יישום מדיניות עבודה מרחוק בישראל סיכום ותובנות של ועדת מומחים 2020

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "יישום מדיניות עבודה מרחוק בישראל סיכום ותובנות של ועדת מומחים 2020"

תמליל

1 יישום מדיניות עבודה מרחוק בישראל סיכום ותובנות של ועדת מומחים 2020

2 עריכה: ד"ר עדי לוי כותבים ראשיים: ד"ר עדו קליין, ד"ר ניבי קסלר, ד"ר עדי לוי חברי ועדת המומחים )על פי סדר אל"ף-בי"ת(: ענבר בלום 1, ד"ר ערן בן-אליא 2, דקלה בן יעקב 1, ד"ר רעות ברגר טל 3, עו"ד ז'קלין ברכה 4, זמר ברשאי 5, מיכל גלברט 6, יעל דורי 7, אמיר זלצברג 1, איתי יוגב 8, עומר כהן 10,9, יהושוע )שוקי( כהן 11, מלי כלימי-פרץ 4, ד"ר עדי לוי 12,9, ענת לוי 4, מיכל לזרוביץ 13, ד"ר יוסי מרגונינסקי 14, ד"ר רינת מרקוביץ 9, אלון פרדו 15, ולדימיר סימון 8, עומר סלע 16, תמר קורניצר 17, פרופ' סיגל קפלן 18, שי קדם 8, ד"ר עדו קליין 8, ד"ר ניבי קסלר 1, ד"ר אבי שניידר 19 שיוך מוסדי של חברי הוועדה: 1 המשרד להגנת הסביבה, 2 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 3 משרד הבינוי והשיכון, 4 רשות הפטנטים - משרד המשפטים, 5 מת"ל - מנהלת תכנון תחבורתי לישראל, 6 פיוצ'ר מוביליטי, 7 אדם טבע ודין, 8 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 9 האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דקות - ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל, 11 מתת - מרכז תכנון תחבורה, 12 המכללה האקדמית אחוה, 13 נציבות שירות המדינה, 14 בנק ישראל, 15 מוסד שמואל נאמן - הטכניון, 16 איגוד לשכות המסחר, - TLV Aurora 17 כלכלה התנהגותית יישומית, 18 האוניברסיטה העברית בירושלים, 19 המכללה למנהל עריכת לשון: ענבר קמחי-אנגרט עיצוב גרפי: תמר רוזנר-פרץ צילום שער: Pixabay ציטוט מומלץ )כותבי המסמך(: ניבי קסלר, עדו קליין, אמיר זלצברג, שי קדם, ערן בן-אליא, ז'קלין ברכה, יעל דורי, מלי כלימי-פרץ, יהושוע )שוקי( כהן, ענת לוי, ולדימיר סימון, עומר סלע ועדי לוי. )2020(. יישום מדיניות עבודה מרחוק בישראל - סיכום ותובנות של ועדת מומחים. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. 34 עמודים. Kessler N., Klein I., Zalzberg A., Kedem S., Ben-Elia E., Bracha J., Dori Y., Kalimi-Peretz M., Cohen Y.S., Levy A., Simon V., Sela O., and Levi A. (2020). The implementation of remote work policy in Israel Experts opinion. The Israel Society of Ecology and Environmental Sciences. pp 34. שותפים:

3 תוכן עניינים על אודות ועדות המומחים של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה 5 סיכום בכותרות 7 עיקרי הדברים 8.1 מבוא היבטים שונים למדיניות עבודה מרחוק עבודה מרחוק בעולם עבודה מרחוק בישראל רשות הפטנטים - חקר מקרה לעבודה מרחוק בשירות הציבורי מצב החקיקה בישראל השלכות תחבורתיות של עבודה מרחוק סוגי תועלת אפשריים לעבודה מרחוק אתגרים ביישום מדיניות עבודה מרחוק מסקנות והמלצות הסכמות שהתגבשו בדיוני הוועדה המלצות הוועדה 27.9 נספחים 30 נספח א' - אפקט הביקוש המושרה Demand( )Induced 31 נספח ב' - השפעות המעבר לעבודה מרחוק במהלך מגפת הקורונה )COVID-19( על התחבורה ועל הטמעת עבודה מרחוק במשק הישראלי ביום שאחרי המשבר 32

4 4

5 על אודות ועדות המומחים של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה שמירה על הסביבה ועל מערכות אקולוגיות מורכבות דורשת ידע מדעי נרחב, מדויק ועדכני. עם זאת, קיומו של גוף ידע כזה המבוזר במוסדות האקדמיה בלבד, אינו מספיק לשם קבלת החלטות מדיניות מושכלות. מצד אחד, צריך שחוקרים, מומחים בעלי ידע, יהיו מעוניינים ומסוגלים להעביר אותו למקבלי ההחלטות בצורה ברורה; מהצד האחר, מעצבי המדיניות ומקבלי ההחלטות צריכים לקבל את כל המידע שהם זקוקים לו, להבין ולהטמיע אותו בתוך תהליך קבלת ההחלטות. חרף רצון שני הצדדים להיעזר האחד בשני, נוצר לעיתים מצב ששני הקצוות הללו - המשתמש שהוא קובע המדיניות, והמדען שהוא בעל הידע - מתקשים למצוא את הדרך לקיים את מערכת זרימת המידע הנדרשת כדי להבטיח מדיניות סביבה מבוססת מדע. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה )ע"ר( פועלת לטיפוח הקהילה המדעית ולשיפור מדיניות הסביבה בישראל באמצעות קידום מעמד השיח המדעי, הנגשתו והטמעתו בקרב מעצבי דעת הקהל וקובעי המדיניות בישראל. בחזונה של האגודה ידע מדעי בנושאי הסביבה בישראל משמש בסיס איתן לתהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי והמקומי. ידע זה צריך להיות זמין ונגיש לעובדי ציבור, לארגוניים אזרחיים ולציבור הרחב ולהשתלב בקידום מדיניות סביבתית מושכלת לשיפור מצב הסביבה בישראל. כדי להתמודד עם האתגר הרב-ממדי של שמירה על הסביבה ושל חיבור בין מדענים לקובעי מדיניות ייסדה האגודה מנגנון של ועדות מומחים, שעוסקות בסוגיות ספציפיות, מקדמות שיתוף פעולה בין האקדמיה, מכוני המחקר הממשלתיים ואנשי המקצוע במשרדי הממשלה ופועלות באמצעותו. לאגודה ניסיון רב-שנים של יצירת שיתוף פעולה בין המאסדר )רגולטור( ובין מדענים למתן מענה מדעי לשאלות ניהול משאבי טבע ולעיצוב מדיניות סביבה שעל הפרק. הסוגיה הנידונה במסמך זה עוסקת במדיניות עבודה מרחוק, תוך סקירת הידע הקיים בעולם ובארץ וההשלכות האפשריות של יישום מדיניות זו בישראל. ועדת מומחים זו היא פרי יוזמה משותפת של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ותוכנית ממשק ליישום מדע בממשל מבית האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. למרות ניסיון בין-לאומי נרחב וניסיון ישראלי מצומצם ביישום עבודה מרחוק, לא התקיים עד כה דיון מקצועי רב משתתפים בהשלכות האפשריות של יישום רחב של מדיניות זו בישראל. בוועדה התכנסו תחת קורת גג אחת המומחים ואנשי המקצוע בתחומי התחבורה וניהול הגודש, זיהום האוויר, ושוק העבודה הישראלי על שלל מגזריו, לצד גורמי ממשלה ושלטון מקומי רלוונטיים. מטרת הוועדה הייתה לדון במדיניות לעבודה מרחוק וההשלכות האפשריות של יישומה באופן חלקי או מלא בישראל, לאתר את פערי הידע ולבחון יחדיו דרכים להתמודדות עימם כדי לקדם יישום מדיניות זו בישראל. 5

6 6

7 סיכום בכותרות הנזק הכולל הנגרם כיום למשק בשל הגודש בכבישים הוערך על ידי גופים שונים בכ- 35 מיליארד, והוא צפוי לזנק ל- 74 מיליארד ב ול- 100 מיליארד ב בשל גידול האוכלוסייה והצפי להתרחבות הגודש צפויות להחמיר גם ההשפעות הסביבתיות של ענף התחבורה, ובהן זיהום אוויר, פליטת גזי חממה, מטרדי רעש וקיטוע בתי גידול על ידי תשתיות תחבורה. לשם התמודדות עם שינויים עתידיים אלה ישנו צורך לצמצם את הנסועה הפרטית ב- 20% עד אחד מכלי המדיניות שיכולים לאפשר השגת מטרה זו הוא עידוד עבודה מרחוק, המאפשרת לעובדים לעבוד מחוץ למקום העבודה הפיזי שלהם ובכך להימנע מנסיעות באזורי ביקוש גבוהים ובשעות השיא. כדי לתכנן מדיניות מיטבית לעבודה מרחוק יש להתייחס למגוון ההיבטים, כגון: מאפייני העבודה, זמן ביצוע העבודה והמקום שהיא מתבצעת בו, ומאפייני המעסיקים והעובדים בה. שיעור העובדים מרחוק בישראל נמצא במגמת עלייה, אך הוא נמוך משמעותית ביחס לארה"ב ולמדינות האיחוד האירופי. במדינות האיחוד האירופי הגיעו להסכם מסגרת באשר לעבודה מרחוק עוד בשנת 2002, ויישמו את המהלך בהסכם קיבוצי )וולנטרי או בפיקוח המדינה( או בחקיקה. לעבודה מרחוק יש פוטנציאל לתועלת משקית רבה ומגוונת )תחבורתית, סביבתית, חברתית ועוד(, כגון חיסכון בעלויות חיצוניות מנסועה ובעלויות נדל"ן, חשמל וחניה, העלאת הפרודוקטיביות וחיזוק הפריפריה ואוכלוסיות מוחלשות. בו-בזמן היא גם מציבה מגוון אתגרים לעובדים ולמעסיקים. יש להתחשב במאפייני העבודה, העובד והארגון ביישום של עבודה מרחוק כדי להימנע מנזקים לעובדים ולארגון. המלצות הוועדה: לאור ההסכמות שעלו לגבי התועלת המשקית הגלומה בעבודה מרחוק בישראל, ועדת המומחים ממליצה לממשלת ישראל לקדם תוכנית לאומית לעידוד עבודה מרחוק, שתכלול הצהרה על מדיניות ממשלתית כוללת, הצבת יעדים כמותיים עתידיים לשיעורי עבודה מרחוק במשק, קידום תוכניות פיילוט ותמיכה בהן ומתן תמריצים למגוון מגזרים במשק, תוך הטמעה זהירה של העקרונות המפורטים בדו"ח זה. יש לקדם היערכות של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים ליישום תוכניות פיילוט לעבודה מרחוק באופן הדרגתי, תוך בחינת מכלול ההשלכות הארגוניות. כך ייצברו ניסיון וסיפורי הצלחה, ויהיה אפשר לקדם הסכמות רחבות ולהקטין חששות והתנגדויות בטרם יישום מהלך כלל משקי שידרוש את שיתוף כלל הגורמים במגזר הציבורי. במגזר הפרטי יש להימנע מהתערבות יתר ולשמר מצב של יישום וולונטרי של מדיניות עבודה מרחוק, בהסכמת כל הצדדים ובהתאם לצורכי המעסיק ולשיקוליו, תוך קידום תוכניות מעסיקים ומתן תמריצים על ידי המדינה לעידוד יישום המדיניות במגזר זה. יש להתייחס לעבודה מרחוק כגורם המשפיע על המרחב הבנוי המתוכנן. כפועל יוצא מכך, יש לשלב מרכזי עבודה מרחוק בתכנון של שכונות מגורים חדשות או מתחדשות, בתכנון של מרכזי תחבורה משולבים ובפיתוח של יישובים פריפריים. יש לבצע סקר בקרב ארגונים וחברות ממגוון תחומים במגזר הציבור והפרטי כדי לאמוד את מידת הידע, הנכונות והחסמים שקיימים אצל העובדים והמעסיקים. יש לנצל את שלבי היישום הראשוניים של מדיניות זו לצורך השלמת הידע החסר ובחינת ההשפעות הכלכליות והארגוניות של עבודה מרחוק בישראל. 7

8 עיקרי הדברים על פי תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס(, עד שנת 2048 תמנה אוכלוסיית ישראל 15 מיליון בני אדם לפחות. גידול האוכלוסין צפוי להשפיע באופן דרמטי על תשתיות התחבורה בישראל. דו"ח מיוחד של מבקר המדינה קבע בשנת 2019 כי המציאות התחבורתית שתושבי ישראל מתמודדים עימה פוגעת בפריון העבודה, מביאה לאי-מיצוי הפוטנציאל של התוצר המקומי הגולמי ושל ההכנסות ממיסים, ואף גורמת להגברת זיהום האוויר וליצירת מפגעי רעש. בדו"ח שפרסם בשנת 2019 מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הוערך כי הנזק הכולל הנגרם כיום למשק בשל הגודש בכבישים עומד על 35 מיליארד, והוא צפוי להאמיר בשנים הבאות ולהגיע ל- 74 מיליארד ב ול- 100 מיליארד ב מלבד הנזקים הישירים של הגודש הוא גם מצמצם את מרחב הבחירה בביצוע נסיעות. כך, בין היתר, הוא מקטין את מרחב חיפוש העבודה מצד עובדים ואת מרחב חיפוש העובדים מטעם מקומות העבודה, ולכך ישנה השפעה שלילית על הרווחה ועל התפוקה. בשל גידול האוכלוסייה והצפי להתרחבות הגודש צפויות להחמיר גם ההשפעות הסביבתיות של ענף התחבורה, ובהן זיהום האוויר, פליטת גזי חממה, מטרדי רעש וקיטוע בתי גידול על ידי תשתיות תחבורה. לשם התמודדות עם שינויים עתידיים אלה ובהתאם להחלטת הממשלה להפחית פליטות גזי חממה ולייעל את צריכת האנרגיה במשק, יש לצמצם את הנסועה הפרטית ב- 20% עד שנת הקמה נרחבת והרחבה של תשתיות תחבורה בשנים הבאות צפויה לסייע בהפחתת עד 16% מנסועת הרכב הפרטי בטווח הבינוני והארוך. את הפער בין היעד שהוצב לבין ההפחתה הצפויה בעתיד בשל פיתוח תשתיות תחבורה ניתן לסגור באמצעות ניהול ביקושי הדרך, תוך שימוש בכלי מדיניות המכוונים ליצור שינוי משמעותי בהרגלי הנסיעה של המשתמשים בדרך. כאשר הנסועה על הכביש מתקרבת לקיבולת שלו, לכל רכב המתווסף או יורד ישנה השפעה גדולה על רמת הגודש בכביש. אי לכך, להפחתת נסועה דרך ניהול ביקושים יש פוטנציאל גדול להקלה על הגודש, גם כאשר היא מורידה רק אחוז קטן של כלי רכב מהכביש. אחד מכלי המדיניות שיכולים לאפשר זאת הוא עידוד עבודה מרחוק, המאפשרת לעובדים לעבוד מחוץ למקום העבודה הפיזי שלהם ולהימנע מנסיעות באזורי ביקוש גבוהים ובשעות השיא. מסמך זה סוקר את הידע הקיים בעולם ובארץ בנושא מדיניות עבודה מרחוק ואת ההשלכות האפשריות של יישום מדיניות זו בישראל. כדי לתכנן מדיניות מיטבית לעבודה מרחוק יש להתייחס למגוון ההיבטים, כגון מאפייני העבודה, זמן ביצוע העבודה והמקום שהיא מתבצעת בו, ומאפייני המעסיקים והעובדים בה. כדי שעבודה תוכל להתבצע מרחוק, צריכה להיות אפשרות לבצעה מבלי שהעובד נמצא פיזית במקום העבודה. דרושה אפשרות לגישה מרחוק לשרתים, ורצוי שיהיו מדדי תפוקה קשיחים כדי שניתן יהיה לפקח ביעילות על ביצוע העבודה. לארגון המעסיק צריכה להיות יכולת מנהלית לאפשר הסדרי עבודה גמישים. למסגרת הזמן שהעבודה מרחוק מתבצעת בה קיימות אפשרויות שונות, כגון עבודה קבועה מרחוק, עבודה מרחוק רק בחלק מימי השבוע ואף חלוקת יום העבודה בין מקום העבודה והבית. עבודה מרחוק יכולה להתבצע במיקומים שונים: מהבית, משלוחה של משרדי החברה המרוחקת מהמשרד הראשי, וממרכזים מקומיים הממוקמים במרכזי מגורים או במבני ציבור כגון ספריות ציבוריות. לעובדים שונים מידת התאמה שונה לעבודה מרחוק, ותכונות כדוגמת יכולת ניהול זמן עצמאית, העדפת עבודה עצמאית או בצוות, נטייה לחוש בדידות ויכולת ליצור הפרדה בין עבודה למשפחה ולפנאי, ישפיעו במידה רבה על התאמת העובד לעבודה מרחוק. בעולם: מדיניות עבודה מרחוק מיושמת ברבות ממדינות המערב מזה כשני עשורים, וראשיתה דווקא ברמה העל- מדינתית, כאשר ארגוני הגג של המעסיקים והעובדים באיחוד האירופי הגיעו להסכם מסגרת לעבודה מרחוק בשנת אימוץ ההסכם לא היה זהה בכל מדינות האיחוד. בחלק מהן הוא התקבל כהסכם קיבוצי וולונטרי, באחרות כהסכם קיבוצי בפיקוח המדינה, ויש מדינות שארגוני המעסיקים, ארגוני העובדים והמדינה קיבלו אותו כולם והוא הפך לחוק. מדינות שההסכם בהן וולונטרי, הן המדינות שאחוז העבודה מרחוק בהן הוא הגבוה ביותר. מבין המדינות הללו בולטות במיוחד הולנד ופינלנד עם 14% 8

9 ו- 13.3% )בהתאמה( של עבודה מרחוק מכלל המועסקים. בהולנד ההסכם גובה בצעדי מדיניות נוספים, כמו הסכם מסגרת לעבודה מרחוק במגזר הציבורי והטבות מס למעסיקים המאפשרים עבודה מרחוק. בפינלנד השיעור הגבוה של עבודה מרחוק מיוחס לתרבות הפינית, הנוטה לאמץ מהר טכנולוגיות חדשות, ולרצון של הפינים לבלות בחוץ בשעות האור המועטות ששוררות בה בחלק מהשנה. באיטליה החלו באסדרה של עבודה מרחוק עוד לפני הסכם המסגרת של האיחוד האירופי, וכיום המדיניות שם מחייבת לאפשר עבודה מרחוק במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, אך שיעור העבודה מרחוק עומד על 3.6% בלבד, והיא נפוצה בעיקר במגזר הפרטי ובמעמד הבינוני-גבוה. בפורטוגל מיושמת מדיניות בשם,Smart working המאפשרת לעובד לבצע את ארגון המטלות בעבודה בעצמו ולהגדיר מהיכן, מתי וכיצד הן מתבצעות. בארה"ב החוק הפדרלי מחייב את הסוכנויות הממשלתיות לקדם תוכניות עבודה מרחוק, מה שהוביל לכך שב- 19% 2004 מהעובדים במגזר הציבורי עבדו מהבית לפחות יום בשבוע. ב העביר הקונגרס האמריקאי החלטה להגברת היקף העבודה מרחוק במשרדים ובסוכנויות ממשלתיות, וב % מהעובדים בהם עבדו מרחוק לפחות בחלק מהזמן. נוסף על פעילות המדינה, קיימים בחלק מהמדינות תאגידי ניהול תחבורה )TMAs Transportation Management Associations( שמטרתם לסייע בניהול ובאספקה של שירותי תחבורה על ידי ניהול צד הביקוש לתחבורה. התאגידים הם תוצר של שותפויות ממשלתיות-פרטיות או התארגנות פרטית של אזור תעסוקה מסוים. עבודה מרחוק נמנית על האמצעים שהתאגידים יכולים להפעיל כדי לנהל את צד הביקוש לתחבורה, ובשל גמישותם התאגידים הם גורם חשוב ביישום מדיניות זו. בארץ: שיעור העובדים מרחוק בישראל נמוך משמעותית ביחס לארה"ב ולמדינות האיחוד האירופי, אך נמצא במגמת עלייה. על פי סקר תנאי עבודה, שערכה הלמ"ס ב- 2016, השיעור הארצי של עובדים מהבית היה 3.4%, לעומת 2.6% ו- 2.4% בשנים 2008 ו בהתאמה. בערים הגדולות שיעור העובדים מהבית היה גדול בכ- 30% מהממוצע הארצי. כיום ענף ההייטק נחשב למוביל בתחום זה. בשנת 2014 הוערך ש- 58% מחברות ההייטק מאפשרות עבודה מרחוק, וש- 41% מהעובדים בהן מנצלים את זכותם זו. בעוד שבמגזר הפרטי שיעורי העבודה מרחוק במגמת עלייה, הסכמי השכר במגזר הציבורי אינם מאפשרים עבודה מרחוק באופן גורף. החקיקה בישראל, ובראשה חוק שעות עבודה ומנוחה )תשי"א (, יוצרת חוסר גמישות בזמני העבודה, איננה תומכת בהסדרי עבודה גמישים, מכתיבה דפוסי נסיעה מקובעים, ומקשה על הימנעות מנסיעות בזמני העומס. עם זאת, על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה: "רשאים מעסיק ועובד לקבוע בחוזה העבודה האישי של העובד הסדרים גמישים של מדידת שעות עבודה", אך העסקה במתכונת שעות גמישות איננה ברירת המחדל כיום. כמו כן, התרבות הארגונית הרווחת במגזר הציבורי, הכוללת החתמת שעון ושעות עבודה קשיחות, אינה מתאימה ליישום הסדרי העסקה גמישים. מאידך גיסא, כיום הולכת ומתרחבת ההבנה כי הגמשת תנאי העבודה בשירות הציבורי תגדיל את היכולת לגייס אליו עובדים בעלי מיומנויות גבוהות. רשות הפטנטים במשרד המשפטים החלה בשנת 2012 להעסיק בוחני פטנטים מרחוק במטרה לשפר את יכולתה לגייס עובדים לתפקיד זה. לאור תוצאות חיוביות של הפיילוט הוחלט שם ב למסד עבודה מרחוק כהסדר העסקה קבוע, מהלך שיכול לשמש חקר מקרה לעבודה מרחוק בשירות הציבורי. נוהלי העבודה, התועלת, האתגרים וההשלכות הארגוניות של מהלך זה מפורטים בפרק 4. על פניו, לעבודה מרחוק אמורה להיות השפעה חיובית על הגודש בכבישים, אם תתממש ההנחה כי עבודה מרחוק תייתר את הצורך של חלק מהיוממים לבצע נסיעות בשעות השיא. עם זאת, הפחתת הגודש עקב עבודה מרחוק איננה פועל יוצא המוסכם על כלל חברי הקהילה המדעית, וזאת משתי סיבות עיקריות: 1. אפקט הביקוש המושרה - במקרה של גודשי תנועה, עבודה מרחוק צפויה להקטין בשלב הראשון את הביקושים ולפנות מקום בכבישים, אך פינוי המקום נתפס כהגדלת ההיצע על ידי המשתמשים בדרך, מה שעלול למשוך משתמשים חדשים. תהליך זה מתרחש עד להגעה לשיווי משקל חדש, ומתייצב על רמות גודש גבוהות מאלה ששררו מייד לאחר המעבר לעבודה מרחוק. 2. יצירת נסיעות חדשות - עובדים מרחוק אינם צריכים להגיע למקום העבודה, ועל כן ייתכן שיבחרו להשתמש ברכב לצרכים שונים שאינם יוממות. עם זאת, ההשפעה הכוללת של עבודה מרחוק היא חיובית בעיקרה, מאחר שהיא מאפשרת ליותר אנשים לממש את צורכי הניידות שלהם, גם אם הגודש עצמו לא בהכרח יפחת. תועלת: לעבודה מרחוק יש פוטנציאל לתועלת משקית רבה )תחבורתית, סביבתית, חברתית ועוד(, כגון חיסכון בעלויות חיצוניות מנסועה ובעלויות נדל"ן, חשמל וחניה, העלאת הפרודוקטיביות וחיזוק הפריפריה ואוכלוסיות מוחלשות. מבדיקת עלות-תועלת של יישום עבודה מרחוק בקרב עובדי שירות המדינה, עלה כי צפויה תועלת נטו של כ- 80 מיליון בשנה. יישום רחב יותר בקרב כלל עובדי המגזר 9

10 הציבורי צפוי להעלות דרמטית את התועלת הפוטנציאלית נטו אל כ- 850 מיליון בשנה. אתגרים: על אף התועלת הרבה לעובד ולמעסיק, עבודה מרחוק יוצרת גם אתגרים לא מעטים )ניהוליים, טכנולוגיים, חברתיים, פסיכולוגיים ועוד(. מחקרים מראים כי סידור עבודה המשלב עבודה במשרד עם עבודה מרחוק יכול למנוע או למזער חלק מהבעיות שמתעוררות בשל מעבר לעבודה מרחוק, אך במצב זה תיחסך הנסועה רק בחלק מימי השבוע, ולא באופן מלא. מאידך גיסא, יישום שגוי של תוכניות עבודה מרחוק עלול לגרום נזק לעובדים ולארגון. כדי להימנע מנזקים ביישום של עבודה מרחוק יש להתחשב במאפייני העבודה, העובד והארגון ולהפעיל תוכניות פיילוט לפני הטמעה מלאה בארגון. מטרת הוועדה: בעוד שבמדינות מפותחות רבות, כולל ארה"ב והאיחוד האירופי, קיימת מדיניות המעודדת עבודה מרחוק, בישראל טרם נקבעה מדיניות כלשהי. בוועדת מומחים זו התכנסו גורמים מהמגזר הציבורי, מהמגזר השלישי, מהתעשייה ומהאקדמיה לדון ביישום מדיניות לעידוד עבודה מרחוק בישראל, תוך בחינת היבטים שונים: ההשלכות התחבורתיות, הסביבתיות, הארגוניות והתכנוניות של מדיניות עבודה מרחוק; מידת הכדאיות של המהלך; המגזרים שמדיניות שכזו צריכה לחול עליהם ואופי המדיניות )וולונטרית / מחייבת / מבוססת תמריצים( המתאים לישראל. בדיוני הוועדה הוסכם כי: עבודה מרחוק מגדילה את שביעות הרצון של העובדים ממקום עבודתם והודות לכך מגדילה את פריון העבודה, מקילה על גיוס עובדים חדשים, מורידה את קצב תחלופת העובדים ומקטינה את עלויות העבודה. עבודה מרחוק יכולה גם לקדם שוויון הזדמנות ושיפור ברווחה חברתית ולהנגיש את מקומות העבודה לאוכלוסיות נוספות. אף על פי שאין קונצנזוס מחקרי לגבי היכולת של עבודה מרחוק לצמצם באופן מוחלט את עומסי התנועה, ליישום נכון שלה יש פוטנציאל להפחית נסועה פרטית ולהקל על הגודש. זאת ועוד, ישנה הסכמה רחבה כי עבודה מרחוק מגדילה את יכולת שוק העבודה לפעול במסגרת תשתית הכבישים הקיימת, תוך צמצום נזקים סביבתיים פוטנציאליים הכרוכים בהרחבתה. הסכמי השכר בשירות הציבורי אינם מאפשרים עבודה מרחוק באופן גורף )מלבד במספר מקרים קטן(, ללא התחשבות באופי התפקיד ובמידת התאמתו לעבודה מרחוק. לאור הניסיון בעולם המראה כי עבודה מרחוק מביאה לעלייה בפריון בשירות הציבורי, עולה צורך בקביעת מדיניות מושכלת בנושא זה. לצורך כך, יש לאפיין ולמפות את הענפים המתאימים לעבודה מרחוק ולהעריך את היקף המועסקים הרלוונטיים למהלך זה. בהתאם לתוצאות המיפוי יש לקבוע מדיניות פרטנית שתתאים לענפי התעסוקה השונים בשירות הציבורי, ולהיעזר בניסיון שהצטבר ברשות הפטנטים בעשור האחרון. על השוק הפרטי לפעול לצמצום העלויות החיצוניות הגבוהות הנגרמות מנסיעות העובדים, ועל המדינה לעודד עובדים ומעסיקים לעשות זאת. עם זאת, הוסכם כי אין להתערב בהחלטות ניהוליות בשוק הפרטי. לצורך כך ניתן להשתמש בשני מודלים: א. תוכניות מעסיקים המספקות כלים לחיסכון בעלויות מעסיק )כגון נדל"ן וחניה( ומתמרצות מעסיקים למצוא פתרונות תחבורה בני-קיימא לעובדיהם. ב. תוכניות כדוגמת "דרך ערך", המתמרצת יוממים הנמנעים משימוש בצירי התנועה בשעות הגודש. קיימות השפעות הדדיות בין היישום של עבודה מרחוק לתחום התכנון עירוני. דפוסי היוממות הנפוצים כיום גורמים להתרוקנות משמעותית של שכונות מגורים בשעות העבודה, ומגבילים עירוב שימושים. לעבודה מרחוק ישנו פוטנציאל להפחית את ה"התרוקנות". שילוב של מרכזי עבודה משותפים כבר בשלב התכנון של שכונות מגורים חדשות יכול מצד אחד לתמוך בעבודה מרחוק, באופן שיספק לעובדים מרחב עבודה מותאם בקרבת ביתם, ומצד שני, לנצל את נוכחותם כדי לחזק את עירוב השימושים בשכונה או בעיר. על בסיס הסכמות אלה, הוועדה ממליצה על הצעדים הבאים: תוכנית לאומית לאור ההסכמות על התועלת המשקית המגוונת הגלומה בעבודה מרחוק בישראל, ועדת המומחים ממליצה לממשלת ישראל לקדם תוכנית לאומית לעידוד עבודה מרחוק, שתכלול הצהרה על מדיניות ממשלתית כוללת, הצבת יעדים כמותיים לשיעורי עבודה מרחוק במשק, תמיכה בתוכניות פיילוט וקידומן ומתן תמריצים למגוון מגזרים במשק, תוך הטמעה זהירה של העקרונות המפורטים בדו"ח זה. המגזר הציבורי על משרדי הממשלה וגופים ציבוריים להיערך ליישום תוכניות פיילוט לעבודה מרחוק באופן הדרגתי, תוך בחינת מכלול ההשלכות הארגוניות. התוכניות יאפשרו לצבור ניסיון וסיפורי הצלחה, לקדם הסכמות רחבות ולהקטין חששות והתנגדויות בטרם יישום מהלך כלל משקי שידרוש את שיתוף כל הגורמים במגזר הציבורי. כדי לצמצם את החשש מהשפעת הסחות הדעת במרחב הביתי על תפוקת העובדים יש לשקול להתחיל 10

11 במודל של עבודה במרכזי תעסוקה אזוריים או מקומיים, ולקדם עבודה במרחב הביתי לאחר התחייבות העובד על קיום חלל המתאים לעבודה מהבית. בעת הטמעת עבודה מרחוק יש לרתום את מנהלי הארגון לתהליך, ולתת להם להחליט אילו מהעובדים הכפופים להם ישירות יועסקו במודל זה, אשר צריך להיחשב כפ ר רו ג ט יב ה )זכותו הבלעדית של המנהל להחליט באיזו צורה יתנהל מקום העבודה(. המגזר הפרטי במגזר הפרטי יש להימנע מהתערבות יתר ולשמר מצב של יישום וולונטרי של מדיניות עבודה מרחוק, בהסכמת כל הצדדים ובהתאם לצורכי המעסיק ולשיקוליו, תוך מתן תמריצים מטעם המדינה לעידוד המעסיקים והעובדים ליישומה בארגון. למשל, אפשר לעשות זאת באמצעות תוכניות מעסיקים הכוללות סבסוד עלויות המעסיק וחיסכון בהן, וכן תוכניות לשינוי הרגלי נסיעה והטלת אגרות גודש. יש ליזום פיילוט וולונטרי לבחינת המדיניות הזו במתחם גיאוגרפי מוגדר הכולל מעסיקים גדולים, ומורכב מתמהיל של ארגוניים פרטיים וציבוריים. במסגרתו יש לבחון את ההשלכות של יישום המדיניות, ובכפוף להצלחתו יש לבחון את הרחבתו תוך שילוב אמצעים נוספים לניהול ביקושים. תכנון עירוני יש להתייחס לעבודה מרחוק כגורם המשפיע על המרחב הבנוי המתוכנן. כפועל יוצא מכך, יש לשלב מרכזי עבודה מרחוק בתכנון של שכונות מגורים, מרכזי תחבורה משולבים ובפריפריה. יש לשקול שימוש במבני ציבור, כמו מתנ"סים וספריות, גם כמרכזי עבודה מרחוק בחלק משעות היום, ואף לאפשר הטמעה של מרכזי עבודה מרחוק בתוך בנייני מגורים קיימים. השלמת פערי ידע יש לבצע סקר בקרב ארגונים וחברות ממגוון תחומים ומגזרים כדי לאמוד את מידת הידע, הנכונות והחסמים שקיימים אצל העובדים והמעסיקים, ולנצל את שלבי היישום הראשוניים של מדיניות עבודה מרחוק לצורך השלמת פערי הידע ובחינת ההשפעות הכלכליות והארגוניות. יש לשפר מערכים קיימים לאיסוף מידע על הרגלי הנסיעה כך שיתייחסו גם לעבודה מרחוק. *מסמך זה נכתב בטרם פרוץ מגפת הקורונה )COVID-19( העולמית וההגבלות שיושמו בעקבותיה בישראל, שהובילו בין השאר למעבר כפוי ובלתי מתוכנן של מאות אלפי עובדים לעבודה מרחוק, לצד הפסקת פעילות מערכות החינוך ושהות הילדים בבית לצד הוריהם, ועל כן אינו מתייחס באופן ישיר להשלכות מהלך זה. אי לכך התווסף למסמך נספח העוסק בהתייחסות ראשונית למעבר המשק לעבודה מרחוק במהלך משבר הקורונה. בנספח נסקרות השפעותיו האפשריות של המעבר לעבודה מרחוק בתנאים אלה על התחבורה בישראל ועל הנכונות ליישום עבודה מרחוק במשק בתום מצב החירום הלאומי )נספח ב'(. 11

12 ]1[ מבוא במדינת ישראל חיים כיום כ- 9 מיליון בני אדם והיא הולכת ונעשית צפופה יותר. עד שנת 2030 צפויים לחיות בה כ- 11 מיליון אזרחים, והאוכלוסייה בה צפויה להגיע לפחות ל- 15 מיליון בני אדם עד 2048 )על פי תחזית הלמ"ס- 1.)2017 גידול אוכלוסין זה צפוי להשפיע בצורה דרמטית על תשתיות התחבורה בישראל. בנק ישראל, 2 קרן המטבע הבין-לאומית 3 והארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליים )4OECD( קבעו ב כי הגודש בכבישים הוא אחת מהבעיות המשמעותיות ביותר של ישראל ביחס למדינות מפותחות אחרות. דו"ח מיוחד של מבקר המדינה 5 קבע כי נכון לשנת 2019, המציאות התחבורתית שתושבי ישראל מתמודדים עימה מדי יום איננה פשוטה, והיא כוללת התמודדות עם עומסי תנועה כבדים בוקר וערב והתמשכות זמני הנסיעות לעבודה ובכלל. מציאות זו פוגעת בפריון העבודה, מביאה לאי-מיצוי הפוטנציאל של התוצר המקומי הגולמי ושל ההכנסות ממיסים, ואף גורמת להגברת זיהום האוויר וליצירת מפגעי רעש. בדו"ח 6 שפרסם ב מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שמתבסס על דו"חות של גופים כלכליים מקומיים ובין- לאומיים ועל הערכות של כלכלנים מהאקדמיה, 7 הוערך כי הנזק הכולל הנגרם כיום למשק בשל הגודש בכבישים עומד על 35 מיליארד, והוא צפוי להאמיר בשנים הבאות ולהגיע ל- 74 מיליארד ב ול- 100 מיליארד ב אומדנים אחרים העריכו כי עקב הגודש משך העיכוב היומי הממוצע לבוגר בארץ בשנת 2030 צפוי להגיע לכחצי שעה ביום )לעומת אומדן של כ- 22 דקות ביום ב (. זמן זה צפוי להסתכם בכ- 1.1 מיליארד שעות אדם בשנה, שערכן מוערך בכ- 31 מיליארד בשנה )לפי שווי של כ- 29 לשעת אדם בהתאם לנוהל לבחינת פרויקטים תחבורתיים )פר"ת( של משרד התחבורה(. צפי זה מביא בחשבון התאמות בביקוש לנוכח בעיות התנועה, שפירושן הקטנת מרחבי היוממות והפעילות, הסטות זמן ועוד, שפירושן הקטנה בתפוקה וברווחה. הערכות אלה עוקפות הערכות קודמות מ- 2012, אז הוערך ההפסד ב- 850 מיליון שעות אדם בשנה, שתורגמו להפסד תוצר של כ- 25 מיליארד בשנה. 8 נוסף על כך, בשל גידול האוכלוסייה והצפי להתרחבות הגודש צפויות להחמיר גם ההשפעות הסביבתיות של ענף התחבורה, ובהן זיהום אוויר, פליטת גזי חממה, מטרדי רעש וקיטוע בתי גידול על ידי תשתיות תחבורה. לשם התמודדות עם שינויים עתידיים אלה, ובהתאם להחלטת הממשלה להפחתת פליטות גזי חממה ולייעול צריכת האנרגיה במשק )החלטה 542 מיום (,9 יש לצמצם את הנסועה הפרטית ב- 20% עד שנת 2030 )ביחס לנסועה הצפויה בתחזית עסקים כרגיל, המתבססת על המגמות נכון לשנת 2015(. במשרד התחבורה הכינו מספר תוכניות אסטרטגיות להתמודדות עם משבר הגודש הצפוי, הכוללות בניית רשת מטרו ורכבות קלות במטרופולין תל אביב והרחבת רשת הרכבת הכבדה ברחבי הארץ )הוספת מסילה רביעית במסדרון איילון, מסילה מזרחית בתוואי כביש 6, מסילה לאורך ציר 431, שדרוג והכפלה של מסילות החוף מחיפה לתל אביב, חשמול רשת הרכבות ועוד(. עם זאת, במשרד התחבורה מעריכים כי שינויים אלה יסייעו בהפחתה של 12%-16% מנסועת הרכב הפרטי בלבד, וגם זאת בטווח הבינוני ובעיקר בטווח הארוך. 1. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2017(. תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת בנק ישראל. )2018(. דין וחשבון עמ' International monetary fund - Israel: Staff concluding statement of the 2018 article IV mission. (2018). 4. OECD (2018). Economic Survey of Israel. 5. משרד מבקר המדינה. )2019(. דו"ח מיוחד: משבר התחבורה הציבורית. 6. מרכז המחקר והמידע של הכנסת. )2019(. התחבורה הציבורית בישראל והגודש בכבישים. 7. מואב, ע' ושרייבר ש'. )2017(. כיצד ניתן לצמצם את הצפיפות בכבישים על ידי אימוץ אגרות גודש. נייר מדיניות מכון אהרון למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה. 8. משרד התחבורה )2012(. פיתוח התחבורה הציבורית תכנית אסטרטגית. 9. החלטת ממשלה הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק

13 את הפער בין היעד שהוצב בהחלטת הממשלה לבין ההפחתה הצפויה בשל פיתוח תשתיות תחבורה צריך יהיה לסגור באמצעות ניהול ביקושי הדרך. ניהול ביקושי דרך מתבצע בעזרת כלי מדיניות ממשפחת ה- Travel,Demand Management המכוונים ליצור שינוי משמעותי בהרגלי הנסיעה של המשתמשים בדרך. קובעי המדיניות יכולים להשפיע על הרגלי הנסיעה של הציבור באמצעות שימוש במגוון כלים, ובהם: תמריצים )כגון אגרות גודש(, שינוי תחנות הנסיעה )למשל חניון חנה וסע(, שינוי אמצעי הנסיעה )כדוגמת עידוד נסיעות שיתופיות( או שינוי בהרגלי העבודה )לדוגמה תוכניות מעסיקים(. 10 להפחתת נסועה דרך ניהול ביקושים יש פוטנציאל גדול להקלה על הגודש, גם כאשר היא מורידה רק אחוז קטן של כלי רכב מהכביש. הסיבה לכך היא שכאשר הנסועה על הכביש מתקרבת לקיבולת שלו, לכל רכב המתווסף או יורד ישנה השפעה גדולה מאוד על רמת הגודש בכביש )איור 1(. 11 אחד מכלי המדיניות הבולטים במשפחה זו הוא עידוד עבודה מרחוק, המאפשרת לעובדים לעבוד מחוץ למקום העבודה הפיזי שלהם וכך להימנע מנסיעות באזורי ביקוש גבוהים בשעות השיא. ייתכן כי על ידי יישום מדיניות של עידוד עבודה מרחוק ניתן יהיה ליצור שינוי בהרגלי הנסיעה גם בישראל, באופן שיוכל להביא להפחתת הנסועה ולצמצום עומסי תנועה ופליטות מזהמים וגזי חממה. מסמך זה סוקר את הידע הקיים בעולם ובארץ בנושא מדיניות עבודה מרחוק ואת ההשלכות האפשריות של יישום מדיניות זו בישראל. כדי לעשות זאת ננסה לשפוך אור על ההיבטים השונים ביישום המדיניות לעבודה מרחוק, נסקור את הנעשה במדינות אחרות, ונציג את התועלת האפשרית ואת האתגרים העומדים בדרך ליישום המדיניות. הניתוח המוצג במסמך זה אינו מתייחס לתמורות עתידיות בעולם התחבורה, הכוללות את מהפכת הניידו ת כשירו ת MaaS( )Mobility as a Service ואת התנועה האוטונומית והמקושרת, אך הוא רקע חשוב לדיון העתידי באמצעים אלה, שצפויים גם הם להגדיל את ביקושי הדרך. *המסמך נכתב בטרם פרוץ מגפת הקורונה )COVID-19( העולמית וההגבלות שיושמו בעקבותיה, שהובילו בין השאר למעבר כפוי ובלתי מתוכנן של מאות אלפי עובדים לעבודה מרחוק, לצד הפסקת פעילות מערכות החינוך ושהות הילדים בבית לצד הוריהם, ועל כן אינו מתייחס באופן ישיר להשלכות מהלך זה. אי לכך התווסף למסמך נספח העוסק בהתייחסות ראשונית למעבר המשק לעבודה מרחוק במהלך משבר הקורונה. בנספח נסקרות השפעותיו האפשריות של המעבר לעבודה מרחוק בתנאים אלה על התחבורה בישראל ועל הנכונות ליישום עבודה מרחוק במשק בתום מצב החירום הלאומי )נספח ב'(. איור 1. הדגמה של היווצרות פקקים כתלות ביחס הביקוש והקיבולת. באזור היווצרות הפקק )מודגש בצהוב( לכל רכב היורד מהכביש או עולה על הכביש ישנה השפעה גדולה על מהירות הנסיעה אזור היווצרות ה פקק - כאשר הביקוש לשימוש בכביש מתקרב לקיבולתו 80 מהירות )קמ"ש( יחס ביקוש/קיבולת 10. תחבורה היום ומחר והמשרד להגנת הסביבה. )2007(. שינוי דפוסי יוממות עידוד עובדים לריסון השימוש ברכב פרטי. 11. חברת מתת. )2016(. נעים לירוק ניסוי לשינוי הרגלי הנסיעה. תוצאות ביניים. 13

14 ]2[ היבטים שונים למדיניות עבודה מרחוק כדי לתכנן מדיניות מיטבית לעבודה מרחוק יש לעמוד תחילה על ההיבטים השונים שיש למדיניות זו. ניתן לחלק את הממדים השונים לחמישה תחומים: א. מאפייני העבודה; ב. מאפייני המעסיק; ג. זמן ביצוע העבודה; ד. המקום שהעבודה מתבצעת בו; ה. מאפייני העובד. א. מאפייני העבודה - כדי שעבודה תוכל להתבצע מרחוק, היא צריכה לעמוד בכמה תנאים: אפשרות לבצע את העבודה מבלי שהעובד נמצא פיזית במקום העבודה. אפשרות לגשת מרחוק לשרת של מקום העבודה ולחומרים שמאוחסנים בו. עדיפות לעבודה עם מדדי תפוקה קשיחים, כדי שיתאפשר פיקוח יעיל על ביצועי העובד. 12 ב. מאפייני המעסיק - כדי שתתאפשר עבודה מרחוק, הארגון צריך להיות בעל מאפיינים מסוימים: יכולת מנהלית לאפשר הסדרי עבודה גמישים. 13 ארגונים בעלי נהלים קשיחים, כגון החתמת כרטיס ושעות עבודה קשיחות, יידרשו לעשות שינויים מסוימים כדי לאפשר עבודה מרחוק. מבנה ארגוני התומך בעבודה מרחוק. למבנים שונים של ארגונים )ארגונים אנכיים / אופקיים( התאמה שונה למודלים של עבודה מרחוק. 14 תרבות ניהולית המתאימה לעבודה מרחוק )דרושים יחסי אמון טובים בין העובד למעביד(. ארגונים המורגלים בפרקטיקות של מיקרו-ניהול ופחות במדידת תפוקות, יתקשו יותר ליישם עבודה מרחוק. ג. זמן ביצוע העבודה - למסגרת הזמן שהעבודה מרחוק מתבצעת בה קיימות אפשרויות שונות: עבודה תמידית מרחוק )לדוגמה: עובד מרוחק מהמשרד המגיע אל המשרד רק במקרים מיוחדים(. עבודה מרחוק רק בחלק מימי השבוע )לדוגמה: יומיים בשבוע מרחוק ושלושה ימים מהמשרד(. חלוקת יום העבודה לזמן עבודה ממקום העבודה וזמן עבודה מהבית )לדוגמה: עובדים שצריכים לאסוף את ילדיהם מדי יום, ואינם מגיעים למכסת השעות הנדרשת מהם, וניתנת להם האפשרות להשלים בשעות הערב מהבית את השעות החסרות(. יש לציין כי קיימים בעולם גם הסדרים שאינם מאפשרים עבודה מרחוק, אבל מאפשרים שליטה בשעות העבודה, כמו דחיסת שעות העבודה על פני פחות ימים )למשל: 40 שעות בארבעה ימים או 80 שעות בתשעה ימים, אף שלמצב זה של יום עבודה ארוך מאוד עלולה להיות השפעה שלילית מאוד על תפוקת העובדים(, גמישות מסוימת בשעת ההתחלה והסיום של יום העבודה, שעון גמיש המאפשר צבירה של שעות בימים מסוימים על חשבון החסרתן בימים אחרים, וקביעת שעות התחלה וסיום של העבודה המאפשרות להימנע מנסיעה בשעות העומס, עת הגודש בכבישים מרבי. 15 ד. מקום ביצוע העבודה - עבודה מרחוק יכולה להתבצע במקומות שונים: עבודה מהבית, תוך שימוש בתשתית תקשורת ביתית או אחרת, כדי להתקשר עם מאגרי המידע או התוכנות של החברה )זאת מבלי לכלול עבודות שבסיסן הוא מראש בבית, כגון קליניקה ביתית בתחום הקוסמטיקה, הרפואה המשלימה ורפואת השיניים, או למשל סטודיו של אומנים(. עבודה משלוחה של משרדי החברה Satellite(,)centers שכל תשתיות החברה קיימות בה אף על פי שהיא מרוחקת גיאוגרפית מהמשרד הראשי. 12. Blount, Y. (2015). Pondering the fault lines of anywhere working (telework, telecommuting): A literature review. Found. Trends Inf. Sys. 1(3), Fairweather, N. B. (1999). Surveillance in employment: The case of teleworking. J. Bus. Ethics. 22(1), Stratigea, A. and Giaoutzi, M. (2000). Teleworking and virtual organization in the urban and regional context. J. Geogr. 14, Falcocchio, J.C. and Levinson, H.S. (2015). Road traffic congestion: A concise guide (Springer tracts on transportation and traffic; Vol. 7). Springer. Chapter 21: Alternative Work Arrangements. 14

15 מרכזי עבודה מקומיים Telecottage( או,)Neighborhood centers שהם מבני משרדים הממוקמים במרכזי מגורים ומיועדים לעבודה מרחוק, ונותנים שירותים למספר חברות שונות )דוגמת Wework או בית קפה שכונתי( או מבני ציבור שמכילים חללים ציבוריים שמאפשרים עבודה, כגון ספריות ציבוריות. עבודה ניידת של עובדים שלא נמצאים במקום אחד, כגון סוכני שטח, אך יש להם יכולת לתקשר עם מטה החברה. 17,16 ה. מאפייני העובד - לעובדים שונים מידת התאמה שונה לעבודה מרחוק. תכונות כמו יכולות לניהול זמן באופן עצמאי, העדפה לעבודה עצמאית או בצוות, נטייה לחוש בדידות ויכולת ליצור הפרדה בין ענייני עבודה למשפחה ופנאי, ישפיעו במידה רבה על התאמת העובד לעבודה מרחוק. לשלל מאפיינים אלה ישנה השפעה על אופייה של העבודה מרחוק ועל מידת הצלחתה. כמו כן, יש לנקוט משנה זהירות בטרם מסווגים את כלל העובדים מהבית כמקשה אחת, שכן אפקט ההפחתה בנסועה משתנה משמעותית בין עובדים שונים. יש שהחליפו את ההגעה למקום העבודה בעבודה מהבית )בכל ימי העבודה או בימים או בשעות מסוימים(, אחרים הם בעלי עסק שפועל מלכתחילה מהבית )למשל קליניקות וסטודיו ביתיים(, חלק הם עובדים שהחליפו הגעה למקום העבודה הקבוע בהגעה למרכז תעסוקה אזורי והפחיתו רק חלק מהנסועה שלהם, וישנם עובדים שהחליפו עבודה נייחת מהמשרד בעבודה ניידת מרחוק תוך הגדלת הנסועה שלהם Di Martino, V. and Wirth, L. (1990). Telework: A new way of working and living. Int'l Lab. Rev. 129, Mokhtarian, P.L. and Tal, G. (2013). Impacts of ICT on travel behavior: A tapestry of relationships. In: The Sage handbook of transport studies, pp

16 ]3[ עבודה מרחוק בעולם מדיניות עבודה מרחוק מיושמת ברבות ממדינות המערב מזה כשני עשורים. ראשיתה של מדיניות זו החלה דווקא ברמה העל-מדינתית, כאשר ארגוני הגג של המעסיקים והעובדים באיחוד האירופי הגיעו להסכם מסגרת באשר לעבודה מרחוק ב בהסכם מפורטים מספר עקרונות בסיס לעבודה מרחוק: 1. וולונטריות - עבודה מרחוק היא תוצאה של הסכם משותף בין המעסיק לעובד, ובכל מקרה היא וולונטרית מצד העובד, והוא יכול לבקש לשוב לעבוד במשרד בכל עת. 2. תנאי העסקה שווים - עובדים מרחוק זכאים לאותם תנאים כמו של עובדים מהמשרד, למעט התאמות נדרשות. 3. אבטחת מידע - המעסיק אחראי לאבטחת המידע של הארגון, ולא העובד. 4. פרטיות העובד - המעסיק מחויב לדאוג לפרטיות העובד. 5. ציוד - המעסיק אחראי לדאוג לאספקה, להתקנה ולתחזוקה של הציוד הדרוש לעובד לביצוע עבודתו. 6. בריאות ובטיחות - המעסיק אחראי לבריאותו ולבטיחותו של העובד בזמן העבודה. 7. ניהול זמן העבודה - העובד אחראי על ניהול זמן העבודה שלו. 8. הכשרה - העובד זכאי לאותה רמת הכשרה כמו עובד מהמשרד. 9. זכויות עובדים - העובד זכאי לגישה אל נציגי ארגוני העובדים, ככל עובד בחברה. הסכם המסגרת היה זרז לפיתוח מדיניות לעבודה מרחוק במדינות אירופיות, שאימצו חלקים מההסכם. אימוץ ההסכם לא היה זהה בכל מדינות האיחוד: בחלק מהן )כמו הולנד, פינלנד ואוסטריה( הוא התקבל כהסכם קיבוצי וולונטרי, באחרות )כמו דנמרק, בלגיה וצרפת( כהסכם קיבוצי בפיקוח המדינה, ויש אף מדינות )כמו פולין, צ'כיה והונגריה( שההסכם התקבל בהן על ידי שלושת הצדדים )ארגוני המעסיקים, ארגוני העובדים והמדינה( ואף הפך לחוק. 18 מבחינה של אופן אימוץ ההסכם ושכיחות העבודה מרחוק במדינות אירופה )איור 2( עולה כי במדינות שההסכם בהן וולונטרי, עבודה מרחוק היא הנפוצה ביותר. מבין מדינות אלה בולטות בייחוד הולנד ופינלנד, עם 14% ו- 13.3% )בהתאמה( של עבודה מרחוק מתוך כלל המועסקים. בהולנד הסכם זה היה מגובה בצעדי מדיניות נוספים, כמו הסכם מסגרת לעבודה מרחוק במגזר הציבורי והטבות מס למעסיקים המאפשרים עבודה מרחוק )החל בשנת 2000(. להטבות הייתה השפעה חיובית, שכן בשנים נצפתה עלייה בשיעור העבודה מרחוק בהולנד, מ- 6% ל- 19.8% בפינלנד השיעור הגבוה של עבודה מרחוק מיוחס לתרבות הפינית, הנוטה לאמץ מהר טכנולוגיות חדשות, וכן לרצון של הפינים לבלות בחוץ בשעות האור המועטות ששוררות בפינלנד בחלק גדול מהשנה. 21,20 באיטליה החלו באסדרה של עבודה מרחוק עוד לפני הסכם המסגרת של האיחוד האירופי, וכיום המדיניות באיטליה מחייבת לאפשר עבודה מרחוק במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי. עם זאת, שיעור העבודה מרחוק עומד על 3.6% בלבד, והיא מתקיימת בעיקר במגזר הפרטי ובקרב עובדים מהמעמד הבינוני-גבוה. 22 בפורטוגל )6.1% מועסקים מרחוק( מיושמת מדיניות בשם,Smart working המאפשרת לעובד לבצע את ארגון המטלות בעבודה בעצמו, ולהגדיר מהיכן, מתי וכיצד הן מתבצעות. קיימים חוקים המתייחסים לשלושה מאפיינים של עבודה מרחוק - עבודה שלא ממקום העבודה, הגמשה של שעות העבודה והגמשה של מקום העבודה. 18. Implementation of the European framework agreement on telework Report by the European social partners (2006). 19. Van het Kaar, R. (2008). Telework in the Netherlands. Eurofound. 20. Pyöriä, P. (2011). Managing telework: Risks, fears and rules. Manag. Res. Rev. 34(4), Teleworking in Finland (2013). 22. Dias, J.M. (2017). Smart Working. Dialogo tra Portogallo e Italia. Lab. Law. Issues. 3(2),

17 בארה"ב החוק הפדרלי מחייב את הסוכנויות הממשלתיות לקדם תוכניות לעבודה מרחוק, והדבר הוביל לכך שב- 19% 2004 מהעובדים במגזר הציבורי עבדו מהבית לפחות יום בשבוע. 23 ב העביר הקונגרס האמריקאי החלטה להגברת היקף העבודה מרחוק במשרדים ובסוכנויות ממשלתיות, ובין השנים עלה אחוז העובדים מרחוק )לפחות חלק מהזמן( במגזר זה מ- 20% ל % מעבר לפעילות ברמת המדינה, קיימים במדינות שונות )בעיקר בארה"ב( תאגידי ניהול תחבורה ) TMAs.)Transportation Management Associations תאגידים אלה הם לרוב תוצר של שותפויות ממשלתיות- פרטיות Partnership( )PPP Public Private או התארגנות פרטית של אזור תעסוקה מסוים. מטרת התאגידים היא לסייע בניהול ובאספקה של שירותי תחבורה, וזאת על ידי ניהול צד הביקוש לתחבורה באזורים הללו. ניהול צד הביקוש לתחבורה נעשה באמצעים שונים, כמו תמריצים כלכליים לנסיעה בשעות שונות ובאמצעי תחבורה שונים, ניהול מלאי החניה, עידוד נסיעות משותפות והיסעים. עבודה מרחוק נמנית על האמצעים שתאגידי ניהול תחבורה יכולים להפעיל כדי לנהל את צד הביקוש לתחבורה. תאגידים אלה הם כלי ליישום המדיניות לעבודה מרחוק בגלל הגמישות היחסית הקיימת אצלם בהשוואה למגזר הציבורי. בישראל החל לפעול בשנת 2018 הארגון )NGO) Future Mobility IL שמטרתו ליצור תוכניות לניהול צד הביקוש לתחבורה, בין היתר עם מעסיקים, תוך שימוש בכלים כמו עבודה מרחוק. איור 2. אחוז העובדים רוב הזמן מרחוק )מהבית(, מתוך כלל המועסקים במדינות האיחוד האירופי בשנת אחוז העובדים מהבית Netherlands Finland Luxembourg Austria Denmark Estonia Slovenia Belgium France Iceland Ireland Montenegro Portugal Euro Area (19 countries) Malta Norway Sweden EU (28 countries) Germany Poland United Kingdom Spain Switzerland Czechia Italy Slovakia Latvia Lithuania Hungary Turkey Greece North Macedonia Croatia Cyprus Romania Bulgaria 23. Mello, J.A. (2007). Managing telework programs effectively. Empl. Responsib. Rights J. 19(4), U.S. Office of Personnel Management Employee Services. (2016). Status of Telework in the Federal Government, Report to Congress. 25. Eurostat. (2018). Working from home in the EU. 17

18 ]4[ עבודה מרחוק בישראל שיעור העובדים מרחוק בישראל נמצא במגמת עלייה. על פי נתוני סקר תנאי עבודה, שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2016 במסגרת הסקר החברתי, 26 השיעור הארצי של עובדים מהבית היה 3.4% בשנה זו, לעומת 2.6% בשנת 2008 ו- 2.4% בשנת בסקר לא התבצעה הפרדה בין עובדים שמקום עבודתם הוא הבית )כגון רופאי שיניים, פסיכולוגים ומטפלים, קוסמטיקאיות, אומנים ועוד, שהקליניקה או הסטודיו שלהם ממוקמים בביתם(, לעובדים מהבית שמקום עבודתם הקבוע הוא אחר. 27 בסקרים שנערכו לאחרונה, במסגרת ניסוי "דרך ערך", נמצא כי שיעור העובדים מהבית בישראל הוא כ- 3% במונחי ימי עבודה שווי ערך, וזאת נוסף לכ- 3% מהעובדים שהבית הוא מקום עבודתם. בערים הגדולות שיעור העובדים מהבית )בקרב יהודים, לא חרדים( גדול בכ- 30% מהממוצע הארצי. כיום ענף ההייטק נחשב למוביל בתחום זה. בשנת 2014 הוערך ש- 58% מחברות ההייטק מאפשרות עבודה מרחוק, וש- 41% מהעובדים בחברות אלה מנצלים את זכותם זו. 28 בעוד ששיעורי העבודה מרחוק הולכים ועולים במגזר הפרטי, ואף צפויים לעלות עוד בשנים הקרובות, 29 הסכמי השכר כיום במגזר הציבורי אינם מאפשרים עבודה מרחוק באופן גורף )מלבד במקרים בודדים, כמו ברשות הפטנטים שבמשרד המשפטים(. כמו כן, התרבות הארגונית הרווחת במגזר הציבורי, הכוללת החתמת שעון ושעות עבודה קשיחות, איננה מתאימה ליישום הסדרי העסקה גמישים. כיום הולכת ומתרחבת ההבנה, כי הגמשת תנאי העבודה בשירות הציבורי תגדיל את היכולת לגייס אליו עובדים בעלי מיומנויות גבוהות. 4.1 רשות הפטנטים - חקר מקרה לעבודה מרחוק בשירות הציבורי רשות הפטנטים שבמשרד המשפטים החלה בשנת 2012 להעסיק בוחני פטנטים מרחוק, במטרה לשפר את יכולתה לגייס עובדים לתפקיד בוחני פטנטים. מקרה זה יכול לשמש חקר מקרה לעבודה מרחוק בשירות הציבורי, ולכן נפרט כאן את נוהל העבודה ואת השלכותיו על הארגון. נוהלי עבודה: - ההשתתפות בתוכנית הייתה מותנית במגורים במרחק של 40 ק"מ לפחות מהרשות )בהמשך הופחת המרחק ל- 18 ק"מ(, בסיום תקופת ההכשרה ובהמלצת הממונה. - לצורך ההשתתפות בתוכנית נדרשו העובדים לחתום על נספח לחוזה העסקתם המסדיר את תנאי ההעסקה. - בוחני פטנטים רשאים לעבוד באופן חלקי מהבית עד להיקף של מחצית מימי העבודה בכל חודש. - בימי העבודה מהבית לא מאושר ביצוע של שעות נוספות. - ברשות הפטנטים מתבצע ניטור מתמיד אחר התפוקות של כלל הבוחנים, לרבות העובדים מהבית. בשנתיים הראשונות העבודה מרחוק הוגדרה כמיזם פיילוט, והתבצעה תוך מעקב ובחינה של ההשלכות הארגוניות. להלן תמצית מסקנות הפיילוט: העבודה מרחוק לא פגעה בזמינות של העובדים במהלך שעות העבודה. ההתייעצויות והקשר בין העובדים נמשכו על אף העבודה מרחוק. 26. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2016(. הסקר החברתי ד"וח מתת - מרכז תכנון תחבורה בע"מ. )2009(. מרחקי היוממות ופיצול הנסיעות לעבודה בין אמצעי התחבורה - השוואת ממצאי מפקד האוכלוסין והדיור לשנים 1995 ו אתוסיה. )2014(. 58% מחברות ההייטק בישראל מאפשרות עבודה מהבית. 29. Global Workplace Analytics. (2013). The bottom line on telework for the Thurston Region State and local government. 18

19 במהלך הפיילוט עלו דרישות למימון קו אינטרנט ביתי אך הן ירדו מן הפרק מבלי לגרום לסכסוכים. היו מקרים שהעבודה מרחוק הופסקה לתקופה מסוימת עקב חוסר עמידה ביעדים. ההיבטים הביטוחיים של העובדים נבדקו על ידי הממשלה, והתקבל אישור כי לא קיימת בעיה בתחום זה. הרשות התגברה על הקשיים הטכניים שעלו בשל הצורך בחיבור מהבית, אך במהלך העבודה מהבית לא סופקה לעובדים תמיכה טכנית צמודה. תועלת: - נצפתה עלייה בשביעות הרצון של העובדים שהורשו לעבוד מרחוק. - שילוב עבודה מרחוק הקל על גיוס ועל שימור עובדים קיימים. - תפוקת העובדים נשמרה או גדלה. - חלה ירידה במספר ימי ההיעדרות של העובדים שעיקרה בהפחתת מספר ימי המחלה המוצהרים. - נחסכו הוצאת דיור, חניה והחזרי נסיעות )הפחתה ישירה ועקיפה של עלויות תחבורה(. אתגרים: - נוצרה תחושת תסכול בקרב עובדים שלא היו זכאים לעבוד מרחוק. - נדרשה התאמה של סגנון הניהול. לאור התוצאות החיוביות של הפיילוט, הוחלט ב למסד עבודה מרחוק כהסדר קבוע ברשות הפטנטים. רשות הפטנטים אף מעוניינת כיום להרחיב את היקף העבודה מרחוק על ידי הסרת התנאי המקדים של מרחק המגורים של העובדים מהמשרד. בכך הם מקווים למנוע את תחושות התסכול של עובדים הגרים בקרבת הרשות ואינם זכאים לעבוד מרחוק, וכן להפיק את המרב מהשטח המשרדי המוגבל ולנצל אותו באמצעות חדרים המשותפים לשני עובדים מרחוק, העובדים מחוץ למשרד בימים שונים. 4.2 מצב החקיקה בישראל חוק שעות עבודה ומנוחה )תשי"א ( מגדיר את שעות העבודה )כולל שעות נוספות( על בסיס יומי. במצב זה אין אפשרות "לקזז" שעות עבודה מיום אחד למשנהו ומשבוע אחד לאחר. חוסר גמישות בזמני העבודה אינו תומך בהסדרי עבודה גמישים )כגון עבודה מרחוק(, מכתיב דפוסי נסיעה מקובעים, ומקשה על הימנעות מנסיעות בזמני העומס. עם זאת, על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה: "רשאים מעסיק ועובד לקבוע בחוזה העבודה האישי של העובד הסדרים גמישים של מדידת שעות עבודה". 30 העסקה בשעות גמישות מאפשרת לפרוס את שעות העבודה לפי צורכי העובד והמעסיק. כיום העסקה במתכונת שעות גמישות איננה ברירת המחדל, והיא מצריכה חוזה עבודה חתום מראש, המבוסס על הסכמת שני הצדדים )"ביסוד הדרישה לכך שייכרת בין המעסיק לעובד חוזה עבודה ברור בתחילת ההתקשרות והמפרט את שיטת התשלום הגמיש, נעוצה העובדה שמדובר בסטייה מ"דרך המלך" של תשלום שכר. לפיכך, קמה לעובד הזכות לקבל או לדחות את הצעת המעסיק לשיטת תשלום שכזו, ועמדת הצדדים חשוב שתמצא ביטויה בחוזה העבודה" 30 (. 30. בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1194/01. עגיב "המגן" חברה לביטוח בע"מ, פ''ד מ) 2005 (

20 ]5[ השלכות תחבורתיות של עבודה מרחוק לכאורה, לעבודה מרחוק אמורה להיות השפעה חיובית על הגודש בכבישים, אם תתממש ההנחה כי עבודה מרחוק תייתר את הצורך של חלק מהיוממים לבצע נסיעות בשעות השיא. עם זאת, הפחתת הגודש עקב עבודה מרחוק איננה פועל יוצא המוסכם על כלל חברי הקהילה המדעית, וזאת משתי סיבות עיקריות: 1. אפקט הביקוש המושרה Demand( )Induced - ביקוש מושרה הוא מונח מהתיאוריה הכלכלית, שמצביע על כך שככל שהיצע של מוצר מסוים גדל, כך גם הביקוש אליו גדל. במקרה של גודשי תנועה, עבודה מרחוק צפויה להקטין בשלב הראשון את הביקושים ולפנות מקום בכבישים, אך הקטנה זו בביקושים תיתפס על ידי משתמשי הכביש כהגדלת ההיצע. ההיצע שגדל עלול למשוך לכבישים משתמשים חדשים שעד כה נסעו בשעות מוקדמות יותר, בחרו בנסיעה בתחבורה ציבורית, או שבחרו לא לנסוע כלל. 31 תהליך זה מתרחש עד להגעה לשיווי משקל חדש, ומתייצב על רמות גודש גבוהות מאלה ששררו בשלב הראשון - מייד לאחר הירידה בגודש בעקבות המעבר לעבודה מרחוק )נספח א'(. במקרים קיצוניים אף תיתכן החמרה בגודש, וזאת במקרה שהשינוי הקולקטיבי של הרגלי הנסיעה יגרום להסטה של נסיעות משעות מוקדמות או מאוחרות יותר חזרה אל שעות השיא, וייצור עומסים כבדים יותר מהעומסים ששררו לפני כן. עם זאת, ההשפעה הכוללת של עבודה מרחוק חיובית בעיקרה, מאחר שהיא מאפשרת לאנשים רבים יותר לממש את צורכי הניידות שלהם )עודף הצרכן הכולל את השטח מתחת לעקומת הביקוש לנסיעות(, גם אם הגודש עצמו לא בהכרח יפחת. עצם העובדה כי הופיעו משתמשים חדשים בדרך, שקודם נמנע מהם לעשות זאת עקב גודש, מצביעה על כדאיות המהלך בשל שיפור בתפוקה הכוללת. בסופו של דבר, הבעיה העיקרית של הגודש איננה זמן הנסיעה אלא הירידה בקיבולת הדרכים. לגידול בקיבולת יש תועלת גם אם זמן הנסיעה אינו משתנה בסופו של דבר. 2. יצירת נסיעות חדשות )שאינן יוממות( 32 - עובדים מרחוק אינם צריכים להגיע למקום העבודה שלהם, ועל כן הם בדרך כלל חופשיים לקבוע את לוח הזמנים היומי שלהם. ייתכן שהם יבחרו להשתמש ברכב שלהם לצרכים שונים, כמו קניות או הסעת הילדים )אף שבדרך כלל אלה נסיעות שונות בזמן ובמרחק - קצרות וקצרות טווח - מאלה שנמנעות(, וכמו כן ייתכן מאוד שרכב שהיה היחיד במשק הבית, יעבור לשימוש של בן או בת הזוג. מצד שני, ייתכן שעבודה מהבית של אחד מבני הבית תייתר את הצורך בהחזקת שני כלי רכב במשק הבית Litman, T. (2019). Generated traffic and induced travel: Implications for transport planning. Victoria Transport Policy Institute. 32. Mokhtarian, P.L. (1997). Now that travel can be virtual, will congestion virtually disappear? Sci. Am. 277(4), Kim, S.N., Choo, S. and Mokhtarian, P.L. (2015). Home-based telecommuting and intra-household interactions in work and nonwork travel: A seemingly unrelated censored regression approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 80,

21 ]6[ סוגי תועלת אפשריים לעבודה מרחוק תועלת תחבורתית - משרד האוצר ומשרד התחבורה העריכו בעבר )2012( את הפסד התוצר הנגרם מהפסד שעות אדם בשל הגודש בכבישים ב- 2% לפחות מהתוצר במדינת ישראל. הערכות עדכניות יותר )2017( המשקללות את הפגיעה בתוצר תוך התייחסות לפגיעה ברווחה ובשעות הפנאי, עומדות על כ- 4% מהתוצר. 7 התועלת הארצית הממוצעת של עבודה מרחוק ניתנת להערכה באזורים מטרופוליניים בכ- 80 ליום עבודה. מחציתם בעקבות חיסכון בזמן ובעלויות הנסיעה של העובד, ומחציתם מן התרומה להקלת העומס בדרכים )באזורים מטרופוליניים ערך זה גבוה יותר מאשר באזורים אחרים(. להמחשת התועלת: אם חצי מיליון עובדים )כ- 1/8 ממניין העובדים במשק בשנת 2019( יעבדו יום בשבוע מהבית, התועלת התחבורתית השנתית צפויה להיות 2.1 מיליארד. יש לזכור כי ניצול אפשרי של ההקלה בצפיפות לנסיעות מושרות )ראו פרק 5.1( מגדיל את הפעילות והתועלת, גם אם אפקט השינוי בזמן הנסיעה "מתעמעם", ועל כן אינו מפחית את הערך המשקי של התועלת שהוערכה לעיל. תועלת סביבתית - אחד מסוגי התועלת הישירים והברורים ביותר של עבודה מרחוק הוא צמצום של הנסועה ברכב הפרטי והנזקים הסביבתיים, הכלכליים והחברתיים הכרוכים בה. עבודה שבחנה את העלות והתועלת של עבודה מרחוק במגזר הציבורי בישראל 34 הראתה כי יישום עבודה מרחוק אצל 22% מהעובדים בשירות המדינה )ב- 15% מהזמן( יביא להפחתת הנסועה השנתית ב- 7 מיליון ק"מ, ובעקבות זאת לחיסכון של כ- 11 מיליון בשנה למשק הישראלי בעלויות החיצוניות של תחום התחבורה )הכוללות זיהום אוויר, רעש, תאונות דרכים, גודש ובלאי לתשתיות(. בארה"ב מעריכים כי עידוד עבודה מרחוק חסך למשק האמריקאי נסועה בהיקף של 56 מיליארד ק"מ בשנה וכ- 6.4 מיליארד ליטרים של דלק. 35 תועלת חברתית - בעבודה מרחוק גלומה גם תועלת חברתית לא מבוטלת. האפשרות שלא להגיע פיזית למקום העבודה יכולה לפתוח אפשרויות תעסוקה נוספות בפני אנשים עם מגבלה פיזית המקשה על התניידותם. כמו כן, לגמישות בשעות ובמקום שהעבודה מתבצעת בו יש פוטנציאל להרחבת אפשרויות התעסוקה של הורים המתפקדים כמטפלים עיקריים של ילדיהם ומתקשים לעבוד הרחק ממקום המגורים שלהם. במקרים רבים, נשים הן אלה הנושאות בתפקיד זה, ולכן יישום בהיקף נרחב של עבודה מרחוק יכול להוביל לקידום תעסוקתי בקרב נשים. נוסף על כך, עבודה מלאה או חלקית מרחוק מגדילה את אפשרויות התעסוקה הפוטנציאליות לעובדים הגרים בפריפריה, הרחק ממרכזי תעסוקה גדולים. לכן, לעבודה מרחוק יכולה להיות השפעה מיטיבה גם על ערים בשולי המטרופולין, כגון מודיעין, חדרה ועוד. הניסיון בעולם מראה שבמקומות שגרים בהם "עובדים מרחוק" מתפתחים מרכזי עבודה מרחוק. 25 מרכזים אלה יכולים לחזק את הערים שבשולי המטרופולינים, שפיתוחן מוגבל בשל התרוקנות העיר מתושביה במהלך שעות העבודה ושעות הנסיעה לעבודה וממנה. החיזוק נובע מעירוב שימושים בשכונות המגורים תוך יצירת יתרונות כלכליים עבור הכלכלה המקומית, החייאת המרחב הציבורי, העלאת תחושת הביטחון במרחב הציבורי ועוד. תועלת לעובד - עבודה מרחוק מאפשרת הפחתה בהיקף הנסיעות וחוסכת לעובדים זמן והוצאות נסיעה. כמו כן, עובדים מרחוק מדווחים, ברוב המקרים, על עלייה בשביעות הרצון מעבודתם 37,36 ועל יכולת גבוהה יותר לאזן בין העבודה לחיי המשפחה. 39, אברי שכטר ורון קאמרה. )2018(. הפחתת השימוש ברכבים פרטיים בקרב המגזר הציבורי. אקוטריידרס בע"מ והמשרד להגנת הסביבה. )לקבלת הדו"ח ניתן לפנות במייל לד"ר אוהד 35. United States Bureau of Transportation Services. (2006). Transportation implications of telecommuting. National Transportation Library, a program of the Bureau of Transportation Services. 36. Manochehri, G. and Pinkerton, T. (2003). Managing telecommuters: Opportunities and challenges. Am. Bus. Rev. 21(1), Tremblay, D.G. (2002). Balancing work and family with telework? Organizational issues and challenges for women and managers. Women Manag. Rev. 17(3/4), Crandall, W. and Gao, L. (2005). An update on telecommuting: Review and prospects for emerging issues. SAM Adv. Manage. J. 70(3), Hill, E.J. et al. (1998). Influences of the virtual office on aspects of work and work / life balance. Pers. Psychol. 51(3),

22 תועלת למעסיק - לעבודה מרחוק יש תועלת משמעותית גם למעסיקים. על אף החשש של מעסיקים שעבודה מרחוק תגרום לירידה בפרודוקטיביות של העובדים, מחקרים רבים מראים שעבודה מרחוק גורמת דווקא לעלייה בפרודוקטיביות, 41,40 כפי שניתן לראות באיור 3. עלייה זו נגרמת עקב: - ירידה בכמות מסיחי הדעת. - עלייה במוטיבציה של העובדים המרגישים כי המעסיקים נותנים בהם אמון. - ניהול זמן מוקפד יותר תוך התמקדות במדידת תפוקות העובדים. - ניהול זמן גמיש המאפשר לעובדים לעבוד בשעות שהם יעילים יותר. -ירידה בהיעדרויות עקב מחלה: בשל הימנעות מהדבקת עמיתים לעבודה על ידי עובדים חולים המגיעים למקום העבודה; בשל האפשרות לעבוד מהבית במקרה של מחלת ילדים; בשל האפשרות שקיימת לעובד שאינו חש בטוב בבוקר, לנוח מעט ולהתחיל את יום העבודה מאוחר יותר מהבית במקום לקחת יום מחלה. כמו כן, עבודה מרחוק יכולה לאפשר למעסיקים המשך עבודה בתפוקה מלאה או לפחות חלקית, גם בזמן תחלואה עונתית מוגברת )כגון התפרצויות שפעת( ואף בזמן מגפה המחייבת בידוד בית של עובדים או בידוד אזורים גיאוגרפיים שלמים, כגון במקרה של מחלת הקורונה )COVID-19( שהתפרצה בסין במהלך חורף זאת ועוד, שביעות רצון גבוהה יותר של העובדים גורמת להאטה בקצב תחלופת העובדים ולחיסכון בתשומות גיוס והכשרה. 42 עבודה מרחוק יכולה לחסוך משמעותית גם בעלויות התפעוליות. חברות גדולות בארה"ב )לדוגמה: Sun Microsystems ו- AT&T ( דיווחו על ירידה של עשרות מיליוני דולרים בהוצאות נדל"ן וחניה בעקבות יישום תוכניות לעבודה מרחוק. 43 לסיכום, לעבודה מרחוק פוטנציאל לתועלת משקית רבה. מעבר לחיסכון בעלויות חיצוניות מנסועה, עבודה מרחוק יכולה לחסוך בעלויות נדל"ן, חשמל וחניה )אם אכן נעשות התאמות, כגון מעבר למשרד בעל שטח קטן יותר וחלוקת אותו החדר בין מספר עובדים מרחוק בהתאם להיקף נוכחותם(, להעלות את הפרודוקטיביות של העובדים, לחזק את הפריפריה ועוד. ביחס לממוצע שעות העבודה השנתי ב- OECD, העובד הישראלי עובד 10% יותר, אך הפרודוקטיביות שלו איננה גבוהה, ומגיעה רק ל- 86% מהממוצע ב- 44.OECD ייתכן שדווקא עבודה מהבית ומדידת תפוקות בצידה עשויות לסייע לשפר את ההיבט הזה של שוק התעסוקה הישראלי. מבדיקת עלות-תועלת של עבודה מרחוק בקרב עובדי שירות המדינה עלה כי צפויה תועלת נטו של כ- 80 מיליון בשנה )איור 4(. יש לזכור שעובדי שירות המדינה הם רק כ- 9% מעובדי המגזר הציבורי במשק הישראלי, ועל כן יישום רחב יותר של עבודה מרחוק בקרב כלל עובדי המגזר הציבורי צפוי להעלות דרמטית את התועלת הפוטנציאלית נטו מיישום אמצעי זה אל כ- 850 מיליון בשנה Global Workplace Analytics. (2013). The bottom line on telework. 41. Garner, G. and Dick, G. (2007). Telecommuting: A managerial perspective. 42. Kossek, E.E., Lautsch, B.A., and Eaton, S.C. (2006). Telecommuting, control and boundary management: Correlates of policy use and practice, job control and work-family effectiveness. J. Vocat. Behav. 68(2), Arnold, J.T. (2006). Making the leap. HR Magazine. 51(5), OECD Data. Hours worked- available data

23 איור 3. בדו"ח "הפחתת השימוש ברכבים פרטיים בקרב המגזר הציבורי" המשותף לאקוטריידרס בע"מ והמשרד להגנת הסביבה, נבחנו חמש תוכניות מעסיקים בקרב המגזר הציבורי )3( והמגזר הפרטי )2(, ובכולן נצפתה עלייה בפרודוקטיביות של העובדים לאחר יישום תוכניות עבודה מרחוק. 34 שיעור עלייה בפרודוקטיביות במגזר הפרטי שיעור עלייה בפרודוקטיביות במגזר הציבורי 25% מיליון ש"ח בשנה שיעור עלייה בפרודוקטיביות Scan Health Plan שירות הביטוח BT הלאומי בארה"ב Telecom( )British 20% 15% שיעור עלייה ממוצע במגזר הציבורי 11% 10% 5% 0% מחלקת כוח אדם ובריאות הציבור מחוז הנפין, מינסוטה משרד הפטנטים האמריקאי איור 4. סיכום כלל התועלת נטו הצפויה מיישום תוכניות לעבודה מרחוק בקרב עובדי שירות המדינה בישראל. מתוך דו"ח אקוטריידרס בע"מ והמשרד להגנת הסביבה. 34 תועלת משקית חיסכון בעלויות חיצוניות השלכות ישירות לעובדים השלכות ישירות למעסיק 23

24 ]7[ אתגרים ביישום מדיניות עבודה מרחוק על אף התועלת הרבה של עבודה מרחוק, הן לעובד הן למעסיק, עבודה מרחוק יוצרת גם אתגרים לא מעטים, ויישום שגוי של תוכניות עבודה מרחוק עלול לגרום נזק לעובד ולארגון. בשנים האחרונות אף נרשמו מקרים של ארגונים שאפשרו לעובדיהם לעבוד מרחוק, ובהמשך חזרו בהם וקראו לעובדיהם לשוב למשרדים )למשל IBM בשנת 45.)2017 אתגרים לעובד - בקרב העובדים ישנו חשש כי עבודה מרחוק תביא לתחושת בידוד, להבנה פחות טובה של הדינמיקה במקום העבודה ובעקבותיה לעיכוב בקידום. 46 כאשר העבודה מרחוק מתרחשת בבית העובד, ישנו חשש כי ענייני הבית יסיחו את דעת העובד ויורידו את תפוקתו. מצד שני, קיים חשש כי העובד יתקשה ליצור הפרדה בין הבית לעבודה, וענייני העבודה יגלשו אל מחוץ לשעות העבודה המקובלות ויפריעו לחיי המשפחה. 47 הצורך המתמיד בהקפדה על הגבולות בית-עבודה יכול להוביל ללחץ ולשחיקה, ובייחוד אצל עובדים ומנהלים בכירים שעלולים להיגרר בקלות רבה יותר לשבירת גבולות שעות העבודה והמנוחה ואף למצוא עצמם עובדים בלילות, בימי המנוחה ובחגים. נוסף על כך, עבודה מרחוק של חלק מעובדי הארגון יכולה להשפיע לרעה על עמיתים העובדים פיזית במשרד, שעלולים להרגיש מופלים לרעה או שעומס העבודה עליהם גדל. אתגרים למעסיק - יכולת המנהלים למדוד את תפוקות העובדים היא מרכיב חשוב ביישום עבודה מרחוק. ארגונים שאינם מורגלים במדידת תפוקות מסודרת ומובנית, נוטים יותר לחשוד כי עובדיהם לא יהיו פרודוקטיביים באותה מידה אם לא יימצאו פיזית במשרד. 48 על כן, אחד האתגרים המשמעותיים הוא שינוי התרבות הארגונית לכזו התומכת בעבודה מרחוק. כמו כן, קיים חשש כי עבודה מרחוק תפגע באיכות העבודה בצוות, ותוריד את רמת ההפריה ההדדית בין העובדים. מחקרים מראים כי סידור עבודה המשלב עבודה במשרד עם עבודה מרחוק )למשל יומיים ושלושה ימים בהתאמה(, יכול למנוע או למזער חלק מהבעיות שמתעוררות בשל מעבר לעבודה מרחוק. 51,50,49 במצב זה תיחסך הנסועה רק בחלק מימי השבוע, ולא באופן מלא כמו במשרה מלאה של עבודה מרחוק, אך ההשפעה של מגוון האתגרים לעובד ולמעביד שקשורים במעבר לעבודה מרחוק תצטמצם. מצד שני, במצב של עבודה מרחוק רק בחלק מימי השבוע עולות סוגיות של זכויות עובדים ועלויות מעסיקים, ויש להסדיר ולסכם אותן מראש )כגון: אחזקת רכב, תשלומי ביטוח, השתתפות בעלות רישיון רכב, כרטיס כניסה קבוע לחניון ועוד(. תמהיל כזה מחייב גמישות בחוזי העבודה בין המעסיק למועסק, וכן במעגלים רחבים יותר כגון ההסכמים בין המעסיקים לחברות ליסינג, חניונים ועוד. נוסף על כך, ישנם מספר אתגרים טכניים, שהמעסיק צריך להתגבר עליהם כדי ליישם עבודה מרחוק: - גישה למידע ולתוכנות הנדרשות לביצוע העבודה. - מתן תמיכה טכנית לעובדים מרחוק. - פתרונות אבטחת מידע שיאפשרו הוצאת מידע רגיש אל מחוץ למשרד. לאתגרים אלה כבר קיימים פתרונות טכנולוגיים המיושמים כיום בעולם בהצלחה, אך יישומם מצריך השקעה כספית מצד המעסיקים Goman, C.K. (2017). Why IBM brought remote workers back to the office - and why your company might be next. Forbes. 46. Kurland, N.B. and Cooper, C.D. (2002). Manager control and employee isolation in telecommuting environments. J. High Tech (1), Res. Manag. 47. Rasmussen, E. and Corbett, G. (2008). Why isn't teleworking working? NZJER. 33(2), Crandall, W. and Gao, L. (2005). An update on telecommuting: Review and prospects for emerging issues. SAM Adv. Manage. J. 70(3), Virick, M., DaSilva, N., and Arrington, K. (2010). Moderators of the curvilinear relation between extent of telecommuting and job and life satisfaction: The role of performance outcome orientation and worker type. Hum. Relat. 63(1), Bibby, A. (1995). Teleworking: Thirteen journeys to the future of work. Calouste Gulbenkian Foundation. 51. Humble, C. (2013). Telework in the federal government: Benefits and pitfalls. American Society for Public Administration. PA Times 52. Mello, J.A. (2007). Managing telework programs effectively. Empl. Responsib. Rights J. 19(4),

25 25

26 ]8[ מסקנות והמלצות לעבודה מרחוק יש פוטנציאל ליצור תועלת חברתית, משקית וסביבתית מרובה. עם זאת, כדי להימנע מנזקים לעובדים ולארגון, יישום של עבודה מרחוק צריך להתבצע תוך כדי התחשבות במאפייני העבודה, העובד והארגון. בעוד שבמדינות מפותחות רבות, כולל ארה"ב ומדינות באיחוד האירופי, קיימת מדיניות המעודדת עבודה מרחוק, בישראל טרם נקבעה מדיניות כלשהי. בוועדת מומחים זו התכנסו גורמים מהמגזר הציבורי, המגזר השלישי, התעשייה והאקדמיה לדון ביישום מדיניות לעידוד עבודה מרחוק בישראל, תוך בחינה של: - מידת הכדאיות של קביעת מדיניות לעידוד עבודה מרחוק בישראל. - המגזרים )פרטי / ציבורי( שמדיניות שכזו צריכה לחול עליהם. - סוג המדיניות )וולונטרית / מחייבת / מבוססת תמריצים( המתאימה לישראל. - השלכות תחבורתיות, ארגוניות ותכנוניות של מדיניות עבודה מרחוק. 8.1 הסכמות שהתגבשו בדיוני הוועדה: עבודה מרחוק מגדילה את שביעות הרצון של העובדים ממקום עבודתם והודות לכך מגדילה את פריון העבודה, מקילה על גיוס עובדים חדשים, מורידה את קצב תחלופת העובדים, ומקטינה את עלויות העבודה. עבודה מרחוק מגדילה את יכולתה של התשתית הקיימת לספק את הביקוש לנסועה בדרך. אף על פי שאין קונצנזוס מחקרי לגבי היכולת של עבודה מרחוק לצמצם באופן אבסולוטי את עומסי התנועה, ליישום נכון שלה יש פוטנציאל להפחית נסועה פרטית ולהקל על הגודש. ישנה הסכמה רחבה כי עבודה מרחוק מגדילה את היכולת של שוק העבודה לפעול במסגרת תשתית הכבישים הקיימת, תוך צמצום נזקים סביבתיים פוטנציאליים הכרוכים בהרחבת תשתיות תחבורה. אם מביאים בחשבון "הגעה" לעבודה המתבצעת באופן וירטואלי, סך האנשים שיכולים להגיע למקום עבודתם באופן יעיל באמצעות התשתית הקיימת גדל ככל שיותר אנשים עובדים מרחוק. בעבודה מרחוק טמונים רווחים חברתיים רבים. החיסכון בשעות הנסיעה הנדרשות כדי להגיע למשרד מאפשר הימצאות ממושכת יותר בבית ושיפור המאזן עבודה-בית. נוסף על כך, עובדים שהם גם המטפלים העיקריים בילדים, לא מצליחים במקרים רבים להשלים את השעות הנדרשות במשרד, כל שכן לעבוד שעות נוספות, ומשכורתם נפגעת. באמצעות עבודה מרחוק ניתן להשלים את שעות העבודה החסרות מהבית )למשרה מלאה ואף להיקף השעות הנוספות הנהוג בארגון(. מכיוון שבמקרים רבים מדובר באימהות, עבודה מרחוק יכולה לשמש כלי נוסף לצמצום הפערים המגדריים בשכר שקיימים במקומות עבודה רבים בישראל. עבודה מרחוק תאפשר גם לתושבי הפריפריה להרחיב את טווח חיפוש העבודה ואת אפשרויות התעסוקה שלהם. נוסף על כך, אנשים עם מוגבלויות, המתקשים להתרחק באופן תדיר מהבית, יוכלו ליהנות מזמינות של מגוון משרות רחב יותר. כלומר, עבודה מרחוק יכולה לקדם גם שוויון הזדמנות ושיפור ברווחה חברתית ולהנגיש את מקומות העבודה לאוכלוסיות נוספות. בעבודה מרחוק כרוכים גם אתגרים לא מעטים, כגון תחושת בדידות, פגיעה ביכולת סיעור המוחות המשותף וירידה בהפריה ההדדית בין העובדים. לכן, יישום של מדיניות עבודה מרחוק צריך להיעשות בהדרגה ובזהירות, תוך יישום לקחים שנלמדו מניסיונות היישום בעולם ותוך ביצוע התאמות לשוק העבודה הישראלי )על מגוון המגזרים הכלולים בו( ולתרבות המקומית. למשל, אפשר לעשות זאת ביישום עבודה חלקית מרחוק, עם הימצאות בימים קבועים במשרד, המאפשרת את המשך הקשר הבלתי אמצעי בין העובדים למעסיקים. במגזר הפרטי הפועל באופן תחרותי, חברות מתחרות זו בזו על עובדים איכותיים. על כן, ניתן להניח כי מעסיקים 26

27 במגזר הפרטי יאפשרו עבודה מרחוק, אם הדבר יהיה כדאי להם מבחינה כלכלית. עם זאת, ייתכן שמסע הסברה באשר לתועלת של עבודה מרחוק למגזר הפרטי יהיה זרז לאימוץ מדיניות זו. נוסף על כך, שינוי חוק שעות העבודה והמנוחה, כך שהעסקה גמישה תהיה ברירת המחדל, יעודד את השוק הפרטי להעסיק עובדים באופן גמיש יותר ויקל על המעבר לעבודה מרחוק )כיום על פי חוק קיימת גמישות מסוימת במקרה של תוספת שעות נוספות גלובלית המשולמת מראש, וניתן לקצר או להאריך את היום במסגרת השעות הנוספות ללא תשלום נוסף(. מוסכם על חברי הוועדה כי השוק הפרטי צריך לפעול לצמצום הנזקים הנגרמים מנסיעות העובדים. דפוסי הנסיעה של עובדים משיתים עלויות חיצוניות גבוהות על כלל החברה בישראל )כגון גודש, אובדן זמן, זיהום אוויר, רעש ועוד(, ומוסכם שיש לעודד עובדים ומעסיקים לצמצם את העלויות החיצוניות שהם מייצרים. עם זאת, מוסכם על חברי הוועדה כי אין להתערב בהחלטות ניהוליות בשוק הפרטי, כמו חיוב לעבור לעבודה מרחוק. לצורך כך ניתן להשתמש בשני מודלים: א. תוכניות מעסיקים, המתמרצות מעסיקים תוך סבסוד עלויות המעסיק וחיסכון בהן )כגון מתן כלים לחיסכון בעלויות חניה ונדל"ן( ומאפשרות להם למצוא לעובדיהם פתרונות תחבורה בני-קיימא. ב. תוכניות כגון "דרך ערך", המתמרצת בצורה חיובית יוממים הנמנעים משימוש בצירי התנועה בשעות הגודש. לאחרונה שקל משרד האוצר להמיר את תוכנית "דרך ערך" לתוכנית של אגרות גודש במטרופולין גוש דן. בשני המודלים הללו עבודה מרחוק משמשת אחד ממגוון הכלים המאפשרים לצמצם את הנסועה בשעות השיא. בהולנד, ששיעורי העבודה מרחוק בה הם מהגבוהים באירופה, נעשה שימוש במנגנון של הטבות מס למתן תמריצים למעסיקים כדי שיאפשרו לעובדיהם לעבוד מרחוק. בישראל קיימת הסתייגות של רשות המיסים משימוש בהטבות מס מחשש ליצירת עיוותים בשוק. כדי להבין את ההשלכות של מהלך מסוג זה במשק הישראלי יש לבחון את המשמעויות הכלכליות של השימוש בהטבות מס בעבודת מחקר מקיפה. כמו כן, קיימים פערי ידע באשר לתועלת הכלכלית של עבודה מרחוק בישראל, ועד כה טרם התבצעה עבודה מקיפה האומדת את ההשלכות הכלכליות של מדיניות זו. בשירות הציבורי בישראל, באופן גורף, לא מתאפשרת עבודה מרחוק )מלבד במספר מקרים מצומצם מאוד(, מבלי להתחשב באופי התפקיד ובמידת התאמתו לעבודה מרחוק. לאור הניסיון במדינות שונות, המראה כי עבודה מרחוק מביאה לעלייה בפריון בשירות הציבורי, עולה צורך בקביעת מדיניות מושכלת בנושא זה. לשם כך, יש לאפיין ולמפות את הענפים המתאימים לעבודה מרחוק בשירות הציבורי ולהעריך את היקף המועסקים הרלוונטיים למהלך מסוג זה. בהתאם לתוצאות המיפוי יש לקבוע מדיניות פרטנית שתתאים לענפי התעסוקה השונים בשירות הציבורי. לשם יישום מדיניות מיטבי יש להיעזר בניסיון שהצטבר ברשות הפטנטים בעשור האחרון. חשש מתביעות ומסכסוכי עבודה )שאינו בהכרח מבוסס משפטית( זוהה בדיוני הוועדה כאחד החסמים לקידום עבודה מרחוק בשירות הציבורי. כמו כן, עלה החשש כי אם תתאפשר עבודה מרחוק ותופסק לאחר מכן עקב ירידה בפריון, הדבר ייחשב כהרעה בתנאים ועלול להוביל לתביעות ולסכסוכי עבודה. קיימות השפעות הדדיות בין היישום של עבודה מרחוק לתחום התכנון עירוני. דפוסי היוממות הנפוצים כיום גורמים להתרוקנות משמעותית של שכונות מגורים, ואף של ערים שלמות בשעות העבודה, ומגבילים עירוב שימושים. עבודה מרחוק מתבצעת לרוב בתוך אזורי המגורים של העובדים או בקרבתם, וכך מפחיתה את אותה ה"התרוקנות". שילוב של מרכזי עבודה משותפים כבר בשלב התכנון של שכונות מגורים חדשות יכול מצד אחד לתמוך בעבודה מרחוק, באופן שיספק לעובדים מרחב עבודה מותאם בקרבת ביתם, ומצד שני, לנצל את נוכחותם כדי לחזק את עירוב השימושים בשכונה או בעיר )כגון שטחי משרדים ומסחר(. 8.2 על בסיס ההסכמות הללו, הוועדה ממליצה על הצעדים הבאים: לאור התועלת המשקית הרבה הגלומה בעבודה מרחוק בישראל, ועדת המומחים ממליצה לממשלת ישראל לקדם תוכנית לאומית לעידוד עבודה מרחוק, שתכלול הצהרה על מדיניות ממשלתית כוללת, הצבת יעדים כמותיים עתידיים לשיעורי עבודה מרחוק במשק, קידום תוכניות פיילוט ותמיכה בהן ומתן תמריצים למגוון מגזרים במשק, תוך הטמעה זהירה של העקרונות המפורטים בדו"ח זה. 27

28 המגזר הציבורי יש לקדם היערכות של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים ליישום תוכניות פיילוט לעבודה מרחוק באופן הדרגתי, תוך בחינת מכלול ההשלכות הארגוניות. ניתן להתחיל ביישום עבודה מרחוק בתפקידים שניתן למדוד בהם את התפוקות בקלות יחסית, כגון אצל בוחני פטנטים, בוחני סימני מסחר ועיצובים, בוחני עסקאות ופרקליטים. יש להגדיר באופן ממוקד ומדויק את מדדי התפוקה של אותם עובדים כדי להקל על הפיקוח עליהם בעת עבודתם מרחוק. לשם כך, ניתן להיעזר בהנחיות האיחוד האירופי ולהשתמש בכלים קיימים, כגון תוכניות עבודה והערכת עובדים. קיימים כלים מ חשוביים כגון דו"חות Business Intelligence שמציגים נתונים מהמערכת בהתאם לשאילתות דינמיות או מוכנות מראש. כך, למשל, ניתן לדעת בכמה תיקים טיפל העובד או כמה תכתובות ניהל בתקופה מסוימת, והדבר מקל מאוד על הפיקוח. 1. כדי לצמצם את החשש מהשפעת ריבוי הסחות הדעת במרחב הביתי על תפוקת העובדים יש לשקול להתחיל במודל של עבודה במרכזי עבודה מרחוק. מומלץ לקדם עבודה במרחב הביתי רק כאשר העובד מתחייב שיש לו מקום המתאים לעבודה בתוך הבית, ורצוי לוודא זאת באמצעות ביקורי בית כפי שנהוג בגרמניה. 2. בעת הטמעת עבודה מרחוק בארגון יש לרתום את המנהלים לתהליך, וכן לתת להם את החופש להחליט אילו מהעובדים הכפופים להם ישירות יועסקו במודל עבודה מרחוק. עבודה מרחוק צריכה להיחשב כפ ר רו ג ט יב ה, פונקציה ניהולית של המעביד, כמו שעות נוספות, הניתנת להחלה ולהפסקה לפי שיקול דעתו של המנהל הישיר. 3. כדי לצבור ניסיון וסיפורי הצלחה ניתן ואף רצוי להתחיל בקידום מהלכים בקנה מידה מצומצם, ברמת האגף, היחידה או המשרד הספציפי בטרם עוברים למהלך כלל מגזרי. המהלך צריך להתבצע בשיתוף כלל הגורמים במגזר הציבורי, כולל נציבות שירות המדינה, אגף הסכמי שכר באוצר, ועדים וארגוני העובדים, כדי לקדם הסכמות רחבות ולהקטין חששות והתנגדויות. המגזר הפרטי יש להימנע מהתערבות יתר ולשמר מצב של יישום וולונטרי של מדיניות עבודה מרחוק, בהסכמת כל הצדדים ובהתאם לצורכי המעסיק ולשיקוליו, תוך מתן תמריצים מטעם המדינה לעידוד המעסיקים ליישום מדיניות עבודה מרחוק )בתחומי עיסוק רלוונטיים(. 1. יש להניח כי הטמעת המודל של עבודה מרחוק במגזר הציבורי תעודד את הצטרפותו של המגזר הפרטי. עם זאת, על המדינה לעודד עובדים ומעסיקים להקטין את תרומתם לגודש ולזיהום האוויר באמצעות תוכניות מעסיקים, שיכללו סבסוד או העברת חלק מהחיסכון אל המעסיק, או באמצעות תוכניות לשינוי הרגלי נסיעה )כגון "דרך ערך"( והטלת אגרות גודש. העבודה מרחוק משתלבת כאחד מהכלים ביישום מנגנונים אלה. 2. נוסף על כך, יש ליזום פיילוט וולונטרי לבחינת המדיניות לעבודה מרחוק במתחם גיאוגרפי מוגדר היטב עם מעסיקים גדולים, המורכב מתמהיל של ארגוניים פרטיים וציבוריים. במסגרת הפיילוט יש לבחון את ההשלכות של המדיניות על הפריון של העובדים בארגון, את שביעות רצון העובדים ואת ההשפעה על עומסי התנועה במתחם. בסיומו ובכפוף להצלחתו, יש לבחון את הרחבת הפיילוט תוך שילובו עם אמצעים נוספים לניהול ביקושי תנועה, דוגמת מערך היסעים, נסיעות משותפות ועוד. תכנון עירוני יש להתייחס לעבודה מרחוק כגורם המשפיע על המרחב הבנוי המתוכנן. כפועל יוצא מכך, יש לשלב מרכזי עבודה מרחוק בתכנון של שכונות מגורים חדשות או מתחדשות, בתכנון של מרכזי תחבורה משולבים ובפיתוח של יישובים פריפריים. 1. יש לשקול שימוש במבני ציבור, כמו מתנ"סים וספריות, גם כמרכזי עבודה מרחוק בחלק משעות היום, ואף לאפשר הטמעה של מרכזים כאלה בתוך בנייני מגורים קיימים. 2. הטמעה של עבודה מרחוק במרחב העירוני יכולה להתבצע באמצעות הנחיות של מ נהל התכנון, מנגנון מטלות יזם ושותפויות פרטיות-ממשלתיות.)PPP( 3. יש לשלב ייעוד קרקע למטרה זו ברשימת השימושים הציבוריים האפשריים בשטחים למבני ציבור, לא רק בשטחים סחירים )כגון אלה המיועדים למרפאות( אלא גם בשטחים למוסדות ציבור )לפי סעיף 188 לפקודת העיריות(. השלמת פערי ידע יש לבצע סקר בקרב ארגונים במגזר הציבורי שיימצאו מתאימים ובקרב חברות ממגוון תחומים במגזר הפרטי, כדי לאמוד את מידת הידע, הנכונות והחסמים שישנם בקרב מגזרים אלה - אצל עובדים ואצל המעסיקים. יש לנצל את שלבי היישום הראשוניים של מדיניות זו בישראל, במגזר הציבורי ובאופן וולונטרי במגזר הפרטי, לצורך השלמת הידע החסר ובחינת ההשפעות 28

29 הכלכליות והארגוניות של עבודה מרחוק. יש לעשות זאת תוך לימוד הידע הקיים בעולם וביצוע התאמות לשוק העבודה ולתרבות הישראלית בטרם תחילת היישום והפעלת הפיילוטים, אך גם במהלכם, אם יהיה בכך צורך. יש לשפר מערכים קיימים לאיסוף מידע על הרגלי הנסיעה, כך שיתייחסו גם לעבודה מרחוק. הסקר הסלולרי, המתבצע באגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה, מספק מידע על צמדי מוצאים-יעדים של תושבים ברמה הארצית, ויכול לשמש כלי עזר בהערכת ההצלחה של הצעדים המוצעים. 29

30 30

31 ]9[ נספחים )Induced נספח א' - אפקט הביקוש המושרה Demand( Ts שעות שפל Tp שעות שיא MCp זמן נסיעה Ts0 G2 G1 MCs Ds1 (Tp1) Ds2 (Tp2) Tp1 Tp3 Tp2 E2 E3 E1 Dp1 Dp3 Dp2 Qs2 Qs1 נסו עה )ק ילו מ ט ר ז'( Qp2 Qp3 Qp1 איור נ 1. ניתן לתאר את יחסי הגומלין בין הנסועה בשעות השיא לשעות השפל כמוצרים משלימים זה לזה. הנחת העבודה היא שהביקוש לנסיעות אינו קשיח לחלוטין אלא יורד משמאל לימין בהתאם לזמן. בשעות השיא שורר שיווי משקל בשוק הנסיעות בנקודה E1 כאשר עקומת הביקוש Dp1 חותכת את עקומת העלות השולית MCp )העולה משמאל לימין בהתאם לגידול בנסועה בתנאי גודש( בנסועה Qp1 ובזמן נסיעה של.Tp1 בשעות השפל שורר שיווי משקל בנקודה G1 כאשר עקומת הביקוש Ds1 חותכת את עקומת העלות השולית MCs )בשעות השפל אין גודש ולכן גידול בנסועה לא מביא בהכרח לעליה בעלות הנסיעה( בנסועה Qs1 ובזמן נסיעה של.Ts0 הביקוש לשעות שפל )Ds( תלוי בזמן הנסיעה בשעת השיא.Tp הסיבה לכך היא שרוב הנוסעים יעדיפו לצאת סמוך לשעת ההגעה הרצויה להם. הודות למתן תמריצים לעבודה מרחוק חלק מהנוסעים עוזבים את שעת השיא, ולכן הביקוש יורד ל- Dp2 ושיווי המשקל החדש יהיה בנקודה E2, בנסועה נמוכה יותר Qp2 ובזמן נסיעה.Tp2 כאשר זמן הנסיעה בשעת השיא יורד, גם הביקוש לשעת שפל ירד, כיוון שכעת כדאי לחזור לנסוע בשעות השיא. בעקבות זאת, בשעות השפל ייווצר שיווי משקל חדש בנקודה G2 בנסועה של.Qs2 ההפרש בין הנסועה בשעת שפל כעת עובר כתוספת לביקוש לנסיעה בשעות השיא. אי לכך, שוב ייווצר שיווי משקל חדש בנקודה E3 בנסועה גדולה יותר Qp3=Qp2+Qs1-Qs2 ובזמן נסיעה גבוה יותר מאשר בתחילת יישום התוכנית לעבודה מרחוק. המיקום המדויק של שיווי המשקל E3 תלוי בגמישות הצולבת של הביקוש לנסיעה בשעות שפל ביחס לזמן הנסיעה בשעת השיא. ככל שהיא גדולה יותר, כך יותר נוסעים עלולים לנוע משעות השפל לשעות השיא, וקיימת אפשרות שהמצב אף יחריף ויחזור לעומס הראשוני ששרר לפני הפעלת התוכנית לעבודה מרחוק. עם זאת, ההשפעה הכוללת של עבודה מרחוק חיובית בעיקרה, מאחר שהיא מאפשרת לאנשים רבים יותר לממש את צורכי הניידות שלהם )עודף הצרכן הכולל את השטח מתחת לעקומת הביקוש לנסיעות(, גם אם הגודש עצמו לא בהכרח יפחת.נ 1, נ 2 communication. Ben-Elia, E. (October 2019). Personal.נ (1), Rec. Lee, Jr, D.B., Klein, L.A., and Camus, G. (1999). Induced traffic and induced demand. Transp. Res..נ 2 31

32 נספח ב' - השפעות המעבר לעבודה מרחוק במהלך מגפת הקורונה )COVID-19( על התחבורה ועל הטמעת עבודה מרחוק במשק הישראלי ביום שאחרי המשבר ערן בן-אליא, יהושוע )שוקי( כהן, עדו קליין, ניבי קסלר, עדי לוי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה החדש )SARS-CoV-2( שהתגלה במחוז חוביי בסין בסוף שנת 2019 והיווצרות תחלואה קשה ורחבת היקף בעיר וואהן, הוכנסו ב- 23 בינואר 2020 כ- 11 מיליון תושבי העיר לסגר מוחלט למשך 77 יום. משם התפשט הנגיף למדינות נוספות בדרום מזרח אסיה, במזרח התיכון ובאירופה ולאחר מכן גם לישראל ולארה"ב. ב- 27 בפברואר 2020 זוהה חולה הקורונה )COVID-19( הראשון בישראל. נכון ל- 10 באפריל 2020 חלו בישראל 10,100 בני אדם, מתוכם נפטרו 95 והחלימו 1,060, ובעולם חלו יותר מ- 1.6 מיליון בני אדם ונפטרו מעל 100,000 מהם. מאז סוף פברואר 2020 ועד השבוע הראשון של אפריל 2020 עברה האוכלוסייה בישראל בהדרגה ממצב של שגרה לסגר חלקי ואף לעוצר במהלך הפסח, תוך השבתה מוחלטת של מערכת החינוך, התחבורה הציבורית והרוב המוחלט של מקומות העבודה וכוח העבודה במשק. כפועל יוצא מכך עברה האוכלוסייה בישראל טלטלה משמעותית בהרגלי החיים, התעסוקה והנסיעה שלה, ולכך היו שתי השפעות מיידיות הרלוונטיות למסמך זה: הראשונה, ירידה משמעותית בהיקף הנסועה ובהיקף השימוש בתחבורה הציבורית )עד כדי ביטולה הלכה למעשה בימי העוצר(; השנייה, עלייה משמעותית בהיקף העבודה המתבצעת מרחוק באמצעות טכנולוגיות תקשורת ומידע )ICT - Information and Communications Technology( לצד האטת קצב העברת המידע בתשתיות האינטרנט. תשתיות אלה הפכו בזמן המשבר למסלול העיקרי לקיום פגישות עבודה במגזר הפרטי והציבורי, לבסיס לפעילות מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה וכן למקור שממלא את רבות משעות הפנאי שתושבי ישראל נאלצים לבלות בבתיהם. בעקבות ההשפעות האלה התפוגג הגודש בכבישים, ועל פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בחודשים פברואר-מרץ 2020 חלה ירידה משמעותית במספר ההרוגים בתאונות דרכים ביחס לחודשים המקבילים בשלוש השנים הקודמות.נ 3 מניתוח נתוני זיהום האוויר שנמדדו בתחנות הניטור בערים הגדולות בישראל לצד ניתוח תמונות לוויין של ריכוזי חנקן דו-חמצני ( 2 )NO באוויר - מזהם המאפיין שרפת דלקי מחצבים בתחבורה ובתעשייה - עולה כי חלה ירידה של כ- 40% בריכוזו במהלך חודש מרץ 2020 לעומת מרץ הקודם. ההפחתה הייתה עקבית והתרחשה בכל תחנות הניטור שנבדקו.נ 4 לירידה זו בזיהום האוויר ישנו פוטנציאל לתרום לבריאות הציבור בהפחתת תחלואה נשימתית, והוא הולך וגדל עם התמשכות מצב זה. למעשה ניתן לדמות את המציאות התחבורתית והתעסוקתית ששוררת בישראל מאמצע חודש מרץ לניסוי טבעי לא מבוקר ולא מתועד של מעבר המשק לעבודה מרחוק. תנאי הניסוי הם הס גר הכולל את נוכחות בני המשפחה במרחב הביתי, ומיעוט יציאות מקומיות, שעיקרן לצורכי הצטיידות במזון ובתרופות. במהלך תקופה זו חוו העובדים והמעסיקים שינויים דרסטיים בהרגלי העבודה. במקום נוכחות פיזית במקום העבודה התבצע מעבר לנוכחות וירטואלית באמצעות תיווך דיגיטלי ושימוש נרחב באפליקציות לצורך קיום ישיבות ופגישות בשיחות ועידה. כמו כן, שירותים רבים שניתנו פנים אל פנים עברו גם הם למרחב הדיגיטלי, כגון ייעוץ רפואי או פסיכולוגי, אימוני כושר והרצאות. בטרם החל הניסוי הטבעי העמדה השלטת ביחס לאפשרות של מעבר חלקי או מלא לעבודה מרחוק הייתה שלילית אצל חלק גדול מהמעסיקים במשק. הסיבות לכך היו בעיקר הקושי לפקח על אופן ניצול זמן העבודה על ידי העובדים והחשש מפגיעה בפרודוקטיבית שלהם. גם חלק מהעובדים העדיפו שלא לעבוד מהבית אלא להגיע פיזית למקום העבודה ולהשתתף בהווי הארגוני וביחסים החברתיים עם עמיתיהם. בהתבסס על עמדות אלה, בדו"ח מופיעה הערכה כי ההשפעה של עבודה מרחוק על נ 3. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, לשכת המנהלת הכללית. עדכון נתוני הרוגים בתאונות דרכים בכבישים ל: 31/03/2020. נ 4. המשרד להגנת הסביבה, אגף איכות אוויר ושינוי אקלים. שינוי בריכוזי מזהמי אוויר לאחר הפחתת פעילות במשק בעקבות נגיף הקורונה. עדכון 1/4/

33 התחבורה צפויה להיות קטנה יחסית, ולא תבוא לידי ביטוי בהפחתה משמעותית בגודש, אולם משבר הקורונה עשוי לשנות זאת. במהלך תקופת הניסוי הטבעי הכפוי חווים העובדים והמעסיקים שינוי דרמטי בהרגלי העבודה, ומתנסים בכלים חדשים לעבודה מרחוק. בהחלט סביר להניח שחלק מהם יראו כי החששות מעבודה מרחוק לא היו מוצדקים, וכי ישנם יתרונות משמעותיים לעבודה מרחוק, כמו חיסכון בזמן ובכסף וצמצום הלחץ שנגרם בשל הנסיעה בתנאי גודש. יש להניח כי חלק מהמעסיקים והעובדים ייווכחו שניתן לנהל סביבת עבודה יעילה ופרודוקטיבית גם באמצעות עבודה מרחוק ושימוש באמצעים דיגיטליים, תוך צמצום הסחות הדעת הקיימות במקום העבודה. אותם מעסיקים יוכלו ליהנות בעתיד גם ממגוון היתרונות של עבודה מרחוק, כגון חיסכון בעלויות חניה, העברת "המשרד" למיקום זול יותר ושכירת שטח רצפה קטן יותר. אצל אותם עובדים ומעסיקים שבמהלך המשבר מנהלים בהצלחה יחסי עבודה תקינים ופרודוקטיביים, צפויה לגדול הנכונות לאמץ לפחות בחלק מהזמן הרגלי עבודה חדשים שאינם מחייבים נוכחות פיזית במקום העבודה, גם לאחריו. מאידך גיסא, אצל מעסיקים ועובדים שאינם מרוצים מהניסיון של עבודה מרחוק, אם בשל ירידה בפרודוקטיביות ואם בשל הערבוב המוגבר שנוצר בין תחומי החיים, ייתכן שיהיה רצון לחזור באופן מלא למודל התעסוקה הקונבנציונלי הקודם. ייתכן אף שקבוצה זאת תפתח גישה שלילית כלפי הטמעה עתידית של עבודה מרחוק בארגון, אף על פי שהתנאים במצב החירום שונים מהתנאים בשגרה, כאשר מערכת החינוך פועלת והסחות הדעת בבית מצטמצמות. אפשרות שלישית היא שהחזרה לשגרה תגרום בהדרגה לנטישת השילוב של עבודה מרחוק על אף היתרונות היחסיים שלה, כיוון שמרבית המשק יחזור לשיווי המשקל המקורי של הפרדה בין בית לעבודה. לכל אחת מהאפשרויות הללו צפויות להיות השלכות על מצב התחבורה. באפשרות הראשונה, נתח משמעותי מהנסועה לא יחזור לקדמותו, ולכן תהיה הפחתה מתמשכת בנסועה ובגודש. אולם מצב זה טומן בחובו גם סיכונים של ירידה באטרקטיביות של תחבורה ציבורית עקב הפחתת הנסועה, דבר שעלול להקשות על מימון הסובסידיות והמשך ההשקעות בתשתיות תחבורה ציבורית בעתיד. באפשרות השנייה, המצב צפוי לחזור לקדמותו. הגודש בכבישים יחזור למצב של לפני מגפת הקורונה, ויחד איתו יחזרו תאונות הדרכים, זיהום האוויר והרעש להיקפם המקורי. באפשרות השלישית, תחילה ייראה כאילו הגודש פחת, אולם בהדרגה תתרחש בו החמרה, והמערכת תחזור לשיווי המשקל המקורי. גורם חשוב נוסף שתהיה לו השפעה על הצלחת הניסוי הטבעי הכפוי בתקופת המגפה הוא כושר הנשיאה של תשתיות התקשורת והאינטרנט. מצד אחד, התעבורה אצל ספקי האינטרנט גדלה בכ- 30 אחוזים ביחס לתקופה של לפני פרוץ המשבר,נ 5 מה שעלול להציב בעיית רוחב פס שתקשה בחלק מהמקרים על קיום ישיבות בשיחות וידאו רבות משתתפים. מאידך גיסא, יש לזכור כי בתקופת הניסוי מערכת החינוך והאקדמיה עברו ללמידה מרחוק תוך שימוש בהוראה מקוונת, לצד כמיליון מובטלים חדשים שהעבירו חלק משעות הפנאי הרבות שנוצרו בצפייה בתכנים דרך פלטפורמות סטרימינג או בשימושי אינטרנט אחרים עתירי נתונים. על כן, לא נראה כי מעבר של חלק מהעובדים במשק לעבודה מרחוק בחלק מהזמן, ביום שאחרי, צפוי לגרום לעומסים דומים על תשתיות האינטרנט. למרות זאת, בהסתכלות הצופה פני עתיד, ברור כי כדי לתמוך במעבר נרחב לעבודה מרחוק במשק יהיה צורך לקדם פריסת תשתיות תקשורת מתקדמות בדגש על סיבים אופטיים, שישדרגו באופן משמעותי את קצב העברת המידע ברשת האינטרנט, כדי שהגודש בכבישים לא יוחלף בגודש ברשתות התקשורת. לסיכום: מגפת הקורונה חשפה באחת מאות אלפי עובדים וכן מעסיקים רבים לאפשרות העבודה מרחוק, והקיפה לראשונה ענפים רבים מחוץ לענף ההייטק, לרבות המגזר הציבורי. העבודה מהבית, הכוללת פגישות וישיבות מצולמות בתוכנות וידאו, הפכה לאחד הסממנים הבולטים של תקופה זו. סביר מאוד להניח שלכל אלה תהיה השפעה על המשך הטמעת עבודה מרחוק במשק ועל הגודש בכבישים גם בתום תקופה חריגה זו. דו"ח זה אומנם נכתב בטרם פרוץ המגפה, אך המגמות המוצגות בו עשויות להיראות מוב נות ומוסכמות יותר כעת. יש לזכור כי המעבר לעבודה מהבית בוצע באורח לא מתוכנן וכפוי, לצד השבתת רוב המשק והשבתה מוחלטת של מערכות החינוך וההשכלה הגבוהה, וכי מדובר אך ורק נ 5 זיו, א' וגויכמן, ר'. )2020(. "יש שירותים שיקרסו": האם האינטרנט בישראל יצליח לסחוב את משבר הקורונה כשכולם בבית? דה מרקר. 18 במרץ. 33

34 בעבודה מהבית שאיננה כוללת מגוון אפשרויות נוספות ומותאמות יותר )טכנית( לעבודה מרחוק, כגון מרכזי תעסוקה משותפים, אזוריים או מקומיים. בשל מצב החירום בוצע הניסוי הכפוי ללא תיעוד צמוד וללא בקרה נאותה הנדרשת מפיילוט שמופעל במצב שגרה. למרות זאת, מומלץ כי לאחר תום תקופת החירום או כבר במהלך החזרה ההדרגתית הצפויה לשגרה, יתבצעו איסוף נתונים ומחקר רב-מגזרי לרוחב ולאורך עולם התעסוקה הישראלי, שיאפשרו לנתח ביסודיות את השפעות המהלך על העובדים ועל המעסיקים. כך נוכל ללמוד ממנו ולהסיק מסקנות שישולבו במדיניות הממשלה העתידית בתחום זה, ולשפר את תהליך ההטמעה של עבודה מרחוק בישראל. צילום: ד"ר אבישי טייכר 34

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד