מבוא למדעי המחשב – שפת C (234112), סמסטר אביב 2009

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבוא למדעי המחשב – שפת C (234112), סמסטר אביב 2009"

תמליל

1 ,)234112( אביב מבוא למדעי המחשב שפת C תרגיל בית 5 מועד הגשה: עם בונוס יום ראשון 17/06/2018 בשעה 20:00 19:3018:30 המתרגל האחראי על תרגיל זה : משרד: טאוב 410 ישראל גוטר טל' במשרד: gisrael@cs.technion.ac.il : שעת קבלה רגילה: יום רביעי 9:308:30 שעות קבלה מיוחדות לשאלות על התרגיל : יום שלישי 10:309: וביום שני חשוב לשמור את קוד אישור ההגשה שמקבלים מהמערכת כשמגישים!! אם שעות אלו אינן נוחות לכם ניתן לתאם פגישה בשעות אחרות. הוראות הגשה: לגבי שאלות 1 2 : הגשה אלקטרונית בבודדים. לגבי שאלה : 3 הגשה ידנית מודפסת בבודדים כפי שיפורט בהמשך. תרגיל שיוגש בזמן יקבל אוטומטית בונוס של 5 נקודות. תינתן הארכה אוטומטית של יום, יומיים או שלושה ימי עבודה בהתאם ללוח הזמנים )מלבד שישי ושבת( למאחרים, ללא בונוס.ההגשה פתוחה עד ליום האחרון של הארכה לשעה 20:00. חוץ ממילואים, לא יתקבלו תרגילים אחרי הארכה של שלושה ימי עבודה. כל יום מילואים = יום דחייה. על מנת לקבל את הדחייה, עליכם לשלוח באימייל למתרגל האחראי עותק של האישור המראה שהייתם במילואים. אם האישור יגיע על תרגיל זה )ישראל גוטר( אליכם בתאריך מאוחר, אז תודיעו על כך לישראל גוטר. ערעורים ניתן להגיש עד לתאריך המסומן בהודעה על מתן הציונים )כשבועיים לאחר קבלת הציון(. במידה והערעור לא יתקבל תהיה הורדה אוטומטית של הבונוס )חמש נקודות( אם התקבל כזה. עירעורים על הדפסות שגויות בפלט שלכם לא יתקבלו. עליך לבדוק את תוכנית שלך עם DiffMerge לפני הגשתך. הנחיות: אנא קרא/י את השאלות בעיון לפני שתתחיל/י בפתרונן. ניתן להניח כי הקלט תקין, אלא אם כן נאמר אחרת. שימו לב! הבדיקה תהיה אוטומטית, ולכן הקפיד/י מא דו להדפיס בדיוק בפורמט שהתבקשת ולבדוק את הפלט מול הפלט של הדוגמאות שקיבלת עם.DiffMerge o וודא/י את האותיות הגדולות והקטנות לפי הדוגמאות וההסברים בתרגיל. o הורדת שורה אחת בסוף כל שורה שהודפסה, אפילו אם היא האחרונה בתוכנית. o אין להדפיס רווחים בהתחלת שורה ובסופה. יש לבדוק את אתר ה FAQ של התרגיל לעיתים תכופות על מנת לקבל עדכונים על התרגיל.

2 בתרגיל זה מותר להשתמש בפונקציות מהספרייה stdio.h בלבד )בלי clrscr ו delay (. הגשה אלקטרונית בבודדים היא דרך אתר הקורס. הקפידו להגיש קובץ zip( zip ולא פורמט אחר )!( כגון )rar ה. שם של קובץ חייב להיות באנגלית ללא רווחים. אין דרישות נוספות לשם הקובץ, כלומר גם sharon.zip מקובל מבחינת המערכת. הקובץ יכיל בתוכו רק את הקבצים הבאים )לא לעשות zip על התיקייה בה נמצאים הקבצים להגשה במקרה כזה ההגשה לא תתקבל ע''י המערכת!(: o קובץ students.txt עם שמך, מספר תעודת הזהות וכתובת האימייל שלך. o קובץ פתרון hw5q1.c עבור שאלה 1. o קובץ פתרון hw5q2.c עבור שאלה 2. השתמש ב redirection כדי להפנות את הפלט לקובץ טקסט. יש להקפיד להגיש את כל הקבצים בדיוק עם השמות שמופיעים לעיל. הגשה שלא תעמוד בתנאי זה לא תתקבל ע"י המערכת! שימו לב: בכל 3 השאלות בתרגיל : 1( אסור השימוש במיון, חיפוש ורקורסיה. 2( אסור להוריד פרמטרים מהחתימות הנתונות, אסור לשנות את הטיפוס של הפרמטרים, אסור להוסיף פרמטרים חדשים. 3( יש להקפיד על.topdown design

3 שאלה מספר 1 מערכים, פונקציות, תכנות Top Down הערה : כל הקוד הדרוש בשאלה זו ייכתב בקובץ אחד :.hw5q1.c בשאלה זו נעסוק במשחק Y ממוחשב. נתון לוח ריבועי בגודל.NxN ישנם 2 שחקנים שמסומנים על ידי התווים. Y כל שחקן בתורו מסמן משבצת פנויה בלוח. שחקן יסמן את המשבצת ב. שחקן Y יסמן את המשבצת ב Y. המנצח במשחק הוא השחקן הראשון שמצליח למלא שורה שלמה של משבצות או עמודה שלמה של משבצות או את אחד מ 2 האלכסונים. בתחילת המשחק מסופקים 3 נתונים : גודל הלוח )אורך הצלע של ריבוע הלוח מספר השורות. מספר השורות שווה בהכרח למספר העמודות.( נסמנו. n מובטח ש 15=>n. מי מתחיל ראשון או. Y מצב התחלתי של הלוח. ניתן להתחיל משחק עם לוח ריק וניתן גם להתחיל את המשחק כאשר הלוח כבר ממולא באופן חלקי כאמור, המשחק הוא ממוחשב. 2 השחקנים הממוחשבים מסמנים, כל אחד, בתורו, משבצת בלוח, על פי מדיניות אשר תפורט בהמשך. תהליך זה נמשך עד שיש מנצח או עד שהתמלא כל הלוח, גם כשאין מנצח. בסוף המשחק מוצגת הודעה אם היה מנצח או לא. אם היה מנצח, אזי ישנו פירוט מי המנצח ומהו מספר הצעדים שהמנצח ביצע מתחילת המשחק ועד לניצחון. בכל מקרה )גם אם יש מנצח וגם אם אין מנצח( מוצג מצב הלוח לאחר שהמשחק הגיע לסופו. בשאלה זו נכתוב תוכנית למימוש המשחק כפי שתואר לעיל. ניתן להניח שהקלט תקין. אנו נכתוב את התוכנית תוך יישום גישת Top Down ושימוש בפונקציות. להלן יופיע תיאור של הפונקציות השונות שהנכם נדרשים לממש. אסור לשנות את הכותרות של הפונקציות, ובפרט אסור להוסיף או להחסיר פרמטרים. במידת הצורך מותר לכם להוסיף פונקציות נוספות משלכם, ובתנאי שאתם מקפידים להשתמש בפונקציות המתוארות להלן שימוש מושכל ובהתאם לגישת.Top Down כל הקוד ייכתב בקובץ אחד :.hw5q1.c מצורפות דוגמאות הרצה. הקפידו לבדוק את הקוד שתכתבו גם על דוגמאות נוספות מטעמכם. הקפידו על נכונות התוצאות וגם על נכונות הפורמט ירידות שורה וכו. במידת הצורך השתמשו בתוכנת.DiffMerge להלן הפונקציות הנדרשות :

4 void initboard(char [N][N], int ); הפונקציה מקבלת כפרמטר מערך דו מימדי ריבועי אשר איבריו הם תווים. גודלו הפיזי של המערך הוא NxN כאשר N מוגדר ע"י define ובתוכנית שלנו יש להגדירו 15 ה. פרמטר השני מטיפוס int הוא הגודל האקטואלי של המערך שבו נשתמש בפועל. נסמן פרמטר זה n. אזי את n אנו קולטים בתוכנית הראשית ע"י פקודת scanf בתחילת כל משחק, ומעתה והלאה אנו מתייחסים רק ל n השורות ו n העמודות הראשונות. הפונקציה קולטת את הערכים ההתחלתיים של המשבצות בלוח המשחק. ערך התחלתי למשבצת יכול להיות או Y או שמשמעותו משבצת פנויה. ערכי המשבצות ייקלטו לפי סדר השורות, כל שורה משמאל לימין. הנתונים שייקלט כאן מייצגים מערך של nxn ולא של.NxN התווים יינתנו באופן רציף עבור כל השורה משמאל לימין. כל שורה תופיע בשורה נפרדת בקובץ הקלט.בסוף כל שורה בקובץ הקלט יש ירידת שורה. אין תווי רווח לא במהלך שורה ולא בתחילת שורה או בסוף שורה. int count(char board[n][n], int n, char player, int item, int which); /* which : ROW, COL, MAIN_DIAG, SUB_DIAG */ יש להגדיר ערכי define כדלקמן : #define ROW 1 #define COL 2 #define MAIN_DIAG 3 #define SUB_DIAG 4.nxn. Y הוא האקטואלי גודלו אשר board המשחק לוח את מקבלת count הפונקציה או להיות יכול player הפרמטר ROW SUB_DIAG,MAIN_DIAG, COL, הפרמטר which יכול להיות אחד מ 4 ערכים אפשריים : עבור ROW הפונקציה מחזירה כתוצאה את מספר המשבצות בשורה מספר item אשר מסומנות בשחקן.player עבור COL הפונקציה מחזירה כתוצאה את מספר המשבצות בעמודה מספר item אשר מסומנות בשחקן.player עבור MAIN_DIAG הפונקציה מחזירה כתוצאה את מספר המשבצות באלכסון הראשי אשר מסומנות בשחקן.player האלכסון הראשי זהו האלכסון מהקדקד השמאלי עליון לקדקד הימני תחתון. במקרה זה יש להתעלם מהפרמטר.item

5 עבור SUB_DIAG הפונקציה מחזירה כתוצאה את מספר המשבצות באלכסון המשני אשר מסומנות בשחקן.player האלכסון המשני זהו האלכסון מהקדקד הימני עליון לקדקד השמאלי תחתון. במקרה זה יש להתעלם מהפרמטר.item int firstfreeplace(char board[n][n], int n, int item, int which, int *row, int *col); /* which : ROW, COL, MAIN_DIAG, SUB_DIAG */ הפונקציה מקבלת לוח board שגודלו האקטואלי הוא.nxn הפרמטרים which ו item הם באותה המשמעות כמו בפעולה.count הפונקציה מוצאת מהם האינדקסים של המשבצת הראשונה הפנויה כרגע באלמנט הרלוונטי. עבור ROW הכוונה למשבצת השמאלית הראשונה הפנויה. עבור COL הכוונה למשבצת העליונה הראשונה הפנויה. עבור 2 האלכסונים הכוונה למשבצת הפנויה שנמצאת בשורה הגבוהה ביותר האפשרית, כלומר אינדקס שורה הנמוך ביותר האפשרי. הפונקציה מספקת כפלט את האינדקסים של המשבצת הפנויה באמצעות 2 הפרמטרים.col row שימו לב שאלה הם פרמטרי פלט ולא קלט. אם לא מוצאים משבצת פנויה אזי יש לתת ערכים של 1 עבור 2 האינדקסים. בנוסף, הפונקציה גם מחזירה כתוצאה 1 אם נמצאה משבצת פנויה. אם לא, אזי יוחזר 0. int nextmove(char board[n][n], int n, char player, int *row, int *col); /* return : 1 if found and win. 2 found but still not win. 0 not found */ פונקציה זו מממשת את המדיניות המנחה את המשחק כיצד שחקן בוחר משבצת. לצורך תרגיל הבית הנוכחי תתואר כאן מדיניות שהיא איננה בהכרח אופטימלית. הסטודנטים מוזמנים לחשוב על מדיניות טובה יותר. לצורך התרגיל הנוכחי יש לממש את המדיניות כפי שתתואר להלן. Y. או n. x n הוא לוח המשחק שגודלו האקטואלי הוא Board הוא השחקן שכרגע מבצע את הצעד הבא. יכול להיות player הם פרמטרי פלט שבאמצעותם הפונקציה מספקת החוצה את האינדקסים של המשבצת col row שאותה השחקן יבחר בצעד הבא שלו. הפונקציה מחזירה כתוצאה 1 אם נמצאה משבצת לצעד הבא וגם ע"י בחירת המשבצת הזו השחקן מנצח במשחק. יוחזר 2 אם נמצאה משבצת לצעד הבא אבל עדין אין ניצחון. יוחזר 0 אם לא נמצאה משבצת לצעד הבא. המשמעות היא שכל משבצות הלוח כבר מלאות. במקרה כזה הערכים שיינתנו עבר האינדקסים הם 1.

6 מדיניות הבחירה של המשבצת לצעד הבא : סדר החיפוש : מחפשים קודם בין כל השורות לפי סדר השורות, אחר כך בין כל העמודות לפי סדר העמודות. אחר כך מחפשים באלכסון הראשי, ולבסוף מחפשים באלכסון המשני. את הסדר הזה של החיפוש מפעילים פעמיים בשתי פאזות בזו אחר זו : פאזה ראשונה : מתייחסים רק לשורות/עמודות/אלכסונים שבהם אין שום משבצת ששייכת לשחקן היריב. בעקרון מחפשים את השורה/עמודה/אלכסון הראשון לפי סדר החיפוש שבו יש כבר מספר מקסימלי )כפי שנצבר עד עתה במהלך המשחק( של משבצות ששייכות לשחקן של המהלך הנוכחי. המשבצת שתיבחר היא הראשונה הפנויה בשורה/עמודה/אלכסון כפי שנמצא. לגבי שורה זוהי המשבצת השמאלית ביותר הפנויה. לגבי עמודה ו/או אלכסונים זוהי המשבצת הפנויה העליונה ביותר, כלומר עם אינדקס שורה הקטן ביותר האפשרי. פאזה שנייה : אם בפאזה הראשונה לא נמצאה משבצת כמתואר, אזי ממשיכים לפאזה שניה. פאזה זו מתנהלת כמו הפאזה הראשונה, אלא שכאן עוברים על כל שאר השורות/עמודות/אלכסונים שבהם לא חיפשנו בפאזה הראשונה. אם לא נמצאה משבצת בסוף הפאזה השניה, אזי המשמעות היא שאין כלל משבצת פנויה בלוח. void displayboard (char [N][N], int); הפונקציה מקבלת כפרמטר לוח משחק ריבועי אשר גודלו הפיזי הוא NxN אבל מתייחסים רק לחלקו האקטואלי. הפרמטר השני מגדיר את מספר השורות האקטואליות ומספר העמודות האקטואליות מתוך N שרק אליהן מתייחסים. הפונקציה מציגה כפלט את לוח המשחק על פי גודלו האקטואלי )ולא על פי גודלו הפיזי.)NxN כל שורה בלוח מוצגת בשורה נפרדת, כאשר בין כל 2 תווים של ערכי המשבצות ישנו תו רווח. אין תווים בתחילת שורה ובסופה. גם בסוף השורה האחרונה של הלוח יורדים שורה. התוכנית הראשית : כפי שתואר, התוכנית הראשית מממשת את המשחק. בתחילת המשחק התוכנית קולטת 3 נתונים כדלקמן : גודל צלע הלוח n כאמור, מובטח 15=>n. לאחר מכן, בשורה הבאה בקלט היא קולטת תו או Y מיהו השחקן ההתחלתי. לאחר מכן היא קולטת את המצב ההתחלתי של הלוח. כל שורה בלוח ניתנת כשורה נפרדת בקובץ הקלט. כפי שכבר צוין, בסוף המשחק מוצגת הודעה אם היה מנצח או לא. אם היה ישנו פירוט מי המנצח ומהו מספר הצעדים שהמנצח ביצע מתחילת המשחק ועד לניצחון )כמה משבצות בסך הכל הוא סימן בלוח. זה לא כולל את מספר המשבצות שהיו מסומנות עבורו לפני תחילת המשחק(. בכל מקרה )גם אם יש מנצח וגם אם אין מנצח( מוצג מצב הלוח לאחר שהמשחק הגיע לסופו.

7 דוגמה : 1 נניח שלפנינו הקלט הבא : 4 Y Y Y Y משמעות הקלט : קולטים : 4 כלומר לפנינו לוח בגודל 4x4 קולטים : כלומר השחקן הראשון שמשחק על הלוח יהיה. מצב התחלתי של הלוח יהיה כדלקמן : Y Y Y Y הפלט שיתקבל לאחר הרצת התוכנית הוא : no winner Y Y Y Y Y Y Y Y נשים לב : אחרי no winner מוצג מצב הלוח בסיום המשחק. בדוגמה זו הלוח הוא בגודל 4 x 4 ולכן הלוח מוצג באמצעות 4 שורות. בין כל 2 תווים סמוכים בשורה ישנו תו רווח. בסוף שורה אין רווח ומיד יורדים שורה. גם בסוף השורה האחרונה של הלוח יורדים שורה.

8 דוגמה : 2 נניח שלפנינו הקלט הבא : 3 Y הפלט שיתקבל לאחר הרצת התוכנית הוא : won in 2 steps Y Y נשים לב : אמנם יש 4 משבצות שמסומנות, אבל 2 מהם היו מסומנות עוד לפני תחילת המשחק ולכן בסך הכל השחקן ביצע רק 2 צעדים. עליכם לכתוב בקובץ hw5q1.c את הקוד המלא עבור כל הפונקציות המתוארות לעיל. יש להקפיד על שימוש מושכל בפונקציות השונות ויישום שיטת.Top Down במידת הצורך מותר להגדיר גם פונקציות עזר נוספות. אסור להשתמש בספריות כלשהן של שפת C למעט.stdio.h בפרט אסור להשתמש ב.string.h אסור להשתמש ברקורסיה. מצורפים קבצי קלט פלט בתור דוגמאות. בדקו את התוכנית על דוגמאות אלה וגם על דוגמאות נוספות משלכם. כהקפידו על פורמט מדויק של הפלט, ובפרט ירידת שורה, בהתאם למוגדר. תוכלו להיעזר בתוכנת.DiffMerge

9 שאלה מספר 2 מחרוזות הערה : כל הקוד הדרוש בשאלה זו ייכתב בקובץ אחד :.hw5q2.c רצף תווים שמופיע במחרוזת ייקרא מילה בתנאי שהרצף אינו מכיל בתוכו את התו _ וגם הוא תחום בשני הקצוות שלו בתו _ או בקצות המחרוזת. דוגמאות Hello_World כאן ישנן 2 מילים אשר ביניהן מופיע תו _ אחד. ולאחריה f abc 4534 f כאן ישנן 3 מילים : abc ולאחריה 4534 ghfg ghfg כאן ישנה מילה יחידה : סעיף א כתבו פונקציה *) change(char void הפונקציה מקבלת כפרמטר מחרוזת אשר אינה מכילה תווי רווח וגם לא טאבים וגם לא תווי ירידת שורה n\. הפונקציה משנה את המחרוזת כך שתופענה בה המילים בזו אחר זו כאשר בין כל 2 מילים סמוכות מופיע תו _ יחיד. לא יופיעו כלל תוי _ בתחילת המחרוזת או בסופה. בנוסף, בכל מילה שמופיעה במחרוזת, אם התו הראשון שלה הוא תו abc..z קטן אזי הוא ישתנה לתו גדול. כל תו abc..z אחר )קטן או גדול( שמופיע במחרוזת צריך להופיע כתו קטן במחרוזת התוצאה. שאר התווים לא משתנים. דוגמאות : עבור המחרוזת abc 4534 f נקבל את המחרוזת Abc_4534_F עבור המחרוזת!aBC 4534!f נקבל את המחרוזת!abc_4534_!f דרישות :.string.h אסור להשתמש כלל בפונקציות מהספריה 1. אסור להשתמש ברקורסיה. 2. מותר להשתמש בלולאה יחידה. אסור להשתמש במערך או במחרוזת נוספת מאשר המחרוזת 3. שמתקבלת כפרמטר. לגבי המגבלה בסעיף 3: מותר להשתמש ביותר מלולאה אחת.

10 סעיף ב כתבו תוכנית ראשית. התוכנית קולטת מחרוזות שונות בזו אחר זו. מובטח שכל מחרוזת אינה מכילה תווי רווח וגם לא טאבים וגם לא תווי ירידת שורה n\. מובטח שכל מחרוזת אינה מכילה יותר מ 100 תווים )לא כולל 0\ (. מובטח שבסוף סדרת המחרוזות תופיע המחרוזת או x. מחרוזת זו אינה נחשבת חלק מהקלט והיא רק מסמנת את סוף הקלט. התוכנית תפעיל על כל מחרוזת את הפונקציה לעיל ותציג את המחרוזת לאחר השינוי. בסוף ההצגה של כל מחרוזת יורדים שורה. דוגמה : עבור הקלט מתקבל הפלט קובץ הקלט אינו בהכרח מכיל כל מחרוזת בשורה חדשה. _abcd_ Abcd _ מצורפים קבצי דוגמאות. הקפידו על הצגת הפלט בפורמט מתאים, ובפרט הקפידו על ירידות שורה. Abcd Abcd 1_2_3_4 שאלה מספר 3

11 הנחיות ההגשה : שימו לב שאת השאלה הזו מגישים הגשה יבשה בלבד,כלומר יש להגיש את הפתרון המודפס שלכם לשאלה כולל תצלומי מסך מודפסים של דוגמאות ההרצה המבוקשות,לאחד משני תאי הקורס בבניין טאוב (מדעי המחשב ( קומה 1, (קומה אחת מעל קומת הכניסה התחתונה ( ולא לתא של אף קורס אחר דומה!, מצורפת תמונה : עבור כל דף בהגשה המודפסת שלכם,להוסיף שם מלא ) בעברית), מספר זהות ואימייל לראש העמוד.חשוב מאוד שמספר זהות שלכם יהיה בכתב קריא,אחרת תסתכנו באי קבלת ציון על השאלה! על הפתרון להיות קריא ומתועד, כלומר עם הערות המסבירות אותו בפורמט אותו למדנו בכיתה )ולא בפורמט של ++C, למשל!(. בפורמט בפרט מופיע בתרגול מספר 2 שקף 17. יש להשתמש בהזחה ( Indentation (. הסבר מופיע בתרגול 2 בשקף 16 )שימו לב שבנוסף לשאר ההזחות בקוד, גם עבור גוף הפונקציה הראשית main צריך להשתמש בהזחה, כלומר להזיח את כל הקוד שתחום ב {... } הזחה פנימה, כמו שאפשר לראות, למשל, בתרגול 2 שקף 14(. יש לתת שמות משמעותיים למשתנים שלכם )שוב, בדקו בתרגול 2 את שקף 8(. אי הקפדה על הדרישות האלה תגרור הורדת נקודות. מה מגישים? איך מגישים? לכל סעיף צריך להגיש : הקוד המודפס מקודבלוקס. כלומר, אתם פותרים את השאלה וכותבים את הקוד בקודבלוקס, ואז אתם מדפיסים אותו דרך.File < Print אם אתם מתקשים בהדפסה מקודבלוקס אתם יכולים להשתמש בכל שיטת הדפסה אחרת שנוחה לכם אבל שהקוד שלכם יצא ברור, מסודר וקריא. נא לא להגיש קודים הפוכים בכיוונים שלהם. בפרט, אפשר גם, למשל, להוסיף הערות לקוד בכתב יד לאחר ההדפסה, אבל בכתב נקי וברור!(. נדרש להדפיס ולהגיש בסך הכל 4 דוגמאות הרצה. צריך להריץ את התוכנית בקודבלוקס ולהזין לה בכל פעם את קלט הדוגמה, ואז לראות שהיא מציגה במסך את מה שצריך ולחלון השחור הזה לעשות תצלום מסך screen( )print ולהדפיס אותו. שימו לב לא להגיש תצלום של כל המסך שלכם, תחתכו רק את החלון השחור. דוגמה מתאימה מופיעה בסוף השאלה. חובה לראות הן את ההרצה עצמה, הן את הקלט שאתם נותנים והן את הפלט המתקבל )אם, למשל, הקלט המוכנס אינו מופיע בתדפיס המסך אז יורדו נקודות(. הנכם מתבקשים להריץ את התוכנית הראשית שתינתן בהמשך עם 2 קלטי הדוגמה שיינתנו כאן, וגם להוסיף עוד 2 דוגמאות שלכם..1.2 שימו לב : על אי צירוף של הדוגמאות יורד חצי מהניקוד על השאלה. סעיף א כתבו פונקציה *res) void printlettersordered(char *str, char

12 הפונקציה מקבלת כפרמטר מחרוזת,str הכוללת אותיות באנגלית, קטנות ו/או גדולות בלבד. הפונקציה מכניסה את האותיות של המחרוזת str לפי סדר הא"ב אל תוך המחרוזת res בצורה הבאה: אם האות מופיעה יותר מפעם אחת במחרוזת str אז היא תופיע ב res אותו מספר הפעמים. אם האות המסוימת הופיעה בשתי הצורות שלה )גדולה וקטנה(, אז קודם מכניסים לתוך res את האות הגדולה כמספר המופעים שלה ב str ולאחר מכן את האות הקטנה כמספר המופעים שלה ב.str יש לדאוג כי המחרוזת res תהיה מחרוזת חוקית. str= babababa res= AAaaBBbb דוגמה 1 דוגמה 2 str= PrintCapitalLettersBeforeSmallLetters res="aaabceeeeeefiilllllmnopprrrrssstttttt" ניתן להניח שמחרוזת התוצאה res שניתנת כפרמטר לפונקציה מכילה מספיק מקום שנדרש לבניית התוצאה. הגדרה של יותר מ 10 משתני עזר יגרום לציון 0 )אפס( על שאלה זו. אסור להשתמש בפונקציות ספרייה. בפרט, אסור להשתמש בספריה.string.h הקלט תקין, המחרוזת str כוללת אותיות באנגלית, קטנות ו/או גדולות בלבד )אין רווחים, אין תווים נוספים(. הערות סעיף ב השתמשו בפונקציית ה main הנתונה בהמשך כדי להריץ את הפונקציה מהסעיף הקודם. הריצו את התוכנית על שתי הדוגמאות שניתנו לעיל והדפיסו את המסך )חלון שחור בלבד( כך שניתן לראות בו מה היה הקלט ומה מוצג כפלט על המסך. בנוסף, כפי שכבר נדרש, הריצו את את התוכנית על שתי דוגמאות נוספות שלכם, וגם כאן, הדפיסו את המסך )חלון שחור בלבד( כך שניתן לראות בו מה היה הקלט ומה מוצג כפלט על המסך. הקפידו שהדוגמאות חוקיות, כלומר מכילות תווי א"ב אנגלי קטנות/גדולות בלבד. בנוסף, הקפידו שכל מחרוזת לא תכיל יותר מ 100 תווים. שימו לב : על אי צירוף של כל ארבע )4!( הדוגמאות יורד חצי מהניקוד על השאלה. להלן דוגמת הרצה המתייחסת לדוגמה הראשונה שניתנה : #include <stdio.h> void printlettersordered(char *, char *); #define N 100

13 int main() { char s1[n+1], s2[n+1]; scanf(to be completed); /* for the input string */ printlettersordered(to be completed); printf("the results for %s is %s\n", to be completed); /*print both, input and output strings */ return 0; }

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 10: מצביעים, מערכים ומחרוזות שבוע שעבר... מצביעים Call by reference 2 תוכנייה קשר מצביע-מערך )אריתמטיקה של מצביעים( העברת מערכים לפונקציה מחרוזות דוגמה 3 קשר מצביע-מערך 4 תזכורת: תמונת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C : מערכים חד ודו-ממדיים מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י איתן אביאור.

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(

תשעדד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..( תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(http://mdle.tau.ac.il/) בלבד הגשת התרגיל תעשה במערכת ה- mdle aviv

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 Computer Programming Summer 2017 תרגול 5 מערכים חד-מימדיים )תזכורת( לדוגמא: מערך בשם Arr בגודל 8 שאיבריו מטיפוס int 3 7 5 6 8 1 23 16 0 1 2 3 4 5 6 7 ב - arr[0] ב יושב ערך שהוא המספר השלם 3 arr[1] - יושב

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

תרגיל בית מספר 1#

תרגיל בית מספר 1# ב 4 תרגיל בית מספר - 1 להגשה עד 72 באוקטובר בשעה ::725 קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקייה.assignments חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל. הנחיות והערות ספציפיות

קרא עוד

234114

234114 )234117 )234114 \ סמסטר חורף תשע"ז 2017 מבחן מסכם מועד א', 21 לפברואר 2 3 4 1 1 מספר סטודנט: רשום/ה לקורס: משך המבחן: 3 שעות. חומר עזר: אין להשתמש בכל חומר עזר. הנחיות כלליות: מלאו את הפרטים בראש דף זה

קרא עוד

תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש

תוכנה 1 1 אביב תשעג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- mdle בלבד.(http://mdle.tau.ac.il/)

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

בס"ד תרגיל 3 מועד אחרון ל כללי בתרגיל זה עליכם לכתוב תוכנה שמדמה מאגר נתונים של חנות. את מוצרי החנות תייצגו באמצעות עצים ורשימות מקושרות יהיה עליכם לנ

בסד תרגיל 3 מועד אחרון ל כללי בתרגיל זה עליכם לכתוב תוכנה שמדמה מאגר נתונים של חנות. את מוצרי החנות תייצגו באמצעות עצים ורשימות מקושרות יהיה עליכם לנ בס"ד תרגיל 3 מועד אחרון ל כללי בתרגיל זה עליכם לכתוב תוכנה שמדמה מאגר נתונים של חנות. את מוצרי החנות תייצגו באמצעות עצים ורשימות מקושרות יהיה עליכם לנהל את מאגר הנתונים של החנות, לבצע אליו שינוים ושאילתות

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 2: מבוא לתיכנות ב- C 1 תוכנייה משתנים קלט/פלט משפטי תנאי מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 3 2 משתנים 3 משתנים- תמונת הזיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 10-4 לא מאותחל 67 לכל תא בזיכרון

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ה, 6..5 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 8 1 1 רקורסיה תזכורת הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 4: משתנים בוליאניים ופונקציות מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 1 משתנים בוליאניים מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 2 ערכי אמת מבחינים בין שני ערכי אמת: true ו- false לכל מספר שלם ניתן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 7: פונקציות 1 מה היה שבוע שעבר? לולאות מערכים מערכים דו-ממדיים 2 תוכנייה )call by value( פונקציות העברת פרמטרים ע"י ערך תחום הגדרה של משתנה מחסנית הקריאות 3 פונקציות 4 הגדרה של

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234114 חדשות הקורס תרגילי בית חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... הרצאות ותירגולים 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם!

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשעו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה 23:59 קמפוס שטראוס יום ג', 1/12/2015 בשעה 23:59 מטרת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode] מבוא למחשב בשפת Matlab לולאות בלוקי try-catch :10 תרגול מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור, סאהר אסמיר וטל כהן עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב על-ידי רמי כהן,אולג רוכלנקו,

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 3: טיפוסים והמרות 1 מה היה שבוע שעבר? משתנים קלט/פלט scanf( ו- printf ( Redirection The Input Buffer 2 תוכנייה טיפוסי משתנים קלט/פלט מעוצב המרה בין טיפוסים קבועים 3 חישוב ממוצע בין שני

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תוכנה 1 אביב תשע"ח תרגיל מספר 8 אוספים גנריים ו- framework collection הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת ה

תוכנה 1 אביב תשעח תרגיל מספר 8 אוספים גנריים ו- framework collection הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת ה תוכנה 1 אביב תשע"ח תרגיל מספר 8 אוספים גנריים ו- framework collection הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- moodle בלבד.(http://moodle.tau.ac.il/)

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C צעדים הרצאה 2: ראשונים בשפת C מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

תכנות בשפת פייתון ברק גונן

תכנות בשפת פייתון ברק גונן תכנות בשפת פייתון ברק גונן תכנות בשפת פייתון Python Programming / Barak Gonen גרסה 1.03 כתיבה: ברק גונן עריכה: עומר רוזנבוים אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 תוכנה 1 תרגול 1: מנהלות, סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 2 מנהלות I מתרגלים: יעל אמסטרדמר )שעת קבלה: חמישי ב- 12, בתיאום מראש( דביר נתנאלי )שעת קבלה: רביעי ב- 17, בתיאום מראש( http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1415a

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt תכנו ת מונח ה עצ מים משתני מחלקה, עצמים מוכלים ועצמים מוצבעים א וה ד ברז יל י א ונ יברס י ט ת תל אביב משתנ י מח ל קה Static Members משתני מחלקה members) (static משתנים סטטיים מוגדרי ם בתוך מח לקה ואולם

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 8: פונקציות שבוע שעבר... מערכים מיזוג מערכים ממויינים מערכים דו-ממדיים מבוא לשפת סי - תירגול 8 2 תוכנייה פונקציות ברמת התקשורת הבין-אישית חלוקה לתתי בעיות בדומה למפתח של ספר קריאות גבוהה

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד