דעת לשון מחקרים בלשון העברית לתקופותיה ב לשון לציון שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד אפרים חזן קובץ מחקרים לכבוד ד"ר ציון עוקשי עם פרישת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דעת לשון מחקרים בלשון העברית לתקופותיה ב לשון לציון שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד אפרים חזן קובץ מחקרים לכבוד ד"ר ציון עוקשי עם פרישת"

תמליל

1 דעת לשון מחקרים בלשון העברית לתקופותיה ב לשון לציון שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד אפרים חזן קובץ מחקרים לכבוד ד"ר ציון עוקשי עם פרישתו לגמלאות עורכים סיגלית רוזמרין וישראל רוזנסון הוצאת אפרתה מיסודה של מכללת אפרתה - ירושלים, תשע"ו )2016(

2 עריכה לשונית ד"ר סיגלית רוזמרין חנה פורטגנג מזכירת המערכת שלומית זמיר ISSN: כל הזכויות שמורות להוצאת אפרתה, מיסודה של מכללת אפרתה, רח' בן יפונה 17 ת"ד ירושלים טל' , פקס' דוא"ל עיצוב והפקה: שילה ברכץ בית אל טל', פקס',

3 תוכן העניינים דבר העורכים...8 רשימת פרסומים ציון עוקשי שולמית אליצור פירושי מקרא בלשונם של פייטנים אסנת בישקו מבנה ה'שואל ומשיב' במשנה לפי סדר נזיקין חנוך גמליאל עוד על ההתאם בלשון המקרא יהונתן וורמסר גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא שלומית זמיר מהגוש עד הגירוש ביטויי עגה ושינויי משמע בלשונם של המתיישבים ביהודה, שומרון, עזה ובנימין אפרים חזן שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד מרים )לאור( כהנא שינוי המבנה התחבירי של המשפט ככלי לדרשת הפסוק בתרגום יונתן לנביאים יוסף עופר טעמי המקרא וכורש המשיח צופיה קרני על הקשר בין מגדר, דת ולשון סיגלית רוזמרין 'כבתה השמש בצהרי היום' לשון מודעות האבל על הרב עובדיה יוסף זצ"ל ישראל רוזנסון בין מלח לאספלט על שמותיו של ים המלח במקרא ובספרות חז"ל

4 רשימת המחברים המשתתפים בקובץ פרופ' שולמית אליצור החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית ד"ר אסנת בישקו Stern College for Women of Yeshiva University ד"ר חנוך גמליאל מכללת הרצוג יהונתן וורמסר מכללת אפרתה שלומית זמיר מכללת אפרתה פרופ' אפרים חזן פרופ' אמריטוס, אוניברסיטת בר אילן ד"ר מרים )לאור( כהנא מכללת אפרתה פרופ' יוסף עופר אוניברסיטת בר אילן, האקדמיה ללשון העברית צופיה קרני מכללת אפרתה ד"ר סיגלית רוזמרין מכללת אפרתה פרופ' ישראל רוזנסון מכללת אפרתה

5 121 שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד אפרים חזן ד"ר ציון עוקשי בחר לכתוב את עבודת הדוקטורט שלו על שמואל הנגיד. 1 שמואל הנגיד הוגדר במחקר כ'א מן הצורה והביטוי', 2 כפי העולה מן השפע הרב של שירתו ומיכולת האלתור שלו, המשתקפת מן הדיוואן הכולל את עיקר שירתו 3 ובייחוד בסדרת 15 שירי התפוחים שאולתרו אלתור מידי כתגובה על שיר תפוחים בערבית שהציג אחד המשתתפים במסיבה. בהשראת שמואל הנגיד וכאות ידידות לציון, ידידי ורעי זה יובל שנים, אני מבקש לכתוב על שירים וירטואוזיים הדורשים יכולת יצירה ושליטה גבוהה בלשון העברית. דן פגיס סקר במאמר מופת 4 את דרכי המנייריזם בשירה העברית על מגוון גילוייו: "צירוף מיוחד של אותיות או של מילים שאפשר לקוראן פנים ואחור, מצלול מוזר, שילוב של שפות אחדות, שימוש רצוף בשמות פרטיים בהוראה כללית, צירופי מילים ושורות לשם יצירת צורה גיאומטרית או דמות של צמח, חיה או כל, וכיוצא באלה תחבולות ויזואליות, אקוסטיות או סמאנטיות". 5 הקשר בין הצורה הגאומטרית ובין תוכן השיר אינו הכרחי, אך כשהוא קיים יש בו כדי ליצור אחדות מעניינת בין צורה לתוכן, אם כי לעתים קשר זה נראה מאולץ למדי. שירים גאומטריים הגיעו לידינו במגוון צורות: עץ, מנורה, כוכב, שושן וכיוצא באלו, וכבר מנה והציג אותם פגיס. 6 עוד מצא פגיס כי "אחד השירים הגיאומטריים הראשונים שבידינו מתואר כ'עגולה', אבל בכתב היד היחיד ששרד, סידר אותו המעתיק דווקא בצורת ריבוע עם אלכסונים". ואכן, עיקר התחבולה ב'עגולה' הוא במילה המקשרת בין טור שיר למשנהו. מילה זו היא פלינדרום מילה הנקראת ישר והפוך, ובצורה הגאומטרית 'עגולה' בצורת מעגל או ריבוע נכתבת מילה זו פעם אחת, ונקראת ישר בסיום הטור הראשון, ובמהופך לקראת הטור הבא. למילים היוצרות את ה'עגולה' עיצור או שניים עוקשי, תשנ"ט. 1. שירמן, תשנ"ו, עמ' ירדן, תשכ"ו. 3. פגיס, תשל"ח. 4. שם, עמ' שם, עמ' לשון לציון - דעת לשון ב - מכללת אפרתה תשע"ו

6 122 אפרים חזן המשותפים לכל המילים, האמורים להיכתב במרכז ה'עגולה' ולהתחבר לעיצור השלישי בגוף המעגל. מאחר שציור מעגל מעין זה דרש יכולת טכנית ודיוק רב, העדיפו המעתיקים והמדפיסים לסדר את ה'עגולה' בצורת מרובע דווקא, והשם 'עגולה' מציין בעיקר את הטכניקה המורכבת, שכן יש מעתיקים שהציגו 'עגולה' בצורה רגילה של שיר הכתוב טורים טורים, כאשר פוטנציאל הצורה מחכה ליד אומן שתארגנו כראוי. ארבע דוגמאות של שירי 'עגולה' הביא פגיס במאמרו; אחת מאת יוסף צרפתי, העוסקת בתהפוכות הזמן; 'עגולה' אחרת מאת שמואל ארקיוולטי, שנכתבה כדי להדגים את הצורה וכה תיאורה בפי המחבר: "ויש אשר יהיה נעוץ סופו בתחילתו כגלגל החוזר וכן סוף כל בית בתחילת מרעהו אשר רעה לו רצוא ושוב מהעגולה אל המרכז ומהמרכז אל העגולה הביטה וראה"; שני שירים נוספים מאת שלמה די אוליוירה, אחד נכתב "על מצבת קבורת הגביר ונכבד זקן ונשוא פנים... אדוני אבי". בכל הדוגמאות הללו מתקשר התוכן לצורה בבחינת 'גלגל הוא החוזר בעולם', הן תהפוכות הזמן והן עניין מצבת הקבורה. ארבע הדוגמאות הן משירי משוררים איטלקים שפעלו במאה ה ; הקדום שבהם, יוסף צרפתי, נפטר בשנת 1527, ומלבד הדוגמה שהציג פגיס כולל כתב היד של שירתו עוד שתי 'עגולות'. "שלושת השירים הללו", שיער פגיס, "הם כמדומה הקדומים ביותר מסוגם שנודעו עד כה, אבל אין לשער שהם ראשונים בעברית". אכן צדק פגיס בהשערתו אין אלו שירי ה'עגולה' הראשונים בעברית. במחקריי על השירה העברית באלג'יריה מצאתי ארבעה שירי 'עגולה' בשירת רבי אברהם אבן זמרה, שירה המצויה בכתב יד יחיד בעולם שנתגלה וניצל בדרך נס בידי הרב פרופ' משה עמאר. שירי ה'עגולה' בדיוואן הועתקו כדרך שיר רגיל ולא בצורתם הגאומטרית, אך כל סממני הצורה כלולים בהם. גילוי זה מלמדנו כנראה כי הולדת הסוג הייתה בספרד לקראת הגירוש או קודם לכן, ובזה אף הקדמנו את הופעת הסוג בכמה עשרות שנים ממה שהיה ידוע עד כה. שמו של אברהם בן זמרה כמעט שלא היה ידוע כמשורר, ומשירתו היו ידועים שירים יחידים בלבד שהובאו ב'עומר השכחה' לרבי אברהם גבישון. 7 גילוי הדיוואן הכולל את שירתו, שראשיתה בספרד בשנים שלפני הגירוש והמשכה לאחר הגירוש באלג'יריה, מעמיד לפנינו משורר מרתק במלוא קומתו; משורר בעל שליטה מופלאה בלשון העברית, בדרכי השיר ובצורותיו, אף המיוחדות והמנייריסטיות ביותר. נציג להלן את האיש ויצירתו ונדגים משירתו שירי 'עגולה', שהם כמדומה הקדומים ביותר הידועים לנו עד עתה. 7. גבישון, תשל"ב. מהדורה זו הופיעה בדפוס צילום בירושלים תשל"ג בצירוף מבוא מאת רנה שמואל סירא. עבודת דוקטורט על השירים ב'עומר השכחה' נכתבה בהדרכתי, ראו נוימן בוכריס, תשס"ט.

7 שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד 123 רבי אברהם בן מאיר בן זמרה )סוף המאה ה- 15 ראשית המאה ה- 16 ( דיוואן שירתו של רבי אברהם בן זמרה, שגילה כאמור הרב פרופ' משה עמאר ושמור בספרייתו הפרטית, מציע לנו סדרה ארוכה של שירי שבח מגוונים ושירי קינה לנפטרים. הם מלווים בכתובות ערביות מעשה ידי המעתיק קרוב לוודאי המשורר עצמו והדבר מוכח באמצעות הכתובות )ענואנאת( בראשי השירים המנוסחות בערבית יהודית ובגוף המדבר. אפשר שיד שנייה )המעתיק?( הוסיפה כתובות וציונים בעברית המרמזות על משקל השיר, תבניתו וייעודו. הכתובות פורסות תמונה מלאה של פעילותו השירית במסגרותיה החברתיות והצגת הדמויות הקרובות; תמונה המשלימה את קווי הדמות העולים מן הספר 'עומר השכחה', המציג את משוררנו בהערצה רבה ואף מביא מגוון סיפורים המלמדים על יכולתו המופלאה ועל שליטתו המוחלטת בשירה העברית ובשירה הערבית כאחד. ובלשון הספר: "והנה הרב הגדול, ר' אברהם זמירו ז"ל, היה משורר גדול, והיה לו לשון למודים, לשון צח מצוחצח, עד שהעידו עליו...", 8 ובהמשך הדברים הובאו "עדויות" על יכולת מופלאה בכתיבת שירה ערבית שגם הערבים מתפעלים ממנה התפעלות עצומה. בהמשך הדברים העיד הכותב על חכמתו הרבה ועל למדנותו המופלגת, עד כי "היו קורים לו חכמי דורו 'גורן נכון', כי שמעתי מפי מגידי אמת, כי)!( שהיה 'מורה הנבוכ']ים[ שגור על פיו ובמפרשיו, וכל הכ"ד 9 בפירושי רוב הפוסקים ובשיתופי כל מלה 10 שאפש']ר[ שתתפרש בהם אות']ה[ המלה". הכותב המשיך ושיבח את הבנתו הרבה של הרב באוצר המילים המקראיות ובמשמעותן, וכי כל משמעות העולה מן ההקשר למילה מסוימת: "יעשה שירה והמצאה וישורר מאה ומאתיים ויותר מה כתיב כולם שוים לטובה ויעשה בשיתופי אותה מילה )במשמעויותיה השונות( בתים מחולפים כאילו הוא יפרש הפסוק, המבין יבין פי']רוש[ הפסו']ק[ מתוך שקול השיר, וכלם שקול']ים[ במאזני צדק אבני צדק", כלומר שיטת פרשנות מעניינת של מילים פוליסמיות שהמשורר שילב בהקשר ובדרך השיר, ומתוך כך עומד הקורא על מלוא המשמעויות של המילה הנתונה. מתוך הדיוואן ומתוך 'עומר השכחה' בולטת ידידותו של רבי אברהם זמירו עם רבי אברהם הלוי בקראט, וכה נאמר עליו בכתובת שהקדים למכתב שבח ששלח אליו, וזה תרגומה: "וכתבתי במאלקה אל החבר הנכבד, היקר, הנבון, הר' אברהם הלוי בקראט, 11 ישצ"ו ]=ישמרהו צורו ויוצרו[". 8. גבישון, תשל"ב, דף קכו ע"א. 9. הכוונה כמובן ל- 24 ספרי המקרא. 10. גבישון, תשל"ב, דף קכו ע"ב. 11. הכתובת הערבית לשיר ה לא ה ש יר נ ג יד ח כ מ ות )דף 6 ב(: "וכתבת במאלקה לל צאחב אל אג'ל, היקר, הנבון, הר' אברהם הלוי בקראט, ישצ"ו". על רבי אברהם בקראט ראו אצל חזן, תשס"ט, עמ'

8 124 אפרים חזן ידיד אחר ששמו עולה בדיוואן הוא רבי אברהם גבישון, הרופא, מחבר 'עומר השכחה'. רבי אברהם גבישון שלח שיר שבח ארוך לבן זמרה, וזה העתיקו בספר שיריו והקדים כתובת בזו הלשון: "ושלח לנו ידידנו וחביבנו הרופא הר' אברהם ן' גבישון נטריה רחמנא ופרקיה זאת הקצידא אל עיר תלמסאן בטבת הרנ"ג ליצירה יודיעהו האל חסדו וטובו". 13 שנה אחר כך כתב אבן זמרה קינה על מות רבי אברהם גבישון, והיא מובאת בחלקו האחרון של הדיוואן, הכולל מגוון קינות. הדיוואן מעיד אפוא על הידידות ועל חילופי השירים בין משוררי דור הגירוש שהגיעו לאלג'יריה. מגוון סוגי השיר שבדיוואן כולל שירי שבח שונים, שירי קינה, משלים מתורגמים מן הערבית, שירים דידקטיים, מכתמים וחידות על שמות ידידים ואף שירי תמונה אחדים בדמות אילן וכיוצא בזה, והוא הראשון הידוע לנו כי כתב שירי 'עגולה'. המקומות שנכתבו בהם השירים, ממלגה ועד לתלמסאן ווהראן, משקפים היטב את הגירוש ואת הנדודים מספרד לאלג'יריה. ראינו כי בשבחים הרבים שזוכה להם שירתו של רבי אברהם בן זמרה בספר 'עומר השכחה' מודגשות שליטתו וידיעותיו באוצר המילים המקראי על דיוקי המשמעויות השונות העולות מן ההקשר המקראי. רבי אברהם אבן זמרה היה מפרש את המילים רבות המשמעות במקרא באמצעות שירי צימודים שבהם העמיד מילים אלו בהקשר, ומתוכו לומד הקורא על המשמעויות השונות. בדיוואן אבן זמרה כמה קצידות ארוכות שבעיקרן משחקי צימודים בכמה כיוונים. כך אחד משיריו, המוגדר כשיר בגנות התבל 'א ם ת ד ר ש ו ר ע ו ד וד', אורג צימודים ומשחקי לשון במסכת שלמה של אמרות בגנות התבל והזמן 12 וההשתעבדות להם. נדגים דרך זו בשלושת הבתים הראשונים: א ם ת ד ר ש ו ר ע ו ד וד א ל ת ב ל לא ת מ צ א ו א ך ת מ צ א ו ל ה ת ב ל ת ב ל ב ע ינ י ש וכ נ יה ות ב ל ם ח י ש ב נ כ ל יה ו ה יא לא ת ב ל ה ם ע וב ד יה ו ע ב וד ת ה ב ע י נ יה ם ע ב וד ת א ל ו א ינ ה כ י נבל? ביאור הדברים בקצרה: אם תבקשו ידידי אמת בעולם )תבל 1( לא תמצאו, ובמקום זאת תמצאו מעשה נבלה ותפלות )תבל 2, על פי ויקרא כ, יב(. לטעמם של השוכנים בה הריהי כתבלין בעל טעם )תבל 3(, אך היא מבלה ומכלה אותם )תבל 4( והיא עצמה לא תבלה ולא תזדקן )תבל 5(. מלבד הידע הרב והשליטה הווירטואוזית בלשון העברית המתגלים ביכולת לגלגל צימוד עד לכדי מיצויו, מתגלה גם כאן בקיאות עצומה במסורת שירת ספרד שקדמה לו. מעקב אחר צימודי 'תבל' בשירת רבי משה אבן עזרא 13 מלמד על ספיגת מסורת זו וקליטתה 12. דיוואן בן זמרה, דף 15 ב 16 א. 13. מעקב מעין זה אפשרי הודות למפעלו הגדול של ד' פגיס, שהעמיד מפתח מפורט של לשונות ומוטיבים בשירת רמב"ע ובביאורו של בראדי לעניין ברמב"ע, תרצ"ה, והשוו: רמב"ע, תשל"ח, עמ'

9 שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד 125 אצל משוררנו, בבחינת בור סוד שאינו מאבד טיפה. שירי צימודים קלסיים הם שכיחים מאוד ב'עומר השכחה', ונראה כי עיקר המשיכה לסוג היא ביכולת להציג שליטה בלשון ולהעמיד פואנטה מתוחכמת ובממד התחרות שיש בעניין זה. למשל, השיר' ג ב יר, א ם ע ינ ך ע וד ל ך ל ב ק ש' )דף 22 ב(, 14 שיר צימודים בן שישה בתים המסתיים במילת הצימוד 'ע ינ ו', נכתב כתגובה לשיר צימודים מקביל ששלח רבי אברהם בן בקראט לרבי אברהם בן זמרה, וחשב כי בכך מיצה את כל המשמעויות שיש לצימוד 'ע ינ ו', ועל זאת הוסיף בן זמרה עוד שש משמעויות נוספות לצימוד זה. ג ב יר, א ם ע ינ ך ע וד ל ך ל ב ק ש כתובת: "ולמא אנשא צאחבנא וודידנא, המשכיל, הר' אברהם בקראט נר"ו, מקטועה עלי "עינו", רויא סריה, אביאת מג'נסה, וזעם אן לא יוג'ד אכ'רין, פאכ'רג'ת לה הד'ה אל סריה אכ'רי, ואנשאת עליהא וקלת לה" ]תרגום: וכאשר חיבר חברנו וידידנו, המשכיל, הרב אברהם בקראט נר"ו, 'פסוקה' על )פי 'מילת הקבע'( 'ע ינ ו', 15 רויא?? סריה??, בתים "מצומדים", והיה סבור כי לא יימצאו )חרוזי "צימוד"( אחרים; אזי הוצאתי לו את סריה?? האחרות הללו, וחיברתי על )פי(הן ושוררתי לו[. ג ב יר, א ם ע ינ ך ע וד ל ך ל ב ק ש ע מ וד פ ת ח ר ח וב ה ע יר ו ע ינ ו ו ש ם ע י ן ו כ ן ע י ן ב ב ג ד ך ו ה ן ה וא ל ך כ ס ות י ופ י ו ו ע ינ ו ו כ ן ת מ צ א ב ז ר ע י ש ר א ל ים ב ב ן י ע ק ב ב ב ן ח יק ו ו ע ינ ו ו ע וד ב ד ל ב ת וח ל ת ו ל צ ור ו ו ל ו י ר א ה א ד נ י וב ע ינ ו 5 ו כ ן ק וו י א לה ינ ו 16 י ר ח מ ם ו ל אד נ י ק ו ות א ד ם ו ע ינ ו וב י י ן ב ע ת י ז ר ח מ א ור ו ו ג ם ב כ וס י ש ו ז ה ר ו ו ע ינ ו תם ביאור ומקורות: 1 עינך: איבר הראייה המוחשית או התבונית, השכלית. מעיין, מקור המים של מקום מסוים, על פי בראשית טז, ז ושאר מקומות )ועינו 1(. לפנינו: מעיין העיר ומקור המים שלה מציינים התכנסות או התקהלות של עוברים ושבים, מרכז העיר. 2 ושם עין: על פי ירמיהו לט, יב = להשגיח על, לשים לב. וכן עין בבגדך: לולאת הבגד. על פי בראשית כ, טז; במדבר יא, ז גון הצבע )ועינו 2(. 3 ועינו: על פי גזירה מן הצירופים 'בת עין', 'בבת עין': תהלים יז, ח; איכה ב, יח; זכריה ב, יב. > " ב ן ע ינ ו" = הדבר היקר לו מכול, ורמז לדברים לג, כח: "ו י ש כ ן י ש ר א ל ב ט ח ב ד ד ע ין י ע ק ב" )ועינו 14. דיוואן בן זמרה, דף מילת ה'צימוד' המברחת את כל בתי השיר היא 'ע ינ ו', למגוון משמעיה. 16. בכתב היד: 'אלינו'.

10 126 אפרים חזן 3(. 4 ובעינו: על פי תהלים לד, טז; איוב כח, י = ההשגחה העליונה. )ועינו 4( 5 ועינו: על פי תהלים קכא, א; קכג, א-ג; קמה, טו = בקשה מאת האל לעזרה, לפרנסה, לרפואה או למחילת עוונות. מוטיב זה מובא בתפילת המוסף של ראש השנה, "היום הרת עולם": "אם כבנים או כעבדים... ואם כעבדים, עינינו לך תלויות עד שתחננו, ותוציא לאור משפטנו, קדוש" )ועינו 5(. 6 ועינו: על פי משלי כג, לא = תאווה או כיסופים לדבר נחשק )ועינו 6(. הנה כי כן, עדות למשורר רב אנפין בעל מסורת ספרדית מובהקת הבא עם שירתו לאלג'יריה ומפתח בה מרכז של שירה עברית, שהתחיל לצמוח בה עם בואם של רבי יצחק בר ששת ושל רבי שמעון בן צמח דוראן, שהגיעו לאלג'יריה בסוף המאה ה- 14 עם גזרות קנ"א. עיקר ענייננו כאן בהצגת שירי ה'עגולה', המהווים כאמור גילוי כפול הן מצד מקום צמיחת הסוג הן מצד ראשיתו וזמנו. השיר הראשון קושר צורה לתוכן ולמבנה, שכן זהו שיר שנכתב על גבי מניפה ובתי השיר משתלשלים מחוליה לחוליה. הבית הראשון נכתב מבסיס המניפה אל הקצה, והבית השני נכתב בחוליה השנייה ועולה ממקום שנסתיים הבית הראשון, כך שהמילים הנקראות פנים ואחור "רוח חור", הבונות את מילת הציר עומדות זו מול זו ומדגישות את התחבולה המיוחדת לדרך זו. מילות הציר פותחות ב 'חו' ומסתיימות ב 'וח', כך שהשוני הוא באות אחת בלבד. ח ול ב א מ ת ת ח ול מ נ וח ה כתובת: "והד'ה ד'כירה מרבעה, כתבתהא עלי מרואח כאגד" ]תרגום: וזו 'ד'כירה' [ = שיר הנכתב על מזכרת?[ מרובעת, אשר כתבתיה על )גבי( מניפה מנייר[. ח ול ב א מ ת ת ח ול מ נ וח ה ע ד כ י מ ל פ נ י י ע ט ף ר וח : ח ור ו א ב יר ע ם ב י י נ ע ר י ד י ר ח יק ז ב וב א ך י א ת ה נ וח : ח ון ב א מ ת ת ח ון ר ו ח ה א ת ב ש ר ו א ת ע צ ם ו א ת מ וח : ח ום ל ה ב ת ש מ ש א כ ב ה ב י, נ ס! א י ך י כ ב ה ה י ק וד ל וח?!: 1 חול... מנוחה: דברי השיר מושמים בפי המניפה שעליה השיר כתוב, ובתי השיר משתלשלים מזרועות המניפה, המייחלת כי באמת תתגשם מנוחה למשתמשים בה בזכות הרוח שהיא מ ש יבה. הלשון על פי: "ו נ ת ת י א ש ב מ צ ר י ם ח ול ת ח ול ס ין" )יחזקאל ל, טז(, בשינוי הוראה. עד... רוח: בזכות הרוח הנושבת מסביב בעזרת המניפה. 2 חור ואביר עם: אציל ושוע, על פי נחמיה ד, ח; יג ועוד. בי... זבוב: יגרש זבוב בניעור המניפה. אך יאתה נוח: אז ורק אז יביא מנוחה. 3 חון באמת תחון: מכוון לפעולת המניפה. רוחה... מוח: תיתן הקלה והצלה לגוף ולנפש מן החום הכבד. 4 חום... בי: תהיה הקלה לדובר מהחום המעיק עליו. נס: פלא. יקוד: בערה, על פי ישעיהו י, טו. לוח: היא המניפה

11 שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד 127 העשויה עץ דק. המשורר מיתמם ושואל כיצד זה העץ שטבעו להבעיר אש הוא הוא המכבה אותה? ה ר ב א לה י ל ע ש ות א ת א וי ב י כ ל ה כתובת: "ואנשאת הד'ה אל דאירה מ'תמנה עלי אחד רשע, יש"ו ישו"ז" ]תרגום: וחיברתי את ה'עגולה' הזאת מתומנת ]= בת שמונה בתים[ נגד רשע אחד, יש"ו ]= ימח שמו וזכרו[ יש"וז ]= ימח שמו וזכר זכרו[[. ה ר ב א לה י ל ע ש ות א ת א וי ב י כ ל ה ו י ל כ ד ב ש ח ת כ ר ה: ה ר ך ל ב ב י ב י ו ה ב ה יל ו ו ח ץ פ ח ד וב ה ל ה ל נ פ ש י י ר ה: ה ר ת י ל א ות ך ו ע ב ר ת ך ל מ ו ל ו י צ ב ו ות ס וב ב ה ו צ ר ה: ה ר ץ ו ה ע ומ ד ו י ו ש ב י ת מ ה ו מ נ ה ו ל פ ג ע ר ע א ש ר ל ו ק ר ה: 5 ה ר ח ק מ ת ך א ל ו צ ו ע ל יו ב ח ול ל י נ א מ ן כ י ק ם ו ד ב ר ס ר ה: ה ר ס ג ב ול ח ק ך ו ה ל ש ין ב ע ד י נ ב ע ל א ל י ח מ ס ומ ה ז ה ה ר ה: ה א ר מ הת ע מ ל ו א ו ן י ל ד ה נ פ ש ו ו ש כ ח א ל א ב ל פ יו מ ר ה: ה ר ם ו ה ס ר מ מ ע ונ ו צ ל ך כ י צ ל א לה ים ב ל ת ך א ל ב ר ה: 1 הרב: ה ר ב ה, על דרך תהלים נא, ד. כל השורות פותחות ב'הר' ומסיימות ב'רה', וכדרך ה'עגולה' המילה המסיימת את הטור באה בהיפוך בראש הטור הבאה. לעשות... כלה: " וב ר ח מ י ך ה ר ב ים לא ע ש ית ם כ ל ה" )נחמיה ט, לא(. וילכד בשחת כרה: "כ ר ה ש ח ת ב ה י פ ל" )משלי כו, כז(, ועוד רבים. 2 הרך... ויבהילו: "ו א ל ה ר ך ל ב י ו ש ד י ה ב ה יל נ י" )איוב כג, טז(. 3 הרי... יצבו: הקיפהו בצרותיך ובזעמך, ראו שמות יח, ח; ישעיהו יג, ט. ותסובבהו צרה: על דרך תהלים לב, י. 4 הרץ והעומד והיושב: כל עוברי דרך יתמהו. מנהו: יתמהו וישתוממו עליו, ואפשר שפירושו יתמהו וישאלו מיהו ומהו זה, על פי: "ו יאמ ר ו א י ש א ל א ח יו מ ן ה וא" )שמות טז, טו(.פגע רע: "א ין ש ט ן ו א ין פ ג ע ר ע" )מלכים א ה, יח(. 5 הרק חמתך: שפוך חמתך, כבתהלים עט, ו, ואולי רומז גם לתהלים לה, ג: "ו ה ר ק ח נ ית וס ג ר". וצו עליו: "א צ ו ה א ת ה ח ר ב" )עמוס ט, ד(. חולי נאמן: חולי קשה וממושך, על פי: "ו ח ל י ם ר ע ים ו נ א מ נ ים" )דברים כח, נט(. ודיבר סרה: דברים יג, ו, ופירש אבן עזרא שם מלשון בן סורר ומורה. 6 הרס גבול חקך: פרץ והפר את מצוותיך, על פי: "ר ד ה ע ד ב ע ם פ ן י ה ר ס ו...ה ג ב ל: א ת ה ה ר ו ק ד ש ת ו" )שמות יט, כא-כג(. והלשין בעדי: דיבר בגנותי, ראו: "ולא הלשין אחד על חברו" )ויקרא רבה לב, ה(. נבעל אלי חמס: שעבד נפשו לרשע ולשקר, וראו: " וב ט נ ם ת כ ין מ ר מ ה" )איוב טו, לה(. ומה זה הרה: הרה רוח, א י ן ואפס, ואולי כוונתו בשאלה, כהקדמה לשורה הבאה. 7 הרה... נפשו: גם את שורשיו הטובים הפך לרוע, על פי: "ה ר ה ע מ ל ו י לד א ו ן" )איוב

12 128 אפרים חזן טו, לה(. ושכח אל: " ש כ ח ו א ל מ ו ש יע ם" )תהלים קו, כא( ועוד. אבל: ואמנם, וכן. פיו מרה: הפר מצוותיו: " כי פ יה ו מ ר ית י" )איכה א, יח(. 8 צלך: שמירתך, הגנתך, כבתהלים צא, א ועוד רבים. ה ר ה ז מ ן ס כ ל ות א ב ל י ל ד ש כ ל ות כתובת: "ואנשאת הד'ה אל דאירה לה"ר שלמה זעבאג נר"ו, למא אטלעני עלי בעץ' אשעארה ומכאתבה" ]תרגום: וחיברתי את ה'עגולה' הזאת לה"ר שלמה זעבאג נר"ו ]=נטריה רחמנא ופרקיה[, בעת שהציג בפניי מקצת משיריו ומאיגרותיו[. בשוליים: "לשבח משורר. ]מ[ב"ת ויתד, וב"ת ויתד, בדלת ובסוגר כן". ש כ ל ות ו א ם ד ת פ ע ל ו מ ר ה: ה ר ה ז מ ן ס כ ל ות א ב ל י ל ד ש יר ה מ ת וק ה מ ד ב ש ב ר ה: ה ר ם ב ש כ ל ז ך א ש יר צ ח ש ח ה ר ב ו ה מ ע ט מ ז מ ר פ יה ו נ ופ ת ו נ פ ש ו צ וף ל פ ה ש ר ה: ה ר ש וב ול א ל כ יס י ל וד ב ינ ו נ צ ר ך ו ל ע מ ל ד ת א ש ר ה ר ה: 1 הרה... שכלות: הזמן הוא הגורל הרע ביקש להביא טיפשות לעולם, והנה הביא חכמה דווקא בדמות המהולל. ואם... מרה: וזאת אף על פי שדרכו לגרום במעשיו לדברים רעים ומרים. 2 הרם: היפוך המילה 'מרה', המסיימת את הטור הקודם, כדרך ה'עגולה' וכן במעברי הטורים האחרים. הרם הוא המהולל הנולד כאיש שכל למרות הזמן הרע. אשר... ברה: שירתו כתובה בצחות לשון ומתוקה מדבש. ברה: זכה, ומילת 'ברה' תבוא בהיפוך בראשית הטור הבא. 3 הרב... שרה: שירתו בדבש, אם מעט ואם הרבה ישיר. 4 הרש... הרה: גם העני וגם העשיר נזקקים להגותו ולחכמתו אשר הגה וחידש. ובול: העשיר, על פי גיטין לז ע"א. כיס ילוד בינו: אל הארנק שנצטברה בו חכמתו, שנולדה מבינתו. י ר ן ז מ נ י ה ן ג ב יר א ב ר ם כתובת: ">ו<כתבת לכבוד חכם ונבון, הה"ר אברהם אבן ביטא, שומרו צורו" ]תרגום: >ו<כתבתי לכבוד חכם ונבון, הה"ר אברהם אבן ביטא, שומרו צורו[. בשוליים: 'עגולה'. ] 59 ב[ י ר ן ז מ נ י ה ן ג ב יר א ב ר ם ב י ק ם ה י ות א ור י ו ה וא צ ר י: י ר ץ ב ג ל ג ל י ו י ז ר יח א ור ו ו ש מ ח ת ו ב רא ש ה ר י: י ר ה ל ב ב ע ק ש וב ו מ ר פ א א ל ה י ש ר ים ב י ו ה וא כ ר י: י ר ך מ נ ור ת ו ו ה פ ר ח ב ה ה וא ג ב יע י ב ה ו ה וא נ ר י:

13 שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד ירן... צרי: ישמח גורלי כי אברהם הגביר תומך בי והוא אורי ושמשי. וצרי: שמשי, על פי ישעיהו ה, ל. 2 ירץ: היפוך המילה הקודמת בסוף הטור הראשון. ירץ... הרי: אברהם, שהוא לי כשמש הוא סובב בגלגלי ומזריח עלי אורו ושמחתו. בראש הרי: על פי תהלים עב, טז. 3. ירה לבב עקש: הוא יורה ופוגע בלבם של עיקשי הדרך. ובו... כרי: ואל ישרי הדרך הוא מרפא ומקום המרעה והשפע. כרי: האחו שלי, מקום המרעה. 4. ירך... נרי: הוא מאיר לי כמנורת המקדש על חלקיה וקישוטיה, על פי שמות כה, לד. הקשר בין הצורה לתוכן בשיר הראשון נראה טבעי, באשר הדברים נכתבים על מניפה והדוברת היא המניפה עצמה המתארת את פעולתה, שעיקרה פעולה חוזרת של 'הלוך ושוב', ומילות הציר חוזרות ועולות פנים ואחור. שלוש ה'עגולות' האחרות במורשת רבי אברהם מכוונות כלפי אנשים; הראשונה היא בבחינת שיר לעג ונאצה כלפי רשע שהציק לו ופגע בו, ושני האחרים שירי שבח האחד למשורר שהראה לו את שירתו וביקש את חוות דעתו, וזכה לשבחים בשיר מיוחד, והאחר הוא שיר שבח לנגיד שפרש חסותו על משוררנו. האם יש משמעות לצורה המיוחדת של ה'עגולה' בשירים אלו? אפשר אולי לפרש את הצורה באמירה הכללית של גלגל החוזר בעולם; כך באשר לשיר הראשון, שמטרתו לפגוע ברשע ההוא, ומבקש כי יתגלגל עליו הגלגל לרעה, וכך בשיר השלישי, שבו התהפך מזלו של המשורר לטובה בזכות הגביר אברהם. ברם בשיר לכבוד המשורר קשה למצוא קשר בין הצורה המיוחדת לתוכן השיר, ועיקר העניין הוא בהפגנת הווירטואוזיות והשליטה בשירה ובלשון, שהם מאפיין בולט בשירת משוררנו. משורר שאינו מוכר, הקם לתחייה מבין דפי כתב יד, שכפסע היה בינו ובין הכיליון. בין כך ובין כך מלמדים השירים על אהבת העברית, על אהבת היצירה, על החידוש ועל ההתחדשות, וזהו סוד כוח חיותה של העברית, ששאבה מן היצירה העברית את היכולת להתחדש כלשון יום יום מדוברת כ- 400 שנה אחר כך.

14 130 אפרים חזן רשימה קיצורים וביבליוגרפיה גבישון, תשל"ב עומר השכחה: פירוש לספר משלי מאת רבי אברהם גבישון, מהדורה מצולמת בצירוף אחרית דבר מאת ש' סירא, ירושלים תשל"ב. דיוואן בן זמרה א' בן זמרה, דיוואן: כתב יד שירי אברהם בן זמרה, ספרד אלג'יריה, מאה ט"ו-ט"ז. חזן, תשס"ט א' חזן, השירה העברית באלג'יריה, לוד תשס"ט. ירדן, תשכ"ו ד' ירדן )מהדיר(, דיוואן שמואל הנגיד, ירושלים תשכ"ו. נוימן בוכריס, תשס"ט ר' נוימן בוכריס, שירי משפחת גבישון מבוא ספרותי ומהדורה מדעית, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ט. עוקשי, תשנ"ט צ' עוקשי, מילון שמואל הנגיד על פי שירתו, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ"ט. פגיס, תשל"ח ד' פגיס, 'שירי תמונה עבריים ועוד צורות מלאכותיות', הספרות 25 )תשל"ח(, עמ' נדפס שנית בתוך: )עורך: ע' פליישר( השיר דבור על אופניו, ירושלים תשנ"ג, עמ' רמב"ע, תרצ"ה משה אבן עזרא, שירי חול א-ב, מהדורת ח' בראדי, ברלין וירושלים תרצ"ה-תש"ב. רמב"ע, תשל"ח משה אבן עזרא, שירי חול ג, מהדורת ד' פגיס, ירושלים תשל"ח. שירמן, תשנ"ו ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית, עדכן והשלים ע' פליישר, ירושלים תשנ"ו.

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

פעמים 128 חיי משפחה בימי הביניים העורך: אבריאל ברלבב עורך משנה: מיכאל גלצר מזכיר המערכת: יאיר עדיאל מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

פעמים 128 חיי משפחה בימי הביניים העורך: אבריאל ברלבב עורך משנה: מיכאל גלצר מזכיר המערכת: יאיר עדיאל מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח פעמים 128 חיי משפחה בימי הביניים העורך: אבריאל ברלבב עורך משנה: מיכאל גלצר מזכיר המערכת: יאיר עדיאל מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח . הפעם בפעמים............... 5. טובה בארי. שני שירים חדשים לר' יצחק

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63>

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63> שאלה ותשובה לדוגמא: לפרק השירה של ח. נ. ביאליק עריכה: המורה אלי פררה שאלה: קרא את השיר שלפניך וענה על הסעיפים א ב לשאלה שאחריו. על השחיטה / ח. נ. ביאליק ו א ם י -צ ד ק י פ ע מ ד! מ י ם, ש ר ח מ ים ע ל

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים  כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד