Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - 10 Mathematics 2016"

תמליל

1 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם רועי נבו עמוס נוביקכהן איימי ניפומניאשצ'י אלכסנדר סולל ברוך פוליאק מיכאל פינסקי רוס פינצ'ובר יהודה צוויקל מיכאל רובינשטיין יעקב רייך שמעון שגיב מיכה שפריר איתי פרופ' אורח מיוחד חיים ברזיס פרופסורים חברים אופן עומר בדר אורי ג'לאקי שלמה הרן שי יריב אהוד יהודיוף אמיר מאירוולף אדוארדו מילמן עמנואל פנחסי רום פרופסורי משנה בנד רם גביש ניר דביבר בפטיסט טוביאס הרטניק מאירי חן נפטין דניאל קרופורד ניק שליט אור שפירא אורי פרופסורים אמריטי אהרונוב דב בנימיני יואב ברודני יורי ברמן אברהם גולדברג משה גורדון יהורם הרשקוביץ דניאל ויינריב ברוניסלב זקס אברהם יופה אלכסנדר לוי רפאל לונדון דוד ליוביץ יורי לין ולדימיר לירון נדב מרכוס משה סון יעקב ספר דוד סרברו אורי פינקוס אלן פענח בוריס ציגלר צבי קצ'לסקי מאיר חברי סגל גימלאים ארואס יעקב () בנאי אברהם () גרנובסקי ברוך כץ משה פולינגר אדולף שטסל יוספה () יוהס אריה לימודי הסמכה הפקולטה למתמטיקה מונה כ 50 אנשי סגל, העוסקים במגוון רחב של נושאים במתמטיקה עיונית ושימושית. לפקולטה למתמטיקה פעילות מחקרית נרחבת, וחברי הסגל שלה נמצאים בקשר הדוק עם חוקרים מפקולטות אחרות בטכניון, ומאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל. הפקולטה למתמטיקה בטכניון מקנה לסטודנט בלימודי הסמכה ידע בסיסי ומעמיק במתמטיקה קלאסית ומודרנית עיונית או שימושית, מחנכת לחשיבה מדויקת, מסודרת ויצירתית ומקנה לו יכולת ללימוד עצמי של נושאים מורכבים ומתקדמים. זאת במטרה להכינו ללימודי תואר שני או שלישי במתמטיקה או בשטחים הנדסיים או מדעיים אחרים, לעבודה מתקדמת ברמה גבוהה במכוני מחקר, בתעשיות עתירות ידע, בבתי ספר ובענפי משק אחרים. סטודנטים מצטיינים יזכו להדרכה ולתשומת לב מיוחדת של אנשי הסגל הבכיר בפקולטה. לסטודנט מצטיין תינתן גמישות מירבית בבחירת מקצועות לימוד ואפשרות ללמוד בקריאה מודרכת. הוא יכול להשתתף בסמינרי מחקר ולהתחיל בעבודת מחקר, שתשמש אותו בשלב מאוחר יותר בלימודים לתואר שני או שלישי. סטודנטים מצטיינים יוכלו להתחיל ללמוד לקראת תואר מגיסטר ודוקטור במתמטיקה עיונית או שימושית בפקולטה למתמטיקה, או בנושא הנדסי או מדעי אחר, בפקולטה הנדסית או מדעית כבר לאחר קבלת אחד מהתארים התלתשנתיים. במקרים מסוימים יידרשו השלמות לימודים.. מסלולי קבלה בפקולטה למתמטיקה סטודנטים מתקבלים לפקולטה למתמטיקה באחד מחמישה מסלולי קבלה, בהם ניתן ללמוד במגוון תוכניות לימודים לקראת תארים תלתשנתיים ("בוגר") או ארבעשנתיים ("מוסמך"). המעבר ממסלול קבלה אחד למסלול קבלה אחר, אפשרי על פי אותן התקנות של הטכניון החלות על מעבר בין פקולטות ומותנה בדרישות אקדמיות מינימליות. לעומת זאת, המעבר מתוכנית לתוכנית בתוך אותו מסלול קבלה, יאושר ברוב המקרים ללא תנאים מיוחדים.. מסלול קבלה: מתמטיקה א. תואר "בוגר למדעים במתמטיקה" (תלתשנתי)* תוכנית הלימודים המובילה לתואר זה, מכונה לעיתים "מתמטיקה עיונית", אך המילה "עיונית" רק מדגישה את השוני בינה לבין "מתמטיקה שימושית" ואינה חלק מהתואר. ב. תואר "בוגר למדעים במתמטיקה שימושית"(תלתשנתי) ג. תואר "מוסמך למדעים במתמטיקה שימושית"(ארבעשנתי)* (*) בשני התארים האלה קיימים, מלבד תוכנית הלימודים הרגילה מסלולים חלופיים ("עם התמחות") אשר בכל אחד מהם ניתן לקחת מקבץ מקצועות מהתמחות אחרת, על חשבון מקצועות בחירה פקולטיים. רשימת ההתמחויות מפורטת בהמשך. יש לשים לב לפרוט כללי הבחירה בסעיף. למטה, לפיהם בחירת מסלול עם התמחות במדעי המחשב טעונה אישור הפקולטה למתמטיקה.. מסלול קבלה: מתמטיקהפיסיקה. מסלול קבלה: מתמטיקה עם מדעי המחשב. מסלול קבלה: מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים.5 מסלול קבלה: תואר מתמטיקהמדעי המחשב 55

2 . תוכניות לימודים. א') תוכנית תלתשנתית במתמטיקה ("בוגר למדעים במתמטיקה") על מנת להשלים את התואר יש לצבור 0.5 נקודות על פי הפרוט: 70.5 נקודות..0 נקודות. נקודות. 8.0 מקצועות בחירה חופשית: 6 העשרה בחירה חופשית מקצועות החובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים ה'הרצאה, ת'תרגיל, מ'מעבדה, ע"בעבודות בית, נק'נקודות סמסטר 5.5 חשבון אינפיניטסימלי אלגברה א' 090 תורת הקבוצות מבוא למחשב שפת C או מבוא למדעי המחשב חינוך גופני 9.5 סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 אלגברה ליניארית ב' 07.5 מבוא לחבורות 07 אנגלית טכניתמתקדמים ב' 0.5 קומבינטוריקה 086 פיסיקה / 07.0 חינוך גופני סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 קורס מדעי שני * מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים 0 משוואות דיפ. רגילות א' מבוא לחוגים ושדות סמסטר תורת הפונקציות 0 תורת ההסתברות 0 מבוא למתמטיקה שימושית 09 קורס מדעי שלישי * סמסטר 5 מקצועות בחירה, כולל סמינרים. סמסטר 6 מקצועות בחירה, כולל סמינרים. *עבור קורס מדעי שני ושלישי יש לבחור לפחות 6.5 נקודות מתוך הרשימה הבאה כאשר עודף של נקודות לכל היותר ייחשב לבחירה פקולטית, מרשימה ב'. פיסיקה 05 פיסיקה /מ 075 פיסיקה 05 פיסיקה ח' 07 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה 6 מכניקה אנליטית 0.5 כימיה פיסיקלית ב' 50.5 כימיה אורגנית ב' 80 כימיה כללית 500 יסודות הכימיה 0 כימיה אורגנית 580 גנטיקה כללית בחורף בלבד 00 באביב בלבד ביולוגיה נושאים בביולוגיה בחורף בלבד 7.5 מבוא לביואינפורמטיקה 55 מסלול רגיל (ללא התמחות) לפחות ארבעה מקצועות מתוך רשימת המקצועות חובה/בחירה. לפחות נקודות נוספות מתוך רשימה א', מהן לא פחות מ ולא יותר מ 8 נקודות סמינרים. שאר המקצועות מתוך האיחוד של רשימה א' ורשימה ב'. מסלולים עם התמחות לפחות שלושה מקצועות מרשימת חובה/בחירה של מתמטיקה עיונית. לפחות 0 נקודות נוספות מתוך רשימה א'. מקצועות מאחת הרשימות ב' ב' 6 על פי הכללים המפורטים בכל רשימה. שאר המקצועות מתוך האיחוד של רשימה א' ורשימה ב'. הלימוד לפי תכנית ההתמחות במדעי המחשב טעון אישור של הפקולטה למתמטיקה אשר יינתן על פי הישגיו האקדמיים של הסטודנט בשני הסמסטרים הראשונים, ובמיוחד במקצועות המתמטיים במערכת המומלצת. דרישות מינימום אלו ייקבעו מפעם לפעם בהתאם לדרישות של הפקולטה למדעי המחשב. רשימות מקצועות הבחירה במתמטיקה עיונית חובה/בחירה מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות 000 מבוא לאנליזה נומרית 08 מבוא לאנליזה פונקציונלית 076 גיאומטריה דיפרנציאלית 077 טופולוגיה 0 מודולים, חוגים וחבורות 080 תורת השדות 07 פונקציות ממשיות* 065 *לימוד הקורס פונקציות ממשיות הוא חובה לשם קבלה ללימודי תואר שני במתמטיקה. רשימה א' מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות 000 גיאומטריה וסימטריה 0 יסודות הגאומטריה 0 מבוא לתורת הקירובים 00 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים 0 טופולוגיה 0 56

3 מבוא לתורת המספרים 057 פונקציות ממשיות 065 גיאומטריה דיפרנציאלית 077 מכניקת הרצף 09 מבוא למתמטיקה שימושית 09 תורתהאופטימיזציה 09 קמירות ואופטימיזציה 09 שיטות חישוב אנליטיות 070 תורת השדות 07 מבוא לאנליזה פונקציונלית מבוא לחוגים ושדות 079 מודולים, חוגים וחבורות 080 מבוא לאנליזה נומרית 08 שיטות נומריות באלגברה ליניארית 08.5 קומבינטוריקה 086 תורת הקבוצות 090 אלגוריתמים קומבינטורים 09 מבוא לאנליזה הרמונית תורת החבורות הקומבינטורית 0600 מבוא למכניקת זורמים 060 לוגיקה מתמטית 0656 אלגברה הומולוגית 0670 תורת המשחקים 067 אלגבראות לי 0606 חבורות ואלגבראות לי 0607 חבורות אלגבריות 0608 חבורות לי 0609 תורת האפרוקסימציה 060 תורה קומבינטורית 066 תורת המספרים האנליטית 06 נושאים נבחרים באנליזה לא לינארית 067 נושאים נבחרים בחבורות טופולוגיות 06 מספרים אלגבריים 067 הסתברות מתקדמת 069 גאומטריה רימנית 0650 העתקות קוואזירגולריות 0665 שיטות טופולוגיות בקומבינטוריקה 067 שיטות אלגבריות בקומבינטוריקה 0675 שיטות אנליטיות בקומבינטוריקה 0676 תורת המידה 0678 אלגברה מודרנית 0680 אלגברה מודרנית 068 טופולוגיה אלגברית 068 טופולוגיה כללית 0690 משוואות דיפ. רגילות ב' 069 תורת המטריצות 069 חשבון וריאציות 069 תורת הפונקציות 0695 תורת הגרפים 0696 תורת המספרים 0697 טופולוגיה אלגברית 0698 יריעות דיפרנציאביליות 060 נושאים נבחרים בתורת הקירובים 060 תורת החבורות 06 משוואות דפרנציאליות חלקיות 06 סטטיסטיקה מתמטית ושיטת מונטהקרלו 06 שיטות נומריות במשוואות דיפרנציאליות רגילות 065 שיטות נומריות במשוואות דיפרנציאליות חלקיות 066 שיטות במישוואות דיפ. רגילות 060 גאומטריה קומבינטורית 06 שיטות במשוואות דיפרנציאליות לא לינאריות 06 תהליכים סטוכסטיים 069 אנליזה לא לינארית 060 משטחי רימן 06 הצגות של החבורה הסימטרית 06 נושאים באנליזה פונקציונלית 06 סטטיסטיקה מתמטית 06 נושאים בתורת האופרטורים 065 מערכות דינמיות נושאים נבחרים באלגברה 0670 נושאים נבחרים במטריצות פרקים נבחרים בקומבינטוריקה 0676 יריעות דיפרנציאביליות 067 פרקים נבחרים בתורת ההסתברות 067 נושאים בתורה הארגודית נושאים בקמירות ואופטימיזציה 0680 נושאים בתורת ההצגות 0680 נושאים בגאומטריה 0680 תורת הפונקציות הגיאומטרית 0690 שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה 069 נושאים נבחרים בחבורות אלגבריות 0695 נושאים נבחרים בתורת המספרים 0696 נושאים נבחרים בתורת המספרים 0697 נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 0698 נושאים נבחרים באנליזה 0699 נושאים נבחרים באלגבראות 0690 נושאים נבחרים באלגברה 069 נושאים נבחרים באלגברה 069 נושאים נבחרים בטופולוגיה 069 נושאים נבחרים בגאומטריה אלגברית 069 נושאים נבחרים בהסתברות 0695 נושאים נבחרים באנליזה 0696 נושאים נבחרים באנליזה 0697 אנליזה פונקציונלית 069 נושאים נבחרים בתורת המשחקים מערכות דינמיות מערכות דינמיות דיסטרובוציות והתמרות אינטגרליות 0900 נושאים בתורת הפונקציות א' 0900 נושאים בתורת הפונקציות ב' פרקים נבחרים באנליזה נומרית תורת הבקרה א' 9600 תורת הבקרה ב' 960 כל המקצועות הבאים הם סמינרים בהיקף של שעות בערך של נקודות:.0 סמינר באנליזה להסמכה 08.0 סמינר באנליזה להסמכה 08.0 סמינר באלגברה להסמכה 08.0 סמינר באלגברה להסמכה 08.0 סמינר לסטודנטים בהסמכה חידות ומתמטיקה חידות ומתמטיקה פתרון בעיות מתמטיות בעזרת מחשב פתרון בעיות מתמטיות בעזרת מחשב 05.0 סמינר במטריצות פרקים נבחרים בקומבינטוריקה סמינר בטופולוגיה סמינר בטופולוגיה סמינר באנליזה פונקציונלית סמינר באנליזה פונקציונלית פרקים במשוואות דיפ פרקים במשוואות דיפ סמינר בתורת הקירובים סמינר באלגברה סמינר באלגברה סמינר בתורת הפונקציות סמינר בתורת הפונקציות סמינר במשוואות דיפ. חלקיות סמינר במשוואות דיפ. חלקיות סמינר בתורת הפונקציות 06.0 סמינר בדיסטרובוציות 06.0 סמינר בחבורות טופולוגיות סמינר באופרטורים סמינר בגאומטריה סמינר באנליזה לאלינארית סמינר בלוגיקה סמינר באנליזה

4 רשימה ב' ב. בקרה ועיבוד אותות יש ללמוד את כל המקצועות ברשימה ב'. ושלושה מקצועות מתוך הרשימה ב'.. ב'. אותות ומערכות 00 מערכות בקרה 09 אותות אקראיים 00 ב'. מבוא לעיבוד ספרתי של אותות 098 מערכות בקרה 09 בקרה לא לינארית 0696 שיטות חישוביות באופטימיזציה 0697 מבוא לעיבוד אותות אקראיים 060 עיבוד וניתוח תמונות 0600 תורת הבקרה א' 9600 תורת הבקרה ב' 960 ב. סטטיסטיקה וחקר ביצועים יש ללמוד את כל המקצועות ברשימה ב'. ושלושה מקצועות מתוך הרשימה ב'.. ב'. מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים 09 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים 09 מבוא לסטטיסטיקה 09 הנדסת מערכות שירות 096 ב'. סמינר בחקר ביצועים סימולציה ספרתית של מערכות תורת ההחלטות הסטטיסטיות שיטות גרפיות בניתוח נתונים מבוא לתורת השיבוץ סדרת עתיות וחיזוי חקר ביצועים בבעיות צבאיות 0975 כריית נתונים תהליכים אקראיים ושימושיהם 0960 תיאוריה סטטיסטית מבוא לתורת השיבוץ 0966 ב. מדעי המחשב יש ללמוד את כל המקצועות ברשימה ב'. ושלושה מקצועות מתוך הרשימה ב'.. ב'. ארגון ותכנון המחשב 8 מבוא לתכנות מערכות מערכות ספרתיות * 5 אוטומטים ושפות פורמליות 65 ב'. מבני נתונים 8 תכן לוגי * 6 מערכות הפעלה 0 מבנה מחשבים ספרתיים * 67 תורת החישוביות 6 תורת הקומפילציה 660 * יש אפשרות ללמוד את המקצועות המקבילים למקצועות אלה הניתנים ע"י הפקולטה להנדסת חשמל (מספריהם מתחילים ב 0) עפ"י בחירת הסטודנט או בגלל אילוצי מערכת (כגון חוסר מקומות) ב' כלכלה יש ללמוד את כל המקצועות ברשימה ב'. ולפחות שלושה מקצועות מתוך הרשימה ב'.. ב' מבוא לכלכלה מיקרו כלכלה מאקרו כלכלה מיקרוכלכלה 0950 ב'. 095 מאקרו כלכלה דינמית 09 מבוא לסטטיסטיקה אקונומטריה כלכלת ישראל.5 מבוא לניהול פיננסי 0956 מיקרו כלכלה : ארגון תעשייתי כלכלת סקטור ציבורי ב' 5 פיסיקה יש ללמוד את כל המקצועות ברשימה ב' 5. ולפחות שני מקצועות מתוך הרשימה ב' 5.. ב' 5. מכניקה אנליטית 0 פיסיקה קוונטית 50 פיסיקה קוונטית 50 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה 6 ב' 5. מכניקת הרצף 09 תורת הקוונטים 7007 אלקטרודינמיקה 70.0 מבוא ליחסות כללית 700 ב' 6 הוראת המתמטיקה ההתמחות בהוראת המתמטיקה אינה מקנה תעודת הוראה. יש ללמוד את כל המקצועות ברשימה ב' 6.0 בעיות נבחרות במתמטיקה ב' 99.0 בעיות נבחרות במתמטיקה א' 00 הוראת האלגברה בחטה"ב (ז' ט') * 06 הוראת הגאומטריה בחטה"ב (ז' ט') * 07 הוראת המתמטיקה בחטה"ע ( יח"ל) * 08 הוראת המתמטיקה בחטה"ע 5) יח"ל) * 09 * מקצועות אלה דורשים את 0 "מיומנות ושיטות הוראה" כמקצוע קדם, אותו יש ללמוד במסגרת הבחירה החופשית.. ב') תוכנית תלתשנתית במתמטיקה שימושית ("בוגר למדעים במתמטיקה שימושית") על מנת להשלים את התואר יש לצבור 0.5 נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות בחירה 8.0 מקצועות בחירה חופשית: 6 העשרה בחירה חופשית מקצועות החובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים ה'הרצאה, ת'תרגיל, מ'מעבדה, ע"בעבודות בית, נק'נקודות 58

5 . ג') תוכנית ארבעשנתית במתמטיקה שימושית ("מוסמך למדעים במתמטיקה שימושית") סמסטר 5.5 חשבון אינפיניטסימלי אלגברה א' 066 מבוא למחשב שפת C או מבוא למדעי המחשב.0 חינוך גופני הערה: ניתן גם ללמוד 090 "תורת הקבוצות " כמקצוע בחירה, או לבחור ללמוד אנגלית טכנית בסמסטר. סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 אלגברה ליניארית ב' 07.5 מבוא לחבורות 07.5 קומבינטוריקה 086 פיסיקה / 07.0 חינוך גופני 990 אנגלית טכניתמתקדמים ב' סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 משוואות דיפ. רגילות א' 085 תורת האופטימיזציה 09 תורת הפונקציות 0 קורס מדעי שני * סמסטר קורס מדעי שלישי * מבוא למשוואות דיפ. חלקיות 000 מבוא לאנליזה נומרית 08 מבוא למתמטיקה שימושית 09 תורת ההסתברות *עבור קורס מדעי שני ושלישי יש לבחור לפחות 6.5 נקודות מתוך רשימת הסל המדעי המופיעה בתכנית תלתשנתית במתמטיקה כאשר עודף של נקודות לכל היותר ייחשב לבחירה פקולטית, מרשימה ד'. סמסטר 5 שיטות חישוב אנליטיות 070 סמסטר 6 מקצועות בחירה, כולל סמינרים. לפחות מקצועות מתוך רשימת /בחירה של מתמטיקה שימושית. לפחות 8 נקודות נוספות מתוך רשימה ג'. שאר המקצועות מתוך האיחוד של רשימה ג' ורשימה ד'. אין אפשרות לבחור מסלול התמחות במסגרת התוכנית התלתשנתית במתמטיקה שימושית. על מנת להשלים את התואר יש לצבור 55.5 נקודות על פי הפירוט: 90.0 נקודות 55.5 נקודות 0.0 נקודות מקצועות בחירה חופשית: 6 העשרה בחירה חופשית בנוסף למקצועות החובה של התוכנית התלתשנתית במתמטיקה שימושית יש ללמוד את כל ששת המקצועות ברשימת ה/בחירה של מתמטיקה שימושית. מסלול רגיל (ללא התמחות) לפחות נקודות נוספות מתוך רשימה ג'. שאר המקצועות מתוך האיחוד של רשימה ג' ורשימה ד'. מסלולים עם התמחות לפחות נקודות נוספות מרשימה ג'. מקצועות מאחת הרשימות ד' ד' 7 על פי הכללים המפורטים בכל רשימה. 9 נקודות מהפקולטה אליה משתייכת ההתמחות. שאר המקצועות מתוך איחוד הרשימות ג' וד'. הלימוד לפי תכנית ההתמחות במדעי המחשב טעון אישור של הפקולטה למתמטיקה אשר יינתן על פי הישגיו האקדמיים של הסטודנט בשני הסמסטרים הראשונים, ובמיוחד במקצועות המתמטיים במערכת המומלצת. דרישות מינימום אלו ייקבעו מפעם לפעם אך לאחר מתן האישור, המשך הלימודים על פי ההתמחות במדעי המחשב לא יותנה בהישגיו הנוספים של הסטודנט, כל עוד מצבו האקדמי יהיה תקין. רשימות מקצועות הבחירה במתמטיקה שימושית חובה/בחירה מכניקת הרצף 09 מבוא לאנליזה פונקציונלית 076 גיאומטריה דיפרנציאלית 077 פונקציות ממשיות 065 שיטות נומריות באלגברה ליניארית 08 שיטות נומריות במשוואות דיפרנציאליות חלקיות 066 רשימה ג' גיאומטריה וסימטריה 0 08 זרימה ואלסטיות 09 פרויקט במתמטיקה שימושית * מבוא לתורת הקרובים 00 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים 0 פונקציות ממשיות 065 גאומטריה דיפרנציאלית 077 מכניקת הרצף 09 קמירות ואופטימיזציה 09.0 סמינר במתמטיקה שימושית סמינר התרת בעיות בעזרת מחשב 050 מבוא לאנליזה פונקציונלית 076 מבוא לחוגים ושדות 079 שיטות נומריות באלגברה ליניארית 08 59

6 תורת הקבוצות 090 תורת המשחקים 067 הסתברות מתקדמת 069 גאומטריה רימנית 0650 משוואות דיפ. רגילות ב' 069 תורת המטריצות 069 חשבון וריאציות 069 תורת הפונקציות 0695 תורת הגרפים 0696 משוואות דיפ. חלקיות 06 סטטיסטיקה מתמטית ושיטת מונטה קרלו 06 שיטות נומריות במשוואות דיפרנציאליות רגילות 065 שיטות נומריות במשוואות דיפרנציאליות חלקיות 066 שיטות במשוואות דיפ. רגילות 060 שיטות במשוואות דיפרנציאליות לא ליניאריות 06 תהליכים סטוכסטיים 069 מערכות דינמיות פרקים נבחרים בהסתברות 067 נושאים נבחרים בתורת המשחקים מערכות דינמיות דינמיקה המילטונית מערכות דינמיות תורה היפרבולית סמינר במתמטיקה שימושית 9600 תנודות בלתי לינאריות זרימות איטיות גלים בזורמים תורת היציבות ההידרודינמית תורת הבקרה א' 9600 תורת הבקרה ב' 960 אופרטורים לינאריים דיפרנציאלים 9605 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 9700 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 970 * פרויקט יקבע ע"י אחד מחברי הסגל בתאום עם היועץ ויכלול עבודה במחקר שימושי בתעשיה או אצל חברי סגל ודיווחים על ההתקדמות בה ועל סכומה בהרצאות סמינריוניות ובכתב. רשימה ד' להלן רשימת קורסים מומלצים במסלולי ההתמחות. ניתן ללמוד קורסים נוספים במסלולים אלה באשור בכתב מהיועץ. ד' בקרה ועיבוד אותות כמו רשימה ב' ד' סטטיסטיקה וחקר ביצועים כמו רשימה ב' ד' מדעי המחשב כמו רשימה ב' ד' כלכלה כמו רשימה ב' ד' 5 פיסיקה כמו רשימה ב' 5 ד' 6 הוראת המדעים כמו רשימה ב' 6 ד' 7 מכניקת הרצף ואנליזה נומרית.5 מעבר חום ומסה מעבר חום 00.5 מכניקת המוצקים גלי מאמצים במוצקים תורת היציבות ההידרודינמית גלים בזורמים זרימות איטיות משוואות אינטגרליות לינאריות 9600 תנודות בלתי לינאריות פרקים נבחרים באנליזה נומרית שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה תוכנית לימודים תלתשנתית לתואר משולב במתמטיקה פיסיקה התואר המוענק: "בוגר למדעים במתמטיקהפיסיקה" מסלול זה הוא באחריות משותפת של הפקולטות למתמטיקה ופיסיקה. המועמדים יירשמו לאחת משתי הפקולטות וישתייכו מבחינה ארגונית לפקולטה אליה יתקבלו. על מנת להשלים את התואר יש לצבור נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות בחירה מקצועות בחירה חופשית: 6 העשרה 8 בחירה חופשית השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים סמסטר מתקבלי חורף בטיחות במעבדות חשמל 00* 000** שיטות בחשבון אינטגרלי חשבון אינפיניטסימלי 095 אלגברה א 066 פיסיקה פ 07 מבוא למחשב C חינוך גופני 9800 * חדפעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד. סמסטר (מתקבלי אביב) בטיחות במעבדות חשמל 00* 5.5 חשבון אינפיניטסימלי 095 אלגברה א 067 מבוא למחשב C חינוך גופני 9800 *חדפעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד. **סטודנטים המתחילים באביב יהיו פטורים מללמוד את 000 שיטות בחשבון אינטגרלי. מוצע ללמוד בסמסטר זה את 090 תורת הקבוצות ( נקודות בחירה פקולטית) סמסטר מתקבלי חורף חשבון אינפיניטסימלי 08 מבוא לחבורות 07 אלגברה לינארית ב 07 פיסיקה פ 076 מעבדה לפיסיקה מ 00 אנגלית טכניתמתקדמים ב' 0 חינוך גופני 9800 סמסטר (מתקבלי אביב) חשבון אינפיניטסימלי 08 מבוא לחבורות 07 אלגברה לינארית ב 07 פיסיקה פ 07 אנגלית טכניתמתקדמים ב' 0 חינוך גופני

7 סמסטר מתקבלי חורף חשבון אינפיניטסימלי 08 משוואות דיפ. רגילות א' 085 תורת ההסתברות 0 מעבדה לפיסיקה מ 0 מכניקה אנליטית 0 גלים מקצועות בחירה: (0.5.5 נק') על הסטודנט לקחת לפחות שני מקצועות מהרשימה הבאה (א): פונקציות ממשיות מבוא למתמטיקה שימושית מבוא לחוגים ושדות מבוא לאנליזה פונקציונלית גיאומטריה וסימטריה מבוא לאנליזה נומרית.5.0 (סמסטר 5 או 6) על הסטודנט לבחור לפחות אחת משלוש האופציות הבאות: () 07 מעבדה לפיסיקה 5 או מעבדה לפיסיקה 5 ת.5 50 סמסטר (מתקבלי אביב) חשבון אינפיניטסימלי 08 משוואות דיפ. רגילות א' 085 תורת ההסתברות 0 מעבדה לפיסיקה מ 00 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים 0 פיסיקה פ' 076 () 67 סמסטר מתקבלי חורף מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים 0 מבוא למשוואות דיפ. חלקיות 000 פיסיקה קוונטית 50 מעבדה לפיסיקה 05 פיסיקה סטטיסטית ותרמית פיסיקה של מצב מוצק (סמסטר א') ו מעבדה מח (סמסטר ב').5 07 מעבדה מח הנה חובה למי שבוחר ללמוד את הקורס מצב מוצק 67. לא ניתן ללמוד מעבדה מח 07 ללא מצב מוצק 67. () 9 *מומלץ ללמוד בסמסטר זה את הקורס 6 (המהווה דרישת קדם ליחסות כללית) סמסטר (מתקבלי אביב) מכניקה אנליטית 0 גלים 086 תורת הפונקציות 0 מעבדה לפיסיקה מ 0 מוצע ללמוד בסמסטר זה את 09 מבוא למתמטיקה שימושית ( בחירה מרשימה א' למטה). סמסטר 5 (מתקבלי חורף) תורת הפונקציות 0 פיסיקה קוונטית 50 סמסטר 5 (מתקבלי אביב) מבוא למשוואות דיפ. חלקיות 000 מעבדה לפיסיקה 05 פיסיקה סטטיסטית ותרמית 06 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה 6 פיסיקה קוונטית פרוייקט (בפקולטה לפיסיקה) או פרוייקט (בפקולטה לפיסיקה).5 5 (סמסטר 5 או 6) על הסטודנט לבחור לפחות קורס אחד מהרשימה הבאה (ג'): אופטיקה (סמסטר ב') 0 מבוא לביופיסיקה (סמסטר א') 609 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה (סמסטר ב') 65 פיסיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים 600 (סמסטר ב') הקורסים 600 ו 67 הם חובת השלמה לתואר שני בפיסיקה. את מקצועות הבחירה האחרים אפשר לבחור גם מתוך רשימה א של מקצועות הבחירה במתמטיקה, מרשימת מקצועות הבחירה בפיסיקה הניתנים על ידי הפקולטה לפיסיקה והמקצוע 08 כימיה לפיסיקאים (יינתן רק החל מתשע"ז). בינתיים ניתן לבחור את הקורס 06 כימיה מפ',.5 נק'. 08 כימיה לפיסיקאים סמסטר 6 (מתקבלי חורף) 6 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה קורסי בחירה סמסטר 6 (מתקבלי אביב) 50 פיסיקה קוונטית קורסי בחירה 6

8 מבני נתונים 8 תכן לוגי 6 תורת ההסתברות 0 אלגוריתמים קומבינטוריים א') תכנית לימודים תלתשנתית במתמטיקה עם מדעי המחשב ("בוגר למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב") על מנת להשלים את התואר יש לצבור נקודות לפי הפרוט מקצועות בחירה חופשית: 6 העשרה בחירה חופשית מקצועות החובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים סמסטר 5.5 חשבון אינפיניטסימלי אלגברה א' 066 תורת הקבוצות 090 מבוא למדעי המחשב.0 חינוך גופני סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 אלגברה ליניארית ב' 07.5 מבוא לחבורות 07 פיסיקה / 07.5 קומבינטוריקה 086 מערכות ספרתיות* * 5 אנגלית טכניתמתקדמים ב' 0.0 חינוך גופני * בסמסטר בו מקצוע זה לא ניתן, אפשר לקחת במקומו את המקצוע.05 למתחילים בחורף סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 קורס מדעי שני * אלגוריתמים קומבינטוריים 09 ארגון ותכנון מחשב 8 מבוא לתכנות מערכות סמסטר תורת הפונקציות 0 משוואות דיפ. רגילות א' 085 מבני נתונים 8 תכן לוגי 6 תורת ההסתברות למתחילים באביב סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 קורס מדעי שני * משוואות דיפ. רגילות א' 085 ארגון ותכנון מחשב 8 מבוא לתכנות מערכות סמסטר 0 תורת הפונקציות *עבור קורס מדעי שני יש לבחור לפחות 5 נקודות מתוך רשימת הסל המדעי המופיעה בתכנית תלתשנתית במתמטיקה כאשר עודף של נקודה לכל היותר ייחשב לבחירה פקולטית. פ' סמסטר 5 מבוא למתמטיקה שימושית 09 מבוא לאנליזה נומרית מערכות הפעלה לפחות מקצועות מסל א'. לפחות מקצועות נוספים מהאיחוד של סל א' וסל ב'. לפחות מקצוע אחד מסל ג'. שאר המקצועות מתוך מקצועות החובה והבחירה של הפקולטה למתמטיקה, הפקולטה למדעי המחשב ורשימת קורסי הבחירה בקבוצות ההתמחות במסלול מערכות מידע בפקולטה לתעשיה וניהול.. ב') תוכנית ארבעשנתית במתמטיקה עם מדעי המחשב ("מוסמך למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב") נקודות על פי הפירוט: על מנת להשלים את התואר יש לצבור מקצועות בחירה חופשית: 6 העשרה בחירה חופשית מקצועות החובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים סמסטר 5.5 חשבון אינפיניטסימלי אלגברה א' 066 תורת הקבוצות 090 מבוא למדעי המחשב.0 חינוך גופני סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 אלגברה ליניארית ב' 07.5 מבוא לחבורות 07 פיסיקה / 07.5 קומבינטוריקה 086 מערכות ספרתיות* * 5 אנגלית טכניתמתקדמים ב' 0.0 חינוך גופני * בסמסטר בו מקצוע זה לא ניתן, אפשר לקחת במקומו את המקצוע.05 6

9 למתחילים בחורף סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 קורס מדעי שני * אלגוריתמים קומבינטוריים 09 ארגון ותכנון מחשב 8 מבוא לתכנות מערכות סמסטר משוואות דיפ. רגילות א' 085 מבני נתונים 8 תכן לוגי 6 תורת ההסתברות 0 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים 0 אוטומטים ושפות פורמליות למתחילים באביב סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 קורס מדעי שני * משוואות דיפ. רגילות א' 085 ארגון ותכנון מחשב 8 מבוא לתכנות מערכות סמסטר מבני נתונים 8 תכן לוגי 6 תורת ההסתברות 0 אלגוריתמים קומבינטוריים 09 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים 0 אוטומטים ושפות פורמליות *עבור קורס מדעי שני ושלישי יש לבחור לפחות 6.5 נקודות מתוך רשימת הסל המדעי המופיעה בתכנית התלתשנתית במתמטיקה כאשר עודף של נקודות לכל היותר ייחשב לבחירה פקולטית. מ פ נק ת ה סמסטר 5 מבוא למתמטיקה שימושית 09 מבוא לאנליזה נומרית מערכות הפעלה לוגיקה מתמטית 0656 תורת הפונקציות 0 תורת החישוביות סמסטר 6 פונקציות ממשיות מבוא לחוגים ושדות 079 תורת הקומפילציה 660 מבנה מחשבים ספרתיים 67 קורס מדעי שלישי * סמסטר 7 מקצועות בחירה כולל סמינרים לפחות מקצועות מתוך סל ב'. לפחות מקצועות נוספים מרשימה א' של מקצועות במתמטיקה עיונית. שאר הנקודות מתוך מקצועות החובה והבחירה של הפקולטה למתמטיקה, הפקולטה למדעי המחשב ורשימת קורסי הבחירה בקבוצות ההתמחות במסלול מערכות מידע בפקולטה לתעשיה וניהול. רשימות מקצועות הבחירה במתמטיקה עם מדעי המחשב סל א' סל ב' סל ג' מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים מבוא לחוגים ושדות לוגיקה מתמטית פונקציות ממשיות מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות מבוא לאנליזה פונקציונלית מודולים, חוגים וחבורות תורת השדות גיאומטריה דיפרנציאלית טופולוגיה תורת הקומפילציה אוטומטים ושפות פורמליות תורת החישוביות מבנה מחשבים ספרתיים אפיון וניתוח של מערכות מידע.5 הערה: בעת תכנון בחירת הקורסים מהסלים, יש לקחת בחשבון שיש קורסים מהסלים ב' וג' הדורשים קורסים מסל א' כמקצוע קדם.. תוכנית תלתשנתית במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים ("בוגר למדעים במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים") על מנת להשלים את התואר יש לצבור נקודות על פי הפרוט: מקצועות בחירה חופשית: 6 העשרה בחירה חופשית 8 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים סמסטר כמו בתוכנית התלתשנתית במתמטיקה. סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 משוואות דיפ. רגילות א' 085 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים 09 תורת ההסתברות 0 קורס מדעי שני* *עבור קורס מדעי שני יש לבחור לפחות 5 נקודות מתוך רשימת הסל המדעי המופיעה בתכנית התלתשנתית במתמטיקה כאשר עודף של נקודה לכל היותר ייחשב לבחירה פקולטית. 6

10 סמסטר תורת האופטימיזציה 09 מבוא לסטטיסטיקה 09 תורת הפונקציות 0 מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים 09 סמסטר 56 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים 0 הנדסת מערכות שירות 096 תכנון ניסויים וניתוחם או.5 אמינות מערכות כריית נתונים 096 לפחות מקצועות מסל א'. לפחות מקצועות מסל ב' לפחות מקצועות מסל ג' שאר הנקודות יילקחו מתוך מקצועות החובה והבחירה של הפקולטה למתמטיקה והסלים ב' וג'. רשימות מקצועות הבחירה במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים סל א': פונקציות ממשיות מבוא לחוגים ושדות 079 מבוא לאנליזה נומרית 08 מבוא לאנליזה פונקציונלית 076 מבוא למשוואות דיפ. חלקיות 000 גיאומטריה דיפרנציאלית 077 מבוא למתמטיקה שימושית 09 סל ב': הסתברות מתקדמת 069 אותות אקראיים 00.5 סדרות עתיות וחיזוי 0965 או מבוא לעיבוד אותות אקראיים תהליכים אקראיים ושימושיהם 0960 תיאוריה סטטיסטית סטטיסטיקה אי פרמטרית תכנון ניסויים וניתוחם או.5 אמינות מערכות סטטיסטיקה מתמטית 06 סל ג': מערכות דינמיות לינאריות 09 או אותות ומערכות 00 תורת המשחקים 067 או תורת המשחקים והתנהגות כלכלית סימולציה ספרתית 09.5 מבוא לתורת השיבוץ 0966 הנדסת מערכות שירות תכנות דינמי תכנות בשלמים ואופטימיזציה קומבינטורית תוכנית לימודים משולבת לתואר "בוגר למדעים במתמטיקה ובמדעי המחשב" (בשיתוף עם הפקולטה למדעי המחשב) הפקולטות למתמטיקה ולמדעי המחשב מציעות תוכנית משולבת המיועדת לסטודנטים בעלי סכם גבוה במיוחד. המסלול נבדל מאופציית התואר הנוסף בכך שהוא מהווה מסלול הרשמה נפרד ולומדים בו על פי תוכנית קבועה מראש. הבוגרים יקבלו בסיום לימודיהם את התואר "בוגר למדעים במתמטיקה ובמדעי המחשב".(B.Sc.) על מנת להשלים את שני התארים, יש לצבור 5.5 נקודות לפי הפרוט הבא:.5 מקצועות בחירה 8.0 מקצועות בחירה חופשית: 6 העשרה בחירה חופשית מקצועות החובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים ה הרצאה, ת תרגיל, מ מעבדה, פ'פרויקט, נק נקודות * בסמסטר בו מקצוע זה לא ניתן, אפשר לקחת במקומו את המקצוע.05 סמסטר 5.5 חשבון אינפיניטסימלי אלגברה א' 066 מבוא למדעי המחשב מערכות ספרתיות* * 5 אנגלית טכניתמתקדמים ב' 0.0 חינוך גופני * בסמסטר בו מקצוע זה לא ניתן, אפשר לקחת במקומו את המקצוע.05 סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 אלגברה ליניארית ב' 07.5 מבוא לחבורות 07 ארגון ותכנות המחשב 8 מבוא לתכנות מערכות תורת הקבוצות 090 קומבינטוריקה למ"מ 9 8 סמסטר חשבון אינפיניטסימלי 08 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים 0 או לוגיקה מתמטית * 0656 מבני נתונים 8 תכן לוגי 6 פיסיקה 07.0 חינוך גופני /8 7/8 * למתחילים באביב פ' סמסטר 0656 לוגיקה מתמטית או 0 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים * 085 משוואות דיפ' רגילות א' מבוא לחוגים ושדות.5 6 מערכות הפעלה אלגוריתמים 7 65 אוטומטים ושפות פורמליות 9.5/ /7 * למתחילים באביב 6

11 ** סמסטר 5 תורת הפונקציות 0 תורת ההסתברות 0 מבוא למתמטיקה שימושית 09 תורת החישוביות 6 תורת הקומפילציה 660 מקצוע מדעי** על הסטודנט לבחור מקצוע מדעי אחד או שניים, כך שתושלם אחת השרשרות להלן. נקודות מעבר ל 5 יחשבו כבחירה פקולטית:. שרשרת פיסיקה 075 פיסיקה ממ. שרשרת ביולוגיה ביולוגיה 058 גנטיקה כללית* 00 הקורס גנטיקה כללית פתוח לרישום כלל טכניוני רק פעם בשנה.. שרשרת כימיה 0 יסודות הכימיה 580 כימיה אורגנית או 50 כימיה פיסיקלית סמסטר 6 פונקציות ממשיות 065 מבוא לאנליזה נומרית 08 או אנליזה נומרית 07 7/7.5 / 6 סמסטר 7 מקצועות בחירה מקצועות בחירה ניתן לבחור מקצועות מתוך רשימת כל מקצועות החובה והבחירה הניתנים ע"י הפקולטה למתמטיקה או הפקולטה למדעי המחשב, שאינם מוכלים במקצועות החובה או חופפים למקצועות החובה של המסלול. יש לבחור לפחות סמינר אחד מהפקולטה למתמטיקה ופרויקט אחד מהפקולטה למדעי המחשב. בכל מקרה יש לצבור לא פחות מ נקודות בחירה מכל פקולטה.. תואר ראשון במתמטיקה עיונית לתלמידי פקולטות אחרות סטודנט הלומד בפקולטה אחרת, רשאי לפנות אל הפקולטה למתמטיקה אחרי שצבר 7 נקודות לפחות ולבקש להתקבל לתואר נוסף במתמטיקה, בהתאם לתקנה.. המופיעה בקטלוג הלימודים. במידה ובקשתו תיענה, הפקולטה תקבע לו תכנית לימודים אישית העונה על הדרישות של תקנה... לימודים לתארים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה ניתן להשתלם לתואר "מגיסטר למדעים במתמטיקה" ו"דוקטור לפילוסופיה" בתחומים הבאים: אנליזה אנליזה פונקציונלית ליניארית ולא ליניארית, תורת הפונקציות, משוואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות, משוואות אינטגרליות, תורת הקירובים, בקרה, אופטימיזציה, אנליזה נומרית, הסתברות, סטטיסטיקה, תורה ארגודית, אנליזה הרמונית ותורת ההצגות. אלגברה ומתמטיקה דיסקרטית תורת החבורות, תורת המספרים, תורת החוגים, תורת המטריצות, גיאומטריה דיסקרטית, קומבינטוריקה, תורת הגרפים, אלגבראות הופף, תורת ההצגות. גיאומטריה וטופולוגיה טופולוגיה אלגברית, טופולוגיה דיפרנציאלית, טופולוגיה בממדים נמוכים, תורת החבורות הגיאומטרית וחבורות לי. הערה: כמו כן קיימת בנפרד תכנית ביןיחידתית למתמטיקה שימושית (ראה הפרק המתאים בקטלוג) במסגרתה ניתן להשתלם בנושאים כמו: הידרודינמיקה, כולל זרימות אטמוספריות, ביולוגיות ורבפאזיות, תורת היציבות, אנליזה אסימפטוטית, ביו מתמטיקה ועוד. לימודים לתואר מגיסטר תנאי הקבלה ציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון. תידרש השלמה של הקורס: 065 פונקציות ממשיות ובנוסף ארבעה מתוך שבעת המקצועות הבאים (או מקצועות מקבילים באוניברסיטאות אחרות) אם הסטודנט לא למד אותם בלימודי התואר הראשון: 000 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות 08 מבוא לאנליזה נומרית 076 מבוא לאנליזה פונקציונלית 077 גיאומטריה דיפרנציאלית 0 טופולוגיה 080 מודולים, חוגים וחבורות 07 תורת השדות השלמה זו לא תזכה בנקודות והסטודנט יצטרך לעבור קורסים אלה בממוצע 80 לפחות. דרישות הלימוד הסטודנט יכול לבחור במסלול של עבודת מחקר או במסלול של עבודת גמר. סטודנט בעל תואר מוסמך במתמטיקה בתכנית ארבעשנתית בטכניון חייב לצבור 6 נקודות. סטודנט הבוחר במסלול של עבודת מחקר יצבור 6 נקודות במקצועות לימוד ובסמינרים ו 0 נקודות בעבודת המחקר. סטודנט הבוחר במסלול של עבודת גמר יצבור נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים ו נקודות בעבודת הגמר. 65

12 סטודנט בעל תואר בוגר במתמטיקה בתכנית תלתשנתית בטכניון או במוסד אחר בעל רמה דומה, חייב לצבור 55 נקודות. סטודנט הבוחר במסלול של עבודת מחקר יצבור 5 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים ו 0 נקודות בעבודת המחקר. סטודנט הבוחר במסלול של עבודת גמר יצבור נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים ו נקודות בעבודת הגמר. על הסטודנט ללמוד במשך שלושת הסמסטרים הראשונים לתואר (כחלק ממקצועות הלימוד הנדרשים ממנו) ארבעה קורסים בשניים מתוך שלושת התחומים: אלגברה, גיאומטריהטופולוגיה ואנליזה. הדרישה באלגברה היא קורסים מתוך הקורסים הבאים: 0606 אלגבראות לי 0670 אלגברה הומולוגית 0680 אלגברה מודרנית 068 אלגברה מודרנית הדרישה בגיאומטריהטופולוגיה היא: 068 טופולוגיה אלגברית ו 067 יריעות דיפרנציאביליות הדרישה באנליזה היא קורסים מתוך הקורסים הבאים: 069 אנליזה פונקציונלית 0695 תורת הפונקציות 06 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 0678 תורת המידה סטודנט שלמד קורסים אלה, חלקם או כולם, או קורסים מקבילים באוניברסיטאות אחרות, יוכל לבקש הכרה בקורסים אלה. סטודנט בעל תואר ראשון שלא מהפקולטה למתמטיקה בטכניון יחויב בלימוד מקצועות השלמה במידת הצורך. רשימת מקצועות הלימוד של כל סטודנט תיקבע בתיאום עם המנחה. לתלמידים מצטיינים הלומדים לתואר שני קיימת אפשרות לעבור למסלול ישיר ללימודי דוקטורט, בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים. לימודים לתואר דוקטור הסטודנט חייב לצבור בין 0 ל נקודות במקצועות לימוד, ברמה נאותה, שייקבעו בתיאום עם המנחה. כמו כן עליו ללמוד מקצוע אחד בכל שנת השתלמות. מלגות הפקולטה מציעה מגוון של מלגות למשתלמים בהתאם להישגיהם האקדמיים. מידע נוסף מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה, טל אתר האינטרנט של הפקולטה למתמטיקה 66

Microsoft Word - 163_171.DOC

Microsoft Word - 163_171.DOC הפקולטה לפיסיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה ארנפרוינד איתן פרופסורים אברון יוסף אוירבך אסא אורי עמוס אקרמן אריק ארנפרוינד איתן בראון ארז גרונאו מיכאל גרשוני דוד דדו שלמה דר ארנון ליפסון סטיב מן עדי משה

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331>

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331> הפקולטה להנדסת חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה קפלן וויין פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

Microsoft Word - 06 Biotechnology

Microsoft Word - 06 Biotechnology הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה לוי בן ציון פרופסורים לוי בן ציון מור עמרם שהם יובל פרופסורים חברים דנינו דגנית ירון סימה ליבני יואב מרסל מחלוף פישמן אילת קשי יחזקאל שמעוני

קרא עוד

Microsoft Word industrial eng..doc

Microsoft Word industrial eng..doc הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בועז גולני פרופסורים ארז מרים בן- טל אהרון גולני בועז גופר דניאל גרסטנר איתן דה-האן עוזי דורי דב זהר דב טננהולץ משה יופה דימיטרי כספי חיה מונדרר

קרא עוד

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc הפקולטה להנדסת חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה זולוטויאבקו אמיל פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

הפקולטה למדעים תשע"ח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשע"ח

הפקולטה למדעים תשעח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשעח הפקולטה למדעים תשע"ח דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב מחלקות הפקולטה מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה הפקולטה למדעים מבוא הפקולטה למדעים פועלת בשלושה כיוונים עיקריים:. קיום תכניות לימוד הבאות: תכנית לימודים לתואר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - 31 Material eng 2016

Microsoft Word - 31 Material eng 2016 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים זולוטויאבקו אמיל סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

הפקולטה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה אזרחית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר פריי גיטי קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פוקרוי

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מחלקה להנדסת תעשייה וניהול רקע כללי חברי הסגל האקדמי תכנית לימודים לתואר ראשון מסלול מהיר לתואר שני מסלול משולב הנדסת תעשייה וניהול - מתמטיקה תכניות לימודים לתואר שני הנדסת תעשייה מערכות תפעול וייצור הנדסת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

Microsoft Word - 60_88.DOC

Microsoft Word - 60_88.DOC הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בנטור ארנון פרופסורים זן יעקב איזנברגר משה בלשה דורון בנטור ארנון דויטשר ירח ינקלבסקי דוד לויפר אלכסנדר ממן יעקב ניומן פיטר פולוס אבישי פרוסטיג

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

Microsoft Word - 13 Biology

Microsoft Word - 13 Biology הפקולטה לביולוגיה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אסרף יהודה פרופסורים אדמון אריה אסרף יהודה בז'ה עודד גליקמן מיכאל הורביץ בנימין זילברשטיין דן פודבילביץ בנימין קישוני רועי קסיר יונה קסל דן רון דינה רייטר

קרא עוד

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1>

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1> הנדסת מכונות / 03 תוכנית לימודים תשע"ב 2010/2012 הפקולטה להנדסת מכונות חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בר-יוסף פנחס פרופסורים אורון אלכסנדר אלטוס אלי אליאס עזרא בן-חיים יעקב בר יוסף פנחס גוטמן שאול הבר שמעון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הפקולטה להנדסה אזרחית והפקולטה להנדסה חקלאית אוחדו החל מ 1.10.2002 לפקולטה אחת, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. כל המסלולי וכל התארי

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה"

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה   * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: המכללה האקדמית אורט בראודה ידיעון לימודי תואר שני תשע ז 2017-2016 לאתר המכללה www.braude.ac.il * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה" תוכן העניינים על אודות המכללה דבר הנשיא... 5 על אודות המכללה...

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

אקדמית

אקדמית תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח )2017-2018( דרישות של אוניברסיטה חוויה של מכללה ברוכים הבאים דבר הנשיא מתעניינים יקרים, בחירת מסלול לימודים אקדמיים איננה עניין של מה בכך מאחר שעשויות להיות לה השפעות מרחיקות

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc ילדים יקרים בשעה טובה יוצא לדרך עיתון מתמטיקה בית ספרי. זהו רעיון חדש בבית ספרנו אותו הגו צוות מתמטיקה והוא מוקדש במיוחד לכם ולהנאתכם. מקווה אני כי תמצאו בו עניין ותהינו ממנו במהלך חופשת החנוכה. להתראות

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשעז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשעז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה דקאן הפקולטה: רכזות דקאן: פרופ' אריק שדה גב' אתי חכים, גב' אילנה בן נון סיסקל ראש החוג לתואר ראשון: ד"ר איל

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

"עשר בריבוע", כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה.

עשר בריבוע, כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק משתנה משתנה וביטוי אלגברי פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. בפרק אנו עוסקים תחילה בחוקיות. מהי חוקיות? המושג חוקיות, REGULARITY באנגלית, הוא מושג בסיסי להבנת תופעות טבע, רוב התופעות במדע וכן התנהגות

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

Microsoft Word - madar1.docx

Microsoft Word - madar1.docx משוואות דיפרנציאליות רגילות גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה ת.ד. 78 כרמיאל

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה   ת.ד. 78 כרמיאל ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו 2016-2015 * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה www.braude.ac.il ת.ד. 78 כרמיאל 2161002 תוכן העניינים על אודות המכללה החזון שלנו הוא למענך... 5 על אודות המכללה... 6 תקציר תכניות

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 1. דבר המנהלת 2. מבנה מערכת הלימודים בכיתה י 3. הסבר כללי על מקצועות בחירה ייחודיים 4. מידע על המקצועות הייחודיים לשנה"ל תש"פ 5. טופס מקוון לבחירת מקצוע ייחודי בכיתה י 2 אדר א' תשע"ט, מרץ 2019 המחצית

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תואר שני מידע למועמדים לתואר שני תקופת הרישום לשנה"ל תשע"ז מתקיימת בין התאריכים ראש בית הספר פרופ' אורנה בראון אפל יו"ר ועדת מ

תואר שני מידע למועמדים לתואר שני תקופת הרישום לשנהל תשעז מתקיימת בין התאריכים ראש בית הספר פרופ' אורנה בראון אפל יור ועדת מ תואר שני מידע למועמדים לתואר שני תקופת הרישום לשנה"ל תשע"ז מתקיימת בין התאריכים 24.01.2016-31.07.2016.. ראש בית הספר פרופ' אורנה בראון אפל יו"ר ועדת מ"א ד"ר שירה זלבר שגיא מטרת הלימודים בריאות הציבור הנה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

50048

50048 הפקולטה לניהול טכנולוגיה 1 תוכן העניינים סגל הפקולטה לניהול טכנולוגיה...3 מבוא...3 התכנית...3 ייעוד...4 מבנה התכנית...4 תשתיות...4 הרכב תכנית הלימודים...4 מסלולי לימוד בחירה... כללים לבחירת מסלולי לימודי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד