Microsoft Word - Document5

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - Document5"

תמליל

1 26 הקולנוע הנאצים במלחמה: יומני ברייך השלישי אנטי-רוסית קולנועית אנטי תעמולה בן לב-קדש* מבוא מאמר זה עוסק בדרך התייחסותה של התעמולה הנאצית לברה"מ הבולשביקית במהלך מלחמת העולם השנייה ובחודשים שקדמו לה. שמציע טיילור (transmission) בשימוש במונח "תעמולה", אני מאמץ את ההגדרה :(Taylor) "ניסיון להשפיע על דעת הקהל של הצופים באמצעות העברה 1 של רעיונות". לדעת טיילור, כמה תכונות ייחודיות הופכות את הקולנוע למדיום התעמולתי הטוב ביותר בתקופתו. ראשית, משום שמדובר במדיה חזותית, בה כל אדם יכול להבין 2 בקלות את המסרים, בלי קשר לשפה, תרבות או יכולות הקריאה. שנית, משום שסרט מזוהה ונזכר באמצעות הדבר הנגלה בו יותר מאשר מהנאמר בו, הקולנוע מכוון יותר אל הרגש מאשר אל 3 האינטלקט, דבר החשוב לצרכי תעמולה, בה יש מקום מרכזי, לרגשות תת-הכרתיים, שאינם מודעים. בנוסף, הסרט הוא המדיום היחיד המיועד לצריכה בקבוצה גדולה (בניגוד לטלביזיה, רדיו ועיתון). נציין כי הקולנוע, בניגוד לעיתון, פנה לכל שכבות האוכלוסייה כבר מראשיתו, דבר שהיה מקור לחיקוי 4 בידי הרדיו והטלביזיה. לבסוף, עלות ההפקה היא גדולה באופן יחסי, כך שרק מעטים יכולים 5 להשתמש באמצעי תעמולה זה, מה שהופך את הפיקוח עליו לקל ביחס לאמצעים אחרים. דומה כי ייתרונות אלה היו מוכרים לגבלס, הממונה על התעמולה ברייך השלישי, אשר כבר בחודשים הראשונים של שנת 1933 הורה להשתלט על תעשיית הקולנוע הגרמנית (השתלטות שהושלמה 6 בספטמבר אותה שנה). מתוך הדגשת המודעות הנציונל-סוציאליסטית ליתרונות המדיום הקולנועי, אבחן להלן את הדרך שבה תורגמו היחסים הדיפלומטיים של גרמניה וברה"מ לידי תעמולה קולנועית במשטר הנאצי, בשנים שנים אלו הן השנים בהן היתה צריכה התעמולה הנאצית להתמודד עם תפניות פוליטיות רבות השפעה ומפתיעות (מנקודת מבטם של אזרחי הרייך), הסכם ריבנטרופ-מולוטוב מחד, והפרתו עם תחילת מבצע ברברוסה מאידך. שנים אלו הן גם התקופה שבה ידה של גרמניה היתה על * בן לב קדש הוא בוגר החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. הוגש במקור כעבודת סמינר בקורס "מיתוס שעת האפס- הרייך השלישי בתמונה הנעה" בהנחיית פרופסור משה צימרמן. 1 Richard Taylor, Film propaganda- Soviet Russia and Nazi Germany, Croom Helm, p Ibid, pp ברוך גיטליס, קולנוע ותעמולה: הקולנוע הנאצי האנטישמי, רביבים, ע' Taylor, Film propaganda- Soviet Russia and Nazi Germany, p Ibid. 6 Hilmar Hoffmann, The triumph of propaganda: Film and National Socialism, , Berghan Books, p.7 (in the preface).

2 27 העליונה בכל הקשור למערכה הצבאית. קרב סטלינגרד, שהוכרע סופית בפברואר 1943, מסמל את 7 המפנה במלחמה במזרח והוא זה שהבהיר לגרמנים רבים, שהניצחון במלחמה אינו מובטח. החל משלב זה, יומני החדשות הגרמניים (אשר עומדים במרכזה של עבודה זו), הפכו להיות בעיני הציבור 8 לבלתי אמינים, וככל הנראה אנשים ניסו להתחמק מלראותם (גבלס נתן הוראה לנעול את דלתות 9 האולם עם תחילת הקרנת היומן. בתקופה זו דומה כי החלק הארי של התעמולה הקולנועית הנאצית, כבר היה אפקטיבי הרבה פחות..1.2 את אופן הצגת היחסים עם בריה"מ ביומנים הנאציים יש להבין מתוך ההקשרים הפוליטיים המשתנים בתקופה המדוברת. למעשה מדובר בשתי שאלות מרכזיות: כיצד התעמולה הקולנועית הנאצית הסבירה את הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, כיצד התייחסה לברה"מ במשך התקופה של הסכם זה (עד ה- 22/6/1941 )? ובהמשך לכך- כיצד התעמולה הקולנועית הנאצית הסבירה את המפנה החדש, שהתרחש עם תחילת מבצע ברברוסה ובאיזה אופן עודדה את המלחמה במזרח במהלך שנות הלחימה (עד פברואר 1943)? בין שתי מלחמות העולם האנטי-קומוניסטית האנטי התעמולה ב החלו יחסים דיפלומטיים וצבאיים בין גרמניה לברה"מ. לפי הסכם סודי החלו הצבאות להתאמן יחדיו: חיילים גרמנים נשלחו להתאמן בטנקים וכלי ארטילריה חדשניים, שאפשרו לצבא הגרמני להישאר מעודכן מבחינה צבאית למרות ההגבלות מהסכמי וורסאי. בתמורה, ייעצו 10 מומחים צבאיים גרמנים לגנרלים הרוסים שנזקקו בעזרה מקצועית בהקמת הצבא הרוסי החדש. ב נחתם הסכם רפאלו, בו הוסכם על שיתוף פעולה צבאי וכלכלי בין גרמניה לברה"מ. ב- 1926, חשף נציג הרייכסטאג הסוציאל-דמוקרט שיידמן (Philip Scheidmann) הסכם סודי של ייצור מטוסים 11 ואימון חיילים גרמנים בברה"מ ובאותה שנה אף נחתם הסכם נייטרליות בין המדינות. באותה תקופה של הידוק היחסים עם ברה"מ, המפלגה הנאצית החלה לקרום עור וגידים 12 וכבר בתחילת דרכה תפסה התעמולה האנטי-קומוניסטית מקום מרכזי בפעילות המפלגה. במחצית הראשונה של שנות העשרים כבר הופנו מרבית חיצי הביקורת של התעמולה הנאצית כלפי הקומוניסטים והיהודים. מטבע הדברים, ברה"מ, להיות המדינה עיקרית שנגדה יצאה התעמולה הנאצית בתקופה, שהיתה המדינה הקומוניסטית הראשונה, הפכה כשהיא מסמלת את האיחוד שבין הקומוניסטים ליהודים. ניתן לייחס את התעמולה האנטי-קומוניסטית בתקופה לשני גורמים עיקריים: האידיאולוגיה הנאצית והיריבות הפוליטית. עוד לפני שהיטלר כתב את "מיין קאמפף" (1923), כבר 7 Jackson Spielvogel, Hitler and Nazi Germany, Prentice-Hall, p Michael Balfour, Propaganda in war , Routledge & Kegan Paul, p Susan Tegel, "Third Reich newsreels- an affective tool of propaganda?", Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 24, No. 1, p Christian Leitz, Nazin Foreign Policy, , Routledge, p Lindley Fraser, Germany between two wars, Oxford, Oxford University press, p חוקרים שונים מציינים תאריכים שונים לתחילת הופעת הקומוניזם כאויב משמעותי בתעמולה הנאצית. הכל מסכימים כי היה זה כבר בשלב מוקדם, בתחילת שנות העשרים: Z. A. B. Zeman, Nazi propaganda, Oxford, Oxford University press, p.84. ;David Welch, The Third Reich- politics and propaganda, Routledge, p.99.

3 28 ניכרו יריבויות קשות בין המחנות, בתקופה שלאחר המלחמה, שהגיעו במספר מקרים לידי הריגתם של פעילים קומוניסטיים: היו אלו אנשי הימין הקיצוני שפעלו במסגרת ה- 13 שנות העשרים מספר מקרי רצח שכאלו בוצעו על ידי נאצים. Freikorps ובתחילת 1939 ואנטי סובייטית עד אנטי-בולשביקית קולנועית אנטי תעמולה עוד לפני עליית הנאצים לשלטון, הקומוניסטים היו "דמויות האוייב" בסרטים שמומנו על ידי המפלגה הנאצית והם תוארו כבזויים ומושחתים. וולש (Welch) מזכיר בין סרטים אלה את S.A man,hans Westmar ו- Hitlerjunge Quex,brand שאינו סרט מפלגה הוא 14 כולם מ (1934) Um das menschenrect ומציג את המאבקים בין הקומוניסטים לפעילי הימין, העמוקה בין ווטראנים בוגרי המלחמה, ובסופו, החשיבות של אחידות לאומית-אידיאולוגית. הסרט האנטי בולשביקי הראשון הסרט עוסק בתקופה שאחרי המלחמה אשר התוצר שלהם הוא התפוררות החברות הגירתם אל מחוץ לגרמניה בשנת המסר של הסרט הוא כבר לא היה צורך בסרטים העוסקים בתקופה זו, ולמרות שהקומוניסטים בסרט הם ה"דמויות הרעות" (הם אלו שגורמות לשפיכות דמים בין היריבים הפוליטיים), הרי שהצגה של קומוניסטים גרמניים היא בעלת אפקט שלילי לשלטון שמנסה להנציח עצמו כ"שלטון של כולם" (והרי בבחירות נובמבר 1933 זכו הנאצים בכל מושביו של הרייכסטאג, כמובן משום שה NSDAP היתה המפלגה היחידה שהשתתפה בבחירות). מסתבר לנו שבמקרה של,Um das menschenrect פעלה התעמולה באופן לא יעיל: הצגת קומוניסטים גרמנים היא הנצחה של מי שבעת הצגת הסרט כבר הוצאו אל מחוץ לחוק ונחשבו כאינם קיימים. לנוכח ניסיונות ראשוניים אלה הבין גבלס כי על תעמולה אנטי-קומוניסטית להיות מבוססת על הניגוד בין שתי המדינות נושאות האידיאולוגיות ההפוכות: הקומוניסטית מנגד. ומשהוחלט להפוך את ברה"מ למטרת חיצי התעמולה, לערב מרכיב נוסף באידיאולוגיה הנאצית: המרכיב הגזעי. כך, גרמניה נאצית מחד וברה"מ היה זה הגיוני ומתבקש הוביל גבלס תעמולה שהדגישה את העימות הגזעי בין רוסיה הקומוניסטית, ארצו של הגזע הסלבי, לבין גרמניה הנאצית, ארצו של הגזע 16 הארי. רעיון זה היה לדומיננטי בתעמולה האנטי-קומוניסטית בשנים ב ייסד גבלס את האנטי-קומינטרן והתעמולה האנטי-רוסית קיבלה גוון של ציד מכשפות: מי שהתנגד מסיבה כלשהי לשלטונו של היטלר ולמציאות של מדינת מפלגה אחת, הואשם בהיותו קומוניסט. באופן זה, טוען זימן, הקמפיין האנטי-קומוניסטי (ואנטי-וסובייטי), הביא להיטלר את שני הישגיו הפוליטיים הגדולים ביותר: ב הוא חיזק את כוחם של הנאצים עד כדי תפיסת 17 השלטון בינואר 1933, ובשנת 1933, הוא אפשר להיטלר לבסס את המשטר הדיקטטורי-נאצי. 13 Fraser, Germany between two wars, p David Welch, Propaganda and the German cinema , Clarendon press, p Ibid. 16 Ibid, p Zeman, Nazi propaganda, pp

4 29 ב יצא לאקרנים הסרט משולבים אלמנטים של רעיון העימות הבין-גזעי, קומוניסטית החל משנת 1936: ברה"מ כמחריבת תרבות המערב. ישו.,Friesennot עיבוד לרומן מאת.Werner Kartwig בסרט זה.1 ושל הנושא שיהיה למרכזי בתעמולה האנטי- משום כך בסרט יש שני אפיונים עיקריים בדמותו של הבולשביק הסובייטי: Untermensch (תת-אדם)- הבולשביקים מוצגים כשייכים לגזעים שהם תת-אנושיים. משום כך, הקומיסר וחייליו הם בעלי תווי פנים אסיאתים והתנהגותם ברברית: הם אינם שומרים על היגיינה ומרבים בשתייה של וודקה, אשר גורמת להם להשתכר ולהתפרע באופן בלתי מרוסן. 2. אתאיזם סרט מציג את האידיאולוגיה הבולשביקית ככזו המתנכרת לאל. החיילים של הקומיסר הורסים כנסיות ובהיותם שיכורים, הם פורצים לכנסייה המקומית ומנתצים את דמותו של אחד החיילים אף מצייר פוסטר עליו הוא כותב בארבע שפות "אין אלוהים". האתיאיזם של החיילים הוא סמל לניגוד התרבותי בין הבולשביזם למערב. בעוד האירופאי מתייחס בכבוד לדת ולאל, הרוסי מתייחס אליהם בזלזול ומצהיר שללא הדת "קל יותר לתפוס את ההמון". עולה השאלה מדוע הסתכנו יוצרי הסרט בדיון בסוגיה המורכבת של הקשר בין הנאציזם והנצרות, התייחסו באופן לבין הכנסייה ומאמיניה. מפורש למתח שבין משטר טוטליטארי שאינו נוצרי ייתכן ודווקא סימון הבעיה אצל האויב, ובמיוחד מדוע (כמו זה שבראשו עמד היטלר) מאפשרת ליצור אשליה כאילו "בבית", יש הרמוניה שבין הנאציזם והפיהרר לנצרות ולישו. בשנים הבאות הורחב רעיון זה של הניגוד התרבותי על ידי שילוב של אלמנטים נוספים מעבר לאתיאיזם הסובייטי. ברה"מ הוצגה כבעלת 18 תרבות מנוגדת לתרבות המערב וככזו הרוצה למחות אותה מעל פני האדמה. בשנת 1936 הקמפיין קיבל חיזוק משמעותי עם החתימה על ציר רומא-ברלין והצטרפותה של יפן לברית משולשת נגד הקומינטרן המנסה להשתלט לתעמולה הגרמנית קרקע נוחה ליצירת האיבה התרבותית המלחמה הוצגה כזירת מאבק, על העולם. מלחמת האזרחים בספרד סיפקה (ולא רק הפוליטית) כלפי הקומוניזם: שבה תרבות המערב מנסה להגן על חייה מול הכוחות הבולשביקים- 19 יהודים המנסים להרוס אותה. בנושא זה אף הוסרט הסרט (1938) Komeraden auf See שהציג את 20 המלחמה כהתקוממות קומוניסטית נגד ממשלה חוקית ולגיטימית עד שנת המשיך גבלס בתעמולה אנטי-קומוניסטית שהיתה גם אנטי רוסית והדגישה את הסכנה התרבותית לגרמניה וליתר מדינות המערב. גבלס הפעיל תעמולה זו גם ברמה הבין לאומית והצליח לגרום לאירופאים רבים לקבל את הדיקטטורה של היטלר כבעלת לגיטימציה רבה יותר מאשר זו של סטלין, ולראות את 21 גרמניה כרשאית להגדיל את כוחה, משום היותה גוש חוסם מול הבולשביזם. מעניין לגלות, ברשויות שונות. שבין השנים הופעל לחץ על גבלס מכיוונם של מנהיגי המפלגה הם דרשו שיוסרטו סרטים עלילתיים בעלי מסרים אנטי-קומוניסטיים. במאמרים שונים מוזכרים שמות של סרטים ש UFA (חברת ההפקה הממשלתית הגרמנית) תכננה להסריט, אך 18 יומני החדשות מהשנים היו התעמולה הקולנועית העיקרית בנושא האנטי-קומוניזם, אך נעשה גם סרט עלילתי אחד:.Welch, Propaganda and the German cinema, p.247. ב Weiss sklaven 19 Welch, The Third Reich- politics and propaganda, p Welch, Propaganda and the German cinema, p Zeman, Nazi propaganda, p.102.

5 30 בפועל, טוען וולש, הסרט העלילתי היחיד שנעשה בנושא זה בין השנים היה Komeraden,auf see 22 שהוזכר לעיל. בניסיון להסביר את מיעוט הסרטים העלילתיים בנושא האנטי-בולשביקי, מסיק וולש שהפרסומים על עשיית הסרטים נבעו מהבטחות שווא של גבלס למנהיגים הנאצים. בפועל, הוא טוען, גבלס לא התכוון לעשות סרטים אלו והבטחותיו נועדו על מנת להדוף מעליו את 23 טענותיהם ודרישותיהם של ראשי הרשויות המוניציפאליות. מדוע לא פעל גבלס להסרטתם של סרטים אנטי-בולשביקים? למסקנה שבשלב זה, מספר שנים אחרי ביסוס הדיקטטורה הנאצית, שגבלס הגיע ניתן לשער, הצורך בתעמולה אנטי- קומוניסטית ירד וניתן להפנות את המשאבים לתעמולה העוסקת ב"במרחב המחייה", איחודו של העם 24 הגרמני וב גם בהכנות למלחמה. מובן שבתחילת 1939, הכנה למלחמה יכלה לכלול בתוכה מסרים אנטי-סובייטים, אך לפחות החל מאמצע אותה שנה, ובוודאי למן ה- 23 לאוגוסט (יום חתימת הסכם ריבנטרופ-מולוטוב), התעמולה הגרמנית היתה צריכה לשנות את פניה ולהתאים עצמה למציאות הדיפלומטית החדשה, שהתעוררה עם חזרת ריבנטרופ ממוסקבה באותו יום. עם זאת, אין לראות את הסכם ריבנטרופ-מולוטוב כהסכם שקם בין לילה, חודשים, ייחתם ההסכם. ומשום ש"היה באוויר", משרד התעמולה ואמצעי התקשורת כבר היו ערוכים לשינוי שיידרשו לעשות, הגרמני-סובייטי תוקפנות" הגרמני ה"אי בתקופת הסכם ה התעמולה על גבלס הוטלה כעת משימה קשה. עליו היה לארגן מחדש את התעמולה, מזה מספר אם וכאשר כך שלא יגרמו לצופה לשאול את עצמו לגבי אמינותה של ההנהגה שלו, אשר באופן פתאומי (עבור האזרח מן השורה הסכם זה היה פתאומי למדיי) הגדולה ביותר. כישלון במשימה זו, הפכה את עורה וחתמה על הסכם דווקא עם מי שהיתה אויבתה היה עלול לא רק להותיר על כנם עמדות אנטי-רוסיות, שהיו עשויות לדרוש התקפה, שמטעמים מדיניים-צבאיים הוחלט לוותר עליה, אלא גם לגרום למשבר אמון של הציבור במנהיגיו. התעמולה האנטי-קומוניסטית לא יכלה להפוך להיות פרו-קומוניסטית בין לילה, אך גם לא יכלה להמשיך בשלה מבלי להתאים עצמה לתכתיבים הדיפלומטיים שהונחתו עליה. אחדות העם הגרמני והאמון שלו במנהיגיו היתה חשובה במיוחד בתקופה זו שעמדה להיפתח. לאור המלחמה 1939) (קיץ הסכם ריבנטרופ-מולוטוב הורכב משני חלקים: החלק הגלוי והחלק הסמוי. החלק הגלוי קבע התחייבות לאי התקפה של המדינות אחת כלפי השנייה, והתחייבות שלא להצטרף לברית מדינית או צבאית שמכוונת כלפי המדינה השנייה בהסכם. חלקו הסמוי של ההסכם, חילק את אזורי ההשפעה במזרח אירופה וקבע שאם תיכבש פולין, היא תחולק בין שתי המעצמות. הסכם זה העסיק את 22 למרות זאת, בסרטים שונים שולבה תעמולה אנטי-קומוניסטית בחלקים קטנים: Rainer Rother, "The experience of the First World War and the German film", in Michael Paris (ed.) The First World War and popular cinema, New Brunswick, Rutgers University Press, 2000, pp Welch, Propaganda and the German cinema, p וינקל מציין שהחל מנובמבר 1938, הוצג לפני כל סרט יומן חדשות קולנועי כשהמטרה היא "הכנת הגרמנים למלחמה". Roel Vande Winckel, "Nazi newsreels in Europe, : The many faces of UFA's foreign weekly newsreels (Auslandstonwoche) versus Germans weekly newsreel (Deutsche Wochenschau)", Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 24, No.1, p.7.

6 31 המחקר ההיסטורי מאז שנחתם ועד ימינו. 25 מוסכמת על החוקרים, ההבנה, שהמניע של היטלר לחתימה על הסכם זה, היא הבטחת החזית המזרחית, כך, שבמידה והפלישה לפולין תהפוך למלחמה רחבה (כפי שאכן קרה), גרמניה לא תסתבך בלחימה בשתי חזיתות במקביל, כפי שקרה לה במלחמת העולם הראשונה. אולם עלינו לשאול את עצמנו מדוע לא פעל היטלר להבטחת השקט בחזית המערבית וחתם על הסכם דווקא עם יריבתו השנואה ממזרח? כבר ב- 1944, השיב על שאלה זו,Fraser כשקבע, שהיטלר תפס את האנגלים כחלשים הוא הניח שהאנגלים לא יעיזו לצאת למלחמה עם גרמניה (הנחה שוודאי נשענה על מדיניות הפייסנות של צ'מברליין) ושאם יצאו למלחמה, לא יוכלו לנצח את צבא הרייך. 26 בין החוקרים קיימת מחלוקת לגבי מידת פעילותו של היטלר למען ההסכם, אך מוסכם כי לא נאלץ לחתום עליו כנגד רצונו וכי האמין 27 שבכך הוא משרת את מטרותיו לטווח הארוך. ( ) 468 החדשות יומן מולוטוב: ריבנטרופ-מולוטוב הסכם חתימת ה- Deutsche Wochenschau הופיעו מדי שבוע ולכן מרבית הידיעות שהובאו בהם לא היו לגמרי חדשות עבור הצופה, אשר עמדו לרשותו במשך כל השבוע מקורות תקשורתיים אחרים. לא כך הוא הדבר בנוגע להסכם ריבנטרופ-מולוטוב, שכן הסכם זה הופיע ביומני התעמולה עוד באותו יום שנחתם. בהחלט ייתכן שהיו באולם הקולנוע צופים, ששמעו על ההסכם לראשונה דרך היומן. ברור כי אף לגבי מי ששמע על ההסכם במשך היום, הדיווח ביומן היה חשיפה וויזואלית ראשונה של החדשות המפתיעות הללו. משום מצב מיוחד זה, שבו יש שילוב של ידיעה חדשותית כה מפתיעה וחשובה עם יומן חדשות המדווח עליה עוד באותו יום, החלטתי להתייחס אל יומן זה בפירוט יתר. בדקה ה- 31 של היומן מתחילה ההתייחסות להסכם שנחתם באותו יום: את האייטם מתחילה תמונה של "עיתון מסתובב", הנושא את הכותרת על ההסכם בין גרמניה לברה"מ. התמונה הבאה היא של שדה התעופה החשוך ובמרכז הפריים, עומד מטוס עליו מכוונת התאורה היחידה, כך שיוצא, שהוא נמצא בתוך אי של אור ומסביבו עלטה כבדה. הקריין מכריז: "הרייך ורוסיה החליטו לחתום על הסכם אי-תוקפנות". רואים את ריבנטרופ צועד לעבר המטוס ועולה אליו. רגע לפני העלייה למטוס הוא מסתובב ומביט אל עבר המצלמות. סופו של האייטם, הוא בהתמקדות המצלמה על ריבנטרופ הישוב במטוס ומביט מהחלון ישירות אל המצלמה, כלומר, ישירות אל הקהל הצופה בסרט. בקטע קצר זה, אין פירוט של סעיפי ההסכם, אין הסבר שלו ואין שום הבעת עמדה בקשר אליו. כמו כן, אין התייחסות לנימוקים שהביאו את ריבנטרופ לחתום עליו ואין דיון בשיקולים כגון אלו שנדונו לעיל. ועל אף שאין התייחסות רציונאלית להצדקת תפנית דיפלומטית זו, יש לדעתי מגמתיות באופן תיאור "המציאות האקטואלית בעולם", שמטרתה יצירת הזדהות ותמיכה ראשוניים בהסכם החדש, או לכל הפחות, ריכוך של ההתנגדות וסימני השאלה, שהיה צפוי להעלות אצל הצופה, אשר חונך והוסת נגד האויבת הבולשביקית. כיצד לבמאי של יומן זה היתה "אמירה" מבלי להשתמש במילים? ראה לדוגמא: p.85. Christian Leitz, Nazi Foreign Policy, , (Routledge, 2004), 26 Lindley Fraser, Germany between two wars, Oxford, Oxford University press, p.120. על מחלוקת זו ועל ההיסטוריונים משני צידי המתרס, ניתן לראות אצל: pp leitz, Nazi Foreign Policy, 25 27

7 32 התאורה של הצלמים מכוונת אל המטוס ואל ריבנטרופ העולה אליו, באופן שנוצרת הדגשה שלהם בתור הדבר החשוב בתמונה. שחשוב", אלא גם משמעות מיוחדת: אולם הניגוד בין החושך לאור יוצר לא רק תשומת לב לא רק שריבנטרופ הוא מוקד העניין, אלא הוא גם "למה "הדמות הטובה" guy),(the good נקודת האור בתוך העלטה; הצעידה של ריבנטרופ למטוס, קולו הממלכתי של הקריין, ובמיוחד הסיבוב אל הקהל והמבט מהחלון בזמן שהמטוס יוצא לדרך, נותנים ארשת של שליחות. הצופה חש שהוא מביט על אדם היוצא למשימה רבת חשיבות, שאינה נוגעת לעניינו האישי בלבד, אלא באה לשרת גם את צרכיו שלו (של הצופה) ושל יתר האנשים המביטים אל מסך הקולנוע. הסצנה מזכירה את התמונות המוכרות מהסרטים שנעשו בתקופת בין המלחמות על מלחמת העולם הראשונה: החיילים העולים בגאווה לרכבות, בעוד קרוביהם מנופפים להם לשלום (כגון הסצנה בתחילת סרטו של מיילסטון- "במערב אין כל חדש"). כמו החיילים הנשלחים למשימה הלאומית, כך ריבנטרופ, היוצא לשליחות למען, ובשם האומה. לדעתי, אמנם המידע לגבי ההסכם הוא מינימאלי ("אי תוקפנות" האייטם שלפני האייטם על ההסכם מספק לא רק הבהרות לגבי ההסכם, הוא כל מה שהקריין אומר), אך אלא גם נימוקים בעדו. האייטם שקודם לאייטם על ההסכם, עוסק כביכול בעניין חדשותי אחר, שאין לו כל קשר לעניין ההסכם: הוא מציג באריכות תמונות של אנשים המדברים על כך שהם מגדלים את ילדיהם על השפה הגרמנית, למרות התנגדות השלטון לצורת חינוך זו. האייטם מסתיים בראיון עם אשה המספרת בדמעות על כך שבעלה נשלח לגבול עם רוסיה והיא נותרה לבדה עם שני ילדיה. אני משער שהאישה, כמו יתר האנשים שמראים באייטם זה, היא תושבת פולין שרואה עצמה כשייכת לעם הגרמני (כמו רבים מתושבי חבל דנציג/פרוסיה המזרחית). הבעל הוא חייל בצבא הפולני ונשלח למקום הכי רחוק מביתו (המשפחתי והלאומי): גבולות של מדינה לה הוא אינו שייך לגבול המזרחי של פולין, (פולין), הגבול עם רוסיה. והמחיר של היותו אזרח שלה, הצבתו במזרח, היא למען הוא הניתוק מאשתו וילדיו. האישה מגייסת את הזדהות הקהל עימה גם משום הרגשנות בה היא מספרת על הנתק מהבעל, אך גם כיון שהיא נוגעת ברעיונות אידיאולוגיים, ומהתעמולה הנאצית: הן ערך המשפחה והן עקרון שהם חלק בלתי נפרד מהגרמנים, "מרחב המחייה הגרמני", מהנאציזם לפיו שטחים גרמניים במזרח נקרעו מהרייך בהסכמי וורסאי והותירו גרמנים רבים שבויים במדינות החדשות שקמו לאחר מלחמת העולם, הם עקרונות החוזרים בתעמולה הנאצית. המסר המתקבל מהצפייה בשני האייטמים האלו ברציפות, הוא, שעל ידי ההסכם עם הרוסים, תוכל האישה להתאחד שוב עם בעלה, כפי שפרוסיה המזרחית תוכל להתאחד שוב עם הרייך. אין כאן הצהרה חד משמעית על כדאיותו של ההסכם ונחיצותו לעם הגרמני, אלא מסר המועבר בצורה עדינה ואפילו תת-מודעת. אופן העברת המסר בצורה זו מתאים לעיקרון שהנחה את גבלס: "תעמולה הופכת 28 להיות לבלתי אפקטיבית ברגע שאנו מודעים לה". אילו היה הקריין משבח באופן נחרץ את המהלך הדיפלומטי של גבלס, ייתכן והיה מעורר את התנגדות הצופה, אשר כזכור 'חונך' עד כה להיות חדור שנאה לאויבת הבולשביקית. לעומת זאת, תעמולה שנוגעת באופן סמוי באבני היסוד של התרבות הגרמנית-נאצית, תוך פנייה אל הרגשות של הצופים, ומכוונת אל הנושא הכי שכיח בתעמולה הנאצית p.23. Richard Taylor, Film propaganda- Soviet Russia and Nazi Germany, Coom Helm, מתוך : 28

8 33 של שנות השלושים 29 (שטחים טריטוריאליים ואיחוד כל ה- Volk הגרמני תחת כנפי הרייך ), להביא את הצופים להזדהות רגשית והסכמה קוגניטיבית עם ההסכם, הביקורת או סימני השאלה, שהיו עולים מצפייה בתעמולה ישירה. עשויה תוך נטרול או מזעור של ה ה- ועד במהלך התקופה שבין ה ה- התעמולה ההתייחסות הקצרה, אינה שונה מההתייחסות אל הרוסים והקומוניזם במהלך הלקונית והעמומה להסכם ביומן החדשות מיום החתימה על ההסכם, 22 החודשים בהם החזיקו מעמד יחסיהם של שתי המעצמות הטוטליטאריות. נראה שגבלס, כבר בתקופה שלפני ההסכם הבין שהיחסים 30 החדשים שרקמו ריבנטרופ ומולוטוב, יוצרים עבורו בעיה תעמולתית קשה. כבר במרץ 1939 היו המגעים הדיפלומטיים הראשונים שבסופו של דבר הביאו להסכם, וכבר באותו שבוע ביקש משרד התעמולה (Reichspropagandaamt) מעורכי העיתונים שישאירו אופציות פתוחות למקרה שהמגעים 31 בין רוסיה ואנגליה ייכשלו. למסקנה, בעקבות כך, שכפי שחששו, בשלושים במאי, לאחר שהמגעים עלו על שירטון, הגיעו הגרמנים הרוסים מנסים להרוויח זמן על מנת למצות את האופציות עם האנגלים. הודיע משרד התעמולה לעיתונות שיש לפתוח בקמפיין אנטי-סובייטי חדש. אולם למחרת, בעקבות היענות רוסית להזמנה דיפלומטית לברלין, יצא המשרד בהודעה חדשה לפיה על 32 הקמפיין להיות מבוסס על "איבה לבולשביזם ולא על איבה לסובייטים". בעשרת השבועות הבאים, התקשורת הגרמנית נאלצה להיות מאופקת בכל הקשור לברה"מ. הגיוני, שריבוי הידיעות החדשותיות בתקופה זו, ובמיוחד הודעת גרמניה את דרישותיה הטריטוריאליות לפולין (הודעה ששוחררה לתקשורת ב- 14 לאוגוסט), סיפקו לתקשורת הגרמנית מספיק תעסוקה ועניין, שכיפרו על העמימות לה נדרשו בקשר לתכנים הקשורים בברה"מ. במהלך החודשים שלאחר ההסכם הורה גבלס להוריד מהמסכים סרטים רבים שהציגו מסרטים אנטי-סובייטים, ביניהם הסרט 33 Freisennot שהוזכר בפרק הקודם. במהלך 1940 אף הוצגו באקרנים שני סרטים שהציגו את הרוסים באור חיובי: Der postmeister ו- 34.Bismark אולם, מחקרים שונים מצביעים על שליטה חלקית בלבד של גבלס בתקשורת הגרמנית בתקופה זו (ואף עוד יותר מכך בשנות המלחמה). כך לדוגמא, למרות איסור של גבלס על הקרנת סרטים אנטי-סובייטים החל מאוגוסט 1939, יש עדויות רבות לכך שלצד הסרטים שאכן נגנזו, המשיכו להקרין בגרמניה גם סרטים בעלי המסרים 35 האסורים. אני נוטה להסכים עם טענתו של ביירד כי (Baired) "הציבור לא יכול היה להשתכנע 29 Guntram Henrik Herb, Under the map of Germany, Routledge, p David Welch, Propaganda and the German cinema , Calderon Press, p Z. A. B. Zeman, Nazi propaganda, Oxford, Oxford University press, p Ibid, p Welch, Propaganda and the German cinema, p Ibid, p לטענה זו שותפים גם Jay Baird וגם.David Welch ראה: Jay Baird, The Mythical World of Nazi War Propaganda , University of Minnesota Press, p.147; Welch, Propaganda and the German cinema, p.249

9 34 שה"חברות" של היטלר וסטלין היא אותנטית, כשבאותו זמן ממש שהיתה הבכורה של 36 "ביסמרק"...סרטים אנטי-בולשביקים... המשיכו להיות מוקרנים". אולם בניגוד לסרטים העלילתיים שהפיקוח על הפקתם והקרנתם נתקל לעיתים במכשולים בירוקראטיים, יומני הקולנוע היו קלים יותר לפיקוח ממשלתי. על מנת לבחון את כיצד התבטא היחס החדש לרוסיה הסובייטית ביומנים צפיתי ב- 18 יומני חדשות שונים מהתקופה המדוברת. חלק מהיומנים נבחרו משום סמיכות זמנים לאירועים חשובים ברמה הדיפלומטית (לדוגמא הסכם הסחר בין המדינות בינואר הקלטה, 1941) וחלקם בצורה אקראית. על אף שמדובר בלמעלה משש עשרה שעות של נמצאה מעט מאוד התייחסות לברה"מ. להסביר את הכוונה שעומדת מאחורי כל אחד מהם: אציג את קטעי היומן העוסקים ברוסיה ואנסה יומן מס' 473 (91939/27)- האייטם עוסק בפגישה של מפקדי הכוחות הגרמניים והסובייטים Brest- בפולין. הקריין מספר שעם עצירת הכוחות אחרי 18 ימי לחימה, נפגשו מפקדי הכוחות ב- Brest-Litovsk ושבפגישתם הקצרה סיכמו על המשך התוכניות (מקום המפגש אינו מקרי- Litovsk הוא המקום בו נקבעו ההסכמים בין מעצמות המרכז לברה"מ במהלך מלחמת העולם הראשונה, הסכמים שהיו משפילים עבור הרוסים). הקריין מכריז שהשיחות הללו פוגעות בתקוותיהן של הדמוקרטיות המערביות. הסרט מציג תמונות של הפגישה בין המפקדים, ושל הגנרלים הסוקרים את הכוחות שלהם העוברים מולם בתהלוכת ניצחון. האווירה המורגשת מהפגישה היא של רשמיות קרה. האירוע כולו והסיקור שלו (קולו הסמכותי של הקריין, מוזיקת המארש וכד') מדגישים את רשמיותו ואת גודל המעמד. יומן מס' (1939/10/4)- 474 שוב, כמו ביומן מה- 23/8/39, תמונות של ריבנטרופ צועד למטוס. הקריין מספר כי ריבנטרופ עושה מסע שני למוסקבה. הוא ממשיך ומספר שהפגישה סוכמה כמוצלחת ושפולין חולקה בין גרמניה לברה"מ (ברקע מופיעה מפה של פולין המחולקת). אחר כך, כמו ביומן מה- 23/8, מופיע תצלום של עמוד השער של העיתון, המכריז על הפגישה של ריבנטרופ במוסקבה. הקריין מדבר על כך שה"חברות הגרמנית-רוסית נקשרה באופן מוחלט". האירוע המדובר הוא אחד האייטמים הראשונים ביומן השבועי. ההתייחסות אליו היא רצינית אך כמו בתיאור הפגישה הקודמת, מעט מאוד אינפורמציה מועברת לצופה. כך לדוגמא, יש אמירה כללית על חלוקת שטחי ההשפעה, אך אין פירוט או הסבר של קווי הגבול החדשים. גם המפה מוצגת לשבריר שנייה ואינה מאפשרת הסתכלות מעמיקה על אופן חלוקת השטח. ייתכן והדבר נעשה משיקולים פרקטיים: הרבה ידיעות חדשותיות ויומן שבועי של 50 דק' לכל היותר (פרק זמן שיחסית לתקופה נחשב לארוך בשביל יומן חדשות). אולם ייתכן והמטרה היתה עמעום הידע של הצופה וכך מניעת אפשרות של ביקורת כלפי הגבולות החדשים שנקבעו. ביומניו של גבלס אין התייחסות לעניין זה ולכן לא ניתן לדעת מה הסיבה למיעוט האינפורמציה. דומה כי המשך היומן מגלה את הדרך בה הפך דיווח זה לבעל מסר תעמולתי: שני האייטמים הבאים אחרי הדיווח על נסיעת ריבנטרופ למוסקבה, עוסקים גם הם בפגישות דיפלומטיות: הראשון 36 Baird, The Mythical World of Nazi War Propaganda, p.147.

10 35 מדווח על פגישתו של השגריר הטורקי החדש בברלין עם היטלר, והשני, על פגישה ארוכה בין היטלר לשר החוץ האיטלקי קיאנו. שרשרת הפגישות הדיפלומטיות- עם ברה"מ, טורקיה ואיטליה, יוצרות תמונה של מערכת בין לאומית, בה גרמניה היא בת ברית פופולארית ונחשקת, שמדינות רבות ושונות מבקשות את קירבתה. היא מצטיירת כמובילה של מחנה גדול, דבר שתורם לחיזוק תחושת הביטחון של הצופה הגרמני, אשר וודאי חשש מהכרזת המלחמה הצרפתית-בריטית, חודש לפני כן. אולם מתוך רצף הדיווחים החדשותיים, עולה מסר נוסף, הנוגע לעניינה של עבודה זו: ברה"מ הופכת להיות חברה רשמית ומקובלת, כפי שאיטליה, עימה יש לגרמניה יחסים חמים וממושכים. אמנם גם בדיווח זה חוזרת הלקוניות שאפיינה את הדיווח על הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, אך בעוד בדיווח הראשון נוצר מסר של "ההסכם טוב לגרמנים", הפעם המסר המתקבל הוא חם יותר: "ברה"מ היא חברתה של גרמניה" (או במילותיו של הקריין: "החברות הגרמנית-רוסית נקשרה באופן מוחלט"). אין פה שינוי מהפכני וכפי שנראה בהמשך, מדובר אמנם באמירה שהיא בסך הכל חריגה לעומת הקו הגרמני בתקופת ההסכם (וכמובן גם בשאר תקופת הרייך השלישי), אך חשוב לתת את הדעת גם על אמירות מסוג זו. יומן מס' -(1939/10/25) 477 תמונות מזירת ההתרחשות, במהלך סקירה של חדשות החוץ, מדווח הקריין, על רקע על פגישה של גנרל יפני וגנרל רוסי אשר נפגשו על מנת לשים קץ לפולמוס המתמשך בין הצדדים ולדון בהיערכות המחודשת על קווי הגבולות ביניהם לאור הנעת הכוחות הסובייטים והיפנים לגבול מנצ'וריה-מונגוליה. גם דיווח זה מעביר מסר המשתף את ברה"מ בברית הגרמנית-יפנית ונועד לדעתי לחזק את קבלת הברית החדשה. לגרמני היא קלושה ביותר החדשותיים השבועיים, (ובמיוחד כאשר "זמן האוויר" ובמיוחד של שבוע מזמן מלחמה). הרי משמעותו של מפגש זה הוא מוגבל ביותר בסקירת האירועים הבחירה להכניס אייטם זה למהדורת החדשות השבועית היא בחירה המרמזת על החשיבות שייחסו יוצרי היומן לחיזוק התמיכה בהסכם עם ברה"מ. ראוי לשים לב, גם לעניין הטכני: לא ניתן לדעת מי צילם את הקטעים המובאים ביומן, אולם יש מקום לשער שמקורן של התמונות מצוות צילום סובייטי או יפני. אין זה מן הנמנע שנעשה שיתוף פעולה עם משרד התעמולה הסובייטי יש עדויות שונות המצביעות על שימוש 37 בחומרים קולנועיים מיומני החדשות הסובייטים במהלך תקופת ההסכם. UFA של יומן מס' (31/1/1940)- 491 אייטם ארוך סוקר את התעשייה הגרמנית המתפתחת ומשלב בתוכו תמונות מכונות ענק במפעל ועובדים המשתפים יחד פעולה בהפעלתן. ברגע מסויים המצלמה מתמקדת על שלט בו מוכרז על גיוס עובדים חדשים. הקריין מכריז שכעת, אלפים ימצאו עבודה והתמונות הבאות הן של אנשים העומדים בתור למפעל בו נעשה גיוס עובדים. האייטם הבא מראה רכבות גדולות ועוצמתיות והקריינות מספרת על כך שאחרי שעד כה היה שיתוף פעולה גרמני-רוסי בנושא התבואה, כעת, השיתוף פעולה יהיה בהנחת מסילות רכבת שיאפשרו הובלת נפט. כעת 37 Roel Vande Winckel, "Nazi newsreels in Europe, : The many faces of UFA's foreign weekly newsreels (Auslandstonwoche) versus Germans weekly newsreel (Deutsche Wochenschau)", Historical Journal of film, radio and television, vol. 24, no.1, p.12.

11 36 המצלמה מתמקדת בקבוצת מהנדסים הרוכנים מעל תרשימים ושירטוטים. לרגע קצר אמנם, אבל בלתי ניתן לפספוס, המצלמה מתמקדת על הכוכב שעל ראשו של אחד המהנדסים. סופו של האייטם בתמונה של פועלים הממלאים קרון של רכבת גרמנית בנפט (דיווח של הקריין). ב- 11 בפברואר חתמו גרמניה וברה"מ על הסכם כלכלי ראשון וייתכן כי יומן זה נועד להיות הכנה לקראתו, וזאת על ידי הדגשה של הרווח הכלכלי הצפוי ממנו לגרמניה ולגרמנים: מקומות עבודה, ייצור מוגבר, יותר מזון ויותר נפט. מצד אחד, הדבר מראה עד כמה ההתמקדות על הכוכב שעל ראשו של המהנדס הסובייטי, הידידה החדשה. הכוכב האדום אינו הסמל הרוסי, מידיעה על שיתוף פעולה בין המדינות, האויב המובהק. הציבור הגרמני עדיין לא קיבל את ההסכם. מעידה בעיני, מצד שני, מרמזת ליתר סבלנות של הקהל כלפי כי אם הסמל הבולשביקי, והדגשה שלו כחלק על מוכנות לקבל את מי שהיה עד לא מזמן יומן מס' (1941/1/22)- 542 לאחר דיווח ממושך על ביקור היטלר ביפן, הקריין מכריז בקול תרועה על כך ש"הרייך והרוסים חותמים על ארבעה הסכמים חדשים במוסקבה". את התמונה המדגישה את שתי החתימות זו לצד זו, מלווה מוזיקה דרמטית ולאחריה תמונה של הטבעת המסמך בטבעת צרובה באש (סמל לנצחיותו של ההסכם). הקריין מפרט את מטרות ההסכם: הגברת המסחר הדו-צדדי בין המדינות, סיוע לגרמנים לעזוב את המועצה הסובייטית של ליטא, סלובניה ואסטוניה, ועזרה בהגנה על הגבול הצפוני המשותף לברה"מ וגרמניה. סוף האייטם בלחיצת ידיים של ראשי ההסכם ותמונותיהם מחייכים אל מול המצלמה. שוב, כפי שכבר הוסבר באריכות לגבי היומנים הקודמים, גם כאן, יש לדעתי משמעות להצגת הביקור של היטלר ביפן לפני סיקור הסכם במוסקבה. בשונה מסיקור ההסכמים הקודמים בין גרמניה לברה"מ, במקרה זה יש פירוט נרחב יחסית לגבי ההסכם. אמנם גם במקרה זה אין מידע אינפורמטיבי לגבי סעיפיו, אך יש התייחסות למטרותיו. התעמולה מציגה את ההסכם ככזה שישרת אינטרסים כלכליים, לאומיים (השבת הגרמנים הגולים לגרמניה) וביטחוניים. פירוט המניעים והסיבות לחתימה על ההסכם מצביע בעיני, על כך שגבלס עדיין לא חש שהציבור תומך מספיק ביחסים עם הסובייטים, ועל כן יש צורך "להצדיק" בכל פעם מחדש את קיומם. התמונות השונות של החתימות, לחיצת הידיים והחיוך של שני הצדדים, חסרו מהדיווחים הקודמים, אשר כלל לא הראו תמונות ממוסקבה. החיוכים בסוף החתימה מהותיים לדיווח החדשותי- הם יוצרים תחושה של חמימות, אשר כאמור, חסרה בעיני מהדיווחים על ההסכמים הקודמים. האייטם המסוקר הבא הוא של ילדים משחקים בשלג בברלין כשברקע מלודיה רומנטית. הצמדתו של אייטם זה, ולא לדוגמא אייטם על מרד הליגיונרים בבקורשט ב- 21 לינואר או כיבוש בנגאזי על ידי הכוחות הבריטיים בתחילת החודש, מחזקת את תחושת הרומנטיקה והחמימות של ההסכם על הרוסים. שוב אדגיש, שיומן זה מציג יחסים חמים בין המדינות ואת טובתו של העם הגרמני מכינון יחסים עם ברה"מ, אך באותו זמן "תכנית אוטו" (המבצע לפיתוח אמצעי התחבורה למזרח) היתה בשיאה. משום כך אפשר אולי לומר, שיומן זה, למרות שעל פניו מציג התחממות של היחסים בין 38 Leitz, Nazi Foreign Policy, p.88.

12 37 המדינות, הוא למעשה מראה להידרדרות היחסים ביניהן. זאת משום שכעת היתה צריכה גרמניה באופן עוד יותר גדול מבעבר תעמולה אמינה אשר מטרתה בשלב זה אינה שכנוע הגרמנים, אלא שכנוע הסובייטים. המדיניות התעמולתית הנדמית מבלבלת ולא עקבית נבעה ככל הנראה מהחשאיות של מבצע ברברוסה וממסכת ההטעיות שהיה על הגרמנים לעשות על מנת להשאיר את המבצע חשאי. בהמשך אנסה להסביר מדוע חששו של גבלס מבלבול זה לא היה כל כך גדול, להתמודד עם השאלות שיעלו אחרי שהפלישה תתחיל. וכיצד תכנן בכל היומנים המוזכרים לעיל יש התייחסות לברה"מ, אבל היא מועטה. צפיתי ביומנים רבים בהם אין בכלל אזכור של ברה"מ וזאת אפילו בתיאור של אירועים, שבהם התייחסות אליה היא מתבקשת. לדעתי, האי-התייחסות אינה מקרית, אלא חלק ממדיניות של מזעור העיסוק בברה"מ וזאת, כצורת התמודדות עם האתגר התעמולתי שיצר הסכם האי-תוקפנות עם המדינה הבולשביקית. אביא מספר דוגמאות ליומנים כאלו, תוך נגיעה בתחומים שונים שבהם היה ניתן לצפות, לכל הפחות, לאזכור של ברה"מ: יומן (1939/11/14)- 480 דיווח חדשות החוץ כולל התייחסות למתח בגבול פנמה-ארה"ב והתקוממות רחבה של ההודים נגד השלטון הבריטי. באותם חודשים הלך והחריף המתח בין ברה"מ לפינלנד (מתח שבסופו של דבר הביא למלחמת החורף), אולם יומן החדשות לגמרי מתעלם מהסוגיה. לדעתי,חוסר התייחסות לנושא, נבעה מניסיון להימנע מהצגת בת הברית הסובייטית כאימפריאליסטית ותוקפנית, באופן שעלול לערער על הצידוק ליחסים עימה ו/או לעורר חשש שבבוא היום ינסו הרוסים להתפשט גם מערבה, לכיוון גרמניה. יומן (1940/1/31)- 491 תיאור נרחב על כך ש- 135,000 גרמנים ש"אבותיהם התיישבו ברוסיה" (במילות הקריין) חזרו למולדתם. היומן מדגיש את קבלת הפנים החגיגית שנערכה להם בגרמניה ואת שמחתם הרבה של האנשים ששבו לביתם. אין אף אמירה מפורשת לגבי החיים ברוסיה הקומוניסטית, אבל העיסוק הרב של הסרט בכמות האוכל שחיכתה להם בקבלת הפנים והחיוכים הרבים של האנשים, מעלים סימן שאלה- "האם היתה להם שימחה ומזון גם ברוסיה"? בהתחשב בכך שבמשך שנים התעמולה הנאצית סיפרה על עוני וסבל של התושבים בברה"מ, יש מקום להניח, שגם אילו הדבר לא נאמר בצורה מפורשת, הצופה חשב לעצמו, שאנשים אלו שמחים לא רק מהשיבה לגרמניה, אלא גם (ואולי במיוחד) להימלט מברה"מ. הקריין יכול היה להדגיש שהאנשים שמחים לשוב על אף שהיה להם כל טוב ברוסיה, אבל היעדרה של הצהרה זו או כזו הדומה לה, מחזקת את השערתי, שגבלס לא רצה שיתקבל מסר שהחיים בברה"מ הם טובים. ידיו היו כבולות מלומר שהחיים שם הם רעים, וזאת משום הלויאליות שנכפתה עליו החל מאוגוסט 1939, אך אין פירוש הדבר שעליו לתת מסר הפוך, שעשוי היה לפגוע בהסכמת הציבור לקבל את המערכה שתוכננה לאביב אותה שנה. מיכאל בלפור (Balfour) מאשר שבפני גבלס ניצב אתגר תעמולתי שנבע מהחשש שלרעיונות בולשביקיים שוב תהיה תמיכה בגרמניה: הניסיון להציג את המאבק נגד בריטניה כמאבק נגד

13 38 פלוטארכיה עורר סכנה למשטר הנאצי, משום שתעמולה כזו עשויה היתה להראות כחזרה והסכמה עם טענות מרקסיסטיות ועלולה להיות דומה מידי לדרך שבה הציג לנין את טיעוניו בימי המהפכה הבולשביקית. משום כך, דווקא המאבק בבריטניה, גרם לכך שהודגשה החשיבות של שימוש במונחים 39 גרמניים ולא בולשביקיים. בהמשך לחששו של גבלס מפני אהדה גוברת לבולשביזם, הוא אסר על 40 תיאור החיים ברוסיה ודרש להמעיט בתיאורים של גרמניה כמדינת פועלים, איכרים וחיילים. יומן -(1940/2/7) 493 הדגשה של נושא כלשהו, לשלטון. עוד דוגמה לפעולתה של התעמולה מתוך התעלמות, במקום מתוך מופיעה ביומן החדשות מתאר את חגיגות שבע השנים לעליית היטלר אחד הנושאים אליהם מתייחס היומן הוא למרחב המחייה הגרמני שגדל באופן משמעותי. תמונה של מפת אירופה מוצגת לצופה והקריין סוקר את השטחים שנוספו לרייך מאז עליית היטלר לשלטון. ואחרים. אט-אט נצבעים עוד ועוד שטחים על המפה, אבל כידוע, כשהיטלר דיבר על מרחב מחייה, שטחים שהיו צרפתיים, צ'כוסלובקים, דניים הוא התייחס בראש ובראשונה לשטחים שבמזרח, ואילו הקריין, לא מתייחס כלל לשטחים אלו. הוא אינו מזכיר אותם ובוודאי שלא מתייחס להצהרותיו של היטלר על חשיבותם לגרמניה, זכותם המוסרית של הגרמנים להם והעתיד שיהיה לגזע הסלבי היושב בהם, לאחר שייכבשו על ידי גרמניה. ההתעלמות מהצהרותיו של היטלר היא מובנת, שהרי לא ייתכן שהיטלר והתעמולה הגרמנית ימשיכו לדבר בריש גלי על כוונות להתפשט מזרחה, כשהברית הגרמנית-רוסית עדיין עומדת על כינה. הסכם ריבנטרופ-מולוטוב הציב בעיה קשה עבור גבלס ויוצרי התעמולה הנאצית, משום שדרש מהם לשנות דפוסים שהיו מרכזיים בתעמולה זו מאז ראשית ימיה של המפלגה. גם אם ההסכם לא היה הפתעה מוחלטת לגבלס, השינוי שהוא דרש בתעמולה עדיין היה כמעט בין-לילה, וזאת משום אופיים של המגעים עם הרוסים: החודשים שלפני ההסכם לא התאפיינו בתנועה לינארית ועקבית של שתי המדינות אחת אל עבר השנייה, אלא בעליות ומורדות, התקרבויות ונסיגות של משא ומתן שהיה 41 חשאי ונבע במידה רבה משיקולים של ריאל-פוליטיקה ובנגידו לתפיסות העולם של המנהיגים. משום אופיו של המשא ומתן, התעמולה הגרמנית לא יכלה לבחור קו עקבי ובחודשים שלפני ההסכם 42 היתה עמומה ומבלבלת ביחסה לסובייטים. ההסכם עצמו והתקופה שבאה בעקבותיו כפו על גבלס שינוי קיצוני בתעמולה הנאצית. אמנם שליטתו במנגנוני התעמולה לא היתה מוחלטת ועל כן היו עדיין חומרים תעמולתיים שהופצו גם בתקופת ההסכם (כמו לדוגמא מספר סרטים שהמשיכו להיות מוקרנים), אך לפחות בכל הקשור ליומני החדשות, ניכר שהתעמולה הותאמה למציאות הפוליטית החדשה, דבר שבא לידי ביטוי במספר דפוסי התמודדות: 39 Michael Balfour, Propaganda in war , Routledge & Kegan Paul, p Ibid, p Leitz, Nazi Foreign Policy, pp Z. A. B. Zeman, Nazi propaganda, pp

14 39 סובייטיים, אשר ואנטי-סובייטיים ואנטי אנטי-בולשביקיים של תכנים ומסרים אנטי היעלמותם דפוס ראשון הוא כאמור, תפסו חלק מרכזי בתעמולה הנאצית עד לתקופת ההסכם עם ברה"מ. חשוב להדגיש, שבמקרה זה לא מדובר על מזעור הכמויות או התכנים של מסרים כאלו, התעמולה האנטי-סובייטית, אלא על הפסקה מוחלטת של כל לרבות תעמולה שמכוונת נגד הרעיונות הקומוניסטיים. גם ביומני התעמולה שיועדו למדינות הכבושות (ATW) נמנעו הגרמנים משילוב של מסרים אנטי-קומוניסטיים וזאת על אף המחיר הכבד שהיה לכך: (Tegel) טגל מציינת שהקושי לשכנע את הציבור במדינות הכבושות שהכיבוש הוא לטובתם, היה גדול יותר בתקופת ההסכם, משום שלא ניתן היה להציג את 43 הכיבוש הגרמני כדבר המציל מפני כיבוש קומוניסטי. עם זאת, התעמולה הגרמנית לא שידרה מסרים המשבחים או מאדירים את הסובייטים, כפי שעשתה לגבי בת הברית האיטלקית ובמיוחד 44 בולטת העובדה שברה"מ, בניגוד לאיטליה, לא הוצגה כחברה לנשק ולמשימה. דפוס שני היה דפוס של התעלמות תות מות: התעמולה הגרמנית ניסתה להתעלם ככל האפשר מברה"מ והבולשביזם. מרבית הדיווחים על בת הברית מהמזרח, היו כאלו שנגעו ישירות בגרמניה חתימת הסכמים, פגישות דיפלומטיות וכד'. אין כלל התייחסות (מכל סוג שהיא) לחיים ברוסיה, לענייני הפנים במדינה, לביצועיו של הצבא האדום וכד'. בלפור כותב, שבעקבות הקושי שהציב עבורו הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, ההנחייה של גבלס היתה כי "כמה שייאמר פחות על הסכם האנטי- 45 קומינטרן, כך ייטב". נראה, שאותה גישה ננקטה כלפי הסכם האי-תוקפנות ולגבי ברה"מ בכלל. במיוחד חשוב להדגיש את ההתעלמות הבולטת מהבולשביזם: הנושא שהיה כל כך מרכזי עד אוגוסט,1939 התאדה בן רגע מהתעמולה הגרמנית. גם במקומות שבהם יש התייחסות לברה"מ, התייחסות לאופי המשטר במדינה ואין אזכור של מנהיגיה (למעט מולוטוב). אין שום הדפוס השלישי, קשור באופן הייחודי בו התייחסו לברה"מ במקומות שבהם היא כן הופיעה ששימשה לתיאור של בת הברית החדשה. המונחים שתיארו הטרמינולוגיה ביומני החדשות. ראשית, אותה ממחישים היטב את ההתעלמות מסוג המשטר והחברה שלה: השימוש הנפוץ ביותר הוא במילה "רוסיה", במקום "ברית-המועצות". מופיעים מספר אזכורים של "מוסקבה", ובתחילת המלחמה בפולין 46 אף הותר להשתמש במונח "אדום" לתיאור הצבא הרוסי. שני המינוחים שלא מופיעים כלל הם "סובייטי" ובוודאי שלא "בולשביקי" אשר היה דרך מקובלת לתיאור הרוסים לפני ההסכם והמשיך וחזר לתפוס מקום מאוד מרכזי כששוב השתנו היחסים בין המדינות דובר על כך שהשפה אינה רק מתארת מציאות אלא גם מבנה אותה, (ראה בפרק הבא). ונראה שגבלס, רבות כבר שהיה מומחה בתחום התעמולה והתקשורת, הפנים עיקרון זה היטב. הניסיון להבנות את הדרך שבה הגרמנים תפסו את ברה"מ ואת הסכם האי-תוקפנות עימה, נעשה בין היתר על ידי שירוש של המילים ששימשו לתיאור מי שאז היתה האויבת הגדולה ממזרח. השימוש במונח "רוסיה", מתאר אזור גיאוגרפי או לכל היותר את שם הגוף המדיני, אך אין משום רמז לגבי אופיו של גוף זה או סממניו. עומד בניגוד גמור לתיאורים של כוחות אחרים בעולם: "הפשיסטים" תיאור לקוני זה הוא מונח שחוזר בתיאורי 43 Susan Tegel," Third Reich newsreels- an affective tool of propaganda?", Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 24, No.1, p על התעמולה הפרו-איטלקית ראה: p baird, The Mythical World of Nazi War Propaganda, 45 Balfour, Propaganda in war , p Ibid.

15 40 איטליה, "הקפיטליסטים" באלו של בריטניה וכאמור, "הבולשביקים" בתיאורים של ברה"מ בתקופות שלפני ואחרי, תקופת "האי-תוקפנות". בגוש ברה"מ הכנסת דפוס רביעי, אשר תואר בהרחבה בכמה מהיומנים שנסקרו לעיל, הוא יחד עם איטליה ויפן. אמנם אין התייחסות מפורשת אל הרוסים כפשיסטים, אבל ריבוי הפשיסטי הפעמים שבהם עיסוק בברה"מ צמוד או מעורבב עם עיסוק בבנות הברית האחרות, מלמד אותנו שגבלס ניסה להעביר את ברה"מ תהליך של לגיטימציה על ידי שיוכה לברית שהיתה מקובלת בציבור החל מ כמובן שדבר זה הוא אירוני ואבסורדי משום שיסודה של הברית מ- 1936, הוא היותה מבוססת על התנגדות לקומוניזם כאידיאולוגיה ולברה"מ כמדינה. ייתכן כי דווקא אמצעים מתוחכמים ומתחכמים אלה הביאו לכך שגבלס "מעולם לא הצליח לשכנע את האנשים שההסכם הוא יותר מאשר 47 תכסיס טקטי שבבוא הזמן יתהפך", כפי שכותב וולש. בסופו של דבר, העובדה שהציבור נשאר איתן בדעותיו לגבי רוסיה ובולשביזם, שירתה את היטלר והקלה מאוד על מלאכתו של גבלס למן ה- 22 ביוני.1941 במהלך המלחמה במזרח התעמולה 1941 ביוני ב- 22 נפתח מבצע ברברוסה, בו פלש הוורמאכט מזרחה. ההכנות למבצע היו חשאיות ביותר ולמרות שנמשכו במשך שמונה חודשים, ההטעיה הגרמנית הצליחה עד לרגע תחילת הפלישה עצמה, הרוסים לא פרשו נכון את כוונות הממשל הנאצי. המבצע היה בגדר הפתעה גם לציבור הגרמני ואפילו לאותם חיילים שהשתתפו במבצע. פרק זה עוסק בתקופת המלחמה שבה ידה של גרמניה היתה על העליונה, כלומר מיוני 1941 ועד פברואר 1943, סיום קרב סטלינגרד המסמל את המפנה בחזית המזרחית. בשלב בו פלשה גרמניה לברה"מ, שלטה גרמניה במרבית מדינות אירופה. עם זאת, הכלכלה הגרמנית עדיין היתה רחוקה מהתאוששות מעלויות המלחמה ואפילו מצרכי מזון 48 בסיסיים עדיין חסרו בגרמניה. שאלת המפתח שתלווה פרק זה תהיה באיזה אופן ניסתה התעמולה הנאצית להשיג את תמיכת הציבור במערכה החדשה? מובן שעם הזמן, השתנו הבעיות שעוררה המערכה בברה"מ ותישאל השאלה האם וכיצד השתנתה התעמולה על מנת להגיב לקשיים החדשים שהתעוררו או היו עשויים להתעורר בעקבות המצב בחזית? אולם, לפני שאשיב על שאלות אלו יש לענות על שאלה מקדימה: לברה"מ? ובכן, כפי שנרמז לעיל, כיצד התייחסה התעמולה לחוסר העקביות של הממשל הנאצי ביחסו נראה שכלל לא היה צורך במאמץ תעמולתי מיוחד במינו להסברת התפנית ביחסי גרמניה-ברה"מ: דומה כי מרבית הגרמנים מעולם לא שוכנעו שההסכם הוא תפנית 49 ביחסים וראו בו תמרון טקטי ושבבוא היום תחזור גרמניה ליריבות עם ברה"מ. לא רק שציפו שהיחסים לא ימשיכו להישאר ידידותיים, אלא שדיווחים סודיים של המשטר הנאצי מהתקופה 50 טוענים שמרבית הציבור ציפה שמלחמה עם ברה"מ תפרוץ במוקדם או במאוחר. כמו כן, סביר 47 David Welch, The Third Reich- politics and propaganda, Routledge, p Michael Balfour, Propaganda in war , Routledge & Kegan Paul, p.227. ראה הפניות ל- Welch ו- Baird בהערות בעמוד David Welch, The Third Reich- politics and propaganda, Routledge, p

16 41 שהגרמנים (וכנראה גם יתר עמי אירופה) כבר לא ציפו מהיטלר לעקביות ביחסיו הדיפלומטיים. הרי, עוד ב הפר היטלר את הסכם האי-תוקפנות עם פולין ובשנה אחר כך, את ההסכמים עם נורבגיה, בלגיה, הולנד ויוגוסלביה. כדי בכל זאת, להתמודד עם סוגיה זו, הדגיש משרד החוץ הגרמני את אי-עמידתה של ברה"מ בהתחייבויותיה מההסכמים עם גרמניה: המשך פעילות הקומינטרן, ניצול ההישגים הצבאיים של גרמניה בפולין להפצת הבולשביזם במדינות הבלטיות בניגוד להסכם מ- 1939, ומדיניות החוץ 51 התוקפנית של ברה"מ בבלקן, בדגש על בסראראביה ובוקובינה. התעמולה הגרמנית חזרה שוב ושוב על המסרים לגבי בוגדנותה של ברה"מ היא תיארה מעשים אלו כנעיצת סכין בגבה של גרמניה וטענה כי הסובייטים תכננו מזה שנים להתקיף את גרמניה והמהלך שיזם היטלר היה למעשה מתקפת 52 מנע שמצילה את אירופה מהשמדתה. ומיפנים במערכה הצבאית תקופות כאמור, פרק זה (והעבודה כולה) עוסקים בדרך שבה התמודדה התעמולה עם המציאות המדינית-צבאית שבתוכה היא נוצרה. כשמביטים על שדה הקרב במזרח, ניתן לעסוק בשלוש תקופות עיקריות: הגרמנים. הראשונה, מתחילת הפלישה ועד סתיו,1941 היא התקופה האופטימית ביותר מבחינת בתקופה זו השיג הוורמאכט ניצחונות מוחצים בשדה הקרב והתקדם לעומקה של ברה"מ תוך כיבושן של המדינות הבלטיות, הטלת מצור על לנינגרד והפצצות אוויריות על מוסקבה. השנייה, שתחילתה בסתיו 1941 וסופה בקיץ 1942, היתה תקופה של אכזבה בציבור הגרמני מהקיפאון בשדה הקרב. ההתקדמות הגרמנית נבלמה והחורף הרוסי עמד בפתח (שנוצרו בין היתר כתוצאה מהכרזה של היטלר) השתנו: התבדו. הציפיות למלחמת-בזק נוספת אבל יחסי הכוחות הצבאיים כמעט ולא הגרמנים עדיין החזיקו בנקודות מפתח בעומק ברה"מ והצבא הסובייטי עוד לא הספיק להתאושש מהמפלות שנחל בתחילת המלחמה השלישית, שתחילתה בקיץ,1942 (ביניהן השמדת רוב רובו של חיל האוויר). אך נקודת הציון הראשונה שלה בפברואר 1943 התקופה (סוף קרב סטלינגרד), וסופה במאי 1945, היא התקופה של המפלה הגרמנית. קיץ 1942 החל באופן מעודד ביותר עבור הגרמנים, אך באוגוסט אותה שנה, החל המפנה, שתחילתו בקרב סטלינגרד, אשר היה לא רק תחילתה של תפנית צבאית, אלא גם שפל חדש במוראל הגרמני, ואולי לראשונה נשבר "המיתוס של 53 היטלר". החל מקרב סטלינגרד הגרמנים הפסידו בסדרה של קרבות מכריעים; גם ה"מלחמה הטוטאלית" עליה הכריז גבלס ב- 18 שנכנע לבעלות הברית ב- 7 במאי בפברואר אותה שנה, לא הצליחה להציל את המשטר הנאצי, ומיפנים במערכה התעמולתית תקופות עיון בספרות העוסקת בתעמולה מגלה תיקוף דומה גם לתעמולה הנאצית האנטי-רוסית במהלך המלחמה. וולש וביירד מתארים מפנים באופן הצגת "דמות האויב" ובלפור שם את הדגש על 51 Jay Baird, The Mythical World of Nazi War Propaganda , University of Minnesota Press, p Ibid. 53 Ian Kershaw, The "Hitler myth": Image and reality in the Third Reich, Clarendon Press, p.176.

17 42 הדרך בה הגיבה התעמולה למצב בשדה הקרב. דומה כי ניתן למצוא מספר מגמות עיקריות לשינויים בתעמולה הנאצית בחודשים אלה: באביב-קיץ.1942 התקופה הראשונה מתחילה עם תחילת הפלישה ומסתיימת בתקופה זו התעמולה האנטי-רוסית הציגה את הפלישה למזרח כמלחמת מגן 54 תרבותית. הרוסים הוצגו כ-,Untermensch עם פראי וברברי, שאופיו נובע מגזעו הנחות (בין אם זה הגזע הסלבי או הגזעים האסיאתיים). לפי תעמולה זו, האיום שנגדו יצאו הגרמנים לקרב הוא כוונת הרוסים הברברים לפלוש למערב אירופה, בניסיון להשמיד את תרבותה. כך, התעמולה הנאצית הציגה את המלחמה לא כמלחמה הנערכת משיקולים צרים של שטח או הנהגה, שהיא רחבה הרבה יותר ומאגדת בתוכה עמים שונים ממדינות שונות, אלא כמלחמת תרבויות, הלוחמים למען המטרה המוצדקת של שימור והצלת הציביליזציה האירופאית מידי הציביליזציה הנחותה שבאה עליה להשמידה. הדגש בתקופה זו היה על התעמולה האנטי-גזעית, דבר שהדגיש את הניגוד בין הגרמנים, בני בגזע הארי, לבין הרוסים, בני גזעים נחותים. באביב-קיץ 1942 חל המפנה הראשון בתעמולה הנאצית לאחר ברברוסה. במקום ההתמקדות בולשביקי. האנטי-בולשביקי בתעמולה גזענית, הנחה גבלס את הכפופים לו לעשות שימוש נרחב יותר בעקרון האנטי במקום להציג את המלחמה כמלחמת מגן מפני תרבותם הברברית של הגזעים 55 הסלאביים והאסיאתיים במזרח, הוצגה המלחמה כמלחמת מגן מפני הבולשביזם המנסה להתפשט לעבר המערב. ביירד התייחס לניסיונות של גבלס לשנות את היחס של מפקדי הוורמאכט וה- SS במזרח כלפי הרוסים. הוא טען שבאמצע 1942 הבין גבלס כי התעמולה האנטי-גזעית אינה משרתת את מטרותיה 56 של גרמניה, משתי סיבות: הראשונה היא יצירת דה-מוראליזציה של הרוסים הרבים שפעלו בשירות הגרמנים. אלו היו העובדים הרבים שגויסו לתעשייה הצבאית של גרמניה ויחידות צבאיות, שהיו בנויות מחיילי הצבא האדום שנתפסו בשבי והתנדבו להילחם לטובת הגרמנים. יחידות אלו פעלו החל מ- 1941, אך חשיבותן עלתה ככל שהמלחמה התקדמה ובמיוחד מאז,1944 כשהכוחות הגרמנים היו תשושים ומוכים. הסיבה השנייה היא ההתנגדות שעורר יחס מסוג זה בקרב העמים הכבושים. גבלס השכיל להבין, שגרמניה יכולה לנצל לצרכיה את הקבוצות הלאומיות במדינות הפוסט-סובייטיות הכבושות, כגון קבוצות אוקראיניות או קווקזיות, שמטעמים לאומיים יגלו עניין בהצטרפות למלחמה נגד הכובש הרוסי-סובייטי. אך כדי לגייסם למשימה זו, היה על המפקדים הגרמנים במזרח לשנות את יחסם כלפי האוכלוסייה המקומית. וולש מציין גורמים נוספים לשינוי התעמולה של.Untermensch הוא מסביר שמשלב מסוים, הציבור הגרמני לא קיבל עוד את התעמולה הזו, משום שהיא עמדה בניגוד לחוויה של החיילים ששבו 57 מהחזית ושל גרמנים שעבדו עם הפועלים הרוסים. במקום אחר, הוא מסביר, שבסתיו 1941, כשהציבור הבין שהמערכה הולכת להתארך מעבר למצופה ולגלוש לחורף, נוצרה אכזבה קשה, אשר גרמה לתעמולה האנטי-גזעית להיראות בלתי אמינה שכן, עלתה השאלה כיצד גזע כל כך נחות 54 Welch, The Third Reich- politics and propaganda, p David Welch, Propaganda and the German cinema , Calderon Press, 1983, p Baird, The Mythical World of Nazi War Propaganda, pp Welch, Propaganda and the German cinema, p.256

18 43 ונכשל, 58 מצליח לעצור את ההתקדמות של הגרמנים? במשך זמן מה התמודד גבלס עם ביקורת זו בכך שטען שיש להבדיל בין האומץ הגרמני לאומץ הרוסי הרוסים אמנם מחזיקים מעמד בקרב, אך כוחם בא להם מרוח חייתית, שפעמים רבות שולחת אותם למות בפקודה של מפקד יהודי. הגרמנים 59 לעומתם נלחמים באומץ של בני אדם, שהוא מושכל יותר וחופשי יותר. בקיץ 1942 התערערה הדוקטרינה שגבלס שיווק, ובמקומה עלתה התחושה שהאומץ של הרוסים בא להם מהפחד שבנפילה 60 בשבי הגרמני ומאמונה אמיתית בחברה הסוציאליסטית. התעמולה החדשה-ישנה, יצאה כנגד צורת המשטר הקומוניסטית, בטענה שזהו משטר מדכא ואכזרי כלפי נתיניו. השלטונות, מקום רב ניתן לתמונות של מבנים רעועים, בדגש על אכזריותם של סוכני ה- GPU (המשטרה הפוליטית). רבות בטכניקה של הנגדה בין גרמניה לברה"מ. אולם בעוד עד,1942 עוני ויחס משפיל ומדכא של גם כעת השתמשו פעמים הניגוד היה בין עליונות הגזע הארי לנחיתות הגזע הסלאבי, הרי כעת, הניגוד היה בין התרבות הגרמנית-נאצית, לבין נכשלותה של 61 ברה"מ הבולשביקית. בלפור מדגיש את מתאר את המתח המתמיד בין היטלר לגבלס בנוגע לתעמולת המלחמה: נראה שלכל אורך המערכה גבלס ביקש שהתעמולה תהיה זהירה יותר ומציאותית 62 יותר, שני דברים שהיטלר לא הקפיד בהם ואף התנגד להם בחלקים רבים של המלחמה. במשך חודשי הסתיו, המשיך גבלס לדרוש תעמולה מציאותית יותר וזהירה יותר, אך היטלר המשיך בהכרזות על ניצחון מהיר, שאמנם נתנו תקווה רבה לציבור שכל כך חשש מפני גלישת המלחמה אל תוך החורף 63 הסובייטי, אך בו בזמן, היו מטעות וסופן היה להתנפץ. מטרתן של הצהרות אלו היה להביא לידי כך 64 שהיפנים ירגישו בטוחים מספיק על מנת להצטרף למערכה נגד ברה"מ. בסופו של דבר, המערכה אכן גלשה לחורף, קיץ והחל מדצמבר, התקשורת הגרמנית מיעטה לתת דיווחים על המהלכים הצבאיים במזרח. גם דבר זה היה למורת רוחו של גבלס, שחשש כי בהינתן דיווחים מעטים, הציבור מצייר 65 לעצמו תמונה שהינה גרועה מכפי שהמצב בשטח התחיל בצורה מוצלחת עבור הגרמנים, אך התקשורת הגרמנית התייחסה באופן מסויג להצלחות בחזית המזרחית, משום שחששה להתבדות בשנית, אם וכאשר המלחמה תגלוש שוב 66 לחורף. במשך הקיץ, משרד התעמולה החליף מספר פעמים את הנחייתו לתקשורת לגבי התעמולה 67 של קרב סטלינגרד. אך בלי קשר להנחיות ה-,RMVP מפקדת היטלר המשיכה לספק הצהרות בנוגע לניצחון הקרב. ב- 28/9/1942 אמר גבלס לצוות שלו: "זה לא התפקיד של תעמולה ליצור נבואות אלא 68 לדווח עובדות". חוקרים נוהגים לתאר את תהליך השתנותה של התעמולה על סטלינגרד, כתהליך של התפכחות הציבור הגרמני מהאשליה של התעמולה הנאצית: באוקטובר, ניסתה התעמולה 58 Welch, The Third Reich- politics and propaganda, p Balfour, Propaganda in war, p Ibid. 61 Welch, The Third Reich- politics and propaganda, p Balfour, Propaganda in war , p Ibid, pp Baird, The Mythical World of Nazi War Propaganda, p Propaganda in war, p.241. Balfour, 66 Ibid, p Ibid, pp בתוך: p.287. Balfour, Propaganda in war, 68

19 44 להתעלם מקרב סטלינגרד; בנובמבר-דצמבר הגיעו דיווחים זהירים על פגיעה בכוחות הגרמניים 69 ושבירת קו המגן הגרמני; ובינואר כבר ניתנה תמונה ברורה של התהפכות יחסי הכוח בחזית. בינואר-פברואר התעמולה הגרמנית ניסתה להתמקד 70 הנוספות בחזית. אולם ב- 18 איבדה את כוחה ובאופן ספיציפי, לפברואר הוכרז על המפלה ב- בסטלינגרד בלבד,.Kharkov וכך להסתיר את התבוסות כעת, 71 יומני החדשות הפכו לבלתי אמינים בעיני הציבור. התעמולה הנאצית קולנועית בתקופת המלחמה תעמולה כאמור, מרגע שפלשה גרמניה לברה"מ, גויסו כל אמצעי התעמולה לטובת מה שהפך להיות אחד היעדים התעמולתיים המרכזיים בתקופה, אם לא הראשי שבהם. בכלל זה, גויסו גם האמצעים הקולנועיים. עם תחילת הפלישה, שוב הותר להציג את הסרט,Freisennot אלא שכעת שמו שונה והוא הוצג בשם Rotten Sturm im Dorf (סערה אדומה על הכפר). בסרט זה (כפי שכבר נכתב בפרק הראשון), דמותו של ה"רוסי" היא בעלת תווי פנים אסיאתיים, 72 עומדת בניגוד לדמותו של הגרמני בן התרבות. ב חסרת היגיינה, Karl Ritter פראית ובורה, ביים את הסרט והיא,Kadetten שעוסק בפלישת רוסיה לברלין ב המניע לפלישת הרוסים לברלין לא הוצג כמניע אידיאולוגי 73 אלא כמאבק בין גזעי, שבו גזעים אסיאתיים נאבקים בגזע הארי. בסוף 1941, הוסרט הסרט Das Sowjetparadies (גן העדן הסובייטי), שהוצג כחלק מתערוכה על החיים בברה"מ. בסרט זה מוצגות מספר תימות, המדגישות את עליבותם של החיים בברה"מ: עוני, הזנחה, צפיפות, בעיות תברואה מוניציפאליות, בעיות חברתיות (אישה שבעלה נטש אותה עם ילד בעל מום וגם, יחס מזלזל לקשישים), רפואה מפגרת, מחסור בביגוד ואמצעי חימום להתמודדות עם החורף הקשה ועוד. בסרט זה ברור לחלוטין שחיצי הביקורת הנאצים מכוונים כלפי המשטר ולא כלפי הגזע. שבראשה. העם הרוסי אף מוצג כקורבן של הבולשביזם ולא כאחראי לחברה הנכשלת ולמשטר האכזרי ניתן לראות את המגמה האנטי-בולשביקית בקטעים רבים בסרט (להלן מספר דוגמאות מתוך רבות נוספות): העונשים האכזריים המקובלים במשטר הבולשביקי (איחור לעבודה, דינו כליאה לחצי שנה, לעובד איחור שני, (אין אמצעי בטיחות בסיסיים, דינו כליאה לשלוש שנים ואיחור שלישי, דינו שילוח למחנה עבודה), עיוור המחוייב לעבוד בקרבת חומרים מסוכנים) היחס והאיום המתמיד על כל אזרח שלא עמד בתפוקת ייצור נדרשת- שילוח למחנה עבודה בסיביר. דומה כי סרט זה, עם הדגש על הפן התרבותי, ולא הגזעי, היה יוצא דופן בתקופה בה הוצג באוגוסט הופיע הסרט GPU המתעד את אכזריותה של המשטרה הפוליטית הבולשביקית. בסרט זה בולט השינוי הנושאי בתעמולה, המתואר לעיל: הזוועות של החיים ברוסיה נובעים מהיותו של המשטר משטר בולשביקי, אשר עושה יד אחת עם היהודים. הארגון בו עוסק 69 Ibid, chapter Ibid, p Key Hoffmann, "Propagandistic problems of German newsreels in World War two", Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 24, No. 1, p ראה ע' 30 בחיבור זה. 73 Welch, Propaganda and the German cinema, p.250.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תש"ע

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תשע מאגר שאלות חזרה לבגרות בהיסטוריה ב' קיץ תש"ע פרק א'- טוטאליטריות ושואה משטרים טוטאליטריים ציין שלושה מאפיינים של המשטר הטוטאליטרי והסבר כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בבריה"מ הסטליניסטית. הסבר שני גורמים

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

המלחמה במזרח והשמדת היהודים אנדריאס הילגרובר "בולשביזם יהודי": הדוגמה הגזענית-אידיאולוגית של היטלר כשהחלה ההתקפה על ברית-המועצות ב , ביוני בהש

המלחמה במזרח והשמדת היהודים אנדריאס הילגרובר בולשביזם יהודי: הדוגמה הגזענית-אידיאולוגית של היטלר כשהחלה ההתקפה על ברית-המועצות ב , ביוני בהש המלחמה במזרח והשמדת היהודים אנדריאס הילגרובר "בולשביזם יהודי": הדוגמה הגזענית-אידיאולוגית של היטלר כשהחלה ההתקפה על ברית-המועצות ב- 22 1941, ביוני בהשמדה שיטתית של היהודים בשטחים הסובייטיים הכבושים. פתחו

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח  בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מיין קאמפף למתחילים צבי יוליאן רובין המהדורה הראשונה של מיין קאמפף 5291

מיין קאמפף למתחילים צבי יוליאן רובין המהדורה הראשונה של מיין קאמפף 5291 מיין קאמפף למתחילים rubin.tzvi@gmail.com המהדורה הראשונה של מיין קאמפף 5291 9 תוכן עניינים מבוא )( 3 1 מיין קאמפף הסיבות לכתיבת הספר מתוך ההקדמה של היטלר 1 צוק העיתים מתוך ההקדמה של המתרגם Murphy( )James

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד