תוכן העניינים פתח דבר ט מבוא 1 פרק ראשון: הטירה ושירה: עדות והיעדר 37 פרק שני: הפסיון של הכלב: כתב האלימות של תמול שלשום 111 פרק שלישי: שוועת השרופים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוכן העניינים פתח דבר ט מבוא 1 פרק ראשון: הטירה ושירה: עדות והיעדר 37 פרק שני: הפסיון של הכלב: כתב האלימות של תמול שלשום 111 פרק שלישי: שוועת השרופים"

תמליל

1 תוכן העניינים פתח דבר ט מבוא 1 פרק ראשון: הטירה ושירה: עדות והיעדר 37 פרק שני: הפסיון של הכלב: כתב האלימות של תמול שלשום 111 פרק שלישי: שוועת השרופים : הטרוגלוסיה וטראומה בשירת אמירה הס ופאול צלאן 166 אפילוג: חזרה לאדם?: שירים לאסירי בתי הסוהר 209 רשימת היצירות הנדונות וקיצוריהן 221 רשימת המקורות 223 מפתח 235

2 מבוא קריסה היא דבר מה שמגיע וחולף, היא רגע אחד אינטנסיבי המבהיר את מה שהיה לפניו ואת מה שיהיה אחריו. כל רגע, שבריר שנייה של חיים, הוא לכאורה פוטנציאל לקריסה, והקטסטרופה היא מטבעה היוצא מן הכלל, הרגע החולף. במובן מסוים, הפלא האנושי הוא בכך שכל נסיעה על הכביש, ואף טיסה במטוס, כל טיפוס על הר או על סולם, ובסופו של דבר כל קימה בבוקר, צחצוח שיניים, מקלחת, ארוחה, ישיבה מול מחשב ופגישה עם הזולת, כל אלה הם דברים החולפים בלי קריסה. מכאן נובע הפער בין עמודי החדשות לבין היומיום שלנו כקהילה: מצד אחד חרדים לידיעה, מצד אחר מקיימים את עצמנו, לבד וגם ביחד. בפרגמנט מתוך יומניו של פרנץ קפקא משווה המחבר בין שתי חוויות קיצון: החוויה של כמעט מוות )שבימינו אולי היינו מכנים אותה מוות קליני ( והחוויה של ההתגלות האלוהית למשה בהר סיני. משני החוזרים משה החוזר מן ההר וזה שחוזר לאחר שכמעט מת אפשר ללמוד הרבה, אבל את המהותי )ההחלטי, )das Entscheindende אי אפשר ללמוד מהם, מכיוון שבעצם לא חוו אותו; אילו חוו אותו, לא היו חוזרים ) :N(. את קפקא מעניין דווקא רגע החזרה: הוא מתייחס לאיש שכמעט מת כאל מי שחוויית הקיצון גרמה לו להעריך יותר את החיים הרגילים. הוא מתאר את משה החוזר בהתלהבות רבה מהר סיני, החש אהבה גדולה לאנשים שאליהם נמלט חזרה, כי יש לו דבר מה גדול כל כך לספר להם )במקרה זה התורה עצמה(. בסוף הפרגמנט האמור קפקא מתייחס לאנושות בכלל בגוף ראשון רבים; לדבריו, לנו אין כל עניין לגלות מה התרחש שם ברגע הקיצון, מכיוון שחשוב לנו להישאר בסופו של דבר כאן: איננו יכולים להסכין עם חוויה שתטלטל את ה ביחד הזה. את קפקא מעניין הרצון להיות

3 מבוא יחד ולחלוק את החיים בסיפורים, רצון שגובר על הסקרנות הגדולה לבדוק את שמעבר לחיים. הכוח הזה הוא אכן כוח טמיר, שאינו נובע רק מהפחד שבמעשה הקיצון, אלא קודם כול מאהבת השגרה עצמה; הנשגב, המתואר בפגישה עם המוות או בפגישה עם האלוהי, מתגמד לגמרי למול ההנאה הטריוויאלית של חיים עם בני אדם אחרים. את החיים האלה אנו מעבירים באמצעות הסיפור, באמצעות השיתוף במילים. במקרה זה מדובר בשיתוף של חוויית הקיצון עצמה, שקפקא מדגיש פעמים מספר את כפיפותה לשגרת הדיבור. קיצונית ככל שתהיה, היא תמיד משנית לסבך הגדול הזה שבו אנו שרויים: סבך ה היות יחד של הייצוג במילים. אנו מחויבים לייצוג הזה של השפה וה היות יחד יותר מלכל דבר אחר, שכן דעתנו, העשויה בעצמה אותו ייצוג לשוני, אינה יכולה לשאת את ביטולו. מכאן שאירוע קיצון ההופך לחיים, לשגרה של שנים )כמו למשל שואת יהדות אירופה, ובמידה רבה גם הנכבה הפלסטינית(, הולך ונכפף אל הדיבור עד שהוא נעשה לבנאלי. וקפקא מסיים למעשה אין לכך קשר עם פחד המוות. ויויאן ליסקה הראתה כי בחירה זו של קפקא, בשגרתי על פני הטוטלי, משקפת גם את גישתו של חוקר הספרות האמריקאי הגדול ג פרי הרטמן לקריאה במסורת היהודית כמו גם בעדויות שואה. בשני המקרים יש מתח בין אירוע קיצון, המסרב לייצוג, שכן מי שחווה אותו אינו יכול להעיד עליו )מכיוון שהוא טראומטי או מכיוון שהוא טרנסצנדנטי(, לבין הרצון העז לתווך ולהנגיש את הדברים, להפוך אותם באמצעות המדרש היהודי לשיח. 1 בספרו האחרון הציג ההיסטוריון דומיניק לה קפרה את האופן שבו הגיע קול המספר ברומן המאה התשע עשרה והעשרים לקריסה המשקפת את הניסיון הטראומטי המודרני. כך הוא מסכם בחדות את משבר הייצוג הזה: הגישה לטראומה, לרבות העברתה באמצעות נרטיב, מלווה זמן רב בפרדוקס או בקשר כפול: החוויה הטראומטית איננה ניתנת לניסוח אך Liska, German-Jewish Thought: 159 1

4 מבוא מבקשת דיבור אינסופי. הסיטואציה המוכרת והמוזרה הזאת מצאה ביטוי טוב בכותרת המשנה של שני פסיכואנליטיקאים צרפתים: על מה שאי אפשר לדבר, אי אפשר לשתוק. 2 הדמיון והשוני בין כל ניסיון לייצג את החוויה והאירועים הטראומטיים, לא רק בעדויות, נקבע על ידי הדרך שבה הפרדוקס הזה מתווך ומיושב. בסופו של דבר יש משהו קומי במשה רבנו של קפקא, כפי שהוא מופיע באותה מובאה, שועט מטה בהתלהבות רבה כל כך, ש ש אל העם המחכה לו למרגלות ההר בחדוות הסיפור והשיתוף, כמעט ככתב רכילות סנסציונית. עם זאת אין לשכוח שמתחת לפני השטח מתרחשת הקריסה, אותו חור שחור בלוע הניבט מתוך הפרגמט שביומן. 4 המתח הזה הוא מתח של מילים שאנו מוסיפים מצד אחד כדי לחדד, אך מצד אחר משום שאין לנו ברירה אלא לראות דרכן: כל מילה וכל ייצוג מעמעמים את העדשה ומחדדים אותה בו בזמן. כך, כפי שאראה בהמשך הדברים, הלשון גם יוצרת את הסובייקט. ואלטר בנימין תיאר קריסה אחרת, קריסה ארוכה ומתמשכת דווקא, שהפכה לפופולרית במיוחד בחקר התרבות בעשרים השנים האחרונות. בתזה התשיעית מתוך על מושג ההיסטוריה תמונתו של פאול קלה, אנגלוס נובוס, משמשת לו השראה, והוא מתאר סצנה בארוקית מלאת תנועה ותנופה )בניגוד למדיום העומד של הציור הפלסטי(: מלאך ההיסטוריה, כך הוא מכנה אותו, פונה אל העבר ורואה שם רצף של הריסות ההולכות ונערמות לרגליו, ואף על פי שהוא רוצה להשתהות, להעיר את המתים ולחבר את מה שנופץ לרסיסים, הק דמה נושבת בכנפיו ברוח עזה, שאינה מאפשרת לו לסגור 2 כוונתו לפרנסואז דאוואן )Davoine( וז ן מרקס גודייר.)Gaudillier( LaCapra, History, Literature: 54 4 מעניין להשוות את הסיטואציה הזאת של היקשרות אל הייצוג במילים, אל מעשי התקשורת, גם, ובפרט גם, ברגעי קיצון קטסטרופליים, עם תרבות השמועות והצמא העז לכל בדל מידע בקרב היהודים תושבי גטו ורשה. כפי שעמוס גולדברג מראה, צריכת המידע על ידי התושבים היהודים בגטו גברה על כל צורך אחר, וניכר שלא עקרון המציאות הוא שהכתיב אותה אלא דווקא עקרון העונג הפרוידיאני. Culture : 112 Goldberg, Rumor

5 מבוא אותן, ומנסה לקדמו לעבר העתיד )גן העדן(. המצב הזה הוא אפוריה דומה, אך גם שונה, ביחס לתיאורו של קפקא ביומן, והיא גם מתקשרת לאפוריה של ייצוג הדבר שאי אפשר לייצגו. כאמור, בנימין מהפך כאן את רעיון הקריסה עצמו והופך אותו מרגע אחד קטסטרופלי למשך ארוך, למצב התמידי. בכך )כמו בשואה או בנכבה למשל( הוא הופך במידה רבה את הטוטלי )הקריסה( לטריוויאלי. זהו היפוך התמונה של משה החוזר מן ההר אל מה שהוא מדמיין כחיקם השגרתי והחם של בני האדם. כאן, בתמונת המלאך, הנערמים בהריסות הם המתים הגמורים בעבר, בעוד המלאך נותר בתנועה בלתי פוסקת, שאינה מאפשרת לו להגיע לאף לא אחד מן הקצוות: הוא אינו מסוגל להגיע מטה אל ההריסות ואינו מסוגל להגיע מעלה אל גן העדן, ולכן נותר במצב סטטי. הטענה של בנימין היא מרקסיסטית, מכיוון שהוא מתייחס לשעטה שכופה עלינו הזמן המערבי )הק דמה(, המתכונן תמיד אל עבר העתיד, בין אם כגאולה או כאפוקליפסה. ואולם, מכיוון שמלאכו של בנימין מסתכל אחורנית, אפשר להבין את מצב הכליאה הזה כמצב הספרות )או כפי שבנימין הבין זאת, כמצב ההיסטוריה(. המוטיבציה של המלאך להסתכל אחורנית, לבהות, להבין ולהשתקע )verweilen( בעבר, מתנגדת הלכה למעשה לקדמה, והיא שיוצרת אצלו את האפוריה. אילו הסתכל לעבר העתיד, ייתכן שהיה נחלץ ממנה ואף מתקדם, אך אז כאמור היה מוותר על השיח, וזהו ויתור שהוא אינו יכול לעשותו. כמו אצל קפקא, לא פחד המוות הוא שמונע מבעדו להגיע אל המוחלט )להפך, המוחלט והק דמה מכילים בתוכם את המוות(, כי אם אותו כוח טמיר ומנחם שאינו יכול להפסיק לבהות, לנסות לארגן ולנסח את מה שאינו ניתן לארגון. אמנם אצל קפקא ניכרת ההתלהבות מרעיון הקהילה האנושית שא תה אפשר לחלוק את אירועי הקיצון בעוד אצל בנימין המלאך כבול ופעור עיניים, כלומר מעונה אך בשני המקרים אין רצון להיסחף אל המוחלט )יש לזכור שהמלאך המתבונן Benjamin, Ueber den Begriff der Geschichte :

6 מבוא אחורנית עושה זאת מרצונו החופשי, ועל כן מתנגד במובהק לרוח הק דמה(. בפרגמנט אחר של קפקא, שמקס ברוד נתן לו את הכותרת הגשר )1917( ואשר הפך לסיפור מוכר למדי ביצירת קפקא הקנונית, הדמות הראשית, המספרת את הסיפור בגוף ראשון, היא מעין אדם גשר, ישות אנושית שהיא מבנה דומם, או לחלופין גשר שהוא ישות. הסיפור מגבש סביב דמות הדובר, הגשר, מחווה גופנית דוממת של קימור והתמתחות לשתי דפנות, כמו בתרגיל יוגה, ומסיים באלימות, באונס הישות הזאת, המוביל לקריסתה )לקריסתו של הגשר(. פרט לאלימות, הנמצאת במרכז הנרטיב, קפקא נוגע כאן שוב במוחלט, שכן לגשר יש כמיהה מוזרה, תכליתית כמעט, להביא על עצמו הרס. במשפט חידתי אומר הגשר: בלי לקרוס לא יוכל כל גשר שנחנך אי פעם להפסיק להיות גשר )264 :E(, ואכן כשבסופו של דבר הוא רוצה להתהפך כדי לראות את המעוול שהביא לקריסתו ) גשר שהופך פניו!, שם(, הוא מוצא את עצמו הרוס ומחורר על ידי חלוקי האבן שבהו בו תמיד בשלווה מתוך הנהר )265(. הוא איננו יכול להביט במוחלט ונשאר רק עם ההרס, נותר בעצמו כרסיס, כשארית, בתוך המוכר זה מכבר )אבני הנחל(. בספר הזה בכוונתי לבחון כמה מקרים אפ וריים כאלה, שבהם המספר מתלבט בין חוסר היכולת לדובב, מצד אחד, לבין אי היכולת להפסיק לדובב, מן הצד האחר. אבחן את האופן שבו שני המספרים היהודים הגדולים במאה העשרים, פרנץ קפקא וש י עגנון, התמודדו ברומנים המאוחרים שלהם )שפורסמו לאחר מותם( עם הניסיון היהודי הפוליטי של המחצית הראשונה של המאה העשרים. בשירה )1973( והטירה )1926( קול המספר אינו מאפשר את ייצוג האדם וקורס להשתברויות של קולות שונים ומפוררים, המפגינים עדות לקטסטרופה ולעיתים אף עדות להיעדר עצמו. בספר הטירה מגבש קפקא מימזיס העשוי מהרצון לתווך ולשתף באירועים, ומגיע לאיכויות יוצאות דופן של קרבה וריחוק של דמות האדם המתוארת בהם. הסובייקט המתואר ברומן הוא תוצאה של תנועה אירונית בדיבור עקיף בלתי פוסק, המאפשר את הסובייקט דווקא על ידי פירוקו

7 מבוא כמנודה, כשוטה וכש ר ץ )בדמיון רב לגיבורו של הגלגול ]1915[(. כך גם דמותו של מנפרד הרבסט, גיבורו של שירה, הגבר האקדמאי ממוצא גרמני, שבמרקם סבוך במיוחד עם המספר העגנוני נכסף ונוהה אחר מושאים מאיימים כאחות שירה, האשה הבשרית והמינית, העבד המצורע בוסיליאוס, ילדיו של הרבסט והמשרתות המזרחיות שלו. 6 מעשה החיפוש של הרבסט הולך ומקבל ממדים של חרדה, מכיוון שמושאם משתנה ותמיד מסמן את מה שנותר מהסובייקט, מהאדם עצמו, ממה שנותר מהנאורות הגרמנית. בשני הרומנים המושאים השונים יוצרים דיבור עודף, חוזר ונשנה, שכמו תנועתו של מלאך ההיסטוריה אינו מביא אתו התקדמות, ולכן הם מצליחים ליצור מימזיס של היעדר. בתמול שלשום )1945(, הסובייקט האנושי, המהגר הגליציאני יצחק קומר, מתאפשר רק מכיוון שהוא מכונן את הגבריות שלו למול חיה, העשויה עור, בשר ודם, ולכן מתנגדת להפשטה של הספרות בסמל. אציע קריאה שמעלה את שאלת הכתב ואלימות הלשון ביחס לאנטישמיות וגזענות, שלמרבה ההפתעה טרם זכו למחקר מקיף בספרות המשנה על יצירת עגנון. בקריאה המוצעת אני שם דגש בתיאוריה של התרבות ובממדים הפוליטיים שהרומן הציוני הגדול מכיל, שלפיהם דמותו של הכלב אינה מאפשרת את הדמיון הלאומי וההומניסטי ותמיד מלמדת על הפער שבין הבשר לבין הלשון, פער שגם דמות היהודי אחראית לו בהיסטוריה של אירופה. באמצעות שלילת הייצוג הקוהרנטי הרומן מלמד על הבדל, שוני והשתנות מתמדת,)difference( והוא עושה זאת על ידי כריכת האנטישמיות עם שאלות האוריינטליזם והקולוניאליזם. 6 מזרחים היא קטגוריה שהומצאה ביחד עם כינונה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, עם הגעת העלייה ההמונית של יהודי ארצות האסלאם, בעוד שירה מתרחש בשנות השלושים. אני בוחר באנכרוניזם הזה, מכיוון שמדובר ככל הנראה בסיפור הישראלי ביותר שעגנון כתב מימיו, וכן מאחר שאני מאמין שהמונח תופס יותר ממונחים אחרים את יחסי הכוח הקולוניאליים, שלא השתנו במקרה הזה בין ארץ ישראל המנדטורית לבין מדינת ישראל.

8 מבוא בשירה מנפרד הרבסט מתקשה בהבנת הדקדוק של בתו הקטנה, ש רה. הקריסה שאראה כאן מלמדת על האופן שבו הדקדוק הגברי והלאומי של ייצוג המציאות ברומן האירופאי קורס בפגישה הטראומטית עם המציאות היהודית במאה העשרים. קריסה זו משקפת מחד גיסא את דמות הסובייקט עצמו, שכבר אינה הולמת את דמות האדם הריבוני הניבט מבין הספרות וחי אתה בהדדיות שקופה, ומאידך גיסא את מה שנותר ממנו כלא אדם, כאשה, חיה, שרץ, בשר וייצוגים אתניים. ייצוג ההיעדר והיחס לעדות על הקטסטרופה בתרבות התגבשו בד בבד עם קריסתה של המורשת ההומניסטית בכלל, המשתקפת מבעד לדימויים של קפקא ובנימין על יחסנו לטוטלי וליומיומי. הצורה הספרותית אינה מתאפשרת, ולכן יש לבדוק אותה לא רק בפרוזה אלא גם בשירה; בספר מוצעת אפוא גם קריאה של הפואטיקה של פאול צלאן ואמירה הס דווקא באמצעות התיאוריה של מיכאל בכטין, המזוהה בדרך כלל עם פרוזה. בקפיצה לדורו של צלאן אנו יכולים ללמוד על משבר הייצוג של אמצע המאה, בדור שנולד לאחר מלחמת העולם הראשונה, והקפיצה הנוספת, לאמירה הס, מאפשרת דיון בספרות הישראלית לנוכח המצע התיאורטי והפוליטי המוצע כאן. עם חתימת הספר אני פונה לשירה ישראלית עכשווית ולומד את האבחנות המוצעות כאן דווקא על פי מודל שולל שלהן, בשירה שחוזרת להומניזם ולאסתטי. שירים לאסירי בתי הסוהר )2016( של אלמוג בהר ישמש אותי לתהות על המקום השולל שהספרות היהודית חתרה אליו באופן כמעט עקיב במאה העשרים ולשאול על חזרתה של דמות האדם במאה העשרים ואחת. הלימוד של שירת צלאן ואמירה הס על אף ההבדל הדורי, המגדרי והלשוני ומקומם השונה בקנון של הספרות )שירת צלאן היא חלק מספרות העולם, ושירתה של הס, כמו כל השירה המזרחית של בני דורה, עודנה נאבקת על מקומה בקנון הספרות הישראלית( מאפשר לבחון כיצד השמירה על שפת האם מצד אחד )הגרמנית של צלאן( והרכישה של שפה לאומית מצד אחר )העברית של הס( משקפות כבתמונת מראה את האתגרים של הזהות היהודית, בעיקר בשאלת הייצוג של הלשון הפואטית. בלימוד המשווה שאציע ניכר

9 מבוא דמיון בדרך שבה טורי השירים אינם מאפשרים סיגור ואחדות, ובמקום זאת מובילים את יכולת ההתווספות וההשתנות של המילים בטור השירי אל הקצה. ההטרוגלוסיה שביצירת שני המשוררים מלמדת על התמודדות אמיצה ורדיקלית עם תהליך ההשמדה עצמו, עם שונות והשתנות )differences( ועם הבנה של השואה על רקע השעבוד הקולוניאלי. לבסוף, אציע שעמדתו של העד ביחס לקטסטרופה אינה מחייבת היאחזות בלימוד מהותני, אלא מאפשרת לנו לחשוב אם כל פעולה של מתן עדות היא במידה רבה ניכוס של עמדה ושל זהות. כותרת הספר לקוחה ממהמשפט המסיים את שירה את מנפרד הרבסט אראה לך, את שירה לא אראה לך שעקבותיה לא נודעו ואין יודעים היכן היא )ש: 542(. משפט זה מסכם את המהלך ברומן, שבמוקדו כישלון הייצוג או באופן פרדוקסלי ניסיונו של הייצוג שלא לייצג. עגנון עומד בבסיס לא אראה לך, מכיוון שיחסו לסוגת הרומן הריאליסטי האירופאי היה רב מהמורות לכל אורך הקריירה הארוכה שלו, ולכן דמותו, במידה רבה, היא אחת הדוגמאות המאלפות להתמודדות הספרות היהודית עם ספרות העולם )בקריאה בתמול שלשום אנגיד אותו לניסיונו ההומניסטי של תומס מאן להבחין בין האדם לכלב(. במסתו הקלאסית על הרומן הראשון של עגנון, הכנסת כלה )1931(, שרטט דן מירון את התקבלות הרומן לאורך הדורות, הניתנת לסיכום כמבוכה רבתי של כלל פרשניו, ובכללם גם אלה שדייקו והאירו אותו מזוויות חשובות. ייתכן שהתואר המתאים ביותר לרומן הוא זה שהעניק לו ארנולד באנד רומן ביזארי שמירון מביא בלעז; 7 ייתכן גם שהאידיאה הבסיסית העומדת במרכזו היא ההתמודדות של סוגת הרומן עם התורה עצמה במובנה הרחב, ככזו השומטת את הקרקע מתחת לכל כיוון פרשני ונרטיבי ובעצם גורמת לאפוריה. כך מסכם מירון: מעל הכל, עגנון נלחם מלחמת חורמה אמנם, בדרכו הבלתי בוטה אך החותרת והחתרנית בהנחת הקוהרנטיות, ההמשכיות, הרציפות והלכידות של הסיפור ושל מירון, הסתכלות ברב נכר: שם:.206

10 מבוא המציאות הנמסרת באמצעותו. 9 הכנסת כלה, כמו במידת מה עיר ומלואה )שאולי אפשר להגדירו כרומן האחרון של היוצר(, עוקב אחר הגיאוגרפיה של גליציה ומעמיד את האקורד הצורם של יחסו של עגנון לא רק לסוגת הרומן, אלא לעת החדשה כולה, כאידיאה גדולה המשולבת בנאורות, שעבורה סימלה היהדות את הדת )חשוכה, לא רציונלית, קשורה בימי הביניים ובוודאי אינה מובילה קדימה על פי תכתיבי הק דמה(: 10 הנאורות שהיא גם האימפריאליזם הקולוניאלי והלאומיות, בעת שבה האדם )המערבי( נמצא במוקד הייצוג של האמנות. מדובר באקורד ראשון למה שיהיה מוקד לעבודה עקיבה ושיטתית בהתמודדותו של עגנון עם סוגת הרומן )להוציא אולי את סיפור פשוט, שהוא, מבחינה זו, פשוט(, ואף על פי שמירון אינו מרחיב בכך, יש לעבודתו השלכות ברורות על כל הפנים הפוליטיים האלה. הדרמה שהוא משרטט איננה רק מעניינה של תורת הספרות או של פואטיקה היסטורית שלה )על התפתחותה של סוגת הרומן וכדומה(, כי אם משקפת גם, נוסף עליה ובד בבד עימה, את האידיאולוגיה של העולם המיוצג, שהייצוג המעוות, החתרני, מאיר אותה ומעוניין בה. מירון היה ער לכך שהכנסת כלה אינו עומד לבדו, אלא הוא מעין אבן אחת בתוך מבנה כולל מאוד. כך, בקשר לרומן הפרגמנט בחנותו של מר לובלין )1974( מראה מירון על הנטייה הלמדנית היהודית שספרות עגנון אימצה, לראות את המציאות מבעד לטקסטים ולעולם לא להשתמש בלשון כאמצעי משני להאירה או לשקף אותה. לדידו של מירון, מגמה זו אינה נוגעת רק לדמותו של החסיד האמוני רבי 9 שם: 263. סוגת הרומן הריאליסטי הייתה למשאת נפש ולהתמודדות בקרב כל הספרות העברית בתקופת הכנסת כלה. זה היה ניסיונה ללכת אחר רוח הזמן, ולכן לצד תרגומים רבים של רומנים מן המאה התשע עשרה פורסמו גם רומנים מקוריים רבים מאוד בעברית. ראו שם: וראו מחקריו הרבים של ההיסטוריון אמנון רז קרקוצקין על מקומה של היהדות בתפיסת הזמן האירופאית, שבתשתיתם גם מלאך ההיסטוריה והתזות של בנימין. ראו למשל Secularism :.Raz-Krakotzkin,

11 10 מבוא יודיל, גיבור הכנסת כלה, שעבורו הטקסטים יוצרים את המציאות. 11 על ההנחה הזאת מעמיד אבידב ליפסקר את פרשנותו לרומן העגנוני הראשון: המבע הספרותי של עגנון, הנראה פעמים רבות כאירוני, אינו היתממות של הכותב, אלא טקסטואליזציה של נפש שפועלת מחוץ למששות בלי שהממשות תטביע בה את רישומה. 12 גם אם את הסיפא יש לסייג מכיוון שהממשות, ובוודאי המששות הטראומטית של הגורל היהודי, הולמת במערכת הייצוג הזאת וקובעת אותה האופן שבו משרטט ליפסקר את מה שהוא מכנה ה סובייקט הכותב העגנוני מלמד שוב על אותה תנועה האומרת דווקא לא, לא אראה, כחלק מהמעשה המימטי. לכן הוא גם מצביע על חוסר העומק הפסיכולוגי של המבע הספרותי הזה, ואף תוהה אם הכתיבה הזאת היא א הומניסטית. 13 ה סובייקט הכותב הוא בעצם הספרייה האדירה האופפת את המספר העגנוני, שאחריה ליפסקר מתחקה, ומהי בעצם ספרייה אם לא דבר מה שמחוץ לאדם, שארית או יתרה שלו? בדברים הבאים אראה כיצד המילה סובייקט עצמה, שכנראה אינה יכולה להיתרגם אל העברית )ואולי דווקא צלם, שיש בו מרידודו של האדם אל הצורה, יוכל להתאים?(, תואמת כל כך את הספרות היהודית המודרנית, ועל כן משפיעה על מצבו של האדם בכלל. לכותרת הלועזית של לא אראה לך בחרתי במילה auseinanderges,schrieben מאותן מילים העשויות כמה מילים יחד, שהלשון הגרמנ נית, הקונטרפונקטית, התברכה בהן. בפועל זה בצורת הסביל, המשמש את צלאן, יש לא רק מהכתיבה בנפרד אלא גם מהניגוד וההתפרקות, מכתיבת המילים אחת אל מול האחרת, או אף מתוכה. זו מילה המכילה את הקריסה כפעולה, הקריסה כפעולת כתיבה, המכילה בה בעת יצירה והריסה: היא יוצרת את הסובייקט בפירוקו, עם מה שנותר ממנו. מירון, אשכנז : 62. וראו בהמשך הדברים את התייחסותי לעבודתו של יניב 11 חג בי, הממשיכה מגמות אלו. ליפסקר, מחשבות על עגנון: שם. 13

12 מבוא 11 אף על פי שכותרת הספר מלמדת על תחום הידע של תורת הספרות, על דמות המספר או המחבר ועל הנרטולוגיה בכלל, עיקר תשומת הלב שלי איננה לבחינה סטרוקטורליסטית או פורמליסטית כזו, אלא לקריאות ופרשנויות שאציע מתוך לימודי התרבות ההשפעות הפוליטיות וההיסטוריות של היצירות ולכן קריסת המספר משמשת אותי הן כקטגוריה כוללת לארגון או לאופן המבע הספרותי, כלומר לשאלות של ייצוג המציאות, והן כקטגוריה להבנת הפוליטיות של פגישת הסובייקט עם הקטסטרופה )עם הלא אדם, החיה, הבשר, השרץ, העור והייצוג האתני שאינו מאפשר הכללה והפשטה(. קריסת המספר היא תמיד פעולה כפולה: קריסה של מבנה וארגון )של דקדוק או של קונוונציה ספרותית( וקריסה של מושא הייצוג עצמו, המתחבר גם במושא המייצג בדמותו של המספר. כך, הקריאה שאציע בשירה, למשל, תתמקד לא רק ביחס בין המספר לגיבורו, אלא גם באותן תעודות השזורות ב תודעת הר יק של מנפרד הרבסט, הנוגעות כולן בהיבטים פוליטיים חריפים שבפגישה שבין האני למוכפף לו. מכאן, לא אעשה שימוש בחוקרים ידועים בתורת הספרות, כמו וולפגנג איזר, יוסף אבן או שלומית רמון קינן, אלא אתמקד ביצירות עצמן, אגב התייחסות לעבודתם של הוגים כמו ג יורג יו אגמבן, עמנואל לוינס ודומיניק לה קפרה. מה שנותר לקוח מתוך כותרת חיבורו הקלאסי של אגמבן מה שנותר מאושוויץ, שהוא חלק מהפרויקט הענק שלו הומו סאכר )שפירושו מי שהוצא מחוץ לחוק ואסור להקריבו בריטואל הדתי, כלומר יש בו גם מן השארית, מן הלא אדם(; הוא גם מלמד על היחס הכפול של הלשון לסובייקט, יחס המפרק, ומאפשר אותו בה בעת. א. העברית ידועה לנו כשפה רזה ותכליתית, כאילו מסמנת את ההתכוונות שלה לפעול בעולם, את היותה חלק מהעולם ולא שיקוף שלו. כך, המילה להג )ניב( מכילה מצד אחד הגיגים, מחשבה, אך

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63>

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63> שאלה ותשובה לדוגמא: לפרק השירה של ח. נ. ביאליק עריכה: המורה אלי פררה שאלה: קרא את השיר שלפניך וענה על הסעיפים א ב לשאלה שאחריו. על השחיטה / ח. נ. ביאליק ו א ם י -צ ד ק י פ ע מ ד! מ י ם, ש ר ח מ ים ע ל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן

המחלקה לספרות עם ישראל עש יוסף ונחום ברמן ה מ ח ל ק ה ל ס פ ר ו ת ע ם י ש ר א ל ע " ש י ו ס ף ו נ ח ו ם ב ר מ ן מעודכן 26/6/16 ראש המחלקה: פרופסור: מרצה בכיר: פרופ' רומן כצמן מירון איזקסון, תמר וולף-מונזון, נתי כהן, רומן כצמן, אבידב ליפסקר, צבי

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

מערכי שיעור בנושא קבלת השונה חט"ב שיעור 1 מסבירים שאנחנו מתחילים סדרה של מערכי שיעור בנושא קבלת השונה. קוראים את הסיפור על הברווזון המכוער שאלות לדיון

מערכי שיעור בנושא קבלת השונה חטב שיעור 1 מסבירים שאנחנו מתחילים סדרה של מערכי שיעור בנושא קבלת השונה. קוראים את הסיפור על הברווזון המכוער שאלות לדיון מערכי שיעור בנושא קבלת השונה חט"ב שיעור 1 מסבירים שאנחנו מתחילים סדרה של מערכי שיעור בנושא קבלת השונה. קוראים את הסיפור על הברווזון המכוער שאלות לדיון: מדוע הברווזון ברח מביתו? מה המסר של הסיפור? שומעים

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

תנאים של נראות: קולנוע נשים ישראלי עכשווי וטראומה לא רואים עלי ך של מיכל אביעד רז יוסף כיצד אני רואה מהן הצורות, המגבלות, ואפשרויות הראייה שלי, המונחי

תנאים של נראות: קולנוע נשים ישראלי עכשווי וטראומה לא רואים עלי ך של מיכל אביעד רז יוסף כיצד אני רואה מהן הצורות, המגבלות, ואפשרויות הראייה שלי, המונחי תנאים של נראות: קולנוע נשים ישראלי עכשווי וטראומה לא רואים עלי ך של מיכל אביעד רז יוסף כיצד אני רואה מהן הצורות, המגבלות, ואפשרויות הראייה שלי, המונחים של המראה עבורי? כיצד אני נראית מהן הדרכים שבהן אני

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד