ידיעון שנת תשע"ד תוכן עניינים עמוד 2 עמוד 10 עמוד 11 עמוד 12 עמוד 17 עמוד 20 פירוט תכנית הלימודים פרויקט גמר מבנה תכנית הלימודים תיאורי הקורסים קורסי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ידיעון שנת תשע"ד תוכן עניינים עמוד 2 עמוד 10 עמוד 11 עמוד 12 עמוד 17 עמוד 20 פירוט תכנית הלימודים פרויקט גמר מבנה תכנית הלימודים תיאורי הקורסים קורסי"

תמליל

1 ידיעון שנת תשע"ד תוכן עניינים עמוד עמוד 10 עמוד 11 עמוד 1 עמוד 17 עמוד 0 פירוט תכנית הלימודים פרויקט גמר מבנה תכנית הלימודים תיאורי הקורסים קורסי חובה תיאורי הקורסים קורסי בחירה תיאורי קורסים - חוצה מסלול 01 1

2 תכניות הלימודים תכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc. במדעי המחשב תכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc בבית הספר למדעי המחשב מקנה ידע מעמיק לא רק במדעי המחשב עצמם אלא גם בתחומים מדעיים/הנדסיים הנושקים למדעי המחשב כגון ביולוגיה, מתמטיקה שימושית והנדסת מחשבים. ככזו, בהיבט האקדמי התכנית מקנה יריעה רחבה של השכלה אקדמית. בהיבט המעשי, היא גם מקנה לבוגריה יתרון בקליטתם הן בתעשייה והן באקדמיה ללימודי תואר שני, לאו דווקא במדעי המחשב. תכנית הלימודים היא דינמית ומשתנה בהתאם לצרכים המשתנים של תעשיית הטכנולוגיה העילית והדרישות האוניברסיטאיות לתואר שני. לאחרונה ולאחר התייעצויות מסיביות עם גורמי תעשייה ואקדמיה, הוכנסו שינויים רבים בתוכנית הלימודים אשר, בין היתר, מאפשרים הכרת פלטפורמות עדכניות וכן התעמקות בכל מחזור החיים של מוצר תוכנה משלב הרעיון הבסיסי המופשט ועד לשלב היותו מוצר לשיווק ללקוח. התוכנית מאפשרת גם התמחויות שונות, אשר מקנות גמישות לסטודנטים לבחור בתחומי התמחות הנדרשים בתעשייה ובאקדמיה מחד, אך גם מתאימים לכישוריהם ותחומי עניינם של הסטודנטים מאידך. התכנית כוללת גם פרויקט גמר המאפשר לסטודנטים להתנסות בלימוד עצמי, במימוש רעיונות ובהרגלי עבודה על פי סטנדרטים תעשייתיים ואקדמיים. לימודי חובה לימודים אלו מקנים את הרקע המתמטי הנדרש, את יסודות מדעי המחשב וכן הרחבת הידע בתחום רשתות תקשורת ופיתוח ומימוש מוצר תוכנה ומורכבים מארבעת האשכולות הבאים: מס אשכול לימודים לימודי בסיס יסודות מדעי המחשב רשתות תקשורת ואבטחה פיתוח ומימוש מוצר תוכנה לימודים כלליים היקף בש"ס 11 להלן רשימת הקורסים והיקפם בש"ס בכל אחד מארבעת האשכולות הנ"ל: לימודי בסיס הקורסים באשכול זה מעניקים לסטודנטים הכשרה מתמטית בסיסית הנדרשת לקורסי ההמשך בתוכנית. להלן פירוט הקורסים באשכול זה: דרישות קדם/במקביל - קדם: אלגברה ליניארית I - קדם: חשבון אינפיניטסימאלי I קדם: חשבון אינפיניטסימאלי II - קדם: חשבון אינפיניטסימאלי II,מקביל: חשבון אינפיניטסימאלי III קדם: מתמטיקה בדידה I שם הקורס אלגברה ליניארית I אלגברה ליניארית II חשבון אינפיניטסימאלי I חשבון אינפיניטסימאלי II חשבון אינפיניטסימאלי III מתמטיקה בדידה I מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה בדידה II ה' מ'/ת' ש"ס

3 שיעור הרצאה )להבדיל משיעור מעבדה או תרגיל( שיעור מעבדה, ת' שיעור תרגיל ה' מ' יסודות מדעי המחשב אשכול זה מקנה הכשרה במגוון האספקטים של יסודות מדעי המחשב ומשלים את אשכול לימודי היסוד בהקניית בסיס רחב ומקיף לתחום מדעי המחשב, הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המעשי. כך, הקורסים התיאורטיים דוגמת מבני נתונים, אלגוריתמים, למידה חישובית וכריית נתונים, מודלים חישוביים ומבוא לחישוביות וסיבוכיות, מקנים את כלי החשיבה הנדרשים וסוללים בפני הסטודנט את הדרך להמשך התעמקות יישומית ומחקרית. להלן פירוט הקורסים באשכול זה: דרישות קדם/במקביל - - קדם: מבוא למדעי המחשב, מתמטיקה בדידה I במקביל: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, מתמטיקה בדידה,II מבני נתונים קדם: מבוא למדעי המחשב קדם: תכנות מונחה עצמים במקביל: אלגוריתמים I קדם: תכנות מונחה עצמים במקביל: אלגוריתמים I, רשתות תקשורת מחשבים, הסתברות וסטטיסטיקה קדם: מתמטיקה בדידה I במקביל: מבני נתונים קדם: אלגוריתמים I, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, אלגברה ליניארית,II אינפי III קדם: אלגוריתמים I חשבון אינפיניטסימאלי II קדם: אלגוריתמים I, מתמטיקה בדידה,II אלגברה ליניארית,II מבני נתונים קדם: מבוא למדעי המחשב קדם: מבני נתונים, רשתות תקשורת מחשבים קדם: אלגורתמים I,, בדידה,II ליניארית אלגברהII, מבני נתונים. קדם: מודלים חישובים, מתמטיקה בדידה I, אלגורתמים II שם הקורס המחשב והמוח האנושי מבוא למדעי המחשב מבני נתונים אלגוריתמים I תכנות מונחה עצמים תכנות אלגוריתמי ב- JAVA מבוא לרובוטים חכמים מערכות בסיסי נתונים למידה חישובית וכריית נתונים אלגוריתמים II מודלים חישוביים מבנה מחשבים מערכות הפעלה מודלים חישוביים מבוא לחישוביות וסיבוכיות ה' מ'/ת' ש"ס 7

4 רשתות תקשורת ואבטחה תעשיית ההיי-טק הישראלית מושתתת על חברות תקשורת ואבטחה המתחרות בהצלחה רבה בעולם. תחום רשתות התקשורת והאבטחה צובר תאוצה רבה גם בארץ, במיוחד לאור העובדה שחברות תקשורת ואבטחה מובילות בעולם בחרו להקים את מרכזי הפיתוח שלהן בתחום זה בארץ. אשכול זה מקנה רקע בתחום רשתות התקשורת והאבטחה וכן מיומנויות בסביבות עבודה המתאימות לפיתוח יישומים שונים בתחום זה. האשכול כולל את הקורסים הבאים: שם הקורס רשתות תקשורת מחשבים מעבדת תכנות רשת מבוא לאבטחה בסייבר ה' מ'/ת' ש"ס 10 דרישות קדם/במקביל קדם: תכנות מונחה עצמים, במקביל: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, אלגוריתמים I קדם: רשתות תקשורת מחשבים קדם: רשתות תקשורת מחשבים אלגוריתמים I פיתוח ומימוש מוצר תוכנה אשכול זה עוסק באספקטים החשובים של הנדסת תוכנה, העקרונות והטכניקות לפיתוח נכון של מוצר תוכנה איכותי ומימושו וכן באספקטים השונים הכרוכים במחזור החיים של מוצר תוכנה על שלביו השונים. הוא כולל את הקורסים הבאים: שם הקורס מעבדת פיתוח אפליקציות אינטרנטיות הנדסת תוכנה מוכוונת עצמים מ'/ת' ה' ש"ס דרישות קדם/במקביל קדם: רשתות תקשורת מחשבים, תכנות אלגוריתמי ב- JAVA במקביל: מערכות בסיסי נתונים קדם: תכנות מונחה עצמים לימודים כליים אשכול זה עוסק באספקטים כלליים שאינם קשורים בהכרח באופן ישיר לתחום מדעי המחשב. שם הקורס קורס חוצה מסלול: ה' מ'/ת' ש"ס דרישות קדם/במקביל

5 קורסי התמחות בצרוף לקורסי המסלול הרלוונטיים הנ"ל, במהלך השנה האחרונה ללימודי התואר על כל סטודנט לבחור )למעט הבוחרים בחטיבת מינהל עסקים אשר יחויבו בסמינריון במדעי המחשב בהיקף של ש"ס( באחד ממקבצי ההתמחויות הבאים, כל התמחות בהיקף של ש"ס כמתואר להלן: התמחות מערכות אינטרנטיות ו BIG DATA שם הקורס ש"ס דרישות קדם/במקביל ארכיטקטורות אינטרנט קדם: מעבדת אפליקציות אינטרנטיות רחבות היקף סמינריון בנושאים קדם: ארכיטקטורות אינטרנט מתקדמים בארכיטקטורות רחבות היקף אינטרנט התמחות מערכות סלולריות דרישות קדם/במקביל ש"ס שם הקורס קדם: תכנות מונחה עצמים, רשתות תקשורת מחשבים מערכות הפעלה ניידת סמינריון בנושאים מתקדמים במערכות הפעלה ניידות קדם: מערכות הפעלה ניידות התמחות רשתות תקשורת מתקדמות דרישות קדם/במקביל ש"ס שם הקורס קדם: רשתות תקשורת מחשבים רשתות תקשורת מתקדמות קדם: רשתות תקשורת מתקדמות סמינריון בנושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מתקדמות התמחות למידת חישובית דרישות קדם/במקביל ש"ס שם הקורס קדם: למידה חישובית וכריית נתונים עיבוד וניתוח מידע ספרתי קדם: עיבוד וניתוח מידע ספרתי סמינריון בנושאים מתקדמים בלמידה חישובית וכריית נתונים התמחות עיבוד שפה טבעית דרישות קדם/במקביל ש"ס שם הקורס במקביל: אלגוריתמים II עיבוד שפה טבעית קדם: עיבוד שפה טבעית סמינריון בנושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית

6 מעבדה מתקדמת באבטחה בסייבר סמינריון בנושאים מתקדמים באבטחה בסייבר התמחות אבטחה בסייבר ש"ס דרישות קדם/במקביל קדם: מבוא לאבטחה בסייבר קדם: מעבדה מתקדמת באבטחה בסייבר לתשומת לבך פתיחת התמחות מותנית במספר מינימאלי של משתתפים קורסי בחירה או חטיבה במנהל עסקים במהלך השנה האחרונה ללימודים, על כל סטודנט לבחור קורס בחירה בהיקף של 6 ש"ס מתוך קורסי ההתמחות שאינם בהתמחות הנבחרת ומתוך מגוון קורסי בחירה נוספים שיוצעו באותה עת ( כפוף לכך שמערכת השעות מאפשרת זאת ובכפוף לעמידה בדרישות הקדם(. אין הכרח שאותם קורסי בחירה יחזרו על עצמם מדי שנה; מגוון קורסי בחירה אלו עשוי להשתנות משנה לשנה. להלן דוגמאות לקורסי בחירה שיתכן :ויוצעו בשנים הבאות הקורס ש"ס מבנה מחשבים דרישת קדם דרישות במקביל BYOC הקמת וניהול סטארט אפ יזמות טכנולוגית הקמת וניהול סטארט אפ מעבדה מתקדמת באבטחה בסייבר מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, מבוא לאבטחה בסייבר נושאים מתקדמים במערכות בסיסי נתונים במערכות בסיסי נתונים עיבוד תמונה אלגברה ליניארית,II חשבון אינפיניטסימלי III עקרונות ויישומי מחשוב ענן פיתוח מערכות הפעלה ניידות וסלולריות פיתוח משחקי מחשב אפיון חווית משתמש מערכות בסיסי נתונים, מעבדת אפליקציות אינטרנטיות JAVAתכנות אלגוריתמי תכנות מונחה עצמים,,אלגברה ליניארית אלגוריתמים חשבון,II אלגברה ליניארית מתמטיקה,II אינפיניטסימלי מבני נתונים,II,בדידה תכנות מונחה עצמים לתשומת לבך 6 פתיחת קורס בחירה מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.

7 חטיבה במינהל עסקים לצד הבסיס האקדמי חטיבה זו מקנה גם ידע בסיסי בתחום הניהול.חטיבה זו מיועדת בעיקר לסטודנטים המכהנים כבר או שואפים לכהן בתפקידי ניהול בחברות הייטק ובארגונים אזרחיים או צבאיים העוסקים בפיתוח מוצרי תוכנה.כמו כן היא מיועדת לסטודנטים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם גם בתחום הניהול.בכפוף להחלטות בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי של המכללה למינהל,המסיימים חטיבה זו בהצלחה יוכלו לקבל פטור מקורסים אלו בלימודי התואר השני בו.החטיבה כוללת : ה' ש"ס דרישות קדם/במקביל שם הקורס 9 יסודות חשבונאות למנהלים כלכלה למנהלים מבוא למימון לתשומת לבך בכפוף להחלטות בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי של המכללה למינהל, המסיימים מסלול זה.בהצלחה יוכלו לקבל זיכוי על קורסים אלו בלימודי התואר השני בו לתשומת לבך לבוחרים בחטיבה זו לא יהיו קורסי בחירה והם יחויבו בנוסף בסמינריון בהיקף של ש"ס. הערה: חטיבה זו תחליף את קורסי ההתמחות וכן את קורסי הבחירה. 7

8 למתחילים לימודי יום בתשע ד - שיבוץ לפי סמסטרים שנה א' קורס סמסטר 1 ה' מ'/ת' ש"ס קורס סמסטר ה' מ'/ת' ש"ס 6 אלגברה ליניאריתI אלגברה ליניאריתII 6 6 אינפיI אינפיII 7 מבוא למדעי המחשב תכנות מונחה עצמים מתמטיקה בדידה I מבני נתונים בסמסטר מתמטיקה בדידה II בסמסטר שנה ב' קורס סמסטר ה' מ'/ת' ש"ס קורס סמסטר ה' מ'/ת' ש"ס אלגוריתמיםII אינפי III מבוא לאבטחה בסייבר אלגוריתמים I 6 מבוא להסתברות למידה חישובית וכריית נתונים וסטטיסטיקה מע' בסיסי נתונים מעבדת פיתוח אפליקציות אינטרנטיות 1 תכנות אלגוריתמי ב- JAVA מע' הפעלה 8

9 רשתות תקשורת מחשבים מעבדת תכנות רשת 0 7 בסמסטר בסמסטר סמסטר ה' מ'/ת' שנה ג' קורס ש"ס `קורס סמסטר 6 מ'/ת' ה' ש"ס הנדסת תוכנה מוכוונת עצמים המחשב האנושי והמוח מבוא לרובוטים חכמים קורס בחירה 1 מבנה מחשבים מבוא לחישוביות וסיבוכיות 1 1 מודלים חישוביים פרויקט גמר 1 1 פרויקט גמר סמינריון התמחות קורס התמחות קורס חוצה מסלול 1 קורס בחירה בסמסטר 19 בסמסטר

10 פרויקט גמר במהלך השנה השלישית ללימודי התואר, על כל סטודנט לבצע פרויקט גמר בהיקף של ש"ס אך יזוכה ב- 6 נקודות זכות. הפרויקטים נעשים בדרך כלל בצוותים של - סטודנטים. היקף כל פרויקט הוא כ שעות ב. במסגרת פרויקט הגמר הסטודנטים נחשפים לטכנולוגיות עדכניות ולבעיות מעשיות, שהן בחזית הידע הטכנולוגי וגם צוברים ניסיון בתקני עבודה תעשייתיים. פרויקטי הגמר התבצעו עד כה במגוון תחומים כגון: אבטחת רשתות, רובוטיקה, אפליקציות סלולריות, מערכות אינטרנטיות, מחשוב ענן, אפליקציות מחשוב רפואיות, מערכות בסיסי נתונים, עיבוד וניתוח תוכן וידאו, למידה חישובית וכריית נתונים, תקשורת נתונים, תקשורת אלחוטית/סלולארית ועוד. דרישת קדם: כל קורסי החובה של שנה ב'. 10

11 מבנה תכנית הלימודים מבנה תכנית הלימודים והיקפה תכנית הלימודים לתואר B.Sc. במדעי המחשב נפרסת על פני שנים. היא מורכבת מהנדבכים הבאים: לימודי חובה, קורסי התמחות, קורסי בחירה ופרויקט גמר המתבצע במהלך השנה האחרונה ללימודים. היקף הלימודים לתואר הוא 18 ש"ס )שעות סמסטריאליות(, כמפורט להלן: ש"ס 11 ש"ס ש"ס 6 ש"ס ש"ס 18 ש"ס אשכול לימודים לימודי חובה קורסי התמחות קורסי בחירה קורסי חוצה מסלול פרויקט גמר )יזכה ב- 6 נק' זכות( לתואר במסגרת קורסי הבחירה יהיה אפיק יזמות טכנולוגית וקורסי חממה. אפיק היזמות ילווה על ידי חברת ההשקעות DOCOR שגם תנחה חלק מהמיזמים. חשוב להדגיש שזכויות היוצרים בשני האפיקים הן של הסטודנטים בלבד ובתנאי שבכל פרסום יצוין שהעבודה נעשתה במסגרת פרויקט הגמר בחוג. תתאפשר חטיבה במנע"ס. חטיבה זו תחליף את קורסי ההתמחות וכן את קורסי הבחירה. לתשומת לבך כל הרשום בלשון זכר, אף בלשון נקבה משמע. לתשומת לבך תכנית הלימודים כפופה לשינויים אשר ייקבעו מעת לעת על ידי ועדת ההוראה של בית הספר. הלומדים בבית הספר יחויבו בתכנית המעודכנת על שינוייה. לתשומת לבך כל קורס בחירה יהיה בהיקף של ש"ס. תתאפשר חטיבת מנע"ס בהיקף של 9 ש"ס ובנוסף סמינריון בהיקף של ש"ס. לבוחרים בחטיבה זו לא יהיו קורסי בחירה; קורסי החטיבה יחליפו את קורסי הבחירה בהיקף 6 ש"ס וכן את הקורס הראשון בהתמחות )בהיקף של ש"ס(. לתשומת לבך הקלטה של הרצאות/שיעורים פרונטאליים בתחומי הלימוד השונים מחייבים קבלת הסכמת המרצה מראש. במידה וניתנה הסכמת המרצה להקלטה כאמור, אזי השימוש בהקלטה זו יהיה לצרכי לימוד בלבד ואין לעשות בה כל שימוש מסחרי ובכלל זה הפצת ההקלטה לצד שלישי כלשהו. הקלטה ללא הסכמת המרצה מהווה עבירת משמעת ויש בה משום הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך. 11

12 תיאורי קורסים - קורסי חובה תכני קורסי החובה בסדר א-ב של שמות הקורסים Linear Algebra I אלגברה ליניארית I משוואות ליניאריות :תכונות ושיטת האלימינציה של גאוס. וקטורים ב-. R n מרחבים וקטורים: שדות,המספרים המרוכבים, מרחבים וקטורים, תת-מרחבים, צרופים ליניאריים, המרחב הנפרש, תלות ליניארית, בסיס ומימד,סכום וסכום ישר של תת-מרחבים. מטריצות: פעולות, כתיב מטריצות של מערכת משוואות, סוגי מטריצות, מטריצות הפיכות, מרחב השורות והעמודות של מטריצה, דרגה של מטריצה ומימד מרחב הפתרונות. Linear Algebra II אלגברה ליניארית II דטרמיננטות: תכונות, נוסחת קרמר והמטריצה הצמודה. שינוי בסיסים. העתקות ליניאריות: התמונה והגרעין, פעולות בהעתקות, העתקות הפיכות ואיזומורפיזם, ייצוג על ידי מטריצות וקשר בין הקואורדינאטות של הווקטור ותמונת. דמיון מטריצות. פולינום אופייני. רכים עצמיים. וקטורים עצמיים. לכסון מטריצות וטרנספורמציות. דרישת קדם : אלגברה ליניארית I Algorithms I אלגוריתמים I סדרי גודל, הפרד ומשול, חישוב חציון, חסם תחתון למיון )מקרה גרוע וממוצע(, גרפים, עץ פורש מינימאלי, מסלולים קצרים ביותר, תכנות דינאמי. דרישות במקביל: מבוא להסתברות, מבני נתונים, מתמטיקה בדידהII Algorithms II אלגוריתמים II אלגוריתמים על טקסטים: קידוד, דחיסה, התאמת תבניות. מכפלת פולינומים,.FFT מבוא ל,NP בעיות קשות ושלימות, העמדת בעיה אחת על אחרת, דוגמאות:.DM,PAR,CL,VC,SAT דרישות קדם: אלגוריתמים I, חשבון אינפיניטסימאלי III ארכיטקטורות אינטרנט רחבות היקף Large-Scale Internet Architectures הקורס יידון בפיתוח מערכות Large Scale באינטרנט, בסדרי גודל של אתרים כגון: Facebook, Google, PP, N/ Tier, Distributed כולל התנסות מעשית בטכנולוגיות בתחום. בין הנושאים:,Twitter, Storage, Data Centers, Hadoop, Cloud, MongoDB, VoltDB, IMDB, OLTP, Algorithms Node.JS דרישות קדם: מעבדת אפליקציות אינטרנטיות The Digital Computer and the Human Brain המחשב והמוח האנושי הקורס סוקר תחילה את תולדות המחשב ודן אחר כך במבנה המוח האנושי, בעקרונות בסיסיים בלמידה ובתהליכי חישוב ועיבוד מידע בסיסיים במוח האנושי. כל זאת תוך הדגשת ההבדלים בין שפות אנושיות לבין שפות תכנות ובין אינטליגנציה אנושית לבין אינטליגנציה מלאכותית. במסגרת הזמן הקיימת הקורס יעסוק גם בנושאים נוספים כגון: מחלות הפוגעות בתפקוד המוח ודרכי התמודדות עימן, מחשבים ביולוגיים, אלגוריתמים גנטיים וביואינפורמטיקה, המחשב בשירות הרפואה, הדמיות, מודלים חישוביים של מחלות, רובוטיקה רפואית ומבט למה צופן לנו העתיד בתחום חקר המוח האנושי. Object Oriented Software Engineering הנדסת תוכנה מוכוונת עצמים מבוא להנדסת תוכנה, מדדי איכות תוכנה, בעיות בפיתוח תוכנה, הגישה הפונקציונאלית לפיתוח תוכנה, הגישה מונחית העצמים, ניתוח מונחה עצמים, גישת ה CASES, USE -תרחישים, תיאורים סטטיים ודינמיים של המערכת, דפוסי פיתוח. דרישת קדם: תכנות מונחה עצמים. Initiate and Managing Technological Start-Up הקמת וניהול סטארט-אפ הקורס מקנה ידע בסיסי וכלים להקמה וניהול חברות הזנק טכנולוגי. הקורס עוסק בהיבטים המיוחדים של ניהול חברות סטארט-אפ והגורמים המשפיעים על הצלחתם בתחומי הפיתוח, הניהול, Calculus I חשבון אינפיניטסימאלי I מבוא: המספרים הממשיים, ערך מוחלט ואי שוויוניים. פונקציות של משתנה אחד: זוגיות וסימטריה, פונקציות אלמנטריות והגרפים שלהן, הזזות, שיקופים, כיווצים ומתיחות, פונקציות תפר, פולינומים ופונקציות רציונליות, פעולות על פונקציות, צרופים והרכבות של פונקציות, פונקציות חסומות. פונקציות הפיכות: הגדרת פונקציות הפיכות, הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות. מושג הגבול במונחי סביבה ובמונחי., הוכחת משפטים וחוקים, גבולות חד-צדדיים וגבולות אינסופיים, כללים בחישוב גבולות, משפט הסנדוויץ'. מושג הרציפות, מיון נקודות אי- רציפות, צירופי פונקציות רציפות, רציפות הפונקציות הטריגונומטריות, רציפות הפונקציות ההפוכות, משפט ערך הביניים. Calculus II חשבון אינפיניטסימאלי II נגזרות, נקודות קיצון מוחלט, משפטי רול, לגרנג', ממוצע מוכלל ולופיטל, חקירת פונקציה, אינטגרל לא מסוים, אינטגרל מסוים, אינטגרל מוכלל. סדרות: סדרות חסומות, סדרות מונוטוניות, מושג הגבול, סדרות מתכנסות, וסדרות מתבדרות. משפטי גבולות. משפט הסנדויץ'. דרישת קדם: חשבון אינפיניטסימאלי. I 1

13 Calculus III חשבון אינפיניטסימאלי III טורים עם איברים קבועים: מושגים בסיסיים, התכנסות/התבדרות טורים, המשפטים היסודיים של תורת הטורים, טורים חיוביים, טורים עם סימנים מתחלפים, טורים עם איברים כשלהם, התכונות היסודיות של טורים מתכנסים, התכנסות בהחלט ובמידה שווה. טורי חזקות, נוסחת טיילור לפולינומים ולפונקציות כלשהן, השארית בנוסחת טיילור. הטור הבינומי, קרובים על ידי פולינומי טיילור. פונקציות של מספר משתנים, טורי טיילור במספר משתנים, מינימום ומקסימום במספר משתנים, כופלי לגרנג', אינטגרלים רבי-משתנים. דרישת קדם :חשבון אינפיניטסימאלי II Accounting Fundamentals for Managers יסודות החשבונאות למנהלים נושאי הלימוד בקורס הם: עקרונות חשבונאים מקובלים, בסיסי המדידה והדיווח האפשריים : בסיס מזומן ובסיס צבירה, הזהות החשבונאית ככלי למתן ביטוי לפעילות הכלכלית, הדוחות הכספיים : מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על השינויים בהון העצמי, עיתוי ההכרה בהכנסה, הוצאה או נכס, רכוש קבוע ופחת, מלאי ועלות המכר, חייבים והפרשה לחובות מסופקים, התחייבות והון עצמי. עלויות-מושגי יסוד, התנהגות עלויות, תמחיר ספיגה ותרומה וניתוח נקודת האיזון. Economics for Managers כלכלה למנהלים הקורס מציג את הנחות היסוד בכלכלה ואת תורת הייצור, החלטת התפוקה האופטימאלית של הפירמה ועקומת ההיצע של השוק. מערכת ההיצע והביקוש תלמד ויעשה בה שימוש לניתוח אירועים בשוק למוצר בודד, לדיון בהתערבות הממשלה בשוק למוצר בודד, ולהכרת שוק מוצרי היבוא והיצוא. בנוסף, נדון בתכונות השוק החופשי התחרותי וליקויי שוק כזה. בחלקו האחרון של הקורס יילמדו משתני מאקרו מרכזיים כמו התוצר המקומי, שיעור האבטלה והצמיחה Computational Learning and Data Mining למידה חישובית וכריית מידע מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים להתפתחות המואצת בעשורים האחרונים בתחום הלמידה הממוחשבת וכריית המידע. נושאים שיילמדו בקורס: סוגים שונים של מכונות למידה )מונחית/לא מונחית(, יישומים של מכונות למידה בתעשייה, מודלים דיסקרימינטיביים לעומת מודולים גנרטיביים, הערכת ביצועים של מכונת למידה, עצי החלטה, מסווגים מבוססי תיאוריית באייס, פרספטרון, רשתות נוירונים, Support,Vectors Machine כלים קיימים ללמידה ממוחשבת; סוגים שונים של נתונים ושיטות להערכת איכותם, תהליך עיבוד הנתונים לצורך כריית מידע, מושג יסוד בהסקה סטטיסטית, אלגוריתמי.clustering דרישות קדם: אלגוריתמים I, מבוא להסתברות, מתמטיקה בדידה II Introduction to Secure Communication Networks מבוא לאבטחת רשתות בקורס ילמדו נושאים של אבטחת מידע ברשתות, ובכלל זה מודלים של תוקפים, ואספקטים של אבטחה ופרטיות. בקורס יידונו התקפות תאורטיות ופרקטיות על חולשות של מגוון פרוטוקולי רשת במספר שכבות שונות, כולל התקפות מניעת שרות, וכן הגנות כנגד התקפות אלה. כמו כן יידונו התקפות ברמת האפליקציה, ונושאי בסיס בקריפטוגרפיה. דרישות קדם: אלגוריתמים I, רשתות תקשורת מחשבים. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה Introduction to Probability and Statistics יסודות תורת ההסתברות, אקסיומת ההסתברות, הסתברויות מותנות, נוסחת ההסתברות השלמה, משפט בייס, משתנים מקריים, הגדרות ותכונות של משתנים מקריים בדידים,סוגי משתנים מקריים בדידים: בינומי, גיאומטרי, בינומי שלילי, היפרגיאומטרי, תהליך פואסון הומוגני בזמן, משתנים מקריים רציפים, פונקציית צפיפות, פונקציית התפלגות מצטברת, סוגי משתנים מקריים רציפים: אחידה, גמא, ארלנג ונורמלית, סימולציה של מספרים אקראיים ושימושיה בתורת התורים, טרנספורמציות של משתנים מקריים חד ממדיים,מומנטים של משתנים מקריים )תוחלת, שונות(, התפלגויות רציפות דו ממדיות בדידות,מושגי הקורלציה והקובריאנס. אי שוויוניים הסתברותיים: אי שוויון מרקוב, אי שוויון צ'ביצף. מבוא לסטטיסטיקה תיאורית- היסטוגרמה, ציורי קופסא, מדדי מיקום ופיזור, רגרסיה. מבוא להסקה סטטיסטית אמידה ורווחי סמך, מבחני השערות, ניתוח שונות ומבחנים לרגרסיה. דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימאלי I, I מתמטיקה בדידהI Introduction to Computability and Complexity מבוא לחישוביות וסיבוכיות מכונת טיורינג, מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית, שפה הניתנת להכרעה, שפה הניתנת לקבלה, פונקציות רקורסיביות פרימיטיביות, פונקציות רקורסיביות חלקיות, שפת מונים, השפה האוניברסלית, בעיית העצירה ובעיית הריצוף, משפט הפרמטר, משפט הרקורסיה ומשפט רייס. המחלקות NPC,,P NP, רדוקציות ב - NP. דרישות קדם :אלגוריתמים, II אלגברה ליניארית, II אוטומטים ושפות פורמליות. Introduction to Computer Science מבוא למדעי המחשב מושגים בסיסיים במדעי המחשב )חומרה, תוכנה, קלט, פלט, מעבדים(. מושג האלגוריתם. מהי תכנית ומבנה כללי של תכנית, קבועים ומשתנים, משפטי השמה, משפטי קלט/פלט. מבני בקרה: לולאות, התניות.פונקציות והעברת פרמטרים, מערכים, מצביעים, מבנים בשפה, רקורסיה, הקצאה דינמית של זיכרון. יישומי התכנים הללו נלמדים בשפת. C Introduction to Finance מבוא למימון מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים בתורת המימון של חברות עסקיות, תוך הצגת ובחינת כלים לניהול פיננסי בעיקר בתנאי אי וודאות. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: מושגי ערך וזמן; בדיקת כדאיות השקעות: השוואה בין קריטריונים, התאמת זרמי המזומנים, השקעות בעלי אורך חיים שונה, התמודדות עם אי 1

14 וודאות; מכשירים פיננסיים; מניות ואג"חים מודל גורדון ומכפיל הרווח; תשואה וסיכון: כלים סטטיסטיים לניתוח סיכון; חישוב מחירהון. Introduction To AI Robotics מבוא לרובוטים חכמים הקורס יעסוק בתחום הרובוטיקה האינטליגנטית הרובוט החושב. ההתמקדות תהיה בהכרת בעיות ופתרונן בתחום הרובוטיקה האינטליגנטית, כגון מערכות לשליטה ברובוט, קבלת החלטות, התנהגויות,תכנון משימה, היתוך מידע מחיישנים ועוד. בקורס הסטודנטים יתכנתו רובוטים בסימולציה כשלב ראשון ולאחר מכן יתכנתו רובוטים פיזיים במעבדה. דרישת קדם: תכנות מונחה עצמים. דרישות במקביל: אלגוריתמים I, מעבדת יוניקס. Computers Structure מבנה מחשבים אלגברה בוליאנית, משתנים ופונקציות בוליאנית, מימוש פונקציות בוליאניות בעזרת שערים לוגיים, מפענחים, מרבבים,מפות קרנו, אריתמטיקה של נקודה קבועה, point) (Fixed מעגלי חיבור וחיבור מהיר, יחידה אריתמטית-לוגית,מעגלים סינכרוניים סדרתיים, אוגרים, מונים ומכונות מצבים, שפת Assembly של מחשב,MIPS הפיכת תכנית הכתובה בשפה עילית לשפת מכונה,תמיכה בשיגרות, תכנון מחשב- Single Cycle MIPS המבצע הוראה בודדת בכל מחזור שעון, תכנון מחשב Multi-Cycle MIPS המבצע הוראה במספר מחזורי שעון,פסיקות, עקרון העבודה של מחשב צנרת ( Computer (. Pipelined דרישת קדם: מבוא למדעי המחשב. Data Structures מבני נתונים מבני נתונים המוגדרים על-ידי המתכנת: רשימות, מחסניות. תורים. אלגוריתמים לטיפול בעצים וערמות כגון: עצים מאוזנים, עצי חיפוש. שיטות מתקדמות לשמירת נתונים ואיחזורם כגון:,Hashing מבני נתונים מתקדמים. דרישות קדם: מבוא למדעי המחשב, מתמטיקה בדידה I Computational Models מודלים חישוביים מבוא, אוטומט סופי דטרמיניסטי, משפחת השפות הרגולריות, אוטומט סופי לא דטרמיניסטי, מעברי ביטויים רגולריים, פעולות הרגולריות ותכונות נוספות של משפחת השפות הרגולריות, דקדוקים,פישוטים וצורות נורמאליות של דקדוקים, אוטומט מחסנית, תכונות סגירות של משפחת השפות חופשיות - ההקשר. דרישות קדם: מתמטיקה בדידה, II מבני נתונים, אלגברה ליניארית.II Secure Networks Advanced Lab. מעבדה מתקדמת באבטחת רשתות מטרת המעבדה המתקדמת לאבטחת רשתות היא לתרגל פרקטית את ההתקפות וההגנות שנלמדו בקורס המבוא. במהלך הקורס תבנה סביבת סימולציית רשת וירטואלית, בה יתורגלו התקפות והגנות שונות תוך שימוש בכלים מקובלים בשוק, ובכלים אותם בונים הסטודנטים. כמו כן, המעבדה תכלול תרגיל ראשי שילווה את הסטודנטים לכל אורך הסמסטר, ובו יתורגלו כל שלבי ההתקפה, ממציאת החולשה, ועד ניצול מלא שלה להשתלטות על מחשב היעד. דרישות קדם: מבוא לאבטחת רשתות מעבדת פיתוח אפליקציות אינטרנטיות Lab. Internet Applications Development פיתוח אפליקציות אינטרנט בפלטפורמת.NET תוך שימוש בשפת ASPX, #C,SQL server, HTMLועוד.הקורס ידון בנושאים תיאורטיים בבסיסי נתונים ובמערכות תקשורת הרלוונטיים לאפליקציות אינטרנט, כגון: ארכיטקטורות של אתרי חיפוש Crawling, ועוד. דגש יושם על פיתוח מבוסס Client Server ועל הקשר מול מסדי הנתונים. למעבדה פרויקט סיום המאפשר שימוש במכלול הטכנולוגיות הנלמדות. דרישות קדם: מערכות בסיסי נתונים, רשתות תקשורת מחשבים. Network Programing Lab. מעבדת תכנות רשת בקורס זה הסטודנט ילמד להשתמש וליישם פיתוחים מתקדמים במערכות תקשורות חייות ( בזמן אמת ) כגון מערכות, proxy יישום פרוטוקלי תקשורות חדשים ועוד. הקורס משתמש בטכנולוגיות קיימות מבוססות ומקנה לסטודנט את כל הכלים לבנות מערכות מסובכות התלויות על כלים ופלטפורמות אלו. הקורס מהווה כלי פרקטי ויישומי בעולם התקשורת. דרישות קדם: רשתות תקשורת מחשבים Database Systems מערכות בסיסי נתונים בקורס זה יתואר הבסיס התיאורטי והמעשי של מערכות לניהול בסיסי נתונים DBMS Data (. Management Systems) Base נסקור את המושגים הבסיסיים הקשורים למערכות יחסיות לעיבוד מידע Systems) (Relational Database ואת המודלים הפורמאליים לייצוג הנתונים בהם )אלגברת היחסים והתחשיבים הלוגיים(. במקביל, יתואר תהליך שיטתי של בניית מסד נתונים החל מתיאור עילי, דרך תיכון מערכת המידע וכלה בבניה מעשית שלו ומימוש מערכת של שאילתות ועדכון הנתונים. התהליך יודגם ויתורגל במערכת. SQL-Server. דרישת קדם: מתמטיקה בדידה I. דרישה במקביל: מבני נתונים. 1

15 Operating Systems מערכות הפעלה הגדרת תפקידי מערכת ההפעלה, שתי נקודות מבט עיקריות מ"למעלה" ומ"למטה". סקירה התפתחותית, מושג התהליך, ניהול תהליכים ותהליכונים,(Threads) תזמון תהליכים, סנכרון תהליכים, ניהול הזיכרון )ממשי ומדומה(, ניהול מערכת הקבצים, התקני קלט/פלט, יישומים במערכות הפעלה UNIX, LINUX ו.WINDOWS דרישות קדם: מבני נתונים, רשתות תקשורת מחשבים. Mobile Operating Systems מערכות הפעלה ניידות במסגרת הקורס הסטודנט יתמחה בהבנת מערכות הפעלה ניידות, היתרונות והחסרונות, עם דגש מהותי על יכולות עיבוד, זיכרון וממשק. הקורס מאפשר להתמקד ולהבין את יסודות הסביבה הניידית, בדגש על התוכנה ומערכת ההפעלה. הקורבס מועבר המסגרת מעבדת APPLE שנמצאת במכללה וחלקו הפרקטי של הקורס ממומש בסביבית ( ios מערכת הפעלה למכשירים ניידים מבית ) APPLE הסטודנט ילמד הן את המערכת הניידות והן מימוש פרקטי של פרויקטי תוכנה ( אפליקציות ) בסביבת ה. ios דרישות קדם: תכנות מונחה עצמים, רשתות תקשורת מחשבים. דרישות במקביל: מערכות הפעלה Discrete Mathematics I מתמטיקה בדידה I תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים, מושגי יסוד בתורת הקבוצות, אינדוקציה ורקורסיה, כללי ספירה בסיסיים בקומבינטוריקה, הבינום של ניוטון ומשולש פסקל, עיקרון ההכלה וההדחה. Discrete Mathematics II מתמטיקה בדידה II יחסים: הגדרות, תכונות,יחסי שקילות, יחסי סדר; פונקציות ועוצמות: הגדרות ותכונות; עקרון שובך היונים ;פתרון נוסחאות נסיגה שיטת האיטרציה, פתרון נוסחאות נסיגה ליניאריות הומוגניות ולא הומוגניות, פתרון בעיות קומבינטוריות באמצעות נוסחאות נסיגה; פונקציות יוצרות: הגדרה, פתרון בעיות קומבינטוריות באמצעות פונקציות יוצרות, חלוקות של מספר. מבוא לתורת הגרפים: מונחים בסיסיים, משפחות של גרפים, מסלולים בגרפים. דרישות קדם: מתמטיקה בדידה. I Advanced Topics in Developing Internet נושאים מתקדמים בפיתוח Applications אפליקציות אינטרנטיות זהו קורס המהווה המשך לקורס פיתוח אפליקציות אינטרנטיות והוא מקנה יכולות פיתוח מתקדמות לאפליקציות אינטרנטיות. בקורס זה הסטודנטים נחשפים לפיתוחים חדשניים ואף מפתחים מערכות כגון פורומים, בלוגים, מערכות E-Commerce ועוד. הקורס מתמקד במכלול הטכנולוגיות המתקדמות הקיימות היום בשוק כגון Web Services, XML, SOAP, AJAX, RSS ועוד. בנוסף נדון בנושאים תיאורטיים רלוונטיים כגון Semantic Web, Ontology ועוד. למעבדה פרויקט סיום המאפשר שימוש במכלול הטכנולוגיות הנלמדות. דרישות קדם: פיתוח אפליקציות אינטרנטיות. Digital Information Processing and Analyzing עיבוד וניתוח מידע ספרתי הקורס נועד לחשוף את הסטודנט לשימושים מודרניים ומעשיים בתחום מערכות למידה. ניתוח מידע דיגיטלי מכיל מספר שלבים מהותיים: שלב קדם-עיבוד (pre-processing) הכולל הוצאת המאפיינים מהמידע הדיגיטלי והזנתם למכונת למידה. בקורס למידת מכונה, נחשפו הסטודנטים לגישות למידה שונות המניחות שווקטור המאפיינים מוכן וניתן למערכת. קורס זה, ניתוח ועיבוד מידע דיגיטלי, נותן דגש רב על "תרגום" המידע מה"עולם" לווקטורים. נתמקד במהלך הקורס בעיקר בתחומי סיווג טקסטים וסיווג תמונות. הקורס יינתן במתכונת של סמינריון. דרישות קדם: למידה ממוחשבת וכריית נתונים פיתוח אפליקציות למערכות הפעלה Mobile and Cellular Operating Systems Applications Development סלולריות וניידות הקורס מקנה הבנה מערכתית וכלים לפיתוח אפליקציות על גבי מערכות הפעלה ניידות של מחשבי כף יד ומכשירים סלולאריים. הקורס סוקר שימושים ב Android, WAP, JME, MIDLETS -ובניית ממשקי משתמש למשתמשים במכשירים סלולאריים.בסיום הקורס הסטודנטים מאפיינים ומפתחים פרויקט המיישם את הכלים שנלמדו בקורס. הקורס ידון גם בפן התיאורטי של פרוטוקולים בתחום Mobile Agents,ועוד. דרישת קדם: תכנות מונחה עצמים Computer Networks רשתות תקשורת מחשבים מבוא לרשתות תקשורת ומודל שבע השכבות. שכבת האפליקציה: פרוטוקול, DNS HTTP, מודל שרת- לקוח,פרוטוקולי דואר אלקטרוני sockets,,חישוב השהייה, שיפורי ביצועים connections, persistent, cache, proxy שכבת התעבורה: הבטחת אמינות מעל ערוץ לא אמין, פרוטוקולים UDP ו-,TCP בקרת זרימה ובקרת עומס. שכבת הרשת: כתובות אינטרנט ורשת, פרוטוקול, IP פיצול חבילות, הקצאת כתובת, NAT, ARP DHCP ניתוב בשיטת מצב ערוצים, ניתוב בשיטת וקטור מרחקים, פרוטוקולי ניתוב סטנדרטיים,: RIP OSPF, BGP ניתוב ברשתות. דרישות קדם: מבוא למדעי המחשב, מבוא להסתברות. 1

16 Advanced Communication Networks רשתות תקשורת מתקדמות, TCP in Wireless networks מידול ומימוש פרוטוקולים, FSM העולם האלחוטי ו ,, Mobile IP רשתות סלולריות, רשתות מתקדמות. דרישות קדם: רשתות תקשורת מחשבים Algorithmic Programming in JAVA תכנות אלגוריתמי בשפת JAVA הקורס עוסק בעקרונות תכנות מתקדמים באמצעות שפת Java תוך דגש על עקרונות תכנות מונחה עצמים, ממשק משתמש גרפי )GUI(, תכנות מרובה תהליכים ופיתוח תכניות הרצות בסביבת האינטרנט תוך שימוש ופרויקט. הקורס כולל תרגילי הרצה בתקשורת TCP ו- UDP. דרישות קדם: תכנות מונחה עצמים Object Oriented Programming תכנות מונחה עצמים הבדלים בסיסיים בין שפת C ושפת.C ++ רעיונות מרכזיים בתכנון ותכנות מונחי עצמים.אריזת נתונים ופעילויות באובייקט, הסתרת מידע. בנאים ומפרקים. תכנות מונחה עצמים של מבני נתונים פשוטים. משפחה, קרובים וידידים. העמסת אופרטורים, הורשה,פולימורפיזםNamespaces ++C. Casts, דרישת קדם: מבוא למדעי המחשב. 16

17 תיאורי קורסים - קורסי בחירה שם הקורס הקמת וניהול סטארט אפ יזמות טכנולוגית עיבוד תמונה עקרונות מחשוב ענן תקציר הקורס הכרת ההיבטים המיוחדים של ניהול חברות "סטארט-אפ" והגורמים המשפיעים על הצלחתם, בתחומי הפיתוח, הניהול, השיווק והמימון. הקניית ידע ניהולי ועסקי בכדי לעזור לבוגרים להשתלב בחברות טכנולוגיות בארץ ובעולם בתפקידי ניהול. הקורס מבוסס על הרצאות ודיונים בכיתה, סדנאות 1 על 1 עם צוותים, ניתוח חברה קיימת, הצגת הממצאים במצגת ובכתב בתרגילים, והצגה של תכנית עסקית בכיתה. כמו כן הסטודנטים ילמדו מיומנויות אישיות כגון כיצד מכינים מצגת איכותית, כיצד מציגים אותה ובנוסף גם השפעות של שפת גוף בהצגה מול קהל. קורס זה מקנה כלים לכל סטודנט אשר מעוניין לפתח קריירה בתעשייה בין אם כיזם בחברת הזנק ובין אם כעובד הייטק שמעוניין לקבל כלים שיתמכו בו במקום העבודה. הרצאות אורח של בכירים בתעשייה ישולבו במידת האפשר. במסגרת סדנא זו, סטודנטים אשר רוצים לממש את חלום הסטארט אפ שלהם, יקדמו ויפתחו יחד עם צוות הקורס את הרעיון העסקי אותו בחרו בקורס הראשון במסלול היזמות )"הקמה וניהול סטארט אפ"(. גולת הכותרת בקורס: הסטודנטים יציגו את מיזמיהם בפני פאנל יזמות המורכב מנציגי מקרנות הון סיכון ומשקיעים פרטיים, בכירים בחברות סטארט אפ וחברות מובילות במשק. המפגשים יערכו בחלקם האחד בכיתה ובחלקם האחר במפגשי הנחיה אישיים עם המנחים. את הקורס תלווה חברת ההשקעות DOCOR שגם תנחה חלק מהמיזמים. דרישות קדם: הקמת וניהול סטארט-אפ הקורס נועד להקנות לסטודנט מושגים בסיסיים בתחום עיבוד תמונה ווידאו. תחום זה הינו מרכיב חשוב עבור יישומים תעשייתיים רבים, כגון: שיפור תמונות, דחיסת תמונות, עקיבה בווידאו ועוד. תחום זה גם מהווה נושא למחקר אקדמי נרחב. במהלך הקורס יילמדו בין השאר הנושאים הבאים: שיפור תמונה, פעולות מרחביות על תמונה, התמרת פורייה, סגמנטציה ונושאים בסיסיים בווידאו )כגון חילוץ אובייקטים(. הסטודנט ייחשף לשימושים מעשיים בעיבוד תמונה וילמד להשתמש בספריות עיבוד תמונה סטנדרטיות. דרישות קדם: אלגברה ליניארית,II חשבון אינפיניטסימלי III בקורס זה נכיר את תחום מחשוב ענן, סוגים שונים של ארכיטקטורות לבניית אפליקציות סקיילביליות ואלסטיות בענן, נדון בסוגי עננים, פלטפורמות קיימות ובאתגרים הקיימים. במסגרת הקורס נכיר מקרוב את תשתית הענן )PaaS( של מייקרוסופט AZURE.ונלמד את היסודות לפיתוח )באמצעות )NET. אפליקציות 17

18 אפיון חוויית משתמש נושאים מתקדמים במערכות בסיסי נתונים Advanced Topics in Database Systems נושאים מתקדמים בפיתוח אפליקציות אינטרנטיות פיתוח אפליקציות למערכות הפעלה סלולאריות וניידות קורס BYOC )ראשי תיבות של Build Your מבוזרות על גבי תשתית ענן זו. דרישות קדם: רשתות תקשורת מחשבים מערכות בסיסי נתונים, מעבדת פיתוח אפליקציות אינטרנטיות הקורס יעסוק בגישות ושיטות לתכנון והערכה של חווית משתמש וממשקי אדם- מחשב מנקודת ראות של המשתמש. בקורס ילמדו גישות לעיצוב ממשק, יוצגו טכניקות של בחינת שמישות הממשק כחלק מתהליך התיכון והעיצוב של מערכת אדם-מחשב, ויודגמו שיטות הערכה של מערכות מחשב אינטראקטיביות ומערכות מבוססות אינטרנט ומכשירים ניידים. הקורס ישלב לימוד של חומר תיאורטי בשילוב עם הצגת דוגמאות קונקרטיות של תהליכי תיכון ועיצוב כפי שיושמו במספר מערכות. בקורס זה נלמד כיצד עובדות מערכות נתונים מהיסוד - סקירת ארכיטקטורות המערכות הפופולאריות, מבנה קומפיילר ל,SQL ניהול מקביל של טרנזקציות, מנגנוני,Cache שיטות,In-Memory טכניקות,Interactive Queries אופטימיזציה של שאילתות וכד'. הקורס במתכונתו החדשה השנה יתמקד בטכנולוגיות חדשות ממערכות שפותחו לאחרונה ב Google, Twitter, Yahoo והוא מומלץ לסטודנטים הבוחרים בהתמחות Big Data )אך אינו מניח ידע מוקדם, ניתן להירשם גם מהתמחויות אחרות(. במקביל לשיעורים יופעל תרגול במעבדות על הכלים הנבחרים בתחום. בסיום הקורס יוגש פרויקט מסכם במקום בחינה. דרישות קדם: מערכות בסיסי נתונים. זהו קורס המהווה המשך לקורס מעבדת פיתוח אפליקציות אינטרנטיות והוא מקנה יכולות פיתוח מתקדמות יותר לאפליקציות אינטרנטיות. בין הנושאים הנלמדים: Html, CSS, Razor/CSHTML, Model+View+Controller, JQuery, PHP, MySQL,.Web Services בסוף הקורס יוגש פרויקט מסכם. דרישות קדם: מעבדת פיתוח אפליקציות אינטרנטיות הקורס מקנה הבנה מערכתית על מערכות הפעלה מוגבלות וכלים לפיתוח אפליקציות על גבי מערכות הפעלה ניידות של מכשירים סלולאריים. הפן המעשי בקורס מתבסס ברובו על השפות JAVA, CSharp והסטודנטים מתנסים בכתיבת אפליקציות על הסביבות: Android, Windows Phone תוך שימוש בגרפיקה, GPS, Accelerometer והתקנים נוספים. בסוף הקורס יוגש פרויקט מסכם. דרישות קדם: תכנות אלגוריתמי בשפת,Java מעבדת פיתוח אפליקציות אינטרנטיות הוא קורס בו הסטודנט בונה מחשב. במהלך הקורס לומדים שפת תכנון חומרה ומשתמשים בה כדי להגדיר את יחידת העיבוד המרכזית, כלומר ה- CPU )VHDL( של מחשב MIPS בסיסי. התוצר הסופי הוא מחשב MIPS שהסטודנט בונה, שעליו מריצים תכניות מחשב. זו לא סימולציה של מחשב אלא מימוש מחשב בחומרה. 18

19 לצורך כך משתמשים בחומרה שניתנת לתכנות לפי הוראות הכתובות בשפת.VHDL בקורס גם לומדים את היסודות של מחשב צנרת )pipeline( שהוא המחשב אותו מממשים. קורס זה מהווה קורס המשך לקורס מבנה מחשבים ונותן רקע והבנה בנושא תכנות חומרה שכיום הוא חלק מכל מערכת. Own )Computer מעבדה מתקדמת בסייבר משחקי מחשב מטרת הקורס היא הקניית ידע וכלים בתחום ה- Security.Cyber נלמד ונבחן התקפות, הגנות וחולשות במערכות הן מהצד התוקף והן מהצד המתגונן. בפרט, חלק מהנושאים שניגע בהם הם Botnet, Application Security, Malware and.anonymity and the Darknet המפגשים בקורס יכללו הרצאות, תרגול פרקטי במעבדות ואתגרי האקינג. הקורס מומלץ לכל מי שמתעניין באבטחת מידע, למי שעובד או מתכנן לעבוד בתחום, ולמי שמעוניין לקבל כלים פרקטיים הנוגעים להתגוננות והרצת מתקפות סייבר. דרישות קדם: מבוא לאבטחה בסייבר הקורס נועד לתת לסטודנט ידע מעשי בתחום פיתוח מנועי משחק פיזיקאליים. במהלך הקורס נבנה מנוע משחק פיזיקאלי מרובה סוכנים המסוגל לטעון, להציג ולנהל סוכנים בדו ותלת מימד, וכן להתממשק לסנסורים חכמים, מסכי מגע וקינקט. מנוע זה יהווה פלטפורמה לתרגול מעשי במהלך הקורס בנושאי בינה מלאכותית, מערכות מרובות סוכנים, תורת המשחקים, ומשחקים רציניים ( games ) Serious דרישות קדם: קורס תכנות, קורס אלגוריתמים, אלגברה לינארית 19

20 תיאורי קורסים - חוצה מסלול חשיבה ואחריות אזרחית חברתית SELECTED ISSUES IN SOCIAL AND CIVIL RESPONSIBILITY 0 הקורס מיועד לסטודנטים שמעוניינים להיחשף למגוון נושאים וסוגיות שלא נחשפים אליהם במסגרת התואר הרגיל ולקבל ערך מוסף ותובנות להמשך החיים בשילוב ידע אקדמי עשיר. המטרה המרכזית של הקורס היא חשיפה רב תחומית, הקנית ערכים וכלים לחשיבה ביקורתית וניתוח של סוגיות הקשורות לאחריות אזרחית/חברתית/מקצועית/סביבתית. הקורס נושא אופי רב תחומי ומשלב תכנים שונים ממגוון התחומים הנלמדים במסלול האקדמי, מלמדים בו מיטב המרצים של המסלול האקדמי מכל החוגים ובתי הספר, לומדים בו סטודנטים מתכניות לימוד שונות. בין הנושאים שיילמדו בקורס: מבנה המשטר, חוקה, השלטון, היגיינה ציבורית ומבנים אזרחיים וחברתיים המתקיימים בישראל, אחריות ומעורבות חברתית, מדיה ושינוי חברתי, טכנולוגיה ושינוי חברתי, חברת המידע, בעיות הסביבה הגלובאליות והמקומיות ועוד מבוא לניהול סביבה ומשאבים INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL & RESOURCE MANAGEMENT "אקולוגיה", "קיימות", "ירוק", "איכות סביבה". מושגים רבים המנסים להגדיר נושא בוער אחד על סדר היום העולמי, נושא המנסה למצוא את מקומו בשיח הישראלי. חוסר איזון הוא הבסיס לבעיות הסביבתיות הקיימות כיום על פני כדור הארץ, בעיות כמו חוסר במים נקיים, התחממות כדור הארץ, עלייה בזיהום אוויר וירידה דרסטית במקורות האנרגיה שלנו. שינוי תפיסה מערכתי נדרש לניהול המשאבים הטבעיים העומדים לרשותנו )מים, אוויר, אנרגיה, חומרים שונים(, כדי לקיים חיים לדורות הבאים. הקורס יתמקד באותם משאבים הטבעיים ויעלה את השאלה כיצד אנו יכולים להשתמש בהם באופן שיאפשר לאנושות להתפתח, ובמקביל למשאבים להתחדש, ולאפשר חיים על הפלנטה לדורות הבאים. הקורס הינו חוצה מסלול, חדשני וייחודי בפורמט שלו. הוא מיועד לסטודנטים מכל החוגים ובתי הספר במסלול האקדמי המכללה למינהל. הקורס הינו בין תחומי ונשען על מידע ומומחים מתחומי תוכן רבים כמו תכנון אדריכלי ירוק, אחריות חברתית-סביבתית של תאגידים, משאבי טבע, קהילה וסביבה ועוד ניהול כלכלי אישי ומשפחתי INDIVIDUAL AND FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT לאור המודעות הגוברת לאחריות הפרט למצבו הכלכלי, והמודעות לנזק שבהתנהלות כלכלית בלתי מתוכננת, פותח במסלול האקדמי קורס תכליתי אשר משלב ידע ומודעות לקראת התנהלות כלכלית מושכלת של הפרט המהווה נדבך ראשון והכרחי להגשמת יעדים כלכליים. המטרה המרכזית של הקורס היא הכרת סוגיות פיננסיות המשפיעות על מצבו הכלכלי של הפרט ובו בזמן הגברת מודעות להיבטים התנהגותיים המשפיעים על החלטות כלכליות. בין הנושאים שיילמדו בקורס: בניית התקציב האישי והמשפחתי, שכר ומיסוי ברמת הפרט, זכויות צרכנים, ניהול חשבון הבנק הלוואות/תשלומים/כרטיסי אשראי, השקעות- בורסה וניירות ערך, חסכון, ביטוח ופנסיה, מניעה ופתרון של מצבי משבר, ניתוח עיתונות כלכלית.

21 במהלך הקורס נתרגל התמודדות עם אירועים נפוצים ונרבה בדוגמאות מעשיות. הקורס יועבר על ידי מרצים בכירים המעורים בסוגיית ההתנהלות הפיננסית האישית. הקורס אינו דורש ידע מוקדם בכלכלה או בפיננסים. 1

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מחלקה להנדסת תעשייה וניהול רקע כללי חברי הסגל האקדמי תכנית לימודים לתואר ראשון מסלול מהיר לתואר שני מסלול משולב הנדסת תעשייה וניהול - מתמטיקה תכניות לימודים לתואר שני הנדסת תעשייה מערכות תפעול וייצור הנדסת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

הפקולטה למדעים תשע"ח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשע"ח

הפקולטה למדעים תשעח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשעח הפקולטה למדעים תשע"ח דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב מחלקות הפקולטה מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה הפקולטה למדעים מבוא הפקולטה למדעים פועלת בשלושה כיוונים עיקריים:. קיום תכניות לימוד הבאות: תכנית לימודים לתואר

קרא עוד

Customer Engagement Optimisation

Customer Engagement Optimisation ניהול הלקוח הדיגיטלי: OMNICHANNEL, BIG DATA, ANALYTICS כנס מנהלי שירות ופניות המרכז הבינלאומי נובמבר 2015 לכנסים חברת הייעוץ ד"ר גיא יוגב, מנכ"ל YCG CUSTOMER STRATEGIES 1 מומחה לשיווק ושירות ומרצה למנהל

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

Microsoft Word - 06 Biotechnology

Microsoft Word - 06 Biotechnology הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה לוי בן ציון פרופסורים לוי בן ציון מור עמרם שהם יובל פרופסורים חברים דנינו דגנית ירון סימה ליבני יואב מרסל מחלוף פישמן אילת קשי יחזקאל שמעוני

קרא עוד

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשעז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשעז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה דקאן הפקולטה: רכזות דקאן: פרופ' אריק שדה גב' אתי חכים, גב' אילנה בן נון סיסקל ראש החוג לתואר ראשון: ד"ר איל

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד