<4D F736F F D20F4F8E5E9F7E820E02D20F9E9E1E5E820E2EF20ECFAE5EA20E5F7E8E5F82E646F6378>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F4F8E5E9F7E820E02D20F9E9E1E5E820E2EF20ECFAE5EA20E5F7E8E5F82E646F6378>"

תמליל

1 פרויקט א' שיבוט גן לתוך וקטור במהלך ניסוי זה נשבט גן = מחדר = insert לתוך פלסמיד = וקטור = נשא, בשם. KS שיבוט גנים נועד למטרות שונות : לצורך ריבוי הגן וסימונו רדיואקטיבית או פלורוסנטית כדי שישמש כגלאי. לצורך יצירת חלבונים מסומנים רדיואקטיבית. הפקת הגן בתוך פלסמיד בכמויות גדולות והחדרתו בטרנסקציה כדי לבטא את החלבון בתאים. על מנת לזהות אינטראקציות בין חלבונים. לצורך יצירת נוגדנים. יש חשיבות להקפיד על הימצאותו של. stop codon יש לבדוק שהאנזימים בעזרתם אנחנו חותכים, לא חותכים את הגן עצמו. לרוב משבטים רק את ה- ORF של הגן. תהליך השיבוט מתבצע במס' שלבים חיתוך הפלסמיד KS בעזרת אנזימי רסטריקציה BamHI + PstI וניקוי הפלסמיד לאחר החיתוך. הגברת המחדר אותו אנחנו מעוניינים לשבט לתוך הפלסמיד בשיטת ה- PCR כך שקצוות התוצר המוגבר מכילים את אתרי החיתוך לאנזימים. BglII + PstI ניקוי התוצר המוגבר כפי שנעשה בסעיף א' וזאת על מנת להכינו לתהליך החיתוך. חיתוך הגן המוגבר בעזרת אנזימי הרסטריקציה הנ"ל. ניקוי המחדר החתוך הכנה לליגציה. הפרדת הווקטור והמחדר החתוכים והמנוקים (המוכנים לליגציה) בג'ל אגרוז 0.7% לצורך הערכת כמויות הדנ"א. כמו כן מדידת ריכוז הדנ"א ע"י מדידת הבליעה באורך גל של. 260nm ליגציה בין הווקטור לבין המחדר בעזרת האנזים ליגאז למשך לילה בטמפ' של. 16 C טרנספורמציה של תוצר הליגציה לתוך חיידקי XL Blue וזריעת החיידקים על גבי קרקע מזון מוצקה המכילה : אמפיצילין, gal. IPTG, X המושבות הכחולות הן חסרות המחדר ואילו הלבנות הן בעלות המחדר. בדיקת המושבות הלבנות בשיטות השונות ע"י הפקת פלסמידים חדשים, חיתוכם, שליחתם לריצוף על מנת לוודא שאומנם המחדר נכנס לפלסמיד ובמקום הנכון. בדיקת פעילות הליגאז. הפלסמיד הפלסמיד מכיל : - עמידות לאמפיצילין : הגן bla, אשר מקודד לחלבון β לקטאמז. חלבון זה מפרק את הטבעת הלאקטמית בקבוצת הפניצילין. - Ori : לשם הכפלת הפלסמיד באופן עצמאי ללא קשר לגנום. שהוא חלק מה- Lac גלאקטוזידאז מקודד ל- β : Lac Z - אופרון. :MCS- נמצא בתוך ה- LacZ. המטרה של המיקום שלו הוא כדי שנכניס את המחדר לתוך ה- LacZ, יהיה שעתוק אבל תרגום של β גלאקטוזידאז ייעצר. ה- β גלאקטוזידאז הוא אינדוסיבילי. על הפלסמיד ישנו פרומוטור,שאיננו מצויר, וזהו הפרומוטור של ה- LacZ, והוא עובר אינדוקציה בנוכחות, IPTG שהוא אנלוג ללקטוז. נזכיר כי קישור של לאקטוז מסיר את הרפרסור מהפרומוטור וכך גם. IPTG

2 X-gal גם הוא אנלוג ללקטוז אך במקרה זה הוא ניתן כסובסטרט לאנזים β גלאקטוזידאז. בפירוק ישנו תוצר כחול. ולכן בכנסת המחדר הנחנו "דופקים" את הגן β גלאקטוזידאז ואין מה שיפרק את ה- Xולכן gal המושבות יהיו לבנות (אם המחדר נכנס). ואם המחדר לא נכנס אין מה ש"דופק" את ה- β גלאקטוזידאז והמושבות יהיו כחולות. שלב א' חיתוך הפלסמיד ריכוז 200 ng\µl : KS יש צורך ב : 3µg ולכן לפי ערך משולש יש צורך ב : 13.6µl. בופר : מגיע בריכוז. 10 X יש צורך בנפח סופי של 140 µl ולכן ניקח -.14µl אנזימים : 3µl מכל אחד מהאנזימים. מים : השלמה ל- 140, µl ולכן יש צורך ב µl סרכוז קצר = ספין דאון. הדגרה ב- 37'C, לשעה וחצי. חומרים מים מטוהרים מיונים בופר דנ"א בתום תהליך החיתוך יש להוסיף אלקליין פוספטאז µl. 1 לסרכז שוב ל- 10 שניות והדגרה בטמפ' של C'50 לחצי שעה. כמויות µl 14µl 13.6µl 3µl 3µl BamHI PstI שימוש באנזימי רסטריקציה חייב להתבצע במחשבת תחילה : יש לבדוק את אתרי החיתוך ואת כיוון החיתוך. במידה וחותכים עם 2 אנזימים יש להתאים את הבופר לפעילות האופטימאלית ל- 2 האנזימים. יש לבדוק האם יש לאנזימים יש. star activity לעיתים אנזימים לאו דווקא חותכים באופן ספציפי אלא באופן בלתי ספציפי, וזאת מסיבות שונות : ריכוז מלחים לא נכון, PH לא אופטימאלי, נוכחות חומרים שונים (גליצרול, אתנול..). יש להחליט האם אנחנו מעוניינים להפעיל את האלקליין פוספטאז CIAP, המוריד את הפוספט בקצה ה- '5. יש לבדוק האם אתרי החיתוך מועדים לפעילות של מתילאזות הנמצאות בחיידקי, E.coli כגון. Dam,Dcm ברגע שאתר הרסטריקציה עובר מתילציה בחיידקים, הוא עלול לא לחתוך באתר. פתרון אפשרי : הפקת פלסמיד לא ממותל מהזן של אי.קולי למשל GM48:. מים מטוהרים מיונים מים שעברו מס' קולונות המיועדות להרחיק את כל היונים והחומרים שבמים. אתרי החיתוך של I BamHI + PstI BamHI 5' GGATCC 3' 3' CCTAGG 3' PstI 5' CTGCAG 3' 3' GACGTC 5' לא לשכוח לרשום בכתב יש ולצרף את מה שמלי נתנה לנו.

3 שאלות ע"מ 7 כן לכל האנזימים שהשתמשנו איתם יש. star activity. כן השתמשנו בבופר המתאים. בופר K הוא הבופר האופטימלי. בגלל ה- starשל activity BamHI לא אין בופר אחר שנוכל להשתמש בו. אף אחד ממהאנזימים שלנו לא עובר מתילציה. בע"מ הקודם. קצה '5 overhang נשתמש ב- Klenow fragment שזהו חלק מהרנ"א פולימרז 1 שמשלים. 3' 5' '3 '5. ואילו אם יש לנו '3 overhang נשתמש אקסונוקלאז שמקצץ כדי שלא ייסגר על עצמו, ולא יוכל לסגור את הקשר הפוספו-די- אסטרי. נאמר כבר בפירוט למעלה. נאמר כבר שלב ב' ניקוי הפלסמיד החתוך הפלסמיד החתוך מן המלחים, האנזימים והחתיכות הקטנות של הדנ"א על מנת שפעילות בשלב זה ננקה את הליגאז בהמשך התהליך תתרחש בבופר המספק תנאים אופטימאליים לפעילות האנזים. הניקוי נעשה בעזרת לניקוי מקטעי דנ"א הגדולים מ- 100bp. ערכה מיוחדת מבחנת הפילטר שנשתמש בה כדי לבצע את תהליך מסיליקה.בופר הקישור שאנחנו הניקוי עשויה (הפילטר) גואנידין איזותיוציאנט ו 0.5M מוסיפים מכיל : 4.5M פוטסיום אצטט. הגואנודין הוא מלח כאוטרופי אשר בריכוז גבוה גורם לשינוי מבנה המים מסביב לסילקה מאפשר יצירת גשר קטיוני בין ובנוכחות יוני פוטסיום הסיליקה למטענים השלילים של הדנ"א ולדחיית מולק' נקשר הדנ"א לסיליקה. המים מהסילקה כך לחמם 100µl מים מטוהרים מיונים לטמפ' של. 50 C שווה לנפח הריאקציה ( להכניס למבחנה המכילה את הריאקציה 140µl בופר קישור (נפח לתוך מבחנת הפילטר יש להוסיף את הדנ"א מסעיף 2 ולסרכז 60 שניות. בתום הסרכוז הדנ"א נשאר קשור לסיליקה בעוד שיתר החומרים הורחקו למבחנת איסוף. להוסיף 700µl בופר שטיפה ולסרכז. להוסיף 500µl בופר שטיפה ולסרכז. לסרכז על יבש 30 שניות. שאריות אתנול עלולות לעכב את הריאקציה. להוסיף 50µl מים מטוהרים מיונים מחוממים. הם יגרמו לדנ"א לעבור אילוציה מהסיליקה זאת vector מוכן לליגציה. מבחנה 2 מבחנות : להכין עוד 1.5µl צבע לדנ"א. 3µl :Vector for gel מהווקטור הנקי + 10µl מים מטוהרים מיונים + OD 7µl : Vector for וקטור נקי + 44µl מים מטוהרים מיונים. -XC קסילן ציאנול,ו- 20% גליצרול ברומו פנול בלו, -BPB מכיל 2 חומרים קטנים מולקולרים: Loading dye ולשקוע בבאריות כאשר גורמת לצפיפות הדנ"א להיות גבוהה מזו של בופר ההפרדה שצפיפותו הגבוהה הוא שלילי יותר ולכן רץ יותר מטעינים אותו. החומרים הקטן מולקולרים רצים לפי מטען ולא לפי גודל : BPB יותר למעלה. חומרים אלו אינם נקשרים לדנ"א, אלא משמשים מדד איכן הפלסמיד \אינסרט למטה ו- XC רץ שלילים בכלל קבוצות הסולפאט. נמצאים בג'ל. מהירות הריצה קבוע בהתאם למטען החשמלי שלהם. שניהם ניתן לראות כמה bp שווים באחוזי אגרוז שונים, החומרים האלו ינדדו באופן שונה (עבור כל אחוז אגרוז עוזר לנו לדעת איכן הדוגמא החומרים האלו) וכך ניתן לעקוב אחרי ההרצה (עושה לנו חיים יותר קלים), זה יש לנו מעגל חשמלי סגור. נמצאת בג'ל, האם

4 שאלות ע"מ 9 1. נאמר כבר 2. המלחים מתחרים עם הדנ"א על הקישור במים מה שגורם לדנ"א לשקוע. 3. החלבון H-NS הוא חלבון שקיים בחיידקי גראם שלילים וקושר רצפי דנ"א בספציפיות נמוכה. החלבון הזה מתפקד כרפרסור של שעתוק ולאחר קשירתו לדנ"א הוא גורם לקיפול ולסגירת הדנ"א. בנוסף הוא גורם לסופר קויל ומתפקד כמעין היסטון. 4. בופר השטיפה הכיל הרבה אתנול הממיס חלבונים בעלי קצה הידרופובי. כך שהם נשטפים החוצה מהסיליקה. שלב ג' הגברת המחדר ב- PCR אורך מסגרת הקריאה שנגביר היא 2471bp. יש להוסיף אתרים לאנזימי חיתוך (6 נוקליאוטידים) וקצוות (5 נוקליאוטידים ( בכל פריימר : סה"כ 11 נוקליאוטידים = 2 X 22. אנחנו משתמשים בתערובת PCR שהוכנה מראש : = 2490 bp בופר המתאים לפעילות האנזים, DNA Pol המכיל גם Mg+2. אנזים. Taq DNA Pol תוכנית ה- PCR 4 הנוקליאוטידים הדרושים לסינתזה. פריימר קדמי ופריימר אחורי. פעילות דנטורציה דנטורציה זמן 1 min טמפ' 94 C שלבים Step 1 Step 2 Step 3 94 C 61 C 40 sec 40 sec annealing סינתזה דנטורציה Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 72 C 94 C 65 C 3 min משלב 2 3 סיבובים 40 sec 40 sec Annealing סינתזה סינתזה Step 8 Step 9 Step 10 Step C 72 C 3 min משלב 6 30 סיבובים 10 min

5 טמפ' האנילינג היא בד"כ 5 C מתחת ל- Tm של הפריימר בעל ה- Tm הנמוך יותר. טמפ' אנילינג נמוכה מידי תגרום ליצירה של תוצרים לא ספציפיים ולעומת זאת טמפ' גבוהה מידי עלולה לגרום לאי היווצרות התוצר הרצוי. את הפריימרים ל- PCR מתכננים מראש. שיקולים בתכנון הפריימרים ל- PCR התאמה של 18 נוקליאוטידים בין הפריימר לדנ"א המטרה, כדי שההדבקה תהיה טובה. בקצה הפריימרים יש להכניס אתרי רסטריקציה בנמצאים ב- MCS. וזאת משום שאנחנו יודעים שאנזימים אלו חותכים רק פעם אחת בפלסמיד וכך הפלסמיד לא יחתך מס' פעמים. ניתן להשתמש באנזימים שונים לחיתוך הפלסמיד ותוצר ה- PCR בתנאי שיש להם אותו קצה דביק או שהם חותכים ומשאירים קצה חלק. אסור שהאנזימים הנבחרים יחתכו בתוך הגן המוגבר ב-. PCR במידה ואנחנו מכניסים בהמשך לתג מסוים, יש לשמור על מסגרת קריאה נכונה. אם לא תשמר מסגרת הקריאה לא ייווצר החלבון. כאשר התג קצר רצוי להוריד את ה- ATG של הגן על מנת שתחילת התרגום בריבוזום יהיה מה- ATG של התג. יש להקפיד על קודון עצירה בפריימר האחורי בסוף מסגרת הקריאה. יש לבחור פריימרים בעלי Tm דומה. %GC לא גבוה מ % למניעת הדבקה לא ספציפית לתבנית. בספר MCB פרק 4 מתואר ניסוי קביעת. Tm יש לבחור פריימרים בעלי G חיובי או שלילי נמוך וזאת מאחר ו- G שלילי הוא ריאקציה מועדפת ומשמעות הדבר שהפריימרים יסגרו על עצמם במבנה שניוני וכך שלב ההדבקה של הפריימרים לדנ"א המטרה יהיה פחות יעיל. בקצה כל פריימר, במעלה אתר ההגבלה, בקצה ה 5 יש להכניס זנב של כ- 5 נוקליאוטידים וזאת משום בקצה כל פריימר, במעלה אתר ההגבלה, בקצה '5 יש להכניס זנב של כ- 5 נוקליאוטידים וזאת משום שאנזימי ההגבלה יוצרים קומפלקס אנזים סובסטרט באופן יעיל יותר כאשר יש נוקליאוטידים נוספים במעלה האתר. הרבה אנזימים לא יחתכו כלל אם לא יהיה זנב כזה של נוקליאוטידים בקצה. 5' שאלות ע"מ 13? בסייקל הראשון : בסייקל השני : בסייקל השלישי :

6 בסייקל הרביעי : 6. נוכל לראות בג'ל רק מקטע שעבר הגברה אקספוננציאלית. 7. מקטעים לא ספציפיים עלולים להיכנס לפלסמיד. 8. הרצת כל התוצרים בג'ל. רואים איזה תוצר הוא ספציפי ומנקים את התוצר הרצוי מהג'ל (יש ערכה לכך (. 9. להעלות את טמפ' ה-. Tm זאת כדי להימנע מנוכחות תוצרים לא ספציפיים. והעלאת טמפ' האנילינג. 10. זמן ממושך של גדילים פתוחים = יותר זמן לפריימרים להיות פחות ספציפיים. 11. יש ניסוי בספר לקרוא 12. יש אנזימים שדורשים קו-פקטורים לפעילותם. לרוב קו-פקטורים אלו הם מולק' חיוביות כגון : Mg וכו'.. EDTAדג את המולק' האלו ומעכב את פעילות האנזים. 13. גן פגום ל-, Lac Z אחרת לא נדע מי קבלת את הפלסמיד. 14. Stringency החמרת התנאים כגון : טמפ' וריכוז מלחים לצורך העלאת הספציפיות. הורדת ריכוז המלח : הגברת הספציפיות, העלאת ריכוז המלח : הורדת הספציפיות. המלח מתחרה עם הדנ"א על הקישור במים ולכן בהעלאת ריכוז המלח הדנ"א שוקע וישנה פחות ספציפיות. שלב ד' ניקוי התוצר המוגבר הכנה לחיתוך עם אנזימי רסטריקציה לנקות את תוצר ה- PCR כמו שעשינו בשלב ב', עם השינויים הבאים : 50µl בופר קישור אילוציה של הדנ"א ב- 50µl מים שלב ה' חיתוך התוצר המוגבר חומרים תוצר מנוקה בופר חיתוך מים (יש להשלים ל- 100µl ריאקציה) Bglll Pstl כמויות 50 µl 10 µl 33 µl 4 µl 3 µl יש לשים לב שאת המחדר אנחנו חותכים עם אנזים שונה וזאת מכיוון שאחד מהאנזימים שחתכנו את הפלסמיד, חותך את המחדר באמצע. ניתן לחתוך את המחדר והפלסמיד עם אנזימים שונים בתנאי שנוצרים קצוות דביקים זהים. שאלות ע"מ 16 בכתב יד בריאקציות in vitro מתילציות לא מעניינות אותנו ואין סכנה שכזו. הוספת CIAP תגרום לכך שהמחדר לא יצריך ליצור קשר פוספו-די-אסטרי עם הפלסמיד. נוצרים אותם קצוות דביקים. ענינו כבר במעבדה הקודמת

7 שלב ו' ניקוי התוצר החתוך הכנה לליגציה כדלהלן לבצע ניקוי של המחדר כפי שביצענו קודם. יצירת 3 מבחנות : Insert מוכן לליגציה התוצר המנוקה. Insert לג'ל - 3µl מהמחדר הנקי + 14µl מים + 2µl צבע לדנ"א. Insert ל- OD 7µl - מהמחדר הנקי + 48µl מים. בדיקת O.D וקטור ng\µl = 1.8, \280 = 1.55, 260\230 אינסרט ng\µl = 1.74, \280 = 0.97, 260\230 תמיסה המכילה או DNA 50 µg מ 1 נקי ב-.260nm באורך גל ( OD=optical density "ל תמיסה מימית תבלע 1 יחידות בליעה units),au=absorbance היחס בין הבליעה ב- 280 nm לבין הבליעה ב- (260/280) 260 nm אמור להיות בין על הרחקה מספיק טובה של החלבונים, דרגת ניקוי טובה של ה-. DNA על מנת לדעת האם הרחקנו מספיק טוב מלחים, קרבוהידראטים, פנול כלורופורם וכו' מחושב היחס בין 260nmלבין (260/230) 230 nm הבליעה ב 320nm בדוגמא. שימו לב: בליעה נמוכה מ- למהול יותר מדי את דוגמת ה - והוא אמור להיות בין אמורה להיות מאד נמוכה, מבטאת פזור אור בדרך כלל על ידי חלקיקים הנמצאים וזה מעיד 0.05 יחידות בליעה באורך גל 260 נ"מ היא לחלוטין איננה מדויקת ולכן רצוי לא.DNA ובמידה וריכוז ה - DNAהוא נמוך מדי ואי אפשר לקרא בביופוטומטר אזי הדרך היחידה להערכת כמות היא על ידי הפרדה בג'ל אגרוז והשוואה כמותית למרקר מסחרי. שלב ז' הכנת ג'ל אגרוז 0.7% 0.7gr אגרוז + 100ml בופר TBEX1 +טריס EDTA (על מנת שהדנ"א לא יפורק בהרצה) --> חימום במיקרוגל לשם המסת האגרוז. להוסיף 4 µl אתידיום ברומיד. אתידיום הוא צבע פלורוצנטי הנקשר בקשרים חלשים לדנ"א. כאשר מאירים באור UV הוא פולט אור נראה. משתמשים בו על מנת לצבוע דנ"א. אתידיום היא מולק' חיוביות ולכן בזמן ההפרדה הוא יכול לנוע כלפי מעלה ולכן לעיתים חלקו התחתון של הג'ל הופך חסר אתידיום והדנ"א איננו נצבע (בעיקר כאשר מריצים מקטעי דנ"א קטנים מ- 1000bp ), ולכן הפתרון לזה הוא להוסיף בבופר אתידיום ברומיד. שיטה נוספת היא להריץ את הדנ"א ואח"כ לטבול את הג'ל באתידיום ברומיד. אתידיום ברומיד, מולק' קטנה. נכנס בין הבסיסים של הדנ"א. האינטראקציות הן יותר שליליות מאשר מטען. הקישור הוא הפיך. יש 3 אופציות לעבוד איתו : להכניס בבופר, להכניס בג'ל, לטלטל את הג'ל לאחר הרצה (כדי שיהיו קישור אחיד). האתידיום ברומיד טעון חיובית והוא נע לקוטב השלילי, הפוך מהתנועה של הדנ"א. אם כך חצי מהג'ל הולך ומתרוקן, דבר שיהיה בעייתי בהרצה של מולק' קטנות. וכדי שהצביעה תהיה אחידה עדיף לטלטל את הג'ל עם אתידיום ואז הצביעה יותר אחידה. הוא חומר פלורסנטי. יותר דנ"א יותר אתידיום נקשר.

8 הרצה של הג'ל פלסמיד KS וקטור חתוך מרקר nicked Super coild Super super coiled שאלות ע"מ הוסבר 2. התבצע חיתוך. 3. הוסבר 4. לא 5. לא 6. יוסבר בהמשך 7. יוסבר יחד עם. 6.8 הוסבר..9 הוסבר. 10. קשרים אלקטרו סטטים לא קוולנטים..11 הוסבר.?.12?.13?.14 הערכת ריכוזי הדנ"א ניתן לחשב את ריכוזי הדנ"א ב- 2 דרכים : ע"י הערכה מהג'ל.

9 ע"י יחס מולארי. אינסרט µl 210 ng \ וקטור µl 90 ng \ 13.4 ng 1µl 44µl (water) + 7µl (insert) 44\7 = \6.28 = µl 210 ng ng 1 µl 90 ng µl 48µl (water) + 7µl (vector) 48\7 = \6.85 = µl אלו הכמויות שיש לקחת. 69 \3 ng 1 µl 23 ng 1 µl 90 ng \3 ng 1 µl 51.3 ng 1 µl 210 ng 4 µl הערכה מג'ל יש לזכור שלקחנו 3µlתוצר להטענה בבאריות. בודקים לאיזה בנד במרקר הזריחה מתאימה. הזריחה(בבארית שהטענו את הפלסמיד) מתאימה ל- 3472bp שהם 69 ng של דנ"א. מכיוון שהטענו : 3µl הזריחה (בבארית שהטענו את האינסרט )מתאימה ל- 7743bp שהם 155 ng של דנ"א. מכיוון שהטענו : 3 µl השתמשנו בכמויות ביניים כפי שמוצג בטבלה בהמשך. שלב ח' ליגציה החומרים A להחדרה לחיידקים B להחדרה לחיידקים D להפרדה בג'ל C להפרדה בג'ל וקטור + מחדר בקורת וקטור בלבד וקטור +מחדר בקורת וקטור בלבד 2 µl בופר ליגאז 2 µl 2 µl 2 µl 3.3 µl וקטור 3.3 µl 3.3 µl 3.3 µl מחדר µl µl מים טהורים להשלים לנפח 10.6 µl 10.6 µl 10.6 µl 10.6 µl שלl 20 µ 1 µl אנזים ליגאז 1 µl 1 µl 1 µl 20 µl נפח ריאקציה סופי 20 µl 20 µl 20 µl לסרכז 10 שניות את המבחנות ולהדגיר ב- 16 C ללילה ואח"כ מכן ב 20 C- עד לשימוש הבא.

10 שאלות ע"מ הטמפ' האופטימאלית של ליגאז היא. 22 C אם נרצה לחבר קצוות blunt הרי שאלו קצוות שקשה לחבר ולכן נרצה שהליגאז יעבוד בצורה הכי אופטימאלית שלו (=22 C). כשנרצה לחבר קצוות דביקים יש להתחשב בעובדה שבטמפ' של 22 C למערכת יש יותר מידי אנרגיה ויהיה יותר קשה לגדילים להיצמד ולהתחבר ולכן נשתמש בטמפ' של. 16 C 2. עלולים להיכנס מס' מחדרים ואז הפלסמיד ייסגר על עצמו..3 מוסבר בשאלה אנחנו משתמשים בחיידק עם אקסונוקלאזות דפוקות..5. nicked פלסמיד כזה יכול להוביל לחיבור לא ספציפי יתכן ו- 2 פלסמידים יסגרו אחד על שני.6 רילקס =.7.8 ויתכן שיכנס יותר ממחדר אחד. אומנם פלסמיד כזה הוא בעל יעילות נמוכה יותר אבל עבדו איתו כי פחדנו שהפלסמיד ייסגר על עצמו. בדיקת ה- CIAP. בודק אם הפלסמיד נחתך ע"י אנזים אחד (אם כן הוא היה נסגר על עצמו) והיינו מקבלים מופע כחול ואילו זה נחתך עם 2 אנזימי רסטריקציה הפלסמיד לא היה נסגר על עצמו. PEG פולי אתילאן גליקול בעל קבוצות הידרוקסיל שיוצרות קבוצות עם המים ולכן מתחרות עם.9 הדנ"א על הקישור במים. הדבר גורם לסביבה הידרופובית באזור הדנ"א ובעצם מקרב בין גדילי הדנ"א ומעלה את יעילות הליגאציה. (לרוב משתמשים בקצוות (blunt.. 22 C 10. בופר ליגאז מכיל 2 דברים : ATP שלב ט' טרנספורמציה ליצירת קשר פוספו-די-אסטרי ו- 2+ Mg שהוא קו-פקטור לליגאז. A להכין סל קרח כל העבודה הזו תתבצע בקרח לוקחים 3 מבחנות המכילות חיידקים קומפטנטיים וציינים עליהן. A,B,KS חיידקים קומפטנטיים אלו חיידקים שטופלו המתכות דו ערכיות כדי להפוך את הממבראנה חדירה יותר לפלסמיד. חיידקים אלו מאוד רגישים ועלולים לעבור ליזיס מהיר מאוד, ולכן אסור לחמם אותם, העבודה היא סטרילית ובזמן עבודה עם החיידקים אסור לדבר. KS השלם נועד לבדיקת יעילות החיידקים הקומפטנטיים. 20µl 20µl 5µl B KS לתוך המבחנות מכניסים את נפח הריאקציה בהתאמה (חוץ מ- (KS.

11 ש, להדגיר 20 דקות ולא לעשות פיטטציה שכן החיידקים רגישים ויכולים לעבור ליזיס. לקחת 3 צלחות, LB+amp להכניס לכל צלחת : 100µl 50µl IPTG X-Gal ולייבש ב-. 37 C הכנה לזריעת החיידקים. את החיידקים יש להוציא מהקור ולהכניס ל- 42 C ל- 90 שניות. בתום ה- 90 שניות יש להחזיר לקרח. להוסיף LB 800µl סטרילי לתוך מבחנות החיידקים ולהדגיר לשעה. מטרת ה- LB הסטרילי הוא לשקם אותם ולתת להם לחיות מחדש והם אפילו מתרבים מעט. לסרכז את המבחנות להוציא את הנוזל העליון, להרחיף את החיידקים ולזרוע 100µl ומה- KS לזרוע. 20µl מדגירים ב- 37 C בחושך למשך 24 שעות. קיימות מס' שיטות לטרנספורמציה והשיטה היעילה ביותר היא האלקטרו פורציה הכנסת הדנ"א בעזרת מכת חשמל. השיטה מסובכת מכיוון שהכנת החיידקים קשה יותר, צריך לנקות את תערובת הליגאציה ממלחים שונים על מנת למנוע קצרים חשמליים ההורגים את החיידקים. כמו כן יש צורך בציוד מיוחד שכולל מבחנות,מכשיר וכו'.. חישוב יעילות החיידקים יעילות החיידקים בהגדרה מס' מושבות CFU אשר התקבלו מטרנספורמציה עם 1µl דנ"א. יעילות של CFU 10 משמעה 9 שמ- 1µl דנ"א התקבלו מיליארד מושבות חיידקים. יעילות החיידקים תלויה ב- 2 גורמים : חיוניות החיידקים (כיצד הוכנו? הגורם האנושי). מבנה הפלסמיד השלם אשר משמש אותנו לחישוב. יעילות הליגציה יעילות הליגציה תלויה בהרבה גורמים : יעילות החיידקים הקומפטנטיים. יעילות ופעילות האנזים ליגאז. איכות החיתוכים הן של הווקטור והן של האינסרט. האם מדובר בקצוות דביקים או בקצוות חלקים (הליגאז סוגר טוב יותר קצוות דביקים (. מידת הניקיון של הווקטור והמחדר. איכות ה-, PCR הופעת תוצרי לוואי לא ספציפים אשר יתחרו עם המחדר על הווקטור. הגורם האנושי טיפול בחיידקים קומפטנטיים שיצאו מהקפאה (פיטטציה הפוגעת בחיידקים (. שאלות ע"מ האנטיביוטיקה מבצעת סלקציה בין אילו שקיבלו את הפלסמיד לאילו שלא קיבלו את הפלסמיד. ורק התאוששות משוק החום יתפתח הגן. bla 2. כדי לראות שהמחדר לא נסגר על עצמו (כחול או לא כחול) איתם היו תקינים. - CIAP עבד, שהחומרים שהשתמשנו 3. ה- β לקטאמז עובר דיפוזיה במצע וזה גורם לפירוק האנטיביוטיקה, דבר שיכול להוביל להתיישבות חיידקים שונים. אלו הם מושבות לווין לרוב הם יהיו קטנות מהמושבות המרכזיות כי התחילו לגדול מאוחר יותר.

12 שרוב המושבות תהיינה לבנות. יתכנו מס' מושבות כחולות בגלל מקרים יוצאי דופן.? סיכוי קטן מאוד

סיכומים בהנדסה גנטית חלק ב' כשמסתכלים על גן ב ORF (Open reading frame) אנו יכולים לראות אלו פונקציות יכול הגן לעשות. כמו כן ניתן למצוא אזורים שמורים ב

סיכומים בהנדסה גנטית חלק ב' כשמסתכלים על גן ב ORF (Open reading frame) אנו יכולים לראות אלו פונקציות יכול הגן לעשות. כמו כן ניתן למצוא אזורים שמורים ב סיכומים בהנדסה גנטית חלק ב' כשמסתכלים על גן ב ORF (Open reading frame) אנו יכולים לראות אלו פונקציות יכול הגן לעשות. כמו כן ניתן למצוא אזורים שמורים באבולוציה כלומר, בעלי אותה פעילות בגנים שונים. כדי להוכיח

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

סקר ספרות

סקר ספרות אלכוהול אצטיל טרנספרזות כמקור לשונות בארומה של תפוח מזני "גרני סמיט" ו"פוגי" עבודת-גמר מוגשת לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה על שם רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית בירושלים לשם קבלת תואר "מוסמך למדעי החקלאות"

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc)

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc) תהליכי הפרדה הרצאה 1 1.11.006 לב ליבו של כל תהליך ביוטכנולוגי הוא הביוריאקטור. לשלב זה יש מספר תהליכים מקדימים: עיקור. הכנת חומרי גלם ומילוי הריאקטור הכנת מזרע. תהליכים אילו נקראים תהליכי מעלה הנהר ustream.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

4 ב' מיקרוביולוגיה -דו"ח מעבדה מספר מטרת הניסוי : זיהוי חיידקים ע"פ תכונות הגידול המאפיינות כל סוג חיידק. מבוא: במעבדה נעשה שימוש במצעים מוכנים ומצעים

4 ב' מיקרוביולוגיה -דוח מעבדה מספר מטרת הניסוי : זיהוי חיידקים עפ תכונות הגידול המאפיינות כל סוג חיידק. מבוא: במעבדה נעשה שימוש במצעים מוכנים ומצעים 4 ב' מיקרוביולוגיה דו"ח מעבדה מספר מטרת הניסוי : זיהוי חיידקים ע"פ תכונות הגידול המאפיינות כל סוג חיידק. מבוא: במעבדה נעשה שימוש במצעים מוכנים ומצעים מתוכננים על ידינו, להלן פירוט של המצעים: אפיון מצעים

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

נגיפים ד"ר שונית גלזר

נגיפים דר שונית גלזר נגיפים ד"ר שונית גלזר ניתן למיין מיקרואורגניזמים לא תאיים cellular Non תאיים - Cellular אאוקריוטים - Eukaryotes פרוקריוטים - prokaryotes נגיפים Viruses( ) פטריות חיידקים וירואידים טפילים ארכיאה פריונים

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11

ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11 החוג לביוטכנולוגיה שנה"ל תשע"ו לימודים לתואר B.Sc (חד-חוגי) ראש החוג: ד"ר דורון גולדברג חברי הסגל האקדמי: פרופסור מן המניין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מרצה: מורה בכיר: מורה: מורים מן החוץ: פרופ' גדי דגני,

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - Sol.7 - Determining Orders of Reactions.doc

Microsoft Word - Sol.7 - Determining Orders of Reactions.doc פיסיקלית א' כימיה סמסטר אביב, תשע"א ( פיתרון מס' 7: תרגיל (6963 6963 שיטות לקביעת סדר של ריאקציות (שאלה מבחינה מבחן סופי 8, מועד א' α β =v (חוק קצב חזקתי, וננסה א. כרגיל, נניח שקיימת משוואת קצב מן הצורה

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד