PowerPoint Presentation

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "PowerPoint Presentation"

תמליל

1

2 מ 3 מ 9 מזכירו ת שופט קו ' שופט קו שופט משנה מ 9 שטח הוצאת מכת ' הפתיחה 81 מ"ר ' שטח הוצאת מ כת הפתיח ה תחום התקפה רשת רשת שופט קו שופט קו שופט ראשי

3 מ 9 מ 1 80 ס"מ ' ' אורך רשת: 9.5 מ' גובה רשת גברים: 2.43 מ' גובה רשת נשים: 2.24 מ'

4

5 כל טעות מזכה את היריב בנקודה (ללא קשר מי פתח). ניצחון ב- 3 מערכות מזכה את הקבוצה בניצחון במשחק. כל מערכה (פרט ל- 5 ) משוחקת עד 25 נק'. חובה הפרש 2 נק' (במקרה של שוויון 24 משחקים עד 26 וכך הלאה). במקרה של שוויון במערכות 2:2 תיערך מערכה חמישית עד 15 נק', חובה הפרש 2 נק'. קבוצה שפתחה את מכת הפתיחה והפסידה את אותו מהלך משחק זכות הפתיחה תעבור ליריב, שיבצע חילוף עמדות וכמובן יזכה בנקודה. כל כרטיס (צהוב או אדום) גורר אחריו נקודה ליריב

6 יש להוציא תוך 8 שנ'. הכדור חייב להיזרק מהיד המחזיקה לפני המכה. מותר לכדור לגעת ברשת בזמן המעבר לחלקת היריב. יש לחבוט בכדור ביד אחת מהשטח המותר לפתיחה (אין לעבור את קו ה- 9 או לדרוך עליו בזמן החבטה) יש ניסיון פתיחה אחד בלבד. יש לפתוח רק לאחר שריקת השופט

7 4 5 3 כל שחקן חייב לעמוד בעמדתו ובתוך המגרש ברגע חבטת כדור הפתיחה. עם כניסת הכדור למשחק רשאי כל שחקן להימצא בכל מקום במגרש ומחוצה לו. מיקום השחקנים: א. שחקן בעמדה 1 חייב להיות מאחורי שחקן בעמדה 2 ומימין לשחקן בעמדה. 6 ב. שחקן בעמדה 2 חייב להיות מלפני שחקן בעמדה 1 ומימין לשחקן בעמדה. 3 ג. שחקן בעמדה 3 חייב להיות מלפני שחקן בעמדה 6 ובין השחקנים בעמדות 4 ו- 2. ד. שחקן בעמדה 4 חייב לעמוד לפני שחקן בעמדה 5 ומשמאל לשחקן בעמדה. 3 ה. שחקן בעמדה מס' 5 חייב לעמוד מאחורי שחקן בעמדה מס' 4 ומשמאל לשחקן בעמדה מס'. 6 ו. שחקן בעמדה מס' 6 חייב לעמוד מאחורי שחקן בעמדה מס' ובין השחקנים בעמדה מס' 1 ו- 5. על כל עבירת מיקום יפסק כדור עובר ונקודה. רשת

8 לכל קבוצה מותר לגעת 3 פעמים בכדור. חסימה אינה נחשבת כנגיעה. לשחקן אסור לגעת בכדור 2 פעמים רצוף (פרט לאחרי חסימה). מותר לגעת בכדור בכל חלקי הגוף. יש לחבוט בכדור ולא להחזיקו או להשליכו. בנגיעה ראשונה בכדור מותר לגעת בחלקי גוף שונים ברציפות (לבצע "דאבל") בתנאי שהנגיעות מתרחשות תוך כדי פעולה אחת. אין לגעת בכדור כשהוא בחלקת היריב אלא לאחר שהסתיימה פעולת ההתקפה. (ראה הגדרת פעולת התקפה). נגיעה של שני שחקנים מאותה קבוצה בו זמנית בכדור תחשב חוקית ותספר כשתי נגיעות

9 הגדרה : העברת כדור לחלקת היריב כשהנגיעה בכדור בוצעה מ על לשפ ה העליונה של הרשת. שחקן שורה אחורית אינו רשאי לבצע פעולת התקפה מתוך תחום ה- 3 מ ' (תחום ההתקפה). אין לבצע פעולת התקפה או חסימה של מכת הפתיחה. אין לבצע פעולת התקפה כשהנגיעה בכדור התבצעה כשהכדור כולו בחלקת היריב. בזמן התקפה או חסימה אסורה הנגיעה ברשת או מעבר מלא של קו האמצע

10 בכל מערכה מותר לכל קבוצה לבצע 6 חילופי שחקן. שחקן שהוחלף יכול להיכנס שוב למשחק רק במקום השחקן שהחליפו, ואז שניהם לא יכולים להתחלף שוב במהלך אותה מערכה. שחקן ספסל שנכנס למשחק יכנס לאותה עמדה שנמצא השחקן אותו הוא החליף באותו רגע. את הבקשה לחילוף על המאמן להפנות אל השופט המשנה כשהכדור "מת" (לא במשחק) ולפני שריקת השופט להוצאת מכת פתיחה. חייבים לבצע חילוף כאשר שחקן הורחק או נפצע

11 שחקן שורה אחורית בלבד. לובש חולצה בצבע שונה. לכל קבוצה מותר לשתף שחקן "ליברו" אחד שנקבע מראש בתחילת המשחק. אסור לו לבצע מכת פתיחה. אסור לו לבצע פעולת התקפה או חסימה מכל מקום במגרש. אסור לו לבצע מסירה עילית באצבעות בהיותו בתוך תחום ההתקפה (תחום ה- 3 מ '). מספר ההחלפות של שחקן ה"ליברו" הם ללא הגבלה. ניתן לבצע את ההחלפה לפני שריקת השופט הראשי לאישור מכת הפתיחה וכאשר הכדור "מת" כלומר אינו בתהליך משחק. בין כל החלפת שחקן "ליברו" חייב להתבצע מהלך משחק אחד לפחות. מותר לה ח ליף ש ח קן "ליברו" פצוע ע"י כל ש ח קן ש אינו על המגרש בזמן ה ה ח ל פ ה וזה יש מ ש כ"ליברו" עד סוף ה מ שח ק

12 1. מעבר להתקפה מקבל ת מכת פתי חה 2. מעבר להתקפה מהגנה מטרה התקפה מצב לפ ני תהליך 1 התקפה יזומה מתוכ ננ תת, כולם מוכ נים יודעים מאיפה הכדור יגיע ת הלי ך 2 הגנה לא מתוכ ננת... הפתעה ניקוד הצלחה מזכה בנ קודה בונוס - הצלחה מזכה בנ קודה וזכייה בפתיחה

13 1 6 5 חיל ופ י עמד ו ת רשת

14 מגי ש רשת

15 מגי ש רשת

16 שיטת : שיטת : שיטת : 6 כל שחקן שמגיע לעמדה 3 (או 2) מגיש מתחילים 2 מגישים אחד בכל שורה תמיד אחד ליד הרשת ונע לעמדה 3 מתקדמים מגיש אחד, נכנס מכל עמדה לעמדה 3, וחוזר לעשות הגנה בעמדתו המקורית מקצוענים

17 - מ גיש - מתקיף/קבלן כל שחקן בצבע אחר עקוב אחר כל שח קן ב- 6 החילופים

18

19 4 4 רשת צל חסימה 1

20 תחתית חזיתית תחתית - צידית 1. מכת פתיחה עילית - חזיתית "צפה" "עלה יבש" בקפיצה 2. ק בל ה תחתית קבלת מכת פ תיחה בהגנה

21 לפנים 3. מסירה עילית לאחור בניתור כיווני התקפה יישר ואלכסון (מעמדות 4 ו- 2 ) 2 התקפה מהאמצ ע (מעמ דה 3) 4. התקפה 3 קצבי התקפה (ראשון, שני, שלישי) חסימת יחיד חסימה קבוצתית 5. חסימה

22 מכת פתיחה תחתית חזיתית - ע. מוצא: (כמו לבאולינג) רגל נגדית ליד חובטת קדימה, ברך קדמית כפופה גוף נטוי לפנים. יד חלשה אוחזת בכדור כשהיד מושטת קדימה ובאלכסון, מול היד החזקה. הפעולה: היד המכה נעה ישרה לאחור ומיד קדימה (כמטוטלת), שחרור הכדור מהיד החלשה וחבטה בכדור בכף היד או מאוגרפת גף כף היד לאחור ואגודל חיצוני, או כף היד כקערה. חשוב מאד שחרור הכדור מהיד החלשה מדויק מול היד החזקה ויש לתרגלו. מכת פתיחה תחתית צידית- ע. מוצא: בפסיעה, רגל נגדית ליד חובטת קדימה, כתף מופנת לרשת (גוף ב- 90 מעלות לרשת). יד חלשה אוחזת בכדור כשהיד מושטת לפנים. הפעולה: היד המכה מושטת לפנים ונעה ישרה הצידה מקבילה לקרקע, שחרור הכדור מעלה מהיד החלשה וחבטה בכדור בכף היד או מאוגרפת גף כף היד לאחור ואגודל מעלה, או כף היד כקערה.

23 מכת פתיחה עילית חזיתית - ע. מוצא: עמידה ישרה, רגל נגדית ליד מכה קדימה. כדור מוחזק ב"יד החלשה" המושטת קדימה. היד המכה כפופה, כף היד מאחורי הראש. הפעולה: זריקת הכדור מעלה, ממול היד המכה. חבטה עם כף היד בכדור כשהיד ישרה מעל הראש ומעט קדימה. מכת פתיחה צפה ("עלה יבש") בזמן החבטה בכדור עלינו לפגוע בדיוק במרכז הכדור, בחזית הפונה אלינו ובכך למנוע מהכדור להסתובב בזמן המעוף. כדור כזה (שאינו מסתובב באוויר) ייפול לקראת סופו בצורה בלתי צפויה. (למעוניינים להבין את הסיבה רצויי לפנות למורה לפיסיקה בנושא "כוחות"). מכת פתיחה בקפיצה דומה לפעולת התקפה רק הכדור נזרק ע"י השחקן. מאחר ואין כיום אפשרות לפתיחה נוספת, חשוב מאד לזרוק את הכדור מדויק מעלה וקדימה, לבצע הרצה, ניתור ב- 2 רגלים וחבטה בכדור בשיא הגובה של השחקן לעבר שטח מגרש היריב.

24 ע. מוצא : פסוק קל, רגל אחת מעט קדימה, כפיפה קלה בברכיים,ידיים מושטת לפנים. הפעולה : חיבור כפות הידיים, הקפדה ששני האגודלים מקבילים ובולטים מעלה, מרפק נעול. ירידה נוספת מטה ועליה אל הכדור ופגישתו בדרך מעלה, הכדור פוגע במרכז האמות. זווית הזרועות תקבע באיזה קשת יעוף הכדור. - מטרתנו לקבל את הכדור שמגיע משטח הפתיחה של היריב (מעל 9 מ'), אל המגיש (הרכז) של קבוצתנו. זווית הזרועות תקבע בהתאם למיקומינו במגרש יחסית למגיש. חשוב לשמור שהכדור יישאר בשטחינו ולא יעבור לחלקת היריב. קבלת מכת פתיחה קבלה תחתית בהגנה מטרתנו למנוע מהכדור לגעת בקרקע בשטחנו. הכדור מגיע בד"כ במהירות, ממרחק קצר (מקו הרשת) ובהפתעה, אנו חייבים לעמוד נמוך, מרכז הכובד נטוי קדימה, מוכנים לבצע שינויי מקום זריז.

25 מסירה עילית לפנים - ע. מוצא: פיסוק קל ברגלים, כפיפה קלה בברכיים, מבט לפנים ומעלה ידיים מושטות עם כפיפה במרפק אל מול הפנים. אצבעות פתוחות, אגודלים לכיוון העיניים. כפות הידיים יוצרות "גביע". הפעולה: כפיפה קלה נוספת במרפק ופשיטה לכיוון הכדור. לכל אורך המגע עם הכדור יש פשיטה במרפק. הכדור נוגע בכריות האצבעות. הפעולה מלווה ביישור הברכיים והגוף כלפי מעלה ומעט קדימה. מסירה עילית לאחור - ע. מוצא: כמו במסירה לפנים. הפעולה: כפיפה קלה נוספת במרפק ופשיטה לכיוון הכדור. הקשתת גו לאחור וליווי מבט לאחור. הכדור נוגע בכריות האצבעות. הפעולה מלווה ביישור הברכיים והגוף כלפי מעלה ואחורה. מסירה עילית בניתור - תתבצע כאשר הקבלה גבוהה מספיק וקרובה לרשת. תתבצע ב- 2 מקרים: א. כאשר הכדור גבוה ואנו חייבים להגיע אליו כדי למוסרו בעילית. ב. כאשר אנו רוצים ל"משוך" איתנו חוסם שעסויי לחשוב שאנו ננסה להעביר כדור התקפי ליריב. המסירה בעילית בניתור יכולה להתבצע הן לפנים והן לאחור.

26 הגדרה: העברת כדור לחלקת יריב כשהנגיעה בכדור בוצעה מעל לגובה הרשת. ניתן לחלק ב"גדול" את ההתקפה ל- 3 שלבים: א. ההרצה סיום ההרצה של מתקיפים ביד ימין = צעד טבעי בשמאל, צעד גדול מאד בימין וסגירה עם רגל שמאל לפני ימין ) חובט ביד שמאל הפוך). ב. הניתור והנחיתה ממצב של כפיפה בברכיים כשהידיים משוכות לאחור, ניתור ב- 2 רגלים עם הנפת 2 הידיים מעלה. ג. החבטה בכדור - מתבצעת בשיא הגובה אליו הגיע השחקן. היד שאינה חובטת יורדת ראשונה, היד המכה נעה קדימה תוך יישור מרפק, כף היד פתוחה, חובטת בכדור תוך כדי כפיפה על מנת לתת לכדור מסלול מטה, לכיוון מגרש היריב.

27 4 2 התקפה מעמדה התקפה מעמדה נוחה יותר לשחקן ימני היות והכדור מגיע לו מצד ימין שם המגיש הנמצא. נוחה יותר לשחקן שמאלי היות והכדור מגיע לו מצד שמאל שם המגיש הנמצא. 2 כיווני התקפה יישר ואלכסון המנחית חייב להיות מסוגל להתקיף את הכדור גם לכיוון האלכסון וגם לכיוון הישר. הרצה נכונה תאפשר לשחקן המנחית להחליט באוויר לאן הוא מנחית (בהתאם למיקום החסימה...).1 התקפה מעמדה 3 לשחקן 2 כיווני התקפה - אלכסון לכיוון עמדה 5 או אלכסון לכיוון עמדה במקרה והמגיש בעמדה 3 המתקיף יכול לבוא לפניו או מאחוריו קצבי התקפה קצב קצב קצב מהיר השחקן המתקיף נמצא באוויר כשהכדור יוצא מידי המגיש. בינוני השחקן המתקיף נמצא כבר בהרצה להנחתה כשהכדור יוצא מידי המגיש איטי השחקן המתקיף יוצא להרצה רק לאחר יציאת הכדור מידי המגיש.

28 הגדרה: פעולת הגנה המתבצעת ליד הרשת ומעל השפה העליונה ומטרתה: א. בלימת התקפת היריב ע"י החזרת הכדור לשטחו. ב. הקטנת מהירות ועוצמת הכדור המונחת. ג. שינויי זווית הגעתו לשטחנו. ד. סגירת שטח של המגרש ובכך לעזור בהגנה בכיסויי שטחים אחרים ע. מוצא: עמידה צמוד לרשת, כפיפה קלה בברכיים פנים לרשת. ידיים מול החזה, כפות ידיים פתוחות. הפעולה: כפיפה קלה נוספת בברכיים וניתור מעלה תוך ישור ידיים מקסימום מעלה ומעט לפנים, כפות הידיים פונות מעט מטה. נחיתה תוך כפיפה בברכיים ושמירה לא לגעת ברשת.

29 השפעות השינויים בחוקת הכדורעף על האימון מרבית השינויים שהוכנסו לחוקת הכדורעף בשנים האחרונות השפיעו משמעותית מאד על המשחק. שיטת הספירה החדשה (ה- POINT ( RALLEY והחוקים החדשים הפכו את משחק הכדורעף, שוטף יותר, מותח יותר והשחקנים כיום נמצאים תחת לחץ גופני ופסיכולוגי גדול יותר מבעבר. מאמנים בארץ ובעולם דנים ומתלבטים בניהם ועם עצמם, מה צריך לשנות בתהליך האמון בעקבות השינויים בחוקה?: האם לקצר את משך האימון? האם על השחקן להמשיך "לקחת סיכונים" או העיקר לא לבצע טעות? האם ה"ליברו" צריך אימון מיוחד? האם צריך היום לאמן יותר במכת הפתיחה? ועוד... דעות המאמנים חלוקות והשפעות החוקה שונות גם ברמות המשחק השונות, בגילאים שונים, ובהתאם למספר האימונים המוקדשים לכל קבוצה.

30 .1 מעבר לספירה בשיטת "פינג פונג" ) point (rally 25 נקודות עד א. קצב המשחק גדל וכל טעות= נקודה יש יותר לחץ גופני ונפשי על השחקן ואת זה יש לתרגל באימונים. האימון חייב להיות אינטנסיבי יותר, אין מקום לתיקונים. טעיתי נקודה מה עושים הלאה... תרגול לדוגמא: משחקים עד 5 נקודות, בכל טעות מתחילים מחדש מ- 0, המטרה להשיג 5 הצלחות רצופות. * מאחר וכל טעות גורמת לנקודה, יש לתת דגש ולתרגל באימון ביצוע מינימום של טעויות בייחוד כאשר הביצוע לא תלוי ביריב, כמו: מכת פתיחה-הגדלת אחוזי ההצלחה. העברת כדור שלישי "בטוח" במצב שאין אפשרות לבצע התקפה. הנחתה "סתמית" החוצה או ברשת. קבלת כדור "חופשי" כדור קל שנופל בין שחקנים. הדבר בולט בעיקר ברמות הנמוכות ואצל שחקנים מתחילים, שם, תנצח הקבוצה שעשתה פחות טעויות ולא בהכרח הקבוצה שהתקיפה או הגנה טוב יותר. בוא ניתן ליריב לבצע את הטעות, לא כדאי להסתכן. הרי ילדים לומדים מטעויות, הם גדלים ומתבגרים על טעותם! ללמדם מבלי לאפשר להם לטעות! איננו יכולים יש למצוא דרך לאמן וללמד את הילד את 4 הדברים החשובים במשחק: לקחת אחריות למצוא פתרונות לקחת סיכונים להיות יצירתי הילד יכול לטעות, אך הוא חייב ללמוד מטעותו ולדעת איך להימנע מלחזור עליה וזאת על ידי שיפור ביכולת תוך הצעת פתרונות נכונים. שחקן שלא ייקח אחריות יוצא מהמשחק, כנ"ל שחקן שלא ייקח סיכונים!

31 ב. פתיחת פער בנקודות מול היריב קשה יותר לסגירה בשיטת הניקוד החדשה- יש לאמן את הקבוצה כיצד לצאת מ"משבר" שכזה וזאת ע"י משחקונים כשהתוצאה מתחילה למשל ב- 16 : 20 ג. ההפרשים בין הקבוצות קטנו, יש יותר משחקים המסתיימים בתוצאה 3:2 ויותר מערכות המגיעות לשוויון 24:24 ולהארכה. מצב זה יש לתרגל באימונים, במשחקונים המתחילים בתוצאה זו. 2. הליברו- שחקן שורה אחורית בלבד שחקן "ליברו" חייב לאהוב תפקיד זה. שחקנים אלו יש לאמנם בצורה שונה, בעיקר בשני המישורים של קבלת מכת פתיחה והגנה. מיותר להשקיע זמן אימון אצלם במכת פתיחה או בהנחתה או בחסימה. אלא אם אנחנו שומרים את האופציה במשחקים מסוימים להשתמש בשחקן הליברו כשחקן שדה רגיל. בקבוצות שבהם הסגל מצומצם חייב שחקן ה"ליברו" להיות אופציה למאמן לשחקן רגיל! אפילו בנבחרות ברמה הגבוהה ביותר ניתן לראות שחקנים שבמשחק אחד משחקים את תפקיד הליברו ובמשחק אח"כ כשחקן שדה רגיל, שחקני הליברו חייבים לקבל הדרכה ואפילו אימון בתרגול הכניסה והיציאה מהמגרש, כיצד לשמור על חום הגוף והריכוז. כתוצאה מחוק הליברו, יותר שחקנים בקבוצה מוחלפים בכל מערכה. שחקנים אלו שבעבר היו רגילים לשחק כל המשחק פתאום עכשיו מוחלפים עם הגיעם לשורה אחורית. יש לתרגל זאת באימונים. השחקן באימון יתרגל ביצוע מהלכי קו ראשון, יעבור לקו אחורי, יוציא מכת פתיחה ויצא לספסל לכמה דקות.

32 .3 אין דאבל בנגיעה ראשונה בכדור כתוצאה מהחוק, במקרים מסוימים מקבלים כיום קבלת מכת פתיחה בעילית, כולל השחקן קצב ראשון הנמצא ליד הרשת. הדבר מחייב תרגול קבלת מכת פתיחה בעילית, ותרגול יציאה להתקפה של שחקן קצב ראשון שקיבל קבלת מכת פתיחה בעילית. לימוד ותרגול הגנה גבוהה בה אנו מנסים להציל כדור חזק בהגנה הבא אלינו לכיוון החלק העליון של הגוף. עמידת המוצא כשכפות הידים פתוחות מול החזה, ופשוט בולמים את הכדור מעלה (בדומה לשוער כדורגל). 4. ניסיון אחד בלבד להוצאת מכת פתיחה תוך 8 שניות-.5.6 יש לתרגל את זריקת הכדור היות וטעות בזריקת הכדור מחייב מכה בכל במקרה. לשחקן יש היום 8 שניות להוציא מכת פתיחה. חשוב שהשחקן באימון יתורגל שיש לו מספיק זמן ריכוז, ואין מה למהר בסרב. משך זמן המשחק המקסימלי יתקצר- בנושא זה יש חילוקי דעות. חלק מהמאמנים קיצרו אימוניהם וחלק מהמאמנים ימשיכו לעבוד ביחידות אימון של 3 שעות. השיפוט בעבר, רק 50% מטעויות השיפוט הביאו בהכרח לנקודה! כיום כל טעות שיפוט גוררת אחריה נקודה, שגוררת אחריה לחץ על השחקנים ועל הקבוצה. מקרים כאלה יש לתרגל במכוון באימונים, על ידי טעויות "מכוונות בשיפוט של המאמן, כדי להרגיל את הקבוצה לצאת ממצבים אלו בפחות לחץ.

33 משחק "הקפות עף" מבוא: ניתן לשחק את המשחק "הקפות עף" במסגרות גיל שונות, ברמות יכולת וידע שונות והעיקר בכמות ילדים מ- 10 ועד 40 ואפילו יותר... המשחק משלב בין הכדורשת/עף ובין משחקי ההקפות לסוגיהם. המשחק מפתח אצל המשתתף יכולות של זריזות, קואורדינציה עם כדור, חשיבה, שיתוף פעולה ובעיקר הנאה ממשחק דינמי, קבוצתי המתאים לכולם. D A E C B

34 מהלך המשחק: חלוקה לשתי קבוצות בית ושדה. קבוצת הבית השחקן הראשון מוציא מכת פתיחה מנקודה A לכיוון השטח המסומן בצבע ירוק ומעל הרשת, ורץ לכיוון נקודה B ובהמשך ל- C D, עד חזרה ל- A. קבוצת השדה מפוזרת בשטח הירוק ומטרתה תחתית אל ה"שורף" הנמצא בנקודה E. "לפסול" את שחקני הבית ע"י ביצוע קבלה A E C B

35 חוקי קבוצת הבית: כל שחקן בתורו מוציא מכת פתיחה ורץ לכיוון B. לכל פותח יש שני ניסיונות הוצאת מכת פתיחה (מכה שעברה את הרשת לשטח המגרש הירוק, אין ניסיון נוסף). מכת הפתיחה תוצא מנקודה A וחייבת לעבור את הרשת ולנחות ישירות בשטח הירוק. נקודות A,B,C,D יסומנו ע"י קונוסים. שחקן שמוציא מכת פתיחה ירוץ כשבידו טבעת גומי אותה יניח על הקונוס הוא רוצה לעצור. שחקן שהניח טבעת על קונוס לא ניתן לפסול אותו. שחקן שבתנועה יכול לחזור אחורה ולהניח את הטבעת בתחנה קודמת וכך למנוע פסילתו. בו חוקי קבוצת השדה: קבלה מוצלחת של מכת הפתיחה בקבלה תחתית ישירות לשורף שתפס את הכדור בתוך שטח E תביא ל"שרפת" שחקן הבית הפותח וכל שחקני הבית שבתחנות או בתנועה. קבלת מכת הפתיחה אל ה"שורף" ב- 2 נגיעות של קבלה תחתית רצופות תביא ל"שרפת" שחקן הבית הפותח בלבד. במקרה של חוסר הצלחה בקבלת מכת הפתיחה יימסר הכדור לאחד משחקני השדה (מס' 1,2 בשרטוט) שנמצאים בצד השני של הרשת שיזרקו כדור "נוח" מעבר לרשת לניסיון קבלה נוסף אל ה"שורף". הצלחה בקבלה תעצור את המהלך ו"תשרוף" כל שחקן בית הנמצא בתנועה. כל 5 פסולים מחליפים בין קבוצת הבית והשדה בתפקידים!!! A E C B

36 ניקוד: יינתן לשחקני הבית שיעברו דרך הנקודות A,B,C,D וחזרה ל- A 10 נקודות = ביצוע סיבוב שלם במהלך תור אחד. 5 נקודות = ביצוע סיבוב שלם במהלך 2 תורות (עצירה אחת). 3 נקודות = ביצוע סיבוב שלם במהלך 2 תורות (2 עצירות). 1 נקודה = ביצוע סיבוב שלם במהלך 2 תורות (3 עצירות). התאמת המשחק לרמות שונות: רמת מתחילים: מכת פתיחה ממרחק 7 מ'. ניתן לאפשר זריקה במקום מכת פתיחה רק אז הניקוד של אותו שחקן יהיה 50%. קבלה תחתית של מכת הפתיחה אל כל שחקן אחר בקבוצה שתפס את הכדור תפסול את שחקן הבית שפתח ואת כל שחקני הבית שבתחנות. קבלה תחתית של מכת הפתיחה ישירות אל ה"שורף" ותפיסת הכדור ע"י השורף בתוך שטח E תפסול את כל הקבוצה ויתבצע חילוף תפקידים. המשחק ישוחק בכדור קל LITE או בכדור ספוג. רמה בינונית: במקרה של חוסר הצלחה בקבלת מכת הפתיחה יימסר הכדור לאחד משחקני השדה שנמצא מחוץ לקו ה- 3 מ' שיקבל בקבלה תחתית ל"שורף". (במקום סעיף 3 בחוקי קבוצת השדה). A E C B

37 התאמת המשחק לכמות גדולה של משתתפים אפשרות א' (מתקדמים):קבוצת הבית תתחלק ל- 2 עמדות פתיחה.(A,C) שחקני השדה יהיו מפוזרים בצורה שווה ב- 2 המגרשים, יהיו להם 2 "שורפים" בנקודות E ו- F. כל המשחק יתבצע בו זמנית מ- 2 כיוונים. חשוב למנות 2 שופטים שיעקבו כל אחד בצד אחר הניקוד. אפשרות ב' (מתחילים/בינוניים): 2 רשתות או גומי ארוך פרוסים לרוחב המגרש. ממול קבוצת הבית ב- 2 המגרשים ויש לה 2 "שורפים". קבוצת הבית מוציאה בו זמנית שני שחקנים אחד פותח ואחד מצטרף אליו. קבוצת השדה פרוסה בצד A E C B

38 יחידים תרגילים לשיפ ור קבל ה תח ת ית עמידת מוצא: מול קיר כדו ר ב יד. התרגיל: התרגיל: התרגיל: התרגיל: זריקה אל הק יר קב לה ת חתית מ ע לה וקד ימ ה ותפי ס ה. זריקה אל הק יר בזווית ת נועה ה צי דה ק בל ה תחתית מ עלה ותפי סה. זריקה אל הק יר קב לה ת חתית מ ע לה מס יר ה עיל ית אל הקי ר והמש ך. מתרחק מה קי ר זורק כ דור ק שת י מ ע לה שיי פול ק רוב ל קיר רץ קד ימ ה ומק בל בת ח תית מ ע ל ה.

39 ז וג ות 5 מ', עמידת מוצא: פנים מול פנ ים מ רח ק כד ור א חד התרגיל: א' זורק אל ב' ורץ למקומו של ב', ב' מקבל בתחתית קדימה ותופס את הכדור ואת מקומו של א'. התרגיל: א' נע על קשת דמיונית ימינה ושמאלה בהתאם לפנית קו הכתפיים של ב' ומקבל בתחתית את הכדור שזרק אליו. התרגיל: א' לאחר כל קבלה תחתית נע לעבר ב' נוגע בקרקע לפניו וחוזר לאחור. ב' מוסר לא' פעם שחזר למקומו. כל 9 מ' עמידת מוצא: מ רח ק ב' עם כדור, א' מול ו עם הגו אליו. התרגיל: א' זורק את הכדור מעלה (כל פעם לאזור אחר) את הכדור ומנסה לקבלו בתחתית. וקו רא ב שמו של ב' ש מסתו בב מ אתר עמידת מוצא: א' מול ב' כ דור לכ ל שח קן. התרגיל: התרגיל: כדור אחד כל הזמן מתגלגל, כדור שני מקבלים בקבלה תחתית (יוצא פעם קבלה תחתית פעם כפיפה וגלגול כדור). כל אחד זורק מעלה, מחליפים מקומות במהירות ומנסים לקבל בתחתית מעלה את הכדור שזרק הבן זוג לפני שנגע בקרקע.

40 קבו צת י עמידת מוצא: מחלקים את הקבוצה ל- 4. קב' א' בשורה על קו ה- 9 בצד הימני, קבוצה ב' על קו ה- 3 הימני, קב' ג' על קו ה- 9 השמאלי, קב' ד' בפינה של קו ה- 3 השמאלי. לכל אחד כדור פרט לקבוצה ד' היא הקבוצה המתרגלת! התרגיל: השחקן הראשון בקב' ד' נע על קו ה- 3 פנים לרשת מקבל מסירה עילית מהשחקן בקב' ב' מולו מבצע 2 מסירות ביקורת ומחזיר לו בעילית פונה לאחור ומקבל משחקן בקבוצה ג' מסירה ומחזיר לו בתחתית וכך לאורך קו ה- 3. קבוצה ב' לאחר כל מסירה מסתובבים ומקבלים מקב' א' מסירה ומחזירים בתחתית ופונים שוב לרשת. קבוצות ג' ו-א' רק מוסרות כדורים לקבוצה שמולם.

41 זוגות תרגילים לשיפור מסירה עילית 4 מ' עמידת מוצא: א' מול ב' מר חק כ דו ר אצ ל א'. התרגיל: א' מוסר לב' ומחליף איתו מקום. הכדור במקום שב' עמד. ב' מוס ר בעילית קדימה ונע לתפוס את התרגיל: מסירות עילית עם מסירת בקורת. לפני כל מסירה לבן הזוג מוחאים כף לאט ופותחים רק לפני המסירה (לתיקון טעות של אגודלים קדימה מדי). התרגיל: א' מוסר לב' ואז מסמן מספר עם האצבעות (0-5) ב' מוסר לעצמו מסירת ביקורת מעיף מבט ל-א ומוסר לו חזרה תוך אמירת המספר שראה ואז הוא מסמן...

42 שלשות עמידת מוצא: א' מול ב' מרחק 7-8 מ' ג' בניהם פנים לב'. התרגיל: א' מוסר ל-ב' מסירה ארוכה, ב' מוסר ל-ג' מסירה קצרה, ג' מחזיר לב' מסירה קצרה ומסתובב לכיוון א', ב' מוסר לא' מסירה ארוכה, א' מוסר ל-ג' מסירה קצרה, ג' מחזיר לא' מסירה קצרה ומסתובב, וכן הלאה. (מחליפים תפקידים) עמידת מוצא: א' עם כדור מול ב' מרחק 6 מ' ג' מאחורי א'. התרגיל: א' מוסר ל-ב' ורץ מאחוריו, ב' מוסר ל-ג' ורץ מאחוריו וכך הלאה (תן ולך...) עמידת מוצא: א' ליד הרשת, כתף ימין לרשת. ב' עם כדור בצד שלו מרחק 5 מ' מהרשת. ג' בצד השני 5 מ' מהרשת. התרגיל: א' מוסר ל-ב', ב' מוסר חזרה לא' רק מקביל לרשת ב' ותופס את מקומו של ב'. א' ניגש לכדור ומעבירו לצד השני לג' ועובר לצד השני קרוב לרשת, כתף ימין לרשת. ג' מוסר לא', א' מחזיר לו הגשה מקבילה לרשת ותופס את מקומו של ג'. ג' ניגש לכדור ומעבירו לצד השני לב' ועובר לצד השני של הרשת, כתף ימין לרשת, וכן הלאה...

מערך שיעור בחינוך גופני

מערך שיעור בחינוך גופני המסלול להכשרת מורים המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע להוראת החינוך הגופני טלפון: /8-87829 פקס: 8-8782/6 שם פרח ההוראה: עדי רבין ואלה זבורקו תאריך: 2.11.21 מורה מאמן: אתי יגיל פינטו בית ספר: תיכון

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מערך שיעור

מערך שיעור המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט מערך שיעור הסטודנט/ית: אור שפירא שנה: ג' תאריך יום הוראה מתוכנן: 81.2.81 בית ספר: בר לב- כפר סבא כיתה: ט' 3 + ט' 1 מספר הלומדים: 14 תלמידות מקום השיעור:

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

חלק א מושגים בעבודת ועקרונות הגוף מושגים מפרקים שרירים גמישות מתיחות הארכת שרירים חימום שחרור והרפיה ועוד כמה נקודות להתייחסות... פרק 1: פרק 2: פרק 3:

חלק א מושגים בעבודת ועקרונות הגוף מושגים מפרקים שרירים גמישות מתיחות הארכת שרירים חימום שחרור והרפיה ועוד כמה נקודות להתייחסות... פרק 1: פרק 2: פרק 3: חלק א מושגים בעבודת ועקרונות הגוף מושגים מפרקים שרירים גמישות מתיחות הארכת שרירים חימום שחרור והרפיה ועוד כמה נקודות להתייחסות... פרק 1: פרק 2: פרק 3: פרק 4: פרק 5: פרק 6: פרק 7: פרק 8: פרק 9: פרק 24 חיזוק

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

יד ביד דפי פעולות לגזירה הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה. ראש מורם, בטן בפנים. הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה

יד ביד דפי פעולות לגזירה הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה. ראש מורם, בטן בפנים. הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה. ראש מורם, בטן בפנים. הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה. ראש מורם, בטן בפנים. הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה.

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים בצבע ירוק בלבד! שם החברה: נציג החברה: טלפון הנציג: #

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד