C_a מדריך למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "C_a מדריך למשתמש"

תמליל

1 C_a מדריך למשתמש

2 Paradigm Veo מדריך למשתמש

3 Sof-set,Silhouette,Quick-set,Quick-serter Inc Medtronic MiniMed, כל הזכויות שמורות.,Paradigm,MiniLink,Guardian,Dual Wave,CareLink,Bolus Wizard ו- Wave Square הם סימנים מסחריים רשומים של Inc. Medtronic MiniMed, Medtronic MiniMed, Inc. סימנים מסחריים של הם ו- Veo Enlite,Easy Bolus.Eveready Battery Company הוא סימן מסחרי רשום של Energizer.Eli Lilly and Company הוא סימן מסחרי רשום של Glucagon Emergency Kit _a REF MMT-554 MMT-754

4 פרטי התקשרות Africa: Medtronic Africa (Pty) Ltd. Tel: +27 (0) Australia: Medtronic Australasia Pty. Ltd. Tel: (product orders) Tel: (customer help) Bangladesh Sonargaon Healthcare Pvt Ltd Mobile: (+91) or (+880) België/Belgique: N.V. Medtronic Belgium S.A. Tel: Brasil: Medtronic Comercial Ltda. Tel: +(11) Canada: Medtronic of Canada Ltd. Tel: (toll free/sansfrais) China: Medtronic (Shanghai) Ltd. Tel: or Croatia Medtronic Adriatic Tel: Fax: Deutschland: Medtronic GmbH Geschäftsbereich Diabetes Telefon: Telefax: Stdn-Hotline: Eire: Accu-Science LTD. Tel: España: Medtronic Ibérica S.A. Tel: Fax: horas: Europe: Medtronic Europe S.A. Europe, Middle East and Africa Headquarters Tel: +41 (0) France: Medtronic France S.A.S. Tel: +33 (0) Hellas: Medtronic Hellas S.A. Tel: Italia: Medtronic Italia S.p.A. Tel: Fax: Servizio assistenza tecnica: Nº verde 24h: Latin America: Medtronic, Inc. Tel: 1(305) Fax: 1(786) Latvija: Ravemma Ltd. Tel: Magyarország: Medtronic Hungária Kft. Tel: Malaysia: Medtronic International Ltd. Tel: Middle East and North Africa: Regional Office Tel: New Zealand: Medica Pacifica Tel: hr After-Hours: Norge: Medtronic Norge A/S Tel: Fax: POCCИЯ: Medtronic B. V. Tel: h: Portugal: Medtronic Portugal Lda Tel: Fax: Puerto Rico: Medtronic Puerto Rico Tel: Republic of Korea: Medtronic Korea, Co., Ltd. Tel: Schweiz: Medtronic (Schweiz) AG Tel: +41 (0) Stunden-Hotline: Fax Allgemein: +41 (0) Serbia & Montenegro: Epsilon Tel: Singapore: Medtronic International Ltd. Tel: or

5 Slovenija: Zaloker & Zaloker d.o.o. Tel: Fax: Suomi: Medtronic Finland Oy Tel: Help line: Sverige: Medtronic AB Tel: Fax: Taiwan: Medtronic-Taiwan Ltd. Tel: Fax: Toll Free: Thailand: Medtronic (Thailand) Ltd. Tel: ext 1 Turkiye: Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd. Sirketi. Tel: USA: Medtronic Diabetes Global Headquarters Tel: Hour HelpLine: To order supplies: Yisrael: Agentek Tel: Österreich: Medtronic Österreich GmbH Tel: +43 (0) Stunden Hotline: Česká republika: Medtronic Czechia s.r.o. Tel: ( ) Danmark: Medtronic Danmark A/S Tel: Hong Kong: Celki International Ltd. Tel: India: India Medtronic Pvt. Ltd Tel: (+91) / Mobile: (+91) Japan: Medtronic Japan Co. Ltd. Tel: Nederland, Luxembourg: Medtronic B.V. Tel: +31 (0) Toll Free: Polska: Medtronic Poland Sp. Z.o.o. Tel: Slovenská Republika: Medtronic Slovakia O.Z. Tel: Fax: Sri Lanka Swiss Biogenics Ltd. Mobile: (+91) or (+94) United Kingdom: Medtronic Ltd. Tel:

6 הימנע מטבילת המשאבה במים מידע חשוב בנושאי בטיחות הנוגע למשאבת אינסולין Paradigm (תואם לכל הדגמים) אף על פי שבלתי סביר כי טבילה קצרה במים או התזה יגרמו נזק למשאבה, מומלץ להימנע מטבילה של משאבת האינסולין Paradigmבמים. כדילשחות או להשתתף בפעילויות אחרות הקשורות במים, התנתק תמיד ממשאבת Paradigm והתחבר שוב לאחר היציאה מהמים. אם טבלת את המשאבה במים שלא במתכוון, יבש אותה במהירות באמצעות מגבת רכה ונקייה, וודא שהמשאבה פועלת כיאות על-ידי בחירה באפשרות בדיקה עצמית מתפריט 'תכונות מיוחדות' של המשאבה. אם אתה סבור שנכנסו מים למשאבה, או אם אתה מבחין בתפקוד לקוי אפשרי אחר של המשאבה, בדוק את רמת הסוכר בדם שלך, טפל ברמת סוכר גבוהה (במידת הצורך) באמצעות זריקה ופנה אל קו העזרה או לנציג המקומי לקבלת סיוע נוסף. תסמינים לסוכר גבוה בדם כוללים עייפות, צמא מוגזם ובחילות. עליך לפנות תמיד אל הצוות הרפואי אם אתה סובל מרמות גבוהות או נמוכות של סוכר בדם, או אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לטיפול. פריקה אלקטרוסטטית אף כי משאבת Paradigm תוכננה כך שלא תושפע מרמות אופייניות של פריקה אלקטרוסטטית,(ESD) רמות מאוד גבוהות של ESD עלולות לגרום לאיפוס התוכנה של המשאבה עם התראת שגיאה הקשורה לכך. במרבית המקרים, חשיפה לרמות גבוהות של ESD תביא להפעלת התראה 13-A של המשאבה, אם כי, בנסיבות מסוימות, חשיפה לרמה גבוהה של ESD עלולה לגרום ל- A-44, דהיינו התראות 'הבולוס עצר' או 'העברה מקס''. רמות גבוהות של ESD הן סבירות יותר במצבים שבהם הלחות היחסית נמוכה מאוד, לדוגמה בתוך בניין מחומם בימי החורף באזורים שבהם קר בחוץ. אםמופיעה במשאבה התראהמסוג A-13 אוהתראת שגיאה אחרת, הקש על המקשים ESC ו- ACT כדי למחוק את ההתראה. אם אין באפשרותך למחוק את ההתראה על-ידי הקשה על ESC ו- ACT, מומלץ להוציא ולהחליף את סוללת המשאבה כדי למחוק את ההתראה. לאחר מחיקת ההתראה, עליך תמיד לוודא כי המשאבה מוגדרת עם התאריך והשעה הנכונים, וכי כל יתר ההגדרות (קצב בסיסי, קצב בסיסי מרבי, מגבלות בולוס, וכן הלאה) מתוכנתות לערכים הרצויים, מאחר שאיפוס התוכנה עלול להביא למחיקת ההגדרות שתוכנתו קודם לכן. נא עיין בסעיף "התראות ואזעקות" במדריך למשתמש זה לקבלת פרטים נוספים בנוגע לצעדים שיש לנקוט במקרה שהמשאבה מציגה התראת שגיאה או הודעת אזעקה אחרת. פנה אל קו העזרה או אל הנציג המקומי כדי לדווח על התראות שגיאה או בעיות אחרות במשאבה. אחריות חברת Medtronic Diabetes מספקת אחריות למשאבת האינסולין Medtronic MiniMed כנגד פגמים בחומרים ובייצור לתקופה של 4 שנים מתאריך הרכישה. במהלך תקופת האחריות,,Medtronic Diabetes לפי ראות עיניה, תתקן או תחליף (במשאבה חדשה או כזו שעברה תהליך אישור חוזר, לפי החלטת (Medtronic Diabetes כל משאבה או מנוע פגומים, בהתאם לתנאים ולחריגים שמוצגים כאן. במקרה שבו משאבה מתוקנת או מוחלפת, תקופת האחריות לא תוארך.

7 אחריות זו תקפה רק אם השימוש במשאבת האינסולין של Medtronic MiniMed נעשה בהתאם להוראות היצרן. אחריות זו לא תחול: אם הנזק נגרם כתוצאה משינויים או התאמות שבוצעו במשאבה על-ידי המשתמש או על-ידי צד שלישי, לאחר תאריך הייצור. אם הנזק נגרם כתוצאה משימוש במכלים ו/או סטים לעירוי שאינם מתוצרת.Medtronic אם הנזק נגרם משירות או תיקונים שבוצעו על-ידי אדם או ישות שאינם היצרן. אם הנזק נוצר מכוח עליון או מאירוע אחר שמעבר לשליטת היצרן. אם הנזק נגרם עקב הזנחה או שימוש לקוי, כולל המקרים הבאים (אך לא מוגבל להם): אחסון לקוי, טבילה במים או נזק פיזי, כגון הפלת המכשיר או מקרה אחר. אחריות זו היא אישית עבור המשתמש המקורי. כל מכירה, השכרה, או העברה אחרת או שימוש במוצר שאחריות זו מכסה, אל או על-ידי משתמש שאינו המשתמש המקורי יביאו לסיום מיידי של אחריות זו. אחריות זו אינה חלה על סוללות, סטים לעירוי, מכלים ועזרים אחרים. אפשרויות הסעד שמספקת אחריות זו הן אפשרויות הסעד שלא יהיו זמינות בעת הפרתה. חברת Medtronic Diabetes או ספקיה או מפיציה לא ישאו באחריות לכל נזק מקרי, עקיף או מיוחד מכל טבע וסוג שנגרם כתוצאה מפגם במוצר. למרות הנאמר דלעיל, התנאים באחריות זו אינם פוגעים בזכויות המעוגנות בחוק אשר הוקנו לצרכנים או מהווים התנערות מאחריות שאינה מותרת לפי חוק. כל אחריות אחרת, למעט אחריות מעוגנת בחוק מחויבת וישימה, ישירה או משתמעת, לא תיכלל, כולל אחריות על סחירות והתאמה למטרה מסוימת.

8 תוכן העניינים פרק :1 מבוא... 1 סיוע... 1 ערכת חירום... 1 מוצרים מתכלים... 2 עזרים... 2 אופן נשיאת המשאבה... 3 כיצד להשתמש במדריך זה... 3 בטיחות משתמש... 4 התוויות... 4 התוויות נגד... 5 אזהרות... 5 משאבה... 5 מכל וסטים לעירוי... 5 חישן... 5 משדר... 5 שדות מגנטיים... 5 קרני רנטגן, MRI וסריקות... CT 6 אמצעי זהירות... 6 הימנע מטמפרטורות קיצוניות... 6 סטים ובחירת מיקום העירוי... 6 חישן... 6 תגובות שליליות... 6 הודעה... 7 משאבת אינסולין ועזרי... RF 7 הפרעת תדר רדיו מהתקנים אחרים... 8 פרק 2: הכרת הטיפול באמצעות משאבה... 9 התיאוריה של טיפול בעזרת משאבת אינסולין... 9 תוכן העניינים vii

9 הכרת הטיפול באמצעות משאבה קצב בסיסי בולוס ארוחה ספירת גרמים ספירת תחליפים יעדי הסוכר בדם רגישות לאינסולין אינסולין פעיל בדיקת סוכר בדם ו- A1C בדיקת סוכר בדם A1C רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) פרוטוקול היפוגליקמיה: כלל ה רמת סוכר גבוהה בדם (היפרגליקמיה) פרוטוקול היפרגליקמיה קטואצידוזיס (DKA) מניעת... DKA 15 ניהול מחלה פרוטוקול מחלה מצרכים בעת מחלה תזונה ספירת פחמימות ספירת גרמים של פחמימות שיטת תחליפי פחמימות קריאת תווית של ערכים תזונתיים שומן וסוכר בדם חלבון וסוכר בדם גורמים נוספים המשפיעים על הסוכר בדם הרגלי אכילה נכונה פעילות גופנית פרק :3 העקרונות המשאבה שלך התקנת סוללה מקשי המשאבה מסך המשאבה המסך הראשי viii תוכן העניינים

10 סמלי מסך סוללה תצוגת שעה נפח מכל סמלי אזעקה והתראה סמלי חישן פס גלילה תאורת מסך צפצוף/רטט מצבי הפעלה מצב רגיל מצב מיוחד מצב 'נדרשת התערבות' תפריטים תפריט ראשי תפריט בולוס השהיה חישן שמירת ארוע תפריט קצב בסיסי מכל + סט תפריט תכונות מיוחדות מסך 'מצב' בעת הסרת המשאבה פרק 4: תכנות בסיסי הגדרת הזמן והתאריך בחירת השפה בולוס הגדרת הבולוס הרגיל בולוס ארוחה רגיל באמצעות שיטת התחליפים תרגול בולוס: תרגול של בולוס ארוחה רגיל באמצעות תחליפים בולוס ארוחה רגיל באמצעות ספירת פחמימות תרגול של בולוס ארוחה רגיל באמצעות פחמימות בולוס ארוחה, בולוס תיקון ורגישות לאינסולין תרגול: בולוס ארוחה תוכן העניינים ix

11 סקירת העברות הבולוס פרטי בולוס מגבלת בולוס מרבי דוגמה 1: בולוס מקס' דוגמה 2: בולוס מקס' בחירת קצב דוגמה: בחירת קצב תזכורת בדיקת סוכר שמירת ארועים הפעלת התכונה 'שמירת ארוע' הזנת מדידות סוכר בדם הזנת פרטי הזרקת אינסולין הזנת פרטי פחמימות הזנת פרטי פעילות גופנית הזנת סמנים אחרים הצגת היסטורית שמירת ארוע בסיס זמני התחלה והפסקה הגדרות הקצב הבסיסי שלך תכנות והעברת קצב בסיסי העברת קצב בסיסי נוכחי קצב( םי ( בסיסי( םי ( יומיים הגדרת הקצב הבסיסי המרבי דוגמה 1: קצב בסיסי מרבי דוגמה 2: קצב בסיסי מרבי עצירת המשאבה חידוש העברות המשאבה דוגמה: פונקציית השהיה תרגול: פונקציית השהיה תרגול: המשך העברת קצב בסיסי לאחר השהיה פרק 5: תחילת הטיפול באינסולין הכנת המשאבה לשימוש מילוי המכל מילוי המכל החלפת סט העירוי הוצאת המכל x תוכן העניינים

12 הרצת המשאבה אחורה הכנסת המכל למשאבה מילוי הצינורית החדרת סט העירוי סט העירוי Quick-set (עם (Quick-serter מילוי הקנולה ניתוק... Quick-set 65 חיבור מחדש של... Quick-set 66 תיעוד עבור ניהול סוכרת קביעת הגדרות המשאבה פרק 6: שימוש בתכונה 'בולוס חכם' מה פירושה? ספירת פחמימות קריאת סוכר בדם ההגדרות האישיות שלך עבור התכונה 'בולוס חכם' כיצד פועלת התכונה 'בולוס חכם' אזהרות 'בולוס חכם' רמת סוכר בדם גבוהה רמת הסוכר בדם נמוכה חריגה מבולוס מקס' כיצד לתכנת את התכונה 'בולוס חכם' הפעלת התכונה 'בולוס חכם' בחירת יחידות הפחמימות הגדרת יחס פחמימות/תחליפים הגדרת יחידות הסוכר רגישות לאינסולין הגדרת יעד רמות הסוכר בדם אודות אינסולין פעיל זמן אינסולין פעיל בדיקת ההגדרות עבור התכונה 'בולוס חכם' אפשרויות מכשיר סוכר כללי מכשיר סוכר הוספה, מחיקה, סקירה של זיהויי מכשיר הסוכר בולוס תקין - שימוש בתכונה 'בולוס חכם' דוגמאות לתכונה 'בולוס חכם' דוגמה 1: הסוכר בדם הגיע ליעד (רמה נורמלית של סוכר בדם) ואין אינסולין פעיל תוכן העניינים xi

13 דוגמה 2: הסוכר בדם מעל היעד (רמה גבוהה של סוכר בדם) ואין אינסולין פעיל דוגמה 3: הסוכר בדם מתחת ליעד (רמה נמוכה של סוכר בדם) ואין אינסולין פעיל דוגמה 4: הסוכר בדם מעל היעד (רמה גבוהה של סוכר בדם) עם אינסולין פעיל דוגמה 5: הסוכר בדם מתחת ליעד (רמה נמוכה של סוכר בדם) עם אינסולין פעיל פרק 7: שיפור הטיפול בעזרת משאבה בולוס מושהה ובולוס משולב הפעלת האפשרות 'בולוס משולב/בולוס מושהה' בולוס מושהה או בולוס משולב ללא התכונה 'בולוס חכם' תרגול בולוס מושהה תרגול בולוס משולב שימוש בתכונה 'בולוס חכם' עבור בולוס מושהה או משולב Easy Bolus הגדרת... Easy Bolus 95 הגדרת ערך מדרגה העברת... Easy Bolus 96 דוגמה :1 Bolus... Easy 97 תורך: תרגול... Easy Bolus 98 תזכורת בולוס חסר הוספה, מחיקה, וסקירה של תזכורות בולוס הוספה מחיקה סקירה תבניות קצב בסיסי הפעלת התבניות תכנות תבנית בחירת תבנית דוגמה 1: תבניות קצב בסיסי דוגמה 2: תבניות קצב בסיסי תורך: קצב בסיסי זמני כיצד פועל הבסיס הזמני? סוגי בסיס זמני קצב אינסולין (י/ש) אחוז מקצב בסיסי xii תוכן העניינים

14 פרק 8: תכונות חישן הזנת הגדרות החישן הפעלת החישן הפעלת התראות הסוכר הגדרת גבולות הסוכר בחירת יחידות הסוכר הגדרת זמן ההתחלה עבור גבולות הסוכר הגדרת 'חזרה גבוה' (תדירות חזרת התראת סוכר גבוה (לרבות קצב עליה של שינוי או 'צפוי גבוה')) הגדרת 'חזרה נמוך' הגדרת התראת סוכר צפויה הגדרת התראות קצב של שינוי הגדרת 'השהית סוכר נמוך' הגדרת 'כיול חוזר' הגדרת 'תזכורת לכיול' הפעלת הכיול האוטומטי הזנת זיהוי המשדר הגדרת התכונה 'אות חלש' הגדרת הזמן הקצוב לגרף סוכר חישן סקירת ההגדרות שימוש בהדגמת החישן המשדר מטען משדר התקנת סוללה במטען אפור התקנת סוללה במטען הכחול טעינת המשדר הפעלת החישן החדרת החישן Enlite חיבור המשדר לחישן הכנת החישן לתקשורת כיול החישן הזנת בדיקת סוכר פרק 9: שימוש בחישן מסכי מצב קריאת הגרפים של סוכר החישן פתיחה והצגה של הגרפים הגרפים תוכן העניינים xiii

15 דוגמאות לגרפים של סוכר חישן רציף גרף של 3 שעות גרף של 6 שעות גרף של 12 שעות גרף של 24 שעות כיצד לבדוק שינויים מהירים ברמת הסוכר הנמדד בחישן חיצי השינוי המהיר כיצד להפוך התראות סוכר לשקטות היסטורית כיול היסטורית התראות חישן ניתוק המשדר והסרת החישן ניתוק החישן מהמשדר הוצאת החישן אחסון שימוש במערכת במים פרק 10: תכונות מיוחדות סקירת התראות הגדרת סוג ההתראה כיבוי אוטומטי אזהרת מיכל מתרוקן סקירת סיכומי אינסולין יומיים ניהול נתוני משאבה פרטי העברת אינסולין פרטי סוכר חישן פרטי רמת סוכר בדם חישוב... AUC 149 תזכורות אישיות שעון מעורר אפשרות שלט רחוק הפעלת אפשרות השלט-רחוק הוספה, מחיקה וסקירת זיהויי השלט רחוק האפשרות 'מכשירים אחרים' התכונה 'חסימה' הפעלת חסימה דוגמה :1 חסימה דוגמה :2 חסימה xiv תוכן העניינים

16 התכונה 'נעילת מקשים' נעילת המקשים ביטול נעילת המקשים בדיקה עצמית הגדרות משתמש שמירת ההגדרות שחזור ההגדרות מחיקת ההגדרות היסטוריה פרק 11: תוכנת ניהול הטיפול CareLink Personal Software דוחות יומן אירועים פרק 12: מעקב אחר הטיפול בעזרת משאבת האינסולין מעקב מומלץ כל יום כל חודש כל שלושה חודשים בדיקות מעבדה כל ביקור שנתי פרק 13: פתרון בעיות, אזעקות והתראות למשאבה שלי יש התראת אין העברה מה יקרה אם אשאיר את הסוללה מחוץ למשאבה במשך זמן רב מדי? מדוע סוללת המשאבה אינה מחזיקה מעמד זמן רב? מהי התראת בדיקת הגדרות? המסך שלי נראה מעוות המשאבה מבקשת ממני להריץ אחורה הבולוס שלי עצר מקשי המשאבה אינם פועלים כראוי במהלך בולוס המשאבה לא מציגה את קריאת הסוכר בדם מהמכשיר הפלתי את המשאבה הכנסתי את המשאבה למים איני יכול להגיע למסך 'הגדרות משתמש' תוכן העניינים xv

17 התראות דוגמה: מה יש לעשות מצבי אזעקה במשאבה מיכל מתרוקן סוללה חלשה מצבי אזעקה בחישן אות חלש התראה שקטה בולוס חסר חישן אבד משדר מתרוקן טען משדר החלף חישן חישן נגמר שגיאת כיול בדיקת סוכר כעת ב.ס. ב X.X ממול/ל XX) מג/דל) נמוך XX.X ממול/ל XXX) מג/דל) גבוה צפוי נמוך צפוי גבוה קצב עליה קצב ירידה שגיאת חישן התראות מה יש לעשות מצבי התראה ה (התראה) כיבוי אוטומטי ס' מחוץ למשאבה הבולוס עצר שגיאת לחצן בדוק הגדרות ש' (שגיאה) מיכל ריק בדיקת סול' נכשלה xvi תוכן העניינים

18 טעינה הסתיימה הגעת למילוי מרבי העברה מקס' שגיאת מנוע אין העברה אין מיכל כבוי אין כח איפוס סוללה חלשה השהית נמוך בדיקת המשדר חיבור הטסטר ניתוק הטסטר פתרון בעיות בתכונות חישן חבר מחדש חישן ישן חיפוש חישן שאבד הכרת המשדר, הטסטר והמטען פרק :14 תחזוקה סוללה אחסון ניקוי המשאבה ניקוי המשדר ניקוי הדוקרן המחדיר פרק 15: מפרטי המשאבה התראות והודעות שגיאה היסטורית התראות תדר שמע תאורת מסך בסיס יעד סוכר העברת בולוס בולוס מרבי היסטורית בולוסים יחידות בולוס התכונה 'בולוס חכם' תוכן העניינים xvii

19 יחס פחמימות יחידות פחמימות סיכום יומי מסך ברירת מחדל דיוק העברה מנוע המשאבה בולוס משולב Easy Bolus מילוי סט העירוי לחץ עירוי רגישות לאינסולין אזהרת מכל מתרוקן ערך מכשיר בולוס רגיל זיהוי חסימה אחוז בסיס זמני מקור אנרגיה היסטורית מכל + סט בדיקות בטיחות לתכנות גודל משאבה משקל משאבה שלט רחוק מכל בולוס מושהה קצב בסיסי זמני מסך זמן ותאריך תנאי סביבה מסך 'מצב' מפרטי התכונה 'בולוס חכם' דוגמאות לתכונה 'בולוס חכם' הגדרות העברת אינסולין המהוות ברירת מחדל הגדרות התכונה 'בולוס חכם' המהוות ברירת מחדל הגדרות תכונות החישן המהוות ברירת מחדל הדרכה והצהרת היצרן טבלת סמלים xviii תוכן העניינים

20 מילון מונחים אינדקס תוכן העניינים xix

21 xx תוכן העניינים

22 1 פרק 1 מבוא סיוע תודה על שבחרת ב- Diabetes Medtronic (המוכרת מבחינה משפטית כ-. Inc (Medtronic MiniMed, כשותפה שתסייע בידך להשיג שליטה טובה יותר בסוכרת שלך. בין אם אתה מתחיל בטיפול בעזרת משאבה בפעם הראשונה, ובין אם אתה משדרג מדגם קודם, אנו מאמינים שהשילוב בין הטכנולוגיה המתקדמת והתכנות הפשוט של המשאבה, בעזרת תפריטים, יספק לך יתרונות רבים. מדריך זה למשתמש מיועד לסייע לך להכיר את הטיפול בעזרת משאבה ואת תפעול מערכת Veo Paradigm מתוצרת.Medtronic MiniMed אנו מאוד ממליצים להיעזר במידה רבה בצוות הרפואי כדי להבטיח הפעלה מלאה ובטוחה של המשאבה. נא פנה אל קו העזרה הטלפוני או אל הנציג המקומי לקבלת סיוע. עיין ברשימה,Medtronic Diabetes International Contacts שנמצאת בתחילת מדריך זה למשתמש, לקבלת פרטי הקשר לקו העזרה או לנציג באזור מגוריך. ערכת חירום שא איתך בכל עת ערכת חירום כדי להבטיח שתמיד יימצאו לידך מצרכים חיוניים. יידע בן משפחה, חבר ו/או חבר לעבודה היכן שמורה ערכת חירום זו. עיין בסעיף בטיחות משתמש בפרק זה לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות המשאבה. ערכת החירוםשלך חייבתלכלול את הפריטים הבאים: טבליות גלוקוז מהיר פעולה אמצעים לניטור הסוכר בדם אמצעים לניטור קטונים בשתן סט עירוי תואם נוסף ומכל נוסף של Paradigm מזרק אינסולין ואינסולין מהיר פעולה (עם הוראות מינון מהצוות הרפואי) כרטיס לארנק תחבושות ופלסטרים Glucagon Emergency Kit סוללות אלקליות AAA נוספות (המותג Energizer מומלץ) מבוא

23 שים לב: אם אתה נוטל אינסולין באמצעות מזרק, לתכונה 'בולוס חכם' לא תהיה אפשרות לקבוע במדויק את האינסולין הפעיל במערכת שלך. התייעץ עם הצוות הרפואי בנוגע למשך הזמן שעליך להמתין לאחר זריקה ידנית עד שתוכל להסתמךעל חישוב האינסולין הפעיל שמתבצע בעזרת התכונה 'בולוס חכם'. מוצרים מתכלים המשאבות עושות שימוש במכלים וסטים לעירוי, המיועדים לשימוש חד-פעמי, עבור העברת אינסולין. הוראות התקנה עבור מכלים וסטים תואמים לעירוי של Paradigm ניתנות בפרק תחילת הטיפול באינסולין. מכלים עבור המשאבה מדגם 554 ניתן להשתמש אך ורק במכל Paradigm ל- 176 יחידות.(MMT-326A) עבור המשאבה מדגם 754 ניתן להשתמש במכל Paradigm ל- 300 יחידות (MMT-332A) או במכל ל- 176 יחידות, בהתאם לצורכי האינסולין שלך. סטים לעירוי חברת Medtronic Diabetes מציעה מגוון סטים לעירוי התואמים לדגם Paradigm שיענו על צרכיך. פנה לצוות הרפואי כדי לקבל סיוע בבחירת סט עירוי התואם לצרכיך. החלף את סט העירוי שלך אחת ליומיים עד שלושה ימים. אזהרה: להגנתך, המשאבה עברה בדיקות נרחבות כדי לוודא כי היא פועלת כיאות בעת השימוש במכלי Paradigm ובסטים לעירוי מסוג,Paradigm שחברת Medtronic Diabetes מייצרת או מפיצה. אנו ממליצים להשתמש בסטים לעירוי ובמכלים של Medtronic Diabetes מכיוון שאיננו ערבים לפעולה טובה של המשאבה אם נעשה שימושבמכלים וסטים לעירוי של גורם חיצוני, ולפיכך איננו אחראים לנזק או תפקוד לקוי של המשאבה שעלולים להתרחש כאשר נעשה שימוש כזה. עזרים מכשיר סוכר ניתן להשתמש במשאבה עם מכשיר אופציונלי לבדיקת הסוכר בדם, המופעל בטכנולוגיית MWT1 (היכן שהיא זמינה). MWT1 היא הטכנולוגיה האלחוטית של תדררדיו (RF) המשמשתלשידור מידע ממכשיר הסוכר למשאבה. ניתן לתכנת את המשאבה כך שתקבל אוטומטית את קריאת הסוכר ממכשיר סוכר זה. כל מכשירי הסוכר המוזכרים במדריך למשתמש זה הם מכשירי בדיקת סוכר הנתמכים בטכנולוגיית.MWT1 שלט-רחוק ניתן להשתמש בשלט-רחוק מסוג Paradigm האופציונלי עבור המשאבה כדי להעביר בולוסים רגילים ולהשהות/לחדש את פעולת המשאבה ממיקום מרוחק (המדריךלמשתמש כוללהוראותתכנות עבור השלט-רחוק. עיין במדריך למשתמש עבור השלט-רחוק לקבלת הוראות הפעלה). משדר MiniLink Medtronic המשדר (MMT-7703) הנו מכשיר קטן המתחבר לחישן. הוא מגיע עם מכשיר בדיקה ומטען. כאשר המשדר מחובר לחישן שהוחדר לגוף, הוא מפעיל את החישן באופן אוטומטי ומתחיל לשלוח למשאבה נתוני סוכר באופן מחזורי, באמצעות אות רדיו. חישן החישן (MMT-7002/MMT-7003/MMT-7008) ממיר ברציפות כמויות קטנות של סוכר משכבת השומן שמתחת לעור לאות אלקטרוני. האות נשלח למשדר. Device (MMT-7305) Medtronic Diabetes CareLink USB CareLink USB Upload משמש להורדת הנתונים ממשאבת פארדיים מדגם 554 או 754 לתוכנה לניהול נתוני הסוכרת באמצעות יציאת USB במחשב שלך. לא כל המכשירים או העזרים זמינים בכל המדינות שבהן אושרה המשאבה לשימוש. 2 מבוא

24 כדי להזמין חלקים, פנה לנציג המקומי. עיין בכרטיס איש הקשר המצורף עבור משרדי Medtronic Diabetes באזור מגוריך. 1 פרק 3 אופן נשיאת המשאבה קיימות דרכים שונות לנשיאת המשאבה. חברת Medtronic Diabetes מציעה עזרים שיכולים להסתיר, להגן ולהוסיף לנוחות של נשיאת משאבה. עיין בקטלוג העזרים לקבלת מידע נוסף. נרתיק לענידת המשאבה על החגורה. תפס מכשיר ללבישת המשאבה מתחת לבגדים. מגן פעילות אם אתה עוסק בפעילות ספורטיבית, או אם אתה ילד, השתמש במגן כדי להגן על המשאבה מפני ניתוק. נרתיק עור עור עדין המרופד בניילון. העיצוב שלו תואם ללבוש עסקי ורשמי. פס סקוץ' מספק גישה נוחה לשם תכנות. לבש אותו אנכית עם תפס החגורה המובנה. כיצד להשתמש במדריך זה הערה: הקש החזק בחר מדריך זה למשתמש כולל מסכים לדוגמה בלבד. מסכי המשאבה שברשותך עשויים להיות שונים מעט. לקבלת הוראות שלב אחר שלב, עיין בסעיפים המתאימים במדריך זה. עיין במילון המונחים לקבלת הגדרות של מונחים ופונקציות. המונחים והסמלים המשמשים במדריך זה מופיעים בטבלה שלהלן. צא מהתפריטים מקשי המשאבה מוסכמות שמות מסכים ותפריטים אפשרויות לבחירה בתפריט פריט מסך מהבהב הערה ועצה לחיצה ושחרור של הלחצן לחיצה והחזקה של הלחצן הקשה על או פירוש כדי לסמן פריט מסך שברצונך לבחור הקשה על ESC עד שהמסך הראשי מופיע תמיד מודגשים ובאותיות רישיות; לדוגמה, ACT,ESC יופיעו בגופן מוגדל; לעתים בין גרשיים; לדוגמה, תפריט אחורה' תמיד מודגשות; לדוגמה, הגדרת 24 שעות, פעיל, כבוי באפשרותך לשנות את הערך עבור פריט זה באמצעות המקשים מידע יעיל נוסף ראשי, מסך 'הרצה או מבוא

25 מוסכמות שים לב אזהרה עבור אל מסך... פירוש אזהרה מפני סכנה אפשרית, שאם לא תמנע אותה, עלולה לגרום לפגיעה מזערית או בינונית בציוד הודעה על סכנה אפשרית, שאם לא תמנע אותה, עלולה לגרום לפגיעה חמורה או מוות. היא גם יכולה לתאר תגובות שליליות חמורות אפשריות וסיכונים בטיחותיים כאשר לפי שלב מסוים עליך לעבור אל מסך כלשהו, הנתיב אל מסך זה מוצג. לדוגמה: עבור אל מסך 'התראה'. ראשי < תכונות מיוחדות < התראה מהתפריט הראשי, בחר בתפריט תכונות מיוחדות, תפריט התראה מופיע. באפשרות תכונות מיוחדות והקש.ACT בחר באפשרות התראה והקש.ACT בטיחות משתמש התוויות מערכות משאבות Paradigm 554/754 מיועדות להעברה רציפה של אינסולין, בקצב קבוע ומשתנה, לשם טיפול בסוכרת באנשים הזקוקים לאינסולין. בנוסף, מערכת המשאבה מיועדת לניטור רציף או מחזורי של רמות סוכר בנוזל שמתחת לעור, ומקרים של סוכר גבוה או נמוךבדם. המשאבה מציגה ערכי סוכר רצופים ומאחסנת נתונים אלה כדי שניתן יהיה לנתח אותם על מנת לעקוב אחר דפוסים ולשפר את ניהול הסוכרת. ניתן להוריד את היסטוריית המשאבה למחשב לשם ניתוח של ערכי סוכר היסטוריים. ערכי הסוכר הרצופים שמספקות מערכות משאבות Paradigm 554/754 אינם אמורים לשמש ישירות לביצוע התאמות טיפול. במקום זאת, הם מהווים סימן כי ייתכן שתידרש מדידה של בדיקה עצמית לאישור. יש לבסס את כל התאמות הטיפול על מדידות שנעשו באמצעות מד סוכר ביתי ולא על הערכים שהמשאבה מציגה. 4 מבוא

26 התוויות נגד טיפול במשאבה אינו מומלץ לאנשים שאינם מוכנים או אינם יכולים לבצע לפחות ארבע פעמים ביום בדיקות סוכר בדם ולעמוד בקשר עם הצוות הרפואי. טיפול מוצלח במשאבת אינסולין מחייב שמיעה או ראיה מספיקות כדי לאפשר זיהוי של אותות והתראות המשאבה. 1 פרק 5 אזהרות משאבה המשאבה אינה מתאימה לשימוש בסביבת תערובת דליקה של חומרי הרדמה עם אוויר, חמצן או עם תחמוצת חנקן. מכל וסטים לעירוי חישן סטים רגילים מסוג Luer אינם תואמים למשאבת Paradigm של.Medtronic Minimed המיכלים מסוג Paradigm והסטים לעירוי התואמים ל- Paradigm של Medtronic Diabetes תוכננו במיוחד לשימוש עם המשאבה. אל תבצע שינויים במיכל Paradigm או בסט העירוי התואם ל- Paradigm. אל תכניס תרופות אחרות למכל לשימוש עם משאבה זו. ניתן להשתמש במשאבה זו רק באינסולין שנרשם לך על-ידי הרופא המטפל. החישןעשויליצור צרכים מיוחדים הנוגעים למצב הרפואי או לתרופות שאתה לפני השימוש בחישן. דימום, נפיחות, גירוי ו/או זיהום במקום ההחדרה הינם סיכוניםאפשריים הקשורים בהחדרת החישן, וטיפול לא נכונים במקום ההחדרה. משדר המוצר מכיל חלקים קטנים ועלול להוות סכנת חנק לפעוטות. יש להסיר את הכיסוי האוטם אם התפתחו גירוי או תגובה לסרט. יש לנתק את המשדר מהחישן בעת טיסה, או אם הוא מפריע להתקן שידור אחר. שדות מגנטיים אל תשתמש בנרתיקי משאבה בעלי אבזם מגנטי. נוטל. נא דון במצב הרפואי ובתרופות עם הרופא המטפל ולעיתים הם נגרמים עקב החדרה בשום פנים אל תחשוף את משאבת האינסולין לציוד MRI או למכשירים אחרים שיוצרים שדות מגנטיים חזקים מאוד. השדות המגנטיים בסביבה הקרובה של מכשירים אלה עלולים לגרום נזק לאותו חלק במנוע המשאבה האחראי להסדרה של העברת האינסולין, מה שעלול בסופו של דבר לגרום להעברת יתר ולהיפוגליקמיה חמורה. יש להסיר את המשאבה ולהשאיר אותה מחוץ לחדר שבו מתבצע הליך ההדמיה בתהודה מגנטית.(MRI) מבוא

27 אם המשאבה שלך נחשפה בשוגג לשדה מגנטי חזק, הפסק את השימוש בה ופנה לקו העזרה או לנציג המקומי לקבלת סיוע נוסף. קרני רנטגן, MRI וסריקות CT אם אתה עומד לעבור צילום רנטגן, סריקת MRI,CT או עומד להיחשף לסוג אחר של קרינה, הסר את המשאבה, החישן, המשדר, מכשיר הסוכר והשלט-רחוק לפני שתיכנס לחדר שבו קיים ציוד קרינה מהסוג שפורט לעיל. משאבת Paradigm תוכננה לעמוד בהפרעות אלקטרומגנטיות נפוצות, לרבות מערכות אבטחה בנמלי תעופה. כשאתה בנסיעות, הקפד לשאת עמך את כרטיס החירום שסופק. כרטיס זה מספק מידע רלוונטי לשדה התעופה. אמצעי זהירות אף כי יש למשאבה התראות בטיחות רבות, אין באפשרותה להתריע אם יש דליפה בסט או אם אבדה יכולת הפעולה של האינסולין. לפיכך, חיוני שתבדוקאתרמותהסוכרבדםשלך לפחות ארבע פעמים ביום. אם הסוכר בדם שלך הוא מחוץ לטווח, בדוק את המשאבה וסט העירוי כדי לוודא שכמות האינסולין ההכרחית מועברת. הימנע מטמפרטורות קיצוניות 1 הימנע מחשיפת המשאבה והשלט-רחוק לטמפרטורות מעל (108 F) 42 C או מתחת ל- 1 C (34 F). 2 תמיסות אינסולין קופאות בטמפרטורה הקרובה ל- 0 C (32 F) ומתפרקות בטמפרטורות גבוהות. אם אתה נמצא בחוץ במזג אוויר קר, שא את המשאבה קרוב לגופך ועטוף אותה בלבוש חם. אם אתה נמצא בסביבה חמה, נקוט אמצעים לקירור המשאבה והאינסולין. 3 אין לאדות, לחטא או לעקר את המשאבה או השלט-רחוק. סטים ובחירת מיקום העירוי כמקום ההחדרה, הימנע משימוש באזור עירוי שיהיה חשוף לגירוי עקב לבוש ועזרים, או עקב מתיחות ופעילות גופנית מאומצת. חישן לפני פעילות גופנית, ודא שהחישן מחובר היטב. תגובות שליליות הפעלת תכונת החישן מצריכה החדרה של חישןסוכרלעור. דימום, נפיחות, חבורה או זיהום באזור ההחדרה של החישן הינם סיכונים אפשרייםהקשורים בשימושבחישן. יש להסיר את החישן אם מופיעים אדמומית, כאב, רגישות או נפיחות במקום ההחדרה. יש להסיר את הכיסוי האוטם אם התפתחו גירוי או תגובה. פנה לרופא המטפל ולנציג המקומי במקרה של תגובה שלילית. 6 מבוא

28 הודעה שים לב: שינויים במכשירים, שלא קיבלו את אישורה המפורש של חברת,Medtronic Diabetes עלולים לשלול את יכולתך להפעיל את הציוד. 1 פרק 7 משאבת אינסולין ועזרי RF המשאבה, מכשיר הסוכר, המשדר והשלט-רחוק עומדים בתקני הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ובתקנים בינלאומיים עבור תאימות אלקטרומגנטית. אין להשתמש במכשיר סוכר הפועל בתדר רדיו כדי לשלוח את קריאת הסוכר בדם למשאבה בעת שהייה בכלי טיס. הזן ידנית את הסוכר בדם שלך. מכשירים אלה עומדים בסעיף 15 של חוקי ה- FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה אינו יכול לגרום להפרעה מזיקה, ו-( 2 ) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שנקלטת, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה לא רצויה. הוא אינו מפריע לאותות RF המשודרים ממקורות חיצוניים. תקנים אלה מיועדים לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מוגזמת של תדרי רדיו ולמנוע הפעלה בלתי רצויה של ההתקן עקב הפרעה אלקטרומגנטית בלתי רצויה. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: 1 המכשיר נבדק, ונמצא שהוא עומד בתקנות שנקבעו למכשירים כאלה באזור המגורים שלך. לקבלת התקנה הספציפית ותוצאות הבדיקה עבור אזור המגורים שלך, פנה לנציג המקומי. 2 מכשיר זה יוצר, משתמש, ועשוי לפלוט אנרגיה של תדר רדיו, ובעת התקנה ושימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום הפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. אם המכשיר גורם הפרעה לקליטת רדיו או טלוויזיה, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה על-ידי נקיטת אמצעי אחד או מספר אמצעים מהבאים: כוון או מקם מחדש את משאבת האינסולין/השלט-רחוק/המשדר/מכשיר הסוכר הגדל את ההפרדה בין משאבת האינסולין/השלט-רחוק/המשדר/מכשיר הסוכר ובין המכשיר המקבל/פולט הפרעה מכשיר הסוכר והמשדר שולחים מידע למשאבה באמצעות תדר רדיו. אם נמצאים בשימוש מכשירים אחרים המשתמשים בתדר רדיו, כגון טלפונים סלולריים, טלפונים אלחוטיים ורשתות אלחוטיות, הם עלולים למנוע תקשורת בין המשאבה ומכשיר הסוכר. הפרעה זו לא תגרום לשליחת מידע שגוי ולא תגרום נזק למשאבה או למכשיר הסוכר. התרחקות ממכשירים אלה או כיבויים עשויה לאפשר תקשורת. עיין בפרק פתרון בעיות, אזעקות והתראות לפתרון בעיות הפרעה שעשויות להתרחש. הפרעות תמסורת אלחוטית בין המשאבה והמשדר במסגרת טווח הפעולה של 1.8 מטרים (6 רגל) עלולות להיגרם עקב כיוון המשדר ומיקום המשאבה על הגוף. קרב את המשאבה למשדר או הזז אותה למיקום אחר. אם הופיעה התראת 'חישן אבד' נסה שנית: ראשי < חישן < קישור לחישן < חיפוש חישן שאבד אם יש לך שאלות, פנה לנציג המקומי של.Medtronic Diabetes מבוא

29 הפרעת תדר רדיו מהתקנים אחרים מכשירי חשמל נפוצים המשדרים באותו תדר רדיו המשמש את משדר ה- MMT-7703 MiniLink עלולים למנוע מהמשאבה קבלת המידע שנשלח על-ידי המשדר בנוגע לסוכר. בעת שידור או קליטה, מרבית הטלפונים הסלולריים (מכשירים ניידים) וטלפונים אלחוטיים בתדר 900 MHz עלולים לגרום להפרעה משמעותית בתקשורת בין משדר-מקלט. סביר שהתקנים אחרים הפועלים בטווחי תדרים דומים יהיו בעלי השפעה דומה. עם זאת, הפרעה זו לא תגרום לשליחת מידע שגוי ולא תגרום נזק למשדר. המשאבה כוללת אזעקת אות חלש הניתנת לתכנות, אשר מפעילה שליחת הודעה כאשר שידור צפוי אחד או יותר לא התקבל כצפוי על-ידי המשאבה (המשאבה תפעיל גם אזעקת חישן אבד אם יש הפרעה בתקשורת לאורך זמן). ניתן לפתור בעיות בתקשורת בדרך-כלל על-ידי: וידוא שהמרחק בין ההתקן המקבל והמשדר נמוך מ- 1.8 מטרים (6 רגל), כדי שייכללו מכשירי סוכר המשדרים בתדר רדיו ;(RF) כיבוי או התרחקות מהתקנים אחרים המשדרים בתדר רדיו; או כיוון או מיקום מחדש של המשדר או ההתקן המקבל, או שניהם. בעיות בתקשורת עלולות להיגרם גם עקב הפרעה מטלפונים סלולריים. בדיקה שהתבצעה בעזרת מספר טלפונים סלולריים שונים מרמזת כי בעת שידור של ערך סוכר, שימוש בטלפון סלולרי במרחק עד 31 ס"מ (12 אינץ') מההתקן המקבל, מהמשדר או ממכשירי סוכר העושים שימוש בתדר רדיו, עלול לגרום הפרעה בקבלת הערכים המשודרים. במקרה של הפרעה כזו, ניתן ליצור מחדש תקשורת רגילה על-ידי: כיבוי הטלפון הסלולרי; או החזקת הטלפון הסלולרי במרחק של לפחות 31 ס"מ (12 אינץ') מההתקן המקבל, המשדר או מכשיר הסוכרבעת שידור מדידת סוכר. אם יש לך שאלות, פנה לנציג המקומי של.Medtronic Diabetes 8 מבוא

30 הכרת הטיפול באמצעות משאבה 2 פרק 9 התיאוריה של טיפול בעזרת משאבת אינסולין משאבות אינסולין מספקות אינסולין בצורה הקרובה ביותר לאופן שבו הלבלב האנושי מספק אינסולין, מאשר כל צורה אחרת לטיפול בסוכרת. כל האנשים, גם אלה שאינם חולים בסוכרת, זקוקים לאינסולין הפועל ברקע כדי לבצע פעולות רגילות של הגוף ללא מזון. הם זקוקים גם למנת אינסולין לפי דרישה - כשהם צורכים מזון. אנשים ללא סוכרת יכולים לסמוך על הלבלב שלהם שיפיק את האינסולין עבורם. חולי סוכרת צריכים לקחת אינסולין באופן הדומה ביותר לאופן שהלבלב מספק אותו. רוב חולי הסוכרת שמקבלים יותר מזריקה יומית אחת משתמשים באינסולין ארוך טווח. בכך הם מטפלים בצורך שלהם לאינסולין הפועל ברקע. הם משתמשים באינסולין מהיר פעולה במקום מזון. בעת שימוש במשאבת אינסולין, נעשה שימוש רק באינסולין מהיר פעולה. אתה שולט על הזמן והקצב שבו מסופק האינסולין. טיפול בעזרת משאבת אינסולין מאפשר לך להגדיר קצב בסיסי, או אינסולין הפועל ברקע. אספקתו תבוצע במהלך כל היום והלילה כדי לאפשר פעילות רגילה של הגוף ללא מזון. כאשר אתה מבצע פעילות גופנית, באפשרותך להפחית את הקצב הבסיסי כדי שרמת הסוכר בדם (BG) לא תרד במידה רבה מדי. כאשר אתה חולה או סובל מזיהום, תוכל להגביר את הקצב הבסיסי. כך תמנע מהסוכר בדם להגיע לרמה גבוהה מדי. טיפול בעזרת משאבת אינסולין מאפשר לך לספק בולוס או מנה של אינסולין לפי דרישה - כאשר אתה אוכל. תוכל גם להגדיל או להקטין את הבולוס לארוחה בהתאם למזון שבחרת לאכול. ניתן להשתמש בבולוס גם כדי להפחית רמת סוכר גבוהה בדם. בולוס כזה נקרא בולוס תיקון. משאבת Paradigm מכילה גם תכונה אופציונלית שנקראת 'בולוס חכם'. תכונה זו מחשבת את כמות הבולוס הדרושה בהתאם להגדרות האישיות שלך. הבולוס החכם ישתמש בקריאת רמת הסוכר בדם, בצריכת הפחמימות ובאינסולין הפעיל כדי לחשב את כמות הבולוס. זכור, המשאבה משתמשת רק באינסולין מהיר פעולה. המשמעות היא שלא תצטרך לפעול לפי לוח זמנים נוקשה כפי שעשית בעבר. אין אינסולין ארוך טווח שלפיו תצטרך לקבוע את מועד הארוחה או את הצורך באינסולין נוסף. נשמע מרגש? זה אכן מרגש, מכיוון שלא רק שתוכל לנהל את הסוכר בדם באופן פשוט יותר, אלא שאף סגנון החיים שלך יכול להיות פשוט יותר. למד כיצד להשתמש במשאבה, כך שהיא תעבוד בשבילך. הכרת הטיפול באמצעות משאבה

31 הכרת הטיפול באמצעות משאבה אם אתה חדש בתחום הטיפול בעזרת משאבה, עליך לקבל את הנתונים הבאים מהצוות הרפואי. אסוף את הנתונים לפני שתגיע למפגש הפעלת המשאבה. אם אינך בטוח, פנה אל הצוות הרפואי או אל מדריך החברה לקבלת הדרכה. קצב בסיסי אינסולין בסיס נדרש לשמירה על ערכי היעד לסוכר כאשר אינך אוכל. המשאבה שלך מאפשרת תכנות של עד 48 קצבים בסיסיים. ייתכן כי הצוות הרפואי יורה לך לתכנת קצב בסיסי אחד או שניים כאשר אתה מתחיל בטיפול בעזרת משאבה. בולוס ארוחה לפני אכילת פחמימות, יש לספק בולוס ארוחה. יחס האינסולין לפחמימות בגופך הוא כמות האינסולין שדרושה לכיסוי מספר נתון של פחמימות או תחליפים. יחס זה נותן לך שיעור של כמות בולוס האינסולין שעליך ליטול בעת אכילת פחמימות. ספירת גרמים 1.0 יחידת אינסולין עבור גרמים של פחמימות ספירת תחליפים יחידות אינסולין עבור כל תחליף פחמימה יעדי הסוכר בדם התכונה 'בולוס חכם' תעשה שימוש ביעדי הסוכר בדם לצורך חישוב מינון תיקון. שמירת רמת הסוכר בדם שלך בתוך טווח היעד היא המפתח לחיים טובים עם סוכרת. הצוות הרפואי אמור לסייע לך בזיהוי יעדים אלה. רגישות לאינסולין הרגישות לאינסולין משמשת להחלטה על בולוס תיקון עבור ערך גבוה של הסוכר בדם. זהו ערך הירידה של רמת הסוכר בדם שלך בעזרת יחידה אחת של אינסולין. 1 יחידה של אינסולין תפחית ממול/ל (מג/דל) מערך הסוכר בדם. אינסולין פעיל אינסולין פעיל הוא אינסולין הבולוס שכבר הועבר לגופך, אך עדיין לא נעשה בו שימוש. המשאבה מביאה בחשבון את הגדרת זמן האינסולין הפעיל בעת הקביעה אם עדיין קיים אינסולין פעיל בגופך מבולוסים קודמים. הדבר עשוי לסייע במניעת היפוגליקמיה הנגרמת עקב תיקון-יתר עבור רמת סוכר גבוהה בדם. 10 הכרת הטיפול באמצעות משאבה

32 בדיקת סוכר בדם ו- A1C כאשר אתה בודק את הסוכר בדמך בעזרת מכשיר סוכר, המדידה מייצגת את רמת הסוכר בדם ברגע הבדיקה. מספר זה הוא משוב מרכזי בביצוע התאמות נוכחיות ויומיומיות בניהול הסוכרת שלך. בדיקת,A1C המבוצעת על-ידי הרופא שלך, מציגה את הרמה הממוצעת שלהסוכר בדם במהלך 60 עד 90 הימים האחרונים. לניהול מוצלח שלהסוכרת, יש צורך הן בבדיקת סוכר בדם והן בבדיקת.A1C בדיקת סוכר בדם בכל טיפול בעזרת אינסולין, עליך לנטר את רמת הסוכר בדם שלך בין ארבע לשש פעמים ביום. בזמן טיפול בעזרת משאבת אינסולין, בדיקת הסוכר בדם מספקת לך משוב נכון. היא גם מאפשרתלך לבצעשינויים מיידייםבהתאם לתוצאות. הבדיקהמתריעה על קריאות רמה גבוהה של סוכר בדם שמצריכות שינוי. היא מאפשרת לך להתאים את יחס האינסולין לפחמימות עבור מזונות מסוימים. המשאבה שלך משתמשת רק באינסולין מהיר פעולה; כתוצאה מכך, אין לך אינסולין ארוך טווח כגיבוי. עקב כך, אם אספקת האינסולין מופסקת בזמן טיפול בעזרת משאבה, רמת הסוכר בדם עשויה להגיע לרמה גבוהה במידה מסוכנת במהירות גבוהה למדי. מצב זה עשוי להתרחש במהירות גבוהה יותר מאשר בעת שימוש בהזרקות יומיות עם אינסולין ארוך טווח. יש לבצע בדיקה של רמת הסוכר בדם בכדי להתריע על רמות סוכר גבוהות, כך שתוכל למנוע קטואצידוזיס.(DKA) 2 פרק A1C בדיקת A1C מהווה אף היא חלק מרכזי בניהול סוכרת. רמות גבוהות של הסוכר בדם, הנמשכות לאורך זמן, יכולות לגרום לבעיות חמורות לטווח ארוך. ניתן להימנע ו/או לדחות בעיות אלה אם תשמור על רמות סוכר בדם הקרובות לרמה הנורמלית. המדידה הטובה ביותר לרמה הכוללת של סוכר בדם היא בדיקת.A1C הוכח כי רמת A1C של 7.0 ומטה מפחיתה במידה ניכרת את הסיכון לבעיות שנובעות מסוכרת. עם זאת, כל ירידה של A1C היא יתרון. המלצות Clinical Practice של ארגון ADA קובעות כי על הצוות הרפואי לבצע בדיקת A1C מדי שלושה חודשים לפחות. הצוות הרפואי יסתמך על התוצאות של בדיקות הסוכר בדם כדי לערוך שינויים בהגדרות המשאבה שלך. התוצאות של בדיקות A1C משמשות להערכת הבקרה הכוללת על הסוכר בדם שלך. אם אתה מטופל בעזרת משאבה, אתה חייב לבצע בדיקת סוכר בדם לכל הפחות: כשאתה מתעורר לפני כל ארוחה לקראת השינה אם אתה מרגיש בחילה שעה אחת לאחר כל פעם שתוצאת סוכר בדם היא מעל 13.9 ממול/ל (250 מג/דל) להלן קווים מנחים לקביעת יעדים שהוגדרו על-ידי ארגון American Diabetes Association עבור חולי סוכרת מבוגרים. התייעץ עם הצוות הרפואי כדי לדעת מה היעדים המתאימים לך. הכרת הטיפול באמצעות משאבה 11

33 בקרת גליקמיה A1C סוכר פלסמה לפני ארוחה סיכום ההמלצות עבור חולי סוכרת Mellitus) (Diabetes מבוגרים שיא סוכר פלסמה לאחר ארוחה (2-1 שעות לאחר ארוחות) התאמה בין רמת A1C לרמות סוכר בדם <7.0 אחוז ממוצע סוכר פלסמה ממול/ל ( מג/דל) <10.0 ממול/ל (<180 מג/דל) A1C (אחוזים) 6 מג/דל 135 ממול/ל American Diabetes Association. Diabetes Care. Tests of Glycemia in Diabetes. &. Standards of Medical Care. Vol. 31, Supplement 1, January S רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) רמת סוכר נמוכה בדם עשויה להתרחש בעת שימוש במשאבה מאותן הסיבות שהיא עשויה להתרחש בעת שימוש בהזרקות יומיות: חוסר מזון עודף אינסולין פעילות גופנית רבה מהרגיל צריכת משקאות אלכוהוליים כידוע לך, לא תמיד תוכל להימנע מרמה נמוכה של סוכר בדם. חשוב שתיצור שגרה שתפעל לפיה כאשר הסוכר בדם שלך נמוך. אם תהיה לך שגרה, יהיה לך משהו מן המוכן כדי לטפל בסוכר נמוך בדם. כך תרד מידת הסבירות שתיתן לעצמך טיפול יתר בסוכר נמוך ותגרום לסוכר בדם לעלות לרמה גבוהה מדי. 12 הכרת הטיפול באמצעות משאבה

34 מומלץ להשתמש בפריט כלשהו שתוכל תמיד לשאת איתך. בחר מזון שהוא כולו פחמימות מכיוון שהוא יהיה מהיר פעולה. הימנע ממזונות עתירי שומן כגון שוקולד. פעולתם לא תהיה מהירה דיה, ואתה גם עלול בסופו של דבר לתת לעצמך טיפול יתר ברמות הנמוכות. בעת הטיפול בהיפוגליקמיה, התחל ב- 15 גרם של פחמימות מהירות פעולה. אל תמשיך לאכול עד שהרגשתך תשתפר. אכול את הכמות הדרושה והפסק. התחושות יחלפו ואתה תהיה אסיר תודה על כך שלא הגזמת. חלק מחולי הסוכרת יודעים מתי הסוכר בדם שלהם נמוך וחלק אינם יודעים זאת. אם אינך מודע להיפוגליקמיה, חשוב שתבדוק את הסוכר בדם לעיתים קרובות יותר. כל מי שחולה בסוכרת חייב לבצע בדיקה לפני נהיגה כדי להקפיד על הבטיחות בכביש. רמת הסוכר בדם צריכה להיות מעל 5.6 ממול/ל (100 מג/דל) לפני נהיגה ובשעת השינה. עצה: אנו ממליצים להשתמש בטבליות גלוקוז כדי לטפל ברמה נמוכה של סוכר. טבליות אלו מכילות כמות ידועה ומדודה מראש של פחמימות, והן מגיעות באריזות נוחות הניתנות לנשיאה בכיס, בארנק או במכונית. פרוטוקול היפוגליקמיה: כלל ה- 15 התייעץ עם הצוות הרפואי בנוגע להנחיות לטיפול ברמת הסוכר הנמוכה בדם שלך. ההנחיות הבאות שכיחות לטיפול בסוכר בערך של 3.9 ממול/ל (70 מג/דל) או פחות: 2 פרק אכול 15 גרם של פחמימות מהירות פעולה. 1 בדוק את הסוכר בדם שוב בתוך 15 דקות; אם לא מעל 3.9 ממול/ל (70 מג/דל), חזור על הטיפול. 2 בדוק את הסוכר בדם כל 15 דקות וחזור על הטיפול עד שרמת הסוכר בדם תעלה על 3.9 ממול/ל (70 מג/דל). 3 פנה אל הצוות הרפואי אם ערך הסוכר בדם אינו עולה מעל 3.9 ממול/ל (70 מג/דל) לאחר טיפול חוזר. 4 הפריטים הבאים מכילים 15 גרם של פחמימות מהירות פעולה: טבליות גלוקוז (שלוש טבליות בנות 5 גרם או ארבע טבליות בנות 4 גרם) 120 מ"ל של מיץ או משקה קל (לא דיאטטי) 7-6 Savers Life (סוכריות מציצה) 15 מ"ל סוכר או דבש רמת סוכר גבוהה בדם (היפרגליקמיה) רמת סוכר גבוהה בדם עשויה להופיע בעת שימוש במשאבה מאותן הסיבות שהיא עשויה להופיע בעת שימוש בהזרקות יומיות: מזון רב מדי כמות לא מספיקה של אינסולין אובדן היעילות הטיפולית של האינסולין שיבוש באספקת האינסולין מהמשאבה המטרה בטיפול בהיפרגליקמיה היא מניעת קטואצידוזיס (DKA) ועיכוב או מניעת בעיות סוכרת עקב סוכר גבוה בדם במשך זמן ארוך. הכרת הטיפול באמצעות משאבה 13

35 אם בשל סיבה כלשהי אינך מקבל את כמות האינסולין המתאימה, רמת הסוכר בדם שלך עולה במהירות. דבר זה עלול להתרחש בעת טיפול בעזרת משאבת אינסולין בשל הפרעה באספקת האינסולין. תופעה זו נגרמת כאשר סט העירוי יוצא מהמקום, נסתם או דולף, או כאשר האינסולין אינו נספג כראוי. מאחר שהמשאבה מעבירה רק אינסולין מהירפעולה, היפרגליקמיה עלולה להתרחש במהירות. הצוות הרפואי ימסור לך את הנתונים הדרושים כדי לקבוע את בולוס התיקון שלך. מינון תיקון זה מבוסס על הרגישות שלך לאינסולין. חיוני שתהיה ער לקווים המנחים הבאים בפרוטוקול ההיפרגליקמיה. פרוטוקול היפרגליקמיה אם קריאה אחת של סוכר בדם היא מעל 13.9 ממול/ל (250 מג/דל): קח בולוס תיקון באופן מיידי. בדוק את הסוכר בדם לאחר שעה. אם הקריאה השניה של סוכר בדם היא מעל 13.9 ממול/ל (250 מג/דל): בצע הזרקת אינסולין באמצעות מזרק (לא דרך המשאבה). הכמות אמורה להיות זהה לכמות שהיית נוטל באמצעות בולוס תיקון. החלף את סט העירוי במלואו (מכל, סט עירוי וצינורית חדשים). שקול להחליףאת בקבוקון האינסולין אם אתה סבור שהאינסולין כבר אינו יציב. בדוק אם קיימים קטונים בשתן, ואם כן פנה לצוות הרפואי. שתה נוזל ללא קלוריות כל 30 דקות (לדוגמה: 240 מ"ל משקה זנגביל דיאטטי, מרק, מים). בדוק את הסוכר בדם בכל שעתיים והתמד ליטול אינסולין תיקון עד שהסוכר בדם מגיע לרמת היעד. פנה לצוות הרפואי אם רמת הסוכר בדם והקטונים בשתן נותרים גבוהים או אם אינך מסוגל לשתות. טיפול בהיפרגליקמיה בשל מחלה או זיהום שנגרם עקב הטיפול בעזרת משאבת אינסולין יידון בעמודים הבאים. קטואצידוזיס (DKA) DKA נגרם עקב היפרגליקמיה שלא טופלה. DKA הוא בעיה רפואית חמורה הדורשת טיפול מיידי. בטיפול במשאבה בעזרת אינסולין נעשה שימוש באינסולין מהיר פעולה בלבד, ולפיכך DKAעלול להתרחש במהירותאם אספקת האינסוליןמופסקת. חשובשתכיר את הקווים המנחים הבאים. 14 הכרת הטיפול באמצעות משאבה

36 מניעת DKA אם אתה חש בחילה או מקיא, בדוק מייד את רמת הסוכר בדם ואת הקטונים. אם רמת הסוכר בדם היא מעל 13.9 ממול/ל (250 מג/דל) ו/או יש נוכחות קטונים: עצה: בצע הזרקה של אינסולין מהיר פעולה או בעל פעולה רגילה באמצעות מזרק (לא דרך המשאבה). הכמות אמורה להיות זהה לכמות שהיית נוטל באמצעות בולוס תיקון. אם יש נוכחות קטונים, ייתכן שיהיה צורך בעוד אינסולין. פנה לצוות הרפואי לקבלת הנחיות עבור מינון האינסולין במיוחד בעת נוכחות קטונים. החלף את סט העירוי במלואו (מכל, סט עירוי וצינורית חדשים). שקול להחליףאת בקבוקון האינסולין אם אתה סבור שהאינסולין כבר אינו יציב. פנה אל הצוות הרפואי. טפל בבעיות המשאבה. אם אתה זקוק לעזרה, עיין ברשימה Medtronic Diabetes International Contacts בתחילת מדריך זה לבירור הפרטים ליצירת קשר עם הנציג המקומי. שתה נוזלים ללא קלוריות כל 30 דקות (לדוגמה: 240 מ"ל משקה זנגביל דיאטטי, מרק, מים). בדוק את הסוכר בדם ואת הקטונים לאחר שעה. המשך ליטול אינסולין כפי שנקבע בדיון עם הצוות הרפואי. פנה באופן מיידי לצוות הרפואי אם רמת הסוכר בדם ורמת הקטונים לא יורדות, או אם אינך יכול לשתות נוזלים. המשך לבדוק את הסוכר בדם ואת הקטונים. המשך לבצע זריקות של אינסולין תיקון כפי שנאמר לך עד שהסוכר בדם יגיע לרמת היעד שלך. אם רמת הסוכר בדם נמוכה מ ממול/ל (200 מג/דל) ויש נוכחות של קטונים, שתה נוזלים המכילים קלוריות. דוגמאות למשקאות קלוריים הן מיץ ומשקה מוגז שאינו דיאטטי. כמו כן, ייתכן שיהיה צורך באינסולין נוסף. פנה לצוות הרפואי לקבלת הנחיות עבור מינון האינסולין בעת נוכחות קטונים. עליך לוודא כי בכל עת יהיו זמינים מכשיר מדידה, פסי גלוקוז ופסי קטונים. כך תמיד תהיה מוכן לבדיקת הסוכר בדם והקטונים. 2 פרק הכרת הטיפול באמצעות משאבה 15

37 ניהול מחלה ניהול סוכרת במהלך מחלה או זיהום מצריך בדיקות תכופות של הסוכר בדם והקטונים בשתן. מחלה וזיהום מהווים עומס נוסף על הגוף ולעיתיםקרובותגורמים לעלייתהסוכר בדם. משאבת האינסוליןמאפשרת לך לבצע שינויים. היא מאפשרת לך להגיב במהירות ובקלות לשינויים ברמת הסוכר בדם עקב מחלה וזיהום. גם אם אינך מסוגל לאכול, אתה זקוק לאינסולין. בהתאם לבדיקת הסוכר בדם, ייתכן שיהיה עליך להתאים את אינסולין הבסיס שלך כדי שיענה על צרכיך. ייתכן גם שיהיה עליך ליטול בולוסי תיקון לעיתים תכופות במהלך מחלה. פרוטוקול מחלה בדוק את רמת הסוכר בדם כל שעתיים, 24 שעות ביממה. בדוק את הקטונים בשתן בכל הטלת שתן. אם אתה מקיא ו/או יש נוכחות קטונים, עליך לפנות לצוות הרפואי. הצוות ידאג להעניקלך את הטיפול המתאים באמצעות נוזלים ואינסולין כדי למנוע.DKA התייעץ עם הצוות הרפואי בנוגע לנטילת אינסולין נוסף אם רמת הסוכר בדם שלך היא 13.9 ממול/ל (250 מג/דל) או גבוהה יותר. בנוסף, טול עוד אינסולין כאשר כמות הקטונים היא בינונית או גדולה. בצע רישום מדויק של ערכי הסוכר בדם, הקטונים, התרופות, חום הגוף וכל הסימנים האחרים. זכור כי אתה זקוק לעוד אינסולין ולנוזלים כאשר יש קטונים בשתן. זה נכון גם אם רמת הסוכר בדם שלך נמצאת בטווח היעד. מצרכים בעת מחלה עליך לוודא כי המצרכים הבאים יהיו בבית בכל עת, ועליך לשאת אותם איתך בעת נסיעה: נוזלים המכילים סוכר (משקה קל רגיל, מיץ, ג'לי) כתחליף למזון מוצק. נוזלים ללא סוכר (משקאות דיאטטיים, מרק צח, מים) כדי להחליף נוזלים שאבדו. מד-חום. תרופות ללא סוכר נגד חום, שיעול, גודש, בחילה והקאות. פסים נוספים לבדיקת הסוכר בדם והקטונים. ערכת חירום של גלוקגון למקרה של היפוגליקמיה חמורה. ניתן להשתמש בערכה זו אם אינך מסוגל לאכול או אם אתה מחוסר הכרה. טיפול בסוכרת כאשר אתה חולה הוא כדאי ועשוי להיות מאתגר. אם אתה חולה מכדי להשגיח היטב על מצב הסוכרת, בקש מחבר או בן משפחה לסייע. אם אין מי שיסייע לך, בקש סיוע מהצוות הרפואי. 16 הכרת הטיפול באמצעות משאבה

38 תזונה תזונה טובה ובחירה נכונה ובריאה הן חשובות לכל. בנוסף, בקרב החולים בסוכרת, חשוב יותר להכיר את התוכן התזונתי של המזון ואת האופן שבו החומרים המזינים משפיעים על הסוכר בדם. פחמימות הןבעלות ההשפעה הרבה ביותרעלהסוכר בדם, באופן בולט בתוך מספרשעות מצריכתן. ספירת פחמימות מאפשרת לך להתאים את מינון האינסולין למזון שאתה צורך. זהו היחס בין האינסולין לפחמימות. אף כי שומן וחלבון הנצרכים בכמויות גדולות יכולים להשפיע על הסוכר בדם, פחמימות משפיעות על הסוכר בדם במידה הרבה ביותר. התייעץ עם הצוות הרפואי בנוגע להנחיות המתאימות לך באופן אישי, בכל הקשור לתזונה שלך. ספירת פחמימות במסגרת טיפול בעזרת משאבת אינסולין, עליך ליטול בולוס עבור הפחמימות שאתה צורך. עליך לספור את הפחמימות שבכוונתך לצרוך ולבדוק כמה אינסולין עליך ליטול. 2 פרק קיימות שתי שיטות בסיסיות לספירת פחמימות, ולמען האמת, הן דומות למדי. מרבית האנשים משתמשים בחלקים משתי השיטות. ספירת גרמים של פחמימות בשיטה זו, אתה מחבר את מספר הגרמים המדויק של פחמימות בכל ארוחה. תוויות מזון, רשימות מזון ופנקסים לתכנון ארוחות הם כלים מצוינים לספירת גרמים של פחמימות. שיטת תחליפי פחמימות בשיטה זו נעשה שימוש בקבוצות מזון המכונות קבוצות תחליפים. תחליף אחד של פחמימות מכיל כ- 15 גרם פחמימות. 1 תחליף חלב 12 עד 15 גרם פחמימות 1 תחליף לחם 15 גרם פחמימות מזונות עם פחמימות כוללים: 1 תחליף פרי 15 גרם פחמימות עמילנים וירקות עמילניים פירות ומיצי פירות חלב ומוצריו סוכרים ומזונות המכילים סוכר ערכים תזונתיים המודפסים על אריזת המזון יסייעו לך לחשב כמה פחמימות יש במזון מסוים. קיימים מספר ספרים בכריכה רכה המפרטים את כמות הגרמים של פחמימות במזונות רבים. ספרים אלה יעילים מאוד כאשר אתה צורך מזונות ללא תווית או כאשר אתה אוכל בחוץ. כמו כן, אם אתה מכיר את שיטת התחליפים, אתה יכול לספור תחליפי פחמימות. הכרת הטיפול באמצעות משאבה 17

39 הצוות הרפואי ייתן לך יחס אינסולין לפחמימות בתחילה. זו תהיה נקודת הציון להתחלה. ייתכן שיהיה צורך לשנות זאת בהתאם לתוצאות של קריאות רמת הסוכר בדם שלך לאחר האכילה. קביעת בולוס הארוחה על בסיס ספירת הפחמימות אינה מדע מדויק. לעיתים יש צורך בניסוי וטעיה כדי להגיע לבולוס הארוחה הנכון עבור מזונות מסוימים. אם אינך בטוח בנוגע לאופן ההשפעה של מזונות מסוימים על רמת הסוכר בדם שלך, בדוק אותה שעתיים לאחר הארוחה. אם הקריאה גבוהה או נמוכה מדי, התאם את בולוס הארוחה בפעם הבאה שתבחר במזון זה. עם תחילת תהליך הלמידה של ספירת פחמימות, נסה להעריך אתכמות הפחמימות במזון שאתה צורך. לאחרמכן עיין בתוויות המזון כדי לבדוק עד כמה ההערכה שלך קרובה למציאות. קריאת תווית של ערכים תזונתיים השתמש במידע התזונתי למנה ולמספר הכולל של פחמימות המופיעים בתווית הערכים התזונתיים כדי לקבוע מה המספר הכולל של גרםפחמימות שתאכל. לאחר מכן, השתמש ביחס האינסולין לפחמימותשנרשםלך על-ידי הצוות הרפואי. יחס זה יאפשר לך לחשב כמה אינסולין ליטול עבור המזונות שאתה צורך. בתווית הערכים התזונתיים שלהלן מוצגים 12 גרם של פחמימות עבור כל מנה בת חתיכה אחת. אם יחס הפחמימות הוא 1 יחידת אינסולין לכל 12 ג' פחמימות, תהיה זקוק ל- 1 יחידת אינסולין עבור כל מנה בת חתיכה אחת ממזון זה. ערכים תזונתיים גודל מנה 1 חתיכה (20 ג') מספר מנות באריזה 22 כמות למנה: קלוריות: 50 קלוריות שומן: 0 סה"כ שומן 0 ג' נתרן 0 ג' סה"כ פחמימות 12 ג' סוכרים 11 ג' חלבון 0 ג' שומן וסוכר בדם אף כי שומן אינו מכיל פחמימות, הוא עשוי להשפיע על רמת הסוכר בדם. רמת הסוכר בדם עשויה להיות נורמלית בתוך שעתיים לאחר ארוחה שכללה מזונות עתירי שומן. עם זאת, 6-4 שעות מאוחר יותר רמת הסוכר בדם תעלה. זאת מכיוון שהשומן מאט את קצב ספיגת הפחמימות בארוחה זו. מזונות עם שומן כוללים: 18 הכרת הטיפול באמצעות משאבה

40 מרגרינה שמנים מיונז רוטב לסלט אגוזים מזון מטוגן חמאה שמנת חמוצה חלב מלא גבינת שמנת קותל חזיר בשר עתיר שומן רופאים ומומחי בריאות ממליצים לכל בני האדם, הן החולים בסוכרת והן אלה שאינם חולים, לאכול פחות שומן כולל - כלומר פחות שומן רווי. אם הכולסטרול שלך גבוה או אם אתה מנסה לרדת במשקל, חיוני להגביל את כמות השומן שאתה צורך ביום. במשאבה ישנן אפשרויות לבחירת סוג הבולוס, והן יכולות לסייע בניהול ארוחה עתירת שומן שאתה צורך לעיתים רחוקות. לפני השימוש באפשרויות סוג הבולוס, עליך להכיר היטב את השימוש בתכונות המשאבה הבסיסיות, ולהתייעץ עם הצוות הרפואי. חלבון וסוכר בדם לחלבון יש השפעה מעטה על הסוכר בדם כאשר הוא נאכל בכמויות מעטות, ובדרך כלל הוא אינו מצריך אינסולין. 2 פרק מקורות לחלבון כוללים: בשר דגים עוף ביצים גבינה חמאת בוטנים טופו שעועית יבשה אפונה יבשה כמות החלבון שהגוף זקוק לה זהה בחוליסוכרת ובאלה שאינם חולים, אלא אם יש מחלת כליות. מרבית האנשים צורכים יותר חלבון מכפי שהם זקוקים לו. אין צורך לאכול חלבון בכל ארוחה. באופן כללי, גרם חלבון ליום זה די והותר. אם הכולסטרול שלך גבוה או אם אתה מנסה לרדת במשקל, אכול חלבונים רזים כגון עוף ודגים. גורמים נוספים המשפיעים על הסוכר בדם סיבים תזונתיים עשויים להאט את עליית הסוכר בדם לאחר ארוחה. גרמים של סיבים אינם נספגים. ניתן להפחית אותם מכמות הפחמימות הכוללת עבור ארוחות או מזונות המכילים יותר מ- 5 גרם של סיבים. סיבים הם מרכיב חשוב בתזונה בריאה. ההמלצה לצריכת סיבים זהה עבור אנשים החולים בסוכרת ועבור אלה שאינם חולים. נתרן (מלח) אינו בעל השפעה על הסוכר בדם. צריכה מתונה של נתרן מומלצת הן עבור חולי סוכרת והן עבור אלה שאינם חולים. אם יש לך לחץ דם גבוה או אם נתרן משפיע עליך, הגבל את כמות הנתרן במשטר התזונה שלך. אלכוהול עשוי לגרום לסוכר נמוך בדם על-ידי האטת השחרור של סוכר מהכבד. שחרור זה של סוכר שומר על רמת היעד של הסוכר בדםביןהארוחות. לפיכך, יש לצרוך מזון בעת שתיית אלכוהול. ניתן למצוא את תכולת הפחמימות בסוגים שונים של אלכוהול בספרים המכילים מידע אודות כמות פחמימות. בקש מהצוות הרפואי הנחיות בנוגע לקביעת הבולוס עבור אלכוהול. ויטמינים ומינרלים אינם בעלי השפעה על הסוכר בדם. הכרת הטיפול באמצעות משאבה 19

41 הרגלי אכילה נכונה הטיפול בעזרת משאבת אינסולין מאפשר לך לבחור מתי, מה וכמה לאכול מבלי להשפיע על בקרת הסוכר בדם. עובדה זו מעניקה גמישות ומאפשרת לך לישון במקום לאכול, לדחות או לדלג על ארוחות, ולאכול ארוחות ביניים - בדומה לאנשים שאינם חולים בסוכרת. הישמר שלא לנצל את החופש הזה ולפגוע בתזונה הבריאה שלך. כל בני האדם חייבים לבחור נכון מה לאכול כדי לשמור על בריאותם הנפשית והפיזית. חישוב בולוס הארוחה על בסיס ספירת הפחמימות אינו מדע מדויק. לעיתים יש צורך בניסוי וטעיה כדי לחשב את בולוס הארוחה הנכון עבור מזונות מסוימים. אם אינך בטוח בנוגע לאופן ההשפעה של מזונות מסוימים על רמת הסוכר בדם שלך, בדוק אותה שעתיים לאחר הארוחה. בצע רישום של מזונות שאתה צורך באופן סדיר. שים לב לכמויות הבולוס ולקריאות שלאחר הארוחה עבור כל ערך. אם הקריאה גבוהה או נמוכה מדי, התאם את בולוס הארוחה בפעם הבאה שתבחר במזון זה. פעילות גופנית גופך זקוק לאינסולין ופחמימות כדי לספק לתאים אנרגיה בזמן פעילות גופנית. כמות האינסולין והפחמימות שאתה זקוק לה משתנה בהתאם לסוג הפעילות הגופנית ולתדירות. שימוש במשאבת אינסולין בזמן הפעילות הגופנית מאפשר לך להפחית את הקצב הבסיסי במקוםלאכול פחמימות נוספות. קודם לכן, היה עליך לאכול פחמימות עודפות כדי לפצות על אפקט הורדת הסוכר בדם שיש לפעילות גופנית. דרושים ניסוי וטעיה כדי להגיע לאיזון הנכון. הגוף זקוק לאינסולין במהלך הפעילות הגופנית. לפיכך, לא מומלץ להפסיק את המשאבה אלא אם הפעילות הגופנית היא למשך זמן קצר (שעה אחת או פחות). אם עליך להסיר את המשאבה למשך יותר משעה, עיין בסעיף בעת הסרת המשאבה בפרק העקרונות. אם אתה מבצע פעילות גופנית שבממוצע מורידה אתרמת הסוכרבדם שלך, באפשרותך להשתמש בתכונה 'קצב בסיסי זמני'. תוכל להשתמש בתכונה זו כדי להפחית את כמות האינסולין המסופקת ולהקטין את הסיכון להיפוגליקמיה. ניתן גם לשנות אתדפוס הקצב הבסיסי עבור הימים שבהם אתה עוסק בפעילות גופנית. נדרש פרק זמן מסוים כדי לקבוע באיזו מידה להתאים את הקצב הבסיסי במהלך הפעילות הגופנית. תעד את רמת הסוכר בדם לפני הפעילות הגופנית, במהלכה ולאחריה כדי לחשב את ההפחתה המתאימה בקצב הבסיסי. רשום את הפחמימות שצרכת במהלך הפעילות הגופנית. אין נוסחת פלא שתגיד לך מה לעשות. עליך לבדוק לעיתים קרובות כדי להבין מהו הקצב הבסיסי שדרוש לך במהלך הפעילות הגופנית. 20 הכרת הטיפול באמצעות משאבה

42 ESC העקרונות המשאבה שלך שים לב: לעולם אל תשתמש בחפצים חדים כדי להקיש על המקשים במשאבת,Paradigm מכיוון שהם עלולים לגרום נזק למקשים או לפגום באיטום המשאבה. מספר דוגמאות לחפצים חדים שעלולים לגרום נזק ללוח המקשים הם פצירה, עט או עיפרון, מהדק, סכין, מספריים ומפתחות. התבונן במשאבה שלך. חלון המכל מאפשר לך לראות את האינסולין במכל. המכל, עם מחבר הצינורית המוצמד אליו, מוכנס לתא המכל במשאבה. פרק 3 העקרונות 21

43 התקנת סוללה שים לב: אל תשתמש בסוללה נטענת או בסוללת אבץ פחמני במשאבה. לתוצאות מיטביות, השתמש בסוללת AAA אלקלית חדשה של,Energizer גודל E92, סוג.LR03 חברת Medtronic Diabetes תיכננה את המשאבה כך שתקבל סוללה חדשה בלבד. כאמצעי בטיחות, אם תכניס סוללה שאינה טעונהבאופן מלא, עשויה להישמעהתראת סוללה חלשה או בדיקת סוללה להתראה והמשך. המשאבה עדיין תמשיך לפעול באופן רגיל, אולם עם אורך חיים מופחת. המשאבה עושה שימוש בסוללת AAA אלקלית אחת. הקפד שכל השלבים הבאים ייושמו: 1 נקה,ESC) (ACT את כל ההתראות ו/או האזעקות לפני הוצאה והחלפה של הסוללה. ודא שהמשאבה נמצאת במסך הראשי (לא פעיל) בעת הוצאת הסוללה. בשום פנים אל תוציא את הסוללה במהלך העברת בולוס או מילוי קנולה. השתמש בקצה של מטבע כדי להסיר את כיסוי הסוללה. סובב את הכיסוי נגד כיוון השעון. 2 נכשלה. אם תקבל התראת סוללה חלשה, הגב הוצא את הסוללה הישנה והשלך אותה בהתאם לדרישות המקובלות בנוגע לטיפול בסוללות משומשות במדינה שלך. הכנס את הסוללה החדשה למשאבה כאשר הצד השלילי [סימן (-)] מוכנס תחילה. בדוק את התווית בצד האחורי של המשאבה כדי לוודא שהסוללה הוכנסה כראוי. הערה: אל תשתמש בסוללות שהיו באחסון קר, לדוגמה, במקרר או במכוניתך בחורף באזורי אקלים קר. מקם אתכיסוי הסוללה במשאבה וחזק אותו כך שהחריץ יהיה מיושראופקית למשאבה כפי שמוצג כאן: 3 4 שים לב: אל תחזק את כיסוי הסוללה יתר על המידה. אין לסובב את הכיסוי יותר מארבעה חצאי סיבוב. אם תחזק את הכיסוי יתר על המידה ייתכן שלא תוכל להסיר אותו, ואתה עלול לגרום נזק למשאבה. 22 העקרונות

44 א. ב. כאשר המשאבה מופעלת, יוצג בה מסך אחד או יותר עד אשר המסך הראשי יופיע. אם המסך הראשי אינו מופיע, בצע את השלבים הבאים: בדוק שהסוללה מוכנסת כראוי. אם הסוללההוכנסה הפוך, הוצא אותה והכנס כראוי. אם המשאבה עדיין לא מופעלת או אם מתקבלת ההתראה 'בדיקת סוללה נכשלה', הוצא והחלף את הסוללה בחדשה. ג. אם המשאבה עדיין לא פועלת, פנה אל קו העזרה או אל הנציג המקומי. בדוק וודא שהשעה והתאריך נכונים. אם חלפו למעלה מחמש דקות מאז שהוצאת את הסוללה, תתבקש לבדוק את השעה והתאריך. עיין בסעיף הגדרת הזמן והתאריך בפרק תכנות בסיסי לקבלת הוראות תכנות. הקש ESC כדי להציג את מסך המצב, תוך שאתה מוודא כי אין התראות פעילות. אם יש התראה פעילה, בצע את ההוראות שמופיעות על המסך מקשי המשאבה המקשים במשאבה משמשים לניווט בתפריטים ובמסכים, ולתכנות התכונות של המשאבה. 3 פרק העקרונות 23

45 בטבלה הבאה מתואר אופן השימוש במקשי המשאבה מהמסך הראשי: לחצן תיאור לחצן BOLUS - EASY קיצור דרך להגדרה והעברה של Bolus'.'Easy הפעלה וכיבוי תאורת המסך. פתיחת התפריט הראשי. פתיחת מסך מצב במשאבה אם תכונת החישן מבוטלת. פתיחת המסכים והגרפים הבאים מהמסך הראשי אם תכונת החישן מופעלת: הקשה אחת מביאה לפתיחת גרף החישן האחרון שנבחר. שתי הקשות מביאות לפתיחת מסך מצב המשאבה. שלוש הקשות מביאות לפתיחת מסך מצב החישן. לחצן בולוס אקספרס קיצור דרך להגדרה של כל בולוס. בטבלה הבאה מתואר אופן השימוש בלחצני המשאבה מהתפריטים ומסכי התכנות: לחצן תיאור הגדלה או הקטנה של ערך פריט מהבהב. גלילה למעלה או למטה של הפריטים ברשימה. קבלת פריט תפריט שנבחר או הפעלת הגדרה שנבחרה. חזרה למסך קודם או יציאה מהתפריט. יציאה מבחירות תפריט לא מכוונות אם טרם בוצעה לחיצה על מקש.ACT הקש בו-זמנית על כדי להפעיל את תאורת המסך כאשר אתה נמצא בתפריטים. השתמש במקש Shift על-ידי הקשה עליו בשילוב עם מקש אחר כדי לגשת לתכונות מסוימות. 24 העקרונות

46 מסך המשאבה המסך מציג חמש שורות של טקסט בו-זמנית. הראשונה היא מצב ההפעלה. השניה היא הפונקציה או התפריט שפתוח כעת. שלוש השורות האחרונות מציגות מידע או טקסט שבאפשרותך לבחור עבור הפונקציה הנוכחית. הערה: ייתכן שטקסט המסך בדוגמאות המשמשות במדריךזה אינו תואם במדויק לטקסטשמופיעעל מסך המשאבהשלך. נא בצע את ההוראות שעל מסך המשאבה שלך. אם יש לך שאלות, פנה לנציג המקומי. המסך הראשי המסך הראשי משמש כנקודת ההתחלה לגישה אל מסכי התכנות. כאשר לא מתבצעת כל הקשה במשך כ- 30 שניות, המשאבה חוזרת למסך זה. בעת הקשה על ACT מהמסך הראשי, יופיע תפריט ראשי. כאשר המשאבה מופעלת, הסמלים הבאים יופיעו בחלקו העליון של המסך תמיד: סמל נפח מכל, הזמן (12 או 24 שעות) וסמל הסוללה. אם אלה אינם מופיעים, המשאבה אינה פועלת. 3 פרק העקרונות 25

47 סמלי מסך ישנם סמלים שונים שמופיעים בראש מסך המשאבה, כגון סמלי השעה, הסוללה והמכל, כפי שנזכר לעיל. בסעיפים הבאים תתואר משמעות הסמלים. סוללה סמל הסוללה מעיד מה האורך שנותר מחיי הסוללה השמישים. קיימים ארבעה מקטעים בסמל. כל מקטע מייצג כ- 25 אחוז בחיי הסוללה השמישים שנותרו עד שתגיע לנקודה של 'סוללה מתרוקנת'. לכן, אם נותר מקטע אחד בלבד, ודא כי יש ברשותך סוללה חדשה. תצוגת שעה השעה הנוכחית ביום מוצגת בחלק העליון של מסך המשאבה בתבנית שבחרת - 12 או 24 שעות. AM או PM מוצג רק עבור התבנית של 12 שעות. לקבלת הוראות אודות הגדרת השעה במשאבה, עיין בסעיף הגדרת הזמן והתאריך בפרק תכנות בסיסי. נפח מכל סמל נפח המכל מראה כמה אינסולין יש במשאבה. סמל זה מחולק אף הוא לארבעה מקטעים. כל מקטע מייצג כ- 25 אחוז מנפח המכל שנותר. סמל זה מאפשר לך להיות מודע לכמות האינסולין שנותרה במשאבה. עיין במסך מצב כדי לראות מהו המספר של יחידות שנותרו במכל. הערה: בעת השימוש במשאבת,Paradigm 754 סמל המכל ייראה מלא רק אם תשתמש במכל Paradigm המלא ב- 300 יחידות. הסמל לא ייראה מלא אם תשתמש במכל Paradigm ל- 176 יחידות. 26 העקרונות

48 סמלי אזעקה והתראה עיגול פתוח (אזעקה) או עיגול מלא (התראה) מוצגים בחלק העליון של מסך המשאבה רק כאשר קיים מצב אזעקה או התראה במשאבה. עבור מידע אודות התראות ואזעקות, עיין בפרק פתרון בעיות, אזעקות והתראות. סמלי חישן סמל חישן שחור פירושו כי החישן פועל והמשאבה מקבלת נתונים מהחישן. סמל חישן בצבע לבן עם עיגול שחור סביבו פירושו כי החישן פועל, אך המשאבה אינה מקבלת נתונים מהחישן. למידע אודות החישן, עיין בפרק תכונות חישן. פס גלילה אם קיים טקסט רב מכפי שניתן להציג במסך, יופיע פס גלילה בצד הימני של המסך. הקש כדי להציג טקסט נוסף. תאורת מסך בעת הקשה על מהמסך הראשי, האור במסך נדלק או כבה. במהלך התכנות, ניתן להפעיל את תאורת המסך על-ידי הקשה על ו- יחדיו. תאורת המסך תישאר דולקת בזמן שאתה מקיש על מקש כלשהו במשאבה. היא תישאר דולקת כל עוד המסך הנוכחי פעיל. 3 פרק כדי לשמר את הסוללה, תאורת המסך תכבה באופן אוטומטי כאשר המשאבה רוטטת. לאחר שהרטט מסתיים, האור יידלק שוב. תאורת המסך לא יכולה להידלק כאשר הסוללה ריקה או עומדת להתרוקן. העקרונות 27

49 צפצוף/רטט המשאבה שלך תצפצף או תרטוט כדי לציין פעילות. עיין בסעיף הגדרת סוג האזעקה בפרק תכונות מיוחדות להוראות הגדרה. מצבי הפעלה המסך מאפשר לך לדעת מתי פעילה תכונה מיוחדת או אם קיים מצב שדורש את תשומת לבך. התכונות הפעילות ומצב המשאבה יקבעו את מצב ההפעלה. המסכים עבור שלושת המצבים מוצגים בסעיפים הבאים. מצב רגיל מצב עבור הפעלות משאבה רגילות עבור קצב בסיסי והעברת בולוס רגילים. אף תכונה מיוחדת אינה פעילה (לדוגמה, תבניות קצב בסיסי, קצב בסיסי זמני, וכו'). אזעקות והתראות אינן קיימות. מצב מיוחד מציין שתכונה מיוחדת פעילה או שיש מצב(י) אזעקה. מצב מיוחד אינו מגביל את פונקציות המשאבה. כאשר המשאבה במצב 'מיוחד', מופיע עיגול פתוח בראש המסך, והיא תצפצף/תרטוט באופן מחזורי כדי להזכיר לך מהו המצב. המצבים והתכונות שמעבירים את המשאבה למצב 'מיוחד' הם: מצב 'מיכל מתרוקן' מצב 'סוללה מתרוקנת' התכונה 'חסימה' מופעלת העברת בולוס משולב או מושהה דפוס קצב בסיסי A או B פעיל אזעקות חישן העברת קצב בסיסי זמני התכונה 'התראה שקטה' פעילה 28 העקרונות

50 מצב 'נדרשת התערבות' אזהרה: כאשר המשאבה במצב 'נדרשת התערבות', כשמוצג סמל עיגול מלא, כל העברות האינסולין נפסקות. מציין כי העברת האינסולין נעצרה. משמעות מצב זה עשויה להיות שהמשאבה במצב 'השהיה'. המשמעות עשויה להיות גם כי קיימת התראה פעילה או שקיים מצב התראה אשר דורש תשומת לב מיידית על מנת שהעברת האינסולין תתחדש. עיגול מלא מופיע בראש המסך והמשאבה תצפצף באופן מחזורי עד הוצאתה ממצב 'השהיה' או עד שהמצב יימחק. במסך יוצג טקסט המתאר את המצב שגרם למשאבה לעבור למצב 'נדרשת התערבות'. לדוגמה, אם המכל ריק, יופיע הטקסט מיכל ריק על המסך. כאשר המשאבה נמצאת במצב 'נדרשת התערבות', היא תצפצף או תרטוט באופן מחזורי כדי להזכיר לך שזהו המצב. תדירות הצפצוף או הרטט משתנה בהתאם למצב שגרם למשאבה להיות במצב 'נדרשת התערבות'. עיין בסעיף מצבי התראה בפרק פתרון בעיות, אזעקות והתראות לקבלת מידע אודות מצבי התראה שיגרמו להפעלת מצב 'נדרשת התערבות'. עיין בסעיף עצירת המשאבה בפרק תכנות בסיסי כדי ללמוד אודות מצב 'השהיה'. 3 פרק תפריטים תפריט ראשי הוא התפריט ברמה הגבוהה ביותר. ישנם תפריטי משנה, פונקציות, מסכי מצב ומסכי תכנות ברמות התפריט הנמוכות יותר. התפריטים מתוארים בפסקאות הבאות. עצה: אם פריט מסך מהבהב, במהלך התכנות, הקש או כדי לשנות את הערך. תפריט ראשי רמת התפריט הגבוהה ביותר במערכת התפריטים. בעת הקשה על ACT מהמסך הראשי, יופיע תפריט תפריט בולוס ראשי. מכיל את ההגדרות והפונקציות עבור העברות בולוס. מקש מאפשר גישה ישירה אל בולוס מבלי שיהיה צורך לנווט בתפריטים. עיין בפרק תכנות בסיסי לקבלת מידע אודות הבולוס הידני, או בפרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם' עבור קביעת בולוס באמצעות התכונה 'בולוס חכם'. השהיה עוצר את כל העברות האינסולין הנוכחיות. עיין בסעיף עצירת המשאבה בפרק תכנות בסיסי לקבלת מידע נוסף. ידני או אל התכונה בולוס חכם העקרונות 29

51 חישן מכיל את הפונקציות כדי להגדיר את הממשק בין החישן והמשאבה, וכדי לגשת אל תכונות חישן המשאבה. שמירת ארוע מכיל את האפשרויות המשמשות להזנת מידע אודות אירועים שונים למערכת. דוגמאות לאירועים הן: כמות האינסולין בשימוש בזריקות, והפחמימות שנאכלו במהלך ארוחות או ארוחות ביניים. האפשרות 'שמירת ארוע' מופיעה בתפריט ראשי לאחר הפעלת עיין בסעיף שמירת אירועים בפרק תכנות בסיסי לקבלת פרטים נוספים. תכונה זו בתפריט תכונות מיוחדות. תפריט קצב בסיסי מכיל את הפונקציות להגדרה והעברה של הקצב הבסיסי. עיין בסעיף בסיס בפרק תכנות בסיסי לקבלת מידע נוסף. מכל + סט מכיל את הפונקציות הדרושות להחלפת המכל ומילוי סט העירוי באינסולין. עיין בסעיף החלפת סט העירוי בפרק תחילת הטיפול באינסולין לקבלת מידע נוסף. תפריט תכונות מיוחדות מכיל תכונות לבטיחותך ונוחיותך. עיין בפרק תכונות מיוחדות לקבלת מידע נוסף. מסך 'מצב' מסך מצב מציג מידע אודות מה שהמשאבה מבצעת. בדוק את מצב המשאבה (הקש (ESC כאשר אינך מתכנת את המשאבה. אם תקיש ESC במהלך התכנות, תבטל את ההגדרות שאתה מנסה להזין. המידע המוצג במסך מצב תלוי בפעילויות ובמצבים הנוכחיים של המשאבה. כדי לפתוח את מסך מצב, הקש ESC עד שיופיע מסך מצב. להצגת טקסט נוסף במסך מצב, הקש או כדי לגלול ולהציג את כל המידע. כדי לצאת ממסך מצב, הקש ESC עד שייעלם מסך מצב. המסך כולל מידע אודות: ההעברה האחרונה של בולוס האינסולין העברת אינסולין בסיס נוכחית כמות האינסולין הפעיל, אם בכלל 30 העקרונות

52 תכונות מיוחדות שמופעלות ההתראה/אזעקה האחרונה שנמחקה בתוך 24 שעות קריאת בדיקת הסוכר האחרונה שהתקבלה בתוך 24 שעות מצב מכל מצב סוללה זמן ותאריך עיין בפרק מפרטי המשאבה לקבלת רשימה מלאה של המידע הזמין במסך מצב. בעת הסרת המשאבה ייתכן מקרה שבו תיאלץ או תרצה להסיר את המשאבה. אם עליך להסיר את המשאבה ולאחסן אותה, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות: אחסן את המשאבה כשהסוללה במקומה רשום את שיעורי הקצב הבסיסי הנוכחיים והשתמש בתכונה שמור הגדרות (עיין בסעיף שמירת ההגדרות בפרק תכונות מיוחדות). כדי לשמר את חיי הסוללה, אפס את שיעורי הקצב הבסיסי ל- 0 (אפס), בטל את אפשרויות RF (מכשיר סוכר, שלט רחוק) וקבע את 'כיבוי אוטומטי' לקווים מפרידים או אפסים. זכור, גופך עדיין זקוק לאינסולין בזמן הסרת המשאבה. 3 פרק חשוב להתייעץ עם הצוות הרפואי כדי לקבוע שיטה חלופית לקבלת האינסולין. באפשרותך להסיר את המשאבה עד שעה מבלי ליטול אינסולין. אם בכוונתך להסיר את המשאבה למשך למעלה משעה, יהיה עליך להשתמש בדרך אחרת כדי ליטול את האינסולין, כגון זריקות של אינסולין מהיר פעולה, או חיבור מחדש של המשאבה כדי ליטול בולוסים. טול את הזריקה או הבולוס כל ארבע שעות בקירוב. חשב את כמות האינסולין שיש ליטול לפי סה"כ אינסולין הבסיס בארבע שעות. כלול את הכמות הדרושה עבור בולוסי ארוחה ותיקון. אם תסיר את המשאבה למשך מספר ימים, יהיה עליך לחזור למשטר הזרקות מרובות. העקרונות 31

53 32 העקרונות

54 תכנות בסיסי הגדרת הזמן והתאריך הגדרת הזמן והתאריך הנכונים במשאבה היא הכרחית עבור העברת אינסולין בסיס מדויק, והיא מאפשרת לך לבצע תיעוד מדויק של העברת האינסולין ושל פונקציות אחרות במשאבה. ניתן לבחור שעון בן 12 או 24 שעות. עליך לאפס את הזמן והתאריך אם מתקבלת התראת 'בדוק הגדרות' או אם מחקת את הגדרותיך (הפונקציה 'מחק הגדרות'). עבור אל מסך הגדרת זמן/תאריך. ראשי < תכונות מיוחדות < זמן/תאריך 1 בחר בהגדרת 12 שעות או הגדרת 24 שעות והקש.ACT 4 פרק 2 3 הקש ACT שוב כדי לשנות את ההגדרות. תכנות בסיסי 33

55 שנה כל אחת מההגדרות כדלקמן: א. שעה 4 שנה את השעה. הקש.ACT עבור הגדרות של 12 שעות, הקש או (pm) P המתאימה. או עד שתופיע האות (am) A דקות ב. שנה את הדקות. הקש.ACT שנה ג. שנה את השנה. הקש.ACT חודש ד. שנה את החודש. הקש.ACT יום ה. שנה את היום. הקש.ACT 34 תכנות בסיסי

56 מסך השעה הוגדרה כ מהתפריטים. הגדרות הזמן/תאריך הן מלאות. יציג את ההגדרות שתיכנתת. הקש ACT וצא 5 בחירת השפה ניתן לשנות את השפה המוצגת במסכי המשאבה. ייתכן ששפות מסוימות לא יהיו זמינות בכל המשאבות. לפני שתוכל לבחור שפה אחרת, עליך להגדיר את הזמן באמצעות המסכים באנגלית. עיין בסעיף הקודם. כדי לשנות את השפה עבור המשאבה: עבור למסך תפריט שפה. ראשי < תכונות מיוחדות < שפה 1 בחר את השפה הרצויה, ולאחר מכן הקש.ACT 4 פרק 2 3 הגדרת השפה השתנתה כעת. ייתכן שיחלפו מספר שניות עד שהשפה החדשה תוצג במסך. צא מהתפריטים. בולוס קיימיםשלושהסוגי בולוס: רגיל,(Normal) מושהה ) Wave,(Square ומשולב ) Wave.(Dual סעיף זה כולל הוראות עבור בולוס רגיל באמצעות מקש בולוס אקספרס וניווט בתפריטים. (לקבלת מידע אודות בולוס מושהה ומשולב, עיין בפרק מיטוב הטיפול בעזרת משאבה). הבולוס הרגיל מעביר בולוס למזון או בולוס תיקון מיידי. הוא ניתן להעברה בכל עת למעט במהלך בולוס רגיל אחר. במהלך בולוס רגיל, מרבית תכונות המשאבה אינן זמינות עד לאחר שכל הבולוס הועבר. עם זאת, פונקציית ההשהיה ומסך מצב תמיד זמינים. תכנות בסיסי 35

57 הגדרת הבולוס הרגיל 1 ניתן להשתמש בבולוס רגיל כדי לכסות את הפחמימות בארוחה או ארוחת ביניים ו/או לתקן רמת סוכרבדם שהינה גבוהה מיעד הסוכר בדם. ההוראות הבאות מיועדות עבור בולוס רגיל כאשר התכונה 'בולוס חכם' כבויה. עבור אל תפריט ראשי < בולוס א. בולוס. בחר באפשרות הגדרת בולוס והקש.ACT עבור לשלב 2. באפשרותך גם להשתמש במקש בולוס אקספרס כדי לעבור לשלב 2. הקש אם מופיע מסך הגדרת בולוס: (האפשרות 'משולב/מושהה' כבויה) עבור לשלב 3. מהמסך הראשי. ב. אם מופיע מסך סוג בולוס: (האפשרות 'משולב/מושהה' מופעלת) בחר באפשרות בולוס רגיל והקש.ACT עבור לשלב 3. מסך הגדרת בולוס (או הגדרת בולוס רגיל אם האפשרות 'משולב/מושהה' מופעלת) מופיע כאשר כמות בולוס של 0.0 יחידות מהבהבת. הזן את כמות הבולוס שלך והקש.ACT אם חלק מבולוס האינסוליןשהועבר באמצעות המשאבהלא נוצל ופעיל בגופךכעת, יציג המסך את הכמות הזו כאינ פ' (אינסולין פעיל). כמות זו מבוססת על הגדרת האינסולין הפעיל שנבחרה בתכונת 'בולוס חכם'. כמות האינסולין הפעיל מוצגת גם כאשר תכונת הבולוס החכם כבויה. כשאתה קובע את הבולוס, קח גם את הכמות הזו בחשבון. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף אודות אינסולין פעיל בפרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם'. הערה : אם התזכורת לבדיקת סוכר בדם מופעלת, מוצג המסך משך תזכורת ב.ס. תכונה זו מאפשרת לך להגדיר את משך הזמן שיעבור לפני הצגת תזכורת לבדיקת רמת הסוכר בדם שלך לאחר בולוס. עיין בסעיף תזכורת בדיקת סוכר בפרק זה לקבלת מידע אודות תכונה זו. מסך העברת בולוס מופיע והבולוס הרגיל מתחיל. המשאבה תצפצף/תרטוט בתחילת הבולוס. עם העברת הבולוס, הכמות המוצגת על המסך תגדל עד שהבולוס יועבר במלואו. כאשר הבולוס מסתיים, המשאבה תצפצף/תרטוט שנית והמסך הראשי יופיע. להלן מספר תרגילים שיסייעו לך להכיר תכונה זו של המשאבה. 36 תכנות בסיסי

58 בולוס ארוחה רגיל באמצעות שיטת התחליפים ניתן להשתמש בבולוס רגיל כדי לכסות את הפחמימות בארוחה או ארוחות ביניים ולתקן רמת סוכר בדם שהינה גבוהה מהיעד שנבחר עבורך. את קובי לימדו שעליו ליטול 1 יחידה של אינסולין עבור כל תחליף פחמימות שהוא אוכל (כל חלב, כל עמילן או כל פרי). בארוחת הצהריים היום הוא יאכל: 2 עמילנים 1 פרי 1 חלב 4 כריך הודו עם שתי פרוסות לחם 1 תפוח קטן 240 מ"ל חלב דל שומן סך כל תחליפי הפחמימות = ארוחת הצהריים של קובי כוללת 4 תחליפי פחמימות, ולכן הוא ייטול בולוס ארוחה של 4 יחידות עבור ארוחת הצהריים שלו. תרגול בולוס: הערה: ודא שאינך מחובר למשאבה בעת התרגול. עבור על התפריטים, ותכנת כעת בולוס רגיל בן 2.0 יחידות. 4 פרק סמן כאן אם הצלחת לתכנת זאת. באמצעות לחצן בולוס אקספרס, תכנת כעת בולוס רגיל בן 2.0 יחידות. סמן כאן אם הצלחת לתכנת זאת. תכנות בסיסי 37

59 תרגול של בולוס ארוחה רגיל באמצעות תחליפים בחר ארוחה שאתה עשוי לאכול ומלא את הפרטים במקומות הריקים. מזון: תחליף: תחליף: תחליף: סך כל התחליפים: אתה תיטול יחידות של אינסולין עבור כל תחליף. סך כל הבולוס שלך הוא עבור ארוחה זו. בולוס ארוחה רגיל באמצעות ספירת פחמימות את לילך לימדו שעליה ליטול 1 יחידה של אינסולין עבור כל 10 גרם של פחמימות. זהו יחס האינסולין לפחמימות שלה. בארוחת הערב היא תאכל: 0 גרם 30 גרם 5 גרם 15 גרם 0 גרם 50 גרם 112 גרם עוף צלוי 160 מ"ל אורז 120 מ"ל ברוקולי מבושל 28 גרם לחמניה מ 5 "ל מרגרינה סה"כ גרמים של פחמימות = ארוחת הערב של לילך כוללת 50 גרם פחמימות. יחס האינסולין לפחמימות שלה הוא 1 יחידה ל- 10 גרם. היא תיטול בולוס ארוחה בן 5 יחידות עבור ארוחת הערב שלה. היא קבעה זאת על-ידי חילוק 50 (סך כל הגרמים של הפחמימות) ב- 10 (יחס אינסולין לפחמימות). 38 תכנות בסיסי

60 תרגול של בולוס ארוחה רגיל באמצעות פחמימות בחר ארוחה שאתה עשוי לאכול ומלא את הפרטים במקומות הריקים. מזון: גרמים של פחמימות: גרמים של פחמימות: גרמים של פחמימות: סה"כ גרמים של פחמימות: יחס אינסולין לפחמימות שלך: 1 יחידת אינסולין עבור גרמים של פחמימות. חלק את סך כל הפחמימות ביחס האינסולין לפחמימות שלך וטול יחידות של אינסולין עבור הארוחה שלך. בולוס ארוחה, בולוס תיקון ורגישות לאינסולין אהוד מוכן לארוחת הבוקר שלו. הוא חישב ומצא שיזדקק ל- 4.0 יחידות עבור המזון שלו. הוא בודק את רמת הסוכר בדם ומגלה שהיא 11.1 ממול/ל (200 מג/דל). אהוד יודע שרמת הסוכר בדם שלו היא מעל יעד הסוכר בדם שנקבע לו, והוא יהיה זקוק לאינסולין נוסף לפני שיאכל. איש הרפואה המטפל באהוד קבע עבורו את הערכים הבאים: יעד ב.ס.: 6.1 ממול/ל (110 מג/דל) 4 פרק רגישות לאינסולין 2.0 : 1 ממול/ל/י (36 מג/דל/י) אהוד מוצא שהוא יהיה זקוק לבולוס תיקון בן 2.5 יחידות אינסולין על מנת להפחית את הרמה הגבוהה של הסוכר בדם. בולוס התיקון 2.5 יפחית את הרמה הנוכחית של הסוכר בדם, העומדת על 11.1 ממול/ל (200 מג/דל) לרמת היעד שלו, שהיא 6.1 ממול/ל (110 מג/דל). רמה גבוהה של סוכר בדם: = ממול/ל 110) = מג/דל) בולוס תיקון: 5.0 / 2.0 ממול/ל/י (רגישות לאינסולין) 36) 90 / מג/דל/י) = 2.5 יחידות (הוא יוסיף בולוס תיקון זה של 2.5 ל- 4.0 יחידות האינסולין שהוא יהיה בן 6.5 יחידות). זקוקלהן עבור בולוס הארוחה שלו. אהוד ייטול בולוס כולל 1. רגישות לאינסולין אמורה להיות שווה לכמות (בממול/ל או מג/דל) שבה הסוכר בדם יופחת לאחר נטילת 1 יחידת אינסולין. התייעץ עם הצוות הרפואי כדי לקבוע את הרגישות לאינסולין. תכנות בסיסי 39

61 תרגול: בולוס ארוחה קבעת את בולוס הארוחה שלך כ: יחידות. טווח היעד של הסוכר בדם הוא: ל- (הממוצע הוא ). הרמה הנוכחית של הסוכר בדם היא:. גורם התיקון הוא: 1 יחידה של אינסולין תפחית את רמת הסוכר בדם שלך. תיטול יחידות אינסולין כדי לתקן את הרמה הגבוהה של הסוכר בדם. הבולוס הכולל (בולוס ארוחה פלוס בולוס תיקון) הוא. סקירת העברות הבולוס במסך היסטורית בולוסים. במסך זה מוצגת רשימה של תאריכים, שעות, באפשרותך להציג רשימה של העברות הבולוס שלך יחידות וסוגים עבורהבולוסיםשל 24 השעותהאחרונות. תכונה זו מסייעת לתיעוד או על מנת לבדוק האם נטלת בולוס עבור הארוחה האחרונה שלך. אם הבולוס הופסק לפני שההעברה הושלמה, מסך היסטורית בולוס בפרק זה לקבלת הוראות להצגת פרטי בולוס. בולוסים בצע את השלבים הבאים כדי להציג את מסך 'היסטורית בולוסים': 1 עבור אל מסך היסטורית בולוסים וגלול בהעברות הבולוסים. ראשי < בולוס < היסטורית בולוסים יציג רק את הכמות שהועברה בפועל. עיין בסעיף פרטי 40 תכנות בסיסי

62 אם השתמשת בתכונה 'בולוס חכם' כדי להעביר אחד מהבולוסים האלו, המסך היסטורית בולוסים יציג את ערכי הפחמימות/מזון (CH) והסוכר בדם שהתכונה 'בולוס חכם' עשתה בהם שימוש כדי לחשב את הבולוסים. 4 פרק 2 עיין בהוראות שבסעיף פרטי בולוס כדי לראות את הפרטים עבור כל אחד מהבולוסים הללו. פרטי בולוס באפשרותך להציג את הפרטים של כל אחת מההעברות במסך פרטי בולוס. הפרטים כוללים: סוגי בולוס: רגיל, מושהה ומשולב כמות בולוס מתוכנתת תכנות בסיסי 41

63 כמות בולוס שהועברה מידע אודות התכונה 'בולוס חכם' (אם נעשה שימוש) כדי להציג את הפרטים של בולוס כלשהו, בצע את השלבים הבאים: במסך היסטורית בולוסים, בחר את הבולוס שברצונך לסקור והקש.ACT הפרטים עבור בולוס זה יופיעו על המסך. גלול בפרטים צא לאחר שתסיים. 42 תכנות בסיסי

64 מגבלת בולוס מרבי 1 הבולוס המרבי (בולוס מקס') הוא תכונת בטיחות המגבילה את כמות האינסולין הניתנת להעברה בבולוס יחיד. הגדרת היצרן היא 10.0 יחידות. באפשרותך לציין את המגבלה מ- 0.0 ל יחידות. חשובלדון בתכונה זו עם הצוות הרפואי על מנת לקבוע את כמות הבולוס המרבי. כדי לקבוע את מגבלת הבולוס המרבי, בצע את השלבים הבאים: עבור אל מסך הגדרת בולוס מקס'. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < בולוס מקס' הגדר את גבול הבולוס המרבי והקש.ACT אם תגדיר את גבול הבולוס המרבי ליותר מ יחידות, המשאבה תציג מסך אזהרהמאחר שהגבול שהוגדר גבוה מהגבול האופייני. לאישור גבול הבולוס המרבי, לחץ.ACT כדי לשנות גבול זה, הקש ESC ולאחר מכן הגדר גבול בולוס מרבי נמוך יותר. הבולוס המרבי הוגדר. צא מהתפריטים. 2 3 דוגמה 1: בולוס מקס' שירי נוטלת מנות קטנות מאוד של אינסולין עבור בולוסי הארוחות שלה. כמגבלת בטיחות, איפסו היא ואיש הצוות הרפואי את המשאבה שלה עם בולוס מרבי של 5.0 יחידות. דוגמה 2: בולוס מקס' 4 פרק דוד הוא נער מתבגר. הוא אוהב לאכול ארוחות גדולות והוא זקוק למנות גדולות מאוד של אינסולין עבור המזון שלו. הוא איפס את המשאבה שלו עם בולוס מרבי של 35.0 יחידות כדי שיוכל ליטול אינסולין נוסף כאשר הוא זקוק לכך. בחירת קצב תכונת בחירת הקצב מאפשרת לך לתכנת העברת בולוס אינסולין בתוספות מוגדרות מראש. תוספות אלה יחולו על כל מסכי הבולוס, למעט המסך נוסף על אופן הגדרת המדרגות לבולוס הקולי שלך. הגדרת היצרן לתכונה בחירת קצב היא 0.10 יחידות, והאפשרויות הזמינות הן תוספות יחידות של , או הגדרת.Easy Bolus עיין בסעיף הגדרת Easy Bolus בפרק מיטוב הטיפול בעזרת משאבה לקבלת מידע כשאתה מגדיר את בחירת הקצב ל , תוכל להשתמש בתוספות הבאות לתכנות של בולוס: תוספות של יחידות לבולוס של יחידות או פחות תוספות של 0.05 יחידות לבולוס הנע בין 1 יחידה ל יחידות תוספות של 0.10 יחידות לבולוס של 10 יחידות או יותר תכנות בסיסי 43

65 1 כשאתה מגדיר את בחירת הקצב ל- 0.05, תוכל להשתמש בתוספות הבאות לתכנות של בולוס: תוספות של 0.05 יחידות לבולוס של 9.95 יחידות או פחות תוספות של 0.10 יחידות לבולוס של 10 יחידות או יותר כשאתה מגדיר את בחירת הקצב ל- 0.10, התוספות יגדלו או יפחתו ב יחידות במהלך תכנות הבולוס ללא תלות בערך הבולוס. כדי לתכנת את בחירת הקצב: עבור אל מסך הגדר בחירת קצב. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < בחר קצב ערך הקצב שנבחר יופיע בהבהוב. שנה את הערך והקש.ACT בחירת הקצב מתוכנתת כעת ומוכנה לשימוש. צא מהתפריטים. המשאבה תחזור 2 3 דוגמה: בחירת קצב למסך הגדרת בולוס. הגדרת את בחירת הקצב שלך למדרגות של יחידות. עליך להגדיר את המשאבה כך שתעביר בולוס של 2.5 יחידות. ערכי הבולוס במסך הגדרת בולוס של 0.05 יחידות, עד שתגיע ל- 2.5 יחידות ישתנו בתוספות של יחידות, עד שתגיע ל- 1.0 יחידות. לאחר מכן ישתנה הערך בתוספות במסך הגדרת בולוס. תזכורת בדיקת סוכר 1 2 לאחר העברת בולוס מומלץ לבדוק את רמת הסוכר בדם. 'תזכורת בדיקת סוכר' היא תכונה לבחירה, הגורמת למשאבה לצפצף או לרטוט כדי להזכיר לך לבדוק את הסוכר בדם לאחר בולוס. עם זאת, תזכורת זו אינה זמינה לאחר Bolus'.'Easy הגדרות המשאבה במפעל הייצור נקבעות כך שהתכונה 'תזכורת בדיקת סוכר' אינה פעילה. בעת הגדרת בולוס, אם התכונה 'תזכורת בדיקת סוכר' מופעלת, תופיע במשאבה הבקשה להגדיר את 'משך תזכורת ב.ס.'. פעולה זו תקבע כמה זמן לאחר העברת בולוס תוצג לך תזכורת לבדיקת רמת הסוכר. פרק זמן זה עשוי לנוע בין 30 דקות ל- 5 שעות, או 'אין'. 'תזכורת בדיקת סוכר' אינה זמינה לאחר Bolus'.'Easy עבור אל מסך הגדרת תזכורת לב.ס. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < תזכורת בדיקת סוכר בחר באפשרות 'פ', והקש.ACT 'תזכורת בדיקת סוכר' מופעלת כעת. צא מהתפריטים. כעת, בפעם הבאה שתתכנת בולוס, המשאבה תציג בקשה להזנת משך הזמן לאחר הבולוס לפני המועד שבו ברצונך לקבל תזכורת לבדיקת הסוכר בדם. 44 תכנות בסיסי

66 כאשר 'תזכורת בדיקת סוכר' מופעלת, המשאבה תצפצף או תרטוט או תרטוט באופן מחזורי עד אשר היא תימחק,ESC).(ACT בעת הגדרת 'תזכורת בדיקת סוכר' לאחר בולוס, מסך מצב יציג את משך הזמן הנותר לפני שתופעל התזכורת. כאן, המסך מצב מציין ש'תזכורת בדיקת סוכר' תופעל בעוד 18 דקות. וההודעה בדוק סוכר תופיע על המסך. המשאבה תצפצף שמירת ארועים התכונה 'שמירת ארוע' שומרת באופן אלקטרוני סוגי מידע מסוימים. דוגמאות לכך כוללות: מדידות סוכר בדם (BG) כמות האינסולין בא אתה עושה שימוש כמות הפחמימות שאתה אוכל או שותה הפעילות שאתה מבצע אחר (ניתן להשתמש באפשרות זו לכל דבר לפי הצורך) הקפד להזין ארועים בעת התרחשותם, מאחר שהמערכת מקליטה את מועד ההזנה. אינך יכול לשנות את הערכים אחרי שהזנת את המידע במכשיר. ניתן לשלוח את המידע שהוזן אל התוכנה.Medtronic CareLink Personal שם ניתן יהיה להשתמש בו כדי להפיק דוחות טיפול, אותם תוכל לשתף עם הצוות הרפואי שלך. תוכל להציג עד 10 מהאירועים האחרונים שנשמרו, במסך היסטורית שמירה. 4 פרק הפעלת התכונה 'שמירת ארוע' האפשרות 'שמירת ארוע' מופיעה בתפריט ראשי לאחר הפעלת תכונה זו כדי להפעיל את התכונה 'שמירת ארוע', בצע את הפעולות הבאות: 1 עבור אל המסך שמירת ארוע פעילה/כבויה: ראשי < תכונות מיוחדות < אפשרות שמירה 2 בחר באפשרות פ, והקש.ACT כעת תיכלל אפשרות 'שמירת ארוע' בתפריט ראשי. בתפריט תכונות מיוחדות. תכנות בסיסי 45

67 1 הזנת מדידות סוכר בדם תוכל לשמור קריאות סוכר שאינן למטרת כיול בהיסטורית המכשיר. מדידות סוכר בדם שאינן למטרת כיול הן מדידות המתבצעות במועדים שבהם לא תשתמש בהן לכיול, לדוגמה לאחר אכילה או כשהסוכר בדם עולה או יורד במהירות. באפשרותך גם להשתמש בקריאה שהוזנה למטרות כיול. אל תבצע כיול אם החישן לא מקיים תקשורת עם המכשיר. כדי להזין מידע על קריאות סוכר, עליך לבחור את יחידות הסוכר לתכונת 'שמירת ארוע'. תוכל להגדיר את יחידות הסוכר כמג/דל או ממול/ל. כדי להגדיר את יחידות הסוכר: 2 3 עבור למסך יחידות סוכר בדם. ראשי < שמירת ארוע < יח' סוכר בחר מג/דל או ממול/ל, ולאחר מכן הקש.ACT התפריט שמירת ארוע מופיע. כעת באפשרותך להזין את קריאת בדיקת הסוכר. כדי להזין מדידת סוכר: 1 2 רשום לך את מדידת הסוכר. עבור למסך הזנת ערך ב.ס. ראשי < שמירת ארוע < הזנת ערך ב.ס. מסך הזנת ערך ב.ס. מהבהב כשמופיעים בו קווים מפרידים או המדידה העדכנית ביותר של הסוכר בדם שהזנת. 3 הזן את המדידה החדשה ולחץ על.ACT על מדידת הסוכר להיות בערךשל ממול/ל ( מג/דל). מופיעה הודעה ובה תישאל אם ברצונך לשמור את המדידה החדשה שמוצגת במסך. אם המידע נכון, בחר שמור ב.ס. ולאחר מכן הקש.ACT בדיקת הסוכר נשמרה. אם תכונת הבולוס החכם כבויה, יופיע המסך שמירת ארוע. אם הבולוס החכם מופעל וערך הסוכר בדם שנשמר נמוך מטווח יעד ב.ס. שלך, המסך ב.ס. נשמרה מופיע. מסך זה מציין, שערך הסוכר שנשמר נמוך מיעד הב.ס. שהוגדר עבורך בתכונת הבולוס החכם, והמשאבה תצפצף שלוש פעמים. למידע נוסף, ראה הגדרת יעד רמות הסוכר בדם, בעמוד 77. אם הבולוס החכם מופעל, ערך הסוכר בדם שנשמר גבוה מטווח יעד ב.ס. שלך והמלצת התיקון המחושבת גבוהה מהתוספת המוגדרת מראש לבחירת הקצב, יופיע המסך ב.ס. נשמרה. מסך זה מציין, שערך הסוכר שנשמר גבוה מיעד הב.ס. שהוגדר עבורך בתכונת הבולוס החכם, והמשאבה תצפצף שלוש פעמים. עבור למסך הזנת ערך ב.ס. של התכונה בולוס חכם כדי להזין בולוס תיקון. למידע נוסף, ראה הגדרת יעד רמות הסוכר בדם, בעמוד תכנות בסיסי

68 אם ברצונך להשתמש במדידת הסוכר החדשה לכיול, בחר שמור וכייל. אפשרות זו זמינה כאשר תכונת הכיול האוטומטי כבויה והחישן שלך מקיים תקשורת עם המשאבה. על ערכי מדידות הסוכר להיות בין 2 ממול/ל (40 מג/דל) ו ממול/ל (400 מג/דל). אם הבולוס החכם מופעל וערך הסוכר בדם שנשמר נמוך מטווח יעד ב.ס. שלך, המסך ב.ס. נשמרה מופיע. מסך זה מציין, שערך הסוכר שנשמר נמוך מיעד הב.ס. שהוגדר עבורך בתכונת הבולוס החכם, והמשאבה תצפצף שלוש פעמים. למידע נוסף, ראה הגדרת יעד רמות הסוכר בדם, בעמוד 77. אם הבולוס החכם מופעל, ערך הסוכר בדם שנשמר גבוה מטווח יעד ב.ס. שלך והמלצת התיקון המחושבת גבוהה מהתוספת המוגדרת מראש לבחירת הקצב, יופיע המסך ב.ס. נשמרה. מסך זה מציין, שערך הסוכר שנשמר גבוה מיעד הב.ס. שהוגדר עבורך בתכונת הבולוס החכם, והמשאבה תצפצף שלוש פעמים. עבור למסך הזנת ערך ב.ס. של התכונה בולוס חכם כדי להזין בולוס תיקון. למידע נוסף, ראה הגדרת יעד רמות הסוכר בדם, בעמוד 77. אם המידע אינו נכון, בחר באפשרות ביטול, ולאחר מכן לחץ על.ACT המסך שמירת ארוע מופיע מחדש כשהאפשרות הזנת ערך ב.ס. נבחרה. חזור על התהליך והזן את המידע הנכון. הזנת פרטי הזרקת אינסולין בצע שלבים אלה כדי להזין את כמות האינסולין שבשימוש. עבור למסך הזן אינסולין. ראשי < שמירת ארוע < סמן אינסולין פרק 1 4 המסך הזן אינסולין מהבהב כשמופיעים בו קווים מפרידים או כמות האינסולין שהזנת בפעם האחרונה. 2 הזן את כמות האינסולין בה השתמשת ולאחר מכן הקש.ACT מופיעה הודעה השואלת אם ברצונך לשמור פרטים אלה. האפשרות כן מסומנת. 3 ודא שכמות האינסולין שמופיעה במסך מדויקת. אם המידע נכון, לחץ על.ACT המידע שהזנת נשמר במערכת, וכעת ניתן להשתמש בו בדוחות. אם המידע אינו נכון, בחר באפשרות לא, ולאחר מכן לחץ על.ACT התפריט שמירת ארוע מופיע. חזור על התהליך כדי להזין את המידע הנכון. תכנות בסיסי 47

69 הזנת פרטי פחמימות סעיף זה מציג בפניך את אופן הזנת המידע אודות הפחמימות שאתה אוכל או שותה. לפני שתתחיל 1 2 כדי להזין מידע אודות פחמימות, עליך לבחור את יחידות הפחמימות ) חי' יחידות הפחמימות כגרמים או כתחליפים. כדי להגדיר את יחידות הפחמימות: עבור למסך יחידות פחמימה. ראשי < שמירת ארוע < יח' פח' ' פח'') עבור התכונה 'שמירת ארוע'. באפשרותך להגדיר את בחר באפשרות גרמים או באפשרות תחליפים, ולאחר מכן לחץ על.ACT התפריט שמירת ארוע מופיע. כעת אתה מוכן להזין את המידע אודות הפחמימות. כדי להזין מידע אודות הפחמימות: 1 עבור 2 קבע את מספר היחידות הכולל של הפחמימות בארוחה או בארוחת הביניים שאתה מתכנן לאכול. למסך הזן מזון. ראשי < שמירת ארוע < סמן ארוחה המסך הזן מזון מהבהב עם מקפים או עם מספר הגרמים של פחמימות או תחליפים שהזנת בפעם הקודמת. 3 הזן את הגרמים של פחמימות או תחליפים ולחץ על.ACT תופיע הודעה ובה תישאל אם ברצונך לשמור את המידע המוצג 4 במסך. האפשרות כן מסומנת. ודא שהמספר המופיע במסך נכון. 5 אם המידע נכון, לחץ על.ACT המידע שהזנת נשמר במערכת, וכעת ניתן להשתמש בו בדוחות. אם המידע אינו נכון, בחר באפשרות לא, ולאחר מכן לחץ על.ACT התפריט שמירת ארוע מופיע. חזור על השלבים שלעיל כדי להזין את המידע הנכון. הזנת פרטי פעילות גופנית בצע שלבים אלה כדי להזין פרטי פעילות גופנית. שמור על עקביות והזן את הסמן לפני או אחרי כל פעם שאתה מבצע פעילות גופנית. בצע את השלבים שלהלן כדי לשמור את פרטי הפעילות הגופנית שלך: ראשי < שמירת ארוע < סמן פעילות גופנית הודעה שואלת אם ברצונך לשמור פעילות גופנית זו. בחר אפשרות ולאחר מכן הקש.ACT תכנות בסיסי

70 הזנת סמנים אחרים סעיף זה מציג בפניך את אופן הזנת הסמנים שאינם 'הזנת ערך ב.ס.', 'סמן אינסולין', 'סמן ארוחה' או 'סמן פעילות גופנית'. דוגמאות להזנת סמנים אחרים: כשאתה נוטל תרופות, כשאתה מרגיש חולה, כשאתה נתון בלחץ, וכו'. הסמן ה'אחר' מופיעבדוחות CareLink Personal ומציג את השעה שבה נכנסת אליו בתכונה 'שמירת ארוע'. כדי להזין סמנים אחרים: 1 2 בצע את השלבים שלהלן כדי לשמור את הסמן ה'אחר' שלך: ראשי < שמירת ארוע < אחר הודעה שואלת אם ברצונך להזין סמן זה. בחר באפשרות כן, ולחץ על.ACT המשאבה שומרת את הסמן ה'אחר' וחוזרת הצגת היסטורית שמירת ארוע למסך שמירת ארוע. 1 2 תוכל להציג עד 10 ארועים שנשמרו במכשיר. הארוע האחרון יוצג להצגת היסטורית שמירת ארוע: עבור למסך היסטורית שמירה: ראשי < שמירת ארוע < היסטוריה בראש המסך היסטורית שמירה. המסך היסטורית שמירה מציג את הארועים שנשמרו. כל אחד מהארועים כולל את התאריך נוסף הקשור לאותו ארוע. והשעה בהם נשמר, שם, וכל פרט 4 פרק בסיס אינסולין בסיס נדרש לשמירה על ערכי היעד לסוכר כאשר אינך אוכל. איש הצוות הרפואי יחשב יחס זה עבורך. אינסולין הבסיס שלך מספק כמחצית מכלל דרישות האינסולין היומיותשל הגוף. המשאבה מחקה את הלבלבעל-ידי העברתאינסולין באופן רציף במהלך 24 שעות. באפשרותך להגדיר את משאבת האינסולין כך שתשנה את הקצב במהלך היום באופן שיהיה תואם לצרכיך. הצרכים שלך תלויים בסגנון החיים ובדרישות האינסולין שלך. יש אנשים שמשתמשים בקצב אחד בלבד לאורך כל היום, ואילו אחרים מגלים שהם זקוקים ליותר. הקצבים הבסיסיים שלך מורכבים מהעברות אינסולין בעלות שעות התחלה והפסקה. לאחר הגדרתם, קצבים אלה יהוו את התבנית הבסיסית שלך ל- 24 שעות, והחזרה עליהם תתרחש מדי יום. תכנות בסיסי 49

71 זמני התחלה והפסקה בעת הגדרת הקצב( םי ( הבסיסי( םי ( בתפריט קצב בסיסי, תופיע במשאבה בקשה להגדרת שעת ההתחלה עבור כל העברת קצב בסיסי. שעת ההתחלה של קצב בסיסי אחד היא שעת ההפסקה של הקצב הקודם. כך מתקבל אינסולין בסיס רציף במהלך 24 שעות. עבור קצב בסיסי 1, שעת ההתחלה היא חצות הלילה (00:00 או a.m. 12:00) ואינה ניתנת לשינוי. ראה להלן גרף לדוגמה של קצבים בסיסיים. זמני ההתחלה וההפסקה של קצבים בסיסיים עבור דוגמה זו הם: a.m.) 00:00 (12:00 עד a.m.) 02:59 (2:59 עבור קצב בסיסי 1 a.m.) 03:00 (3:00 עד a.m.) 06:59 (6:59 עבור קצב בסיסי 2 a.m.) 07:00 (7:00 עד p.m.) 20:59 (8:59 עבור קצב בסיסי 3 p.m.) 21:00 (9:00 עד a.m.) 23:59 (11:59 עבור קצב בסיסי 4 אם אתה זקוק לאינסולין בסיס אחד שמתחיל לפני חצות הלילה ומפסיק לאחר חצות הלילה, עליך להגדיר שני קצבים בסיסיים. בשני קצבים בסיסיים אלה הקצב הוא זהה אך זמני ההתחלה וההפסקה שונים. לדוגמה, בגרף זה דרוש קצב בסיסי מ- 21:00 עד p.m.) 02:59 9:00 עד a.m. 2:59) בקצב אחד. קצב בסיסי 1 תמיד מתחיל בחצות הלילה ויש להגדיר אותו כך שייפסק ב- 02:59 a.m.) 2:59). לאחר הגדרת הקצבים הבסיסיים 2 ו- 3, קצב 4 מוגדר מ- 21:00 p.m.) 9:00) עד p.m.) 23:59 11:59) באותו קצב כמו קצב בסיסי 1. הדבר מאפשר אינסולין בסיסי רציף מ- 21:00 עד p.m.) 02:59 9:00 עד a.m. 2:59) בקצב אחד. לא ניתן להגדיר שעת התחלה עבור קצב בסיסי אחד שתהיה חופפת לקצב הבסיסי הבא. הוספת קצב בסיסי חדש תביא למחיקת קצבים בסיסיים שבאים לאחר מכן. 50 תכנות בסיסי

72 לקבלת תוצאות מיטביות, יש לדון בהגדרה או שינוי של הקצב( םי ( עם הצוות הרפואי. ( הבסיסי( םי הגדרות הקצב הבסיסי שלך יש לתכנת את הגדרות הקצב הבסיסי כדי שתוכל לבצע העברת אינסולין בסיס. תעד בכתב את הגדרות הקצב הבסיסי שלך. מומלץ להגדיר את הקצבים הבסיסיים בעזרת הצוות הרפואי. אם בכוונתך להסיר את המשאבה לזמן ממושך, כלומר מעל יום, הגדר את הקצב הבסיסי ל י/ש. הדבר יבטיח כי רישומי העברת האינסולין במשאבה יהיו מדויקים. עיין בסעיף בעת הסרת המשאבה בפרק העקרונות לקבלת מידע נוסף. תכנות והעברת קצב בסיסי הערה: אין באפשרותך לערוך שינויים בהגדרות הקצב הבסיסי בעת שקצב בסיסי זמני באחוזים הינו פעיל. כדי להגדיר את הקצבים הבסיסיים: 1 עבור אל מסך הגדרת קצב בסיסי 1. ראשי < קצב בסיסי < הגדרת בסיס < הגדרת/עריכת בסיס במסך הגדרת קצב בסיסי 1 מהבהב הקצב הבסיסי בי/ש. 2 הזן את כמות הקצב הבסיסי הראשון והקש.ACT 3 שעת ההתחלה עבור הקצב הבסיסי הראשון היא חצות הלילה ואינה ניתנת לשינוי. המסך הגדרת זמן התחלה 2 מופיע. המקפים מתחת לשם המסך מהבהבים. סוג הקצב הבסיסי הראשון מוגדר כעת. אם אינך זקוק לקצב בסיסי שני למשך היום, הקש.ESC אם עליך להגדיר קצב בסיסי שני למשך היום, פעל לפי שלבים 5 ו- 6. במסך הגדרת זמן התחלה 2, הזן את זמן ההתחלה עבור הקצב הבא. הקש.ACT המסך הגדרת קצב בסיסי 2 מופיע. הזן את הקצב. הקש.ACT המסך הגדרת זמן התחלה 3 מופיע. סוג הקצב הבסיסי השני מוגדר כעת. אם אין צורך להגדיר קצבים בסיסיים נוספים למשך היום, הקש ESC ודלג לשלב 9. אם עליך להגדיר קצבים בסיסיים נוספים, פעל לפי שלבים 5 ו- 6 עבור כל קצב בסיסי. לאחר שתתכנת את הקצב הבסיסי האחרון, הקש.ESC המסך קצב בסיסי יופיע. הקצב( םי ( הבסיסי( םי ( שקבעת יעבירו כעת בהתאם לתכנות. צא מהתפריטים. הערה: המשאבה מעבירה כמויות בסיסיות בתוספות של י/ש עבור קצבים בסיסיים של פחות מ י/ש, ובתוספות של 0.05 י/ש עבור קצבים בסיסיים של 1.00 י/ש או יותר. לאחר שתסיים לתכנת את המשאבה, באפשרותך לשמור את הגדרותיך. עיין בסעיף הגדרות משתמש בפרק תכונות מיוחדות לקבלת הוראות. 4 פרק תכנות בסיסי 51

73 העברת קצב בסיסי נוכחי מסך מצב מציג את המידע אודות הקצב הבסיסי הנוכחי. קצב( םי ( בסיסי( םי ( יומיים מסך סקירת בסיס מציג את הקצבים הבסיסיים היומיים שלך, אשר תוכנתו להעברה מחצות הלילה ועד חצות הלילה. השווה בין העברות האינסולין היומיות שלך לבין רישומי הסוכר בדם. הדבר יסייע לך ולצוות הרפואי לזהות את קצב(י) האינסולין הבסיסיים היומיים המיטביים. כדי לסקור את הקצבים הבסיסיים, בצע את השלבים הבאים: 1 עבור אל מסך תפריט קצב בסיסי. ראשי < קצב בסיסי 2 בחר בסקירת בסיס והקש.ACT 3 אם אינך משתמש בתבניות, יופיע מסך סטנדרט. פרטי ההעברה עבור הקצב הבסיסי הרגיל שלך יופיעו. 52 תכנות בסיסי אם אתה משתמש בתבניות, יופיע מסך סקירת קצב בסיסי. התבנית הנוכחית של קצב בסיסי תהיה מסומנת. בחר את התבנית שברצונך להציג. הקש.ACT

74 פרטי ההעברה עבור תבנית זו יופיעו. 4 צא מהתפריטים לאחר שתסיים. הגדרת הקצב הבסיסי המרבי קצב בסיסי מרבי (בסיסי מקס') הוא מגבלת בטיחות עבור כמות אינסולין הבסיס שניתן להעביר בשעה. המשאבה נשלחה מהמפעל כאשר הקצב הבסיסי המרבי מוגדר ל יחידות לשעה. חשוב לקבוע את הקצבים הבסיסיים המרביים עם הצוות הרפואי. תכונת אבטחה זו לא תאפשר לך לתכנת קצבים בסיסיים כלשהם, לרבות תבניות וקצבים בסיסיים זמניים, הגדולים מהקצב הבסיסי המרבי. אם אתה מגדיר את הקצב הבסיסי המרבי לאחר שהקצבים הבסיסיים הוגדרו, אינך יכול להגדיר קצב בסיסי מרבי שהוא נמוך מכל אחד מהקצבים הבסיסיים שתוכנתו. 4 פרק כדי להגדיר את הקצב הבסיסי המרבי, בצע את השלבים הבאים: 1 עבור אל מסך קצב בסיסי מקס'. הקצב הבסיסי המרבי יהבהב. ראשי < קצב בסיסי < הגדרת בסיס < קצב בסיסי מקס' 2 שנה את הקצב והקש.ACT 3 הקצב הבסיסי המרבי שלך מוגדר כעת. צא מהתפריטים. דוגמה 1: קצב בסיסי מרבי לאלונה יש דרישת אינסולין נמוכה מאוד. הקצב הבסיסי הגבוה ביותר שלה הוא יחידות לשעה בלבד. כאמצעי בטיחות, איש הרפואה המטפל באלונה הגדיר את המשאבה שלה עם 'קצב בסיסי מקס' של 1.00 יחידות לשעה. תכנות בסיסי 53

75 דוגמה 2: קצב בסיסי מרבי שרון זקוק לכמויות גדולות של אינסולין על מנת לשלוט ברמות הסוכר בדם שלו. המשאבה החדשה שלו הגיעה מהמפעל עם קצב בסיסי מקס' של 2.00 יחידות לשעה, אך הוא זקוק ל יחידות לשעהבשעות הבוקר המוקדמות. שרון יתכנת מחדש את הקצב הבסיסי המרבי ל יחידות לשעה, כדי לענות על צרכיו. עצירת המשאבה השהיה עוצרת את כל העברת האינסולין, כולל הקצב הבסיסי הנוכחי, וכל העברות בולוס או מילוי קנולה שנמצאות בעיצומן. בעת השהייתה, המשאבה לא תעביר אינסולין עד אשר תחדש את פעולתה. בעת חידוש פעולת המשאבה, העברת הקצב הבסיסי תימשך. המשאבה תצפצף או תרטוט בכל 15 דקות בקירוב לפי שעה עגולה כדי להזכיר לך שהיא אינה מעבירה אינסולין. דוגמה: אתה משהה את המשאבה ב- 11:20. המשאבה תצפצף/תרטוט ב- 11:30, 12:00 11:45, וכן הלאה, עד אשר תחדש את פעולתה (הקצב הבסיסי מתחדש). 54 תכנות בסיסי

76 בעת השהיתה, המשאבה נמצאת במצב 'נדרשת התערבות', ועיגול מלא מוצג במשאבה. במצב השהיה, ניתן רק להמשיך את הקצב הבסיסי או להציג את מסך מצב. אם התכונה 'חישן' פעילה, תוכל גם להציג את הגרפים של החישן ואת המסך מצב חישן. אף פונקציה אחרת אינה זמינה. כדי להשהות את המשאבה: 1 בחר באפשרות השהיה מתפריט ראשי < השהיה ראשי, והקש.ACT 2 האפשרות השהיה תהבהב במסך. הקש ACT כדי לעצור את המשאבה. המסך יציג את העובדה שהמשאבה מושהית עם עיגול מלא. ואת השעה שבה היא נעצרה. לאחרפחות מדקה, המשאבה תחזור למסך הראשי 3 באפשרותך לאמת במסך מצב במשאבה כי היא מושהית. 4 פרק חידוש העברות המשאבה כאשר המשאבה מושהית, היא חוזרת כברירת מחדל אל המסך הראשי עם עיגול מלא. כדי לחדש את פעולת המשאבה והעברת הקצב הבסיסי, בצע את השלבים הבאים: 1 מכל מסך, הקש ACT עד שיופיע מסך המשך. הקש ACT שנית. 2 המשאבה תשמיע צפצוף אחד, ולאחר מכן יופיע המסך הראשי ללא העיגול המלא. תכנות בסיסי 55

77 הערה: מילוי בולוס או מילוי קנולה שנעצר על-ידי ההשהיה לא יופעל מחדש בעת חידוש פעולת המשאבה. עליך לתכנת מחדש ולהפעיל אותו כדי לסיים את ההעברה. דוגמה: פונקציית השהיה אלונה מוכנה לארוחת הצהריים. היא זה עתה סיימה לתכנת את המשאבה שלה להעביר בולוס ארוחה, והנה הטלפון מצלצל. אלונה רוצה לשוחח בטלפון ולא לאכול את ארוחת הצהריים מייד. היא יודעת שאם תאפשר לבולוס להמשיך והיא לא תאכל את ארוחת הצהריים במהרה, היא עלולה להיות בסיכון לסוכר נמוך בדם. אלונה משהה את ההעברה במשאבה כדי לעצור את הבולוס, ולאחר מכן מחדשת את פעולת ההעברה כדי להפעיל מחדש את אינסולין הבסיס שלה. לאחר שהיא מסיימת את השיחה ומוכנה לאכול, היא בודקת את מסך 'מצב' ורואה כמה אינסולין קיבלה מהבולוס שהועבר חלקית לפני שהשהתה את המשאבה. היא תתכנת שוב בולוס חדש עבור היתרה. תרגול: פונקציית השהיה ודא שאינך מחובר למשאבה בעת התרגול. תכנת את המשאבה שלך להעביר 'בולוס רגיל' של 3.0 יחידות. כאשר הבולוס מתחיל, עצור אותו על-ידי השהיית המשאבה. זכור, כאשר אתה עוצר את העברת הבולוס באמצעות השהיה, כל העברות האינסולין נעצרות. כעת, המשך העברה, כדי שאינסולין הבסיס ימשיך. בדוק את מסך 'מצב'. כמה אינסולין העביר הבולוס לפני שהשהית את ההעברה?. אם רצית ליטול את שארית הבולוס במועד מאוחר יותר, מה הכמות שהיית לוקח כדי להשוות ל- 3.0 יחידות? תרגול: המשך העברת קצב בסיסי לאחר השהיה ודא שאינך מחובר למשאבה בעת התרגול. תן בולוס 3.0 יחידות כעת. בעת ההעברה, השהה את הבולוס. סמן כאן אם הצלחת להשהות את הבולוס. כעת הפעל את המשאבה מחדש. סמן כאן אם הצלחת להפעיל את המשאבה מחדש תכנות בסיסי

78 תחילת הטיפול באינסולין משאבת Paradigm מיועדת לשימוש עם אינסולין U100. הכנת המשאבה לשימוש לפני שתמשיך לבצע את השלבים בפרק זה, מומלץ לצפות בתקליטור ההדרכה של המשאבה, אם הוא זמין, ולהשלים את תרגול הפעלת המשאבה. לאחר שתסיים את התרגול ותהיה מוכן להשתמש במשאבה עם אינסולין, עליך לוודא כי הזמן והתאריך נכונים במשאבה. עליך גם לתכנת את ההגדרות כפי שהורה לך הצוות הרפואי. יידרשו לך הפריטים הבאים: משאבה אינסולין (U100) מכל Paradigm ומדריך למשתמש סט עירוי תואם Paradigm ומדריך למשתמש פרק 5 מילוי המכל אזהרה: שימוש באינסולין קר עלול לגרום לבועות אוויר במכל ובצינורית. אם אתה מאחסן את האינסולין במקרר, אפשר לו להתחמם לטמפרטורת החדר לפני שתמלא את המכל. הקפד לסלק בועות אוויר בעת מילוי המכל. שים לב: לכל ארץ סוג בקבוקון שונה עבור אינסולין. אם הבקבוקון שברשותך אינו דומה לזה המתואר ב'מדריך למשתמש', פנה לצוות הרפואי לצורך התייעצות בנוגע למילוי המכל. מילוי המכל הוצא את המכל מהחבילה. ודא שהבוכנה מתוחה באופן מלא. 1 נגב את הבקבוקון באלכוהול. 2 תחילת הטיפול באינסולין 57

79 3 תוך שאתה מקפיד שלא לדחוף את הבוכנה כלפי מטה, לחץ את מגן ההעברה כלפי הבקבוקון. 1 3 לחץ על הבוכנה כדי ליצור לחץ בבקבוקון. תוך החזקת הבוכנה, הפוך את הבקבוקון כך שיהיה למעלה, משוך לאט את הבוכנה כדי למלא את המכל. הקש בעדינות על צד המכל כדי לגרום לבועות אוויר לעלות לחלקו העליון של המכל לחץ באיטיות על הבוכנה במידה המספיקה לסלק בועות אוויר מהמכל. משוך באיטיות את הבוכנה כלפי מטה כדי למלא את המכל במספר היחידות הרצוי. כשהבקבוקון למטה, החזק את מגן ההעברה. סובב את המכל נגד כיוון השעון, ולאחר מכן משוך ישר למעלה כדי להוציא את הבקבוקון ממגן ההעברה תחילת הטיפול באינסולין

80 שים את מחבר הצינורית על המכל. סובב את המחבר בכיוון השעון, תוך דחיפה קלה כנגד המכל עד שתרגיש כי הוא מחליק פנימה. דחוף פנימה והמשך לסובב עד שהמכל והמחבר יינעלו בנקישה הקש על צד המכל כדי לסלק בועות אוויר. כדי לנקז בועות אוויר שעלו לראש המכל, דחוף את הבוכנה עד שתראה אינסולין בצינורית. מבלי למשוך, סובב את הבוכנה נגד כיוון השעון כדי להסיר אותה מהמכל פרק 5 14 השתמש במכל מיד לאחר מילויו. אל תאחסן אותו כשהוא מלא. החלפת סט העירוי הוצאת המכל בכל הוצאה והחלפה של מכל במשאבה, יש להריץ אחורה את המשאבה ולמלא את סט העירוי באינסולין. הסר את סט העירוי במלואו מגופך. 1 אם מגן הפעילות מחובר, הסר אותו. 2 תחילת הטיפול באינסולין 59

81 3 סובב את מחבר הצינורית חצי סיבוב נגד כיוון השעון, ולאחר מכן הוצא את המכל והמחבר מהמשאבה. השלך בזהירות את המכל וסט העירוי המשומשים למכל לחפצים חדים. כעת עליך להריץ אחורה את המשאבה, כפי שמתואר בסעיף הבא. 4 5 הרצת המשאבה אחורה לפני שתמשיך, ודא כי סט העירוי אינו מחובר לגופך והמכל אינו בתוך המשאבה. אזהרה: ודא שסט העירוי אינו מחובר לגופך לפני שתריץ אחורה את המשאבה או תמלא את הצינורית של סט העירוי. לעולם אל תכניס את המכל למשאבה בזמן שהצינורית מחוברת לגופך. פעולה זו עלולה לגרום לעירוי מקרי של אינסולין. אם הסרת את המכל ואתה מחליף אותו, עבור ראשי < מכל + סט < הגדרת מכל למסך הרצה אחורה. במסך הרצה אחורה, הקש ACT כדי להתחיל בתהליך ההרצה אחורה. המסך הרצה אחורה מתבצעת יופיע בעת הרצת המשאבה אחורה. לאחר הרצת המשאבה אחורה, יופיע המסך ההרצה אחורה הושלמה. אם אתה מבצע תרגול: א. ב. בשום פנים אל תכניס את המכל למשאבה. ודא שמכסה ההעברה האדום מותקן בתא המכל כפי שנשלח. הקש,ACT ולאחר מכן המשך בהתאם להוראות בסעיף מילוי הצינורית בפרק זה. אם אינך מבצע תרגול, המשך לסעיף הבא כדי להכניס את המכל למשאבה תחילת הטיפול באינסולין

82 הכנסת המכל למשאבה אם המכל כבר הוכנס למשאבה, המשך לסעיף הבא. עליך לבצע את השלבים הבאים בסדר שבו הם מתוארים. אם אתה מבצע תרגול, אל תכניס את המכל למשאבה. שים לב: יש להריץ אחורה את המשאבה לפני הכנסת מכל חדש. כחלק מתפקוד המשאבה, היא מחשבת את נפח המכל. כדי להבטיח חישובי נפח נכונים, המשאבה תוכננה כך שתידרש הרצה אחורה לפני הכנסת המכל. אם אתה משתמש במשאבה בפעם הראשונה, הסר את המכסה האדום (המשמש למשלוח) מתא המכל. אזהרה: אל תכניס את המכל למשאבה אם לא הרצת אחורה. אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להביא להעברה לא מדויקת של אינסולין. לעולם אל תכניס את המכל למשאבה בזמן שהצינורית מחוברת לגופך. פעולה זו עלולה לגרום לעירוי מקרי של אינסולין. הכנס את המכל אל ראש מארז המשאבה. סובב את מחבר הצינורית בכיוון השעון, בערך 1/2 סיבוב עד שהמחבר יהיה במקומו. מחבר הצינורית אמור להיות מיושר אופקית למארז המשאבה, כפי שמוצג להלן פרק 5 אם רצונך בכך, חבר את מגן הפעילות. אם המשאבה חזרה למסך הראשי, הקש ACT כדי להציג את המסך ההרצה אחורה הושלמה. הקש ACT שוב כדי לעבור למסך מילוי צינורית. כעת עליך למלא את צינורית העירוי כפי שמתואר בסעיף הבא תחילת הטיפול באינסולין 61

83 מילוי הצינורית עליך למלא את הצינורית של סט העירוי באינסולין לפני הכנסתה לגוף. אזהרה: ודא שסט העירוי אינו מחובר לגופך לפני שתמלא את הצינורית של סט העירוי. לעולם אל תכניס את המכל למשאבה בזמן שהצינורית מחוברת לגופך. פעולה זו עלולה לגרום לעירוי מקרי של אינסולין. לאחר הרצת המשאבה אחורה, יופיע המסך מילוי צינורית. א. אם סט העירוי אינו מנותק מגופך, הקש ACT כדי לבחור באפשרות לא במסך. לאחר ניתוק סטהעירוימהגוף, הקש ACT במסך הבא כדי להמשיך. במסך מילוי צינורית. הקש ACT כדי להמשיך למסך מילוי צינורית ב. אם סט העירוי מנותק מגופך, בחר באפשרות כן הבא. לחץ והחזק את מקש.ACT המשאבה תצפצף שש פעמים כדי לציין שמתבצע מיקום של המכל. לאחר מיקום המכל, עליך למלא את צינורית סט העירוי באינסולין. החזק את מקש ACT לחוץ עד שיתהוו טיפות אינסולין על קצה המחט של סט העירוי, ואז שחרר. בצע את ההוראות המופיעות על המסך. תשמע צפצופים כאשר המשאבה ממלאת את הצינורית באינסולין. ודא כי אין בועות בצינורית אזהרה: אם המסך מילוי צינורית אינו מוצג, אל תמשיך. אל תחדיר את סט העירוי לגופך. נא פנה אל הנציג המקומי לקבלת סיוע. הקפד לסלק בועות אוויר בעת מילוי צינורית סט העירוי. אם אתה משתמש ביותר מ- 30 יחידות אינסולין למילוי הצינורית של סט העירוי, מסך ההתראה הגעת במקרה שמתקבלת התראה זו, בצע את השלבים הבאים: למילוי מרבי יופיע. א. ודא שאינך מחובר למשאבה. ב. קרא את ההודעה שעל המסך, ולאחר מכן הקש ESC, ACT למחיקה. ג. כדי להמשיך במילוי צינורית סט העירוי, בחר כן, המשך והקש.ACT עיין בשלב הבא כדי להמשיך. אם טעית, בחר באפשרות לא, הרץ אחורה והקש.ACT המסך הרצה אחורה יופיע. עיין בהוראות הנוגעות להרצת המשאבה אחורה ולטעינת אינסולין בפרק זה כדי להמשיך. תופיע הודעה: האם אתה רואה טיפות בקצה הצינורית? אל תקיש ESC מאחר שפעולה או לא. זו תפעיל התראת סיום טעינה בתוך 10 דקות. הקפד למלא שלב 'מילוי צינורית' זה. בחר כן א. אם אינך רואה טיפות בקצה המחט, בחר לא והקש.ACT ודא שסט העירוי אינו מחובר לגופך. בצע את ההוראות במסכי מילוי צינורית כדי להמשיך במילוי צינורית סט העירוי באינסולין. ב. אם אתה רואה טיפות בקצה המחט, בחר כן והקש.ACT המסך מילוי קנולה יופיע. כעת ניתן להחדיר את סט העירוי לגוף כמתואר בסעיף הבא תחילת הטיפול באינסולין

84 החדרת סט העירוי אזהרה: בעת שסט העירוי מחובר לגופך, אל תבריג החוצה ואל תחזק מחדש את מחבר הצינורית שבמכל. לאחר השלמת כל השלבים הבאים, תהיה מוכן להחדרת סט העירוי לגופך: מלא את המכל הרץ את המשאבה אחורה הכנס את המכל למשאבה ומלא את סט העירוי באינסולין להלן האזורים בגוף (מוצללים) שהם המתאימים ביותר להחדרה של סט עירוי. הימנע מהחדרה באזור של 5.0 ס"מ (2 אינצ' םי ( מסביב לטבור. חשוב להחליף את סט העירוי מדי 3-2 ימים. הקפד לשנות את מקומות ההחדרה של סט העירוי כדי שלא יהיה בהם שימוש יתר. אזור הבטן הוא מקום ההחדרה הנפוץ ביותר מכיוון שהספיגה היא עקבית מאוד. כדי לשמור על מצב בריאותי טוב של מקומות ההחדרה בבטן, יש אנשים הנעזרים באיור חזותילצורך שינוי מקומותההחדרה באופן מאורגן. להלן שתי שיטות נפוצות. ליעילות מרבית, השתמש בשתי השיטות, תוך החלפה ביניהן: דמיין שעון המצויר על הבטן שלך ומקיף את הטבור. החלף את מקומות ההחדרה של סט העירוי על-ידי התחלה בשעה 12 ולאחר מכן החלף את המקום בכיוון השעון לשעה 3, שעה 6, וכן הלאה. פרק 5 דמיין את האות M או האות W משני צידי הטבור. התחל בקצה של אות אחת והמשך בכיוון אותה אות, תוך החלפה לכל הצטלבות קווים באות, לפי הסדר. חברת Medtronic Diabetes מציעה סטים שונים לעירוי עבור המשאבה. ההוראות עבור Quick-set כדוגמה מתחילות בעמוד הבא. תמיד עיין בהוראות שנשלחו עם סט העירוי. לאחר החדרת סט העירוי, עיין בסעיף מילוי הקנולה בפרק זה כדי למלא את הקנולה של סט העירוי. תחילת הטיפול באינסולין 63

85 סט העירוי Quick-set (עם (Quick-serter תוכל להשתמש בסטים שונים לעירוי במשאבה שברשותך. לדוגמה, ההליך הבא מציג כיצד להכניס את סט העירוי.Quick-set תמיד עיין בהוראות שנשלחו עם סט העירוי מילוי הקנולה מילוי הצינורית הרכה באינסולין דרוש לאחר החדרת סט העירוי לגוף והוצאת מחט ההחדרה. כמויות האנסולין הדרושות למילוי הקנולה תלויות בסוג סט העירוי שבו אתה משתמש. עיין בהוראות סט העירוי שלך לקבלת מידע זה. אם אתה משתמש בסט עירוי המצויד במחט, לחץ ESC כדי לדלג על שלב זה. 64 תחילת הטיפול באינסולין

86 אםלא תשלים אתשלבי מילוי הקנולה, המשאבה תפעיל התראת סיום טעינה. אםעליך כדי שהתראה זו לא תופיע. לדלג על השלב 'מילוי קנולה', הקש ESC לאחר מילוי צינורית סט העירוי, המסך מילוי קנולה יופיע. הוא יציג הודעה לחבר את סט העירוי לגוף הקש ACT למילוי הקנולה. כדי לדלג על שלב זה, הקש ESC עד שהמסך תפריט ראשי יופיע. אם לא תשלים שלב זה, המסך תפריט מכל + סט יופיע לאחר 15 דקות. אחרי 10 דקות, המשאבה תפעיל התראת סיום טעינה. הזן את הכמות עבור סט העירוי שברשותך, ולאחר מכן הקש.ACT כדי לדלג על שלב זה, הקש ESC עד שהמסך תפריט יופיע לאחר דקה אחת. אחרי 10 דקות, המשאבה תפעיל יופיע. אם לא תשלים שלב זה, המסך תפריט מכל + סט ראשי התראת סיום טעינה. כאשר מילוי הקנולה מתחיל, במסך מילוי קנולה תופיע ספירה של היחידות בעת העברתן. המשאבה תצפצף או תרטוט כאשר הקנולה מלאה כדי לראות כמה אינסולין הועבר למילוי סט העירוי: 1 עבור למסך היסטוריה. ראשי < מכל + סט < היסטוריה 2 גלול ברשימת העברות האינסולין. האות "צ" בסוף שורת הטקסט מציינת שהועבר אינסולין למילוי הצינורית. האות "ק" בסוף שורת הטקסט מציינת שהועבר אינסולין למילוי הקנולה. צא מהתפריטים. ניתוק Quick-set Quick-set מעניק לך את החופש להתנתק זמנית מהמשאבה מבלי להוציא את סט העירוי מגופך. פרק 5 החזק את ידיות הצד של חלק המחבר בעזרת אצבעותיך. סובב את המחבר נגד כיוון השעון. הסר את המחבר מהמקום תחילת הטיפול באינסולין 65

87 חיבור מחדש של Quick-set הצב את חלק המחבר (כשהצד השטוח כלפי מטה) על אתר העירוי עד שהוא יהיה לגמרי במקומו. אל תלחץ את חלק המחבר בידיות הצד השטוחות תיעוד עבור ניהול סוכרת משהתחלת להשתמש במשאבה, תתבקש לבדוק את רמת הסוכר בדם באופן סדיר. חשוב לבדוק לעיתים קרובות ולרשום את קריאות הסוכר בדם, המזון שאתה צורך, הפעילות הגופנית שאתה מבצע וכל פרט אחר שיסביר את תוצאות רמת הסוכר בדם. עליך לבצע בדיקה בזמנים המומלצים ובכל זמן אחר שבו אתה חש כי רמת הסוכר בדם שלך גבוהה או נמוכה. הקפד לכלול את הבולוסים של ארוחה, בולוסים של תיקון, כמות הפחמימות שאתה צורך, קצב בסיסי וכל מידעאחר שיסייעלצוות הרפואי להתאיםאת הגדרות המשאבה לצרכיך. חשוב מאוד להתבונן בקריאותהסוכר בדם שלך כמשוב בנוגע לניהול הסוכרת, לא כהצהרות כלפיך או כלפי הערך העצמי שלך. נסה לא להגיב רגשית למספרים, ואלתשפוטאותם בחומרה יתרה. מהר מאוד תלמד כיצד לשנות את המספרים באופן פשוט ומדויק דרך הטיפול בעזרת משאבת אינסולין. בדוק לפחות ארבע עד שש פעמים ביום. להלן הזמנים המומלצים לביצוע בדיקה על מנת לקבוע בקרה: במהלך הלילה (מדי פעם, בסביבות 2:00) - 3:00 לפני ארוחת הבוקר (צום) לאחר ארוחת הבוקר (כשעתיים לאחר האוכל) לפני ארוחת הצהריים לאחר ארוחת הצהריים (כשעתיים לאחר האוכל) לפני ארוחת הערב לאחר ארוחת הערב (כשעתיים לאחר האוכל) בשעת השינה לפני נהיגה 66 תחילת הטיפול באינסולין

88 קביעת הגדרות המשאבה הצוות הרפואי ישתמש ברישומי היומן של הסוכר בדם כדי לתכנת את המשאבה. חשוב מאוד להקפיד על תיעוד נכון במהלך השבועות הראשונים שלאחר תחילת הטיפול בעזרת המשאבה. לא זו בלבד שעליך לתעד את קריאות הסוכר בדם, אלא גם יהיה חשוב שתאכל ארוחות סדירות בזמנים קבועים ותקפיד על פעילות קבועה ככל האפשר. עד אשר תקבע יחד עם הצוות הרפואי מהן הגדרות המשאבה המתאימות ביותר עבורך, חשוב לאכול ארוחות שעבורן קל יהיה לספור את הפחמימות. לאחר שייקבע הקצב הבסיסי הנכון עבורך, תוכל להתנסות בבחירה ובכמויות של סוגי מזון שונים. לאחר שאתה והצוות הרפואי תהיו מרוצים מהגדרות המשאבה הראשוניות, תוכל להתחיל פעילות גופנית שונים. ולנסות לבחור סוגי מזון, זמני ארוחות וזמני פרק 5 תחילת הטיפול באינסולין 67

89 68 תחילת הטיפול באינסולין

90 שימוש בתכונה 'בולוס חכם' מה פירושה? 'בולוס חכם' היא תכונההמחשבת בולוס משוער כדי לתמוך בצריכת המזון שלך או כדי לתקן סוכר גבוה בדם. כדי להשתמש בתכונה זו, דרוש לך המידע הבא: ספירת פחמימות עליך לדעת אילו מזונות מכילים פחמימות וכיצד למנות אותן. קריאת סוכר בדם עליך לדעת את קריאת הסוכר בדם (BG) שלך. בעת שימוש בתכונה 'בולוס חכם', המשאבה יכולה לפעול עם מכשיר לבדיקת סוכר בדם המופעל בטכנולוגיית MWT1 כדי לקבל באופן אוטומטי את קריאת הסוכר בדם. MWT1 היא הטכנולוגיה האלחוטית של תדר רדיו (RF) המשמשת לשידור מידע ממכשיר הסוכר למשאבה. ניתן לתכנת את המשאבהכךשתקבל אוטומטית אתקריאת הסוכר ממכשיר סוכרזה. כל מכשירי הסוכר המוזכרים במדריך למשתמש זה הם מכשירי בדיקת סוכר הנתמכים בטכנולוגיית.MWT1 הסעיף אפשרות מכשיר סוכר בפרק זה מכיל מידע נוסף. אם אינך משתמש במכשיר זה, תזין את הסוכר בדם באופן ידני. ההגדרות האישיות שלך עבור התכונה 'בולוס חכם' בנוסף לקריאת הסוכר בדם ו/או צריכת המזון שלך, התכונה 'בולוס חכם' עושה שימוש בהגדרות אישיות שאתה מתכנת לתוך המשאבה (להוראות, עיין בסעיף כיצד לתכנת את התכונה 'בולוס חכם' בפרק זה.) 6 פרק יחידות פחמימות (גרמים או תחליפים) יחסי פחמימות (בגרמים של פחמימות/יחידה של אינסולין או יחידות אינסולין/תחליפי פחמימות) יחידות בדיקת סוכר (ממול/ל או מג/דל) רגישות לאינסולין טווח יעד לסוכר בדם זמן אינסולין פעיל (שעות) שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 69

91 מידע קבל מידע זה מאנשי הצוות הרפואי, ולקבלתתוצאות מיטביות, שוחחעימםלפני עריכת שינויים כלשהם. הקפד לרשום אתהגדרותיך בטבלת הגדרות התכונה 'בולוס חכם' הבאה: יחידות פחמימות: הגדרות התכונה 'בולוס חכם' יחס פחמימות: התכונה 'בולוס חכם' עושה בו שימוש לצורך חישובי בולוס המזון שלך. אם אתה סופר פחמימות: יחס זה הוא כמות הגרמים של פחמימות שמכסה יחידה אחת של אינסולין. הגדרה גרמים או תחליפים טווח: גרם/יחידה אם אתה סופר תחליפים: יחס זה הוא כמות האינסולין הדרושה לך כדי לכסות תחליף (פחמימות) אחד. טווח: יחידות/תחליפים הערה: יחסי הפחמימות שלך עשויים להשתנות במהלך היום. המשאבה מאפשרת לך לתכנת עד שמונה יחסי פחמימות שונים. יח' סוכר בדם: (אופן מדידת הסוכר בדם) :1# :2# :3# (הגדרות נוספות, במקרה הצורך) :4# :5# :6# :7# :8# ממול/ל או מג/דל שעת התחלה (חצות הלילה) 70 שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

92 הגדרות התכונה 'בולוס חכם' הגדרה מידע יחידות סוכר מופחתות / רגישות לאינסולין: 1 יחידת אינסולין יחס זה משמש עבור חישובי בולוס התיקון. :1# יחס זה הוא הירידה בערך הסוכר במתן 1.0 יחידה של אינסולין. :2# טווח: ממול/ל/י או מג/דל/י הערה: הרגישות לאינסולין עשויה להשתנות במהלך היום. המשאבה מאפשרת לך לתכנת עד שמונה רגישויות שונות לאינסולין. שעת התחלה (חצות הלילה) :3# (הגדרות נוספות, במקרה הצורך) :4# :5# :6# :7# :8# 6 פרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 71

93 מידע הגדרות התכונה 'בולוס חכם' טווח יעד של רמת הסוכר: אם רמת הסוכר הנוכחית בדם היא מעל טווח היעד של ערך הסוכר, התכונה 'בולוס חכם' תחשב מינון תיקון. אם רמת הסוכר הנוכחית בדם היא מתחת לטווח היעד של ערך הסוכר, התכונה 'בולוס חכם' תחשב תיקון שלילי ותפחית אותו מהבולוס למזון. טווח: ממול/ל או מג/דל הערה: המשאבה מאפשרת לך לתכנת עד שמונה טווחי יעד שונים של רמות סוכר בדם. :1# :2# הגדרה שעת התחלה (חצות הלילה) :3# (הגדרות נוספות, במקרה הצורך) :4# :5# :6# :7# זמן אינסולין פעיל: התכונה 'בולוס חכם' עושה שימוש בזמן זה כדי לחשב את האינסולין הפעיל במערכת (עיין בסעיף אודות אינסולין פעיל בפרק זה). השתמש בהמלצה של איש הרפואה המטפל בך עבור זמן האינסולין הפעיל המייצג באופן הטוב ביותר את סוג האינסולין שאתה משתמש בו ואת קצב ספיגת האינסולין הפיזיולוגי שלך. טווח: 8-2 שעות כיצד פועלת התכונה 'בולוס חכם' :8# מספר שעות: אם ברצונך שרמת הסוכר הנוכחית בדם תובא בחשבון כגורם, הזן את קריאת הסוכר בדם שלך. 1 באופן אוטומטי ממכשיר הסוכר (עיין בסעיף אפשרות מכשיר סוכר בפרק זה), או. ידנית על-ידי בחירה במקש אם בכוונתך לאכול, הזן את כמות המזון בגרמים או תחליפים. 2 יופיע עם כמות הבולוס הכוללת המומלצת עבורך. התכונה 'בולוס חכם' תחשב בולוס 3 עבורך. המסך פרטי המלצה 72 שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

94 אזהרות 'בולוס חכם' בעת שימוש בתכונה 'בולוס חכם', המשאבה עשויה להציג אזהרות "רמת סוכר בדם גבוהה", "רמת הסוכר בדם נמוכה", ו-"חריגה מבו' מקס'". רמת סוכר בדם גבוהה אם רמת הסוכר בדם שלך במסך הזנת ערך ב.ס. גבוהה מ ממול/ל (250 מג/דל), התכונה 'בולוס חכם' תתן אזהרת רמת סוכר בדם גבוהה. קראאת ההוראות, ולאחר מכן הקש ACT או ESC כדי למחוק את ההודעה. באפשרותך להמשיך לאחר מכן בתכנות כדי להעביר את הבולוס. רמת הסוכר בדם נמוכה אם רמת הסוכר בדם שלך במסך הזנת ערך ב.ס. נמוכה מ- 3.9 ממול/ל (70 מג/דל), התכונה 'בולוס חכם' תתן אזהרת רמת הסוכר בדם נמוכה. קרא אתההוראות, ולאחר מכן הקש ACT או ESC כדי למחוק את ההודעה. באפשרותך להמשיך לאחר מכן בתכנות כדי להעביר את הבולוס. חריגה מבולוס מקס' התכונה 'בולוס חכם' לא תאפשר העברה מעל המגבלה שנקבעה עבור הבולוס המרבי שלך. אם התכונה 'בולוס חכם' מחשבת כמות בולוס שהינה גבוהה מההגדרה של מגבלת הבולוס המרבי, תופיע ההודעה חריגה מבולוס מקס'. אם הדבר קורה, בצע את השלבים הבאים: במסך חריגה מבולוס מקס', הקש ACT כדי להמשיך בתכנות הבולוס שלך. המסך המ': מקס' מופיע עם כמויות הבולוס המומלצות והמרביות. המשך לשלב הבא. אם אין ברצונך להמשיך, הקש ESC לביטול והמסך יחזור למסך הזנת ערך ב.ס. במסך המ': מקס', הקש ACT שנית כדי להמשיך בתכנות הבולוס. המסך הגדרת בולוס מופיע כשכמות הבולוס המרבי מהבהבת. הזן את כמות הבולוס. כמות זו אינה יכולה לעלות על כמות הבולוס המרבי. הקש.ACT המסך העברת בולוס מופיע ומוצגות בו יחידות האינסולין המועברות. המשאבה תצפצף/תרטוט לאחר השלמת העברת האינסולין. 6 פרק כיצד לתכנת את התכונה 'בולוס חכם' אתה זקוק להגדרות האישיות שלך מטבלת הגדרות התכונה 'בולוס חכם' כדי להגדיר את התכונה 'בולוס חכם'. הגדרות התכונה 'בולוס חכם' מתוכנתות במסך עריכת הגדרות. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < הגדרת בולוס חכם < עריכת הגדרות שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 73

95 לאחר תכנות ההגדרות, אין צורך לתכנת אותן שוב, אלא אם הערכים משתנים. לאחר שתתכנת הגדרה אחת, המסך יעבור אוטומטית להגדרה הדרושה הבאה. לאחר שתתכנת את כל ההגדרות, סקור אותן כמתואר בסעיף זה כדי לוודא שהן נקבעו כראוי. הוראות עבור תכנות הגדרות התכונה 'בולוס חכם' מופיעות בפסקאות הבאות. תכנת את ההגדרות בסדר המתואר, כדי לוודא שתיכנתת את כל ההגדרות. אם לא השלמת את קביעת כל ההגדרות הדרושות, יופיע המסך מידע חסר. במסך זה מפורטות ההגדרות הדרושות עבור תכונה זו. עליך לתכנת את ההגדרות המפורטות כדי שתוכל להשתמש בתכונה 'בולוס חכם'. הפעלת התכונה 'בולוס חכם' 1 עבור למסך עריכת הגדרות. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס >הגדרת בולוס חכם < עריכת הגדרות המסך עריכת הגדרות מופיע כאשר האפשרות בולוס חכם: כבוי מסומנת. הקש.ACT המסך בולוס חכם פעיל/כבוי מופיע. בחר באפשרות פ, והקש.ACT ומוצג בו שהבולוס החכם פעיל כעת. כעת אתה מוכן לבחור את יחידות הפחמימות המסך עריכת הגדרות מופיע בחירת יחידות הפחמימות הגדרת יחידת הפחמימות מאפשרת למשאבה לדעת באיזה אופן לספור את הפחמימות (גרמים או תחליפים). ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < הגדרת בולוס חכם < עריכת הגדרות בחר באפשרות יח' פח', ולאחר מכן הקש.ACT המסך יח' פח' מופיע. בחר המסך עריכת הגדרות מציג באפשרות גרמים או באפשרות תחליפים, ולאחר מכן הקש.ACT את יחידות הפחמימות שבחרת. כעת אתה מוכן להגדיר את יחס הפחמימות/תחליפים שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

96 1 הגדרת יחס פחמימות/תחליפים המשאבה מאפשרת לך להגדיר עד שמונה יחסי פחמימות/תחליפים מכיוון שיחס זה עשוי להשתנות במהלך היום. ייתכן שהצוות הרפואי יאשר לך לתכנת רק יחס פחמימות אחד או שניים עם תחילת השימוש בתכונה 'בולוס חכם'. להגדרת יחס פחמימות/תחליפים: ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < הגדרת בולוס חכם < עריכת הגדרות 2 בחר באפשרות יחס פח', ולאחר מכן הקש.ACT אם אתה משתמש בגרמים כיחידות פחמימות: יחס פחמימות הוא מספר הגרמים של פחמימות שמכסה יחידה אחת (1.0) של אינסולין. אם אתה משתמש בתחליפים כיחידות פחמימות: יחס פחמימות הוא המספר של יחידות אינסולין הדרושותלך כדילכסות תחליף פחמימות אחד (1.0). 3 יופיע המסך הגדרת יחס פחמימה 1 (אם אתה משתמש בגרמים) או הגדרת יחס תחליפים 1 (אם אתה משתמש בתחליפים). היחס המהווה ברירת מחדל מהבהב במסך. 4 הגדר את היחס הראשון, ולאחר מכן הקש.ACT ערכי יחס פחמימות הם בדרך כלל בין 50-5 גרם/י או י/תח. אם ערך היחס שלך הוא מחוץ לטווח, תופיע על המסך הודעת אזהרה. הודעה זו כוללת אזהרה כי יחס הפחמימות שהוזן תקף אך הוא מחוץ לטווח הרגיל. הקש ESC לתיקון או ACT להמשך שעת ההתחלה עבור היחס הראשון היא חצות הלילה ואינה ניתנת לשינוי. המסך הגדרת זמן התחלה 2 מופיע. המקפים מתחת לשם המסך מהבהבים. יחס הפחמימות או יחס התחליפים הראשון מוגדר כעת. אם לא דרוש לך יחס שני, הקש ESC ודלג לסעיף הבא. אם עליך להגדיר יחס נוסף, בצע את השלבים 6 עד 9. במסך הגדרת זמן התחלה 2, הזן את השעה ביום שבה ברצונך כי יחס זה יהפוך פעיל. הקש.ACT יופיע המסך הגדרת יחס פחמימה 2 (אם אתה משתמש בגרמים) או הגדרת יחס תחליפים 2 (אם אתה משתמש בתחליפים). היחס המהווה ברירת מחדל מהבהב. בחר את היחס. הקש.ACT המסך הגדרת זמן התחלה 3 מופיע. יחס הפחמימות או התחליפים השני מוגדר כעת. אם אינך צריך להגדיר יחסים נוספים, הקש.ESC אם עליך להגדיר יחסים נוספים, חזור על שלבים 6 עד 9 שלעיל עבור כל יחס. כעת אתה מוכן להגדיר את יחידות הסוכר. 6 פרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 75

97 הגדרת יחידות הסוכר באפשרותך לבחור בממול/ל או מג/דל כ'יחידת סוכר בדם' (סוג מדידה). תוכל גם להגדיר יחידות אלו בתפריטים 'חישן' ו'שמירת ארוע'. ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < הגדרת בולוס חכם < עריכת הגדרות בחר באפשרות יח' ב.ס, והקש.ACT המסך יחידות סוכר בדם מוצג. בחר בממול/ל או מג/דל, ולאחר מכן הקש.ACT המסך עריכת הגדרות מציג את יחידות הסוכר שבחרת. כעת אתה מוכן להגדרת הרגישות לאינסולין רגישות לאינסולין הרגישות לאינסוליןהיאמידת ההפחתהשל רמתהסוכרבדם (BG) באמצעות יחידה אחת של אינסולין. ערך זה משמש לחישוב מינון אינסולין מוצע על מנת לתקן רמת סוכר גבוהה. מאחר שרגישות זו עשויה להשתנות במהלך היום, המשאבה מאפשרת לך להגדיר עדשמונההגדרות רגישות. ייתכן שהצוות הרפואי ייעץ לך לתכנת רק מידה אחת או שתיים של רגישות לאינסולין עם תחילת השימוש בתכונה 'בולוס חכם'. רשום את ההגדרות בטבלה הגדרות התכונה 'בולוס חכם' בפרק זה. ערכי רגישות לאינסוליןהם, בדרך כלל, ממול/ל/י ( מג/דל/י). אם הערך שלך הוא מחוץ הודעת אזהרה. לטווח זה, תופיע על המסך ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < הגדרת בולוס חכם < עריכת הגדרות בחר באפשרות רגישות, ולאחר מכן הקש.ACT המסך רגישות אינסולין 1 מופיע. יחס הרגישות המהווה ברירת מחדל מהבהב במסך. הזן את הערך עבור ההגדרה הראשונה של רגישות לאינסולין, ולאחר מכן הקש.ACT שעת ההתחלה עבור הרגישות הראשונה לאינסולין היא חצות הלילה ואינה ניתנת לשינוי. המסך הגדרת זמן התחלה 2 מופיע. המקפים מתחת לשם המסך מהבהבים. הרגישות לאינסולין הראשונה מוגדרת כעת. אם לא דרושה לך רגישות לאינסולין שניה, הקש ESC ודלג לסעיף הבא. אם עליך להגדיר רגישות לאינסולין נוספת, בצע את השלבים 6 עד 9. במסך הגדרת זמן התחלה 2 הזן את השעה ביום שבה ברצונך כי רגישות לאינסולין זו תהפוך פעילה. הקש.ACT המסך רגישות אינסולין 2 מופיע. ערך הרגישות המהווה ברירת מחדל מהבהב. בחר את הערך עבור רגישות לאינסולין זו שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

98 הקש.ACT המסך הגדרת זמן התחלה 3 מופיע. הרגישות לאינסולין השניה מוגדרת כעת. אם אינך צריך להגדיר רגישויות לאינסולין נוספות, הקש.ESC אם עליך להגדיר רגישויות לאינסולין נוספות, חזור על שלבים 6 עד 9 לעיל עבור כל רגישות לאינסולין. כעת אתה מוכן להגדיר את יעד רמות הסוכר בדם הגדרת יעד רמות הסוכר בדם הגדרת יעד בדיקת הסוכר מאפשרת לך להגדיר את יעדי הסוכר בדם שלך. התכונה 'בולוס חכם' תעשה שימוש ביעדים אלה לצורך חישוב מינון תיקון. מאחר שהיעדים עשויים להשתנות במהלךהיום, המשאבה מאפשרתלך להגדיר עד שמונה יעדי סוכר מדי יום. אם ברצונך להגדיר ערך יעד אחד בלבד, במקום טווח, הגדר הן את הערך הנמוך והן את הגבוה לאותו מספר. אם ערך הסוכר הנוכחי הוא מעל טווח היעד של הסוכר, התכונה 'בולוס חכם' עשויה לחשב מינון תיקון. מינון התיקון יעביר די אינסולין כדי להוריד את הסוכר בדם לקצה הגבוה הנוכחי של טווח יעד הסוכר. אם רמת הסוכר הנוכחית בדם היא מתחת לטווח היעד של הסוכר, התכונה 'בולוס חכם' עשויה לחשב תיקון שלילי ולהפחית אותו מהבולוס למזון. פעולה זו תביא את הסוכר בדם לקצה הנמוך של טווח יעד הסוכר. דוגמה: 6 פרק המשאבות יוצאות מהמפעל עם טווח יעד סוכר הנע בין ממול/ל ( מג/דל) כברירת מחדל. ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < הגדרת בולוס חכם < עריכת הגדרות בחר באפשרות יעד ב.ס, ולאחר מכן הקש.ACT 1 2 שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 77

99 ב. המסך טווח יעד 1 מופיע. הקצה הנמוך של טווח יעד הסוכר מהבהב במסך. הגדר את יעד רמת הסוכר בדם, ולאחר מכן הקש.ACT הקצה הגבוה של טווח יעד הסוכר מהבהב במסך. הזן את יעד רמת הסוכר בדם, ולאחר מכן הקש.ACT שעת ההתחלה עבור יעד הסוכר הראשון היא חצות הלילה ואינה ניתנת לשינוי. א. אם יעד הסוכר שלך אינו בטווח של ממול/ל ( מג/דל), מסך המשאבה יציג אזהרה לפיה הערכים מקובלים אך הם מחוץ לטווח הרגיל. הקש ESC כדי לשנות את יעד הסוכר או הקש ACT כדי להגדיר טווח זה. אם יעד הסוכר נמצאבתוךהטווח שבין ממול/ל ( מג/דל), המסך הגדרת זמן התחלה 2 מתחת לשם המסך מהבהבים. הטווח הראשון של יעד רמות הסוכר בדם מוגדר כעת. יופיע. המקפים אם אינך זקוק לטווח שני של יעד רמות סוכר בדם, הקש ESC ודלג לסעיף הבא. אם עליך להגדיר טווח נוסף של יעד רמות הסוכר בדם, בצע את השלבים 7 עד 11. במסך הגדרת זמן התחלה 2 הזן את השעה ביום שבה ברצונך כי טווח זה של יעד רמות הסוכר בדם יהפוך פעיל. הקש.ACT המסך טווח יעד 2 מופיע. הקצה הנמוך של טווח יעד הסוכר מהבהב במסך. הגדר את יעד רמת הסוכר בדם, ולאחר מכן הקש.ACT הקצה הגבוה של טווח יעד הסוכר מהבהב במסך. הזן את יעד רמת הסוכר בדם, ולאחר מכן הקש.ACT המסך הגדרת זמן התחלה 3 מופיע. הטווח השני של יעד רמות הסוכר בדם מוגדר כעת. אם אינך צריך להגדיר טווחים נוספים של יעד רמות הסוכר בדם, הקש.ESC אם עליך להגדיר טווחים נוספים של יעד רמות הסוכר בדם, חזור על שלבים 7 עד 11 שלעיל עבור כל טווח. כעת אתה מוכן להגדיר את זמן האינסולין הפעיל אודות אינסולין פעיל אינסולין פעיל הוא אינסולין הבולוס שכבר הועבר לגופך, אך עדיין לא נעשה בו שימוש. המשאבה מביאה בחשבון את הגדרת זמן האינסולין הפעיל בעת הקביעה אם עדיין קיים אינסולין פעיל בגופך מבולוסים קודמים. הדבר עשוי לסייע במניעת היפוגליקמיה הנגרמת עקב תיקון-יתר עבור רמת סוכר גבוהה בדם. המשאבה מציגה את כמות האינסולין הפעיל במסך פרטי המלצה במהלך שלבי תכנות הבולוס החכם, במסך מצב ובמסך הגדרת בולוס. עם זאת, כמות האינסולין הפעיל מחושבת באופן שונה במסך פרטי המלצה ומופיעה בצירוף כוכבית (*אינסולין פעיל). כמות האינסולין הפעיל המחושבת בשלבי הבולוס החכם כוללת את האינסולין שכבר הועבר ואינסולין אשר יועבר על-ידי הבולוס המושהה הפעיל. משאבת Paradigm מגיעה מהמפעל עם הגדרת זמן אינסולין פעיל של שש שעות, התואמת במידה רבה את הנתונים המדעיים שפורסמו. אם הצוות הרפואי רושם לך זמן אחר, ניתן להתאים את הגדרת זמן האינסולין הפעיל בתפריט 'בולוס חכם' בתוספות של שעה, החל משעתיים ועד שמונה שעות. לפרטים נוספים אודות אינסולין פעיל, עיין בסעיף מפרטי התכונה 'בולוס חכם' בפרק מפרטי המשאבה. 78 שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

100 שים לב: אם אתה נוטל אינסולין באמצעות מזרק, לתכונה 'בולוס חכם' לא תהיה אפשרות לקבוע במדויק את האינסולין הפעיל במערכת שלך. התייעץעםהצוות הרפואי בנוגע למשךהזמן שעליךלהמתין לאחר זריקה ידניתעד שתוכל להסתמךעל חישוב האינסולין הפעיל שמתבצע בעזרת התכונה 'בולוס חכם'. זמן אינסולין פעיל 1 הגדרת זמן האינסולין הפעיל מאפשרת למשאבה לדעת באיזה זמן אינסולין פעיל להשתמש בעת חישוב כמות האינסולין הפעיל שיש להפחית לפני הערכת בולוס. הצוות הרפואי אמור לקבוע את זמן האינסולין הפעיל המתאים לך ביותר. כדי להגדיר את זמן האינסולין הפעיל, בצע את השלבים הבאים: ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < הגדרת בולוס חכם < עריכת הגדרות בחר באפשרות זמן א' פעיל, ולאחר מכן הקש.ACT המסך זמן אינסולין פעיל מופיע. הזמן המהווה ברירת מחדל, שהוא 6 שעות, מהבהב במסך. הגדר את מספר השעות עבור זמן האינסולין הפעיל, ולאחר מכן הקש.ACT המסך עריכת הגדרות מציג את ההגדרה החדשה של זמן האינסולין הפעיל. השלמת כעת את הגדרת הבולוס החכם. הקש ESC או המתן להופעת ההודעה: הגדרת 'בולוס חכם' הסתיימה בדיקת ההגדרות עבור התכונה 'בולוס חכם' בדוק אתהגדרות התכונה 'בולוס חכם' במסךסקירת הגדרות. אם יש צורך, השווה מידע זה למידע בטבלת הגדרות התכונה 'בולוס חכם'. עבור למסך סקירת הגדרות. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < הגדרת בולוס חכם < סקירת הגדרות גלול בטקסט כדי להציג את הגדרות הבולוס החכם. צא מהתפריטים לאחר שתסיים אפשרויות מכשיר סוכר ניתן להגדיר את המשאבה כך שהיא תקבל את קריאת הסוכר בדם שלך באופן אוטומטי מהמכשיר המחובר. מכשיר זה אינו זמין בכל הארצות. בדוק אצל הנציג המקומי של.Medtronic Diabetes הגדרות המשאבה במפעל הייצור נקבעות כך שאפשרות מכשיר הסוכר אינה מופעלת. עיין בסעיף הוספה, מחיקה, סקירה של זיהויי מכשיר הסוכר בפרק זה כדי להפעיל את מכשיר 6 פרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 79

101 הסוכר, וכדי להזין את זיהוי המכשיר. תכנות זיהוי המכשיר יקשר את המשאבה שלך למכשיר. לכל מכשיר סוכר יש זיהוי ייחודי משלו. ניתןלקשר עד שלושה מכשירי סוכר למשאבה. אםלא תקשר אתהמכשירלמשאבה, יהיהעליך להזין אתקריאותהסוכרבדם שלך באופן ידני. כאשר המשאבה במצב לא פעיל (במסך הראשי), היא תצפצף או תרטוט כאשר תתקבל קריאת סוכר בדם ממכשיר הסוכר. הקריאה תופיעבמסך המשאבה. אםקריאתהסוכר אינה בטווחשהוגדר לסוכרבדם, המשאבהתצפצף שלוש פעמים. לקריאות סוכר הגבוהות מטווח היעד שהוגדר לסוכר בדם, השתמש בתכונה בולוס חכם כדי להזין בולוס תיקון. הערה: השימוש במכשירי RF (תדר רדיו) בשילוב עם המשאבה מפחית את חיי סוללת המשאבה. יש להפעיל את אפשרות מכשיר הסוכר על מנת להוסיף, למחוק או לסקור את זיהוי(י) המכשיר המתוכנתים במשאבה. זיהוי המכשיר מודפס בגב מכשיר הסוכר. עיין במדריך למשתמש שהגיע עם מכשיר הסוכר לקבלת מידע מפורט אודות אופן השימוש בו. כללי מכשיר סוכר אם ברצונך שהמשאבה תקיים תקשורת עם מכשיר הסוכר, עליך לוודא שמתקיימים התנאים הבאים: אפשרות מכשיר הסוכר מופעלת ומתוכנתת. עיין בהוראות בסעיף זה. 1 על המשאבה להיות במרחק שאינו עולה על 1.2 מטרים (4 רגל) ממכשיר הסוכר כדי לקבל את קריאת הסוכר בדם. 2 המשאבה אינה יכולה להיות במצב האזעקה 'סוללה מתרוקנת'. 3 בעת תכנות בולוס, מדידת הסוכר בדם ממכשיר הסוכר תופיע כערך ברירת המחדל של הסוכר בדם במסך הזנת ערך ב.ס. 4 המשאבה לא תציג קריאה ישנה יותר מ- 12 דקות במסך הזנת ערך ב.ס. אין להשתמש במכשיר סוכר הפועל בתדר רדיו כדי לשלוח את קריאות הסוכר בדם למשאבה בעת שהייה בכלי טיס. הזן ידנית 5 את הסוכר בדם שלך. עוד מתקיים מצב סוללה מתרוקנת. כדי להבטיח שמכשיר הסוכר שים לב: המשאבה לא תקבל אותות ממכשיר הסוכר כל יקיים תקשורת עם המשאבה, יש לוודא שהמשאבה אינה במצב של סוללה מתרוקנת. (החלפת הסוללה המתרוקנת בסוללה חדשה תביא לחידוש התקשורת בין המכשיר למשאבה). 80 שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

102 1 הוספה, מחיקה, סקירה של זיהויי מכשיר הסוכר מסכי תכנות המכשיר מאוד דומים לאלה של השלט-רחוק. הקפד לבחור תכנות מכשיר הסוכר. באפשרות מכשירי סוכר במסך אפשרויות התקן יש להפעיל את אפשרות מכשיר הסוכר על מנת להוסיף, למחוק או לסקור את זיהוי(י) המכשיר המתוכנתים במשאבה. להפעלת אפשרות מכשיר הסוכר: עבור א. א. ב. למסך אפשרות מכשיר סוכר. ראשי < תכונות מיוחדות < חיבור מכשירים < מכשירי סוכר בחר באפשרות פ, והקש.ACT תפריט הוסף, מחק או סקור את זיהוי(י) המכשיר בהתאם לרצונך. הוספת זיהויי מכשירי סוכר בחר בהוספת זיהוי והקש.ACT זיהוי מכשיר סוכר מופיע. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי להזין כל אחד מששת תווי הזיהוי. הקש ACT לאחר כל ערך. ב. לאחר הגדרת התו האחרון של הזיהוי, המסך יחזור אל תפריט זיהוי מכשיר סוכר. ג. מחיקת זיהויים של מכשירי סוכר בחר במחיקת זיהוי והקש.ACT בחר בזיהוי מכשיר הסוכר שברצונך למחוק והקש.ACT ג. הזיהוי שנבחר נמחק כעת. סקירת זיהויים של מכשירי סוכר א. אם אינך בטוח שזיהוי מכשיר הסוכר הוזן למשאבה, בדוק במסך 'סקירת זיהוי מ.ס.'. בחר בסקירת זיהוי והקש.ACT ב. הזיהויים המתוכנתים יופיעו צא מהתפריטים לאחר שתסיים. במסך סקירת זיהוי מ.ס. בעת בולוס תקין - שימוש בתכונה 'בולוס חכם' לאחר שהתכונה 'בולוס חכם' הופעלה ותוכנתה, תכונה זו יכולה לחשב הערכה של כמות האינסולין לה אתה זקוק עבור בולוס תיקון ו/או בולוס מזון. באפשרותך להשתמש בהערכה או לשנות אותה לפי הצורך. בנוסף, המשאבה יכולה לקבל את קריאת הסוכר בדם ממכשיר הסוכר, אם הם מחוברים. 6 פרק השתמש במקש כדי להעביר בולוס רגיל בכל עת למעט במהלך בולוס רגיל אחר. בולוס רגיל יעצור זמנית בולוס מתמשך או בולוס משולב הנמצא בהעברה. לאחר שהבולוס הרגיל מסתיים, העברת הבולוס המתמשך או המשולב תתחדש. שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 81

103 הערה: אם ברצונך להשתמש בקישור המשאבה למכשיר, ודא שאפשרות מכשיר הסוכר פעילה. עיין בסעיף "אפשרות מכשיר סוכר" בפרק זה לקבלת הוראות. אם רצונך בבולוס תיקון, בדוק את הסוכר בדם באמצעות מכשיר בדיקת הסוכר בדם ועבור לשלב 2. אם רצונך בבולוס למזון, עבור לשלב 2. הקש במשאבה, או עבור אל תפריט בולוס, בחר באפשרות שימוש בבולוס חכם, והקש.ACT המסך הזנת ערך ב.ס. יופיע. א. אם אינך משתמש במכשיר הסוכר: הזן את ערך הסוכר בדם. הקש ACT והמשך לשלב 4. אם אינך מזין ערך סוכר בדם ורצונך בבולוס למזון, בחר בקווים המפרידים במסך הזנת ערך ב.ס. התכונה 'בולוס חכם' תחשב את האינסולין הדרוש עבור ערך המזון מבלי להתייחס לרמת הסוכר בדם. הקש ACT והמשך לשלב 4. ב. אם אתה משתמש במכשיר הסוכר, עליך לתכנת את הבולוס בתוך 12 דקות מהזמן שבו המשאבה מקבלת את הקריאה מהמכשיר. אם עברו למעלה מ- 12 דקות, הקריאה לא תהיה זמינה עוד מהמסך ויהיה עליך להזין את הסוכר בדם באופן ידני. המשאבהתבדוק אם ערכי ב.ס. שהוזנו נמצאים בטווח היעד שלך. הקש ACT כדי לקבל את ערך הסוכר בדם. באפשרותך גם לשנות ערך זה של הסוכר בדם, במקרה הצורך, ולאחר מכן הקש.ACT המסך הזן מזון מופיע. א. אם זהו בולוס מזון, הזן את ערך המזון שתאכל, ולאחר מכן הקש.ACT ב. אם זהו בולוס תיקון, בחר ב- 0 (אפס) בתור הערך, ולאחר מכן הקש.ACT המסך פרטי המלצה מופיע. סקור את המידע במסך זה. אם יש צורך לבצע שינויים כלשהם, הקש ESC כדי לחזור למסך הזנת ערך ב.ס. (שלב 3) ובצע שינויים בהתאם לדרוש. הקש ACT במסך פרטי המלצה. המסך הגדרת בולוס מופיע כשכמות הבולוס המומלצת מהבהבת. שנה את הכמות אם רצונך בכך. הקש ACT כדי לקבל ולהתחיל בהעברת הבולוס. הערה: אם התזכורת לבדיקת סוכר בדם מופעלת, מוצג המסך משך תזכורת ב.ס.. תכונה זו מאפשרת לך להגדיר את משך הזמן שיעבור לפני הצגת תזכורת לבדיקת רמת הסוכר בדם שלך לאחר בולוס. עיין בסעיף תזכורת בדיקת סוכר בפרק תכנות בסיסי לקבלת מידע אודות תכונה זו. המסך העברת בולוס מופיע. המשאבה תצפצף או תרטוט בתחילת הבולוס ובסיומו. בעת העברת הבולוס, יוצגו במסך סוג הבולוס והכמות עד תום העברת כל היחידות. לאחר מכן המסך יחזור למסך הראשי שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

104 דוגמאות לתכונה 'בולוס חכם' עבור התרחישים הבאים, התכונה 'בולוס חכם' מופעלת אצל מיכאל, עם ההגדרות הבאות: יחס פחמימות: 15 גרם ליחידת אינסולין רגישות לאינסולין: 2.2 ממול/ל (40 מג/דל) לכל יחידת אינסולין יעד ב.ס.: ממול/ל ( מג/דל) זמן אינסולין פעיל: 6 שעות הערה: אם ברצונך לראות פרטים של הנוסחאות שבהן התכונה 'בולוס חכם' עושה שימוש לצורך חישוב בולוסים מומלצים כמו אלה שבדוגמאות הבאות, עיין בסעיף מפרטי התכונה 'בולוס חכם' בפרק 'מפרטי המשאבה'. דוגמה 1: הסוכר בדם הגיע ליעד (רמה נורמלית של סוכר בדם) ואין אינסולין פעיל מיכאל מתעורר בבוקר לפני הלימודים, ואמו הכינה לו ארוחת בוקר. לפני שהוא מתחיל לאכול, הוא בודק את הסוכר בדם באמצעות מכשיר הסוכר ותוצאת הסוכר בדם, 6.6 ממול/ל (120 מג/דל), נשלחת אוטומטית למשאבה. הוא מעריך שהארוחה שלו מכילה 60 גרם של פחמימות. כאשר מופיעה בקשה מהתכונה 'בולוס חכם', הוא מזין כמות זו במסך 'הזן מזון'. על בסיס הגדרות התכונה 'בולוס חכם' שלו, תופיע במשאבה הצעה לנטילת 4.0 יחידות של אינסולין. 6 פרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 83

105 דוגמה 2: הסוכר בדם מעל היעד (רמה גבוהה של סוכר בדם) ואין אינסולין פעיל למחרת, מיכאל מתעורר לקראת ביה"ס. לפני אכילת אותה ארוחת בוקר, הוא בודק את רמת הסוכר בדם באמצעות מכשיר הסוכר ומגלה שהיא 11.1 ממול/ל (200 מג/דל), כלומר מעל היעד שלו, שנקבע ל- 6.6 ממול/ל (120 מג/דל). קריאת הסוכר בדם נשלחת אוטומטית למשאבה. כאשר מופיעה בקשה מהתכונה 'בולוס חכם', הוא מזין את כמות הפחמימות - 60 גרם - במסך 'הזן מזון'. על בסיס ההגדרות שלו, תופיע במשאבה הצעה לנטילת 6.0 יחידות של אינסולין. 84 שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

106 דוגמה 3: הסוכר בדם מתחת ליעד (רמה נמוכה של סוכר בדם) ואין אינסולין פעיל בבוקר אחר, מיכאל מתיישב לפני אכילת ארוחת בוקר זהה. הוא בודק אתרמתהסוכרבדם באמצעותמכשירהסוכר ומוצא שהיא עומדת על 3.9 ממול/ל (70 מג/דל), כלומר מתחת ליעד הסוכר הנמוך שלו, שהוא 5.0 ממול/ל (90 מג/דל). הקריאה נשלחת אוטומטית למשאבה. כאשר מופיעה בקשה מהתכונה 'בולוס חכם', הוא מזין את כמות הפחמימות - 60 גרם - במסך 'הזן מזון'. על בסיס ההגדרות שלו, תופיע במשאבה הצעה לנטילת 3.5 יחידות של אינסולין בלבד. 6 פרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 85

107 דוגמה 4: הסוכר בדם מעל היעד (רמה גבוהה של סוכר בדם) עם אינסולין פעיל מיכאל בביה"ס, והוא רוצה לאכול ארוחת ביניים לקראת הצהריים. הוא בודק את רמת הסוכר בדם באמצעות מכשיר הסוכר ומגלה שהיא 11.1 ממול/ל ( 200 מג/דל), כלומר מעל היעד שלו, שנקבע ל- 6.6 ממול/ל (120 מג/דל). הוא מעריך שהחטיף מכיל 60 גרם של פחמימות, ולכן הוא מזין את המספר 60 למשאבה, כאשר מופיעה בקשה מהתכונה 'בולוס חכם'. בהתאם להגדרות שלו, וכתוצאה מ- 1.5 יחידות של אינסולין פעיל, תופיע במשאבה הצעה לנטילת 4.5 יחידות של אינסולין. 86 שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

108 דוגמה 5: הסוכר בדם מתחת ליעד (רמה נמוכה של סוכר בדם) עם אינסולין פעיל ביום אחר בביה"ס, מיכאל מתכונןלארוחת הצהריים. הוא בודק את רמת הסוכר בדם באמצעות מכשיר הסוכר ומוצא שהיא עומדת על 3.9 ממול/ל (70 מג/דל), כלומר מתחת ליעד הסוכר הנמוך שלו, שהוא 5.0 ממול/ל (90 מג/דל). הקריאה נשלחת אוטומטית למשאבה. כאשר מופיעה בקשה מהתכונה 'בולוס חכם', הוא מזין את כמות הפחמימות - 60 גרם - במסך 'הזן מזון'. בהתאם להגדרות שלו, ועל אף 1.5 יחידות של אינסולין פעיל, תופיע במשאבה הצעה לנטילת 3.5 יחידות של אינסולין. 6 פרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם' 87

109 88 שימוש בתכונה 'בולוס חכם '

110 שיפור הטיפול בעזרת משאבה בולוס מושהה ובולוס משולב בולוס מושהה מעביר בולוס באופן שווה במהלך פרק זמן (30 דקות עד 8 שעות). ניתןלהשתמש בבולוס זה להעברת אינסולין לאחר אכילת ארוחה ממושכת הכוללת מנות קטנות רבות. הוא יכול להיות יעיל גם אם אתה סובל מעיכול מזון מעוכב הנובע מקיבה "עצלנית" או מארוחות עתירות שומן. בולוס מושהה עשוי להועיל אם בולוס רגיל גורם לירידה מהירה מדי של הסוכר בדם. מאחר שחלק הבולוס המושהה נמשך לאורך תקופת זמן, קיימת סבירות רבה שהאינסולין יהיה זמין עבור הצרכים האישיים שלך. הערה: במהלך העברת בולוס מושהה, לא תהיה אפשרות להשתמש בפונקציות המשאבה הבאות: שינוי כמות הבולוס המרבי, שינוי בחירת הקצב, ביטול או העברה של בולוסים משולבים ומושהים, הרצה אחורה או מילוי הקנולה, שינוי זמן האינסולין הפעיל, הפעלת בדיקה עצמית או גישה לתפריט 'הגדרות משתמש'. כל יתר פונקציות המשאבה עדיין זמינות במהלך הבולוס המושהה. בולוס משולב מעביר שילוב של בולוס רגיל מיידי ולאחריו בולוס מושהה. חלק הבולוס המושהה מועבר באופן שווה במהלך פרק זמן מסוים. בולוס משולב יעיל עבור ארוחות הכוללות הן פחמימות שנספגות במהירות והן פחמימות שנספגות באיטיות. לדוגמה, בולוס משולב יתאים לפירות וקרקרים ולאחריהם פסטה. האפשרות 'בולוס משולב' עונה על צרכי האינסולין הן המיידיים והן המורחבים. בולוס משולב יעיל גם עבור תיקון רמה גבוהה של סוכר בדם לפני ארוחה. 7 פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 89

111 עיין באיורים הבאים עבור תיאור של סוגי הבולוס השונים: 1 הפעלת האפשרות 'בולוס משולב/בולוס מושהה' חשוב להתייעץ עם הצוות הרפואי לפני השימוש בבולוס מושהה או משולב. עליך להכיר היטב את הפונקציות הבסיסיות של המשאבה לפני שתבחן אפשרויות אלה. כדי להגדיר בולוס משולב או בולוס מושהה, ראשית עליך להפעיל את האפשרות 'בולוס משולב/מושהה'. עבור אל המסך אפשרות.D/S ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < בולוס D/S 2 בחר באפשרות 'פ', ולחץ על.ACT התכונה פעילה כעת. צא מהתפריטים בולוס מושהה או בולוס משולב ללא התכונה 'בולוס חכם' ודא שהאפשרות משולב/מושהה פעילה. חשב את כמות המזון ו/או בולוס התיקון. עבור למסך סוג התראה. הקש במשאבה, או עקוב אחר הנתיב הבא: ראשי < בולוס < הגדרת בולוס 90 שיפור הטיפול בעזרת משאבה

112 א. ב. ג. ג. עבור בולוס מושהה, בצע את השלבים הבאים: בחר באפשרות בולוס מושהה, ולאחר מכן הקש.ACT המסך הגדרת הזן את הכמות הרצויה עבור יחידות הבולוס המושהה, ולאחר מכן הקש.ACT המשך לשלב 5. בולוס מושהה מופיע. עבור בולוס משולב, בצע את השלבים הבאים: א. בחר באפשרות בולוס מושהה, ולאחר מכן הקש.ACT המסך הגדר כמות לבולוס משולב מופיע. ב. הזן את הכמות הרצויה עבור סך כל יחידות הבולוס המשולב. כמות זו היא הסך הכולל של יחידות בולוס רגיל ומושהה. הקש.ACT במסך הבא מהבהבות הכמויות של חלקי ה'כעת' (רגיל) ו'מושהה' בבולוס המשולב. המסך מראה גם את הכמות באחוזים עבור כל חלק. הקש או כדי לשנות את האחוזים/מספר היחידות. המשך לשלב 5. המסך משך S מופיע. הזן את משך הזמן שברצונך כי הבולוס המושהה יימשך, ולאחר מכן הקש.ACT הערה: אם התזכורת לבדיקת סוכר בדם מופעלת, מוצג המסך משך תזכורת ב.ס.. תכונה זו מאפשרת לך להגדיר את משך הזמן שיעבור לפני הצגת תזכורת לבדיקת רמת הסוכר בדם שלך לאחר בולוס. עיין בסעיף תזכורת בדיקת סוכר בפרק תכנות בסיסי לקבלת מידע אודות תכונה זו. המסך 'העברת בולוס' מופיע עם עיגול פתוח המציין כי המשאבה נמצאת ב'מצב מיוחד'. המשאבה מצפצפת/רוטטת בתחילת הבולוס. במהלך העברת הבולוס, המשאבה תחזור למסך הראשי. המשאבה מצפצפת/רוטטת בסיום הבולוס והעיגול הפתוח נעלם פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 91

113 תרגול בולוס מושהה טווח היעד שלך לסוכר בדם לפני ארוחה הוא עד. בדוק את רמת הסוכר בדם לפני הארוחה. האם אתה נמצא בטווח היעד? אם כן, המשך. אם לא, המתן ובצע את הבדיקה הבאה עד שהסוכר בדם שלך לפני הארוחה יהיה במסגרת טווח היעד שלך: בדיקה: בחר ארוחה עתירת שומן (לדוגמה נקניקיות, פיצה, בורקס גבינה). קבע את כמות בולוס הארוחה שלך. הגדר אתהבולוס המושההכךשיעביר את כמות האינסולין שנקבעה על פני שעתיים. (משך זמן זה הוא דוגמה. כמו תמיד, עליך להתייעץ עם הצוות הרפואי לקבלת הדרכה). בדוק את הסוכר בדם ורשום: לפני הארוחה שעה אחת לאחר הארוחה שעתיים לאחר הארוחה שלוש שעות לאחר הארוחה ארבע שעות לאחר הארוחה האם רמת הסוכר בדם חזרה ליעד שלפני הארוחה בתוך 4 שעות לאחריה? אם כן, חזור על בדיקה זו עם אותה ארוחה ביום אחר כדי לאמת את התוצאות. אם לא, דון בכך עם הצוות הרפואי לקבלת הנחיות. 92 שיפור הטיפול בעזרת משאבה

114 תרגול בולוס משולב האם תוכל לחשוב על ארוחה כלשהי שבה תכונה זו תסייע לך לשלוט ברמת הסוכר בדם? טווח היעד שלך לסוכר בדם לפני ארוחה הוא עד בדוק את רמת הסוכר בדם לפני הארוחה. האם אתה נמצא בטווח היעד? אם כן, המשך. אם לא, בצע את הבדיקה הבאה כאשר הסוכר בדם שלך לפני הארוחה יהיה במסגרת טווח היעד שלך: בדיקה: בחר ארוחה הכוללתשילובהןשלפחמימותהנספגות במהירות והן של פחמימות הנספגות באיטיות. קבע את כמות בולוס הארוחה שלך. הגדר את הבולוס המשולב כך שיעביר את כמות האינסולין שנקבעה. תכנת את המשאבה כך שתעביר מחצית אחת על פני שעתיים*, ואת המחצית השניה באופן מיידי. (* משך זמן מסוים זה והיחס הינם דוגמה. כמו תמיד, עליך להתייעץ עם הצוות הרפואי לקבלת הדרכה). בדוק את הסוכר בדם ורשום: לפני הארוחה שעה אחת לאחר הארוחה שעתיים לאחר הארוחה שלוש שעות לאחר הארוחה ארבע שעות לאחר הארוחה האם רמת הסוכר בדם חזרה ליעד שלפני הארוחה בתוך 4 שעות לאחריה? * אם כן, חזור על בדיקה זו עם אותה ארוחה ביום אחר כדי לאמת את התוצאות. אם לא, דון בכך עם הצוות הרפואי לקבלת הנחיות. שימוש בתכונה 'בולוס חכם' עבור בולוס מושהה או משולב אם אתה משתמש בתכונה 'בולוס חכם' כדי לחשב את כמויות הבולוס המושהה או המשולב, תתבקש להזין את קריאת הסוכר בדם שלך ו/או את היחידות (גרמים או תחליפים) שתאכל. התכונה 'בולוס חכם' תשתמש במידע זה כדי לחשב את התיקון המוצע ו/או את כמות הבולוס למזון. אם אין ברצונך להשתמש בהמלצת התכונה 'בולוס חכם', באפשרותך לשנות אותה. יש להפעיל את התכונה 'בולוס חכם' ויש לתכנת את ההגדרות (עיין בסעיף כיצד לתכנת את התכונה 'בולוס חכם' בפרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם'). בנוסף, ודא כי האפשרות למשולב/מושהה מופעלת (עיין בסעיף הפעלת האפשרות 'בולוס D /בולוס S' בפרק זה). 7 פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 93

115 ב. אם ברצונך להשתמש בקישור המשאבה למכשיר, ודא שאפשרות מכשיר הסוכר פעילה. עיין בסעיף אפשרות מכשיר סוכר בפרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם' לקבלת הוראות. עבור למסך הזנת ערך ב.ס. הקש במשאבה, או השתמש בנתיב הבא: ראשי < בולוס < שימוש בבולוס חכם הזן את ערך הסוכר בדם, ולאחר מכן הקש.ACT המסך הזן מזון מופיע. הזן את המזון, ולאחר מכן הקש.ACT המסך פרטי המלצה מופיע. גלול למטה כדי לסקור את המידע שם. הקש ACT כדי להמשיך לשלב 5. אם יש צורך לבצע שינויים כלשהם, הקש ESC כדי לחזור למסך הזנת ערך ב.ס.. בצע שינויים לפי הצורך. המסך בולוס מומלץ מופיע עם האפשרויות 'בולוס N', 'בולוס S' ו'בולוס D'. אם לפי החישוב שמבצעת התכונה 'בולוס חכם' נמצא שהבולוס כולל חלק לתיקון הרמה הגבוהה של סוכר בדם, האפשרות 'בולוס S' לא תהיה זמינה. דבר זה יסייע לך לבחור סוג בולוס (N או D) שיש לו אפשרות העברה מיידית כדי לכסות סוכר גבוה בדם. כדי להגדיר בולוס מושהה, בצע את השלבים הבאים: א. במסך בולוס מומלץ, בחר באפשרות בולוס S, ולאחר מכן הקש.ACT ב. המסך הגדרת בולוס S מופיע כשכמות הבולוס המומלצת מהבהבת. שנה את הכמות במקרה הצורך. הקש ACT כדי לקבל את כמות הבולוס. כדי להגדיר בולוס משולב, בצע את השלבים הבאים: א. המסך הגדר כמות לבולוס D מופיע כשכמות הבולוס המומלצת מהבהבת. כמות זו היא הסך הכולל של יחידות הבולוס הן הרגיל והן המושהה. שנה את הכמות במקרה הצורך. הקש ACT כדי לקבל את כמות הבולוס. במסך הבא מהבהבות הכמויות של חלקי ה'כעת' (רגיל) ו-' S ' בבולוס המשולב. המסך מראה גם את הכמות באחוזים עבור כל חלק. הקש ACT כדי לקבל את החלקים המוצעים של הבולוס החכם. באפשרותך גם להקיש חלקים אלה, ולאחר מכן הקש.ACT או כדי לשנות התכונה 'בולוס חכם' ממליצה על פיצול חלק המזון של הבולוס 50/50 בין החלקים 'S' ו'כעת'. כמות התיקון הכוללת מומלצת תמיד לחלק 'כעת'. בדוגמה זו, החלק 'כעת' מורכב מחצי הכמות של אינסולין המזון בתוספת כמות התיקון פחות האינסולין הפעיל ( 1.5 י י י). התוצאה היא 2.5 י או 62% מסך האינסולין של 4.0 י. החלק המושהה מורכב מהחצי השני של אינסולין המזון ( 1.5 י), כלומר 38% מסך האינסולין של 4.0 י. 94 שיפור הטיפול בעזרת משאבה

116 המסך משך S מופיע. הזן את משך הזמן שברצונך כי הבולוס המושהה יימשך, ולאחר מכן הקש.ACT הערה: אם התזכורת לבדיקת סוכר בדם מופעלת, מוצג המסך משך תזכורת ב.ס.. תכונה זו מאפשרת לך להגדיר את משך הזמן שיעבור לפני הצגת תזכורת לבדיקת רמת הסוכר בדם שלך לאחר בולוס. עיין בסעיף תזכורת בדיקת סוכר בפרק תכנות בסיסי לקבלת מידע אודות תכונה זו. הקש ACT כדי לקבל ולהעביר את הבולוס. המסך 'העברת בולוס' מופיע עם עיגול פתוח המציין כי המשאבה נמצאת ב'מצב מיוחד'. המשאבה מצפצפת או רוטטת בתחילת הבולוס. במהלך העברת הבולוס, המשאבה חוזרת למסך הראשי. אם ברצונך לראות את התקדמות ההעברה, הקש ESC כדי לראות את מסך המצב. המשאבה מצפצפת או רוטטת בסיום הבולוס, והעיגול הפתוח נעלם. 7 8 Easy Bolus מקש Easy Bolus מספק דרך מהירה להעברת בולוס רגיל. אתה תקבע מראש אתההגדרות עבורתכונה זו במסך אפשרות Easy Bolus בתפריט בולוס. המשאבה מגיעה מהמפעל כאשר התכונה Bolus' 'Easy מוגדרת בה כלא פעילה. אם אתה מעוניין להשתמש ב' Bolus,'Easy הפעל תכונה זו. לאחר שתגדיר את הבולוס הקולי, עם כל הקשה על תוכל להגדיל את כמות הבולוס הרגיל בכמות קבועה, המכונה מדרגה. כדי שתוכל להעביר Bolus','Easy עליך ראשית להגדיר את הכמות במסך הזנת.Easy Bolus כמות זו שווה למספר יחידות האינסולין עבור כל מדרגה. המספר המרבי של מדרגות יכול להיות שווה למגבלת הבולוס המרבי שלך. בעת שימוש במצב רטט, Bolus' 'Easy מוגבל ל- 20 מדרגות או בולוס מרבי, הקודם מביניהם. לאחר שתגדיר את כמות המדרגות, באפשרותך לתכנת את הבולוס הקולי. כאשר אתה נמצא במסך הראשי, בכל פעם שתקיש על, כמות הבולוס הקולי תגדל במדרגה אחת. תשמע צפצוף או תחוש ברטט עבור כל הגדלת מדרגה. כל צפצוף הוא בעל צליל שונה. דבר זה מקל עליך לספור את הצפצופים בזמן שאתה מתכנת את הבולוס הקולי. הגדרת Easy Bolus 1 עבור אל המסך אפשרות.Easy Bolus ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < Bolus Easy בחר באפשרות הפעל/הגדר, ולאחר מכן לחץ על.ACT הערה: אם אתה משתמש בשלט-רחוק, יש להגדיר את הבולוס הקולי כ'פעיל'. פרק 7 שיפור הטיפול בעזרת משאבה 95

117 הגדרת ערך מדרגה ניתן להגדיר את ערך המדרגה מ- 0.1 עד 2.0 יחידות, או להגדיר אותו לגבול הבולוס המרבי המוגדר, הנמוך מ- 2.0 יחידות (הגדרת היצרן: 0.1). הגדר את המדרגה למספר נוח לשימוש וקל להכפלה. במסך הזנת Easyערך Bolus המדרגה מהבהב. שנה אתהערך, תשתמש עבור הבולוס הקולי. המסך יחזור לתפריט בולוס. ולאחר מכן הקש.ACT ערך המדרגה הוא התוספת שבה כמות המדרגה מתוכנתת כעת והבולוס הקולי מוכן לשימוש. צא מהתפריטים. 1 2 העברת Easy Bolus תרגל את השימוש בתכונה Bolus','Easy תוך שאתה מביט במסך המשאבה בעת ספירת הצפצופים. תכונה זו פועלת רק מהמסך הראשי. במסך. לאחר שתכיר את התכונה Bolus' 'Easy היטב, תוכל להשתמש בצלילים המושמעים עבור העברת בולוס מבלי להתבונן מהמסך הראשי, הקש. המסך הגדרת Easy Bolus מופיע כשערך המדרגה הבודדת מהבהב. הקש לפי מספר הפעמים הדרוש עבור כמות הבולוס. התבונן בשינוי הכמות על המסך עם כל הקשה. המשאבה תרטוט או תשמיע צליל שונה עבור כל הקשה על שיפור הטיפול בעזרת משאבה

118 כאשר כמות הבולוס הכוללת מופיעה המדרגות מבלי להתבונן במסך. במסך הגדרת,Easy Bolus הקש.ACT האזן/השתמש לדוגמה: עליך להעביר 2.0 יחידות בולוס, וגודל המדרגה הוגדר ל בכל פעם שתקיש על לגודל המדרגה שהוגדר ל- 0.5 יחידות. כדי להעביר 2.0 יחידות, עליך להקיש על מקש המסך יציג 2.0 יחידות. הערה: את הבולוס הקולי. למען בטיחותך, אין באפשרותך להשתמש ב- אם כמות זו הכמות הכוללת של הבולוס תסתיים, המשאבה תצפצף או תרטוט. אם כמות זו שגויה, הקש ESC או כדי להתחיל מחדש. המשאבה תחזור כדי לבחור את ערכי הבולוס הקולי. הקשה על בתחושתך כדי למנות את, מספר היחידות יגדל בהתאם ארבע פעמים. 4) = 0.5 X.(2.0 או ESC תבטל נכונה, הקש ACT כדי להתחיל בהעברת הבולוס הקולי. המסך העברת בולוס יציג את היחידות המועברות. כאשר למסך הראשי. 3 4 דוגמה :1 Bolus Easy אלכסנדר הוא מנהל עסוק בעל משרד לראיית חשבון. הוא נושא את משאבת Paradigm על החגורה ואינו מעוניין להוריד אותה כדי לתת לעצמו בולוס. אלכס יכול בקלות להושיט את ידו ולחוש את מקש הבולוס הקולי כדי לתת בולוס. קודם לכן הוא תיכנת את המשאבה כך שתעביר Bolus' 'Easy במדרגות תוספת של 0.5 יחידות. מהמסך הראשי, עם כל הקשה על, המשאבה תשמיע צליל שונה, כך שהוא יוכל לעקוב אחר מספר ההקשות. הוא רוצה לתת לעצמו 2.0 יחידות עבור חטיף, אז הוא יקיש מכן יקיש.ACT המשאבה תשמיע 4 צפצופים מכיוון שהוא הקיש הכמות, והמשאבה שלו מעבירה את 2.0 היחידות. 4 פעמים 4) הקשות 0.5 x יחידות/הקשה = 2.0 יחידות) ולאחר 4 פעמים. הוא פשוט מקיש על ACT כדי לאשר את כשאלכסנדר רוצה להיות יותר דיסקרטי, או כאשר הוא אינו מעוניין שהמשאבה תצפצף בזמן ישיבה חשובה, הוא יכול להגדיר את המשאבה למצב 'רטט' ולחוש את הרטט במקום להאזין לצלילים. (עיין בסעיף הגדרת סוג האזעקה בפרק תכונות מיוחדות לפרטים). 7 פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 97

119 תורך: תרגול Easy Bolus הגדרת ברירת המחדל של המפעל עבור התכונה Bolus' 'Easy היא מדרגות בנות 0.1 יחידות. ניתן לשנות את רמת המדרגה בהתאם לצורך לערך שיהיה נוח יותר לשימוש וקל יותר להכפלה. תן לעצמך את הבולוס הבא על-ידי שימוש בתכונה Bolus' 'Easy במשאבה. גודל המדרגה שלך הוא. כמה יחידות נתת? כמה צלילים ספרת? מומלץ להציץ במסך המשאבה כדילראות את כמות הבולוס וכן לספור את המדרגות בפעמים הראשונות שאתה מתנסה בזאת, עד שתכיר תכונה זו היטב ותחוש בנוח עם השימוש בה. תזכורת בולוס חסר בולוס ארוחה. היא תפעיל התראת בולוס חסר אם לא תעביר בולוס התכונה תזכורת בולוס חסר מסייעת לך לזכור לתת לעצמך במהלך פרקי הזמן שקבעת. קבע פרקי זמן אלה לארוחות שברצונך לקבל עליהן תזכורת. הגדרות המשאבה במפעל הייצור נקבעות כך שהתכונה 'תזכורת בולוס חסר' אינה פעילה. הוספה, מחיקה, וסקירה של תזכורות בולוס כדי להוסיף, למחוק ולסקור את התזכורות שתוכנתו, עליך להפעיל את האפשרות 'תזכורת בולוס חסר'. עבור אל המסך תזכורת בולוס חסר. ראשי < בולוס < הגדרת בולוס < תזכורת בולוס חסר בחר באפשרות פעיל/מוגדר, ולאחר מכן לחץ על.ACT 1 2 הוספה באפשרותך להגדיר עד ארבע תזכורות בולוס חסר. במסך תזכורת בולוס חסר ולאחר מכן הקש.ACT בחר הוסף תזכורת 1 שעת ההתחלה מהבהבת. ניתן להזין זמנים בתוספות של 30 דקות. הגדר את שעת ההתחלה והקש.ACT 2 לאחר הגדרת שעה זו, שעת הסיום מהבהבת. הגדר את שעת הסיום והקש.ACT 3 אם תזין שעת התחלה ושעת סיום זהות, תקבל תזכורת בולוס חסר אחת בפרק זמן של 24 שעות. אם תוסיף תזכורת בולוס חסר שבה שעת ההתחלה מוקדמת מהשעה הנוכחית של המשאבה, לא תקבל את תזכורת הבולוס החסר הזו עד ליום המחרת. 98 שיפור הטיפול בעזרת משאבה

120 מחיקה 1 2 סקירה 1 2 בחר מחק תזכורת במסך תזכורת בולוס חסר במסך מחק תזכורת, סמן בחר סקור תזכורות סקור את תזכורות הבולוס החסר. תבניות קצב בסיסי ולאחר מכן הקש.ACT את תזכורת הבולוס שברצונך למחוק והקש.ACT במסך תזכורת בולוס חסר ולאחר מכן הקש.ACT התכונה 'תבניות קצב בסיסי' היא אופציונלית עבור המשתמשים במשאבה. ניתן להגדיר את המשאבה כך שתעביר קצב בסיסי סטנדרטי ושתי תבניות נוספות של קצב בסיסי, על מנת שיענו על הצרכים היומיים, השבועיים או החודשיים שלך. החזק בכל עת עותק נייר המכיל את התבניות המתוכנתות שלך, למקרה שתיאלץ לתכנת מחדש את המשאבה. כדי לבחור ולהשתמש ב'תבנית א' או 'תבנית ב', על אפשרות התבניות להיות פעילה ומתוכנתת. הערה: מומלץ לבחון לעומק אפשרות זו לאחר שתכיר היטב את הפונקציות הבסיסיות במשאבה. חשוב להתייעץ עם הצוות הרפואי לפני שתתחיל להשתמש בתבנית השונה מהסטנדרטית. תבנית סטנדרטית: הקצב הבסיסי הרגיל שתומך בפעילות היומית הרגילה שלך. כאשר התכונה 'תבניות' כבויה, המשאבה משתמשת בתבנית הסטנדרטית של הקצב הבסיסי. תבנית א'/ב': תבנית קצב בסיסי התומכת ברמות פעילות שאינן חלק משגרת היום, אך הן רגילות בסגנון החיים שלך. דוגמאות לפעילויות אלה הן פעילות ספורטיבית שאתה מבצע פעם בשבוע או שינוי בדפוס השינה שלך במהלך סוף השבוע, תקופות ממושכות של פעילות רבה או מעטה, או מחזור חודשי. הפעלת התבניות הגדרות המשאבה במפעל הייצור נקבעות כך שהתכונה 'תבניות קצב בסיסי' אינה פעילה. לאחר הפעלת התבניות, עדיין עליך לתכנת ולבחור תבנית (א או ב), כמתואר בסעיפים הבאים, לפני הפעלת התכונה 'תבניות'. אם תכבה את התכונה 'תבניות', המשאבה תבחר אוטומטית בתבנית הסטנדרטית של קצב בסיסי. עבור למסך אפשרות תבניות. ראשי < קצב בסיסי < הגדרת בסיס < תבניות בחר באפשרות 'פ', ולחץ על.ACT תכונת התבניות פעילה כעת. צא מהתפריטים. פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 99

121 תכנות תבנית המשאבה תשמור על הגדרות התבנית אפילו כאשר האפשרות 'תבניות' כבויה. עם זאת, התכונה 'תבניות' חייבת להיות פעילה כדי לתכנת תבנית קצב בסיסי. כדי לתכנת את התבניות, בצע את השלבים הבאים: עבור למסך עריכת קצב בסיסי. ראשי < קצב בסיסי < הגדרת בסיס < הגדרת/עריכת בסיס בחר את תבנית הקצב הבסיסי שברצונך לתכנת, ולאחר מכן הקש.ACT המסך הגדרת קצב בסיסי 1 מופיע. הקצב הבסיסי מהבהב כדילציין שהוא הקש.ACT 4 ניתן לשינוי. הגדר את הקצב הראשון, ולאחר מכן שעת ההתחלה עבור הקצב הבסיסי הראשון היא חצות הלילה ואינה ניתנת לשינוי. המסך הגדרת זמן התחלה 2 מופיע. המקפים מתחת לשם המסך מהבהבים. סוג הקצב הבסיסי הראשון מוגדר כעת. אם ברצונך להשתמש באותו הקצב לכל היום, הקש ESC ודלג לשלב 10. אם ברצונך לתכנתקצב בסיסי נוסף, בצע את השלבים 5 עד.8 במסך הגדרת זמן התחלה 2, הזן את השעה ביום שבה ברצונך כי קצב בסיסי זה יהפוך פעיל. 5 הקש.ACT המסך הגדרת קצב בסיסי 2 מופיע. 6 הקצב הבסיסי שהוגדר קודם לכן או הקווים המפרידים מהבהבים במסך. בחר את הערך עבור קצב בסיסי זה. 7 הקש.ACT המסך הגדרת זמן התחלה 3 מופיע. סוג הקצב הבסיסי השני מוגדר כעת. 8 אם אינך צריך להגדיר קצבים בסיסיים נוספים, הקש.ESC אם עליך להגדיר קצבים בסיסיים נוספים, חזור על שלבים 5 עד 8 9 שלעיל עבור כל קצב. לאחר שתקיש,ESC יופיע המסך קצב בסיסי. המסך יציג את: 10 תבנית הקצב הבסיסי הנוכחית והקצב הבסיסי הנוכחי, השעה שבו הוא החל, ו- הקצב הבסיסי הכולל ל- 24 שעות. לאחר עריכת שינויים בתבנית, המשאבה תשתמש בתבנית זו כקצב הבסיסי הנוכחי. ודא שהקצב הבסיסי הרצוי נבחר במסך בחירת תבנית. 100 שיפור הטיפול בעזרת משאבה

122 בחירת תבנית לפני שתבחר תבנית שתהיה פעילה, ודא שהתכונה 'תבניות' מופעלת. את השלבים הבאים על מנת לבחור תבנית אחת שתהיה הפעילה: עבור למסך בחירת תבנית. ראשי < קצב בסיסי < בחירת תבניות בחר את התבנית הרצויה, ולאחר מכן הקש.ACT המסך יחזור קצב בסיסי. תבנית הקצב הבסיסי פעילה כעת. צא מהתפריטים. הערה: לתפריט אם תבנית א או ב פעילה, המשאבה היא במצב 'מיוחד'. עיגול פתוח מופיע בראש המסך. לאחר שהתבנית הסטנדרטית ו/או תבנית א או ב הוגדרו, בצע דוגמה 1: תבניות קצב בסיסי לאסי יש משאבת אינסולין מזה כחודש. הוא בודק את הסוכר בדם בין 4 ל- 6 פעמים ביום ורושם את התוצאות ביומן שלו. הוא מרוצה מבקרת הסוכר שלו במהלך השבוע, אבל בסופי השבוע הוא שם לב לכך שעליו לאכול כמות מזון גדולה יותר כדי למנוע מצב שהסוכר בדם יהיה נמוך מדי. אסי הבין שבמהלך השבוע בזמן שהוא בעבודה, הוא מאוד לא פעיל, והוא יושב ליד שולחן העבודה רוב הזמן. לעומת זאת, בסופי שבועהוא עסוק בעבודותגינון, ביצוע שליחויות ומשחק עם ילדיו. הוא קובע כי הוא זקוק להגדרות קצב בסיסי נמוכות יותר כדי לקבל פחות אינסולין במהלך זמני פעילות, כגון סוף השבוע שלו. הוא יכול להשתמש בתכונה 'תבניות קצב בסיסי' כדי לתמוך בשינוי הפעילות שלו בסופשבוע. במהלך השבוע, הוא יכול להגדיר את המשאבה כך שתעביר את ההגדרה הסטנדרטית, ובשישי בבוקר, הוא יכול לעבור ל'תבנית א', שהוא יכול להגדיר עם קצבים בסיסיים נמוכים יותר עבור הסופשבוע. ביום ראשון בבוקר הוא יכול להחזיר את המשאבה להגדרה הסטנדרטית עבור צורכי האינסולין שלו במהלך השבוע. 7 פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 101

123 דוגמה 2: תבניות קצב בסיסי סמדר סובלת מסוכרת מזה 12 שנה והיאמשתמשת במשאבת Paradigm מזה מספר שבועות. בכל יום שני, רביעי ושישי, סמדר צועדת 3 קילומטרים בבוקר. כדי למנוע היפוגליקמיה בימים אלה, היא משתמשת בתכונת התבניות. עבור ימים אלה, היא פשוט עוברת ל'תבנית א', אותה היא תיכנתה עם קבוצה של קצבים בסיסיים נמוכים יותר. לפני שהיא למדה להשתמש בתכונת התבניות, היה עליה לאכול מזון רב יותר במהלך היום כדי לשמור על רמה בטוחה של סוכר בדם. סמדר אף שמה לב לכך שמספר ימים לפני המחזור החודשי שלה, נראה שרמות הסוכר בדם עולות, דבר המצריך יותר אינסולין. היא תיכנתה את 'תבנית ב' במשאבת Paradigm עם קצבים בסיסיים גבוהים יותר עבור זמנים אלה. עבור לוח הזמנים הרגיל שלה, היא משתמשת בתבנית הסטנדרטית של הקצב הבסיסי. תורך: האם תוכל לציין מצבים שבהם יידרשו לך הגדרות שונות של קצב בסיסי בימים שונים? קצב בסיסי זמני יש להשתמש בקצב בסיסי זמני לפי הדרכת הצוות הרפואי. תכונה זו יעילה לניהול רמות הסוכר בדם במהלך פעילויות או מצבים לא רגילים קצרי טווח. מצבים אלה עשויים להיות מחלה או פעילות פיזית. קצב בסיסי זמני מאפשר שינוי קצר-טווח מיידי באינסולין הבסיס עבור תקופת זמן שצוינה (30 דקות עד 24 שעות). קצב זה יכול להיות עד הגדרת הקצב הבסיסי המרבי. הוא מציע דרך קלה למענה מיידי על צורכי אינסולין קצרי-טווח עבור פעילויות או מצבים זמניים. כאשר הסוכר בדם גבוה או נמוך באופן זמני, קצב בסיסי זמני מאפשר לך להגדיר קצב בסיסי גבוה או נמוך יותר באופן זמני, כדי להתאים לסוכר בדם. עבור תקופות מתמשכות של פעילות מוגברת או מופחתת, התכונה 'תבניות' עשויה להתאים יותר. כיצד פועל הבסיס הזמני? במהלך העברת בסיס זמני, כל התכנות הבסיסי האחר מבוטל זמנית. לאחר שהעברת הבסיס הזמני תושלם, המשאבה תחזור אל הקצב הבסיסי המתוכנת. בסיס זמני מועבר פעם אחת בלבד ואינו חוזר על עצמו. אם רצונך בבסיס זמני נוסף, עליך לתכנת את הבסיס הזמני שוב. תכונה זו עשויה להיות שימושית כדי להגביר או להפחית באופן זמני את אינסולין הבסיס בעת מחלה, פעילות גופנית או מצבים לא רגילים דומים. 102 שיפור הטיפול בעזרת משאבה

124 סוגי בסיס זמני לפי העדפותיך, באפשרותך לבחור ב'אחוזים מקצב בסיסי' או ב'קצב אינסולין'. קצב אינסולין (י/ש) קצב אינסולין הוא קצב בסיסי קבוע ביחידות לשעה (י/ש). סוג זה של בסיס זמני אינו תלוי בקצב הבסיסי הנוכחי. בעת בחירה באפשרות קצב אינסולין (י/ש) עבור סוג הבסיס הזמני, המשאבה תעביר את הכמות הקבועה שהגדרת עבור משך הזמן כפי שנקבע. ניתן להגדיר את הכמות של קצב האינסולין הבסיסי הזמני עד לרמה שהוגדרה כקצב הבסיסי המרבי. אם תבצע שינויים בקצב הבסיסי הרגיל, הבסיס הזמני ל-י/ש לא יושפע והעברתו תימשך כפי שתיכנתת. אחוז מקצב בסיסי שלא כמו יחס אינסולין, אחוז הקצב הבסיסי תלוי בקצבים הבסיסיים הנוכחיים. בסיס זמני באחוזים הוא אחוז הקצב הבסיסי הנוכחי (0 200 אחוז מוגבל להגדרת הקצב הבסיסי המרבי שלך). הכמות הבסיסית המרבית מעוגלת כלפי מטה עד לתוספת הבאה של או 0.05 י/ש לפי הקצב הבסיסי. 7 פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 103

125 מגבלת האחוזים המרבית מבוססת על מקטע הקצב הבסיסי הגדול ביותר עם משך הזמן הבסיסי המתוכנת. לדוגמה: השעה 06:00 והקצב הבסיסי הנוכחי שלך הוא 1.50 י/ש. ברצונך להגדיר בסיס זמני של 130 אחוז עבור שבע שעות. אחוז הבסיס הזמני המרבי שבאפשרותך להגדיר הוא 125 אחוז. כל מספר גבוה יותר יגרום לכך שמקטע 2# יעבור את הגדרת הקצב הבסיסי המרבי של 2.0 י/ש. הגדרת הקצב הבסיסי המרבי שלך: 2.0 י/ש 1.50 י/ש 1.60 י/ש (הגדול ביותר) 1.30 י/ש הקצבים הבסיסיים הנוכחיים שלך: מקטע 00:00 :1# מקטע 11:00 :2# מקטע 16:00 :3# אם הקצב הבסיסי הנוכחי משתנה (לדוגמה, מקצב 1 לקצב 2), כמות הבסיס הזמני באחוזים תשתנה אף היא. המשאבה תעביר את האחוז עבור משך הזמן שהגדרת. 104 שיפור הטיפול בעזרת משאבה

126 אין באפשרותך לערוך שינויים בקצב הבסיסי הרגיל בעת שבסיס זמני באחוזים הינו פעיל. עליך להמתין עד שהבסיס הזמני יסתיים או לבטל את הבסיס הזמני כדי לתכנת מחדש את הגדרות הקצב הבסיסי הרגיל. 7 פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 105

127 בחירת סוג בסיס זמני המשאבה תזכור את הגדרת הסוג של הבסיס הזמני. לאחר שהסוג הוגדר, אין צורך להגדיר אותו שוב. כדי לבחור סוג בסיס זמני, בצע את השלבים הבאים: עבור אל המסך הגדרת בסיס זמני. ראשי < קצב בסיסי < הגדרת בסיס < סוג בסיס זמני המסך הגדרת בסיס זמני מופיע. בחר באפשרות קצב אינסולין (י/ש) או אחוזים מקצב בסיסי, ולאחר מכן הקש.ACT סוג הבסיס הזמני מוגדר כעת. צא מהתפריטים. המסך יחזור להגדרת בסיס. אם תבחר באחוזים מקצב בסיסי כסוג הבסיס הזמני, שינויים בקצב הבסיסי אינם מותרים עד לאחר שהבסיס הזמני יושלם או יבוטל העברת בסיס זמני בסיס זמני אינו יכול להיות גבוה יותר מהקצב הבסיסי המרבי המתוכנת. עבור אל תפריט קצב בסיסי. ראשי < קצב בסיסי בחר באפשרות הגדרת/עריכת בסיס זמני, ולאחר מכן הקש.ACT המסך הגדרת משך זמן מופיע. משך הזמן יהבהב. משך הוא כמות הזמן שתידרש למשאבה להעביר את הבסיס הזמני. הזן את הדקות או השעות הרצויות (30 דקות עד 24 שעות), ולאחר מכן הקש.ACT אם בחרת בקצב אינסולין כסוג הבסיס הזמני, המסך הגדרת בסיס זמני י/ש מופיע. אם בחרת באחוז מקצב בסיסי כסוג הבסיס הזמני, המסך הגדרת % בסיס זמני מופיע. הקצב הבסיסי הזמני יהבהב. הזן את הקצב הבסיסי הזמני, ולאחר מכן הקש.ACT המסך תפריט קצב בסיסי מופיע עם עיגול פתוח בראש המסך. המשאבה נמצאת במצב 'מיוחד'; הקצב הבסיסי מוגדר כעת והוא מועבר. צא מהתפריטים שיפור הטיפול בעזרת משאבה

128 בדיקה של העברת בסיס זמני מידע אודות בסיס זמני הינו זמין אך ורק במסך מצב. במהלך בסיס זמני, המשאבה ב'מצב מיוחד' (מופיע עיגול פתוח). עיגול פתוח זה יזכיר לך שבסיס זמני הינו פעיל. בנוסף, המשאבה תצפצף/תרטוט שלוש פעמים בכל שעה במהלך ההעברה. במהלך ההעברה, עבור אל מסך המצב כדי לראות את המידע אודות הבסיס הזמני הנוכחי. ביטול בסיס זמני 1 2 זמני' בתפריט קצב בסיסי כדי לבטל קצב בסיסי זמני. פונקציה זו עוצרת באופן מיידי את הבסיס השתמש בפונקציה 'ביטול בסיס הזמני ומחדשת את העברת הקצב הבסיסי הרגיל שמתוכנת. כדי לבטל בסיס זמני, בצע את השלבים הבאים: עבור אל תפריט קצב בסיסי. ראשי < קצב בסיסי בחר באפשרות ביטול בסיס זמני, ולאחר מכן הקש.ACT המסך פעיל כעת שוב. צא מהתפריטים. יחזור לתפריט קצב בסיסי. הקצב הבסיסי הזמני מבוטל והעיגול הפתוח נעלם מראש המסך. הקצב הבסיסי המתוכנת 7 פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 107

129 דוגמה 1: בסיס זמני עבור קצב בסיסי זמני מופחת יהודה וחבריו התכנסו למשחק כדורגל ספונטני. לפני השימוש במשאבה, הוא היה נוטל זריקות כדי לנהל את הסוכרת שלו. יהודה חווה תגובות תכופות של סוכר נמוך בדם, לעיתים במהלך משחקים עם חבריו, ולרוב לאחריהם. כעת משהוא משתמש במשאבת,Paradigm הוא יכול להשתמש בתכונה 'קצב בסיסי זמני' המסייעת לו למנוע סוכר נמוך בדם. הוא פשוט מתכנת את המשאבה כך שזמנית תעביר פחות אינסולין בסיס במהלך המשחק, ולעיתים קרובות גם במשך מספר שעות לאחר המשחק. יהודה יכול היה לקבוע כיצד לתכנת את הקצבים הבסיסיים הזמניים שלו בעזרת בדיקות תכופות של הסוכר בדם, הן במהלך הפעילות והן לאחריה, ובעזרת רישום התוצאות. בפעם הראשונה שהוא ניסה להשתמש במשאבה, איש הצוות הרפואי יעץ לו לתכנת את המשאבה כך שתעביר חצי מהקצב הבסיסי הרגיל עבור משך הזמן שהוא התכוון לשחק ובמשך שעה לאחר סיום המשחק. הוא ביצע התאמות קטנות של הקצב הבסיסי הזמני ומשך הזמן, בכל פעם שהוא ניסה להשתמש בתכונה. לאחר מספר נסיונות שונים עם פעילות דומה במשך אותו זמן (כגון משחק הכדורגל שלו, שנמשך שעתיים), הוא מצא קצב בסיסי זמני שהתאים היטב לצרכיו. דוגמה 2: בסיס זמני עבור קצב בסיסי זמני מוגבר גלי סובלת מהצטננות ושיעול מזה מספר ימים. מכיוון שהיא אינה חשה בטוב, היא בודקת את הסוכר בדם לעיתים קרובות יותר. היא מגלה שרמות הסוכר בדם שלה הן מעל טווח היעד לפני הארוחות, והיא נזקקת למספר בולוסיתיקון כדי לשמור על רמותהסוכר בדם במסגרת הגבולות הנורמליים. גלי מחליטה להשתמש ב'קצב בסיסי זמני' כדי להגביר את הקצב הבסיסי שלה במהלך היום. כפי שיעץ לה איש הצוות הרפואי, היא תמשיך לבדוק את הסוכר בדם לעיתים קרובות יותר, עד שתחוש בטוב. 108 שיפור הטיפול בעזרת משאבה

130 תורך: חשוב על פעילות שבה אתה עשוי להשתמש ב'קצב בסיסי זמני'. באיזו מהירות פועל הקצב הבסיס הנוכחי שלך? באיזה 'קצב בסיסי זמני' היית מנסה להשתמש כעת? במשך כמה זמן תהיה בפעילות? מהו משך הזמן שתגדיר עבור הקצב הבסיסי הזמני? בדוק את הסוכר בדם לפני הפעילות ובמהלכה, וכן מספר פעמים לאחר-מכן. מהן תוצאות הסוכר בדם שלך? לפני הפעילות במהלך הפעילות שעה אחת לאחר הפעילות מספר שעות לאחר הפעילות אילו שינויים בקצב הבסיסי הזמני תערוך עבור הפעם הבאה שתנסה זאת? 7 פרק שיפור הטיפול בעזרת משאבה 109

131 110 שיפור הטיפול בעזרת משאבה

132 פרק 8 תכונות חישן החישן והמשדר האופציונליים יכולים לספק מדידות סוכר רציפות כדי לסייע לך לשלוט ברמות הסוכר שלך טוב יותר. החישן מודד את רמות הסוכר בנוזל שמתחתלעור. המשדר מקבל מדידה זו מהחישן ושולח אותו באופןאלחוטי למשאבה. כדי לנצל את תכונות החישן של המשאבה, פנה לנציג המקומי כדי לרכוש את החישן והמשדר. הזנת הגדרות החישן הזן את ההגדרות של חישן המשאבה בסדר שבו הן מופיעות להלן, מאחר שחלק מההגדרות תלויות בהגדרות אחרות הנקבעות לפניהן. לאחר השלמת כל הגדרה, המשאבה תציג באופן אוטומטי את המסך עבור ההגדרה הבאה ברצף. כאשר פריט מסך מהבהב, באפשרותך לשנות את הערך של הפריט המהבהב על-ידי הקשה על או. הפעלת החישן יש להדליק, להפעיל ולאתחל את החישן כדי להזין מדידות סוכר. עבור למסך עריכת הגדרות. ראשי < חישן < עריכת הגדרות המסך 'עריכת הגדרות' מופיע כאשר האפשרות 'חישן: הקש.ACT המסך חישן פעיל/כבוי מופיע. בחר באפשרות 'פ', ולחץ על.ACT המסך 'עריכת הגדרות' מופיע כעת אתה מוכן להפעיל את התראות הסוכר. כבוי מסומנת. ומוצג בו שהחישן פעיל כעת תכונות חישן 111

133 הפעלת התראות הסוכר יש להפעיל את התראות הסוכר, אם אתה מעוניין שהמערכת תשלח לך התראה כאשר מדידות סוכר החישן מגיעות לגבולות הסוכר או עוברות אותם. עבור התראת סוכר חישן נמוך, המשאבה תשמיע ארבעה צלילים עוקבים, בטונים יורדים, אם נבחר צפצוף כסוג האזעקה. עבור התראת סוכר חישן גבוה, המשאבה תשמיע ארבעה צלילים עוקבים, בטונים עולים, אם נבחר צפצוף כסוג האזעקה. ודא שהמסך 'עריכת הגדרות' פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר באפשרות התראות סוכר, ולאחר מכן לחץ בחר באפשרות 'פ', ולחץ על.ACT המסך על.ACT המסך התראות סוכר מופיע. 'עריכת הגדרות' מופיע ומוצג בו שהתראות הסוכר במצב פעיל כעת הגדרת גבולות הסוכר אם העברת את התראות הסוכר למצב פעיל, עליך להגדיר את גבולות הסוכר הגבוהים והנמוכים שעליהם המליץ לך איש הרפואה המטפל בך. גבולות הסוכר המומלצים עבורך עשויים להשתנות במהלך היום, ולפיכך המשאבה מאפשרת לך להגדיר עד שמונה זוגות. זוג של גבולות סוכר כולל גבול סוכר גבוה אחד וגבול סוכר נמוך אחד, כפי שמוצג בטבלה הבאה: זוג של גבולות סוכר נמוך: 4.4 ממול/ל (80 מג/דל) גבוה: 13.3 ממול/ל (240 מג/דל) התראות התראת גבול סוכר נמוך מתרחשת כאשר מדידת סוכר החישן מגיעה או יורדת מתחת לגבול הסוכר התחתון בטבלה זו. התראת גבול סוכר גבוה מתרחשת כאשר מדידת סוכר החישן מגיעה או עולה מעל לגבול הסוכר הגבוה בטבלה זו. בחירת יחידות הסוכר עליך לבחור את יחידות הסוכר בדם (יחידות סוכר) עבור המערכת (ממול/ל או מג/דל). כל מדידות הסוכר בדם יוצגו בסוג היחידה שתבחר. ודא שהמסך 'עריכת הגדרות' פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר באפשרות ' חי ' ב.ס', ולחץ על.ACT המסך יחידות סוכר בדם מציג מג/דל וממול/ל תכונות חישן

134 בחר את יחידות הסוכר בדם. הקש.ACT המסך עריכת הגדרות מציג כעת אתה מוכן להגדיר את גבולות הסוכר שלך. את סוג יחידות הסוכר בדם שבחרת. 3 4 פרק 8 הגדרת זמן ההתחלה עבור גבולות הסוכר אם איש הרפואה המטפל בך ממליץ לך להגדיר מספר זוגות של גבולות סוכר, עליך להזין זמן התחלה עבור כל אחד מהם. לדוגמה, ייתכן שתשתמש בזוג אחד של גבולות סוכר במהלך היום ובזוג נוסף בלילה. בדוגמה שלהלן מוצגים שני זוגות של גבולות סוכר. הזוג הראשון מתחיל בחצות הלילה, והזוג השני מתחיל ב- 9:00. כדי להגדיר 'גבולות סוכר': ודא שהמסך עריכת הגדרות ראשי < חישן < עריכת הגדרות פתוח. בחר באפשרות 'גבולות סוכר', ולאחר מכן לחץ על.ACT המסך עם 4.4 ממול/ל (80 מג/דל). 'הגדרת גבולות סוכר 1' מופיע. גבול הסוכר הנמוך מהבהב זמן ההתחלה עבור הזוג הראשון של גבולות סוכר הוא חצות הלילה ואינו ניתן לשינוי. בחר את גבול הסוכר הנמוך. על הערך להיות בין 2.2 ו ממול/ל (40 ו- 390 מג/דל). כדי לכבות את גבול הסוכר הנמוך, הפחת אותו עד מתחת ל- 2.2 ממול/ל (40 מג/דל) לבחירת כבוי. הקש ACT כדי לבחור את גבול הסוכר הגבוה שלך. המסך מהבהב עם הערכים 13.3 ממול/ל (240 מג/דל). על הגבול שתבחר להיות בין 2.8 ו ממול/ל (50 ו- 400 מג/דל). הערך של 'גבול סוכר גבוה' גם חייב לעמוד על לפחות 0.6 ממול/ל (10 מג/דל) מעל לערך של 'גבול סוכר נמוך'. כדי לכבות את גבול הסוכר הגבוה, הפחת את גבול הסוכר הגבוה עד מתחת ל- 2.8 ממול/ל (50 מג/דל) לבחירת כבוי. תכונות חישן 113

135 הקש.ACT המסך הגדרת מוגדר כעת. זמן התחלה 2 מופיע. המקפים מתחת לשם המסך מהבהבים. הזוג הראשון של גבולות הסוכר אם לא דרוש לך זוג שני של גבולות סוכר, הקש ESC ודלג לסעיף הבא. אם ברצונך להגדיר זוג שני של גבולות סוכר, בצע את השלבים 6 עד 11 שלהלן. כדי לבחור זוג שני של גבולות סוכר, בחר את השעה ביום שבה ברצונך כי זוג זה יהפוך לפעיל. הקש.ACT המסך 'הגדרת גבולות סוכר 2' מופיע. ברירת המחדל של גבול הסוכר הנמוך מהבהבת ) כ' '). בחר את גבול הסוכר הנמוך. על הערך להיות בין 2.2 ו ממול/ל (40 ו- 390 מג/דל). הקש.ACT ברירת המחדל של גבול הסוכר הגבוה מהבהבת (כ). בחר בגבול הסוכר הגבוה, ולאחר מכן לחץ על.ACT על הערך להיות בין 2.8 ו ממול/ל (50 ו- 400 מג/דל). הקש.ACT המסך הגדרת זמן התחלה 3 מופיע. הזוג השני של גבולות הסוכר ('גבולות סוכר 2') מוגדר כעת. אם אינך זקוק לזוגות נוספים של 'גבולות סוכר', לחץ על.ESC אם ברצונך להגדיר 'גבולות סוכר' נוספים, חזור על שלבים 6 עד 11 שלעיל עבור כל זוג, עד למספר מרבי של שמונה זוגות. אתה מוכן להגדיר 'חזרה גבוה' הגדרת 'חזרה גבוה' (תדירות חזרת התראת סוכר גבוה (לרבות קצב עליה של שינוי או 'צפוי גבוה')) לאחר שתקבל ותמחק התראת 'סוכר גבוה', 'קצב עליה של שינוי', או התראת 'צפוי גבוה', ההתראה תחזור עד שהמצב אשר גרם להתראה ייפתר. התכונה 'חזרה גבוה' מאפשרת לך להגדיר את התכיפות שבה ברצונך כי ההתראה תחזור לאחר שתמחק אותה בפעם הראשונה. לדוגמה, אם בדרך כלל משך הזמן שבו רמות הסוכר בדם שלך יורדות לאחר בולוס תיקון הוא בין שעה לשעתיים, מומלץ להגדיר את 'חזרה גבוה' לשעה או שעתיים כדי למנוע אזעקות בלתי נחוצות. דוגמה הגדרת את 'חזרה גבוה' ל- 15 דקות. אתה מקבל אזעקה ב- 13:00 ומיד מוחק אותה. עם זאת, המצב שגרם לאזעקה עדיין קיים, ולכן תתקבל אזעקה שניה ב- 13:15, 15 דקות לאחר שמחקת את האזעקה הראשונה. אם שוב תמחק מייד את האזעקה, האזעקה תחזור ב- 13:30 ותמשיך לחזור מדי 15 דקות עד שתפתור את המצב שגרם לאזעקה. (דוגמה זו מתייחסת גם ל'חזרה נמוך'). כדי להגדיר 'חזרה גבוה': 1 ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר חוזרת לגבוה ולאחר מכן הקש.ACT המסך הגדרת חזרה להתראת גבוה מהבהב עם 1 שעה (1:00) המהווה את זמן ברירת המחדל של 'חזרה גבוה'. בחר את זמן 'חזרה גבוה'. הזמן חייב להיות בין 5 דקות (0:05) ו- 3 שעות (3:00). הקש.ACT המסך עריכת הגדרות מראה ש'חזרה גבוה' הוגדרה. כעת אתה מוכן להגדיר 'חזרה גבוה' תכונות חישן

136 פרק 8 הגדרת 'חזרה נמוך' 1 לאחר שתקבל ותמחק 'סוכר נמוך', 'קצב ירידה של שינוי', או התראת 'צפוי נמוך', ההתראה תחזור עד שהמצב אשר גרם להתראה ייפתר. לאחר שתמחק את התראת השהית נמוך ותחדש אתהעברת הקצב הבסיסי, האזעקה תחזור אם עדיין יתקיים מצב של סוכר נמוך. התכונה חזרה נמוך מאפשרת לך להגדיר את התכיפות שבה ברצונך כי ההתראה או האזעקה שלעיל יחזרו לאחר שתמחק אותן בפעם הראשונה. התכונה 'חזרה נמוך' פועלת בדומה לתכונה 'חזרה גבוה'. עיין בסעיף הגדרת 'חזרה גבוה' בפרק זה לקבלת דוגמה. ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר חזרה נמוך ולאחר מכן הקש.ACT המסך הגדרת חזרה להתראת נמוך מהבהב עם 20 דקות (0:20) המהווה את זמן החזרה להתראת נמוך. בחר את זמן 'חזרה נמוך'. הזמן חייב להיות בין 5 דקות (0:05) ו- 1 שעה (1:00). נמוך' הוגדרה. כעת אתה מוכן להגדיר 'התראה צפויה' הקש.ACT המסך עריכת הגדרות מראה ש'חזרה הגדרת התראת סוכר צפויה במסגרת התכונה 'התראות צפויות' מתבצע חישוב של המועד שבו אתה עשוי להגיע לגבולות הסוכר הגבוה או הנמוך, ולאחר מכן תישלח אליך התראה לפני שתגיע לגבולות אלה. במסגרת התראה צפויה, נאמר לך שאם מדידות סוכר החישן שלך ימשיכו לרדת או לעלות בקצב הנוכחי, אתה עשוי להגיע לגבול הסוכר שלך בתוך מספר הדקות שבחרת. עבור אזעקת צפוי נמוך, המשאבה תשמיע שלושה צלילים עוקבים, בטונים יורדים, אם נבחרצפצוףכסוג האזעקה. עבור אזעקת צפוי גבוה, המשאבה תשמיע שלושה צלילים עוקבים, בטונים עולים, אם נבחר צפצוף כסוג האזעקה. הכרת ההגדרות של זמן רגישות 'זמן רגישות' פירושו משך הזמן, בדקות, שבו ברצונך לקבל הודעה לפני שתגיע לגבול הסוכר הגבוה או הנמוך שלך. אם תקבע את הגדרת זמן הרגישות הנמוך ל- 25 דקות ואת זמן הרגישות הגבוה ל- 20 דקות, ההתראות הצפויות יישלחו: 25 דקות לפני שסוכר החישן יגיע לגבול הסוכר הנמוך 20 דקות לפני שסוכר החישן יגיע לגבול הסוכר הגבוה 1 כדי להגדיר את ההתראות הצפויות: ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות 2 בחר באפשרות התראת צפוי, ולאחר מכן לחץ על.ACT המסך התראת צפוי גבוה/נמוך מראה שההתראות במצב כבוי. בחר באפשרות פ, והקש.ACT המסך ברירת המחדל: 15 דקות (0:15). 'הגדרת זמן רגישות גבוה/נמוך' מופיע, והגדרת הזמן ה'נמוך' מהבהבת עם זמן 3 תכונות חישן 115

137 בחר 'זמן רגישות' (כמה דקות לפני שתגיע לגבול הסוכר הנמוך). כדי לכבות את אזעקת 'צפוי נמוך', הפחת את 'זמן רגישות' עד 4 שיגיע למצב כבוי. טווח: 5 עד 30 דקות 0:05) עד (0:30 תוספות: 5 דקות הקש.ACT הגדרת הזמן ה'גבוה' מהבהבת עם זמן ברירת המחדל: 15 דקות (0:15). 5 בחר באפשרות 'זמן רגישות' (כמה דקות לפני שתגיע לגבול הסוכר הגבוה). כדי לכבות את אזעקת 'צפוי גבוה', הפחת את 'זמן 6 רגישות' עד שיגיע למצב כבוי. טווח: 5 עד 30 דקות 0:05) עד (0:30 תוספות: 5 דקות הקש.ACT המסך 'עריכת הגדרות' יופיע. 7 כעת אתה מוכן להגדיר את התראות הקצב. 116 תכונות חישן

138 הגדרת התראות קצב של שינוי התראות קצב השינוי מיועדות להתריע בפניך כאשר סוכר החישן משתנה בקצב לדקה שבחרת מראש, או בקצב מהיר יותר. קיימות שתי התראות: פרק 8 או קצב יורד עבור סוכר חישן יורד בקצב שבחרת מראש או מהר יותר. המשאבה תשמיע שני צלילים עוקבים, בטונים יורדים, אם נבחר צפצוף כסוג האזעקה. קצב עולה עבור סוכר חישן עולה בקצב שבחרת מראש או מהר יותר. המשאבה תשמיע שני צלילים עוקבים, בטונים עולים, אם נבחר צפצוף כסוג האזעקה. ניתן להגדיר התראת קצב שינוי אחת או את שתיהן. הגדרת ברירת המחדל של התראות קצב השינוי היא כבוי. כשאתה לוחץ על, מוצג ממול/ל (4.0 מג/דל). כל לחיצה נוספת משנה את הערך, בכיוון מעלה או מטה. בהסבר שבטבלה הבאה מוצג אופן הפעולה של התראות הקצב. אם תגדיר שהמספר יהיה נמוך מ ממול/ל/דקה (4.0 מג/דל/דקה) גבוה מ ממול/ל/דקה (4.0 מג/דל/דקה) אזי המערכת רגישה יותר לשינויים בסוכר החישן ההתראות תכופות יותר לעומת תכיפותן אם תשתמש בערך גבוה יותר המערכת רגישה פחות לשינויים בסוכר החישן ההתראות תכופות פחות לעומת תכיפותן אם תשתמש בערך נמוך יותר 1 כדי להגדיר את התראות 'קצב של שינוי': ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות 2 בחר באפשרות התראותקצב, ולאחר מכן לחץ על.ACT המסך הקצב המהווה ברירת מחדל: כבוי. 3 בחר את גבול קצב הירידה. טווח: ממול/ל/דקה מ עד תוספות: מג/דל/דקה ממול/ל/דקה מ- 1.1 עד 'הגדרת גבול קצב ירידה' מהבהב עם ההגדרה של התראת מג/דל/דקה 0.1 הקש.ACT המסך הגדרת גבול קצב עליה מהבהב עם ההגדרה של התראת הקצב המהווה ברירת מחדל: כבוי. בחר את גבול קצב העליה. הטווח והתוספות זהים לאלה של 'גבול קצב ירידה' (ראה שלב 3 לעיל). הקש.ACT התראות 'קצב של שינוי' ישתמשו כעת בהגדרות שבחרת. כעת אתה מוכן להגדיר את השהית סוכר נמוך. תכונות חישן 117

139 1 הגדרת 'השהית סוכר נמוך' אם מוגדרות האזעקות 'סוכר', 'צפוי' ו'קצב של שינוי', המשאבה תיצור אזעקה כדי להזהיר אותך במקרה של ערכי סוכר חישן נמוכים או יורדים. עם זאת, אם לא תטפל בסוכר הנמוך או תהיה מודע לו, התכונה 'השהית סוכר נמוך' תוגדר לעצור את העברת האינסולין. אםסוכר החישן יגיע אל גבול 'השהית סוכר נמוך' שלך או ירד ממנו, המשאבה תעצוראתהעברת האינסוליןבאופן אוטומטי ותתקבל התראת 'השהית נמוך'. עיין בסעיף השהית נמוך בפרק פתרון בעיות, אזעקות והתראות לקבלת מידע נוסף. הגדרות המשאבה במפעל הייצור נקבעות כך שהתכונה 'השהית נמוך' כבויה. התייעץ עם איש הרפואה המטפל בך כדי לקבוע את הגדרת 'השהית נמוך' המתאימה לך ביותר. כדי להגדיר את 'השהית סוכר נמוך': ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר באפשרות 'השהית נמוך', ולאחר מכן הקש.ACT המסך השהית נמוך יופיע. בחר באפשרות פ, והקש.ACT במסך הגדרת גבול השהית נמוך מהבהב גבול הסוכר הנמוך המהווה ברירת מחדל, שהוא 3.3 ממול/ל (60 מג/דל). בחר את הגבול. כגבול השהיה נמוך, עליך להגדיר ערך הנמוך מגבול הסוכר הנמוך שלך. לדוגמה, אם גבול הסוכר הנמוך מוגדר כ- 4.2 ממול/ל (76 מג/דל), עליך להגדיר את גבול השהית נמוך עם ערך נמוך מ- 4.2 ממול/ל (76 מג/דל). על 'גבול השהית נמוך' להיות בין 3.3 ו- 6.1 ממול/ל (60 ו- 110 מג/דל). נמוך' הוגדרה. כעת אתה מוכן להגדיר את 'כיול חוזר' הקש.ACT המסך עריכת הגדרות מראה ש'גבול השהיה הגדרת 'כיול חוזר' לאחר שהתקבלה התראת בדיקת סוכר כעת ומחקת אותה, ההתקן יחזור על ההתראה עד שתזין מדידה חדשה של הסוכר בדם. התכונה 'כיול חוזר' מאפשרת לך להגדיר את התכיפות שבה ברצונך כי ההתראה תחזור לאחר שמחקת אותה. ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר באפשרות כיול חוזר והקש.ACT המסך הגדר כיול חוזר מהבהב עם 30 דקות (0:30) המהווה את זמן ברירת המחדל. הגדר זמן 'כיול חוזר' בין 5 דקות (0:05) ו- 1 שעה (1:00). הקש.ACT המסך עריכת הגדרות מציג את זמן הכיול החוזר שבחרת. כעת אתה מוכן להגדרת ה'תזכורת לכיול' תכונות חישן

140 פרק 8 הגדרת 'תזכורת לכיול' 1 התכונה 'תזכורת לכיול' מאפשרת לך להגדיר תזכורת לכיול המערכת. לדוגמה, אם הגדרת את התזכורת לארבע שעות, תקבל התראת בדיקת סוכר ב (תזכורת לכיול) ארבע שעות לפני מועד ההזנה הבא של בדיקת הסוכר (שמונה שעות לאחר שהושלם בהצלחה הכיול הקודם של החישן). כדי להגדיר 'תזכורת לכיול': ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר באפשרות תזכורת לכיול, והקש.ACT המסך תזכורת לכיול יציג את האפשרות פעיל. הקש.ACT המסך הגדרת תזכורת לכיול מהבהב עם 1 שעה (1:00) המהווה את זמן ברירת המחדל של התזכורת לכיול. בחר את זמן התזכורת לכיול בין 5 דקות (0:05) ל- 6 שעות (6:00) הקש.ACT המסך עריכת הגדרות מציג אוטומטי'. את זמן התזכורת לכיול שבחרת. כעת אתה מוכן להגדיר את התכונה 'כיול הפעלת הכיול האוטומטי התכונה 'כיול אוטומטי' קובעת כיצד לכייל את המשאבה בעת שימוש במכשיר סוכר שקושר אליה. כאשר תכונה זומופעלת, המשאבה משתמשת בכל קריאת BG של מכשיר הסוכר שקושר בטווח של ממול/ל ( מג/דל) לצורך כיול. כאשר תכונה זו כבויה, המשאבה תציג לך שאלה בכל פעם שתהיה מעוניין להשתמש ב- BG של מכשיר הסוכר שקושר לצורך כיול. להפעלת הכיול האוטומטי: 1 ודא שהמסך עריכת הגדרות ראשי < חישן < עריכת הגדרות 2 3 פתוח. בחר כיול אוטומטי ולאחר מכן הקש.ACT המסך בחר באפשרות פ, מספר הזיהוי של המשדר. הזנת זיהוי המשדר כיול אוטומטי מוצג. והקש.ACT המסך עריכת הגדרות מופיע ומוצג בו שהכיול האוטומטי פעילכעת. כעת אתהמוכן להזין את זיהוי המשדר (מספר סידורי) מתחיל בספרה 2 והוא נמצא בצד השטוח של המשדר. עליך להזין את זיהוי המשדר כדי שהמשדר והמשאבה יוכלו לקיים תקשורת ביניהם. תכונות חישן 119

141 כתוב את מספר הזיהוי של המשדר שבו אתה משתמש כאן:. ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר בזיהוי משדר, ולאחר מכן הקש.ACT המסך הגדרת המשדר, כשהראשון בהם (משמאל) מהבהב. זיהוי משדר מופיע. במסך מוצגים שבעה מקפים עבור זיהוי 1 2 SN GT2XXXXXXM בחר את הספרה הראשונה של זיהוי המשדר (הספרה במסך חייבת להיות תואמת לספרה הראשונה של זיהוי המשדר). זיהוי המשדר נמצא בתווית המשדר, כפי שמוצג. 3 MEDTRONIC MINIMED MiniLink Transmitter REF MMT-7703XX SN GT2XXXXXXM FCC D: OH27703 IC: IPX הקש.ACT המקף השני מהבהב. בחר בספרה הבאה של זיהוי המשדר, ולאחר מכן הקש.ACT חזור על שלב 5 עד שכל שבע הספרות של זיהוי המשדר ייבחרו. הודעה מראה שזיהוי המשדר השתנה. לאחר 30 שניות בקירוב, שהזנת. כעת אתה מוכן להגדיר את 'אות חלש'. יופיע המסך עריכת הגדרות. מוצג בו זיהוי המשדר הגדרת התכונה 'אות חלש' באמצעות התכונה 'אות חלש' ניתן להגדיר את המהירות שבה תתקבל אזעקת אות חלש כאשר אין תקשורת בין המשדר והמשאבה. לדוגמה, אם הגדרת את הערך של 'אות חלש' ל- 30 דקות, תקבל אזעקת אות חלש 30 דקות לאחר אובדן תקשורת. כדי להגדיר את התכונה 'אות חלש': ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר אות חלש ולאחר מכן הקש.ACT המסך הגדרת אות חלש מהבהב עם 30 דקות (0:30) המהווה את זמן ברירת המחדל. בחר את זמן האות החלש בין 5 דקות (0:05) ו- 40 דקות (0:40). הקש.ACT המסך עריכת הגדרות מציג את משך הזמן שהזנת עבור האפשרות 'אות חלש'. כעת אתה מוכן להגדיר את הזמן הקצוב לגרף סוכר החישן. 120 תכונות חישן

142 הגדרת הזמן הקצוב לגרף סוכר חישן פרק הזמן הקצוב לגרף סוכר החישן הוא משך הזמן שבו גרפים מוצגים במסך המשאבה עד שמסך הבית מופיע באופן אוטומטי. הזמן הקצוב המהווה ברירת מחדל הוא שתי (2) דקות, וניתן להגדיר אותו ל- 2, 4 או 6 דקות. שימוש בתצוגת גרף רציפה ניתן גם לבחור באפשרות אין כדי להגדיר שגרף החישן יוצג באופן רציף. אם תבחר באפשרות אין, הגרפים של החישן יוצגו עד אשר ייבחר מסך או תפריט אחר, או שתתרחש התראה/אזעקה. בחירה בתצוגת גרפים רציפה מביאה לניצול גדול יותר של הספק סוללה ועקב כך לקיצור חיי הסוללה. כדי לחזור למסך ה'בית' מהגרפים של סוכר החישן, לחץ על ESC עד שמסך ה'בית' יופיע. כדי להגדיר את הזמן הקצוב לגרף סוכר חישן: ודא שהמסך עריכת הגדרות פתוח. ראשי < חישן < עריכת הגדרות בחר באפשרות 'זמן קצוב לגרף', ולחץ על.ACT המסך 'הגדרת זמן קצוב לגרף' מהבהב עם 2 דקות (0:02) המהווה את זמן ברירת המחדל. בחר את הזמן הקצוב לגרף. הזמן שתבחר חייב להיות: 2 דקות; 4 דקות; 6 דקות; או אין. את הזמן הקצוב לגרף שבחרת. הקש.ACT המסך 'עריכת הגדרות' מציג כעת אתה מוכן לסקור את ההגדרות לניטור סוכר החישן. סקירת ההגדרות ודא כי כל ההגדרות שבחרת נכונות לפני השימוש במערכת. השתמש בהליכים הבאים כדי לסקור את ההגדרות: פתח את המסך סקירת הגדרות. ראשי < חישן < סקירת הגדרות הקש כדי לגלול בכל ההגדרות על מנת לוודא שהן נכונות. כדי לשנות הגדרה כלשהי, חזור לתפריט עריכת הגדרות. ראשי < חישן < עריכת הגדרות שמור את ההגדרות לאחר שהגדרת את העדפותיך. הדבר יאפשר לך לאחסן את ההגדרות ששמרת אם תקבל התראה או שגיאה שתביא לאיפוס ההגדרות תכונות חישן 121

143 שימוש בהדגמת החישן 'הדגמת חישן' מציגה בפניך הדגמה של גרף חישן. כדי להציג את מסך הדגמת החישן, ראשית עליך להפעיל את התכונה 'הדגמת חישן'. לאחר שהתכונה 'הדגמת חישן' הופעלה, השורה הראשונה של המסכים מצב ומצב חישן תציג הדגמת חישן: פעיל. הפעלת התכונה 'הדגמת חישן' ודא שהמסך עריכת הגדרות ראשי < חישן < עריכת הגדרות פתוח. המסך 'עריכת הגדרות' מציג את האפשרות הדגמת חישן: הקש.ACT המסך הדגמת חישן פעיל/כבוי מופיע בחר באפשרות פ, והקש.ACT המסך 'עריכת הגדרות' מופיע כבוי. כשהאפשרות כבוי נבחרה. ומוצג בו ש'הדגמת חישן' היא במצב פעיל כעת. שים לב: התכונה 'הדגמת חישן' משפיעה על גרף הדגמת החישן בלבד. כל יתר התכונות, המסכים והאפשרויות נמצאים במצבם הרגיל. הצגת מסכי הדגמת החישן מהמסך הראשי, הקש.ESC במסך יופיעו בקצרה המילים 'הדגמת חישן', ולאחר מכן יופיע הגרף הראשון של הדגמת חישן. 1 באפשרותך להזיז את הסמן (קו אנכי מהבהב) בגרף על מנת לצפות בדוגמאות לאופן התצוגה של הגרפים הרציפים. לחץ 2 כדי להזיז את הסמן ימינה. כדי להזיז את הסמן שמאלה, לחץ על על עליך לכבות את הדגמת החישן כדי להציג את הגרפים הממשיים של סוכר החישן הרציף. כדי לכבות את הדגמת החישן, בצע 3 את ההליך שלעיל ובחר באפשרות כבוי. המשדר משדר (MMT-7703) Medtronic MiniLink הוא מכשיר המקבל אותות אלקטרוניים המופקים על-ידי חישן הסוכר ושולח אותם באמצעות תדר רדיו למשאבה. הוא מכיל טסטר (MMT-7706) ומטען MMT-7705) או.(MMT-7715 מטען משדר המשדר מכיל סוללה נטענת, שאינה ניתנת להחלפה, כך שבאפשרותךלטעון אותה בהתאם לצורך באמצעות המטען. במטען יש נורה ירוקה המציגה את מצב הטעינה, ונורה אדומה המעידה על בעיות בעת הטעינה. אם נדלקת נורה אדומה, ראה הכרת המשדר, הטסטר והמטען, בעמוד 181. למטען דרושה סוללת AAA או LR-03 כדי לפעול. הערה: סוללת AAA או סוללת LR-03 חדשה מכילה מספיק חשמל כדי לטעון את סוללת המשדר מעל 40 פעמים. אם הסוללה מותקנת באופן שגוי, או אם היא חלשה, המטען לא יפעל. חזור על שלבי התקנת הסוללה תוך שימוש בסוללה חדשה. 122 תכונות חישן

144 פרק 8 התקנת סוללה במטען אפור לחץ את כיסוי הסוללה פנימה, והחלק אותו החוצה (כמתואר באיור הבא). הכנס סוללת AAA אלקליין או LR-03 חדשה. ודא שהסמלים שעל גבי הסוללה ( ו-+) מונחים מולהסמלים המתאימיםשמוצגים על המטען. החלק את הכיסוי חזרה על המטען עד שיינעל למקומו בנקישה. LOT LOT התקנת סוללה במטען הכחול 1 החדר מטבע לתוך החריץ של כיסוי הסוללה, וסובב אותו 1/4 סיבוב נגד כיוון השעון כדי להסירו. הכנס סוללת AAA או LR-03 חדשה, כשהצד השטוח ( ) שלה נכנס ראשון. הקפד ליישר את הבליטות הקטנות שעל כיסוי הסוללה מול החריצים הקטנים שבפתח הסוללה של המטען. דחוף את הכיסוי פנימה במלואו באמצעות מטבע. סובב את הכיסוי 1/4 סיבוב בכיוון השעון לסגירה. 2 תכונות חישן 123

145 טעינת המשדר לפני השימוש הראשון במשדר, עליך לטעון את הסוללה שלו באופן מלא. פעולה זו עשויה להימשך עד 8 שעות. מומלץ לטעון מחדש את המשדר לאחר כל שימוש בחישן. סוללת משדר הטעונה באופן מלא תפעל מעל 14 ימים ללא טעינה. לאחר 14 ימי שימוש, המשדר ייטען תוך פחות משעתיים. לטעינת המשדר: אם נדלקתאו מהבהבת נורה ירוקה במשדר, אל תחבר אותו למטען. המשדר לא ייטען כאשר הנורה הירוקה דולקת. המתן עד שהנורית הירוקה תכבה (כ- 30 שניות), ולאחר מכן חבר את המשדר למטען. 1 חבר את המשדר למטען על-ידי העמדתו בהמשך למטען, כשצדו השטוח כלפי מטה. דחוף את שני הרכיבים יחדיו זה כלפי זה באופן מלא. בתוך 10 שניות לאחר חיבור המשדר, תהבהב נורה ירוקה במטען למשך 2-1 שניות בעת שהמטען מופעל. בזמן שנותר לטעינה, תמשיך הנורית הירוקה של המטען להבהב בדפוס הכולל ארבעה הבהובים והשהיה ביניהם. כאשר הטעינה מסתיימת, הנורית הירוקה של המטען תמשיך להאיר, ללא הבהוב, למשך שניות, ולאחר מכן תכבה לאחר שהנורה הירוקה של המטען נכבית, נתק את המשדר מהמטען. הנורית הירוקה במשדר תהבהב למשך 5 שניות לערך, ולאחר מכן תכבה. 5 הפעלת החישן כדי להפעיל את החישן, עליך להשלים את השלבים הבאים לפי הסדר: הכנס סוללה למטען המשדר. טען את סוללת המשדר. הגדר את תכונות החישן. 124 תכונות חישן

146 פרק 8 החדר את החישן. אם אתה משתמש בחישן,(MMT-7008) Enlite המתן חמש דקות. אם אתה משתמש בחישן אחר,(MMT-7002/MMT-7003) המתן דקות. חבר המשדר לחישן. הפעל את החישן והמתן שעתיים. הזן את בדיקת הסוכר הראשונה שלך. החדרת החישן Enlite הליך זה יסביר כיצד להחדיר אתהחישן (MMT-7008) Enlite באמצעות הדוקרן המחדיר.(MMT-7510) Enlite אם אתה משתמש בחישן אחר,(MMT-7002/MMT-7003) פעל על פי הוראות ההחדרה שבמדריך למשתמש של החישן. שים לב: אנשי צוות רפואי ומטפלים נדרשים להקפיד על אמצעי זהירות כלליים במהלך הטיפול בחישן. רחץ את ידיך. בחר מקום החדרה. נקה את מקום ההחדרה באלכוהול. הנח לאזור להתייבש באוויר. פתח את חבילת החישן. הסר את הבסיס מהחבילה. הנח את הבסיס על משטח ישר. לחץ את המחדיר כלפי מטה על הבסיס עד שבסיס הדוקרן יתיישר על השולחן תכונות חישן 125

147 כדי לנתק את הדוקרן המחדיר מהבסיס, הנח שתי אצבעות על זרועות הבסיס ומשוך באיטיות את הדוקרן כלפי מעלה כשהוא ישר. אל תנתק את הבסיס מהדוקרן באוויר. פעולה זו עלולה לפגוע בחישן. 7 אזהרה: לעולם אל תכוון דוקרן טעון לאזור כלשהו בגוף, שאינך רוצה להחדיר אותו אליו. 8 הנח את בסיס המחדיר במצב ישר על גבי מקום ההחדרה. אזהרה: הדוקרן יזריק חישן עם שחרור הלחצן. הערה: לחיצה שנייה על הלחצן נדרשת כדי להסיר את הדוקרן מהחישן. 126 תכונות חישן

148 9 להחדרת החישן, בצע את ארבע הפעולות הבאות: פרק 8 אם החדרת את החישן לתוך גופך, בצע את הפעולה המתוארת בשלב א'. אם אתה איש צוות רפואי או מטפל שהחדיר את החישן לתוך גוף של מטופל, בצע את הפעולה המתוארת בשלב ב'. 10 אזהרה: אם הופיע דימום, לחץ על המקום באמצעות פד סטרילי או מטלית נקייה למשך עד 3 דקות. תכונות חישן 127

149 11 יישר את הלשונית הדביקה של החישן על גבי העור. הרם בעדינות את הלשונית הדביקה תוך אחיזה של החישן במקומו. הסר בזהירות את החלק התחתון (הנייר הלבן) שמתחת למדבקה. לחץ את המדבקה כנגד העור הצמד סרט לפני חיבור ההתקן. אל תכסה בסרט את מחברי החישן או את הלשונית הדביקה. 14 לחיבור המשדר לחישן, בצע את ההוראות המובאות בסעיף הבא. 128 תכונות חישן

150 חיבור המשדר לחישן לפני חיבור המשדר לחישן, עליך לוודא כי המשדר טעון במלואו ומוגדר כראוי (עיין בסעיפים טעינת המשדר והזנת זיהוי המשדר בפרק זה). כמו כן יש לוודא כי התכונות מוגדרות ולהחדיר את החישן (עיין בהוראות שבפרק זה ובהוראות הנלוות לחישן). פרק 8 לחיבור המשדר לחישן: 1 חבר המשדר לחישן, כמוצג בתרשים. הערה: הסרט לא מוצג בשלבים הבאים. הנורית הירוקה במשדר תהבהב. אם הנורית אינה מהבהבת, נתק את המשדר מהחישן, המתן מספר שניות וחבר אותם שוב. אם נורת המשדר עדיין אינה מהבהבת, טען את המשדר. 2 3 כסה את המשדר בלשונית הדביקה של החישן.Enlite תכונות חישן 129

151 [אופציונאלי]: הנח חבישה אוטמת על גבי המשדר והחישן. להפעלת החישן, בצע את ההוראות המובאות בסעיף הבא. 4 5 הכנת החישן לתקשורת כעת אתה מוכן להשתמש במשאבה כדי להתחיל לקיים תקשורת עם החישן ולהפעיל את תהליך אתחול החישן. המשאבה תפעילשעון עצר ותציג הודעה כאשר החישן יהיה מוכן לשימוש. השתמש במשאבה לביצוע השלבים שלהלן: 1 עבור אל מסך תפריט קשור חישן. ראשי < קישור לחישן < סקירת הגדרות בחר באפשרות חישן חדש. הקש.ACT 2 חבר את המשדר לחישן כעת אם טרם עשית זאת. אם המסך נעלם, אל תנתק את החישן. החל משלב 1 שוב. 3 לאחר שהחישן יהיה מחובר, הקש.ACT המסך החישן יהיה מוכן תוך 2 ש' יופיע. 4 החישן ייכנס לפרק זמןבןשעתייםשל אתחול. לחץעל לחצן כלשהו כדי להמשיך. לאחר שעתיים המשאבה תתריע בפניך להזין 5 ערך בדיקת סוכר לצורך כיול החישן. כיול החישן (בדיקת סוכר כעת). ערך שעתיים לאחר השימוש במשאבה להפעלת החישן, המשאבה תתריע בפניך להזין מדידת סוכר בדם בדיקת סוכר זה יהיה הכיול הראשון עבור החישן. עליך להמתין דקות לאחר הכיול עד שתופיע הקריאה הראשונה של סוכר החישן במסך המשאבה. אחרי הכיול הראשון עליך לכייל את החישן כל 12 שעות. אם לא תזין קריאת בדיקת סוכר לאחר 12 שעות, המשאבה תציג את ההתראה בדיקת סוכר כעת. במצב זה המשאבה תפסיק לחשב ערכי סוכר. עם זאת, כ- 20 דקות לאחר שהזנת קריאת סוכר בדם, המשאבה תמשיך לחשב ערכי סוכר. 130 תכונות חישן

152 פעל בהתאם להנחיות הבאות לקבלת תוצאות כיול מיטביות: פרק 8 בצע כיול 4-3 פעמים במהלך היום. הימנע מכיול כשרמת הסוכר שלך משתנה במהירות (לדוגמה, לאחר אכילה או פעילות גופנית). הזן את קריאת בדיקת הסוכר שלך במשאבה מיד לאחר בדיקת רמת הסוכר. אל תמתין להזנתה במועד מאוחר יותר. הקפד להשתמש באצבעות נקיות ויבשות בעת בדיקת הסוכר בדם. השתמש בקצות האצבעות בלבד כדי להוציא דם עבור כיול. לאחר שהמשדר משדר בהצלחה אותות אל המשאבה, מומלץ לשים כיסוי אוטם מעל המשדר והחישן. הזנת בדיקת סוכר כיול מוצלח של החישן יתרחש רק אם ערך בדיקת הסוכר הוא בטווח שבין 2.2 ל- 22 ממול/ל ( מג/דל). עליך לבצע כיול 4-3 פעמים במהלך היום לקבלת תוצאות מיטביות. א. ב. ג. השתמש באחת מהשיטות הבאות לכיולי החישן שלך, לרבות הכיול הראשון לאחר האתחול: כדי להזין ערך בדיקת סוכר באופן אוטומטי דרך מכשיר הסוכר שקושר, בדוק את רמת הסוכר בבדיקה עצמית. הערך יישלח באופן אוטומטי ממכשיר הסוכר אל המשאבה. ודא כי המשאבה ומכשיר הסוכר תוכנתו כראוי כך שיקיימו תקשורת ביניהם. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף אפשרות מכשיר סוכר בפרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם'. כדי להזין ערך בדיקת סוכר באופן ידני, פעל לפי הנתיב הבא: ראשי < חישן < כיול הזן את ערך הסוכר בדם, ואחר כך לחץ.ACT החישן מכויל כעת לערך הסוכר בדם שהזנת. אם תכונת הבולוס החכם כבויה, יופיע המסך תפריט חישן. אם הבולוס החכם מופעל וערך הסוכר בדם שנשמר נמוך מטווח יעד ב.ס. שלך, המסך הכיול נשמר מופיע. מסך זה מציין, שערך הסוכר שנשמר נמוך מיעד הב.ס. שהוגדר עבורך בתכונת הבולוס החכם, והמשאבה תצפצף שלוש פעמים. למידע נוסף, ראה הגדרת יעד רמות הסוכר בדם, בעמוד 77. אם הבולוס החכם מופעל, ערך הסוכר בדם שנשמר גבוה מטווח יעד ב.ס. שלך והמלצת התיקון המחושבת גבוהה מהתוספת המוגדרת מראש לבחירת הקצב, יופיע המסך הכיול נשמר. מסך זה מציין, שערך הסוכר שנשמר גבוה מיעד הב.ס. שהוגדר עבורך בתכונת הבולוס החכם, והמשאבה תצפצף שלוש פעמים. עבור למסך הזנת ערך ב.ס. של התכונה בולוס חכם כדי להזין בולוס תיקון. עיין בפרק שימוש בתכונה 'בולוס חכם' לקבלת מידע נוסף. אם המידע אינו נכון, בחר באפשרות ביטול, ולאחר מכן לחץ על.ACT המסך תפריט חישן יופיע שוב כשהאפשרות כייל נבחרה. חזור על התהליך והזן את המידע הנכון. כדי להזין בדיקת סוכר דרך התפריט 'שמירת ארוע', פעל לפי הנתיב הבא: ראשי < שמירת ארוע < הזנת ערך ב.ס. עיין בסעיף הזנת מדידות סוכר בדם בפרק תכנות בסיסי לקבלת מידע נוסף. 1 תכונות חישן 131

153 ב' ד. אם בעת כיול החישן עליך לקבוע גם בולוס באמצעות 'בולוס חכם', באפשרותך להשתמש בבדיקת הסוכר הן עבור כיול המערכת והן עבור קביעת בולוס. על מנת להזין ערך בדיקת סוכר ידנית ב'בולוס חכם', הקש על מקש במשאבה, או כדי לעבור למסך הזנת ערך ב.ס.: השתמש בתפריט הראשי ראשי < בולוס < שימוש בבולוס חכם אם אתה מזין את קריאת הסוכר בדם באופן ידני, השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה במשאבה לצורך פעולה זו. הקש.ACT עבור האפשרות 'בולוס חכם' שלעיל, בחר בכן כאשר מופיע המסך הבא:.ס. לעדכון החישן?' תכונות חישן

154 שימוש בחישן מסכי מצב מסכי המצב מציגים מידע אודות המתרחש במשאבה. במסך הכיול הבא שנדרש, גיל החישן והמצב של סוללת המשדר. לקבלת מסכי המצב: 'מצב חישן' באפשרותך לבדוק את מצב החישן, לרבות מועד 9 פרק מהמסך הראשי, הקש על מקש ESC פעמיים. פעולה זו מעבירה אותך למסך המצב של המשאבה. 1 כדי להציג את המסך מצב חישן, הקש ESC פעם התכונה 'חישן' הופעלה. נוספת. המסך יהיה זמין רק אם 2 קריאת הגרפים של סוכר החישן הערה: אם בגרפים רשום הדגמה בפינה העליונה של המסך, עליך לכבות את המצב הדגמת חישן כדי להציג את הגרפים שלך (ראה שימוש בהדגמת החישן בפרק תכונות חישן). המשאבה מציגה מדידת סוכר רציף מעודכנת.המדידה נוצרת בעזרת נתונים הנשלחים מהחישןלמשדר ולאחר מכן למשאבה כל חמש דקות. המשאבה ממירה מדידות אלה לגרפים של סוכר הכוללים את המידע הבא: מדידת סוכר החישן האחרונה או הסיבה שבעטייה מדידה אינה מוצגת. המדידות ההיסטוריות של סוכר חישן או הסיבה שבעטייה מדידה אינה מוצגת עבור 12 6, 3, או 24 השעות האחרונות. חצים המציגים את הקצב היחסי שבו רמות סוכר החישן האחרונות עלו או ירדו. שימוש בחישן 133

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

1 איריס פלג חיים טובים עם סוכרת אוסף עצות שימושיות להתמודדות עם סוכרת כל הזכויות שמורות לאיריס פלג. מופץ חינם באתר

1 איריס פלג חיים טובים עם סוכרת אוסף עצות שימושיות להתמודדות עם סוכרת כל הזכויות שמורות לאיריס פלג. מופץ חינם באתר 1 איריס פלג חיים טובים עם סוכרת אוסף עצות שימושיות להתמודדות עם סוכרת 2 תוכן מבוא...4 רשיון שימוש בספר ובתכניו...5 על המחברת...6 סוגי פחמימות... 7 ספירת פחמימות...8 ערכי אינדקס גליקמי...10 * אסרטיביות...

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

בית ספר כרמל נצרת עילית

בית ספר כרמל נצרת עילית בס"ד ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-9361835 פקס: 077-82-111-82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com תאריך: 10.06.2013 לכבוד: עירייתנצרתעילית אגףהחינוך רחובגלבוע 16 נצרת-עילית אתר: בי"ס כרמל,

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

1

1 1 2 הקדמה מחלות הלב וכלי הדם הן מגורמי התחלואה והמוות העיקריים בעולם המערבי ובארצנו. הגורם העיקרי למחלות הלב וכלי הדם הוא טרשת העורקים. בחוברת זו תמצאו מידע על טרשת העורקים, גורמיה והמלצות כלליות לשמירה

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Microsoft Word - åééè÷.doc

Microsoft Word - åééè÷.doc הגדרת אזהרה, זהירות, שים לב לכל אורך מדריך זה, ישנן הערות שונות המודגשות במסגרת. ההערות מסווגות לפי סדר חשיבותן באופן הבא: אזהרה משמשת בהקשר לפעולות או למצבים העלולים לגרום לפגיעה חמורה או מוות. זהירות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד