בני לב מיכל גרין דוח לתכנית מחקר הרחקה וטיפול באמוניה מלולים למניעת זיהום והפקת דשן Ammonia removal and treatment from poultry houses for

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בני לב מיכל גרין דוח לתכנית מחקר הרחקה וטיפול באמוניה מלולים למניעת זיהום והפקת דשן Ammonia removal and treatment from poultry houses for"

תמליל

1 בני לב מיכל גרין דוח לתכנית מחקר הרחקה וטיפול באמוניה מלולים למניעת זיהום והפקת דשן Ammonia removal and treatment from poultry houses for contamination שלמה יהב prevention and fertilizer production מוגש לקרן המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ע" י המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי Beni Lew, Agricultural Engineering Institute, Ministry of Agriculture, P.O.Box 6, Bet Dagan Michal Green, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion, Haifa. E- mail: Shlomo Yahav, Animal Science Institute, Ministry of Agriculture, P.O.Box 6, Bet תקציר Dagan אמוניה גזית בלולים רעילה לעופות ולבני אדם. בנוסף, באוויר אטמוספרי היא גז התורם לאפקט החממה, להעכרת האוויר, לזיהום מים, להחמצת קרקעות ולריחות רעים. המחקר הנוכחי מתמקד בפיתוח תהליך חדשני, יעיל וזול לטיפול בפליטת אמוניה מלולים. המערכת המוצעת משלבת את יתרונותיהן של מערכת כימית )יעילות גבוהה של ספיגת אמוניה עקב ערכי הגבה נמוכים( עם אלו של מערכות ביולוגיות מקובלות המבוססות על הוספה מינימאלית של כימיקלים והפיכת אמוניה לניטראט )ניטריפיקציה(, המשמש כדשן חנקתי יציב. תוצאות המחקר הראו שניתן להגיע לספיחה וטיפול באמוניה בקצב גבוה, כאשר אלקליניות נובעת מהאמוניה גזית ומהגיר )בי-קרבונאט(. ריכוז הניטראט עלה עם הזמן בתוך המערכת, דבר המצביע לכך שאכן כול האמוניה עבר ניטריפיקציה ועליה בריכוז מלח בתמיסה השפיעה בצורה מועטה למערכת. עבור ריכוזי המקובלים בלולים )5-50 )ppm מתקיים ספיחה מלאה בתנאי עבודה שונים של מהירות אוויר ) ס''מ לשנייה( וערכי הגבה.)4.0<pH<7.0( כמו כן, קצב מעבר אמוניה עולה באופן ישיר עם העלייה בספיקת הגז המזוהם, אך, אינו מושפע מערך ההגבה. הצהרת החוקר הראשי: הממצאים בדו''ח זה הינם תוצאות ניסויים. הניסויים מהווים המלצות לחקלאים: לא חתימת החוקר: תאריך: תמוז תשע''ג / יוני 2013

2 1.1 תוכן עניינים מבוא 1.3 מטרות המחקר 1.4 פירוט עיקרי הניסוי 1.5 דיון 1.6 ביבליוגרפיה 1.2 מבוא.)NH 3 ( חקלאות, ובעיקר משק החי הם הגורמים העיקריים לפליטת אמוניה גזית כ- 40% מכלל האמוניה הגזית העולמית הנפלטת לאטמוספרה מקורה במשק החי, מתוך זה כ- 10% עד 15% מכלל פליטות האמוניה מקורם בלשלשת עופות ]1[. בישראל הלולים למיניהם )גידול תרנגולות מטילות, תרנגולות לפיטום ולרבייה, תרנגולי הודו וכדומה( מייצרים יותר ממיליון טונות זבל יבש בשנה ובתוכו כמות האמוניה כחנקן היא 10,000 טונות ]2[. אמוניה גזית בלולים רעילה לעופות ולבני אדם. בנוסף, באטמוספרה היא גז התורם לאפקט החממה, להעכרת האוויר, לזיהום מים, להחמצת קרקעות ולריחות רעים. על מנת לשמור על בריאות העופות והמגדלים ולקיים תנאי גידול מתאימים, כל סוגי הלולים כוללים מערכות אוורור מתקדמות לשמירה על ריכוז נמוך של אמוניה בפאזה הגזית ועל טמפרטורה נאותה )בין 24 לבין 29 מעלות צלזיוס(. לפיכך, האמוניה הנפלטת מגידול העופות מורחקת ביעילות רבה מהלול, אך מתפזרת בסביבה. הספיקה הגבוהה מאוד של מערכת האוורור בלול, בעיקר בתנאים של טמפרטורות גבוהות, גורמת לכך שריכוז NH 3(g) הנפלט מהלול יכול להגיע לערכים נמוכים ביותר )פחות מ- ppm 10( אולם השטף הכולל של האמוניה נשאר גבוה עקב ספיקות האוורור הגבוהות ]-3.]6 פתרונות קיימים לטיפול באמוניה גזית בלולים המערכות הנפוצות ביותר כיום לטיפול בגזי האמוניה הינן מערכת כימית scrubbers( )acid ומערכת ביולוגית. שתי השיטות מבוססות על ספיחת האמוניה מהפאזה הגזית למימית על ידי מעבר האוויר המזוהם דרך עמודת מים כך שמתקיים מגע הדוק בין הגז למים ]4, 5[. מערכת כימית- מערכת כימית הינו ריאקטור המכיל תמיסה בעלת ערך הגבה נמוך. האוויר המזוהם מוכנס לריאקטור בחלק התחתון והערך הגבה הנמוך ומגע בין הגז לבין הנוזל מאפשר מעבר חומר מהפאזה הגזית לנוזלית בקצב גבוה. חלק מהנוזל מופרש מהמערכת ומוחלף בחומצה שיכולה לספוח אמוניה נוספת. )NH 4 + ( אחרי ספיחת אמוניה לפאזה ( 3 )NH הנוזלית, אמוניה נמצא בשיווי משקל עם אמוניום כפונקציה בערך הגבה, בריכוז האמוניה הכולל (TAN) וערך קבוע דיסוציאציה ( N K השווה ל-.) ריכוז יון האמוניה ( 3 )NH יורד עם הירידה בערך הגבה. כדי לשמור על קצב גבוה של ספיחת אמוניה לפאזה הנוזלית חייבים לשמור על ריכוז נמוך של אמוניה בתמיסה, דבר שאפשרי בערכי 2

3 הגבה נמוכים, אך ספיחת אמוניה גורמת לעלייה בערך הגבה. כתוצאה מכך, מערכת כימית לספיחת אמוניה דורשת השקעה תמידית של כימיקלים כדי לשמור על ערך הגבה המתאים. בנוסף, עלות הקמת המתקן ואחזקתו גבוהים יחסית כיוון שעשויות להיווצר בעיות של קורוזיה בעקבות שימוש בחומרים מחמצנים חזקים או תגובה של המזהם הנספח עם המים שתיצור חומרים קורוזיבים ]4[. מערכת ביולוגית- במערכות כימיות הפועלות בערכי הגבה נמוכים, ריכוז האמוניה בפאזה הנוזלית עולה עם הזמן, בעוד שבמערכות ביולוגיות מחומצנת האמוניה בפאזה הנוזלית על ידי חיידקים ניטריפיקנטים לניטראט )חומר יציב יותר לשימוש כדשן חנקתי( בערך הגבה ניטראלי. הריאקטור מלא בחומר מילוי בעל נקבוביות גבוהה. האוויר המזוהם מוכנס לריאקטור בחלק התחתון והנקבוביות הגבוהה מאפשרת שטח מגע גדול בין הגז לבין הנוזל- מעבר חומר מהפאזה הגזית לנוזלית בקצב גבוה. חלק מהנוזל ממוחזר ואילו חלק אחר מופרש מהמערכת עקב הצטברות מלחים שעלולים לעכב את פעילות החיידקים ומוחלף בנוזל נקי. חיידקים ניטריפיקנטים דורשים תנאים מתאימים לגידול: לחות, טמפרטורה, חמצן וערך הגבה בסביבות 7.0. שמירת ערך הגבה זה נעשית ע''י הוספת בסיס )אלקליניות( לנטרול יוני המימן שמשתחררים בתהליך ניטריפיקציה. חומרים המשמשים כתוספת אלקליניות לריאקטור ניטריפיקנטי NaOH( או ביקרבונט( יקרים מאשר אלו שמשמשים למערכות כימיות. לאחרונה הוכח שניטריפיקציה בכלל ובדגש על טיפול בשפכים אינה מוגבלת לתנאים של ערך הגבה ניטראלי כמו שהיה מקובל עד כה. נמצא שניתן לבצע ניטריפיקציה מהירת קצב גם בערכי הגבה נמוכים, עד.pH3.5 בערך הגבה כה נמוך ניתן להשתמש בגיר )chalk( כתוספת לאלקליניות, עקב מסיסותו הגבוהה רק בערכי הגבה נמוכים ובנוסף, מחירו הנמוך יחסית. הצעת מחקר זו מתמקדת בפיתוח של ביופילטר חדשני ויעיל יותר לטיפול בפליטת אמוניה מלולים למניעת ריחות רעים, זיהום אויר, קרקע ומים וליצור דשן חנקתי. לאור הצורך בצמצום ההוצאות לחקלאות בישראל ובעולם, מים המסולקים מהריאקטור לטיפול באמוניה בלולים עשויים להוות פתרון יעיל למגדלי עופות )מכירת המים כדשן(, לחקלאות )דשן חנקתי(, למדינה ולסביבה )הפקת דשן חנקתי אחראי על כ- 2% מסה''כ צריכת האנרגיה העולמית(. בשונה ממערכות ביולוגיות המקובלות, תהליך ניטריפיקציה יתבצע בקצב גבוה לעומת הערך ההגבה הנמוך, כאשר גיר )חומר בעלות נמוכה( משמש כנשא לביופילם, כחומר המילוי בעמודת ריאקטור וכתוספת לאלקליניות. השימוש בגיר מונע את הצורך בהוספת כימיקלים יקרים. בהתבסס על תוצאות העבר, שומר הגיר על ערך הגבה קבוע בין 4 ל 5 )כתלות בגודל גרגרי הגיר ודרגת ניקיונו( והמסת הגיר )ובהתאם הוספת גרגרי גיר( היא סטוכיומטרית לאמוניה שהתחמצנה. שימוש במערכת המוצעת עשוי להקטין עלויות הכרוכות הן בבניה )מערכות במחצית הגודל של מערכות הקיימות היום( והן בתפעול לטיפול באמוניה בלולים )הוצאות מינימאליות של כימיקלים(. 1.3 מטרות המחקר פיתוח מערכת ביולוגית חדשנית ויעילה לטיפול בפליטת אמוניה מלולים למניעת ריחות רעים, זיהום אוויר, קרקע ומים וליצירת דשן חנקתי עם הצאות נמוכות יחסית. מטרות פרטניות: 3

4 קביעת מדדים תפעוליים למערכת כימית בערכי הגבה שונים בפאזה הנוזלית וריכוז אמוניה בפאזה הגזית ובספיקות אוויר שונות; קביעת תנאים כימיים ופיסיקליים להתמוססות גיר בתנאים שונים המתקיימים במערכות ביולוגיות- ערך הגבה וריכוז מלחים; קביעת מדדים תפעוליים לריאקטור ביולוגי במשטח זרימה רווי ערך הגבה, ריכוז אמוניה מירבי בפאזה הגזית, ספיקת אוויר מירבית, אחוז החלפת תמיסת הריאקטור; 1.4 פירוט עיקרי הניסוי קביעת מדדים תפעוליים למערכת כימית בשלב ראשון הופעל הריאקטור ללא חיידקים, כמערכת כימית להמסת אמוניה. המטרה הייתה לקבוע מדדים תפעוליים: קבוע מעבר אמוניה מהפאזה הגזית לנוזלית ( La k( בתנאים שונים של ספיקת אוויר וערך הגבה בתמיסה. חישוב של קבוע מעבר אמוניה נעשית בעזרת משוואה 1 בהנחה שריכוז האמוניה בפאזה הנוזלית קבוע בכול גובה עמודת מים )ערבוב מלא בעמודה(, מעבר אמוניה מהפאזה הגזית לנוזלית מתרחש רק בזמן שבועת אוויר נעה בעמודת מים )אין מעבר בשטח פנים הפתוח של עמודת מים( ושזמן השהיה של בועת אוויר במים הוא גובה עמודת מים מחולק במהירות אוויר. מהירות אוויר מחושבת ע''י ספיקת האוויר מחולקת בשטח הפנים של תחתית הריאקטור. k La P v ln h P in out C H C H )1( כאשר v הוא מהירות אוויר, h הוא גובה עמודת מים, P הוא ריכוז אמוניה באוויר, H קבוע הנרי ו- C ריכוז אמוניה ( 3 )NH בפאזה הנוזלית. בנוסף, כדי לחשב את ריכוז האמוניה מכלל ריכוז אמוניה/אמוניום בפאזה הנוזלית, יש להתחשב בערך הגבה, מוליכות חשמלית, טמפרטורה וקבוע הדיסוציאציה ( N.)k כדי לחשב קבוע מעבר אמוניה הורצה את המערכת בספיקות אוויר שונות בערכי הגבה שונים. בכול הרצה נמדד ריכוז אמוניה באוויר בכניסה וביציאה של המערכת )חשוב לקבל מדידה של אמוניה בפאזה הגזית ביציאת המערכת לחישוב קבוע מעבר גזים(, ריכוז כלל אמוניה/אמוניום בפאזה הנוזלית, ערך הגבה, מוליכות וטמפרטורה. נתונים של כול ההרצות בערכי הגבה שונים וספיקת אוויר שונות לא נתונים בדוח זה. בהתבסס על al. ]7 Kantarci et הו[ רצה המערכת בשני סוגי תווך לזרימת אוויר: למינרי )בין לבין סמ''ק לשנייה, או עד 5 ס''מ לשנייה( ובין למינרי לטורבולנט )בין לבין סמ''ק לשנייה, או מעל 5 ס''מ לשנייה(. לא ניתן להריץ את המערכת במהירות אוויר גבוהה יותר עקב מגבלות טכניות. 4

5 ב. א) KLa (1/s) Kla (1/s) 1 תוצאות חישוב של קבוע מעבר אמוניה בערך הגבה 7.0 במהירויות אוויר שונות ניתנות באיור 1 א. '. ניתן לראות עליה בקבוע מ ל )s/1( עם עלייה במהירות אוויר מ- 0.8 ל- 8.6 ס''מ לשנייה. העלייה בקבוע מעבר הגז עם העלייה במהירות האוויר נובעת מערבול טוב יותר של הגז בנוזל המאפשר מגע טוב יותר בין גז לנוזל. העלייה בקבוע מעבר גז הינה ליניארית באותו סוג תווך זרימת אוויר - למינרי )עד 5 ס''מ לשנייה( ובין למינרי לטורבולנטי )מעל 5 ס''מ לשנייה(; ואילו במעבר מזרימה למינרית לזרימה בין למינרית לטורבולנטית משתנה העלייה בקבוע מעבר הגז. תוצאות חישוב של קבוע מעבר אמוניה בערכי הגבה שונים ובמהירות אוויר שונות ניתנות באיור '. גם כאן נמצאה תבנית דומה של עלייה בקבוע המעבר עם העלייה במהירות האויר. התוצאות 7.0 מורות על עלייה זהה בערכי קבוע המעבר כתלות במהירות זרימת האוויר וללא תלות בערך ההגבה אך זאת רק במהירויות זרימת האוויר הנמוכות יותר. במהירויות זרימה גבוהות נמצאו הבדלים קלים, עם עלייה בקבוע מעבר הגז עם הירידה בערך ההגבה. בערכי הגבה נמוכים ריכוז האמוניה בפאזה הנוזלית נמוך יותר מאשר בערכי הגבה גבוהים ובמהירות אוויר גבוהות גרדיאנט ריכוז אמוניה )הפרש בין פאזה הגזית לנוזלית( משמעותי יותר ph ph ph ph ph Air Velocity (cm/s) Air velocity (cm/s) ב' א' איור 1: קבוע מעבר אמוניה מהפאזה הגזית לנוזלית ( La k( במהירויות אוויר שונות בערך הגבה '( ובערכי הגבה שונים )ב'( על סמך תוצאות קבוע מעבר אמוניה שקיבלנו נבנה מודל המחשב את גובה עמודת המים הנדרש לקליטת האמוניה מהאוויר )מריכוז עד ריכוז הרצויים( במהירויות אוויר שונות וערכי הגבה שונים. המודל לוקח בחשבון את טמפרטורת האוויר, ריכוז אמוניה בפאזה הנוזלית ומוליכות חשמלית. בטבלה 1 ניתן לראות תוצאות הרצאת המודל בטמפרטורת 25 מעלות צלזיוס, מוליכות של 3,mS/cm ריכוז אמוניה באוויר של ppm 20 )ריכוז המצוי ביציאת מאווררים של לולים(, ריכוז אמוניה אחרי ספיגה של ppm 0.5 וריכוז אמוניה בפאזה הנוזלית של 1 מ''ג לליטר )ריכוז המצוי בריאקטורים ביולוגים(. תוצאות המודל מראות שריאקטור שספיגת אמוניה נמוך יותר מאשר אלו של ]3[, Mor 1 מטר. אך, עלייה במהירות אוויר גורמת להגדלת גובה הריאקטור להרחקה מלאה של האמוניה. בנוסף, ניתן לראות ירידה בזמן השהיה הדרוש לקליטת האמוניה )גובה הריאקטור מחולק במהירות האוויר( מ ל שניות עם העלייה במהירות אוויר מ ל ס''מ לשנייה כתלות בערך הגבה. 5

6 תוצאות דומות של זמן שהיה הנחוץ לקליטת האמוניה מהאויר המזוהם לתמיסה המימית התקבלו ע''י ]4[ Melse and Ogink במהירויות אוויר גבוהות. טבלה 1: גובה מים בס''מ להורדת ריכוז אמוניה בפאזה הגזית מ- 20 ל- 0.5 ppm ב- 25 מעלות צלזיוס במהירויות אוויר שונות וערכי הגבה שונים מהירות אוויר ס) ''מ לשנייה( ערך הגבה לבדיקת תוצאות המודל הרצנו את הריאקטור בתנאים דומים לאלו של המודל, אך, בגובה עמודת מים של 30 ס''מ ובריכוזים משתנים של אמוניה בפאזה הגזית )בין 5 ל- 50 -ppm ריכוזים מקובלים ביציאת המאווררים של לולים(. ריכוז אמוניה בפאזה הגזית ביציאת הריאקטור היה אפס בכול התנאים שעבדנו דבר המצביע לכך שהמודל אכן מתאר את המציאות וניתן להשתמש בו לתכנון מערכת ספיגת אמוניה מהאוויר בתנאים של לולים. קביעת תנאים כימיים ופיסיקליים להתמוססות גיר במערכות רציפות לחמצון ביולוגי של אמוניה במים )או שפכים( ריכוז המלחים )בעיקר קלציום( נשאר קבוע עם הזמן. במערכת המוצעת אין יציאת מים ועל כן ריכוז המלחים עולה עם הזמן. עליית ריכוז סידן בפאזה הנוזלית עשויה לגרום לכך שמסיסות הגיר תרד ופגיעה בפעילות החיידקים. מטרת מערכת ניסויית זו היא לקבוע את השפעת ערך ההגבה על פעילות החיידקים ויכולת המסת הגיר בתנאים של א( מליחות גבוהה המשפיעה על קבוע המסיסות של הגיר וב( ריכוז סידן גבוה ומשתנה. לשם כך נבנתה מערכת רציפה שבוחנת את חמצונה של האמוניה בפאזה הנוזלית בתנאים שעשויים להתפתח בריאקטור הניסויי ולא את יכולת התמוססות האמוניה הגזית בנוזל, כאשר תוספת האלקליניות מקורה בהתמוססות הגיר בלבד. הניסוי ערך כ 4.5 חודשים במהלכם שונו התנאים למעט המוליכות בריאקטור שנשמרה קבועה בערך של כ- 1%. בתחילת הניסוי מקור המלחים העיקרי היה סודיום כלוריד והוסף גם ביקרבונאט כמקור לאלקליניות. בשלב זה נבדקה פעילות המערכת והחיידקים למטרות השוואה. בהמשך הניסוי הופסקה תוספת האלקליניות בהזנה. בשלב הבא של הניסוי הועלה בהדרגה ריכוז הסידן בהזנה ע"י תוספת קלציום כלוריד ובמקביל צומצם בהדרגה ריכוז סודיום הכלוריד. ניתן לראות את השינויים בריכוזי המלחים השונים כפונקציה של הזמן באיור 2. 6

7 ק'' גר' ק'' /5/09 27/5/09 16/6/09 6/7/09 26/7/09 15/8/09 4/9/09 24/9/09 14/10/0 3/11/09 9 NaCl(gr/l) CaCl2(gr/l) איור 2: ריכוז NaCl ו CaCl 2 בהזנה - הרצות לבדיקת השפעת ריכוז סידן גבוה ובהשוואה לריכוז גבוה של סודיום כלוריד ניתן לראות שלאורך הניסוי ריכוז סודיום הכלוריד הורד ואילו ריכוז קלציום הכלוריד הועלה. בתאריכים 15/8-2/9 חלה תקלה בריאקטור והניסוי הותחל מחדש אולם התוצאות שנאספו לפני כן הוכנסו גם הן לאוסף הנתונים לשם ניתוח התהליך. קביעת מדדים תפעוליים למערכת ביולוגית עם ספיקת אוויר נמוכה הרצנו ריאקטור עם נשאי פלסטיק, משטר זרימה רוויה וללא הוצאת נוזלים. תוספת סודיום בי- קרבונאט )אלקליניות( נעשית על ידי בקר ערך הגבה לשמירת ערך הגבה נטראלי ) ( והזנה רציפה של אמוניה גזית, כאשר הריכוז נשמר קבוע והספיקות השתנו. הבי-קרבונאט השתמש כדי לקבל חמצון מלא של האמוניה ועל מנת למנוע יעילות נמוכה של ספיגת האמוניה. הניסוי חולק למספר נתיבים מקבילים. בכול הריאקטורים שררו תנאים של כ- 1% מלחים לפחות על מנת לדמות מצב המאפשר רענון של נפח מינימאלי של נוזלים בריאקטור. בשלב הראשון ספיקת הגז האמוניה הייתה 18 ליטר לדקה, כאשר ריכוז אמוניה בפאזה הגזית נשמרה קבועה ב- 15 חלקי למיליון )חל ) במשך 18 יום )עומס אמוניה של 16 מ''ג חנקן למ (. מיום 18, הריכוז העולה ל- 50 חל )עומס של 65 מ''ג חנקן למ (, עד סוף הניסוי )35 יום(, איור 3. לכול ימי הניסוי ערך הגבה נשמר קבוע ב- 6.7 על ידי הבקר. 7

8 ל'' ק'' איור 3: ריכוז אמוניה בפאזה גזית בכניסת המערכת )משולש ורוד(, בפאזה גזית ביציאת המערכת )מלבן כחול( ובפאזה הנוזלית )ריבוע אדום(, כאשר ספיקת אוויר הינה 18 ליטר לדקה. ריכוז אמוניה בגז ביציאה מהריאקטור היה בכול משך הניסוי קרוב לאפס )0( פכי שניתן לראות באיור 3, דבר המאשר התוצאות שהתקבלו בשנה הראשונה של המחקר ומראה כל כך שהריאקטור מסוגל לספוג ולטפל באמוניה גזית בקצב גבוה. בנוסף, ריכוז האמוניה בפאזה הנוזלית גם הוא נשמר קבוע לעורך הניסוי ללא תלות בריכוז האמוניה באוויר הנכנס, 10 מג. על בסיס התוצאות ניתן לראות שהמערכת מסוגלת לספוג ולטפל באמוניה גזית עד עומסים של 65 מ''ג חנקן למ ריאקטור, כאשר מקור האלקליניות הינו בי-קרבונאט. בנוסף לכך, נמדד את הריכוז ניטריט וניטראט בריאקטור עם הזמן. ניטריט וניטראט הינם תוצרים של ניטריפיקציה )ניטריט תוצר ביני וטיטראט תוצר סופי(. ריכוז הניטריט היה קרוב לאפס בכול 35 ימים של הניסוי וריכוז הניטראט עלה באופן לינארי מ ל מג''ל כחנקן כפי שניתן לצפות בריאטור ניטריפיקנטי ללא הוצאת נוזלים הצטברות מלחים. תוצאות עלו מצביעות על כך שחיידקים ניטריפיקנטים פעלו בקצב גבוה ללא מגבלויות )אין הצטברות של ניטריט(. תפוקה המרבית של הריאקטור היה 0.29 גרם אמוניה לליטר ריאקטור ליום, ערך נמוכה בהשוואה למערכות ניטריפינט אחרות לטיפול באמוניה נוזלית, 1.5 גרם אמוניה לליטר ריאקטור ליום ]7[. אם זאת, המערכת הניסוית לא פעלה בקצב המרבי האפשרי וניתן להניח שבריכוזי אמוניה גזית גבוהים יותר, המערכת הייתה מטפלת בכ- 100% מהאמוניה. עלייה נוספת של ריכוז אמוניה גזית לא בוצעה כיוון לעליה נוספת בריכוז האמוניה גזית לא מתאימה לריכוזים אופייניים באוויר בלולים. העלאת הספיקה לא התאפשרה עקב מגבלות טכניות של ציוד. קביעת מדדים תפעוליים למערכת ביולוגית עם ספיקת אוויר גבוהה 8

9 בשלב השני ספיקת הגז האמוניה הייתה 41 ליטר לדקה למשך 20 יום. ריכוז אמוניה בפאזה הגזית בכניסת המערכת נע בין 13 ל- 10 פל''מ באשה ימים הראשונים של הניסוי. מיום 10 עד יום 18 הריכוז הועלה ל- 20 פל )איור 4(. איור 4: ריכוז אמוניה בפאזה גזית בכניסת המערכת )משולש ורוד(, בפאזה גזית ביציאת המערכת )מלבן כחול( ובפאזה הנוזלית )ריבוע אדום(, כאשר ספיקת אוויר הינה 41 ליטר לדקה. בכול תקופת הניסוי ריכוז אמוניה בפאזה הגזית ביציאת המערכת היה אפס, דבר המצביע לכך שכול האמוניה בפאזה גזית נספגו לפאזה הנוזלית. ריכוז האמוניה בפאזה הנוזלית היה נמוך באשרה הימים הראשונים של הניסוי, אך, כאשר ריכוז האמוניה בפאזה הגזית בכניסת המערכת הועלה ל- 20 פל, ריכוז אמוניה הפאזה הנוזלית קפצה ל- 50 מג''ל וירד עם הזמן עד ריכוז קרוב לאפס ביום ה- 18. עלייה הפתאומית של אמוניה בפאזה הנוזלית נובעת מהכנסת אמוניה למערכת בקצב גבוה מאשר החיידקים מסוגלים לפרק. אך, אם הזמן, החיידקים התרבו והגיעו לריכוז כה שניתן לטפל בכול האמוניה הקיימת במערכת. מהירות אוויר בריאקטור )ספיקת אוויר מחולק בשטח פנים ריצפת הריאקטור( עמד על כ- 8.7 ס לשנייה. מהירות זאת גבוהה מאשר ריאקטורים דומים בספרות המטפלים ביעילות דומה באמוניה ]3[. יתכן וחלקיקי הפלסטיק בריאקטור הניסוי אפשרו פיזור אחיד של בועות אוויר במערכת. ריכוז הניטראט הפאזה הנוזלית עלה מ- 500 עד ל מג''ל ב- 20 יום הניסוי, כאשר קצב ניטריפיקציה לא ירדה כול התקופה, דבר המצביע לכך שריכוזים גבוהים של מלחים משפיעים במידה פחותה על קצב ניטריפיקציה )איור 5(. 9

10 איור 5: ריכוז ניטראט )עיגול אדום( וניטריט )מעוין כחול( בפאזה הנוזלית עם הזמן, כאשר ספיקת אוויר הינה 41 ליטר לדקה. ריכוז הניטריט היה קרוב לאפס באשה ימים הראשונים של הניסוי ועלה ל- 2 מג''ל אחרי העליה בריכוז האמוניה בכניסת הריאקטור. אם הזמן, ריכוז הניטריט ירד בחזה לאפס. עליה וירידה בריכוז הניטריט מחזק ההנחה שריכוז החיידקים במערכת לא היה מספיק גבוה כדי לטפל בכול האמוניה/ניטריט הקיימים, אך, חיידקים ניטריפיקנטים מתרבים בקצב גבוה ותוך שלושה ימים כבר קיים ריכוז מספיק גבוה כדי לטפל בכול אמוניה/ניטריט. הפעלת מערכת בלול מערכת המוצעת מורכבת בשתי עמודות הנמצאת כמטר וחצי מטר מעל הקרקע. העמודה העליונה מכילה חומר מילוי פלסטיק בעל נקבוביות גבוהה. על גבי החומר המילוי מרססים )משטח זרימה לא רווי( נוזל המחלל דרך החומר המילוי. נוזל המגיע לחלק התחתון של העמודה עובר לעמודה התחתונה בגרביטציה. עמודה התחתונה מכילה גיר כחומר מילוי ובנוסף, חיידקים ניטריפיקנטים. הנוזל מהעמוד העליון מחלל דרך הגיר והחיידקים. החיידקים מחמצנים את האמוניה לניטרט ומורידים את הערך הגבר; ירידה בערך הגבה גורמת להתמוססות הגיר )התורם אלקליניות(. נוזל המגיע לחלק התחתון של העמודה התחתונה נשאב לריסוס נוסף על העמודה העליונה. כאשר אוויר מהלולים העשיר בגורמי ריח )אמוניה, תרכובות גופרית ואבק( עובר דרך העמודה העליונה )זרימה כפלי מלה(, הנוזל לוכד ביעילות גבוהה את גורמי הריח. ריכוז מלח קלציום ניטראט עולה עם הזמן בנוזל ובסוף התהליך ניתן להשתמש בו כדשן יציב בחקלאות. המערכת הופעלה בלול אמיתי במכון וולקני למשך כשלושים יום )800 שעות(. ספיקת אוויר הייתה 15 ליטר לדקה )מהירות של 1000 מטר לשעה(; ספיקת מים 90 מ''ל לדקה )מהירות של 5.0 מטר לשעה(. נמדדו ריכוזי אמוניה גזית בכניסה ויציאה של המערכת ובנוסף, ריכוזי אמנויה, ניטראט ומוליכות חשמלית בנוזל. 10

11 EC NO3- (mg-n/l) ריכוז אמוניה באוויר בלול במשך שלושים ימים היה קבוע בסביבות 5 חלפ )ppm( לאומת ריכוז היוצא מהמערכת שהיה אפס כול זמן הניסוי. ריכוז אמוניה בנוזל היה קטן מאחד מ''ג לליטר, דבר המצביע לכך שכול האמוניה שנספגה לפאזה הנוזלית, התחמצנה על ידי חיידקים ניטריפיקנטים לניטראט. ריכוז ניטראט ומוליכות חשמלית בנוזל עלה עם הזמן, כפי שניתן לראות באיור EC NO Time (hour) איור 6: ריכוז ניטראט )מרובע אדום( ומוליכות חשמלית )מעוין כחול( בפאזה הנוזלית עם הזמן בהפעלת המערכת בלול. עלייה בריכוז ניטראט ומוליכות בנוזל עם הזמן מצביע לכך שתהליך ניטריפיקציה פעילה ואמוניה מתחמצנת לניטראט. בנוסף, יחסי ניטראט לסין בנוזל היה כ- 2:1 )עודף ניטראט( הנובע מכך שמקור האלקליניות הם אמוניה גזית וגיר. בניסוי חצי מהאלקלינות נבע מאמוניה וחצי מהגיר. 1.5 דיון מערכת המוצע )שני ריאקטורים - אחד כימי עם זרימה לא רוויה לספיחת אמוניה והשני ביולוגי( מסוגלת להרחיק ולטפל באמוניה מהאוויר מלולים למשך זמן ממושך )לפחות 30 יום(, כאשר גיר משתמש כמקור לאלקליניות ועם יצירת קלציום ניטראט המשמש כדשן לחקלאות. ריכוז אמוניה גזית ביציאת המערכת היה נמוך מסף המדידה )1 חלפ באנרגיה ובחומרים כימיים. (. המערכת מאופיינת בהשקעה נמוכה עבור תנאים המקובלים בלולים ובכול תנאי העבודה שנבדקו )ספיקות אוויר, ריכוז אמוניה וערך הגבה בפאזה הנוזלית( נמצא מעבר מלא של האמוניה מהפאזה הגזית )האוויר המזוהם( לנוזלית במערכת הכימית, כאשר עומס האמוניה המירבי במערכת נמצא כ- 10 ג''ר אמוניה לליטר ריאקטור ליום, שהתקבל בערך הגבה 4.0 ומהירות אוויר 8.6 ס''מ לשנייה. בספיקות אוויר גבוהות יותר נמצא שנדרשת הגדלת גובה הריאקטור לקבלת הרחקה מלאה של האמוניה מהפאזה הגזית 11

12 באותם תנאים של ריכוז אמוניה בפאזות גזית ונוזלית, אך, בפועל זמן השהיה של האוויר במערכת נמוך קצר יותר, דבר המאפשר עומס אוויר גבוה יותר. תוצאות המודל שנבנה לצורכי תכנון מערכת מעבר אמוניה מהפאזה הגזית לנוזלית בתנאים שונים הינם דומים לתוצאות הניסויים והוכח שניתן להשתמש בו לתכנון מערכות שונות. בריאקטור עם גיר המשמש כנשא וכמקור האלקליניות לחיידקים ניטריפיקנטים נמצא שאכן ניתן לבצע ניטריפיקציה כשמקור האלקליניות הוא מהמסת אבן הגיר בריכוזי סידן של 1%. עבור תנאים המקובלים בלולים ובכול תנאי העבודה שנבדקו )ספיקות אוויר וריכוז אמוניה בפאזה הגזית( נמצא שבתוספת אלקליניות ממקור חוצוני )מסוג סודיום בי-קרבונאט( ריאקטור ביולוגי לטיפול באמוניה מסוגל לספוג ולחמצן אמוניה במלואה בריכוז אמוניה של עד עומס של 0.29 גרם אמוניה לליטר ריאקטור ליום, כאשר ספיקת אוויר הייתה 18 ו- 41 ליטר לדקה. מערכת מסוג כזה מסוגל להתמודד עם שינויים פתאומיים בריכוז אמוניה בפאזה הגזית, קודם ריכוז אמוניה בפאזה הנוזלית עולה ובהמשך חיידקים ניטריפיקנטים מתרבים עד שקצב פירוק האמוניה שווה לקצב הכנסת אמוניה למערכת. קצב מרבי להרחקת אמוניה הוא 350 מ''ג אמוניה לליטר ריאקטור ליום. 1.6 ביבליוגרפיה [1] Galloway, J. N. (1998) The global nitrogen cycle: changes and consequences. Environmental Pollution 102, [2] [3] Mor, T. (2006) Removal of NH3 (g) from broiler house emissions and its subsequent use as fertilizer. Mater Thesis- Technion, Israel. [4] Melse, R. W., Ogink, N. W. (2005) Air Scrubbing Techniques for Ammonia and Odor Reduction at Livestock Operations: Review of On-Farm Research in the Netherlands. ASAE, 48(6): [5] Chen, Y., Yin, J., Wang, K. (2005) Long-term operation of biofilters of biological removal of ammonia. Chemosphere 58(8), [6] Wheeler, E. F., Casey, K. D., Gates, H., Xin, J. L., Zajaczkowski, P. A., Topper, P. A., Liang, P. A., Pescatore, A. J. (2006). Ammonia Emissions from Twelve U.S. Broiler Houses. ASAE, 49(5):

13 [7] Haug, T.R., McCarty, L.P. (1972) Nitrification with submerged filters. Journal WPCF 44(11)

14 סיכום עם שאלות מנחות נא להתייחס לכל השאלות בקצרה ולעניין, ב- 3 עד 4 שורות לכל שאלה )לא תובא בחשבון חריגה מגבולות המסגרת המודפסת(. שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר. הערה: נא לציין הפנייה לדו"ח אם נכללו בו נקודות נוספות לאלה שבסיכום. מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה. פיתוח מערכת ביולוגית חדשנית ויעילה לטיפול בפליטת אמוניה מלולים למניעת ריחות רעים, זיהום אוויר, קרקע ומים וליצירת דשן חנקתי עם הוצאות נמוכות יחסית. עיקרי הניסויים והתוצאות. מערכת המוצע מסגלת להרחיק ולטפל באמוניה מהאוויר מלולים למשך זמן ממושך )לפחות 30 יום(, כאשר גיר משמש כמקור לאלקליניות )חלקית( ועם יצירת קלציום ניטראט המשמש כדשן לחקלאות. ריכוז אמוניה גזית ביציאת המערכת היה נמוך מ- 1.0 חלפ. המערכת מאופיינת בהשקעה נמוכה באנרגיה ובחומרים כימיים. אין השפעת ערך הגבה של הנוזל לקליטת אמוניה והאלקליניות לתהליך נובע מהגיר ומהאמוניה גזית מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח? ניתן ליישם את המערכת בלולים בארץ ובעולם. מטרות המחקר הושגו. בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים )טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים( שחלו במהלך העבודה; התייחסות המשך המחקר. בעיה היחידה שנותרה ללא פיתרון היא הייבוש של הנוזל העשיר עם קלציום ניטראט. הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: פרסומים בכתב - ציטט ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי; לא, אנו מתעתדים לכתוב מאמר מדעי עם תוצאות שהתקבלו עד כה. פרסום הדוח: אני ממליץ לפרסם את הדוח: )סמן אחת מהאופציות( רק בספריות ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט( חסוי לא לפרסם 14

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס כימיה בסיסית. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074> שיווי משקל כימי כימיה פיסיקלית - 6967 שיווי משקל כימי שבו דינמי כימיות נעות לכוון שיווי משקל ריאקציות אין למגיבים ולתוצרים נטייה לשינוי נוסף בממוצע מסוימים ריכוז המגיבים זניח ביחס לריכוז במקרים כך כל מטרה

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Microsoft Word - sol9

Microsoft Word - sol9 תרמודינאמיקה פתרון תרגיל מספר 9 Pl Pl + l 5( g) 3( g) ( g) 1. נתחיל בתאור ההליך בכלי: initial.341 eq..341 ξ ξ ξ ttal.341+ ξ y ξ.341 ξ ξ ξ.341+ ξ.341+ ξ.341+ ξ מכאן שקבוע שיווי משקל הינו: ξ P ξ P ( )( )

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-practice

Microsoft Word - chemistry-practice 1 תוכן פרק - 1 מבנה האטום... 3 פרק - 2 קשרים כימיים וסוגי החומרים... 19 פרק 3 חישובים סטוכיומטריים... 31 פרק 4 תכונות הגזים... 42 פרק 5 תרמוכימיה... 5 2 פרק - 1 מבנה האטום 1) מודל גרעיני של האטום 127 2

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

1 האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית נייר עמדה בנושא: הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים מבוא: הסוגיה של הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים לפני טיפ

1 האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית נייר עמדה בנושא: הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים מבוא: הסוגיה של הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים לפני טיפ 1 האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית נייר עמדה בנושא: הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים מבוא: הסוגיה של הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים לפני טיפולים שונים במנדף, מטרידה הן את המשתמשים והן את נותני

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F4F8E320E5EEF9E5EC202D20FAE9F7E5F0E9ED20E1F2F7E1E5FA20E4F9FAECEEE5FA20E7E5F8F320FAF9F2E0205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20E4F4F8E320E5EEF9E5EC202D20FAE9F7E5F0E9ED20E1F2F7E1E5FA20E4F9FAECEEE5FA20E7E5F8F320FAF9F2E0205F325F2E646F63> המכון למצוינות בהוראה הפ רד ומשוֹל! עקרונות הפרדת חומרים ד"ר נורית שחם ולדמן, שייקה שפריר יעוץ מדעי: ד"ר נועה סרי, האוניברסיטה העברית עריכה: ד"ר גיא אשכנזי, ד"ר קובי בן ברק מהדורת פברואר 2011 אדר תשע"א

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דוח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV-11258 אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם שלום, מצ"ב דו"ח סיכום ממצאי העבודה שהתבצעה על ידינו

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

אל:

אל: עמוד 1 1. רקע ענף לולי העופות בישראל מונה כ- 55 חוות לולים מסוגים שונים 0 הממוקמים בכל רחבי הארץ 0 חלקם באזורים מיושבים וחלקם בשטחים פתוחים הרחוקים יחסית מאזורי מגורים. חוות הלולים מכילה בד"כ מבני לולים

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid כנס קו-גנרציה פברואר 2019 תחנות כח פרטיות (בשיטת הקוגנרציה) מוזנות ג"ט לייצור חשמל ואנרגיה תרמית מחום שיורי עם הספק ייצור חשמל מקס' של עד 16 MW סוגיות הנדסיות בתכנון מערכת אינג' אמיר שריד 972.52.5524452+

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED> 2 1 כימיה פיסיקלית 69167-2004 סיל בוס קור ס 1. תרמודינמיקה א- תכונות הגזים ב- החוק הראשון של התרמודינמיקה: מושגים ומנגנונים ג- החוק השני והשלישי: מושגים ומנגנונים ד- דיאגרמת פזות ה- שיווי משקל כימי 2.

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

פורמט היתר פליטה

פורמט היתר פליטה המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 מפעל שמן תעשיות בע"מ מועד תחילת ההיתר: 01 אוגוסט 2014 מספר היתר: 1315 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה היתרי פליטה

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word - nisui5.doc

Microsoft Word - nisui5.doc ניסוי 5: מדידות בשנאי הספק מטרת הניסוי מדידת הפרמטרים של מעגל התמורה של השנאי. מדידת הפסדים בשנאי. מדידת אופייני העמסה ונצילות של שנאי..1 1.1 1. 1.3 ספרות Sith R.J., Circuit, Device and Syte, John Wiley

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד