגמא, 31.8% חמצן יעודכנו כ- 31%. עיגול הנתונים כלפי מעלה יגרום להפחתה באחוזי החנקן וישפיע על חישובי הדקומפרסיה. אם ברצונכם לכוון את המחשב לביצוע ותצוגת חישובים שמרניים יותר, אנא השתמשו באופציית ההתאמה האישית להשפעה על חישובי הדקומפרסיה או הפחיתו את ערך לחץ החמצן החלקי 2 PO להשפעה על חישובי החשיפה לחמצן. אזהרה יש לקבוע ולהתאים את הגובה הנכון במהלך צלילות בגבהים שמעל 300 מטר. התאמת הגובה חייבת להיות מוגדרת כהלכה על מנת לאפשר למחשב לבצע ולספק חישובי דקומפרסיה מדויקים. מחשב הצלילה אינו מיועד לשימוש בגבהים מעל 3000 מטר. הימנעות מבחירת הגובה הנכון או צלילה מעל לגובה המקסימלי המותר ייגרמו לשגיאות בתכנון ונתוני הצלילה.

6 אזהרה הקפידו לבחור ולהתאים את מצב ההתאמה האישית. כאשר יש סיבה להאמין שגורמים מסוימים הנוטים להגדיל את הסיכוי ללקות במחלת הדקומפרסיה עלולים להופיע או להתקיים, מומלץ להשתמש באפשרות ההתאמה האישית על מנת לגרום למחשב הצלילה לבצע חישובים שמרניים יותר. הימנעות משימוש באפשרות ההתאמה האישית, על מנת להתאים את המחשב לצולל, תגרום לנתוני תכנון וצלילה שגויים. אזהרה צלילה חופשית לאחר צלילת מיכלים אינה מומלצת. מומלץ להימנע מצלילה חופשית למשך לפחות שתי שעות ולא לעבור עומק של 5 מטר לאחר צלילת מיכלים, בהתאם לאופי הצלילות. כמו כן ממליצה חברת Suunto על אימון והדרכה בטכניקות ופיזיולוגיה של צלילה חופשית לפני כל ניסיון של צלילות בעצירת נשימה. אף מחשב צלילה יכול להוות תחליף ללימוד ואימון צלילה נאותים. אימון שאינו מלא או מספק עלול לגרום לצולל לבצע טעויות היכולות לגרום פציעות חמורות או מוות. הערה: העברת מצב הצלילה מאוויר לאוויר מועשר אפשרית בכל זמן. העברת מצב הצלילה מאוויר מועשר לאוויר רגיל דורשת המתנה עד לתום הספירה לאחור של ה"זמן ללא טיסה". מצב הצלילה החופשית נגיש בכל עת. מצב הצלילה החופשית מוגבל ל- 5 דקות, לאחר מכן תנתן אזהרה. לאחר דקות ייכנס המחשב למצב צלילה. הערה: במהלך מדריך זה רוב נתוני העומק מוגדרים במטרים. מחשב הצלילה המשוכלל שברשותך יכול להציג נתונים בשיטה האמריקאית (פיט) והמטרית. תצוגת הנתונים על פי השיטה המועדפת ניתנת לקביעה בהעדפות ומוסברת במדריך זה. המדריך מיועד לצולל הישראלי ולכן ברוב המקרים ההתייחסות היא למדידה בשיטה המטרית. הערה: בכל מקרה בו קיית אי התאמה בין הוראות ספר הפעלה מתורגם זה לבין הוראות ספר ההפעלה המקורי באנגלית, אשר מגיע עם מחשב הצלילה, הוראות ספר ההפעלה המקורי גוברות ויש לפעול על פיהן.

7 תוכן העניינים הקדמה 1.1. אמצעי מניעה ובטיחות עליות חירום מגבלות מחשב הצלילה נייטרוקס (Nitrox) צלילה חופשית הכרת המכשיר 2.1. פונקציות 2.2. כפתורי הפעלה לחיצים 2.3. מגעים רטובים 2.4. מצב שעון תצוגת זמן תצוגת זמן שעון עצר וטיימר לצלול עם ה- Mosquito 3.1. לפני הצלילה הפעלה ובדיקות מקדימות חיווי עוצמת הסוללה והתראה על סוללה חלשה פונקציות והתראות המוגדרות על ידי המשתמש הגדרת התראת זמן הגדרת התראות צלילה סמנים צלילה ספורטיבית (צלילת מיכלים) צלילה עם אוויר תכנון צלילה [PLAN] קביעת התצוגה במצב צלילת אוויר נתוני צלילה בסיסיים חניות בטיחות חניית בטיחות מומלצת חניית בטיחות הכרחית חיווי קצב עליה צלילות דקומפרסיה צלילות עם אוויר מועשר Nitrox) (EAN לפני הצלילה קביעת התצוגה במצב צלילת אוויר מועשר תצוגות חמצן אחוז מגבלת החמצן (OLF) מעל פני המים הפסקה לאחר צלילת אוויר / אוויר מועשר סימול אזהרת צולל Symbol) (Diver Attention מספור צלילות טיסה לאחר צלילה צלילות בגבהים והתאמה אישית התאמת נתוני גובה התאמת נתונים אישיים תנאי שגיאה 3.3. צלילה חופשית לפני צלילה חופשית קביעת התצוגה לצלילה חופשית

8 במהלך צלילה חופשית הסטורית יום צלילות חופשיות צלילה חופשית מעבר למגבלת הזמן הפסקה לאחר צלילה חופשית 3.4. התראות ויזואליות וקוליות מצב הגדרות [SET] 4.1. הגדרת הזמן, התאריך ואזור הזמן הנוסף [TIME] 4.2. הגדרת התראות (שעון מעורר) יומיות [ALM] 4.3. הגדרת מצבי צלילה קביעת מצב צלילה עם אוויר קביעת מצב צלילה עם אוויר מועשר (EAN) קביעת מצב צלילה חופשית 4.4. הגדרת התראות צלילה AL] [DIVE 4.5. הגדרת גובה, התאמה אישית ויחידות מדידה [Adj] זיכרונות והעברת נתונים [MEM] 5.1. יומן צלילות וזיכרון פרופיל צלילה [LOG] 5.2. זיכרון הסטורית צלילות [HIS] 5.3. העברת נתונים וקישור למחשב האישי [TR-PC] טיפול ותחזוקה 6.1. כיצד לטפל במחשב ה- Mosquito שלך 6.2. תחזוקה 6.3. בדיקת אטימות למים 6.4. החלפת סוללה מידע טכני 7.1. עקרונות פעולה.7.2 מודל הפחתת בועות מדורג Suunto Reduced Gradient Bubble 7.3. חשיפה לחמצן 7.4. מפרט טכני אחריות מילון מונחים

9 1. הקדמה אנו מברכים אתכם על קנייתכם זו של מחשב הצלילה המתקדם מסוג.Suunto Mosquito מחשב זה ממשיך את המסורת של חברת,Suunto המספקת מחשבי צלילה מתקדמים עתירי תכונות. ה- Mosquito משלב בתוכו תכונות חדשות ומשופרות אשר לא ניתן למצאן במחשבי צלילה אחרים. הבקרה, על ידי כפתורים לחיצים, מאפשרת גישה למגוון רחב של אפשרויות. התצוגה מותאמת בצורה אופטימלית לאופי הצלילה הרצוי ומשלבת את הפטנט הייחודי של חברת Suunto המאפשר שדה תצוגה הניתן להגדרה על ידי המשתמש. מחשב צלילה רב תכליתי משוכלל וקומפקטי זה תוכנן על מנת לאפשר לכם שנים של שירות ותפעול חסר תקלות. בחירת מצבי שעון וצלילה אפשרויות השימוש והתפעול ב- Mosquito ניתנות לבחירה על ידי כפתורים לחיצים. הגדרות המחשב במצב טרום צלילה כוללות: בחירה של אופן הפעולה אוויר / נייטרוקס / צלילה חופשית התראת עומק מקסימלי התראת זמן צלילה אחוז חמצן בתערובת אוויר (במצב נייטרוקס בלבד) התראת מגבלת לחץ החמצן החלקי (במצב נייטרקוס בלבד) התאמת גובה התאמה אישית בחירת יחידות מדידה מטרית או אמפיריאלית שעון, תאריכון, התראה יומית (שעון מעורר), טיימר, אזור זמן נוסף שדות תצוגה מוגדרים על ידי המשתמש חישובי דקומפרסיה מתמשכים בעזרת Suunto RGBM מודל ה- Reduced Gradient Bubble Model RGBM של Suunto אשר בו עושה שימוש מחשב ה- Mosquito חוזה ומחשב הן את הגז המומס ואת את הגז החופשי בדם וברקמות הצולל. זהו שיפור משמעותי לעומת המודלים של האלדן אשר אינם יכולים לחזות ולחשב את הגז החופשי. היתרון של מודל Suunto RGBM הוא בבטיחות נוספת באמצעות יכולת ההתאמה של המודל למגוון רחב של סיטואציות ופרופילי צלילה. על מנת לאפשר תגובה אופטימלית לסיטואציות שונות ברמת סיכון גבוהה, הוצגה במחשב זה קטגוריה נוספת של חניה, המכונה חניית בטיחות הכרחית. כמו כן, נוספה ספירה לאחור עבור חניית הבטיחות המומלצת. השילוב בין שני סוגי החניות יתבצע בהתאם לאופי הספציפי של הצלילה. כדי להשיג את המקסימום מיתרונות הבטיחות, אנא הקפידו לקרוא את התקציר של מודל ה- Suunto RGBM המופיע בפרק אמצעי מניעה ובטיחות הנכם מתבקשים לא לנסות ולהשתמש ב- Mosquito מבלי שקראתם מדריך משתמש זה עד תומו, כולל כל האזהרות. היו בטוחים שהנכם מבינים במלואם את השימוש, התצוגה ומגבלות המחשב. אם יש לכם שאלות כלשהן אודות מדריך זה או מחשב הצלילה, אנא צרו קשר עם סוכן Suunto לפני צלילה עם המחשב. זכרו כל הזמן כי הנכם האחראים לביטחונכם.

10 בשימוש נכון, מחשב הצלילה מהווה כלי יוצא מן הכלל לסיוע לצוללים מוסמכים ומיומנים כהלכה בתכנון וביצוע צלילות ספורטיביות. מחשב זה אינו מהווה תחליף להדרכת צלילה מוסמכת, כולל ידע וניסיון בעקרונות הדקומפרסיה. צלילות עם תערובות אוויר מועשר (נייטרוקס) חושפות את הצולל לסיכונים שונים מאשר אלו הקשורים לצלילה עם אוויר רגיל. סיכונים אלו אינם ברורים מאליהם ודורשים הדרכה לצורך הבנה ומניעה. סיכונים אלו טומנים בחובם אפשרות לפציעה חמורה או מוות. אל תנסו לצלול עם כל תערובת אוויר אחרת מלבד אוויר רגיל בטרם קבלתם הדרכה והסמכה בנושא עליות חירום במקרה הנדיר בו יחדל ה- Mosquito מלפעול ולתפקד במהלך צלילה, אנא בצעו את פעולות החירום כפי שהועברו לכם על ידי ארגון הצלילה אשר בו הוסמכתם, או לחלופין, צעד ראשון עצרו, חשבו, פעלו... העריכו את המצב כאשר הנכם רגועים והחלו בעליה מיידית לעומק נמוך מ- 18 מטר. צעד שני בעומק של 18 מטר, האטו את קצב העלייה שלכם ל- 10 מטר לדקה והחלו בעליה איטית ומבוקרת לעומק שבין 3 ל- 6 מטר. צעד שלישי הישארו בעומק זה למשך הזמן, אשר להערכתכם, יספיק לכם האוויר בלא לגרום סיכון בטיחותי. לאחר שעליתם אל פני המים, הישארו מחוץ למים והימנעו מצלילה במשך 24 שעות לפחות מגבלות מחשב הצלילה למרות שמחשב הצלילה מבוסס על המחקרים והטכנולוגיה החדשים והמעודכנים ביותר בתחום הדקומפרסיה, עליכם להבין כי אין המחשב יכול לעקוב ולנטר את התפקודים הפיזיולוגיים של כל צולל וצולל באופן אישי. כל נתוני זמני הדקומפרסיה הידועים לכותבים, כולל טבלאות הדקומפרסיה של הצי האמריקאי, מבוססים על מודלים מתמטיים תיאורטיים, אשר מיועדים לשמש כהנחיות למזעור הסיכוי ללקות במחלת הדקומפרסיה נייטרוקס (Nitrox) צלילת נייטרוקס מאפשרת לצולל להפחית את הסכנה ללקות במחלת הדקומפרסיה על ידי הקטנת תכולת החנקן בתערובת גז הנשימה. אולם, כאשר תערובת הגז משתנה, גדלה תכולת החמצן בתערובת בהתאם. עליה זו, בתכולת החמצן בתערובת, חושפת את הצולל לסיכון של הרעלת חמצן, אשר בדרך כלל אינו נלקח בחשבון במהלך צלילה ספורטיבית. על מנת להתמודד עם סיכון זה, מחשב הצלילה עוקב אחרי זמן ורמת החשיפה לחמצן תוך שהוא מספק לצולל את האינפורמציה הדרושה להתאמת ושינוי תוכנית הצלילה על מנת לשמור את החשיפה לחמצן במסגרת מגבלות הבטיחות. מעבר להשפעות הפיזיולוגיות של אוויר מועשר בחמצן על הגוף ישנם גם שיקולים תפעוליים אשר יש להתייחס אליהם כאשר מטפלים בתערובות נשימה חלופיות. ריכוז גבוה של חמצן מגדיל את הסיכון לשריפה או פיצוץ. התייעץ עם יצרן הציוד שלך לגבי התאמתו לשימוש נייטרוקס.

