שיח אוהדים מקוון כמנבא של אלימות במגרשי כדורגל משה לוי, עמית דביר, עוזי בן שלום, איתן אורקיבי, מוטי צוילינג, נדב גבאי תקציר מחקר זה מבקש לבחון את הקשר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שיח אוהדים מקוון כמנבא של אלימות במגרשי כדורגל משה לוי, עמית דביר, עוזי בן שלום, איתן אורקיבי, מוטי צוילינג, נדב גבאי תקציר מחקר זה מבקש לבחון את הקשר"

תמליל

1 שיח אוהדים מקוון כמנבא של אלימות במגרשי כדורגל תקציר מחקר זה מבקש לבחון את הקשרים בין שיח מקוון של אוהדי כדורגל ישראלים לבין אלימות באצטדיונים. השערות המחקר, הגורסות כי ישנם מתאמים חיוביים בין אמירות אלימ ות ברשתות החברתיות של האוהדים לפני משחקים לבין אלימות באצטדיוני הכדורגל, נבחנו באמצעות ניתוח כמותי של תעבורה ברשת של שיח אוהדי של שישה מועדוני כדורגל שהשתתפו בליגת העל הישראלית בעונת במסגרת הניתוח התמקדנו בשלוש פונקציות שיח המשקפות דינמיקה של הבניית שיח של מתח: קריאה, הסתה ותוקפנות מילולית. תוצאות הניתוח מצביעות על הבניה של מתח שלושה ימים לפני המשחק ועל מתאם בין הבניה זו לבין אלימות באצטדיונים בקרב אוהדים ושחקנים גם יחד. כמו כן נמצא גם מתאם בין תעבורה אלימה לבין תוצאות המשחק הקודם. במאמר נידונות ההשלכות התיאורטיות והמעשיות של התוצאות הללו. מילות מפתח: כדורגל, ישראל, אלימות, ספורט, רשתות חברתיות, מדיה חדשה מבוא: רשתות חברתיות, אהדת ספורט ואלימות התפתחותה הדרמטית של המדיה החברתית בשנים האחרונות מעוררת עניין רב בקרב חוקרים מתחומים שונים. למרות המחקר הגואה בתחום אפשר לקבוע כי חקר השפעות המדיה החברתית על זירת הספורט בכלל ועל אוהדי ספורט בפרט נמצא עדיין בחיתוליו. ממצאים ראשונים ממחקרים בתחום מלמדים כי למדיה החברתית יש השלכות שונות על אוהדי ספורט; מנקודת מבט אחת, ההתפתחויות הטכנולוגיות של אתרי המדיה החברתית השונים מייצרות כר נרחב ופתוח לתקשורת חופשית בין אוהדים. תקשורת זו מאפשרת לאוהדים להחליף דעות באופן חופשי וללא תיווכם של גופי מדיה מסורתיים, להתארגן לפעילות קהילתית משותפת ולהילחם במסחור הספורט ובתהליכים נוספים המאיימים על חוויית האהדה. לעומת זאת, פרספקטיבות ביקורתיות יותר מדגישות את המניפולציות התקשורתיות הנעשות באתרי המדיה החברתית של מועדוני ספורט שונים על ידי בעלי עניין כלכליים ואחרים ואת הניכור שאותו חשים אוהדים הפעילים באתרים הללו 2009( Winwright,.)Mclen & המשמעויות השונות של אתרי המדיה החברתית עבור אוהדי ספורט מעוררות עניין מיוחד בתחום הכדורגל. הפופולריות של המשחק, ההולכת וגוברת בעשורים האחרונים, מלווה בסיקור מסיבי מצידה של המדיה ה"ישנה". סיקור זה זכה לביקורת במחקרים רבים, אשר טענו כי הבלעדיות שהייתה לתקשורת ה"ישנה" על תיווך המשחק ועל פרשנותו, וכן רצונה לדרמטיזציה של הסיטואציה משיקולים מסחריים, הובילו במקרים רבים לסיקור מ וטה של רוח הספורט גיליון 5, תשע ט

2 הענף )2005 Poulton,.)Age, ;2009 סיקור זה, המעורר פאניקה מוסרית )2002 )Cohen, ומציג את אוהדי הכדורגל כבעייתיים וכאלימים, הוביל לתובנה כי ההגדרה של "אלימות בכדורגל" hoolignism( )footbll איננה סוציולוגית או מדעית ברובה, אלא היא בעיקרה תוצר של הבניה הנעשית על ידי התקשורת המסורתית ועל ידי בעלי עניין אחרים Dunning,(.)1999 ההתפתחויות הטכנולוגיות המאפשרות ניטור וניתוח של השיח הנוצר ברשתות החברתיות שבהן פעילים האוהדים, מאפשרות להתגבר על הביקורת שהוצגה לעיל ולתרום לחקר האלימות בכדורגל כפי שהיא משתקפת באינטראקציות בין האוהדים עצמם,)Emic( ולא באמצעות הגדרה הנכפית על השדה על ידי המדיה ה"ישנה".)Etic( ממצאים המגיעים מחקר המדיה ה"חדשה" מגלים כי משמעותה של האלימות בספורט משתנה בהתאם לאופן שבו חוקרים אותה. כך, בעוד מחקרים שנערכו על כלי תקשורת מסורתיים מ סגרו את האלימות כפעילות כאוטית המאיימת על הסדר הציבורי, ניתוח של אתרי מדיה חברתית גילו תמונה מורכבת יותר. מורכבות זו ממסגרת את זירת הספורט כבמה שעליה יכולים אוהדים אלימים להפגין תכונות של גבריות, נאמנות, הקרבה, חברות וכיוצא באלה באמצעות כישורי הפרפורמנס שלהם.)Age, 2009( ברם, חקר האלימות בספורט אינו מסתפק בתיאור התופעה ובמ סגורה, אלא מחפש לה הסברים. מחקרים רבים שביקשו לעמוד על הגורמים העלולים לגרום להתפרצויות אלימות במשחקי כדורגל הציגו שורה ארוכה של משתנים, הכוללים צריכת אלכוהול בקרב אוהדים, רמת היריבות בין הקבוצות המשחקות, התגרויות מצד הקהל היריב, החלטות שיפוט מעוררות מחלוקות וכיוצא באלה )2002 Perrymn,.)Kerr, ;1994 חקר השיח הנוצר ברשתות חברתיות שבהן פועלים אוהדי כדורגל יוכל להוסיף נדבך יישומי לספרות מחקרית זו ולהתמודדות של גורמי אכיפת החוק עם בעיית האלימות בספורט. באמצעות ניתוח שיח מקוון זה מבקש המאמר הנוכחי להציע כלים יישומיים, אשר באמצעותם יהיה אפשר לאתר גורמים דינמיים המעוגנים באינטראקציות של האוהדים באתרי המדיה החדשה, כדי להסביר ואף לנבא אלימות במגרשי הכדורגל. היסטוריה של אלימות בכדורגל הישראלי פרספקטיבות מחקריות רבות מבקשות לתאר את תופעת האלימות במגרשי הכדורגל ולהסבירה. גישות אלו סוציולוגיות, פסיכולוגיות, קרימינולוגיות, משפטיות או אחרות מציעות התייחסויות שונות והגדרות שונות לתופעה )גלילי, 2009(. הגדרות של חוקרי אלימות בספורט נעות בין אלימות סימבולית הכוללת התייחסות לניבולי פה של אוהדים ולקריאות ונהמות גזעניות כלפי שחקנים וכלפי אוהדי קבוצות יריבות, ובין אלימות פיזית הכוללת מגוון רחב של התנהגויות, כגון התפרצויות לכר הדשא, ונדליזם ופגיעה פיזית בשופטים, בשחקנים ובאוהדים )1999.)Dunning, השונ ות בין הגישות וההגדרות מובילה לכתיבת היסטוריות שונות של התופעה ומ ונעת הצגה של נרטיב אקדמי מוסכם של אלימות במגרשי הכדורגל. במחקר המקיף והעדכני ביותר העוסק בתופעה בישראל, ביקש סוציולוג הספורט אמיר בן פורת )2016 Port, )Ben להתייחס הן להיבטיה הסימבוליים של האלימות מגרשי הכדורגל בישראל 2 רוח הספורט גיליון 5, תשע ט 2019

3 שיח אוהדים מקוון כמנבא של אלימות במגרשי כדורגל הן להיבטיה הפיזיים. ממצאי המחקר מלמדים כי התנהגויות אלימות רווחו במגרשי הכדורגל בישראל מאז קום המדינה )המחקר אינו עוסק בתקופת היישוב(. הנתונים הרבים והמגוונים שעליהם מתבסס המחקר אינם מאפשרים לטעון כפי שלעיתים נטען בשיח הציבורי, התקשורתי והפוליטי בשנים האחרונות כי הכדורגל הישראלי הופך לאלים יותר ויותר. יתרה מכך, מקרי עבר אלימים שהסתיימו במוות במגרשים אף מרמזים על מגמות הפוכות. עם זאת, בן פורת מציג ממצאים המלמדים כי אופי האלימות במגרשים השתנה לאורך השנים, בהתאם לתהליכים שעברו על החברה הישראלית. מחקרו )2016 Port, )Ben מלמד כי בשנותיו הראשונות של הכדורגל הישראלי, שנים שבהן הייתה מעורבות פוליטית רבה במועדוני הכדורגל, האלימות הבולטת במגרשים הייתה של שחקני הקבוצות. השחקנים החובבנים, שעדיין לא הפנימו את הנורמות ואת האתיקה של המשחק, הפגינו מול הקהל המזוהה פוליטית התנהגות אגרסיבית ואף אלימה נגד שחקני הקבוצה היריבה ונגד השופטים, מתוך הבנה כי ניצחון על המגרש מסמל ניצחון על המחנה הפוליטי היריב. אלימות שחקנים מסוג זה דווחה כמעט על בסיס שבועי. עם התמקצעותו ומסחורו של הכדורגל הישראלי, בשנות ה- 70 וה- 80 של המאה הקודמת, השתנו דפוסי האלימות בענף. כך, בעוד תקריות אלימות שבהן היו מעורבים שחקני כדורגל הלכו ופחתו באופן דרמטי, בעיקר בשל חששם של השחקנים לאבד את ההכנסות הגדלות עם המעבר למקצוענות, גברו מספר התקריות שבהן היה מעורב קהל האוהדים. בדומה לחברות אחרות שבהן הכדורגל עבר תהליך של הפרטה וקומדיפיקציה, הופיעו גם בכדורגל הישראלי התארגנויות פורמליות ובלתי פורמליות של אוהדים. התארגנויות אלו שימשו לעיתים קרובות כמדגרה לפעילויות אלימות במגרשים ומחוצה להם, הן במובנים פיזיים הן במובנים סימבוליים. האלימות הפיזית כללה קטטות המוניות יזומות וספונטניות בין אוהדים, השלכת אבנים והשחתת רכוש. האלימות הסימבולית כללה קללות ושירי נאצה כלפי הקבוצה היריבה ושופטי המשחק. החל משנות ה- 90 של המאה ה- 20 נוסף ממד גזעני בולט לאלימות הפיזית, אך בעיקר לאלימות הסימבולית. הצלחתם של מועדוני כדורגל ערביים להשתלב בליגות הבכירות והמתח היהודי-ערבי שגאה בעקבות פריצתה של האינתיפדה השנייה, הובילו אוהדים של קבוצות לקרוא קריאות גנאי גזעניות על בסיס לאומי ואתני. תופעה זו הובילה את המחוקק הישראלי לאסור בחוק )2008( על קריאות מסוג זה ולגורמים כמו ההתאחדות לכדורגל, הקרן הישראלית החדשה ועוד לפעול נגד הגזענות במגרשים. רשתות חברתיות של אוהדים ואלימות בכדורגל בישראל מחקרם החלוצי של פברשטיין וסמיונוב על האקולוגיה של האלימות בכדורגל הישראלי )1989 Frbstein, )Semyonov nd לימד כי תרבות האלימות בספורט אינה מהווה תופעה אקראית או ספורדית. האלימות מתעוררת ראשית בקרב השחקנים, ומהם מתפשטת אל הצופים. אך הכיוונים הללו יכולים להתהפך כעת, כאשר הצופים חולקים ביניהם תקשורת קולקטיבית עצמאית משלהם. השינוי בדפוסי האלימות שתוארו לעיל התאפשר, בין היתר, בשל היכולת היזומה או הספונטנית של האוהדים לפעול באופן קולקטיבי. פעולה מסוג זה, הדורשת תקשורת בלתי אמצעית, מתאפשרת בשנים האחרונות באתרי אינטרנט וברשתות חברתיות רוח הספורט גיליון 5, תשע ט

4 של אוהדי כדורגל ישראליים, ועל התקשורת החדשה הזו אנו מבקשים לשפוך אור. ניתוח המדיה החדשה עשוי לשפר את הבנתנו את המחקר הסוציולוגי של תרבות הכדורגל בישראל בכלל, ולאפשר הבנה ומניעה של התנהגות אלימה במגרשים באופן מיוחד );2008 Port, Ben.)Crmeli nd Br, 2003 במחקר שנערך לאחרונה )2016 l.,,)tmir et ניתחו חוקרים ישראליים תכנים אופייניים בתעבורת האינטרנט של אוהדי כדורגל. על אף העובדה שהניתוח שלהם היה מוגבל מבחינה כמותית ולאו דווקא התמקד באלימות, החוקרים מיקדו את תשומת ליבם במבעים רגשיים שליליים, שכללו איבה, בוז וניכור. ניתוח זה חשף באופן ברור את העובדה כי השיח של אוהדים ישראליים נהנה מיתרון האנונימיות של האינטרנט לצורך הפצת טרמינולוגיה אלימה. מחקר נוסף שנערך לאחרונה סלל את הדרך להחדרת האינטרנט לניתוח הזהות הלאומית של אוהד הספורט )2016 l..)tmir et לונטל )2016(, שניתח תגוביות )טוקבקים( באתרי ספורט, גילה כי פלטפורמה טכנולוגית זו משמשת בעיקר לקיטוב בין מחנות אוהדים ולתקיפת האחר. מחקר נוסף שנערך בנושא אוהדים ישראליים ברשת )2016 l., )Leventl et מלמד כי קיימת חשיבות לתזמון התעבורה באינטרנט, מאחר שהסבירות לפעולה קולקטיבית של אוהדי ספורט העלולה לכלול אלימות גבוהה יותר במהלך ביטויי מחאה נגד בעליהן של קבוצות מקצועיות. מחקרים ראשוניים אלה מצביעים באופן ברור על מרכזיות המדיה החדשה בעיצובה של התנהגות קולקטיבית בכלל ושל התנהגות אלימה בפרט, בקרב אוהדי כדורגל בישראל. השערות המחקר בהתאם להשערה הבסיסית הראשונה שלנו, יימצאו מתאמים חיוביים בין כמות המבעים האלימים בתעבורת האינטרנט ברשתות החברתיות של אוהדי כדורגל לפני משחקים, לבין אלימות במגרשים. אנו מניחים כי כמות התעבורה האלימה מהווה חלק מהתגברות האלימות בקרב אוהדים, וכי היא גוררת התנהגות בפועל במהלך משחק. ההנחה מבוססת על מחקר קודם שעסק במערכות חברתיות של אוהדים )2016 l. )Tmir et ועל מחקרים מוקדמים יותר שעסקו בתרבות הכדורגל בישראל )1989 Frbstein, )Semyonov nd ובמדינות אחרות.)Wrd, 2002( על פי ההשערה השנייה שלנו, קיימים מתאמים חיוביים בין מבעים אלימים בתעבורת אינטרנט בזמן הסמוך למשחקי כדורגל שבהם מתרחשת אלימות. השערתנו מבוססת על ההנחה כי אלימות בכדורגל אינה מהווה אירוע רנדומלי, אלא התגלמות תרבות יציבה של אוהדים אלימים )2014.)Clelnd, השערתנו השלישית גורסת כי יימצאו מתאמים חיוביים בין תעבורת האינטרנט לאחר תבוסה לבין אלימות במשחק הבא. ההשערה מבוססת על תסכול-תוקפנות של מועדונים המאופיינים על ידי תרבות בולטת של אלימות )2002.)Wrd, 4 רוח הספורט גיליון 5, תשע ט 2019

5 שיח אוהדים מקוון כמנבא של אלימות במגרשי כדורגל שיטת המחקר מדגם המדגם כלל שישה מועדוני כדורגל שהשתתפו בליגת העל הישראלית בעונת ליגת העל כוללת 14 מועדונים ששיחקו 480 משחקים בסה"כ. במדגם נכללו 207 משחקים, ועל כן המדגם כלל 43% מהמועדונים ו- 43% מהמשחקים. כדי להימנע מרישום כפול של משחקים שבהם השתתפו שתי קבוצות במדגם, קידדנו את הנתונים עבור כל קבוצה בנפרד, תוך התייחסות לנתוני ההתנהגות באצטדיון ובאינטרנט עבור כל מועדון. המועדונים שנבחרו לקחו חלק במשחקי הפלייאוף העליון והתחתון נוסף על 26 משחקי העונה שלהם בליגה. שלושה מהמועדונים שיחקו 36 משחקים, ושלושה מהם שיחקו 33 משחקים. מספר המשחקים הממוצע עבור כל קבוצה הוא.)SD=1.6( 34.5 לכל 14 המועדונים בליגת העל יש דפים ברשתות חברתיות, אך כיוון שלא כולם נהנים מתעבורה משמעותית, נבחרו למדגם רק שישה מועדונים שנהנו מפעילות מקוונת ערה מצידם של האוהדים. אוהדי כדורגל גם פעילים בפורטלים של ספורט באינטרנט, אך האתרים הללו אינם כוללים תכונות חשובות כמו "לייק", אלא רק מערכת תגובות קוראים )אשר בישראל מכונה "טוקבק" או "תגובית" בעברית(. כמו כן בדקנו את רמת האלימות של האוהדים ביצירת המדגם. 14 המועדונים נבדקו על ידי צוות המחקר לצורך הערכת רמת האלימות של אוהדיהם. שני מומחים בלתי תלויים בתחום תרבות הכדורגל בישראל התבקשו לדרג את רמת האלימות של האוהדים. המומחים הבחינו בין שלוש קבוצות שבהן רמת אלימות גבוהה יחסית לשלוש קבוצות שבהן רמת אלימות נמוכה יחסית. כך, המדגם מייצג את כלל הליגה הן מבחינת מספר המשחקים הן מבחינת רמת האלימות. לבסוף, המדגם כולל גם ייצוג של מועדונים המדורגים במקום גבוה, בינוני ונמוך בליגה. תעבורת האוהדים ברשתות החברתיות נאספה אוטומטית למאגר נתונים מסוג MYSQL באמצעות אלגוריתם חקירה נאיבי. מטרת הקוד של הזחלן הייתה לאסוף את נתוני התעבורה ואת התפלגותם לאורך זמן במטרה לאסוף מקרי "שלהוב".)Flming( השתמשנו באופרטור LIKE ב- SQL לצורך יצירת הליכי חיפוש של תת-שרשרות. כמו כן השתמשנו בקוד הפתוח Flot ב- JvScript לצורך ניתוח גרפי. על פי הנתונים, ישנה עלייה הדרגתית בסך התעבורה שלושה ימים טרם המשחק וירידה הדרגתית בסך התעבורה ארבעה ימים לאחר המשחק. לגבי דילמות אתיות במחקר, וידאנו כי המאמר אינו כולל נתונים על אודות זהות הקבוצות או כל זיהוי אינטרנטי ספציפי. זהות האוהדים אינה ידועה, ויתרה מכך הכמות הגדולה של עוקבים )מעל 350,000( הופכת את זיהויו הספציפי של אדם לבלתי רלוונטי. כלי המחקר מדדי אלימות: המידע על אודות אלימות במשחקים מוצג בדו"ח השנתי של הקרן החדשה לישראל, 1 ארגון שאינו למטרת רווח, השואף לקידום התנהגות דמוקרטית ומוסרית בחברה הישראלית. במסגרת עבודתו מבצע הארגון ניטור של רמת האלימות בספורט הישראלי, ובין 1 הקרן החדשה לישראל דו"ח בנושא אלימות בכדורגל הישראלי, )נדלה ב- 1 בינואר 2018(. רוח הספורט גיליון 5, תשע ט

6 היתר בליגת העל בכדורגל. החוקרים במחקר זה אסירי תודה לעורכי הדו"ח על איסוף נתוני האלימות באצטדיונים ושליחתם לצוות המחקר שלנו. בעזרת הנתונים אפשר לחלק את מקורות האלימות לשלושה: אוהדים, שחקנים והמשטרה. המקור הראשון כולל דיווחים על אירועי אלימות בין אוהדים, אשר קודדו למשתנה בשם "אלימות אוהדים".)VOF( למשתנה זה שלוש רמות: נמוכה )1( = אין דיווחים; בינונית )2( = דיווחים לגבי אלימות מילולית קשה, דחיפות ואיומים בין אוהדים; גבוהה )3( = דיווחים על אודות זריקת נפצים, רימוני עשן ונורים אל תוך החצר ואלימות המונית בין קבוצות אוהדים. המקור השני כלל דיווחים על מקרים של אלימות בין שחקנים, אשר קודד למשנתה בשם "אלימות שחקנים".)VOP( למשתנה זה שלוש רמות: נמוכה )1( = אין דיווחים; בינונית )2( = דיווחים לגבי כרטיסים צהובים; גבוהה )3( = דיווחים לגבי כרטיסים אדומים וכרטיסים צהובים. המקור השלישי כלל דיווחים על מקרים של אלימות על ידי המשטרה כלפי אוהדים, אשר קודד למשנתה בשם "הפעלת כוח משטרתי".)BFP( למשתנה זה שתי רמות: נמוכה )1( = אין דיווחים; גבוהה )2( = דיווחים לגבי מעצר של אוהדים על ידי המשטרה. ניתוח מקדים בחן את ההבדלים בין שלושת המועדונים שהוגדרו כאלימים לשלושת הבלתי אלימים במדד של אלימות באצטדיון. התוצאות מוצגות בטבלה 1. מועדונים הנחשבים בעלי אלימות גבוהה n=108 )61.(1.36 מועדונים הנחשבים בעלי אלימות נמוכה n=99 )41.(1.10 מבחני T בלתי תלויים ** )46.(1.19 )63.( )0(1.00 )27.(1.03 *P<0.001 **P<0.05 טבלה 1 השוואה של סמני אלימות בין מועדונים הנחשבים אלימים ומועדונים בלתי אלימים VOF VOP FBP התוצאות מעידות על כך כי השיוך המוקדם של הקבוצות לאוהדים אלימים ובלתי אלימים היה מדויק יחסית, אך רק במדד ה- VOF נמצא הבדל מובהק )במבחן t בלתי תלוי נמצא 0.001>p(. 3.57, נוסף על כך נמצא מתאם חיובי בין VOF ו- p<0.001.)fbp,0.32=r) לא נמצאו מתאמים מובהקים בין המשתנים. פעילות אינטרנטית מדד לשכיחות הפעילות באינטרנט )PIA( נבדק בהתבסס על כמות, תזמון ואיכות התעבורה ברשתות החברתיות. כמות התעבורה נמדדה באמצעות מספר הפוסטים ומספר ה"לייקים" שהם קיבלו. תזמון התעבורה חולק לפוסטים ול"לייקים" שקיבלו בזמן שנותר עד המשחק )בדקות(; שלושה ימים לפני המשחק עד תחילת המשחק; ושבעה ימים לפני המשחק עד שלושה ימים לפני המשחק. הסיבה לחלוקה נעוצה במדדים שהופקו על ידי המערכת הממוחשבת )ראו תיאור בהמשך ותרשים 1(. 6 רוח הספורט גיליון 5, תשע ט 2019

7 שיח אוהדים מקוון כמנבא של אלימות במגרשי כדורגל תוכן התעבורה כולל כמה צורות של אינטראקציה דיסקורסיבית ברשתות החברתיות, המאפשרות לנבא, לעורר או להביע מתח חברתי, תוקפנות או התנהגות אלימה. כאשר ראיינו אוהדי כדורגל הם הזהירו אותנו כי קריאות מפורשות לאלימות, ונדליזם או צורות אחרות של פעילות בלתי חוקית לא יושמעו ברשתות החברתיות, מאחר שהן פומביות וחשופות בפני גורמים מוסדיים )כגון המשטרה( ובפני קבוצות יריבות. לאור הבהרה זו, התמקדנו בשלוש פונקציות שיח המשקפות דינמיקה של הבניית שיח של מתח: קריאה קטגוריה זו כוללת תוכן התורם ליצירת אווירה מתוחה. נבדקו שלושה סוגים של צורות שיח: הראשונה היא הכרזות של ריגוש וציפייה )TA( דהיינו, אינדיקציות של ציפיות קיצוניות והצטברות דרמטית. בצורה זו נכללים שמות עצם כגון "מתח" או "אש", וכן עידוד קולקטיבי ומשאלות לב; השנייה היא הבעות של התעלות חיובית )PE( דהיינו אושר או התרוממות רוח. כאן נכללות קריאות כגון "ניצחון" או "כןןןןןןןןןן"; והשלישית היא הבעה של רגשות שליליים )NE( דהיינו אכזבה, תסכול וצער. כאן נכללות קריאות כגון "אוף" או "הכל אבוד!", פעלים כגון "לבכות", שמות תואר כמו "חבר'ה מסכנים" ואוצר מילים המביע יגון, כגון "ז"ל". הסתה קטגוריה זו כוללת שתי צורות תוכן שניתן להבינו כקריאה לפעולה: הראשונה היא פריקת תסכול ]VFR[ שמות עצם ופעלים המנתבים באופן פיגורטיבי תסכול לפעולה, כמו "נקמה" או "חסלו אותם"; והשנייה היא הוראות ]D[ קריאה ישירה לפעולה, המצביעה על לכוונה ממשית להתנהגות אלימה או מסיתה אליה, כגון "נתנקם בהם" או "אל תראו את הפרצוף שלכם". תוקפנות מילולית ]VA[ קטגוריה זו כוללת כל צורה של אלימות מילולית, עלבונות, שמות גנאי וקללות כלפי יריבים, כגון "פחדנים", "אידיוטים" או "חלאות". במטרה להבטיח קידוד מהיר וללא רבב, עבור כל סוגי התוכן, הורכבה רשימה נפרדת של מילים השייכות בדרך כלל לאותה קבוצה. בטבלה 2 מוצגות דוגמאות והתפלגות ממוצעת של ששת סוגי המבעים. סוג מבע דוגמאות תיאור סוג מבע SD M הכרזות על ריגוש וציפייה )TA( לחץ!!! ;לא יכול לחכות יותר הבעות של התרוממות רוח חיובית )PE( אושר ; תודה תודה ; ניצחון ; כןןןןןןןן הבעות של רגשות שליליים )NE( אובדן ; בושה שחרור קיטור ]VFR[ להרוג ; להשמיד ; לנקום להתארגן ; בואו מחר! הנחיות ]D[ תוקפנות מילולית ]VA[ כלבות ; אידיוטים ; בני זונות טבלה 2 התפלגות ודוגמאות לסוגי מבעים רוח הספורט גיליון 5, תשע ט

8 ממצאים ההשערות הראשונה והשנייה שלנו ניבאו מתאמים חיוביים בין מבעים אלימים לבין תזמון תעבורה אינטרנטית טרם משחקים ואלימות באצטדיוני הכדורגל. חישבנו מתאמים בין ששת הסוגים ומבעי אינטרנט ותזמון סך התעבורה עם האינדיקטורים של אלימות באצטדיונים. התוצאות מוצגות בטבלה 3. FBP VOP VOF 06.- *14. *16. הכרזות על ריגוש וציפייה )TA( 05.- ** הבעות של התרוממות רוח חיובית )PE( הבעות של רגשות שליליים )NE( *.19** שחרור קיטור ]VFR[ *.15* הנחיות ]D[ **.16* תוקפנות מילולית ]VA[ במהלך המשחק.05.20**.17* 3 ימים לפני *.14* 7-4 ימים לפני *P<0.001 **P<0.05 N=207 טבלה 3 מתאם בין מדדי אלימות, סוגי מבעים ותזמון התעבורה נמצאו מתאמים חיוביים ונמוכים ב- 13 מתוך 18 המתאמים בין תוכן המבעים לתזמון התעבורה ולמשתני VOF ו- VOP )במתאם פירסון נמצא טווה בין.14 עד.20, 0.05>p(. המתאם בין תזמון שלושת הימים שלפני המשחק ותוכן התוקפנות המילולית ]VA[ נמצא גבוה במיוחד עם אלימות במשחקים. המתאם בין תזמון שלושה ימים לפני המשחק ותוכן של תוקפנות מילולית ]VA[ נמצא גבוה במיוחד עם אלימות במשחקים. סוג מבע התעבורה היחיד שלא נמצא במתאם עם תזמון היה הבעת רגשות שליליים )NE( ותזמון התעבורה במהלך המשחק. לא נמצא מתאם בין משתנה הכוח המופעל על ידי המשטרה לבין הסוג והתזמון של התעבורה. הניתוח הבא שלנו היה ניתוח רגרסיות של אלימות באצטדיונים לעומת סוג המבעים ותזמונם. התוצאות מוצגות בטבלה 4. 8 רוח הספורט גיליון 5, תשע ט 2019

9 שיח אוהדים מקוון כמנבא של אלימות במגרשי כדורגל VOP β t VOF β t -.66 n.s n.s..06 הכרזות על ריגוש וציפייה )TA( -.93 n.s n.s הבעות של התרוממות רוח חיובית )PE( -.80 n.s ** -.33 הבעות של רגשות שליליים )NE( -.41 n.s *.40 שחרור קיטור ]VFR[.87 n.s n.s..08 הנחיות ]D[ 2.1* n.s..34 תוקפנות מילולית ]VA[ R=0.06 R=0.10 במהלך המשחק n.s n.s ימים לפני * * 7-4 ימים לפני -.01 n.s.31 n.s R=0.05 R=0.03 טבלה 4 ניתוח רגרסיות עבור מדדי אלימות לפי סוג מבע ותזמון של תעבורה כללית *P<0.001 **P<0.05 בוצעו ארבע רגרסיות ליניאריות של המשתנים VOF ו- VOP עם סוג המבעים ותזמונם. סוג התוכן כלל את כל התעבורה בכל אחד מששת המבעים בשבוע שלפני המשחק. התזמון כלל את כל התעבורה במהלך המשחק, במשך שלושה ימים לפני המשחק ושלושה עד שבעה ימים לפני המשחק. כל ארבע המשוואות הראו ערכי R נמוכים במובהק )בטווח שבין 0.03 ל (. נראה כי לתזמון של שלושה ימים לפני המשחק היה הערך המוסבר הגבוה ביותר. התוצאות תומכות בהשערה הראשונה והשנייה של מחקר זה. כדי להבטיח שהתוצאות אינן נעוצות בהבדלים ברמות האלימות בין מועדונים, בוצעה רגרסיה חוזרת של ארבע המשוואות תוך שימוש ברמת האלימות של המועדון כמשתנה מפוקח.)covrite( התוצאות מראות כי בשלוש מתוך ארבע המשוואות התוצאות הן במובהק מעבר להשפעת רמת האלימות של הקבוצה. משוואת הרגרסיה של אלימות האוהדים עם תזמון התעבורה הייתה זו שלא הראתה כל הבדלים בניבוי בשלב השני. שלוש המשוואות האחרות הראו ניבויים דומים יחסית מעל המשתנה המפוקח, ובכך הוכיחו את השפעת התוכן ותזמון התעבורה מעבר לרמת האלימות הנתונה של מועדון זה או אחר. ההשערה השלישית שלנו הייתה ששיעור המבעים האלימים בתעבורת האינטרנט עולה לאחר הפסדים, בשל תחושות תסכול )2002.)Wrd, ראשית חישבנו את ההבדלים בין תוצאות משחקים והתדירות של סוגי מבעים לאחריהם. רוח הספורט גיליון 5, תשע ט

10 הניתוח שלנו השווה את ששת המבעים לתוצאות המשחקים הקודמים )ניצחון, הפסד או תיקו(. התוצאות מוצגות בטבלה 5. F )2,198( Loss n=72 Drw n=58 Win n= n.s הכרזות על ריגוש וציפייה )TA( 3.84* -.18 b הבעות של התרוממות רוח חיובית )PE( 1.20 n.s הבעות של רגשות שליליים )NE( 2.14 n.s שחרור קיטור ]VFR[ 4.29* -.17 b.04 b.14 הנחיות ]D[ 1.63 n.s תוקפנות מילולית ]VA[ *P<0.05 טבלה 5 השוואה בין מספר מבעים בהתאם לתוצאות ההתאמה הקודמת ציוני Z )אות שונה מצביעה על קיומו של הבדל מובהק בהשוואות מבחן )Duncn נמצא כי ממוצע המבעים היה בהתאם לתוצאות משחקים קודמים. באופן כללי, לאחר הפסדים נרשמו כמויות נמוכות יותר של תעבורה. לאחר ניצחון נרשמה עלייה בכמות מבעי השמחה וההוראות. לאחר הפסדים, רמת הבעת ההתעלות החיובית )PE( הייתה נמוכה במובהק בהשוואה לתיקו וניצחון )0.05>p F(.,2) (198 =,3.84 כמו כן, רמת מתן הוראות )D( הייתה נמוכה יותר לאחר הפסדים בהשוואה לניצחונות )0.05>p F(.,2) (198 =,4.29 התוצאות הללו תומכות באופן חלקי בהשערה השלישית שלנו. דיון נתוני המחקר מציגים מקרה בוחן שבו נמצא מתאם בין שיח בזירה הדיגיטלית לבין אלימות בקרב אוהדים ושחקנים באצטדיונים. מתאם מסקרן שכזה אינו נובע מהוראות פורמליות של הנהגות האוהדים ליצירת "בלגן", אלא נמצא במתאם עם איכות, עם תזמון ועם כמות תעבורת אינטרנט בסיסית מאוד ובלתי פורמלית. התוצאות עשויות לשמש נקודת מבט נוספת למחקר המשך על אודות מקורות מגוונים של אלימות בתרבות הכדורגל הישראלית, המתמקד בהתנהגות אוהדים )2016.)Ben-Port, אף שהמחקר הנוכחי עוסק בתרבות הכדורגל בישראל, אין ספק כי הוא רלוונטי גם למדינות אחרות, זאת מאחר שהוא מייצג מקרה בוחן אותנטי, שבו אלימות "מדומיינת" חודרת אל תוך אצטדיוני כדורגל "אמיתיים" ומשפיעה על אוהדים ועל שחקנים גם יחד. 10 רוח הספורט גיליון 5, תשע ט 2019

11 שיח אוהדים מקוון כמנבא של אלימות במגרשי כדורגל לאחרונה הראו היל ועמיתיו )2016 l., )Hill et את האופן שבו תקשורת אופקית בין אוהדים מאפשרת פעולה קולקטיבית על ידי קבוצות נטולות הנהגה במחאה נגד אלימות בכדורגל. ובמילים שלהם: "פתיחת מרחב של דיאלוג אוטונומי וביקורת שבו מעריצים חולקים את כעסם כלפי מה שמתחיל לטפטף אל תוך המסגרת של הכדורגל המודרני'" )16 l., :2016.)Hill et טיעון מסוג זה נראה לנו כ"חצי המלא של הכוס" )כלומר, החיובי( מאחר שהנתונים שלנו מייצגים מאורעות הפוכים. בניגוד חד, ייתכן כי אלימות של קבוצות נטולות הנהגה נוצרה מלמטה כלפי מעלה הודות לתעבורת אינטרנט עקיפה ולא מכוונת. תעבורה זו מקדימה אלימות המונית על ידי אוהדים ומשחק מלוכלך על ידי שחקנים. השאלה הבלתי נמנעת באשר לאופן התרחשותו בפועל של עיצוב מסוג זה, נותרת כספקולציה. ביכולתנו לשרטט מודל סביר של סיבה ותוצאה ועל ידי כך להציג תוכנית סבירה למחקר עתידי לצורך השגת הבנה טובה יותר של המתאמים שנמצאו במחקר הנוכחי. הממצאים העולים ממחקר זה מצביעים על קיומו של מתאם בין תוכן התעבורה ותזמונה לבין אלימות באצטדיון מעבר לרמת האלימות של מועדון כדורגל ספציפי. נמצא מתאם חלקי בין תוכן התעבורה לבין תוצאות המשחק הקודם, מה שמצביע על אינטראקציה עם תרבות המועדון ועם עליית מתח. התוצאות מצביעות על עליית מתח שלושה ימים טרם המשחק ומתאם בין עלייה זו לבין אלימות באצטדיון. העובדה כי נמצא מתאם בין תעבורת האלימות לבין אלימות בקרב אוהדים עשויה להיות מוסברת באמצעות מודל פשוט של עליית מתחים והפקת אלימות מסיבות של דה-אינדיבידואציה באצטדיון )2002.)Wrd, אך המתאם עם אלימות שחקנים עשוי להצביע על שורשים עקיפים של השפעה שלא נבחנו במחקר הנוכחי. על כן אנו מציעים כי קיימת התעוררות מקבילה של מתחים על ידי התקשורת המסורתית, המשקפת את השיח של כתבים מומחים ופרשנים ואת התפקיד הפורמלי יותר של מאמנים או בעלי מועדונים. מאחר שלא בדקנו הוראות ופקודות פורמליות, לא נוכל להניח קיומה של סיבה ותוצאה פורמלית או ארגון פעולה היררכי כלשהו. התנהגות שכזו נראית בלתי סבירה בשל מודעות ההנהגה לנושא המעקב באינטרנט. לפיכך, אנו מניחים כי התוצאות שלנו אינן משקפות קריאה לאלימות על ידי אוהדים המשתמשים ביכולת להסתתר בבטחה באינטרנט, אלא בהתפתחות הדרגתית של מתחים בקרב אוהדים ובקרב אנשי הצוות הפורמלי של מועדוני הכדורגל. מתחים אלו מגיעים לשיאם לקראת המשחק עצמו. בעוד שבמהלך המשחק עצמו התעבורה דוממת, היא מתפוצצת לאחר המשחק והשגת התוצאה. באופן כללי ויש לחקור זאת עוד אוהדים אלימים מפרשים תיקו כסיבה לתעבורה אלימה, בעוד שהפסדים מביאים לסוג של מצב רוח ירוד. אך האנונימיות עצמה מועצמת לסוג של "תעבורת דה-הומניזציה" אינטנסיבית וטשטוש של האוהד, המוסתר גם ככה, המגיע לשיח האינטרנטי. כך, שורש האלימות חודר לזירת הכדורגל דרך השילוב של תזמון, תרבות של אלימות ותפיסה של התוצאות טרם המשחק. מדובר בתהליך שעלול לבלוע לתוכו שחקנים ואוהדים גם יחד ולא רק את האוהדים והוא מתרחש בהתבסס על התעוררות מתחים חסרת הנהגה, אשר נמצאה במתאם עם פעולה של אלימות קולקטיבית ומובילה לעברה. את הסיבתיות האפשרית של תהליך כזה יש להמשיך ולבחון על ידי ניטור משתתפים נוספים בשיח. אם כן, שיח האוהדים מוביל להתנהגות אלימה באצטדיון בקרב אוהדים ושחקנים כאחד. בעוד רוח הספורט גיליון 5, תשע ט

12 שהאלימות שהוצגה על ידי אוהדים מהווה הפגנה של תסכולים או תרבות של אלימות, את האלימות של שחקנים קשה יותר להסביר. תעבורת האינטרנט בקרב אוהדים יכולה להצביע על התעוררות מתמשכת של התרגשות ושל תסכול כלפי המשחק כחלק מפיתוח זהות שנמצאה במתאם עם אלימות בקרב אוהדים של מועדונים מסוימים )2010 Dixon,.)Gibbons nd האלימות בקרב שחקנים יכולה להיות תהליך משני להתעוררות זו, בהיותה מחוזקת על ידי סוכני תקשורת אחרים, כגון כתבי ספורט ופרשנים. אם זה נכון, המשחק האלים יכול להיות מושפע לא רק מתרבות משותפת של המועדון, אלא גם מכוחות חיצוניים. את אלה אפשר יהיה לכמת במחקר עתידי, במטרה להמשיך ולחקור את הטענה הזו, במיוחד באמצעות מחקר ארוך טווח לאורך העונה כולה. העוצמה המופגנת על ידי המשטרה מהווה רק השתקפות של תהליך זה, אך המשטרה עשויה לנטר את ההתעוררות ולהשפיע באופן עקיף על תזמונה ועל שיעורה, לא רק באמצעות עבודת חקירה מסורתית, אלא גם באמצעות אלגוריתמים מתקדמים לניטור נתונים, שיכולים לנטר את תעבורת האינטרנט הבלתי פורמלית, כמו גם את התוכן הפורמלי יותר של התקשורת המסורתית. שני שורשי ההשפעה הזו הפורמלי והבלתי פורמלי משקפים את תרבות האלימות המאפיינת מועדונים מסוימים. האוהדים והשחקנים חולקים חלק מהתרבות הזו. מחקר המשך יתייחס לשני שורשי התקשורת, לא כהוראה או פקודה, אלא כהתעוררות הדרגתית של רגשות ושל תסכול, שיכולים להיות מועצמים על ידי רמת האכזבה או הריגוש לאחר המשחק האחרון והמתח הכולל לגבי הסיכוי הכללי להצלחה בעונה כולה. נראה כי יש צורך במחקר נוסף, ייתכן שבשילוב עם אתנוגרפיה מקוונת )2009.)Jordn, אפשר להשתמש בשיטה זו כדי להבין טוב יותר את התעבורה במהלך המשחק עצמו, תוך פיקוח, ואולי ניטור, של אלימות קבוצתית, המהווה בעיה חברתית משמעותית בספורט. מחקר עתידי יכול להתמודד עם נזילותו של ניתוח רטרוספקטיבי של מאגרי נתונים אינטרנטיים )2012 Crwford, )Boyd nd על ידי ביצוע ניתוח פרוספקטיבי, הממזג בין פיקוח מקוון לבין אירועים אמיתיים בזמן אמת. העוצמה הסטטיסטית של חלק מהתוצאות שלנו דורשת פיתוח עתידי של המחקר. מגבלות המחקר הנוכחי, הנעוצות בעובדת התמקדותו במספר מועדונים מצומצם, דורשות הגדלה משמעותית של היקף המחקר: יותר משחקים, סוגי ספורט והשוואה בין-תרבותית; הגדלת בסיס הנתונים תאפשר עוצמה סטטיסטית גדולה יותר. כמו כן, שיטת הפיקוח של מבע בודד תוכל להיות משופרת ולכלול סוגים נוספים של משפטים ושל מבעים, העשויים להגדיל את תקפות החיזוי של התוצאות ולאפשר הרחבה של המחקר לרשתות חברתיות נוספות. 12 רוח הספורט גיליון 5, תשע ט 2019

13 שיח אוהדים מקוון כמנבא של אלימות במגרשי כדורגל מקורות גלילי, י' )2009(. משחק הוגן? הגינות ואלימות בספורט המודרני. בתוך: גלילי, י', לידור, ר' ובן פורת, א' )עורכים(, במגרש המשחקים: ספורט וחברה בתחילת האלף השלישי )עמ' (. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. לונטל, א' )2016(. "מלחמות הכדורגל" על שיח, ספורטיביות ויריבות בתגוביות באינטרנט. רוח הספורט, , Ben Port, A. (2008). Deth to the Arbs: the right wing fn s fer. Soccer & (1), Society, Ben-Port, A. (2016). The usul suspect: A history of footbll violence in the (1), History, stte of Isrel. Sport in Boyd, D., nd Crwford, K. (2012). Criticl questions for big dt: provoctions for culturl, technologicl, nd scholrly phenomenon. Informtion, (5), Society, Communiction & Crmeli, Y. S., nd Br, I. (2003). A gme of three cities: negotiting jewish identity in Isrel s footbll fields. Interntionl Journl of Comprtive (1), Sociology, Clelnd, J. (2014). Rcism, footbll fns, nd online messge bords: how socil medi hs dded new dimension to rcist discourse in English footbll. Journl of Sport nd Socil Issues, 38(5), Cohen, S. (2002). Folk Devils nd morl pnics: the cretion of the Mods nd Rockers (3rd ed.). Routledge, London. Dunning, E. (1999). Sport mtters: sociologicl studies of sport, violence, nd civiliztion. London New York: Routledge. Gibbons, T., nd Dixon, K. (2010). Surf s up! : cll to tke English soccer fn interctions on the internet more seriously. Soccer & Society, 11(5), Hill, T., Cnniford, R. nd Millwrd, P. (2016). Aginst modern footbll: mobilising protest movements in socil medi. Sociology. Epub hed of print 22 My 2017 DOI: Jordn, B. (2009). Blurring boundries: the "rel" nd the "virtul" in hybrid (2), Orgniztion, spces. Humn Kerr, J. H. (1994). Understnding soccer hoolignism. Buckinghm: Open University Press. Leventl, O., Glily, Y., Yrchi, M. nd Tmir, I. (2016). Imgined communities, the online sphere, nd sport: the internet nd hpoel Tel Aviv footbll club (3), Public, fns s cse study. Communiction nd the רוח הספורט גיליון 5, תשע ט

14 McLen, R. nd Winwright, D. W. (2009). Socil networks, footbll fns, fntsy nd relity: How corporte nd medi interests re invding our lifeworld. Journl of Informtion, Communiction nd Ethics in Society, 7(1), Perrymn, M. (2002). Hoolign wrs. In Perrymn, M. (Ed.), The good, the bd nd the beutiful (pp ). Gme. London: Minstre. Poulton, E. (2005). English Medi representtions of footbll-relted disorder: Brutl, short-hnd nd simplifying? Sport in Society, 8(1), Semyonov, M., nd Frbstein, M. (1989). Ecology of sports violence: the cse (1), Journl, of Isreli soccer. Sociology of Sport Tmir I., Glily, Y. nd Yrchi, M. (2016). Here s hoping we get pummeled: nti-ntionlist trends mong Isreli sports fns. Journl of Sport nd Socil (1), Issues, Wrd, R. E. (2002). Fn violence: socil problem or morl pnic? Aggression (5), Behvior, nd Violent 14 רוח הספורט גיליון 5, תשע ט 2019

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשע"ו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשעו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8 ירושלים, תשע"ו, 06 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק ופרסום דיגיטלי באינטרנט. עליו לדעת להקים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

SI Draft for TC 2101 Approval

SI Draft for TC 2101 Approval Draft to SI 5568 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 5568 ינואר 2013 ICS CODE: 35.080 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט Web Content Accessibility Guidelines לאישור הוועדה הטכנית זה הוא הצעה בלבד מסמך מכון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית מבט מגדרי על דפוס היחסים בין צה"ל למשפחות המשרתים ד"ר מיטל עירן-יונה כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית פברואר 2014 אליהו אריק בוקובזה, 2001 )ברשות האמן ) מאושר דו"ץ, זהר הלוי, 29.1.14 מבוא ומטרה מבט מבפנים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד