מכון ירושלים JERUSALEM למחקרי מדיניות INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 ישראל קמחי ועומר יניב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכון ירושלים JERUSALEM למחקרי מדיניות INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 ישראל קמחי ועומר יניב"

תמליל

1 מכון ירושלים JERUSALEM למחקרי מדיניות INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 ישראל קמחי ועומר יניב

2 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 ישראל קמחי, עומר יניב ירושלים, 2020

3 הוצאת הפרסום לאור התאפשרה הודות לתמיכה של שותפינו: THE JERUSALEM DEVELOPMENT AUTHORITY מכון ירושלים למחקרי מדיניות פרסום מספר 539 מחקר מלווה לתוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 ישראל קמחי, עומר יניב עריכה: חמוטל אפל עימוד: אסתי ביהם עיצוב כריכה: סטודיו אירה גינזבורג 2020, מכון ירושלים למחקרי מדיניות בית חי אלישר רח רד ק 20, ירושלים jerusaleminstitute.org.il en.jerusaleminstitute.org.il E mail:

4 תוכן עניינים. תקציר מנהלים... 4 הקדמה... 9 תיירים ותיירי יום לישראל תיירים שביקרו בירושלים תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים לינות תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים אורחים ולינות במלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערב ה ממוצע אורך השהות במלונות תיירות בירושלים פדיון מלונות תיירות בירושלים לינות תיירים בירושלים לפי אמצעי לינה תיירות ממדינות היעד תיירות מרוסיה לירושלים תיירות מגרמניה לירושלים תיירות מצרפת לירושלים תיירות מבריטניה לירושלים תיירות מאיטליה לירושלים תיירות מסין לירושלים כנסים אירועי עוגן בירושלים פעילות באינטרנט מצאי אמצעי אכסון בירושלים נספח א : מתודולוגיה צורות החישוב והגדרות... 51

5 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תקציר מנהלים גידול של 18% במספר המבקרים מחו ל לישראל שהגיעו לירושלים בשנת )3.11 מיליון( לעומת שנת )2.65 מיליון(. גידול של 8% במספר כלל האורחים שלנו במלונות תיירות בירושלים בשנת )1.79 מיליון( לעומת שנת )1.65 מיליון(. גידול של 10% במספר הלינות שנצרכו במלונות תיירות בירושלים בשנת )4.94 מיליון לינות( לעומת שנת )4.50 מיליון( גידול של 10% במספר התיירים מחו ל שלנו במלונות תיירות בירושלים בשנת )1.18 מיליון( לעומת שנת )1.07 מיליון(. גידול של 12% במספר לינות התיירים במלונות התיירות בירושלים בשנת )3.93 מיליון( לעומת שנת )3.52 מיליון(. גידול של 5% במספר הישראלים שהתארחו במלונות תיירות בירושלים בשנת )612 אלף( לעומת שנת )582 אלף(. גידול של 3% במספר לינות הישראלים במלונות תיירות בירושלים בשנת )1.01 מיליון( לעומת שנת )982 אלף(. גידול של 17% בפדיון מלונות התיירות בירושלים בשנת )2.40 מיליארד ש ח( לעומת שנת ) מיליארד ש ח(. גידול של 4% במספר התיירים שלנו בכלל אמצעי האכסון בירושלים בשנת )2.00 מיליון( לעומת שנת )1.92 מיליון(. גידול של 6% במספר לינות התיירים בכלל אמצעי האכסון בירושלים בשנת )9.15 מיליון לינות( לעומת שנת )8.64 מיליון(. 4

6 תיירות ממדינות היעד לירושלים רוסיה ירידה של 14% במספר התיירים מרוסיה לישראל שביקרו בירושלים בשנת )201 אלף( לעומת שנת )233 אלף(. ירידה של 21% במספר האורחים מרוסיה במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. ירידה של 20% במספר הלינות של תיירים מרוסיה במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. ירידה של 19% במספר התיירים שלנו בכלל אמצעי האכסון בירושלים בשנת )105 אלף( לעומת שנת )129 אלף(. גידול של 4% במספר לינות התיירים מרוסיה בירושלים בשנת )546 אלף( לעומת שנת )527 אלף(. גרמניה גידול של 31% במספר המבקרים מגרמניה בישראל שהגיעו לירושלים בשנת )196 אלף( לעומת שנת )149 אלף(. תקציר מנהלים גידול של 15% במספר האורחים מגרמניה במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. גידולשל 18% במספר הלינות בשנת של תיירים מגרמניה במלונות תיירות בירושלים לעומת שנת. צרפת גידול של 2% במספר המבקרים מצרפת לישראל אשר הגיעו לירושלים בשנת )183 אלף( לעומת שנת )180 אלף(. גידול של 28% במספר האורחים מצרפת במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. גידול של 14% במספר הלינות של תיירים מצרפת במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. 5

7 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 גידול של 28% במספר התיירים מצרפת אשר לנו בירושלים בשנת )207 אלף( לעומת שנת )162 אלף(. גידול של 12% במספר לינות התיירים מצרפת בירושלים בשנת )883 אלף( לעומת שנת )786 אלף(. בריטניה גידול של 6% במספר המבקרים מבריטניה לישראל שהגיעו לירושלים בשנת )131 אלף( לעומת שנת )124 אלף(. גידול של 7% במספר האורחים מבריטניה במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. גידול של 7% במספר הלינות של תיירים מבריטניה במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. ירידה של 12% במספר התיירים מבריטניה אשר לנו בירושלים בשנת )68 אלף( לעומת שנת )77 אלף(. גידול של 11% במספר לינות התיירים מבריטניה בירושלים בשנת )346 אלף( לעומת שנת )311 אלף(. איטליה גידול של 57% במספר המבקרים מאיטליה שהגיעו לירושלים בשנת )108 אלף( לעומת שנת )69 אלף(. גידול של 62% במספר האורחים מאיטליה במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. גידול של 59% במספר הלינות של תיירים מאיטליה במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. גידול של 68% במספר התיירים מאיטליה אשר לנו בירושלים בשנת )57 אלף( לעומת שנת )34 אלף(. גידול של 93% במספר לינות התיירים מאיטליה בירושלים בשנת )251 אלף( לעומת שנת )130 אלף(. 6

8 סין גידול של 8% במספר המבקרים מסין שהגיעו לירושלים בשנת )99 אלף( לעומת שנת )92 אלף(. ירידה של 29% במספר האורחים מסין במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. ירידה של 27% במספר הלינות של תיירים מסין במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. ירידה של 29% במספר האורחים וירידה של 27% במספר הלינות של תיירים מסין במלונות תיירות בירושלים בשנת לעומת שנת. ירידה של 22% במספר התיירים מסין אשר לנו בירושלים בשנת )62 אלף( לעומת שנת )80 אלף(. ירידה של 25% במספר לינות התיירים מסין בירושלים בשנת )172 אלף( לעומת שנת )229 אלף(. כנסים תקציר מנהלים בשנת זכו למענק מטעם הרשות לפיתוח ירושלים 10 כנסים בין לאומיים. בכנסים הבין לאומיים השתתפו כ 12 אלף תיירים מחו ל, אשר צרכו כ 35 אלף לינות בעיר. אירועי עוגן בעיר במרתון ירושלים 2019 השתתפו כ 4.6 אלף רצים מחו ל. במסגרת קמפיין קחו יומיים בירושלים צרכו ישראלים כ 275 אלף לינות במלונות תיירות בעיר בחודשים יולי-אוגוסט לשנת. חל גידול של 62% במספר הכניסות לאתר האינטרנט של התיירות בירושלים בין השנים -. חל גידול בפעילות הגולשים ברשתות החברתיות פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם. 7

9 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 מצאי אמצעי אכסון בירושלים בשנת פעלו בירושלים 185 אמצעי אכסון ומצאי החדרים עמד על 13,600 חדרים. 15 מלונות בירושלים נמצאים בתהליכי בנייה, ול 30 בתי מלון נוספים אושרה תכנית בניין עיר. קיימים עוד 47 מתחמי קרקע או שטחים מבונים המיועדים למלונות בעיר. בירושלים פעלו בשנת כ 3,500 דירות וחדרים להשכרה לטווח קצר, בהם יש מעל ל 7,000 חדרים. 8

10 הקדמה דו ח אינדיקטורים לתיירות בירושלים מסכם את פעילות תעשיית התיירות בירושלים לשנת. הדו ח סוקר את מספר המבקרים והתיירים שהגיעו לעיר בשנה זו בהשוואה לשנים קודמות, כמו גם מגמות נוספות בתחום התיירות בירושלים. הנתונים המוצגים בדו ח מתבססים ברובם על פרסומי הרבעון הסטטיסטי לתיירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ותוצאות סקר תיירות נכנסת שנערך עבור משרד התיירות. לאחר ששנת היוותה שנת שיא לתיירות בישראל בכלל ובירושלים בפרט, עם גידול של עשרות אחוזים במספר המבקרים, התיירים והלינות, נצפתה גם בשנת עלייה נוספת במספר התיירים, האורחים, הלינות וגובה הפדיון הכספי של מלונות התיירות בעיר, ושנה זו היוותה אף היא שנת שיא לתיירות בירושלים. ברוב המדינות שבהן התמקד המאמץ שבהן התמקד המאמץ השיווקי לקידום ירושלים כיעד תיירותי )גרמניה, צרפת, בריטניה ואיטליה( נרשמו תוצאות חיוביות ברובן, עם גידולים במספר ובאחוז התיירים המבקרים והלינות ממדינות אלו לירושלים. יוצאות דופן הן סין )שבה הפעילות השיווקית רק החלה( ורוסיה, שמהן נרשמה ירידה במספר ובאחוז המבקרים והלינות. בנוסף, נמשכה מגמת הגידול במספר המלונות ואמצעי האכסון הפועלים בירושלים ועוד מספר רב של בתי מלון נמצאים בבנייה או בשלבי התכנון השונים. 9

11 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תיירים ותיירי יום לישראל בשנת נכנסו לישראל 4.39 מיליון מבקרים, 14% יותר מאשר בשנת, אז הגיעו לישראל 3.86 מיליון מבקרים. מתוכם, 4.12 מיליון היו תיירים אשר לנו לפחות לילה אחד בישראל, גידול של 14% לעומת שנת, אז ביקרו בישראל 3.61 מיליון תיירים. מדובר בשיא של כל הזמנים במספר המבקרים והתיירים שהגיעו לישראל. מספר תיירי היום לישראל חווה אף הוא עלייה של 7%, מ 250 אלף תיירי יום בשנת ל 268 אלף תיירי יום בשנת. לוח מס 1: מבקרים )תיירים ותיירי יום( לישראל, )באלפים( מבקרים בישראל אחוז שינוי תיירים אחוז שינוי תיירי יום אחוז שינוי , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,389.6 עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 10

12 תרשים מס 1: תיירים ותיירי יום לישראל, )באלפים( 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , תיירי - יום תיירים עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תיירים ותיירי יום לישראל תיירים שביקרו בירושלים לפי תוצאות סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות, השיבו 76% מהתיירים בשנת כי הם הגיעו לירושלים במהלך שהותם. מדובר ב 3.11 מיליון מבקרים מחו ל, גידול של 18% לעומת שנת, ו 42% יותר מאשר בשנת. מדובר במספר שיא של כל הזמנים של תיירים המבקרים בירושלים. 11

13 4, % 3,111.8 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תיירים בישראל אחוז התיירים שביקרו בירושלים תיירים שביקרו בירושלים לוח מס 2: מבקרים מחו ל בירושלים, )באלפים( 3, % 2, , % 2, , % 2, , % 2, , % 2,338.8 עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תרשים מס 2: תיירים שביקרו בירושלים, )באלפים( 3, , , , , , עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1 סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות לשנת כולל גם שנים לאחור )שנים -2011(, והנתונים המופיעים בו בשנים - שונים במעט מהנתונים שהופיעו בקבצים הישנים. כאשר מופיע הסימן הבא:, הכוונה היא שמדובר בנתונים שונים מהדוחות הקודמים. 12

14 תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים לינות תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נצרכו בשנת במלונות התיירות בירושלים מספר שיא של 4.94 מיליון לינות, 10% יותר מאשר בשנת, וגידול של 39% לעומת שנת. מתוכן, 3.93 מיליון לינות היו של תיירים, גידול של 12% לעומת שנת וגידול של 47% לעומת שנת, ו 1.01 מיליון לינות נצרכו על ידי ישראלים, גידול של 3% לעומת שנת ו 14% יותר מאשר בשנת. לוח מס 3: לינות אורחים )תיירים מחו ל וישראלים( במלונות תיירות בירושלים, )באלפים( % שינוי % שינוי כלל % שינוי הלינות לינות תיירים לינות ישראלים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,937.6 עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13

15 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תרשים מס 3: לינות אורחים במלונות תיירות בירושלים, )באלפים( 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , סך הכל תיירים ישראלים עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים בשנת התארחו במלונות התיירות בירושלים 1.79 מיליון אורחים. מדובר בגידול של 8 אחוזים לעומת שנת, אז לנו במלונות 1.65 מיליון אורחים, וגידול של 36% ביחס לשנת. מבין האורחים בירושלים, 1.18 מיליון היו תיירים מחו ל, גידול של 10% לעומת שנת )ו 49% יותר מאשר שנת (. מדובר במספר התיירים הגבוה ביותר שלנו במלונות תיירות בירושלים בכל הזמנים. במספר הישראלים שלנו במלונות תיירות בירושלים חלה עלייה של 5 אחוזים לעומת שנת ו 15% לעומת שנת, ל 612 אלף אורחים, שיא של כל הזמנים בעיר. 14

16 לוח מס 4: אורחים )תיירים וישראלים( במלונות תיירות בירושלים, )באלפים( % שינוי % שינוי % שינוי השנה אורחים תיירים ישראלים , , , , , תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , , , , , , ,792.9 עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תרשים מס 4 : אורחים במלונות תיירות בירושלים, )באלפים( 1, , , , , , , , , , , , ישראלים אורחים מחו ל כלל האורחים עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 15

17 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 אורחים ולינות במלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערב ה מבין 1.79 מיליון האורחים שהתארחו במלונות התיירות בירושלים, 1.55 מיליון עשו זאת בחלק המערבי של העיר, גידול של 9% לעומת שנת וכ 33% לעומת שנת 243. אלף אורחים לנו במלונות התיירות במזרח ירושלים, גידול של 3% לעומת שנת, ו 51% יותר מאשר בשנת. מבין אורחי מלונות התיירות במערב ירושלים, 957 אלף היו תיירים, גידול של 12% לעומת שנת, ו 593 אלף היו ישראלים, גידול של חמישה אחוזים. במלונות בתיירות במזרח ירושלים התארחו 224 אלף תיירים )גידול של 2%( ו 19 אלף ישראלים, 6% יותר מאשר בשנת. לוח מס 5: אורחים במלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערב ה, )באלפים( השנה ירושלים מערב ירושלים מזרח ירושלים יחס בין מערב למזרח % שינוי % שינוי , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,792.9 עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 16

18 תרשים מס 5: אורחים במלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערב ה, )באלפים( 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,549.9 עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבין 4.94 מיליון הלינות אותם צרכו אורחי מלונות התיירות בירושלים בשנת 4.23, מיליון לינות היו במערב ירושלים, גידול של 10% לעומת שנת ו 39% יותר מאשר מספר הלינות בשנת, בעוד ש 703 אלף לינות היו במזרח העיר, גידול של 5% לעומת שנת ו 39% יותר מאשר בשנת. מספר הלינות אותם צרכו התיירים במערב ירושלים בשנת עמד על 3.26 מיליון לילות, עלייה של 13%, ו 973 אלף לינות של אורחים ישראלים, גידול של 3% לעומת שנת. במזרח ירושלים נרשם גידול של 6% במספר לינות התיירים, עם 669 אלף לילות. מספר לינות הישראלים במזרח ירושלים עמד בשנת על 35 אלף לילות, ירידה של 11% לעומת שנת. תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים מערב ירושלים מזרח ירושלים 17

19 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 לוח מס 6: לינות אורחים במלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערב ה, )באלפים( ירושלים מערב ירושלים מזרח ירושלים יחס בין מערב למזרח % שינוי % שינוי , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,937.6 עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תרשים מס 6: לינות אורחים במלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערב ה, )באלפים( 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , מערב ירושלים מזרח ירושלים עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 18

20 ממוצע אורך השהות במלונות תיירות בירושלים ממוצע אורך השהות בשנת נותר כמעט ללא שינוי עבור התיירים, בעוד עבור הישראלים בשנה זו חל קיצור קל בממוצע אורך השהות. ממוצע השהות אורך הכולל חווה גידול מזערי, מ 2.72 לילות בשנת ל 2.75 לילות בשנת. אורך השהות הממוצע עבור תיירים עמד בשנת על 3.28 לילות לתייר, לעומת 3.29 לילות בשנת. בקרב האורחים הישראלים התקצר אורך השהות הממוצע מ 1.69 בשנת ל 1.65 לילות בשנת. ממוצע אורך השהות במלונות התיירות במערב ירושלים עמד על 2.73 לילות )3.41 לילות לתיירים ו 1.64 לילות לישראלים(, בעוד במזרח ירושלים עמדה השהות הממוצעת על 2.89 לילות )2.99 לילות לתיירים ו 1.82 לילות לישראלים(. שנה לוח מס 7: אורך שהות ממוצע במלונות תיירות בירושלים בחלוקה לתיירים מחו ל וישראלים, ממוצע לינות כללי ממוצע לינות תיירים ממוצע לינות ישראלים תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 19

21 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תרשים מס 7: ממוצע לינות במלונות תיירות בירושלים, עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ישראלים תיירים כלל האורחים 20

22 פדיון מלונות תיירות בירושלים בשנת עמד הפדיון של מלונות התיירות בירושלים על 2.40 מיליארד ש ח, גידול של 17% לעומת שנת, ו 41% לעומת שנת. מדובר בפדיון המלונות הגבוה ביותר בכל הזמנים. הפדיון ממלונות התיירות בירושלים בשנת היווה 20% מכלל פדיון מלונות התיירות בישראל, לעומת 18% בשנת. לוח מס 8: פדיון מלונות תיירות בישראל ובירושלים, )במיליוני ש ח( ישראל ירושלים ירושלים כאחוז מישראל אחוז שינוי בירושלים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,070.0 עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 21

23 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תרשים מס 8: פדיון מלונות תיירות בירושלים מול שאר ישראל, )במיליוני ש ח( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,400.7 ירושלים שאר ישראל עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פדיון מלונות התיירות במערב ירושלים עמד בשנת על 2.15 מיליארד ש ח, גידול של 18% לעומת שנת, ו 41% יותר מאשר בשנת. הפדיון במלונות מזרח ירושלים בשנת היה 254 מיליון ש ח, גידול של 11% לעומת שנת ו 46% יותר מאשר בשנת. 22

24 לוח מס 9: פדיון מלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערב ה, )במיליוני ש ח( ירושלים מערב ירושלים מזרח ירושלים יחס בין מערב למזרח פדיון מלונות תיירות בירושלים % שינוי % שינוי , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תרשים מס 9: פדיון מלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערב ה, )במיליוני ש ח( , , , , , , , , , , מזרח ירושלים מערב ירושלים עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 23

25 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 שנה בשנת עמד פדיון מלונות התיירות מתיירים בירושלים על כ 448 מיליון דולרים, 19% יותר מאשר בשנת, ו 58% מאשר בשנת. מתוך הפדיון מתיירים, כ 394 מיליון דולרים הגיעו ממלונות התיירות במערב ירושלים, וכ 54 מיליון דולר נכנסו ממלונות התיירות במזרח ירושלים. חלקה של ירושלים מהפדיון מתיירים בישראל עמד בשנת על 34%, יותר מאשר בשנת, אז עמד חלקה של ירושלים על 30% מסך כל הפדיון. לוח מס 10: פדיון מתיירים במלונות תיירות בישראל ובירושלים, )באלפי דולרים( ישראל ירושלים ירושלים כאחוז מישראל אחוז שינוי בירושלים , , ,907 1,018, ,130 1,059, ,267 1,046, ,126 1,104, ,099 1,077, , , ,311 1,001, ,479 1,256, ,479 1,433,281 עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 24

26 לינות תיירים בירושלים לפי אמצעי לינה תוצאות סקר תיירות נכנסת 2 של משרד התיירות לשנת מורים כי בשנה זו לנו בירושלים כשני מיליון תיירים )כ 49% מכלל התיירים בישראל(, אשר צרכו כ 9.15 מיליון לינות. מדובר בגידול של 4% במספר התיירים שלנו בירושלים וגידול של 6% במספר הלינות לעומת שנת. מספר התיירים אשר לנו בירושלים בשנת גבוה ב 38% ממספר התיירים שהגיעו בשנת, ומספר הלינות שנצרכו בעיר גבוה ב 44%. תוצאות הסקר מורות כי נרשם בשנת גידול בחלקם של התיירים אשר בחרו ללון בבתי מלון בירושלים, ובחלקן של הלינות שנצרכו בבתי מלון מכלל הלינות בכלל אמצעי האכסון בירושלים. אחוז התיירים אשר לנו בבתי מלון בירושלים בשנת גדל מ 70% בשנת ל 74%, ואחוז הלינות אשר נצרכו בבתי מלון בעיר גדל במעט מ 53% בשנת ל 54% בשנת. במספר הלינות שנצרכו בבתי מלון חלה עלייה של 12% ובמספר התיירים אשר בחרו ללון בבתי מלון חלה עלייה של 10%. בין השנים - חלה ירידה של 11% במספר התיירים שלנו באמצעי האכסון הנוספים בעיר, 3 אך במספר הלינות אותם הם צרכו באמצעי האכסון הללו חל גידול של 8%. לוח מס 11: לינות תיירים בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( 4, , , ,210.4 בבתי מלון 3, , , , ,096.8 באכסון אחר 3, , , , , ,266.1 באחוזים בבתי מלון באכסון אחר 48.7 עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2 אופי הסקירה בסקר לשנת השתנה לעומת שנים קודמות, כאשר מספר הנדגמים פחת. להסבר על השינוי שחל באופן חישוב נתוני התיירים והלינות בירושלים, ר נספח מתודולוגי. 3 אמצעי אכסון נוספים, כפי שהופיעו בסקר: אכסניות נוער, הוספיסים נוצרים, דירות להשכרה, לינה אצל קרובי משפחה או חברים, או אמצעי אכסון אחרים. 25

27 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תרשים מס 10: לינות תיירים בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( 7, , , , , , , , , , , , , , ,912.5 בתי - מלון אמצעי אכסון אחרים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לוח מס 12: תיירים שלנו בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( 1, , ,098.1 בבתי מלון באכסון אחר 2, , , , , % 53.3% 49.9% 48.7% אחוז מכלל התיירים 53.5% לישראל באחוזים בבתי מלון באכסון אחר עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 26

28 תרשים מס 11: תיירים שלנו בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, )באלפים( 1, , , , , , , ,476.1 עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת אורך השהות הממוצע בירושלים עמד על 4.6 לילות לתייר, לעומת 4.5 לילות בממוצע בשנת. ניתן לראות כי לאורך השנים לא חל שינוי מהותי באורך השהות הממוצעת בבתי מלון בעיר. באמצעי האכסון האחרים נרשם בשנת גידול באורך השהות הממוצע, מ 7.4 לילות בשנת ל 8.1 לילות בשנת. לינות תיירים בירושלים לפי אמצעי לינה בתי - מלון אמצעי אכסון אחרים 27

29 450 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תיירות ממדינות היעד תרשים מס 12: תיירים ממדינות היעד לישראל, )באלפים( סין איטליה בריטניה צרפת גרמניה רוסיה עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תיירות מרוסיה לירושלים בקרב התיירים מרוסיה לישראל, 64% ביקרו בירושלים בשנת )בהשוואה ל 70% בשנת (. במספרים מוחלטים, חלה ירידה של 14% במספר התיירים מרוסיה שביקרו בירושלים. 28

30 לוח מס 13: תיירים מרוסיה לישראל שביקרו בירושלים, - )באלפים( תיירים לישראל תיירים שביקרו בירושלים % 70.2% 72.0% 70.4% 74.1% באחוזים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב התיירים אשר לנו במלונות תיירות בירושלים, חלה בשנת ירידה של 21% לעומת שנת, וירידה של 20% במספר הלינות אותם צרכו. בשנת נצרכו 60% מלינות התיירים במלונות תיירות בירושלים במערב העיר, לעומת 61% בשנת. לוח מס 14: מספר לינות ומספר תיירים מרוסיה במלונות תיירות במזרח ובמערב ירושלים, - )באלפים( אורחים אחוז שינוי תיירות ממדינות היעד מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם לינות אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם אורך שהות ממוצע 3.23 עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחינה של מספר הלינות והתיירים מרוסיה בירושלים לפי תוצאות סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות מצביעה על ירידה במספר התיירים מרוסיה אשר לנו בעיר: בשנת לנו בירושלים כ 105 אלף תיירים מרוסיה, אשר צרכו כ 546 אלף לינות. מדובר בגידול של 4% במספר הלינות, אך גם בירידה של 17% לעומת מספר התיירים מרוסיה 29

31 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 שלנו בירושלים בשנת. רק כ 37% מהתיירים מרוסיה לירושלים לנו בבתי מלון, זאת בעיקר הודות לאחוז הגבוה של תיירים מרוסיה שלנים אצל קרובי משפחה או מכרים )34% בשנת (. לוח מס 15: לינות תיירים מרוסיה בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( בתי מלון אכסון אחר באחוזים בתי מלון אכסון אחר 31.9 עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לוח מס 16: תיירים מרוסיה שלנו בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( בתי מלון אמצעי אכסון נוספים % 38.9% 42.7% 29.6% אחוז מכלל התיירים 34.8% מרוסיה לישראל באחוזים בתי מלון אמצעי אכסון נוספים 27.4 עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 30

32 תרשים מס 13: לינות תיירים מרוסיה בירושלים לפי אמצעי אכסון, - )באלפים( בתי - מלון אמצעי אכסון אחרים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תיירות ממדינות היעד תיירות מגרמניה לירושלים לפי תוצאות סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות, ביקרו בירושלים כ 196 אלף תיירים מגרמניה בשנת, שהם כשלושה רבעים מכלל התיירים מגרמניה לישראל. מדובר בגידול של 31% לעומת שנת ו 71% יותר מאשר בשנת. גם באופן יחסי חל גידול באחוז התיירים מגרמניה לישראל שביקרו בירושלים, מ 68% בשנת ל 75% בשנת. לוח מס 17: תיירים מגרמניה לישראל שביקרו בירושלים, - )באלפים( תיירים לישראל תיירים שביקרו בירושלים % 68.3% 69.7% 74.5% 78.2% באחוזים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 31

33 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר האורחים מגרמניה במלונות תיירות בירושלים עמד בשנת על כ 55 אלף, גידול של 15% לעומת שנת, ו 80% יותר מאשר בשנת. מספר הלינות אותם צרכו תיירים מגרמניה במלונות תיירות בירושלים עמד על 178 אלף בשנת, עלייה של 18% לעומת שנת וגידול של 79% לעומת מספר הלינות בשנת. 75% מהלינות אותם צרכו תיירים מגרמניה במלונות תיירות בירושלים בשנת היו במערב העיר. לוח מס 18: אורחים מגרמניה ולינות במלונות תיירות בירושלים, - )באלפים( אורחים אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם לינות אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם אורך שהות ממוצע 3.26 עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תיירות מצרפת לירושלים לפי תוצאות סקר תיירות נכנסת, ביקרו בירושלים בשנת כ 53% מהתיירים מצרפת בישראל, מדובר באחוז נמוך יותר לעומת שנת, אז ביקרו בירושלים כ 58% מהתיירים מצרפת לישראל. למרות הירידה בחלקם היחסי של התיירים מצרפת שביקרו בירושלים, במספרים מוחלטים מדובר בעלייה של 2% במספר התיירים מצרפת שביקרו בירושלים בשנת לעומת שנת, ומספרם עמד על 183 אלף. 32

34 לוח מס 19: תיירים מצרפת לישראל שביקרו בירושלים, - )באלפים( תיירים לישראל תיירים שביקרו בירושלים % 58.3% 58.9% 64.2% 67.8% באחוזים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוני לינות התיירים מצרפת במלונות התיירות בירושלים מורים כי בשנת צרכו תיירים מצרפת 175 אלף לינות במלונות תיירות בירושלים, גידול של 14% לעומת שנת, ו 33% יותר מאשר בשנת. 72% מהלינות שנצרכו במלונות תיירות בירושלים היו במערב ירושלים. מספר התיירים מצרפת אשר לנו במלונות תיירות עמד על כ 63 אלף, גידול של 16% לעומת שנת ו 40% יותר מאשר בשנת. לוח מס 20: אורחים ולינות תיירים מצרפת במלונות תיירות בירושלים, - )באלפים( תיירות ממדינות היעד אורחים אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם לינות אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם אורך שהות ממוצע 3.17 עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 33

35 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 בשנת לנו בירושלים 207 אלף תיירים מצרפת, 28% יותר מאשר בשנת, ו 49% יותר מאשר בשנת. תוצאות הסקר מורות כי במספר הלינות אותם צרכו תיירים מצרפת בירושלים בשנת חל גידול של 12% לעומת שנת, ו 61% יותר מאשר בשנת. מרבית התיירים מצרפת אשר לנו בירושלים בחרו ללון באמצעי אכסון שהם אלטרנטיביים לבתי מלון, כאשר בשנת בחרו 62% מהתיירים באמצעי אכסון אלטרנטיביים, וצרכו כשלושה רבעים מכלל הלינות של התיירים מצרפת בעיר במקומות אכסון אלו. בדומה לתיירים מרוסיה, גם תיירים רבים מצרפת בחרו ללון אצל קרובי משפחה ומכרים, כאשר לפי תוצאות הסקר היוו 61% מלינות התיירים הצרפתים בירושלים בשנת. לינות התיירים מצרפת בבתי מלון בשנת עמדו על 219 אלף לינות, גידול של 14% לעומת שנת, בעוד מספר הלינות תיירים מצרפת באמצעי אכסון אחרים גדל ב 12%. לוח מס 21: לינות תיירים מצרפת בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( בבתי מלון באכסון אחר באחוזים בבתי מלון באכסון אחר 73.3 עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 34

36 לוח מס 22: תיירים מצרפת בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( בבתי מלון באכסון אחר % 52.4% 48.3% 48.2% אחוז מכלל התיירים 51.6% מצרפת לישראל באחוזים בבתי מלון באכסון אחר תיירות ממדינות היעד עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תרשים מס 14: לינות תיירים מצרפת בירושלים לפי אמצעי אכסון, - )באלפים( בתי - מלון אמצעי אכסון אחרים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 35

37 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תיירות מבריטניה לירושלים לפי תוצאות סקר תיירות נכנסת, ביקרו בירושלים בשנת כ 60% מהתיירים מבריטניה בישראל, מדובר באחוז נמוך יותר לעומת שניםקודמות, אז ביקרו בירושלים בין 62%-69% מהתיירים מבריטניה לישראל. למרות הירידה בחלקם היחסי של התיירים מבריטניה שביקרו בירושלים, במספרים מוחלטים מדובר בעלייה של 6% במספר התיירים מבריטניה שביקרו בירושלים בשנת לעומת שנת, ומספרם עמד על 131 אלף. לוח מס 23: תיירים מבריטניה לישראל שביקרו בירושלים, - )באלפים( תיירים לישראל תיירים שביקרו בירושלים % 62.3% 64.1% 67.3% 69.0% באחוזים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לוח מס 24: אורחים ולינות תיירים מבריטניה במלונות תיירות בירושלים, - )באלפים( אורחים אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם לינות אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם אורך שהות ממוצע 3.30 עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 36

38 בשנת חל גידול של 7% במספר הלינות אותם צרכו תיירים מבריטניה במלונות התיירות בירושלים לעומת מספרן בשנת. מספר האורחים מבריטניה במלונות התיירות בירושלים גדל אף בתקופה זו, בשיעור דומה. 76% מכלל הלינות של תיירים מבריטניה במלונות תיירות בירושלים נצרכו במערב ירושלים בשנת, לעומת 72% בשנת. כ 58% מהתיירים מבריטניה אשר לנו בירושלים בשנת בחרו לעשות זאת בבתי מלון, אך מספר הלינות שאלו צרכו בעיר עמד על 37% בלבד. מספר התיירים מבריטניה אשר לנו בירושלים בשנת עמד על 68 אלף, 12% פחות לעומת שנת, אך 19% יותר מאשר בשנת. לעומת זאת, במספר הלינות אותם צרכו תיירים מבריטניה נרשם גידול, של 11% לעומת שנת, זאת בעיקר בגלל גידול של 14% במספר הלינות באמצעי אכסון אלטרנטיביים. לוח מס 25: לינות תיירים מבריטניה בירושלים לפי חלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( בבתי מלון באכסון אחר תיירות ממדינות היעד באחוזים בבתי מלון באכסון אחר עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 37

39 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 לוח מס 26: אורחים מבריטניה בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( % % % % % בבתי מלון באכסון אחר אחוז מכלל התיירים מבריטניה לישראל באחוזים בבתי מלון באכסון אחר עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תרשים מס 15: לינות תיירים מבריטניה בירושלים לפי אמצעי אכסון, - )באלפים( בתי - מלון אמצעי אכסון אחרים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 38

40 תיירות מאיטליה לירושלים לפי תוצאות סקר תיירות נכנסת, ביקרו בירושלים בשנת כ 72% מהתיירים מאיטליה בישראל, מדובר באחוז גבוה יותר לעומת שנת, אז ביקרו בירושלים 64% מהתיירים מאיטליה לישראל. כצפוי, גם במספרים מוחלטים חלה עלייה של 57% במספר התיירים מאיטליה שביקרו בירושלים בשנת, ומספרם עמד על 108 אלף. לוח מס 27: תיירים מאיטליה לישראל שביקרו בירושלים, - )באלפים( תיירים לישראל תיירים שביקרו בירושלים באחוזים תיירות ממדינות היעד % % % % עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 72.0% לוח מס 28: אורחים ולינות תיירים מאיטליה במלונות תיירות בירושלים, - )באלפים( אורחים אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם לינות אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם אורך שהות ממוצע 3.18 עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 39

41 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 גם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים כי גם בשנת נמשכה מגמת ההתאוששות של התיירות מאיטליה לירושלים. חל גידול של 62% במספר האורחים בשנה זו לעומת שנת )145% לעומת שנת (, ו 59% גידול במספר הלינות שצרכו תיירים מאיטליה במלונות תיירות בירושלים )156% גידול לעומת שנת (. 70% מלינות התיירים מאיטליה נצרכו במערב העיר, ו 30% במזרחה, לעומת 68% בשנת. בחינה של תוצאות סקר תיירות נכנסת לשנת מורה כי מספר לינות התיירים מאיטליה בירושלים כמעט והוכפל לעומת שנת )גידול של 93%(, ל 251 אלף לינות. מספר התיירים מאיטליה שלנו בירושלים עלה בשנת ב 68%, לעומת שנת, ל 57 אלף תיירים. מרבית התיירים מאיטליה הלנים בירושלים העדיפו לעשות זאת בבתי מלון, כאשר בשנת כ 65% מהתיירים בחרו ללון במלונות לעומת אמצעי האכסון האחרים. אחוז התיירים מאיטליה שלנו בירושלים מתוך כלל התיירים מאיטליה שביקרו בישראל עמד על 38%, האחוז הגבוה ביותר מאז שנת. לוח מס 29: לינות תיירים מאיטליה בירושלים בחלוקה לפי אמצעי אכסון, - )באלפים( בבתי מלון באכסון אחר באחוזים בבתי מלון באכסון אחר עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 40

42 לוח מס 30: תיירים מאיטליה שלנו בירושלים לפי חלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( בבתי מלון באכסון אחר % 31.6% 27.1% 33.6% אחוז מכלל התיירים 46.4% מאיטליה לישראל באחוזים בבתי מלון תיירות ממדינות היעד באכסון אחר עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תרשים מס 16: לינות תיירים מאיטליה בירושלים, בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( בתי - מלון אמצעי אכסון אחרים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 41

43 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 תיירות מסין לירושלים לפי תוצאות סקר תיירות נכנסת, אחוז גבוה מאוד של תיירים מסין מבקרים בירושלים. בשנת ביקרו בירושלים כ 87% מהתיירים מסין שהגיעו לישראל, מדובר באחוז גבוה יותר לעומת שנת, אז ביקרו בירושלים 81% מהתיירים מאיטליה לישראל. במספרים מוחלטים חלה ירידה של 1% במספר התיירים מסין שביקרו בירושלים בשנת, ומספרם עמד על 99 אלף. לוח מס 31: תיירים מסין לישראל שביקרו בירושלים, - )באלפים( תיירים לישראל תיירים שביקרו בירושלים % 81.2% 81.8% 87.1% 78.2% באחוזים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לוח מס 32: אורחים מסין ולינות במלונות תיירות בירושלים, - )באלפים( אורחים אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם לינות אחוז שינוי מתוכם: מערב י-ם מתוכם: מזרח י-ם אורך שהות ממוצע 2.90 עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 42

44 לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת חלה לראשונה מזה מספר שנים ירידה במספר הלינות והאורחים מסין בירושלים: בשנת לנו בירושלים 44 אלף תיירים מסין, ירידה של 27% לעומת שנת, אשר צרכו 120 אלף לינות, ירידה של 29% לעומת שנת. בשנת מספר לינות התיירים מסין בירושלים ירד ב 22% לעומת שנת, ל 172 אלף לינות. מספר התיירים מסין שלנו בירושלים ירד בשנת ב 22%, לעומת שנת, ל 62 אלף תיירים. מרבית התיירים מסין הלנים בירושלים העדיפו לעשות זאת בבתי מלון, כאשר בשנת כ 89% מהתיירים בחרו ללון במלונות לעומת אמצעי האכסון האחרים. לוח מס 33: לינות תיירים מסין בירושלים בחלוקה לפי אמצעי אכסון, - )באלפים( בבתי מלון תיירות ממדינות היעד באחוזים באכסון אחר בבתי מלון באכסון אחר 24.0 עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 43

45 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 לוח מס 34: תיירים מסין שלנו בירושלים לפי חלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( % % % % % בבתי מלון באכסון אחר אחוז מכלל התיירים מאיטליה לישראל באחוזים בבתי מלון באכסון אחר עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תרשים מס 17: לינות תיירים מסין בירושלים, בחלוקה לאמצעי אכסון, - )באלפים( בתי - מלון אמצעי אכסון אחרים עיבוד מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 44

46 כנסים בשנת התקיימו בירושלים 10 כנסים בין לאומיים אשר זכו למענק מטעם הרשות לפיתוח ירושלים, לעומת 7 כנסים בשנת. במספר המשתתפים בכנסים הבין לאומיים חל גידול של 21%, מ 14.5 אלף משתתפים בשנת ל 17.5 אלף משתתפים בשנת. מספר הלינות אותם צרכו המשתתפים בכנסים בירושלים עמד על כ 36.5 אלף, 72% יותר מאשר בשנת. גובה המענקים שהוענקו בשנת היה גבוה ב 31% לעומת שנת, ועמד על 1.04 מיליון ש ח. יחס ההשקעה בין גובה המענקים שחולקו למספר הלינות שנצרכו היה הנמוך ביותר מאז החלה חלוקת המענקים, ועמד בשנת על 28 ש ח לכל לילה שנצרך על ידי תייר מחו ל. לוח מס 35: כנסים בין לאומיים, )במספרים מוחלטים( מס כנסים 11 17,477 14,478 17,766 12,290 11,043 17,755 14,586 מס משתתפים 36,520 21,229 45,287 25,800 14,586 33,149 22,907 מס לינות של המשתתפים 1,037, ,300 1,468,900 1,387, ,430 1,104,800 1,257,800 גובה המענק )בש ח( השקעה ללינה )בש ח( מקור: הרשות לפיתוח ירושלים 4 אחד מהכנסים טרם הגיש את המסמכים הדרושים, והנתונים ממנו לא מופיעים בטבלת הנתונים. 45

47 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 אירועי עוגן בירושלים בשנת 2019 נטלו חלק במרתון ירושלים כ 30 אלף רצים, מתוכם מספר שיא שלכ 4,600 רצים מחו ל. באירועי שנת של בתים מבפנים השתתפו כ 65 אלף מבקרים. בחודשי הקיץ של שנת בהם נערך קמפיין לעידוד תיירות מקומית בירושלים, צרכו ישראלים 276 אלף לינות בירושלים, גידול של 22% לעומת שנת. לוח מס 36: מאפייני אירועי עוגן תיירותיים בירושלים, סוג הפעילות שם הפעילות 4,600 3,500 2,600 2,500 2,423 חו ל מרתון ירושלים רצים מחו ל מרוץ אופניים GFNY משתתפים מחו ל 65,000 50,000 50,000 20,000 תיירות פנים בתים מבפנים )משתתפים( 275, , ,800 קחו יומיים 246,500 בירושלים )לינות ישראלים בחודשים יולי-אוגוסט( מקור: הרשות לפיתוח ירושלים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת עמד שווי הכתבות המוערך של כתבות באמצעי המדיה במדינות היעד, אשר סייעו לשווק את ירושלים כיעד תיירותי, על כ 8 מיליון אירו, 15% פחות מאשר בשנת. 46

48 לוח מס 37: שווי מדיה של פרסומים באמצעי המדיה במדינות היעד, - רוסיה גרמניה צרפת בריטניה איטליה 5,399, , , ,568 3,215, ,600 שווי כתבות מוערך בשנת ) ( 9,644,673 1,516, ,039 6,554, , ,550 שווי כתבות מוערך בשנת ) ( אירועי עוגן בירושלים 9,456,946 8,000,000 3,850,550 2,400, ,619 1,100,000 3,169,147 2,600, ,610 1,200, , ,000 שווי כתבות מוערך בשנת ) ( שווי כתבות מוערך בשנת ) ( מקור: הרשות לפיתוח ירושלים 47

49 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 פעילות באינטרנט מספר הכניסות של גולשים לאתר האינטרנט של עיריית ירושלים עבור תיירים )itraveljerusalem.com( עמד בשנת על כ 4.15 מיליון כניסות, גידול של 62% לעומת שנת. זמן השהייה הממוצע לגולש באתר עמד על דקה אחת ו 41 שניות. כל גולש ביקר בממוצע ב 1.71 דפים באתר האינטרנט. נכון לשנת 2019, ברשתות החברתיות עקבו אחר הפעילות של אתר itraveljeruslaem.com ברשת 82.2 אלף עוקבים בפייסבוק )גידול של 8% לעומת שנת (, כ 2,600 עוקבים בטוויטר )34% פחות משנת ( וברשת אינסטגרם עקבו אחר הפעילות 84.4 אלף גולשים )47% יותר(. בשנת החלה פעילות של לשכת הכנסים בירושלים, נכון לחודש יוני 2019, ללשכה יש 326 עוקבים בפייסבוק ו 808 עוקבים בטוויטר. לוח מס 38: נתוני השימוש באתר האינטרנט 5 וברשתות החברתיות, - 4,151,921 2,568,746 2,022,555 1,291,839 כניסות לאתר 1,049,361 האינטרנט 01:41 01:44 01:41 01:57 זמן שהייה ממוצע באתר 02:45 )בדקות( מס דפי אינטרנט ממוצע 2.40 לכל ביקור באתר 82,200 76,100 73,100 65,100 65,000 5 מספר עוקבים בפייסבוק 2,584 3,922 1, מספר עוקבים בטוויטר 84,400 57,600 42,100 16, מספר עוקבים 5 באינסטגרם מקור: הרשות לפיתוח ירושלים 5 מספרי העוקבים נכונים ליוני

50 מצאי אמצעי אכסון בירושלים בירושלים פועלים כ 185 אמצעי אכסון, מהם 110 בתי מלון, 19 מלונות דירות, 25 אכסניות ו 31 הוספיסים נוצרים. בסך הכל יש באמצעי האכסון הללו כ 13,600 חדרים, מתוכם כ 11,400 חדרי מלון. בנוסף, מוצעים להשכרה בירושלים כ 3,500 דירות וחדרים להשכרה לטווח קצר למטרות תיירות, המוסיפים למצבת החדרים בעיר מעל ל 7,000 חדרי אירוח. בסך הכל, מצבת החדרים בירושלים עומדת על קרוב ל 20,700 חדרים. לוח מס 39: אמצעי אכסון וחדרים במערב ירושלים, מזרח ירושלים וסובב ירושלים, נכון לחודש יוני 2019 אתרי אכסון מספר חדרים 9, ,999 17, ,496 3,620 מערב ירושלים מלונות מלון דירות אכסניות הוספיסים נוצרים דירות להשכרה 2, , מזרח ירושלים מלונות אכסניות הוספיסים נוצרים דירות להשכרה 11, ,032 20, ,516 3,701 בירושלים מלונות מלון דירות אכסניות הוספיסים נוצרים דירות להשכרה סובב ירושלים מלונות אכסניות הוספיסים נוצרים מקורות: הרשות לפיתוח ירושלים ואתר airdna.co 49

51 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 בנוסף, נמצאים כיום בבנייה עוד 15 מלונות חדשים או הרחבות לבתי מלון קיימים, אשר יוסיפו למצבת החדרים בירושלים עוד כ 1,400 חדרים. ישנם עוד 30 בתי מלון מתוכננים, הנמצאים כיום בתכנון היתר, אשר יוסיפו לעיר עוד כ 4,700 חדרי מלון ו 47 מלונות בשלב התכנון לתב ע, אשר יוסיפו לעיר כ 10,200 חדרי מלון חדשים. לוח מס 40: בתי מלון הנמצאים בתהליכי הקמה בירושלים, לפי השלב התכנוני, יוני 2019 בתי מלון בתהליכי בנייה מספר מלונות/ מתחמים מספר חדרים 1, ,744 10, בתי מלון עם תב ע מאושרת בהליכים להיתר קרקעות או שטחים מבונים לפני אישור תב ע מקור: הרשות לפיתוח ירושלים 50

52 נספח א : מתודולוגיה צורות החישוב והגדרות חישוב המבקרים בירושלים חישוב המבקרים בירושלים נעשה באמצעות הכפלה של אחוז התיירים אשר השיבו בחיוב ב סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות על השאלה האם הם ביקרו בירושלים בכלל המבקרים בישראל לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מבקרים בירושלים = )אחוז המבקרים שענו כי הם ביקרו בירושלים( X )כלל המבקרים בישראל( חישוב הלנים בירושלים בניגוד לשנים עברו, הוחלט, לאחר היוועצות עם אנשי משרד התיירות, לשנות את חישוב מספר התיירים והלינות שנצרכו בירושלים. בשיטת החישוב הנוכחית, נלקח אומדן משרד התיירות לפיו נתוני מלונות התיירות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מייצגים כ 80%-70% מכלל הלינות בפועל )האחוז אשר נבחר לחישוב הנוכחי הוא 80%(. מתוך סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות חושב אחוז התיירים אשר ענו כי לנו בבתי מלון, ואחוז זה הוכפל במספר האורחים לפי הלמ ס וחולק ב 80%. חישוב דומה נעשה לגבי מספר הלינות, לפי התשובות השונות של התיירים אשר לקחו חלק בסקר, וענו על השאלה מהו מספר הלילות אותו לנתם בירושלים? בחלוקה לפי אמצעי אכסון. מתוך כלל התשובות, חושב אחוז הלינות שנצרכו בבתי מלון ואחוז זה הוכפל במספר הלינות לפי הלמ ס וחולק ב 80%. מספר התיירים אשר לנו בכלל אמצעי האכסון בירושלים: מספר התיירים אשר לנו בירושלים = )אחוז התיירים אשר לנו במלונות לפי סקר תיירות נכנסת ( / )מספר התיירים שלנו במלונות תיירות לפי הלמ ס / 80%( 51

53 אינדיקטורים לתיירות בירושלים נתוני 2019 מספר לינות התיירים בכלל אמצעי האכסון בירושלים: מספר לינות התיירים בירושלים = )מספר לינות התיירים במלונות תיירות / ) 80% / אחוז לינות התיירים בבתי מלון מתוך כלל אמצעי האכסון על מנת להגיע לאורך השהות הממוצעת לתייר, חולקו מספר הלינות במספר התיירים. חישוב דומה נעשה עבור לינות התיירים בירושלים ממדינות היעד, אך מכיוון שנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי תיירים במלונות תיירות ממדינות נבחרות החלו להיות מוצגים רק בתקופה האחרונה, מתייחס החישוב במדינות היעד לשנים -. מקורות מידע המידע המופיע בדו ח נלקח בעיקרו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומתוך קובץ הנתונים של סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות לשנת. מידע נוסף נמסר מהרשות לפיתוח ירושלים. נתוני הדירות להשכרה לטווח קצר נלקחו מתוך האתר.Airdna.co הגדרות תיירים תיירים מחו ל ששהו לפחות לילה אחד בישראל. תיירי יום תיירים מחו ל שלא לנו בישראל. מבקרים סך כל התיירים ותיירי היום מחו ל שביקרו בארץ. מלונות תיירות בתי מלון המומלצים על ידי משרד התיירות, להם נותנת הלמ ס את הנתונים על הלינות והתפוסה. 52

54

55 ,,

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשע"ו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשעו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8 ירושלים, תשע"ו, 06 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק ופרסום דיגיטלי באינטרנט. עליו לדעת להקים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

רופאים أطباء Physicians for לזכויות אדם لحقوق اإلنسان Human Rights ישראל إسرائيل Israel תקציב משרד הבריאות לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנ

רופאים أطباء Physicians for לזכויות אדם لحقوق اإلنسان Human Rights ישראל إسرائيل Israel תקציב משרד הבריאות לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנ רופאים أطباء Physicians for לזכויות אדם لحقوق اإلنسان Human Rights ישראל إسرائيل Israel תקציב משרד הבריאות לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנה בלתי מספקת ברברה סבירסקי נובמבר 2014 מרכז אדוה האגודה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018 נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 218 נתוני זרים בישראל שלום רב, המסמך "נתוני זרים בישראל" מציג נתונים סטטיסטיים המתייחסים לסוגיות עיקריות בנושא הזרים בישראל:

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

סטטיסטיקל לישראל

סטטיסטיקל לישראל סטטיסטיקל 167 7 לישראל על הלמ"ס בימים אלה מציינת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, כמו מדינת ישראל, 7 שנה להקמתה. מתוקף תפקידה הלמ"ס אוספת, מעבדת ומפרסמת נתונים בתחומי האוכלוסייה, הכלכלה והחברה. נתונים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

המשרד לפיתוח ירושלים תוכנית מרום ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר פיתוח שווקים חדשים לתיירות לירושלים המקרה הסיני החוקרים: ראש הצוות: ישראל קמחי עו

המשרד לפיתוח ירושלים תוכנית מרום ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר פיתוח שווקים חדשים לתיירות לירושלים המקרה הסיני החוקרים: ראש הצוות: ישראל קמחי עו המשרד לפיתוח ירושלים תוכנית מרום ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר פיתוח שווקים חדשים לתיירות לירושלים המקרה הסיני החוקרים: ראש הצוות: ישראל קמחי עומר יניב ליאור רגב 2014 תוכן העניינים הקדמה... 3 פרק

קרא עוד

סקר תיירות נכנסת דו"ח שנתי ינואר דצמבר 2018 יוני 2019

סקר תיירות נכנסת דוח שנתי ינואר דצמבר 2018 יוני 2019 סקר תיירות נכנסת דו"ח שנתי ינואר דצמבר 2018 יוני 2019 תוכן עניינים... הקדמה... תקציר... נתונים השוואתיים... הגדרות והסברים 1 8 19 25 פרק :1 מתודולוגיה... 30 1.1 רקע... 31 1.2 מטרות הסקר... 31 1.3 אוכלוסיית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

בחינה בכלכלה

בחינה בכלכלה גירסה 01 מבחן בכלכלה מועד 05/2018 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' הת"ז לפניכם המבחן בכלכלה המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc מדינת ישראל משרד התיירות מינהל הפיתוח חוזר המנהל הכללי 3 2004/ מלונות חדרים מלונות סוויטות מלוניות כפרי נופש אכסניות נוער חניוני קמפינג יחידות אירוח כפרי (צימרים) מרכזי כנסים במלונות מעודכן ליז' חשוון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הודעה לתקשורת ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט דירוג אתרים וקבוצות, מרץ.107 במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית ה

הודעה לתקשורת ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט דירוג אתרים וקבוצות, מרץ.107 במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית ה הודעה לתקשורת.7.4.07 ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט דירוג אתרים וקבוצות, מרץ.07 במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית הגולשים הישראליים. מחקר הוועדה, באמצעות ספק המדידה גמיוס

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש –  ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F2EEE5FAE420ECFAE9E9F8E5FA20E5F0E5F4F920E7E9F4E42E646F63>

<4D F736F F D20E4F2EEE5FAE420ECFAE9E9F8E5FA20E5F0E5F4F920E7E9F4E42E646F63> העמותה לתיירות ונופש חיפה פיתוח וקידום התיירות בחיפה מהווה את אחד הנדבכים הכלכליים המרכזיים של העיר. לשם כך נוסדה העמותה לתיירות ונופש חיפה (להלן - העמותה) ובשמה הקודם אפת"ח האגודה לפיתוח תיירות חיפה,

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מגמות בשיעורי תעסוקה

מגמות בשיעורי תעסוקה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מדיניות ניירות סדרת מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר איל קמחי נייר מדיניות מס' 1021.07 LABOR MARKET TRENDS: EMPLOYMENT RATE AND WAGE DISPARITIES Ayal

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד