הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل"

תמליל

1 מרצה: ד"ר ציפי העצני טל: דואל: שעת קבלה: בתיאום מראש קורס שנה"ל תש"פ 2020 תוכנית מ"א, סמסטר ב' יום ד' 16:00-20:00 טיפול התנהגותי-קוגניטיבי והתנהגות אכילה- חלק ב' מטרת הקורס הקניית מושגים וכלים מתוך זרמים מתקדמים של עולם הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי לאנשי מקצוע העובדים עם אוכלוסיה הסובלת מקשיים בוויסות האכילה. במסגרת הקורס, נלמד גישות עדכניות מתוך התחום ההתנהגותי קוגניטיבי במטרה להקנות למטפלים יכולת אינטגרטיבית לזיהוי בעיות בוויסות הקוגניטיבי, הרגשי וההתנהגותי אצל אנשים הסובלים מקשיים בוויסות האכילה. במסגרת הקורס נלמד: 1. יישומים של טיפול בגישה DBT להקניית מיומנות חיים הנחוצות להתמודדות עם קשיים בוויסות האכילה יישומים של טיפול בגישה ACT להקניית מיומנויות הנחוצות לתפקוד פסיכולוגי סתגלני ולניהול אורח חיים.2 מאוזן אשר הולם את ערכי המטופל )מושגי יסוד(. )במידה ויישאר מספיק זמן- מושגים בסיסיים בלבד(. 3. הקניית מושגים בסיסיים מתוך עולם הסכמה תרפיה Therapy( )Schema להבנה מעמיקה יותר של אנשים הסובלים מקשיים מתמשכים בוויסות האכילה )במידה ויישאר מספיק זמן- מושגים בסיסיים בלבד(. מבנה הקורס בכול מפגש יהיה שילוב של הצגה תיאורטית של החומר הנדון ותרגילים מעשיים שיאפשרו למשתתפים להתנסות בכלים באופן אישי. בסיום הקורס, משתתפים יתבקשו להדגים את הבנת החומר ויישומו באמצעות "הצגות יישום" של הנלמד בקורס.

2 דרישות הקורס על מנת לקבל אקרדיטציה אקדמית במסגרת הקורס, כל משתתף יעמוד בדרישות הבסיסיות של הקורס: א. נוכחות בשיעורים חובה )לפחות 80% מהמפגשים(. ב. השתתפות פעילה בתהליך הלמידה האישי והקבוצתי והקפדה על נהלי העבודה של הקורס )פירוט בהמשך העמוד(. ג. ביצוע כל התרגילים בתוך ובין המפגשים. גם אם נאלצתם להיעדר, אחריותכם להשלים את החומר באופן עצמאי. ד. ניהול יומן למידה אישי מדי שבוע לאורך כל הסמסטר )פירוט בהמשך( והגשת דגימה אחת מיומן הלמידה שאתם תבחרו להגיש בהרד קופי במפגש האחרון של הסמסטר ) (. ה. קריאת חומר תיאורטי וכתיבת "הצגת יישום " המדגים רכישת מושג או כלי שנלמד במסגרת הקורס )פירוט בהמשך(. העבודה תוגש בהרד קופי במפגש האחרון של הסמסטר ) (. על מנת להיות זכאי להגיש עבודת סיום לקורס, יש להיות נוכחים בלפחות 80% מהמפגשים. לא תהיה משמעות להצגת היישום שיציג סטודנט שלא נכח במספיק מפגשים מאחר ולא רכש ידע מינימלי לשם כך. 20% 20% 60% 100% מרכיבי הציון )ראו נספח 2- דף משוב לדוגמה( עמדת למידה אקטיבית ברמה האישית, איכות מילוי יומן למידה השתתפות פעילה ובונה בשיעור,תרומה לדיון ולתהליך הכיתתי הצגות יישום בסיום הקורס סה"כ שימו לב: ההסתכלות שלי בעת קביעת הציון תתמקד בתהליך הלמידה בתוך ובין המפגשים וברמת היישום וההפנמה של החומר שלמדתם במסגרת הקורס, ולא בידע המוקדם איתו הגעתם לקורס. נוהלי עבודה ותיאום ציפיות 1. אני אחראית לדאוג לכך שהמפגשים יתחילו בזמן. המפגשים מתחילים בזמן, ומי שלא מגיע בזמן מחסיר חלק מהחומר הנלמד ומפריע לסטינג הלימודי. דאגו להגיע בזמן ולתאם את כל הסידורים האחרים באופן שאינו מתנגש עם מפגשי הקבוצה. קחו בחשבון תורים במזנון, פקקי תנועה ושיבושי מזג אוויר וצאו בזמן. 2. ההשתתפות במפגשים חיונית לתהליך הלמידה הן במישור האישי והן במישור הקבוצתי. הקורס הוא בעל אופי יישומי. הוא בנוי בשלבים ולכן מי שמחסיר שלב עלול לאבד חלק חשוב בשרשרת הלמידה. במידה ונאלצתם להיעדר ממפגש, קחו אחריות והשלימו באופן עצמאי את החומר הנלמד בעזרת תלמידים שנכחו בקורס. אני מאד ממליצה לבקש ממישהו להקליט את המפגש בשבילכם. אל תבואו למפגש הבא מבלי "להיות בעניינים". 3. כדי ללמוד, נדרשים תנאים של פתיחות ובטיחות ללמידה. כולנו אחראים לשמור על מסגרת העבודה ועל אווירה בטוחה, חיובית ותומכת בקבוצה )שיתוף וכבוד בין אנשים, השתתפות פעילה ובונה במסגרת המפגש והימנעות מהפרעות באווירה הלימודית וברצף המפגש(. במהלך הקורס, תקבלו תרגילים לביצוע בזמן המפגשים וביניהם. כמו כן, בנספח 1 של הסילבוס יש דף יומן למידה. תעשו את התרגילים ומלאו את יומן הלמידה גם אם נראה לכם

3 מיותר. התרגול ומילוי יומן למידה הם חלק אינטגרטיבי מהתוכנית וחשובים להפנמה ולעיבוד של החומר בכול שלב ושלב. כאמור, במידה ונאלצתם להחסיר, אחריותכם להשלים את החומר באופן עצמאי. המפגשים דורשים את כל תשומת ליבכם ואת מלוא הריכוז שלכם ושלי ביחד. אבקש להתאפק בזמן המפגשים ולדחות את השיחות והעיסוקים האחרים, כגון עיסוק בפלאפונים, עיתונים או כל עיסוק שאינו קשור למפגש לזמן מתאים. במידה ואינכם מסוגלים להתרכז או שיש לכם משהו דחוף לטפל בו, בבקשה צאו מהשיעור ותחזרו לאחר שסיימתם. עדיף לצאת מאשר להפריע לסטינג הלימודי. אנא, אל תהססו לשתף בהתנסויות ולשאול שאלות שקשורות להבנה או ליישום החומר. אני אשמח לענות לכול שאלה שנשאלת במטרה לתרום לתהליך הלמידה האישי והקבוצתי..4.6 בהצלחה לכולנו! הנחיות להצגות יישום בכתב 1. הצגת היישום תיעשה באופן פרטני ותוגש בהרד קופי במפגש האחרון של הסמסטר ) (. 2. הנושאים להצגה ייבחרו מתוך רשימת הנושאים המוצגים בסילבוס ו/או מתוך החומר הנלמד במסגרת ההרצאות. דוגמאות למושגים שניתן לבחור להציג מתוך הסילבוס: זיהוי מצבי תודעה ומעבר למצב תודעה אינטגרטיבי של מוח נבון mind( -)states of דוגמה של זיהוי מצבי תודעה ומעבר ממצב של מוח רגשי למוח נבון, יישום אחד מהכלים שלמדנו לוויסות רגשי )כמו,)Opposite Action יישום אחד מתוך הכלים שלמדנו לחיזוק סף התסכול )כמו Self,Experiential Avoidance Acceptance,Cognitive Defusion,)Soothing זיהוי והגמשת סכמות אישיות. רצוי לכתוב על תהליך של שינוי שעברתם במהלך הקורס אך יש להקפיד לשזור מושגים מהסמסטר הנוכחי בתיאור התהליך. ניתן לתאר תהליך של שינוי שעברתם במהלך השנה ולעשות אינטגרציה עם כלים שנלמדו בסמסטר א', אך יש להקפיד ולהכניס חומר שלמדתם במסגרת סמסטר ב'. 3. החומר שיוגש בכתב למרצה לא יעלה על 4 עמודים, ברווח כפול, גופן 12 אריאל, שוליים 2 ס"מ מכול צד. בבקשה להקפיד לעמוד במספר העמודים שהוקצו להגשת החומר בכתב למרצה ולהגיש בזמן )בשיעור האחרון של סמסטר ב'(. 4. משתתפים אשר יעמדו בקריטריונים להגשת עבודת סמינריון, יוכלו להגיש עבודה סמינריונית במסגרת הקורס. עבודה סמינריונית מוגדרת כעבודת יישום, אך בהיקף כפול לעבודה רגילה )8 עמודים במקום 4(. עבודת הסמינריון תוגש בכתב למרצה ולא תעלה על 8 עמודים, ברווח כפול, גופן 12 אריאל, שוליים 2 ס"מ מכול צד. בבקשה להקפיד לעמוד במספר העמודים שהוקצו לעבודה בכתב. 5. הצגות היישום בסיום הקורס נועדו לאתגר את המשתתפים להמשיג עבור כלים שרכשו בקורס. כל הצגת יישום/עבודת סמינריון תכלול: עצמם תהליך של שינוי שעברו באמצעות א. ב. הבנה תיאורטית: הסבר קצר של המושג שנלמד במסגרת הקורס תוך ציון המקור/ות התיאורטי/ים הרלוונטיים. בבקשה לא לדקלם את ההרצאות שלי בעבודות הסיכום- אני רוצה לראות שהבנתם את המושג ברמה הרעיונית, מזהים את המקורות הרלוונטיים ויכולים להסביר אותו באופן קצר וברור במילים שלכם. מודעות עצמית: זיהוי הרלוונטיות של המושג בדפוסי ההתנהלות האישיים ו/או המקצועיים של מחבר העבודה. מדובר במודעות ב"מצבי אמת". השאלה החשובה שדורשת את התייחסותכם בפרק של מודעות היא: מדוע בחרתי במושג/בכלי זה? כיצד חשבתי שזה יהיה שימושי עבורי?

4 שימו לב: לא כדאי להאריך יותר מדי בסעיפים של תיאוריה ומודעות על מנת להשאיר מקום לתיאור תהליך היישום והשינוי עצמו שהוא העיקר. הרבה אנשים "מאד מודעים" לקשיים שלהם, אך תקועים ביכולת לבצע שינוי בפועל בחייהם. ג. שינוי בפועל: דוגמאות מעשיות של שינוי התנהגותי, קוגניטיבי ו/או רגשי שנבעו מיישום המושג או הכלי שנלמד במסגרת הקורס. חשוב להסביר כיצד לימוד המושג ישפיע על המשך תפקודך האישי ו/או המקצועי. דוגמה: משתתף המדגים מעבר ממוח רגשי לנבון יוכל להסביר כיצד התנסות זו תתרום להתנהלותו האישית ולעבודה עם מטופלים בהמשך דרכו המקצועית. דוגמה: משתתף המדגים יישום כלי לחיזוק סף התסכול - יוכל להסביר כיצד התנסות באחד מהכלים שלמד במסגרת הקורס עזרה לו להכיל את רגשותיו ותחושותיו ולהתנהל באופן פחות אימפולסיבי במצבי אמת )בחיים ו/או בטיפול(. דוגמה: משתתף המדגים יישום כלי לשיפור הוויסות הרגשי - יוכל להסביר כיצד יישום אחד או יותר מהכלים שלמד במסגרת הקורס עזר לו להכיל את רגשותיו ולהתמודד באופן יעיל יותר במצבי אמת )בחיים ו/או בטיפול(. דוגמה: משתתף המדגים את המושג Acceptance יוכל להסביר כיצד המוכנות להכיל רגש לא נעים או הנכונות לקבל דברים שאינם על פי רצונותיו, איפשר לו להתמודד בצורה יעילה עם אתגרים בחייו. דוגמה: משתתף מדגים מודעות לנוכחותם של מודים ומצליח לייצר דיאלוג עם ה"בוגר הבריא" באישיותו. שימו לב: אל תבחרו כלי שלא מצאתם יעיל עבורכם. אנשים שונים מגיבים באופן שונה לכלים שונה. המטרה היא להדגים תהליך של למידה באמצעות שימוש יעיל בכלי או מושג שלמדתם במסגרת הקורס. ניתן גם לשלב בין כלים ומושגים שונים שלמדתם במסגרת הקורס. אפשר וגם רצוי לתאר קשיים, אך הרעיון כאן הוא להדגים יישום שעזר לכם לשנות משהו בדפוסי ההתנהלות שלכם. ד. סיכום ומסקנות- לפרט מה למדתם, כיצד למידה זו תשפיע על המשך ההתנהלות שלכם מבחינה אישית ומקצועית, קשיים פוטנציאליים שחשוב לשים לב אליהם, כיצד תרצו להתקדם מכאן? ה. רשימת מקורות- חשוב שיהיה ברור לקורא לאיזה משפט בטקסט המקור מתקשר ולא סתם לרשום רשימה של מקורות מהסילבוס. הנחיות לניהול יומן למידה )נספח 1( אנחנו לומדים באמצעות התנסות ולכן חשוב שנשים לב לחוויות מצטברות של למידה במהלך הקורס על מנת שחוויות אלו תישמרנה ותצטברנה בזיכרון לטווח הרחוק. כחלק מדרישות הקורס, אני מבקשת מכם למלא מדי שבוע יומן למידה אישי )ראו נספח 1 בהמשך( ולסכם את תהליך הלימוד שלכם ביומן אישי זה מדי שבוע לאורך הסמסטר. כפי שתראו בנספח 1, היומן מכיל שאלות מכוונות אודות הלמידה מהשיעור ומהתנסויות של למידה בזמן שבין המפגשים. יומן זה יסייע מאד בהפנמת הנלמד במסגרת המפגש ובין המפגשים ובהכנת הצגת היישום בסוף הסמסטר. במפגש האחרון של הסמסטר ) (, אבקש מכם להגיש דגימה אחת של יומן למידה. חשוב שהדגימה שתבחרו מיומן הלמידה יהיה בנושא אחר מנושא הצגת היישום, וזאת כדי למנוע כפילויות בחומר ולאפשר לי להתרשם מתהליך למידה רחב יותר שעשיתם במהלך הסמסטר.

5 תוכנית הקורס נושא נושא 1 טיפול קריאה רלוונטית לפי נושאים DBT בהפרעות אכילה- מבוא ומושגי יסוד Brodsky, B.S. & Stanley, B. (2013). The Dialectical Behavior Therapy Primer. Chapters 6, 10 & 11. Oxford: Wiley-Blackwell. Federici, A., & Wisniewski, L. (2013). Dialectical Behavior Therapy for Clients with Complex and Multi-diagnostic Eating Disorder Presentations..In L. H. Cohate (Ed). Eating Disorders and Obesity: A Counselor's Guide to Prevention and Treatment (pp ). Alexandria, VA: American Counseling Association. Koerner, K. (2012). Doing Dialectical Behavior Therapy: A practical Guide. New York: Guilford. *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition (pp ). New York: Guilford. *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition: Handouts and Worksheets (pp ). New York: Guilford. Pederson, L.D. (2015). Dialectical Behavioral Therapy: A contemporary Guide for Practitioners. (Ch. 7- The Biosocial Theory, pp ). West Sussex: John Wiley & Sons. Safer, D.L. & Adler, S. & Masson, P.C. (2018). The DBT Solution for Emotional Eating: A Proven Program to Break the Cycle of Bingeing and Out-of-Control Eating. New York: Guilford. Safer, D. (2015). Dialectical Behavior Therapy for Eating Disorders. In in T Wade (Ed), Encyclopedia of Feeding and Eating Disorders, pp Singapore: Springer. *Safer, Telch & Chen (2009). Dialectical Behavior Therapy for Binge eating and Bulimia. (pp. 1-29). New York: The Guilford Press. *Swenson, C.R. (2016). DBT Principles in Action. (ch. 14 Skills and Skills Training, pp ). New York: Guilford Press. Taitz, J.L. (2012). End Emotional eating: Using Dialectical Behavior Therapy to

6 נושא 2 Cope with Difficult Emotions and Develop a Healthy Relationship with Food. Oakland: New Harbinger. Valentine, S.E. et al. (2015). The Use of Dialectical Behavior Therapy Skills Training as Stand-Alone Treatment: A Systematic Review of the Treatment Outcome Literature. Journal of Clinical Psychology, 71 (1), טיפול DBT בהפרעות אכילה- הקניית מיומנוית הנחוצות לוויסות ההרגלי אכילה )קשיבות( Altman, D. (2014). The Mindfulness Toolbox. Eau Claire: WI: PESI. *Britton, W.B. (2019). Can Mindfulness be too much of a good thing? Current Opinion in Psychology, 28: Burdick, D. (2013). Mindfulness Skills Workbook for Clinician's and Clients. Eau Claire: WI: PESI. Craighead, L. (2006). Appetite Awareness Training. Oakland: New Harbinger. Craighead, L.W. & Allen, H.N. (1995). Appetite Awareness Training: A Cognitive Behavioral Intervention for Binge eating. Cognitive and Behavioral Practice, 2, Davis, D.M. & Hayes, J.F. (2011). What Are the Benefits of Mindfulness: A Practice Review of Psychotherapy-Related Research. Psychotherapy, 48, Gunaratana, B.H. (2011). Mindfulness in Plain English. Somerville, MA: Wisdom publications. Hill, D.M., Craighead L.W. & Safer, D.L. (2011). Appetite-Focused Dialectical Behavior Therapy for the Treatment of Binge eating with Purging: A Preliminary Trial. International Journal of Eating Disorders. 44:3, Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present and Future. Clinical psychology: Science & Practice, 10, Klein, A. (2017). Mindful Eating from the Dialectical Perspective. New York: Routledge. Kristeller, J. (2015). The Joy of Half a Cookie: Using Mindfulness to Lose Weight and end the Struggle with Food. New York: Penguin Random House. *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition (pp ). New York: Guilford.

7 *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition: Handouts and Worksheets (pp ). New York: Guilford. Marx, L.S. & Craighead, L.W. (2016). Appetite Awareness Training: A mindful- Based Approach for Normalizing Eating. In Haynos et al (Eds). Mindfulness and Acceptance for Treating Eating Disorders and Weight Concerns. pp Oakland: New Harbinger Publications. McCown, D., Reibel, D., & Micozzi, M.S. (2011). Teaching Mindfulness: A Practical Guide for Clinician's and Educators (pp ). New York: Springer. Pederson, L.D. (2017). The Expanded Dialectical Behavior Therapy Skills Training Manual (2 nd edition). (pp ). Eau Claire: PESI Publishing & Media. *Safer, Telch & Chen (2009). Dialectical Behavior Therapy for Binge eating and Bulimia. (pp ). New York: The Guilford Press. Siegel, D. (2010). The Mindful therapist. New York: W.W. Norton & Company. Somov, P. (2012). Reinventing the Meal: How Mindfulness Can Help You Slow Down, Savor the Moment, and Reconnect with the Ritual of Eating. Oakland: New harbinger. Tapper et al., (2009). Exploratory Randomized Controlled Trial of a Mindfulness- Based Weight Loss Intervention for Women. Appetite, 52, Timmerman, G.M. & Brown, A. (2012). The Effect of a Mindfulness Restaurant Eating Intervention on Weight Management in Women. Journal of Nutrition Education and Behavior, 44, Tribole, E. & Resche, E. (2012). Intuitive Eating 3 rd edition. New York: St. Martin's Press. Van Dam, N.T. (2018). Mind the Hype: A Critical Evaluation and Prescriptive Agenda for Research on Mindfulness and Meditation. Perspectives on Psychological Science, Vol. 13(1) Wisniewski, Bishop & Killeen (2014). Mindfulness Approaches in the Treatment of Eating Disorder, Substance Use Disorders and Addictions. In Brewerton & Dennis (Eds). pp Eating Disorders, Addictions and Substance Use Disorders: Research, Clinical and Treatment Perspectives. New York:

8 Springer. טיפול DBT בהפרעות אכילה- הקניית מיומנוית הנחוצות לוויסות ההרגלי אכילה )וויסות רגשי( Astaran-Fletcher, E. & Maslar, M. (2009). The Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook for Bulimia (pp ). Oakland, CA: New Harbinger Publications. Baumeister, R.F., Zell, A.L., & Tice, D.M. (2007). How emotions facilitate and impair self-regulation. In J. J. Gross (Ed.). Handbook of Emotional Regulation (pp ). New York: Guilford. Cook et al. (2014). The Role of Negative Affect in Eating Disorders and Substance Use Disorders. In Brewerton & Dennis (Eds). Eating Disorders, Addictions and Substance Use Disorders (pp ). New York: Springer. Harrison et al. (2010). Emotional Functioning in Eating Disorders: attentional bias, emotion recognition and emotion regulation. Psychological Medicine, 40, Lavender, J.M. et al. (2015). Dimensions of Emotion Dysregulation in Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa: A conceptual Review of the Empirical Literature. Clinical Psychology Review, 40, Leahy, R.L.; Tirch, D., & Napolitano, L.A. (2011). Validation. In Emotional Regulation in Psychotherapy: A Practitioner's Guide (pp ). New York: Guilford Press. *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition (pp ). New York: Guilford. *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition: Handouts and Worksheets (pp ). New York: Guilford. McKay, M., Wood, J.C., Brantley, J. (2007). The Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook (pp ). Oakland, CA: New Harbinger Publications. Pederson, L.D. (2017). The Expanded Dialectical Behavior Therapy Skills Training Manual (2 nd edition). (pp ). Eau Claire: PESI Publishing & Media. *Safer, Telch & Chen (2009). Dialectical Behavior Therapy for Binge eating and Bulimia. (pp ). New York: The Guilford Press. נושא 3

9 נושא 4 נושא 5 מותנה בהספק *Swenson, C.R. (2016). DBT Principles in Action. (ch. 12 Validation, pp ). New York: Guilford Press. Wonderlich, S.A., Peterson, C.B., Leone Smith, T. (2015). Integrated Cognitive- Affective Therapy for Bulimia Nervosa. New York: Guilford. העצני, צ. )2009(. לשקול מחדש: המדריך הפסיכולוגי להרזיה ולשמירה על הישגים. )ע' (. רמת גן: רימונים. טיפול DBT בהפרעות אכילה- הקניית מיומנוית הנחוצות לוויסות ההרגלי אכילה )חיזוק סף תיסכול( Astaran-Fletcher, E. & Maslar, M. (2009). The Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook for Bulimia (pp ). Oakland, CA: New Harbinger Publications. *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition (pp ). New York: Guilford. *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition: Handouts and Worksheets (pp ). New York: Guilford. McKay, M., Wood, J.C., Brantley, J. (2007). The Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook (pp. 5-61). Oakland, CA: New Harbinger Publications. Pederson, L.D. (2017). The Expanded Dialectical Behavior Therapy Skills Training Manual (2nd edition). (pp ). Eau Claire: PESI Publishing & Media. *Safer, Telch & Chen (2009). Dialectical Behavior Therapy for Binge eating and Bulimia. (pp ). New York: The Guilford Press. העצני, צ. )2009(. לשקול מחדש: המדריך הפסיכולוגי להרזיה ולשמירה על הישגים. )ע' (. רמת גן: רימונים. טיפול -DBT הקניית מיומנוית הנחוצות לוויסות הרגלי אכילה )מיומנויות בין-אישיות(- תלוי בהספק Astaran-Fletcher, E. & Maslar, M. (2009). The Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook for Bulimia (pp ). Oakland, CA: New Harbinger Publications. *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition (pp ). New York: Guilford. *Linehan, M.M. (2015). DBT Skills Training Manual Second Edition: Handouts and

10 Worksheets (pp ). New York: Guilford. McKay, M., Wood, J.C., Brantley, J. (2007). The Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook (pp ). Oakland, CA: New Harbinger Publications. Pederson, L.D. (2017). The Expanded Dialectical Behavior Therapy Skills Training Manual (2nd edition). (pp ). Eau Claire: PESI Publishing & Media. *Wonderlich, S.A., Peterson C.B., Leone Smith, T. (2015). Integrative Cognitive- Affective Therapy for Bulimia Nervosa: A Treatment Manual (pp ). New York: Guilford. נושא 6 מותנה בהספק העצני, צ. )2009(. לשקול מחדש: המדריך הפסיכולוגי להרזיה ולשמירה על הישגים. )ע' (. רמת גן: רימונים. יישומים של טיפול ACT בעבודה עם אנשים שסובלים מהפרעות אכילה Ciarrochi, J. Bailey, A., & Harris, R. (2014). The Weight Escape: How to stop dieting and start living. Boston: Shambhala. Gregg, J.A., Almada, P., Schmidt, E. (2011). Health Behavior Problems in Diabetes, Obesity and Secondary prevention. In L.M. McCragen (Ed). Mindfulness and Acceptance in Behavioral Medicine (Chapter 4, pages ). Oakland, CA: New Harbinger. *Harris, R. (2009). Act Made Simple (pp. 6-32). Oakland, CA: New harbinger Publications. Lillis, J. et al. (2014). The Diet Trap: Feed Your Psychological Needs and End the Weight Loss Struggle Using Acceptance and Commitment Therapy. Oakland, CA: New harbinger Publications. Sandoz, E.K., Wilson, K.G., Dufrene, T. (2011). The Mindfulness & Acceptance Workbook for Bulimia. Oakland, CA: New Harbinger. Sandoz, E.K., Wilson, K.G., Dufrene, T. (2010). Acceptance & Commitment Therapy for Eating Disorders. Oakland, CA: New Harbinger. Merwin, R.M. & Wilson, K.G. (2009). Understanding and Treating Eating Disorders: An ACT Perspective. In J.T. Blackledge, J. Ciarrochi, and F. P. Deane (Eds). Acceptance and Commitment Therapy: Contemporary Theory, Research and Practice (pp ). Bowen Hills: Australian Academic Press.

11 McCragen, L.M. (2011). Act Model and Processes In L.M. McCragen (Ed). Mindfulness and Acceptance in Behavioral Medicine (Chapter 1, pages 13-27: Act Model and Processes). Oakland, CA: New Harbinger. *Luoma, J.B., Hayes, S.C., Walser, R.D. (2007). Learning ACT: An Acceptance & Commitment Skills Training Manual for Therapists. (pp ). Oakland, CA: New Harbinger. Weineland et al., (2012). Acceptance and Commitment therapy for Bariatric Surgery Patients, a Pilot RCT. Obesity Research & Clinical Practice, Wilson, G.T. (2004). Acceptance and Change in the Treatment of Eating Disorders. In S.C. Hayes, V.M. Follette & M.M. Linehan (Eds.). Mindfulness & Acceptance: Expanding the Cognitive Behavioral Tradition (pp ). New York: Guilford. נושא 7 מותנה בהספק הקניית מושגים בסיסיים מתוך עולם הסכמה תרפיה להבנה מעמיקה יותר של אנשים שסובלים מבעיות מתמשכות בוויסות האכילה Rafaeli, E., Bernstein, D.P. & young, J. (2011). Schema Therapy: Distinctive Features. New York: Routledge. *Simpson, S. (2012). Schema therapy for Eating Disorders: A case Illustration of the Mode Approach. In van Vreeswijk, M, Broerson, J. & Nadort, M. (Eds). The Wiley- Blackwell Handbook of Schema Therapy: Theory, Research & Practice. West Sussex: John Wiley & Sons. Young, J.E., Klosko, J.S.; Weishaar, M.E. (2003). Schema Therapy: A Practitioner's Guide. New York: Guilford. Waller, G., Kennerly, H., Vartouhi, O. (2007). Schema focused Cognitive Behavioral Therapy for eating disorders. In Riso, L.P., du Toit P.L., D.J. Stein & J. Young. Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems: A Scientist practitioner Guide (pp ). Washington DC: APA. נושא 8 מפגש סיכום שנה של למידה שבו כל משתתף משתף בהתנסות למידה שלו. למידה. * קריאת החובה לכל נושא מצוינת בכוכבית. **ייתכנו שינויים בסדר השעורים ובתוכנם. ניתן להיעזר ביומן

12 -1 למלא בסמוך לשיעור נספח יומן למידה אישי )1+X( 1. מה הדבר המשמעותי ביותר )מבחינתך( שאת/ה לוקח/ת מהשיעור היום )כלומר מה ה- X+1 שלך מהשיעור(? נסה/נסי לחשוב: כיצד מושג/רעיון/כלי זה רלוונטי אליך/אלייך? כיצד תוכל/י ליישם את מה שלמדת בהתנהלות שלך: א. בחיים האישיים ב. באופן שבו את/ה עבוד /ת עם מטופלים?.2 למידה נוספת שהתגבשה בעקבות השיעור במהלך השבוע: 3. תאר/י התנסות שבו יישמת בפועל משהו שלמדת מהשיעור בסיטואציה בחייך האישיים ו/או המקצועיים. 4. האם נתקלת בקשיים ביישום? האם נשארת עם שאלות או התלבטויות שחשוב לך לחדד עבור עצמך? 5. מה למדת מהתנסות זו? מדוע חשוב לך לזכור את זה?

13 נספח 2- דף משוב ריק לדוגמה הרכב הציון: הציון משקף את חשיבות התהליך הכיתתי והאישי בתוך ובין המפגשים לאורך הסמסטר לצד החשיבות של כתיבה אקדמית-קלינית אשר מצליחה לשקף תהליך של למידה לאורך הסמסטר. להלן פירוט מרכיבי הציון: א. השתתפות פעילה ובונה בתהליך הלימוד- 40% - הקריטריון הנבדק עמדת הלימוד הפעילה של התלמיד/ה באופן אישי- 20% )התנהלות המשקפת עמדה אקטיבית ומעורבת בתהליך הלימוד האישי- למשל: נוכחות פיזית ומנטאלית, )מוסחות(, פתיחות ללמידה חדשה, טיב השאלות וביצוע התרגילים בתוך ובין המפגשים, איכות הלמידה כפי שמשתקפת בהגשה של עמוד נבחר מתוך יומן למידה אישי( תרומת התלמיד/ה למסגרת הקבוצתית, לקהילה הלומדת- 20% )תרומה לדיון ולתהליך הכיתתי, תרומה לאווירה לימודית מקצועית, בטוחה ובונה בכיתה, הימנעות מהפרעות וכו'( הציון מתוך טעון שיפור, 14- מספק 16- טוב 18- ט"מ 20 מ- צויין X מתוך -20 X מתוך 20 ציון מסכם: X מתוך 40 ב. עבודה בכתב- 60%- הקריטריון הנבדק פירוט בטבלה. שליטה בחומר שהוצג- עד כמה הסטודנט/ תי מדגים הכרות עם החומר שהציג, רמת הידע, ההבנה והחיבור לחומר שנלמד בכיתה ובסילבוס ארגון הכתיבה והבחנה בין עיקר לטפל- היכולת לארגן את הכתיבה, לדלות מתוך החומר הנלמד את העיקר ולהציג את הדברים באופן ברור וקוהרנטי רמת התובנה- עד כמה הכתיבה משקפת עמדה של קשיבות ומודעות עצמית, הן בבחירת הנושא והן לאורך תהליך השינוי יישום הולם ויעיל- שימוש מותאם, ויעיל בפועל הצגה וכתיבה אינטגרטיבית המצביעה על הפנמה של החומר ולא חזרה מכנית על החומר הנלמד. עד כמה ההצגה והכתיבה משקפים שהסטודנט/ית חווה/חוותה תהליך משמעותי של למידה לאורך הסמסטר )בסמסטר ב'- לאורך השנה( שילווה אותו/אותה בהמשך הדרך. הציון מתוך 6-10 טעון שיפור, 7- מספק 8- טוב 9- ט"מ 10- מצויין X מתוך 10 נק'- X מתוך 10 נק'- X מתוך 10 נק'- X מתוך 10 נק'- X מתוך 20 נק'- ציון העבודה בכתב= X מתוך 60 משוב מילולי מסכם... ציון סופי בקורס:

14 נספח 3- הנגשה לסטודנטים עם מוגבלויות סטודנט יקר, אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: דואל טל: לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל: דואל טל: אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס. בקורס אנא פנה/י אליי בשעות

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل מרצה: ד"ר ציפי העצני טל: 052-383-3832 דואל: zipi_h@017.net.il שעת קבלה: בתיאום מראש קורס 286.4808 שנה"ל תשע"ד 2016 תוכנית מ"א, סמסטר ב' יום ה' 16:00-20:00 טיפול התנהגותי-קוגניטיבי והתנהגות אכילה- חלק ב'

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل מרצה: ד"ר ציפי העצני טל: 052-383-3832 דואל: zipi_h@017.net.il שעת קבלה: בתיאום מראש קורס 084.6828 שנה"ל תשע"ד 2015 תוכנית מ"א, סמסטר ב' יום ה' 16:00-20:00 טיפול התנהגותי-קוגניטיבי והתנהגות אכילה- חלק ב'

קרא עוד

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy סמסטר ב' שנה א', תשע"ו מס' קורס : 474447 שם המרצה : ד"ר מירית שני סלע דוא"ל : miritsh1@gmail.com שעת קבלה :

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

March 25, 1996

March 25, 1996 9684.682 שנה"ל תשע"ב 9088-9089 תוכנית מ"א, סמסטר קיץ יום ה' )10:00-12:00( מרצה: גב' נעמה כפרי טל: 050-859-4351 דואל: naamka1@gmail.com שעת קבלה: בתיאום מראש טיפול תזונתי התנהגותי במנותח הבריאטרי מטרת הקורס

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מחשבות חודרניות בחרדה ו- OCD אצל ילדים ונוער - 37923 תאריך עדכון אחרון 02-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

1

1 1 עובדים, לקוחות ושותפים יקרים, Compassion is not religious business, it is human business, it is not luxury, it is essential for our own peace and mental stability, it is essential for human survival.

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

OD syllabus

OD syllabus אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 3241-04-a-s.doc - 1243.3241 מבוא לפתוח ארגוני סמסטר א', תשס"ד שם המרצה : פרופ' אריה שירום 403 17:00-15:45 שעות הלימוד: ב'

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו

שם המרצה:דר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשעה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: 4202.5.4 שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: 06-806-60 6 שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעור אתר הקורס באינטרנט: הקורס מתוקשב בחלקו היקף שעות:

קרא עוד

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 שש שנת לימודים: תשעד סמסטר: א+ב שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: 60-775-01 סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: א. מטרות הקורס (מטרות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F6E9F4E920E4F2F6F0E9205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D>

<4D F736F F F696E74202D20F6E9F4E920E4F2F6F0E9205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D> ד יישומי טיפול קוגניטיבי- התנהגותי בהשמנה "ר ציפי העצני כל החומרים המוצגים בהרצאה זו הן בכתב והן בע"פ כלולים בזכויות היוצרים של ד"ר ציפי העצני. נא לכבד את זכויות היוצרים. 1 ק( השמנה: מצב סיכון רפואי שמושפע

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לחינוך תשע"ח שם הקורס ; מבוא לטיפול משפחתי מס' קורס שם המרצה: ד"ר אורטל

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לחינוך תשעח שם הקורס ; מבוא לטיפול משפחתי מס' קורס שם המרצה: דר אורטל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה 2017 2018- המחלקה לחינוך תשע"ח שם הקורס ; מבוא לטיפול משפחתי מס' קורס 12921721 שם המרצה: ד"ר אורטל סלובודין שעות קבלה: יום ד' 13-14 בבנין 72, חדר 142

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

קבוצות חמלה עצמית פרקטיקות להרחבת החמלה העצמית בישראל יפית אורבך מאמר זה עוסק בפרקטיקות להרחבת החמלה העצמית בישראל. חמלה עצמית היא מושג חדש יחסית בפסי

קבוצות חמלה עצמית פרקטיקות להרחבת החמלה העצמית בישראל יפית אורבך מאמר זה עוסק בפרקטיקות להרחבת החמלה העצמית בישראל. חמלה עצמית היא מושג חדש יחסית בפסי קבוצות חמלה עצמית פרקטיקות להרחבת החמלה העצמית בישראל יפית אורבך מאמר זה עוסק בפרקטיקות להרחבת החמלה העצמית בישראל. חמלה עצמית היא מושג חדש יחסית בפסיכולוגיה, ובשני העשורים האחרונים גובר העיסוק בו, בעיקר

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א' תשע"ח יום ב', 10:15 11:45 קורס מס' המסלול לא

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה עש גרשון גורדון חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א' תשעח יום ב', 10:15 11:45 קורס מס' המסלול לא אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א' תשע"ח יום ב', 10:15 11:45 קורס מס' 1041429301 המסלול לארגונים וארגונים לשינוי חברתי הערכת פרויקטים Project

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד