C9600 C9600n/C9600dn/C9600hdn/C9600hdtn C9000

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "C9600 C9600n/C9600dn/C9600hdn/C9600hdtn C9000"

תמליל

1 C9600 C9600n/C9600dn/C9600hdn/C9600hdtn C9000

2 הקדמה היצרן עשה כל מאמץ על מנת להבטיח שהמידע במדריך זה יהיה שלם, מדויק ועדכני. OKI אינה אחראית לתוצאות הנובעות מטעויות שמעבר לשליטתה. כמו כן, OKI אינה יכולה להבטיח, ששינויים שנעשו על ידי יצרנים אחרים במוצרי תוכנה המוזכרים במדריך זה, לא ישפיעו על ישימות המידע שבמדריך. אזכור מוצרי תוכנה של חברות אחרות אינו מהווה בהכרח המלצה של OKI לשימוש בהם. למרות שנעשו כל המאמצים הסבירים כדי שמדריך זה יהיה מדויק ויוכל לסייע באופן מרבי, אין לנו כל מחויבות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול בזאת. מנהלי ההתקנים וספרי ההדרכה העדכניים ביותר זמינים באתר :Oki Printing Solutions 2005 כל הזכויות שמורות. OKI ו- Solutions OKI Printing הם סימנים מסחריים רשומים של חברת.Oki Electric Industry Ltd. Energy Star הוא סימן מסחרי רשום של המשרד לאיכות הסביבה של ארה ב. Hewlett-Packard, HP ו- LaserJet הם סימנים מסחריים רשומים של חברת.Hewlett-Packard Apple הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Mac ו- OS Apple, Macintosh, Mac.Computer.Adobe Systems סימנים מסחריים רשומים של חברת הם ו- PostScript Adobe שמות מוצרים ומותגים אחרים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים אחרים של בעליהם. 2

3 עניינים תוכן פרק :1 מבוא... 5 אודות מדריך זה... 5 כיצד לגשת למסכים של מנהל המדפסת... 6 מנהלי מדפסת ל- Windows... 6 הגדרות של מנהל פקודות מדפסת (PCL) שנשמרו... 8 הגדרת אפשרויות במנהל המדפסת Windows 9... Mac OS 9 Mac OS X ב- Mode Classic (מצב קלאסי) Mac OS X פרק 2: שחור וגווני אפור הדפסת שחור בשכבות הדפסת צבע שחור (הפקת צבע שחור) שחור מורכב שחור אמיתי (מלא) שיפור קווים דקים הדפסת גווני אפור פרק 3: התאמת צבעים עקרונות בסיסיים מה מתואר במדריך זה ניהול צבע של המדפסת מבוא אודות צבעי RGB ו- CMYK OfÞce Colour RGB אפשרויות OfÞce Colour התאמה אישית של צבעי RGB של OfÞce בעזרת כלי העזר לתיקון צבע...(Windows) Graphic pro סוגים של פרופילי ICC נתמכים תזרים עבודה של - Graphic pro סקירה כללית התאמת צבעי צג, סורק או מצלמה הדמיית מדפסת אחרת מקור נתוני...RGB 48 הדמיית דיו - CMYK מקור נתוני...CMYK 56 מאפייני עיבוד תמונה הגדרות מנהל המדפסת לצורך יצירת פרופיל ICC או ללא התאמת צבעים

4 פרק 4: אפשרויות גימור הדפסת חוברות (Imposition) איסוף הפרדת צבעים הפרדה בין משימות הדפסה הממתינות בתור דף מפריד ב- Windows דף שער ב Mac OS 79 דף שער ב- X...Mac OS 79 הדפסת שער גודל נייר מותאם אישית הדפסת דופלקס (דו-צדדית) Mac OS X הדפסת מספר רב של עמודים על גיליון אחד (N-up) הדפסת כרזות התאמה לגודל דף סימני מים פרק 5: הדפסה מאובטחת משלוח מסמך להדפסה Windows Mac OS 9 הדפסת המסמך מחיקת מסמך מאובטח שנשלח להדפסה פרק 6: שמירה בדיסק הקשיח משלוח מסמך להדפסה הדפסת המסמך מחיקת מסמך שנשמר מהמאגר מפתח

5 1: מבוא פרק אודות מדריך זה מדריך זה מופץ בצורת קובץ PDF של.Adobe Acrobat הוא מספק הפניות מקושרות נוחות לתכונות רבות של תוכנת מנהל המדפסת שקיבלת יחד עם מדפסת.OKI C9600 יש הפניות מקושרות רבות במדריך, שכל אחת מהן מוצגת בטקסט בצבע כחול. בשעת לחיצה על הפניה מקושרת בתוכנת Adobe Acrobat או Adobe Reader (שגם היא נכללת בתקליטור התיעוד), התצוגה תעבור מייד לסעיף במדריך המטפל בנושא ההפניה. באמצעות הלחצן בתוכנת Adobe Reader ניתן לנווט ישירות למקום הקודם שנמצאת בו. אם ברצונך להדפיס חלק מהמדריך, היעזר בפקודת ההדפסה של Adobe Reader ובחר בעמודים שברצונך להדפיס. יש עמודים שנותרו ריקים במכוון, כדי שתבנית העמוד תתאים להדפסת דופלקס (על שני הצדדים של הדף). 5 אודות מדריך זה

6 לגשת למסכים של מנהל המדפסת כיצד לרוב התכונות המתוארות כאן ניתן לגשת דרך מסכי מנהל המדפסת. צורת הגישה אליהם תלויה במחשב שלך ובמערכת ההפעלה שאתה משתמש בה. מדפסת לל- Windows מנהלי חלונות מנהל המדפסת הם תיבות דו-שיח המוצגות ככרטיסיות, ומציעות אפשרויות בחירה מגוונות לגבי אופן ההדפסה של מסמכים. יש שתי דרכי גישה לתכונות של מנהל המדפסת מתוך :Windows 1. ישירות מהתיקייה Printers (מדפסות) של Windows (התיקייה Printers and Faxes (מדפסות ופקסים) ב- WindowsXP ). אם תבחר בשיטה זו, כל השינויים שתבצע יהפכו להיות אפשרויות המחדל של מנהל המדפסת. פירושו של דבר שהן יישארו ברירת פעילות בכל היישומים, אלא אם כן תשנה אותן מתיבת הדו-שיח Print (הדפסה) של היישום. 2. מתיבת הדו-שיח Print (הדפסה) של היישום. אם תבחר בשיטה זו, השינויים שתכניס יישארו בתוקף רק כל זמן שהיישום פועל, או עד שתשנה אותם שוב. ברוב המקרים, ברגע שתצא מהיישום, אפשרויות ברירת המחדל של מנהל המדפסת יחזרו להיות פעילות. חשוב! הגדרות שיבוצעו מלוח הבקרה של המדפסת יהפכו להגדרות המחדל של המדפסת. הן יקבעו כיצד תתנהג המדפסת, ברירת אלא אם כן תציין אפשרויות אחרות דרך התוכנות במחשב. דורסות את המדפסת המחדל של מנהל הגדרות ברירת אפשרויות ברירת המחדל של המדפסת. הגדרות הדפסה ביישום דורסות גם את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת, וגם את הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת. כיצד לגשת למסכים של מנהל המדפסת 6

7 הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת שינוי Windows XP/2000/Server לחץ [Start] (התחל) [Settings] (הגדרות) Faxes] [Printers and (מדפסות ופקסים) לפתיחת החלון Printers and Faxes (מדפסות ופקסים). 2. בחלון Printers and Faxes (מדפסות ופקסים), לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת הרצוי, ובחר באפשרות Printing Preferences (העדפות הדפסה) מהתפריט הנפתח. Windows 98/Me/NT.1 לחץ [Start] (התחל) [Settings] (הגדרות) Faxes] [Printers and (מדפסות ופקסים) לפתיחת החלון Printers and Faxes (מדפסות ופקסים). 2. בחלון Printers (מדפסות), לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת הרצוי, ובחר באפשרות [Properties] (מאפיינים) מהתפריט הנפתח. הגדרות מנהל המדפסת של היישום שינוי Windows מתוך היישום שלך, פתח את הקובץ שברצונך להדפיס. 1. מתפריט [File] (קובץ), בחר באפשרות [Print...] (הדפסה...) בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה) של היישום, ודא שהמדפסת המוצגת היא המדפסת הנכונה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [Properties] (מאפיינים). Macintosh הממשק למשתמש במחשבי Mac שונה עד מאוד מהממשק של.Windows במיוחד שונה OS X באופן ניכר מכל הגרסאות הקודמות שלו. לפיכך נכללות כאן הוראות מפורטות לגבי כל הליך בשתי מערכות ההפעלה. 7 כיצד לגשת למסכים של מנהל המדפסת

8 של מנהל פקודות מדפסת (PCL) שנשמרו הגדרות תכונה זו, המיוחדת למנהלי פקודות מדפסת (PCL) ב- Windows, מאפשרת לשמור את הגדרות מנהל המדפסת ולעשות בהן שימוש חוזר במועד מאוחר יותר. תכונה זו היא שימושית אם אתה נוהג להדפיס לעתים קרובות סוגים שונים של מסמכים, הדורשים הגדרות מנהל מדפסת שונות. אחזור הגדרות שנשמרו במנהל פקודות המדפסת (PCL) הוא משימה פשוטה שיש לבצע תחילה, לפני ביצוע השינויים הקשורים למשימת ההדפסה. במקום לחזור על הליך זה לאורך כל המדריך, הוא מתואר כאן. ערכת הגדרות של מנהל מדפסת שמירת 1. בצע את השינויים הרצויים בהגדרות מנהל המדפסת, כפי שתואר בסעיף המתאים במדריך זה. 2. בכרטיסייה [Setup] (הגדרות) של מנהל המדפסת, לחץ על [Save ] (שמירה).. 3. הזן שם רצוי להגדרות שברצונך לשמור ולחץ על [OK] (אישור). מנהל מדפסת שנשמרו הגדרות אחזור 1. בכרטיסייה [Setup] (הגדרות) של מנהל המדפסת, בחר ב-[ setting [driver (הגדרות מנהל המדפסת) הרצויות. 2. בצע את השינויים הרצויים למשימת ההדפסה הנוכחית, כפי שתואר בסעיף המתאים במדריך זה. כיצד לגשת למסכים של מנהל המדפסת 8

9 הגדרת אפשרויות במנהל המדפסת סעיף זה מסביר כיצד להבטיח שמנהל המדפסת יוכל לנצל את כל תכונות החומרה המותקנות במדפסת. רכיבים שונים, כגון דיסק קשיח או יחידת דופלקס (להדפסה דו-צדדית), מגשי נייר נוספים וכו' ניתנים לשימוש רק אם מנהל המדפסת במחשב מזהה אותם. במקרים מסוימים, תצורת החומרה של המדפסת מזוהה אוטומטית בשעת התקנת מנהל המדפסת. עם זאת, מומלץ לפחות לבדוק האם כל תכונות החומרה הזמינות מוצגות ברשימת מנהל המדפסת. הליך זה חיוני אם תוסיף תכונות חומרה למדפסת לאחר ההתקנה וההגדרה של מנהל המדפסת. WINDOWS 1. גישה לחלון [Properties] (מאפיינים) של מנהל המדפסת. (ראה "שינוי הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת" בעמ' 7). 2. לחץ על הכרטיסייה Options] [Device (אפשרויות התקנים). במנהל מדפסת PostScript של,Windows XP ייתכן שהכרטיסייה נקראת Device Settings (הגדרות התקנים). 3. הגדר את האפשרויות לכל ההתקנים שהותקנו, כולל המספר הנכון של מגשי הנייר, מזין משופר, יחידת דופלקס וכו'. 4. לחץ על [OK] (אישור) לסגירת החלון ולשמירת השינויים. MAC OS9 קיימות שתי דרכים לקביעת תצורה של רכיבי חומרה אופציונליים, תלוי אם אתה משתמש/לא משתמש ב- Printing Desktop (הדפסה משולחן העבודה): < היעזר בסמל של מדפסת שולחן העבודה, אם אתה משתמש בהדפסה משולחן העבודה. או... < היעזר ב- Chooser (בורר) אם אינך משתמש בהדפסה משולחן העבודה, אלא מדפיס דרך.AppleTalk 9 הגדרת אפשרויות במנהל המדפסת

10 תצורה של פריטי חומרה אופציונליים משולחן העבודה קביעת השתמש בשיטה זו אם סמל המדפסת מוצג בשולחן העבודה. 1. בחר את סמל המדפסת בשולחן העבודה. 2. מתפריט [Printing] (הדפסה), בחר באפשרות Setup...] [Change (שינוי הגדרות...) 3. מתפריט [Change] (שינוי), בחר את פריטי החומרה שהתקנת, ושנה את ערכי To (אל) בהתאם לצורך. עצה אם המדפסת מחוברת דרך USB או,AppleTalk לחץ על הלחצן Setup] [Auto (הגדרה אוטומטית). פעולה זו תגרום לבדיקת המדפסת ולהגדרה אוטומטית של האפשרויות. 4. לחץ על [OK] (אישור) כדי לשמור את ההגדרות. בלבד) תצורה של פריטי חומרה מהבורר APPLETALK) קביעת השתמש באפשרות זו אם אינך מדפיס משולחן העבודה. 1. בתפריט,Apple בחר באפשרות [Chooser] (בורר). 2. בחר את מנהל המדפסת שאתה משתמש בו LaserWriter) או (AdobePS בצדו השמאלי של חלון הבורר. 3. אם אתה מחובר לרשת הכוללת אזורי AppleTalk מרובים, בחר את האזור המתאים למדפסת בחלק השמאלי התחתון של הבורר. אם הרשת שלך אינה כוללת אזורי AppleTalk מרובים, אפשרות זו לא תוצג. 4. בחר בשם המדפסת בפינה הימנית התחתונה של הבורר. 5. לחץ על [Setup...] (הגדרות). 6. לחץ על [ConÞgure] (קביעת תצורה). 7. בצע שינויים עבור פריטי החומרה האופציונליים המותקנים, בהתאם לדרישות המדפסת. 8. לחץ על [OK] (אישור) וסגור את חלון הבורר כדי לשמור את ההגדרות. הגדרת אפשרויות במנהל המדפסת 10

11 (מצב קלאסי) CLASSIC ב- MODE MAC OS X המחוברות דרך AppleTalk מדפסות 1. הפעל יישום Classic (כגון.(SimpleText 2. בתפריט,Apple בחר באפשרות [Chooser] (בורר). 3. בחר במנהל המדפסת בחלון השמאלי של הבורר (לדוגמה,.(LaserWriter8 4. בחר בדגם המדפסת בחלון הימני של הבורר. 5. לחץ על [Setup...] (הגדרות). 6. לחץ על Setup...] [Auto (הגדרה אוטומטית). פעולה זו תגרום לבדיקת המדפסת ולזיהוי אוטומטי של רכיבי החומרה הנוספים. :USB המחוברות דרך חיבור מדפסות אין אפשרות לשנות אפשרויות חומרה של מדפסות המחוברות דרך חיבור USB במצב קלאסי. אם תשנה את הגדרות התצורה של המדפסת, יהיה עליך למחוק את המדפסת הקיימת ולהגדירה מחדש. לאחר התקנת המדפסת, רכיבי החומרה האופציונליים יזוהו אוטומטית. :LPR המחוברות דרך חיבור (TCP/IP) מדפסות אין אפשרות לשנות אפשרויות חומרה של מדפסות המחוברות דרך חיבור (TCP/IP) LPR במצב קלאסי. מומלץ לחבר את המדפסת במקום זאת דרך.AppleTalk OS X MAC OS 1. פתח את כלי העזר Printer Setup (הגדרות מדפסת) (10.3 (OS X או Printer Center (מרכז הדפסה) בגרסאות קודמות של (X,(OS ובדוק שנבחר הדגם המתאים למדפסת שלך. 11 הגדרת אפשרויות במנהל המדפסת

12 .2 בחר [Printers] (מדפסות) Info] [Show (הצג מידע) Options] [Installable (רכיבים אופציונליים הניתנים להתקנה). 3. בחר בכל רכיבי החומרה האופציונליים המתאימים למדפסת שלך, ולחץ על Changes] [Apply (החל שינויים). הגדרת אפשרויות במנהל המדפסת 12

13 וגווני אפור 2: שחור פרק הדפסת שחור בשכבות הדפסת שחור בשכבות מבטלת את הנימה הלבנה בין הגופנים המודפסים לבין הרקע הצבעוני. ניתן להשתמש בהדפסת שחור בשכבות רק בשעת הדפסת טקסט של 100% שחור על רקע צבעוני. ייתכן שהדפסת שחור בשכבות לא תהיה זמינה בחלק מיישומי התוכנה. הערות 1. הדפסת שחור בשכבות אינה נכללת במנהל המדפסת PCL6 של.Windows 2. כשצבע הרקע הוא כהה במיוחד, ייתכן שהטונר לא יתמזג כהלכה. שנה את צבע הרקע לצבע בהיר יותר. WINDOWS 1. בכרטיסייה Options] [Job (אפשרויות משימה), לחץ על [Advanced] (מתקדם). 2. סמן את תיבת הסימון Overprint] [Black (הדפסת שחור בשכבות). הדפסת שחור בשכבות 13

14 MAC OS 9.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך..3 בחר Options] [Colour (אפשרויות צבעים).(2) 4. סמן את תיבת הסימון Overprint] [Black (הדפסת שחור בשכבות) (3). OS X MAC OS.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 2. בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת).(2).3 4. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (3), בחר Options] [Colour (אפשרויות צבעים). 5. סמן את תיבת הסימון Overprint] [Black (הדפסת שחור בשכבות) (4). הדפסת שחור בשכבות 14

15 צבע שחור) צבע שחור (הפקת הדפסת לשימוש ב- Generation Black (הפקת צבע שחור), יש לבחור ב- Colour OfÞce או ב- Pro Graphic בתור Print Mode (מצב הדפסה). המדפסת מדפיסה את הצבע השחור באחת משתי הדרכים הבאות: Composite Black (שחור מורכב) או True Black (שחור אמיתי). מורכב שחור נעשה שימוש משולב בטונרים ציאן, מגנטה, צהוב ושחור ליצירת שחור מורכב. הדפסה זו תיצור לעתים גימור מבריק, עקב השימוש בכמות רבה של טונר. לעתים היא עלולה לגרום לכך שהצבע השחור ייראה מעט חום. השתמש בשחור מורכב להדפסת תצלומים. אמיתי (מלא) שחור הטונר השחור בלבד משמש להדפסת שחור אמיתי. השתמש בשחור אמיתי בשעת הדפסת שילוב של טקסט וגרפיקה. אם תשתמש בשחור אמיתי להדפסת תצלומים, אוזרים כהים בתצלום עלולים להיראות שחורים. הדפסת צבע שחור (הפקת צבע שחור) 15

16 WINDOWS (OFÞCE COLOUR) 1. בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, בחר Colour] [OfÞce (1) ולחץ על הלחצן [Options] (אפשרויות) בתפריט Finish] [Black (גימור שחור) (2) בחר באפשרויות הרצויות: [Auto] (אוטומטי) (מאפשר למדפסת לבחור בשיטה הטובה ביותר, בהתאם לתוכן העמוד), Black] [True (שחור אמיתי) או Black] [Composite (שחור מורכב). WINDOWS (GRAPHIC PRO) 1. בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, בחר Pro] [Graphic (1) ולחץ על הלחצן [Options] (אפשרויות) מתפריט Finish] [Black (גימור שחור) (2) בחר באפשרויות הרצויות. הדפסת צבע שחור (הפקת צבע שחור) 16

17 MAC OS 9 (OFÞCE COLOUR) 1. מתפריט File (קובץ), בחר באפשרות [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר במדפסת שלך..3 בתפריט הבא, בחר באפשרות Colour] [Colour OfÞce (2) (צבע - Colour.(OfÞce 4. מתפריט Finish] [Black (גימור שחור), בחר באפשרויות הרצויות. MAC OS 9 (GRAPHIC PRO) 1. מתפריט File (קובץ), בחר באפשרות [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר במדפסת שלך..3 בתפריט הבא,(2) בחר באפשרות Pro2] [Colour Graphic (צבע - Pro2.(Graphic 4. מתפריט Finish] [Black (גימור שחור) (3), בחר באפשרויות הרצויות. הדפסת צבע שחור (הפקת צבע שחור) 17

18 MAC OS X (OFÞCE COLOUR) 1. מתפריט [File] (קובץ), בחר באפשרות [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר במדפסת שלך. 3. בתפריט הבא (2), בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת). 4. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (3) בחר.(OfÞce Colour - (צבע [Colour OfÞce Colour] 5. מתפריט Finish] [Black (גימור שחור) (4), בחר באפשרויות הרצויות. MAC OS X (GRAPHIC PRO) 1. מתפריט [File] (קובץ), בחר באפשרות [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר במדפסת שלך. 3. בתפריט הבא (2), בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת). 4. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (3), בחר.(Graphic Pro3 - (צבע [Colour Graphic Pro3] 5. מתפריט Finish] [Black (גימור שחור) (4), בחר באפשרויות הרצויות. הדפסת צבע שחור (הפקת צבע שחור) 18

19 קווים דקים שיפור ניתן להשתמש בתכונה זו להדגשת רוחב העט בקווים דקים במיוחד (רוחב קו מינימלי). ביישומי תוכנה מסוימים, אם מפעילים תכונה זו, המרווחים בברקודים עלולים להיות צפופים מדי. אם הדבר קורה, בטל את האפשרות Lines] [Adjust Ultra Fine (התאם קווים דקים במיוחד). הערה תכונה זו זמינה רק במנהל מדפסת PCL 5c של.Windows 1. בכרטיסייה Options] [Job (אפשרויות משימה) של מנהל המדפסת, לחץ על [Advanced] (מתקדם). 2. לחץ על תיבת הסימון להפעלת האפשרות Lines] [Adjust Ultra Fine (התאם קווים דקים במיוחד). אם מפעילים אפשרות זו, מופיע סימון בתיבת הסימון. שיפור קווים דקים 19

20 גווני אפור הדפסת אם תבחר באפשרות Greyscale (גווני אפור), המדפסת תמיר את כל הצבעים לגווני אפור, ותשתמש לצורך ההדפסה רק בטונר השחור. השתמש באפשרות זו להדפסה מהירה של עותקים לצורך הגהה, או כשאין צורך להדפיס מסמך צבעוני בצבע. Windows 1. אם אתה משתמש במנהל מדפסת,PCL בחר בכרטיסייה [Setup] (הגדרות) של מנהל המדפסת ב-[ setting [driver (הגדרות מנהלי המדפסת) הרצויות שכבר נשמרו. ראה "אחזור הגדרות מנהל מדפסת שנשמרו" בעמ בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, לחץ על [Greyscale] (גווני אפור) ולאחר מכן לחץ על [Advanced] (מתקדם). יש יישומים שינסו להגדיר את נתוני גווני האפור של המסך למדפסת. אם תשאיר את האפשרות halftones] [use printer (השתמש בגווני אפור של המדפסת) מסומנת, המדפסת תגדיר את ערכי גווני האפור שלה, ותפיק תוצאה חלקה יותר. מומלץ להשאיר אפשרות זו מסומנת. halftones] [Optimised greyscale (גווני אפור ממוטבים) אפשרות זו דורשת זמן הדפסה ממושך יותר, אך תפיק הדפסה באיכות גבוהה יותר. הדפסת גווני אפור 20

21 3. בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, לחץ על [Greyscale] (גווני אפור) ולאחר מכן לחץ על [Options] (אפשרויות) אם ברצונך לכוונן את הבהירות ואת ניגוד הצבעים. 21 הדפסת גווני אפור

22 MAC OS 9 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר במדפסת שלך. 3. בתפריט הבא (2), בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע). 4. מתפריט Mode] [Colour (מצב צבע)( 3 ), בחר [Greyscale] (גווני אפור)..5 סמן את תיבת הסימון Halftone] [Always Use Printer (השתמש תמיד בגווני אפור של המדפסת) (4). הדבר יבטיח את האיכות הגבוהה ביותר בשעת הדפסה בגווני אפור מהתפריט שמתחת לאפשרות [Printer] (מדפסת) (5), בחר באפשרות Options] [Job (אפשרויות משימה)..7 סמן את תיבת הסימון halftones] [Use optimised greyscale (השתמש בגווני אפור ממוטבים) (6). הדבר יגרום להאטת ההדפסה, אך יפיק תוצאות מעולות. הדפסת גווני אפור 22

23 MAC OS X 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר במדפסת שלך. 3. בתפריט הבא (2), בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת). 4. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (3), בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע)..5 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבע),(4) בחר [Greyscale] (גווני אפור)..6 סמן את תיבת הסימון Halftone] [Always Use Printer (השתמש תמיד בגווני אפור של המדפסת) (5). הדבר יבטיח את האיכות הגבוהה ביותר בשעת הדפסה בגווני אפור..7 סמן את תיבת הסימון halftones] [Use optimised greyscale (השתמש בגווני אפור ממוטבים) (6). הדבר יגרום להאטת ההדפסה, אך יפיק תוצאות מעולות. 23 הדפסת גווני אפור

24 24 הדפסת גווני אפור

25 התאמת צבעים 3: פרק בסיסיים עקרונות קיימות שלוש שיטות לניהול ולהתאמת צבעי המסמך: 1 2 Windows / Macintosh 3 1. ניהול צבע דרך היישום (1). יש תוכניות גרפיות ותוכניות הוצאה לאור שולחנית, כגון Adobe Illustrator,Adobe Photoshop ו- Xpress Quark הכוללות מערכת ניהול צבע מובנית משלהן. ראה עמ' 64. אך רוב היישומים אינם כוללים תכונות ניהול צבע אלה, והם מסתמכים על המדפסת או על מערכת ההפעלה. 2. ניהול צבע דרך מערכת ההפעלה (2).,Me,Windows ו- XP כוללים מערכת לניהול צבע ICM של.Windows.Apple ColorSync כוללים את Mac OS ו- X Mac OS 3. ניהול צבע של המדפסת (3). כשמדפיסים מסמך ומשנים את הגדרות מנהל המדפסת, המדפסת מבצעת התאמות צבעים. 25 עקרונות בסיסיים

26 חשוב! השתמש במערכת לניהול צבע רק אם ברצונך להפיק את התוצאות הטובות ביותר מהמדפסת. אם ברצונך להשתמש במערכת ניהול הצבע של המדפסת, ודא שפעולת מערכת ניהול הצבע של היישום או של מערכת ההפעלה בוטלה. החלת ניהול צבע במקומות מרובים עלולה להוביל לתוצאות בלתי צפויות. מה מתואר במדריך זה מדריך זה דן אך ורק במערכת ניהול הצבע של המדפסת. 1 2 Windows / Macintosh 3 אם ברצונך לקבל מידע נוסף על מערכת ניהול הצבע של היישום או של מערכת ההפעלה, עיין בתיעוד שקיבלת עם היישום או עם המחשב. מה מתואר במדריך זה 26

27 ניהול צבע של המדפסת מבוא המדפסת כוללת שתי מערכות ניהול צבע נפרדות Colour OfÞce ו- Pro.Graphic 1 2 Windows / Macintosh 3 3a 3b < (3a) - OfÞce Colour ראה עמ'.29 זוהי מערכת פשוטה לניהול צבע, שנועדה להקל על המשתמש. OfÞce Colour מומלצת למשתמשים שאינם מומחים בצבע, אך מבקשים להגיע לתוצאות טובות בשעת הדפסה מתוכניות כגון.Microsoft OfÞce < (3b) - Graphic Pro ראה עמ'.36 זוהי מערכת רבת-עוצמה לניהול צבע, המבוססת על פרופילי צבע.ICC ניתן להוריד פרופילים לדיסק הקשיח של המדפסת בעזרת כלי עזר מיוחד, ולאחר מכן ניתן להחיל התאמת צבעים לכל משימות ההדפסה הנכנסות. מערכת ניהול הצבע Graphic Pro מומלצת למשתמשים שכבר מכירים את שיטת התאמת הצבעים המבוססת על פרופילי,ICC ומבקשים להגיע ליתר שליטה בצבע. 27 ניהול צבע של המדפסת

28 ו- CMYK צבעי RGB אודות יש תוכנות יישומיות המאפשרות לך ליצור ולערוך מסמכים בצבעי RGB או.CMYK בדרך כלל, רק תוכנות גרפיות ותוכנות הוצאה לאור שולחנית מקצועיות תומכות בצבעי.CMYK רוב התוכנות היישומיות תומכות רק בצבעי,RGB לדוגמה, יישומי Microsoft OfÞce או דפדפני אינטרנט. אם תוכנת היישום שלך אינה מאפשרת בחירה בין צבעי RGB לצבעי.RGB תוכל להניח שהיא תומכת רק בצבעי,CMYK אדום, ירוק מודל הצבע RGB מבוסס על שלושת צבעי האור העיקריים: וכחול. מודל זה משמש בסורקים, במצלמות דיגיטליות ובצגי מחשב. ציאן, מודל הצבע CMYK מבוסס על צבעי הדיו או הטונר של המדפסת: ושחור. מגנטה, צהוב מנהלי המדפסת אודות בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ייתכן שתוכל לבחור בין מנהלי מדפסת שונים לשימוש במדפסת שלך. ייתכן שתרצה לבחור מנהל מדפסת בהתאם לתמיכתו בנתוני.CMYK תמיכה בנתוני RGB!!!! בנתוני תמיכה CMYK " "!! מנהל מדפסת (Windows) PCL 5c מנהל מדפסת (Windows) PCL 6 מנהל מדפסת PostScript (Windows) מנהל מדפסת PostScript(Mac) ניהול צבע של המדפסת 28

29 OFF ICE COLOUR סעיף זה מתאר את תכונות מנהל המדפסת לניהול צבעי מדפסת של.OfÞce Colour קיימות שתי ערכות של אפשרויות ב- Colour :OfÞce אפשרויות CMYK בלבד) PostScript) SWOP Euroscale Japan Color RGB אפשרויות Monitor (6500K) Auto (אוטומטי) Monitor (6500K) Perceptual (תפישתי) Monitor (6500K) Vivid (חי) Monitor (9300K) מצלמה דיגיטלית srgb חשוב! האפשרויות לנתוני CMYK אינן קיימות במנהלי מדפסת PCL 5c או PCL 6 של.Windows מנהלי מדפסת אלה תומכים רק בנתוני צבע מסוג.RGB למרות שאפשרויות OfÞce Colour כוללות בקרים לנתוני,CMYK מומלץ להשתמש במקום זאת באפשרויות של.Graphic Pro אם אתה מדפיס נתוני,CMYK אפשרויות Graphic Pro מציעות עוצמה וגמישות רבות יותר. 29 OfÞce Colour

30 RGB OFF אפשרויות OFF ICE COLOUR OfÞce Colour מספק אוסף הגדרות קבועות מראש של התאמת צבעים לנתוני.RGB כל אחת מהגדרות קבועות אלה משנה את צבעי ההדפסה באופן שונה במקצת. אפשרויות אלה להתאמת צבעי RGB זמינות בכל מנהלי המדפסת. קבועה מראש הגדרה הסבר ההגדרה הקבועה מראש המתאימה ביותר תיבחר לפי סוג המסמך. 6500K Perceptual (תפישתי) ייבחר בשעת הדפסת תצלומים. 6500K - Vivid (חי) ייבחר בשעת הדפסת גרפיקה וטקסט. האפשרות המיטבית להדפסת תצלומים. הצבעים מודפסים עם דגש על רוויה. האפשרות המיטבית להדפסת תצלומים וגרפיקה משרדית. המדפסת עושה שימוש ברוויה גבוהה יותר לעומת ההגדרה של.Monitor (6500k) Perceptual Monitor (6500K) Auto (אוטומטי) Monitor (6500K) Perceptual (תפישתי) Monitor (6500K) Vivid (חי) Monitor (9300K) מצלמה דיגיטלית הצבעים מודפסים עם דגש על הבהירות. השתמש בהגדרה זו אם אתה נתקל בבעיות בהשגת הצבע הנכון בשעת הדפסה מיישומי.Microsoft OfÞce האפשרות המיטבית להדפסת תצלומים שצולמו במצלמה דיגיטלית. התוצאות ישתנו בהתאם לנושא ולתנאי הצילום של התמונה. המדפסת תנסה לשכפל את מערך הצבעים.sRGB אפשרות זו יכולה להיות שימושית בשעת התאמת צבעים מהתקן קלט התומך ב- RGB, כגון סורק או מצלמה דיגיטלית. srgb OfÞce Colour 30

31 WINDOWS מידע זה חל על מנהלי מדפסת PCL6,PCL 5c ו- PostScript של.Windows 1. בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, בחר Colour] [OfÞce (1) ולחץ על הלחצן [Options] (אפשרויות) בחר הגדרה קבועה מראש מתוך (2) options] [Colour matching (אפשרויות התאמת צבע). 31 OfÞce Colour

32 MAC OS 9.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1) בחר בדגם המדפסת שלך..3 בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע).(2).4 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבע) (3) בחר Colour].[OfÞce.5 בחר Colour] [Colour - OfÞce (צבעים - Colour (OfÞce.(4) 6. בחר בהגדרה הקבועה מראש הרצויה של (5) Colour.OfÞce OfÞce Colour 32

33 MAC OS X חשוב! בשעת הדפסה מחלק מיישומי,Mac OS X ייתכן שאפשרויות אלה להתאמת צבעי RGB לא ישפיעו על צבעי ההדפסה. אם תגלה שצבעי ההדפסה לא השתנו לאחר החלת אחת מהגדרות התאמת הצבעים הקבועות מראש של,OfÞce Colour סימן שהיישום אינו תומך בסוג זה של התאמת צבעים של המדפסת. כחלופה, ייתכן שמשתמשי Mac OS X x.10.3 יוכלו להתאים את צבעי המסמך בעזרת מסנני.ColorSync Quartz 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1) בחר בדגם המדפסת שלך..3 בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת).(2) 4. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (3) בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע)..5 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבע) (4) בחר OfÞce].[Colour 33 OfÞce Colour

34 6. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (5), בחר.(OfÞce Colour - (צבע [Colour OfÞce Colour] בחר בהגדרה הקבועה מראש הרצויה של (6) Colour.OfÞce OfÞce Colour 34

35 כלי העזר בעזרת OFF ICE שלל אישית של צבעי RGB התאמה צבע (WINDOWS) לתיקון אם ההגדרות הקבועות מראש של OfÞce Colour (צבעי (OfÞce אינן מתאימות לצרכיך, כלי העזר לתיקון צבע Correct) (Colour מספק אמצעי להתאמת צבעים נוספת. כלי העזר לתיקון צבע מספק שתי שיטות להתאמת הגדרות :OfÞce Colour 1. ניתן להתאים את המראה הכללי של התדפיס על-ידי שינוי הגוון, הרוויה וערך.Gamma 2. ניתן להתאים את לוח הצבעים בעזרת יישומי.Microsoft OfÞce התאמות אלה משפיעות רק על לוח צבעים אחד ברגע נתון. הערה כלי העזר Colour Correct (תיקון צבע) זמין ב- Windows בלבד. לפרטים נוספים, ראה מדריך כלי עזר של C OfÞce Colour

36 GRAPHIC PRO סעיף זה מתאר את אפשרויות התאמת הצבעים הזמינות ב- Pro.Graphic מערכת התאמת הצבעים של Graphic Pro מבוססת על פרופילי צבע.ICC ניתן להוריד פרופילים אלה למדפסת בעזרת כלי העזר ProÞle Assistant (סייען הפרופילים) ובחירה בפרופילים הרצויים במנהל המדפסת. כאשר משימת הדפסה נשלחת למדפסת, פרופילי ICC יוחלו על משימת ההדפסה הנוכחית. חשוב! ניתן להשתמש בחלק מתכונות התאמת הצבעים של Graphic Pro רק אם במדפסת שלך מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת נדרש אם ברצונך להוריד ולהשתמש בפרופילי ICC משלך במדפסת. אם במדפסת לא מותקן דיסק קשיח, תוכל רק לבחור בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. הערה הדיסק הקשיח הפנימי של המדפסת הוא אביזר אופציונלי עבור C9600n ו- C9600dn, וסטנדרטי ב- C9600hdn וב- C9600hdtn. ניתן לעשות עם התאמת צבעים של GRAPHIC PRO מה?GRAPHIC PRO מערכת התאמת הצבעים של Graphic Pro היא רבת עוצמה וגמישה כאחת. להלן מספר דוגמאות לשימוש במערכת התאמת הצבעים של :Graphic Pro צבעי המדפסת להתקן קלט RGB התאמת בעזרת שימוש בפרופילי ICC של סורק, מצלמה דיגיטלית או צג, ניתן להתאים את צבעי המדפסת להתקן הקלט. הדמיית מדפסת הדמיית מדפסת ניתן להשתמש במדפסת לצורך הדמיה של פלט הצבע של מדפסת אחרת, גם בשעת הדפסת מסמכי.RGB לתוצאות מיטביות, השתמש במסמכי CMYK בשעת הדמיה של פלט צבע של מדפסות אחרות. Graphic pro 36

37 הדמיית דיו בשיטת CMYK ניתן להשתמש במדפסת לצורך הדמיה של פלט הצבע של דפוס מסחרי.(Japan Color או צבעי דיו מסוג SWOP, Euroscale) מדפסת מדויקים יותר צבעי אם יצרת פרופילים משלך בעזרת תוכנה ליצירת פרופילי ICC של יצרן צד שלישי, ניתן להוריד פרופילים אלה למדפסת ולהשתמש בהם בשעת הדפסה. נתמכים של פרופילי ICC סוגים קיימים ארבעה סוגים של פרופילי ICC הנתמכים במערכת התאמת הצבעים של :Graphic Pro סוג פרופיל תיאור פרופילים אלה מתארים את ההתקן ששימש ללכידת נתוני RGB (למשל, סורק או מצלמה דיגיטלית). פרופיל הקלט RGB יכול גם להיות פרופיל הצג שלך, אם אתה מנסה להתאים את הצבעים לצבעי המסך. פרופילים אלה מתארים את התקן CMYK שאתה מנסה לדמות את צבעיו. בדרך כלל, זוהי מדפסת של יצרן אחר או מכונת דפוס אופסט. הפרופילים כבר מובנים במדפסת לצורך הדמיית צבעים של דפוס מסחרי, כגון SWOP או.Euroscale מקור RGB (קלט (RGB הדמיית CMYK (קלט (CMYK מדפסת (פלט (CMYK פרופיל Link (קישור) פרופיל זה מתאר את מאפייני הצבע של המדפסת שלך. המדפסת כוללת את פרופילי ברירת המחדל של היצרן, אך ניתן להחליפם בפרופילים משלך במקרה הצורך. זהו סוג מיוחד של פרופיל ICC המבצע המרה ישירה מ- CMYK ל- CMYK. לדוגמה, פרופיל מסוג זה יכול לבצע המרה ממרחב צבעי CMYK של מדפסת אחרת למרחב צבעי CMYK של המדפסת שלך. 37 Graphic pro

38 כללית - GRAPHIC סקירה עבודה של PRO תזרים קיימים שלושה צעדים לשימוש במערכת התאמת הצבעים של :Graphic Pro 1. אסוף או צור פרופילי ICC (ראה להלן) 2. הורד פרופילי ICC לדיסק הקשיח של המדפסת (עמ' 38) 3. בחר בפרופילי ICC במנהל המדפסת בשעת ההדפסה (עמ' 40) אסוף או צור פרופילי ICC - 1 צעד היכן אוכל להשיג את הפרופילים הדרושים לי? פרופיל סוג להשיג פרופילים היכן השג את פרופילי המקור מסוג RGB מיצרן הסורק, המצלמה או הצג שלך. השג את פרופיל ההדמיה מיצרן המדפסת שברצונך לדמות את הדפסתה. פרופילי ברירת המחדל של היצרן מובנים במדפסת. אם ברצונך להשיג דיוק גבוה יותר, עליך ליצור פרופיל מדפסת משלך בעזרת תוכנה ליצירת פרופילי ICC של צד שלישי. מקור RGB (קלט (RGB הדמיית CMYK (קלט (CMYK מדפסת (פלט (CMYK פרופיל Link (קישור) ניתן ליצור פרופילי Link (קישור) בעזרת תוכנה ליצירת פרופילי ICC של צד שלישי. שים לב כי כל תוכנה ליצירת פרופילי ICC יכולה ליצור פרופילים מסוג זה. הקשיח של המדפסת לדיסק פרופילי ICC 2 הורדת צעד ניתן להוריד פרופילים לדיסק הקשיח של המדפסת בעזרת כלי העזר ProÞle Assistant (סייען הפרופילים). הפרופילים) ProÞle (סייען ב- Assistant שמוש.1 הפעל את.ProÞle Assistant 2. בחר מדפסת. אם זוהי הפעם הראשונה שאתה משתמש ב- Assistant ProÞle (סייען הפרופילים), הנח לכלי העזר לחפש מדפסות נתמכות. בחר בסוגי החיבור שברצונך לחפש מקבילי, USB או רשת (TCP/IP) ולחץ על [Start] (התחל). אם ידועה לך כתובת IP של המדפסת, תוכל להזין אותה ידנית. Graphic pro 38

39 3. המסך הראשי של ProÞle Assistant (סייען הפרופילים) מציג את הפרופילים הנמצאים בדיסק הקשיח של המדפסת שנבחרה. להורדת פרופיל חדש למדפסת: א. לחץ על [Add] (הוספה). ב. בחר פרופיל ICC מהדיסק הקשיח במחשב שלך. ג. לאחר בחירת פרופיל, תוכל להוסיפו למדפסת כאחד מ- 4 סוגי הפרופילים: RGB Source (מקור CMYK Simulation,(RGB (הדמיית Printer,(CMYK (מדפסת) או Linked (מקושר). האפשרויות הזמינות תלויות בפרופיל ICC שנבחר. לדוגמה, אם בחרת פרופיל,CMYK תוכל להוסיפו למדפסת רק כפרופיל מסוג CMYK Simulation (הדמיית (CMYK או פרופיל פלט מדפסת. ד. בחר מספר מ- 1 עד 12. מספר זה משמש לזיהוי הפרופיל במנהל המדפסת. 1 2 ה. לחץ על [OK] (אישור) להורדת פרופיל ICC שנבחר למדפסת. 39 Graphic pro

40 המדפסת במנהל פרופילי ICC 3 בחר צעד בחירת הפרופיל במנהל המדפסת תלוי במשימת התאמת הצבעים שברצונך לבצע. דוגמאות לבחירת פרופילי ICC למשימות התאמת צבעים שונות מוצגות בסעיפים הבאים של מדריך זה. Graphic pro 40

41 או מצלמה צבעי צג, סורק התאמת מערכת התאמת הצבעים של Graphic Pro יכולה לשמש להתאמת צבעי המדפסת להתקן קלט,RGB כגון צג, סורק או מצלמה דיגיטלית מסמך מודפס 5. סורק, צג, מצלמה וכו.1 נתוני RGB 2. פרופיל מקור RGB 3. פרופיל פלט מדפסת 6. השאר את האפשרות Auto (אוטומטי) או בחר פרופיל מותאם אישית. להתאמת התקן קלט,RGB הורד תחילה את פרופיל המקור מסוג RGB ואת פרופיל המדפסת (אופציונלי) לדיסק הקשיח של המדפסת, בעזרת הכלי ProÞle Assistant (סייען הפרופילים). ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' 38. לאחר הורדת הקובץ או הקבצים הדרושים, בצע את הבחירות המתאימות במנהל המדפסת. בחירות אלה מתוארות בסעיף הבא Windows) עמ' 42, Mac OS 9 עמ',43 X Mac OS עמ'.(45 41 Graphic pro

42 WINDOWS מידע זה חל על מנהלי מדפסת,5c PCL6 ו- PostScript של.Windows לביצוע התאמת צבעים להתקן קלט,RGB כגון צג, סורק או מצלמה דיגיטלית, בצע את הבחירות הבאות במנהל המדפסת: 1. בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, בחר Pro] [Graphic (1) ולחץ על [Options] (אפשרויות) בחר Matching] [ICC ProÞle Colour (התאמת צבעים עם פרופיל.(2) (ICC 3. בחר בפרופיל ICC המתאים להתקן שברצונך לבצע עבורו התאמת צבעים, כגון צג, סורק או מצלמה דיגיטלית (3). זכור כי השמות RGB Source1 (מקור RGB Source2,(RGB 1 (מקור (RGB 2 וכו' קשורים למספר המוקצה לפרופיל העושה שימוש ב- Assistant ProÞle (סייען הפרופילים) ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' 38. Graphic pro 42

43 4. בחר פרופיל פלט מדפסת (4). אם בוחרים באפשרות [Auto] (אוטומטי), ייעשה שימוש בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. אם יצרת בעצמך פרופיל מדפסת בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים, בחר בו כאן. עצה אם בחרת בפרופיל פלט מדפסת משלך, (4) תוכל גם להתאים את מאפייני עיבוד התמונה. ראה "מאפייני עיבוד תמונה" בעמ' 62. MAC OS 9 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך..3 בחר Options] [Colour (אפשרויות צבעים).(2).4 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבעים) (3) בחר Pro].[Graphic 43 Graphic pro

44 .5 בחר Pro1] [Colour Graphic.(4) מתפריט Task] [Colour Matching (משימת התאמת צבעים) (5), בחר.(ICC צבעים בעזרת פרופיל (התאמת [ICC ProÞle Colour Matching] 7. מתוך מקור של RGB proþle (פרופיל,(RGB בחר בפרופיל ICC המתאים להתקן שברצונך לבצע עבורו התאמת צבעים, כגון צג, סורק או מצלמה דיגיטלית (6). זכור כי השמות RGB Source1 (מקור RGB Source 2,(RGB 1 (מקור (RGB 2 וכו' קשורים למספר המוקצה לפרופיל העושה שימוש ב- Assistant ProÞle (סייען הפרופילים) ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' בחר Pro2] [Colour Graphic.(7) מתפריט ProÞle] [Printer Output (פרופיל פלט מדפסת) (8), בחר בפרופיל המדפסת שלך. אם בוחרים באפשרות [Auto] (אוטומטי), ייעשה שימוש בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. אם יצרת בעצמך פרופיל מדפסת בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים, בחר בו כאן וקבע האם להשתמש במאפייני עיבוד תמונה (ראה עמ' 62). Graphic pro 44

45 MAC OS X.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך..3 בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת).(2) 4. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (3), בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע)..5 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבע),(4) בחר Pro].[Graphic 45 Graphic pro

46 6. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (5), בחר.(Graphic Pro 1 - (צבע [Colour - Graphic Pro1] מתפריט Task] [Colour Matching (משימת התאמת צבעים) (6) בחר Matching] [ICC ProÞle Colour (התאמת צבעים בעזרת פרופיל.(ICC 8. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (7), בחר.(Graphic Pro 1 - (צבע [Colour - Graphic Pro2] 7 8 Graphic pro 46

47 .9 מתוך האפשרות source] [RGB ProÞle (מקור פרופיל (RGB,(8) בחר בפרופיל ICC המתאים להתקן שברצונך לבצע עבורו התאמה, כגון צג, סורק או מצלמה דיגיטלית. זכור כי השמות RGB Source 1 (מקור Source RGB 2,(RGB 1 (מקור (RGB 2 וכו' קשורים למספר המוקצה לפרופיל העושה שימוש ב- Assistant ProÞle (סייען הפרופילים) ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) בחר.(9) (Graphic Pro 3 - (צבע [Colour - Graphic Pro3] מתפריט ProÞle] [Printer Output (פרופיל פלט מדפסת),(10) בחר בפרופיל המדפסת שלך. אם בוחרים באפשרות [Auto] (אוטומטי), ייעשה שימוש בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. אם יצרת בעצמך פרופיל מדפסת בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים, בחר בו כאן וקבע האם להשתמש במאפייני עיבוד תמונה (ראה עמ' 62). 47 Graphic pro

48 מקור נתוני RGB הדמיית מדפסת אחרת מערכת התאמת הצבעים של Graphic Pro יכולה לשמש להדמיית פלט צבע של מדפסת אחרת מסמך מודפס 5. סורק, צג, מצלמה וכו.1 נתוני RGB 2. פרופיל מקור RGB 3. פרופיל פלט מדפסת 6. השאר את האפשרות Auto (אוטומטי) או בחר פרופיל מותאם אישית. חשוב! שים לב כי ההתקן שאתה מנסה לדמות תומך ביכולות צבע שונות מאלה של המדפסת שלך, ולכן הדמיית צבע מדויקת אינה אפשרית. לדוגמה, ייתכן שיהיה קשה להפיק את הצבעים המדויקים של מדפסת הזרקת דיו בהדפסה ממדפסת העושה שימוש בטונר. נוסף לכך, הבדלים בין התקנים שונים במרחב הצבעים הניתנים להדפסה עלולים לגרום לכך, שההדמיה בעזרת נתוני מקור RGB לא תהיה מדויקת. לתוצאות מיטביות בשעת הדמיית פלט צבע של מדפסות אחרות, מומלץ ביותר להשתמש בנתוני CMYK כמקור. ראה "הדמיית דיו "CMYK בעמ' 56. להדמיית הפלט של מדפסת אחרת, עליך להוריד למדפסת לפחות שני פרופילים בעזרת הכלי ProÞle Assistant (סייען הפרופילים): < פרופיל מקור RGB < פרופיל הדמיית יעד < פרופיל פלט מדפסת (אופציונלי). לאחר הורדת הקובץ או הקבצים הדרושים, בצע את הבחירות המתאימות במנהל המדפסת. בחירות אלה מתוארות בסעיף הבא Windows) עמ' 49, Mac OS 9 עמ',51 X Mac OS עמ'.(53 Graphic pro 48

49 WINDOWS מידע זה חל על מנהלי מדפסת PCL 6 5c, ו- PostScript של.Windows אם אתה משתמש במסמך מקור,RGB בצע הדמיית פלט של מדפסת אחרת באמצעות ביצוע הבחירות הבאות במנהל המדפסת: 1. בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, בחר Pro] [Graphic (1) ולחץ על [Options] (אפשרויות) בחר Simulation] [Printer (הדמיית מדפסת).(2) 3. בחר בפרופיל ICC המתאים להתקן המשמש ללכידה או לתצוגה של מסמך המקור ההתקן יכול להיות צג, סורק או מצלמה דיגיטלית (3). זכור כי השמות RGB Source 1 (מקור Source RGB 2,(RGB 1 (מקור (RGB 2 וכו קשורים למספר המוקצה לפרופיל העושה שימוש ב- Assistant ProÞle (סייען הפרופילים). ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' Graphic pro

50 4. בחר פרופיל יעד להדמיה (4). פרופיל זה מתאים למדפסת שברצונך לבצע עבורה הדמיה. אם ברצונך להפיק שחור וגווני אפור המודפסים בעזרת טונר שחור בלבד, הפעל את האפשרות Black] [Preserve (השתמש בצבע שחור). למרות שהדבר מפיק תדפיס באיכות גבוהה יותר, הדמיית השחור והאפור לא תהיה מדויקת. 5. בחר בפרופיל הפלט של המדפסת שלך (5). אם בוחרים באפשרות [Auto] (אוטומטי), ייעשה שימוש בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. אם יצרת בעצמך פרופיל מדפסת בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים, בחר בו כאן וקבע האם להשתמש במאפייני עיבוד תמונה (ראה עמ' 62). Graphic pro 50

51 MAC OS 9 / CLASSIC אם אתה משתמש במסמך מקור,RGB בצע הדמיית פלט של מדפסת אחרת באמצעות ביצוע הבחירות הבאות במנהל המדפסת:.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה). 2. מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע).(2).4 בחר Mode] [Colour (מצב צבע) (3) Pro].[Graphic.5 בחר [Colour] (צבע) (4) Pro1].[Graphic בחר Task] [Colour Matching (משימת התאמת צבע) Simulation] [Printer (הדמיית מדפסת).(5) 51 Graphic pro

52 .7 מתוך האפשרות source] [RGB ProÞle (מקור פרופיל (6,(RGB) בחר בפרופיל ICC המתאים להתקן שברצונך לבצע עבורו התאמת צבעים, כגון צג, סורק או מצלמה דיגיטלית. זכור כי השמות RGB Source 1 (מקור Source RGB 2,(RGB 1 (מקור (RGB 2 וכו' קשורים למספר המוקצה לפרופיל העושה שימוש ב- Assistant ProÞle (סייען הפרופילים). ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' מתפריט ProÞle] [Simulation Target (פרופיל יעד להדמיה),(7) בחר בפרופיל להתקן שברצונך לבצע עבורו את ההדמיה. זכור כי השמות CMYK Source 1 (מקור CMYK Source 2,(CMYK1 (מקור (CMYK 2 וכו' קשורים למספר המוקצה לפרופיל העושה שימוש ב- Assistant ProÞle (סייען הפרופילים). ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' 38. אם ברצונך להפיק שחור וגווני אפור המודפסים בעזרת טונר שחור בלבד, הפעל את האפשרות Black] [Preserve (השתמש בצבע שחור). למרות שהדבר מפיק תדפיס באיכות גבוהה יותר, הדמיית השחור והאפור לא תהיה מדויקת..9 בחר [Colour] (צבע) (8) Pro2].[Graphic מתפריט ProÞle] [Printer Output (פרופיל פלט מדפסת) (9), בחר בפרופיל המדפסת שלך. אם בוחרים באפשרות [Auto] (אוטומטי), ייעשה שימוש בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. אם יצרת בעצמך פרופיל מדפסת בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים, בחר בו כאן וקבע האם להשתמש במאפייני עיבוד תמונה (ראה עמ' 62). Graphic pro 52

53 MAC OS X.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה). 2. מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת).(2) 4. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים), בחר (3), Options] [Colour (אפשרויות צבע)..5 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבע),(4) בחר Pro].[Graphic 6. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (5), בחר.(Graphic Pro 1 (צבע [Colour Graphic Pro1] מתפריט Task] [Colour Matching (משימת התאמת צבעים),(6) בחר Simulation] [Printer (הדמיית מדפסת). אם ברצונך להפיק שחור וגווני אפור המודפסים בעזרת טונר שחור בלבד, הפעל את האפשרות Black] [Preserve (השתמש בצבע שחור). למרות שהדבר מפיק תדפיס באיכות גבוהה יותר, הדמיית השחור והאפור לא תהיה מדויקת. 53 Graphic pro

54 8. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (7), בחר.(Graphic Pro 1 (צבע [Colour Graphic Pro2] מתוך האפשרות source] [RGB ProÞle (מקור פרופיל (RGB,(8) בחר בפרופיל ICC המתאים להתקן שברצונך לבצע עבורו התאמת צבעים, כגון צג, סורק או מצלמה דיגיטלית. זכור כי השמות RGB Source 1 (מקור RGB Source 2,(RGB 1 (מקור (RGB 2 וכו' קשורים למספר המוקצה לפרופיל העושה שימוש ב- Assistant ProÞle (סייען הפרופילים). ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' מתפריט ProÞle] [Simulation Target (פרופיל יעד להדמיה),(9) בחר בפרופיל להתקן שברצונך לבצע עבורו את ההדמיה. זכור כי השמות CMYK Source 1 (מקור CMYK Source 2,(CMYK 1 (מקור (CMYK 2 וכו' קשורים למספר שהוקצה לפרופיל בעזרת ProÞle Assistant (סייען הפרופילים). ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' 38. Graphic pro 54

55 11. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (10), בחר.(Graphic Pro 1 (צבע [Colour Graphic Pro3] מתפריט ProÞle] [Printer Output (פרופיל פלט מדפסת),(11) בחר בפרופיל המדפסת שלך. אם בוחרים באפשרות [Auto] (אוטומטי), ייעשה שימוש בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. אם יצרת בעצמך פרופיל מדפסת בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים, בחר בו כאן וקבע האם להשתמש במאפייני עיבוד תמונה (ראה עמ' 62). 55 Graphic pro

56 מקור נתוני CMYK - דיו CMYK הדמיית מערכת התאמת הצבעים המבוססת על פרופיל ICC יכולה לשמש להדמיית פלט של מכונות דפוס מסחריות. ניתן לבחור בסוגי הדיו הנפוצים ביותר באזורים שונים בעולם: < Euroscale אירופה < Swop צפון אמריקה < Toyo יפן להדפסת הדמיית דיו,CMYK יש להשתמש במנהל מדפסת PostScript שסופק עם המדפסת מסמך מודפס 5. סורק, צג, מצלמה וכו.1 נתוני RGB 2. פרופיל קלט CMYK 3. פרופיל פלט מדפסת 6. השאר את האפשרות Auto (אוטומטי) או בחר פרופיל מותאם אישית. למרות שניתן לבצע הדמיות דיו CMYK בעזרת אפשרויות OfÞce Colour במנהל המדפסת, מומלץ להשתמש במערכת התאמת צבעים Graphic Pro לביצוע הדמיית דיו,CMYK מאחר שהדבר מספק בקרים נוספים, כגון שימוש בתכונה Preserve Black (השתמש בצבע שחור), או ציון של פרופיל פלט מדפסת חלופי. הוראות להחלת הדמיית דיו מוצגות בסעיף הבא Windows) עמ' 57, Mac OS עמ',58 X Mac OS עמ'.(60 Graphic pro 56

57 WINDOWS הערה מידע זה חל רק על מנהלי מדפסת PostScript של.Windows אם אתה משתמש במסמך מקור,CMYK השתמש בהגדרות מנהל המדפסת הבאות לביצוע הדמיית דיו :CMYK בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, בחר Pro] [Graphic (1) ולחץ על [Options] (אפשרויות). 2. בחר Matching] [ICC ProÞle Colour (התאמת צבעים עם פרופיל.(2) (ICC.3 בחר proþle] [CMYK Input (פרופיל קלט (CMYK (3) המתאים להתקן שברצונך לדמות, כגון SWOP או דפוס.Euroscale אם יש לך פרופיל דיו CMYK אחר שברצונך להשתמש בו, בחר בו כאן כפרופיל מקור.CMYK x זכור כי השמות CMYK Source 1 (מקור CMYK Source 2,(CMYK 1 (מקור (CMYK 1 וכו' קשורים למספר שהוקצה לפרופיל בעזרת ProÞle Assistant (סייען הפרופילים). ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' 38. היעזר באפשרות Black] [Preserve (השתמש בצבע שחור) כדי לשמור את הנתונים המקוריים של הצבע האפור (ערוץ K). אם 57 Graphic pro

58 מבטלים את האפשרות Black] [Preserve (השתמש בצבע שחור), ייתכן שגווני האפור יודפסו בעזרת תערובת טונרים,CMYK במקום להשתמש רק בטונר השחור (K). 4. בחר פרופיל פלט מדפסת (4). אם בוחרים באפשרות [Auto] (אוטומטי), ייעשה שימוש בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. אם יצרת בעצמך פרופיל מדפסת בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים, בחר בו כאן. אם בחרת בפרופיל אחר מהפרופיל [Auto] (אוטומטי), בחר באפשרות Intent] [Rendering (מאפייני עיבוד תמונה). (5) ראה "מאפייני עיבוד תמונה" בעמ' 62. MAC OS 9 / CLASSIC אם אתה משתמש במסמך מקור,CMYK השתמש בהגדרות מנהל המדפסת הבאות לביצוע הדמיית דיו :CMYK בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה)..1 מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 2. בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע).(2).3 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבע),(3) בחר Pro].[Graphic.4 Graphic pro 58

59 .5 בחר Pro1] [Colour Graphic (צבע - 1 (Graphic Pro.(4) מתפריט Task] [Colour Matching (משימת התאמת צבעים) (5), בחר.(ICC צבעים בעזרת פרופיל (התאמת [ICC ProÞle Colour Matching].7 מתוך source] [CMYK Input ProÞle (מקור פרופיל קלט,(CMYK (6) בחר בפרופיל קלט CMYK המתאים להתקן שברצונך לדמות, כגון SWOP או דפוס.Euroscale אם יש לך פרופיל דיו CMYK אחר שברצונך להשתמש בו, בחר בו כאן כפרופיל מקור.CMYK x זכור כי השמות CMYK Source 1 (מקור CMYK Source 2,(CMYK 1 (מקור (CMYK 2 וכו' קשורים למספר שהוקצה לפרופיל בעזרת ProÞle Assistant (סייען הפרופילים). ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' 38. היעזר באפשרות Black] [Preserve (השתמש בצבע שחור) כדי לשמור את הנתונים המקוריים של הצבע האפור (ערוץ K). אם מבטלים את האפשרות Black] [Preserve (השתמש בצבע שחור), ייתכן שגוני האפור יודפסו בעזרת תערובת טונרים,CMYK במקום להשתמש רק בטונר השחור (K)..8 בחר Pro2] [Colour Graphic.(7) מתפריט ProÞle] [Printer Output (פרופיל פלט מדפסת) (8), בחר בפרופיל המדפסת שלך. אם בוחרים באפשרות [Auto] (אוטומטי), ייעשה שימוש בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. אם יצרת בעצמך פרופיל מדפסת בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים, בחר בו כאן וקבע אם להשתמש במאפייני עיבוד תמונה (ראה עמ' 62). 59 Graphic pro

60 MAC OS X אם אתה משתמש במסמך מקור,CMYK השתמש בהגדרות מנהל המדפסת הבאות לביצוע הדמיית דיו :CMYK.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 2. בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת).(2).3 4. מתפריט Sets] [Feature ערכות מאפיינים) (3), בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע)..5 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבע),(4) בחר Pro].[Graphic 6. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (5), בחר.(Graphic Pro 1 (צבע [Colour Graphic Pro1] מתפריט Task] [Colour Matching (משימת התאמת צבע) (6), בחר.(ICC צבע בעזרת פרופיל (התאמת [ICC ProÞle Colour Matching] היעזר באפשרות Black] [Preserve (השתמש בצבע שחור) כדי לשמור את הנתונים המקוריים של הצבע האפור (ערוץ K). אם מבטלים את האפשרות Black] [Preserve (השתמש בצבע שחור), ייתכן שגווני האפור יודפסו בעזרת תערובת טונרים,CMYK במקום להשתמש רק בטונר השחור (K). Graphic pro 60

61 8. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (7), בחר.(Graphic Pro 1 (צבע [Colour Graphic Pro2] מתפריט Type] [CMYK ProÞle (סוג פרופיל (CMYK,(8) בחר.(CMYK קלט (פרופיל [CMYK Input ProÞle].10 מתוך source] [CMYK Input ProÞle (מקור פרופיל קלט (CMYK (9), בחר בפרופיל קלט CMYK המתאים להתקן שברצונך לדמות, כגון SWOP או דפוס.Euroscale אם יש לך פרופיל דיו CMYK אחר שברצונך להשתמש בו, בחר בו כאן כפרופיל מקור.CMYK x זכור כי השמות CMYK Source1 (מקור (CMYK 1 וכו' קשורים למספר שהוקצה לפרופיל בעזרת ProÞle Assistant (סייען הפרופילים). ראה "שימוש בסייען הפרופילים" בעמ' מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (10), בחר.(Graphic Pro 3 (צבע [Colour Graphic Pro3] מתפריט ProÞle] [Printer Output (פרופיל פלט מדפסת),(11) בחר בפרופיל המדפסת שלך. אם בוחרים באפשרות [Auto] (אוטומטי), ייעשה שימוש בפרופילי ברירת המחדל של היצרן המובנים במדפסת. אם יצרת בעצמך פרופיל מדפסת בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים, בחר בו כאן וקבע האם להשתמש במאפייני עיבוד תמונה (ראה עמ' 62). 61 Graphic pro

62 עיבוד תמונה מאפייני בשעת בחירה בפרופיל פלט של המדפסת, אם תבחר כל פרופיל אחר מהפרופיל [Auto] (אוטומטי), תוכל גם לבחור באפשרות Intent] [Rendering (מאפייני עיבוד תמונה). מאפייני עיבוד התמונה הם קבוצת כללים, הקובעים כיצד להתייחס לצבעים החורגים ממרחב הצבעים הניתנים להדפסה. בחר במאפייני עיבוד התמונה המתאימים ביותר למסמך שאתה מדפיס. (תפישתי) PERCEPTUAL אפשרות זו מומלצת להדפסת תצלומים. ככלל, מאפייני עיבוד תמונה מפחיתים את הרוויה של כל הצבעים בשעת ההדפסה. כתוצאה מכך נכללים הצבעים שאינם ניתנים להדפסה במרחב הצבעים של המדפסת, תוך כדי שמירה על אותם יחסים בין הצבעים. (רוויה) SATURATIONS אפשרות זו מומלצת להדפסת גרפיקה עסקית כשברצונך לקבל צבעים חיים. הדבר לא יפיק בהכרח צבעים מדויקים, מאחר שהדגש הוא שמירה על הרוויה. צבע יחסיים) RELATIVE (מאפייני COLORIMETRIC אפשרות זו מומלצת להדפסת צבעים וגוונים מלאים. השתמש באפשרות Relative Colorimetric (מאפייני צבע יחסיים) בשעת הדפסה מתוכנת ציור, כגון Adobe Illustrator או.Macromedia Freehand (מאפייני צבע מוחלטים) ABSOLUTE COLORIMETRIC מומלץ להשתמש באפשרות זו אם מבצעים הגהות על תמונות שהודפסו במדפסת, המיועדות להיות מודפסות כפלט סופי במכונת דפוס מקצועית. הדבר עשוי לגרום להוספת צבע לתדפיס, שכן ייעשה גם ניסיון לדמות את לובן הנייר של התקן היעד. Graphic pro 62

63 בשחור מלא / גרפיקה טקסט בשעת הדפסת המסמך, צבעי השחור המלאים לא יודפסו בעזרת 100% מן הטונר השחור. במקום זאת, צבעי השחור המלאים יומרו לעתים קרובות ויודפסו בעזרת תערובת טונרים.CMYK השימוש בתכונה Pure Black Text / Graphics (טקסט / גרפיקה בשחור מלא) מבטיח שטקסט או גרפיקה של 100% שחור במסמך יודפסו בעזרת הטונר השחור בלבד. פירושו של דבר, שהצבעים הבאים במסמכים שלך יודפסו בעזרת 100% של הטונר השחור בלבד: אדום =,0 ירוק =,0 כחול = 0 ציאן =,0% צהוב =,0% מגנטה =,0% שחור = 100% RGB CMYK דיוק בהתאמת צבעים כשהמדפסת מבצעת התאמת צבעים, עליה לערוך מספר רב של חישובים לצורך ביצוע המרות בין תבניות צבע שונות CMYK) RGB, וכו'). חישובים אלה גוזלים זמן עיבוד. האפשרות Precision] [Colour Match (דיוק בהתאמת צבעים) מאפשרת לך לבחור בין התאמת צבעים באיכות גבוהה (הגוזלת זמן רב) לבין התאמת צבעים מהירה יותר אך מדויקת פחות. 63 Graphic pro

64 הגדרות מנהל המדפסת לצורך יצירת פרופיל ICC או ללא התאמת צבעים אם אתה יוצר פרופיל ICC בעזרת תוכנה של צד שלישי, בחר באפשרות Creation] [Disable Colour Matching for ICC ProÞle (בטל התאמת צבעים ליצירת פרופיל.(ICC אפשרות זו מבטלת את ניהול הצבעים של המדפסת, וכן מונעת מהמדפסת להגביל את עובי שכבת הטונר. אם אתה משתמש ביישום שלך לצורך התאמת צבעים, בחר באפשרות Matching] [Use Application Colour (השתמש בהתאמת צבעים של היישום). אפשרות זו מבטלת את ניהול הצבעים של המדפסת. 9) Mac OS עמ',65 X Mac OS עמ'.(66 WINDOWS 1. בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, בחר Pro] [Graphic (1) ולחץ על [Options] (אפשרויות)..2 בחר באפשרות Creation] [Disable Colour Matching for ProÞle (בטל התאמת צבעים ליצירת פרופיל) (2), אם אתה יוצר פרופיל ICC בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים של צד שלישי. בחר באפשרות Matching] [Use Application Colour (השתמש בהתאמת הצבעים של היישום) (3), אם ברצונך לבטל את כל ניהול הצבעים של המדפסת ולהשתמש בהתאמת הצבעים של היישום שלך Graphic pro 64

65 MAC OS 9 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה)..1 מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 2. בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע).(2).3 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבע),(3) בחר Pro].[Graphic בחר Pro1] [Colour Graphic (4) (צבע 1.(Graphic Pro מתפריט Task] [Colour Matching (משימת התאמת צבעים),(5) בחר באפשרות Creation] [Disable Colour Matching for ProÞle (בטל התאמת צבעים ליצירת פרופיל) אם אתה יוצר פרופיל ICC בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים של צד שלישי. בחר באפשרות Matching] [Use Application Colour (השתמש בהתאמת הצבעים של היישום) אם ברצונך לבטל את ניהול הצבעים של המדפסת ולהשתמש בהתאמת הצבעים של היישום שלך. 65 Graphic pro

66 MAC OS X.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 2. בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת).(2).3 4. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (3), בחר Options] [Colour (אפשרויות צבעים)..5 מתפריט Mode] [Colour (מצב צבעים),(4) בחר Pro].[Graphic 6. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים), בחר.(Graphic Pro 1 (צבע (5) [Colour Graphic Pro1] מתפריט Task] [Colour Matching (משימת התאמת צבעים), (6) בחר באפשרות Creation] [Disable Colour Matching for ProÞle (בטל התאמת צבעים ליצירת פרופיל) אם אתה יוצר פרופיל ICC בעזרת תוכנה ליצירת פרופילים של צד שלישי. בחר באפשרות Matching] [Use Application Colour (השתמש בהתאמת הצבעים של היישום) אם ברצונך לבטל את ניהול הצבעים של המדפסת ולהשתמש בהתאמת הצבעים של היישום שלך. Graphic pro 66

67 אפשרויות גימור 4: פרק המדפסת מציעה מגוון רחב של אפשרויות גימור למסמכים, המסייעות לך לשלוט בצורה הסופית של המסמך המודפס. בהתאם לרכיבי החומרה המותקנים במדפסת, שקיבלת כשדרוגים אופציונליים או כאלה הנכללים בה כסטנדרט, ובהתאם לדגם שברשותך, המערכת יכולה להציע בחירה בין הדפסת דופלקס (הדפסה על שני צדדים של הדף), הדפסת חוברת, הידוק בסיכות או ניקוב חורים. היא יכולה גם להדפיס כרזות כסדרה של חלקים שניתן לחברם יחד כדי ליצור כרזה גדולה, או להדפיס על אמצעי הדפסה ארוכים במיוחד ליצירת כרזות. למידע נוסף על אפשרויות הגימור, ראה: < הדפסת חוברות (Imposition) בעמ' 68 < איסוף בעמ' 71 < הפרדת צבעים בעמ' 75 < הפרדה בין משימות הדפסה הממתינות בתור בעמ' 78 < הדפסת שער בעמ' 80 < גודל נייר מותאם אישית בעמ' 82 < הדפסת דופלקס (דו-צדדית) בעמ' 88 < הדפסת מספר רב של עמודים על גיליון אחד (N-up) בעמ' 92 < הדפסת כרזות בעמ' 95 < התאמה לגודל דף בעמ' 96 < סימני מים בעמ' 97 67

68 חוברות (Imposition) הדפסת הדפסת חוברות במנהלי מדפסת של Windows מאפשרת הדפסה של מסמכים מרובי עמודים, כשהעמודים מסודרים כך שהפלט המודפס הסופי ניתן לקיפול בצורת חוברת. ככלל, עמודי A4 (או A3) יוקטנו לגודל A5 (או A4) ויודפסו זה לצד זה על שני הצדדים של נייר בגודל A4 (או A3), כך שניתן לקפל את הנייר וליצור חוברת. מאחר שתכונה זו גורמת להדפסה על שני הצדדים של הדף, נדרשת התקנה של יחידת דופלקס תהיה מותקנת במדפסת, וכן זיכרון נוסף בנפח 512MB) 256MB סך הכול). הערות 1. כדי לראות כמה זיכרון מותקן כרגע במדפסת, הדפס דף הגדרות תצורה מלוח הבקרה של המדפסת. ראה מדריך למשתמש של C יישומים מסוימים אינם תומכים בהדפסת חוברות, אך רוב היישומים תומכים בתכונה זו. 3. תכונה זו אינה זמינה במנהלי מדפסת של.Macintosh 4. תכונה זו אינה זמינה במנהל מדפסת PostScript של Windows98. בשעת שימוש במנהל מדפסת,PostScript אם בכוונתך להדפיס מסמך באורך של יותר מ- 16 עמודים, שקול להדפיסו בחלקים של 8 או 16 עמודים בכל פעם. הדבר נקרא "חתימה", וימנע ממך לקבל ערימת נייר עבה שקשה לקפל אותה לחוברת. במקרה כזה המסמך יודפס כסדרה של חוברות, שניתן לערום אותן זו על גבי זו. זהו בדרך-כלל סידור נוח יותר. השיקולים שצוינו לעיל אינם חשובים בשעת שימוש במנהל מדפסת,PCL שכן ניתן להגדיר את החתימה במנהל המדפסת, וניתן להדפיס מסמך ארוך ישירות כסדרה של חוברות. שים לב כי מספר הדפים בחוברת יהיה תמיד בכפולות של ארבע, מאחר ששני עמודים יודפסו על כל אחד מהצדדים של כל גיליון נייר. אם המסמך אינו יוצר כפולות של ארבעה דפים, הדף האחרון, שני הדפים או שלושת הדפים האחרונים בחוברת יישארו ריקים. הדפסת חוברות (Imposition) 68

69 WINDOWS POSTSCRIPT Windows2000/XP/Server2003) בלבד) 1. בכרטיסייה [Layout] (פריסה) של מנהל המדפסת, בחר [Booklet] (חוברת) מהרשימה הנפתחת Sheet] [Pages Per (דפים לגיליון). 2. ודא שאפשרות הדופלקס המוגדרת היא Edge] [Flip on Short (לאורך, מלמטה). הערה אם האפשרות Booklet (חוברת) אינה מוצגת, ודא שהאפשרות Duplex (דופלקס) מופעלת במנהל המדפסת. (ראה "הגדרת אפשרויות במנהל המדפסת" בעמ' 9). הדפסת חוברות (Imposition) 69

70 WINDOWS PCL 1. בכרטיסייה [Setup] (הגדרות) של מנהל המדפסת, ציין את כל setting] [driver (הגדרות מנהלי המדפסת) שברצונך לעשות בהן שימוש. 2. בחר באפשרות [Booklet] (חוברת) מהרשימה הנפתחת Mode] [Finishing (מצב גימור), ולחץ על [Options] (אפשרויות). 3. בחלון Options (אפשרויות) ניתן לקבוע את גודל החתימה [Signature] (ראה עמ' 68), את מספר העמודים [Pages] בכל צד של הדף ואת השוליים לכריכה margin],[binding אם החוברת תהיה עבה. האיורים בעמוד זה מציגים את ההשפעה של כל אחת מבחירות אלה. הערה אם האפשרות Booklet (חוברת) אינה מוצגת, ודא שהאפשרות Duplex (דופלקס) מופעלת במנהל המדפסת. (ראה "הגדרת אפשרויות מנהל המדפסת" בעמ' 9). הדפסת חוברות (Imposition) 70

71 איסוף תכונה זו מאפשרת להדפיס עותקים מרובים של מסמך רב-עמודים, כשהדפים של כל עותק מסודרים לפי סדר רציף. דפים ללא איסוף יודפסו באופן הבא: דפים עם איסוף יודפסו באופן הבא: איסוף דרך היישום יש תוכניות יישומיות הכוללות תכונת איסוף באפשרויות ההדפסה שלהן. במקרה כזה, היישום מבצע את איסוף המסמך, ויכול לשלוח את משימת ההדפסה למדפסת מספר רב של פעמים. באופן כללי, שיטה זו איטית יותר, אך גם אמינה יותר. איסוף דרך המדפסת סעיף זה מתאר את פונקציית האיסוף המובנית במנהל המדפסת. במקרה זה משימת ההדפסה מאוחסנת זמנית בזיכרון המדפסת או בדיסק הקשיח של המדפסת (אם הוא מותקן), והמדפסת מבצעת את האיסוף. שיטה זו מהירה יותר בדרך-כלל, אך ייתכן שהיא לא תפעל בכל היישומים. אם תיתקל בבעיות בשעת שימוש באפשרות של איסוף דרך המדפסת, השתמש במקום זאת באפשרות האיסוף המופיעה באפשרויות ההדפסה של היישום. 71 איסוף

72 WINDOWS 1. אם אתה משתמש במנהל מדפסת PCL בחר תחילה בכרטיסייה [Setup] (הגדרות) ב-[ setting [driver הגדרות מנהלי המדפסת שנשמרו, שברצונך להשתמש בהן. ראה "אחזור הגדרות מנהל מדפסת שנשמרו" בעמ' בכרטיסייה Options] [Job (אפשרויות משימה), בחר מהרשימה הנפתחת ב-[ Copies ] מספר העותקים שברצונך להדפיס. 3. לחץ על תיבת הסימון [Collate] (איסוף). איסוף 72

73 MAC OS 9.X.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט המדפסת (1) בחר בדגם של המדפסת שלך. 3. בחר באפשרות [General] (כללי) (2). 4. הזן את מספר העותקים (3) שברצונך להדפיס בחר Options] [Job (אפשרויות משימה).(4) 6. סמן את תיבת הסימון [Collate] (איסוף) (5) כדי לאפשר למדפסת לבצע את האיסוף. הערה האיורים הבאים מציגים את מנהל המדפסת של,Apple LaserWriter המשתמש באיסוף דרך המדפסת. מנהל המדפסת של Adobe PostScript נראה דומה, אך משתמש ב"איסוף דרך היישום". ראה עמ' 71. איסוף 73

74 OS X MAC OS.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט המדפסת (1) בחר בדגם של המדפסת שלך..3 בחר באפשרות Pages] [Copies & (עותקים ועמודים).(2) האפשרות [Collate] (איסוף) בתיבת הדו-שיח Pages] [Copies & (עותקים ועמודים) נועדה לאיסוף דרך היישום. ראה עמ' הזן את מספר העותקים (3) שברצונך להדפיס..5 בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת).(4) 6. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (5), בחר Options] [Job (אפשרויות משימה). 7. סמן את תיבת הסימון [Collate] (איסוף) (6) כדי לאפשר למדפסת לבצע את האיסוף. איסוף 74

75 הפרדת צבעים תכונת הפרדת צבעים גורמת להדפסת כל אחד מארבעת הצבעים העיקריים כתמונה נפרדת בגווני אפור. זהו כלי עזר לצורכי הגהה, המציין את הצפיפות היחסית של כל אחד מארבעת צבעי הטונר במסמך המודפס. ככל שמשטח נראה כהה יותר, כן ייעשה שימוש בכמות גדולה יותר של אותו טונר בשעת הדפסה בצבע מלא. WINDOWS POSTSCRIPT 1. בכרטיסייה [Colour] (צבע) של מנהל המדפסת, לחץ על [Advanced] (מתקדם). 2. בחר בהפרדת הצבעים הרצויה מתוך הרשימה הנפתחת. הפרדת צבעים 75

76 MAC OS9.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט המדפסת (1) בחר בדגם המדפסת שלך..3 בחר Options] [Colour (אפשרויות צבע).(2) 4. מתפריט [Separations] (הפרדת צבעים) (3) בחר בהפרדת הצבעים שברצונך להדפיס. הפרדת צבעים 76

77 OS X MAC OS.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט המדפסת (1) בחר בדגם המדפסת שלך..3 בחר Features] [Printer (מאפייני מדפסת).(2) 4. מתפריט Sets] [Feature (ערכות מאפיינים) (3) בחר באפשרות Options] [Colour (אפשרויות צבע). 5. מתפריט [Separations] הפרדת צבעים) (4) בחר בהפרדת הצבעים שברצונך להדפיס. הפרדת צבעים 77

78 הפרדה בין משימות הדפסה הממתינות בתור בשעת שיתוף מדפסת עם משתמשים אחרים, יש תועלת בהדפסת דף מיוחד בין משימות ההדפסה השונות, כדי לעזור באיתור המשימה של כל משתמש בערימת הנייר המודפס. ב- Windows דף זה נקרא separator page (דף מפריד). ב- Mac הוא נקרא cover page (דף שער). הערה אין לבלבל בין Cover Page (דף שער) לבין Cover Print (הדפסת שער). הדפסת שער פירושה שהדף הראשון (השער) של משימת הדפסה מוזן ממגש נייר אחד, ושאר הדפים של משימת ההדפסה מוזנים ממגש אחר. ראה "הדפסת שער" בעמ' 80. מפריד בב- WINDOWS דף הדף המפריד מוגדר בחלון מאפייני ברירת המחדל של מנהל המדפסת. הגישה לחלון זה מתבצעת ישירות מתוך,Windows ולא מתוך היישום. ראה "שינוי הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת" בעמ' בכרטיסייה Advanced (מתקדם) של מנהל המדפסת, לחץ על הלחצן Page ] [Separator (דף מפריד) (1). 2. לחץ על [Browse] (עיון) (2), דפדף לקובץ הכולל תמונה שברצונך להשתמש בה כדף מפריד, ולחץ [OK] (אישור). הפרדה בין משימות הדפסה הממתינות בתור 78

79 שער בב- 9 MAC OS דף ניתן לגשת לדף השער מתיבת הדו-שיח Print (הדפסה) של היישום בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה). 2. מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך..3 בחר Page] [Cover (דף שער).(2) 4. בחר באפשרויות הרצויות לדף השער (3). שער בב- X MAC OS דף ניתן לגשת לדף השער מתיבת הדו-שיח "הדפסה" של היישום בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה). 2. מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך..3 בחר Page] [Cover (דף שער).(2) 4. בחר באפשרויות הרצויות לדף השער (3). 79 הפרדה בין משימות הדפסה הממתינות בתור

80 הדפסת שער הדפסת שער פירושה שהדף הראשון (השער) של משימת הדפסה מוזן ממגש נייר אחד, ושאר הדפים של משימת ההדפסה מוזנים ממגש נייר אחר. תכונה זו אינה זמינה במנהל מדפסת PostScript של.Windows אין לבלבל בין Cover Print (הדפסת שער) לבין Cover Page (דף שער). דף שער הוא דף מפריד שנוסף בין משימות הדפסה במדפסת המחוברת לרשת. ראה "הפרדה בין משימות הממתינות בתור" בעמ' 78. WINDOWS PCL 1. בכרטיסייה [Setup] (הגדרות) של מנהל המדפסת, בחר בהגדרות מנהל המדפסת שנשמרו, שברצונך להשתמש בהן. ראה "אחזור הגדרות מנהל מדפסת שנשמרו" בעמ' לחץ על Options] [Paper Feed (אפשרויות הזנת נייר)..3 סמן את תיבת הסימון page] [Use different source for Þrst (השתמש במקור שונה לעמוד הראשון). 4. בחר במגש להזנת עמוד השער ובסוג הנייר מהרשימה הנפתחת [Source] (מקור) ו-[ Weight ] (עובי). הדפסת שער 80

81 MAC OS9.X.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 3. בחר באפשרות [General] (כללי) (2). 4. באפשרות Source] [Paper (מקור נייר) (3), בחר במגשי הנייר או בסוג הנייר שברצונך להשתמש בהם לעמוד השער ולשאר העמודים. OS X MAC OS.1 בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 3. בחר באפשרות Feed] [Paper (הזנת נייר) (2). 4. בחר במגשי הנייר או בסוגי הנייר שברצונך להשתמש בהם לדף הראשון ולשאר הדפים (3). 81 הדפסת שער

82 נייר מותאם אישית גודל תכונה זו מאפשרת הדפסה על אמצעי הדפסה בגודל לא סטנדרטי. המגש הרב-תכליתי משמש להזנת אמצעי הדפסה בגודל שאינו סטנדרטי. רוחב אמצעי ההדפסה יכול לנוע בין 76 מ"מ ל- 328 מ"מ בערך, ואורכו מ- 90 מ"מ עד 1200 מ"מ. המידות בפועל משתנות במקצת, בהתאם למנהל המדפסת שאתה משתמש בו ומערכת ההפעלה במחשב. יש תוכנות יישומיות שלא יפיקו את התוצאות הרצויות בגדלים לא- סטנדרטיים של אמצעי הדפסה, ויש צורך במעט ניסוי וטעייה כדי להשיג את התוצאות הדרושות. WINDOWS XP/2000 POSTSCRIPT 1. בכרטיסייה [Layout] (פריסה) של מנהל המדפסת, לחץ על [Advanced] (מתקדם) בחלון Advanced Options (אפשרויות מתקדמות), באזור [PostScript Custom Page Size] בחר (נייר/פלט), [Paper/Output] (גודל עמוד PostScript מותאם אישית) מהרשימה הנפתחת Size] [Paper (גודל נייר). גודל נייר מותאם אישית

83 .3 בחלון PostScript Custom Page Size DeÞnition (הגדרת גודל עמוד PostScript מותאם אישית), בחר בכיוון הזנת הנייר מהרשימה הנפתחת. האפשרויות הזמינות הן: הנייר מוזן לאורך, כשראש הדף מוזן תחילה במדפסת. הנייר מוזן לרוחב, כשראש הדף מוזן תחילה במדפסת. הנייר מוזן לאורך, כשחלקו התחתון של הדף מוזן תחילה במדפסת. הנייר מוזן לרוחב, כשחלקו התחתון של הדף מוזן תחילה במדפסת. Short edge Þrst (לאורך) Long edge Þrst (לרוחב) Short edge Þrst ßipped (לאורך, מלמטה) Long edge Þrst ßipped (לרוחב, מלמטה) שים לב שטווח הגדלים הזמינים מתחלף עם שינוי כיוון הזנת הנייר בין הזנה לאורך להזנה לרוחב. זכור כי רוחב המגש הרב-תכליתי מוגבל לרוחב גיליון (297 A3 מ"מ), כך שבמקרה שהנייר ארוך יותר, יהיה עליך להזין אותו לאורך. 4. ניתן גם להציב את תמונת העמוד על הנייר, כדי להימנע מהדפסה קרוב מדי לשוליים, באמצעות בחירה באפשרות.[Offset] Offset יחסי לכיוון [perpendicular] (אנכי) מגדיל את השוליים השמאליים. Offset יחסי לכיוון [parallel] (אופקי) מגדיל את השוליים העליונים (בהזנה רגילה) או התחתונים (בהזנה מלמטה)..5 לחץ [OK] (אישור) לסגירת החלון PostScript Custom Page Size DeÞnition (הגדרת גודל עמוד PostScript מותאם אישית). 6. לחץ [OK] (אישור) לסגירת החלון Advanced Options (אפשרויות מתקדמות). 7. בחלון מנהל המדפסת, בחר ב-[ Tray [Multipurpose (מגש רב-תכליתי) כ-[ Source [Paper (מקור נייר). 83 גודל נייר מותאם אישית

84 WINDOWS 98/ME POSTSCRIPT מנהל מדפסת PostScript של Windows 98 מאפשר להגדיר ולשמור עד שלושה גודלי נייר מותאמים אישית, לצורך שימוש בעתיד. 1. בכרטיסייה [Setup] (הגדרות) של מנהל המדפסת, בחר מהרשימה הנפתחת [Size] (גודל) באחד מ-[ sizes [custom paper (גודלי הנייר המותאמים אישית). 2. אם ברצונך להשתמש בגודל מותאם אישית שכבר נשמר, לחץ [OK] (אישור) לסגירת החלון Printer Properties (מאפייני מדפסת). 3. ליצירת גודל מותאם אישית חדש: א. לחץ על הלחצן Size] [Custom (גודל מותאם אישית). ב. הזן שם לגודל המותאם אישית החדש בתיבה [Name] (שם). ג. הזן את מידות הדף בתיבות [Width] (רוחב) ו-[ Length ] (אורך). ד. לחץ על [OK] (אישור) כדי לשמור את הגודל המותאם אישית החדש. 4. הדפס את המסמך. גודל נייר מותאם אישית 84

85 WINDOWS PCL 1. בכרטיסייה [Setup] (הגדרה) של מנהל המדפסת, בחר בהגדרות שכבר נשמרו ושברצונך להשתמש בהן. 2. לחץ על הלחצן Options] [Paper Feed (אפשרויות הזנת נייר). 3. בחלון Options] [Paper Feed (אפשרויות הזנת נייר), לחץ על Size] [Custom (גודל מותאם אישית). אם כבר שמרת גדלים מותאמים אישית, הם יוצגו ברשימה בחלון Custom Size (גודל מותאם אישית). 4. כדי להשתמש בגודל מותאם אישית שכבר נשמר, לחץ על שמו ברשימה. ליצירת גודל מותאם אישית חדש: א. הזן את המידות הרצויות בתיבות [Width] רוחב) ו-[ Length ] (אורך). ב. הזן שם לגודל המותאם אישית החדש בתיבה [Name] (שם), ולחץ על [Add] (הוספה) לשמירתו ברשימה. 85 גודל נייר מותאם אישית

86 5. לחץ [OK] לקבלת הגודל שנבחר וסגור את החלון Custom Size (גודל מותאם אישית). 6. אם זהו גודל המסמך, אך ברצונך לשנות את גודלו כדי להתאימו לגודל נייר סטנדרטי, לחץ על page] [Resize document to Þt printer (שנה גודל מסמך כך שיתאים לדף המדפסת) בחלון Paper Feed Options (אפשרויות הזנת נייר) ובחר בגודל הנייר של המדפסת מהרשימה הנפתחת [Conversion] (המרה). MAC OS 9 הערה האיור בהליך זה מציג את מנהל המדפסת של.Apple LaserWriter ההליך כמעט זהה במנהל המדפסת של.Adobe PostScript 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) בחר Sizes] [Custom Page (גודלי נייר מותאמים אישית) (1). 3. לחץ על הלחצן [New] (חדש) (2) להגדרת גודל נייר חדש. 4. הזן מידות [Width] (רוחב) ו-[ Height ] (גובה) (3) של הנייר. 5. ציין [margins] (שוליים) (4) בהתאם לצורך. 6. הזן [Name] (שם) (5) לגודל החדש ולחץ על [OK] (אישור). גודל נייר מותאם אישית 86

87 OS X MAC OS 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) Setup] [Page (הגדרת עמוד) בחר Size] [Custom Page (גודל נייר מותאם אישית) (1). 3. לחץ על הלחצן [New] (חדש) (2) להגדרת גודל נייר חדש והזן שם לגודל הנייר. 5. הזן מידות [Width] (רוחב) ו-[ Height ] (גובה) (3) של הנייר. 6. ציין [margins] (שוליים) (4) בהתאם לצורך. 7. לחץ על [OK] (אישור) כדי לשמור את גודל הנייר החדש. 87 גודל נייר מותאם אישית

88 דופלקס (דוו-צדדית) הדפסת אם מותקנת במדפסת יחידת דופלקס, ניתן להדפיס על שני צדי הדף כדי לחסוך בנייר, במשקל, בנפח ובעלויות. < ניתן להשתמש להדפסת דופלקס בנייר בלבד, ולא בשקפים או באמצעי הדפסה אחרים. < השתמש בנייר גר'/מ"ר. אם נייר גר'/מ"ר מתקפל יתר על המידה בהדפסה, השתמש בנייר 105 גר'/מ"ר. < השתמש בנייר בגודל סטנדרטי בלבד, לדוגמה Letter A3, A4, וכו'. < הזן את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. על גבי העטיפה של חבילת הנייר מופיע בדרך-כלל חץ, המציין מהו הצד המיועד להדפסה. < ניתן להזין את הנייר ממגשי הנייר הרגילים, כולל המזין המשופר, אם הוא מותקן, אך לא מהמגש הרב-תכליתי. < אין להגדיר את עובי הנייר על Ultra Heavy (עבה במיוחד). < אין להפעיל את התכונה White Page Skip (דלג על דף לבן). הדפסת דופלקס (דו-צדדית) 88

89 WINDOWS POSTSCRIPT 1. בכרטיסייה [Layout] (פריסה) של מנהל המדפסת XP) (Windows או בכרטיסייה Setup (הגדרות) (98,(Windows באפשרות Printing] [2-Sided (הדפסה דו-צדדית), בחר בכיוון הרצוי לכריכה. WINDOWS XP WINDOWS 98 לפריסה לאורך, הבחירה הרגילה היא Edge] [Long (לאורך). לפריסה לרוחב, הבחירה הרגילה היא Edge] [Short (לרוחב). בחירה באפשרות [Off] (מבוטל) מבטלת את הדפסת הדופלקס, והמסמך יודפס על צד אחד של הדף. WINDOWS PCL 1. בכרטיסייה Setup (הגדרות) של מנהל המדפסת, באפשרות Printing] [2-Sided (הדפסה דו-צדדית), בחר בכיוון הרצוי לכריכה. WINDOWS XP WINDOWS 98 לפריסה לאורך, הבחירה הרגילה היא Edge] [Long (לאורך). לפריסה לרוחב, הבחירה הרגילה היא Edge] [Short (לרוחב). בחירה באפשרות [Off] (מבוטל) מבטלת את הדפסת הדופלקס, והמסמך יודפס על צד אחד של הדף. 89 הדפסת דופלקס (דו-צדדית)

90 MAC OS 9 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 3. בחר באפשרות [Layout] (פריסה) (2). 4. סמן את תיבת הסימון Sides] [Print on Both (הדפסה דו-צדדית).(3) 5. בחר בכיוון הרצוי לכריכה (4). האיור מראה כיצד ניתן להזין דפים, לאורך או לרוחב. הבחירה תלויה בדרך-כלל בתבנית העמוד: לאורך או לרוחב, וכיצד בכוונתך להפוך את הדפים כדי לקרוא את הכתוב בצד השני. הדפסת דופלקס (דו-צדדית) 90

91 OS X MAC OS 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 3. בחר באפשרות [Layout] (פריסה) (2)..4 מהאפשרויות של Printing] [Two Sided (הדפסה דו-צדדית),(3) בחר Binding] [Long Edge (כריכה לאורך) או Binding] [Short Edge (כריכה לרוחב). הבחירה תלויה בדרך-כלל בתבנית העמוד: לאורך או לרוחב, וכיצד בכוונתך להפוך את הדפים כדי לקרוא את הכתוב בצד השני. 91 הדפסת דופלקס (דו-צדדית)

92 הדפסת מספר רב של עמודים על גיליון אחד (N-up) תכונה זו משנה את גודל העמוד של המסמך לצורך הדפסה, ומדפיסה מספר עמודים בגיליון. תכונה זו שימושית כשברצונך רק לבצע הגהות על העימוד, או להפיץ את המסמך בתבנית מצומצמת יותר. תכונה זו תורמת לחיסכון בנייר, בנפח, במשקל ובעלויות. אם במדפסת מותקנת יחידת דופלקס, ניתן גם לשלב תכונה זו עם הדפסת דופלקס, לחיסכון רב עוד יותר WINDOWS POSTSCRIPT 1. בכרטיסייה Layout (פריסה) של מנהל המדפסת XP) (Windows או בכרטיסייה Setup (הגדרות) (98,(Windows בחר במספר הדפים (N-up) שברצונך להדפיס בכל גיליון. 1-up (עמוד אחד לגיליון) היא האפשרות הרגילה, 16-up (16 עמודים לגיליון) היא האפשרות המרבית. הדפסת מספר רב של עמודים על גיליון אחד (N-up) 92

93 WINDOWS PCL 1. בכרטיסייה Layout (פריסה) של מנהל המדפסת XP) (Windows או בכרטיסיה Setup (הגדרות) (98,(Windows בחר במספר הדפים (N-up) שברצונך להדפיס בכל גיליון. 1-up (עמוד אחד לגיליון) היא האפשרות הרגילה, 16-up (16 עמודים לגיליון) היא האפשרות המרבית. 2. לחץ על [Options] (אפשרויות) לבחירה מתוך האפשרויות הזמינות של תכונה זו. כאן ניתן לבחור בסדר הדפסת העמודים, בפריסת העמוד, לקבוע האם ברצונך להדפיס שוליים, וכן להגדיר שוליים לכריכה לפי הצורך. MAC OS 9 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) הדפסת מספר רב של עמודים על גיליון אחד (N-up)

94 2. מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 3. בחר באפשרות [Layout] (פריסה) (2). 4. מתפריט Sheet] [Pages per (עמודים לגיליון) (3), בחר במספר העמודים שברצונך להדפיס בגיליון אחד. 5. במקרה הצורך, שנה את כיוון (4) פריסת העמודים בכל גיליון. OS X MAC OS 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) [Print] (הדפסה) מתפריט [Printer] (מדפסת) (1), בחר בדגם המדפסת שלך. 3. בחר באפשרות [Layout] (פריסה) (2). 4. מתפריט Sheet] [Pages per (עמודים לגיליון) (3), בחר במספר העמודים שברצונך להדפיס בגיליון אחד. 5. במקרה הצורך, שנה את כיוון (4) פריסת העמודים בכל גיליון. 6. במקרה הצורך, ניתן להדפיס שוליים סביב לכל עמוד (5). הדפסת מספר רב של עמודים על גיליון אחד (N-up) 94

95 כרזות הדפסת תכונה זו מאפשרת להדפיס כרזות באמצעות חלוקת עמוד יחיד במסמך למספר רב של חלקים (הנקראים לעתים "אריחים"). כל חלק מודפס בהגדלה על גיליון נייר נפרד. לאחר מכן ניתן לחבר את הגיליונות הנפרדים וליצור כרזה. הדפסת כרזות זמינה רק במנהלי מדפסת.Windows PCL WINDOWS PCL 1. בכרטיסייה Setup (הגדרות) של מנהל המדפסת, באפשרות [Poster Print] גימור), בחר באפשרות (מצב [Finishing Mode] (הדפסת כרזה). 2. לחץ על [Options] (אפשרויות) לפתיחת חלון האפשרויות. א. בחר [enlargement] בהגדלה הדרושה למסמך כדי שימלא את הכרזה. ב. ניתן להדפיס marks] [Registration (סימני חיתוך) כדי שניתן יהיה לחתוך את העמודים המודפסים (האריחים) בדיוק בקצה תמונת העמוד. 95 הדפסת כרזות

96 ג. [overlap] (חפיפה) עשויה לסייע לך לחבר את האריחים הסמוכים בשעת יצירת הכרזה הסופית. לגודל דף התאמה האפשרות Scale to Page (התאמה לגודל דף) מאפשרת לך להתאים נתונים שהוגדרו לעמוד בגודל מסוים לעמוד בגודל אחר, מבלי לשנות את נתוני ההדפסה. תכונה זו זמינה רק במנהלי מדפסת מסוג.Windows PCL 1. בכרטיסייה Setup (הגדרות) של מנהל המדפסת, לחץ על הלחצן [Options] (אפשרויות). 2. סמן את תיבת הסימון Page] [Fit to (התאמה לגודל דף). 3. בחר במקדם ההגדלה או ההקטנה מהרשימה הנפתחת [Conversions] (המרות). התאמה לגודל דף 96

97 מים סימני סימן מים הוא בדרך-כלל טקסט המודפס בגוון חלש יותר בכל דפי המסמך. סימן המים יכול לציין, למשל, מסמך "טיוטה" או מסמך "סודי". תכונה זו אינה זמינה ב- X.Mac OS האיור הבא מציג מנהל מדפסת PostScript של.Windows מנהל מדפסת PCL הוא דומה מאוד. Windows התכונה של סימן מים נמצאת בכרטיסייה Options] [Job (אפשרויות משימה) של מנהל המדפסת. לחץ על הלחצן [Watermarks] (סימני מים). 97 סימני מים

98 סימן מים חדש ליצירת 1. בחלון Watermarks (סימני מים), לחץ על [New ] (חדש). 2. הזן את הטקסט הרצוי של סימן המים. 3. הגדר את הגופן, הגודל, הצבע, הזווית, המיקום והגבול (חיתוך) של סימן המים, בהתאם לצורך. 4. לחץ על [OK] (אישור) לקבלת השינויים. סימן מים שכבר נוצר לבחירת 1. בחלון Watermarks (סימני מים), בחר מהרשימה בסימן המים הרצוי. סימן מים קיים לעריכת 1. בחלון Watermarks (סימני מים), בחר מהרשימה בסימן המים הרצוי. 2. לחץ על [Edit ] (עריכה). 3. הכנס את השינויים הדרושים ולחץ על [OK] (אישור) לקבלת השינויים. סימן מים במסמך להדפסת 1. בחלון Watermarks (סימני מים), בחר מהרשימה בסימן המים הרצוי. 2. לחץ [OK] (אישור) לסגירת חלון סימני המים. 3. לחץ [OK] (אישור) לסגירת החלון Printer Properties (מאפייני מדפסת). 4. הדפס את המסמך. סימני מים 98

99 MAC OS 9 האיורים הבאים מציגים את מנהל המדפסת.Adobe PostScript אין אפשרות להגדיר סימני מים במנהל המדפסת.Apple LaserWriter 1. בתוכנת היישום, בחר [File] (קובץ) Setup] [Page (הגדרת עמוד) בחר באפשרות [Watermarks] (סימני מים) (1). 3. בחר בעמודים שברצונך להדפיס עליהם את סימן המים (2). [None] (ללא) (ללא סימן מים), [First] (עמוד ראשון) או [All] (הכל). 4. בחר בסוג הנתונים הרצויים של סימן המים (3): קובץ EPS,PICT או טקסט רגיל. 5. ליצירה או לעריכה של הטקסט של סימן המים, לחץ על [Edit ] (עריכה) (4). פעולה זו תגרום לפתיחת תיבת הדו-שיח לעריכת סימן המים (5). 99 סימני מים

100 100 סימני מים

101 מאובטחת הדפסה 5: פרק הדפסה מאובטחת מאפשרת להדפיס מסמכים סודיים במדפסות שיתופיות בסביבת רשת. המסמך אינו מודפס עד להזנת קוד זיהוי אישי (PIN) בלוח הבקרה של המדפסת. יש לגשת למדפסת ולהזין את קוד הזיהוי. תכונה זו דורשת התקנת דיסק קשיח במדפסת, ויש להפעיל רכיב זה במנהל המדפסת. (ראה "הגדרת אפשרויות במנהל המדפסת" בעמ 9). תכונת ההדפסה המאובטחת אינה זמינה ב- X.Mac OS אם אין מספיק זיכרון בדיסק הקשיח לנתוני ההדפסה ברקע, תופיע ההודעה Disk Full (הדיסק מלא) ויודפס רק עותק אחד. ייתכן שתכונת ההדפסה המאובטחת לא תהיה זמינה ביישומים מסוימים במחשב האישי. אם היישום כולל אפשרות איסוף בהדפסה, בטל אותה. אחרת, ההדפסה המאובטחת לא תפעל. הדפסה מאובטחת כוללת שלושה צעדים:.1 משלוח המסמך למדפסת Windows) - עמ,102 -Mac עמ ;( הדפסת המסמך (עמ 104); 3. מחיקת המסמך בתום ההדפסה (עמ 105). 101

102 משלוח מסמך להדפסה WINDOWS 1. אם אתה משתמש במנהל מדפסת PCL בחר תחילה בכרטיסייה [Setup] (הגדרות) בהגדרות מנהל המדפסת שנשמרו שברצונך להשתמש בהן. ראה "אחזור הגדרות מנהל מדפסת שנשמרו" בעמ בכרטיסייה Options] [Job (אפשרויות משימה) של מנהל המדפסת, לחץ על Print] [Secure (הדפסה מאובטחת). נפתח החלון Number) Job PIN (Personal IndetiÞcation (מספר זיהוי למשימה). אם חלון זה אינו נפתח, לחץ על הלחצן [PIN] (מספר זיהוי). 3. בחלון מספר הזיהוי של המשימה, הזן שם למשימת ההדפסה. השם יכול לכלול עד 16 תווים אלפא-נומריים. אם יותר ממשימת הדפסה אחת תהיה מאוחסנת בזיכרון המדפסת כשברצונך להדפיס, יהיה עליך לתת שם ייחודי כדי להבחין בין משימות ההדפסה. 4. אם ברצונך שהמדפסת תציג בקשה להזנת שם המשימה, סמן את תיבת הסימון [Request ] (הצג בקשה...) מתחת לשם המשימה. משלוח מסמך להדפסה 102

103 5. הזן מספר מ עד 9999 בתיבה [PIN] (מספר זיהוי). מספר הזיהוי חייב להיות ייחודי במדפסת זו. מנהל המערכת יקצה לכל משתמש מספר זיהוי אישי משלו. 6. לחץ על [OK] (אישור) לקבלת השינויים. 7. לחץ [OK] (אישור) לסגירת החלון Printer Properties (מאפייני מדפסת). 8. הדפס את המסמך. משימת ההדפסה תישלח למדפסת, אך לא תודפס עדיין. MAC OS 9 אם אתה משתמש במנהל מדפסת,Apple LaserWriter תוסף התוכנה להדפסה מאובטחת חייב להיות מופעל במנהל המדפסת. צעד זה אינו נדרש במנהל מדפסת.Adobe PostScript :LaserWriter תוסף התוכנה של להפעלת 1. בשולחן העבודה, לחץ על סמל המדפסת שברצונך להפעיל עבורה את תוסף התוכנה. 2. בחר [File] (קובץ) Desktop] [Print (מדפסת שולחן עבודה) בחר Preferences] [Plug-In (העדפות לתוסף תוכנה) (1). 4. בחר באפשרויות Filters] [Print Time (מסנני זמן הדפסה) (2) ו-[ Type [Job (סוג משימה) (3). 5. לחץ על Settings] [Save (שמירת הגדרות) (4). 6. לחץ על [Cancel] (ביטול) (5) כדי לחזור לשולחן העבודה. משלוח מסמך להדפסה 103

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

קטלוג מוצרים 2019

קטלוג מוצרים 2019 קטלוג מוצרים 2019 חטיבת התוכנה GTC מחשבים נייחים מחשבים ניידים פתרונות חשמל ורכיבים אמצעי אחסון למחשב מחשוב חטיבת התוכנה GTC פתרונות ענן GTC - Getter Tech Cloud עוסקת בניהול, ייעוץ וביצוע פרויקטים בתחום

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

WorkCentre 3045 Multifunction Printer

WorkCentre 3045 Multifunction Printer Xerox WC 3045 תוכן העניינים 7 בטיחות בטיחות בנוגע לחשמל...8 הנחיות כלליות...8 כבל חשמל...8 כבל קו טלפון...9 בטיחות בעת תפעול... 10 הנחיות תפעול... 10 פליטת אוזון...10 מיקום המדפסת... 10 ציוד למדפסת...

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

נתונים גיליון HP PageWide רב-תכליתיתPro מדפסת 477dw שאין שני לו. מהירות ללא תחרות. ערך התמורה והמהירות המושלמות Pro HP PageWide מספקת את העלות על הבעל

נתונים גיליון HP PageWide רב-תכליתיתPro מדפסת 477dw שאין שני לו. מהירות ללא תחרות. ערך התמורה והמהירות המושלמות Pro HP PageWide מספקת את העלות על הבעל נתונים גיליון HP PageWide רב-תכליתיתPro dw שאין שני לו. מהירות ללא תחרות. ערך התמורה והמהירות המושלמות Pro HP PageWide מספקת את העלות על הבעלות הכוללת הנמוכה ביותר ואת המהירויות,,2 הגבוהות ביותר מסוגה.

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

סורק HP Scanjet 4600 series מדריך למשתמש

סורק HP Scanjet 4600 series מדריך למשתמש סורק HP Scanjet 4600 series מדריך למשתמש מידע משפטי זכויות יוצרים ורישיון Copyright Hewlett-Packard 004.Development Company, L.P שכפול, התאמה או תרגום אסורים ללא אישור בכתב מראש, מלבד כפי שמורשה בחוקי

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

550 630 750 850 870 900 950 1000 www.4h.co.il תוכן העניינים כללי זהירות 1.. חלקי המצלמה 2. הטענת הסוללה 5. הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון 6. הגדרות ראשוניות 8. הדלקה וכיבוי 9. צילום 10. בחירת מצב הצילום 12.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה 8 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על הסדר, אך לא נותן מענה מלא לתזרים העבודה הקבוע של כל צלם. לאחר שייבאת את התמונות

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

מפרט מיני קבריו החדשה

מפרט מיני קבריו החדשה THE NEW. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות S מרכב 4 / 2 4 / 2 מספר דלתות / מושבים 1,414 / 1,727 / 3,850 1,415 / 1,727 / 3,821 אורך / רוחב / גובה מ מ / מ מ / מ מ 1,932 1,932 רוחב כולל מראות מ מ 10.8 / 2,495

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש

תוכנה 1 1 אביב תשעג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- mdle בלבד.(http://mdle.tau.ac.il/)

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד