חיי יומיום, אליטה ומה שביניהם: לחקר חיי יומיום יהודיים בימי הביניים Ephraim Shoham-Steiner (ed.) Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages: Quo

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חיי יומיום, אליטה ומה שביניהם: לחקר חיי יומיום יהודיים בימי הביניים Ephraim Shoham-Steiner (ed.) Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages: Quo"

תמליל

1 חיי יומיום, אליטה ומה שביניהם: לחקר חיי יומיום יהודיים בימי הביניים Ephraim Shoham-Steiner (ed.) Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages: Quotidian Jewish-Christian Contacts, Turnhout 2016, xii+347 pp. נורית דרמר, אוניברסיטה העברית בירושלים חקר חיי היומיום של יהודים ונוצרים בימי הביניים הולך ומתפתח בשדה המחקר ההיסטורי בשנים האחרונות. 1 מחקרים שהתפרסמו בתחום זה עוסקים בין היתר בחיי המשפחה, טקסי מעגל השנה ומעגל החיים, חינוך והשכלה, נשים, ילדים וקבוצות שוליים כמו עניים, משוגעים, מצורעים או פושעים. קובץ המאמרים בעריכת אפרים שהם שטיינר, שהוא עניינה של סקירה זו, עוסק במערכות היחסים היומיומית בין יהודים לנוצרים והוא בעל תרומה משמעותית לשדה מחקרי זה. הקובץ מאגד אחד עשר מאמרים פירות סדנת מחקר בין לאומית משותפת שנערכה בשנת 2010 באוניברסיטת מרכז אירופה בבודפשט תחת הכותרת: Intricate Interfaith Networks: The Variety.of Jewish-Christian Contacts in the Middle Ages כותרת הספר שונה מעט וממקדת את הנושא להיבט היומיומי של מערכות היחסים בין יהודים לנוצרים בימי הביניים. החוקרות והחוקרים שתרמו לקובץ משתמשים במקורות היסטוריים מגוונים כגון * סקירה זו נכתבה בתמיכת המועצה האירופית למחקר Council(,)European Research כחלק מתוכנית המסגרת האירופית למחקר וחדשנות Horizon 2020 )הסכם מענק מחקר מספר.(grant לדוגמה: אלישבע באומגרטן, אמהות וילדים: חיי משפחה באשכנז בימי הביניים, ירושלים תשס"ה; Women, Elisheva Baumgarten, Practicing Piety in Medieval Ashkenaz: Men, and Everyday Religious Observance, Philadelphia 2014; Reuven Bonfil, History and Folklore in a Medieval Jewish Chronicle: The Family Chronicle of Aḥima az Ben ;Paltiel. Studies in Jewish History and Culture 22, Leiden 2009 איבן )ישראל( מרכוס, טקסי ילדות: חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשנ"ח; Roth, Norman Daily Life of the Jews in the Middle Ages, Daily Life through History, Westport, Conn. 2005; אפרים שהם שטינר, חריגים בעל כורחם: משוגעים ומצורעים בחברה היהודית באירופה בימי הביניים. ירושלים תשס"ח. 154 חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 מכון ליאו בק ירושלים

2 אמנות, ארכאולוגיה, ספרות שאלות ותשובות, שירה וספרות. איגוד המחקרים בקובץ משותף יוצר סינרגיה מחקרית ומצביע על הצורך במחקרים נוספים בתחום חיי היומיום. מלבד השימוש בקשת רחבה של מקורות היסטוריים, החוקרות והחוקרים שתרמו לקובץ משתמשים במתודולוגיות שונות ומציגים מסקנות חדשות התורמות לתמונת חיי היומיום של היהודים באירופה בימי הביניים ובראשית העת החדשה. ייחוד נוסף של הספר הוא המרחב הגיאוגרפי הרחב שבו עוסקים המאמרים: ממרוקו שבצפון אפריקה, דרך גרמניה וצרפת, איטליה והונגריה, ועד לאוסטריה, צ'כיה )בוהמיה( ופולין. את הספר פותח מאמרו של העורך, אפרים שהם שטיינר. הפתיחה מחולקת לשני חלקים: מבוא לספר, הכולל את הצגת הנושא, תחום המחקר ומטרות המחקר המשותפות, ומחקר בנושא שיתופי פעולה בין יהודים לנוצרים בענייני פשיעה ובעיקר במסחר ברכוש גנוב בגרמניה במאות העשירית והאחת עשרה. בחלק המבוא דן שהם שטיינר במוטיב ההיבדלות והמובחנות של היהודים כחברת מיעוט כפי שהוא מתבטא במקורות ובמחקרים היסטוריים. הוא מעמת את הנרטיבים העולים מן המחקרים הללו עם מחקרים מודרניים ומקורות היסטוריים מגוונים אחרים, המעידים כי בפועל ניהלו יהודים קשרים הדדיים יומיומיים עם שכניהם חרף העולה מן המקורות ההלכתיים והכנסייתיים שעוצבו בימי הביניים ואשר הדגישו את ההבחנה בין יהודים לנוצרים. אחד המקורות שבהם משתמש שהם שטיינר הוא החלטת הוועידה הלותרנית הרביעית משנת 1215 שעניינה הצורך להבדיל בין נוצרים ללא נוצרים על ידי סימון הבגד. מקור אחר הוא מקור יהודי - הנחייתו של רבי יהודה החסיד ליהודים בספר חסידים במפנה המאות השתיים עשרה והשלוש עשרה לבחור את מקום מגוריהם על פי אופיים והתנהגותם של התושבים הלא יהודים - הנחיה המצביעה על המודעות בקרב היהודים לדמיון ולתרבות המשותפת של יהודים ונוצרים החיים בסביבה משותפת. שהם שטיינר סוקר את המחקרים העוסקים בחיי היומיום. תחילה הוא מציג את התפתחות היחס במחקר למערכות היחסים ההדדיות בין יהודים לנוצרים בתחומים כגון כלכלה, מגורים והתנהגויות דומות. את נקודת המפנה בחקר היחסים בין יהודים לנוצרים מייחס שהם שטיינר, בין היתר, לחוקרים סאלו בארון, רוברט חזן, מרק כהן, קנת סטאו ומיכאל טוך, אולם לדבריו רק מעט נעשה עד כה בחקר יחסי יהודים ונוצרים מן ההיבט של חיי היומיום. 2 מן המבוא נעדר דיון בשאלה מה נכלל תחת ההגדרה של Ephraim Shoham-Steiner (ed.), Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages: Quotidian 2 Jewish-Christian Contacts, Studies in the History of Daily Life ( ) 5, Turnhout 2016, p.5. חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 מכון ליאו בק ירושלים 155

3 'חיי יומיום' ומה מבדיל את חקר חיי היומיום מן המחקרים שנעשו עד כה. על כן דומה שהקביעה כי מחקרים קודמים שעסקו בחיי היומיום של יהודים לא עסקו ביחסי יהודים-נוצרים באופן מעמיק אינה מדויקת, שהרי כבר לפני למעלה מעשור פורסמו מחקרים העוסקים בנושא ודי להזכיר למשל את עבודותיהם של אלף לודטקה והנס מדיק בחקר חיי היומיום ואת מחקריהם של איבן מרכוס, אלישבע באומגרטן ויורג מולר שעסקו בהרחבה ביחסי יהודים ונוצרים בחיי היומיום. 3 אסופת המאמרים היא נדבך נוסף ובעל ערך על מחקרים בתחום חיי היומיום שפורסמו בעשורים האחרונים. בחלק השני של מאמרו שהם שטיינר בוחן שיתופי פעולה בין יהודים לנוצרים בענייני פשיעה, בעיקר בהקשר של מסחר ברכוש גנוב בגרמניה במאות העשירית והאחת עשרה. שהם שטיינר דן בדוגמאות מספר חסידים המעידות על יחסים יומיומיים הדוקים שהתקיימו אפילו בין האדוקים שביהודים לבין שכניהם הנוצרים, והתבטאו בחיקוי התנהגויות, בהחלפת ידע ובמפגש יומיומי של יהודים ונוצרים בבתים וברחובות. בהמשך פונה שהם שטיינר לניתוח שאלה ותשובה משולחנו של ר' גרשום בן יהודה ממינץ )רבינו גרשום מאור הגולה(, העוסקת בוויכוח בין שני יהודים שטענו, כל אחד מצידו, לשותפות עסקית בלעדית, המכונה בתקנות פנים יהודיות 'מערופיא', עם גנב אחד או שני גנבים נוצרים. שהם שטיינר מסיק כי יהודים ונוצרים כוננו מערכות יחסים ארוכות טווח ומבוססות אמון: הם חלקו מידע רגיש כמו מקומות המגורים של השותפים היהודים והנוצרים, מקום המחבוא של הגנבים לאחר ביצוע הגניבה ומקום הסתרת הסחורה הגנובה וכן שוויה. עוד מעיד השו"ת על כך שיהודים, לפחות אלה המוזכרים בו, החזיקו בכמה מקורות הכנסה. יהודי אחד למשל היה שותף למכירת רכוש גנוב ובה בעת עסק בבציר. ניתוח השו"ת שמציע שהם שטיינר מציג בפני הקוראים מקור 'קלאסי' המעיד על מערכת יחסים לא שגרתית ומרתקת בין יהודים לנוצרים ומאפשר הצצה לעולם הפשע ולקשרים יומיומיים שנותרו עד כה, במתכוון או שלא במתכוון, מחוץ למחקר ההיסטורי. 3 דוגמאות למחקרים העוסקים במערכות יחסים יומיומיות בין יהודים לנוצרים: באומגרטן, אמהות וילדים )לעיל, הערה ;)2 Ashkenaz: Elisheva Baumgarten, Practicing Piety in Medieval Men, Women, and Everyday Religious Observance, Philadelphia 2014; Alf Lüdtke (ed.), The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life, Princeton Studies in Culture/power/history, Princeton 1995; Jörg R. Müller, 'Sexual Relationships between Christians and Jews in Medieval Germany, According to Christian Sources', Iggud: Selected Essays in Jewish Studies, 14 (2005), pp ; Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, Berkeley חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 מכון ליאו בק ירושלים

4 פיירו קאפלי )Capelli( בוחן במאמרו את מערכת היחסים בין יהודים לנוצרים, שהתבטאה בכתיבה פולמוסית ובפולמוסים ציבוריים. הוא מציג שבעה מומרים ידועים מן המאה השתיים עשרה ועד המאה השש עשרה, מאזורים גיאוגרפיים שונים, כגון פטרוס אלפונסי )אראגון, המאה השתיים עשרה(, ניקולאס דוניין )פריז, המאה השלוש עשרה(, אלפונסו דה ויאלדוליד )קסטיליה, המאה הארבע עשרה( ואלפונסו דה זמורה )ספרד, המאה השש עשרה(. לטענתו התפתחות כתיבתם האנטי יהודית של מומרים מוכיחה שלצד הגבולות הברורים בין יהודים לנוצרים אפשר לסרטט גבול תיאורטי נוסף הנקבע על פי היחס לתלמוד. גבול זה, טוען קאפלי, הוא גבול חשוב יותר לבחינת מערכות היחסים בין יהודים לנוצרים. למרות הסקירה המפורטת של המחבר ואולי בשל קושי הנובע מאופי המקורות שעמדו בפניו, קשה למצוא את החידוש המוצע מן ההיבט היומיומי של מערכת היחסים הפולמוסית שבין יהודים לנוצרים. מאמרו עוסק בעיקר בהיסטוריה אינטלקטואלית ובאליטה היהודית והנוצרית, ולא בהשפעות אפשריות או בהתקבלות רעיונות פולמוסיים בקרב השכבות הנמוכות יותר של החברה היהודית והנוצרית. מאמרו של תאמאס ויסי )Visi( עוסק במעבר של ידע רפואי בתקופת המגפה השחורה, בחשיבות המסורות שהועברו בחברה היהודית באשכנז ובספרד ובהתקבלות או אי ההתקבלות של רעיונות בקהילות היהודיות באשכנז ובספרד. ההתקבלות של רעיונות בין דתיים נלמדת מעיון במקורות רפואיים העוסקים בדרכים להתמודדות עם המגפה השחורה. ויסי מצביע על כך שרבנים יהודים הכירו ספרי רפואה נוצריים ואף חשפו זאת בגלוי בחיבוריהם בתקופה שלאחר המגפה. קשר יהודי-נוצרי זה נבע מכך שהמגפה והרפואה, בניגוד לענייני דת ורוח שהיו רחוקים מהאוכלוסייה הפשוטה, נגעו והשפיעו על חייהם של היהודים בצורה ישירה ויומיומית. חרדתם ודאגתם של חברי וחברות הקהילות אילצו את הרבנים לחפש פתרונות ותשובות גם בידע נוצרי בדמות ספרי הרפואה. גם ויסי משתמש במקורות כתובים של שכבות האליטה, לכאורה, אך ספרי הרפואה והחיבורים שהוא בוחן משתייכים למעשה לסוג ספרי הרפואה המעשיים, בניגוד לספרי הרפואה התיאורטיים שנלמדו באוניברסיטאות והיו מנת חלקם של האליטה הרפואית הנוצרית. כך חושף ויסי רובד נוסף של מערכת יחסים יהודית- נוצרית יומיומית הבאה לידי ביטוי במקור ידע משותף. כרסטן וילקה )Wilke( משתמש במקורות יהודיים ונוצריים כגון הלכות, חוקים רשמיים, כתבי כנסייה ושירה, כדי לבחון היבטים שונים של מערכות יחסים אינטימיות חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 מכון ליאו בק ירושלים 157

5 בין יהודים לנוצרים בחצי האי האיברי. וילקה מציג בפני הקוראים תיאורים מרתקים על לבושם של נשים וגברים יהודים ונוצרים. הוא מצביע על האופן שבו מתוארים בחורים יהודים בפורטוגל בשלהי המאה החמש עשרה כמי שמתהדרים בבגדי משי וצמר משובח, חגורות יקרות, חרבות ומגנים, רכובים על סוסים ומפתים נערות נוצריות לקיים עמם יחסים אינטימיים. משירו של טודרוס אבולעפיה משורר יהודי מטולדו במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה ובנו של יהודה אבולעפיה מסיק וילקה כי יהודים תיארו נשים מוסלמיות כמפתות יותר לעומת נשים נוצריות ומצביע על היעדר תיאור של נשים יהודיות בשיר. עוד מצביע וילקה על הקשר בין הרקונקיסטה ותופעת הפירטיות לבין פריחת סחר בעבדים ובשפחות, וקושר ביניהן לבין עלייה בשכיחות קיום יחסי מין בין יהודים ומשרתות שעבדו בביתם, וכתוצאה מכך גם לריבוי העיסוק ההלכתי בתופעה זו. מאמרו של וילקה שופך אור על חיי היומיום של יהודים בחצי האי האיברי בימי הביניים ופותח צוהר למערכות יחסים החורגות מהנורמה הרבנית ולאופן שבו התמודדה האליטה הרבנית עם מערכות יחסים אינטימיות אלו שנרקמו בין יהודים לנוצריות. גם לילך אסף עוסקת במאמרה בחיי היומיום של יהודים בימי הביניים. אסף דנה בהשפעה של מערכות היחסים בין יהודים לנוצרים בגרמניה על מתן שמות לנשים ולגברים יהודים, כפי שהיא מתבטאת ברשימות ה'ממרבוך' של נירנברג )ספר זיכרונות או אזכרה המוקדש לתיעוד פטירתם של חברי הקהילה היהודית( מן המאה השתיים עשרה. אסף פותחת את המאמר בדיון על משמעות מתן שמות בקרב היהודים וחשיבות הזיהוי החברתי הנובע ממתן השמות. היא נעזרת במתודולוגיות אנתרופולוגיות ומגדריות כדי לבחון את הסיבות להבדלים בין שמות נשים וגברים יהודים תוך השוואה בין השמות והשינויים שחלו בהם. המחברת מציגה מסקנות חברתיות מרתקות, למשל על חלקן של נשים בכלכלה היהודית ועל קשרים של נשים יהודיות עם נשים נוצריות. כמו כן היא מצביעה על המתח בין השמות שניתנו לנשים יהודיות שהעידו על תכונות מוערכות ורצויות לבין המציאות שבה נשים היו פעילות מבחינה חברתית וכלכלית מחוץ לבית, למשל כאשר סחרו או הלוו בריבית. אסף מעירה ששמות של נשים העידו לעיתים על מציאות אידיאלית רצויה ולא על המציאות בפועל, ומעלה שאלות נוספות בדבר תפקידן של נשים בעיצוב הזהות 4 המשפחתית היהודית ובהעברת מסורות משפחתיות באמצעות שמן. 4 פרט לאסף, חוקרים נוספים עסקו בניתוח שמות יהודים ויהודיות ברשימות. דוגמאות למחקרים שנעשו על יהודים ברשימות משלמי המיסים בפריס משלהי המאה השלוש עשרה:, Leob Isidore Le role des Juifs de Paris en 1296 et 1297, Revue des Études Juives, 1 (1880), pp. 158 חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 מכון ליאו בק ירושלים

6 קתלין זנדה )Szande( משלבת במאמרה שלושה סוגים שונים של מקורות היסטוריים: חוקים העוסקים ביחסים כלכליים עם יהודים ובהתיישבות יהודית, שאלות ותשובות וממצאים ארכיאולוגיים. טענת המחברת היא שאין לבחון את ההיסטוריה היהודית בהונגריה במאות האחת עשרה עד הארבע עשרה כרצף מתמשך אלא כאוסף של שלבים שונים ומובחנים. היא משתמשת בין השאר בחקר העירוניות על מנת לבחון את שלבי ההתיישבות היהודית ואת התפתחות היחס להתיישבות זו בחוקים ובתקנות העירוניות. זנדה מסרטטת מפות של התיישבות היהודים בתוך העיר מציינת את מקומם של בית הכנסת ושל המקווה. כך היא מסייעת לבנות בצורה כמעט מוחשית את הרחוב והמרחב שבהם חיו היהודים. היא מתייחסת לעדויות ארכיאולוגיות כדי לתאר את מבני הבתים ובית הכנסת ועדויות אלה תורמות רבות למסקנותיה בקשר לחיי היומיום של היהודים בהונגריה. מקור נוסף שהיא מביאה הוא תלונה על תושביה היהודים של העיר ברטיסלאבה (Pozsony) שהוגשה לאפיפיור, בדבר רעש שהקימו יהודים בבית הכנסת אשר הפריע לנזירים במנזר הסמוך. זוהי עדות חשובה המעידה על הסמיכות הגיאוגרפית בין בית הכנסת לבין המנזר, על הקולות שנשמעו מבית הכנסת ועל ויחסם של נזירים נוצרים במנזר השכן לבית הכנסת והיהודים. השינויים בהתיישבות היהודית בהונגריה מעידים על הקשרים המשתנים עם הנוצרים ועל שינויים בצורך שמילאו היהודים עבורם במרוצת הזמן. מאמרו של פלוסל סאבטה )Sabatè( מתייחס אף הוא לשינויים שחלו בהתיישבות היהודים בקסטיליה, ודן בהשפעת היחס הנוצרי כלפי יהודים על אופי ההתיישבות. המאמר מציג את היחס האמביוולנטי של הנוצרים כלפי היהודים: יחסה של הכנסייה ומקורותיו, ביטויים אומנותיים של היחס הנוצרי כלפי היהודים, ועוד. המחבר טוען כי ההתיישבות הנפרדת של היהודים נבעה תחילה מבחירתם להתגורר בסמוך לשערים, שהיו לב ההתרחשות הכלכלית של העיר. התבדלותם סייעה לשמור על הזהות, על המסורת ועל הדת היהודית. בחלוף הזמן ועם השתנות הנסיבות העדיפו המלך והתושבים הנוצרים לשמור על הבידול מן היהודים. אמנם, ההתבססות על מקורות מנהליים מעין אלה טומנת בחובה אתגרים מתודולוגיים, כיוון שהם נכתבו מזווית ראייתה של האליטה ומשקפים את המציאות האידאלית ופחות את המציאות בפועל ; Gérard Nahon, Les juifs de Paris à la veille de l expulsion de 1206, Finances, Pouvoirs et Mémoire: Mélanges Offerts À Jean Favier, edited by Jean Favier, Jean Kerhervé, and Albert Rigaudière, Paris 1999, pp חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 מכון ליאו בק ירושלים 159

7 למרות זאת סבאטה משתמש במקורות האלה ומצליח להצביע על תופעה מעניינת של היווצרות גבולות בין יהודים לנוצרים, שנבעו בשלב ראשון מתוך בחירות או החלטות של התושבים היהודים או של האליטה היהודית, ומאוחר יותר התבטאו בפועל 5 ביצירת גבולות מובחנים פיזית ביוזמת האוכלוסייה הנוצרית או השלטון הנוצרי. מאמרו של סבאטה, בדומה למאמרה של זנדה, מבטא את החשיבות המתודולוגית של בחינת מרחבים מנטליים ופיזיים במחקר היסטורי של חיי היומיום. לעומת מאמרים אחרים בקובץ, מאמרו של ג'רארד ג'אריטס )Jaritz( לא מתייחס ישירות לשאלות העוסקות בחיי היומיום. מטרת המאמר מוצגת בראשיתו והיא להשוות בין חוקים של יהודים ושל נוצרים, ללא התמודדות עם שאלות מתודולוגיות כגון אכיפת החוקים והתקבלותם. ג'אריטס בוחן חוקים ותקנות שעניינם הגבלות על צריכת מוצרים, איסורים הקשורים בלבוש ומראה, התנהגויות מסוימות בציבור וכדומה, ומצליח להראות קווי דמיון המעידים על קשר יהודי-נוצרי תודעתי, או מודעות יהודית-נוצרית. הימנעותו של המחבר מלהתייחס לשאלת התקבלות החוקים הללו בפועל או לשאלה האם ננקטו פעולות כלפי העוברים על החוק, יוצרת פער בין העולה מן האידיאל התרבותי כפי שנתפס על ידי האליטה השלטונית נוצרית או הרבנית יהודית לבין המציאות ההיסטורית בפועל וחיי היומיום של היהודים והנוצרים. גם המרחב הגיאוגרפי )צרפת, גרמניה, איטליה וספרד( ומסגרת זמן )המאה השלוש עשרה עד המאה שבע עשרה( רחבים למדי, נידונים בקצרה ואינם בהכרח מסייעים לביסוס טענותיו של המחבר. אוולין ברוגר )Brugger( טוענת במאמרה שהמחקרים ההיסטוריים שעסקו ביחסים בין יהודים לנוצרים באוסטריה בימי הביניים התבססו בעיקר על כרוניקות, פריבילגיות או חוקים ותקנות, והסיקו שיחסם של הנוצרים ליהודי אוסטריה היה שלילי ומתנכר. מסקנה זו היא שגויה לטענתה, ומאפילה על המציאות שבה התנהלו מערכות יחסים יומיומיות בין יהודים ונוצרים. ברוגר מנתחת תעודות כלכליות כדי לבחון את התפתחות היחס האנטי יהודי באוסטריה במהלך המאה הארבע עשרה. על פי ניתוחה רק לקראת סוף המאה השלוש עשרה אפשר למצוא התייחסות אנטי יהודית או האשמות נגד 5 לרעיון דומה על התפתחות המרחב המובדל של יהודים בצפון איטליה במאה השלוש עשרה ראו: Micha J.Perry, Imaginary Space meets Actual Space in 13th-Century Cologne: Eliezer Ben Joel and the Eruv, Images: A Journal of Jewish Art and Visual Culture, 5 (2011), pp חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 מכון ליאו בק ירושלים

8 יהודים. היא מגוללת את סיפור האשמתם של יהודים בביזוי לחם הקודש בשנת 1305 שבעקבותיו נרצחו עשרה יהודים, ככל הנראה כלל יהודי העיר, בעיירה קורנבורג )Korneuburg( שבאוסטריה. באמצעות ניתוח המקרה המחברת פותחת צוהר למערכות היחסים שהתקיימו בין יהודים לנוצרים שהתגוררו בשכנות וששררה ביניהם היכרות אישית, שלא עמדה להם ביום הירצחם בידי תושבי העיר. קשרים חברתיים ותרבותיים בין יהודים לנוצרים נותרו עניין שביומיום לפחות עד לתחילת המאה החמש עשרה, בייחוד בקרב האליטה היהודית שהייתה בקשרים כלכליים הדוקים עם הנוצרים. מאמריהן של קתרין קוג'מן אפל Appel( )Kogman ושל סופיה בודה )Buda( עוסקים במערכות יחסים יומיומיות כפי שהן מתבטאות באיורים בכתבי יד יהודיים ונוצריים. קוג'מן אפל מציגה את דמותו של המאייר וסופר הסת"ם יואל בן שמעון שפעל באיטליה ובגרמניה במחצית השנייה של המאה החמש עשרה. היא עוסקת בשאלה כיצד התבטאו תפיסות חברתיות של אנשים שבשולי החברה, למשל עניים, נשים וכופרים, באיורים יהודיים ונוצריים בכתבי יד, והאם אפשר להצביע על תפיסות דומות בקרב בני שתי הדתות. בודה דנה בקשר בין יהודים לנוצרים המתבטא בדמותם של המאיירים של כתבי יד, ולא בתפיסות או במוסכמות חברתיות שעשויות להיות מובעות באיורים עצמם. היא בוחנת את הקשר בין הפטרון למאייר בהקשר של חלופת ידע ורעיונות כפי הוא עולה מהשוואה של שלושה איורים בכתב יד עברי גרמני מהמאה החמש עשרה - ביאת המשיח לירושלים, מות אלעזר המופיע בפיוט לחנוכה ועקידת יצחק - עם איורים ורעיונות נוצריים מאותה תקופה. קוג'מן אפל ובודה מצביעות על החשיבות הרבה של האיורים המופיעים בכתבי היד וכן על חשיבות המחקר הבין תחומי למחקר ההיסטורי של חיי היומיום. תרומתו של הקובץ למחקר ההיסטורי של חיי היומיום רבה. הספר מציף שאלות מתודולוגיות ורעיוניות ומשקף את הקשיים העומדים בפני היסטוריונים העוסקים בבחינה של חיי היומיום. העיון בספר מעלה על סדר היום המחקרי שאלות מהותיות: מה הם חיי יומיום ומהו מחקרם? באיזה אופן שונה תחום מחקר זה מתחומים אחרים, דוגמת היסטוריה אינטלקטואלית, פוליטית או כלכלית? אילו כלים מחקריים ומתודולוגיות עשויים לסייע לחקר חיי היומיום? נוסף על שאלות אלה אני מציעה שיש לתת את הדעת על השאלה מהי מטרת המחקר העוסק בחיי היומיום? האם הוא נועד לחשוף את האנשים הנעדרים מן המקורות הקלאסיים ולעסוק באלו הנמצאים מחוץ לשכבות האליטה נשים, ילדים, עניים, פושעים, הדיוטות, או שמא הוא יכול להתייחס חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 מכון ליאו בק ירושלים 161

9 לכלל שכבות האוכלוסייה, ובכלל זה גם לחיי היומיום של קבוצות האליטה? אסופת מאמרים זו תורמת לקידום הדיון בשאלות אלה ומעודדת את המשך המחקר ההיסטורי של חיי היומיום של היהודים בימי הביניים, שבו עדיין רב הנסתר על הגלוי. 162 חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 מכון ליאו בק ירושלים

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית מבט מגדרי על דפוס היחסים בין צה"ל למשפחות המשרתים ד"ר מיטל עירן-יונה כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית פברואר 2014 אליהו אריק בוקובזה, 2001 )ברשות האמן ) מאושר דו"ץ, זהר הלוי, 29.1.14 מבוא ומטרה מבט מבפנים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד