תוכן העניינים מבוא אלחנן יקירה ז הערה על התרגום יד הגיונות על הפילוסופיה הראשונית אל כבוד הנשיא והחכמים של המחלקה הקדושה לתיאולוגיה בפריז 3 הקדמה 8 קי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוכן העניינים מבוא אלחנן יקירה ז הערה על התרגום יד הגיונות על הפילוסופיה הראשונית אל כבוד הנשיא והחכמים של המחלקה הקדושה לתיאולוגיה בפריז 3 הקדמה 8 קי"

תמליל

1 תוכן העניינים אלחנן יקירה ז הערה על התרגום יד הגיונות על הפילוסופיה הראשונית אל כבוד הנשיא והחכמים של המחלקה הקדושה לתיאולוגיה בפריז 3 הקדמה 8 קיצור של ששת ההגיונות שלהלן 11 היגיון ראשון: על הדברים שאפשר להטיל בהם ספק 15 היגיון שני: על טבעה של רוח האדם, ועל כך שנקל להכירה מאשר להכיר את הגוף 21 היגיון שלישי: על אלוהים, שהוא נמצא 30 היגיון רביעי: על האמת והשקר 47 היגיון חמישי: על מהות הדברים החומריים; ושוב על אלוהים, שהוא נמצא 56 היגיון שישי: על מציאות הדברים החומריים ועל ההבחנה הממשית שבין נפש האדם וגופו 63

2 השגות שהשיגו כמה מלומדים כנגד ה"הגיונות" בצירוף תשובותיו של המחבר 81 השגות ראשונות 91 תשובות המחבר להשגות הראשונות 107 השגות שניות 114 תשובות המחבר להשגות השניות השגות שלישיות, בצירוף תשובותיו של המחבר השגות רביעיות 191 תשובות המחבר להשגות הרביעיות 220 תשובות להשגות החמישיות 220 הערת עורך המהדורה העברית 221 הערת המחבר בנוגע להשגות החמישיות 222 תשובות המחבר להשגות החמישיות 255 אגרת מאת הא' דקארט לא' קלרסלייה 265 השגות שישיות 274 תשובות המחבר להשגות השישיות הערותיו של דקארט להשגות של פייר בורדאן )סיכום קצר( 295

3 הכרך המוצע לקוראי העברית כולל תרגום של ה"הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת דקארט ועמם תרגום ראשון לעברית של מה שנודע בהיסטוריה של הפילוסופיה המודרנית בכלל, ושל הקרטזיאניזם בפרט, כ"השגות ותשובות". עוד לפני הולדת הרעיון להוציא לאור את החיבור הזה בשלמותו, יכול היה הקורא ליהנות משני תרגומים של ה"הגיונות" עצמם: הראשון תרגומו הישן יותר של יוסף אור, שיצא לאור לראשונה בהוצאת מאגנס של האוניברסיטה העברית בירושלים מהדורה שנייה מתוקנת ב 1963, ומאז שוב באין ספור הדפסות. בשנת 2001 יצא לאור תרגום חדש מאת דורי מנור )ספרי עליית הגג ידיעות אחרונות ספרי חמד עריכה מדעית ואחרית דבר: אלחנן יקירה(. עתה, אם כן, תורגמו גם ההשגות ותשובותיו של דקארט עליהן. מובן מאליו שאי אפשר להוציא את ה"השגות ותשובות" לבדן, בלי ה"הגיונות". קודם כול מפני שאי אפשר להבין את הראשונות בלי האחרונות, שהרי ה"השגות ותשובות" אינן אלא שורה של דיונים על ה"הגיונות", אבל גם, ובעצם בראש ובראשונה, מפני ששני החיבורים יצאו יחדיו כחטיבה אחת. וגם אם לעתים )כמו בשתי המהדורות הקודמות בעברית( מוציאים את ה"הגיונות" בלי ה"השגות ותשובות", מדובר ללא ספק בסוג של עיוות שניתן לקבלו רק אם קיים לצד הפרסום החסר גם תרגום מלא. חסר זה בארון הספרים המתורגמים לעברית מתוקן עתה. שני התרגומים הקודמים ל"הגיונות" הם תרגומים ראויים, וכמו במקרים רבים אחרים, הימצאותם של יותר מתרגום אחד ליצירות מופת היא סממן של עושר תרבותי. על תרגומו של יוסף אור גדלו דורות רבים של תלמידי פילוסופיה, וניתן בהחלט להשתמש בו, למרות שנפלו בו אי ז

4 אילו טעויות או אי דיוקים, ולמרות שהעברית התחדשה והתעדכנה מאז ראה אור. תרגומו של דורי מנור מעודכן יותר; אך מכיוון שאין הנחתום מעיד על עיסתו, ומאחר שהייתי מעורב בהכנתו, אמנע מלהעריכו. מכל מקום, מכיוון שכרך זה של ה"הגיונות" וה"השגות ותשובות" יוצא לאור בהוצאת מאגנס, אך טבעי הוא שנשתמש בתרגומו של יוסף אור. גם מפני שהתרגום תקף ברובו, וגם מפני שיש מקום, לדעתנו, לשמר ערך תרבותי, השתדלנו לשנות בו מעט ככל האפשר. זולת אי דיוקים לא רבים שתיקנו לא עדכ נו תמיד את המונחים העבריים שאור השתמש בהם, גם אם העדפנו, בתרגום של ה"השגות ותשובות", מונחים אחרים. אל תרגומו של דורי מנור ל"הגיונות", שיצא כאמור לאור ב 2001, צורפה אחרית דבר )מפרי עטי( שבאה לכפר במידת מה על העדרן של ה"השגות ותשובות". היא כוללת הצגה של הרקע ההיסטורי פילוסופי שבתוכו נכתבו ה"הגיונות" ובעקבותיהם הרב שיח הפילוסופי, ובמידת מה התאולוגי, שהונצח ב"השגות ותשובות" ושבלעדיו, כאמור לעיל וכפי שניסיתי להראות ביתר פירוט באותה "אחרית דבר", ה"הגיונות" נותרים עילגים במידת מה, הן מבחינה היסטורית והן מבחינה פילוסופית. לא היה טעם לשוב ולפרסם כאן דברים שכבר נמצאים בדפוס, והקורא המעוניין מוזמן לעיין שם. המו"ל של התרגום החדש של ה"הגיונות", ידידי הטוב יהודה מלצר, הסכים )ותודתי נתונה לו על כך( שאשתמש במה שכתבתי אז לצורכי ה למהדורה זו של ה"הגיונות" וה"השגות ותשובות", והדברים הקצרים שלהלן מבוססים בחלקם הגדול על אותו חיבור. המהדורה הראשונה של ה"הגיונות" 1 יצאה בלטינית, ב 1641, בפריז, תחת הכותרת "רנה דקארט, הגיונות על הפילוסופיה הראשונית, שבהם מוכחים קיומו של האל ואלמותיותה 2 של הנפש". במהדורה זו מופיעות שש חטיבות של השגות ותשובות. המהדורה השנייה, גם היא בלטינית, יצאה שנה מאוחר יותר באמסטרדם, ובכותרתה הכניס דקארט שינוי קטן 1 להלן, ואם לא צוין אחרת, בכל פעם שנאמר "הגיונות" הכוונה היא לחיבור המלא, הכולל אותם וגם את ההשגות והתשובות. ;immortalitas 2 מושג שיש להבחין בינו לבין "נצחיות". ח

5 אבל חשוב: "רנה דקארט, הגיונות על הפילוסופיה הראשונה, שבהם מוכחים קיומו של האל וההבחנה בין נפש האדם והגוף. להם נוספו השגות שונות של מלומדים מצוינים על ההוכחות האלה על האל והנפש ועמהן תשובותיו של המחבר". אם כן, לא עוד אלמותיותה של הנפש, אלא ההבחנה בינה ובין הגוף. למהדורה זאת נוספו ההשגות והתשובות השביעיות, שאיננו מתרגמים כאן בשלמותן, אלא רק מביאים הצגה וסיכום קצרים שלהן )על הטעמים לבחירה זו, ראו להלן, בפתיחת הסיכום של ההשגות השביעיות(. ב 1647 ראה אור התרגום לצרפתית של ה"השגות ותשובות". שתי מהדורות נוספות יצאו במרוצת המאה השבע עשרה, ב 1661 וב 1673, אחרי מותו של דקארט. יש הבדלים לא מעטים בין המהדורה הצרפתית הראשונה לבין השנייה והשלישית, כמו שמסבירים אדם וטאנרי, מהדיריה של המהדורה המדעית המוסמכת של כל כתבי דקארט. ה"הגיונות" תורגמו על ידי לואי שארל ד'אלבר, הדוכס של ליינס Louis-Charles(.)d Albert, duc de Luynes ה"השגות ותשובות" תורגמו על ידי חברו ותלמידו של דקארט קלוד קלרסלייה.)Clerselier( דקארט בדק את התרגומים האלה ואישרם, ולפיכך מקובל להחשיבם ככתביו ממש, ולפיכך גם ניתן להשתמש בהם כמקור לגיטימי לתרגום, כפי שנהגו י' אור וד' מנור בתרגומיהם לה"הגיונות" וכפי שנהגנו גם אנו בתרגום ה"השגות ותשובות". ביסודה של הכוונה לתרגם לעברית ולפרסם את ה"הגיונות" עם ה"השגות ותשובות" עמדו לא רק הרצון הקיים תמיד להוסיף יצירת מופת פילוסופית קלסית לאוסף התרגומים העשיר למדי ולמלא בו חסר חשוב, אלא גם ההכרה שה"הגיונות" הוא חלק מרב שיח מתמשך בין החברים בקהילה המדעית פילוסופית תאולוגית של המחצית הראשונה של המאה השבע עשרה, זו שבתוכה התרחשה המהפכה המדעית ונולדו המדע המודרני והפילוסופיה המודרנית, אבל גם, ובעיקר, מרכיב מהותי של המפעל הפילוסופי הקרטזיאני עצמו. האופי הדיאלוגי של הפילוסופיה הקרטזיאנית עומד אולי בניגוד לדימוי המקובל של דקארט הפילוסוף הבודד, המוצא בתוך עצמו את אותן "אידאות טבועות מלידה" שעליהן יצא קצפם של ט

6 לוק, של ה"אמפירציסטים" מאז ועד היום, וגם, עוד קודם לכל אלה, של כמה מבין המשיגים עליו ושדבריהם נמצאים כבר בחיבור המובא כאן בלבוש עברי. על יסוד אותו "טבוע מלידה", כך קרוי אותו דימוי, טווה הפילוסוף הבודד כביכול מתוך עצמו, כאותו עכביש )כדברי המשל הידוע שישעיהו ברלין שאל מפרנסיס בייקון כדי לתאר את מה שמבדיל לכאורה בין ה"רציונליסטים" ל"אמפיריציסטים"( הטווה את קוריו, את העקרונות שעל פיהם הוא מכיר את העולם שאנו מכנים "חיצוני". ולא היא. די לקרוא בעיון את ההיגיון השישי של ה"הגיונות" כדי לדעת שהדימוי הזה הוא למצער פשטני לעילא. לא פחות חשובה היא הדיאלוגיות המתמדת שבתוכה מתפתחת ומתגבשת הפילוסופיה של דקארט: ה"הגיונות" עם ה"השגות ותשובות" הן ביטוי אחד חשוב לדיאלוגיות זו, מאות האיגרות שכתב וקיבל דקארט הן ביטוי נוסף, וניתן כמובן להביא עוד דברים. הדיאלוג שהבשיל ב"הגיונות" מתחיל למעשה עוד קודם ששקד דקארט על כתיבת החיבור הזה, הנחשב בדרך כלל לחשוב שבין חיבוריו הפילוסופיים. ב"הקדמה אל הקורא" אומר דקארט את הדברים הבאים: "והנה, לאחר שביקשתי, ב'מאמר על המתודה' הנזכר, מכל אלה שימצאו בכתבי איזה דבר הראוי לביקורת, שיעשו עמי טובה ויעירו אותי על כך, לא השיגו כנגדי שום השגה הראויה לתשומת לב זולת שני דברים בנוגע למה שאמרתי על שתי השאלות הללו, ועליהם רוצה אני להשיב כאן במילים אחדות קודם שאנסה לברר אותם ביתר דיוק". 3 שתי ה"שאלות" שדקארט מתייחס אליהן כאן עוסקות, האחת בכך שהרוח, או המחשבה, 3 ראו: Jean-Luc Marion, The Place of the Objections in the Development Metaphysics.of Cartesian מאמר זה נמצא בתוך קובץ מאמרים המוקדש כולו לה"השגות ותשובות": (eds.), Roger Ariew and Marjorie Grene Descartes and his Contemporaries. Meditations, Objections and replies, Press, 1995.The University of Chicago כרך דומה, עשיר מעט יותר וערוך על פי קונצפציה אחרת )חלק מן המשתתפים באחד ]כולל ז'.ל. מריון[, תרמו גם מאמרים, בדרך כלל זהים פחות או יותר, לכרך האחר( הוא: Jean-Marie Beyssade et Jean-Luc Marion (eds.), Descartes. Objecter et répondre, Presses Universitaires de France, 1994 י

7 החושבת את עצמה, איננה תופסת אלא את הדבר החושב cogitans(,)res והשנייה בכך שניתן לכאורה לגזור את קיומו של דבר מושלם ממני מן האידאה שיש לי מדבר זה. השגות, אם כן, היו כבר לפני שנכתבו ה"הגיונות". ה"מאמר על המתודה" )ועמו שלושה מאמרים מדעיים: ה"גאומטריה", ה"מטאורים" וה"דיופטריקה"( יצא לאור ב המאמר עורר עניין רב בין אנשי המדע והמתמטיקאים החשובים של התקופה, ורבים, וביניהם למשל פרמה או בורדאן )האחראי להשגות השביעיות(, העלו בפני דקארט שאלות משאלות שונות, שעל כולן הוא ענה. גם ה"מאמר" עצמו, ובעיקר הרעיונות המטפיזיים והפילוסופיים שדקארט מנסח שם, ואשר מופיעים בפומבי בפעם הראשונה, מעוררים לא מעט שאלות וגם ביקורת. כפי שעולה מן הציטטה שלעיל, ה"הגיונות" נכתבו על מנת לתת ביטוי מלא ושיטתי, בין השאר גם לעניינים שה"מאמר" לא הצליח וגם לא התכוון להציג באופן מלא ולהוכיח באופן "מדעי". החל משנת 1639 אנו שומעים, בעיקר באיגרות לאב מרסן, 4 על כוונתו של דקארט לחבר חיבור מטפיזי שבו יבהיר את כל מה שנותר מעורפל ב"מאמר". באחת מהן הוא מספר למרסן שאין בכוונתו "להדפיס אלא עשרים או שלושים עותקים ]של ה"הגיונות"[, כדי לשלחם לעשרים או שלושים מן התאולוגים המלומדים ביותר שאני יודע על אודותיהם, כדי שישפטו וכדי ללמוד מהם מה יש לשנות, לתקן או להוסיף, בטרם יינתן הספר לקהל". 5 ואכן, לאחר שהשלים דקארט את כתב היד של ה"הגיונות", העביר אותו לשניים מידידיו ההולנדים, אשר ביקשו מעמיתם ק ט רוס Caterus( או )Johan de Kater להגיב עליו. הערותיו של קטרוס ותשובותיו 4 מרין מרסן Mersenne( ;Marin ( היה נזיר צרפתי שחי בפריז. הוא עמד במרכזה של רשת כלל אירופית של מלומדים, מדענים, מתמטיקאים, פילוסופים ותאולוגים שהייתה ידועה בזמנה )בצרפתית( כ république des lettres שבה התרחש חלק חשוב מן המהפכה המדעית. הוא היה, בין השאר, איש הקשר העיקרי של דקארט ותחזק את קשריו עם עמיתים בכל רחבי אירופה. 5 איגרת למרסן מ 13 בנובמבר 1639,,AT ב, אי

8 של דקארט עליהן הן הפרק הראשון של ה"השגות ותשובות". את ה"הגיונות", יחד עם אותה קבוצה ראשונה של השגות ותשובות, שלח דקארט למרסן והלה הגיב עליהן בעצמו )השגות שניות(, אך גם העבירן לכמה תאולוגים, פילוסופים ואנשי מדע. אלה מעלים שורה ארוכה של השגות, הערות, תמיהות, דברי ביקורת ובקשות להבהרה, דקארט משיב על כולן, וכך יוצאת לאור, בשנת 1641, המהדורה הראשונה של ה"הגיונות" ועמה, כחלק בלתי נפרד מן החיבור השלם, שש קבוצות של השגות ותשובות. המהדורה השנייה רואה אור שנה מאוחר יותר, ובה קבוצה נוספת של השגות ותשובות וכן איגרת ארוכה לאב דינה.)Dinet( מחברן של ההשגות הראשונות היה, כאמור, קטרוס ) (, כומר הולנדי שלא הותיר חותם של ממש על ההיסטוריה האינטלקטואלית של ארצו ומעט מאוד ידוע עליו. הוא דן בעיקר בשאלות בעלות השלכות תאולוגיות. מחבריהן של ההשגות השניות מוצגים כקבוצה של "תאולוגים ופילוסופים" ונאמר עליהן שמרסן קיבץ אותן; למעשה הן נכתבו בעיקר על ידי מרסן עצמו. מחברן של ההשגות השלישיות הוא תומס הובס ) (, הפילוסוף האנגלי הידוע ששהה באותה עת, בעל כורחו, בצרפת. הובס מבקר את דקארט על תפיסת הנפש הספיריטואליסטית שלו ומציב כנגדה את יסודותיה של עמדה מטריאליסטית. מחברן של ההשגות הרביעיות היה אנטואן ארנו ;Arnauld( (, תאולוג ופילוסוף יאנסניסטי, שהתחיל בעת ההיא את דרכו כמורה בסורבון, המעוז האוניברסיטאי הממסדי החשוב ביותר בצרפת ואחד החשובים באירופה כולה. ארנו הפך במרוצת השנים לאחד מן התאולוגים ואנשי הרוח החשובים ביותר של הקתוליות הצרפתית, אף שהשתייך לקבוצה היאנסניסטית, שמרכזה היה במנזר של פור רויאל )Port-Royal-des-Champs( שליד פריז, שהייתה קבוצה אופוזיציונית רדיקלית, וממילא חתרנית, בתוך הכנסייה, ושנרדפה מאוחר יותר על ידי הרשויות הכנסייתיות ועל ידי לואי הארבעה עשר עצמו. בערוב ימיו אף נאלץ ארנו להימלט ממולדתו. הוא ידוע היום בעיקר בשל הספר )שחיבר בי

9 יחד עם פייר ניקול( "הלוגיקה, או אמנות המחשבה" ou( La logique,.)l art de penser מבין כל כותבי ההשגות, ארנו הוא שאימץ בעיקרם את עקרונות הפילוסופיה הקרטזיאנית והוא נחשב לאחד מחשובי הפילוסופים תאולוגים הקרטזיאנים מן הדור שלאחר דקארט. ההשגות שכתב ארוכות ומפורטות וכך גם תשובותיו של דקארט להן; הן גם ענייניות ביותר ואין בהן ביטויים של זלזול וקוצר רוח כפי שיש ברבות מן התשובות האחרות. את ההשגות החמישיות כתב פייר גאסנדי ;Gassendi( (. מבחינות רבות חילופי הדברים בין דקארט לגאסנדי הם אולי המעניינים ביותר מכל מה שיש בה"השגות ותשובות". גם אם היום נשכח במידה רבה, וגם אם לא הגיע להישגים מדעיים המשתווים לאלה של דקארט )אם כי גילויו של עקרון ההתמדה, העומד ביסודה של המהפכה המדעית של ראשית העת החדשה, מיוחס לו לא פחות מאשר לדקארט, כמו גם לגלילאו ולביקמן(, הרי שבזמנם היו לדקארט ולגאסנדי מעמד וחשיבות דומים. גאסנדי היה ממחדשיה העיקריים של המסורת האפיקוראית, ומבחינה זו ניתן לראות בו עדיין פילוסוף של הרנסנס. אבל מנקודת מבט מודרנית, ובעיקר מבחינת המחלוקת הפילוסופית העקרונית שלו עם דקארט, ניתן לראות בו את יריבו העיקרי של דקארט בקרב מייסדיהם של המדע המכניסטי והפילוסופיה החדשים ומבקריה של הסכולסטיקה; היסוד היותר משמעותי של הפילוסופיה שלנו הייתה עמדתו המטריאליסטית והאמפיריציסטית. הוא קרוב מאוד להובס במחלוקת בין הובס לדקארט עולים עניינים דומים מאוד לאלה שעולים בין גאסנדי לדקארט ובעיקר לאמפיריציסטים האנגלים, ובמיוחד ללוק, למרות שהיה כל חייו איש הכנסייה ואמונתו הקתולית מעולם לא הוטלה בספק. נאמר עליו שתורת ההכרה שלו היא הביטוי המודרני הראשון של תורת הכרה שלפיה מקור הידיעה הוא בתפיסה החושית. ניתן לפיכך בהחלט לומר שכאן, במחלוקת שבין דקארט לגאסנדי, ולמרות שהיא נראית לעתים כחילופי גידופים ועלבונות יותר מאשר ויכוח פילוסופי, נולדה החלוקה המלווה את הפילוסופיה המודרנית מאז ועד היום: חלוקה בין שתי מסורות עיקריות, המוגדרות לעתים במונחים תמטיים כמסורת הרציונליסטית והמסורת האמפיריצסטית, לעתים במונחים גאוגרפיים כחילוק שבין המסורת האנגלו גי

10 אמריקאית והמסורת האירופית קונטיננטלית, לעתים באופנים אחרים. חילופי הדברים עם גאסנדי נעשו בשני סיבובים. לאחר שקיבל את ה"הגיונות" ממרסן, כתב גאסנדי כמה עשרות עמודים שבעקבותיהם שינה דקארט את דעתו על גאסנדי מהערכה מתונה לעוינות גלויה וחריפה. גאסנדי פרסם מאוחר יותר כרך הכולל את השגותיו הראשונות, את תשובותיו של דקארט וטענות שכנגד seu,( Disquisitio metaphysica. Dubitationes et instantiæ adversus Renati Cartesii Metaphysicam, Blaev, 1644 ;& responsa, Amsterdam: Johann ראו עוד פרטים ב"הערת העורך", לפני התשובות להשגות החמישיות(. קבוצת ההשגות השישית נאספה גם היא בידי מרסן מתאולוגים ומפילוסופים שונים. ההשגות השביעיות נכתבו בידי המלומד הישועי פייר בורדאן. איננו מתרגמים כאן אותן, או את האיגרת לאב דינה, אלא רק מציעים סיכום קצר שלהן ושל כמה מן הדברים שדקארט משיב עליהם )ראו על כל אלה בהסבר לסיכום ההשגות השביעיות(. הערה על התרגום התרגום המוצע כאן ל"השגות ותשובות" נעשה, כאמור לעיל, על פי התרגום הצרפתי של קלרסלייה, שאת רובו דקארט ראה ואישר ואשר נחשב בדרך כלל לפיכך כחלק מכתבי דקארט ממש. במקרים מסוימים, כאשר הגרסה הצרפתית נראתה לנו מפוקפקת או לא בהירה די הצורך, תרגמנו לפי המקור הלטיני. בכל פעם שכך נעשה צוין הדבר בהערת שוליים. המהדורה המוסמכת ביותר של כתבי דקארט היא Oeuvres de,desscartes שנערכה על ידי שני המלומדים הצרפתים שארל אדם Adam( )Charles ופול טאנרי Tannery( )Paul באחד עשר כרכים )מהם חמישה כרכים של איגרות(, שיצאה לאור בשנים מהדורה חדשה, בפורמט קטן יותר, יצאה לאור בשנים )הוצאה משותפת של Vrin וה CNRS (. מקובל להפנות למהדורה זאת באמצעות די

11 הקיצור AT )ולאחריו ציון הכרך ומספרי העמודים(, וכך נהגנו גם אנו. במשך השנים יצאו לאור מהדורות אין ספור של חיבורים אלה ואחרים מתוך הקורפוס הקרטזיאני, כמו גם של תרגומים שונים שלהם, ומלאכה זו נמשכת גם בימינו אלה. התרגום שלנו נעשה על בסיס כרך הכולל את ה"הגיונות" בלטינית ובצרפתית, וכן את ה"השגות ותשובות" בתרגום לצרפתית: Jean-Marie Beyssade et Michelle Beyssade: René Descartes, Méditations métaphysiques, Objections et réponses. Suivie de quatre Lettres, Paris, GF-Flammarion, כרך זה כולל כרונולוגיה של חיי דקארט, וביבליוגרפיה וכן הערות רבות. את מקצתן הבאנו בשלמותן ובמקרים אחרים הסתמכנו עליהן. בכל פעם שכך עשינו צוין הדבר באמצעות האותיות.GF הערות שנכתבו על ידי ארזה טיר אפלרויט צוינו באמצעות האות א'. שאר ההערות נכתבו בידי אלחנן יקירה. כמנהג התקופה, לא תמיד מקפיד דקארט על עקביות גמורה בשימוש במונחים הפילוסופיים. אי עקביות זו מורגשת ביתר שאת במעבר מן הלטינית אל הצרפתית, שככל השפות המדוברות עדיין איננה מקובעת לחלוטין במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה מבחינת מוסכמות הכתיבה והמינוח. חלק מן הבחירות המינוחיות שלהלן יהיה אולי שנויות במחלוקת, אבל מה שהנחה אותן היה הניסיון לשמר ככל האפשר את הדיוק, את ההבחנות המושגיות שלעתים קל מאוד לאבדן, אבל גם את סגנון הכתיבה וקצבה. על פי רוב, כשהיה ספק אם המונח העברי שנבחר מבטא במדויק את המונח הצרפתי )ופה ושם הלטיני( שהוא אמור לבטא, הבאנו גם את המונח הצרפתי, ולעתים גם הוספנו הסבר בהערת שוליים. מונח אחד מחייב עם זאת הסבר מפורט קצת יותר. חלק ניכר מן ה"הגיונות", וכמובן גם מן ה"השגות ותשובות", עוסק בשאלת טיבן של הנפש, של המחשבה, של ההבחנה בין חומר לרוח מזה, של האיחוד שבין הנפש לגוף מזה, וכו'. בלטינית מופיע בדרך כלל המושג,ens המתורגם ל esprit, âme ועוד. מופיעים גם מונחים כגון raison, entendement ועוד. בדרך כלל תרגמנו "נפש" גם כשהמונח הצרפתי איננו,âme אך לעתים בחרנו במונחים אחרים, כגון "שכל" או "תבונה", הכול לפי העניין וט

12 ולפי מה שנראה היה לנו שנחוץ להדגישו. דקארט עצמו היה מודע היטב לבעייתיות המינוחית הזאת, ובין השאר הוא כותב בתשובות להשגותיו של גאסנדי כך: אתה מבקש למצוא כאן עמימות הנובעת מרב המשמעות שבמילה "נפש"; ברם פעמים כה רבות כבר הארתי סוגיה זו עד כי הייתה לי לזרא. לכן אומר רק שהשמות ניתנו לדברים בדרך כלל על ידי עמי ארצות, ומשום כך אין הם תואמים תמיד די הצורך את הדברים שהם מציינים. אך למן הרגע שהתקבלו, אין אנו חופשיים עוד לשנותם, אלא רק רשות בידנו לתקן את משמעויותיהם כל אימת שמתחוור לנו שהם אינם מובנים כראוי. הנה כך, מאחר שאותם ממציאי מילים ראשונים לא הבחינו כנראה בקרבנו בין העיקרון שבאמצעותו אנו ניזונים, גדלים ומבצעים בלי המחשבה את כל יתר הפעולות המשותפות לנו ולבעלי החיים מזה, ובין העיקרון שבאמצעותו אנו חושבים מזה, הם כינו את שני העקרונות הללו בשם האחד "נפש" ;âme[ ובלטינית,anima שניתן אולי לתרגם כ"נשמה"[. ומשנוכחו לדעת לאחר מכן שהמחשבה שונה מן ההזנה, כינו בשם "שכל" ;esprit[ ובלטינית ]mens את אותו דבר בקרבנו שהוא בעל היכולת לחשוב, והאמינו כי הוא החלק העיקרי של הנפש. אולם אני, לאחר שעמדתי על כך שהעיקרון באמצעותו אנו ניזונים שונה בתכלית מן העיקרון באמצעותו אנו חושבים, אמרתי שהשם "נפש", כאשר מחילים אותו על שניהם, הוא רב משמעי, וכדי להבין בו במדויק את אותו "פועל ]acte[ ראשוני" או "צורה עיקרית" של האדם, צריך להבין אותו כמתייחס רק לעיקרון שבאמצעותו אנו חושבים. לכן, כדי לסלק את כפל המשמעות ואת העמימות, כיניתיו ברוב המקרים בשם "שכל", מפני שאיני רואה בשכל חלק מן הנפש אלא את הנפש שחושבת בשלמותה. זט

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מלך שעון השמש זמן שעון בצרפת של המאות השבע עשרה והשמונה עשרה* עודד זרחיה המצאת שעון המטוטלת ב 1656 מסמנת עבור חוקרים רבים את יריית הפתיחה לאחת מהמהפכו

מלך שעון השמש זמן שעון בצרפת של המאות השבע עשרה והשמונה עשרה* עודד זרחיה המצאת שעון המטוטלת ב 1656 מסמנת עבור חוקרים רבים את יריית הפתיחה לאחת מהמהפכו מלך שעון השמש זמן שעון בצרפת של המאות השבע עשרה והשמונה עשרה* עודד זרחיה המצאת שעון המטוטלת ב 1656 מסמנת עבור חוקרים רבים את יריית הפתיחה לאחת מהמהפכות הטכנולוגיות החשובות בעת החדשה המוקדמת: המהפכה ההורולוגית.

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש

תוכנה 1 1 אביב תשעג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- mdle בלבד.(http://mdle.tau.ac.il/)

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח  בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 01-03-2014 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Jewish Thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 16-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: jewish thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אמנות מודרנית ועכשווית א : מהמהפכה הצרפתית ועד - 1900 5316 תאריך עדכון אחרון 04-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(

תשעדד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..( תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(http://mdle.tau.ac.il/) בלבד הגשת התרגיל תעשה במערכת ה- mdle aviv

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד