Register lijken Zeeburg

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Register lijken Zeeburg"

תמליל

1 Boek 1 van de Begraafboeken van Zeeburg, volledige tekst, maar met enkele wijzigingen: 1 De data zijn gestandaardiseerd: weekdagnummer, dagnummer, maand en jaar, en dat alles zonder de accenten die doorgaans aangeven dat een letter als getal moet worden gelezen. De data zijn groen gezet. 2 Afgekorte voornamen zijn, waar ik de gok durfde wagen, voluit geschreven. Zo bijvoorbeeld werd י ל א doorgaans ה י ל א. 3 Aanduidingen als idem en als boven zijn doorgaans vervangen door de namen of datumelementen waarnaar ze verwijzen. Dit om te voorkomen dat de lezer voorafgaande registraties moet nazoeken om te zien wat er bedoeld wordt. Data zijn groen gezet, namen van de geregistreerden blauw en geografische aanduidingen (plaatsen van herkomst, of van overlijden) rood. Mij leek dat dit het lezen van de tekst zou vergemakkelijken voor wie niet dagelijks dit soort teksten doorneemt. Ik heb de pagina-indeling van het origineel gehandhaafd, zodat u met de paginanummers de (scan van) de oorspronkelijke tekst (op de website van het stadsarchief Amsterdam) makkelijker kunt vinden. Mijn kennis van Hebreeuws en Jiddisj is ronduit rudimentair. Voor standaardtermen uit dit soort registraties was dat geen probleem. Waar meer verteld wordt, heb ik woordenboeken en Google translate gebruikt om nog enigszins te begrijpen wat daar stond, maar dat leverde niet altijd voldoende op. De hier weergegeven teksten zullen in die gevallen vast veel fouten bevatten. Correcties en toevoegingen zijn dan ook zeer welkom. Een klus als deze kan beter worden ondernomen door iemand die de gebruikte taal ten volle beheerst, maar ik had geen zin te wachten tot zo iemand zich aandiende.

2 blz. 1 Register van de lijken begraven te Zeeburg Boek N o. 1 van A 1715 tot ת ע ה ג ב א ו ת מ ן ר י ו ז ל ן ה מ י ל ב ו ר ג מ ק י ץ ת ע ד ה ב ח ש ו ן ת ע ה ל פ ק ה א ט מ ן ת ע נ י ת ג י ה א ט ב ק ה י ל ת נ ו פֿ ו ן װ ע ג ן װ ע ג ן ד ע ם נ ײ א ן ב י ת ע ל מ י ן ז ע ה ב ו ר ג א ו ן ו ג ח ש ו ן ת ע ה א י ז ד א ש ע ר ש ט ה מ ת ד א נ ק ב ר ג י װ א ר ן ה י ל ד ה י נ ק ר א ב ש מ ו י ש ר א ל ב ן י ו ס ף ל י ס ר א ו ן ה א ל ו ף ו ה ק צ י ן כ מ ר י ו ז פ א ב ר מ ר ד כ י כ ה ן ה א ט ד י א ע ר ש ט ה ש ו פ ף א י ן ד י א ע ר ד ג י ש ט א כ ן א ו ם א ײ ן ק ב ר צ ו מ א כ י ן ו א ח ר י ן ה א ל ו ף כ מ ר ש מ ש ו ן ב ן ש מ ו א ל ל ו י ד ר ו ק ר פֿ א ר ק ב ר ן ו א ח ר י ן ה ג ב א י ם מ ן ה ק ב ר נ י ם א ש ר ה י ו ב א ו ת ו ז מ ן ד ה ײ נ ו ה א ל ו ף ה ר ר י ו ז ל ן ה מ י ל ב ו ר ג ו ה נ ע ל ה כ ה ר ר א ײ ז י ק װ י צ ן ה ו י ז ן ו א ח ר י ה ם ש א ר י כ ה נ י ם 2 ו י ש ר א ל י ם ) י ל ד י ם) א ה ח ש ו ן ת ע ה י ל ד ה מ ן װ א ל ף ב ן ז ל מ ן ל א כ י ם ה מ ת ה ר ש ו ן ) א ש ל י ל ד י ם ( א ר ו ן ב ח נ ם א ה ח ש ו ן ת ע ה נ ק ב ר י ל ד מ ן ל י פ מ ן ח ט ר ײ ט ל י ל ד י ם 1 2 2a ל נ צ ח ה מ ו ת ב ל ע ג ב א ו ת מ ן ר א ײ ז ק װ י צ ן ה ו י ז ן מ נ ח ו ר ף ת ע ה ל פ ק ה ך ג ח ש ו ן ת ע ה נ פ ט ר ה ו א ש ת ר א ל י ה פ ו ז נ ר א י ז ד ע ע ר ש ט מ ת ע ל ק ב ר ו ת ה נ ל ד ש א י ן ב ל י ג ט א ר ו ן ב ח נ ם א ל ו פ י ה פ ר נ ס י ם ה א ב י ן צ ו ג ע ש ט א נ ד ן 3 א ײ ן ק ב ר פֿ א ר ר א ל י ה א ש ת ו ה ך ג ח ש ו ן ת ע ה י ל ד ה מ ן ש ל מ ה ב ן מ ש ה װ ע ל א י ל ד י ם א ך ו ח ש ו ן ת ע ה י ל ד ה מ ן י ו ס ף ל י ס ר י ל ד י ם א ר ו ן ב ח נ ם ה א כ ס ל י ו ת ע ה נ פ ט ר ה ו א ש ת א ײ ז י ק ב ל ב י ר ר ב ת מ ן א י צ ק ר ו ט ש ק י א י ז ד ע ע ר ש ט ה מ ת ע ל ק ב ר ו ת ה נ ל ד ש ל י ג ט א ר ו ן ב ח נ ם In feite van 12 november 1714 tot 8 november 1733; het tweede begraafboek begint op 9 november Israël Lisser is begraven in het eerste graf van de begraafplaats. Dat graf werd gegraven door een keur aan met namen genoemde hoogwaardigheidsbekleders en cohaniem. Voor de heer Eliah werd met toestemming van de parnassijns een graf naast dat van zijn echtgenote gereserveerd, waar hij later ook begraven is.

3 blz. 2 ת ע ה ה ו י ז ן װ י צ ן א ײ ז ק ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ה ו ב כ ס ל י ו ת ע ה נ ק ב ר י ל ד מ ן ר פֿ ײ ש מ י נ ד ן י ל ד י ם ו ב כ ס ל י ו ת ע ה נ ק ב ר י ל ד מ ן מ א י ר ב ר ש מ ע ו ן כ ה ן י ל ד י ם א ד כ ס ל י ו ת ע ה נ ק ב ר י ל ד מ ן מ ש ה ח ל י ז ר ה מ י ל ב ו ר ג י ל ד י ם א ר ו ן ב ח נ ם ד ז כ ס ל י ו ת ע ה נ ק ב ר י ל ד מ ן י ו ד ל א פ א ק י ן ט ר ע ג ר י ל ד י ם ו ט כ ס ל י ו ת ע ה י ל ד ה מ ן ר ש מ ע ו ן װ י צ ן ה ו י ז ן י ל ד י ם א י א כ ס ל י ו ת ע ה נ ק ב ר י ל ד מ ן ש מ ו א ל ג ר י ל ד י ם א ר ו ן ב ח נ ם ד י ד כ ס ל י ו ת ע ה נ פ ט ר ו נ ק ב ר ד ו ד ב ר ל י נ ר א ו ר ח א ש ת א ײ ז י ק ב ל ב י ר ר ב ת מ ן א י צ ק ר ו ט ש ק י א ר ו ן ב ח נ ם ד י ד כ ס ל י ו ת ע ה י ל ד ה מ ן א ה ר ן ב ר ד ו ד ח ד ש ה ש ל י ל ד י ם ת ע ה כ ס ל י ו י ט ב ק צ ב א ל י ה ב ר י ו ס ף מ ן י ל ד ה 15 ת ע ה כ ס ל י ו י ט ב א י צ ק מ ן נ כ ד י ל ד ה ר ו ט ש ק י ב ח נ ם א ר ו ן 16 ג ך כ ס ל י ו ת ע ה נ פ ט ר ה ב ת מ ן י ו ד א ק ע ט י ן ד ו ד ב ר ל י נ ר א ר ו ן ב ח נ ם מ א כ י ר ת ע ה כ ס ל י ו ך א ד ו 17 ת ע ה כ ס ל י ו ך ה א ל י צ ן ל י פ מ ן מ ן י ל ד ה 18 ת ע ה כ ס ל י ו ך ז ג ג ו מ פ י ל מ ן י ל ד ה ז ע ה ל ע נ ד ר 19 ת ע ה כ ס ל י ו ך ח ד י ע ק ב מ ן י ל ד ה ב ר שמואל ב ו ר ג מ י נ צ ן 20 א ג ט ב ת ת ע ה מ א כ י ר א ר ו ן ב ח נ ם אשת שמעון ב ו ר ק ל ו א ק ע ט י ן י ו ד א מ ן ב ת 21

4 blz. 3 ת ע ה ה ו י ז ן װ י צ ן א ײ ז ק ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ה ת ע ה ט ב ת ג א א ײ ז ל מ ן מ ן ב ת אשת שמעין ב ו ר ק ל ו א 22 ת ע ה ט ב ת ה ג ילדה שלא ח ו ץ נ ה ו ג ל ש י ט י נ ג 23 ת ע ה ט ב ת ח ו מן שמשון י ל ד ה פֿ פֿ ל י ז ר ב ן 24 א י ו ד ט ב ת ת ע ה ב ת ש ט י ט פֿ א ר ר א ל י ה פ ו ז נ ר װ א ל ף ר מ ן מ ז נ י ם א ו פֿ י ן ד ש ה ק ב ר 25 ת ע ה ט ב ת י ג ד ח ר ב ר ו ך מ ן י ל ד ה אברהם שרלװיל ב ח נ ם א ר ו ן 26 ו ט ו ט ב ת ת ע ה נ פ ט ר ה 4 א ר ו ן ב ח נ ם ב ו ר ק ל ו א ו א ב ר ה ם ב ת מ ע ר ל י אשת שמעון 27 ת ע ה ט ב ת ט ו ו מ ש ה ר מ ן י ל ד ה ק א ס י ל 28 איצק שנוק ח י ו ס ף מ ן י ל ד ע ה ט ב ת ט ו ו 29 ת ע ה ט ב ת ח י ב ב ע נ ד ט ר מ ן י ל ד ה ק א ס י ל 30 ת ע ה ט ב ת ך א ה פֿ פֿ נ ת ן ח ר װ א ל ף ר מ ן י ל ד ה 31 ת ע ה ט ב ת ך ב ו ה ע נ ו ך מ ן י ל ד ה בן שמואל ב ח נ ם א ר ו ן ל ו י 32 ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ע ה ט ב ת ך ד א 33 ע ז ר י א ל ב ן י ק ו ת י א ל מ ן י ל ד ע ה ט ב ת ך ד א ב ח נ ם א ר ו ן ה ל ו י 34 א ך ד ט ב ת ת ע ה ה ו ב א ט ב ת ת ע ה י ל ד י ם מ ע י ר 5 ב א ר ג ה א ר ן מ ן ב ן א י צ ק מ ן י ל ד ל ײ א ה ך ד א ו נ ק ב ר Daar ligt 22 ook al Uit de stad Leiden gebracht.

5 blz. 4 ת ע ה ה ו י ז ן װ י צ ן א ײ ז ק ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ה מ ש ה ר מ ן מ נ כ ם י ל ד ע ה ט ב ת ך ה ב ב ר שמעון פֿ פֿ 36 משה שנוק ב ן ז נ װ י ל מ ן י ל ד ע ה ט ב ת ך ו ג ב ח נ ם א ר ו ן 37 ל ו י א ב ר ה ם ב ן א י צ ק מ ן י ל ד ע ה ט ב ת ך ח ה 38 ת ע ה ט ב ת ך ח ה נ פ ט ר ה ו ח ו ץ ק ע פ י ן װ ײ ש ל א ה ל ש י ט י נ ג 39 ת ע ה ט ב ת ך ט ו נתן שוא מ ן י ל ד ה ל א פ י ר ב ח נ ם א ר ו ן 40 ב ש ב ט א ב ח נ ם א ר ו ן פ ר י נ ץ נ ת ן ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ע ה 41 ב ש ב ט א ל א ז ר ב ר ד ו ד ר מ ן י ל ד ע ה ע מ ר י ך 42 ה ש ב ט ד ב ח נ ם א ר ו ן ב ר ו ך ב ר א ײ ז י ק מ ן י ל ד ע ה 43 ג י א ש ב ט ב ח נ ם י ע ק ב ע ה מ פ ר א ג א ב ר ה ם ב ת מ ע ר ל י א ר ו ן 44 ט ז ש ב ט א ליזר שנוק ב ן ל י ב מ ן י ל ד ע ה 45 ח י ש ב ט ג ת ע ה מ ש ה ב ן ח ײ ם מ ן י ל ד ה ק ר ו י א ר ב ח נ ם א ר ו ן 46 ז ך ב ש ב ט ת ע ה נ פ ט ר ה א ש ת ל א ז י ב ת מ ן ר װ א ל ף מ ז נ י ם מ ע נ ד ל א ב ן ק צ ב ך ג ש ב ט א ו ת ע ה 47 ך ג ש ב ט א ת ע ה ל ו י ז נ װ י ל ב ר ד ו ד מ ן י ל ד ה 48 ך ז ש ב ט ה י ש ר א ל ר מ ן י ל ד ע ה ב ח נ ם א ר ו ן ס ו פ ר 49 י ו ס ף מ ן י ל ד ע ה ר א ש ו ן א ד ר א ב מ א ר ש י ן י ל ד י ם 50

6 א ז י ב blz. 5 ת ע ה ה ו י ז ן װ י צ ן א ײ ז ק ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ה ג ב א ד ר ד ג א ד ר ר א ש ו ן ת ע ה ר א ש ו ן ת ע ה נ פ ט ר ה א ש ת י ו ס ף ב ר מ א י ר ה ל ו י א ח ו ת י ע ק ב מ פ ר א ג א ר ו ן מ ן ליזר שנוק ב ח נ ם ו 51 ד ג א ד ר ר א ש ו ן ת ע ה נ פ ט ר ו נ ק ב ר א ש ט ו א ר ו ן ב ח נ ם מ ה ו ר ר ב ן א ל י ה ר ה ח ס י ד פ ו ז נ ר י ו ס ף 52 ד י ו ד א ד ר ר א ש ו ן ת ע ה ל א ז י ב ן מ ע נ ד ל א ק צ ב נ פ ט ר ה ו ג ע ץ ב ן מ א י ר א ש ת א ש ת 53 ו י ב א ד ר ב ח נ ם א ה ר ן ב ן מ ע נ ד ל א מ ן י ל ד ע ה ר א ש ו ן א ו ל ר ש י ם א ר ו ן 54 ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ע ה א ד ר י ז ד 55 א ך א א ד ר ר א ש ו ן ת ע ה נ פ ט ר ה ו א ש ת מ א י ר ב ן ג ע ץ א ר ו ן ב ח נ ם ז ע ק ל י ר א ש ת ע ה ס ו פ ר 56 ת ע ה ר א ש ו ן א ד ר ך ב ב ל י ב מ ן י ל ד ה ר א ז י נ ד א ל 57 װ י נ ג ל י ז ר מ ן י ל ד ע ה ר א ש ו ן א ד ר ך ה ה 58 ב ן מ א י ר מ ן י ל ד ע ה ר א ש ו ן א ד ר ך ו ו אליה שרלװיל 59 אדר שני י ב א ת ע ה מן שמשון י ל ד ה ה י ר ץ ח פ ו ל א ק ב ח נ ם א ר ו ן 60 אדר שני י ט א פ ר י נ ץ נ ת ן ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ע ה א ר ו ן ב ח נ ם 61

7 blz. 6 ת ע ה ה ו י ז ן װ י צ ן א ײ ז ק ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ה אדר שני ך ז ב ת ע ה ב ע נ ד ט ב ן ל י ז ר מ ן י ל ד ה ה ע נ א 62 אדר שני ך ז ב ת ע ה י ח ז ק א ל ר מ ן י ל ד ה ב ר ו מ ר 63 אדר שני ך ז ב ת ע ה ב ר מ א י ר מ ן י ל ד ה א ל י ע ז ר א ו ר ח 64 ה א נ י ס ן ת ע ה נ ק ב ר ש נ ו ק א ר ו ן ב ח נ ם אברהם שטאלק מ פ ר א ג פֿ ו ס ל י ז ר מ ן א ח ו ת 65 ת ע ה נ י ס ן ד א אײזיק שטאק מ ן י ל ד ה פֿ י ש 66 ב ח נ ם א ר ו ן א ה ר ן ב ר ל י מ א מ ן י ל ד ע ה נ י ס ן ה ב 67 ת ע ה נ י ס ן ו ג מן שלמה י ל ד ה װ ע ל א מ ש ה ב ן 68 ת ע ה נ י ס ן ז ד מ ר ד כ י ר מ ן י ל ד ה ק ע ז י ר 69 ת ע ה נ י ס ן י א א ב ע נ ד ט ב ן ל י ז ר מ ן י ל ד ה ב ר ע ס ו ם 70 ד י ד נ י ס ן ת ע ה נ פ ט ר ו נ ק ב ר ר שמשון ג א ל ד אברהם שטאלק פֿ ו ס מ פ ר א ג א ר ו ן ב ח נ ם צ י ה ר מ ה מ ב ו ר ג 71 ד י ד נ י ס ן ת ע ה נ פ ט ר ה ו א ש ה ה י ו ל ד ו ת ו ל א נ י ד ע ל נ ו מ ש פ ח ת ה א ו מ ו ל ד ת ה 6 ו ב ק ב ר י ם ר ח ו ק מ ן ר שמשון ג א ל ד צ י ה ר א ר ו ן ב ח נ ם 72 ת ע ה נ י ס ן ך ב ה ילדה שנולדה ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן 7 ל ש י ט י נ ג Vooravond van pasen 1715, ovl. en begr. een kraamvrouw, familie en herkomst onbekend, bij de vreemdelingen, rij 2, [en dan iets als:] 2 graven verwijderd van de heer Samson Goldziher [als dat correct gelezen en vertaald is?], kist gratis. Mogelijk het kind van de eerder genoemde kraamvrouw (72), dat in dat geval dus nog een week lang verzorgd moet zijn geweest.

8 blz. 7 ת ע ה ה ו י ז ן װ י צ ן א ײ ז ק ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ה ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ע ה א ײ ר ג ב 74 ג ו ט ק י נ ד ר ב ן נ כ ד ע ה א ײ ר ט א ב ח נ ם א ר ו ן 75 ו י ד א ײ ר ת ע ה נ פ ט ר ה ס ו פ ר א ר ו ן ב ח נ ם ו אשת שװארץ א י צ ק ז ע ק ל י ר א ש ת 76 ת ע ה א ײ ר ח י ג ה ע נ א ל י מ א ב ן ב ע נ ד ט מ ן י ל ד ה 77 ד י ט א ײ ר ת ע ה מ ה א מ ב ו ר ג א ר ו ן ב ח נ ם א ו ר ח מ ן ב ת ו ל ה ר שמשון צ י ה ר ג א ל ד 78 א ך ג א ײ ר ת ע ה נ פ ט ר א ו ר ח ו ת א ר ו ן ב ח נ ם ה ח ר ב ן מ ש ה ו נ ק ב ר י ע ק ב ב ת ו ל ה 79 ת ע ה א ײ ר ך ה ג מן שמעון י ל ד ה ק ר ו י א ר ב ח נ ם א ר ו ן 80 ת ע ה א ײ ר ך ה ג מן שלמה י ל ד ה א פ ר י ם ח ב ע ב י ר 81 ג ג ס י ו ן ת ע ה נ פ ט ר ה א ש ת א י צ ק אשת שװארץ א י צ ק א ר ו ן ב ח נ ם ב ר ע ס ו ם ת ע ה ס י ו ן ד ד ו 82 ת ע ה ס י ו ן ד ד ז י ס ק י נ ד מ ן י ל ד ה ק ע ז י ר 83 ת ע ה ס י ו ן ו ו ה י ר ץ ב ן ל י ב מ ן י ל ד ה פ ו ל א ק ב ח נ ם א ר ו ן 84 ב ט ס י ו ן ת ע ה נ פ ט ר ה ז ק ן י ו ס ף ב ן א י צ ק א ש ת א י צ ק ב ר ע ס ו ם א ר ו ן ב ח נ ם ב ל י ץ ת ע ה ס י ו ן י ו ד ג ו נ ק ב ר 85

9 [ blz. 8 ת ע ה ה ו י ז ן װ י צ ן א ײ ז ק ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ה מן שמואל י ל ד נ פ ט ר ת ע ה ס י ו ן י ג ו ב ח נ ם א ר ו ן ל ו י י ה ו ש ע ב ן 86 נ ת נ א ל ב ן א ײ ז י ק מ ן י ל ד ע ה ס י ו ן י ז ג ב ח ו ר 87 משה שטולה מ ן י ל ד ע ה ת מ ו ז ו א מ א כ י ר ב ח נ ם א ר ו ן 88 ת ע ה ת מ ו ז ז ב משה שטולה מ ן י ל ד ה מ א כ י ר ב ח נ ם א ר ו ן 89 ת ע ה ת מ ו ז ח ג מ ש ה מ ן י ל ד ה ב ר ו מ ר 90 ב ח נ ם א ר ו ן כ ה ן ז ל מ ן ב ן מ י כ ל מ ן י ל ד ע ה ת מ ו ז ח י ו 91 ך א ב ת מ ו ז ת ע ה נ פ ט ר ה ו [ 8 י ו ס ף ב ל י ץ מ פ ר א ג ל ו י ר ב ת ג א ל ד י מ א י ר א ח ו ת פ ר ע ג ר 92 ת ע ה ת מ ו ז ך ג ד ה י ר ץ ב ן א י צ ק מ ן י ל ד ה פ ר ײ ז ך 93 ת ע ה ת מ ו ז ך ד ה מ ע ג ן נ ײ א ת נ ח ו ם ב ן מ ש ה ר מ ן י ל ד ה 94 ז ע ל י ג ר מ ן י ל ד ע ה ת מ ו ז ך ד ה ר י נ ט ל 95 ב ו א ב ת ע ה נ פ ט ר ה פ ר ע ג ר א ר ו ן ב ח נ ם ו נ ע ט י ר ל י ב ב ן פֿ ײ ס א ש ת מ א י ר א ח ו ת 96 ה י ר ש מ ן י ל ד ע ה א ב ט ו ד ב ר שמואל ב ח נ ם א ר ו ן 97 ט ע ב ל י ח נ ת ן מ ן י ל ד ע ה א ב י ט א 98 ג ך א א ב ת ע ה פֿ ײ ס נ ע ט י ר נ פ ט ר י ש ע י ה ב ר ק ל מ ן ר ו נ ק ב ר מ ק ק קא װלי א ש ת 99 8 Daar immers is Joseph Blitz begraven.

10 blz. 9 ת ע ה ה ו י ז ן װ י צ ן א ײ ז ק ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ה ה ך ג א ב ת ע ה נ פ ט ר ה ו נ ק ב ר א ש ת מ ש ה ב ה ח ר י ע ק ב א ר ו ן ב ח נ ם פ י נ ח ס ר מ ק ק פ י נ ט ש ו ב 100 א ך ו א ב ת ע ה ה ו ב א ל כ א ן א ב ת ע ה י ל ד י ם א ב ר ה ם מ ן י ל ד ה ל ײ ד ן מ ן ה כ ה ן א ו ר י ב ר ך ו א ו 101 פֿ פֿ ז ע ל י ג ר מ ן י ל ד ע ה א ל ו ל א ו 102 י ו ז ב ל ב ן ח ײ ם מ ן י ל ד ע ה א ל ו ל ח ו 103 ת ע ה א ל ו ל י ד ה ל ע מ י ל מ ן י ל ד ה א מ ס פֿ ו ר ט ב ח נ ם א ר ו ן 104 ר שבתי מ ן י ל ד ע ה א ל ו ל ך ד פֿ פֿ 105 ב ח נ ם א ר ו ן װ א ל ף ב ן מ א י ר מ ן י ל ד ע ה א ל ו ל ך א ה 106 ת ע ה א ל ו ל ך ב ו פֿ פֿ מ ש ה ר ב ת ע ג ל ה י ל ד ה 107 ל פ ק ת ע ו ת ע ו ת ש ר י ב א ח ײ ם ב ן י ע ק ב מ ן י ל ד ה ה ו ל ע נ ד ר ב ח נ ם א ר ו ן 108 ת ע ו ת ש ר י ט א כ ה ן ז ל מ ן ב ן פֿ ײ װ ל מ ן י ל ד ה 109 ג נ ז פֿ ײ װ ש ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ע ו ת ש ר י י ג ה 110 ת ע ו ת ש ר י ט ז א ב ח נ ם א ר ו ן י ו ז ב ל ב ן מ ש ה מ ן י ל ד ה 111 ת ע ו ת ש ר י ך ח ו ל ו ז א י ו ז פ א ר מ ן י ל ד ה י ל ד י ם 112

11 א װ ל א ק blz. 10 ת ע ו ה ו י ז ן װ י צ ן א ײ ז ק ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ה ב ח נ ם א ר ו ן כ ה ן ח ײ ם ח ח ײ ם ר מ ן י ל ד ע ו ת ש ר י ל א 113 ל נ צ ח ה מ ו ת ב ל ע ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר ל פ ק ת ע ו מ ח ו ר ף כ ה ן מ ר ד כ י ב ן ע ו ז י א ל מ ן י ל ד ע ו ח ש ו ן ה ו 114 ג ך ג ח ש ו ן ת ע ו ה ו ב א מ ן ל א ײ ד ן ק ל מ ן א ש ת ר פ נ ח ס מ ק ק פ י נ ט ש ו ב ת ע ו ח ש ו ן ך ג ג ו נ ק ב ר נ ת ן ב ר 115 כ ה ן מ ר ד כ י ב ן ע ו ז י א ל מ ן י ל ד ע ו ח ש ו ן ך ח א 116 ת ע ו ח ש ו ן ך ח א ב ן ל י ב מ ן י ל ד ה ג ע ט ש ל י ק 117 ה ב כ ס ל י ו מ ק ק נ פ ט ר ת ע ו מ ה ו ר ר ב ן ל י ז ר ו נ ק ב ר י ר ו ח ם י ש ע י ה ר 118 א י ב כ ס ל י ו ת ע ו ב ן נ ת ן א ר ו ן ב ח נ ם ה ב ת ו ל ה א ב ר ה ם ב ת מ מ ע נ ץ כ ה ן ק ל מ ן 119 ב י ג כ ס ל י ו ת ע ו י ל ד י ם א ר ו ן ב ח נ ם מן שמעון י ל ד ה ב ר א ל י ע ז ר ל ו י ה י ר ש ב ר א ש ר ח ר 120 ג י ד כ ס ל י ו ת ע ו א ר ו ן ב ח נ ם נ פ ט ר ו נ ק ב ר ר שמעון א ו ר ח מ א י ר ב ר חדשה של 121

12 blz. 11 ת ע ו ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר ל פ ק ת ע ו מ ח ו ר ף כ ה ן ל י ז ר ב ן א ה ר ן מ ן י ל ד ע ו כ ס ל י ו י ט א 122 ה ך ג כ ס ל י ו ת ע ו נ פ ט ר ה ו ב ן מ ה ו ר ר י ר ו ח ם א ר ו ן ב ח נ ם א ל מ נ ת הירש שוחט ב ן א י צ ק ל י ז ר 123 ת ע ו כ ס ל י ו ך ד ו מ ר ד כ י מ ן י ל ד ה צ ד ו ק ב ר 124 מ ש ה מ ן י ל ד ע ו כ ס ל י ו ך ד ו ב ר שלום ב ח נ ם א ר ו ן ק צ ב 125 י א ק ב מ ן י ל ד ע ו כ ס ל י ו ך ו א פ ר ע ג ר ב ח נ ם א ר ו ן 126 א ך ו כ ס ל י ו ת ע ו נ ק ב ר ב ר מ א י ר א ר ו ן ב ח נ ם מ י נ ס ק ק ק מ ן ר א ו ב ן ד ל י ט א ר שמעון 127 ה י ר ש ר מ ן י ל ד ע ו כ ס ל י ו ך ז ב מ ל מ ד מ נ ע ר ד ן 128 ת ע ו כ ס ל י ו ך ז ב צדוק שוחט ר מ ן י ל ד ה 129 װאלף שװאב ב ן י א ק ב מ ן י ל ד ע ו כ ס ל י ו ך ח ג 130 ה ל ו י ד ו ד ב ר מ ש ה מ ן י ל ד ע ו כ ס ל י ו ך ט ד 131 ר ב ן ה י ר ש מ ן י ל ד ע ו ט ב ת ג א אהרן שרלװיל 132 ת ע ו ט ב ת ו ד ה י ר ץ ב ן י ע ק ב מ ן י ל ד ה 133 ת ע ו ט ב ת ח ו מ ש ה ח מ ש ה מ ן י ל ד ה ב ה ח ר י ע ק ב א ר ו ן ב ח נ ם 134

13 blz. 12 ת ע ו ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר ל פ ק ת ע ו מ ח ו ר ף ה י ר ץ ב ן ד ו ד מ ן י ל ד ע ו ט ב ת י ג ד פ ר ײ ז ך 135 מ ן י ל ד ע ו ט ב ת י ד ה ג ו מ פ ר י כ ט ה י ר ץ ב ן װ ײ ש נ א 136 ת ע ו ט ב ת י ז א א ה ר ן ר מ ן י ל ד ה מ פֿ ר י ש ל נ ד 137 ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ע ו ט ב ת י ט ג 138 ת ע ו ט ב ת ך ד א ל נ ג ח ל י ב מ ן י ל ד ה 9 י ע ק ב 139 ת ע ו ט ב ת ך ד א א ב ר ה ם מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן צ ד ו ק ב ר 140 ת ע ו ט ב ת ך ח ה ב ח נ ם א ר ו ן װ י ל נ ר ל י ז ר ב ן מ י כ ל מ ן י ל ד ה 141 י ק ו ת י א ל מ ן י ל ד ע ו ט ב ת ך ט ו ב ח נ ם א ר ו ן ב א ר ג ה א ר ן ל ו י 142 ת ע ו ד ש ב ט ג ז י ס ק י נ ד ב ן ק ל מ ן מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן מ ע ג י ן נ ײ א 143 א י צ ק ב ן ב ע ר מ ן מ ן י ל ד ע ו ט ש ב ט א 144 א ט ו ש ב ט ת ע ו נ פ ט ר ו נ ק ב ר הירש שוחט א ר ו ן ב ח נ ם ליב שוסטר ב ן מ א י ר א ל מ נ ת ב ן א י צ ק 145 ט ו ש ב ט א י ו ס ף ח ב ע נ ד ט מ ן י ל ד ע ו פ ר ע ג ר ב ח נ ם א ר ו ן Lange Jacob.

14 ב א א blz. 13 ת ע ו ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר ל פ ק ת ע ו מ ח ו ר ף א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ו ך ש ב ט ה ב ר װאלף שרלװיל 147 ך ג ש ב ט א ת ע ו ב ר י ע ק ב מ ן י ל ד ה 148 ך ה ש ב ט ג ב ח נ ם א ר ו ן י ו נ א ב ר מ ש ה מ ן י ל ד ע ו 149 ך ו ש ב ט ד ד ר ו ק ר ל ו י ה י ר ץ מ ן י ל ד ע ו 150 מ י ץ י ש ר א ל ב ן א ײ ז ק מ ן י ל ד ע ו א ד ר ז א 151 א י ד א ד ר ת ע ו נ פ ט ר ד ו ד ב ר י ה ו ד א ו נ ק ב ר ב ט ו א ד ר ת ע ו ב ן ליב שוסטר א ר ו ן ב ח נ ם א ל ו פ י ם פ ר נ ס י ם ה א ב י ן צ ו ג י ש ט נ ד ן א י י ן ק ב ר א ו פֿ י ן 10 ל א ז י ן פֿ א ר א ל מ נ ת ד ו ד ב ר י ה ו ד א ב ע ל ה מ א י ר ז ו 152 מן שמואל י ל ד ע ו א ד ר ך ו ו יודא שמש ב ן ב ח נ ם א ר ו ן 154 ת ע ו א ד ר ך ח א מן שמשון י ל ד ה ה י ר ץ ח פ ו ל א ק ב ח נ ם א ר ו ן 155 ד ב נ י ס ן ת ע ו נ פ ט ר ו י ר ץ פ ו ל א ק פֿ א ר א ל מ נ ת ד ו ד ב ר י ה ו ד א א ר ו ן ב ח נ ם אופֿין שטיט ד ש ה ק ב ר 156 ל י ז ר ר מ ן י ל ד ע ו נ י ס ן ט ד ע נ ק ה ו י ז ן 157 מ ש ה ר מ ן י ל ד ע ו נ י ס ן ט ד ב ר שמואל כ ה ן 158 א י ג נ י ס ן ת ע ו א ר ו ן ב ח נ ם נ פ ט ר ו נ ק ב ר ב ר װ א ל ף זלמן שרלװיל 11 ה י ר ץ פ ו ל א ק 159 ת ע ו נ י ס ן ט ז ה א ל ח נ ן מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן װ י ל נ ר De heren parnassijns staan toe het belendende graf open te laten voor zijn weduwe. Deze toevoeging kreeg ten onrechte het nummer Dat staat er niet, maar dat blijkt uit het feit dat zijn buurman Hirts Polak daar ook ligt.

15 blz. 14 ת ע ו ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר ל פ ק ת ע ו מ ח ו ר ף ת ע ו נ י ס ן ך א ב ח נ ם א ר ו ן װ א ל ך מ ש ה מ ן י ל ד ה 161 כ ה ן ל י ז ר ב ן א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ו נ י ס ן ך א ב 162 ב ך א נ י ס ן ת ע ו י ל ד י ם א ר ו ן ב ח נ ם מן שמעון י ל ד ה ב ר א ל י ע ז ר ל ו י ה י ר ש ב ר א ש ר ח ר 163 ה ך ד נ י ס ן ת ע ו נ פ ט ר ה א ש ת ז ע ל י ג מ ה ל ב ר ש ט א ט א ו ר ח ו ר א ו ב ן מ ק ק ם י נ ס ק ד ל י ט א א ר ו ן ב ח נ ם ת ע ו נ י ס ן ך ה ו 164 ת ע ו נ י ס ן ך ז א א נ ש י ל ר מ ן י ל ד ה ג ע נ ד ר י נ ן 165 ה א א ײ ר ת ע ו א ר ו ן ב ח נ ם נ פ ט ר מ ר ד כ י ב ן ל י ב ו נ ק ב ר ל י צ ן װאלף שרלװיל 166 י ה ו ד א ב ר מ ש ה מ ן י ל ד ע ו א ײ ר א ה 167 ל נ צ ח ה מ ו ת ב ל ע ל פ ק ת ע ו מ ק י ץ מ י נ ד ן מ א י ר מ ן ג ב א ו ת ג ו א ײ ר ת ע ו ב ת מ ן א ב ר ה ם ז ע ל י ג מ ה ל ב ר ש ט א ט א ר ו ן ב ח נ ם ל י ז ר ח ב ר ק ל ו א א ש ת א י א א ײ ר ת ע ו נ ט ב ע ב מ י ם א ל מ נ ת א ב ר ה ם ג ר י ן א ש ת ז ע ל י ג מ ה ל ב ר ש ט א ט ק א פֿ י ר ף ר ת ע ו א ײ ר י ב ב ו Verdronkenl

16 א ט י א ל blz. 15 ת ע ו ל פ ק ת ע ו מ ק י ץ מ י נ ד ן מ א י ר מ ן ג ב א ו ת ג י ג א ײ ר ת ע ו נ פ ט ר א י צ ק ב ן ל י ז ר ל י ב ב ן מ ר ד כ י ל י צ ן א ר ו ן ב ח נ ם ב ר ע ס ו ם ת ע ו א ײ ר י ד ד ו נ ק ב ר 170 ת ע ו א ײ ר ט ו ה ז ל מ ן מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן ע ה 171 ת ע ו א ײ ר ט ו ה ב ח נ ם א ר ו ן מ ר ש ן י א ק ב ח י א ק ב מ ן י ל ד ה 172 ת ע ו א ײ ר ט ז ו ל י ב ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ה מ א ר ש י ן ט ר ע ג ר 173 א י צ ק ב ן י ו ד א מ ן י ל ד ע ו א ײ ר ך ה א ל י נ ט ו ם ב ח נ ם א ר ו ן 174 מ ן א י צ ק מ ן י ל ד ע ו א ײ ר ך ו ב ב ח נ ם א ר ו ן פֿיא ני 175 ת ע ו ס י ו ן א ו ילדה שנולדה ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן ל ש י ט י נ ג 176 ב ח נ ם א ר ו ן י ו ז ב ב ר ח ײ ם מ ן י ל ד ע ו ס י ו ן ג א 177 א ו ר ח מ ן י ל ד ע ו ס י ו ן ה ג 178 ת ע ו ס י ו ן ח ו מ ן י ל ד ה אברהם שטאק ב ח נ ם א ר ו ן פֿ י ש 179 ת ע ו ס י ו ן י ג ד ב ן מ א י ר מ ן י ל ד ה אליה שרלװיל 180 ע ו ס י ו ן ט ו ו ילד שנולד ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן ל ש י ט י נ ג 181 ד ך ס י ו ן ת ע ו פֿ ר ק ו י פֿ ר נ פ ט ר ו נ ק ב ר א ב ר ה ם פ ר ע ג ר א ל מ נ ת א ב ר ה ם ג ר י ן 182

17 blz. 16 ו ע ת ת ו א ב ג ן מ ר י א מ ן ד נ י מ ץ י ק מ ו ע ת ק פ ל ן ו י ס א ך ה ר ג ע ר פ ו ע ת ר ט פ נ ר ב ק נ ו א פ ז ו י ן ב ק י ל ש ט ע ג ן צ י ל ל י ג ע ר ב ם י ח ר ו א ל צ א ם ה ר ב א 183 ה א ך ן ו י ס ו ע ת ר ב ק נ ד ל י ן מ ק צ י א ר נ י װ ל צ א ם י ד ל י 184 ו ב ך ן ו י ס ו ע ת ה ר ב ק נ ה ד ל י ן מ ר ז י ל ר ב י כ ד ר מ ן ה כ ל צ א ם י ד ל י 185 א ד ך ן ו י ס ו ע ת ה ר ב ק נ ה ד ל י ן מ ר ב י ל ן ב ה י ל ד ג ל צ א ם י ד ל י ן ו ר א ם נ ח ב 186 א ד ך ן ו י ס ו ע ת ה ר ב ק נ ה ד ל י ן מ ט ד נ ע ב ח ף ס ו י ר ג ע ר פ ל צ א ם י ד ל י 187 א א ז ו מ ת ו ע ת ה ר ב ק נ ה ד ל י ן מ ר ן נ ח ל א ש ע ל פֿ ל צ א ם י ד ל י 188 ב ב ז ו מ ת ו ע ת ר ב ק נ ד ל י ן מ ה ש מ ן ב ר י א מ ר ל ס מ ע ר פ ל צ א ם י ד ל י 189 ג ג ז ו מ ת ו ע ת ה ר ב ק נ ה ד ל י ן מ ר ז י ל ן ב ט ד נ ע ב ם ו ז ע ר ב ל צ א ם י ד ל י 190 א ח ז ו מ ת ו ע ת ה ר ב ק נ ה ד ל י ן מ ב י ל ן ב ץ ר י ה ק א ל ו פ ל צ א ם י ד ל י ן ו ר א ם נ ח ב 191 ג ד ו י ז ו מ ת ו ע ת ה ר ב ק נ ה ד ל י ן מ י כ ד ר מ ן ב ב ק א י ם ו ס ל ד ו ר ל צ א ם י ד ל י ן ו ר א ם נ ח ב 192 ם י מ ב ע ב ט נ ו ע ת ז ו מ ת ד ו י ג ם נ ח ב ן ו ר א ם י ד ל י ל צ א ו ע ת ה ד ל י ן מ ר ר י א מ ד מ ל מ ם י כ ר א פֿ מ ה ר ב ק נ ו ד א י ז ו מ ת 193 ה ב י ז ו מ ת ו ע ת ר ב ק נ ד ל י ן מ י כ ד ר מ ר ב י ל ת פ נ ל צ א ם י ד ל י 194 ה ט י ז ו מ ת ו ע ת ר ב ק נ ד ל י ן מ ה ש מ ר ב ם ה ר ב א י ו ל ה ם י ד ל י ל צ א 195

18 blz. 17 ת ע ו ל פ ק ת ע ו מ ק י ץ מ י נ ד ן מ א י ר מ ן ג ב א ו ת ה י ט ת מ ו ז ת ע ו נ פ ט ר א ב ר ה ם ב מ װאלף שרלװיל א י צ ק ב ן ל י ז ר ב ר ע ז ו ם א ר ו ן ב ח נ ם ת ע ו ת מ ו ז ך ו ו נ ק ב ר 196 ע ז ר י א ל ב ן י ק ו ת י א ל מ ן י ל ד ע ו ת מ ו ז ך ב א ב ח נ ם א ר ו ן ה ל ו י 197 נ ע ט ר ל י ב ב ן מ א י ר מ ן י ל ד ע ו ת מ ו ז ך ב א 198 מ ש ה ב ן א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ו ת מ ו ז ך ה ד ק ר י ק י ר 199 מ א י ר מ ן י ל ד ע ו ת מ ו ז ך ו ה בן שמואל לוי שמאלקאלין 200 ז ך ח ת מ ו ז ת ע ו ח ה ש ה )? ( ב ר י א ק ב נ פ ט ר א ב ר ה ם װ י ט מ ו נ ד ת ע ו ת מ ו ז ך ט א ו נ ק ב ר 201 ת ע ו ת מ ו ז ך ט א מ י נ ד ן ל י ז ר ב ן ל י ב מ ן י ל ד ה 202 ת ע ו א ב א ב ב מ שמואל נ ת ן ר מ ן י ל ד ה ק א פ י ל ש ר 203 מ ש ה מ ן י ל ד ע ו א ב ד ה ב ר שמעון ב ח נ ם א ר ו ן 204 װ א ל ף מ ן י ל ד ע ו א ב ז א פ ר ע ג ר ב ח נ ם א ר ו ן 205 ק צ ב י ו ס ף מ ן י ל ד ע ו א ב ז א 206 ב ח נ ם א ר ו ן ה א ג ל י ב ב ן י ו ד ל ה מ ן י ל ד ע ו א ב ט ג 207 מ ש ה ב ן פ ע ר ל י מ ן י ל ד ע ו א ב ט ג ק ע ס נ י ך 208 װ א ל ף מ ן י ל ד ע ו א ב י ד א ל א כ י ם א ר ו ן ב ח נ ם 209

19 א ט י א ל א ט י א ל blz. 18 ת ע ו ל פ ק ת ע ו מ ק י ץ מ י נ ד ן מ א י ר מ ן ג ב א ו ת ת ע ו א ב ט ו ב ד ו ד מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן 210 ת ע ו א ב ח י ה ילדה שנולדה ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן ל ש י ט י נ ג 211 ז ך א ב ת ע ו נ פ ט ר ה א ש ה ה י ו ל ד ו ת א ש ת א ל י ה ח ר א ל י ה פ ו ז נ ר ת ע ו י א ק ב ב ר א ב ר ה ם װ י ט מ ו נ ד א ר ו ן ב ח נ ם ע ה א ב ך א א ו 212 ד ו ד מ ן י ל ד ע ו א ב ך א א ב ח נ ם א ר ו ן 213 ב ח נ ם א ר ו ן װ א ל ף ל װ י ן ח ל י ב מ ן י ל ד ע ו א ב ך א א 214 ת ע ו א ב ך א א װ י נ ג ב ע נ ד ט ב ן װ א ל ף מ ן י ל ד ה 215 ב ך ב א ב ת ע ו נ פ ט ר א ב ר ה ם ק ו י מ ן מ פֿ ר א נ ק פֿ ו ר ט א ש ה ה י ו ל ד ו ת ב ת ר א ל י ה פ ו ז נ ר ע ה ת ע ו א ב ך ג ג ו נ ק ב ר 216 ת ע ו א ב ך ו ו כ ה ן ב נ י מ ן ח ה י ר ש מ ן י ל ד ה 217 כ ה ן ז ו ס מ ן ב ן ד ו ד מ ן י ל ד ע ו א ב ך ו ו 218 ת ע ו א ב ך ח א נ ע ר ד ן ד ו ד ח ר נ ת ן מ ן י ל ד ה 219 א ו ר ח מ ן י ל ד ע ו א ל ו ל ז ג 220 ת ע ו א ל ו ל ט ה ב ח נ ם א ר ו ן ל ו י א י צ ק ב ן י ע ק ב מ ן י ל ד ה 221 ת ע ו א ל ו ל י ד ג ק א פ י ל מ ן י ל ד ה ב מ שמואל ק א פ י ל ש ר 222 ט ײ ן ל י ב ח ר ז ל מ ן מ ן י ל ד ע ו א ל ו ל י ט א א ר ו ן ב ח נ ם 223

20 א ט י א ל blz. 19 ת ע ו ל פ ק ת ע ו מ ק י ץ מ י נ ד ן מ א י ר מ ן ג ב א ו ת ת ע ו א ל ו ל ך א ג י ה ו ד א ב ר א נ ש י ל מ ן י ל ד ה 224 ת ע ו א ל ו ל ך ו א ז י ס ק י נ ד ב ן י ע ק ב ר מ ן י ל ד ה ר ב 225 א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ו א ל ו ל ך ו א װ א ר ק ו ם 226 א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ו א ל ו ל ך ט ד ב ח נ ם א ר ו ן מ י ץ פֿ ײ ש ב ר 227 ת ע ו א ל ו ל ך ט ד כ ה ן ב נ י מ ן ב ר מ ש ה מ ן י ל ד ה 228 ת ע ז ת ע ז ת ש ר י א ה מ ר ד כ י ב ן ח ײ ם מ ן י ל ד ה ד ר ו ק ר 229 ת ע ז ת ש ר י ה ב ב ע נ ד ט ב ן ד נ י א ל מ ן י ל ד ה 230 ו ט ת ש ר י ת ע ז נ פ ט ר ה ה י ו ל ד ו ת א ש ת י ו ד א ב ן צ ד ו ק ע מ ר י ך י ו ז פ א ב ן ג ע ט ש ל י ק ל י נ ץ א ר ו ן ב ח נ ם ת ע ז ת ש ר י י א א ו 231 ת ע ז ת ש ר י י א א ל ו י י ע ק ב מ ן י ל ד ה א י ט א ל י א נ ד ר 232 ת ע ז ת ש ר י י ב ב ד ו ד מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן 233 ג י ג ת ש ר י ת ע ז נ פ ט ר ה ו ח ײ ה ב ת ה ק ר ר א ו ב ן א מ ו ש ל ה מ נ ו ת ראובן שור ה י ו ל ד ו ת א ש ת י ו ד א ב ר ץ ד ו ק ע מ ר י ך א ר ו ן ב ח נ ם 234 ת ע ז ת ש ר י י ג ג ב ח נ ם א ר ו ן ז ל מ ן ב ר י צ ח ק מ ן י ל ד ה 235 ת ע ז ת ש ר י י ד ד נתנל שװאב ב ן ד ו ד מ ן י ל ד ה י ל ד י ם 236

21 blz. 20 ת ע ז ל פ ק ת ע ז ח ש ו ן ר ח ע ד ת ע ו מ ק י ץ מ י נ ד ן מ א י ר מ ן ג ב א ו ת ד ו ד ב ר מ ש ה מ ן י ל ד ע ז ת ש ר י ט ו ה 237 ת ע ז ת ש ר י ח י א פֿ פֿ נ ת ן ר מ ן י ל ד ה 238 ג ך ת ש ר י ר ר א ו ב ן נ פ ט ר ה ת ע ז ו ב ר ײ נ ל ה פֿ ו ל ד ה ק ד ו ש ב ת ח י ה 239 ו ך ג ת ש ר י ת ע ז נ פ ט ר ו נ ק ב ר מ פֿ ר א נ ק פֿ ו ר ט א ר ו ן ב ח נ ם ב ע ר ב ן א נ ש י ל 13 ק ע ז י ר א ב ר ה ם ק ו י מ ן 240 י ע ק ב ב ר ע ק י ב א מ ן י ל ד ע ז ת ש ר י ך ג ו פֿ ל ע ש 241 ב ך ז ת ש ר י ת ע ז נ פ ט ר ק ע ז י ר א ר ו ן ב ח נ ם װ א ל ך ל װ י ן מ ן ב ן ו נ ק ב ר ב ע ר ב ן א נ ש י ל 242 ד ך ח ת ש ר י ת ע ז נ ט ב ע ב מ י ם ב ן מ ן ה מ נ ו ח מ ע נ ד ל ק ל ק י ר א נ ש י ל ב ן ב ע ר ק ע ז י ר ב ן מ ן ל װ י ן ת ע ז ת ש ר י ך ט ה ו נ ק ב ר 243 ת ע ז ת ש ר י ך ט ה ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ה 244 ל נ צ ח ה מ ו ת ב ל ע ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ז נתנאל שװאב ח ל י פ מ ן מ ן י ל ד ע ז ח ש ו ן ד ב 245 מ ש ה ע ז ח ש ו ן ט א מא נשבאך ב ר ײ נ ל ה ב ח נ ם א ר ו ן פֿ ו ל ד 246 ת ע ז ח ש ו ן ט א מ ר ד כ י ב ן מ ש ה מ ן י ל ד ה ד ר ו ק ר Zie ook 243.

22 blz. 21 ת ע ז ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ז ג י א ח ש ו ן ב ח נ ם ת ע ז א ב ר ה ם ב ת מ ר י ם מ ש ה מא נשבאך א ר ו ן 248 ל ו י י ו ז פ א ב ן מ י כ ל מ ן י ל ד ע ז ח ש ו ן ט ז א 249 ח שמואל י ו ס ף מ ן י ל ד ע ז ח ש ו ן ך ג א מ ב 250 ת ע ז ח ש ו ן ך ו ד דוד שושן ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ה 251 ת ע ז ח ש ו ן ך ח ו י ו ס ף מ ן י ל ד ה פֿ ר ד א נ י ר 252 ע ז ח ש ו ן ך ח ו ילד שנולד ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן ל ש י ט י נ ג 253 ה ה כ ס ל י ו ת ע ז ב ת א ב ר ה ם נ פ ט ר ה ו ע ד י ל י ע ק ב ל נ ג א ל מ נ ת מ ר י ם 254 ה ה כ ס ל י ו ת ע ז א ר ו ן ב ח נ ם ה מ נ ו ח מ ן י ל ד ה א ב ר ה ם ב מ װאלף שרלװיל 255 ת ע ז כ ס ל י ו י ב ה ב ח נ ם א ר ו ן ב ל י ץ י ו ס ף ח י ו נ ה מ ן י ל ד ה 256 ת ע ז כ ס ל י ו י ג ו ר ע נ ז ל י ב ב ן א ו ר י מ ן י ל ד ה 257 ב ח נ ם א ר ו ן י ה ו ד א ב ר י ח י א ל מ ן י ל ד ע ז כ ס ל י ו ט ו א 258 ת ע ז כ ס ל י ו ט ז ב ב ן י ו ד א מ ן י ל ד ה הירש שנײדר ב ח נ ם א ר ו ן 259 ד ח י כ ס ל י ו ת ע ז נ פ ט ר ה ק ל ק י ר א ר ו ן ב ח נ ם ו א ל מ נ ת זלמן שטיװר מ ע נ ד ל מ ן ב ן 260 א ך ב כ ס ל י ו ת ע ז נ ק ב ר מרדכי שטיל שנטבע א ל מ נ ת ל נ ג י ע ק ב א ר ו ן ב ח נ ם ב מ י ם ע ד י ל 261

23 א ם ל א ם ל blz. 22 ת ע ז ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ז ב ח נ ם א ר ו ן װ י ל נ ר ל י ז ר ב ן מ י כ ל מ ן י ל ד ע ז כ ס ל י ו ך ב א 262 כ ס ל י ו ך ה א 14 ל א ז י ב ר א ו ר י ר מ ן י ל ד ע ז ע מ ר י ך 263 א י צ ק מ ן י ל ד ע ז כ ס ל י ו ך ט א ט ע ל י ך 264 ב ל כ ס ל י ו ת ע ז נ פ ט ר ה א ש ת מרדכי שטיל שנטבע ב מ ם א ר ו ן 15 י ו ס ף ב ח נ ם ת ע ז ט ב ת א ג ו 265 ב ח נ ם א ר ו ן ס ו פ ר פ נ ח ס ר מ ן י ל ד ע ז ט ב ת ו א 266 זלמן שװאב ח מן שלום י ל ד ע ז ט ב ת י ו ד ה ב ח נ ם א ר ו ן 267 ה י ו ד ט ב ת ת ע ז י ו ס ף א ר ו ן ב ח נ ם נ פ ט ר ה ו פ ו ז נ ר י ו נ ה א ש ת א ש ת 268 מ ש ה מ ן י ל ד ע ז ט ב ת י ג א פ ר ע ג ר ב ח נ ם א ר ו ן 269 ת ע ז ט ב ת ח י ו ב ן מ ש ה מ ן י ל ד ה אברהם שרניהוא ב ח נ ם א ר ו ן 270 ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ע ז ט ב ת ך א 271 ת ע ז ט ב ת ך א ב ח נ ם א ר ו ן כ ץ ר פ א ל ב ן י ע ק ב מ ן י ל ד ה 272 ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ע ז ט ב ת ך ב ג 273 מן שמעון י ל ד ע ז ט ב ת ך ז א י ר ו ח ם ח 274 ב ך ח ט ב ת ת ע ז זלמן שטיװר נ פ ט ר ונקבר שמעון ל י פ מ ן ב ן א י ט א ל י א נ ר א ל מ נ ת Hier klopt iets niet: 25 kieslew 5477 is een woensdag, niet een zondag Van Straten interpreteert dit als lamme Joseph, en waarschijnlijk terecht, maar Lam is ook een Asjkenazische voornaam

24 א ם ל blz. 23 ת ע ז ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ז ח ו ץ ג ר י נ ג ן י ע ק ב מ ן ב ן ע ז ט ב ת ך ח ב ל ש י ט י נ ג ב ח נ ם א ר ו ן 276 נ פ ט ר ת ע ז ט ב ת ך ח ב ק ל ב ל י ב ו נ ק ב ר אצל שמעון ל י פ מ ן ב ן 277 מן שמואל י ל ד ע ז ב ש ב ט ה ב ח נ ם א ר ו ן ר ע נ ז ה י ר ץ ב ן 278 ב ח נ ם א ר ו ן כ ה ן ז ל מ ן ב ן י ו ז ל ה מ ן י ל ד ע ז ב ש ב ט ה 279 זלמן שװאב ב ן ד ו ד מ ן י ל ד ע ז ז ש ב ט ג 280 י ב ש ב ט א ב ר ל י ז ר מ ן י ל ד ע ז כ ה ן מ ר ד כ י 281 ג נ ז פֿ ײ ש ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ע ז ך ש ב ט ב 282 ב ח נ ם א ר ו ן נ ע ר ד ן ד ו ד ח ר מ י כ ל מ ן י ל ד ע ז ך ש ב ט ב 283 י ו ס ף ח ב ע נ ד ט מ ן י ל ד ע ז ך ש ב ט ב פ ר ע ג ר ב ח נ ם א ר ו ן 284 ג ך ח ש ב ט ק ל ב נ פ ט ר ה ת ע ז ונקברה שארלה א ל מ נ ת נתנאל שװאב ל י ב 285 ד ך ט ש ב ט ת ע ז נ פ ט ר ה י ו נ ה פ ו ז נ ר א ר ו ן ב ח נ ם ונקברה שרה א ל מ נ ת ל י ב א ש ת 286 ך ט ש ב ט ד ב ע נ ד ט ב ן ז ע ל י ג מ ן י ל ד ע ז ב ח נ ם א ר ו ן 287 ת ע ז א ד ר ג א ב ח נ ם א ר ו ן כ ץ ר פ א ל ב ן י ע ק ב מ ן י ל ד ה 288 י ו ס ף מ ן י ל ד ע ז א ד ר ג א י ח ז ק א ל א ר ו ן ב ח נ ם 289

25 א ם ל blz. 24 ת ע ז ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ז ב ד א ד ר א ל מ נ ת ת ע ז נ פ ט ר ה ו ל י ב א ר ו ן ב ח נ ם א ש ה ה ז ק י נ ה א ס ת ר מ ײ ז כ י 290 ב ח נ ם א ר ו ן ד ו ד ב ן מ א י ר מ ן י ל ד ע ז א ד ר ח ו 291 ת ע ז א ד ר י ז א ב ח נ ם א ר ו ן ק נ ו י ר ז נ װ י ל מ ן י ל ד ה 292 ע ז א ד ר י ז א ילד שנולד ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן ל ש י ט י נ ג 293 מן שמואל י ל ד ע ז א ד ר ח י ב ר ע נ ז ה י ר ץ ב ן 294 ת ע ז א ד ר ך ד א נ ח מ י ה ב ן ל י פ מ ן מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן ק ל י ף 295 ח ו ץ פ ו י א ר ז ל מ ן מ ן ב ן ע ז א ד ר ך ז ד ל ש י ט י נ ג ב ח נ ם א ר ו ן 296 א ב ר ה ם ב ן ל י ז ר מ ן י ל ד ע ז א ד ר ך ח ה ג א ש ל י ר 297 י ש ר א ל מ ן נ כ ד ע ז נ י ס ן ה ד פֿ ו ל ד 298 ה ו נ י ס ן ת ע ז נ פ ט ר ב מ י ת ו ת פ ת א ו ם ב ן מ ן 16 א ס ת ר מ ײ ז כ ה א ר ו ן ב ח נ ם װ א ג נ י ל י ב ת ע ז נ י ס ן ז ו ו נ ק ב ר 299 ז ח נ י ס ן ת ע ז א ר ו ן ב ח נ ם נ פ ט ר ז נ װ י ל ב ן ג ב ר י א ל ק ר א ק װ י ר ח ו ץ ת ע ז נ י ס ן ט א ו נ ק ב ר ל ש י ט י נ ג 300 ע ז נ י ס ן י ד ו ילד שנולד ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן ל ש י ט י נ ג ב ח נ ם א ר ו ן מ ײ ז כ י In 290 gespeld als

26 blz. 25 ת ע ז ג ב א ו ת מן שמואל י ע ס י ל ב ר מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ז א ט ז נ י ס ן ת ע ז נ פ ט ר ש װ א ב א ר ו ן ב ח נ ם ו נ ק ב ר ל ו י א י צ ק ד י נ ק ע ר כ ן א ל מ נ ת נ ת נ א ל 302 ב ח נ ם א ר ו ן י ו ס ף ב ן װ א ל ף מ ן י ל ד ע ז נ י ס ן ט ז א 303 נ פ ט ר ת ע ז נ י ס ן ח י ג ק ע ז י ר ב ע ר ו נ ק ב ר ל ו י א י צ ק ד י נ ק ע ר כ ן 304 ס ע ד י ה ר מ ן י ל ד ע ז נ י ס ן ך ד ב ב ר שמואל ב ר י ס ק ר ב ח נ ם א ר ו ן 305 ר שלמה מ ן י ל ד ע ז נ י ס ן ך ז ה ז נ װ י ל ח ר כ ה ן ב ח נ ם א ר ו ן מ ל מ ד 306 א י צ ק מ ן י ל ד ע ז נ י ס ן ך ח ו מ ב ע ל ג ר א ד א ב ח נ ם א ר ו ן 307 װ א ל ף ר מ ן י ל ד ע ז א ײ ר א ב מ ז נ י ם 308 ת ע ז א ײ ר ז א ב ח נ ם א ר ו ן נ ע ר ד ן ד ו ד ח ר מ י כ ל מ ן י ל ד ה 309 ל נ צ ח ח מ ו ת ב ל ע ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ ד ר ו ק ר ל ו י ה י ר ץ מ ן י ל ד ע ז א ײ ר ט ו ב 310 ו י ט א ײ ר מ ײ ז כ ה נ פ ט ר ה ת ע ז ו א ש ת מ ר ד כ י נ פ ת ל י ב ר א ס ת ר 311

27 blz. 26 ת ע ז ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ ג ך ג א ײ ר ת ע ז נ פ ט ר מ ר ד כ י ב ר נ פ ת ל י ת ע ז א ײ ר ך ד ד ו נ ק ב ר װ י נ ג מ ר ד כ י א ש ת 312 יעקב שװאב מ ן ב ת ת ע ז א ײ ר ך ח א װ י נ ג מ ר ד כ י 313 ילד שלא ע ז ס י ו ן א ג ח ו ץ נ ה ו ג ל ש י ט י נ ג ב ח נ ם א ר ו ן 314 ד ב ס י ו ן ת ע ז נ פ ט ר ו נ ק ב ר א ב ר ה ם ב ר א ל י ק ו ם נ ק ר א ב ת מ ן יעקב שװאב א ר ו ן ב ח נ ם 17 ב ח ײ ו א ב ר ה ם מ ן א ײ ז ר 315 פֿ י ש ל ב ן מ ר ד כ י מ ן י ל ד ע ז ס י ו ן ד ו 316 ז ה ס י ו ן ת ע ז נ פ ט ר א ב ר ל י א ב ר ה ם ב ר א ל י ק ו ם ז ל מ ן ב ן א י ז ו נ ש ת ע ז ס י ו ן ו א ו נ ק ב ר 317 ל ו י א י צ ק ב ן מ ש ה מ ן י ל ד ת ע ז ס י ו ן ו א 318 ב ז ס י ו ן ת ע ז י ל ד י ם מ י כ ל ב ן ב ע ר מ ן י ל ד ה ל ײ ד ן מ ע י ר ה ו ב א ל י נ ט ו ם ת ע ז ס י ו ן ז ב ו 319 מן שמואל י ל ד ע ז ס י ו ן י א ו ק ע ז י ר מ נ י ס ב ן 320 ת ע ז נ י ס ן י ג א כ ה ן ל י ז ר ח י ש ע י ה מ ן י ל ד ה פ ר ע ס י ר ב ח נ ם א ר ו ן 321 ת ע ז ס י ו ן ט ו ג א ב ר ה ם מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן י א י א Bij leven genoemd.

28 blz. 27 ת ע ז ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ ה ע נ ו ך מ ן י ל ד ע ז ס י ו ן ט ו ג בן שמואל ב ח נ ם א ר ו ן ל ו י 323 א ו ר ח מ ן י ל ד ע ז ס י ו ן י ו ד ה 18 י ל ד י ם 324 זלמן שפירא מ ן י ל ד ע ז ס י ו ן ט ז ד 325 ז י ט ס י ו ן ת ע ז נ פ ט ר א י צ ק א ב ר ל י ב ן ז ל מ ן א י ז ו נ ש ת ע ז ס י ו ן ך א ו נ ק ב ר ק צ ב ב ר ו ך ב ר 326 ת ע ז ס י ו ן ך א ה י ט ל נ ת ן ב ן ע ו ב ד י ה מ ן י ל ד ה מ א כ י ר 327 ת ע ז ס י ו ן ך ז א מ ש ה ב ן ה י ר ץ מ ן י ל ד ה פ ר ײ ז ך 328 ב ח נ ם א ר ו ן ג נ ז ה י ר ש מ ן י ל ד ע ז ס י ו ן ך ז א 329 ת ע ז ס י ו ן ך ט ג ט ר ײ ט ל ח נ י ס ן מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן 330 ת ע ז ת מ ו ז ב ו מ ר ד כ י מ ן י ל ד ה צ ד ו ק ב ר 331 ת ע ז ת מ ו ז ד א מ א י ר ב ן י ע ק ב מ ן י ל ד ה ז ע ה ל ע נ ד ר 332 ר שלמה מ ן י ל ד ע ז ת מ ו ז ט ו כ ה ן ז ע ה ל ע נ ד ר 333 מ ע נ ד ל ב ן ב ע נ ד ט מ ן י ל ד ע ז ת מ ו ז ט ו ה צ ו ק ר ב ע ק י ר 334 ג ו מ פ ר י ך ח י ק ו ת י א ל מ ן י ל ד ע ז ת מ ו ז ט ז ו ק ו ב ר י ן 335 ז ל מ ן ב ן א ײ ז ק מ ן י ל ד ע ז ת מ ו ז ח י א מ י נ ק נ ד ם Curieus, registratie voor de tiende siewn, tussen de zestiende en de zeventiende

29 blz. 28 ת ע ז ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ פֿ ײ פֿ ר ג ע נ ז ח ײ ם ח מ ש ה מ ן י ל ד ע ז ת מ ו ז ח י א 337 ב ן מ א י ר מ ן י ל ד ע ז ת מ ו ז ח י א זלמן שמאלקאלין ב ח נ ם א ר ו ן 338 א ח י ת מ ו ז ת ע ז נ פ ט ר ה א ש ת ה י ר ש ב ע ר ק ע ז י ר א ר ו ן ב ח נ ם ר שלמה ב ה ק ת ע ז ת מ ו ז י ט ב ו 339 ת ע ז ת מ ו ז י ט ב ג ו מ פ ר י ך ח י ק ו ת י א ל מ ן י ל ד ה ק ו ב ר י ן 340 צ ל א ל מ ן י ל ד ע ז ת מ ו ז י ט ב װ ײ ש נ א ב ח נ ם א ר ו ן 341 ת ע ז ת מ ו ז ך ג מ א י ר מ ן י ל ד ה ר ו ד ל ס ו ם ב ח נ ם א ר ו ן 342 ב ח נ ם א ר ו ן כ ה ן ל י ז ר ב ן ד ו ד מ ן י ל ד ע ז ת מ ו ז ך ג 343 ת ע ז ת מ ו ז ך ג ו ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ה 344 ליב שטאק ב ן א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ז ת מ ו ז ך ה א ב ח נ ם א ר ו ן פֿ י ש 345 ת ע ז ת מ ו ז ך ה א ב ח נ ם א ר ו ן װ א ל ף ב ן י ו ד א מ ן י ל ד ה 346 ו א א ב ת ע ז נ פ ט ר ה ו א ש ת אברהם שװאב א ש ת ה י ר ש ב ה ק ר שלמה א ר ו ן ב ח נ ם ליב שטאק מ ן ב ת פֿ י ש 347 ת ע ז א ב ג א ל י ב ב ן ז כ ר י ה מ ן י ל ד ה 348

30 blz. 29 ת ע ז ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ז א ב ג א ליב שמש ח פ א ל ק 349 ת ע ז א ב ז ה אנשיל שוחט ב ן א ל י ה מ ן י ל ד ה 350 ת ע ז א ב ז ה ב ח נ ם א ר ו ן ס ו פ ר פ נ ח ס ר מ ן י ל ד ה 351 ת ע ז א ב י ו ד א מן שמשון י ל ד ה ה י ר ץ ח פ ו ל א ק ב ח נ ם א ר ו ן 352 י ל ד ע ז א ב י א ב מן שמואל שרלװיל ב ח נ ם א ר ו ן 353 ת ע ז א ב י ב ג א ב ר ל י ר מ ן י ל ד ה ל י ז ר ב ר ה מ ב ו ר ג ר 354 ת ע ז א ב י ג ד כ ה ן ל י ב ב ר ז ל מ ן ר מ ן י ל ד ה 355 א ב ר ל י מ ן י ל ד ע ז א ב י ד ה בן שמעון נ א ר ד ן 356 ה י ד א ב ת ע ז נ פ ט ר ה א ל מ נ ת ג ב ר י א ל א ש ת ל א ם י ו ס ף א ר ו ן ב ח נ ם ק ר א ק װ י ר ת ע ז א ב ט ו ו ו 357 ב ח נ ם א ר ו ן װ א ל ך ל װ י ן מ ן נ כ ד י ל ד ע ז א ב ט ו ו 358 ת ע ז א ב י ז א אליה שנוק ב ן א י צ ק מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן 359 א י צ ק ב ן פֿ ײ ס מ ן י ל ד ע ז א ב י ז א פ ר ע ג ר 360 מ ע נ ק א מ ן י ל ד ע ז א ב ח י ב פ ר ע ג ר י ל ד י ם 361

31 blz. 30 ת ע ז ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ י ע ק ב ר מ ן י ל ד ע ז א ב ח י ב ה מ ב ו ר ג ר 362 ת ע ז א ב י ט ג י ע ק ב ר מ ן י ל ד ה ה מ ב ו ר ג ר א ח י ה 19 ה ק ט ן 363 ב ח נ ם א ר ו ן ת מ ר ח ע ק י ב א מ ן י ל ד ע ז א ב ך א ה 364 ת ע ז א ב ך ד א ב ח נ ם א ר ו ן ה י ר ש ב ן א נ ש י ל מ ן י ל ד ה 365 מ ע נ ד ל ב ן ב ע נ ד ט מ ן י ל ד ע ז א ב ך ד א צ ו ק ר ב ע ק י ר 366 ת ע ז א ב ך ד א ליב ש פֿ ב ן ס נ ד ר מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן 367 א ך ד א ב ת ע ז נ פ ט ר ו נ ק ב ר 20 מ ן ליב ש פֿ א ר ו ן ב ח נ ם ת מ ר ח ע ק י ב א א ש ת אברהם שװאב ב ת 368 ל י ז ר ח מ ש ה מ ן י ל ד ע ז א ב ך ה ב ה מ י ל ב ו ר ג 369 ל י ב ב ן א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ז א ב ך ה ב ה מ י ל ב ו ר ג ב ח נ ם א ר ו ן 370 ה י ר ש ב ר װ א ל ף מ ן י ל ד ע ז א ב ך ו ג װ י ר מ ש ב ח נ ם א ר ו ן 371 ת ע ז א ב ך ו ג ילדה שלא ח ו ץ נ ה ו ג ל ש י ט י נ ג ב ח נ ם א ר ו ן 372 ז י ס ק י נ ד ב ן א י צ ק ר מ ן י ל ד ע ז א ב ך ז ד ק ע ז י ר 373 מ כ א ל ב ן א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ז א ב ך ז ד ב ח נ ם א ר ו ן ב ח ו ר Naast haar broertje. ש פֿ = ש ט א ק פֿ י ש

32 blz. 31 ת ע ז ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ דוד שושן ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ע ז א ב ך ח ה 375 ח ו ץ ג ר י נ ג ן י ע ק ב מ ן ב ת ת ע ז א ב ך ח ה ל ש י ט י נ ג ב ח נ ם א ר ו ן 376 ת ע ז א ב ך ט ו ר מ ן י ל ד ה מיכל שרלװיל 377 ת ע ז א ל ו ל א א אנשיל שוחט ב ן ח ז ן װ א ל ף ר מ ן י ל ד ה 378 ע ה ל י מ א ח ב ע נ ד י ט מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל א א 379 ל י פ מ ן ב ן א ה ר ן מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל ב ב װ י ט מ ו נ ד ב ח נ ם א ר ו ן 380 מ א י ר ר מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל ב ב ב ח נ ם א ר ו ן מ ל מ ד 381 מן שלום י ל ד ע ז א ל ו ל ב ב ב ח נ ם א ר ו ן מ ש ה ב ן 382 ת ע ז א ל ו ל ה ה ה מ נ ו ח מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן ת מ ר ח ע ק י ב א 383 ת ע ז א ל ו ל ו ו ב ח נ ם א ר ו ן נ ת ן ב ן מ א י ר מ ן י ל ד ה 384 ז ז א ל ו ל ת ע ז נ פ ט ר ה א ס ת ר ב ת מ ה ו ר ר מ ש ה א מ ו ש ל ח ײ ם ש ר נ י ה ו א ו א ח א ל ו ל ת ע ז ח ד ש ה י ע ק ב ח ה ל ו י י ו ס ף ב ן 385 ל י ז ר ב ן נ ח ו ם מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל י ב ה א ר ו ן ב ח נ ם 386

33 blz. 32 ת ע ז ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ מ ר ד כ י מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל י ב ה ר ע נ ז 387 מ ש ה מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל ט ו א ב ל ב י ר ר ב ח נ ם א ר ו ן 388 ת ע ז א ל ו ל ט ז א ב ר ה ם ב ן ד ו ד מ ן י ל ד ה ר ײ ס ב ג ר י ע ק ב מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל י ז ג 390 ע מ ר י ך ל י ב ב ר צ ד ו ק מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל י ז ג ג י ז א ל ו ל ת ע ז נ פ ל מ א י ג ר א ר מ ה ל ב י ר א ע מ י ק ת א ל י ב ב ר אברהם שטאק פֿ י ש ו מ ת מ א ו ת ן נ פ י ל ה ו נ ק ב ר ג י ז א ל ו ל ת ע ז ע ק י ב א ח ת מ ר א ר ו ן ב ח נ ם 392 ת ע ז א ל ו ל י ט ה א ב ר ה ם מ ן י ל ד ה כ ה ן א ײ ז ק ב ר 393 מן שמואל י ל ד ע ז א ל ו ל ך ו ח ר י ק ו ת י א ל װ י ט מ ו נ ד 394 ד נ י א ל ב ן ר א ו ב ן מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל ך ו 395 ת ע ז א ל ו ל ך ב א ל י ב מ ן נ כ ד י ל ד ה ר א ט ר ד ם 396 ת ע ז א ל ו ל ך ג ב י ו ס ף ב ן ל י ב מ ן י ל ד ה 397 ת ע ז א ל ו ל ך ה ד ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ה 398 ת ע ז א ל ו ל ך ו ה װ י ז ל ז ל מ ן ח ר ה י ל ל מ ן י ל ד ה Er staat א maar dat kan niet kloppen. 22 Een uitdrukking die ik op een veelheid aan websites terugvond en die iets lijkt te betekenen als van een hoog dak in een diepe put.

34 blz. 33 ת ע ז ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ ת ע ז א ל ו ל ך ז ו ב ר ל י ב מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן ל ו י א ב ר ה ם 400 ו ך ז א ל ו ל ת ע ז נ פ ט ר מ ש ה ב ר ג מ ל י א ל ו נ ק ב ר א ך ט א ל ו ל א ס ת ר ב ת מ ה ו ר ר מ ש ה א מ ו מ ן ח ײ ם ב ר י ו ס ף ה ל ו י ת ע ז 401 ב ר א ש ר ר מ ן י ל ד ע ז א ל ו ל ך ז ו ל ו י א ל ק נ ה 402 ת ע ח ת ש ר י ב ג ז ע ל י ג מ ן י ל ד ה בן שמואל ב ח נ ם א ר ו ן פֿ ו ק ס 403 ת ע ח ת ש ר י ג ד װ א ל ף מ ן י ל ד ה װ א ר ק ו ם 404 ת ע ח ת ש ר י ג ד נתן שװאב ב ן ס נ ד ר מ ן י ל ד ה 405 ת ע ח ת ש ר י ה ו מאזיש שמש מ ן י ל ד ה 406 א ז ת ש ר י ב ח נ ם ת ע ח א ײ ז ק ר מ ן י ל ד ה ח ר שמואל ב ר י ס ק ר א ר ו ן 407 ד י ו ד ת ש ר י ת ע ח נ פ ט ר ה א ש ת א ב ר ה ם ליב שטאק פֿ י ש א ר ו ן ב ח נ ם פ נ ח ס ב ר ת ע ח ת ש ר י י א ה ו 408 ת ע ח ת ש ר י י א ה א ש ר ר מ ן י ל ד ה ל ו י א ל ק נ ה 409 ת ע ח ת ש ר י י ב ו װ א ל ף מ ן י ל ד ה װ א ר ק ו ם י ל ד י ם 410

35 ( blz. 34 ת ע ח ליזר שמש מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ז מ ק י ץ װ א ל ף מ ן ב ן ע ח ת ש ר י י ד א װ א ר ק ו ם א ח ו ת ו 23 ה ק ט נ ה י ל ד ים) 411 ר שלמה מ ן י ל ד ע ח ת ש ר י ט ז ג ב ן ג ו מ פ ר י ך ק ו ב ר י ן ב ח נ ם א ר ו ן 412 א ך א ת ש ר י ת ע ח ג מ ל י א ל א ר ו ן ב ח נ ם ב ת מ ן ש מ ש 24 מ ר א ט ר ד ם ב ר מ ש ה 413 ת ע ח ת ש ר י ך ב ב ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ה 414 א י צ ק מ ן י ל ד ע ח ת ש ר י ך ה ה ע נ ק ה ו י ז ן 415 ת ע ח ת ש ר י ך ח א װ א ל ף מ ן י ל ד ה װ א ר ק ו ם 416 י ח ז ק א ל מ ן י ל ד ע ח ת ש ר י ך ט ב ע נ ק ה ו י ז ן 417 ת ע ח ח ש ו ן ב ה ב ר ל י ז ר מ ן י ל ד ה א ב ר ה ם 418 ת ע ח ח ש ו ן ה א בן שבתי מ י כ ל מ ן י ל ד ה 419 מן שמואל י ל ד ע ח ח ש ו ן ה א ב ר כ ה ן מ ר ד כ י 420 מן שלמה י ל ד ע ח ח ש ו ן ה א ל ו ז א י ו ז פ א ח ר 421 ל נ צ ח ה מ ו ת ב ל ע 23 Naast zijn (kleine) zusje. 24 De koster uit/van Rotterdam.

36 blz. 35 ת ע ח בן שואל י ו ז ף ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ח ת ע ח ח ש ו ן ט ה א י צ ק ח ו ר ג י י א ק ב מ ן י ל ד ה װ א ל ך 422 ת ע ח ח ש ו ן י ו ד ו מ ש ה ר מ ן י ל ד ה ק א ס י ל 423 ת ע ח ח ש ו ן י ב א ל ו י ד ו ד ב ן ה י ר ץ מ ן י ל ד ה 424 ת ע ח ח ש ו ן י ג ב ב ח נ ם א ר ו ן ד ו ד ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ה 425 ת ע ח ח ש ו ן י ד ג ב ל י ץ ל י ב ב ן ח ײ ם מ ן י ל ד ה 426 װ י נ ר צ ד ו ק ב ן מ א י ר מ ן י ל ד ע ח ח ש ו ן י ד ג 427 ת ע ח ח ש ו ן י ז ו א ל י ה מ ן י ל ד ה ע נ ג י ל ש מ ן 428 ת ע ח ח ש ו ן י ט א ב ח נ ם א ר ו ן ל ו י א י צ ק ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ה 429 ב ך ח ש ו ן ת ע ח נ פ ט ר ה ב ר פ נ ח ס א ר ו ן ב ח נ ם ו ל י פ מ ן א ש ת װ י ט מ ו נ ד א ש ת א ב ר ה ם 430 ה י ר ש מ ן י ל ד ע ח ח ש ו ן ך ב נ י ק ל ש ב ו ר ג 431 ת ע ח ח ש ו ן ך ד ו ילדה שנולדה ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן ל ש י ט י נ ג ב ח נ ם א ר ו ן 432 ת ע ח כ ס ל י ו א ו מ ר ד כ י ב ן מ ש ה מ ן י ל ד ה ד ר ו ק ר 433 ד ו ד ב ר א ה ר ן מ ן י ל ד ע ח כ ס ל י ו א ו א ר ו ן ב ח נ ם 434

37 blz. 36 ת ע ח בן שואל י ו ז ף ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ח ת ע ח כ ס ל י ו ו ג בן שמעון ד ו ד מ ן י ל ד ה א מ ר י נ ג ה ב ח נ ם א ר ו ן 435 ת ע ח כ ס ל י ו ח ו א ר ו ן מ ן י ל ד ה פ ו ל א ק ב ח נ ם א ר ו ן 436 ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ע ח כ ס ל י ו ח ו 437 י ש ר א ל מ ן י ל ד ע ח כ ס ל י ו י ו ד א פֿ ײ װ ל ב ל י ץ 438 ת ע ח כ ס ל י ו י ו ד א ל י ב ב ן א נ ש י ל מ ן י ל ד ה 25 ב ר ל ח 439 רפאל שמש ב ן מ א ז י ש מ ן י ל ד ע ח כ ס ל י ו י א ב 440 ת ע ח כ ס ל י ו י ג ד א ל ק מ ר מ ן י ל ד ה א ײ ז ק מ ן ח ו ר ג ו א ש ק נ ז 441 מ ת ת י ה ב ן ח ײ ם מ ן י ל ד ע ח כ ס ל י ו י ז א 442 י ק ו ת י א ל מ ן י ל ד ע ח כ ס ל י ו ך ד ב ל י ץ י צ ח ק ב ר 443 ר שמעון מ ן י ל ד ע ח כ ס ל י ו ך ד ה ו י ז ן װ י צ ן 444 ת ע ח כ ס ל י ו ך א ב ל י ץ א י צ ק ב ן י ו ס ף מ ן י ל ד ה 445 ת ע ח כ ס ל י ו ך ח ה װ א ל ף מ ן י ל ד ה ק ו ד א ט י ב ח נ ם א ר ו ן 446 ת ע ח כ ס ל י ו ך ט ו פֿ ײ ס מ ן י ל ד ה ב ר שמעון פ ר ע ס י ר ב ח נ ם א ר ו ן Van Straten maakt er Barlach van, maar er staat duidelijk een weglatingsteken (drie puntjes ל ח en ב ר diagonaal, boven x-niveau) tussen

38 blz. 37 ת ע ח בן שואל י ו ז ף ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ח א ב ר ה ם ב ן ל י ז ר מ ן י ל ד ע ח ט ב ת א א פֿ ר א נ י ק ר 448 ת ע ח ט ב ת ב ב א ב ר ה ם מ ן י ל ד ה מ א י ט ר ט 449 ב ן נ ת ן ר מ ן י ל ד ע ח ט ב ת ג ג מהור ר שמואל ח ק 450 א ל י ה מ ן י ל ד ע ח ט ב ת ג ג ע נ ג ל ש מ ן ב ח נ ם א ר ו ן 451 א י צ ק ר מ ן י ל ד ע ח ט ב ת ג ג מ ל מ ד 452 מ ר ד כ י ב ן מ ש ה מ ן י ל ד ע ח ט ב ת ו ו ד ר ו ק ר 453 א ח ט ב ת ת ע ח נ פ ט ר ו נ ק ב ר ב ב ת מ ן ש מ ש מ ר א ט ר ד ם ה י ר ץ ב ן מ ש ה ת ע ח ט ב ת ט װ א ל ך 454 א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ח ט ב ת ט ב בן שמשון 455 ג ר ש ו ן ח ה י ר ש מ ן י ל ד ע ח ט ב ת י א ד ב ל ב י ר ר 456 ת ע ח ט ב ת י ט ה ב ע ר י ל ב ן י ו ס ף מ ן י ל ד ה פ ר ע ג ר ב ח נ ם א ר ו ן 457 ת ע ח ט ב ת ך ג ב ה ע נ א ל י מ א ב ן י ע ק ב מ ן י ל ד ה א ר ו ן ב ח נ ם 458

39 blz. 38 ת ע ח בן שואל י ו ז ף ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ח ת ע ח ט ב ת ך ה ד אליה שנוק ב ן א ײ ז ק מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן 459 ת ע ח ט ב ת ך ה ד נ ת ן ב ר א נ ו ש מ ן י ל ד ה 460 ד ך ה ט ב ת ת ע ח נ פ ט ר ה א ש ת מ כ א ל ב ן י ו ס ף ל י נ ט ו ם מ ש ה ב ן ה י נ ץ װ א ל ך א ר ו ן ב ח נ ם ת ע ח ט ב ת ך ו ה ו december 1717 ו ך ז ט ב ת ת ע ח נ פ ט ר א י ן ר א ש פ י ן ה ו י ז ז ל מ ן ב ן מ ש ה ב ל י ץ א ו ן א י ז ב ר ש י ו ן ה ש ו פ ט 26 ה ג ד ו ל י ר ה פֿ ע ר ד י נ א נ ד פֿ ו ן ק א ל י ן פֿ ר ײ א ג ע ל א ז ן ג ע װ א ר ן ז ו נ ד ר א ײ נ י ג ה פ ר ו ט ה 27 ה ו צ א ו ת ו נ ק ב ר ו ך ז ט ב ת ת ע ח מ צ ד א ח ר פֿ ו ן ב י ת ח ײ ם begraafplaats) (buiten de 462 ת ע ח ט ב ת ך ט א ב ע ר י ל ב ן י ו ס ף מ ן י ל ד ה פ ר ע ג ר ב ח נ ם א ר ו ן 463 ג ר ש ו ן מ ן י ל ד ע ח ט ב ת ך ט א װ י ר מ ש 464 ב א ש ב ט װ י ט מ א נ ד ע ח ה ב ח ו ר א ב ר ה ם י ו ס ף ב ר ל י פ מ ן א ש ת 465 ב ש ב ט ג ת ע ח בן שמעון ד ו ד מ ן י ל ד ה א מ ר י נ ג ה ב ח נ ם א ר ו ן Ferdinand van Collen, van schout van Amsterdam. 27 Mijn voorlopige en enigszins gissende vertaling: Zalman ben Moshe Blits overleed in het rasphuis en is op gezag van de schout Ferdinand van Collen vrijgegeven zonder dat er iets hoefde te worden betaald; hij werd dezelfde dag begraven buiten de begraafplaats.

40 blz. 39 ת ע ח בן שואל י ו ז ף ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ח ז ו ש ב ט ת ע ח נ פ ט ר ה ה י ו ל ד ו ת א ש ת ז ע ל י ג ב ר שמואל ה ב ה ו ר א ב ר ה ם ב ר י ו ס ף ת ע ח ז ש ב ט א ו 467 יו ד שבט ד א י צ ק ב ן װ א ל ף מ ן י ל ד ע ח ר ו ד ל ס ו ם 468 י א ש ב ט ה בן שלמה א ײ ז ק מ ן י ל ד ע ח מ נ ע ר ד ן 469 ו י ב ש ב ט ת ע ח נ פ ט ר ה ו ז ע ל י ג ב ר שמואל א ר ו ן ב ח נ ם א ל מ נ ת ליב ש פ ה י ו ל ד ו ת א ש ת 470 י ב ש ב ט ו ת ע ח ליב ש פ ב ן ס נ ד ר מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן 471 ט ז ש ב ט ג ת ע ח ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח א י צ ק מ ן י ל ד ה 472 י ז ש ב ט ד ת ע ח ליב ש פ ב ן ס נ ד ר מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן 473 י ט ש ב ט ו פֿ פֿ ז ע ל י ג ב ר י ו ז ל ן ר מ ן י ל ד ע ח 474 י ט ש ב ט ו ת ע ח ל ק י ש ב ן ה י ר ש מ ן י ל ד ה 475 ך ג ש ב ט ג ל ו י ײ ס ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ע ח 476 ך ד ש ב ט ד ת ע ח ל ו י ײ ס ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ה א ח י ה ה ק ט ן 477

41 blz. 40 ת ע ח בן שואל י ו ז ף ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ח ך ח ש ב ט א ת ע ח ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ה 478 ך ח ש ב ט א ת ע ח ק ל ב ד ו ד ח י ח ז ק א ל מ ן י ל ד ה 479 ך ט ש ב ט ב מן שמעון י ל ד ע ח ב ח נ ם א ר ו ן ל ו י א ש ר ח 480 ך ט ש ב ט ב ב ח נ ם א ר ו ן ק ע ז י ר ב ע ר ב ן א נ ש י ל מ ן י ל ד ע ח 481 ל ש ב ט ג ע מ ר י ך ל י ב ב ר צ ד ו ק מ ן י ל ד ע ח 482 א ד ר א ד 28 ת ע ח ד ו ד ב ר מ ש ה מ ן י ל ד ה 483 א ל ח נ ן מ ן י ל ד ע ח א ד ר א ד ב ח נ ם א ר ו ן װ י ל נ ר 484 מ ר ד כ י מ ן י ל ד ע ח א ד ר א ד נ פ ת ל י ב ר 485 ה ב א ד ר ת ע ח נ ק ב ר י ו ס ף א ר ו ן ב ח נ ם י ו ד א א ו ר ח מ ט ע ר נ י ג ר א ד ב ן מ כ א ל א ש ת 486 ת ע ח א ד ר ב ה כ ה ן ז ו ס מ ן ב ן ד ו ד מ ן י ל ד ה 487 ג נ ז פֿ ײ ס ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ע ח א ד ר ג ו 488 א ה א ד ר ת ע ח נ פ ט ר פֿ י ש א ר ו ן ב ח נ ם ו נ ק ב ר משה שנוק ב ן ז נ װ י ל א ל מ נ ת ליב שטאק 489 ת ע ח א ד ר ה א נ ח מ ן ב ן נ ת ן מ ן י ל ד ה ג א ש ל י ר Er staat י ו ד ב ר ח א ד ר, maar wat betekent dat? De eerste dag van de maand oder was een woensdag, maar die eerste dag begon natuurlijk al op dinsdagavond; wellicht moeten we de datumaanduiding van 482 lezen als: dinsdagavond de eerste oder, en dit als woensdag de tweede (en grotere) helft van diezelfde dag? Meer chocola kan ik er niet van maken {later, na meer van dit soort puzzels kwam ik tot de conclusie dat we afgelopen maand en moeten lezen als de laatste dag van de א ר ח wordt gebruikt ר ח als de eerste dag van de nieuwe maand maar waar ב ר ח zónder een nummer ervoor, betekent dat gewoon de eerste dag van de nieuwe maand}.

42 blz. 41 ת ע ח בן שואל י ו ז ף ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ח ת ע ח א ד ר ו ב ז י ס ק י נ ד ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ה מ ע ג י ן נ ײ א 491 ת ע ח א ד ר ו ב א ב ר ה ם מ ן י ל ד ה פ ר ע ג ר ב ח נ ם א ר ו ן 492 ת ע ח א ד ר ז ג ל ע ר א י צ ק מ ן י ל ד ה 493 ת ע ח א ד ר ז ג א ו ר ח ד ו ד ב ר ל י ב מ ן י ל ד ה 494 ת ע ח א ד ר ח ד בן שלמה ח נ ן מ ן י ל ד ה 495 ר שמואל מ ן י ל ד ע ח א ד ר ח ד ח ר ג ו ט ק י נ ד ב ח נ ם א ר ו ן 496 ו י ו ד א ד ר ת ע ח ש נ ו ק א ר ו ן ב ח נ ם נ פ ט ר א י צ ק ב ן ל ו י ו נ ק ב ר פֿ ו ר מ ן מ ש ה ב ן ז נ װ י ל 497 א י ב א ד ר ב ח נ ם ז ל מ ן מ ן ב ן ע ח נ א ר ד ן י ו ד א מ ט ר נ י ג ר א ד א ר ו ן 498 ח שמעיה א י צ ק מ ן י ל ד ע ח א ד ר י ב א ב ח נ ם א ר ו ן ל ו י 499 ת ע ח א ד ר י ג ב ז י ס ק י נ ד ב ן ק ל מ ן מ ן י ל ד ה ב ח נ ם א ר ו ן מ ע ג י ן נ ײ א 500 ת ע ח א ד ר י ג ב ר שמעון מ ן י ל ד ה ה ו י ז ן װ י צ ן 501 ת ע ח א ד ר י ג ב ליזר שנוק ב ן ל י ב מ ן י ל ד ה 502 ד ט ו א ד ר ת ע ח משה שנוק א ב ר ה ם מ ן ב ת ר ײ ס י ו ס ף ב ר ב ן ז נ װ י ל 503

43 blz. 42 ת ע ח ז ע ל י ג ר מ ן י ל ד ע ח א ד ר ט ו ד פֿ ל ע ש 504 ת ע ח א ד ר י ז ו מ ן י ל ד ה המנוח שמואל װ א ל י װ י ק 505 ר שמואל מ ן י ל ד ע ח א ד ר י ז ו ח ר ג ו ט ק י נ ד ב ח נ ם א ר ו ן 506 מ ר ד כ י מ ן י ל ד ע ח א ד ר י ז ו בן שמואל ב ח נ ם א ר ו ן ל י ץ ן 507 ת ע ח א ד ר י ט א ב ן י ו ד א מ ן י ל ד ה הירש שנײדר ב ח נ ם א ר ו ן 508 כ ה ן ל א ז ר ב ן י ע ק ב מ ן י ל ד ע ח א ד ר י ט א 509 ת ע ח א ד ר ך א ג ב ר ל י ז ר מ ן י ל ד ה כ ה ן מ ר ד כ י 510 ל א כ י ר ל י ב ח פֿ ײ װ ל מ ן י ל ד ע ח א ד ר ך ב ד ב ח נ ם א ר ו ן 511 ת ע ח א ד ר ך ו א א י צ ק מ ן י ל ד ה ר ו ד ל ס ו ם ב ח נ ם א ר ו ן 512 ת ע ח א ד ר ך ו א ב ח נ ם א ר ו ן ה א ג ל י ב ב ן י ו ז ל ן מ ן י ל ד ה 513 ת ע ח א ד ר ך ז ב מן שלמה י ל ד ה א ב ר ה ם ב ן ק ו ב ר י ן ב ח נ ם א ר ו ן 514 ה ל ו י ד ו ד ב ן י ע ק ב מ ן י ל ד ע ח א ד ר ך ח ג 515 ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ן י ל ד ע ח א ד ר ך ח ג 516 בן שמואל מ ן מ ן י ל ד ע ח א ד ר ל ה ב ן 29 א ר ו ן ע ה ה ש 30 ב ח נ ם 517 ו א אדר שני ב ח נ ם ת ע ח בן שמואל מ ן מ ן י ל ד ה ב ן 31 א ר ו ן ע ה ה ש Van Straten vat dit op als een achternaam (H Sj, wat zou kunnen staan voor Halberstad), maar vanwaar dan dat בן ervoor? = do 30/12/5478 = ; zie ook ה א ר ח ו א ד ר Zie 517.

44 א ג װ blz. 43 ת ע ח בן שואל י ו ז ף ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ח אדר שני ה ג ת ע ח ב ח נ ם א ר ו ן א ו ר ח מ ש ה ב ר ל י ז ר מ ן י ל ד ה 519 אדר שני ה ג א ײ ז ק מ ן י ל ד ע ח 520 אדר שני ה ג א י צ ק מ ן י ל ד ע ח מ י נ ק נ ד ם 521 אדר שני ו ד ת ע ח דוד שושן ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ה 522 ה ז אדר שני ת ע ח נ פ ט ר ה ו ג י ט ל ה ל מ ע ל ה ל ו י פֿ ו ר מ ן א ר ו ן ב ח נ ם א ה ר ן ר א ל מ נ ת מ ד ע ל ד י 523 אדר שני ז ה פ ע ל ץ מ ש ה ב ן ז ל מ ן מ ן י ל ד ע ח 524 אדר שני י ג ד י ח ז ק א ל ר מ ן י ל ד ע ח ב ר ו מ ר 525 אדר שני ט ו ו ת ע ח ל י ב ב ן י ו ס ף מ ן י ל ד ה פֿ ר ד א נ י ר 526 אדר שני ט ו ו װ א ג א ײ ז ק מ ן י ל ד ע ח 527 אדר שני ט ו ו בן שמשון מ ן מ ן י ל ד ע ח ב ח נ ם א ר ו ן 528 אדר שני י ז א ת ע ח ב ח נ ם א ר ו ן כ ה ן ח נ ן מ ן י ל ד ה 529 אדר שני ח י ב ת ע ח ב ח נ ם א ר ו ן ג נ ז ל ו י ב נ י מ ן מ ן י ל ד ה 530 ה ך א אדר שני ב ח נ ם ת ע ח א ב ר ה ם ח ה י ר ש מ ן י ל ד ה ב ע ב י ר א ר ו ן 531 אדר שני ך ב ו י ו ס ף ב ן מ כ א ל מ ן י ל ד ע ח ל י נ ט ו ם א ר ו ן ב ח נ ם 532

45 blz. 44 ת ע ח בן שואל י ו ז ף ר מ ן ג ב א ו ת מ ח ו ר ף ל פ ק ת ע ח ז ך ג אדר שני ת ע ח נ פ ט ר ה א ל מ נ ת ד ו ד 32 ב ע ל ה א ר ו ן ב ח נ ם י ה ו ד א ב ר אדר שני ך ד א ו ת ע ח 533 אדר שני ך ד א ת ע ח ל י ב ב ר ה י ר ץ ר מ ן י ל ד ה ה מ ב ו ר ג ר 534 ג ך ו אדר שני נ א ר ד ן ע ח ה ב ח ו ר י ו ס ף ב ר א י צ ק ז ל מ ן מ ן ב ן 535 א ב ר ה ם מ ן י ל ד ע ח נ י ס ן ב א י ע ק ב ב ר 536 ת ע ח נ י ס ן ג ב ג נ ז ל ו י ב נ י מ ן מ ן י ל ד ה 537 ת ע ח נ י ס ן ז ו ילדה שנולדה ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן ל ש י ט י נ ג ב ח נ ם א ר ו ן 538 א ט נ י ס ן ב ח נ ם נ פ ת ל י ב ן א ײ ז ק ע ח א ב ר ה ם מ ן ב ת א ר ו ן ר ײ ס 539 י ו ז ל ה ב ר פֿ ײ ש ר מ ן י ל ד ע ח נ י ס ן י ד ו ה מ י ל ב ו ר ג 540 ע ח נ י ס ן ל א ילד שנולד ח ו ץ ה פ ס ו ל מ ן ל ש י ט י נ ג 541 ל נ צ ח ה מ ו ת ב ל ע ר שמעון מ ן ג ב א ו ת ל פ ק ת ע ח מ ק י ץ ה ו י ז ן װ י צ ן ת ע ח א ײ ר ה ו י ל ד ה מן שמואל ר ע נ ז ה י ר ץ ב ן 542 װ א ל ף מ ן י ל ד ע ח א ײ ר ה ו פ ר ע ג ר ב ח נ ם א ר ו ן 543 ב ר מ ש ה מ ן י ל ד ע ח א ײ ר ח ב יוסף שפירא Naast haar echtgenoot.

Microsoft PowerPoint - NL YESHUA HAMASHIACH in de GESLACHTSREGISTERS.pptx [Alleen-lezen]

Microsoft PowerPoint - NL YESHUA HAMASHIACH in de GESLACHTSREGISTERS.pptx [Alleen-lezen] WAAROM ISRAEL? 7. 6 YESHUA HAMASHIACH in de GESLACHTSREGISTERS 1 Hebreeuwse Getalswaarden GEMATRIA Wetenschap der Getallen 2 אשׁית בּ רא א ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א רץ בּ ר ELOHA = 1 god ELOHAIEM = 2 goden

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

HEBRAISCH-Book.indb

HEBRAISCH-Book.indb כ מ ה מ יל ים ל פ נ י ש מ ת ח יל ים... Einige einführende Worte Über den Kurs: ע ל ה ק וּר ס: קו ר ס ז ה מ יו ע ד ל ל ימ ו ד ע צ מ י ש ל ה ע ב ר ית ה ב ס יס ית - כ פ י ש ה יא מ דו ב ר ת כ י ו ם ב י ש ר

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Bs d This week in our morning gathering we talked about the month of Marcheshvan (Cheshvan). Cheshvan is the only month that does not have any Jewish

Bs d This week in our morning gathering we talked about the month of Marcheshvan (Cheshvan). Cheshvan is the only month that does not have any Jewish Bs d This week in our morning gathering we talked about the month of Marcheshvan (Cheshvan). Cheshvan is the only month that does not have any Jewish holidays. In this month we are adding the prayer He

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס המקרא המשוכתב: עיונים בספר היובלים - 21563 תאריך עדכון אחרון 10-05-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מקרא השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

פיוטים לשמחת תורה מתוך סידור לכל השנה כמנהג טרוייש (Troyes) וחיבורים בהלכה ירושלים,מכון שוקן למחקר היהדות, ספר כגון זה היה מצוי בבית היה

פיוטים לשמחת תורה מתוך סידור לכל השנה כמנהג טרוייש (Troyes) וחיבורים בהלכה ירושלים,מכון שוקן למחקר היהדות, ספר כגון זה היה מצוי בבית היה 266 18. פיוטים לשמחת תורה מתוך סידור לכל השנה כמנהג טרוייש (Troyes) וחיבורים בהלכה ירושלים,מכון שוקן למחקר היהדות, 19523 ספר כגון זה היה מצוי בבית היהודי בצרפת. הטקסט המרכזי: סידור לכל השנה ומסביבו ספרי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מפתח ההספדים-חלק ראשון

מפתח ההספדים-חלק ראשון מ פ ת ח ההספדים הנמצאים והנזכרים בספרי בית אוצר הספרים ד ק ה ל וינא הועתק והוכנס לאינטרנט www.hebrewbooks.org ע"י חיים תשס ט על ידי ד ו ב ע ר וואכשטיין רוינא תרפ ב בדפויז הלפרן ושותפיו, מה. ז שביעי רהוב

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב תכנות מונחה אובייקטים תוכן עניינים טיפוסי נתונים מורכבים המחלקה String תזכורת לשימוש שעשינו במחלקה String str = new String( Hello ); s.o.p(str.tostring()); s.o.p(str.charat(4)); s.o.p(str.equals(

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

עונה יוהאנס פסיון

עונה יוהאנס פסיון עונה 30 2013 2014 יוהאנס פסיון הקאמרטה הישראלית ירושלים מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון יועץ: יוסף ברדנשוילי חברי התזמורת כינור ראשון מתן דגן* נטשה שר* כרמלה ליימן** מיכאל בויאנר פאבל גלגנוב רומן יוסופוב

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת ניסוי מכון שלום הרטמן, תכנית בארי עמוד 1 מסכת אבות

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 ÉVOLUTIONS RÉVOLUTIONS RÉSOLUTIONS C ETAIT AU TEMPS D LA PREHISTOIRE VOICI DEUX OU TROIS CENTS MILLE ANS וכך הכל התחיל מאז נוצר האדם בצלמו ROULER SA BOULE EN TERRE SAINTE......גלגל אותה בארץ הקודש... LES

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת  מחנות הקיץ של חמאס מקיימים  ילדים ונערים אימונים צבאיים  וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul 5779 - Tischri 5780 29 So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo 40. KW 1. Tag Rosch Haschana 1 שני 1 Di 2. Tag Rosch

קרא עוד