41 טבור, גיליון מספר , עודד היילברונר, אפקט וולסבורג עודד היילברונר אפקט וולסבורג טירת וולסבורג, פגאניות ומיתוסים של הנאציזם במוזיקה הפופולרית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "41 טבור, גיליון מספר , עודד היילברונר, אפקט וולסבורג עודד היילברונר אפקט וולסבורג טירת וולסבורג, פגאניות ומיתוסים של הנאציזם במוזיקה הפופולרית"

תמליל

1 41 עודד היילברונר אפקט וולסבורג טירת וולסבורג, פגאניות ומיתוסים של הנאציזם במוזיקה הפופולרית האירופית לאחר מלחמת העולם השנייה חשיבה גזעית, נצרות גרמאנית ומיסטיקת הטבע הפולקיסטית יידונו כאן באריכות. היסטוריונים מעולם לא התייחסו אליהן ברצינות מכיוון שהם התייחסו לאידיאולוגיה זו כסוג של היסטוריה לא אינטלקטואלית. הם התייחסו אליה בדרך כלל כאל פ ס ד ה, שמטרתה להסתיר מאבק אמיתי על עוצמה, ולכן, הם חשבו שעל ההיסטוריון לעסוק בגישות אחרות, שנתפשו כחשובות יותר. ואולם, המציאות היתה אחרת. דווקא המכלול של ערכים ורעיונות גרמניים פרטיקולריים טמן בחובו את הסוגיות המרכזיות של התקופה למגזרים חשובים באוכלוסייה )ג'ורג' מוסה, משבר האידיאולוגיה הגרמנית( 1 אגדות רבות נקשרו בשמה של טירת וולסבורג (Wewelsburg) המסתורית, ששוכנת העיר בקרבת פאדרבורן )Paderborn( בצפון-מערב גרמניה. 2 לפי אחת מהן, בוולסבורג התרחש "הקרב האחרון ליד עץ הל ב נה" tree),(birch כך שבמהלכו, על פי המיתולוגיה הגרמאנית, הובס "צבא ענק מהמזרח" בידי "המערב". לפי אגדה אחרת, טירת וולסבורג היתה מעוזו של ארמניוס, לוחם ומנהיג של שבט קדום. גרמאני ואולם, הסיפור המוכר ביותר על הטירה קושר אותה להיינריך הימלר, מפקד האס. אס., ולפיו המשטר הנאצי הועיד את וולסבורג למקום פולחן (Kultstätte) ומרכז רוחני בשביל קציני ה"שוצשטאפל". התכנון המקורי היה לבנות של האס.אס. מרכז אימונים בטירה בשביל "המשרד לענייני גזע".(Rasseamt) באמצע שנות ה- 30 התחיל האס.אס. לשפץ את המבנה כדי להפוך אותו למקום מפגש מנהיגיו של מרכזי ולבית ספר ל"לימודי פולקלור והיסטוריה גרמאנית עתיקה ולהכוונה פוליטית- אידאולוגית". בסוף שנות ה- 30 נערכו במקום קורסים בהשתתפות קציני אס. אס. במגוון נושאים, בהם פרה-היסטוריה, העת העתיקה, מיתולוגיה, ארכיאולוגיה ואסטרונומיה, ולאחר שהסתיימו (Gruppenführerkorps) השיפוצים הורה הימלר לכל ראש קבוצה באס. אס. להשתתף בסדנאות בטירה, שנמשכו שלושה חודשים. בנוסף, כל מפקד חדש בארגון קיבל הוראה לערוך בטירה את טקס החתונה שלו, שבו יישבע אמונים לחוקי הגזע והדם של האס. אס. הטירה נועדה גם לשמש מחסן ל"טבעות הגולגולת",(Totenkopfringe) שהוענקו לקצינים בארגון. 3 1 George Mosse, The Crisis of German Ideology (New York, 1980(, p Karl Hüser, Wewelsburg : Kultstätte des SS-Ordens (Paderborn, 1987); Jan-Eril Schulte (ed.) Die SS, Himmler und die Wewelsburg (Paderborn, München, Wien, Zürich, 2009). 3 Daniela Siepe, Die Wewelsburg in der phantastischen Literatur, Daniela Siepe and Kirsten J. Stucke (eds.) Mythos Wewelsburg (Paderborn, 2015), p ; Siepe, Die Gralsburg der SS? Legendenbildungen um die Wewelsburg in der wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Literatur, Mythos Wewelsburg, p ; Siepe Esoterische Sichtweisen auf die Wewelsburg. Rezeption in satanistischen Kreisen, Mythos Wewelsburg, p ; Thomas Pfeiffer, Das Reich der Schwarzen Sonne. Die Wewelsburg und ihr Zeichen in rechtsextremistischen Symbol-und Mythenwelten, Mythos Wewelsburg, p

2 42 ואולם, למרות כל התכניות וההכנות, שנועדו להפוך את הטירה למתקן אימונים, בית ספר, מוזיאון ואתר עלייה לרגל, שימשה וולסבורג בעיקר מרכז מחקרי פסאודו-מדעי על מקורות הגזע הגרמני, שהתמקד בשיטות גנאלוגיות-גזעניות )Sippenforschung( לאיתור וזיהוי חברות ומשפחות טהורות גזעית. בזמן המלחמה, ובעיקר לקראת סופה, שימשה הטירה מקום להתכנסויות של ראשי האס. אס. המפגש המפורסם ביותר שם נערך ערב "מבצע ברברוסה", שבו סוכמו ההוראות האחרונות לפני הפלישה לברית המועצות ב לאחר המלחמה צצו שמועות ותיאוריות, שלפיהן הימלר ביקש להפוך את הטירה לא רק לאתר למחקר, ללימוד ולאימונים, גם אלא לאתר קדוש ברוח האגדות האנגליות על המלך ארתור, זאת בשעה שלכמה מתחמים בשטח הטירה ניתנו שמות, שלקוחים מתוך סיפורי "הגביע הקדוש" ומאגדות אחרות. כמה בני אדם וארגונים, שמרביתם נטו לימין הקיצוני, וכן כתות פגאניות שונות מצאו לאחר המלחמה עניין רב בטירה ובאגדות עליה. הם חלק מתופעה, שמכונה במאמר זה "אפקט וולסבורג", ועוסקת במשיכה אל מיתוסים ודימויים נאציים, ובניסיון של קבוצות אוקולטיות ונאו- נאציות, בעיקר בסצנת מוזיקת הנאו-פולק, להשתמש בדימויים הללו ולהפוך את המיתוסים למציאות. אפקט וולסבורג מאז שנות ה- 50 של המאה הקודמת הופיעה טירת וולסבורג בכמה ספרים, שאפיינו את האס. אס. כמסדר והכשירו את הקרקע להופעתן של אגדות שונות על הטירה. ולטר שלנברג,Schellenberg( ראש שירותי הביון המאוחדים של גרמניה הנאצית ויד ימינו של הימלר, כתב בספר ) זיכרונותיו, שיצא לאור ב- 1956, ארבע שנים לאחר מותו, כי הימלר תכנן את מבנה האס. אס. על פי העקרונות המארגנים של מסדר הישועים, וכי טירת וולסבורג "מנזרו של היתה האס. אס.", שבו נפגשו מדי שנה חברי "המועצה החשאית" של הארגון. 4 ספרו של היינץ הונה,(Höhne) מסדר ראש המוות: סיפורו של האס. אס. של הימלר (Der Orden unter dem Totenkopf: Die Geschichte,)der SS שיצא לאור ב- 1967, מתאר כיצד האס. אס. אימץ כמה מעקרונותיו של מסדר הישועים, אך גם בו בעת התנגד לו. 5 בספרו, שתרם רבות להתקבלותם של מיתוסים מסוג זה, את הונה תיאר האוכל חדר של טירת וולסבורג, שאורכו מטרים ורוחבו חברי את הימלר אירח בו מטרים, 4 Walter Schellenberg, The Schellenberg Memoirs (London,1956), p Heinz Höhne, The Order of the Death's Head: The Story of Hitler's SS (Der Orden unter dem Totenkopf: Die Geschichte der SS (New York, 1969), p

3 43 "פנל המלך ארתור" וערך פגישות רוחניות עם "שנים-עשר השליחים" Apostles(.)the Twelve בספר, כינה הונה את טירת וולסבורג כ"גביע הקדוש של הימלר". 6 טירת וולסבורג מיתוסים פופולריים טירת על אחרים וולסבורג ניתן למצוא גם בפרסומים אזוטריים יותר ובתאוריות קונספירציה, כמו למשל בספרי פנטזיה, שיצאו לאור בשנות ה- 60 ובהם נטען כי סיפורו האמיתי של הנאציזם, שעד מעיניהם של נסתר כה היסטוריונים וחוקרים, יכול להיות מובן רק באמצעות תיאוריות על אגודות סתרים. 7 לפי אחת התיאוריות, טירת וולסבורג היתה מרכז חניכה סודי של האס. אס., שבו חבריו ערכו את טקסיהם ובכיריו נפגשו סביב שולחן עגול. היה זה, כפי שמתארת דניאלה סיפה, "מרכזו הקסום והרוחני של 'המסדר', המרכז הרוחני של 'אגודת תולה החדשה' Society) (New Thule ]אגודת תולה היתה קבוצה פולקיסטית אזוטרית, שפעלה בבוואריה ימי רפובליקת ויימאר ותמכה במפלגת הפועלים הגרמנית, שממנה צמחה המפלגה הנאצית[, מרכז העצבים של 'המסדר השחור' Order( the Black ]כינוי לאס. אס[), המקום שבו ערכו המושבעים הבכירים את טקסי הפולחן הקדושים והסודיים ביותר", שבה עתידים מעבדה מעין עור לקרום וגידים אנשי-האלים הגרמאנים הקדומים. 8 6 Höhne, The Order of the Death's Head, p. 173; Höhne, The Order, 173; Peter Longerich, Heinrich Himmler (Oxford, 2012), p See: Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny (Boston, 1973); Nicholas Goodrick-Clarke, Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity (New York, 2002); Gavriel D. Rosenfeld, The World Hitler Never Made:Alternate History and the Memory of Nazism (Cambridge, 2004). 8 Siepe, Die Rolle der Wewelsburg in der phantastischen Litteratur, p

4 44 הן כתות שטן כמה דוגמא טובה לשימוש העכשווי של טירת במיתוס וולסבורג. "כנסיית השטן" ו"מקדש הסת" Set),(Temple of שהוקמו בשנות ה- 60 הן הבולטות וה- 70, (Church of Satan) שבהן. הכת "כנסיית השטן" היתה בשיאה התנועה האוקולטית הגדולה ביותר בארה"ב. מנהיגה היה אנטון זנדור לאוויי LaVey(,Anton Szandor (, שהתחיל את דרכו כמאלף אריות ומוזיקאי בקרקסים, קרנבלים ובתי שעשועים. בהשפעתו של אמן האוקולוטיזם הבריטי אלייסטר קראולי Crowley(,Aleister ( וממשיכיו, ייסד לאוויי את "כנסיית השטן" ב בסן פרנסיסקו, שהושפעה רבות מתיאוריות והגות נאציות. תלמידו של לאוויי, מייקל א. אקווינו,(Aquino) קצין הסת". 9 לשעבר בצבא ארה"ב, מרד בו, וב ייסד כת משלו "מקדש בשם כת זו נמשכה אל האוקולטיזם הנאצי, ובדומה לכתות נוספות, שהתפלגו מ"כנסיית השטן", חברי "מקדש הסת" התרשמו מהמסורת הגרמאנית הרומנטית ומהשפעותיה על הנאציזם והאס. אס. האס. אס., הוא אקווינו, טען "התגלמותה החיה של המדינה הנציונל-סוציאליסטית האידיאלית, שנשלטה על פי עקרונות בלתי-רציונאליים". הוא אימץ כמה מעקרונות האסתטיקה והעיצוב של הנאציזם וטען כי "מנהיגי האס. אס. עסקו בפרקטיקות שונות, שהכתיבו עיצובים ספציפיים כדי ליצור אפקטים תפעוליים וציוריים, שיכולים לשמש אותנו בטקסינו השטניים כיום". 10 אקווינו נסע ב לוולסבורג כדי להתנסות בעצמו במיסטיקה וערך טקס מאגי הנאצית ב"היכל המוות",(Totentatte) המקום שבו לכאורה ערך הימלר את טקסיו, 11 שזכה בהמשך לכינוי "טקס וולסבורג".(Wewelsburg working) גם לטקס ידוע לשמצה זה נקשרו סיפורים רבים, במיוחד לאור העובדה שאקווינו פירט בכתביו מה היו מטרות הטקס ותוצאותיו, אולם לא תיאר מה התרחש במהלכו. 12 באחד מהם, נטען, למשל, כי.(Satanic mass) באותו יום בקריפטה )חדר האבן(, קרא אקווינו מתוך פסוקים "מיסה שטנית" בסיפור אחר אקווינו כי נטען ניסה לתקשר עם נשמותיהם של מנהיגים באס. אס. באמצעות מדיטציה ותפילה. כמה שנים לאחר הטקס, אקווינו התייחס ברשימותיו לסיפורים אלה. לדבריו: הספרות הפנטסטית הזו היתה מעורפלת ולא מדויקת, והיא נכתבה מתוך בורות. אני חושב שהדבר היחיד, שהיה ידוע לסופרים, הוא שהטירה היתה בעלת חשיבות מיסטית בשביל הימלר, שהתעניין באוקולטיזם ובהגות קדומה, ולכן קל היה להם לשער כי "טקסים שטניים" rituals) (Satanic )מונח שנעשה בו שימוש במתירנות ובחוסר דיוק( נערכו במקום. 9 Mattias Gardell, Gods of the Blood: The Pagan Revival and White Separatism (Durham, 2003); Goodrick- Clarke, Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity, p Michael Aquino, The Church of Satan, (San Francisco, 2009), 11 Chris Mathews, Modern Satanism. Anatomy of a Radical Subculture (Westport, 2009), p Daniela Siepe, Die Rolle der Wewelsburg in der phantastischen Litterature in Esoterik und Rechtsextremismus nach 1945, in Schulte (ed.) Die SS, Himmler und die Wewelsburg, p. 500.

5 45 הימלר כונה בסיפורים אלה "איש השטן",(Satanist) אף על פי שהדבר לא היה ולא נברא. אני לא חושב שאפילו אוקולטיסטים כמו הימלר או רודולף הס (Hess) היו מחשיבים עצמם "שטניים" כלל וכלל... כשביקרתי בוולסבורג היתה לי הערכה עמוקה לחשיבותו של המקום וחשתי את העוצמה שקורנת ממנו, שאותה חש הימלר בזמנו, במיוחד מהמגדל הצפוני. 13 אקווינו טען שבגרמניה הנאצית עסקו רבות במאגיה שחורה על כל סוגיה וענפיה, גם אם הנאצים היו לא מודעים למאפייניה השונים, שבאו לידי ביטוי בפעילותיהם. האס. אס., כך הוא טען, עסק במאגיה שחורה בדרגה גבוהה יותר, לפי הקריטריונים של "מקדש הסת". כך, לקראת סוף המאה ה- 20 הפכה טירת וולסבורג לסמל מיסטי מרכזי בשביל כתות נאו-נאציות, במיוחד באירופה ובקרב צעירים. 14 ה"שמש השחורה" Sun),(Black למשל, סמל דתי קדום, שאומץ בידי קבוצות פולקיסטיות וימניות בסוף המאה ה- 19, נמנה עם עיטוריה של מקשט הוא הטירה. רצפה ב "ולהלה" )היכל המתים בנורדית עתיקה(, שבמגדל הצפוני של הטירה והיה אהוב על חברי האס. אס. מתום המלחמה ועד היום מקיימות קבוצות נאו-נאציות בגרמניה, בריטניה, ניו זילנד וסקנדינביה דיונים נרחבים על סמל זה ועל משמעותו. 15 להקת הנאו-פולק הבריטית Invictus" "Sol ]מקור השם הוא בפולחן הרומי של "סול אינוויקטוס", אל השמש הבלתי-מנוצח[, שמנהיגה טוני וויקפורד,)Wakeford( היה חבר בחזית הלאומית הפאשיסטית הבריטית, עסקה רבות בשמש בשיריה, שגדושים ברמזים למיתוס השמש השחורה. בשיר "שחר שחור" Dawn( )Black נכתב למשל: "שחר אפל ליום אפל / חפרנו את קברינו / את כל שהיה לנו איבדנו / השמש נעלמה, הגיע הכפור/ מחסל את השדות ואת התירס/ מחסל את ילדינו לפני שנולדו". בשיר אחר נכתב: "בדמות אבירי השמש שבים אנו הביתה / אנחנו נהיה האצולה החדשה / נצרים נדירים למעמדנו / התייתמנו והמסע היה ארוך / האפלה לא הצליחה לשאוב אותנו לתוכה / התרוממנו / ילדי השמש". 16 מימין: סמלי "השמש השחורה". משמאל: רצפה של חדר בטירת וולסבורג, שמקושטת ב"שמש שחורה" 13 Ibid. 14 Daniel Wollenberg, Defending the West: Cultural racism and Pan-Europeanism on the far-right, Postmedieval: a journal of medieval cultural studies 5, (2014), ;Siepe,ibid; Goodrick-Clarke, Black Sun. 15 Goodrick-Clarke, Black Sun, Ibid, 150.

6 46 פנטזיות ומיתוסים במוזיקה הפופולרית בעשורים האחרונים, "אפקט וולסבורג" בא לידי ביטוי בתרבות הפופולרית בז'אנר מוזיקלי, שמכונה נאו-פולק. 17 מאז תחילת שנות ה- 90 של המאה הקודמת, הפכו מדינות רבות באירופה למוקדים של תת-תרבות נאו-פולק ופגאניות בקרב צעירים. המוזיקה של להקות אלו, המילים של השירים שלהן והצהרותיהם של חבריהן מבטאות סלידה מהחברה המודרנית הרציונלית נוסטלגיה לעבר לצד ומשיכה לאפל ולמוות. מחאתם של האמנים מתאפיינת באסתטיקה פשיסטית מיליטנטית ובביקורת על החברה בת זמננו, שנתפשת בעיניהם כשטחית וחד-ממדית. במוזיקה פופולרית, כפי שנכתב בספרון שמצורף לאוסף שירי הנאו-פולק "מחפשים את אירופה" Europe),(Looking for "תת-תרבות הנאו-פולק ממוקמת Noise ( בין הסצנה הגותית, סצנת ה'דארק ווייב' Wave) (Dark וחוגים של חסידי "נויז מויזיק" )Music אוונגרדית". אזכורים ספרותיים, מיתיים, אזוטריים והיסטוריים הופכים ביצירותיהם של אמני הנאו-פולק למרכזיים בזכות עיבודם לתמות מוזיקליות ואסתטיות, שמחברות ביניהם יותר מאשר שפה מוזיקלית משותפת. 18 לא כל שיר, להקה, יוצר או מעריץ של ז'אנר זה מזוהה עם הפשיזם, והשימוש בסמלים ודימויים פשיסטיים או גזעניים אינו נחלתו הבלעדית של הנאו-פולק. 19 גם בכמה קליפים של להקות פאנק ואינדסטריאל כמו Glory" "Landser","Skrewdriver","Bound of ו-" Kolovrat " יש שימוש בצלבי קרס או שמחפשים זהב. 20 למשל, בסצנות מסרטי "אינדיאנה ג'ונס", שבהם מופיעים נאצים, מתת-תרבות זו ואולם, צומחים לעיתים אלמנטים פשיסטיים ונאו-נאציים, שמזוהים עם הימין הקיצוני. להקות רבות ורבים ממעריציהן מכירים היטב את ההיסטוריה של התנועה הנציונל- סוציאליסטית והשואה, וכפי שטוענת אמילי טרנר-גראהם,(Turner-Graham) הם מתרגמים את הידע העומד לרשותם לטובת שימוש נרחב בדימויים נאציים. לדבריה, הלהקות ומעריציהן ליקטו 17 Paganism, in Anthony Grafton and Glenn W. Most, (eds.), The Classical Tradition (Cambridge, 2012), p Looking for Europe. The Neofolk Compendium, Prophecy Productions CD, ASIN: X 2005, p Kirsten Dyck, White Power Music and the Memory of the Holocaust, Klimczyk Wojciech and Agata Swierzowska (eds.) Music and Genocide (Frankfurt, 2012), p See: Kirsten Dyck, Reichsrock: The International Web of White-Power and Neo-Nazi Hate Music (New Brunswick, 2016).

7 47 ידע זה תוך שיתוף פעולה מקיף ביניהם. 21 הלהקות מאוחדות סביב שאלת הזהות האירופית: הן מתנגדות לקליטת פליטים ומהגרים מוסלמים ביבשת, לדמוקרטיה ולניאו-ליברליזם, והן משתמשות בסמלים נאציים כדי למחות נגד "ההומוגניזציה של אירופה", כסוג של מרד רומנטי באירופה הרציונלית, הרב-תרבותית והמתקדמת. 22 דגלאס פירס,(Pearce( מנהיגה של אחת הלהקות המוכרות והשנויות במחלוקת בז'אנר, " in Death,"June טען למשל ש"לא משנה על איזו סצנה מדובר... המונח 'אירוצנטריות' (Eurocentrism) מוכרח להיכלל בה". 23 ריצ'רד לווייתן, מנהיגה של להקת רוק אחרת בסצנה האירו-פגאנית,,"Ostara" אמר בהקשר זה: "לשחק בתפקיד פרקליט השטן של התנועה השטנית ביותר בהיסטוריה עדיין נחשב לכפירה". 24 היוצר הבריטי (Roland) פול רולנד נשאל מה מושך אותו ברוע של הנאציזם וענה: "הסיבה לכך כרוכה בעובדה שאני רואה במה שקיים מעבר לעולם הזה דבר-מה חיובי... ואני מבין אחרת את טבעו של מה שמכונה רוע." בויד רייס,(Rice) דמות מפתח בסצנת הנאו-פולק, הסביר את משיכתו למדים הנאציים, לצלב הקרס, ל"שמש השחורה" ולסמלים אירופיים פגאניים נוספים וציין כי הסיבה לכך טמונה ב"טבע האסתטי שלהם". 25 אריק גליבה האמריקאי, )Gliebe( מנהיג "הברית הלאומית" Allience( )National האנטישמית, שברשותה חברת תקליטים וכמה להקות רוק, הכריז על סלידתו ממוזיקת פאנק וכי הוא מעדיף "לרקוד ואלס לצלילי יוהן שטראוס כדי להביע את גאוותו האתנית- הגברית". 26 הלהקה הבריטית "Ostara" )שקרויה על שם אלה פגאנית גרמאנית( ולהקות דומות אחרות עושות שימוש בנאציזם לא משום שהן מאמינות במסרים הפוליטיים והאידאולוגיים של ההיטלריזם, אלא משום שהן רואות בו אמצעי להטלת ספק בהווה ובאופיין של התרבויות האירופיות העכשוויות,,)Interregnum( לתיאור ה"אינטררגנום" מנוונת, מעבר תקופת שבמקרה זה מיוחסת לתקופה בין העבר האירופי ההרואי לפני המחצית השנייה של המאה העשרים לתחייתו העתידית, ולמתן ביטוי 21 Emily Turner-Graham, Keep feeling Fasci/nation : Neofolk and the Search for Europe, in: Sara Buttsworth and Maartje M. Abbenhuis (eds.), Monsters in the Mirror: Representations of Nazism in Post-war Popular Culture (Santa Barbara, 2010), p Umberto Eco, Ur-Fascism, New York Review of Books, June, 22, Looking for Europe. The Neofolk Compendium, p Sara Buttsworth and Maartje M. Abbenhuis, Introduction: The Mundanity of Evil: Everyday Nazism in Post-War Popular Culture, Monsters in the Mirror: Representations of Nazism in Post-war Popular Culture, p Paul Rolland, Interviews ,booklet attached to his CD In Memorium,p Pieslak, Radicalism and Music, 64

8 48 לקול מחתרתי, שיוצא נגד "התפוררותה של אירופה הלבנה". 27 כפי שטוען אנטון שקובסטוב :(Shekhovtsov) "הביטוי הסגנוני הספציפי של האינטררגנום שוכן מחוץ לגבולות המוזיקה ]של להקות הנאו-פולק[ עצמה. בעוד שניתן לראות, ובצדק, את דימויי החורבן, שמודפסים עטיפות על אלבומים והספרונים המצורפים אליהם כאזכורים לתמה של מות אירופה, נדמה כי (Evola) הגיוני יותר לאור בייחוד הפופולריות האדירה של הוגה הדעות אבולה יוליוס ]פילוסוף ומיסטיקן איטלקי, שהיה מקור השראה לקבוצות נאו-פשיסטיות באיטליה לאחר מלחמת העולם בקרב אמנים אפוליטאקים ]שמתייחסים למרכיבי הליבה של הפשיזם, אולם מתנערים השנייה[ 28 מפעילות פוליטית[, 29 לקשור דימויים אלה דווקא לנושא של 'תקופת מעבר'". 30 האירוצנטריות באה לידי ביטוי בחוגים אלה גם במשיכה לצפון-אירופה. סמלים ומוטיבים נורדיים,(Francois) נוכחים בקביעות בסצנת הנאו-פולק. כפי שטוען סטפאן פרנסואה חברי הלהקות שהוזכרו עד כה מאמינים "כי הציוויליזציה האירופית צמחה בראשיתה בצפון אירופה. בחסות אמונה זו הם מנכסים לעצמם רעיונות גרמאניים גזעניים, שמקורם בתחילת המאה ה- 20, ודוגלים בתיאוריה, שלפיה מקור הציוויליזציה האירופית הוא נורדי. בנוסף, הם מגלים עניין באחדות האתנית של האירופים שמוצאה בנדודי שבטים קדומים מצפון הודו ופרס". 31 בנוסף לדימויים, האגדות והמיתוסים של צפון היבשת, מוזיקת הנאו-פולק מתייחסת לעיתים ישירות לתנועות פשיסטיות, להוגים פרוטו-פשיסטים ולאגדות וגיבורים גרמאנים, בדומה לתרבות הוויזואלית של הרייך השלישי ושל האס. אס. אלה הם מאפייניו של "אפקט וולסבורג", שבאים לידי ביטוי בשיריה ובהופעותיה של הלהקה הבריטית,.Death in June 27 כמה להקות ניאו-פולק שואבות השראה מספרו של אוסוולד שפנגלר, שקיעת המערב ( des Der Untergang,)Abendlandes שיצא לאור בשני כרכים ב וב הן משתמשות במוטיב החוזר של שקיעה, התפוררות וניוון של המערב כדי להזהיר מפני "מותה" כביכול של אירופה הלבנה בהווה בעקבות כניסת מהגרים לא-לבנים ליבשת. אפשר למצוא שירים שכותרתם "מות המערב" באלבומים של להקות כמו: Death in June, Sol Invictus ועוד. 28 אבולה היה הוגה דעות איטלקי, שהיה מקורב לחוגים פשיסטיים וגם להימלר. הוא האמין ברעיונות מיסטיים איזוטריים, שמקורם במזרח הרחוק וניסה לשלבם בתורה הפשיסטית. ספרו החשוב ביותר הוא Revolt Against the Modern World )מרד נגד העולם המודרני(, שיצא לאור באיטליה ב במוזיקה אפוליטקית Music) (Apoliteic המסר האידאולוגי כולל התייחסויות מובהקות או מרומזות למרכיבי הליבה של הפשיזם. ואולם, בד בבד, היא מתנערת מכל ניסיון ליישם את מסר זה באמצעות פעילות פוליטית. ראו: Anton Shekhovtsov, Apoliteic music: Neofolk, Martial Industrial and 'Metapolitical Fascism, Patterns of Prejudice, Vol. 43, No. 5, (2009), p ; Anton Shekhovtsov and Paul Jackson (eds.), White Power Music: Scenes of Extreme-Right Cultural Resistance (Ilford, 2012); Anton Shekhovtsov, European Far-Right Music and Its Enemies, in: Ruth Wodak, John E. Richardson (eds.), Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text (London, 2012), p Anton Shekhovtsov, Apoliteic music: Neofolk, Martial Industrial and 'metapolitical Fascism,Ibid,. Mark Sedgwick, Against The Modern World :Traditionalism and The Secret Intellectual History of The Twentieth Century (Oxford, 2006). Peter Webb, Statement on Neo-Folk and Post-Industrial Music, see: 31 Stéphane François, The Euro-Pagan Scene: Between Paganism and Radical Right, Journal for the Study of Radicalism, Vol. 1, No. 2, 2007, p. 47.

9 49 סצנת הנאו-פולק הפגאני ולהקת June" "Death in בני אירופה מאסו בליברליזם בני אירופה כבולים בשלשלאות הקפיטליזם על גבי לוח השיש של יאלטה נטבחה א ימא אירופה 32 ואז סוגרת עלי בדידותי לכן אני שותה יין גרמני וצולל אל תוך חלומות על חיים אחרים וזמנים טובים יותר 33 June" )"DiJ"( "Death in היא להקת רוק בריטית, שהוקמה ב ומשלבת בין מוזיקת נאו-פולק, דימויים הקשורים לנאציזם ולפשיזם, הצהרות גזעניות וזיקה לנאו-פגאניות, ולמסורת אזוטרית. כך למשל, הלהקה, שמתעניינת בעיקר בסמלים ושירים נאציים, העלתה באוב שיר נאצי מפורסם בשם "שיר הורסט וסל" Lied) 34 (Horst Wessel באחד מאלבומיה. שמה של הלהקה הוא אזכור ישיר ל"ליל הסכינים הארוכות", שבו טבחו ב- 30 ביוני 1934 חיילי האס. אס. בבכירי האס. אה. זו לא להקת רוק נאו-נאצית טיפוסית: חבריה לא לובשים חולצות שחורות ולא מגלחים את ראשם ולא מרבים לחשוף בפומבי את עמדותיהם הפוליטיות. עם זאת, בדומה ללהקות נאו-פולק אחרות, הם תומכים באופן גלוי באידאולוגיה ובאסתטיקה הפשיסטית. השימוש שעושה הלהקה בסימבוליזם פגאני ופשיסטי, ועיסוקה בנושאים כמו דקדנטיות, שחיתות ואוקולטיזם, חורגים מעבר לניסיון האמנותי לעורר זעזוע ומנוצלים לעתים בידי אוהדי הפשיזם והנאציזם. חברי "DiJ" עושים שימוש חוזר ונשנה בסמלים וסימנים נאציים ופשיסטיים באלבומיהם ועל הבמה, בהם "ראש המוות" Head),(Death's סיכה שאותה ענדו חיילי האס. אס. על מדיהם; אלגיז ( The,)Life Rune סמל פגאני של הר ונים, שבטים צפון-אירופיים קדומים, שאומץ בידי ארגונים פשיסטים; "ראש המוות" בצירוף הכותרת "אנו נוסעים מזרחה" East"( )"We Drive ו"השמש השחורה"; השיר "Joyaux de la " מתוך "Ostenbraun" אלבומם )שהופק בשיתוף עם הלהקה "A Rose for SD" מוקדש, כך נראה, לשירות הביטחון הנאצי, האס.דה. ;)SD-Sicherheitdienst( בעטיפה,)Princesse 32 DiJ, Sons of Europe, Burial (London: Leprosy Discs, 1984). 33 DiJ, Runes and Men, Brown Book (London: New European Recordings, 1987). 34 Stéphane François, The Euro-Pagan Scene: Between Paganism and Radical Right, ibid., p. 40.

10 50 של אחת הגרסאות לאלבום מופיעה תמונה של חייל בוואפן אס. אס. SS),(Waffen ובעטיפה אחרת מופיעה תמונה של "חנית הגורל" Destiny(,)The Spear of סמל אוקולטי מפורסם. מימין: סמל "ראש המוות".)Totenkopf( במרכז: עטיפת אלבום של להקת June"."Death in משמאל: היינריך הימלר. צילומים: עודד היילברונר, מיכאל המינסון )פליקר(, הארכיון הפדרלי הגרמני. כך מתוארות הופעה של הלהקה והאידיאולוגיה שלה במאמר, שפורסם ב"דם וכבוד" ( and Blood,)Honor רשת בינלאומית, שנוסדה בבריטניה בשנות ה- 80, ומקדמת מוזיקה נאו-נאצית: שני גברים לבושים במדים של האס. אס. עולים על הבמה ומתחילים לנגן מקצב צבאי. הם הולמים בחוזקה על תופי טימפני, שעטופים בדגלי טוטנקופף...(Totenkopf) וכך חרב עלי עולמי המוזיקלי לפני 25 שנים. זו היתה,"DiJ" הלהקה שירתה את יריית הפתיחה. להקות רבות, בהן Bluthrasch" "Der ו-" Ruins "Above the )שקודמה על ידי כתב העת לנוער של 'החזית הלאומית' ]מפלגת ימין-קיצוני בריטית[, 'בולדוג'(, צצו בעקבותיה. השימוש בצילומים של חיילי אס. אס., באלפבית רוני ]ששימש לכתיבת שפות גרמאניות עתיקות[ ואפילו ב"שיר הורסט וסל", שהתנגן בפטיפון משייכים להקות אלו לימין. 'אני חושב ש"השמש השחורה" היא למעשה הדגל של עמי אירופה האבלים. הדגל )של האיחוד האירופי( צבוע בצבעים כחול, כסף וזהב. זהו הדגל האמיתי של אירופה המאוחדת והוא מתנוסס מעלינו כעת', אומר דגלאס פירס ]סולן '.]"DiJ" להקות מודרניות המשתייכות לז'אנר זה ממשיכות לקדם מארשים צבאיים דומים, וההיסטוריה של תנועות פשיסטיות ונציונל-סוציאליסטיות מושכות את תשומת ליבם של יותר ויותר מאזינים. 35 "DiJ" מאמצת לחיקה גם שירים והמנונים נאציים. כאמור, באלבום Book","Brown הלהקה כללה את "שיר הורסט וסל", שירה הרשמי של המפלגה הנאצית. בנוסף, פזמון השיר Massimo" "Circo "Operation מאלבומה Control" "Take Care and לקוח מתוך מרש פשיסטי, ואלבומה נקרא על שם "ליל הסכינים הארוכות". מלבד פעילותם הפסאודו-אוקולטית Hummingbird" שתוארה לעיל, חברי הלהקה ואמנים נוספים, חלקם בעלי נטיות פשיסטיות מתקופות שונות כגון בויד רייס, דרנייר ווולונטה (Volonté) וחברי הלהקות Princesse" "Les Joyaux de la ו-" Krepulec ", נוהגים ללבוש מדי צבא או מדים בעלי סממנים צבאיים בהופעות או בצילומים. הם מדגישים את הדימוי המוזיקלי והלירי, שמסמל את היותם "חיילי תרבות", שמתחזקים את המאבק נגד "עידן ההתנוונות והדמוקרטיה". 36 ב הצהיר דגלאס פירס: "אני מאושר... משום שאני רואה כי 35 See: 36 Anton Shekhovtsov, Apoliteic music: Neofolk, Martial Industrial and 'Metapolitical Fascism, ibid., p. 445.

11 51 תופסת מקום חשוב בתחיית התרבות האירופית. אני מרוצה מתקומת האלים 'Death in June' והסמלים הקדומים Symbols(.")Old Gods and Old 37 Pan-( בזמן ב- 1992, מלחמות יוגוסלביה, פירס ניהל מסע התעמולה למען פן-אירופיות לבנה )European propaganda וביקר כוחות קרואטים, שביצעו טיהור אתני באזורים, שבהם היו מיעוטים סרבים. פירס ערך כמה הקלטות חיות בקרואטיה ולאחר מכן הוציא אלבום כפול שכלל הקלטות ונקרא אלו Croatia" "Something is Coming: Live and Studio Recordings from )"משהו קרב ובא: הקלטות חיות והקלטות סטודיו מקרואטיה"(. בעטיפת האלבום הודפס דגלה של קרואטיה. ההכנסות ממכירת האלבום הועברו לבית חולים קרואטי. באותה שנה ביטלו חברי את הלהקה הופעתם בפסטיבל המוזיקה Xmas","Dark שהתקיים בהמבורג, וסירבו להשתתף בו לאחר שהמארגנים גינו בהודעה לתקשורת שורה של מתקפות שהוציאו לפועל פעילים פשיסטים נגד The Festival of Darkness מחנות פליטים בגרמניה. הלהקה סירבה גם להופיע ב- מפני ב שמארגניו חרטו על דגלם להילחם בגזענות ובנאו-נאצים. באלבום שיצא ב כמחווה ללני,VAWS חברת כמה נכללו שירים של הלהקה. בידי הופק זה אלבום ריפנשטאהל (Riefenstahl) VAWS תקליטים ימנית, שהקים פעיל הימין ורנר סימנק.(Symanek) הפיקה גם אלבומי מחווה דומים לאמנים נאצים אחרים כמו הפסל ארנו ברקר (Breker) והפסל יוזף תוראק.(Thorak) נמשכת לעמודיו האפלים של ספר ההיסטוריה האירופית, ובמיוחד לאזוטריות של "DiJ" האידאולוגיה של האס. אס. "רומנטיקה שחורה" זו מתמקדת במציאת קשרים כביכול בין האס. אס., האוקולטיזם של האס. אס. ותורת הנסתר ובמשיכה לפגאניות. כפי שטוען סטפאן פרנסואה: החזרה לפגאניות )מאז שנות ה- 70 ( מאפשרת את התפתחותה של השקפת עולם חדשה, שונה באופן קיצוני מזו שלנו, שהיא מורשת של המסורת היהודית-נוצרית ושל תקופת ההשכלה. חזרתה של הנפש לפגאניות מתאפשרת מאחר שבחברה המערבית קיימת חזרה בלתי מודעת לקיום פגאני... פגאניות דתית היא בבירור תוצאה של מורשת רומנטית, במיוחד לאור דחייתה את ההשכלה, את הליברליזם, שצמח ממנו, ואת הטכנולוגיה המודרנית... לכן קיים, בקרב נאו-פגאניים משני צדדיה של המפה הפוליטית רצון לחזור לפגאניות השבטית של חברות מסורתיות, שמקיימות את עצמן במסגרת היחידות הגדולות יותר. הרעיון הדמוקרטי של הנאו-פגאניות מתבסס למעשה על מערכת שנוצרה בהשפעת חזון אידיאליסטי של מערכות חברתיות מהעת העתיקה, במיוחד בקרב העמים הקלטיים והגרמאניים מערכת אורגנית אירופית. 38 שיר של "DiJ" בשם Victory" "Bloody הוא דוגמא טובה לתפישת עולם זו. בשיר נכתב: "לאורך 37 Erin Powell, Interview with Douglas Pearce, Heathen Harvest, 2005, see: 38 Stéphane François, The Euro-Pagan Scene: Between Paganism and Radical Right, Ibid., p

12 52 ההיסטוריה החיוורת שלכם / ישו מורה לנו לדמם / ניצחון הדם... מרוסק בפינה / חודר והמום.../ החזירה התשושה של מריה / ישו דורש ממני לנצוץ? / ניצחון הדם / ניצחון הדם / לוקי 39 מורה לי ללקט / הורה!". 40 לצד אזכורים של דמות מהמיתולוגיה הנורדית כמו לוקי, יש בו ביקורת על הנצרות, שמ ונעת משקר ושחיתות ומו נעת הכרה בערכו האמיתי של האדם. אמילי טרנר-גרהם, שחוקרת את הנאו-פגאניות, מציינת שבדומה ל" DiJ ", להקות נאו-פולק נוספות אימצו שמות ומושגים נאציים מוכרים, בהן "ציר הדמים" Axis),(Blood "לופטוואפה",(Luftwaffe) "קאפו" ו"כוח באמצעות שמחה" Joy).(Strength through 41 סמלים רוניים עתיקים מעטרים את עטיפות האלבומים של הלהקות ואת אתרי האינטרנט שלהן לצד סמלים של האס. אס. באלבומה של,"DiJ" "לילה וערפל" Fog( )Night and מ )שם קוד להוראה של היטלר להוציא להורג מתנגדי משטר(, מופיעים על העטיפה מנהיג האס. אה. ארנסט רהם )Röhm( אס. אס. ואנשי באלבום "הספר החום" Book(,Brown רמז לבית החום, שבו שכנו )Totenkopf( משרדי המפלגה הנאצית במינכן( מופיע סמל "ראש המוות" הלהקה אס. של האס. האוסטרית Blutharsch" "Der גייסה לשורותיה סמל של צלב הברזל, עיטור גרמני שהוענק על גבורה בקרב במאות ה- 19 וה- 20, ואות ר ונית פגאנית בשם "סיג",(Sig) ששימשה תג יחידה של האס. אס. הלהקה נהגה להופיע לאור אבוקות בוערות ולצליל המרש, בשעה שחבריה לבושים במדים צבאיים, מכנסי רכיבה, מגפי עור, רצועות עור שהצטלבו על חזותיהם וחולצות שעל שרווליהן סמלים רוניים. דוגמא לרושם שהותירו סמליה האפלים של "DiJ" על צעירים לידי ביטוי באה בציטוט של אחד 'Death in ממעריציה: "אני נמשך לאפלוליות שבאה לידי ביטוי במוזיקה, בדימויים ובמילים של...June' כנראה שמשהו שם הזכיר לי את משחקי המלחמה ששיחקתי בילדותי... לאחר שקראתי ציטוטים בראיונות ועיתונים הסקתי שחברי הלהקה מתעסקים בחקירת צדו האפל של טבע האדם". 42 מעריצים אחרים תיארו את המוזיקה של הלהקה כ"מוזיקה שטנית לילדים טובים". 43 "DiJ" אחד ממאפייני של השירים ושל הסצנה הנאו-פגאנית הוא האתנוצנטריות: התמקדות באירופה )במיוחד באזוריה הצפוניים(, בימי הביניים ובגינוי החברה הרב-תרבותית, שנתפשת לוקי היא דמות מיתולוגית נורדית, שעוברת על חוקי הטבע ועל כללי ההתנהגות המקובלים. 40 DiJ, Blood Victory, The World That Summer (NER, 1986). 41 Emily Turner-Graham, Trauermarsch: German history as remembered by the Extreme Right, Reconstruction, Vol. 10, No. 4 (2010). 42 John Eden, What Ends When Symbols Shatter? My Times as a Death in June Fan, see: 43 Doug Brunell, Satanic Music For Good Children, see: 39

13 ה, 53 בעיניהם כהתגלמות שקיעתם של ערכים אירופיים ושל ניצחון הכוח המשחית של האוניברסליות, ההומוגניזציה ועירוב התרבויות האירופיות. 44 המונחים "אירופי" ו"מערב", אינם מוגבלים לאזורים גיאוגרפיים בלבד, אלא נטענים גם במשמעויות אתניות, לאומניות וגזעניות. "Notre domicile est דוגמא אחרת לכך, כפי שמציין סטפאן פרנסואה, אלבום היא שנקרא "l'europe )הבית שלנו הוא אירופה( אוסף נאו-פולק מ כולל שירים של להקות אירו-פגאניות ואחרות. חברת התקליטים Thagkasz הפיקה אותו ומועדון המעריצים של "DiJ" שיווק אותו. באותה הוציאו שנה המועדון וחברת התקליטים אוסף של שלושה תקליטי ויניל, בעל אופי פן-אירופי, שכותרתו Waldgänger"."Der שם זה נלקח מתוך מאמר מפורסם ארנסט יונגר של מ- 1951, שבו הוא דוחק בקוראיו לחיות חיים טהורים ופשוטים ביער. היער סימל בשבילו "יישות על-זמנית" או "אגו", ובאמצעות נסיגה למעמקיו, יכול המשוטט ביער (Waldgänger) להתנגד לשחיתות המוסרית של "תקופת המעבר" האירופית )אירופה של שנות ה- 50, לאחר תבוסתה של גרמניה הנאצית(, הטומנת בחובה את שקיעת המערב. 45 השירים של "DiJ" עוסקים בסוגיות דומות, כמו למשל, השיר "מות המערב": הם יוצרים את הסרט האחרון אומרים שהוא הטוב ביותר ואנחנו עזרנו כולנו ליצור אותו הוא נקרא "מות המערב" הילדים מ"תהילה" יהיו שם כולם קוקה-קולה בחינם במיוחד בשבילך! וכל הקופים מגן החיות האם יהיו גם הם ניצבים? הם יוצרים את הסרט האחרון אומרים שהוא הטוב ביותר ואנחנו עזרנו כולנו ליצור אותו הוא נקרא "מות המערב" כוכב זורח בשמיים הצפוניים שלנו ועליו אנו צלובים שרשרת זהב עוטפת את העולם הזה השקרנים הם אלה ששולטים בנו Stéphane François, The Euro-Pagan Scene: Between Paganism and Radical Right, Ibid., p Ernst Jünger, Retreat into the forest, Confluence, Vol. 3, No. 2 (1954), p Anton Shekhovtsov, Apoliteic music: Neofolk, Martial Industrial and 'Metapolitical Fascism, ibid., p DiJ, Death of the West, Burial (London: Leprosy Discs 1984).

14 54 סיכום "אפקט וולסבורג" הוא שם כולל להשפעה של דימויים אוקוליטיים, גותיים, ופגאניים, שנכרכים עם סיפורים, עובדות וסמלים, הקשורים לנאציזם. הטירה היא הסמל האולטימטיבי לשילוב שכזה, החל מהמבנה הגותי והאגדות הקדומות עליה ועד האגדות המודרניות על תכניותיו של הימלר ועל הטקסים הסמי-פגאניים, שהתקיימו שם. לאחר מלחמת העולם השנייה הפכה הטירה למוקד משיכה לקבוצות ניאו-נאציות, לכתות שטן, ולארגונים ובני אדם, שקוראים לתחייתה של אירופה הלבנה. עולם הדימויים, שאצור בטירה, נפוץ במוזיקה ובתת-תרבויות שונות, במיוחד בקרב כמה להקות ניאו-פולק, שמזדהות גם עם האסתטיקה של וולסבורג וגם עם האידיאולוגיה, שדבקה בה. סמלים אוקוליטיים, שאומצו בידי הנאצים, כמו "השמש השחורה", אלפבית רוני ועוד ממשיכים למשוך רבים גם היום, והם מותירים את חותמם על התרבות הפופולרית המערבית. להקות רבות מאמצות סמלים פגאניים, שאומצו בידי הימלר וממשיכיו, ונמשכות לטכנופוביה, למיסטיקה ולסימבוליזם של ימי הביניים. הסמלים הפגאניים והנאציים ואגדות ומיתוסים על הנאציזם אפשרו להרכבים מוזיקליים שונים לבטא במילים, במוזיקה ובאסתטיקה את חוסר שביעות רצונם מחיי התרבות העכשוויים באירופה. כך, תת-תרבות מוזיקלית נעזרת זו בדימויים ובמיתוסים הללו כדי לבטא את כיסופיהן לאירופה אחרת לבנה ושבטית, וכדברי סוזאן סונטאג, "מאפשרת לנאציזם לחדור אל הרפרטואר הנרחב של האיקונוגרפיה הפופולרית." 47 סונטאג, במאמר שכתבה על ריפנשטאהל, טענה כי יש לסנן את האידאולוגיה הפוליטית הרעילה של תת-תרבות הנאו-פולק והפגאניות, ולהותיר אך ורק את הערכים האסתטיים שלה. ואולם, היכולת של המוזיקה לחבר בין בני אדם וההתפשטות המהירה שלה באינטרנט ממחישות עד כמה מסוכן השילוב בין נאו-פולק, נאו-נאציזם ותרבויות פופ-רוק מהימין הקיצוני ועד כמה מסוכנת המורשת של "אפקט וולסבורג". פרופ' עודד היילברונר הוא פרופסור ללימודי תרבות במכללת שנקר ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ובמרכז הבין-תחומי הרצליה. 47 Susan Sontag, Fascinating Fascism, The New York Review of Books, February 6, 1975, p. 79.

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת  מחנות הקיץ של חמאס מקיימים  ילדים ונערים אימונים צבאיים  וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תש"ע

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תשע מאגר שאלות חזרה לבגרות בהיסטוריה ב' קיץ תש"ע פרק א'- טוטאליטריות ושואה משטרים טוטאליטריים ציין שלושה מאפיינים של המשטר הטוטאליטרי והסבר כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בבריה"מ הסטליניסטית. הסבר שני גורמים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים מרכזיים בהיסטוריוגרפיה של השואה - 33774 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה הראשונה

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

1 טבור, גיליון מספר , טריה אמברלנד, "ראגנארוק", נציונל-סוציאליזם רדיקלי בנורווגיה טריה אמברלנד קוויזלינג: ולא היטלר לא "ראגנארוק", נציונל-סוציא

1 טבור, גיליון מספר , טריה אמברלנד, ראגנארוק, נציונל-סוציאליזם רדיקלי בנורווגיה טריה אמברלנד קוויזלינג: ולא היטלר לא ראגנארוק, נציונל-סוציא 1 טריה אמברלנד קוויזלינג: ולא היטלר לא "ראגנארוק", נציונל-סוציאליזם רדיקלי בנורווגיה סיפורו של כתב העת, שבאמצעותו שאפו אנשיו לגבש אידיאולוגיה עצמאית, ששורשיה נעוצים באדמת נורווגיה ומחוברים לערכים, שטבועים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס הקולנוע המערב - גרמני החדש - 50217 תאריך עדכון אחרון 19-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

ביאלס.indd

ביאלס.indd האתיקה הנאצית: מבצעי פשעים שמצפונם נקי מאמר זה דן ברציונל של האתיקה הנאצית ובהתניה המוסרית של מבצעי פשעים נאצים. התניה זו נועדה לפתח מעין "מצפון אתני" מצפון המוגבל במחויבויות המוסריות רק לבני קהילת הגזע

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 קיץ תשע"ג חורף

מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה אשנב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 קיץ תשעג חורף אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 קיץ תשע"ג חורף תשע"ד חלוקת פרקי הלימוד לשלוש קבוצות: קבוצה ראשונה: הנושאים שיש ללמד לקראת הבגרות במועדים אלה. מועדי הקיץ והחורף הקרובים, ומהם תחוברנה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word - Document5

Microsoft Word - Document5 26 הקולנוע הנאצים במלחמה: יומני ברייך השלישי אנטי-רוסית קולנועית אנטי תעמולה בן לב-קדש* מבוא מאמר זה עוסק בדרך התייחסותה של התעמולה הנאצית לברה"מ הבולשביקית במהלך מלחמת העולם השנייה ובחודשים שקדמו לה.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

הפסקול של המדינה: היסטוריה תרבותית ופסקול מוזיקלי בקולנוע הישראלי מירי טלמון הקדמה: פסקול תקופתי וזהות קיבוצית החתירה לזהות תרבותית ייחודית יציבה ומגו

הפסקול של המדינה: היסטוריה תרבותית ופסקול מוזיקלי בקולנוע הישראלי מירי טלמון הקדמה: פסקול תקופתי וזהות קיבוצית החתירה לזהות תרבותית ייחודית יציבה ומגו הפסקול של המדינה: היסטוריה תרבותית ופסקול מוזיקלי בקולנוע הישראלי הקדמה: פסקול תקופתי וזהות קיבוצית החתירה לזהות תרבותית ייחודית יציבה ומגובשת היתה חלק בלתי נפרד מיצירתה של זהות לאומית בארץ ישראל. התגבשותה

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 תכנית הלימודים

מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה אשנב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 תכנית הלימודים אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 תכנית הלימודים בהיסטוריה חלק ב' לחטיבה העליונה לתלמידי כיתות יא'-יב' בשנה"ל תשע"ה ולתלמידי כיתות יב' בשנה"ל תשע"ו חלוקת פרקי הלימוד לשלוש קבוצות: קבוצה

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\371\360\341 \356\362\345\350\370.doc)

(Microsoft Word - \340\371\360\341 \356\362\345\350\370.doc) אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב חלוקת פרקי הלימוד לשלוש קבוצות: קבוצה ראשונה: הפרקים מהם יחוברו שאלות בבחינת הבגרות במועדי קיץ תשע"א וחורף תשע"ב. קבוצה שנייה: הפרקים המגשרים והמקשרים

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

המלחמה במזרח והשמדת היהודים אנדריאס הילגרובר "בולשביזם יהודי": הדוגמה הגזענית-אידיאולוגית של היטלר כשהחלה ההתקפה על ברית-המועצות ב , ביוני בהש

המלחמה במזרח והשמדת היהודים אנדריאס הילגרובר בולשביזם יהודי: הדוגמה הגזענית-אידיאולוגית של היטלר כשהחלה ההתקפה על ברית-המועצות ב , ביוני בהש המלחמה במזרח והשמדת היהודים אנדריאס הילגרובר "בולשביזם יהודי": הדוגמה הגזענית-אידיאולוגית של היטלר כשהחלה ההתקפה על ברית-המועצות ב- 22 1941, ביוני בהשמדה שיטתית של היהודים בשטחים הסובייטיים הכבושים. פתחו

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד