מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13"

תמליל

1 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV 030 ISS 18NOV13

2 זכויות יוצרים UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2 שמות מסחריים אחרים הנמצאים בשימוש במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים ליצרנים או לספקים של המוצרים המתאימים. UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o. Ul. Kolejowa 24, Ropczyce, Poland נציג הייצור המוסמך מטעמנו באיחוד האירופי: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,.Netherlands גרסה אישור הנחיות האיחוד האירופי מסמך זה נוגע ללוחות בקרה עם גרסת קושחה 3.0 ואילך. 1999/5/EC (הנחיית :(R&TTE חברת UTC Fire & Security מצהירה בזאת כי ההתקן שלה תואם לדרישות העקרוניות ולתנאים הרלבנטיים האחרים של הנחיה 999/5/EC (EMC (הנחיית 2004/108/EC 2002/96/EC (הנחיית :(WEEE מוצרים המסומנים בסמל זה אסורים להשלכה כאשפה עירונית בלתי ממוינת באיחוד האירופי. לצורך מיחזור נאות, החזר מוצר זה לספק המקומי בעת רכישת מוצר חלופי חדש, או השלך אותו באחת מנקודות איסוף האשפה המיועדות לכך. לקבלת מידע נוסף, ראה:. פרטי יצירת קשר 2006/66/EC (הנחיה בנוגע למצבר): מוצר זה כולל מצבר שאסור להשלכה כפסולת עירונית בלתי ממוינת באיחוד האירופי. לקבלת מידע מפורט על המצבר, עיין בתיעוד המוצר. המצבר מסומן בסמל זה, שעשוי לכלול אותיות המציינות קדמיום,(Cd) עופרת (Pb) או כספית.(Hg) לצורך מיחזור נאות, החזר את המצבר לספק או השלך אותו באחת מנקודות האיסוף המיועדות לכך. לקבלת מידע נוסף, ראה:. קבלת פרטים ליצירת קשר, אנא בקר באתר האינטרנט.

3 תוכן העניינים מידע חשוב ii 17 פרק 1 פרק 2 הקדמה 1 מבחר מוצרים 2 תאימות מוצרים 3 סקירת מוצר 4 התקנה 15 בטיחות חשמל 16 מארז ותרשים PCB התקנת המארז 19 חיבורים פרק 3 הגדרות תצורה ותפקידים 35 הקדמה 36 הפעלה והגדרת תצורה ברמת התחזוקה 39 הפעלה והגדרת תצורה ברמת משתמש מתקין הכנסה לפעולה פרק 4 תחזוקה 105 תחזוקת מערכת אזעקת האש תחזוקת מצברים פרק 5 מפרט טכני נספח A הגדרות ברירת מחדל 117 נספח B קידומות חיוג של ארצות 119 נספח C מפות תפריטים 121 נספח D מידע תקנות 129 אינדקס 131 i

4 מידע חשוב הקדמה זהו מדריך ההתקנה המיועד לגלאי האש, לוח המשנה ולוחות בקרה לפינוי מסדרה X2. יש לקרוא בשלמותם הוראות אלה ואת כל יתר התיעוד הנלווה, לפני התקנה או הפעלה של מוצר זה. תאימות קושחה המידע במסמך זה נוגע ללוחות בקרה עם גרסת קושחה 3.0 ואילך. אסור להשתמש במסמך זה כמדריך להתקנה, הגדרת תצורה או הפעלה של לוחות בקרה בגרסת קושחה קודמת. לבדיקת גרסת הקושחה של לוח הבקרה, עיין בדוח גרסת ההתקנה בתפריט הדוחות. הגבלת אחריות עד לגבול המותר על פי החוק החל, בשום מקרה ל- UTCFS לא תהיה חבות בגין כל אבדן רווח או הזדמנות עסקית, אבדן שימוש, הפסקה בעסקים, איבוד נתונים, או כל נזק נסיבתי עקיף, מיוחד או מזדמן תחת שום תיאוריית חבות, בין אם מבוססת על חוזה, עוולה, רשלנות, חבות מוצר, או אחרת. בגלל שאזורי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלת חבות בשל נזק נסיבתי או מזדמן, ייתכן שהמגבלה שלעיל אינה חלה עליך. בכל מקרה, תקרת החבות של UTCFS לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצר. המגבלה שלעיל תחול עד למלוא האפשרות המותרת על פי החוק החל, בין אם UTCFS קיבלה הודעה על האפשרות לנזקים שכאלו ובין אם פתרון כלשהו אינו עומד במטרתו המוצהרת. ההתקנה חייבת להתבצע בהתאם למדריך זה, לקודים הישימים ולהוראות הרשות בעלת הסמכות השיפוטית. למרות נקיטת כל אמצעי הזהירות האפשריים במהלך הכנת מדריך זה על מנת לוודא את דיוק תוכנו, UTCFS אינה נושאת באחריות לשגיאות או השמטות כלשהן. הודעות והתראות ההודעות וההתראות מודיעות לך על מצבים או נוהגים שעלולים לגרום לתוצאות שאינן רצויות. ההודעות וההתראות המופיעות במסמך זה מוצגות ומתוארות להלן. אזהרה: הודעות אזהרה מציינות בפניך על סכנות שעלולות לגרום לפציעה או למוות. הן מודיעות לך על פעולות שעליך לנקוט או מהן עליך להימנע כדי למנוע פציעה או מוות. ii

5 זהירות: הודעות זהירות מציינות בפניך נזק אפשרי לציוד. הן מודיעות לך על פעולות שעליך לנקוט או מהן עליך להימנע כדי למנוע את הנזק. הערה: הודעות אזהרה מציינות בפניך מקרים של אבדן זמן או מאמץ אפשריים. הן יתארו בפניך כיצד להימנע מאבדן זה. אנו משתמשים בהערות גם כדי לציין בפניך מידע שמומלץ לך לקרוא. iii

6 iv

7 פרק 1 הקדמה סיכום פרק זה מספק מבוא ללוח הבקרה, לבקרי ההפעלה ולמחוונים. תוכן העניינים מבחר מוצרים 2 תאימות מוצרים 3 סקירת מוצר 4 ממשק המשתמש 4 בקרים ומחוונים בלוח הקדמי 6 בקרים ומחוונים של צג ה- LCD 10 מחווני שמע 12 מצבים 12 1

8 1 קרפ: המדקה מבחר מוצרים הסדרה כוללת את לוחות גלאי האש, לוחות המשנה ולוחות הפינוי המוצגים להלן. טבלה 1: לוחות גילוי אש, לוחות משנה ולוחות פינוי דגם [1] 2X-E1(-S) 2X-E2(-S) 2X-ER(-S) 2X-F1(-S) 2X-F1-FB2(-S) 2X-F1-SC(-S) 2X-F1-SCFB(-S) 2X-F2(-S) 2X-F2-PRT 2X-F2-FB2(-S) 2X-F2-FB2-PRT 2X-F2-SC(-S) 2X-F2-SCFB(-S) 2X-FR(-S) 2X-FR-FB2(-S) 2X-FR-SC(-S) 2X-FR-SCFB(-S) תיאור לוח בקרה של גלאי אש ופינוי בעל כתובת, בעל לולאה אחת לוח בקרה של גלאי אש ופינוי בעל כתובת, בעל שתי לולאות לוח משנה של גלאי אש ופינוי בעל כתובת לוח בקרה של גלאי אש בעל כתובת, בעל לולאה אחת לוח בקרה של גלאי אש למיעון, בעל לולאה אחת עם ניתוב אירועי אש ובקרי כיבוי אש לוח בקרה של גלאי אש למיעון, בעל לולאה אחת עם ניתוב אירועי אש ובקרי כיבוי אש [2] לוח בקרה של גלאי אש למיעון,SS 3654 בעל לולאה אחת עם ניתוב אירועי אש ובקרי כיבוי אש [2] לוח בקרה של גלאי אש בעל כתובת, בעל שתי לולאות לוח בקרה של גלאי אש בעל כתובת, בעל שתי לולאות עם מדפסת פנימית לוח בקרה של גלאי אש למיעון, בעל שתי לולאות עם ניתוב אירועי אש ובקרי כיבוי אש לוח בקרה של גלאי אש למיעון, בעל שתי לולאות עם ניתוב אירועי אש, בקרי כיבוי אש ומדפסת פנימית לוח בקרה של גלאי אש למיעון, בעל שתי לולאות עם ניתוב אירועי אש ובקרי כיבוי אש [2] לוח בקרה של גלאי אש למיעון,SS 3654 בעל שתי לולאות עם ניתוב אירועי אש ובקרי כיבוי אש [2] לוח משנה של גלאי אש בעל כתובת לוח משנה של גלאי אש למיעון, עם בקרים לניתוב אירועי אש ולכיבוי אש לוח משנה של גלאי אש למיעון, עם בקרים לניתוב אירועי אש ולכיבוי אש [2] לוח משנה של גלאי אש למיעון,SS 3654 עם בקרים לניתוב אירועי אש ולכיבוי אש [2] [1] (S-) מציין שקיימים דגמים במארז גדול ובמארז קטן. לקבלת מידע על ממדי המארז ראה פרק 5 'מפרט טכני' בעמוד 109 [2] כולל מפתח כבאים. פונקציונליות לוח משנה ניתן להגדיר את כל לוחות הבקרה ברשת כיבוי אש לפונקציונליות של לוח משנה ובלבד שמותקן להם לוח רשת. לקבלת מידע נוסף, ראה "הגדרות תצורת רשת" בעמוד 55. 2

9 פרק 1: המדקה בקרה וחיווי של ניתוב אירועי אש וכיבוי אש במסמך זה, המידע על בקרה וחיווי של ניתוב אירועי אש וכיבוי אש חל רק על לוחות בקרה שכוללים תכונות אלו. תאימות מוצרים המוצרים התואמים ללוחות בקרה אלה מופיעים ברשימת התאימות המצורפת. תאימות ללוחות בקרה אלה מובטחת רק עבור המוצרים המפורטים ברשימת התאימות. לפרטים נוספים, פנה לספק המקומי שלך. 3

10 1 קרפ: המדקה סקירת מוצר נושא זה מספק מבוא לממשק המשתמש, לצג ה- LCD, לבקרי ההפעלה ולמחוונים של לוח הבקרה. לסקירה מפורטת של הבקרים והמחוונים שבלוח הקדמי, ראה "בקרים ומחוונים בלוח הקדמי" בעמוד 6. ממשק המשתמש איור 1: ממשק המשתמש של לוח אש (עם בקרים לניתוב אירועי אש ולכיבוי אש) נורית מתח רשת 13. השתקת/הפעלת צופרים - לחצן ונורית נורית בדיקה כללית 14. נורית תקלת מערכת נורית ניטרול כללי 15. נורית מתח מצברים נמוך.3 נורית תקלה כללית 16. נורית תקלת קצר לאדמה.4 נורית אזעקה 17. נורית תקלת מתח רשת נורית תקלת/ניטרול/בדיקת כיבוי אש.6 צג LCD השהיית צופרים - לחצן ונורית 19. השהיית כיבוי אש - לחצן ונורית.7 נורית תקלת/ניטרול/בדיקת צופרים 20. כיבוי אש הופעל/אושר - לחצן ונורית.8 שמור לשימוש עתידי 21. נורית תקלת/ניטרול/בדיקת ניתוב אירועי אש.9 חוגה מסתובבת ולחצני פונקציות 22. השהיית ניתוב אירועי אש - לחצן ונורית 0 לחצן ונורית איתחול מערכת 23. ניתוב אש הופעל/אושר - לחצן ונורית השתקת צופר פנימי - לחצן ונורית 4

11 פרק 1: המדקה איור 2: ממשק המשתמש של לוח הפינוי נורית מתח רשת נורית בדיקה כללית נורית ניטרול כללי נורית תקלה כללית נורית אזעקה צג LCD השהיית צופרים - לחצן ונורית נורית תקלת/ניטרול/בדיקת צופרים לחצן אימות 10. השתקת/הפעלת צופרים של כל היציאות - לחצן ונורית 1 השתקה/הפעלה של לחצנים ונוריות של קבוצת יציאות הניתנת לתכנות לחצן ונורית איתחול מערכת השתקת צופר פנימי - לחצן ונורית השתקת/הפעלת צופרים - לחצן ונורית נורית תקלת מערכת נורית מתח מצברים נמוך נורית תקלת קצר לאדמה נורית תקלת מתח רשת נורית תקלת/ניטרול/בדיקת כיבוי אש השהיית כיבוי אש - לחצן ונורית כיבוי אש הופעל/אושר - לחצן ונורית נורית תקלת/ניטרול/בדיקת ניתוב אירועי אש השהיית ניתוב אירועי אש - לחצן ונורית ניתוב אש הופעל/אושר - לחצן ונורית 12. חוגה מסתובבת ולחצני פונקציות לקבלת מידע נוסף על הגדרת לחצנים הניתנים לתכנות, ראה 'שיוך קבוצת יציאות ללחצן הניתן לתכנות' בעמוד 90. 5

12 1 קרפ: המדקה אפשרויות הגדרת תצורה בהתאם לתצורה שלך, התוויות של חלק מלחצני הממשק עשויים להשתנות. ראה טבלה 2 למטה. NEN 2575 השתק/הפעל כל הפינוי צופר השתק/הפעל של אזור הפינוי [1] השתקת/הפעלת צופרי אש טבלה 2: שינויי תצורה ללחצני ונוריות ממשק פריט EN השתקת/הפעלת צופרים של כל היציאות השתקה/הפעלה של קבוצת יציאות הניתנת לתכנות השתקת/הפעלת צופרים [1] אם לוח הפינוי פועל במצב,NEN 2575 ניתן לשייך רק קבוצות יציאה של הצופר ללחצני ההפעלה/השתקה הניתנים לתכנות. בקרים ומחוונים בלוח הקדמי התכונות התפעוליות המתוארות בסעיף זה אינן זמינות לכל המשתמשים. לקבלת מידע נוסף על הפעלת לוח הבקרה ועל מגבלות גישה, עיין בנושא "רמות משתמשים" שבעמוד 36. בקרים ומחוונים משותפים הטבלה שלמטה כוללת מידע לגבי הבקרות והמחוונים הנפוצים הזמינים עבור לוחות האש, המשנה והפינוי. טבלה 3: בקרים ומחוונים משותפים צבע נורית בקר/נורית ירוק נורית מתח רשת צהוב נורית בדיקה כללית צהוב נורית ניטרול כללי צהוב נורית תקלה כללית אדום נורית אזעקה אדום ניתוב אש הופעל/אושר - לחצן ונורית צהוב השהיית ניתוב אירועי אש - לחצן ונורית תיאור מציינת שהמערכת מחוברת לחשמל ומופעלת. מציינת שמתבצעת בדיקה של אחד או יותר מהתכונות או האביזרים. מציינת שאחד או יותר מהתכונות או מהאביזרים מנוטרל. מציינת תקלה כללית. נורית התקלה של האביזר או התכונה המתאימים מהבהבת גם היא. מציינת אזעקת אש. נורית מהבהבת מציינת שהאזעקה הופעלה על ידי גלאי. נורית דולקת בקביעות מציינת שהאזעקה הופעלה על ידי נקודת התקשרות ידנית. ביטול השהיה שהוגדרה קודם לכן תוך כדי ספירה לאחור והפעלת ניתוב אירועי האש. נורית מהבהבת מציינת שהופעל ניתוב אירועי אש. נורית דולקת בקביעות מציינת שאות ניתוב האש אושר על-ידי ציוד הניטור מרחוק. הפעלה או ניטרול של השהיית ניתוב אירועי אש שהוגדרה קודם לכן. ביטול השהיה תוך כדי ספירה לאחור והפעלת ניתוב אירועי האש. נורית דולקת בקביעות מציינת שההשהיה הוגדרה והופעלה. נורית מהבהבת מציינת שמתבצעת ספירת השהיה (ניתוב אירועי האש יופעל לאחר שתחלוף ההשהיה המוגדרת או בעת ביטול ההשהיה). 6

13 פרק 1: המדקה בקר/נורית נורית תקלת/ניטרול/בדיקת ניתוב אירועי אש צבע נורית צהוב כיבוי אש הופעל/אושר - לחצן אדום ונורית השהיית כיבוי אש - לחצן ונורית נורית תקלת/ניטרול/ בדיקת כיבוי אש השהיית צופרים - לחצן ונורית נורית תקלת/ניטרול/ בדיקת צופרים נורית תקלת מתח רשת נורית תקלת קצר לאדמה נורית מתח מצברים נמוך נורית תקלת מערכת צהוב צהוב צהוב צהוב צהוב צהוב צהוב צהוב תיאור מציינת תקלה, ניטרול או בדיקה של ניתוב אירועי אש. נורית מהבהבת מציינת תקלה. נורית דולקת בקביעות מציינת השבתה או בדיקה. ביטול השהיה שהוגדרה קודם לכן תוך כדי ספירה לאחור והפעלת כיבוי אש. נורית מהבהבת מציינת שהופעל כיבוי אש. נורית דולקת בקביעות מציינת שאות כיבוי האש אושר על-ידי ציוד הניטור מרחוק. הפעלה או ניטרול של השהיית כיבוי האש שהוגדרה קודם לכן. ביטול השהיה תוך כדי ספירה לאחור והפעלת כיבוי האש. נורית דולקת בקביעות מציינת שההשהיה הוגדרה והופעלה. נורית מהבהבת מציינת שמתבצעת ספירת השהיה (כיבוי האש יופעל לאחר שתחלוף ההשהיה המוגדרת או בעת ביטול ההשהיה). מציינת תקלה, ניטרול או בדיקה של כיבוי אש. נורית מהבהבת מציינת תקלה. נורית דולקת בקביעות מציינת השבתה או בדיקה. הפעלה או ניטרול של השהיית צופרים שהוגדרה קודם לכן. ביטול השהיה תוך כדי ספירה לאחור והפעלת צופרים. נורית דולקת בקביעות מציינת שהשהיית הצופרים הוגדרה והופעלה. נורית מהבהבת מציינת שמתבצעת ספירת השהיה (הצופרים יופעלו לאחר שתחלוף ההשהיה המוגדרת או בעת ביטול ההשהיה). מציינת תקלה, ניטרול או בדיקה של צופר. נורית מהבהבת מציינת תקלה. נורית דולקת בקביעות מציינת השבתה או בדיקה. מציינת תקלה באספקת מתח הרשת. נורית מהבהבת מציינת תקלה במצבר. נורית דולקת בקביעות מציינת תקלה ברשת החשמל או בנתיך של רשת החשמל. מציינת תקלת בידוד מאדמה. מציינת שלוח הבקרה מופעל באמצעות מצבר ושרמת הטעינה שנותרה עלולה לא להספיק להפעלה ממושכת. מציינת תקלה במערכת לוח הבקרה. 7

14 1 קרפ: המדקה בקר/נורית השתקת/הפעלת צופרים - לחצן ונורית השתקת צופר פנימי - לחצן ונורית לחצן ונורית איתחול מערכת צבע נורית אדום צהוב צהוב תיאור נורית מציינת מה יקרה בעת לחיצה על הלחצן. אם הנורית דולקת (מהבהבת או בקביעות), לחיצה על הלחצן תשתיק את הצופרים. אם הנורית כבויה, לחיצה על הלחצן תפעיל את הצופרים (בתנאי שמצב לוח הבקרה ומצב ההפעלה מאפשרים הפעלה ידנית של הצופרים). הנורית גם מציינת את מצב הצופרים: דולקת בקביעות כדי לציין שהצופרים פעילים (או יופעלו בעוד זמן קצר) מהבהבת כדי לציין שמתבצעת ספירת השהיה (הצופרים יופעלו לאחר שתחלוף ההשהיה המוגדרת או בעת ביטול ההשהיה) נורית כבויה מציינת שהצופרים אינם פועלים (או שפעולתם תופסק בעוד זמן קצר) כדי למנוע השתקה מיידית של צופרים בעת דיווח ראשון על אירוע אש, ניתן לחסום זמנית את הלחצן 'צופר השתק/הפעל' כאשר מתבצעת ספירה לאחור של השהיית צופרים. לקבלת מידע נוסף, ראה "זמן ניטרול של השתקת צופרים" בעמוד 98. כתלות בגודל ההתקנה, עיבוד הפקודות להפעלת או השתקת צופרים עשוי להצריך מספר שניות כדי שיועבר במערכת. מסיבה זו, למשל, הנורית עשויה לדלוק בקביעות אולם ייתכן שבתחילה הצופרים לא יישמעו. השתקת זמזם לוח הבקרה. נורית דולקת בקביעות מציינת שהצופר הפנימי הושתק. איפוס לוח הבקרה ומחיקת כל אירועי המערכת הנוכחיים. נורית דולקת בקביעות מציינת שניתן לאפס את לוח הבקרה ברמת המשתמש הנוכחית. 8

15 פרק 1: המדקה בקרים ומחוונים בלוח הפינוי הטבלה למטה כוללת מידע לגבי הבקרות והמחוונים הנוספים עבור לוחות הפינוי. הערה: אם לוח הפינוי פועל במצב,NEN 2575 ניתן לשייך רק קבוצות יציאה של הצופר ללחצני ההפעלה/השתקה הניתנים לתכנות. טבלה 4: בקרים ומחוונים בלוח הפינוי בקר/נורית לחצן אימות צבע נורית השתקת/הפעלת צופרים אדום של כל היציאות - לחצן ונורית השתקה/הפעלה של הלחצנים והנוריות הניתנים לתכנות אדום/צהוב תיאור מאשר את ההפעלה או ההשתקה של קבוצת היציאה המשויכת ללחצן הניתן לתכנות (כאשר הוא נלחץ עם הלחצן הניתן לתכנות התואם). מאשר את ההפעלה או ההשתקה של כל קבוצות היציאה המשויכות ללחצנים הניתנים לתכנות (כאשר הוא נלחץ עם הלחצן 'השתקת/הפעלת צופרים של כל היציאות') מפעיל או משתיק את כל קבוצות היציאה המשויכות ללחצנים הניתנים לתכנות (כאשר הם נלחצים עם הלחצן 'אישור'). נורית אדומה קבועה מציינת שכל קבוצות היציאה המשויכות ללחצנים פעילות. נורית אדומה מהבהבת מציינת שמתבצעת ספירת השהיה (קבוצות היציאה יופעלו לאחר שתחלוף ההשהיה המוגדרת או בעת ביטול ההשהיה). מפעיל או משתיק את קבוצת היציאה המשויכות ללחצן הניתן לתכנות (כאשר הוא נלחץ עם הלחצן 'אישור'). נורית אדומה קבועה מציינת שקבוצת היציאה המשויכת ללחצן פעילה. נורית אדומה מהבהבת מציינת שמתבצעת ספירת השהיה (קבוצת היציאה תופעל לאחר שתחלוף ההשהיה המוגדרת או בעת ביטול ההשהיה). נורית מהבהבת צהובה מציינת תקלה. נורית דולקת צהובה בקביעות מציינת השבתה או בדיקה. חיוויי נורית קבוצת יציאות ייתכן שלוח הבקרה הוגדר לכלול מספר קבוצות צופרים, ניתוב אירועי אש או כיבוי אש. ייתכן שחלק מהקבוצות ישתמשו במחוונים זהים. כאשר יש לקבוצות אלו מצב זהה, מתקבל חיווי של המצב. במקרה של מצבים סותרים יוצג המצב עם העדיפות הגבוהה ביותר. הערה: עבור לוחות פינוי, חיוויים על קבוצות יציאה המשויכות ללחצנים הניתנים לתכנות משתמשים בנוריות החיווי התואמות. הדוגמאות הבאות מדגימות פעולה זו. ישנן שלוש קבוצות יציאות צופרים, כאשר הראשונה במצב תקלה, השנייה במצב השהיה והשלישית במצב פעיל. חיוויי הצופר מציגים את מצב התקלה של הקבוצה הראשונה, את מצב ההשהיה של הקבוצה השנייה ואת המצב הפעיל של הקבוצה השלישית. 9

16 1 קרפ: המדקה ישנן שתי קבוצות יציאות של ניתוב אירועי אש, כאשר הראשונה במצב פעיל והשנייה במצב מאושר. מחוון ניתוב אירועי האש מציג את המצב המאושר אך לא את המצב הפעיל (מצב האישור מקבל עדיפות). לקבלת מידע נוסף על קבוצות היציאות, ראה "קבוצות יציאות" בעמוד 86. בקרים ומחוונים של צג ה- LCD איור 3: בקרים ומחוונים של צג ה- LCD מחוון מצב יום/לילה תאריך ושעה של המערכת מצב רשת לוח הבקרה (עצמאי, ברשת, מהדר) מונה אירועי אזעקה, תקלה, ומצב נוכחיים אזור תצוגת הודעות מקשי בחירה (אפשרויות תפריט מקושרות ללחצני הפונקציות F3 F2, F1, ו- F4 ) חוגת מצבים לחצני פונקציות F3 F2, F1, ו- F4 כתובת לוח בקרה מקומי (ברשת אש)

17 פרק 1: המדקה סמלים על צג ה- LCD להלן הסמלים המופיעים על הצג: טבלה 5: סמלים המופיעים בצג ותיאוריהם סמל מצב יום (רשת) מצב יום (לוח הבקרה) מצב לילה (רשת) מצב לילה (לוח הבקרה) אזעקות אש תקלות מצבים עצמאי מחובר ברשת פנל משנה אזעקת גלאי [1] אזעקת נקודת התקשרות ידנית [1] אזעקת נקודת התקשרות ידנית (מתז) [1] אזעקת נקודת התקשרות ידנית [1] ("hausalarm") תיאור סמל זה מציין שהגדרת מצב הרגישות הראשונית של לוחות הבקרה ברשת היא מצב יום. סמל זה מציין שמצב הרגישות של לוח הבקרה המקומי הוא מצב יום. ייתכן שללוחות בקרה אחרים ברשת האש תהיה הגדרת מצב רגישות אחרת. סמל זה מציין שהגדרת מצב הרגישות הראשונית של לוחות הבקרה ברשת היא מצב לילה. סמל זה מציין שמצב הרגישות של לוח הבקרה המקומי הוא מצב לילה. ייתכן שללוחות בקרה אחרים ברשת האש תהיה הגדרת מצב רגישות אחרת. המספר לצד סמל זה מציין את מספר האזורים שפעילה בהם כעת אזעקת אש. באזור ההודעות של הצג מופיעים פרטים על האזעקות של האזור הראשון והאזור האחרון שדווחו בהם אזעקות. המספר לצד סמל זה מציין את מספר את התקלות הפעילות. ניתן להציג מידע נוסף על ידי לחיצה על F1 (הצג אירועים). המספר לצד סמל זה מציין את מספר את מצבי המערכת הפעילים. ניתן להציג מידע נוסף על ידי לחיצה על F1 (הצג אירועים). סמל זה מציין שלוח הבקרה אינו מחובר לרשת האש. סמל זה מציין שלוח הבקרה מחובר לרשת האש. סמל זה מציין שלוח הבקרה הוגדר לפעולה כמהדר וכי הוא מחובר לרשת. סמל זה מציין אזעקת גלאי. סמל זה מציין אזעקת נקודת התקשרות ידנית. סמל זה מציין אזעקת נקודת התקשרות ידנית (מתז). סמל זה מציין אזעקת נקודת התקשרות ידנית.("hausalarm") זוהי אזעקה מקומית ללא הפעלת ניתוב אש. [1] סמלים אלה מופיעים באזור תצוגת ההודעות לצד פרטי ההודעה. 11

18 1 קרפ: המדקה חיווי אירועים מרוחקים ומקומיים על הצג הכתובת המקומית של לוח הבקרה מוצגת תמיד על צג ה- LCD (ראה איור 3 בעמוד 10). אם לוח הבקרה שלך מהווה חלק מרשת אש, ההודעה על האירוע תכלול את כתובת הלוח המדווח על האירוע, באופן הבא: אם כתובת הלוח תואמת לכתובת המקומית, האירוע קשור ללוח הבקרה המקומי אם כתובת הלוח אינה תואמת לכתובת המקומית, האירוע מדווח על ידי לוח הבקרה המרוחק, תוך ציון כתובת הלוח לוחות מהדר מותקנים רק ברשתות אש, וכברירת מחדל מותקן בהם לוח רשת. כדי לחבר לוחות בקרה של גלאי אש לרשת אש, חייב להיות מותקן בהם לוח רשת. מחווני שמע לוח הבקרה משתמש בזמזם כמחוון שמע להבלטת אירועי מערכת. טבלה 6: מחווני שמע של לוח הבקרה מחוון הצופר הפנימי נשמע ברציפות הצופר הפנימי משמיע צלילים ארוכים לסירוגין [1] הצופר הפנימי משמיע צלילים קצרים לסירוגין [1] תיאור מציין אזעקת אש או תקלת מערכת מציין כל סוג אחר של תקלה מציין מצב [1] צליל ארוך שמושמע 50% מזמן ומושתק 50% מהזמן. צליל קצר שמושמע 25% מזמן ומושתק 75% מהזמן. מצבים סיכום של אירועי מערכת שנרשמו כמצבים מוצג להלן. טבלה 7: אירועי מערכת שנרשמות כמצבים סוג מצב התראה אביזר תצורה מחובר תאריך ושעה לא הוגדרו ניטרול רשימת אירועים מלאה מצב כיבוי [1] התקן כיבוי כניסה/יציאה [1] הפעלת כניסה אביזר לולאה אינו מוגדר הרשת כוללת מספר אזורים קונבנציונליים גבוה יותר מהמספר המרבי תיאור מכשיר נמצא באזעקה, אולם המערכת ממתינה לאירוע אזעקה נוסף כדי לאשר את אזעקת האזור אביזר חיצוני (מחשב, מחשב נייד וכו') מתחיל הפעלה של הגדרת תצורת לוח בקרה המערכת הופעלה אולם לא הוגדרו תאריך ושעה תכונה או אביזר של לוח הבקרה מנוטרלים רשימת האירועים של לוח הבקרה מלאה כיבוי חסום, מושבת או תקול התקן כיבוי כניסה/יציאה פעיל, בבדיקה, מושבת או תקול הופעלה כניסה (בהתאם להגדרות התצורה) זוהה אביזר לולאה שאינו מוגדר מספר האזורים הקונבנציונליים של רשת האש חרג מהמספר המרבי המותר (64) 12

19 פרק 1: המדקה סוג מצב הרשת כוללת מספר לולאות גבוה יותר מהמספר המרבי צומת חדש ברשת אש הפעלת קבוצת יציאה קדם אזעקה השהיות הצופר, ניתוב אירועי האש וכיבוי האש בדיקות תיאור מספר הלולאות של רשת האש עבר את המספר המרבי המותר (32) נוסף לוח בקרה לרשת אש הופעלה קבוצת יציאה אביזר (ואזור מתאים) נמצאים בקדם אזעקה השהיית צופרים, ניתוב אירועי אש או כיבוי אש מופעלת או מנוטרלת תכונה או אביזר של לוח הבקרה נמצאים בבדיקה [1] תנאים אלה חלים רק אם לוח כיבוי כלול ברשת האש. נוסף לנאמר לעיל, אירועי מצב המערכת הבאים מתווספים גם לרשימת (אולם אינם נכללים בדוח האירועים הנוכחיים של לוח הבקרה). טבלה 8: אירועי מצב מערכת אחרים נוספו לרשימת האירועים אירוע פעולות השבתת מצבים אירועי מערכת כלליים תקלות באספקת חשמל תוקנו הפעלת כללים הפעלות משתמש תיאור קבוצת יציאות מופעלת או מושבתת, או שמתבצעת הרצה של פקודת מערכת ניתנת לתכנות (באמצעות תוכנית עזר להגדרת תצורה) מצב מערכת מושבת לוח הבקרה אופס, הלוח שקט, תאריך ושעה חדשים הוגדרו, המערכת מופעלת וכו' תקלת אספקת חשמל שנרשמה בעבר תוקנה מופעל כלל [1] פרטי התאריך והשעה להפעלה וסיום של הפעלות המשתמש [1] כלל מורכב ממצב אחד או יותר (המשולבים באמצעות אופרטורים בוליאניים) שהוגדרו כך שיפעילו פעולות מסוימות של המערכת לאחר זמן אישור מסוים. הכללים נוצרים באמצעות תוכנית העזר להגדרת התצורה. 13

20 1 קרפ: המדקה 14

21 פרק 2 התקנה סיכום פרק זה מספק מידע מפורט על התקנת לוח הבקרה וחיבורו. זהירות: התקנת מוצר זה ותחזוקתו חייבות להתבצע על ידי אנשים שהוסמכו לכך ובהתאם לתקן CEN/TS (או לתקן הארצי המתאים) ולכל שאר התקנים הישימים. 34 תוכן העניינים 16 בטיחות חשמל 17 מארז ותרשים PCB 19 התקנת המארז 19 היכן להתקין את לוח הבקרה 19 קיבוע המארז לקיר 20 הוספת תוספות התפריט 21 חיבור כבל ממשק המשתמש 22 חיבור המדפסת הפנימית וטעינת נייר 24 חיבורים 24 כבלים מומלצים 25 סקירה של חיבורי מערכת גילוי האש 26 חיבור לולאות 27 חיבור אביזרי לולאה 28 חיבור כניסות 28 חיבור יציאות 30 חיבור אספקת המתח 32 חיבור המצברים 32 חיבור כרטיסי הרחבה 32 חיבור רשת אש חיבור מדפסת חיצונית או נקודת חיבור ASCII 15

22 2 קרפ: הנקתה בטיחות חשמל אזהרה: סכנת התחשמלות. כדי להימנע מפציעה אישית או מוות כתוצאה מהתחשמלות, הסר את כל מקורות המתח ואפשר לאנרגיה הצבורה להיפרק לפני התקנה או הסרה של ציוד. זהירות: סכנת נזק לציוד. מוצר זה רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.(ESD) כדי למנוע נזק, פעל על פי נוהלי טיפול ב- ESD. 16

23 פרק 2: הנקתה מארז ותרשים PCB איור 4: מארז גדול ותרשים PCB (לוח בקרה בעל שתי לולאות) 9. יציאות טוריות COM0 ו- COM1 10. מחברי ממשק COM0 ו- COM1 11. מחבר מצבר 12. מחבר אספקת מתח 13. אספקת מתח 14. חסימה ונתיך של נקודת חיבור רשת החשמל 15. אזור מצבר 16. חורי התקנה 17. מחבר ממשק משתמש מחבר 24V יציאה טורית COM2 מחברי לולאה ומערכת גילוי אש פלס מים יתד אדמה מחבר אתרנט מחבר USB סוג B מחבר USB סוג A

24 2 קרפ: הנקתה איור 5: מארז קטן ותרשים PCB (לוח בקרה בעל שתי לולאות) מחברי לולאה ומערכת גילוי אש 8. מחברי ממשק COM0 ו- COM1 פלס מים 9. מחבר מצבר יתד אדמה 10. מחבר אספקת מתח.3 מחבר אתרנט 11. חסימה ונתיך של נקודת חיבור רשת החשמל חורי התקנה.5 מחבר USB סוג B 13. אזור מצבר.6 מחבר USB סוג A יציאות טוריות COM0 ו- COM1 14. מחבר ממשק משתמש.7 איור 6: מארז קטן עם PCB ותושבת נשלפים להצגת אספקת החשמל 18

25 פרק 2: הנקתה התקנת המארז היכן להתקין את לוח הבקרה התקן את לוח הבקרה במיקום נקי מאבק ופסולת בנייה וחסין בפני שינויי טמפרטורה ולחות קיצוניים. למידע נוסף על מפרטי טמפרטורת הפעלה ולחות יחסית, ראה פרק 5 "מפרט טכני" בעמוד 109. שמור על רווחים מספקים מהרצפה ומהקיר כדי לאפשר התקנה של לוח הבקרה ותחזוקה שלו ללא הפרעה. יש להתקין את המארז כך שמשק המשתמש יהיה בגובה העיניים. הערה: מוצר זה אושר כעומד בתקן EN 54-2 להתקנה על הקיר באמצעות השיטה המתוארת להלן. אם נעשה שימוש באפשרויות התקנה אחרות, הקפד להתקין את הלוח באזור שאינו נתון לרעידות או זעזועים מיותרים. קיבוע המארז לקיר קבע את המארז לקיר באמצעות חמישה בורגי M4 באורך 30 מ"מ וחמישה דיבלים בקוטר 6 מ"מ, כמוצג להלן איור 7. איור 7: מיקום חורי ההתקנה 19

26 2 קרפ: הנקתה לקיבוע המארז לקיר: החזק את המארז בצמוד לקיר בגובה ההתקנה הדרוש. 1. ודא בעזרת פלס המים המובנה שהמארז מיושר וסמן נקודות קידוח על הקיר. 2. קדח את כל החורים הדרושים והכנס דיבל בקוטר 6 מ"מ לכל אחד מהחורים. 3. הכנס את הבורג במיקום (1) ותלה את המארז על בורג זה. 4. הכנס את הברגים במיקומים (2) והדק אותם. 5. הכנס את הברגים במיקומים (3) והדק אותם. 6. הדק את הבורג במיקום (1). 7. הוספת תוספות התפריט הוסף את תפריטי ממשק לוח הבקרה כפי שמודגם להלן. איור 8: הוספת תוספות התפריט 20

27 פרק 2: הנקתה התוספות ממוספרות מ- 1 עד 4 ומוכנסות למיקום שצוין (כשהאזור המודפס פונה לעבר חלקו הקדמי של לוח הבקרה). עבור לוחות פינוי, זכור להוסיף תיאורים עבור כל קבוצת יציאות שמוקצית ללחצנים הניתנים לתכנות כדי להכניס 3. הערה: ישנן גרסאות שונות של הכנס 3 עבור לוחות אש ועבור לוחות פינוי, וכל אחד מסומן בקוד המוצר המתאים ללוח הבקרה. הקפד להשתמש בגרסת התוספת הנכונה עבור המוצר שלך. חיבור כבל ממשק המשתמש חבר את כבל ממשק המשתמש כמתואר למטה. איור 9: חיבור כבל ממשק המשתמש 21

28 2 קרפ: הנקתה חיבור המדפסת הפנימית וטעינת נייר נושא ה מראה לך כיצד לחבר את המדפסת הפנימית ולטעון את הדפים במדפסת. לאפשרויות תצורה של המדפסת, ראה "תצורת מדפסת" בעמוד 68. המדפסת הפנימית זמינה רק בדגמים נבחרים. חיבור המדפסת הפנימית חבר את המדפסת הפינית כמתואר למטה. איור 10: חיבור המדפסת הפנימית מדפסת פנימית מדפסת פנימית PSU PCB של לוח הבקרה.3 22

29 פרק 2: הנקתה טעינת נייר טען את הנייר עבור המדפסת הפנימית כמתואר למטה. איור 11: טעינת הנייר עבור המדפסת הפנימית 23

30 2 קרפ: הנקתה חיבורים כבלים מומלצים הכבלים המומלצים למיטוב ביצועי המערכת מוצגים בטבלה שלהלן. אורך כבל מרבי לא זמין 2 ק"מ עם כבל [2] KAL21 1 km 30 מ' [3] 10 m 3 m טבלה 9: כבלים מומלצים כבל כבל חשמל כבל לולאה כבל רשת אש כבל אתרנט כבל USB כבל מודפס חיצוני דרישות כבל 1.5 x 3 ממ"ר זוג מפותל (מקסימום 52 Ω ו- nf 500) [1] 03 עד 3.31 ממ"ר 12) עד (AWG 26 זוג מפותל, CAT5 03 עד 3.31 ממ"ר 12) עד (AWG 26 CAT5 לא מוגן כבל USB סטנדרטי עם מחברי A-B כבל אביזר KIT [4] [1] Ω 26 לכל חוט. [2] אורך הכבל המרבי תלוי בסוג הכבל הנמצא בשימוש ובעומס על הלולאה. [3] חבר את לוח הבקרה לרכזת אתרנט המותקנת במרחק של עד 30 מ' אם יש צורך במרחקים גדולים יותר. [4] ערכה זו כוללת כבל של 3 מ' ואת לוח ההפרדה IB הנחוץ לחיבורי RS-232 חיצוניים. ניתן להשתמש בסוגי כבלים אחרים, בכפוף לתנאי הפרעה אלקטרומגנטית (EMI) ספציפיים לאתר ולבדיקת ההתקנה. שימוש בכבל לולאה מוגן ברוב ההתקנות אין צורך בכבל לולאה מסוכך והמערכת אושרה לעבודה בתנאים סטנדרטיים עם כבל זוג מפותל ללא סיכוך. אולם, כבל מסוכך מספק גמישות רבה יותר בפתרון בעיות EMI ספציפיות לאתר וניתן להשתמש בו בהתאם להנחיות הבאות: השתמש במולטימטר כדי לוודא שהסיכוך מבודד באופן מלא מההארקה,והקווים החיוביים והשליליים של הלולאה לפני חיבור הסיכוך לנקודה כלשהי בהתקנה. אם תספק הפרדה זו בכל חיווט אחר באתר, כבל לולאה אמור לפתור כל בעיה של מקור EMI באתר. השתמש ביתדות ההארקה שבמארז לוח הבקרה (אם אתה צריך לצמצם הפרעות. ראה איור 4 בעמוד 17 או איור 5 בעמוד 18 למיקום יתדות ההארקה. חיבורי ההארקה של הדקי ה- PCB רק משפרים עמידות לרעשים בתנאים סביבתיים מסוימים מאוד. במקרים מסוימים, השארת ההארקה מופרדת לחלוטין מספקת את ההגנה הטובה ביותר מפני.EMI כדי לקבוע את העמידות ברעש, בדוק את קצב השגיאה בתקשורת ואת יציבות הערכים האנלוגיים עבור האביזרים המותקנים. 24

31 פרק 2: הנקתה אבטחת הכבלים השתמש בשרוולי כבלים בגודל 20 מ"מ כדי להבטיח חיבורים נקיים ומאובטחים. יש להעביר את כל הכבלים דרך מדריכי הכבלים שבתושבת המארז כדי למנוע את תנועתם. סקירה של חיבורי מערכת גילוי האש איור 12: סקירה של חיבורי מערכת טיפוסית לגילוי אש עם לולאה בודדת מדירוג Class A למאפייני הפעלת הכניסות, ראה "חיבור כניסות" בעמוד

32 2 קרפ: הנקתה איור 13: סקירה של חיבורי מערכת אש EN עם לולאה בודדת מדירוג Class A התקן קצה קו 2010-FS-EOL ציוד חיווי תקלות חיבור לולאות הנחיות לחיבור לולאות לתוצאות מיטביות, עקוב אחר ההנחיות הבאות בעת חיבור הלולאות: התקן לפחות מבודד אחד לכל לולאה (מומלץ להתקין מבודד אחד עבור כל 32 אביזרים). הרחק את כבלי הלולאות מכבלי מתח גבוה (או מכל מקור הפרעות אחר). מומלץ להימנע מתצורות stub,star ו- T-tap. התקן אביזרי לולאה בעלי צריכת חשמל גבוהה קרוב ככל האפשר ללוח הבקרה. 26

33 פרק 2: הנקתה ודא שכבל הלולאה תואם למפרטי הכבל המתוארים בסעיף "כבלים מומלצים" בעמוד 24. בעת שימוש בכבל לולאה מוגן, ודא שהמיגון רציף (מחובר מצד לצד לכל אחד מאביזרי הלולאה). כדי למנוע לולאות אדמה הנגרמות על ידי הפרעות אלקטרומגנטיות, יש לחבר לאדמה מיגון כבל אחד בלבד, כמתואר בסעיף איור 12 שבעמוד 25. חיבור לולאה Class A חבר לולאות Class A כמתואר בסעיף איור 12 שבעמוד 25. לולאות Class A הינן לפיקוח על מעגלים פתוחים וקצרים חשמליים. סיים לולאות Class A שאינן נמצאות בשימוש (+) A אל.B ( ) אל A ו-( ) B (+) חיבור לולאה Class B זהירות: לולאות Class B אינן עומדות בדרישות.EN לעולם אל תתקין יותר מ- 32 אביזרים בלולאה מסוג.Class B חבר לולאות Class B כמתואר בסעיף איור 14 שלהלן. ניתן לבצע חיבור או לקבוצת המחברים Class B אך לא לשתיהן. לולאות מסוג B, שמודגם באיור) או לקבוצת המחברים (כפי A נמצאות בפיקוח אחר קצרים חשמליים. איור 14: חיבור לולאה Class B חיבור אביזרי לולאה כל לולאה מסוגלת לתמוך בעד 128 התקנים. למידע מפורט על התקנת אביזרי לולאה, ראה בגיליון התקנת האביזר. 27

34 2 קרפ: הנקתה חיבור כניסות פונקציונליות כניסה כל לוח בקרה כולל שתי כניסות הנמצאות בפיקוח, המסומנות בתוויות INPUT1 ו- INPUT2. לתצורת הכניסות, ראה "תצורת התקנה" בעמוד 73. חיבור כניסות חבר מתגי כניסה לכניסות INPUT1 ו- INPUT2 כמתואר בסעיף איור 12 שבעמוד 25. לפיקוח על הכניסות (מעגלים פתוחים וקצרים חשמליים), התקן נגד 15. kω אם כניסה אינה נמצאת בשימוש, יש להתקין את נגד קצה הקו 15 kω בכל נקודות החיבור שאינן נמצאות בשימוש כדי למנוע תקלת מעגל חשמלי פתוח בכניסה. מאפייני הפעלת כניסה מצבי ההפעלה של הכניסה מוצגים בטבלה שלהלן. ערך הפעלה 8 kω ערך פעיל 60 Ω 20 kω ערך 10 kω 60 Ω 10 kω > > ערך 8 kω 20 kω טבלה 10: מאפייני הפעלת כניסה מצב פעיל רגיל קצר חשמלי תקלת עכבה גבוהה מעגל פתוח חיבור יציאות יציאות לוח הבקרה מוצגות בטבלה שלהלן. טבלה 11: יציאות לוח הבקרה יציאה 24V AUX OUT2,OUT1 וכן הלאה FIRE OUT [1] SUPERVIS תיאור עבור אספקת מתח לציוד עזר. ניתן להגדיר את היציאה כניתנת לאיתחול ולכבות אותה כאשר אין אספקת מתח. יציאות ניתנות להגדרה (הגדרת ברירת המחדל היא יציאת צופרים). מספר היציאות הניתנות להגדרה תלוי בדגם לוח הבקרה (ראה הנושא שלהלן). הערה: יציאות אלו עומדות בדרישות תקן EN כאשר הן מוגדרות כיציאות.Class A יציאה זו מופעלת כשלוח הבקרה נמצא במצב אזעקה. הערה: יציאה זו אינה עומדת בדרישות תקן.EN פיקוח קצר חשמלי, עוצמת מתח חשמלי קצר חשמלי, מעגל חשמלי פתוח קצר חשמלי, מעגל חשמלי פתוח 28

35 פרק 2: הנקתה יציאה תיאור יציאה זו מופעלת (קצר חשמלי בין נקודת החיבור המשותפת (C) לנקודת החיבור הפתוחה במצב רגיל (NO) של הממסר) כאשר אין אזעקה. יציאה זו מופעלת כשלוח הבקרה אינו מדווח על תקלה. הערה: יציאה זו עומדת בדרישות תקן EN כאשר מותקן אביזר קצה קו 010-FS-EOL יציאה זו מופעלת קצר חשמלי בין נקודת החיבור המשותפת (C) לנקודת החיבור הפתוחה במצב רגיל (NO) של הממסר) כאשר אין תקלה. פיקוח ללא פיקוח קצר חשמלי, מעגל חשמלי פתוח ללא פיקוח FIRE OUT RELAY FAULT OUT [1] SUPERVIS FAULT OUT RELAY [1] לעוצמת מתח ההפעלה, ראה פרק 5 "מפרט טכני" בעמוד 109. נקודת חיבור יציאה על כל היציאות (למעט יציאה 24V) AUX לכלול נקודות חיבור. דרישות נקודות החיבור מוצגות בטבלה שלהלן. נקודת חיבור יציאה 15 kω [1] 4.7 kω טבלה 12: דרישות נקודות חיבור סיווג יציאה Class B (עבור התקנות טיפוסיות) התקנת (EN (עבור Class A [1] מותקן במקביל עם אחת מנקודות חיבור היציאה. ראה איור 13 בעמוד 26. אם יציאה אינה נמצאת בשימוש, יש להתקין את נגד קצה הקו 15 kω בכל נקודות החיבור שאינן נמצאות בשימוש כדי למנוע תקלת מעגל חשמלי פתוח ביציאה. יציאות שאינן נמצאות בשימוש יש להגדיר כ- B.Class רכיבי קצה קו עבור היציאות כלולים בערכת האביזרים המגיעה עם לוח הבקרה. הערה: נקודת חיבור היציאה שונה עבור סוגי התקנה אופייניים ושל תקן.EN הקפד להתקין את נקודת החיבור המתאימה להתקנה שלך. קוטביות יציאה כל היציאות רגישות לקיטוב. שים לב לקוטביות או התקן דיודת 1N4007 או דיודה שוות ערך כדי למנוע בעיות היפוך בהפעלה כתוצאה מפיקוח בקוטביות הפוכה. חיבור ציוד עזר חבר ציוד עזר ל- AUX 24V כמתואר בסעיף איור 12 בעמוד

36 2 קרפ: הנקתה יציאות ניתנות להגדרה מספר היציאות הניתנות להגדרה תלוי בדגם לוח הבקרה ובתצורת סיווג היציאה, כמתואר להלן. יציאות ניתנות להגדרה (A (Class (OUT1/OUT2) 1 ו- OUT3/OUT4 ) OUT1/OUT2) 2,OUT3/OUT4,OUT1/OUT2) 4 ו- OUT7/OUT8 ) OUT5/OUT6 טבלה 13: יציאות ניתנות להגדרה ללוחות [1] לוח בקרה לוח בעל לולאה אחת לוח בעל שתי לולאות לוח הרחבה בעל שתי לולאות עם לוח לולאה יציאות ניתנות להגדרה (B (Class ו- OUT2 ) OUT1) 2 עד (OUT4 OUT1) 4 עד (OUT8 OUT1) 8 [1] לוחות משנה אינם כוללים יציאות ניתנות להגדרה. האפשרויות הניתנות להגדרה עבור כל אחת מהיציאות הן: יציאת צופרים (הגדרת ברירת המחדל) יציאת ניתוב אירועי אש יציאת כיבוי אש אפשרויות תוכנה יציאת אירוע אש יציאת תקלה לתצורת היציאות, ראה "תצורת התקנה" בעמוד 73. חיבור יציאות ניתנות להגדרה חבר יציאות Class B ניתנות להגדרה כמתואר בסעיף איור 12 בעמוד 25. חבר יציאות Class A ניתנות להגדרה כמתואר בסעיף איור 13 בעמוד 26. בעת חיבור צופרים או אורות אזהרה, השתמש רק באביזרים המצוינים בגיליון התאימות שצורף ללוח הבקרה. חיבור יציאות אירוע אש ותקלה חבר את היציאות FIRE OUT SUPERVIS ו- SUPERVIS FAULT OUT כמתואר בסעיף איור 12 בעמוד 25. יש צורך בנגד קצה קו של 15. kω חיבור אספקת המתח זהירות: חבר את אספקת המתח של רשת החשמל לפני חיבור המצברים. את לוח הבקרה ניתן להפעיל במתח של 110 VAC 50/60 Hz או 240 VAC 50/60 Hz.(+10%/ 15%) מקור אספקת המתח צריך להגיע ישירות ממפסק אוטומטי נפרד בלוח אספקת המתח של הבניין. מעגל חשמלי זה צריך להיות מסומן בבירור, לכלול אביזר ניתוק דו-קוטבי ולשמש אך ורק עבור ציוד גילוי אש. העבר את כל כבלי החשמל דרך חורי ניתוב כבלים מתאימים וחבר אותם למחסום נקודת חיבור הנתיך כפי שמודגם בנושא איור

37 פרק 2: הנקתה הפרד את כבלי המתח מכבלים אחרים כדי למנוע קצרים חשמליים והפרעות. השתמש בקושרי הכבלים המסופקים כדי לחבר את כבלי המתח למארז בשני הצדדים של בלוק הדקי הנתיכים כדי למנוע תזוזה. זהירות: אם הותקן לוח רשת בלוח הבקרה, כבל אספקת המתח חייב להיכנס למארז מהתחתית לשם הפעלה תקינה. איור 15: חיבור אספקת המתח נתיך מתח רשת פאזה אדמה נייטרלי.3.4 למפרטי הנתיכים, ראה פרק 5 "מפרט טכני" בעמוד 109. בחירת הפעלה בעוצמת מתח 115 או 230 VAC זהירות: הגדרת מתח שגויה עלולה לגרום נזק לאספקת המתח. נתק תמיד את לוח הבקרה מאספקת המתח לפני שינוי הגדרת אספקת המתח. הגדרת ברירת המחדל עבור אספקת המתח היא 230. VAC עבור הפעלה בעוצמת מתח של 115, VAC השתמש במברג קטן לשינוי מתג הגדרת המתח, הנמצא בצד יחידת אספקת המתח, כמתואר בסעיף איור 16 בעמוד 31. איור 16: בחירת הפעלה בעוצמת מתח 115 או 230 VAC 31

38 2 קרפ: הנקתה חיבור המצברים ללוח הבקרה נדרשות שתי סוללות עופרת-חומצה אטומות נטענות עם מתח של 12 V וקיבולת של 7/12/18 Ah (ראה "תחזוקת מצברים" בעמוד 107). המצברים ממוקמים בתוך מארז לוח הבקרה ויש להתקינם בסדרה. יש לשים לב לסימוני הקטבים. חבר את המצברים למחבר BAT שב- PCB של לוח הבקרה. אין לחבר שום ציוד אחר למחבר.BAT הערה: אם לוח הבקרה מציין 'תקלת מתח רשת', ייתכן שיש צורך להחליף את המצברים. חיבור כרטיסי הרחבה זהירות: נתק תמיד את לוח הבקרה מאספקת המתח לפני התקנת כרטיס הרחבה. למידע התקנה מפורט, ראה בגיליון ההתקנה של כרטיס ההרחבה. חיבור רשת אש הערה: למידע התקנה וחיבור מפורט, ראה בגיליון ההתקנה של לוח הרשת. כל לוח רשת כולל שתי יציאות. כל יציאה מחוברת (נקודה לנקודה) ליציאות המתאימות בלוח רשת של לוח בקרה אחר. איור 17: חיבורי לוח רשת יש שתי אפשרויות חיווט: תצורת טבעת תצורת אפיק 32

39 פרק 2: הנקתה תצורת טבעת תצורת רשת טבעת מומלצת מכיוון שהיא מספקת יתירות בנתיב המסירה. עבור תצורת טבעת (A,(Class השתמש בשתי היציאות לחיבור כל לוחות הרשת או לוחות הבקרה ליצירת טבעת, כפי שמודגם להלן. איור 18: תצורת טבעת של רשת אש תצורת אפיק זהירות: השתמש בתצורת רשת האפיק רק במקרים שבהם אזורי הגילוי ופונקציות היציאה ההכרחיות EN 54-2 (יציאות צופרים וניתוב אירועי אש) אינם רחוקים מלוח ללוח. תצורת רשת אפיק אינה מומלצת. היא אינה מספקת יתירות בנתיב השידור ויוצרת רשת אש רגישה בהרבה יותר לתקלות. עבור תצורת אפיק (B,(Class חבר את לוחות הבקרה כמודגם להלן. איור 19: תצורת אפיק של רשת אש 33

40 2 קרפ: הנקתה חיבור מדפסת חיצונית או נקודת חיבור ASCII כדי להדפיס אירועים בלוח הבקרה בזמן אמת, חבר מדפסת EPSON LX300 חיצונית או נקודת חיבור ASCII אל COM0 או.COM1 הערה: אפשרות זו מחייבת KIT (לא מסופק). [ערכה זו כוללת כבל של 3 מ' ואת לוח ההפרדה IB הנחוץ לחיבורי RS-232 חיצוניים. חיבורי היציאות הטוריות עבור כל סוג יציאה מוצגים להלן. טבלה 14: חיבורי יציאות טוריות התקן יציאה יציאה טורית מדפסת EPSON LX300 COM0 נקודת חיבור ASCII COM1 ראה איור 4 בעמוד 17 עבור יציאה טורית COM ומיקומי מחבר לוח ממשק.RS-232 לאפשרויות תצורה, ראה "תצורת מדפסת" בעמוד

41 פרק 3 הגדרות תצורה ותפקידים סיכום פרק זה מספק מידע על הגדרות התצורה והגדרות התפקידים עבור לוח הבקרה ומערכת גילוי האש. תוכן העניינים 36 הקדמה 36 רמות משתמשים 37 סקירה על הגדרות התצורה 39 הפעלה והגדרת תצורה ברמת התחזוקה 40 תפריט הגדרת הלוח 44 תפריט התקשורת 45 תפריט הניטרול/הפעלה 46 תפריט הבדיקה 49 תפריט הדוחות 52 תפריט הגדרת הסיסמה הפעלה והגדרת תצורה ברמת 53 משתמש מתקין 53 התפריט הראשי 53 הגדרות תצורת לוח 54 הגדרת כתובת פנל 55 הגדרות איזוריות 55 הגדרות תצורת רשת 59 הגדרות תקשורת 61 הגדרות אחרות 64 טען/שמור תצורה 66 הגדרת תצורה של כרטיסי הרחבה 66 טעינת קובצי עזר 67 עדכוני קושחה 68 תצורת מדפסת 69 תצורת DACT 73 תצורת התקנה 73 הגדרה אוטומטית 74 תצורת אביזר לולאה 75 הגדרת אזור 82 הגדרת לוח I/O 91 תצורת הפעלה 99 הגדרת סוג לולאות 99 בדיקות 100 הגדרת סיסמאות 103 הכנסה לפעולה 35

42 3 קרפ: םידיקפתו הרוצת תורדגה הקדמה רמות משתמשים הגישה לחלק מהתכונות של מוצר זה מוגבלת על-ידי רמת המשתמש שהוקצתה לחשבון משתמש. ציבורי רמת משתמש ציבורי היא רמת ברירת המחדל של המשתמשים. רמה זו מאפשרת לבצע משימות תפעוליות בסיסיות, כגון תגובה לאזעקת אש או אזהרת תקלה בלוח הבקרה. אין צורך להשתמש בסיסמאות. משימות תפעוליות עבור רמת משתמש זו מתוארות במדריך ההפעלה של המוצר. מפעיל רמת המפעיל מאפשרת לבצע משימות תפעוליות נוספות, ומיועדת למשתמשים מוסמכים שהוכשרו להפעלת לוח הבקרה. סיסמת ברירת המחדל של המשתמש המפעיל שנקבע כברירת מחדל היא משימות תפעוליות עבור רמת משתמש זו מתוארות במדריך ההפעלה של המוצר. תחזוקה רמת התחזוקה מאפשרת לבצע משימות תחזוקה שגרתיות, ומיועדת למשתמשים מוסמכים שהוכשרו להפעלה ולתחזוקה של לוח הבקרה ומערכת האש. סיסמת ברירת המחדל למשתמש התחזוקה שנקבע כברירת מחדל היא מתקין רמת המתקין מאפשרת הגדרת תצורה מלאה של המערכת ומיועדת למשתמשים מוסמכים שהוכשרו להתקנה ולהגדרה של לוח הבקרה ומערכת האש. סיסמת ברירת המחדל למשתמש המתקין שנקבע כברירת מחדל היא רמות משתמשים מוגבלות רמות משתמשים מוגבלות מוגנות באבטחת סיסמה. עליך להזין את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך. אם לא תלחץ על לחצן כלשהו במשך מספר דקות, לוח הבקרה יוצא אוטומטית מרמת המשתמש המוגבלת וחוזר לרמת המשתמש הציבורית. משך פסק הזמן האוטומטי תלוי ברמת המשתמש הפעילה, כמתואר להלן. 36

43 פרק 3: םידיקפתו הרוצת תורדגה טבלה 15: פסקי-זמן ברמת משתמש משך פסק-זמן אוטומטי רמת משתמש 2 דקות מפעיל 10 דקות תחזוקה 10 דקות מתקין כדי להיכנס לרמת גישה מוגנת באמצעות סיסמה: לחץ על F4 (תפריט ראשי). על צג ה- LCD מופיעה בקשה להזין שם משתמש סיסמה. בחר את שם המשתמש שלך והזן את סיסמתך על ידי סיבוב חוגת המצבים עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון. לחץ על חוגת המצבים כדי לאשר כל אחד מהערכים שהזנת. לאחר שתזין סיסמה נכונה בת 4 ספרות, יופיע על צג ה- LCD התפריט הראשי לרמת המשתמש שהוקצתה לך. הערה: ניתן להגדיר את לוח הבקרה כך שיזכור את פרטי הכניסה האחרונים שהוזנו. לקבלת מידע נוסף, ראה "גישה מאובטחת" בעמוד 102. כדי לצאת מרמת גישה מוגנת באמצעות סיסמה: בתפריט הראשי, לחץ על F3 (יציאה). סקירה על הגדרות התצורה תצורה מבוססת מחשב להשגת תוצאות מיטביות מומלץ להגדיר את לוח הבקרה ואת מערכת האש באמצעות יישום התוכנה של תוכנית העזר שלנו להגדרת תצורה. יתרונות השימוש בתוכנית העזר כוללים: ניתן להכין תצורות חדשות מראש לפני ההתקנה, ולהחילן על לוח הבקרה ועל מערכת האש במהירות ובקלות באתר ניתן לשמור קובצי תצורה נוכחיים ישירות לכונן הבזק USB ולשנותם בתוכנית העזר להגדרת התצורה תכנות כללים מתקדם זמין כדי ליצור פעולות כלל מורכב ממצב אחד או יותר (המשולבים באמצעות אופרטורים בוליאניים) שהוגדרו כך שיפעילו פעולות מסוימות של המערכת לאחר זמן אישור מסוים. פעולה היא הפעלתן של קבוצות יציאות או ביצוע פקודות ניתנות לתכנות במערכת. תכנות כללים מכונה גם תכנות סיבה ותוצאה, הפעלת I/O לוגית וכו' 37

44 3 קרפ: םידיקפתו הרוצת תורדגה בעת הגדרת מערכת האש באמצעות תוכנית העזר להגדרת התצורה: אם בכוונתך להוריד הגדרות תצורה בעזרת חיבור אתרנט, קבע את הגדרות התקשורת. פעולה זו אינה נדרשת אם בכוונתך לשמור את הגדרות התצורה במחשב המחובר למחבר USB של לוח הבקרה. הגדר את התאריך והשעה בלוח הבקרה וטען את הגדרות התצורה כמתואר בסעיף "טעינה ושמירה של קובצי תצורה" בעמוד 64. למידע נוסף על תוכנית העזר להגדרת התצורה, פנה למפיץ המקומי. המלצות תצורת לוח בקרה.3 השתמש באשפי הגדרת התצורה של לוח הבקרה כדי לקבל הנחיות לאורך תהליך הגדרת התצורה של מרבית היישומים. כדי לגשת לאשפי הגדרת התצורה, לחץ על F1 (אשפים) בתפריט הראשי של רמת המתקין. ככלל, מומלץ לקבוע את הגדרות התצורה לפי הסדר הבא: תצורת לוח הבקרה (תאריך ושעה, כרטיסי הרחבה, מזהה ותיאור של לוח בקרה, רשת אש ותקשורת). לקבלת מידע נוסף, ראה "הגדרות תצורת לוח" בעמוד 53. תצורת התקנה (אביזרי לולאה, אזורים וכניסות ויציאות של לוח הבקרה). לקבלת מידע נוסף, ראה "תצורת התקנה" בעמוד 73. החלף את כל סיסמאות ברירת המחדל להשגת אבטחה מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה "שינוי הסיסמה" בעמוד 100. בקרי תצורה השתמש בלחצני הפונקציות F1 עד F4 ובחוגת המצבים (ראה איור 3 בעמוד 10) כדי לנווט בתפריט ה- LCD, לבחור אפשרויות בתפריט ולהזין סיסמאות ונתוני מערכת, כמוצג להלן. הזנת סיסמאות ונתוני מערכת בחירת מקשי בחירה מתפריט הצג ניווט ואימות בחירות בתפריט סובב את חוגת המצבים עם כיוון השעון או נגדו על מנת להזין סיסמאות ונתוני מערכת נוספים. לחץ על חוגת המצבים כדי לאשר ערך שהוזן. לחץ על לחצני הפונקציות F1 עד F4 כדי לבחור באפשרויות התפריט המתאימות (תפריט ראשי, יציאה, וכדומה). סובב את חוגת המצבים עם כיוון השעון או נגדו על מנת לבחור אפשרות מהתפריט המוצג על המסך. לחץ על חוגת המצבים כדי לאשר את בחירתך. כשחוגת המצבים פעילה (לוח הבקרה ממתין לקלט), מופיעה בצג כתובת לוח הבקרה באותיות לבנות על רקע כהה. 38

45 פרק 3: םידיקפתו הרוצת תורדגה אפשרויות הגדרת תצורה האפשרויות המפורטות להלן זמינות בעת ביצוע שינויים בהגדרות התצורה של לוח הבקרה. תצורת לוח הבקרה (ושינוי גרסת ההתקנה) מתעדכנים רק בעת החלת שינויי תצורה על ידי לחיצה על F3 (החל). השינוי בגרסת ההתקנה וחותמת הזמן נרשמים בדוח גרסת ההתקנה וניתן לגשת אליהם ברמות המפעיל, התחזוקה והמתקין. טבלה 16: מפתחות ואפשרויות בקרת תצורה אפשרות שמור החל בטל שינוי יציאה מפתח F1 F3 F4 F2 תיאור שומר את שינוי התצורה הנוכחי מבלי להחיל אותו באופן מיידי. מחיל את שינוי התצורה הנוכחי ואת כל שינויי התצורה המאוחסנים (שנשמרו). לוח הבקרה מאותחל מחדש באופן אוטומטי. מבטל את כל שינויי התצורה המאוחסנים (שנשמרו) שלא הוחלו. יוצא מתהליך התצוגה מבלי לאחסון או להחיל את שינוי התצורה הנוכחי. הערה: בעת עדכון מספר הגדרות תצורה, מומלץ שתבצע שמירה לאחר כל שינוי ואז תחיל את כל השינויים מהתפריט הראשי. הפעלה והגדרת תצורה ברמת התחזוקה רמת התחזוקה מוגנת באמצעות סיסמה ושמורה למשתמשים מורשים שאומנו להפעיל את לוח הבקרה ולבצע משימות תחזוקה שגרתיות במערכת האש. סיסמת ברירת המחדל למשתמש התחזוקה שנקבע כברירת מחדל היא רמת התחזוקה מאפשרת: לבצע את כל המשימות ברמת המפעיל שמתוארות במדריך ההפעלה לשנות את השעה והתאריך של לוח הבקרה ולסנכרן את השעה והתאריך ברשת אש לשנות את הגדרות הזמן של מצב יום/לילה ויומן החופשות (רק בלוחות בקרה של אזעקת אש) להחליף את הגדרות התקשורת ב- TCP/IP, דוא"ל ו- USB לגבות או למחוק את רשימת האירועים להציג ולשמור דוחות לנטרל או להפעיל תכונות מערכת או אביזרי לולאה לבדוק אזורים, כניסות, יציאות (לרבות קבוצות יציאות) וסוללות לשנות את סיסמאות המשתמשים לאתר אביזרים להפעיל מצב שירות למטרות בדיקה 39

46 3 קרפ: םידיקפתו הרוצת תורדגה התפריט הראשי התפריט הראשי של רמת התחזוקה מוצג להלן. איור 20: התפריט הראשי של רמת התחזוקה תפריט הגדרת הלוח השתמש בתפריט הגדרת הלוח כדי להגדיר את התאריך והשעה, לסנכרן את התאריך והשעה ברשת אש ולקבוע הגדרות רגישות במצבי יום או לילה. תאריך ושעה בחר באפשרות התאריך והשעה כדי לשנות את התאריך והשעה של לוח הבקרה. לשינוי התאריך והשעה: בחר באפשרות הגדרת הלוח בתפריט הראשי. בחר תאריך ושעה. הזן את התאריך בתבנית DD/MM/YY (לדוגמה, 10/06/09). הזן את השעה בתבנית hh:mm:ss (לדוגמה, 15:03:25). אם יש צורך, בחר 'כן' עבור סינכרון זמן הגדרות רשת כדי לסנכרן את התאריך והשעה בכל לוחות הבקרה ברשת אש מסוימת. לחץ על F4 (הכנס) ולאחר מכן לחץ על F1 (הקודם). לחץ על F2 (יציאה) כדי לצאת מהתפריט. 40

47 פרק 3: םידיקפתו הרוצת תורדגה מחוון מצב יום/לילה הגדרות רגישות בחר באפשרות מצב היום/לילה כדי לשנות את קריטריוני גילוי האש ביום/לילה ואת קריטריוני התגובה שנבחרו בהתאם להגדרות זמן קבועות מראש, כמוצג להלן. הערה: אפשרות זו אינה זמינה בלוחות משנה. טבלה 17: ההגדרות והסמלים של מצב יום/לילה מצב יום לילה סמל בצג תיאור במצב זה, אזעקת אש אוטומטית (אזעקה המופעלת באמצעות גלאי) תפעיל את הצופרים ואת ניתוב אירועי האש (אם האפשרות מופעלת) לאחר השהיה שהוגדרה, אם הוגדרה השהיה כלשהי. בהתאם להגדרת התצורה, ייתכן שגלאים ישתמשו בהגדרת רגישות מופחתת. במצב זה, אזעקת אש אוטומטית (אזעקה המופעלת באמצעות גלאי) תפעיל את הצופרים ואת ניתוב אירועי האש (אם האפשרות מופעלת) מיידית ותעקוף כל השהיה שהוגדרה. בהתאם להגדרת התצורה, ייתכן שגלאים ישתמשו בהגדרת רגישות מוגברת. סמל ה- LCD מאשר שהמצב הנוכחי מוצג ב- LCD ומציין אם ההגדרה חלה רק על לוח הבקרה המקומי או אם זוהי הגדרה כללית של כל לוחות הבקרה ברשת האש. לקבלת מידע נוסף על חיוויי LCD ראה "בקרים ומחוונים של צג ה- LCD " בעמוד 10. הגדרת לוח זמני היום/לילה בחר באפשרות לוח זמני היום/לילה כדי להגדיר לוחות זמנים שבועיים עבור הגדדרות מצב היום והלילה. להגדרת לוח זמני יום/לילה: בחר באפשרות הגדרת הלוח בתפריט הראשי. בחר מצב יום/לילה ולאחר מכן בחר לוח זמני יום/לילה. בחר את היום שברצונך להגדיר. הזן את שעת ההתחלה של מצב היום בתבנית hh:mm (לדוגמה, 08:00). הזן את שעת ההתחלה של מצב הלילה בתבנית hh:mm (לדוגמה, 21:00). לחץ על F4 (הכנס) ולאחר מכן לחץ על F1 (הקודם). לחץ על F1 (שמור), F3 (החל), F4 (ביטול שינוי) או F2 (יציאה). זכור להחיל את ההגדרות שנשמרו מהתפריט הראשי. הערה: כדי למנוע מעבר למצב יום, הגדר את שעת ההתחלה של מצב היום לשעה 24:00. כדי למנוע מעבר למצב הלילה, הגדר את שעת ההתחלה של מצב הלילה לשעה 24:00. להלן שתי דוגמאות לקביעת לוח זמני יום/לילה. כדי להפעיל את מצב היום בחצות ולסיים אותו בשעה 06:00, הגדר את שעת ההתחלה של מצב היום לשעה 00:00, ואת שעת ההתחלה של מצב הלילה עבור אותו יום לשעה 06:00. 41

48 3 קרפ: םידיקפתו הרוצת תורדגה כדי להפעיל את מצב הלילה בשעה 22:00 ולסיים אותו בחצות, הגדר את שעת ההתחלה של מצב הלילה עבור היום לשעה 22:00 ואת שעת ההתחלה של מצב היום עבור היום שאחריו לשעה 00:00. הגדרת יומן החופשות בחר באפשרות יומן החופשות כדי להגדיר מצב יום או לילה עבור טווח תאריכים. כדי להגדיר מצב יום/לילה עבור תאריכים:.3 בחר באפשרות הגדרת הלוח בתפריט הראשי. בחר מצב יום/לילה ולאחר מכן בחר יומן חופשות. בחר F3 (חדש) כדי להזין תקופת חופשה חדשה או בחר תקופת חופשה קיימת מהרשימה המוצגת למחיקת תקופת חופשות קיימת הקש F4 (מחיקה). הזן את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום עבור הגדרת הרגישות של החופשה. תבנית התאריך היא DD/MM (לדוגמה, 29/11 עבור 29 בנובמבר). בחר את מצב הרגישות (יום או לילה) עבור תקופת החופשה. הגדרת ברירת המחדל היא מצב לילה (מתוך הנחה שבמהלך תקופת החופשה אין באתר אנשים). הזן תקופות חופשה נוספות כמתואר בשלבים 3 ו- 4. לחץ על F4 (הכנס) ולאחר מכן לחץ על F1 (הקודם). לחץ על F1 (שמור), F3 (החל), F4 (ביטול שינוי) או F2 (יציאה). זכור להחיל את ההגדרות שנשמרו מהתפריט הראשי. הגדרות מצב יום/לילה נוספות בחר באפשרות הגדרת יום/לילה כדי לקבוע הגדרות נוספות, כגון עקיפה ידנית של לוח זמני מצב יום/לילה ושינויים במצב יומן החופשות או השהיה של מצב הלילה. אפשרויות התצורה הזמינות מוצגות בטבלה שלהלן. טבלה 18: אפשרויות מצב יום/לילה נוספות אפשרות ידני מצב ניטרול השהיות במצב לילה תיאור מגדיר את לוח הבקרה לעיבוד או לעקיפה של פקודות שינוי מצב יום/לילה מלוח הזמנים של מצב יום/לילה או מיומן החופשות קובע את הגדרת ברירת המחדל של מצב היום/לילה בלוח הבקרה, אם 'ידני' (לעיל) מוגדר כ'כן' מגדיר את לוח הבקרה לעיבוד או לעקיפה של השהיות צופרים, ניתוב אירועי אש וכיבוי אש כאשר לוח הבקרה נמצא במצב לילה. כדי לשנות את הגדרת התצורה: בחר באפשרות הגדרת הלוח בתפריט הראשי. 1. בחר מצב יום/לילה ולאחר מכן בחר הגדרת יום/לילה

49 פרק 3: םידיקפתו הרוצת תורדגה בחר 'ידני' ואז 'לא' (כדי לעבד פקודות שינוי מצב מלוח הזמנים של מצב יום/לילה ומיומן החופשות) או 'כן' (כדי לעקוף פקודות שינוי מצב מלוח הזמנים של מצב יום/לילה ומיומן החופשות). הגדרת ברירת המחדל היא 'לא' (פקודות שינוי מצב מלוח הזמנים של מצב יום/לילה ויומן החופשות מעובדים בהתאם להגדרת התצורה). בחר מצב ואז בחר 'יום' או 'לילה' כדי להגדיר את מצב רגישות לוח הבקרה שייקבע כברירת מחדל, אם 'ידני' (לעיל) הוגדר כ'כן'. ברירת המחדל היא DAY (יום). אם 'ידני' מוגדר כ'לא', אין צורך בהגדרת תצורת מצב. בחר ניטרול השהיות במצב לילה ולאחר מכן בחר איזה השהיות צופרים, ניתוב אירועי אש או כיבוי אש יש לעבד או לעקוף כאשר לוח הבקרה נמצא במצב לילה. כברירת מחדל, כשלוח הבקרה נמצא במצב לילה, כל ההשהיות מנוטרלות. לחץ על F4 (הכנס) ולאחר מכן לחץ על F1 (הקודם). לחץ על F1 (שמור), F3 (החל), F4 (ביטול שינוי) או F2 (יציאה). זכור להחיל את ההגדרות שנשמרו מהתפריט הראשי הערות על הגדרות מצב יום ולילה ניתן להגדיר שינוי של מצב יום/לילה על-ידי הזנת קלט מרחוק. כתלות בהגדרות ההתקנה, ניתן להגדיר את המערכת כך שתשתמש בהזנת קלט חיצונית כדי לעקוף את הגדרת מצב היום/לילה עד לשינוי המתוכנת הבא (אם ישנו). ללוחות בקרה ברשת אחת יכולות להיות מספר הגדרות רגישות של מצב יום/לילה. כאשר מסנן הפקודות מוגדר בהתאם, לוח בקרה יכול להפעיל הגדרת מצב יום/לילה מקומית באופן עצמאי, מלוחות בקרה אחרים באותה רשת. הגדרת מצב יום/לילה מקומית מצוינת בסמל מתאים המופיע בצג ה- LCD של לוח הבקרה המקומי. ראה "סמלים על צג ה- LCD " בעמוד 11. אם לוח הבקרה הוא מהדר, זכור שמצב היום/לילה המוצג תואם ללוחות הבקרה שהוגדרו לאשר את פקודות מצב הרגישות הגלובלית. ייתכן שלוחות בקרה מסוימים ברשת יפעלו עם הגדרות רגישות המוגדרות מקומית. הגדרת מצב היום/לילה לכל לוחות הבקרה ברשת אש כלולה בדוח סטטוס הגדרות הרשת. לקבלת מידע נוסף על הבקרים הגלובליים ראה "בקרות כוללות" בעמוד

50 3 קרפ: םידיקפתו הרוצת תורדגה תפריט התקשורת השתמש בתפריט התקשורת כדי להגדיר חשבונות דוא"ל להודעות על אירועים ולהסרה בטוחה של התקן USB המחובר ללוח הבקרה. ניהול חשבונות דוא"ל בחר באפשרות חשבונות הדוא"ל כדי לנהל את חשבונות הדוא"ל לניטור מרחוק ולהגדיר את סוגי האירועים שיישלחו אל כל כתובת דוא"ל. כדי להגדיר תצורת חשבונות דוא"ל: בחר באפשרות 'תקשורת' בתפריט הראשי. בחר חשבונות דוא"ל ולאחר מכן בחר את החשבון לעריכה (שמות ברירת המחדל הם Account 2,Account 1 וכו'). בחר את סוגי האירועים שייכללו בהודעת הדוא"ל: אזעקות, תקלות, מצבים או אירועי יומן (כל אירוע אחר שמשנה את מצב המערכת). אם לא נבחר סוג אירוע, שירות הודעות הדוא"ל לא יופעל. הזן את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון הדוא"ל. לחץ על F4 (הכנס) ולאחר מכן לחץ על F1 (הקודם). לחץ על F1 (שמור), F3 (החל), F4 (ביטול שינוי) או F2 (יציאה). זכור להחיל את ההגדרות שנשמרו מהתפריט הראשי. הערה: תכונה זו מחייבת הגדרה של TCP/IP ושל פרטי שרת הדוא"ל. הסרת התקן USB בחר באפשרות הסר התקן USB כדי להסיר בבטחה התקן USB המחובר ללוח הבקרה (לדוגמה כונן הבזק). זהירות: אם לא תסיר כונן הבזק בחיבור USB באופן המתואר, הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים ו/או נזק לכונן ההבזק. כדי להסיר התקן :USB.3.4 בחר בהגדרת לוח בתפריט הראשי, ולאחר מכן בחר תקשורת. בחר באפשרות 'הסר רכיב.'USB הצג יציג הודעה המאשרת את הפעולה. לחץ על F2 (יציאה) כדי לצאת מהתפריט. פתח את דלת לוח הבקרה והסר את כונן ההבזק. 44

51 פרק 3: םידיקפתו הרוצת תורדגה תפריט הניטרול/הפעלה השתמש בתפריט הניטרול/הפעלה כדי לנטרל ולהפעיל את תכונות ואביזרי המערכת. אם לוח הבקרה הוא חלק מרשת אש, ניתן לנטרל את התכונות והאביזרים מרחוק. תכונות ואביזרים מנוטרלים אינם מציינים תקלות או אזעקות אש. הערה: שינויים בתצורת ניטרול/הפעלה ברמת משתמש זו אינם נשמרים בהגדרות התצורה של לוח הבקרה ולא יכללו בקובצי תצורה שמורים. את התכונות או האביזרים הבאים ניתן לנטרל או להפעיל דרך תפריט זה: אזורים אביזרים כניסות ויציאות של לוח הבקרה קבוצות יציאות (צופר, ניתוב אירועי אש, כיבוי אש או תוכנית) ניטרול תכונת מערכת או אביזר לניטרול תכונה או אביזר: בחר באפשרות ניטרול/הפעלה בתפריט הראשי. בחר ניטרול (או ניטרול מרחוק, אם התכונה או האביזר אינם מקומיים בלוח הבקרה). בחר באפשרות המתאימה (אזורים, אביזרים וכדומה). עבור השבתות מקומיות, בחר את התכונה או האביזר לניטרול ולאחר מכן לחץ על חוגת המצבים כדי לאשר את ההשבתה. עבור השבתות מרחוק, הזן את מזהה הגדרות הרשת של התכונה או האביזר לניטרול ולאחר מכן לחץ על חוגת המצבים כדי לאשר את ההשבתה. לחץ על F2 (יציאה) כדי לצאת מהתפריט. חזור על הפעולה כדי להפעיל תכונה או אביזר מנוטרלים. הערות לא ניתן לנטרל יציאות פעילות. אביזרים או אזורים באזעקה לא ינוטרלו עד לאתחול ידני של לוח הבקרה. בהפעלה ברמת תחזוקה, כדי לנטרל יציאות,Class A יש לנטרל כל אחת מהיציאות שבהן נעשה שימוש (לדוגמה, אם OUT1 ו- OUT2 משולבות כדי ליצור יציאת Class A אחת, יש לנטרל בנפרד הן את OUT1 והן את.(OUT2 45

52 3 קרפ: םידיקפתו הרוצת תורדגה תפריט הבדיקה השתמש בתפריט הבדיקה כדי לבדוק את תכונות המערכת או האביזרים. את התכונות או האביזרים הבאים ניתן לבדוק דרך תפריט זה: אזורים הפעלת כניסה בלוח הבקרה הפעלת יציאה בלוח הבקרה ובלולאה הפעלת קבוצת יציאה הפעלת נורית אביזר תכונות ואביזרים מרוחקים מצברים הערה: בדיקות של יציאות וקבוצות יציאות (מקומיות או מרוחקות) יימשכו כל עוד מסך הבדיקה נראה. אין פסק-זמן אוטומטי עבור בדיקת הפעלת היציאה ופרטי המערכת לא יופיעו ב- LCD במשך הבדיקה. פעולה שאינה קשורה לבדיקת ההפעלה תמשיך כרגיל ברקע. בדיקת אזורים כדי לבדוק אזור:.3.4 בחר באפשרות בדיקה בתפריט הראשי. בחר באפשרות 'איזורים'. בחר באזור שברצונך לבדוק ולאחר מכן לחץ על חוגת המצבים כדי להתחיל בבדיקה. לחץ שוב על חוגת המצבים כדי לעצור את הבדיקה של האזור שנבחר. תוכל לבחור ולבדוק עד ארבעה אזורים בו-זמנית. לחץ על F2 (יציאה) כדי לצאת מהתפריט. חזור על הצעדים שלעיל כדי לסיים את בדיקת האזורים. בעת הפעלת אזעקה באזור הנמצא בבדיקה: בדיקת האזור מאומתת על הצג כאשר האזעקה פעילה אם מותקן לוח אזור והאזור המתאים כלול בלוח האזור, נורית האזעקה של האזור מהבהבת או דולקת בקביעות (בהתאם למקור האזעקה) ניתוב אירועי אש, כיבוי אש, צופרים והפעלות ניתנות לתכנות אינם מופעלים לוח הבקרה מאתחל את האביזר שיזם את האזעקה לאחר חמש שניות ומנקה את האזעקה (יש לסגור נקודות התקשרות ידניות לפני שניתן להחיל איתחול אוטומטי) האירוע נרשם ברשימת האירועים 46

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד