חוברת הדרכה - IB

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חוברת הדרכה - IB"

תמליל

1 מערכת מסחר Interactive Brokers חוברת הדרכה תוכן עניינים: התקנת 2... JAVA כניסה לערכת המסחר...3 יצירתמסך עבודה... 7 ציטוט עלמדדים...8 שורת המידע...10 הכנסת הוראהבמניות סוגי פקודות ביצועים בדיקתביצועים... 22

2 התקנת JAVA בכדי להשתמש במערכת ה.java להתקין גרסה עדכניתשל globalעליכם trade על מנת להתקין את תכנת הJAVAבצעו את הפעולות הבאות: על קישור לחצו על הכפתור free java download והמתינו לטעינת העמוד הבא..1.2 download free.לחצו java על כפתור ה.3

3 4. השלימו את תהליך ההתקנה ובסיומו בצעו אתחול מחדש למחשב. כניסה למערכת המסחר התקנת המערכת מתבצעת דרך קישור הנמצא מיטב דש טרייד באתר הבית של בתפריט העליון יש לעמוד עם העכבר עד מערכת מסחר ני"ע זרים - IB האייקון כניסה לחשבון ובתפריט שנפתח לבחור

4 בצד שמאל יופיע קישורלהורדה יש ללחוץ."DOWNLOAD"

5 לאחר ההורדה יש להתקין את התוכנה. התקנת התוכנה יש ללחוץ על האייקוןאשר ימצא בשולחן העבודה או בתיקיות "הורדות" \ "DOWNLOADS" האייקון נראה כך: לאחר מכן יפתח מסך הנראה כך: יש ללחוץ."Next"

6 החלון אחריו יראה כך: אם תרצה\י שהתוכנה תפתח מיד בסיום ההתקנה יש לסמן "V" בריבוע ליד "Run Trader Workstation" בסיום ההתקנה יופיע הלוגו הבא על שולחן העבודה: לאחר ההתקנה יש לפתוח את התוכנה ויפתח המסך הבא: במסך ה- Login יש להזין את שם המשתמש והסיסמה, לאחר מכן יש ללחוץ על לחצן הLogin ומולכם יפתח מסךהמסחר.

7 יצירת מסך עבודה המערכת מאפשרת ליצור מספר בלתי מוגבל של מסכי עבודה שונים כאשר בכל אחד מהם ניתן לצפות במספר בלתי מוגבל של ציטוטי מניות במקביל. כדי ליצורמסך עבודה חדש עליכםלבצעאת הפעולות הבאות: 1. יש ללחוץ על סימן הפלוסבראשהדף. 2. יש לבחוראת האופציה.Quote Monitor 3. בחלון שיפתח רשמו את השם הנבחר עבור מסך העבודה החדש ולחצו.ok

8 ציטוט על מדדים על מנת לראות ציטוט און ליין על מדדים כגון ה Nasdaqעליכם לבצע את הפעולות הבאות: בצד שמאל של המסך מופיע טור ה,Underlying בטור זה עליכם להכניס את הסימבול שלהמדד שעליו תרצולראות ציטוטים וללחוץעל לחצן ה Enterבמקלדת..1

9 בתפריט אשר יופיע מולכם בחרו עם העכבר השמאלי את האפשרות.INDEX כעת יופיע מולכם הציטוט של המדד המבוקש..2.3 הסימבולים של המדדים המובילים במערכת ה- Global Trade הם:.Nasdaq comp.dow jones indu.s&p 500 spx.nasdaq 100 ndx ציטוטים על מניות כדילראות ציטוט און ליין במניה עליכם לבצעאת הפעולות הבאות: בצד שמאל שלהמסך מופיע טורה.Underlying בטור זהעליכםלהכניסאתהסימבול שלהמניההמבוקשתוללחוץעלכפתורה Enterבמקלדת. בתפריטאשר יופיע מולכם בחרועם העכבר השמאלי את האפשרות (smart).stock

10 לאחר לחיצה על לחצןה Stock Smart יופיעו בדףהמסחר ציטוטים און לייןעל המניה. שורת המידע שורת המידע מכילה את כל הנתונים החשובים על מצב המניה בכל רגע נתון. Bid size כמות המניות שהקונים מבקשים לקנות Bid -מציגאת price המחיר הגבוה ביותר שהקונים מוכנים לקנות בו. Ask size כמות המניות שהמוכרים רוצים למכור. Last השער שבו בוצעה העסקה האחרונה. % Change -השינוי באחוזים. High -המחיר הגבוה היומי. Low המחיר הנמוך היומי. Volume נפחהמסחר היומי במניות. הוספת / הורדת פריטים משורת המידע המערכת מאפשרת לכם לבחור איזה נתונים להציג בשורת המידע. ניתן להוריד או להוסיף נתונים ע"י ביצוע של מספר פעולות פשוטות: 1. יש ללחוץ על לחצן ימני בעכבר מימין לפלוס על האזור האפור הריק, במסך שיופיע יש לבחור באופציית.Layout

11 על מנת לראות את האופציות הניתנות להוספה יש לסמן בצידו הימני התחתון של המסך אתה-. sort בצידו הימני של החלון שמופיע מולכם יופיעו: 1. Columns Market בחירהשל Data נתוני מסחר שיופיעו על גבימסך המסחר שלכם. 2. Columns Order אופציות אותם תוכלו להוסיףלשורת המסחר שלכם. על מנת להוסיף נתונים או אופציותיש לסמןאת הנתון הרצוי וללחוץ על כפתורה.Add לאחרשהוספתםאתהנתוניםהנוספיםיש ללחוץעללחצןה Applyולאחרמכןישללחוץ על.Ok

12 מדריך לחיבור לציטוטים בזמן אמת במערכת IB הדגשים חשובים שיש לדעת לפני שמתחברים לציטוטים: כל מחיר שנקוב באתר על ציטוט הינו חודשי שמשולם בתחילת החודש, כלומר אם התחברתם היום התשלום יורד היום לחודש הבא. בשביללהתחברלציטוטיםהמערכתמחייבתשבחשבוןיהיהכסףפנויבשווישל 500 דולרלפחות. יש להיכנס לאתר של המערכת.

13 2. ללחוץ עלIN.LOG 3. יש להכניס את שם משתמש והסיסמא שאיתם מתחברים למערכת המסחר עצמה.

14 ללחוץ על Userשנמצא Settings למטה בצד שמאל לאחר מכן יש ללחוץ על.Market Data Subscriptions תצוגהזותראהלאיזהשווקיםהחשבוןמחובר,אםברצונךלהתחבר/להתנתקישללחוץ עלSubscriptions.Current.6 7. בוחרים לאיזה שוק מעוניינים להתחבר אליו.

15 לשוקארה"ביששלושהשווקיםעיקרייםשהםמכסיםמרביתאתהמניותבשוק: NYSE (Network A/CTA) AMEX (Network B/CTA) NASDAQ (Network C/UTP) עלותשלכלשוקהינה 1.50 דולרחודשי.

16 הכנסת הוראה במניות הוראת קניה כדי לפתוח הוראת קנייה לחצו לחיצה אחת עםהעכבר השמאלי עלה.Ask שורת ההוראה תיפתח כאשר ברירת המחדל היא 100 מניות וההוראה היא מסוג Limit במחיר ה Ask הנוכחי. הוראת מכירה כדי לפתוח הוראת מכירה לחצו לחיצהאחתעם הלחצן השמאלי עלה Bid. שורת ההוראה תיפתח כאשר ברירת המחדל היא 100 מניות וההוראה מסוג Limit במחיר ה Bid הנוכחי. חשוב לציין כאשר פותחים הוראת קניה או מכירה ההוראה עדיין לא משודרת למסחר. בחירת כמות בכדי לבחור את הכמות המבוקשת עליכם להניח את העכבר במשבצת הכמות, מחקו את הכמות הרשומה והכניסו את הכמות המבוקשת על ידכם. בדוגמא הנ"ל הקונה מבקש לקנות 250 מניות. ( כמות שונתה מ 100 שהיא ברירת המחדל ל 250 הכמות אותה אנחנו רוצים לקנות.(

17 Limit בחירת כדי לבחור את ה Limit המבוקש עליכם להניח את העכבר במשבצת המחיר, מחקו את המחיר הרשום והכניסו את המחיר שבו תהיו מוכנים לקנות. שידור ההוראה לאחר שוידאתם כי בחרתם את הכמות הנכונה ואת ה Limit הרצוי תוכלו לשדר את ההוראה לבורסה. לחיצה על העכבר השמאלי על כפתור ה (Transmit) T תשדראת ההוראה לבורסה. סטאטוס ההוראה יהפוך להיות ירוק בהיר וזה מעיד על כך שההוראה פעילה. שינוי הוראה כלעוד ההוראהלא בוצעה במלואה ניתן לשנותה ע"י מספר פעולות פשוטות. ניתן לשנותאת הכמות המבוקשתוגםאתLimit. לאחר שההוראה שודרה לבורסה ורוצים לשנות את המחיר, הכמות, או שניהם ביחד יש ללחוץעל כפתור ה- U. עלידי לחיצה על כפתור זה תשודר ההוראה החדשה לבורסה במקום ההוראה הישנה.

18 ביטול הוראה כדי לבטל הוראה שעדיין לא בוצעה לחצו עם העכבר השמאלי לחיצה אחת על כפתור ה.(Cancel) C C לאחר לחיצה על לחצן ה מהמסך. סטאטוס ההוראה יהפוך להיות אדום וההוראה תעלם סוגי פקודות המערכת מאפשרת למשקיע לבחור בין מספר סוגי פקודות בהתאם לצרכיו.

19 פקודת LIMIT (lmt).limit היא פקודה בהגבלת שער. חשוב לציין כי פקודת LIMITמבטיחה ללקוחאתהמחיראךלאאת הביצוע. LIMIT הקונה מוכן לקנות במחיר נקוב או במחיר נמוך ממנו אך לא בפקודת קניה ב - מעליו. בפקודת מכירה ב LIMIT המוכר מוכן למכור במחיר נקוב או במחיר גבוה ממנו אך לא מתחתיו. MARKET פקודת פקודת ( mkt )היא MARKET הוראה במחיר שוק. חשוב לציין כי הוראה זאת היא ללא הגבלת שער והיא מבטיחה ללקוח ביצוע אך לא את המחיר. בדוגמא הנ"ל הלקוחמבקש לקנות 125 מניות המחיר השוק.

20 פקודת STOP פקודת (stp) STOP היא פקודת מכירה אשר גורסת כי שער המניה יגיע למחיר ה STOP המבוקש )מחיר אשר נמצא מתחת למחיר הנוכחי של המניה(, במידה והמחיר ירד למחיר המצוין בהוראה, תופעל ההוראה למכור את כמות המניות המבוקשת בהוראת MARKET. חשוב לציין הוראה זאת היא ללא הגבלת שער והמחיר שבו תבוצע ההוראה עלול להיות נמוך מה STOPשהלקוח קבע. הוראת הstopתקפהרק בשעותהמסחר. STOP LIMIT פקודת פקודת (stp limit) STOP LIMIT היא פקודת מכירה אשר גורסת כי כאשר שער המניה יגיע למחירה stopהמבוקש )מחיראשר נמצא מתחת למחיר הנוכחי של המניה( תופעל הוראה למכור את כמות המניות המבוקשת בהוראת.limit בדוגמא הנ"לאם מחיר המניה יגיע לשער של $35.15 )ה-,)stop תופעל הוראה למכור 100 מניות בפקודת limit של $35 ומעלה. המניהלא תימכר מתחתלשער של $35 ה- limitאותו קבענו. חשוב לציין פקודת STOP LIMIT מבטיחה ללקוח את המחיר אך לא את הביצוע. Trail פקודת זוהי פקודת STOP אשר מותנית בשינוי באחוז/נקודות מהשער הגבוה. לדוגמא: קנייתאפל.מעונייןלמכורב trailשל שלושהאחוזים.שערהמנייהכרגעהוא 300. במידה והמנייה יורדת שלושה אחוזים מהשער הנוכחי יש ביצוע. במידה והמנייה עולה ל 350 מבחינת המערכת זה השער הגבוה ועל כן ירידה של שלושה אחוזים משער של 350 תגרור ביצוע.

21 תוקף הפקודה ניתן לשלוח הוראה להיום בלבד (Day), הוראה מתמשכת (Gtc) לחצי שנה או עד לביטול או ביצוע, ובנוסף ניתןלשלוח הוראהעד תאריך מסוים.(Gtd) בכדילשנותאת תוקףההוראהישלעמודעלמשבצתהתוקףולבחוראתהאפשרותהרצויה. הכול או כלום (All or None) AON הוראת ניתן לשדר למסחר הוראת AON כלומר או שהפקודה תבוצע בביצוע מלא או שהיא לא תבוצע בכלל. כדילהוסיףאתהוראתAON,ישללחוץעל לחצןימניבעכברמימיןלפלוסעלהאזורהאפור הריק, במסך שיופיע ישלבחור באופציית. Layout בחלון שיפתח לחצועם העכבר השמאלי על לשוניתה.Order columns גלגלו את הטור הימני ( columns )Available עד למטה ובחרו באמצעות העכבר השמאלי את האופציה.All or None לאחר שבחרתםאת האופציה המבוקשת לחצועל כפתור.Add האופציה שבחרתם תעבור לטור השמאלי ( columns.)shown כעת לאחר שהוספתם את האפשרות All or None לחצו על כפתור Apply ולאחר מכן על.Ok

22 כעת לאחר שהוספתם את הפונקציה AON למערכת המסחר שלכם, בכל פעם שתפתחו שורת הוראה תופיעמשבצת ה. All or None אם תרצולשדר הוראה מסוג זה, סמנוvבמשבצתה, All or None ולאחר מכןשדרואת ההוראה. ביצועים ביצוע מלא כאשר ההוראה המבוקשת מתבצעת במלואה, כמות המניות במשבצת הכמות המבוקשת מתאפסת ועוברת מיידית למשבצת סטאטוס ההוראה. מספר שניותלאחר שההוראה בוצעה, שורת ההוראה תעלם מהמסך. בדוגמא הנ"ל, בוצעה ללקוח הוראת קניה של 100 מניות במחיר $

23 ביצוע חלקי כאשר ההוראה המבוקשת מתבצעת חלקית, כמות המניות במשבצת הכמות המבוקשת היא הכמות שעדיין ממתינה לביצוע. הכמות שבוצעה עוברת מיידית למשבצת סטאטוס ההוראה. בדוגמא הנ"ל הלקוח שידר הוראת קנייה של 1000 מניות במחיר קנייה של 700 מניות בוצעה במחיר זה ו 300 מניות עדיין ממתינות לביצוע. בדיקת ביצועים בכול רגענתון המערכתמאפשרתלכם לבדוק את ההוראות שבוצעו ביוםהמסחר הנוכחי. כדי לבדוק את הביצועים לחצו עם העכבר השמאלי על כפתור ה Log Trade אשר מופיע בחלקו העליון שלמסך המסחר. כעת יופיע מולכם פירוט של ההוראות שבוצעו ביום המסחר הנוכחי.

24 Enter אופציות כדילראות ציטוט און ליין באופציות עליכםלבצע את הפעולות הבאות: בצד שמאל שלהמסך מופיע טורה.Underlying בטור זה עליכם להכניס את הסימבול של המניה המבוקשת וללחוץ על כפתור ה במקלדת. בתפריטאשר יופיע מולכם בחרועם העכבר השמאלי את האפשרות.Option כעת תוכלו לבחור באמצעות העכבר השמאליאת מועד פקיעת האופציה המבוקש. כעת יפתח חלון נוסף: 1. בחרואת האפשרות.Smart 2. בחרואת ה Strike )מחיר מימוש ) המבוקש. 3. בחרואת סוג האופציההמבוקש Callאו.Put 4. לחצו על כפתורה.Ok

25 כעת יופיע מולכם הציטוט של האופציה שבחרתם. שורת המידע שורת המידע מכילה את כול הנתונים החשובים על מצב האופציה בכל רגע נתון. Bid size כמות האופציות שהקונים מבקשים לקנות Bid -מציגאת price המחיר הגבוה ביותר שהקונים מוכנים לקנות בו. Ask size כמות האופציות שהמוכרים רוצים למכור. Last השער שבו בוצעה העסקה האחרונה. % Change -השינוי באחוזים. High -המחיר הגבוה היומי. Low המחיר הנמוך היומי. Volume נפחהמסחר היומי באופציה. 6 הערה חשובה: המערכת מציגה את מחיר האופציה בחלוקה ל 100 לדוגמא: אם נתון מחיר של אופציה הכוונה למחיר $600. ACCOUNT בכדי לבדוק בכול רגע נתון את מצב החשבון שלכם לחצו עם העכבר השמאלי על כפתור ה account שממוקם בחלקו העליון של המסך.

26 ישנם שני סוגי חשבונות במערכת הגלובל ולכול אחד מהם יש להתייחס באופן אחר- גלובל פשוט: בסוג חשבון זה, נרצה לדעת מה שווי התיק, כמה כסף נותר לנו להשתמש ומהי הפוזיציה שלנו ברגע נתון. לכן: : Value Net Liquidation שווי תיק כסף פנוי: Cash : Portfolio אחזקות רווח והפסדעל הנייר: Unrealized P&L : P&L Realized רווח והפסד גלובל מורכב: בחשבון מסוג זה, נצטרך לקחת בחשבון בנוסף למה שרשום לעיל לגבי חשבון פשוט, נתונים נוספים עקב דרישות הביטחונות בחשבון ממונף. לכן: תמידנדאגששתיהרובריקותהללו) 6 ו- 7 (יהיוחיוביות )מעל 0 (אחרתלקראתסוףהמסחר המערכת תמכור אחזקות בכדי להגדילאת דרישת ביטחונות. : Margin Current Maintenance דרישת בטחונות לפוזיציה הנוכחית : Liquidity Current Excess דרישות נזילות.6.7 בנוסף לדרישת הביטחונות המשתנה )לכל מנייה יש דרישת ביטחונות שונה(, קיימת הרובריקה שמראה בכמה מינוף אנחנו משתמשים, דהיינו על כל דולר שהבאנו מהבית, כמה דולרים אנחנו לוקחים מהברוקר לצרוך הגדלת פוזיציות. : Leverageמינוף 9. כמו כן, כוח הקנייה המקסימאלי שלנו לעולם לא יעלה על כוח הקנייה שהמערכת תציג לפנינו ברובריקה הבאה: 10. כוח הקנייה המקסימאלי: Buying Power

27 לכל לקוח מורכב מומלץ להיוועץ עם הסוחרים במרכז העסקאות לגבי רזי המערכת מכיווןשמנופים גבוהיםמלוויםבסיכוןגבוהובכדי להמעיטבטעויותולנהלמסחר רציףבהבנהמלאה אתהמערכת,ישלשאולולהביןאיך דבריםעובדים.הצוותשל דסק חו"לנמצא כל שעות המסחר וזמין כמעט בכל עת לשאלות אלו.