.#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ".#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/"

תמליל

1 מדריך חבילה מקצועית: חבילת שרת וירטואלי בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך:

2 תוכן עניינים אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן...3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי...4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול...4 הגדרת חייגן לתשתית ADSL )בזק(:...7 הגדרת חייגן ב- XP :Windows...7 הגדרת חייגן הגדרת חייגן לתשתית כבלים ב- 7 :Windows :)HOT( הגדרת חייגן ב- XP :Windows...12 הגדרת חייגן ב- 7 :Windows בדיקת מהירות אינטרנט...21 גישה לתיבת המייל דרך דפדפן access( )Web...23 הגדרת חשבון המייל באווטלוק :Outlook :Outlook express ניהול VPS Maintenance מגבלות טכניות

3 אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן "חבילת שרת וירטואלי בענן" היא החבילה הבסיסית המתאימה למפתח, לסטארטפיסט או לכל מי שיש לו צורך בשרת וירטואלי. החבילה כוללת חיבור לאינטרנט במהירות 10, Mb תיבת דואר בנפח - 1 GB המוגנת בעזרת מערכת לסינון וירוסים וספאם ושרת Linux) VPS (Windows / בעל 256MB זכרון ו- 10GB נפח דיסק. במדריך זה תמצאו הסבר על כל אחד מהשירותים, כולל הסבר על התחלת עבודה עם השירות ושימוש שוטף עם השירות. לבעיות, תקלות ושאלות נוספות יש לפנות לתמיכה הטכנית של טריפל סי בטלפון 6440*. לנוחיותכם, צרפנו תרשים זרימה של לינקים להתחלת עבודה עם כל שירות: 3

4 התחברות לאינטרנט של טריפל סי כדי להתחיל לגלוש באינטרנט נצטרך בשלב ראשון להפעיל את השירות בפאנל הניהול ולאחר מכן להגדיר חייגן על המחשב האישי שלנו ולהתחבר בעזרת שם המשתמש והסיסמא שלנו. הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול כדי להתחבר לממשק הניהול נקשי בדפדפן האינטרנט את הכתובת הבאה: כיום הדפדפנים התומכים בממשק הניהול הם: Internet Explorer 6, 7, 8 Mozilla Firefox 2.x, 3.x. Safari 3.x Opera 8.5, 9.x Google Chrome הכנס את שם המשתמש והסיסמא ולחץ על.login נבחר בתפריט Internet ולאחר מכן נלחץ על "מנוי אינטרנט". לבסוף נלחץ על Create בצד ימין של המסך: 4

5 במסך הבא נקבל את שם המשתמש והסיסמא המוצעים על ידי המערכת האופן אוטומטי. נוכל לשנות את שם המשתמש והסיסמא לפי בחירתנו האישית. במידה ושם המשתמש כבר תפוס המערכת תתריע על כך. בנוסף נזין את השם הפרטי, שם המשפחה ותעודת הזהות שלנו. להמשך נלחץ על :Next במסך הבא נלחץ על :Finish לאחר לחיצה על Finish המערכת תייצר את משתמש האינטרנט באופן אוטומטי על פי הפרטים שהזנו לפני כן. נשים לב כי הסטטוס יהיה במצב "Provisioning" )סימן קריאה צהוב(. כעת נלחץ על הכפתור "Refresh" בצד ימין עליון של המסך עד אשר הסטטוס יהפוך למצב "Ready" )ירוק(: 5

6 לאחר לחיצה על :Refresh אם נעבור ללשונית,Settings נוכל לראות את הסיסמא הנכחית שלנו ולשנותה על ידי לחיצה על Edit והזנת סיסמא חדשה. בשלב זה לא ניתן לשנות את שם המשתמש: כעת נוכל להגדיר את החייגן להתחברות לאינטרנט במחשב האישי שלנו. במדריך זה נעבור על הגדרת החייגן בתשתית ADSL ובתשתית כבלים ומערכות ההפעלה windows.xp/7 6

7 הגדרת חייגן לתשתית ADSL )בזק(: הגדרת חייגן ב- XP :Windows נלחץ על התחל --< תוכניות --< עזרים --< תקשורת --< אשף התקשרות חדשה. בחלון שייפתח לנו נלחץ על.Next נבחר באופציה הראשונה,,Connect to the internet ונלחץ על.Next במסך הבא נבחר באופציה השנייה,,Set up my connection manually ונלחץ על.Next 7

8 במסך הבא נבחר באופציה השנייה, Connect using a broadband connection that requires a user.next ונלחץ על,name and password נקצה שם לחייגן, לדוגמא:.CCC נלחץ על.Next כעת נזין את שם המשתמש והסיסמא. בשדה שם המשתמש נזין את שם המשתמש ואת הסיסמא נזין פעמיים לאישור. נסמן ב- V את שתי התיבות התחתונות ונלחץ על.Next 8

9 במסך הבא נסמן את השדה ליצירת קיצור דרך על שולחן העבודה ונלחץ על.Finish כעת נפתח את החייגן שנוצר על שולחן העבודה ונלחץ על.Connect כעת ניתן להתחיל לגלוש! הגדרת חייגן ב- 7 :Windows נלחץ קליק ימני בעכבר על האייקון של חיבורי הרשת הנמצא בצד ימין של סרגל ההתחל של ה- :Open network and sharing ונבחר ב- center windows במסך הבא נלחץ על :Set up a new connection or network במסך הבא נבחר באופציה הראשונה,,Connect to the internet ונלחץ על :Next 9

10 במסך הבא נלחץ על (PPPoE) :Broadband במסך הבא נזין את שם המשתמש שלנו ואת הסיסמא. נסמן V ב- password Remember this במידה ונרצה לשמור את הסיסמא להתחברויות הבאות. בתיבה Connection name נקצה שם לחייגן, לדוגמא.CCC נסמן V בתיבה Allow other people to use this connection ונלחץ על :Connect 01

11 כעת החייגן מוכן לשימוש. נלחץ על :Close לאחר שיצרנו את החייגן נוכל להתחבר לאינטרנט. נלחץ על האייקון של חיבורי הרשת, נבחר בחייגן החדש שיצרנו ונלחץ על :Connect כעת ניתן להתחיל לגלוש! 00

12 הגדרת חייגן לתשתית כבלים :)HOT( הגדרת חייגן ב- XP :Windows נלחץ על התחל --< תוכניות --< עזרים --< תקשורת --< אשף התקשרות חדשה. בחלון שייפתח לנו נלחץ על.Next נבחר באופציה השנייה,,Connect to the network at my workplace ונלחץ על.Next במסך הבא נבחר באופציה השנייה,,Virtual Private Network connection ונלחץ על.Next 02

13 נקצה שם לחייגן, לדוגמא:.CCC נלחץ על.Next במידה ונקבל את המסך הבא יש לבחור באופציה הראשונה, :Do not dial the initial connection במסך הבא נזין את כתובת השרת: : במידה ונקבל את המסך הבא נבחר באופציה הראשונה, :Anyone's use 03

14 כעת נזין את שם המשתמש והסיסמא. בשדה שם המשתמש נזין את שם המשתמש ואת הסיסמא נזין פעמיים לאישור. נסמן ב- V את שתי התיבות התחתונות ונלחץ על.Next במסך הבא נסמן את השדה ליצירת קיצור דרך על שולחן העבודה ונלחץ על.Finish כעת נפתח את החייגן שנוצר על שולחן העבודה )במידה ולא נפתח אוטומטית(. כעת נלחץ על :Properties 04

15 בחלון שנפתח נעבור ללשונית,Security לאחר מכן נסמן את האופציה השניה, Advanced ולבסוף נלחץ על :Settings במסך הבא תחת השדה encryption" "Data נבחר ב-" encryption "Optional )הצפנה אופציונאלית(. לאחר מכן נסמן V בשדה הראשון, (PAP) Unencrypted password ונוריד את ה- V מהמקומות האחרים באופן זהה לצילום המסך הבא: 05

16 נלחץ על.OK אם תקפוץ לנו ההודעה הבאה, נלחץ על :Yes נעבור ללשונית.networking בשדה הראשון נבחר ב- VPN L2TP IPSec ונלחץ על :OK כעת ניתן להכנס אל החייגן וללחוץ על :Connect 06

17 כעת ניתן להתחיל לגלוש! הגדרת חייגן ב- 7 :Windows נלחץ קליק ימני בעכבר על האייקון של חיבורי הרשת הנמצא בצד ימין של סרגל ההתחל של ה- :Open network and sharing ונבחר ב- center windows במסך הבא נלחץ על :Set up a new connection or network במסך הבא נבחר באופציה הראשונה,,Connect to the internet ונלחץ על :Next 07

18 במסך הבא נבחר ב-( VPN ) Use my Internet connection במסך הבא נבחר ב- later :I'll set up an internet connection במסך הבא יש להזין את כתובת השרת בשדה הראשון: ולבחור שם לחייגן: נסמן V בשדה האחרון, :Don t connect now; just set it up so I can connect later 08

19 במסך הבא נזין את שם המשתמש והסיסמא שלנו. נסמן V בשדה:.remember my password לסיום נלחץ על :Create כעת החייגן מוכן. נלחץ על :Close כעת נכנס להגדרות של החייגן על ידי לחיצה על אייקון חיבורי הרשת ולאחר מכן קליק ימני על החיבור ולבסוף בחירה ב- Properties : 09

20 קליק ימני בחלון שנפתח נעבור ללשונית Security ונגדיר אותה באופן זהה לתצלום המסך הבא: נלחץ על.OK כעת לאחר שסיימנו להגדיר את החייגן נוכל להתחבר לאינטרנט. נלחץ על האייקון של חיבורי הרשת, נבחר בחייגן החדש שיצרנו ונלחץ על :Connect 21

21 כעת ניתן להתחיל לגלוש! בדיקת מהירות אינטרנט נוכל לבדוק את מהירות ההורדה והעלאה של האינטרנט שלנו בכתובת הבאה: נלחץ על "בדיקת תעבורה": נלחץ על הכפתור :Begin Test 20

22 נחכה בסבלנות שהבדיקה תסיים לרוץ ונקבל את התוצאות: ניתן גם לבצע בדיקת הורדת קובץ סטנדרטית אל המחשב על ידי לחיצה על הלינק "לחץ כאן" המסומן בצילום מסך האחרון. להלן טבלה המציגה את חבילות הגלישה מול מהירויות הורדה/העלאה הרלוונטיות: במידה והבדיקה הביאה תוצאות אחרות מהחבילה שרכשתם וודאו כי אצל ספק התשתית שלכם ) HOT /בזק( מעודכנת החבילה על אותה המהירות. 22

23 גישה לתיבת המייל דרך דפדפן access( )Web כדי לגשת אל התיבה שלנו דרך דפדפן ניגש לכתובת הבאה: במסך שנקבל נזין את שם המשתמש והסיסמא שלנו כמו בהגדרת החייגן לחיבור לאינטרנט: תפתח בפנינו תיבת המייל שלנו: נוכל לראות את המיילים שלנו תחת דואר נכנס. אם נלחץ פעם אחת על המייל הוא יוצג בחלונית התצוגה המהירה בצד שמאל. נוכל להשיב או להעביר מייל זה במהירות מחלונית התצוגה על ידי לחיצה על "השב" או "העבר". דאבל קליק על המייל יפתח אותו בחלון חדש. נוכל לנווט בתיקיות בצד ימין דואר נכנס, סל מחזור, דואר זבל )ספאם(, פריטים שנשלחו וטיוטות. ניצור מייל חדש על ידי לחיצה על "חבר הודעה" בצד ימין עליון. כפתור "בדוק דואר" ימשוך מיילים מהשרת במידה וישנם. נשתמש בו כאשר אנחנו מחכים למייל חדש שעדיין לא נכנס לתיבה. נוכל לסמן מייל כנקרא או כלא נקרא בלחיצה על כפתור המשולש בסמוך ל-"סמן כנקרא" ובחירה באופציה הרצויה. נוכל להוסיף או להסיר דגלונים למיילים באותה צורה. כדי להעביר מייל לתיקייה אחרת נסמן V בתיבה בסמוך למייל, נלחץ על "העבר לתיקייה" ונבחר בתיקייה הרצוייה. כדי למחוק מייל נסמנו ב- V ונלחץ על "מחק". אם נלחץ על המשולש הסמוך לכפתור "מחק" נוכל לרוקן את כל סל המחזור או את תיקיית ספאם. 23

24 כדי לסמן מייל שקיבלנו אל תיבת הדואר כספאם נסמן את המייל ב- V ונלחץ על "ספאם" )בתפריט העליון משמאל ל-"מחק"(. כדי לנהל את אנשי הקשר שלנו נבחר ב-"אנשי קשר": נקבל את המסך הבא: נוסיף איש קשר חדש בלחיצה על "איש קשר חדש". נקצה לו כתובת מייל ושם. נוכל להוסיף לו מאפיינים נוספים כמו כתובת, תאריך לידה, פרטי העסק )אם יש( ולשייכו לקבוצה. )ניתן לשייך לקבוצה רק לאחר שיצרנו את הקבוצה הראשונה(. ליצירת קבוצה חדשה נלחץ על "קבוצה חדשה". ניתן לייבא אנשי קשר על ידי לחיצה על "יבוא אנשי קשר". הייבוא אפשרי מאווטלוק.CSV או מקובץ Express 6/2003/XP/

25 אם נלחץ על "הגדרות" בצד שמאלי עליון של המסך נוכל לשנות את ההגדרות הבאות )לגבי לשונית "רגיל"(: ניתן לשנות את מספר המיילים ואנשי הקשר שיוצגו בכל דף. הגדרת Autocheck interval זהו מרווח הזמן שיעבור עד שהממשק יבדוק אם יש מיילים חדשים. מומלץ מאוד לשנות את הגדרה זו ל- 1 או 5, כלומר הממשק יתקשר עם השרת כל דקה/ 5 דקות ויבדוק האם התקבלו מיילים חדשים. במידה וכן הממשק יוריד את המיילים ויציג אותם על המסך. ניתן לשנות את סגנון התצוגה של הממשק )ערכת נושא( תחת שדה "סגנון". שפה ניתן לשנות בשדה "ברירת מחדל של שפה". V בשדה התחתון ביותר יאפשר לראות את התמונות בכל ההודעות. שימו לב שאפשור אופציה זו לא מומלצת היות וזה מקור לוירוסים מהודעות משולחים לא מוכרים. V בשדה שמעליו )כבר מסומן באופן דיפולטיבי( מראה את חלונית התצוגה המקדימה בצד שמאל ולא בתחתית המסך. כעת נעבור להגדרות בלשונית "הגדרות מייל": בלשונית הראשונה שבתמונה, "הגדרות", נגדיר את שם התצוגה שלנו. כאשר נשלח מייל, לנמען תוצג כתובת המייל שלנו בצירוף שם התצוגה. בדרך כלל מגדירים את שם פרטי ושם משפחה כשם התצוגה. תחת לשונית "מסננים" נוכל להגדיר חוקים. לדוגמא: אם מייל מגיע מכתובת מסויימת, אז נעביר אותה לתיקייה ספציפית. 25

26 תחת לשונית "חתימה" נוכל ליצור חתימה, ולבחור מתי היא תתווסף למייל מייל חדש, מייל תשובה, או מייל שמועבר הלאה. תחת לשונית "ניהול תיקיות" נוכל לייצר תיקיות חדשות בהתאמה אישית ולסדר/לארגן את המיילים שלנו בהן. 26

27 הגדרת חשבון המייל באווטלוק נסביר כיצד להגדיר את חשבון המייל באווטלוק 2007 ובאווטלוק אקספרס. :Outlook 2007 יש לסגור את תוכנת ה Outlook במידה והיא פתוחה. יש להכנס להתחל -< לוח בקרה -< דואר )במידה ומערכת ההפעלה באנגלית )Start -> Control Panel -> Mail נלחץ על הצג פרופילים Profiles( )Show נלחץ על הוסף )Add( נבחר שם עבור הפרופיל: 27

28 נבחר באופציה האחרונה, :Manually configure server settings or additional server types בחלון הבא נבחר באפשרות הראשונה," "Internet, ונלחץ על :Next 28

29 בחלון שנפתח יש למלא את פרטי החשבון ופרטי שרת הדואר באופן הבא : סוג שרת דואר : IMAP4 או POP3 שימו לב: מומלץ מאוד לבחור ב- IMAP כדי להשאיר עותק של המיילים בשרת ואפשור גישה אליהם מכל מקום. בחירה ב- POP3 לא משאירה עותק של המיילים על השרת לאחר משיכתם על ידי האווטלוק ולכן לא ניתן לגשת אליהם ממקום אחר או מ- access web )גישה דרך הדפדפן(. שרת דואר נכנס : mail.ccc.net.il שרת דואר יוצא : mail.ccc.net.il שם משתמש )זהה לכתובת המייל( לאחר מכן ללחוץ על Settings" "More בחלון שנפתח יש לעבור ללשונית Server" "Outgoing ולסמן את האפשרות authentication" "My outgoing server (SMTP) requires ואת האפשרות server" "Use same settings as my incoming mail 29

30 לאחר מכן ללחוץ על OK -> Next -> Finish בשלב זה OUTLOOK מוגדר ומוכן לקבלת ושליחת מיילים. 31

31 :Outlook express נפעיל את האווטלוק. בתפריט העליון של התוכנה נכנס לנתיב: tools > accounts > mail נבחר ב- :Add > mail נבחר שם תצוגה. המשמעות של שם התצוגה היא שכאשר נשלח מייל, לנמען תוצג כתובת המייל שלנו בצירוף שם התצוגה. בדרך כלל מגדירים את שם פרטי ושם משפחה כשם התצוגה. 30

32 בחלון הבא נזין את כתובת דואר האלקטרוני שלנו, הזהה לשם המשתמש בחלון הבא נבחר את סוג הפרוטוקול IMAP( או )POP3 שימו לב: מומלץ מאוד לבחור ב- IMAP כדי להשאיר עותק של המיילים בשרת ואפשור גישה אליהם מכל מקום. בחירה ב- POP3 לא משאירה עותק של המיילים על השרת לאחר משיכתם על ידי האווטלוק ולכן לא ניתן לגשת אליהם ממקום אחר או מaccess Outlook web )גישה דרך הדפדפן(. 32

33 כתובות שרתים )יוצא ונכנס(: mail.ccc.net.il במסך הבא נזין את שם המשתמש והסיסמא שלנו. שימו לב,שם המשתמש כולל את 33

34 בחלון הבא נלחץ finish ואז ניכנס לproperties של החשבון שיצרנו. נעבור ללשונית servers ונסמן V בשדה התחתון, :my server requires authentication לסיום נלחץ על.OK בשלב זה OUTLOOK מוגדר ומוכן לקבלת ושליחת מיילים. 34

35 ניהול VPS Parallels Virtuozzo מכונות וירטואליות מבוססות טכנולוגיית VPS (Virtual Private Server).Containers למעט מספר מגבלות טכניות, ניתן לבצע במכונות אלו כל אשר ניתן לבצע בשרתים פיזיים או וירטואלים אחרים, כאשר היתרון הבולט של מכונות אלו הן שבראש ובראשונה אין צורך בכמות זכרון גדולה על מנת לעבוד על שרת,Windows 2008 הזכרון המנוצל על ידי מערכת ההפעלה מצוצמם ברמה משמעותית ומשאיר למשתמש את מרבית הזכרון לשימוש האפליקציות האישיות שלו. על מנת לנהל ולעבוד עם המכונה החדשה שרכשנו יש להתחבר לממשק הניהול. כדי להתחבר לממשק הניהול נקיש בדפדפן האינטרנט את הכתובת הבאה: כיום הדפדפנים התומכים בממשק הניהול הם: Internet Explorer 6, 7, 8 Mozilla Firefox 2.x, 3.x. Safari 3.x Opera 8.5, 9.x Google Chrome הכנס את שם המשתמש והסיסמא ולחץ על.login נלחץ על קטגוריה VPS ונבחר ב- management.vps נקבל את המסך הבא: 35

36 במסך זה נוכל לראות את הפרטים הבאים: Host name, IP address, OS Template, Status, Last Operation, Install Updates Automatically. Host Name שם המכונה שהתקבל מהמערכת. את שם המכונה נוכל לשנות על ידי לחיצה על כפתור Change hostname בצידו הימני התחתון של המסך. שים לב: לאחר שינוי שם המכונה יש לבצע.restart עד שלא יבוצע restart לא יהיה ניתן להתחבר למכונה. IP Address כתובת IP של המכונה לצרכי התחברות אליה. ההתחברות מתבצעת באמצעות.Linux למכונות ssh או באמצעות פרוטוקול,Windows למכונות Remote Desktop Connection OS Template מערכת ההפעלה של המכונה. - Status מצב המכונה, ניתן לראות אם המכונה פעילה או אם יש בעיה איתה לפי הסטטוס. Last Operation שורה זאת למעשה נותנת חיווי אם הפעולה האחרונה שבוצעה על המכונה בוצעה בהצלחה או שהייתה בעיה. Install Updates Automatically מצב זה מדווח כי המכונה מקבלת עדכונים בצורה אוטומטית מהמערכת. נוכל לבצע shutdown למכונה על ידי לחיצה על כפתור Stop בצידו הימני התחתון של המסך. כשאר המוכנה כבויה ישתנה הכפתור ל- Start וכך נדליק אותה. תחת לשונית IP Addresses נוכל להוסיף כתובות IP לשרת )במידה ונרכשו כאלה(. 36

37 בתחתית המסך תחת לשונית General ישנם לינקים אשר מפנים אותנו לממשק הניהול של המכונה Panel(.)Parallels Power נרחיב על ממשק זה בהמשך עמוד זה. בשביל לגבות את ה- VPS נעבור לתת תפריט.VPS Backups נלחץ על.Add new backup במסך הבא ניתן שם לגיבוי ונבחר בסוג הגיבוי. נסמן V אם נרצה שהגיבוי יתבצע כאשר ה- VPS כבוי. בשביל לשחזר מגיבוי נכנס שוב לתת תפריט VPS Backups ונבחר בגיבוי הרצוי ממנה נרצה לשחזר. נלחץ על הכפתור Restore ואז על.OK עבודה עם Parallels Power Panel ממשק ניהול (Parallels Power Panel) PPP של VPS הינו ממשק חזק המאפשר למשתמש לבצע פעולות מסוימות על המכונה ללא צורך להיות מחובר ישירות למכונה. הגישה לממשק מתבצעת דרך הדפדפן באמצעות הכנסת כתובת השרת לשורת הכתובת, לדוגמא: לאחר כניסה לכתובת יופיע מסך המבקש אישור להכנס לאתר מאובטח, יש לאשר זאת. לאחר האישור מתקבל המסך הבא: 37

38 זהו למעשה המסך הראשי של הממשק כאשר הפעולות עצמן מתבצעות באמצעות התפריט מצד שמאל. בראש המסך ישנו סרגל כלים המאפשר למשתמש לכבות את המכונה, להדליק אותה במידה והיא כבויה ולבצע אתחול, כל זאת מבלי להתחבר ישירות לתוך המכונה. במידה והסרגל למעלה אינו מופיע, יש לגשת לתפריט :Preferences 38

39 לאחר לחיצה פשוטה על,Submit יופיע סרגל הכלים למעלה וניתן יהיה לבצע פעולות כיבוי על המכונה. בתפריט Change Password ניתן לבצע שינוי סיסמאת root או Administrator למכונה. בתפריט File Manager ניתן לבצע מספר פעולות הקשורות למערכת הקבצים המצויה על המכונה. כך למעשה ניתן להעלות קובץ אחד או יותר לתוך המכונה, להוריד קובץ מהמכונה למחשב האישי, או לייצר קובץ חדש ישירות לתוך המכונה כמו גם לראות פרטים בנוגע לקבצים כמו תאריך העדכון שלהם או הגודל. Maintenance 39

40 בתפריט זה ניתן לראות שתי לשוניות: Backup ו- Reinstall. תחת לשונית Backup ניתן לראות את הגיבויים האחרונים שבוצעו, לייצר גיבוי חדש או לשחזר גיבוי קיים. מסך זה זהה לפעולות שאפשר לבצע מתוך תפריט Backup בממשק הניהול הראשי של הלקוח. הגיבוי והשחזור הינם של המכונה כולה ולא של קובץ בודד בלשונית Reinstall ניתן לבצע התקנה מחדש של המכונה, פעולה זאת למעשה היא מחיקה של כל ההגדרות הקיימות ויצירה של מכונה חדשה מאפס, פעולה זאת נדרשת במידה ובוצעו שינויים במערכת ההפעלה שלא מאפשרים עבודה תקינה. על מנת לבצע התקנה מחדש יש לכבות קודם את המכונה. 41

41 - Resources בתפריט זה ניתן לראות מה מצב המשאבים על המכונה, מבחינת מעבד, זכרון, שטח דיסק ומספר משתמשים מחוברים. 40

42 - Applications במסך זה ניתן לראות מה האפליקציות שאפשר להתקין על המכונה ומה מותקן כבר. Control Panel במידה ואפשרי, במסך זה אפשר לבצע התקנה אוטומטית של ממשק ניהול האתרים,Plesk הממשק עצמו מגיע עם רשיון ניסוי. 42

43 בקטגוריית,Container Services ניתן לראות מה השרותים שרצים בכל רגע נתון במכונה, אפשר לסגור שרות מסוים, להתחיל שרות או לבצע אתחול לשרות שאינו מתפקד. כמו כן ניתן לראות מה התהליכים שרצים בכל זמן נתון, למיין אותם לפי המשאבים שנצרכים ולסגור תהליך מסוים במידה והוא שואב יותר מידי משאבים. 43

44 בקטגוריית,Logs במסך Status Changes ניתן לראות מה היה מצב המכונה לאחרונה: Resource Alerts מסך זה למעשה נותן לנו מידע אם היו התראות הקשורות למשאבי השרת, כאשר לחיצה על שם המשאב פותחת תפריט חדש המסביר מה בעצם המשאב המדובר. 44

45 Task Log מסך זה למעשה מציג את הפעולות האחרונות הקשורות במכונה ואם בוצעו בהצלחה או שהייתה בעיה. Traffic Log מסך זה מאפשר ללקוח לדעת מה הייתה התעבורה השוטפת במכונה, הן מבחינת תעבורה נכנסת והן מבחינת תעבורה יוצאת. 45

46 מגבלות טכניות קיימות מספר מגבלות טכניות הקשורות למכונות: Backup לא ניתן להתקין ולהריץ תוכנות גיבוי בתוך המכונה. כל תהליך הגיבוי והשחזור מתבצע דרך המערכת. בנוסף לגיבוי יזום שהמשתמש יכול לבצע, קיים גיבוי מתוזמן שמתבצע אוטומטית על ידי המערכת והמשתמש יכול לבחור לשחזר את אחד הגיבויים שבוצעו. Windows Updates המכונות מגיעות למשתמש כשהן הכי מעודכנות שאפשר. למשתמש אין אפשרות להריץ Windows Updates מתוך המכונה. עדכונים מערכתיים לכלל המכונות מתבצעים פעם ברבעון. Anti-Virus לא ניתן להתקין ולהריץ תוכנות Anti-Virus מתוך המכונה. המכונות נסרקות קבוע על ידי המערכת לסינון תוכנות רוגלה, סוסים טרויאנים ווירוסים. במידת האפשר המערכת אוטומטית מוחקת את הקובץ המסכן את המכונה, אם לא ניתן למחוק את הקובץ, הלקוח מקבל הודעה ממנהל המערכת בנוגע לקבצים הנגועים. תודה שהקדשתם מזמנכם לקריאת מדריך זה. אנו מקווים כי הוא ענה על שאלותיכם. הארות, הערות ניתן לשלוח כמו כן, לבעיות, תקלות ושאלות נוספות יש לפנות לתמיכה הטכנית של טריפל סי בטלפון 6440* או לשלוח מייל 46

.#8)* '!),$ 217):: '!),$ ,'!8$ !20/

.#8)* '!),$ 217)::      '!),$ ,'!8$ !20/ מדריך חבילה עסקית: חבילה לחברה בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילה לחברה בענן... 3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי... 4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול... 4 הגדרת

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

SPAM Everyone's favorite food Aviram Jenik

SPAM Everyone's favorite food Aviram Jenik SPAM Everyone's favorite food Aviram Jenik מהו ספאם - SPAM )אותיות גדולות( הוא סוג של בשר - spam )אותיות קטנות( הוא שליחת דוא"ל ללא רשות המקבל )unsolicited( ההסבר המלא נמצא ב: http://www.spam.com/ci/ci_in.htm

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

הסבר על Firewall והתקנת pfsense,הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם

הסבר על Firewall והתקנת pfsense,הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם הסבר על Firewall והתקנת pfsense כל הזכויות שמורות לטל בן שושן Shushan.co.il הסבר על Firewall והתקנת pfsense ניתן לקרוא על FW של צ ק פוינט מדיע נוסף במאמר : הסבר על CheckPoint GAiA R77.30 pfsense pfsense

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

הסבר על HSRP, VRRP, GLBP

הסבר על HSRP, VRRP, GLBP הסבר על HSRP, VRRP, GLBP FHRP First Hop Redundancy Protocols הוא תחום רחב ליתירות בעולם הRtouers על מנת שמחשב שיש לו Default Gateway ימשיך לעבוד גם אם הראוטר שדרכו מחשב זה מנתב לכל רשת אחרת יפול אז באופן

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Access Medicine אוקטובר 2018

Access Medicine אוקטובר 2018 Access Medicine אוקטובר 2018 עניינים תוכן.1 הקדמה 3... 2. כניסה למאגר...4 3. מבנה המאגר...6 8... Books 3.1 13... Quick References 3.2 23... Drugs 25... Multimedia 3.4 31... Cases 3.5 32... Study Tools

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

הסבר והגדרת DNS ב Windows Server המקיף ביותר,ביצוע Privilege Escalation בעזרת Task Scheduler ממשתמש רגיל ל Domain Admin,Linux DNS,צירוף מחשב לדומיין |

הסבר והגדרת DNS ב Windows Server המקיף ביותר,ביצוע Privilege Escalation בעזרת Task Scheduler ממשתמש רגיל ל Domain Admin,Linux DNS,צירוף מחשב לדומיין | הסבר והגדרת DNS ב Windows Server המקיף ביותר כל הזכויות שמורות לטל בן שושן Shushan.co.il במאמר זה נעבור על כלל ההגדרות הקיימות בשרת,DNS על כל המינוחים וההסברים כיצד מערכת ה DNS עובדת בשרת Windows Server

קרא עוד

(Microsoft Word \347\345\341\370\372 \344\343\370\353\344 \353\354\354\351.doc)

(Microsoft Word \347\345\341\370\372 \344\343\370\353\344 \353\354\354\351.doc) חוברת התקנה והדרכה לתוכנת תוכן העינינים: ASC פרק א' פרק ב' פרק ג' פרק ד' פרק ה' פרק ו' פרק ז' פרק ח' פרק ט' הכנות לשיבוץ הוראות התקנה הגדרות תצוגה בסיסיות הזנת נתונים מלאכת השיבוץ הגדרת הקבוצות שיעור כפול

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה ד"ר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE -

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה דר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש עי GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - GUIDE ראשי תיבות של - GUI Design Environment הוא כלי ליצירה חצי-אינטראקטיבית של ממשקי-משתמש. תהליך העבודה עם GUIDE הפעלת GUIDE ליצירת ממשק חדש

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכ"ז, לעתים השימוש במנוע אחר,

1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכז, לעתים השימוש במנוע אחר, 1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכ"ז, לעתים השימוש במנוע אחר, יניב תוצאות רלבנטיות יותר, ותהליך איתור המידע יהיה

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר

החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר מסובכות בין יותר אנשים. לדוגמא: א מציעה את אגריקולה

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234114 חדשות הקורס תרגילי בית חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... הרצאות ותירגולים 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם!

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה:

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: http://www.parallels.com פרק 1 הקדמה Parallels Desktop היא פתרון וירטואליזציה רב עוצמה ופשוט לשימוש, המאפשר לכל משתמש,

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם,התקנת שרת ISPConfig ורכיביו Linux ISPConfig Server (Apache MySql PhpMyAdmin PostFix Dovecot, ),התקנת Sentora ב

הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם,התקנת שרת ISPConfig ורכיביו Linux ISPConfig Server (Apache MySql PhpMyAdmin PostFix Dovecot,  ),התקנת Sentora ב הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם במאמר זה נראה כיצד להגדיר לשרת שלנו ולאתר הראשי שלנו תעודת אבטחה בחיני חינם, תחילה היכנסו לאתר https://www.sslforfree.com הכניסו את כתובת

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc)

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc) MINI ישראל 50 MB 5 GB 5 85 20 20 1 3 חינם! חבילות אירוח Windows 2003 MINI מיקום השרת (IIS6) Internet Information Services 6 Intel Xeon עם מעבדי IBM (Mirroring) לגיבוי הדדי של דיסקים RAID גיבוי יומי על

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים סימטרון ישראל מרכז ההדרכה CimatronE 7.0 תכנון היברידי תלת מימדי חוברת הדרכה ותרגילים מס' 1 2006 ינואר נכתב ונערך ע"י איתן רווה תוכן העניינים פרק 1 מבוא לתוכנת... CimatronE 5 מבוא...5 מסך הפתיחה של 6...CimatronE

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד