ירושלים וארץ ישראל כתב עת ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה תש ף ספר יהושע שוורץ עורכים: אייל ברוך ואברהם פאוסט פרסומי מרכז אינגבורג רנרט ללימודי י

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ירושלים וארץ ישראל כתב עת ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה תש ף ספר יהושע שוורץ עורכים: אייל ברוך ואברהם פאוסט פרסומי מרכז אינגבורג רנרט ללימודי י"

תמליל

1 ירושלים וארץ ישראל כתב עת ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה תש ף ספר יהושע שוורץ עורכים: אייל ברוך ואברהם פאוסט פרסומי מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע ש מרטין )זוס) הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן

2 חברי המערכת פרופ' שלמה בונימוביץ, ד"ר אייל ברוך, פרופ' מרטין גודמן, פרופ' זאב ספראי, פרופ' זהר עמר, פרופ' אברהם פאוסט, פרופ' יהושע שוורץ, פרופ' שלום )סת'( שוורץ מזכירות מערכת תמר רוט-פנסטר, אסנת לאופר עריכת הלשון עברית: יהודית שמש אנגלית: יוחאי גואל, אלן דוד אבי, ליאור יעקובי ISSN X כל הזכויות שמורות למחברים, לעורכים ולפרסומי מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים רמת-גן תש ף כתובת המערכת מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים אוניברסיטת בר-אילן רמת גן דוא"ל דפוס פוטו אור אופסט בע מ, חולון, טלפון:

3 תוכן עניינים אברהם פאוסט ואייל ברוך פרופ יהושע שוורץ: חוקר, עמית וחבר יהושע פלג חלק עברי פרופ יהושע שוורץ - רשימת פרסומים דברי ברכה ג ודי תידור באומל-שוורץ מחקר, זוגיות, וכל מה שביניהם: דפים מיומנו של זוג אקדמי משה גרסיאל מרד שבע בן בכרי במבט היסטורי, היסטוריוגרפי וספרותי יגאל לוין שיבת ציון בצל חורבן: ירושלים בראשית ימי שיבת ציון איל רגב טומאה, טהרה והזהות האתנית של יהודי ארץ ישראל במדינת החשמונאים יהודה שיפמן המשכן והמקדש במגילת המקדש כנה ורמן בין לוד ובין יבנה זאב ספראי הדת העממית בתקופת המשנה והתלמוד שמעון דר הווילה הרומית בארץ ישראל: פתרון לבעיה אגררית ישראל ל לוין שונ ות בבית הכנסת העתיק של התקופה הרומית- ביזנטית בארץ ישראל: השלכות היסטוריות ישעיהו גפני הוי ציון המלטי )זכריה ב, יא(: על מונחים טעונים ועיוותי מקראות בעימות שבין חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל זהר עמר הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים מהודו ועד כוש לאור מדרשי חז ל איוון פרידמן עיר הבנויה לתלפיות: ירושלים בתקופה הצלבנית מיכאל ארליך מגוש חלב לצפת: על נדודי מרכז היישוב היהודי בגליל העליון בימי הביניים יוסי שפנייר קורות ההתיישבות היהודית מצפון לירושלים בתקופת המנדט והנצחתה אבי ששון בית הביל ויים ביפו: המבנה, המיתוס והמאבק לשימור הזיכרון הפיזי

4 אורן אקרמן טר סות עתיקות: קיימ ות על פי ההיסטוריה החקלאית? רשימת קיצורים רשימת משתתפים 7* 13* 29* 55* 69* 114* 131* 159* 243* 263* 279* 297* 299* חלק אנגלי אברהם פאוסט ואייל ברוך קתרין הז ר סת שוורץ דניאל שוורץ פטר טומסון מרסל פורטהויס אייל ברוך ואברהם פאוסט דניאל שפרבר משה אורפלי מרטין גודמן תקצירים רשימת קיצורים רשימת משתתפים פרופ יהושע שוורץ: חוקר, עמית וחבר מחקר עדכני על תנועה, תורת הרשתות וזהות בחברה היהודית, הנוצרית והיוונית רומית )300 לפנה ס 600 לספירה( יהודים באסיה הקטנה לפני האימפריה הרומית יוסף בן מתתיהו על פאניון )בניאס( אפוקליפטיקה, התנגדות והפנמה אחרי מרידות היהודים בשנים לספירה המשל על הבן האבוד ויחסי יהודים-נוצרים: אחים במראה בניית בית הכנסת ותחזוקת הקהילה: הקמתם של בתי כנסת כפריים בתקופה הרומית והביזנטית כמנגנונים משווים ירושלים: ציר העולם כמיהתם של אנוסים ספרדים ופורטוגזים לציון וירושלים יוסף בן מתתיהו, יצחק ד יזראלי וההיסטוריה של היהודים

5 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל זהר עמר הפלפל השחור nigrum(,)piper הוא תבלין אקזוטי, והוא בשימוש שכיח במרחב הים תיכוני מתקופת המשנה והתלמוד ועד לימינו. מאמר זה עוסק בתיאור הצמח ובמעמדו ההלכתי לאור מקורות חז"ל ומעלה את האפשרות שלצד יבוא הפלפל מדרום אסיה וממזרחה במסגרת מסחר התבלינים הער באותן תקופות הוא גודל תקופה מסוימת בארץ ישראל באופן מצומצם כצמח נוי בגנים מלכותיים או בחוות של אמידים שבהן התאפשרו התנאים לגידולו. המידע על כך מבוסס בעיקרו על ה"זיכרון ההיסטורי" המשוקע בכמה ממדרשי חז"ל. זיהוי הצמח זיהוי ה"פלפל" הנזכר במקורות העבריים הקדומים אינו מוטל בספק, ומקור שמו בסנסקריט pippali נשמר גם בשפה היוונית )péperi( והלטינית.)piper( הוא נקרא כך גם בערבית )فلفل( ובשפות אירופיות שונות. השם המקורי בסנסקריט הוא של הפלפל הארוך Piper(,)longum הידוע במקורות חז"ל בשם "פילפלי אריכתא" )בבלי, פסחים מב ע"ב; מגילה ז ע"ב; גיטין סט ע"ב(. אין להחליפו בפלפלת הגינה annuum( )Capsicum מזן הפפריקה המתוקה ומהזן החריף )"פלפל חריף"(, 1 שמוצאם בעולם החדש והיו שכיחים בארץ כבר באמצע המאה התשע עשרה )שוורץ תר"ס, ת(. 2 מיבשת אמריקה גם יובאו לארץ בראשית המאה העשרים שני עצי פלפלון: פלפלון בכות molle( )Schinus ופלפלון דמוי אלה.)Schinus terebinthifolius( מוכר גם בשם פלפלת חריפה frutescens(.)capsicum 1 על מעמדו ההלכתי של צמח הפלפלת נכתב רבות, ראו למשל נבון תשנ"ח; פרדימן תשנ"ו; 2 אפרתי תשנ"ו. ירושלים וארץ ישראל 13-12, תש ף, עמ

6 310 זהר עמר פלפל שחור : אפשר להבחין שזהו צמח מטפס בעל גבעולים מעוצים, נושא אשכולות פירות בעודם ירוקים (צילום : זהר עמר).

7 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 311 תיאור בוטני הפלפל השחור הוא מטפס רב שנתי ממשפחת הפלפליים )Piperaceae( המגיע לגובה חמישה עד שמונה מטרים. העלים מסורגים דמויי ביצה או דמויי לב ומחודדים בקצה. הפרחים קטנים ערוכים בעגילים. הפרי ענבה כדורית שקוטרה חמישה-שישה מילימטרים, צבעה בתחילה ירוק ועם הבשלתה הוא נעשה אדום. צמח הבר גדל באזורים הטרופים בדרום מזרח אסיה, וכיום גדל בתרבות בארצות טרופיות במזרח אפריקה, בפיליפינים, באינדונזיה והודו וגם בדרום אמריקה. הריבוי נעשה בעיקרו באמצעות ייחורים ועל גבי קרקעות מנוקזות. הכנת התבלין העץ מתחיל להניב פרי בהיותו בן שלוש-חמש שנים ונותן תנובה מלאה בהיותו בן עשר שנים. את אשכולות הפירות אוספים בעודם ירוקים ומניחים אותם לייבוש בשמש לכמה ימים. פירות הבוסר מתכווצים ומשנים את צבעם לשחור. מפרידים את עוקצי האשכולות מהפירות, ומוכרים אותם בשלמותם. את הפירות כותשים לאבקה המכילה רכיבים מהקליפה השחורה ומהפנים הלבנבן. זהו התבלין המכונה בשווקים בשם "פלפל שחור". את התבלין "פלפל לבן" מכינים מהפירות הבשלים האדומים. משרים אותם במים חמים לכמה שעות )או במים רגילים לכשבוע( עד אשר קליפתם מתרככת. לאחר מכן מסירים את הקליפה ומניחים את הפירות בשמש לימים אחדים עד שהם מתייבשים וצבעם נעשה לבן. כמה ציונים היסטוריים בהתפשטות השימוש בפלפל השימוש בפלפל בתקופת המקרא לא היה שכיח. הנוכחות של גרגרי פלפל שחור נמצאה במצרים העתיקה בנחיריים ובחלל הבטן של המומיה של רעמסס השני )המאה השלוש עשרה לפסה"נ( )פלו 1985; מניצ'ה 136(. 1999, 3 בתקופה הזו התבלין הגיע באופן אקראי ולא שכיח, כנראה באמצעות סוחרים ערבים מתווכים שעסקו בסחר חליפין עם שבטים ציידים מלקטים ששכנו בחופי דרום הודו )פולר ואחרים 547(. 2011, הוא החל להתפשט למרחב הים תיכון, כנראה בעקבות כיבושי אלכסנדר מוקדון, אך הוא נעשה מוצר זמין ונפוץ בסל המזונות רק בתקופה הרומית, עם השיפור וההרחבה של נתיבי המסחר היבשתיים, ובים האדום - בקשר עם מזרח אפריקה, המפרץ הפרסי והמרחב ההודי )היג'ינס 153(. 1980, לא מדובר רק במאחזים רומיים במרחבים אלה אלא גם בנוכחות של אוכלוסיות הודיות באתרים שונים בחופי הים האדום. דוגמאות לכך הן מיוס הורמוס )קציר אלקדים( וברניקי, נמלי המסחר הרומיים המצריים שבחוף המערבי של הים האדום. 3 לפי הדיווחים נמצאו שלוש דגימות בוטנו ארכיאולוגיות במצרים העתיקה: מתקופת השושלת התשע עשרה, מהתקופה הרומית ומהתקופה האסלאמית )ורטוון ואסנסי אמורוס.)206,1977

8 312 זהר עמר בחפירות שנערכו באתרים אלה נמצאו שרידי פלפל שחור. בברניקי אף נמצא situ( )in כד אגירה הודי שבתוכו שבעה קילוגרמים וחצי פלפל שחור והממצא מתוארך למאה הראשונה לסה"נ )ונדריץ' ואחרים 69-68; 2003, טומבר 83; 76, 2008, ואן דר וין, קוקס ומורלס 228; 2011, סיידבותם (. 2011, על המסחר הער בפלפל בתקופה זו מעיד פליניוס )79-23 לסה"נ( בתיאור צמחי הודו. לדבריו הפלפל השחור מקובל יותר, אולם הפלפל הלבן מעודן בטעמו מהפלפל השחור ומהפלפל הארוך. מחירם בתקופתו לליברה: 15 דינר לפלפל ארוך, 7 דינר לפלפל לבן ו 4 דינר לפלפל שחור. לדבריו הפלפל בימיו נעשה תבלין חשוב ומועדף: "ולחשוב שזה נחשק רק בשל תכונת חריפותו ובשל כך אנו עושים את כל הדרך להודו כדי להשיגו!" )פליניוס, )XII, הפלפל בספרות חז"ל הפלפל נזכר רבות בספרות חז"ל )לעף 62-49( 1924, גם בשם "פלפלת" ובלשון רבים 4 "פלפלין". חז"ל היו ערים לכך שהפלפל הוא תבלין חדש, ובעניין השימוש בזרע ה"גרגיר" "אמר רבי יוחנן: שכן ראשונים שלא היה להן פלפלין, שוחקין אותו ומטבילין בו את הצלי" )בבלי, עירובין כח ע"ב(. המקורות אינם עורכים הבחנה בין מיני הפלפל השחור שהשתמשו בהם בארץ, אבל הפרשנים הסבירו שהמשפט: "תבלין, שנים ושלושה שמות ממין אחד" )משנה, ערלה ב, י( יכול לדוגמה להתבאר כפלפל שחור ופלפל לבן. 5 הפלפל נחשב לתבלין יקר בהשוואה למלח, שנחשב למוצר בסיסי, ולפיכך לא הכול השתמשו בו: "מלח בזול פילפלין ביוקר, אפשר לעולם לחיות בלא פילפלין אי איפשר לעולם בלא מלח" )ירושלמי, הוריות ג ח ]מח ע"ג[(. 6 כעין זה נאמר: "אפשר לעולם בלא איסטרובלית ובלא פלפלין ואי אפשר לעולם בלא חיטים" )פסיקתא רבתי, כי תשא, י(. 7 במדרש מאוחר יותר כבר מופיע הפלפל כתבלין חיוני. 8 במדרש מובאות עדויות למסחר ער בפלפל שהובא בשיירות גמלים גדולות והיה נדרש בירושלים ובצור )איכה רבה א, ד"ה "העיר רבתי"(. כיוון שהיה מוצר חשוב היו נוטלים עליו מכס בתחנות המעבר )מדרש תנחומא, לך לך, ה(. כמו בכל המוצרים היקרים היו רמאים שערבבו בתוך פירות הפלפל הלבן זרעי תבלין הגד )כוסבר( הדומים להם בגודלם, בצבעם ובצורתם העגולה )מדרש זוטא, קהלת ]בובר[, פרשה ו(. 9 בגרסה אחרת נזכר ערבוב של "כרשנים בפלפלין" )קהלת רבה )וילנא( פרשה כיום נקרא בן חרדל מצוי sativa(.)eruca 4 פירוש הרמב"ם למשנה, ערלה ב, י, ופירוש רש"י לעבודה זרה סו ע"א. 5 לעיל הראנו שמחיר של ליברה )327 גרם( של פלפל שחור עלה בשלהי בית שני 4 דינר, 6 פלפל לבן 7 דינר ופלפל ארוך 15 דינר, ראו פליניוס,.XII, 28 אסטרובלית או אצטרובלים הם הצנוברים, פירות אורן הגלעין, שייבאו אותם מחו"ל אבל גם 7 גידלום בארץ ישראל )תוספתא, מעשרות ג, טו(. מסכת סופרים טו, ו: "נמשלה התורה במלח, והמשנה בפלפלין, והתלמוד בבשמים, אי 8 איפשר לעולם בלא מלח, ובלא פלפלין, ובלא בשמים, ואיש עשיר מתכלכל בשלשתן". ולא כגרסה המשובשת המופיעה בקהלת רבה )וילנא( פרשה ט, א )יג(. 9

9 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 313 ו, א ]א[(, כלומר ערבוב של גרגרי בקיית הכרשינה ervilia( )Vicia בגרגרי הפלפל. הפלפל נזכר בין מיני תבלין אחרים כמו הקצח, שהיו משמשים לתיבול הלחם )משנה, טבול יום א, ה(, ולדברי מאכל אחרים )משנה, עוקצין ג, ה; בבלי, בבא בתרא צ ע"ב(. הוא שימש מרכיב בהכנת משקה ה"אנומלין", שהיה עשוי מתערובת של יין, דבש ופלפלין )בבלי, שבת קמ ע"א(. כמו כן היו נוהגים להניח את פרי הפלפל וגרגר של מלח בתוך הפה כאמצעי להיגיינת הפה ולהפגת הריח הרע ממנו )משנה, שבת ו, ה; ט, ו; בבלי, שם, סה ע"א(. למעשה את פירות הפלפלים אין אוכלים כמו שום ובצל אלא כוססים בשיניים )בבלי, נדה סג ע"ב(. טעמו החריף של הפלפל הביא להתפתחות מטבע הלשון של פלפול בלימוד: "פלפלת בחכמה" )בבלי, שבת לא, ע"א; שם, בבא מציעא פה, ע"ב(. את פירות הפלפל היו שוחקים בריחיים מיוחדים: "ושוחקין פלפלים בריחיים שלהן" )משנה, ביצה ב, ח; עדויות ג, יב(. 10 ריחיים אלה היו עשויים שלושה חלקים: העליון הוא המטחנה, האמצעי מעין כברה שמסננת את החומר הכתוש, והתחתון, שקולט את הגרגרים הקטנים והנקיים )ביצה, ב, ט(. 11 ייתכן שהסיבה לקיומם של ריחיים נפרדים הייתה חריפותו של הפלפל והחשש שטעם התבלין וריחו יעברו לדברים אחרים הזקוקים לכתישה. תיאור צמח הפלפל ותכונותיו בדיון העוסק במסורת הזיהוי של חז"ל ל"פרי עץ הדר" )ויקרא כג, מ( עם האתרוג נפסלה האפשרות שמדובר בפלפל. הדיון בתלמוד מוכיח שחז"ל הכירו היטב את הפלפל, לא רק את הפרי המיובש כתבלין מיובא אלא גם את הצמח החי ותכונותיו: תנו רבנן: "פרי עץ הדר" - עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר זה אתרוג. - ואימא פלפלין? כדתניא, היה רבי מאיר אומר: ממשמע שנאמר: 'ונטעתם כל עץ' )ויקרא יט, כג( איני יודע שהוא עץ מאכל? מה תלמוד לומר עץ מאכל - עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר זה פלפלין. ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה. ואין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר: 'לא תחסר כל בה' )דברים ח ט( - התם משום דלא אפשר. היכי נעביד? ננקוט חדא - לא מינכרא לקיחתה, ננקוט תרי או תלתא אחד אמר רחמנא, 12 ולא שנים ושלשה פירות, הלכך לא אפשר )בבלי, סוכה לה ע"א(. 13 מתוך זה קטע אפשר ללמוד על כמה מתכונותיו הצמח: 10 וראו בתוספתא, ביצה )יום טוב( ב, טז: "אמר ר' לעזר בי ר' צדוק: פעם אחת היה אבא מיסב לפני רבן גמליאל והביאו לפניו אנגרון ואכסגרון ועליהן פלפלין שחוקות ומשך אבא את ידו מהן. אמר לו: אל תחוש להן מערב יום טוב הן שחוקות". 11 ראו דוגמה לשחזור צורת הריחיים של הפלפלין בפירוש הרמב"ם, שם. עוד ראו תוספתא, ביצה )יום טוב( א, טו. 12 השוו ברכות לו ע"ב; יומא פא ע"ב. 13 אל תכונותיו של הצמח התוודעתי אישית בעת סיור לימודי בחוות התבלינים באי זנזיבר ובאזור ק רלה שבדרום הודו.

10 314 זהר עמר א. "טעם עצו ופריו שוה" אף שהפלפל הוא צמח מטפס הוא מוגדר עץ משום שהוא רב שנתי וענפיו מעוצים. מתברר שלענפים יש טעם חריף כטעם הפירות. ב. "הפלפלין חייבין בערלה" הצמח נחשב עץ גם מבחינה בוטנית והלכתית, והוא מתחיל להניב פירות משנתו השלישית, וככל עץ מאכל חייב בערלה. ג. "אין ארץ ישראל חסרה כלום" זהו צמח מיוחד שגדל גם בארץ ישראל. ד. "שנים ושלשה פירות" הפרי הבודד הוא קטן בשיעורו כאפון, אולם על הצמח עצמו הפירות גדלים כאשכול, וייתכן שמאמר זה רומז לכך. ארץ ישראל אינה חסרה דבר לרוב המוחלט של האנשים שהשתמשו בתבלין הפלפל במזרח התיכון ובאירופה לא היו ידיעות ברורות על אופן גדילתו. מאחר שהמסחר בתבלינים עבר ידיים רבות גם לסוחרים בו לא היה מידע מדויק. בספרי הטבע והרפואה שנכתבו בתקופת חז"ל כדוגמת פליניוס ודיוסקורידס יש התייחסות לפלפל בעיקר בתור תבלין, כמוצר מסחר חשוב ובעל סגולות רפואיות )גנתר 199(. 1959, 14 לפיכך התיאור שמובא בתלמוד הוא יוצא דופן ומעיד על היכרות מקרוב. בדרשה נאמר במפורש שהוא גדל בארץ ישראל, דבר שמחייב לבדוק אם טבעה של הארץ אכן מתאים לגידול אקזוטי זה. דומה שתשובה חיובית נרמזת בדרשה הנלמדת מפסוק בתורה: "ואין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר: ' לא ת ח ס ר כ ל ב ה' )דברים ח, ט(". כפי שהעירו החוקרים לבית ספראי התיאורים הללו שייכים לסוגה המופיעה כבר בספרות החיצונית ובספרות חז"ל העוסקת בהדגשת קדושתה של הארץ ובשבחיה )ספראי וספראי 359(. 1993, ארץ ישראל מתייחדת בכך שעל אף שטחה המצומצם היא עשירה במגוון צמחי בר וצמחי תרבות שיכולים לגדול בה הודות למיקומה במפגש של אזורים פיטוגיאוגרפיים עולמיים. בתחום גיאוגרפי צר זה אפשר למצוא צמחים אלפיניים ממרום החרמון המושלג ועד לצמחי מדבר ממוצא סהרו ערביים, צמחים הגדלים בתנאים טרופיים ממוצא דקנו סודני לצד צמחים ערבתיים ממוצא אירנו טורני והאזור הים תיכוני הלח והממוזג. תנאי האקלים השונים, הרב גוניות של קרקעות הארץ, שפע של בתי הגידול וגומחות אקולוגיות שונות וייחודיות מאפשרים לנציגים שונים מכל רחבי העולם לגדול בה )ויזל, פולק וכהן תשמ"ב, 16-11(. אחד מהצמחים הייחודיים האלה היה הפלפל. המדרש מספק ביטוי ריאלי וקולע: 14 אצל דיוסקורידס )189 )II, תיאור הצמח אינו נכון, ועל פי הידיעות שקיבל פירות הפלפל השחור והפלפל הלבן הם למעשה תולדה של פלפל ארוך: "הפלפל, נאמר שהוא אמור להיות עץ נמוך הגדל בהודו, המוציא פרי, בתחילה ארוך כמו דג, שהוא הפלפל הארוך. יש לו משהו בתוכו שדומה לדוחן, שיתהווה לפלפל מושלם. ובשעת פתיחתו, הוא בעצמו מוציא אשכולות המניבים גרעינים כמו שאנו מכירים, חלק מהם אינם בשלים שהם הפלפל הלבן, במיוחד מתאימים לתרופות עיניים", ראו גנתר ,

11 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 315 רבי שמעון בן יוחי אומר: תבל זו ארץ ישראל שנאמר: "משחקת בתבל ארצו", )משלי ח לא( למה נקרא שמה תבל? שהיא מתובלת בכל, שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו ויש בזו מה שאין בזו אבל ארץ ישראל אינה חסרה כלום, שנאמר: "לא תחסר כל בה" )ספרי דברים, פרשת עקב, לז(. מהיכן הגיע הפלפל לארץ ישראל? כאמור הפלפל הוא צמח הגדל באזורים טרופיים ומוצאו ב"הודו", שם בעל משמעות גיאוגרפית רחבה בעולם העתיק שכלל גם את איי האוקיינוס ההודי כמו מדגסקר וזנזיבר. מהבחינה הזו מתאים לכך המרחב של "מהודו ועד כוש" )אסתר א, א(. 15 המקורות מהתקופה הרומית ביזנטית אף נוטים לעיתים להחליף בין הודו לכוש. 16 אכן, המדרש שמובא במקבילות אחדות מייחס לשלמה המלך את הבאת הפלפלים מהודו לארץ ישראל, ולפי גרסה אחרת מכוש 17 )חבש או כינוי כולל לארצות מזרח אפריקה( )הדברג ואדוארדס 18 :)60,2000 "עשיתי לי גנות ופרדסים", כמשמעו, "ונטעתי בהן עץ כל פרי" )קהלת ב, ה(, אפילו פלפלין. אמר ר' אבא בר כהנא: ברוחות היה שלמה משתמש, ושולח להנדיקי ומביאין לו משם מים ומשקין כאן ועושה פירות. אמר לו ר' ינאי בריה דר' שמעון: אם אתה אומר כן נמצאת מיגעו, אלא עמד שלמה בחכמתו על משתיתה של ארץ וראה איזה משתיתה 19 מופנה לשם, ונטע בה על משתיתה של ארץ, וכך היתה עושה פירות )קהלת רבה ב, ה(. המדרש יוצא מנקודת הנחה שנטיעות אלה נעשו בגני שלמה בירושלים כפי שעולה במקבילה הבאה: "כי כל העולם מירושלם מושכת, והיה רואה גיד של הודו, היה נוטע 20 בו פלפלין" )מדרש אגדה, ירושלים תש"ע, לויקרא יט, כג(. במדרשי חז"ל אלה מצוי לדעתי גרעין ריאלי מסוים ואותו אבקש לאשש בהמשך. לפי המדרש זהו צמח יקר ויוצא דופן שהיה בודאי קשה לגדלו, ואין ספק שרק בעלי אמצעים כמו מלכים יכלו להשיגו )דברים רבה, ]ליברמן[ פרשת כי תצא(. 21 אם נתאר את דברי 15 וראו תרגום שני לאסתר ופירוש רש"י שם, שהסבירו שאכן הודו וכוש סמוכות זו לזו, וכפי שהמלך אחשורוש שלט עליהן כך הוא שלט על כל מאה עשרים ושבע המדינות. 16 ראו למשל בתרגום הארמי לירמיהו יג כג, למילה 'כושי' "הינדואה". 17 "והיה שלמה יודע איזה הוא הגיד שהוא הולך לכוש, ונטע עליו פלפלין ומיד היו עושין פירות", תנחומא קדושים, י. 18 ר' עובדיה מברטנורא מציין בשנת 1488 שפגש במצרים שני יהודים אתיופיים: "ואומרים שרוב הפלפל והתבלין שמוכרים הכושיים באים מארצם" )הרטום ודוד תשנ"ז, 76(. על גידול הפלפל באתיופיה בימינו ראו הדברג ואדוורדס , 19 השוו מדרש הגדול )מהדורת הרב ש' פיש(, ירושלים תשל"ג, לדברים ח, ט )עמ' קעא(. 20 מדרש אגדה )מהדורת ש' בובר(, ירושלים תש"ע, לויקרא יט, כג )עמ' שיח(. 21 המדרש מזכיר פרדס של מלך ובו אילן פלפלים שהשכר על הטיפול המיוחד בו גבוה מהשכר על הטיפול בכל שאר עצי הפרי: "לה"ד למלך ששכר לו פועלים והכניס אותן לתוך פרדסו

12 316 זהר עמר הדרשן במינוח מודרני הרי שהוא מייחס לשלמה המלך את החוכמה למצוא בארץ ישראל את הגומחה האקולוגית המתאימה לבית הגידול הטבעי של הפלפל בהודו. אגב, גם את הבאת האפרסמון, צמח הבושם היקר ביותר בעולם, שגדל ביהודה בתקופת חז"ל, מייחסים לימי שלמה. 22 דברי המדרש מצטרפים לתפיסה הרעיונית שארץ ישראל מגלמת בתוכה את כל העולם )"תבל זו ארץ ישראל"(, שהרי לפי המסורת כל העולם נברא )הושתת( ממנה, וליתר דיוק מאבן השתייה אשר בירושלים. 23 האם אפשר למצוא במדרשים אלה אחיזה כלשהי במציאות? האם אפשר אפוא שגידלו את עצי הפלפלין בגני המלך בירושלים? היכן גידלו בארץ את הפלפל? במדרש המיוחס לתקופה של ערב מרד בר כוכבא נזכר גידול הפלפל בארץ ישראל אגב סיפור על פולמוס שנערך בין אדריינוס קיסר לר' יהושע בן חנניה )שבת קיט, ע"א, קנב ע"א; חגיגה ה, ע"ב(. 24 להלן תרגום המדרש מארמית: אדרינוס יישחקו עצמותיו שאל את רבי יהושע בן חנינא: כתוב בתורה "ארץ אשר לא ב מ ס כ נ ת" וגו', האם אתה יכול לתת לי שלושה דברים שאני שואל? אמר לו, ומהם? אמר לו: פלפלין ופסיונים )פוסיאנין( 25 ומשי )מטקסה(. הביא פלפלין מן נצחנה ופסיונים מציידן 26 ויש אומרים מעכברין ומשי 27 מגוש חלב )קהלת רבה ב, ח(. סתם ולא גילה להם מהו שכר של פרדס, שלא יניחו דבר ששכרו מועט ויעשו דבר ששכרו מרובה, בערב קרא לכל א' וא', א"ל תחת אי זה אילן עשית ]א"ל[ פלפל הוא, שכרו זהוב אחד. קרא לאחר, א"ל תחת אי זה אילן עשית, א"ל תחת זה, א"ל שכרו חצי זהוב פרח לבן הוא קורא לאחר, א"ל תחת אי זה אילן עשית, א"ל תחת זה, א"ל זית הוא, שכרו מאתים מנה". אגב, עץ ה"לבנה" המקראי )בראשית ל, לז( מובא בתרגום המיוחס ליונתן בשם "פרח לבן", ואיני יודע מהו זיהויו. 22 על פי המסורת שמביא יוסף בן מתתיהו, קדמוניות ח, ו, ו, כנראה על סמך דיוק מפסוקי המקרא )מל"א י, י(, מלכת שבא היא שהביאה את הצמח. 23 וכך נאמר במדרש תנחומא )קדושים, י( לאחר ציון הבאת הפלפלים מכוש: "כשם שהטיבור הזה נתון באמצע האיש, כך ארץ ישראל טיבורה של עולם, שנאמר יושבי על טבור הארץ )יחזקאל לח, יב(, ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, וההיכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע ההיכל, והאבן שתיה לפני ההיכל, שממנה הושתת העולם, שלמה שהיה חכם עמד על השרשין היוצאין ממנה לכל העולם, ונטע בהם כל מיני אילנות, לפיכך אמר עשיתי לי גנות ופרדסים". על אבן השתייה כמקום יצירת העולם בספרות חז"ל ראו בהרחבה שפרבר תשמ"ט, קמז-קמח. 24 הספרות התלמודית מזכירה פעמים רבות את שיחותיו ואת ויכוחיו של ר' יהושע בן חנניה עם הקיסר, עם המינים ועם חכמי הגויים, ראו למשל בבלי, שבת קיט ע"א, קנב ע"א; חגיגה ה ע"ב. 25 הפסיונים נזכרו רבות בספרות חז"ל, למשל ירושלמי, כלאים א ו )כז ע"א(. על העדויות לאכילתם בקרב היהודים בקרב בני המעמד הגבוה מתקופת חז"ל ועד לעת החדשה ראו עמר תשס"ד א, מהעיר צידון, או נראה יותר מצידה שבצפון הכנרת. אפשר לכאורה להסביר שהביא ציידים, אך מההשוואה לשאר הדברים נראה שהכוונה לשם מקום. 27 המשי האיכותי יוצר כרגיל בסין ומשם הגיע להודו ולפרס. רק בשלהי התקופה הביזנטית

13 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 317 נזכרים כאן שלושה מוצרי מותרות בעולם הרומי שערכם הכלכלי היה רב, 28 ואותם כרגיל ייבאו. מהמדרש מתברר שגידלו אותם באותה תקופה בארץ ישראל במקומות מסוימים. לפי המדרש הזה הפלפלים הובאו מ"נצחנה". לצערנו שם זה נזכר רק במדרש זה, והזיהוי הגיאוגרפי היסטורי שלו אינו ברור. לדעת ישעיהו פרס מדובר ביישוב "נצנה" )עוג'א אלחפיר( הנזכרת בשם זה בפפירוסים מהתקופה הביזנטית שנמצאו במקום. הוא מוסיף עוד ידיעה שאין לה לפי שעה אישוש נוסף: "בנסיונות שנערכו בימי מלחמת העולם הראשונה על ידי מר א' קראוזה מנהל בית הספר החקלאי מקוה ישראל, בפקודת מפקד הצבא התורכי בגידול עצים בנגב, עלו יפה שתילי עצי הפלפל ביחוד באדמת עוג'א אלחפיר" )פרס 650(. 1952, קרוב לוודאי שכוונתו היא לפלפלון בכות Schinus( )molle המכונה בשם העממי "עץ הפלפל" )ברסלבי תשט"ז, 132(, 29 שפירותיו הוורודים דומים לגרגרי הפלפל השחור ומשמשים תבלין, והוא הובא לאזורנו מהעולם החדש רק בעת החדשה. 30 הקושי בהצעת זיהוי זו הוא האזור המרוחק מתחום פעילותם של חז"ל, שאינו נזכר בתחום גבולות הארץ )זוסמן תשל"ו, 239(. 31 זאב וילנאי זיהה את נצחנה עם יישוב בגליל הלבנוני, שהשתמר לדעתו בשם הכפר הערבי "צלחנה", כשלושה קילומטרים צפונה מהמושב זרעית )וילנאי תשל"ח, 5219(. גם זיהוי זה נשען על דמיון של שמות מקומות, ועל ההנחה שכל המקומות במדרש הם בצפונה של ארץ ישראל. אולם סבירותו של זיהוי זה נראית נמוכה מסבירות הזיהוי הראשון מפני שהאקלים הקר בגליל העליון אינו מאפשר לגדל שם את הפלפל השחור. אם כך זיהוי היישוב "נצחנה" אינו ברור. מדובר כאמור באזכור בודד, כנראה של יישוב קטן, שלא הותיר את רישומו בזיכרון ההיסטורי. כמו כן קיימת אפשרות סבירה שהשם "נצחנה" כפי שהוא מופיע בנוסח המדרש שלפנינו משובש. בשל קשיים אלה עלינו להסתמך על רמז אחר במדרש שהובא לעיל על הפסוק בקהלת התחילו לגדל את טוואי המשי התרבותי באזורנו )עמר תשנ"ח(. זהו למעשה המקור היחיד שמצביע בבירור על תעשייה מקומית של משי )ממיני טוואי בר?( בתקופת התלמוד )אילוז, ברנס ועמר תשע"ג, (. כמו כן נזכר מסחר באותו סוג משי בעיר צור בראשית התקופה האמוראית )בראשית רבה עז, מהדורת י' תיאודור וח' אלבק, ב, עמ' , השוו: שיר השירים רבה ג, ה(. 28 מדברי מדרש אחר עולה שהפלפלים והמשי היו סחורות חשובות שערכן הרב היה כנראה דומה: "אמר רשב"ל שני פרקמטוטין עומדין זה עם זה אחד בידו מטכסא ואחד בידו פלפלין, אמרו זה לזה בוא ונחליף ביני ובינך. נטל זה את הפלפלין וזה המטכסא מה שביד זה אין ביד זה, ומה שביד זה אין ביד זה" )תנחומא, תרומה ב(. 29 יוסף ברסלבי מתאר נטיעות אלה ומפרט את מיני העצים שנטעו במקום ובהם כלשונו "הפלפל הכוזב" )ברסלבי תשט"ז, 132(. את צאצאיהם של העצים אפשר לראות היום בחורשת בארותיים )עזוז(. 30 עץ זה וכמוהו גם פלפלון דמוי אלה הובאו אפוא בפעם הראשונה לארץ מדרום אמריקה דרך ארצות הברית לפני ימי שלטון המנדט, ולא כפי שכתבו גדעון ביגר ונילי ליפשיץ )ביגר וליפשיץ תשנ"ח, 163(. 31 למשל הקו הדרומי ביותר ברשימת תחומי הארץ הוא אשקלון-פטרה )זוסמן תשל"ו, 239(.

14 318 זהר עמר )ב ה(, המצביע על מקום גידולו של הפלפל בגני המלך ובסמוך לירושלים. "גן המלך" נזכר כמה פעמים במקרא כאזור שלמרגלות עיר דוד, מחוץ לחומה וליד בריכת השילוח בדרך לערבות יריחו )מל"ב כה, ד-ה; ירמיהו נב, ז-ח; נחמיה ג, טו(. בתרגום הארמי לפסוק זה בקהלת נאמר במפורש שגנים ובהם עצי פרי וצמחי בושם שמקורם בארץ הודו השתרעו מחומת העיר ירושלים ועד מי השילוח. להלן הקטע בתרגומו העברי: זרע בהם כל מיני עשבים, מהם לצורך אכילה ומהם לצורך משקה ומהם לצורך מרפא, וכל מיני עשבי בשמים, נטע בהם אילני סרק וכל אילנות בושם, אשר הביאו אליו השדים והרוחות מהודו )הנדקה( וכל עץ עושה פרי. ותחום ]הגנים[ מחומת העיר ירושלים ועד גדות מי השילוח. רמז קדום להשקיית גני הבשמים ודישונם במים שיצאו בית המקדש אפשר אולי לראות בפסוק מתהילים: "י ר ו י ן מ ד ש ן ב ית ך ו נ ח ל ע ד נ י ך ת ש ק ם" )לו, ט(. פסוק אחר מתייחס במפורש לנחל קדרון, שבו גדלו עצי פרי בעלי תועלת רפואית: "ו ע ל-ה נ ח ל י ע ל ה ע ל- ש פ ת ו מ ז ה ומ ז ה כ ל-ע ץ מ א כ ל לא י ב ול ע ל ה ו ו לא י ת ם פ ר י ו ל ח ד ש יו י ב כ ר, כ י מ ימ יו מ ן ה מ ק ד ש ה מ ה י וצ א ים ו ה י ה פ ר י ו ל מ א כ ל ו ע ל ה ו ל ת ר ופ ה" )יחזקאל מז, יב(. נראה אפוא שגני המלך שהיו בנחל קדרון בימי הבית השני תחילתם עוד בימי הבית הראשון, ושם כנראה גידלו עצי פלפל שיובאו מהודו. העמק שבו היו גני המלך ניקז את הסחף של שלושת הגיאיות: גיא בן הינום, עמק הטירופיאון ונחל קדרון ונחשב לפורה ביותר ולמקום הנמוך והחם ביותר בירושלים )כ 600 מטרים מעל פני הים( על גבול המדבר. הוא נחשב למקום אידיאלי לגידול צמחים אקזוטיים )הראל תשמ"ז, 312(. במקום זה גם גידלו תבואות שהתאפיינו בהבשלתן המוקדמת בשל האקלים החם ששרר בו. בשל כך הביאו את העומר לפי אבא שאול: 32 "מבקעת בית מקלה של נחל קדרון" )תוספתא, מנחות י, כא(, שהייתה קרובה מאוד לבית המקדש )קליין תרצ"ט, ; לוריא תשמ"ד, נ; אשבל תשכ"ה(. כאמור, אזור חקלאי זה היה חשוף לקרינת השמש ועליו נאמר: "ושדה מודרמת היתה ובה חמה זורחת וממנה חמה שוקעת" )בבלי, מנחות פה ע"ב(. אספקת המים לשדות שבנחל קדרון יכלה להגיע ממימי בריכת השילוח, מעין רוגל וממערכת הניקוז של המקדש. 33 המשנה מציינת במפורש שהדם ופרש מקרבי הקורבנות נשטפו באמצעות מערכת תעלות לאמת מים שהובילה אותם לנחל קדרון. שם הם נמכרו לגננים כדשן )יומא ה, ו; מידות ג, ב(. על רקע זה יש לבחון את המובא במדרש המאוחר בעניין הבשמים שהיו מגדלים בסביבות ירושלים: "בתי שלחים היו מקיפין לירושלים, וכל אחד היה בו כפר והיו מלאים כל מיני בשמים והכהנים יוצאים לשם ומביאים צרכי בית המקדש בטהרה" )ילקוט שמעוני, שה"ש, רמז תתקפח(. הכופר הוא צמח החינה Lawsonia( )inermis וממנו הפיקו בושם ותכשירי קוסמטיקה וכרגיל גדל בנאות המדבר בעין גדי 32 אבא שאול בן בטנית, תנא שחי בשלהי בית שני והכיר היטב את סדר העבודה במקדש. בשמו מובאת בספרות חז"ל ביקורת על דרך התנהלות הכוהנים הגדולים. ראו תוספתא מנחות יג, כא; בבלי, פסחים נז ע"א. 33 תיאור מפורט של מערכת הניקוז והשטיפה של פסולת הקורבנות במקדש יש באיגרת אריסטיאס פח-צ. עוד ראו משל תשס"א; בן ארי תשס"ח.

15 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 319 )שיר השירים א, יד( וביריחו )מלחמת היהודים ד, ח, ג(. למעשה גני המלך שבנחל קדרון הם המקום הקרוב ביותר לירושלים שהתאימו מבחינה אקלימית לגידול הכופר וצמחים אקזוטיים אחרים. אם נקבל את דברי המדרש כפשוטם הרי שאפשר שחלק מסממני הקטורת של המקדש גודלו באזור זה בטהרה, ולפיכך השקיית הגינות במים ודישונן במי קורבנות המקדש היו פתרון חקלאי מעשי ופשוט שנוספה עליו גם משמעות סמלית. אפשרות נוספת היא שאת הפלפל גידלו בגני המלך שבעיר העליונה. יוסף בן מתתיהו מתאר את הפאר של ארמון הורדוס שהכיל חצרות מלאות ירק: "גדלו שם עצים מעצים שונים, ביניהם מסלולי טיולים ארוכים ובצדיהם תעלות עמוקות, בריכות היו בכל מקום" )מלחמת היהודים ה, ד, ד ] [(. תיאור זה מזכיר את דברי הפסוקים בקהלת )ב, ה-ו(: "ע ש ית י ל י ג נ ות ופ ר ד ס ים ו נ ט ע ת י ב ה ם ע ץ כ ל פ ר י. ע ש ית י ל י ב ר כ ות מ י ם ל ה ש ק ות מ ה ם י ע ר צ ומ ח ע צ ים". ייתכן שלנגד עיניו של הדרשן שייחס את נטיעת עצי הפלפל לשלמה המלך עמד תיאור של גני המלך בתקופה הרומית באזור ירושלים או במקומות אחרים כפי שנראה להלן. אולם הפרשנות שגידלו את הפלפל בתחומי העיר העליונה היא בעייתית בשל האקלים הקריר ששרר באזור זה, אלא אם כן נצא מנקודת הנחה שגנני המלך גידלו אותם במבנים מיוחדים דמויי חממות. מעבר לפרשנויות אלה יש לציין שבית הגידול המתאים ביותר לפלפל היה בנאות המדבר שבאזור בקע הירדן. אזור זה מתאפיין בתנאי אקלים חמים כמעט בכל ימות השנה ובכמות מים זמינה. הדברים אמורים בעיקר ביריחו, שם גידלו גידולים חקלאיים אקזוטיים הקשורים לתעשיית הבשמים, הרפואה והתבלין. ביריחו גידלו גם את הכופר ואת הצרי )מלחמת היהודים ד, ח, ג(, הוא האפרסמון, הראשון שברשימת סממני הקטורת למקדש. הוא נחשב לצמח הבושם היקר ביותר בעולם, ובתקופה הרומית גדל רק ביהודה )עמר ואילוז תש"ע(. לאזור יריחו מייחסים גידול של גידולים חקלאיים שונים בטוהרה לצורכי המקדש. 34 עדויות ארכיאולוגיות לגינות נוי מפוארות שכוללות בריכות מים ועציצים גדולים נחשפו בארמונות הורדוס ביריחו )גליסון ; 1993, שטרן, לוינזון גלבוע ואבירם ; 1992, נצר 83(. 2002, עדויות לגן נוי גדול נמצאו גם בארמון הורדוס בהרודיון )שטרן, לוינזון גלבוע ואבירם 455( 1992, אשר בספר המדבר. הגן היה עשוי להתאים לגידול צמחים בעלי דרישות תרמופיליות. לבסוף אציין שבהתייחס למציאות בימינו אכן אפשר לגדל את הפלפל השחור בארץ ישראל. הוא מצוי כיום כצמח נוי אקזוטי במשתלות ובגנים מיוחדים, ונכלל במגדיר צמחי התרבות בישראל )פאהן, הלר ואבישי 79(. 1998, אכילת פלפלים לחים? בתלמוד מובא דיון הלכתי שהתנהל בקרב אמוראים בבליים בעניין הברכה על אכילת פלפלים. לדעת רב ששת מברכים "שהכל" ולדעת רבא אין מברכים כלל מאחר שזהו תבלין 34 סוגיה זו חורגת מהדיון שלנו, ראו בהרחבה שוורץ 1988.

16 320 זהר עמר ולא פרי מאכל שאנשים מורגלים לאוכלו. בגמרא מקשים על דעתו של רבא מהברייתא המובאת בשם ר' מאיר, שממנה משתמע שהפלפל הוא פרי מאכל הגדל בארץ ישראל וחייב בעורלה "שטעם עצו ופריו שוה". התירוץ של הגמרא הוא שיש להבחין בין פלפל יבש שאי אפשר לאוכלו ובין הפלפל ה"רטוב" שהוא רך וחריפותו מעודנת יותר ועל אכילתו חייבים לברך. באותו הקשר עלתה לדיון הברכה על הזנגביל officinale( )Zingiber המובא מהודו "האי המלתא דאתיא מבי הנדואי" )בבלי, ברכות לו ע"ב; יומא פא ע"ב; הרמב"ם, הלכות ברכות ח ז(, והכוונה כאן כנראה לזנגביל כבוש )ראו: דיוסקורידס II 190(, 35 שכך אפשר לאוכלו וברכתו 'בורא פרי אדמה'. מעבר לזיקה שבין שני התבלינים: פלפל וזנגביל )פליניוס,,)XII, 29 שהיו שכיחים בסל המזונות ושמוצאם היה מהודו )או לדעת רש"י מ"כוש"(, מועלית בדיון הזה האפשרות של אכילת פלפל "רטוב". בניגוד לדעה הפרשנית המקובלת נראה שאין הכוונה לפרי שהרטיבו אותו )שימוש כזה אינו מקובל ואינו ידוע(, אלא כנראה לפרי טרי )כך ראיתי שנמכר חי בדרום הודו(, או לענפי העץ עצמם, וזה מסביר מדוע גם לדעת רבא מברכים: 'בורא פרי אדמה'. בהנחה שאין זה דיון תיאורטי ושהכוונה לצמח הירוק הטרי, הרי שיש כאן הוכחה נוספת לגידול הפלפל השחור מחוץ לאזור בית גידולו הטבעי. עצי ירושלים של קינמון היו על רקע האפשרות שאת הפלפל השחור גידלו באזור ירושלים בתנאי גידול מיוחדים יש לבחון את מדרשי האגדה העוסקים בשבחי ירושלים וארץ ישראל בכלל. הללו מזכירים את עצי הקינמון שגדלו בירושלים עד לחורבן בית שני: אמר רחבה אמר רבי יהודה: עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו מסיקין מהן ריחן נודף בכל ארץ ישראל. ומשחרבה ירושלים נגנזו, 36 ולא נשתייר אלא כשעורה, ומשתכח בגזאי דצימצמאי מלכתא ] ונמצא באוצר המלכה צימצמאי[ )בבלי, שבת סג ע"א(. מאמר זה מצטרף למדרש מאוחר אחר המתאר את גידול הקינמון בארץ ישראל בין מעשי ניסים שונים: "ר' הונא בשם רב יוסף: קנמון הזה היה גדל בארץ ישראל והיו עזים וצבאים אוכלין ממנו ]...[ מעשה ניסים" )בראשית רבה, תולדות סה יז; אסתר רבה ג, ד; 37 שה"ש רבה ד לפסוק יד(. הקינמון היה אחד מסממני הקטורת שהקטירו במקדש )בבלי, כריתות ו ע"א; ירושלמי, יומא ד ד ]מא ע"ד[(, ולזהותו הוצעו הצעות שונות )עמר תשס"ב, ; הנ"ל תשע"ב, 35 דיוסקורידס מציין כבישה של זנגביל שמגדלים באזורי מזרח אפריקה )כנראה אריתריאה או סומליה(, והוא מיובא בכדים לאיטליה לאכילה. ייתכן שכבשו את קני השורש של הזנגביל בדבש, כמו המאכל המוכר בימינו. 36 על הפרשנויות לביטוי זה ראו טבגר תשע"א. 37 ראו גם בירושלמי, פאה ז ד )כא ע"א(: "קנמון מאכל עזים היה והיו ישראל מגדלין אותו".

17 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל (. אפשרות אחת שמדובר במין קינמון מקומי. פליניוס מזכיר מין של Cinnamum הגדל בסוריה, שלדבריו הוא שונה מה"קינמון האמיתי", אך הבושם המופק ממנו כמעט שווה לו בערכו )פליניוס,.)XII, 135 פרשנים רבים מימי הביניים הציעו שה"קנמון" הוא צמח הנקרא בימינו רב זקן קרח parkeri( schoenanthus Cymbopogon.C(, 38 עשב דגני רב שנתי שגובהו כמטר, בעל גבעול דמוי קנה ועלים צרים המדיפים ריח לימוני נעים. הוא בעל טיפוס תפוצה סהרו ערבי ומשמש מזון חשוב לגמלים. בארץ הוא כיום צמח בר נדיר, אך אפשר לגדלו באופן תרבותי גם באזורים ים תיכוניים. הזיהוי המקובל ביותר הוא קליפת עצי ה Cinnamomum. עדויות קדומות לשימושו נמצאו בצפחות חרס פיניקיות קטנות )מכילות עד 50 מיליליטר( המתוארכות לתקופת הברזל )המאה האחת עשרה עד המאה התשיעית לפסה"נ( שנמצאו בכמה אתרים בכל רחבי ארץ ישראל: בתל קסילה, בדור, ביקנעם, בכנרת ובנחל פטיש. הבדיקות המדעיות הוכיחו שהוא מכיל קינמון ויש כאן עדות ברורה למסחר שהתקיים עם דרום מזרח אסיה בתקופה זו )נמדר ואחרים 2013; גלבוע ונמדר 2015(. קיימים שני מינים עיקריים של קינמון: קינמון צילוני zeylanicum(.c( וקינמון הכסיה cassia(.c(, והם נזכרים מפורשות אצל יוסף בן מתתיהו בין אוצרות המקדש, שבהם אוחסנו בין היתר סממני הקטורת )מלחמת היהודים ו, ח, ג(. אלה עצים הגדלים באזורים טרופיים, כמו הפלפל השחור, בדרום הודו, במאליה, בסרילנקה, בסין ועוד, ומשם יובאו כרגיל עם שאר הבשמים והתבלינים גם לארץ ישראל )עמר תשס"ד ב; טומבר 54(. 2008, מכל מקום אין ספק שהקינמון היה אהוד בקרב תושבי הארץ. השם "יהועזר אקביא קנמומא" מופיע על גלוסקמה של ילד מיריחו מהמאה הראשונה לסה"נ, כנראה כינוי חיבה לילד במשמעות טעם טוב )חכלילי תשמ"ד, ;199 אילן.)409,2002 האקלים הקר של ירושלים אינו מתאים לגידול עצי הקינמון ואף הנופך האגדי של המדרשים מעלה תהיות על המידע שאפשר לדלות מהם. אולם הנחות אלה דורשות עיון מחודש לאור המקורות שהבאתי לעיל. לדעתי גם בעניין הקינמון אין להוציא מכלל אפשרות שהמדרשים משמרים זיכרון היסטורי מימי הבית השני, שבהם גידלו עצים אקזוטיים מיוחדים בגני המלך, שהיו בחלקם באזור הנמוך והחם של נחל קדרון או אולי בגנים שבארמונות החשמונאים באזור יריחו, ואולי מאוחר יותר בגנים מיוחדים שהחזיקו הנציבים הרומים. גידול יוצא דופן זה נחשב בעיני בני התקופה "מעשה ניסים". 38 שם אחר:.Andropogon schoenanthus

18 322 זהר עמר קינמון צילוני, ק רלה שבדרום הודו )צילום: זהר עמר(

19 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 323 גידול פלפל בשליטת הרומים פליניוס הזקן, שחי בשלהי ימי בית שני, רומז שחוץ מיבוא של תבלין הפלפל לרחבי האימפריה הרומית גידלו אותו מחוץ לבית גידולו הטבעי: שניהם: פלפל וזנגביל גדלים בר בארצותיהם ולמרות זאת הם מובאים במשקל כמו זהב או כסף. בבעלותה של איטליה גם כן עכשיו עצי פלפל הגדלים באופן נרחב מהמור 39 שדומה לו במידת מה )פליניוס,.)XII, 29 הכוונה כנראה למחוזות שבהם שלטו הרומים, ובהקשר לזנגביל מציין פליניוס שהוא גדל בבתי חוות בערביה ובאזורי חופי מזרח אפריקה )Trogodytica( )פליניוס, 28.)XII, שם היו תנאי גידול המתאימים לכך. כמו כן כבר הערתי שאחד המקומות המתאימים ביותר לגידול הפלפלים היה אזור נאות המדבר של ארץ ישראל. שם, לדברי פליניוס, שלטו הרומאים על גידול האפרסמון לאחר חורבן הבית והכניסו לאוצר הקיסרי ממון רב )פליניוס,.)XII, 118 באזור עין גדי מגדלים היום בהצלחה צמחים אקזוטיים רבים 40 ובהם גם עצי אפרסמון ומור. יבוא וייצוא של צמחים הפצת צמחי תרבות, בעיקר למאכל, התרחשה בגלים בתקופות היסטוריות שונות, וכך בין היתר חדרו למשק החקלאי בארץ ישראל גידולים חדשים שהעשירו גם את סל המזון המקומי )זוהרי 1998; זוהרי והופף 2000; עמר תשס"ה(. עצי נוי וצמחים אקזוטיים מיוחדים עיטרו את גינות המלכים ואת המתחמים המקודשים בתרבויות הקדומות, ומידע רב קיים על כך ממצרים ומאשור )מאניצ'ה 21-7; 1999, קאסוטו 1954, "גן גנה", (. העדות המפורסמת ביותר היא תבליט שנמצא במקדש בדיר אלבחרי )אזור לוקסור שבמצרים העתיקה( המתאר את המשלחת ששלחה המלכה חתשפסות )המאה השש עשרה לפסה"נ( לארץ פונט )כנראה בחוף סומליה( להביא עצי בושם )כנראה של מור( חיים בעציצים כדי לגדלם במצרים )ון ביק 72; 1960, סטואר 1943(. גם בתקופת המשנה היו מייבאים צמחי תרבות מחו"ל, למשל בשנת שביעית: "מביאין שתלים וקרומנין מחוצה לארץ לארץ אבל לא מארץ לחוצה לארץ" )תוספתא, שביעית ד, יט(. שתילים של עצים וירקות, ובמיוחד של "קרומנין", כנראה צמחים ממשפחת הדלועיים, יובאו בעציצים )תלמוד ירושלמי, שביעית, ב י ]לד ע"ב[(. 41 אולם מעבר לסייגים שהוטלו בשנת שביעית היה מקובל כרגיל גם לייצא שתילים לחוץ לארץ: "העוקר שותלין )לפי נוסחים אחרים שתלים(, לטען בחוצה לארץ" )תוספתא, מעשרות ג, ה(. אלו הן אפוא עדויות להפצת של צמחי תרבות בתקופה הרומית. ייתכן שכך יובאו כמה עצי פלפל שחור לארץ באמצעות המסחר הער שעבר באוקיינוס ההודי. 39 בהמשך מדבר פליניוס על הדמיון בטעם הזרעים שבין שני העצים. 40 על האפשרות לגידול עצי המור בארץ ישראל בעבר ראו עמר תשס"ב, לפי גרסאות אחרות: קרמלים, קרמולין, ראו בהרחבה פליקס תש"ם, 167.

20 324 זהר עמר גידול בחממות גידול של צמחים אקזוטיים בארץ ישראל במקומות שאינם מתאימים לכך מבחינה אקלימית דורשים יצירת בתי גידול מלאכותיים דוגמת "חממות" המקובלות בימינו. השאלה היא אם בתי גידול מעין אלה היו בשימוש בארץ ישראל בתקופה הרומית, שכן בהיעדרם אי אפשר להסביר גידול של עצי פלפל או קינמון בעיקר בחורף הקר באזורים הים תיכוניים. אלה יכלו לגדול רק בנאות המדבר שבאזור בקע הירדן. בספרות חז"ל נזכרים "בתים" של אילנות בהקשר למצוות התלויות בארץ: "מזהמין את הנטיעות ]...[ ועושין להם בתים, ומשקין אותן, עד ראש השנה )משנה, שביעית ב, ד(. לפי הירושלמי: "בית עושה לה צל והיא גדילה מחמתן" )ירושלמי, שביעית ב ג ]לג ע"ד[(. לכאורה זהו מבנה מקורה המשמש להגנה מפני קרני השמש, אך לפי הרמב"ם בפירושו למשנה מדובר בסככה שמשמשת גם להגנה מפני הגשמים. לדעת המאירי זהו מבנה המגן על הצמחים שבו מפני הקור. 42 בתלמוד הירושלמי מובא מקור חשוב נוסף לענייננו: "ר' יוחנן בשם ר' ינאי: אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטור מן המעשרות" )ירושלמי, ערלה א ב ]סא ע"א[(. בתים אלה סייעו להבשלת הפרי )ואולי גם להנבטת זרעים( ואיסור הקמתם בשבת נכלל בתולדות מלאכת זורע: "והעושה בתים, וכל דבר שהוא להבחיל את הפירי חייב משום זורע" )ירושלמי, ז ב ]י ע"א[(. הפרשנים נחלקו באשר להגדרת "בית" של אילן הנזכר במקורות דלעיל, ועל סמך פרשנות זו דנים פוסקי ההלכה כיום 43 בדינם של צמחים הגדלים בחממות, ובהיתר להשתמש בחממות בשנת שביעית ובשבת. יש בידינו עדויות ברורות יותר לגידול צמחי קיץ הדורשים חום בעונת החורף הקרה, תופעה שלא הייתה שכיחה בקרב החקלאים הפשוטים והייתה נחלתם של אנשים אמידים בלבד: "אנטונינוס ורבי, שלא פסק משלחנם לא צנון ולא חזרת ולא קשואין, לא בימות 44 החמה ולא בימות הגשמים )בבלי, ברכות נז ע"ב(. לענייננו חשובה העדות של גידול של קישואים )מלון הקתא var.( Cucumis melo,)chate גידול קיץ מובהק, בימות החורף. מקבילה דומה מופיעה אצל פליניוס בהקשר לקיסר הרומי טיבריוס )42 לפנה"ס - 37 לסה"נ( שעליו נאמר שלא חלף יום אחד שלא קיבל אספקה של קישואים. לגנני המטבח שלו היו "ערוגות" שבימים חורפיים היו מוסעות על גבי גלגלים ומ וצ אות לשמש מתחת לכיסוי מזוגג של אבן שקופה שהייתה נתונה במסגרת )פליניוס,.)XIX, 64 תיאור דומה מביא הסופר הרומי קולומלה )70-4 לסה"נ( בחיבורו "על החקלאות": אפשרי גם, אם זה שווה את הטרחה, לשים גלגלים מתחת לכלים גדולים כדי שאפשר 42 "וכן אין עושין להן בתים והוא גדר סביב לשמרו מן הקור", בית הבחירה לעבודה זרה, נ ע"ב. 43 לסיכום הגישות השונות ראו רוזן תש"ם. 44 גרסה אחרת מייחסת דברים אלה לשלמה המלך: "א"ר חמא בר חנינא מעולם לא חסר שלחנו של שלמה לא וורד בימות החמה ולא קישואין בימות הגשמים, אלא היה טועמן כל השנה" )קהלת רבה, ב(. בגרסה אחרת: "אפילו מרור )נ"א: חזרת( בתמוז ומלפפון )נ"א: ומלפפונין( בניסן )תנחומא, מהדורת בובר, ה; ילקוט שמעוני, קהלת רמז תתקסח(.

21 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 325 יהיה להעבירם ולקחתם פנימה בחזרה בפחות עמל. בכל מקרה המיכלים צריכים להיות מכוסים בשמשות זכוכית, וכך אפילו במזג אויר קר, כאשר הימים בהירים, הם יהיו מוכנסים בבטחה לשמש. בשיטה זו טיבריוס קיסר קיבל אספקה של קישואים כמעט כל השנה )קולומלה, 53-52(. לפי התיאור הראשון הוכנסו הצמחים לתוך מבנה עשוי אריחים שקופים, בדומה לחממות של ימינו. גם מרטיאל, המשורר שפעל בתקופה הרומית )מאה ראשונה לסה"נ( מזכיר את השימוש בזכוכית,,specularia דהיינו "אספקלריא", בלשון חז"ל, להגנה על עצי הפרי מצ ינת החורף: "מעמידים חלונות זכוכית נגד הרוחות של החורף המאפשרים לזיו החמה לחדור" )מרטיאל.)VIII,14, לפי התיאור השני אלה היו עציצים גדולים שבתחתיתם גלגלים ולכל אחד מהם כיסוי של זכוכית שקופה. אין ספק ששיטת גידול זו יקרה, וכאמור רק בני שכבת העילית יכלו ליהנות מפירותיה. אריחי זכוכית שקופים כאלה נוכחים בממצא הארכיאולוגי החל במאה הראשונה לסה"נ, 45 כמו למשל בפומפיי )וייטהאוס 2001; גורין רוזן ווינטר , לוח 10(. 46 הדים לכך מוצאים גם באגדה התלמודית המייחסת לשלמה בניית כלוב מ"זוגיתא חיורתי" )זכוכית לבנה, שקופה( לקן של תרנגול הבר )בבלי, גיטין סח ע"ב(. אריחי זכוכית שנמצאו בעיר פומפיי שחרבה בשנת 79 לסה"נ, המוזיאון הארכיאולוגי שבנאפולי )צילום: זהר עמר( 45 עדות לשימוש קדום באריחי זכוכית אפשר אולי למצוא בתיאור החלונות שבנה שלמה בבית המקדש: "ו י ע ש ל ב י ת ח ל ונ י ש ק פ ים א ט מ ים" )מל"א ו, ד(. לדעת יהושע בראנד מבחינת הריאליה המקראית הדבר מתאים לחלונות מאובסידיאן )בראנד תשל"ח, 20-19(. 46 קובץ מאמרים מסכם של חלונות הזכוכית בממצא הארכיאולוגי ראו: חלונות זכוכית.

22 326 זהר עמר מכל מקום זו עדות חד משמעית לאפשרות גידול צמחים בחממות בתקופה המשנה, והמקבילה של הספרות הרומית למדרשים היהודיים מעידה שחז"ל הכירו שיטה זו. דבר זה מחזק את הפרשנות ש"בתי האילנות" שנזכרו במשנה מתייחסים לחממות זמן רב לפני שהדבר היה לתופעה שכיחה יותר )טולקובסקי תשכ"ו, (. 47 אם כך האפשרות שהעליתי שגידלו את עצי הפלפל וצמחים אקזוטיים אחרים במתקנים דמויי חממות בהחלט מתקבלת על הדעת. סיכום מכמה ממקורות חז"ל עולה שגידלו עצי פלפלים בארץ ישראל. השגת שתילים כאלה התאפשרה ביתר קלות כאשר הרומים החלו לשלוט בדרכי המסחר שבאוקיינוס ההודי מהמאה הראשונה לסה"נ ואילך. גידול צמחים אקזוטיים היה מקובל בארמונות של השליטים או באחוזות של אנשים אמידים, והתאפשר באמצעות חממות. הדבר היה אחד מהסממנים שהעידו על מעמדם ועל רמת חייהם הגבוהה של בני התקופה. ייתכן שלנגד עיניהם של הדרשנים עמדו גני המלך של הורדוס באזור ירושלים או בנאות המדבר. בחינת מקורות נוספים בני התקופה מראה שב"מדרשי הפלפל" קיים יסוד ריאלי מוצק המאפשר להבין מקורות אגדיים סתומים נוספים. 47 על גידול של הדרים בחממות באירופה במאה השבע עשרה ראו עמר תש"ע, על תשובה בעניין "בתי חורף" מאמצע המאה השמונה עשרה ראו דיאש בראנדון תקי"ג, שאלה ד, עמ' יב: "נסתפקתי אם מברכין זמן ] שהחיינו[ על הפירות המוקדמין שנתבשלו קודם זמנן בתוך בתי החורף".

23 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 327 ביבליוגרפיה אילוז, ברנס ועמר תשע"ג: אילוז, ד', ברנס, א' ועמר, ז', תשע"ג, "זיהוי סיבי טוואי המשי באריגים עתיקים בארץ ישראל", ירושלים וארץ ישראל, 9-8, עמ' אילן 2002: Ilan, T., 2002, Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity, I, Tübingen. אפרתי תשנ"ו: אפרתי, הרב י', "פלפלין חריפים לערלה", הליכות שדה, 100 )תשנ"ו(, עמ' אשבל תשכ"ה: אשבל ד', תשכ"ה, "שדות מודרמות ומנונרות )מנחות פה ע"א(", בית מקרא, י, עמ' ביגר וליפשיץ תשנ"ח: ביגר, ג' וליפשיץ, נ, תשנ"ח, "הניסיונות לאקלום עצים אקזוטיים בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי", קתדרה, 85, עמ' דיאש בראנדון תקי"ג: דיאש בראנדון, בנימין רפאל, תקי"ג, עמק בנימין, אמסטרדם. בן ארי תשס"ח: בן ארי, מ', תשס"ח, "לשכת הגולה ומתקני המים והניקוז בעזרה", חידושים בחקר ירושלים, יג, עמ' בראנד תשל"ח: בראנד י', תשל"ח, כלי זכוכית בספרות התלמוד, ירושלים. ברסלבי תשט"ז: ברסלבי, י', תשט"ז, הידעת את הארץ, ב: ארץ הנגב, תל אביב. גורין רוזן ווינטר 2010: Gorin-Rosen, Y. and Winter, T., 2010, Selected Insights into Byzantine Glass in the Holy Land, J. Drauschike and D. Keller (eds.), Glass in Byzantium: Production, Uses, Analyzes, Mainz, pp גלבוע ונמדר 2015: Gilboa, A., and Namdar, D., 2015, On the Beginnings of South Asian Spice Trade with the Mediterranean Region: A Review, Radiocarbon, 57, pp גליסון 1993: Gleason, K.L., 1993, A Garden Excavation in the Oasis Palace of Herod the Great at Jericho, Landscape Journal, 12, pp גנתר 1959: Gunther, R.T. (trans.), 1959, The Greek Herbal of Dioscorides, New York.

24 328 זהר עמר הדברג ואדוארדס 2000: Hedberg I. and Edwards S., 2000, Flora of Ethiopia and Eritrea, IIa, Addis Ababa. היג'נס 1980: Higgins, R., 1980, Greek and Roman Jewellery, Berkeley& Los Angeles. הראל תשמ"ז: הראל מ', תשמ"ז, "המים לטהרה, להיגיינה ולפולחן בבית המקדש בירושלים", ארץ ישראל, יט, עמ' הרטום ודוד תשנ"ז: הרטום, מ"ע ודוד, א', תשנ"ז, מאיטליה לירושלים: איגרותיו של ר' עובדיה מברטנורא מארץ ישראל, רמת גן. ויזל, פולק וכהן תשמ"ב: ויזל י', פולק ג' וכהן י', תשמ"ב, אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל, תל אביב. וייטהאוס 2001: Whitehouse, D., 2011, Window Glass between the first and the eighth Centuries, in: F. Dell'Acqua and R. Silva (eds.) Il colore nel Medioevo: Arte, simbolo, tecnica, Lucca, pp וילנאי תשל"ח: וילנאי ז', תשל"ח, אריאל: אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל, תל אביב. ונדריץ' ואחרים 2003: Wendrich, W.Z. et al., 2003, Berenike Crossroads: The Integration of Information, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 46, pp ון ביק 1960: Van-Beek, G.W.,1960, Frankincense and Myrrh, The Biblical Archaeologist, 23, pp ון דר וין, קוקס ומורלס 2011: Van der Veen, M., Cox, A., and Morales, J., 2011, Plant Remains: Evidence, Trade, and Cuisine, in: D. Peacock and L. Blue (eds.), Myos Hormos Quseir al-qadim: Roman and Islamic Ports on the Red Sea, II: Finds from the Excavations (BAR International Series, 2286), Oxford. ורטוון ואסנסי אמורוס 1977: Vartavan de, C., and Asensi-Amorós, V., 1997, Codex of Ancient Egyptian Plant Remains, London.

25 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 329 זהרי 1998: Zohary D., 1998, The Diffusion of South and East Asian and of African Crops into the Belt of Mediterranean Agriculture, in: H.D.V. Prendergast et al., (eds.), Plants for Food and Medicine, Kew, pp זהרי והופף 2000: Zohary, D., and Hopf, M., 2000, Domestication of Plants in the Old World3, Oxford. זוסמן תשל"ו: זוסמן, י', תשל"ו, "ברייתא דתחומי ארץ ישראל", תרביץ, מה, עמ' חכלילי תשמ"ד: חכלילי, ר', תשמ"ד, "שמות וכינויים אצל יהודים בתקופת הבית השני", ארץ ישראל, יז, חלונות זכוכית: De transparentes spéculations Vitres de l Antiquité et du Haut Moyen Age (Occident-Orient), Musée-Site d'archéologie, 2005, Afaverre/bibliographie/articles-en-ligne/ טבגר תשע"א: טבגר, הרב א', תשע"א, "למשמעות 'נגנז' בדברי חז"ל", בתוך: והיה לכם לציצית: קונטרס בענייני התכלת, ה, ירושלים, עמ' מח-נב. טולקובסקי תשכ"ו: טולקובסקי, ש', תשכ"ו, פרי עץ הדר, ירושלים. טומבר 2008: Tomber, R.,2008, Indo-Roman Trade: From Pots to Pepper, London. לעף 1924: Löw, I., 1924, Die Flora der Juden, III, Vienna & Leipzig. לוריא תשמ"ד: לוריא, ב"צ, תשמ"ד, "מקום גידולו של העומר", סיני, צד, עמ' מח-נו. מניצ'ה 1999: Manniche, L., 1999, An Ancient Egyptian Herbal, London. מרטיאל: Martial, Epigrams, trans. C.A. Walter and M.A. Ker, London, משל תשס"א: משל, ז', תשס"א, "אגרת אריסטיאס ותיארוך המנהרה 'החשמונאית' בירושלים", חידושים בחקר ירושלים, ו, עמ'

26 330 זהר עמר נבון תשנ"ח: נבון, הרב י', תשנ"ח, "צמח הפלפל: ירק או אילן", תחומין, יח, עמ' נמדר ואחרים 2013: Namdar, D. et al., 2013, Cinnamaldehyde in early Iron Age Phoenician Flasks raises the Possibility of Levantine Trade with South East Asia, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 13, 2, pp נצר תשס"ג: נצר א', תשס"ג, "יריחו: עיר גנים מימי הבית השני", מחקרי יהודה ושומרון, יב, עמ' סטואר 1943: Steuer, R.O.,1943, Stacte in Egyptian Antiquity, JAOS, 63, pp סיידבותם 2011: Sidebotham, S.E., 2011, Berenike and the ancient Maritime Spice Route, Berkeley. ספראי וספראי תשנ"ג: ספראי ז' וספראי ח', תשנ"ג, "קדושת ארץ ישראל וירושלים", בתוך: א' אופנהיימר, י' גפני ומ' שטרן )עורכים(, יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד: מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים, עמ' עמר תשנ"ח: עמר, ז', תשנ"ח, "'מהפכת הטקסטיל' בארץ ישראל ובסוריה בימי הביניים", קתדרה,,87 עמ' עמר תשס"ב: עמר, ז', תשס"ב, ספר הקטורת, תל אביב. עמר תשס"ד א: עמר, ז', תשס"ד, מסורת העוף, תל אביב. עמר תשס"ד ב: עמר, ז', תשס"ד, "המסחר הקדום בסממני הקטורת, בושם ותבלין", בתוך: ר' רוזנטל הגינבוטום )עורכת(, הנבטים בנגב, חיפה, עמ' עמר תשס"ה: עמר, ז', תשס"ה, "פרות ארצנו", עת מול, ל, 3, עמ' 7-4. עמר תש"ע: עמר, ז', תש"ע, ארבעת המינים, תל אביב. עמר תשע"ב: עמר, ז', תשע"ב, צמחי המקרא, ירושלים.

27 הפלפל השחור בארץ ישראל: על גידול צמחים אקזוטיים "מהודו ועד כוש" לאור מדרשי חז"ל 331 עמר ואילוז תש"ע: עמר, ז' ואילוז, ד', תש"ע, "האפרסמון בארץ ישראל", א' מירון )עורך(, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, יא, ה, עמ' פאהן, הלר ואבישי 1998: פאהן, א', הלר, ד' ואבישי, מ', 1998, מגדיר לצמחי התרבות בישראל, תל אביב. פולר ואחרים 2011: Fuller, D.Q. et al., Across the Indian Ocean: The prehistoric Movement of Plants and Animals, Antiquity, 85 (2011), pp פלו 1985: Plu, A., 1985, Fragments de Bois et de grains: Contribution scientifique à l égyptologie, in: L. Balout and C. Roubet (eds.), La momie de ramses II, Paris, pp פליניוס: Plinius, G., Naturalis Historia, I-X, trans. H. Rackham and W.H.S. Jones (LCL), London פליקס תש"ם: פליקס, י', תש"ם, תלמוד ירושלמי: מסכת שביעית, א, ירושלים. פרידמן תשנ"ו: פרדימן, הרב י', תשנ"ו, "הפלפל החריף: אילן או ירק", אמונת עיתך, 9, עמ' פרס 1952: פרס י', 1952, ארץ ישראל: אנציקלופדיה טופוגרפית היסטורית, ג, ירושלים. קאסוטו תשי"ד: קאסוטו, מ', תשי"ד, אנציקלופדיה מקראית, ב, ירושלים, עמ' קולומלה: Columella, Lucius Junius Moderatus, On Agriculture, XI, trans. E.S. Forster and E.H. Heffner, London קליין תרצ"ט: קליין ש', תרצ"ט, ארץ יהודה, תל אביב. רוזן תש"ם: רוזן, הרב י', תש"ם, "חממות בשביעית ובשבת", תחומין, א, עמ' שוורץ תר"ס: שוורץ, ר' יהוסף, תר"ס, תבואות הארץ, ירושלים. שפרבר תשמ"ט: שפרבר, ד', תשמ"ט, מנהגי ישראל, א, ירושלים.

28 332 זהר עמר שוורץ 1988: Schwartz, J.,1988, On Priests and Jericho in the Second Temple Period, JQR, 79, pp שטרן, לוינזון גלבוע ואבירם 1992: שטרן, א', לוינזון גלבוע, א' ואבירם, י' )עורכים(, 1992, האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל, ב, ירושלים.

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

safrai-front-material-x.indd

safrai-front-material-x.indd זאב ספראי איל רגבי ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס- 647 לספירה כּרטא ירושלים THE LAND OF ISRAEL DURING THE TIMES OF THE SECOND TEMPLE, THE MISHNAH AND THE TALMUD

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה

ב ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים עפ חזל הדר הורן/ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' והמשך חכמה. הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון-

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים עש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דוחות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים עש רקאנטי חיפה 2008 אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008 עורכים: מיכל ארצי שלום ינקלביץ גיל ציוני עיצוב, סדר ועימוד: גיל ציוני

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון לעדכו

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשעז שאלון לעדכו אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il

קרא עוד