11 צלילה חופשית צלילה חופשית, ובמיוחד צלילה חופשית המשולבת עם צלילות מיכלים ספורטיביות, עלולה לגרום לסיכונים אשר אינם ידועים וטרם נחקרו. כל צולל המעורב באופן כלשהו בצלילה בעצירת נשימה מצוי בסכנת עלפון מים רדודים, כלומר, אובדן הכרה פתאומי הנגרם כתוצאה ממחסור בחמצן. כל צלילה בעצירת נשימה תורמת להצטברות חנקן בדם וברקמות מהירות אחרות. מכיוון שהשהיה בעומק הנה קצרה, הצטברות זו אינה משמעותית בדרך כלל. אי לכך, אם המאמץ שהושקע בצלילה החופשית אינו גבוה, קיים סיכון קטן לצלילת מיכלים ספורטיבית בעקבות צלילה חופשית. אבל, ההשפעות במצב ההפוך ידועות עוד פחות ועלולות לעליה משמעותית בסיכון ללקות במחלת דקומפרסיה. מכאן, צלילה חופשית לאחר צלילת מיכלים אינה מומלצת. מומלץ להימנע מצלילה חופשית למשך לפחות שתי שעות ולא לעבור עומק של 5 מטר לאחר צלילת מיכלים ספורטיבית. כמו כן ממליצה חברת Suunto על אימון והדרכה בטכניקות ופיזיולוגיה של צלילה חופשית לפני כל ניסיון של צלילות בעצירת נשימה. אף מחשב צלילה יכול להוות תחליף ללימוד ואימון צלילה נאותים. אימון שאינו מלא או מספק עלול לגרום לצולל לבצע טעויות היכולות לגרום פציעות חמורות או מוות.

12 2. הכרת המכשיר 2.1. פונקציות ה- Mosquito הוא שעון מחשב מתוחכם המשמש כמכשיר מדידה רב שימושי לצלילה וכשעון ספורט, אשר לו מספר אופני פעולה שונים כמחשב צלילה וכמד זמן. ניתן לבחור את מודל הצלילה המבוקש בין אם צלילת אוויר רגיל,(AIR) צלילת אוויר מועשר בחמצן נייטרוקס (EAN) וצלילה חופשית.(FREE) תצורת האוויר הרגיל, האוויר המועשר והצלילה החופשית ניתנות לביטול על ידי המשתמש ובכך להפוך את המכשיר לשעון ספורט בים וביבשה כפתורי הפעלה לחיצים ה- Mosquito נשלט על ידי ארבעה כפתורים לחיצים כפי שניתן לראות בתרשים 2.1 למעלה. תרשים 2.1. הכפתורים הלחיצים של מחשב ה- Mosquito M (MODE) על מנת לעבור ממצב פעולה ראשי אחד למשנהו, יש ללחוץ על כפתור MODE על מנת לצאת ממצב משני אל מצב הפעולה הראשי שלו, יש ללחוץ על כפתור MODE על מנת להפעיל את תאורת המחשב, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור MODE במשך למעלה מ- 2 שניות, או למשך שניה אחת במצב צלילה על מנת לאשר ולשמור את השינויים במצב קביעת נתונים, יש ללחוץ על כפתור MODE S (SELECT) על מנת לבחור מצב משני מתוך מצב הפעולה הראשי שלו, יש ללחוץ על כפתור SELECT על מנת לבחור את המקטע הפעיל במצב קביעת נתונים, יש ללחוץ על כפתור SELECT על מנת לבחור את התצוגה במצב יומן צלילות, יש ללחוץ על כפתור SELECT על מנת לבחור את מצב תכנון הצלילה באחד ממצבי הפעולה שמעל פני המים על מנת לייצר סמן מיוחד בזיכרון פרופיל הצלילה במהלך צלילה ולהפעיל את הטיימר במצב מחוונים

13 על מנת להראות את התאריך, השניות או הזמן הכפול במצב תצוגת זמן, יש ללחוץ על אחד משני הכפתורים הללו. במצב קביעת נתונים o כדי להגדיל את הערך המבוקש יש ללחוץ על כפתור ה- "+" o כדי להקטין את הער המבוקש יש ללחוץ על כפתור ה- "-" כדי להפעיל את שעון העצר (פרק ) כדי לבחור את הצלילה המבוקשת במצב יומן צלילות o כדי לבחור את הצלילה הבאה יש ללחוץ על כפתור ה- "+" o כדי לבחור את הצלילה הקודמת יש ללחוץ על כפתור ה- "-" + / -

14 2.3. מגעים רטובים ה- Mosquito מופעל באופן אוטומטי בעת הכנסתו למים. פעולה זו אפשרית בזכות השימוש במגעים רטובים. מגעים אלו כוללים את קטבי ממשק המחשב האישי וארבעת הכפתורים הלחיצים (תרשים 2.2.). כאשר אחד מקטבי הממשק ואחד מהכפתורים הלחיצים מחוברים באמצעות מוליכות המים, מצב הצלילה מופעל באופן אוטומטי. לכלוך או זיהום בקטבי ממשק המחשב עלולים למנוע הפעלה אוטומטית זו. לכן, יש לשמור על המגעים הרטובים נקיים. ניתן לנקות את הקטבים על ידי שימוש במים מתוקים ומברשת רכה (למשל, מברשת שיניים). הערה: הצטברות של מים או לחות מסביב למגע הרטוב עלולים לגרום למגע, ולמחשב לפעול באופן אוטומטי. דבר זה יכול לקרות, למשל, בעת רחצת ידיים או הזעה. אם המגע הרטוב מופעל במצב תצוגת זמן, חיווי AC טקסטואלי יופיע על גבי התצוגה (תרשים 2.3), ויישאר כך עד אשר המגע הרטוב ייכבה או עד אשר ה- Mosquito ייכנס למצב צלילה באופן אוטומטי. בכדי לחסוך סוללות יש לדאוג לנטרול המגע הרטוב על ידי ניקויו ו/או ייבושו במטלית רכה. תרשים 2.2. המגע הרטוב וחיישן העומק תרשים 2.3. מגע רטוב פעיל מצוין על ידי חיווי טקסטואלי AC

15 2.4. מצב שעון תצוגת זמן ל- Mosquito תצוגת זמן כפולה, תאריכון, שעון עצר (טיימר) ושעון מעורר. התאריכון ושעון העצר מופעלים במצב שעון (תצוגת זמן). מצב שעון מצוין על ידי חיווי טקסטואלי של המילה TIME וחיווי גרפי בתצוגת מצבי הפעולה על גבי המחשב (תרשים 2.4). הזמן, הזמן הכפול, התאריך והשעון המעורר ניתנים להגדרה במצב קביעת הנתונים (פרק 4) תצוגת זמן תצוגת הזמן היא התצוגה הראשית של ה- Mosquito (תרשים 2.5). כאשר בוחרים במצב תצוגת הזמן מכל מצב פעולה אחר של המחשב, תצוגת הזמן מופעלת בתוך 2 שניות, אם לא נלחץ כל כפתור בזמן זה. במצבי פעולה אחרים (למעט מצב צלילה או שעון עצר), אם אף כפתור אינו נלחץ בתוך 5 דקות, המחשב מצפצף וחוזר למצב תצוגת הזמן באופן אוטומטי. במצב תצוגת הזמן ניתן לקרוא, על גבי השורה התחתונה של התצוגה, את התאריך (a), את השניות בזמן הנוכחי (b) או את הזמן הכפול (c). כדי לבחור את הקריאה הרצויה יש ללחוץ על מקשי ה- "+" וה- "-". בפעם הבאה בה ייכנס המחשב למצב תצוגת זמן, ה- Mosquito יזכור את האפשרות שנבחרה. במידה ושעון העצר פועל, החיווי הטקסטואלי TIMER יהבהב על גבי תצוגת המכשיר. ניתן להאיר את התצוגה על ידי לחיצה והחזקה של כפתור M במשך למעלה מ- 2 שניות. כדי לקבוע את הזמן והתאריך, יש לפנות לפרק 4.1 "הגדרת הזמן, התאריך ואזור הזמן הנוסף". תרשים 2.4. תצוגת הזמן מצוינת על ידי חיווי טקסטואלי של המילה TIME וחיווי גרפי בתצוגת מצבי הפעולה. תרשים 2.5. תצוגת הזמן תצוגת התאריך a) תצוגת השניות b) תצוגת הזמן הכפול (זמן נוסף) c) במהלך צלילה, תאריך וזמן הכניסה למים ותחילת הצלילה נרשמים בזיכרון יומן הצלילות. יש לזכור לבדוק לפני כל צלילה כי התאריך והשעה נכונים, במיוחד כאשר מגיעים לאזור זמן שונה.

16 שעון עצר וטיימר כדי להפעיל את שעון העצר, יש ללחוץ על כפתור S כאשר תצוגת הזמן מופיעה על גבי מסך מחשב הצלילה. החיווי הטקסטואלי TIMEr יופיע בתחתית התצוגה והחיווי הגרפי (TIME) יופיע בסרגל מצבי הפעולה מאשרים את הפעלת שעון העצר (תרשים.(2.6 שעון העצר של ה- Mosquito מאפשר מדידה של זמן חולף, זמן חלקי ותזמון שני אצנים. טווח המדידה של שעון העצר הוא 9 שעות, 59 דקות ו שניות (תרשים.(2.7 כאשר המדידה עוברת את הטווח משמיע המחשב צפצוף וחוזר למצב תצוגת הזמן באופן אוטומטי. על מנת להפעיל את אפשרויות מדידת הזמן החולף, הזמן החלקי וזמן שני רצים יש להשתמש בכפתורי ה- "+" וה- "-" לפי הטבלה הבאה: זמן חולף + הפעל + עצור + התחל מחדש + עצור - נקה זמן חלקי + הפעל - זמן חלקי - המשך + עצור - נקה זמן 2 אצנים תרשים 2.6. חיווי הפעלת שעון העצר מצויינת ע"י חיווי.TIMEr תרשים 2.7. תצוגת שעון העצר מראה שעות, דקות ושניות. + הפעל - זמן רץ ראשון + עצור - זמן רץ שני - נקה צלילה עם ה- Mosquito או העברת נתונים יגרמו להפסקת פעולת שעון העצר. אולם, ניתן להשתמש בשעון העצר בזמן צלילה אם מצבי הצלילה אוויר / אוויר מועשר וצלילה חופשית מבוטלים על ידי הצולל (פרק 3.2).

17 3. לצלול עם ה- Mosquito כדי להכיר את ולהתמצא בתפריט ופעולות המחשב, חברת Suunto ממליצה על שימוש במדריך המהיר המצורף למסמך זה, בנוסף למידע המסופק בפרקים הבאים. חלק זה של מדריך המשתמש כולל הוראות הפעלה למחשב הצלילה והסברים על תצוגת המכשיר ואופן קריאתה. אתם תגלו כי ה- Mosquito קל מאוד לשימוש והתצוגה שלו פשוטה וקלה להבנה. המידע המופיע על גבי תצוגת המחשב מותאם באופן ייחודי לכל מצב צלילה בו תבחרו. פרק 3.1. "לפני הצלילה" מכיל הוראות כלליות הנוגעות לכל מצבי הצלילה האפשריים. פרק 3.2. "צלילה ספורטיבית (צלילת מיכלים)" מכיל מידע הנוגע לשימוש במחשב במהלך צלילת מיכלים עם אוויר ואוויר מועשר. פרק 3.3 "צלילה חופשית" מכיל מידע הנוגע לשימוש במחשב במהלך צלילה חופשית לפני צלילה הפעלה ובדיקות מקדימות ה- Mosquito ניתן להפעלה ידנית על ידי לחיצה על כפתור M, או אוטומטית כמחשב צלילה (ברירת מחדל) או במצב צלילה חופשית, בהתאם לבחירת המשתמש, אם יהיה שקוע במים בעומק גדול יותר מ- 0.6 מטר. מצב הצלילה הנבחר מצוין על ידי חיווי טקסטואלי של EAN,AIR או FREE בצדה התחתון של תצוגת המחשב (תרשים 3.1). בשלב הבא, כל מקטעי התצוגה יופיעו, בד"כ בצורה של הספרה 8 וסימולים גרפיים. (תרשים 3.2). מספר שניות לאחר מכן, חיווי עוצמת סוללה יופיע ותאורת המחשב והזמזם יופעלו. (תרשים 3.3). בשלב האחרון של הפעלת המכשיר תראה התצוגה מצב הכן המותאם לסוג הצלילה הנבחר (תרשים 3.4). תרשים 3.1. מצב הצלילה הנבחר. תרשים 3.2. מצב הפעלה 1. כל מקטעי התצוגה מופיעים.

18 בשלב זה יש לבצע בדיקות מקדימות ולשים לב לפרטים הבאים: ה- Mosquito מופעל ומראה תצוגה מלאה. חיווי הסוללה החלשה אינו מוצג. המחשב מציג את היחידות הנכונות. המכשיר מציג טמפרטורה ועומק נכונים (0 מטר). הזמזם פועל ומצפצף. מסך התצוגה על פי צרכי המשתמש הצלילה הנבחר. הגובה וההתאמות האישיות נכונות (כולל אוויר ואוויר מועשר). במידה ונבחר מצב צלילה באוויר מועשר (EAN) יש לשים לב לפרטים הבאים: אחוז החמצן מעודכן כראוי ומתאים למדידת תערובת הנייטרוקס במיכל הצלילה. לחץ החמצן החלקי מעודכן כראוי. ה- Mosquito מוכן כעת לפעולה. הערה: מד זמן ההפסקה, בין צלילות, מעל פני המים אינו פעיל עד לאחר הצלילה הראשונה. לאחר הפעלת מצב הצלילה או בסיום צלילה, ה- Mosquito יראה באופן אוטומטי את תצוגת הזמן לאחר 5 דקות על מנת לחסוך סוללה, אם לא יילחץ אף כפתור במשך זמן זה. אולם, מחשב הצלילה ימשיך לתפקד עד אשר, על פי חישוביו, החנקן השיורי משתחרר לחלוטין. פעולה זו עלולה לקחת עד 100 שעות, כפי שמתואר בפרק 7.1. "עקרונות פעולה". חברת Suunto ממליצה, בכל מקרה, להפעיל את מצב הצלילה לפני כל צלילה בכדי לוודא את ההגדרות, מצב הסוללה והתראות אחרות אשר יש להתחשב בהם במהלך תכנון הצלילה. תרשים 3.3. מצב הפעלה 2. חיווי עוצמת סוללה. תרשים 3.4. מצב הפעלה 3. מצב פעולה מעל פני המים. נתוני העומק וזמן הצלילה מאופסים. על ידי לחיצה על כפתורי "+" ו- "-" ניתן לדפדף בין התצוגה הראשית לתצוגת עומק מקסימלי וזמן נוכחי.

19 תרשים 3.5. מצב הפעלה 4. צלילה חופשית ומחוונים. נתוני עומק וזמן הצלילה מאופסים. על ידי לחיצה על כפתורי "+" ו- "-" ניתן לדפדף בין התצוגה הראשית לתצוגת עומק מקסימלי וזמן נוכחי או מספר הצלילה.

20 חיווי עוצמת הסוללה והתראה על סוללה חלשה למחשב הצלילה ישנה תצוגה גרפית ייחודית לחיווי עוצמת הסוללה, המיועדת להעיר את תשומת לבך, במידת הצורך, לנחיצות החלפת הסוללה. חיווי עוצמת הסוללה ניתן תמיד לקריאה בעת הפעלת מצב הצלילה. תאורת המחשב תדלק למשך כל זמן הבדיקה. הטבלה והתרשים הבאים מציגים את רמות ההתראה השונות. תרשים 3.3 (a) (b) (c) (d) תצוגה + BAT 4 מקטעי תצוגה + BAT 3 מקטעי תצוגה פעולה מצב נורמלי, סוללה מלאה. מצב נורמלי, הסוללה נחלשת במקצת או טמפרטורה נמוכה. יש להחליף את הסוללה אם מתוכננות צלילות באזורים קרים יותר, או יציאה לחופשת צלילה. הסוללה חלשה ומומלץ להחליפה. סימול הסוללה מוצג והתאורה מבוטלת. חובה להחליף את הסוללה! המחשב עובר למצב תצוגת זמן. אין אפשרות להפעיל את מחשב הצלילה והפעולות הקשורות. + LOW + BAT 2 מקטעי תצוגה + חיווי סוללה חלשה ERR + BAT מקטע תצוגה אחד + חיווי סוללה חלשה טמפרטורה וחמצון פנימי של הסוללה עלולים להשפיע על עוצמתה. אם מחשב הצלילה מאוחסן למשך זמן רב, ייתכן וחיווי הסוללה החלשה יוצג על אף שעוצמת הסוללה מספקת. חיווי סוללה חלשה עלול להיות מוצג בזמן חשיפה לטמפרטורות נמוכות, למרות שעוצמת הסוללה מספיקה לפעילות במזג אוויר חם יותר. במקרים אלו יש לחזור על פעולות בדיקת הסוללה. בתום ביצוע בדיקת סוללה, חיווי הסוללה החלשה מוצג על ידי סימול סוללה, כפי שמופיע בתרשים 3.6. אם חיווי הסוללה החלשה מופיע גם בהפעלת המחשב מעל פני המים, או במידה והתצוגה חלשה מכדי לקוראה, ייתכן והסוללה חלשה מכדי להפעיל את מחשב הצלילה ומומלץ להחליפה. הערה: מסיבות בטיחותיות, תאורת המחשב מבוטלת ולא ניתן להפעילה כאשר מופיעה התראת סוללה חלשה ומוצג סימול הסוללה. תרשים 3.6. התראת סוללה חלשה. סימול הסוללה מופיע ומציין כי הסוללה חלשה וכי נדרשת החלפתה.

21 פונקציות והתראות המוגדרות על ידי המשתמש ה- Mosquito כולל מספר פונקציות ופעולות הניתנות להגדרה על ידי המשתמש, וכמו כן התראות הקשורות לעומק וזמן הצלילה אשר ניתן לקבוע אותן בהתאם להעדפות אישיות. למשל, במחשב ה- Mosquito קיים שדה תצוגה ייחודי הניתן לבחירה ולהגדרה על ידי המשתמש והמופיע בחלקה התחתון של תצוגת המכשיר. את שדה התצוגה הזה ניתן להגדיר במצב הפעלה מעל פני המים. אם השדה אינו פעיל, ניתן לבחור אותו במצב צלילה. התצוגה האישית תישאר פעילה עד אשר תצוגה אחרת תיבחר ותהיה מוצגת כברירת מחדל במצב הצלילה. על מנת לגשת ולקרוא את הנתונים האחרים הניתנים לתצוגה יש להשתמש בכפתורי ה- "+" וה- "-". לאחר 5 שניות חוזרת התצוגה למצב ברירת המחדל. באופן אוטומטי הגדרת התראת זמן את התראות הזמן (שעון המעורר) -,ALM ניתן לקבוע במצב הגדרות.(SET) לפרטים נוספים יש לקרוא את פרק הגדרת התראות צלילה את התראות הצלילה (התראת זמן צלילה והתראת עומק מרבי) - במצב הגדרות.(SET) לפרטים נוספים יש לקרוא את פרק 4.5. AL) DIVE ),ניתן לקבוע סמנים ה- Mosquito מאפשר לך להכניס סמנים מיוחדים לזיכרון פרופיל הצלילה במהלך הצלילה עצמה. סמנים אלו יופיעו כסימן מיוחד הקורא, לתשומת לב הצולל, במהלך הדפדוף בפרופיל הצלילה על גבי המחשב (תרשים 3.7). סמנים אלו יופיעו כהערות על גבי תצוגת פרופיל הצלילה בתוכנת Suunto Dive Manager למחשבים אישיים. על מנת להכניס סמן לפרופיל הצלילה במהלך הצלילה, יש ללחוץ על כפתור S. סימון הקריאה לתשומת לב הצולל יופיע על גבי תצוגת המחשב על מנת לאשר הכנסת הסמן. תרשים 3.7. הפעלת סמנים. סימול הקורא לתשומת לב צולל מופיע על גבי התצוגה במהלך צלילה לאחר לחיצה על כפתור S והכנסת סמן לזיכרון הצלילה.

22 3.2. צלילה ספורטיבית (צלילת מיכלים) צלילה עם אוויר תכנון צלילה [PLAN] בכל עת, כאשר פועל המחשב במצב צלילת אוויר / אוויר מועשר בחמצן מעל פני המים, ניתן להפעיל את מצב תכנון הצלילה, על ידי לחיצה על כפתור S. לאחר הצגת החיווי הטקסטואלי PLAN והגרפי על גבי סרגל התצוגה הימני (תרשים 3.8), התצוגה תראה את גבולות הצלילה ללא דקומפרסיה לעומק של 9 מטר. על ידי לחיצה על כפתור "+ ה" - Mosquito ייחשב ויראה את גבולות הצלילה ללא דקומפרסיה עבור עומק רב יותר בקפיצות של 3 מטר עד לעומק של 45 מטר או העומק המקסימלי המותר על פי נתוני ה-.EAN לחיצה על כפתור "-" תציג חישובים מתאימים לעומק רדוד יותר, בקפיצות של 3 מטר. תרשים 3.8. תכנון צלילה. מצב תכנון הצלילה מצוין על ידי הצגת הטקסט PLAN בתחתית המסך וחיווי גרפי על סרגל התצוגה. ניתן לצאת ממצב תכנון הצלילה על ידי לחיצה על כפתורים M או S. הערה: מצב תכנון הצלילה מתבטל ואינו נגיש למשתמש במצב שגיאה (אוויר / אוויר מועשר) (פרק ). צלילה בגבהים והגדרות אישיות שמרניות יקצרו את זמני התחתית המחושבים לצלילות ללא דקומפרסיה. מגבלות אלו בגבהים שונים ובהתחשב בהגדרות אישיות שונות מוצגים בטבלאות 7.1 ו תרשים 3.9. תכנון צלילה. מגבלת הזמן לצלילה ללא דקומפרסיה בעומק 30 מטר היא 18 דקות במצב.P0/A0 בתכנון הצלילה נלקחים בחשבון הנתונים הבאים מצלילות קודמות: החנקן השיורי המחושב. היסטורית הצלילות ב- 4 הימים האחרונים. חשיפה לחמצן (במצב EAN אוויר מועשר). זמני הצלילות ללא דקומפרסיה יהיו קצרים יותר עבור צלילות חוזרות מאשר בצלילה ראשונה.

23 הצגת מספור הצלילות במהלך תכנון צלילה צלילות ייחשבו כצלילות חוזרות בסדרה אם המחשב עדיין סופר לאחור את הזמן איסור הטיסה בתחילת הצלילה. זמני ההפסקות מעל פני המים חייבים להיות ארוכים יותר מ- 5 דקות על מנת שהצלילה הבאה תחשב צלילה חוזרת ולא חלק מאותה צלילה. במקרה זה, מספור הצלילה לא ישתנה וזמן הצלילה ימשיך להימדד מזמן סוף הצלילה הקודמת (פרק ) קביעת התצוגה במצב צלילת אוויר קביעת התצוגה באמצעות כפתור "-" לגבי הפינה השמאלית התחתונה של הצג: העומק המקסימלי או הטמפרטורה קביעת התצוגה באמצעות כפתור "+" לגבי הפינה הימנית התחתונה של הצג: זמן הצלילה או שעון (תצוגת זמן נוכחי) נתוני צלילה בסיסיים מחשב הצלילה יישאר במצב פעולה שמעל פני המים עד לעומק של 1.2 מטר. בעומקים גדולים מ- 1.2 מטר המחשב יעבור למצב צלילה באופן אוטומטי (תרשים 3.10). במהלך צלילה ללא דקומפרסיה, תוצג האינפורמציה הבאה (תרשים 3.11): העומק הנוכחי במטרים. התאמת גובה הצלילה בצידו הימני של מרכז התצוגה תוך שימוש בחיווי גרפי של הרים וגלים (טבלה 3.3.(A0/1/2 ההתאמות האישיות בצדו הימני והאמצעי של הצג תוך שימוש בסמל הצולל ו- "+" (טבלה 3.4.(P0/1/2 הזמן המקסימלי ללא דקומפרסיה במרכז התצוגה וחיווי טקסטואלי NO.DEC TIME זמן זה מחושב על בסיס 5 גורמים ומוסבר בפרק 7.1 "עקרונות פעולה". העומק המקסימלי במטרים לצלילה זו (מצוין על ידי (MAX או טמפרטורת הסביבה (מצוין על ידי C) בפינה השמאלית התחתונה. הזמן שחלף מתחילת הצלילה (מצוין על ידי (DIVE TIME או שעון (מצוין על ידי (TIME בפינה הימנית התחתונה. תרשים תחילת הצלילה. הזמן האפשרי לצלילה ללא דקומפרסיה גדול מ- 199 דקות. תרשים תצוגת מצב צלילה. העומק הנוכחי הוא 19.3 מטר, זמן ללא דקומפרסיה הוא 23 דקות במצב.A0/P1 העומק המקסימלי בצלילה זו היה 19.8 מטר וזמן הצלילה 16 דקות. התצוגה החלופית מראה את הטמפרטורה והשעה.

24 חניות בטיחות חניות בטיחות נחשבות על פי רוב ל"נוהג צלילה טוב" ומהוות חלק אינטגרלי של מרבית טבלאות הצלילה. בין הסיבות לביצוע חניות בטיחות ניתן למנות הפחתת הסיכון לפגיעת הפגיעה מדקומפרסיה תת קלינית, הפחתת כמות הבועיות בדם, שליטה על מהירות העלייה והתמצאות מרחבית לפני עליה אל פני המים. ה- Mosquito מציג שני סוגים של חניות בטיחות: חניית בטיחות מומלצת וחניית בטיחות חובה. חניות הבטיחות מצוינות על ידי: תווית,STOP כאשר הצולל מצוי בעומק של בין 3 ל- 6 מטר. זהו חיווי על ספירה לאחור של חניית בטיחות מומלצת, המופעלת לאחר שהצולל עבר עומק של 10 מטר במהלך הצלילה. תווית,STOP + CEILING כאשר הצולל מצוי בעומק של בין 3 ל- 6 מטר. זהו חיווי על חניית בטיחות חובה. תווית,STOP כאשר הצולל מצוי בעומק העולה על 6 מטר. זהו חיווי על כך שחניית בטיחות חובה נחוצה ומתוכננת חניית בטיחות מומלצת בכל צלילה מעבר ל- 10 מטר, המכשיר סופר 3 דקות לחניית בטיחות מומלצת, אותה יש לבצע בעומק שבין 3 ל- 6 מטר. חניה זו מוצגת על ידי תווית STOP וספירה לאחור של 3 דקות במרכז חלון התצוגה במקום זמן הצלילה ללא דקומפרסיה (תרשים 3.12). חניית הבטיחות המומלצת, כפי שמשתמע משמה, הנה המלצה אשר אינה טומנת בחובה פגיעה בהפסקות ובצלילות הבאות באם לא תבוצע. תרשים ספירה לאחור של 3 דקות במהלך חניית בטיחות מומלצת.

25 חניית בטיחות חובה כאשר קצב העלייה עולה על 12 מטר לדקה במשך זמן קצר, או 10 מטר לדקה באופן קבוע הצטברות הבועיות צפויה להיות יותר מהמותר במודל הדקומפרסיה בו עושה שימוש המחשב. המודל החישובי של Suunto ה, -,RGBM מגיב לסיכון זה על ידי הוספת חניית בטיחות חובה במהלך הצלילה. הזמן לחנייה זו משתנה ותלוי בחומרת ההפרזה בקצב העלייה. תווית STOP תופיע על גבי התצוגה, בנוסף לתווית CEILING המופיעה כאשר הצולל מגיע לעומק שבין 3 ל- 6 מטר. עומק התקרה לחניה והזמן המחושב לחניה יוצגו אף הם במרכז הצג. יש להמתין עד להיעלמות חיוויי חניית בטיחות החובה לפני המשך העלייה (תרשים 3.13). זמן חניית בטיחות החובה תמיד כולל 3 דקות זמן חנייה מומלצת. הזמן הכולל המחושב לעצירת בטיחות זו תלוי בחומרת הפרת קצב העלייה המומלץ. במידה ומופיע חיווי עצירת בטיחות חובה, אין לעלות לעומק רדוד מ- 3 מטר. עליה מעל לעומק תקרת חניית הבטיחות תגרום להצגת חץ המופנה כלפי מטה והשמעת צפצוף מתמשך (תרשים 3.14). יש לצלול מיידית לעומק תקרת חניית הבטיחות או מתחתיו. במידה וקיימת התחשבות בהנחיות המחשב והצלילה מתנהלת בהתאם לתיקונים אותם הוא מציע, לא תהינה השפעות כלשהן על חישובי הדקומפרסיה עבור הצלילות הבאות. במידה והצולל ממשיך להפר את ההנחיה על חניית בטיחות החובה, מודל חישוב הרקמות מושפע ומחשב הצלילה ייקצר את הזמן ללא דקומפרסיה עבור הצלילות הבאות. במקרה זה, מומלץ להאריך את ההפסקה מעל פני המים עד לצלילה הבאה. תרשים חניית בטיחות חובה. מומלץ לקיים עצירת בטיחות חובה מתחת לעומק התקרה. תרשים הפרת חניית בטיחות חובה. חץ מופנה כלפי מטה וצפצוף התראה מציינים את ההנחיה לצלול לעומק התקרה המוצג לצורך קיום החניה והשלמתה.

26 חיווי קצב עליה קצב העלייה מוצג בצורה גרפית בצדו השמאלי של צג המחשב כדלקמן: טבלה 3.2. חיווי קצב עליה חיווי קצב עליה ללא מקטעים מקטע אחד 2 מקטעים 3 מקטעים 4 מקטעים 4 מקטעים, מקטע,SLOW תצוגת עומק מהבהבת, תווית,STOP התראה קולית קצב העלייה המקביל מתחת ל- 4 מטר לדקה בין 4 ל- 6 מטר לדקה בין 6 ל- 8 מטר לדקה בין 8 ל- 10 מטר לדקה בין 10 ל- 12 מטר לדקה מעל 12 מטר לדקה או מעל 10 מטר לדקה באופן קבוע דוגמא בתרשים כאשר קצב העלייה עולה על קצב העלייה המקסימלי המותר, תווית האזהרה SLOW ותווית STOP מופיעות, בכדי לציין כי קצב העלייה המעשי עבר את קצב העלייה המקסימלי המותר באופן קבוע או משמעותי. בכל פעם שמופיעים תווית SLOW וסימן STOP (תרשים 3.15), יש להאט את קצב העלייה באופן מיידי. עם ההגעה לעומק שבין 3 ל- 6 מטר, חיוויי ה- STOP וה- CEILING יציינו דרישה לקיום חניית בטיחות חובה, אותה יש לבצע. יש לחכות עד להעלמות האזהרות (תרשים 3.13). עין לעלות מעל לעומק של 3 מטר כאשר סימני עצירת בטיחות החירום מופיעים על הצג. אזהרה אין לעבור את קצב העלייה המרבי! עליות מהירות מגבירות את הסיכון לפגיעה. יש להקפיד ולבצע תמיד את עצירות בטיחות המומלצת והחובה לאחר עלייה מהירה יותר מקצב העלייה המרבי המומלץ. אם חניית בטיחות החובה לא תושלם, מחשב הצלילה ייקח זאת בחשבון והזמנים המותרים לצלילות הבאות ייפגעו כתוצאה מכך. תרשים חיווי קצב עלייה. תווית SLOW מהבהבת ו- 4 מקטעים מופיעים בסרגל החיווי הגרפי בצירוף עם התראה קולית: קצב העלייה עולה על 10 מטר לדקה. זוהי אזהרה ודרישה להאט! תווית STOP משמעותה דרישה לחניית בטיחות חובה עם ההגעה לעומק של 6 מטר.

27 צלילות דקומפרסיה כאשר זמן צלילה ללא דקומפרסיה TIME NO DEC יורד ל- 0, הצלילה הופכת לצלילת דקומפרסיה, כלומר, מחייבת חניית דקומפרסיה אחת, או יותר בדרך אל פני המים. תצוגת NO DEC TIME על גבי צג המחשב תוחלף ב- CEILING ותווית ASC RATE בנוסף לסימול חץ הפונה כלפי מעלה (תרשים 3.17). במידה וצלילה חורגת מגבולות הצלילה הספורטיבית והופכת לצלילת דקומפרסיה, מחשב הצלילה יספק נתוני דקומפרסיה החיוניים לעליה והשלמת הצלילה. לאחר מכן, ימשיך המחשב לספק נתונים נגזרים מצלילה זו לגבי הפסקות וצלילות חוזרות. במקום לחייב את הצולל לבצע עצירות בטיחות בעומקים קבועים, מאפשר המחשב לבצע דקומפרסיה באופן הדרגתי וטבעי יותר באמצעות עלייה מדורגת בתחום הדקומפרסיה (דקומפרסיה מתמשכת). אזור תקרה טווח דקומפרסיה תקרה תרשים תקרה, אזור תקרה, רצפה וטווח דקומפרסיה רצפה זמן העלייה TIME) (ASC הוא הזמן המינימלי הנדרש להגיע אל פני המים בצלילת דקומפרסיה. זמן זה כולל: זמן הנדרש להגיע לתקרת החניה בקצב של 10 מטר לשניה + זמן השהיה בנקודת התקרה של החניה (הנקודה הרדודה ביותר לדקומפרסיה) + הזמן הנדרש (אם בכלל) לחניית בטיחות חובה + 3 דקות חניית בטיחות מומלצת + הזמן הנדרש להגיע אל פני המים לאחר שהחניה וההגעה לתקרה הושלמו. אזהרה זמן העלייה עלול לגדול אם: קצב העלייה קטן יותר מ- 10 מטר לדקה או חניית הדקומפרסיה מתבצעת עמוק יותר מהתקרה. גורמים אלו יגדילו את צריכת האוויר הנדרשת להגעה אל פני המים.

28 תקרה, אזור תקרה, רצפה וטווח דקומפרסיה במהלך חניית דקומפרסיה, חשוב ביותר להבין את משמעות טווחי הדקומפרסיה, התקרה והרצפה (תרשים 3.16): התקרה היא העומק הרדוד ביותר שבו ניתן לבצע חניית דקומפרסיה. בעומק זה או מתחתיו יש לבצע את כל העצירות. אזור התקרה הוא טווח העומקים האופטימלי לביצוע חניית דקומפרסיה. אזור זה מצוי בעומקים שבין עומק התקרה המינימלי ו- 1.8 מטר מתחתיו. הרצפה היא העומק הרב ביותר שבו זמן הדקומפרסיה לא יגדל. חניית הדקומפרסיה תתחיל כאשר הצולל עובר עומק זה במהלך העלייה. טווח הדקומפרסיה הוא העומק שבין התקרה והתחתית. בתוך טווח זה, מתנהלת החנייה. אולם, יש לזכור כי זמן הדקומפרסיה ילך ויגדל אם הצולל מצוי בעומק התחתית או קרוב אליו. עומקי התקרה והתחתית תלויים בפרופיל הצלילה. עומק התקרה יכול להיות רדוד למדי בתחילת ביצוע הדקומפרסיה, אולם הוא עלול להעמיק יותר, תוך הארכת זמן החניה והעלייה אם הדקומפרסיה מתבצעת קרוב לעומק הרצפה. באותו אופן, עומק התחתית והתקרה עלולים להפוך רדודים יותר במהלך החניה. בתנאי צלילה קשים, ייתכן והצולל יתקשה לשמור על עומק צלילה קבוע קרוב לפני הים. במקרה זה עדיף לשמור על עומק גדול יותר מעומק התקרה כדי להימנע מהשפעת הגלים על הצולל, שלא יעלה מעל עומק התקרה. חברת Suunto ממליצה על ביצוע חניית הדקומפרסיה בעומק גדול יותר מ- 4 מטר, אפילו אם ציון התקרה רדוד יותר. הערה: במהלך ביצוע חניה מתחת לעומק התקרה, תגדל צריכת האוויר של הצולל וזמן הדקומפרסיה מאשר בעומק התקרה עצמו. אזהרה לעולם אין לעלות מעל עומק התקרה! חל איסור חמור על צלילה מעל עומק התקרה במהלך חניית דקומפרסיה. על מנת להימנע ממצבים אלו, מומלץ לצוללים להישאר בעומק רדוד יותר מעומק התקרה. תצוגת צלילה מתחת לעומק הרצפה תרשים צלילת דקומפרסיה, מתחת לעומק הרצפה. החץ הפונה כלפי מעלה והחיווי ASC TIME מציינים כי על הצולל לעלות מייד לטווח הדקומפרסיה. זמן העלייה המינימלי (כולל עצירת בטיחות) הוא 7 דקות. עומק התקרה הוא 3 מטר. חיווי הטקסט המהבהב ASC TIME ותצוגה גרפית של חץ המופנה כלפי מעלה מציינים כי הצולל מצוי מתחת לעומק הרצפה (תרשים 3.17). יש להתחיל בביצוע העלייה מייד. עומק התקרה מוצג בצידה השמאלי והמרכזי של תצוגת המחשב וזמן העלייה המינימלי מוצג בצידה הימני והמרכזי. כמו כן משמיע המחשב צפצוף אזהרה.

29 תצוגת צלילה מעל לעומק הרצפה תרשים צלילת דקומפרסיה מעל לעומק הרצפה. חיווי ASC TIME פסק מלהבהב והחץ הפונה כלפי מעלה נעלם, מכאן שהצולל מצוי בטווח הדקומפרסיה. כאשר הצולל מצוי מעל עומק הרצפה, החיווי הטקסטואלי ASC TIME מפסיק להבהב ותצוגת החץ הפונה כלפי מעלה נעלמת (תרשים 3.18). הצולל מצוי כעת בחניית דקומפרסיה. החנייה איטית, לכן יש על הצולל לעלות (עד לעומק התקרה) כדי לקצר את זמן החנייה. תצוגת צלילה בעומק התקרה כאשר הצולל מגיע לעומק התקרה, יציג בפניו מחשב הצלילה שני חצים הפונים זה כלפי זה (סימול שעון חול, תרשים 3.19). אין לעלות ולצלול רדוד מעומק זה. תרשים צלילת דקומפרסיה, בעומק התקרה. שני חצים הפונים זה כלפי זה (שעון חול). הצולל מצוי כעת בעומק האופטימלי בטווח הדקומפרסיה. עומק 3.5 מטר וזמן עלייה מינימלי של 5 דקות. במהלך חניית הדקומפרסיה, סימול ASC TIME יספור לאחור את הזמן הנותר לחנייה. כאשר עומק התקרה משתנה והופך רדוד יותר, ניתן לעלות לעומק התקרה החדש. סיום הצלילה מותר רק לאחר שחיווי ASC TIME ו- CEILING ייעלמו, דבר כי הדקומפרסיה הסתיימה וכן כל חניות החובה. למרות זאת מומלץ לא לסיים את הצלילה עד שייעלם גם חיווי STOP המציין את סיום חניית הבטיחות המומלצת. תצוגת צלילה מעל עומק התקרה תרשים צלילת דקומפרסיה, מעל עומק התקרה. יש לשים לב לסימול החץ הפונה כלפי מטה, אזהרת Er בצדו השמאלי של מרכז התצוגה ולהתראה קולית. יש לצלול מיידית (בתוך 3 דקות) לעומק התקרה או מתחתיו. כאשר הצולל עולה מעל עומק התקרה במהלך חניית דקומפרסיה, יופיע סימול חץ הפונה כלפי מטה ויישמע צפצוף התראה מתמשך (תרשים 3.20). בנוסף, אזהרת Er טקסטואלית תזכיר לצולל שלרשותו עומדות 3 דקות לטפל במצב ולתקנו. יש להתחיל מיידית בצלילה מתחת לעומק התקרה. באם ההפרה של חניית הדקומפרסיה נמשכת, מחשב הצלילה ייכנס למצב שגיאה קבוע. במצב זה המחשב יוכל לשמש אך ורק כמד עומק וזמן. חל איסור מוחלט על צלילה במשך 48 שעות לפחות (ראה פרק ).

30 צלילות עם אוויר מועשר Nitrox) (EAN לפני הצלילה מחשב צלילה זה יכול להיות מכוון עבור צלילה עם תערובת אוויר רגילה (מצב צלילת אוויר) או עבור צלילה עם תערובת אוויר מועשר נייטרוקס (מצב.(EAN כדי להעביר את המחשב למצב נייטרוקס, יש לקבוע את אחוז החמצן הנכון והנמדד בתערובת האוויר אשר נדחסה למיכל הצלילה, על מנת לאפשר חישובי חנקן וחמצן מדויקים. מחשב הצלילה מתאים את המודלים החישוביים המתמטיים של החנקן והחמצן על פי אחוז החמצן בתערובת, המעודכן על ידי הצולל (תרשים 3.21). חישובים המתבססים על נייטרוקס מתאפיינים בזמני צלילה ללא דקומפרסיה ארוכים יותר ועומקים מקסימליים רדודים יותר. מעבר למצב צלילה EAN מתבצע על ידי פונקצית קביעת הצלילה - DIVE SET (פרק 4.3 קביעת מצבי צלילה). ברירת המחדל של כיווני הנייטרוקס במצב,EAN ברירת המחדל המוגדרת היא בהתאם לאוויר רגיל ) 2 21%). O נתון זה נשאר קבוע, עד אשר אחוז החמצן (% O) 2 יכוון לכל אחוז אחר בטווח שבין 22% לבין.50% אם צלילה מתחילה בתוך שעתיים מסיום הצלילה הקודמת, ה- Mosquito ישמור על הערך אשר נקבע על ידי הצולל עד אשר סדרת הצלילות תסתיים. אם המחשב אינו בשימוש, הנתון יישמר לשעתיים בערך, שלאחרן יחזור לערך ברירת המחדל של.21%O 2 תרשים תצוגת נייטרוקס. עומק מקסימלי המבוסס על 21% חמצן בתערובת הנשימה ולחץ חמצן חלקי ) 2 (PO של 1.4 הוא 54.1 מטר. ברירת המחדל של הלחץ החלקי המקסימלי של החמצן היא 1.4 באר, אולם היא ניתנת לשינוי וקביעה בין 1.2 ל- 1.6 באר.

31 קביעת התצוגה במצב צלילת אוויר מועשר כאשר מופעל המחשב במצב נייטרוקס,(EAN) אחוז החמצן בתערובת ולחץ החמצן החלקי מוצגים כברירת מחדל בחלקה התחתון של התצוגה. לחיצה על כפתור ה- "-" קובעת את צידה השמאלי התחתון של התצוגה (תרשים :(3.22 אחוז החמצן (ברירת מחדל) העומק המקסימלי או הטמפרטורה תרשים צלילה במצב נייטרוקס.(EAN) אחוז החמצן בתערובת מכוון ל- 32% ולחץ החמצן החלקי הוא 0.9. תצוגה חליפית מראה את זמן הצלילה, השעה, העומק המקסימלי והטמפרטורה. לחיצה על כפתור ה- "+" קובעת את צידה הימני התחתון של התצוגה (תרשים 3.22): לחץ החמצן החלקי המוגדר משך זמן הצלילה או תצוגת הזמן הנוכחי תצוגות חמצן אם המחשב כוון למצב צלילה עם אוויר מועשר (נייטרוקס,(EAN תצוגת הנייטרוקס, הכוללת את כל האינפורמציה הנוגעת לנתוני החמצן תופיע מייד. התצוגה תראה את הנתונים הבאים (תרשים 3.23): אחוז החמצן, מסומן על ידי O 2 % בפינה השמאלית התחתונה של התצוגה. לחץ החמצן החלקי, מסומן על ידי PO 2 בפינה הימנית התחתונה של התצוגה. העומק המקסימלי המותר המחושב על פי ערכי O 2 % ו-.PO 2 רמת החשיפה להרעלת חמצן ואחוז מגבלת החמצן (OLF) מוצגים על ידי גרף בצד ימין של התצוגה. תרשים תצוגת לחץ החמצן החלקי ואחוז מגבלת החמצן. כאשר מגבלת החמצן מגיעה ל- 80%, המקטע העליון של הגרף בצידה הימני של התצוגה יחל להבהב ותשמע התראה קולית. כאשר מגבלת החמצן מגיעה ל- 100%, כל המקטעים יהבהבו. כאשר ערך יחידות רעילות החמצן (OTU) יעלה על ערך מערכת העצבים המרכזית,(CNS) יהבהב המקטע התחתון.

32 במצב צלילה רמת החשיפה הנוכחית להרעלת חמצן תמיד מוצגת יחד עם גרף מקטעים של אחוז מגבלת החמצן (OLF) ואחוז החמצן מסומן על ידי O. 2 % לחץ החמצן הנוכחי מסומן על ידי PO 2 ומוצג אף הוא, אם נבחר על ידי הצולל (תרשים 3.22). במהלך צלילה, לחץ החמצן החלקי, המסומן על ידי,PO 2 תמיד מוצג, במקום התצוגה אשר נבחרה על ידי הצולל, אם הלחץ החלקי גדול יותר מ- 1.4 או הערך שנקבע. (תרשים 3.23) אחוז מגבלת החמצן (OLF) בנוסף למעקב אחרי רמת החשיפה לחנקן של הצולל, עוקב המחשב גם אחרי החשיפה לחמצן. אל חישובים אלו מתייחסים כפונקציות נפרדות לחלוטין. מחשב הצלילה מבצע חישובים נפרדים עבור הרעלת חמצן הפוגעת במערכת העצבים המרכזית (CNS) והרעלת חמצן הפוגעת בריאות Toxicity) (Pulmonary Oxygen - הנמדדת על ידי הוספת יחידות רעילות חמצן OUT).(Oxygen Toxicity Units שני הערכים הללו נמדדים כשברים כך שערך החשיפה האפשרי המקסימלי עבורם הוא 100%. גרף המקטעים המציג את אחוז מגבלת החמצן (OLF) מכיל 7 מקטעים, אשר כל אחד מהם מייצג 12.5% (מ- 1% עד 50%) או 15% (מ- 50% עד 80%). גרף אחוז מגבלת החמצן מציג את הערך הגבוה מבין השניים. כאשר יחידות רעילות החמצן (OTU) משתוות או עולות על ערכי חשיפת מערכת העצבים המרכזית,(CNS) בנוסף להצגת ערך החשיפה בצורה גרפית, מהבהב סגמנט התצוגה התחתון כדי לציין כי הנתון המוצג מתייחס ליחידות רעילות החמצן. חישובי הרעלת החמצן מתבססים על הגורמים והנתונים המפורטים בפרק 7.3. "חשיפה לחמצן".

33 מעל פני המים הפסקה לאחר צלילת אוויר / נייטרוקס במהלך צלילה, עליה לכל עומק הרדוד מ- 1.2 מטר תגרום לתצוגת הצלילה DIVING להשתנות לתצוגה החלופית מעל פני המים,SURFACE המראה לצולל את המידע הבא (תרשים ו ): העומק המקסימלי של רוב הצלילות האחרונות במטרים העומק הנוכחי במטרים זמן ההפסקה (בשעות ודקות, מופרדות ב- ":") הנוכחית מעל פני המים זמן פריקת חנקן / איסור טיסה בשעות ודקות לצד סימול מטוס במרכז חלון התצוגה סימול איסור טיסה בצורת מטוס קביעות התאמת הגבהים קביעות ההתאמה האישית סימול אזהרת צולל המציין דרישה להארכת זמן ההפסקה מעל פני המים חיווי STOP למשך 5 דקות במידה ובוצעה הפרה של חניית בטיחות חובה חיווי ASC TIME במידה ובוצעה הפרה של צלילה מעל תקרת דקומפרסיה (מצב שגיאה - Error ( (תרשים (.3.26 או, בחלקה התחתון של התצוגה, בהתאם לבחירת הצולל ומצב פעולת המחשב: משך זמן הצלילה של הצלילה האחרונה בדקות, מסומן על ידי DIVE TIME הזמן הנוכחי, מסומן על ידי TIME לחץ החמצן החלקי, מסומן על ידי PO 2 (במידה וכוון המחשב למצב נייטרוקס) העומק המקסימלי, מסומן על ידי תרשים תצוגה מעל פני המים. המחשב מסמן MAX עליה לאחר 18 דקות צלילה בעומק מקסימלי של 20 הטמפרטורה הנוכחית, מסומנת ב- מטר. העומק הנוכחי 0 וזמן ההפסקה הנוכחית 0. C o (במידה והיחידות כוונו לצלזיוס) סימול מטוס מציין איסור טיסה וזימון אזהרת צולל אחוז החמצן, מסומן על ידי O2% דורש הארכת ההפסקה הנוכחית בגלל עודף בועיות שקטות bubbles).(micro (במידה וכוון המחשב למצב נייטרוקס) אם המחשב מצוי במצב נייטרוקס (מצב,(EAN רמת החשיפה הנוכחית להרעלת חמצן תוצג ביחד עם אחוז מגבלת החמצן כגרף בצידה הימני של התצוגה. תרשים תצוגה מעל פני המים. תצוגה חליפית המראה את הזמן ללא טיסה.

34 סימול אזהרת צולל Symbol) (Diver Attention חיווי אזהרת צולל מהווה למעשה הצעה להמשכת ההפסקה מעל פני המים, טרם הצלילה הבאה. ישנם פרופילי צלילה, במיוחד צלילות מרובות באותו יום עם זמני הפסקה קצרים, אשר עלולים, באופן מצטבר להביא להגדלת הסיכון ללקות במחלת הדקומפרסיה.(DCI) כאשר מזהה מחשב הצלילה מצב מעין זה, בנוסף לשינוי והתאמת האלגוריתם האחראי לחישובי דקומפרסיה, מוצג חיווי סימול אזהרת צולל. תרשים תצוגת מצב מחשב מעל פני המים לאחר הפרה במהלך צלילת דקומפרסיה. החיווי הטקסטואלי ASC TIME מראה על הפרת צלילה מתחת לתקרה למשך יותר מ- 3 דקות. התצוגה המתחלפת מראה איסור צלילה של 48 שעות לפחות מספור צלילות צלילות חוזרות נחשבות לחלק מאותה קבוצת צלילה חוזרת באם התבצעו בטרם סיים המחשב למנות לאחור את זמן איסור הטיסה. בתוך כל סדרה שכזו, כל צלילה מקבלת מספר ייחודי ורציף לה. הצלילה הראשונה בסדרה תמוספר כ-,DIVE 1 השניה כ-,DIVE 2 השלישית כ- DIVE 3 וכן הלאה. במידה ומתחילה צלילה חדשה בתוך 5 דקות מתום הצלילה הקודמת, שתי הצלילות נחשבות לאותה צלילה, וכך גם יתייחס אליהן המחשב. התצוגה תחזור לתצוגת מצב צלילה, מספור הצלילה לא ישתנה וזמן הצלילה ימשיך ויימדד מזמן הצלילה הקודמת. לאחר הפסקה של 5 דקות מעל פני המים, צלילות המשך נחשבות, על פי הגדרה, כצלילות חוזרות ומספורן יקודם למספר המונה הייחודי הבא באם תתקיימנה טיסה לאחר צלילה הזמן האסור לטיסה לאחר צלילה מופיע במרכז התצוגה לצד סימול המטוס. יש להימנע מטיסה או מטיול לאזור גבוה יותר בכל עת בה מונה המחשב לאחור את הזמן האסור לטיסה. הזמן האסור לטיסה תמיד יהיה לפחות 12 שעות או שווה ערך לזמן פריקת הרקמות (אם ארוך יותר מ- 12 שעות). במצב של שגיאה קבועה או מצב של צלילה חופשית / צלילת מחוונים, הזמן האסור לטיסה יהיה 48 שעות.

35 ארגון Divers Alert Network DAN ממליץ על הכללים הבאים בנוגע לזמן איסור טיסה: זמן הפסקה של לפחות 12 שעות נדרש על מנת שצולל נקי מתסמינים במהלך טיפוס מטוס נוסעים מסחרי לגובה של עד 2,400 מטר. צוללים המתכננים לבצע צלילות יומיות חוזרות במהלך מספר ימים, או צוללים המתכננים צלילות דקומפרסיה צריכים לנקוט בזהירות יתרה ולהמתין מעבר ל- 12 השעות המומלצות. בנוסף על כך, האגודה לרפואה תת מימית ולחץ גבוה (UHMS) Undersea and Hyperbaric Medical Society ממליצה לצוללים המשתמשים באוויר רגיל דחוס ואינם מראים סימני מחלת דקומפרסיה, להמתין 24 שעות לאחר צלילתם האחרונה לפני טיסה במטוס מדוחס בגובה של עד 2,400 מטר. שני היוצאים מן הכלל במקרה זה הם: o אם צולל שהה מתחת למים עד שעתיים במהלך 48 שעות, ניתן להסתפק בהמתנה של 12 שעות לפני טיסה. o בעקבות כל צלילה המצריכה חניית דקומפרסיה, יש להימנע מטיסה למשך 24 שעות לפחות, ואם ניתן, למשך 48. חברת Suunto ממליצה על הימנעות מטיסה עד אשר מולאו הנחיות UHMS,DAN ומחשב הצלילה במלואן צלילות בגבהים והתאמה אישית את מחשב הצלילה ניתן להתאים הן לצלילה בגבהים והן לערכים שמרניים במודל חישוב החנקן התאמת נתוני גובה במסגרת תכנות המחשב לגובה הנכון בו עומדת להתבצע צלילה, יש לבחור את מצב והגדרת הגובה הנכון בהתאם לטבלה 3.3. מחשב הצלילה יתאים את מודל החישוב המתמטי שלו בהתאם לערך שנבחר וימליץ ויציג זמני צלילה ללא דקומפרסיה קצרים יותר ככל שגובה הצלילה עולה (פרק 7.1., טבלה 7.1. ו- 7.2.). טווח הגובה לצלילה מטר 1, מטר 3,000 1,500 מטר טבלה 3.3. טווחי התאמת גבהים הגדרת תחום הגובה A0 A1 A2 חיווי על גבי התצוגה הבחירה בתחום הגובה תצוין על ידי סמל ההרים (הר אחד = A1,A0, או 2 הרים = A2). כמו כן, הגובה המרבי מוצג אף הוא בהתאם לכל קבוצה וקבוצה (טבלה 3.3.). פרק 4.6. מראה את אופן כיוון והתאמת נתוני הגובה. טיול או נסיעה לאזור גבוה יותר עלולים לגרום שינוי זמני בשיווי המשקל של החנקן המתמוסס בגוף. מומלץ להתאקלם ולתת לגוף להתרגל לגובה החדש באמצעות המתנה של לפחות 3 שעות לפני ביצוע צלילה.

36 התאמת נתונים אישיים ישנם מספר גורמים אישיים העלולים לתרום לפגיעה ממחלת הדקומפרסיה, אשר הצולל יכול לזהות אותם מראש ולהזינם למודל הדקומפרסיה של ה-.Mosquito גורמים התורמים לרגישות מוגברת למחלה זו משתנים מצולל לצולל ומיום ליום אצל אותו צולל. התאמת הנתונים האישיים, בת 3 הצעדים, מיועדת לצורך חישוב וביצוע צלילות שמרניות יותר, במידת הצורך. הגורמים האישיים הנוטים להגדיל את הסיכוי ללקות במחלת הדקומפרסיה כוללים, אך לא מוגבלים ובאופן בלעדי: חשיפה לקור טמפרטורת מים מתחת ל- 20 מעלות צלזיוס. צולל בעל כושר גופני מתחת לממוצע עייפות ותשישות התייבשות היסטוריה של מחלת דקומפרסיה לחץ משקל עודף התאמת הנתונים האישיים מצוינת על ידי סימול צולל וסימן "+" ) צולל = P0, צולל ו- "+" = P1, צולל ו- "++" = P2). פרק 4.6. מראה את אופן התאמת הנתונים האישיים. מאפיין זה נועד להפוך את מחשב הצלילה לשמרני יותר, בהתאם להעדפת הצולל ועל פי בחירתו כפי שמצוין בטבלה 3.4. בתנאים אידיאליים, יש להשתמש בהתאמה P0. אם התנאים קשים יותר, או מתקיימים חלק מהגורמים המופיעים לעיל ועלולים להגביר את הסיכון ללקות במחלת הדקומפרסיה, יש להשתמש בהתאמה P1, או אפילו ב- P2. כתוצאה מכך, מחשב הצלילה יתאים את המודל המתמטי שלו לפי ההתאמה האישית ויאפשר זמני צלילה ללא דקומפרסיה קצרים יותר (פרק 7.1., טבלה 7.2. ו- 7.2.). התאמה אישית P0 חיווי על גבי התצוגה תנאים תנאים אידיאליים הטבלה הרצויה ברירת מחדל מספר גורמים או תנאים מסוימים, כפי שצוין לעיל. יותר גורמים או תנאים מסוימים, כפי שצוין לעיל. שמרני יותר באופן מחמיר. P1 P2

37 תנאי שגיאה למחשב הצלילה חיווי אזהרה, אשר מתריעים בפני הצולל על מנת שיפעל בהתאם לסיטואציות מסוימות, העלולות להגדיל באופן משמעותי את הסיכון ללקות בדקומפרסיה. ללא תגובה הולמת לאזהרות, מחשב הצלילה ייכנס למצב שגיאה Mode Error המציין כי הסיכון לפגיעת דקומפרסיה עלה במידה רבה. צלילות המתבצעות בתבונה, מפחיתות כמעט באופן מלא את האפשרות כי המכשיר ייכנס למצב שגיאה. דקומפרסיה שלא בוצעה מצב השגיאה נובע מדקומפרסיה שלא בוצעה, כלומר כאשר הצולל נמצא מעל לעומק התקרה מעבר לשלוש דקות. במהלך שלוש דקות אלו אזהרת ה- Er מופיעה על גבי התצוגה וכמו כן מושמע צפצוף אזהרה. לאחר מכן, מחשב הצלילה ייכנס למצב שגיאה תמידי. המכשיר ימשיך לתפקד באופן רגיל אם תתבצע ירידה מתחת לעומק התקרה במהלך שלוש דקות אלו. לאחר כניסה למצב שגיאה תמידי רק חיווי ה- Er מופיע במרכז התצוגה. המחשב לא יראה זמני עליה ועצירה. אולם שאר התצוגה תתפקד כמקודם, על מנת לספק מידע עבור העליה. במצב זה יש לעלות לעומק של 3 עד 6 מטר ולהשאר בעומק זה עד שמגבלת אספקת האוויר תחייב עליה אל פני השטח. מצב השגיאה יישאר פעיל למשך 48 שעות, אשר במהלכן חל איסור על צלילה. כאשר ה- Mosquito מצוי במצב זה, חיווי ASC TIME יופיע במרכז בתצוגה ומצב תכנון הצלילה לא יהיה פעיל.

38 3.3. צלילה חופשית לפני צלילה במצב חופשי כאשר מחשב הצלילה מועבר למצב צלילה חופשית הוא יכול לשמש כמכשיר לצלילה חופשית או שנירקול. במצב צלילה חופשית ה- Mosquito מציג מידע אודות העומק, הזמן ופרופיל הצלילה בקצב דגימה מדויק של שתי שניות עבור זכרון פרופיל הצלילה. קביעת מצב צלילה חופשית מתבצעת על ידי השימוש בפונקצית SET DIVE (פרק 4.3 קביעת מצבי צלילה). במידה ומחשב הצלילה מועבר למצב צלילה חופשית / צלילת מחוונים יופיע החיווי הטקסטואלי FREE לאחר ההפעלה (תרשים.(.3.27 תרשים מצב צלילה חופשית קביעת התצוגה לצלילה חופשית נמידע המוצג במצב צלילה חופשית ניתן להקבע עוד בטרם הצלילה. קביעת התצוגה על ידי כפתור ה- "-" מאפשרת להציג בפינה השמאלית התחתונה של התצוגה (תרשים 3.28.) את העומק המקסימלי או את הטמפרטורה קביעת התצוגה על ידי כפתור ה- "+" מאפשרת להציג בפינה הימנית התחתונה של התצוגה (תרשים 3.29.) את זמן הצלילה, את הזמן הנוכחי או את מספר הצלילה תרשים תצוגה מעל פני המים / תצוגה חליפית.

39 בזמן צלילה חופשית במצב צלילה חופשית תמיד מוצג העומק הנוכחי. העומק המקסימלי והטמפרטורה או משך הצלילה, זמן נוכחי ומספר צלילה מופיעים בתצוגות חלופיות. תרשים צלילה חופשית. צלילה ראשונה לעומק 6.1 מטר למשך דקה ו- 3 שניות. בנוסף לתצוגת זמן הצלילה בפינה הימנית התחתונה של התצוגה, זמן הצלילה החופשית בדקות ושניות מוצג במרכז התצוגה (תרשים 3.29.). באמצעות לחיצה על כפתור "S" ניתן לקבוע סמן בזכרון פרופיל הצלילה היסטוריה של יום צלילות חופשיות בכל זמן בו מצוי המחשב במצב של צלילות חופשיות מעל פני השטח, ניתן בקלות להכנס למצב הסטורית יום צלילות חופשיות על ידי לחיצה על כפתור "S". לאחר שיופיע הטקסט DAY HIS וחיווי המצב (תרשים 3.30.), תראה התצוגה (תרשים 3.31.) את: המספר הכולל של צלילות חופשיות, הזמן הארוך ביותר שנמשכה צלילה חופשית בדקות ושניות ו... העומק המירבי שהושג בצלילה חופשית באותו יום. תרשים הסטורית יום צלילות חופשיות. מצב DAY HIS ניתן לביטול על ידי לחיצה על כפתור "M" או "S". תרשים תצוגת הסטוריה יומית.

40 3.3.5 צלילה מעבר למגבלת זמן הצלילה החופשית בכדי למנוע את האפשרות של שימוש בטעות במצב הצלילה החופשית במהלך צלילה ספורטיבית עם מיכלים, מוגבל זמן הצלילה החופשית לחמש דקות. עם זמן הצלילה עובר חמש דקות אלו, הצולל מוזהר על ידי התראה קולית, הפעלת התאורה, חיווי חץ המופנה כלפי מעלה וטקסט Er מהבהב. לאחר 6 דקות במצב הצלילה החופשית, ה- Moshquito ינעל ייכנס למצב שגיאה וחיווי השגיאה Er יוצג באופן קבוע (תרשים 3.32). הערה: מצב הצלילה החופשית מוגבל ל 5+1 דקות. במידה והצלילה עוברת מגבלת זמן זו, המחשב נכנס למצב שגיאה. במצב שגיאה זה, לא ניתן להשתמש ב- Moshquito כמחשב צלילה למשך 48 שעות. תרשים תצוגה מעבר למגבלת 5 דקות הצלילה החופשית. חיווי Er מהבהב וחץ הפונה כלפי מעלה מופיעים הפסקה לאחר צלילה חופשית עליה לעומק שמעל 1.2 מטר יגרום לשינוי בתצוגה מחיווי DIVING ל- SURFACE והצגת הנתונים הבאים (תרשימים ו- :(.3.35 העומק מקסימלי של הצלילות האחרונות במטרים העומק הנוכחי במטרים הזמן שמעל פני המים בדקות ושניות (מופרדות על ידי נקודותיים), המציין את זמן ההפסקה הנוכחי בין צלילות. לאחר שעה, זמן ההפסקה יוצג בשעות ודקות (מופרדות על ידי נקודותיים). הערה: מספור צלילות במצב הצלילה החופשית / צלילת מחוונים שונה מזה שבמצב צלילת אוויר / אוויר מועשר. מספר זה מבוסס על צלילות חוזרות אשר נעשו באותו יום. מספור הצלילות מאופס בחצות. תרשים תצוגת מחשב מעל פני המים לאחר צלילה לופשית. החלון המרכזי מראה את זמן ההפסקה שמעל פני השטח.

41 3.4. התראות ויזואליות וקוליות מחשב הצלילה מאפשר התראות ויזואליות וקוליות על מנת לציין את התקרבות הצולל למגבלות חשובות או לאשר התרעות קבועות ומוגדרות. צפצוף יחיד קצר מופעל כאשר: מחשב הצלילה חוזר באופן אוטומטי למצב תצוגת זמן. שלושה צפצופים בודדים במרווח של 2 שניות ותאורה דולקת למשך 5 שניות מופעלים כאשר: צלילה ללא דקומפרסיה הופכת לצלילת דקומפרסיה. חיווי גרפי של חץ המופנה כלפי מעלה ואזהרת עליה מהבהבת ASC RATE יופיעו על גבי התצוגה (תרשים 3.17.). צפצופים מתמשכים ותאורה דולקת מופעלים כאשר: קצב עליית הצולל עלה על קצב העליה המקסימלי, 10 מטר לדקה. החיוויים STOP ו- SLOW יופיעו על גבי התצוגה (תרשים 3.15.). הצולל עלה מעל תקרת חניית הבטיחות ההכרחית. חיווי גרפי של חץ המופנה כלפי מטה יופיע על גבי התצוגה (תרשים 3.14.). הצולל עלה מעל תקרת הדקומפרסיה. חיווי גרפי של חץ המופנה כלפי מטה וחיווי טקסטואלי Er יופיעו על גבי התצוגה. יש לרדת מיידית אל או מתחת לעומק התקרה. במידה ולא תתבצע יירידה מתחת לעומק זה המחשב ייכנס למצב שגיאה תמידי בתוך שלוש דקות ויופיע החיווי Er (תרשים 3.20.). מגבלת זמן 5 הדקות לצלילה חופשית מופרת. חיווי שגיאה Er וחץ גרפי המופנה כלפי מטה יופיעו על גבי התצוגה. לאחר 5+1 דקות ה- Mosquito ייכנס למצב שגיאה קבוע (תרשים 3.22). ניתן לכוון ולקבוע התראות שונות לפני הצלילה. ההתראות מוגדרות המשתמש יכולות להגדיר עומק מקסימלי, זמן צלילה וזמן יומי. ההתראות תופעלנה כאשר: הצולל ירד מתחת ל- או הגיע אל עומק המקסימלי אשר נקבע מראש. סדרת צפצופים למשך 24 שניות או עד שכפתור כלשהו נלחץ. תצוגת העומק המקסימלי מהבהבת כל עוד הצולל נמצא מתחת לעומק המוגדר. זמן הצלילה המוגדר מראש הסתיים. סדרת צפצופים למשך 24 שניות או עד שכפתור כלשהו נלחץ. זמן הצלילה מהבהב למשך דקה אחת אם אף כפתור אינו נלחץ. הגיע הזמן המוגדר בשעון המעורר. השעה הנוכחית מוצגת. סדרת צפצופים למשך 24 שניות או עד שכפתור כלשהו נלחץ. השעה הנוכחית מהבהבת למשך דקה אחת אם אף כפתור אינו נלחץ.

42 התראות הקשורות לחמצן במצב צלילה עם אוויר מועשר שלושה צפצופים כפולים ותאורה דולקת מופעלים כאשר: חיווי גרף ה- OLF מגיע ל- 80 אחוזים. המקטעים החורגים מגבול 80 האחוזים מתחילים להבהב (תרשים 3.23.). חיווי גרף ה- OLF מגיע ל- 100 אחוזים. כל המקטעים בגרף זה מתחילים להבהב. הבהוב מקטעי גרף ה- OLF ייפסק כאשר רמת אחוז מגבלת החמצן תפסיק לעלות. בנקודה זו, ערך ה- PO 2 נמוך יותר מ- 0.5 באר. צפצופים מתמשכים לאורך 3 דקות ותאורה דולקת מופעלים כאשר: לחץ החמצן החלקי מגיע לזה המוגדר ונקבע מראש. תצוגת העומק המקסימלי מוחלפת בערך המהבהב של לחץ החמצן החלקי הנוכחי. במצב זה יש לעלות מיידית אל מעל למגבלת העומק הנובעת מהגדרות ה- PO 2 (תרשים 3.23.). אזהרה כאשר מופיע חיווי על כך שאחוז מגבלת החמצן הגיע למקסימום, יש להתחיל מייד בעליה עד שחיווי האזהרה מפסיק להבהב! חוסר יכולת לנקוט בפעולה מיידית, על מנת להפחית את החשיפה לחמצן לאחר מתן האזהרה, עלול להביא להגדלה משמעותית של הסיכון ללקות בהרעלת חמצן ולגרום ל פגיעה או מוות.

43 .4 הגדרות [SET] במצב הגדרות ניתן לקבוע ולעדכן את השעה, תאריך, הזמן הכפול, בחירה בין צלילת מכשירים לבין צלילה חופשית, התראות זמן צלילה ועומק מקסימלי, נתונים אישיים, התאמת גבהים ובחירת יחידות מדידה ותצוגה (תרשים 4.1). על מנת להכנס למצב הגדרות מכל מצב אחר יש ללחוץ על כפתור "M". החיווי הטקסטואלי SET יופיע בחלקה התחתון של התצוגה וחיווי המצב הגרפי יראה את מצב ההגדרות על ידי הדלקת המקטע המתאים. תרשים 4.1. מצב ההגדרות מצויין על ידי חיווי SET טקסטואלי ו- MODE גרפי הגדרת הזמן, התאריך ואזור הזמן הנוסף [TIME] על מנת לקבוע את הזמן והתאריך: במצב הגדרות, יש ללחוץ על כפתור "S" כדי לבחור את מצב קביעת הזמן הנוכחי (תרשים 4.2.). יש להמתין 2 שניות עד שמצב קביעת הזמן מופעל באופן אוטומטי. חיווי TIME יופיע בפינתה התחתונה השמאלית של התצוגה וספרות השניות יתחילו להבהב (תרשים.(.4.3 לחיצה על מקש "S" משנה את הבחירה באופן הבא: שניות שעות דקות פורמט תצוגה 12/24 שנה חודש יום שעות זמן כפול דקות זמן כפול לאחר שנבחרה תצוגת השניות והספרות מהבהבות, יש ללחוץ על כפתור "-" כדי לאפס את השניות ל- "00" או כפתור "+" כדי להגדיל את הערך המוצג. כאשר כל ערך אחר (מלבד שניות) נבחר (מהבהב), יש ללחוץ על כפתור "+" כדי להעלות את הערך או על כפתור "-" כדי להורידו. לחיצה רצופה על אחד הכפתורים הללו תגרום לשינוי רציף בערכים. לאחר שערכי הזמן והתאריך נקבעו, יש ללחוץ על כפתור "M" כדי לשמור את הנתונים ולחזור למצב הגדרות.[SET] תרשים 4.2. מצב כיוון שעון. תרשים 4.3. מצב כיוון השעה פעיל וספרות השניות מהבהבות. עמוד I

44 הערה: שם היום בשבוע מחושב באופן אוטומטי על סמך התאריך אשר הוגדר. התאריך יכול להקבע בטווחים שבין הראשון לינואר 1990 לבין ה- 31 לדצמבר תרשים 4.4. עדכון השנה, החודש והיום. עמוד.II עדכון הזמן הכפול. עמוד.III אם הנתונים הנבחרים לעדכון מהבהבים ואף כפתור אינו נלחץ במשך 10 דקות, ההבהוב יפסיק וה- Mosquito יחזור אוטומטית למצב שעון תצוגת שעה. התצוגה מוארת על ידי החזקת כפתור "M" למשך יותר מ- 2 שניות. הערה:

45 4.2. הגדרת התראות (שעון מעורר) יומיות [ALM] ב- Mosquito ניתן לכוון שעון מעורר יומי אחד. כאשר השעון המעורר מופעל, סימול הפעמון - מהבהב למשך דקה וצפצוף ההתראה נשמע למשך 24 שניות. השעון המעורר מופעל בכל יום בשעה שהוגדרה. לחיצה על כל כפתור מפסיקה את הצפצוף, לאחר שהשעון המעורר הופעל. תרשים 4.5. כיוון שעון מעורר יומי. כדי לקבוע את השעון המעורר היומי: 1. במצב הגדרות, יש ללחוץ על כפתור "S" פעמיים כדי לבחור את עדכון השעון המעורר (תרשים 4.5). 2. יש להמתין 2 שניות עד שמצב קביעת המעורר יופעל אוטומטית. חיווי הזמן הטקסטואלי מופיע על גבי התצוגה וכן מצב השעון המעורר [On/Off] מהבהב (תרשים 4.6). 3. יש ללחוץ על כפתור "S" כדי לשנות את הבחירה באופן הבא: מצב On/Off שעות דקות 4. כאשר מצב השעון [On/Off] נבחר (מהבהב) יש ללחוץ על "+" או "-" כדי לשנות את הערך. חיווי הפעמון הגרפי - בפינה הימנית התחתונה של התצוגה מציין שעון מעורר מופעל. 5. ניתן להמשיך ולעדכן את שאר פרטי השעון המעורר. כאשר כל ערך מספרי (מלבד מצב השעון המעורר) נבחר (מהבהב), יש ללחוץ על כפתור "+" כדי להעלות את הערך או על כפתור "-" כדי להוריד אותו. לחיצה רציפה על אחד הכפתורים הללו תגרום לשינוי רציף בערכים. מאפיין 12/24 שעות של השעון המעורר תואם את המאפיין שהוגדר עבור פונקציות תצוגת הזמן (פרק 4.1.). כאשר בוחרים במאפיין 12 שעות יש לשים לב להגדיר את הזמן במדויק כבוקר (AM) או אחה"צ.(PM) 6. לאחר שהגדרות השעון המעורר נשלמו, יש ללחוץ על כפתור "M" כדי לשמור את הנתונים ולחזור למצב הגדרות.[SET] תרשים 4.6. מצב כיוון שעון מעורר מופעל.

46 4.3. הגדרת מצבי צלילה [DIVE] במצב הגדרות זה, ניתן לבחור את סוג הצלילה המועדף (צלילת אוויר, צלילת נייטרוקס או צלילה חופשית) או לבטל את מצבי הצלילה לחלוטין.(OFF) אם מצבי הצלילה מבוטלים, כל פונקציות מחשב הצלילה אינן פעילות וכך ה- Mosquito הופך להיות שעון ספורט עמיד במים. הערה: אם מצב הצלילה מבוטל (מוגדר כ- תרשים 4.7. קביעת והגדרת מצבי צלילה.,(OFF המכשיר לא יפעיל את מצב הצלילה הנבחר (אוויר, נייטרוקס או צלילה חופשית) כשיושקע מתחת למים הגדרת מצב צלילת אוויר תרשים 4.8. קביעת מצב הצלילה של המכשיר לצלילות אוויר/אוויר מועשר או חופשיות. חיווי הפעלה / ביטול מהבהב. לקביעת הגדרות צלילת אוויר: 1. במצב הגדרות,(SET) יש ללחוץ על כפתור "S" 3 פעמים כדי לבחור בהגדרות האוויר המועשר (תרשים.( יש להמתין 2 שניות עד שמצב קביעת הנתונים יופעל באופן אוטומטי. חיווי מצב ההפעלה או הביטול [On/Off] יהבהב על גבי התצוגה ומצב הצלילה הנבחר ) AIR, (EAN, FREE יוצג (תרשים 4.8 ).כאשר מצב ההפעלה [On/Off] נבחר (ומהבהב) יש ללחוץ על כפתור "+" או "-" כדי לשנות מצב זה. 3. ניתן ללחוץ על כפתור "S" על מנת לשנות את הבחירה לפי הסדר הבא: מצב פעולה/ביטול אוויר/אוויר מועשר/ צלילה חופשית.(EAN/AIR/FREE) כאשר חיווי מצב הצלילה AIR/EAN/FREE נבחר ומהבהב יש ללחוץ על "+" או "-" כדי לשנות את מצב הצלילה למצב צלילת אוויר רגיל -.AIR 4. לאחר שנתוני מצב צלילת אוויר רגיל נקבעו, יש ללחוץ על כפתור "M" כדי לשמור את הבחירה ולחזור למצב הגדרות.[SET]

47 הגדרת מצב צלילת אוויר מועשר [EAN] תרשים 4.9. קביעת ערך אחוז החמצן בתערובת ולחץ החמצן החלקי (במצב נייטרוקס EAN בלבד). אם נבחר מצב הצלילה באוויר מועשר,(EAN) יש לקבוע את אחוז החמצן המדוייק בתערובת האוויר שבמיכל הצלילה על מנת לוודא חישובי חמצן וחנקן נכונים. כמו כן, יש לקבוע את לחץ החמצן החלקי. במצב הגדרות זה יוצג עומק הצלילה המקסימלי המותר בהתחשב באחוז החמצן בתערובת ובלחץ החמצן החלקי שהוגדר. לקביעת הגדרות צלילת אוויר מעושר: 1. במצב הגדרות,(SET) יש ללחוץ על כפתור "S" 3 פעמים כדי לבחור בהגדרות האוויר המועשר (תרשים.( יש להמתין 2 שניות עד שמצב קביעת הנתונים יופעל באופן אוטומטי. חיווי מצב ההפעלה או הביטול [On/Off] יהבהב על גבי התצוגה ומצב הצלילה הנבחר ) AIR, (EAN, FREE יוצג (תרשים 4.8 ).כאשר מצב ההפעלה [On/Off] נבחר (ומהבהב) יש ללחוץ על כפתור "+" או "-" כדי לשנות מצב זה. 3. ניתן ללחוץ על כפתור "S" על מנת לשנות את הבחירה לפי הסדר הבא: מצב פעולה/ביטול אוויר/אוויר מועשר/ צלילה חופשית (EAN/AIR/FREE) אם נבחר מצב צלילת אוויר מועשר בחמצן: אחוזי החמצן (% O ) לחץ 2 החמצן החלקי ) 2 (PO כאשר חיווי מצב הצלילה bבחר AIR/EAN/FREE ומהבהב יש ללחוץ על "+" או "-" כדי לשנות את מצב הצלילה למצב צלילת אוויר מועשר -.EAN 4. יש ללחוץ על כפתור "S" על מנת לקבל גישה לשינוי הערכים של אחוז החמצן בתערובת (% O) 2 ולחץ החמצן החלקי ) 2.(PO כאשר אחד מהנתונים הללו נבחר ומהבהב, לחיצה על כפתור "+" או "-" תשנה את ערכיהם הנדרשים. 5. לאחר שנתוני צלילת האוויר המועשר נקבעו, יש ללחוץ על כפתור "M" כדי לשמור את הבחירה ולחזור למצב הגדרות.[SET]

48 הגדרות מצב צלילה חופשית [FREE] על מנת לבחור מצב צלילה חופשית - FREE בתפריט ההגדרות [SET] הראשי, יש ללחוץ על כפתור "S" 3 פעמים כדי להגיע להגדרות הצלילה החופשית והמחוונים (תרשים 4.7.). יש להמתין 2 שניות עדי שמצב הגדרות זה יופעל באופן אוטומטי. הבחירה באופי צלילה זה מסומנת על ידי חיווי פעיל / מבוטל [On/Off] מהבהב וחיווי סוג הצלילה המוגדרת FREE) (AIR / EAN / על גבי תצוגת המחשב (תרשים 4.8.). כאשר חיווי המצב הפעיל [On/Off] נבחר (ומהבהב) יש ללחוץ על "+" או "-" על מנת לשנות את ערכו ומצבו. ניתן ללחוץ על כפתור "S" על מנת לשנות את הבחירה לפי הסדר הבא: פעולה/ביטול ( On/Off ) מצב צלילת אוויר/אוויר מועשר/צלילה חופשית [AIR/EAN/FREE] כאשר מצב הצלילה נבחר (ומהבהב) יש ללחוץ על "+" או "-" כדי לבחור במצב צלילה חופשית.(FREE) לאחר שנקבע והוגדר מצב הצלילה החופשית יש ללחוץ על כפתור "M" על מנת לשמור את הנתונים בזכרון ולחזור למצב הגדרות (SET) ראשי

49 4.4. הגדרת התראות צלילה AL] [DIVE ב- Mosquito ניתן לכוון התראת עומק אחת. כאשר התראה זו מופעלת, חיווי המציין התראה קולית, מופיע על גבי התצוגה ומהבהב כל עוד העומק הנוכחי מצוי מעבר לעומק המוגדר. בנוסף נשמעת התראה קולית למשך 24 שניות. לחיצה על כל כפתור תפסיק את ההתראה הקולית, לאחר שהופעלה. כדי לקבוע את התראת העומק: 1. במצב הגדרות ראשי,[SET] יש ללחוץ על כפתור "S" 4 פעמים על מנת לבחור את הגדרות התראות הצלילה (תרשים 4.10.). 2. יש להמתין 2 שניות עד שמצב הגדרות זה יופעל אוטומטית. חיווי פעולת ההתראה [On/Off] יתחיל להבהב על גבי תצוגת המחשב (תרשים 4.11.). 3. יש ללחוץ על כפתור "S" על מנת לשנות את הבחירה לפי הסדר הבא: פעולה/ביטול ( On/Off ) גבול התראת העומק (עומק מקסימלי) זמן התראה לצלילה בדקות (זמן צלילה מקסימלי) זמן התראה לצלילה (בשניות) 4. בזמן שחיווי פעולת התראות הצלילה (On/Off) מהבהב, ניתן ללחוץ על כפתור "+" ו- "-" על מנת לשנות את מצבו. החיווי הגרפי להתראת העומק בפינה הימנית התחתונה של התצוגה מציין התראת צלילה פעילה. 5. כאשר הספרות המייצגות את עומק הצלילה המקסימלי נבחרו והן מהבהבות, ניתן ללחוץ על כפתור "+" כדי להעלות את ערך העומק ועל כפתור "-" כדי להורידו במרווחים של 0.5 מטר. לחיצה מתמשכת על כל אחד מכפתורים אלו תביא שינוי רציף בנתונים. טווח העומק המקסימלי להתראה נע בין 3.0 לבין 99.5 מטר. אם העומק המקסימלי נקבע ל- 0, התראה זו מבוטלת. תרשים מצב קביעת התראות צלילה. תרשים התראת זמן צלילה. מסך התצוגה המרכזי מראה פחות מ- 5 דקות זמן צלילה. תרשים תצוגת התראת זמן צלילה כאשר נותרו יותר מ- 5 דקות לצלול.

50 כאשר הספרות המייצגות את זמן הצלילה המקסימלי בדקות נבחרו (ומהבהבות), ניתן ללחוץ על כפתור "+" ו- "-" כדי לשנות ערך זה. אם הזמן המוגדר להתראה נמוך מ- 5 דקות, ניתן לכוון גם את השניות. אפשרות זו מיודעת לשימוש בצלילה חופשית (תרשים 4.11). בזמן התראה מעל 5 דקות, לא יוצגו השניות (תרשים 4.12). לאחר שנקבעו והוגדרו ערכי העומק וזמן הצלילה המירבי יש ללחוץ על כפתור "M" על מנת לשמור את הנתונים בזכרון ולחזור למצב הגדרות (SET) ראשי..6.7

51 4.5. הגדרת גובה, התאמה אישית ויחידות מדידה [Adj] תרשים הגדרת נתונים אישיים. תרשים התאמת נתוני הגובה. תרשים קביעת והתאמת הנתונים האישיים. תרשים קביעת יחידות החישוב והתצוגה (מטרי או אמפיריאלי). הגובה הנוכחי ונתוני ההתאמה האישיים מופיעים הן בצלילה והן מעל פני המים. במידה ונתונים אלו אינם תואמים את גובה הצלילה או התנאים הנוכחיים (פרק ), על הצולל מוטלת החובה לעדכן את הערכים המתאימים לפני צלילה. על מנת לבחור את נתון הגובה המתאים יש להשתמש במצב הגדרת הגובה. במצב הגדרות ההתאמה האישית ניתן להשתמש על מנת להוסיף רמה נוספת של שמרנות לחישובי המחשב (ומכאן גם בטיחות). במצב הגדרות זה ניתן גם לשנות את יחידות המדידה והתצוגה בין השיטה המטרית לבין זו האימפריאלית. הערה: הגדרות גובה והעדפות אישיות אינן יכולות להתבצע עד לתום 5 דקות מסיום צלילה. כדי לקבוע גובה צלילה חדש, העדפות אישיות או יחידות חישוב ותצוגה: 1. במצב הגדרות ראשי,[SET] יש ללחוץ על כפתור "S" 5 פעמים עד לבחירת מצב הגדרות גובה, התאמה אישית ויחידות מדידה (תרשים.( יש להמתין 2 שניות עד שמצב הגדרות זה יופעל אוטומטית. נתוני הגובה יתחילו להבהב על גבי תצוגת המחשב (תרשים 4.14.). 3. יש ללחוץ על כפתור "S" על מנת לשנות את הבחירה לפי הסדר הבא: התאמת גובה העדפות אישיות יחידות תצוגה 4. כאשר ספרות נתוני הגובה נבחרו (ומהבהבות) יש ללחוץ על כפתור "+" או "-" על מנת לשנות את נתון התאמת הגובה (תרשים 4.16.). 5. כאשר נתון ההתאמה האישית נבחר (ומהבהב), יש ללחוץ על כפתור "+" או "-" על מנת לשנות את ערך ההתאמה האישית (תרשים 4.15.). 6. כאשר סימול יחידות החישוב והתצוגה (שיטת המדידה) נבחר (ומהבהב) יש ללחוץ על כפתור "+" או "-" על מנת לשנות ולבחור את שיטת המדידה המבוקשת (תרשים.(.4.16

52 לאחר שנקבעו והוגדרו כל הערכים הנדרשים יש ללחוץ על כפתור "M" על מנת לשמור את הנתונים בזכרון ולחזור למצב הגדרות (SET) ראשי..7 אזהרה תמיד יש לבדוק את נתוני הגובה וההתאמה האישיים כדי לוודא שגובה הצלילה אינו נמוך יותר מזה המוגדר במחשב ושקביעת הערך האישית מתאימה למודל השמרני הרצוי. כשל בבחירת וקביעת הנתונים הנכונים עלול לגרום לשגיאות בתכנון הצלילה ולהעלאת הסיכון לחשיפה למחלת הדקומפרסיה.

53 5. זיכרונות והעברת נתונים [MEM] פונקציות הזכרון של ה- Mosquito כוללות יומן צלילות משולב בזיכרון פרופיל צלילה, זיכרונות עבור צלילות מכשירים ספורטיביות וחופשיות וכן את אפשרויות העברת המידע והחיבור למחשב להורדת נתונים ) PC.(Interface הערה: לאחר צלילה אין אפשרות לבחור במצב פעולת הזיכרון למשך 5 דקות מתום הצלילה. תרשים 5.1. מצב גישה לזיכרון. על מנת לבחור ולהכנס לפעולות הזיכרון (MEM) מכל מצב פעולה אחר יש ללחוץ על כפתור "M". החיווי הטקסטואלי "MEM" יופיע בתחתית התצוגה וכמו כן יוצג חיווי על גרף המקטעים בצידה השמאלי (תרשים.(.5.1 אם אף כפתור אינו נלחץ במשך 5 דקות לאחר שנבחר מצב פעולת הזיכרון, ה- Mosquito יצפצף ויחזור למצב פעולה נורמלי של תצוגת שעון באופן אוטומטי יומן צלילות וזיכרון פרופיל צלילה [LOG] למחשב צלילה זה זיכרון מורחב ומתוחכם לפרופיל הצלילה ויומן הצלילות. הנתונים מוקלטים בזיכרון בהתאם לקצב הדגימה המוגדר. צלילות הקצרות מטווח הדגימה לא נרשמות. קצב הדגימה במצב צלילת מכשירים ספורטיבית הוא 20 שניות וקצב הדגימה במצב צלילה חופשית הוא 2 שניות. תרשים 5.2. גישה לזיכרון יומן הצלילות. כדי להכנס למצב פעולת יומן הצלילות: תרשים 5.3. יומן צלילות, עמוד I. במצב זיכרון,[MEM] יש ללחוץ על כפתור "S" כדי לבחור את זיכרון יומן הצלילות (תרשים 5.2.). החיווי הטקסטואלי "LOG" יופיע בפינה השמאלית התחתונה של תצוגת המכשיר ויציין את מצב הפעולה. לאחר המתנה של 2 שניות, זיכרון יומן הצלילות יופעל באופן אוטומטי. לכל צלילה קיימים 4 דפי נתונים..1.2

54 יש ללחוץ על כפתור "S" על מנת לדפדף בין דפי התצוגה,I II, III ו-.IV.3 תרשים 5.4. יומן צלילות, עמוד.II נתוני צלילה עיקריים. נתוני הצלילה האחרונה מוצגים ראשונים. החיווי הטקסטואלי "END" יוצג לאחר הצלילות הראשונה והאחרונה בזיכרון (תרשים 5.7). יש לשים לב כי הסדר הכרונולוגי ביומן הצלילות נקבע על פי התאריך ולא על פי מספר הצלילה. הנתונים הבאים יוצגו בכל אחד מ- 4 הדפים: תרשים 5.5. יומן צלילות, עמוד.III זמן הפסקה בין צלילות ועומק ממוצע. תרשים 5.6. יומן צלילות, עמוד.IV תצוגת פרופיל צלילה נבחרת. תרשים 5.7. יומן צלילות. סוף זיכרון הצלילות. החיווי END יופיע בין הצלילה הראשונה והאחרונה בזיכרון. עמוד I, תצוגה ראשית (תרשים 5.3.) מספר הצלילה בסדרה, צלילות אוויר / אוויר מועשר יסומנו ב- "D" וצלילות חופשיות יסומנו ב- "F" תאריך וזמן תחילת הצלילה עמוד II (תרשים 5.4.) העומק המקסימלי (הערה: בשל רמת הפרדה נמוכה יכולים להיות הבדלים של עד 0.3 מטר בין התצוגה ההסטורית לבין התצוגה שמעל פני המים) זמן הצלילה הכולל נתוני התאמת הגובה (לא מוצגים במצב צלילה חופשית) נתוני התאמה אישיים (לא מוצגים במצב צלילה חופשית) חיווי טקסטואלי "SLOW" מהבהב במידה והופר קצב העליה המקסימלי חיווי "STOP" במידה והופרה חניית בטיחות החובה חיווי TIME" "ASC במידה והצלילה היתה צלילת דקומפרסיה סימול אזהרת צולל במידה והצלילה התחילה כשסימן זה הוצג סימול חץ המופנה כלפי מטה במידה והיתה הפרה של עומק תקרת החניה אחוז חמצן בתערובת (לצלילות נייטרוקס בלבד) אחוז מגבלת החמצן (OLF) המקסימלי במהלך הצלילה (לצלילות נייטרוקס בלבד)

55 עמוד III (תרשים 5.5.) עומק ממוצע זמן הפסקה לפני הצלילה הטמפרטורה בעומק המקסימלי עומד IV (תרשים 5.6.) גלילה אוטומטית של פרופיל הצלילה, אשר במהלכה: סימול אזהרת צולל מהבהב כאשר נלחץ כפתור "S" במהלך הצלילה לקביעת סמן חיווי מהבהב של "SLOW" ו- "STOP" אם וכפי שהופיעו במהלך הצלילה חיווי מהבהב של TIME" "ASC כאשר הצלילה הפכה להיות צלילת דקומפרסיה. הנתונים מהצלילה האחרונה מוצגים ראשונים. לחיצה על כפתור "-" תציג את הצלילה הקודמת. לחיצות נוספות על כפתור "-" תגרומנה למעבר אחורה בהסטורית הצלילות. לחיצה על כפתור "+" תגרום לתנועה קדימה בהסטורית הצלילות. ניתן לדפדף בין הצלילות בכל אחד מארבעת דפי התצוגה. החיווי הטקסטואלי "END" מוצג אחרי הצלילה הראשונה והאחרונה בזיכרון (תרשים 5.7.). זיכרון המחשב יחזיק את נתוני 36 השעות הצלילה האחרונות בקירוב במצב צלילת אוויר ו/או צלילת אוויר מועשר, או את נתוני 2 השעות האחרונות בצלילה חופשית. לאחר מכן, כאשר יתווספו צלילות חדשות, הצלילות הראשונות (ישנות) יותר יימחקו. תכולת הזיכרון תישמר גם כאשר הסוללה מוחלפת (בהנחה שהחלפת הסוללה מתבצעת על פי הוראות היצרן והיבואן). זיכרון פרופיל צלילה [PRO] גלילת פרופיל הצלילה תחל אוטומטית עם הכניסה לעמוד IV ביומן הצלילות (תרשים 5.6.). זמן הצלילה יוצג בדגימות, אשר יופיעו למשך 3 שניות. העומק המוצג הוא העומק המקסילי בכל טווח דגימה שכזה. עם תום הצגת הפרופיל, יחזור ה- Mosquito להראות את עמוד I ביומן של אותה הצלילה. על מנת לראות שוב את גלילת הפרופיל יש לחזור שוב על הפעולות אשר הוצגו לעיל. גלילת פרופיל הצלילה יכולה להיעצר על ידי לחיצה על כל כפתור. לחיצה על כפתור "S" תעצור את הגלילה ותגרום להצגת עמוד I של אותה צלילה ביומן. לחיצה על כפתור "+" תעצור את הגלילה ותגרום לדפדוף בצלילה הבאה ביומן. לחיצה על כפתור "-" תעצור את הגלילה ותגרום לדפדוף בצלילה הקודמת ביומן. לחיצה על כפתור "M" תעצור את הגלילה ותגרום לחזרה לתחילת יומן הצלילות. לחיצה על כפתור "M" פעמיים תגרום ליציאה ממצב יומן הצלילות [LOG] וחזרה לתפריט פעולות הזיכרון הראשי.[MEM] הערה: מספר צלילות חוזרות עוקבות נחשבות כשייכות לאותה קבוצת צלילה חוזרת אם זמן איסור הטיסה לא התאפס. ניתן לקבל פרטים נוספים בפרק

56 5.2. זיכרון הסטורית צלילות [HIS] זיכרון הסטורית הצלילה הוא תמצית כל צלילות המכשירים הספורטיביות והצלילות החופשיות אשר נרשמו על ידי ה-.Mosquito כדי להכנס למצב פעולת זיכרון הצלילה: תרשים 5.8. זיכרון הסטורית צלילה. תרשים 5.9. זיכרון הסטורית צלילת מכשירים ספורטיבית. מספר הצלילות הכולל, מספר שעות הצלילה המצטברות והעומק המקסימלי. תרשים זיכרון הסטורית צלילות חופשיות. 1. במצב זיכרון,[MEM] יש ללחוץ על "S" 2 פעמים כדי לבחור את זיכרון הסטורית הצלילה (תרשים 5.8.). החיווי הטקסטואלי "HIS" יופיע בתחתית התצוגה לציון המצב הנבחר. 2. יש להמתין 2 שניות עד שמצב הסטורית הצלילה יופעל באופן אוטומטי. נתוני הצלילה הבאים יוצגו על גבי המכשיר (תרשים 5.9.): העומק המקסימלי שאי פעם הושג בצלילה עם מחשב זה. סך כל זמן הצלילה המצטבר בשעות. המספר הכולל של צלילות. זיהוי מצב זיכרון הסטורית צלילות מסומל על ידי חיווי האות "D" בפינתה השמאלית התחתונה של התצוגה. 999 צלילות ו- 999 שעות צלילה יופיעו כאשר יושגו הערכים המקסימלים ולאחר מכן מוני השעות והצלילות יתאפסו. הערה: העומק המקסימלי יכול להיות מאופס אף הוא באמצעות החיבור האופציונלי למחשב האישי והתוכנה המצורפת. 3. על מנת להכנס להסטורית הצלילות החופשיות יש ללחוץ על כפתור "+" או "-" פעם אחת, לאחר שאופצית זיכרון הסטורית הצלילות נבחרה. המידע הבא בנוגע לנתוני הצלילות החופשיות יוצג (תרשים 5.10.): העומק המקסימלי שאי פעם הושג בצלילה חופשית עם מחשב זה. זמן הצלילה החופשית הגדול ביותר אי פעם עם מחשב זה. היסטורית הצלילות החופשיות מסומלת על ידי חיווי האות "F" בפינתה השמאלית התחתונה של התצוגה.

Microsoft Word - åééè÷.doc

Microsoft Word - åééè÷.doc הגדרת אזהרה, זהירות, שים לב לכל אורך מדריך זה, ישנן הערות שונות המודגשות במסגרת. ההערות מסווגות לפי סדר חשיבותן באופן הבא: אזהרה משמשת בהקשר לפעולות או למצבים העלולים לגרום לפגיעה חמורה או מוות. זהירות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד