Microsoft Word - Sol.7 - Determining Orders of Reactions.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - Sol.7 - Determining Orders of Reactions.doc"

תמליל

1 פיסיקלית א' כימיה סמסטר אביב, תשע"א ( פיתרון מס' 7: תרגיל ( שיטות לקביעת סדר של ריאקציות (שאלה מבחינה מבחן סופי 8, מועד א' α β =v (חוק קצב חזקתי, וננסה א. כרגיל, נניח שקיימת משוואת קצב מן הצורה ] ]k NO] [ H לגלות את הסדרים החלקיים (כלומר, את α ו-. β כמובן, שבזמן =t מתקיים: α [ ] [ ]. v = k NO H β משתי השורות הראשונות בטבלה רואים שכאשר ריכוז ה- NO מוכפל, המהירות ההתחלתית גדלה פי ארבעה; מכאן, נסיק כי = α. מתוך שתי השורות האחרונות רואים שכאשר ריכוז ה- H יורד לשני שליש מריכוזו, המהירות ההתחלתית יורדת באותו יחס בקירוב, ומכאן כי = β. כלומר, נסכם כי הסדרים החלקיים הם עבור ה- NO ו- עבור המימן, כלומר הסדר הכולל הוא 3.. הערה: כמובן שניתן גם לפתור פורמלית ע"י רישום משוואות הקצב למצבים השונים וחלוקתן זה בזה, (למעשה, זה פשוט לכתוב בצורה מתמטית את מה שאמרנו במילים בשורות הקודמות. ב. עפ"י סעיף א', משוואת הקצב של הריאקציה היא. k α [ ] [ ] =v. לכן, נקבל את קבוע k NO H v β = הקצב ע"י חלוקת המהירות התחילית בריכוזים התחיליים בחזקות המתאימות: α β [ NO] [ H ] נוכל לבחור את אחת השורות ולחשב לפיה. למשל, נשתמש בנתוני השורה השנייה. ראשית, קל לקבל את קבוע הקצב ביחידות של לחץ: v.97torr s k = = =.7 Torr s 3 4Torr [ NO] [ H ] ( Torr 8 (שימו לב להתאמה של היחידות למשוואה מסדר שלישי!. על מנת לתרגם ליחידות של ריכוז, נשתמש בחוק הגזים האידיאליים: : P RT = n V [ ] 76Torr.8 lit atm / mol K K k =.7 Torr s = 6.88 M s atm 8

2 זמן חיים אטמוספירי של חומר רעיל ופסאודו-סדר k הריאקציה המתוארת במילים היא מן הצורה:. substance+ OH products כפי שנתון, זוהי ריאקציה בי-מולקולרית ומסדר שני (כלומר, מבחינתנו זוהי ריאקציה אלמנטרית. ראשית, נחשב את ריכוז החומר המזיק באטמוספירה ביחידות שבהן נתון ריכוז הרדיקל. לשם כך, נתרגם את יחידת ה- ppt בעזרת תנאי ה- STP הנתון; נתייחס ל"מולקולות" אוויר, מבלי להבחין בין רכיביו השונים trillion=. ppt= parts per לכן: (אלא רק הריכוז הכולל של כלל הגזים המרכיבים. per.8 molecules substance.8 molecules substance mole air [substance] =.8 ppt= = =.4.8 molecules air molecules substance mole air =.4 molecules air liter = molecules 3 cm 3 6. molecules air molecules air mole air liter liter 3 3 cm = (כאשר כל החישוב נעשה על מנת לתרגם את הריכוז של החומר ליחידות שנתונות עבור הרדיקלים. נשים לב, כי קיבלנו כי: ] [OH [substance] >> (כשלושה-ארבעה סדרי גודל, ולכן נוכל להיעזר בהנחת פסאודו-סדר ראשון לשם מציאת זמן מחצית החיים של החומר באטמוספירה. r= משוואת הקצב תהיה נתונה ע"י: ][substance]=k'[substance] k[oh כאשר הגדרנו את קבוע הפסאודו-סדר ע"י: k ' = k[oh ]=.4 sec.. t = ln 5.58 sec k ' לכן, זמן מחצית החיים המוערך יהיה (עבור ריאקציה מפסאודו-סדר ראשון: = קיבלנו כי זמן מחצית החיים של החומר הוא מס' שניות בודדות... נוכל להגיד בבטחה כי החומר אינו יציב בתנאים אטמוספריים. כהמשך לשאלה נציין כי זה לאו דווקא רע במקרה זה. ככל שהחומר המזיק מתפרק מהר יותר באטמוספירה, כך סיכויו להרעיל דרך האוויר או להגיע לאוזון ולגרום לפירוקו קטן יותר. לכן, המשמעות של התשובה היא שהסיכוי שהחומר יגיע לשכבת האוזון נמוך יחסית! 3. חקר ריאקציה בשיטת המהירויות התחיליות, כולל חילוץ המהירות התחילית מגרף השאלה עוסקת בחקר ריאקצית ההידרוליזה של אסטר בקטליזה חומצית, המתוארת ע"י: וחוק הקצב המשוער הוא: (כאשר [HA] מציין את ריכוז החומצה, המהווה זרז בריאקציה זו. + H3O RCOOR ' + H O RCOOH + R ' OH α v= k[ Ester] [ HA] β חוק הקצב (כלומר, קביעת הסדרים החלקיים של הצורונים נחקר בשיטת המהירויות התחיליות, כאשר לשם כך נמדד שינוי הריכוז של האסטר בפרקי זמן קצרים בתחילת הריאקציה בתנאים שונים. כפי שתיארנו בהרחבה בתרגול, זוהי הדרך המעשית לקביעת המהירות התחילית: אמנם אנו רגילים לקבל בתרגיל טבלה ובה רשימת תנאים ומהירויות תחיליות, אך בפועל בניית טבלה שכזו דורשת ביצוע סדרה של ניסויים שונים, כאשר בכל אחד מחלצים את המהירות התחילית מן השיפוע של הגרף בזמנים קצרים מאוד. לכן, בשלב ראשון נחלץ את המהירויות ההתחלתיות בכל הניסויים, וזאת ע"י ציור גרף של ריכוז האסטר (בזמנים קצרים כתלות בזמן וחישוב השיפוע. היות ונתון כי הזמנים קצרים מאוד (כמובן שהכוונה ביחס לזמנים האופייניים של הריאקציה, הרי שנוכל לקחת את הנקודות כאינדיקציה למהירות התחלית: d[ RCOOR '] α β v = = k[ Ester] [ HA] dt t

3 למעשה, בדיוק רב יותר כדאי היה לעסוק גם בשאלה של כמה נקודות בדיוק כדאי לקחת לחישוב השיפוע (מעט מדי נקודות מעלה את הטעות הניסיונית ורגיש יותר לטעויות מקריות, ואילו יותר מדי כבר לא מייצג את המהירות התחילית האמיתית אלא ממצע גם על ההמשך. אלו סוגיות ניסיוניות מעניינות וחשובות ביותר, אך נתמקד כאן בשיטה עצמה ללא עיסוק בדקויות, ע"י חישוב השיפוע מכלל הנקודות הנתונות. נביא כדוגמה גרפים של כל הניסויים בהם ריכוז האסטר התחילי הוא.5M (ניסויים,4,5: y=-.5x+.5 R^ = Ester [mm] [HA] =.5M (exp. # [HA] =.M (exp. #4 [HA] =.M (exp. #5 y=-.58x+.5 R^ = y=-.3535x+.5 R^ = Time [sec] כפי שניתן להיווכח, ההתאמה הליניארית לגרפים טובה ביותר (עובדה המעידה על כך שהמהירות קבועה פחות או יותר בפרק הזמן הנתון, עובדה המעידה על כך שההנחה בסדר. השיפועים של הגרפים הם בדיוק המהירות התחילית (מניסוח הריאקציה לא חסר כאן כפל במקדם סטויכיומטרי כלשהו. בעזרת גרפים דומים לשאר הניסויים, נוכל למלא את כלל המהירויות התחיליות: Exp. # [HA] [mm] [Ester] [mm] v (mm/sec כעת, כבר יש בידינו את הטבלה שאנו רגילים לקבל בשאלות מן הסוג הזה. כבר מהתבוננות, ניתן לראות כי הסדר החלקי של האסטר הוא (= α, השוו בין ניסויים ו-, ואילו הסדר החלקי של החומצה הוא.5.5 = β, השוו בין ניסויים ו- 4. עם זאת, היות ובמקרה זה יש לנו עבור כל אחד מן הצורונים שלושה ניסויים בהם ריכוז הצורון ההפוך לא משתנה (ניסויים,,3 עבור האסטר, וניסויים,4,5 עבור החומצה, נשתמש בשיטה הכללית שהוכחנו בתרגול, ע"י ציור גרף של לוג המהירות ההתחלתית כנגד לוג הריכוז ההתחלתי עבור כל אחד מסדרת הניסיונות (בהם המגיב השני הוא בריכוז תחילי קבוע; בכל גרף כזה, השיפוע הוא הסדר החלקי (של הצורון שריכוזו משתנה, כמובן. להלן הנוסחאות: α β v = k[ Ester] [ HA] log v = log k+ α log[ Ester] + β log[ HA] 3

4 להלן הגרפים: [HA] =.5M -.4 [Ester] =.5M logv logv y=.9988x-.57 R^ = y=.58x-.364 R^ = log[ester] log[ha] -. α = β =.5 מן הגרפים ניתן לראות בבירור את הסדרים: v= k[ Ester][ HA].5 את קבוע הקצב ניתן לקבוע או לפי אחד הניסויים (כפי שאנו רגילים לקבוע או (עדיף מבחינה ניסיונית בעזרת נקודת החיתוך של הגרפים. מן הנוסחה: log v = log k+ log[ Ester] +.5log[ HA] ברור כי נקודת החיתוך קשורה לקבוע הקצב בצורה הבאה: [HA] =.5M (const. intercept= log k+.5log[ HA] log k = intercept-.5log[ HA] log k =. k =.99 mm sec.5 [Ester] =.5M (const. intercept= log k+ log[ Ester] log k = intercept- log[ Ester] log k =.9996 k =. mm sec.5 כלומר, אכן משני הגרפים מתקבל אותו קבוע הקצב (עד כדי טעות ניסיונית. 4

5 חקר בשיטת הריכוזים ההתחלתיים בשאלה זו נתונים עבור ריאקצית הרקומבינציה של אטומי היוד: I g + Ar g I g + Ar g. ( ( ( ( הריאקציה מתרחשת בנוכחות הגז האציל ארגון, שניתן להניח שמהווה אך ורק גוף שלישי (מאפשר מעברי אנרגיה בין המולקולות וזאת לאור העובדה שאנו יודעים כי הוא אינרטי. גם זו שאלה "קלאסית" על שיטת המהירויות התחיליות, היות ויש לנו נתונים על ניסויים רבים שנעשו בתנאי התחלה שונים, והניבו מהירויות תחיליות שונות. שימו לב בנוסף כי כל עמודה וכל שורה בטבלה מייצגים מצב בו הריכוז התחילי של אחד המגיבים קבוע, ורק הריכוז של המגיב השני משתנה; משמע: נוכל לבחור כל שורה על מנת לגלות את הסדר החלקי של היוד, וכל עמודה על מנת לגלות את הסדר החלקי של הארגון. בשל ריבוי הנתונים, לא מומלץ בשאלה כזו לבחור בשיטה הפשוטה של ריכוזים תחיליים (כלומר, לבחור שני ניסויים, להציב בנוסחה לקצב ולהשוות, אלא להשתמש בשיטה הגרפית הכללית יותר (חשבו מדוע השיטה הגרפית מדויקת יותר מבחינה ניסיונית. α β α β. v = k[ I ] [ Ar] אזי בזמן :t=. v= נרשום חוק קצב כללי: Ar] k[ I ] [ כפי שראינו בתרגול, ניקח ln מן המשוואה האחרונה ונקבל: ln( v ln k[ I] α β = [ Ar] = ln k+ α ln [ I] + β ln [ Ar] ( ( (.4 ln(v [ I] mol L ln([i] v Equation: y = A + B*x R^ = A ±.463 B.9994 ±.44 mol L sec Ar & I Recombination Reaction - [Ar] =constant (a מציאת הסדר החלקי של היוד נבחר ניסוי כרצוננו, למשל ניסוי (a. כלומר, ריכוז הארגון נשאר קבוע בכל המדידות, ושווה ל:. 3 [ Ar] =. mol L ln( v כנגד לכן, גרף של I] ln ([ ייתן קו ישר ששיפועו הוא α (כל השאר קבועים. התוצאות עבור ניסוי זה בלבד מוצגות בטבלה מצד שמאל. להלן הגרף המתאים וההתאמה הליניארית שנעשתה: מן השיפוע של הגרף, נוכל להסיק כי הסדר החלקי של של היוד הוא (שימו לב כי אלו נתונים ניסיוניים, ועל כן כדאי לקרב את המספר שהתקבל לסדר שלם. α = [ Ar] mol L v mol L sec מציאת הסדר החלקי של הארגון כעת, נוכל לבצע בדיוק את אותה הפעולה אותה ביצענו לשם בידוד היוד על הארגון. נבחר כרגע עמודה כרצוננו, למשל נבחר את עמודה. כעת, ריכוז אטומי היוד נשאר קבוע בכל המדידות ושווה ל: 5.[ I ] =. 5

6 א( ב( ln(v Ar & I Recombination Reaction - [I] =constant ( Equation: y = A + B*x R^ = A -.495±.8 B.99959±.38 ln( v כנגד Ar] ln ([ ייתן קו הגרף של ישר ששיפועו הוא. β התוצאות עבור הניסוי בעמודה בלבד והגרף מוצגים להלן: מן השיפוע של הגרף, נוכל להסיק כי הסדר החלקי של של הארגון הוא (שוב, קירבנו למספר השלם הקרוב. β = ln([ar] כלומר, עד עכשיו ענינו לסעיפים א+ב: עבור היוד = α עבור הארגון = β.+=3 ( סדרי הריאקציה החלקיים הם: ( סדר הריאקציה הכולל הוא: שימו לב שהתשובה שקיבלנו עלולה להעיד על כך כי הריאקציה היא אלמנטרית, היות וקיבלנו זהות בין המקדמים הסטויכיומטריים לסדרים החלקיים (אך זה יכול להיות גם מקרי, בפרט כשאנו יודעים שריאקציות אלמנטאריות מסדר שלוש הן נדירות ביותר וכמעט לא קיימות. כעת, נרצה למצוא את קבוע הקצב לריאקציה (k. נוכל לעשות זאת במספר דרכים: ] I v = k[ ולהציב נתון מכל [ Ar] ראשית, נוכל לקחת את משוואת הקצב (כעת הסדרים ידועים: א. אחת מ- הניסיונות שנעשו לחילוץ k. מאידך, נוכל שוב להשתמש בעובדה שבהינתן נתונים ניסיוניים רבים, טוב יותר לחלץ נתונים מספריים ב. מגרפים (הממצעים על מספר מדידות ולא סתם כך. נשתמש, אם כן, בשיטה השנייה (ובלאו הכי השיטה הראשונה כבר מוכרת לכם היטב. נתבונן שוב במשוואה הכללית שקיבלנו: Ar]. ln( v = ln k+ α ln [ I] + β ln [ ( ( ( (.. ln( v = ln k+ ln [ I ] + ln [ Ar] 3 [ Ar] =. mol L כעת, אנו כבר יודעים לרשום: במקרה הראשון אותו חקרנו, הריכוז של ה- Ar היה קבוע: ln( v כנגד לכן, הגרף שציירנו בדיוק מהי נקודת החיתוך שלו: [I - ln ] הוא אכן קו ישר ששיפועו, אך אנו יודעים גם לומר ( ( ( ln k = A ln [ Ar] (. A= ln k+ ln [ Ar] k = exp A ln [ Ar] = exp( A [ Ar] ( Ar. ln k+ ln [ ] במונחים של הנוסחה הכללית בגרף:,y=A+Bx קיבלנו: ומכאן: לכן, נותר לנו רק להציב את המספרים: k = exp( A = exp(5.97 = 8.64 M sec 3 [ Ar]. 9 (בדקו את נושא היחידות!. 6

7 פסאודו-סדר k השאלה עוסקת בריאקציה:, R CH5+ OH R + CH5OH כאשר נתון לנו כי היא מסדר ראשון עבור כל אחד מן המגיבים. כמו כן, נתון כי היא מבוצעת בבופר, ששומר על.pH= אמנם בשאלה זו אין צורך לקבוע את סדר הריאקציה באחת השיטות שלמדנו (נושא תרגיל זה, אך היא מהווה דוגמה נוספת (אותה ציינו גם בתרגול למצב של בידוד (או פסאודו-סדר. לפני שנפתור, נזכיר כי הרעיון הבסיסי בשיטת הבידוד הוא טיפול בריאקציות עם חוקי קצב המכילים מספר צורונים ע"י "בידוד" של צורון מסוים מכל האחרים דבר הנעשה ע"י שמירה על הריכוזים של כל האחרים קבוע או כמעט קבוע. לכן, למרות שהדוגמה שבדרך כלל משתמשים בה היא עבודה בריכוזים גבוהים של שאר המגיבים כך שהריכוז כמעט לא ישתנה (שאלה מס' בתרגיל זה, הרי שכל אמצעי אחר לשמור על הריכוזים גם הוא בסדר; אמצעי שכזה הוא בופר, במידה ואחד הצורונים במשוואת הקצב הם יוני הידרוקסיד או הידרוניום. d[ R CH5] r= = k[ R במקרה זה, נצא ממשוואת הקצב הכללית: C H5][ OH ] dt בבופר, ריכוז יוני ההידרוקסיד נשאר קבוע (בהמשך השאלה נחשב מהו. לכן, נוכל להגדיר את הקבוע k ' = k[ OH ] האפקטיבי (פסאודו-קבוע הבא: ולחשוב על "הריאקציה האפקטיבית" הבאה עם חוק הקצב המצוין (מפסאודו-סדר אחד: k ' = k[ OH ] R CH5 R + CH5OH d[ R CH5] r= = k '[ R CH5] dt לכן, נענה על כל הסעיפים השונים תחת מסגרת פסאודו-סדר ראשון זו. לפני כן, נחשב את ריכוז יוני ההידרוקסיד בהתבסס על נתוני הבופר: 4 + log ph = H3O = log = 4+ log OH = 4 poh = OH 3 log OH =3 OH = M ובהתאם, קבוע הקצב האפקטיבי שווה ל: 3 4 k ' = k[ OH ] =.M s M = s (שימו לב שוב שיחידות הפסאודו-קבוע מתאימות לפסאודו-הסדר, כלומר..5 א. ריכוזי R-C H 5 בזמנים שונים תחת הנחת פסאודו-סדר ראשון למגיב, נוכל להשתמש במשוואות הרגילות לסדר ראשון עם החלפת קבוע הקצב בקבוע הקצב האפקטיבי: [ R CH5] = [ R CH5] exp( k ' t ובפרט: 4 [ 5] 5s =.5 exp( 5 =.476 R C H M 4 [ 5] min =.5 exp( 6 =.74 R C H M ב. זמן שמינית החיים הזמן בו ירד הריכוז ההתחלתי של מגיב זה לשמינית מערכו יתקבל מביטוי של זמן חיים חלקי (במקרה זה שמינית חיים עבור ריאקציה מסדר ראשון. לכן, נקבל: t ln 8 ln 8 8 = = = 794.4sec= min= 5.78hr 4 k ' 7

8 ע( ג. הבופר עבור ריאקציה מהירה כפליים על מנת שהריאקציה תהיה מהירה כפליים (כמובן, עבור אותו ריכוז של,(R-C H 5 קבוע הקצב האפקטיבי (הפסאודו-קבוע 'k צריך להיות גדול כפליים. היות ו- ] OH, k ' = ]k הרי שזה דורש שריכוז יוני ההידרוקסיד יהיה כפול. במצב החדש: 3 OH = OH = M new old poh new = log OH.7 new ph = 4 poh.3 new new זמן שמינית החיים החדש יהיה קטן פי שתיים, כפי שניתן לראות מן הנוסחה: t = ln 8 = ln 8 = 397.sec 73.9 min.88 k ' k ' t = = = hr 8, new 8, old new old Flash Photolysis.6 א. ב. שיטת ה- Flash Photolysis היא שיטה לחקר של ריאקציות מהירות. במקור, השיטה יועדה לחקר של ריאקציות שבהן יש פירוק ע"י אור Photo אור, lysis פירוק, כאשר הרעיון היה שפולס אור קצר ועוצמתי (בזמנו, מסדר גודל של ננו-שניות פוגע בדוגמה, בדרך כלל פולס באיזור הנראה או ה-.UV בעקבות כך, מתחיל שינוי (המכונה הפוטו-פיסיקה או הפוטו-כימיה של הריאקציה: המולקולות שבלעו את האור מתפרקות לרדיקלים או מעוררות למצבים עתירי-אנרגיה (מעוררים. השינוי בדוגמה (למשל פירוקה הוא בעל ביטוי ספקטרוסקופי (שינוי בבליעה של הדגם או יצירת פלואורסנציה, שאחריו ניתן לעקוב בזמן בעזרת מדידות שונות (כגון בליעה תלוית-זמן וכו'. ניתן ליישם את השיטה או בעזרת פולס בודד (כפי שנתון לכם בשאלה או בעזרת שני פולסים קצרים, אז השיטה מכונה בדרך כלל.pump-probe בשיטה השנייה, הפולס הראשון הוא "המעורר" (pump ואילו הפולס השני הוא "החוקר".(probe לכן, הפולס הראשון הוא עוצמתי יחסית (יוצר את השינוי בדגם, בעוד הפולס השני חלש יחסית וכל מטרתו היא "להראות" לנו מה השתנה בתכונות האופטיות של הדגם. כיום, הרזולוציה הזמנית השתפרה בהרבה, וניתן לחקור תהליכים בטווחי זמנים של פמטושניות ואף למטה מכך (עד אטושניות. כמו כן, כיום נעשה שימוש בשם Flash Photolysis בצורה רחבה יותר, כשם גנרי למספר רב של שיטות החוקרות תהליכים מהירים בהתבסס על שינוי בתכונות האופטיות של הדגם (למשל, גם השיטה המכונה Laser Induce Fluorescence או בקיצור LIF שבה חוקרים את עוצמת הפליטה / הפלואורסנציה לאחר עירור בפולס אור קצר נכללת פעמים רבות תחת שם גנרי זה. חקר תגובת האסוציאציה של אטומי יוד ליצירת I הריאקציה שנחקרה בשיטת הפלאש-פוטוליזה היא הבאה: + ν - I h I (flash of light sec -3 I+Ar I+ Ar (association reaction ~ sec חשוב לנו לדעת כי הבזק האור מהיר, על מנת שנוכל להפריד בין שני השלבים המתוארים לעיל; כלומר, לדעת שאין חפיפת זמנים בין העירור של מולקולות היוד לאטומי היוד (שלב ראשון לבין תהליך האסוציאציה של אטומי היוד בחזרה למולקולות היוד (שלב שני. אם ההבזק היה ארוך, אז תוך כדי תגובת האסוציאציה הייתה מתרחשת גם תגובת פירוק של היוד "י האור, ואז לא ניתן היה לבצע אנליזה פשוטה של התגובה ושל התוצאות. נתבקשנו לצייר גרפים הכוללים ביטויים של ריכוז אטומי היוד [I] כנגד הזמן. לשם כך, נצטרך לחלץ את ריכוז אטומי היוד (I מתוך הבליעה של מולקולות היוד. ברור שבזמנים אינסופיים וגם בזמנים שליליים (לפני ההבזק קיימות בכלי רק מולקולות יוד I, ולכן נוכל להשתמש בערך הנתון של.35=A כערך עבור הבליעה בזמן אינסופי. (i 8

9 מכאן, שהביטוי:.35-A(t מבטא את הבליעה של מולקולות היוד שהתפרקו לאטומים, ועדיין לא עברו אסוציאציה מחדש (כמובן שמספר זה שווה ל- בזמנים שליליים ובזמן אינסופי. נקשר בין הבליעה לבין הריכוז בעזרת חוק בר-למבר (חלוקה ב-,εl כאשר שימו לב שאורך התא נתון לכם בנתון הראשון.(.5m=5cm לכן נקבל את ריכוז מולקולות היוד שהתפרקו לאטומים:.35 A( t [ I ] dissasosciated ( t = 9 5 כמובן, שנוכל להיעזר ביחס הסטויכיומטרי כדי לקשר בין ריכוז מולקולות היוד שהתפרקו לבין ריכוז אטומי היוד: על כל מולקולה של יוד שעברה פירוק, נוצרו אטומי יוד (ולהיפך בתהליך האסוציאציה; לכן, ריכוז אטומי היוד כפול מהריכוז שחישבנו זה עתה:.35 A( t [ I ]( t = 9 5 כעת, יש בידינו את כל הנתונים לחשב את ריכוז אטומי היוד בכל זמן, ומכאן לחשב את הערכים להם אנו נזקקים בשאלה. הגרפים המתקבלים הם: סדרי ריאקציה ln[i]+ (a.u, /[I] (/5M y = x R =.9995 ln[i] /[I] סדר סדר...3 y = x R =.9864 זמן (שניות (שימו לב שעל מנת שנוכל להציג את שני הגרפים על אותה מערכת הצירים, בוצעו כמה מניפולציות מתמטיות בציר y אך הן אינן משנות את טיב ההתאמה. כפי שכבר ראינו גם בעבר, על סמך זמנים קצרים בלבד, קשה לייחס סדר לתגובה באמצעות הגרפים השונים. אם נתייחס לערך מקדם המתאם הסטטיסטי R של שני הגרפים, הרי שהוא טוב כמעט באותה המידה. עם זאת, עדיין נראית עדיפות מעטה לסדר. נציין בנוסף כי לפחות בעין נדמה כי הנקודות מפוזרות בצורה דומה סביב כל אחד מן הישרים, כך שניתן לייחס את הסטיות השונות לשגיאות מדידה בלבד. 9

10 בדיוק כמו בסעיף הקודם, נצייר כעת את הגרפים עבור כל הנקודות הרלוונטיות: סדרי ריאקציה y = 33.6x R = y = -53.7x R =.9496 זמן (שניות ln[i]+ (a.u, /[I] (/M ln[i] /[I] סדר סדר כעת, כבר ניתן לראות הבדל ברור בטיב ההתאמה בין סדר ל-. ערכו של מקדם המתאם לסדר קטן באופן ברור מערכו לסדר, דבר שמתבטא בפיזור לא אקראי של הנקודות סביב הישר התיאורטי. קל לראות כי מדובר בתגובה מסדר ולא, ולא לתהות שמא מדובר בטעות מדידה זו או אחרת. כעת, נתבקשנו לחשב את קבוע הקצב האפקטיבי עבור כל אחד מן הניסויים (בלחצים שונים של גז ארגון. הכוונה בקבוע הקצב האפקטיבי היא לקבוע "המכיל" בתוכו את ריכוז גז הארגון (כגון הקבועים המתקבלים בהנחת פסאודו-סדר רגילה. כלומר, זהו קבוע המתאים ביחידותיו לריאקציה מסדר (ולכאורה מתעלם מן הארגון, אך למעשה מכיל אותו בעצמו. ניתן לעשות פה הנחה זו היות והלחץ החלקי של הארגון (ולכן גם ריכוזו גבוה בהרבה (בכ- 3 סדרי גודל מן הלחצים החלקיים של היוד (הן המולקולה והן האטומים, ומכאן שכמעט לא משתנה בריאקציה. לשם קביעת קבועי קצב אלו, כל שעלינו לעשות הוא לצייר את הגרף של כתלות בזמן ולחלץ [ I ] את השיפוע. להלן הגרפים שמתקבלים: ריאקציה מסדר y = E+8x R =.9964 y = 5E+7x R = זמן (שניות /[I] (/M P(Ar = torr P (Ar = torr fit fit (ii ( ( slope P( Ar = torr 5 M s slope P( Ar = torr M s מכאן, נקבל את הערכים:

11 כעת, על מנת לקבל את הקבועים האפקטיביים, עלינו להיזהר מבחינת המקדמים הסטויכיומטריים. אנו חוקרים את ריאקצית האסוציאציה: I+Ar I+ Ar k eff [ ] I I כאשר, ניתן לעבור ל"ריאקציה האפקטיבית" (כפי שלמדנו: אנו כבר יודעים שריאקציה זו היא מסדר ב- I (זה מה שגילינו, כלומר: d[ I] veff = = keff [ I] dt וזה זהה בדיוק (מבחינת משוואות הקצב לריאקציה אלמנטרית מסדר עם מגיב בודד: k d[ B] B C, v= = k[ B] dt =k Ar α = + kt [ B] [ B] = + keff t [ I] [ I] משוואת הקצב האינטגרלית למצב זה היא, כזכור: ולכן אצלנו: כלומר, שיפוע הגרפים הוא פעמיים קבוע הקצב האפקטיבי. לכן: k P( Ar = torr = slope P( Ar = torr.5 M s eff ( ( ( ( k P( Ar = torr = slope P( Ar = torr 5 M s eff (iii נרצה למצוא כעת את הסדר החלקי של Ar בהסתמך על שני הניסויים. למי שכבר פיתח אינטואיציה, קל לנחש שהסדר החלקי הוא : ניתן לראות כי כאשר הכפלנו את לחצו של הארגון, קבוע הקצב הוכפל בדיוק. מכאן, קל לנחש שהיחס החזקתי שבין קבוע הקצב האפקטיבי לבין ריכוז הארגון הוא יחס ליניארי, ומכאן שהסדר הוא. הפיתרון הפורמלי יותר הוא כדלהלן: d[ I ] β α משוואת הקצב של התגובה היא מן הצורה: [I = ]k Ar] [, כאשר כבר גילינו כי dt הסדר החלקי עבור ה- I הוא = : α.. k = k Ar β למעשה, עד עכשיו סימנו (מבלי לציין זאת מפורשות: eff [ ] keff ( Ar= torr בסעיף הקודם מצאנו כי: =. k ( Ar= torr eff מאידך, נוכל כעת להיעזר במשוואת הגז האידיאלי להמרת לחץ הארגון לריכוז, ולהציב את משוואת הקצב בקשר הנ"ל. נקבל: k keff ( Ar= torr = = RT β = ( β = β keff ( Ar= torr k RT כלומר, גם פורמלית קיבלנו את התשובה שיכולנו לנחש באופן אינטואיטיבי: הסדר החלקי של ה- Ar הוא ראשון. β

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074> שיווי משקל כימי כימיה פיסיקלית - 6967 שיווי משקל כימי שבו דינמי כימיות נעות לכוון שיווי משקל ריאקציות אין למגיבים ולתוצרים נטייה לשינוי נוסף בממוצע מסוימים ריכוז המגיבים זניח ביחס לריכוז במקרים כך כל מטרה

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

Microsoft Word - sol9

Microsoft Word - sol9 תרמודינאמיקה פתרון תרגיל מספר 9 Pl Pl + l 5( g) 3( g) ( g) 1. נתחיל בתאור ההליך בכלי: initial.341 eq..341 ξ ξ ξ ttal.341+ ξ y ξ.341 ξ ξ ξ.341+ ξ.341+ ξ.341+ ξ מכאן שקבוע שיווי משקל הינו: ξ P ξ P ( )( )

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED> 2 1 כימיה פיסיקלית 69167-2004 סיל בוס קור ס 1. תרמודינמיקה א- תכונות הגזים ב- החוק הראשון של התרמודינמיקה: מושגים ומנגנונים ג- החוק השני והשלישי: מושגים ומנגנונים ד- דיאגרמת פזות ה- שיווי משקל כימי 2.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס כימיה בסיסית. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(

תשעדד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..( תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(http://mdle.tau.ac.il/) בלבד הגשת התרגיל תעשה במערכת ה- mdle aviv

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד