Microsoft Word industrial eng..doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word industrial eng..doc"

תמליל

1 הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בועז גולני פרופסורים ארז מרים בן- טל אהרון גולני בועז גופר דניאל גרסטנר איתן דה-האן עוזי דורי דב זהר דב טננהולץ משה יופה דימיטרי כספי חיה מונדרר דב מנדלבאום אבישי ערב עדו פייגין פאול קוטין שי רוטבלום אוריאל רפאלי ענת שטוב אברהם פרופסורים חברים אביגדור גל און שמואל אינגמן דב בק אמיר גורפיין אורגד מלכה גלעד יששכר דומשלק כרמל הרר ייל לביא דובב מיטניק לאוניד נוה איתן סמורודינסקי רן פן מיכל רייזמן חיים שטריכמן עופר לימודי הסמכה מרצים בכירים הלר רות חזן אלעד יחיעם אלדד לביא רון לוין אסף קורלנד אורן מרצים אקרמן רקפת ידידציון לירון לוי אריאל נרדי יובל שלו אדית חבר הוראה בכיר ברון מירה פרופסורים אמריטי אבי-יצחק בנימין אבריאל מרדכי אדירי יגאל ויסמן ישי מי-טל שלמה מנהיים בלהה נוטע עמוס פזי אורי רובינוביץ מיכאל רובינשטיין ראובן פרופסור אורחים נמירובסקי ארקדי אורח מיוחד יצחק כהן מרצה אורח עמית מחקר מולדובן שרית הפקולטה מקיימת ארבע תוכניות לימודים לתואר ראשון: הנדסת תעשיה וניהול (ארבע-שנתי) כלכלה וניהול (ארבע ותלת שנתי) והנדסת מערכות מידע (ארבע-שנתי). הנדסת תעשיה וניהול (ארבע-שנתי) הנדסת תעשיה הוא מקצוע העוסק בתיכון, יישום ושיפור של מערכות משולבות הכוללות משאבים שונים: בני אדם, חומרים, ציוד, מתקנים, מידע, טכנולוגיה ואנרגיה. המקצוע נשען על ידע בתחומי המתמטיקה, פיזיקה, מערכות ופעולתן, כלכלה, איכות, ניהול ובטכנולוגית המידע וכן ידע בנושא עקרונות ושיטות התיכון של תהליכים ארגוניים, ניתוחם ויישומם תוך כדי שילוב בני אדם במערכות ייצור ובמערכות שירותים. תפקידם של מהנדסי התעשיה הוא לשלב את המשאבים השונים בהם נעשה שימוש כדי להביא למערכות יעילות אשר ימלאו אחר דרישות הצרכנים. המאפיינים הייחודיים למהנדס תעשיה כוללים: טיפול במערכות המשלבות בני אדם כולל מערכות ארגוניות; שימוש רב במידע ובטכנולוגיות מידע; התפתחות מקצועית מתמדת בסביבה משתנה של ידע וטכנולוגיה; והקפדה על אתיקה מקצועית וגילוי אחריות מקצועית. במסגרת התכנית בהנדסת תעשיה וניהול, הסטודנט בוחר באחת משתי מגמות ראשיות (majors) הנדסת מערכות ייצור ושירות, והנדסת מערכות מידע עסקיות. המגמה הראשית תרשם בתעודת הציונים של הסטודנט עם סיום התואר. התוכנית מקנה את התואר "מוסמך למדעים בהנדסת תעשיה וניהול". כלכלה וניהול (תלת-שנתי) כלכלנים, בוגרי הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, מקבלים הכשרה לעסוק בתכנון, הערכה וניהול של מערכות כלכליות בסקטור הפרטי ובסקטור הציבורי. תוכנית הלימודים משלבת את מדעי הכלכלה עם מדעי הניהול, ההתנהגות, ההנדסה ומערכות המידע. תמהיל מקצועות זה מאפשר לבוגר התוכנית למלא מגוון רחב של תפקידים בכל מגזרי המשק. במיוחד מתאים הבוגר למלא תפקידים בתעשייה הקושרים בין המערכת ההנדסית של המפעל למערכת הכלכלית והשיווקית שלו. כדי לתת בידי הבוגר כלים הדרושים למילוי מטלות אלה, מדגישה תוכנית הלימודים את ההיבט הכמותי, הבא לידי ביטוי בלימודי מתמטיקה, סטטיסטיקה וחקר- ביצועים, בנוסף למקצועות הכלכלה והניהול. בכך, שונה תוכנית לימודים זאת מכל תוכניות הלימודים האחרות בכלכלה בארץ. הנדסת מערכות מידע (ארבע-שנתי) מהנדסי מערכות מידע עוסקים בדרישות המידע של הארגון. תפקידם כולל ניתוח, אפיון, תכן, הקמה ותחזוקה של מערכות מידע במגוון תחומי התעשייה והשירותים. הם בקיאים בהיבטים הטכנולוגיים של מערכות מידע ממוחשבות ובכללם חומרה ותוכנה, וכן בהיבטים הארגוניים והאנושיים החשובים להצלחת פעילותן. התמצאות במודלים כמותיים וידע סטטיסטי משמשים בזיהוי פתרונות אופטימליים, ובבחינת הצלחה של פתרונות קיימים. תוכנית הלימודים המשותפת עם הפקולטה למדעי המחשב, מקנה את הידע הדרוש למשימות הללו. התוכנית מקנה את התואר "מוסמך למדעים בהנדסת מערכות מידע". לימודים לקראת תואר ראשון נוסף הכולל תעודת הוראה במקביל ללימודים לקראת תואר ראשון בפקולטה, קיימת אפשרות ללימודי תואר ראשון נוסף (הכולל תעודת הוראה) במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים. לימודי התואר הראשון הנוסף הם באחת משבע מגמות ההתמחות הבאות: הוראת מתמטיקה, הוראת פיסיקה, הוראת כימיה, הוראת ביולוגיה, הוראת מדעי המחשב, הוראת טכנולוגיה-מכונות, הוראת אלקטרוניקה-חשמל. משרד החינוך מעניק למקבלי תואר זה רשיון הוראה בבתי ספר על יסודיים בתחום ההתמחות. על לימודים אלה חלות כל התקנות הטכניוניות לגבי תואר ראשון נוסף. פרטים בפרק "המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים". 143

2 הנדסת תעשיה וניהול / 09 תכנית לימודי תשע"א 2010/2011 לימודי לקראת תארי גבוהי לימודי מוסמכי הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול מקיימת מגוו תוכניות לימודי לתארי גבוהי )מגיסטר ודוקטורט( בנושאי הבאי : מגיסטר למדעי ו Ph.D הנדסת תעשיה כלכלה חקר ביצועי וניתוח מערכות סטטיסטיקה מדעי ההתנהגות הנדסת ניהול מידע מגיסטר ללא מחקר מגיסטר להנדסה ) (ME בהנדסת תעשיה מגיסטר במינהל עסקי ) (MBA ע דגש על חברות עתירות טכנולוגיה מגיסטר לכלכלה לימודי הסמכה תוכניות הלימודי כוללות מקצועות חובה כלל טכניוניי, מקצועות חובה פקולטיי )בהתא למגמה הראשית הנבחרת בתכניות להנדסת תעשיה וניהול( ומקצועות בחירה. הסמסטרי הראשוני מוקדשי בעיקר למקצועות החובה והחל מהסמסטר השלישי או הרביעי בוחרי הסטודנטי במקצועות בהתא למגמה הראשית, המשנית והבחירה החופשית. בסמסטרי מתקדמי יותר, עוסקי הסטודנטי ג בביצוע פרוייקטי מעשיי בהנחיית חברי הסגל האקדמי של הפקולטה או אנשי מקצוע בכירי העוסקי במקצוע הלכה למעשה. בפרוייקטי אלה נחשפי הסטודנטי לבעיות הנדסיות, כלכליות וארגוניות שוטפות. מקצועות החובה כוללי מקצועות יסוד טכניוניי, ומקצועות פקולטיי הדרושי להכשרה הרלוונטית לתואר הנלמד. בי מקצועות החובה הפקולטיי נמצאי מקצועות מהשטחי הבאי : הנדסת תעשיה, כלכלה, חקר ביצועי, סטטיסטיקה, מדעי התנהגות, מערכות מידע, שווק ואסטרטגיה. מקצועות הבחירה הפקולטיי מחולקי בי המגמות הראשיות ובי רשימות הבחירה המאפייני את תחומי העיסוק והמחקר בפקולטה. חלק ממקצועות הבחירה הפקולטיי משותפי ללימודי הסמכה ומוסמכי, אלו מקצועות שמספריה מתחילי בספרות 096 או.097 בתוכנית בהנדסת תעשיה וניהול בלבד, קיימות שתי מגמות התמחות ראשיות הנדסת מערכות ייצור ושירות והנדסת מערכות מידע עסקיות. על הסטודנט לבחור באחת מה. תאור התמחויות )מגמות ראשיות )/ מקצועות בחירה( המגמות הראשיות.1 הנדסת מערכות ייצור ושירות מקצועות הבחירה ברשימה זו דני בהיבטי השוני של תכנו ותפעול מע' ייצור ושירות. היבטי אלו כוללי מיקו ומער* של מתקני, ניהול מלאי, שיבו,# תכנו וניהול פרוייקטי, ארגונומיה והיבטי ביו מכניי והאינטגרציה של היבטי אלו. הרשימה כוללת בנוס נושאי הקשורי לתחו של העברת מוצרי משלב התיכו לשלב הייצור ובה קביעת תהליכי העיבוד האופטימליי, ניתוב מוצרי או לקוחות הזקוקי לשירות בי תחנות העבודה, וקביעת תקני. ברשימה נכללי ג מקצועות בהנדסת גורמי אנוש ובטיחות המדגישי את ניתוח האינטראקציה שבי המפעיל והמערכת ועוסקי בתהליכי עיבוד מידע ע"י מערכת התפיסה החזותית האנושית. הקורסי דני בחשיבות היחסית של תהליכי 144 מונחי נתוני ותהליכי מונחי מושגי ובאופ שמירת המידע בזכרו החושי ובזכרו לטווח קצר..2 הנדסת מערכות מידע עסקיות המקצועות ברשימה זו עוסקי בטכנולוגיות הכרוכות בהקמה, בתחזוקה ובתפעול של מערכות מידע וביישומיה בחיי המעשה. מושמי דגשי על חידושי בטכנולוגית התוכנה כגו תכנו מונחה עצמי, שפות מתקדמות ומנשקי אד ומכונה גרפיי. קורסי בארגו מסדי נתוני משלבי טכנולוגיות שונות ובפרט בינה מלאכותית. הבעיות המתעוררות מהשימוש הנרחב במערכות מידע מבוזרות מטופלות בקורסי התקשורת ומסדי הנתוני. בתחו הישומי מפגישה הרשימה את הסטודנטי ע הבעיות הכרוכות בהערכה ובחירה של מערכות מידע, ובניתוח שווקי תוכנה וחומרה. הבעיות הכרוכות בניהול ובקרה של מערכות מידע ובפרט מערכות מבוזרות מוצגות במגוו קורסי. יישומי חדישי ובכלל יישומי של מערכות מומחה בייצור מוצגי במסגרת הקורסי ברשימה. הערה : בתחילת סמסטר חמישי כל סטודנט חייב לבחור מגמה ראשית. הבחירה נעשית באמצעות רישו לאחד ה"מקצועות" , הקורסי הנלקחי בשנת הלימודי הראשונה בתוכניות הלימודי בהנדסת תעשייה וניהול ובכלכלה וניהול חופפי ברוב, דבר המאפשר, מעבר נוח בי שתי תוכניות הלימודי במהל* שנת לימודי זו.

3 א. תוכנית הלימודים בהנדסת תעשיה וניהול על מנת להשלים את התואר יש לצבור 155 נקודות לפי הפירוט הבא: מקצועות חובה 26.0 * מקצועות מגמת התמחות ראשית 15.0 מקצועות בחירה פקולטית מקצועות בחירה חופשית סה"כ * מתוכן 5 פרויקט תכן. מקצועות החובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים ה'-הרצאה, ת'-תרגיל, מ'-מעבדה, ע"ב-עבודות בית, נק'-נקודות סמסטרים 1 ו- 2 חופפים לשתי המגמות ולמתקבלי חורף ואביב מ' ת' ה' סמסטר מבוא להנדסת תעשיה * אלגברה לינארית מ' חדו"א 1 מ' מבוא למדעי המחשב אנגלית טכנית ** חינוך גופני באחד משני הסמסטרים הראשונים זה חובה לקחת מקצוע ללימודים. תוך 3 הסמסטרים הראשונים. חובה ללמוד קורס זה ** סמסטר מבוא לכלכלה חדו"א 2 מ' מתמטיקה דיסקרטית ת' חשבונאות פיננסית חינוך גופני הנדסת תוכנה מגמה ראשית הנדסת # מקצוע השייך למגמה הראשית מערכות ייצור ושירות מ' ת' ה' סמסטר ) 4 מתקבלי אביב) מודלים סטוכסטיים בחקב"צ מבוא לסטטיסטיקה ניהול מסדי נתונים ניהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות פיסיקה סמסטר ) 5 מתקבלי חורף) 2-3 אפיון וניתוח מע. מידע סימולציה ספרתית סטטיסטיקה תעשייתית# הנדסת מערכות שירות # פסיכולוגיה תעשייתית * קורס מדעי שלישי מגמה ראשית בהנ. מערכות ייצור ושירות סמסטר 5 (מתקבלי אביב) 2-3 אפיון וניתוח מע. מידע סימולציה ספרתית הנדסת מערכות ייצור # הנדסת מערכות שירות # פסיכולוגיה תעשייתית מבוא לניהול פיננסי * קורס מדעי שלישי מגמה ראשית בהנ. מערכות ייצור ושירות קורס אחד או יותר בהיקף כולל של 3 ומעלה מהרשימה הבאה (נקודות שיילקחו מרשימה זו מעל ל- 3 ייחשבו כנקודות בחירה חופשית). 3.0 פיסיקה פיסיקה 3 ח' מעבדה לפיסיקה 1 ח' מעבדה לפיסיקה 2 ח' כימיה כללית יסודות הכימיה כימיה כללית + מעבדה מכניקה אנליטית תורה אלקטרומגנטית ביולוגיה סמסטר 6 (מתקבלי חורף) מערכות אדם-מכונה תכנון פרוייקטים וניהולם איכות פריון ותחזוקה # תפעול מערכות ייצור ושרות סוציולוגיה ארגונית קדם פרויקט # סמסטר 6 (מתקבלי אביב) מערכות אדם-מכונה תכנון פרויקטים וניהולם מדידת ביצועים ושיפור שיטות # סטטיסטיקה תעשייתית # תפעול מערכות ייצור ושרות קדם פרויקט # סמסטר 7 (מתקבלי חורף) מיקום ומערך של מתקנים # מבוא לניהול פיננסי עקרונות השיווק מדידת ביצועים ושיפור שיטות # פרוייקט תכן # (מתקבלי חורף) סמסטר 3 מודלים דטרמניסטים בחקב"צ מערכות דינמיות ת' הסתברות פיסיקה תכן המוצר ומערכות ייצור ושרות (מתקבלי אביב) סמסטר 3 מודלים דטרמניסטים בחקב"צ מערכות דינמיות ת' הסתברות פיסיקה תכן המוצר ומערכות ייצור ושרות סמסטר ) 4 מתקבלי חורף) הנדסת מערכות ייצור # מודלים סטוכסטיים בחקב"צ מבוא לסטטיסטיקה ניהול מסדי נתונים ניהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות פיסיקה

4 שיטות לכריית נתונים # מבוא לטכנולוגיות מחשב # פסיכולוגיה תעשייתית * קורס מדעי שלישי מגמה ראשית הנד. מערכות מידע עסקיות מ' ת' ה' סמסטר 7 (מתקבלי אביב) איכות פריון ותחזוקה # סוציולוגיה ארגונית עקרונות השיווק פרויקט תכן # סמסטר 8 (מתקבלי אביב ( מיקום ומערך של מתקנים # מגמה ראשית - הנדסת מערכות מידע עסקיות # מקצוע השייך למגמה הראשית סמסטר 3 (מתקבלי חורף) מבני נתונים ואלגוריתמים # מודלים דטרמניסטיים בחקר ביצועים מערכות דינמיות הסתברות ת' תכן המוצר ומערכות ייצור ושרות פיסיקה סמסטר 3 (מתקבלי אביב) 2-3 ניהול מסדי נתונים מודלים דטרמניסטיים בחקב"צ מערכות דינמיות הסתברות ת' תכן המוצר ומערכות ייצור ושרות פיסיקה סמסטר 4 (מתקבלי חורף) מבוא לטכנולוגיות מחשב # מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים מבוא לסטטיסטיקה נהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות מבוא לניהול פיננסי פיסיקה סמסטר 4 (מתקבלי אביב) מבנה נתונים ואלגוריתמים # מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים מבוא לסטטיסטיקה נהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות מבוא לניהול פיננסי פיסיקה * קורס אחד או יותר בהיקף כולל של 3 ומעלה מהרשימה הבאה (נקודות שיילקחו מרשימה זו מעל ל- 3 ייחשבו כנקודות בחירה חופשית). 3.0 פיסיקה פיסיקה 3 ח' מעבדה לפיסיקה 1 ח' מעבדה לפיסיקה 2 ח' כימיה כללית יסודות הכימיה כימיה כללית + מעבדה מכניקה אנליטית תורה אלקטרומגנטית ביולוגיה (מתקבלי חורף) סמסטר מודלים למסחר אלקטרוני # תפעול מערכות ייצור ושרות תכנון פרוייקטים וניהולם מערכות מידע מבוזרות # שיטות לכריית נתונים ובינה עסקית # קדם פרויקט # (מתקבלי אביב) סמסטר יסודות בינה מלאכותית # תפעול מערכות ייצור ושרות תכנון פרויקטים וניהולם סוציולוגיה ארגונית מערכות אדם מכונה קדם פרויקט # (מתקבלי חורף) סמסטר סוציולוגיה ארגונית מבוא למערכות אדם מכונה פרויקט תכן # סמסטר 7 (מתקבלי אביב) מערכות מידע מבוזרות # עקרונות השיווק פרויקט תכן # סמסטר 5 (מתקבלי חורף) 2-3 אפיון וניתוח מע. מידע סימולציה ספרתית יסודות בינה מלאכותית וישומיה # ניהול מסדי נתונים פסיכולוגיה תעשייתית עקרונות השיווק * קורס מדעי שלישי מגמה ראשית הנד. מערכות מידע עסקיות מ' ת' ה' סמסטר 5 (מתקבלי אביב) 2-3 אפיון וניתוח מע. מידע סימולציה ספרתית מודלים למסחר אלקטרוני #

5 תכנות דינמי שיטות היוריסטיות מתקדמות חקב"צ בבעיות צבאיות סטטיסטיקה נושאים מתקדמים בסטט' והסתברות נושאים נבחרים בסטט' והסתברות סדרות עתיות וחזוי מודלים סטטיסטיים באמינות מודלים לינאריים מוכללים תכנון ניסויים וניתוחם סטטיסטיקה אי פרמטרית ניתוח רב משתני מקצועות בחירה פקולטית להשלמת התואר בהנדסת תעשיה וניהול יש לבחור 13 נקודות מתוך המקצועות הפקולטיים, המחולקים לרשימות. סטודנט יכול לצבור את 13 הנקודות באופן חופשי מכל המקצועות המפורטים בהמשך או המופיעים במגמות הראשיות. מקצועות הבחירה יוצעו בכל סמסטר בהתאם לביקוש ולזמינות משאבי הוראה מתאימים. מקצועות בחירה פקולטית (שאינם כלולים במגמות הראשיות). הנדסת תעשיה מיני פרויקט בהנדסת תעשיה וניהול פרויקט תכן פרויקט מחקר סמסטריאלי אירועים בהנדסת תעשיה סמינר במערכות ייצור ושירות ארגונומיה תעשייתית סיכוני פער ידע בניהול פרויקטים בחינה והערכה של מנשקי משתמש מחשב מבוא לתזמון נושאים מתקדמים בהנדסת תעשייה תיכון ארגונומי ניהול שרשראות אספקה מתקדם שיטות מתקדמות בניהול פרוייקטים תפעול מערכות ייצור מתקדם תיכון ותיכנות עבודות רובוטים מערכות מלאי ואגירה מערכות מידע פרויקט תכן פרויקט מחקר סמסטריאלי מערכות אוטונומיות סמינר במע' מידע והנסת ידע הנדסת מסדי נתונים מערכות מסדי נתונים מבוזרים בדיקה ואימות של מערכות מערכות מידע שיתופיות תיכון מערכות זמן אמת מערכות מידע מבוזרות נושאים מתקדמים במע' מידע נושאים נבחרים במערכות מידע אחזור מידע תיכון ועיצוב מנשקי אדם-מחשב אלגוריתמים בלוגיקה מערכות ניהול קשרי לקוחות פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות מתודולוגיות בפיתוח מערכות מידע בקרת רשתות תקשורת חקר ביצועים וניתוח מערכות סמינר בחקר ביצועים תכנות בשלמים ואופטימיזציה קומבינטורית שיטות אופטימיזציה תורת המשחקים השיתופיים תהליכים אקראיים ושימושיהם שיטות מתקדמות בסימולציה מודלים לא ליניאריים בחקר ביצועים אופטימיזציה נושאים מתקדמים בחקר ביצועים אלגוריתמיים הסתברותיים נושאים נבחרים בחקר ביצועים שיבוץ סטוכסטי כלכלה וניהול שיווק למיזם טכנולוגי נושאים מתקדמים בתורת המשחקים כלכלת ישראל חשבונאות ניהולית מתקדמת בקרת עלויות אירועים בשיווק מימון חברות כלכלת מיקום כלכלת סביבה כלכלת הסקטור הציבורי נושאים נבחרים בניהול מיקרו כלכלה מיקרו כלכלה מיקרו כלכלה : 3 ארגון תעשייתי מאקרו כלכלה דינמית משחק מנהלים תיאוריה מיקרו כלכלית תיאוריה מיקרו כלכלית כלכלת עבודה משחקים לא שיתופיים נושאים מתקדמים בניהול יזמות וקניין רוחני הנדסה פיננסית שוק ההון וההשקעות שוקי אופציות זמן רציף במימון ניהול סיכוני ריבית כלכלת אי-ודאות אקונומטריקה מימון חברות תורת המשחקים והתנהגות כלכלית אקונומטריקה פיננסית תורת המכרזים התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה ביצועי אנוש הסביבה החברתית של הניהול משא ומתן במערכות יחסי עבודה התנהגות ארגונית נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות אסטרטגיית משאבי אנוש חשיבה וקבלת החלטות סדנא למיומנות בין אישית שיטות בחקר ארגונים ושווקים בחירת עובדים והשמתם מערכות אדם-מכונה תיכון נציגות ובקרות

6 ניהול איכות ואמינות מ' ת' ה' מעבדת מדידה והדמיה מעבדה באמינות בקרת איכות בתהליך ניתוח סיכונים מערך אבטחת איכות המוצר עקרונות הנדסת איכות יסודות אמינות מערכות מערכות מדידה - מטרולוגיה מערכי תקינה ניהול כולל של איכות ופריון מדידות כבסיס לאיכות הנדסת איכות הנדסת אמינות ניהול איכות תוכנה אבטחת איכות סטטיסטית אמינות מערכות מערכות מומחה הגורם האנושי בניהול האיכות ב. תוכנית לימודים בכלכלה וניהול תלת-שנתי על מנת להשלים את התואר יש לצבור 120 נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות חובה 90.5 מקצועות בחירה פקולטית 21.5 מקצועות בחירה חופשית מקצועות החובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים ה'-הרצאה, ת'-תרגיל, מ'-מעבדה, ע"ב-עבודות בית, נק'-נקודות מ' ת' ה' סמסטר אלגברה ליניארית מ' חדו"א 1 מ' מבוא למדעי המחשב אנגלית טכנית * חינוך גופני מבוא לכלכלה - מיקרו * חובה ללמוד קורס זה תוך 3 סמסטרים ראשונים סמסטר מתמטיקה דיסקרטית ת' הנדסת תוכנה מבוא לכלכלה מאקרו # חשבונאות פיננסית וניהולית חדו"א 2 מ' חינוך גופני מיקרו כלכלה סמסטר 3 מערכות דינמיות מודלים דטרמניסטים בחקב"צ הסתברות ת ' מיקרו כלכלה מאקרו כלכלה # מ' ת' ה' סמסטר 4 מודלים סטוכסטיים בחקב"צ מבוא לסטטיסטיקה מאקרו כלכלה דינמית # מבוא לניהול פיננסי # כלכלת ישראל # סמסטר 5 ה' ת' מ' פסיכולוגיה תעשייתית עקרונות השיווק אקונומטריקה # תורת המשחקים והתנהגות כלכלית # ע' מ' ת' ה' סמסטר סוציולוגיה ארגונית # מקצועות הניתנים פעם בשנה מקצועות בחירה במסלול התלת שנתי ייבחרו לפחות 3 מקצועות מתוך רשימת מקצועות היעודים לתוכנית בכלכלה וניהול. מקצועות יעודים - לתוכנית בכלכלה וניהול מ' ת' ה' מיקרו כלכלה :3 ארגון תעשייתי סמינר בחשבונאות ניהולית חשבונאות ניהולית מתקדמת בקרת עלויות אירועים בשיווק מתקדם דיני מיסים כלכלת אי ודאות כלכלת הסקטור הציבורי יישומים כלכליים של תורת המשחקים סמינר בסחר בין-לאומי שוק ההון והשקעות נושאים בבנקאות כלכלה מתמטיקה סמינר בכלכלה וניהול תכנון פרויקטים וניהולם כלכלת עבודה מימון חברות צמיחה כלכלית מימון ציבור מתקדם כלכלת סביבה שוקי אופציות חוזים עתידיים כלכלת מיקום מודלים כמותיים בשיווק תורת המשחקים השיתופיים סימולציה ספרתית * מודלים של זמן רציף ניהול סיכוני ריבית ניתוח עלות תועלת מודלים למסחר אלקטרוני תיאוריה מיקרו כלכלית תיאוריה מיקרו כלכלית תיאוריה מיקרו כלכלית תורת המשחקים נושאים נבחרים בתורת המשחקים תורת המכרזים משחקים לא שיתופיים נושאים נבחרים בכלכלה נושאים מתקדמים בכלכלה אקונומטריקה פיננסית אקונומטריקה מתקדמת תיאוריה מאקרו כלכלית * מקצוע בחירה לתוכנית התלת-שנתית, שאינו שייך לרשימה הייעודית. 148

7 ת- תנאים לקבלת תואר נוסף בכלכלה וניהול תלת שנתי לסטודנט\ית בתוכנית להנדסת תעשיה וניהול על מנת לקבל תואר בכלכלה וניהול תלת שנתי על הסטודנט\ית למלא את שלושת התנאים הבאים: 1. לצבור 177 נקודות לפחות. 2. להשלים את התוכנית בהנדסת תעשיה וניהול במלואה (כולל התמחות באחת המגמות הראשיות). 3. ללמוד את המקצועות בכלכלה וניהול ואת מקצועות הקדם הנדרשים בהם כמפורט להלן: או מיקרו כלכלה 1 תיאוריה מיקרו כלכלית או או תורת המשחקים השיתופיים מאקרו כלכלה דינאמית מיקרו כלכלה 2 תיאוריה מיקרו כלכלית או או מאקרו כלכלה תיאוריה מאקרו כלכלית תורת המשחקים והתנהגות כלכלית משחקים לא שיתופיים אקונומטריקה קורסי בחירה ייעודיים מהתוכנית בכלכלה וניהול* *לצורך סעיף זה ייחשב הקורס בכלכלת ישראל כקורס ייעודי ג. תוכנית לימודים בהנדסת מערכות מידע מטרת התוכנית להנדסת מערכות מידע היא להוות מסגרת לימודית לתואר ראשון, שתכשיר בוגרים ששטח התמחותם הוא תכנון וניהול מערכות מידע. התכנית פועלת כמסגרת לימודית משותפת לפקולטה להנדסת תעשיה וניהול ולפקולטה למדעי המחשב, שתקראנה להלן "יחידות האם", ובכפיפות מלאה לשתי היחידות ביחד. התכנית אינה מהווה יחידה אקדמית והפעלתה מתבצעת ע"י ראשי שתי יחידות האם. בתום לימודיהם יקבלו בוגרי התוכנית את התואר "מוסמך למדעים בהנדסת מערכות מידע". קבלת סטודנטים 6. בוגר המסלול יקבל תעודה עליה יחתמו שני הדיקנים של פקולטות האם, ואשר תנתן בטכס משותף לכל בוגרי המסלול. תוכנית הלימודים הנדסאים במסלולים מתאימים (מחשבים, תוכנה,תעשיה וניהול) זכאים לפטורים כמפורט להלן: פטור מותנה בציון 75 ומעלה במקצועות המקבילים בלימודי הנדסאים: תכן ויישום מערכות מידע 3.0 מערכות ספרתיות 6.0 בחירה פקולטית 7.0 בחירה חופשית 19.5 סה"כ פטור מותנה בעמידה בבחינה בציון 65 לפחות: סטודנט רשאי לגשת לבחינת הפטור בכל אחד מהמקצועות פעם אחת בלבד. 4.0 מבוא למדעי המחשב מ' ארגון ותכנות המחשב (את"מ) מערכות קבצים 10.0 סה"כ על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 160 נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות חובה 34.5 מקצועות בחירה 10.0 מקצועות בחירה חופשית מקצועות החובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים רגיל, מ -מעבדה, פ'-פרוייקט, נק -נקודות ה -הרצאה, ת מ' ת' ה' סמסטר חדו"א 1 ת' אלגברה א' מבוא למדעי המחשב מ' * מערכות ספרתיות או אנגלית טכנית חינוך גופני * חובה ללמוד קורס זה כבר בסמסטר הראשון ללימודים. סמסטר 2 מבוא לכלכלה חדו"א 2 ת' פיסיקה 1 מ' ארגון ותכנות המחשב מבוא לתכנות מערכות קומבינטוריקה למ"מ * חינוך גופני חובה ללמוד קורס זה תוך שני הסמסטרים הראשונים ללימודים. סמסטר 3 מודלים דטרמינסטים בחקב"צ הסתברות מ' חשבונאות פיננסית וניהולית מבני נתונים לוגיקה ותורת הקבוצות למ"מ מערכות דינמיות לינאריות לתוכנית יתקבלו סטודנטים על פי סכם הקבלה לטכניון. סטודנטים אלה יהיו רשומים למסלול המשותף. עם הקבלה למסלול, יציין כל מועמד את פקולטת האם אליה ירצה להשתייך. השתייכות זו תאושר אם יעמוד בדרישות הקבלה לאותה פקולטה. 2. מעבר לקבלה זו על פי סכם, סטודנטים משתי יחידות האם יוכלו לבקש לעבור למסלול במהלך לימודיהם. הטיפול בבקשות אלו יהיה לפי נוהל "מעבר פקולטה", והקבלה תהיה תלויה ברמת ההשגים האקדמיים של המבקש, ובמספר המקומות הפנויים במסלול. בקשות אלו יטופלו בועדה המורכבת ממרכזי לימודי הסמכה משתי פקולטות האם. עם הגשת הבקשה, יציין כל מועמד את פקולטת האם אליה ירצה להשתייך. השתייכות זו תאושר אם יעמוד בדרישות המעבר לאותה פקולטה. 3. סטודנט שסיים את לימודיו בתוכנית להנדסת מערכות מידע, יוכל להמשיך בלימודי מוסמכים בכל אחת משתי יחידות האם, ללא השלמות מיוחדות הנובעות מהשתייכותו הפקולטית, וזאת מבלי לפגוע בתקנות ביה"ס ללימודי מוסמכים. 4. יחידות האם תקבענה יועצים מיוחדים לסטודנטים בתוכנית להנדסת מערכות מידע, וזאת על מנת להבטיח שהיועץ יהיה בקי בתכנית הלימודים. סטודנט שהתקבל לתכנית יופנה ליועץ המתאים ביחידתו. 5.דיונים ובקשות של סטודנט מהמסלול יטופלו בפקולטת האם אליה משתייך הסטודנט, ובתאום עם בעלי התפקידים הרלוונטים משתי פקולטות האם. 149

8 מערכות מידע שיתופיות מערכות מידע מבוזרות נושאים מתקדמים במערכות מידע נושאים נבחרים במערכות מידע אחזור מידע מנשק אדם-מחשב אלגוריתמים בלוגיקה הנדסת מערכות שירות מבוא לתורת השיבוץ שיטות כריית נתונים משחקים לא שיתופיים התנהגות ארגונית מערכות ניהול קשרי לקוחות מידול וניהול משאבי מע' עסקיות בינה מלאכותית בסביבות מבוזרות ואי ודאיות מתודולוגיות לפיתוח מערכות מידע בקרת רשתות תקשורת תורת המשחקים השיתופיים שיטות היוריסטיות מערכת אדם מכונה תצוגות ובקרות פ' מ ' ת' ה' מקצועות מדעי המחשב מבנה מחשבים ספרתיים פרוייקט בקומפילציה ה' פרוייקט במערכות הפעלה ה' שפות תכנות גרפיקה ממוחשבת תכן לוגי ניתוח ביצועי מערכות חישוב שיטות בהנדסת תוכנה תכן רשתות מחשבים תקשורת באינטרנט מבוא לאימות תוכנה הגנה במערכות מתוכנתות אוטומטים ושפות פורמליות תורת הקומפילציה מבנה מערכות הפעלה פרוייקט במערכות הפעלה מ' ניהול מידע ברשת האינטרנט תכנות מקבילי ומבוזר רשתות בייסיאניות מבוא לבינה מלאכותית קריפטולוגיה מודרנית מימוש מערכות מסדי נתונים תיכון תוכנה הוכחת נכונות של תכניות תכנות מונחה עצמים מבוא לבקרת מערכות ארועים בדידים מבוא למערכות לומדות רשתות עצביות פ' מ' ת' ה' סמסטר 4 מבוא לסטטיסטיקה מודלים סטוכסטיים בחקב"צ פיסיקה 2 ממ אלגוריתמים מערכות הפעלה סמסטר 5-1 נהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות אפיון וניתוח מערכות מידע תורת החישוביות מערכות קבצים פסיכולוגיה תעשייתית קורס מדעי שלישי * * אחד מבין הקורסים: פיסיקה 3 ח' מכניקה אנליטית תורה אלקטרומגנטית כימיה כללית יסודות הכימיה כימיה כללית + מעבדה ביולוגיה מ' ת' ה' סמסטר סימולציה ספרתית תכנון פרוייקטים וניהולם מבוא לרשתות מחשבים מערכות מסד נתונים מקצועות בחירה יש לבחור 25 נקודות לפחות מרשימת המקצועות היעודים לתכנית בהנדסת מערכות מידע. על כל סטודנט במסלול ללמוד 3 מקצועות לפחות מכל אחת משתי תת הרשימות שלהלן. את יתר נקודות הבחירה הנדרשות לתואר, ניתן לבחור מכל מקצועות הבחירה בפקולטות למדעי המחשב והנדסת תעשיה וניהול. מתוך 25 הנקודות הנבחרות מן המקצועות היעודים יש לבחור לפחות באחת האופציות הבאות: 1. פרויקט תכן 1 ופרויקט תכן (5.0 2 נקודות). 2. שני קורסים יעודים במדעי המחשב (פרוייקט בעיבוד נתונים ומימוש מערכות מסדי נתונים). רשימת מקצועות יעודים לתכנית בהנדסת מערכות מידע מקצועות הנדסת תעשיה וניהול פ' מ' ת' ה' פרויקט תכן שימושי מחשב מנהליים מבוא לניהול פיננסי סוציולוגיה ארגונית ביצועי אנוש מערכות אוטונומיות ניהול מידע ברשת האינטרנט יסודות בינה מלאכותית וישומיה מודלים למסחר אלקטורני הנדסת מסדי נתונים מערכות מסדי נתונים מבוזרים חישוב תורת המשחקים מערכות מרובות סוכנים בדיקה ואימות מערכות תוכנה פרוייקטים ומקצועות יעודים קדם פרויקט פרוייקט תכן פרוייקט בעיבוד נתונים ה ' מימוש מערכות מסדי נתונים

9 לימודי מוסמכים הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול מציעה תכניות השתלמות לקראת התארים מגיסטר וד"ר בתחומים הבאים: הנדסת תעשייה מטרת תכנית הלימודים בהנדסת תעשיה היא לאפשר לבעלי תואר ראשון במקצוע זה ובמקצועות הנדסיים ומדעיים אחרים להרחיב ולעדכן את ידיעותיהם. התכנית מיועדת להקנות ללומדים בה רקע תיאורטי נרחב ולהעמיק בנושא דיסציפלינת הנדסת תעשיה לפי בחירתם. הלימודים לתואר "מגיסטר למדעים בהנדסת תעשיה (עם תזה)" מיועדים לסטודנטים בעלי הישגים טובים, המבקשים לבצע עבודת מחקר בתחום הנדסת תעשיה. סטודנטים בעלי הישגים טובים במיוחד שהוכיחו יכולת מחקרית, יכולים להגיש בקשה ללימודים לתואר דוקטור PhD. תנאי הקבלה תנאי הסף ההכרחיים הנם: בוגרי פקולטות הנדסיות בטכניון אשר השיגו בתואר הראשון ממוצע מצטבר 80 לפחות. מהנדסים בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה במסלול לימודים 4 שנתי, אשר סיימו לימודיהם ברמה מקבילה לטכניון (בממוצע מצטבר 80 לפחות). תיתכן דרישה לראיון אישי. במסגרת ראיון זה יתכן ויידרשו המועמדים לקרוא ולסכם בקצרה קטע ממאמר מדעי בתחום, וכל זאת (הן המאמר והן הסיכום) בשפה האנגלית. מקצועות קדם-חובה מקצועות הקדם לתכנית מבוססים על קורסים הניתנים במסגרת לימודי הסמכה (תואר ראשון) בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול. סטודנטים בעלי תואר ארבע שנתי, שאינם בוגרי הפקולטה, יחויבו בהשלמות לימודים לפי רשימת מקצועות קדם-חובה שלהלן. פטור ממקצועות אלה יבחן עבור כל סטודנט ע"י ראש שטח הנדסת תעשיה בהתאם לרקע האקדמי שלו ולפי דרישות הלימוד. מועמד שלמד במסגרת תואר ראשון מקצוע שקול או חופף והשיג בו רמה נאותה (מקבילה לטכניון) יוכל להגיש בקשה לשחרור מלימודים במקצוע הנדון. יש להשיג ממוצע 80 לפחות במקצועות אלו. רשימת מקצועות קדם-חובה לוגיסטיות 'ומע אספקה שרשראות ניהול ושרות ייצור ומערכות המוצר תכן ושרות ייצור מערכות תפעול ביצועים בחקר דטרמיניסטיים מודלים ביצועים בחקר סטוכסטיים מודלים מערכות של ספרתית סימולציה וניהולם פרויקטים תכנון חקר ביצועים וניתוח מערכות מטרת התכנית בחקר ביצועים וניתוח מערכות היא להכשיר סטודנטים בשיטות וביישומים של חקר ביצועים על מנת לענות על הצורך ההולך וגדל של ארגונים לשיפור תהליכי תכנון והחלטות לוגיסטיות. התכנית שמה דגש על לימוד שיטות מתמטיות (בעיקר שיטות באופטימיזציה) ויישומן לניתוח מערכות מורכבות, לבניית מודלים ולפתרון בעיות מציאותיות, דטרמיניסטיות וסטוכסטיות. מסלול זה מיועד לבעלי תואר ראשון בהנדסה, מדעי המחשב, כלכלה, מתמטיקה, סטטיסטיקה ושטחים דומים. הנדסת ניהול מידע מטרת התכנית להקנות יכולת מחקרית בסיסית בנושאים של טכנולוגיות מידע. במסגרת התכנית מתבצעים הן מחקרים המדגישים את הכיוון ההנדסי-טכנולוגי, או את הכיוון התאורטי ואלגוריתמי, והן כאלה המשלבים מחקר המקשר אל המשתמש האנושי, יכולותיו וצרכיו. תחומי מחקר פעילים בתכנית כוללים אחזור מידע, אימות מערכות, בינה מלאכותית, הנדסת מערכות, מידול תפיסתי (קונספטואלי), מסדי נתונים, אלגוריתמים במערכות מבוזרות ובמערכות תקשורת.התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בהנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול עם התמחות במערכות מידע, מתמטיקה שימושית ומקצועות מדעיים והנדסיים קרובים. סטטיסטיקה מטרת התכנית היא להכשיר סטודנטים במתודולוגיה וביישומים של סטטיסטיקה, הסתברות ותהליכים סטוכסטיים. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ושני, בעלי הישגים גבוהים, במדעי הטבע, בהנדסה במתמטיקה או בסטטיסטיקה. בתכנית 3 שטחי התמחות עיקריים: 1. הסתברות דגש על התחומים הבאים: תהליכים גאוסיים ושדות אקראיים תהליכים מרקוביים משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות מודלים הסתברותיים בפיסיקה. 2 תהליכים סטוכסטיים ויישומיהם דגש על התחומים הבאים: מערכות שרות סטוכסטיות אופטימיזציה סטוכסטית בקרת תהליכים סטוכסטיים הסקה סטטיסטית של תהליכים סטוכסטיים מודלים לא סטנדרטיים בסדרות עתיות 3. סטטיסטיקה יישומית במסגרת תכנית זו נלמדות שיטות סטטיסטיות עדכניות עם דגש על היישום לתחומים שונים (תעשייה, כלכלה, מדעי ההתנהגות, רפואה ועוד). עבודות המחקר עוסקות בתחומים מגוונים בסטטיסטיקה ומשלבות פיתוח מתודולוגיות ויישומן בבעיות מעשיות. קיים קשר מקצועי בין הסטודנטים לבין המעבדה לסטטיסטיקה בפקולטה, שבמסגרתה נעשים מחקרים שונים הן בשיתוף עם חוקרים בטכניון והן עבור התעשייה וגופים ממשלתיים. מדעי ההתנהגות והניהול תואר שני (ושלישי) במדעי ההתנהגות מתאים לתלמידים המעוניינים בפיתוח קריירה אקדמית בתחומי הפסיכולוגיה הארגונית, התנהגות ארגונית, הנדסת אנוש, קבלת החלטות וניהול משאבי אנוש, ולתלמידים המעוניינים לעבוד בתפקידי מחקר בארגונים. התכנית מקנה התמחות מעמיקה במחקר. התכנית כוללת שני מסלולים:. 1 מסלול בפסיכולוגיה תעשייתית -פתוח לבוגרים מצטיינים בעלי תואר ראשון תלת-שנתי בפסיכולוגיה. 2. מסלול בניהול משאבי אנוש - פתוח לבוגרים מצטיינים בפסיכולוגיה, בהנדסה ובמדעים. הלימודים כוללים תיאוריה וכלים מתודולוגים לחקר תהליכים, התנהגויות, רגשות והחלטות של עובדים ומנהלים במערכות ייצור ושירות בארגונים גדולים וקטנים. לטפסי ההרשמה ללימודי מוסמכים של הטכניון יש לצרף קורות חיים והצהרת כוונות. בוגרי פסיכולוגיה יצרפו בנוסף תוצאות מבחן מתאם הקבלה לתכנית מותנית בתהליך מיון וראיונות אישיים. 151

10 כלכלה (בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה) מטרת התוכניות בכלכלה היא להעניק ולהרחיב את הידע העיוני בכלכלה, תוך כדי התמחות בנושאים מיוחדים. התוכניות חושפות את המשתלמים למחקר המתקדם בכלכלה ובוגרי התוכניות מיועדים להשתלב במערכות מחקר במשק ובאקדמיה. התוכנית תינתן במשותף עם המחלקה לכלכלה באוניברסיטת חיפה ותזכה בתואר משותף של שני המוסדות. התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון בכלכלה, הנדסת תעשייה וניהול, מחשבים, פיסיקה, חשמל או תחומים רלוונטיים נוספים, ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, שממוצע ציוניהם הוא לפחות.80 הרישום לתוכנית הינו לסמסטר חורף בלבד. תוכנית לתואר (ללא תזה) "מגיסטר להנדסה (ME) בהנדסת תעשיה וניהול" תוכנית זו מיועדת לאפשר לבעלי תואר ראשון במקצועות הנדסיים ומדעיים שצברו ניסיון במשרות ניהוליות להתמחות בתחומים של הנדסת תעשייה וניהול במגוון נושאים עם דגש הנדסי יישומי וכן לעודד בוגרי הנדסת תעשייה וניהול לחזור ללימודים אחרי מספר שנים בתעשייה, לצורך רענון והתמחות בשטחים חדשים שהתפתחו מאז שסיימו את לימודיהם. זוהי תכנית מקצועית המיועדת לאנשים שיגיעו אליה ויפנו ממנה לתעשייה. התואר המוענק במסגרת תכנית זו הוא מגיסטר להנדסה (ME) בהנדסת תעשיה וניהול. בתכנית קיימות שתי מגמות התמחות: "ניהול התפעול" ו"אבטחת איכות ואמינות". על הסטודנט לבחור באחת מהן. מנהל עסקים (MBA) (לתואר מגיסטר בלבד) התכנית למנהל עסקים מכשירה את בוגריה למשרות של ניהול, תוך דגש על ניהול בחברות עתירות ידע הפועלות בסביבה בין - לאומית. מטרת התכנית להעניק ידע פורמלי ביסודות הניהול, לפתח יכולת בפתרון בעיות בצורה אנליטית ולעורר מודעות לתהליכים הכלכליים והחברתיים בתוך הארגון ומחוצה לו. התכנית כוללת לימודי חובה ולימודי בחירה. נושאי הלימוד מתרכזים בתחומים הבאים: ניהול השיווק, יזמות, ניהול הייצור, מערכות מידע בניהול, ניהול מו"פ, ניהול פיננסי והשקעות, ניהול משאבי אנוש וארגונים, אסטרטגיה תחרותית, סמינרים עם אנשי תעשייה וסדנאות מרוכזות. המסלול מיועד לבעלי תואר ראשון לפחות בהנדסה, מדעי הטבע, כלכלה ומדעי החברה. המועמדים נדרשים להציג 3 שנות ניסיון לפחות בעבודה - לאחר סיום התואר הראשון. כחלק מתנאי הקבלה נדרשת עמידה בבחינת ה- GMAT (לפרטים על הבחינה יש לפנות לטלפון ). בעלי תואר PhD ו- MD וכן בעלי תואר שני מהטכניון ומאוניברסיטאות בארץ, בהנדסה, מדעים מדויקים וכלכלה וניהול - שציונם הסופי בתואר הוא 85 לפחות - פטורים ממבחן ה- GMAT. הלימודים במסלול נמשכים כשנתיים, במשך 9 מיני-סמסטרים, ומתקיימים ביום ה' אחה"צ וביום ו' בבוקר. התוכנית מתקיימת בשפה האנגלית על מנת להכשיר את הסטודנטים למלא תפקידי ניהול בסביבה גלובלית. מסלול מיוחד לדוקטורט - ישירות מהתואר הראשון בשטחים הנדסת תעשייה וניהול, חקר ביצועים וסטטיסטיקה קיים מסלול מיוחד לדוקטורט, ישירות מהתואר הראשון. מטרת המסלול היא לאפשר לבוגרים מצטיינים של פקולטות הנדסיות ללמוד במסלול מואץ לדוקטורט. תנאי הקבלה התכנית תהיה פתוחה לבעלי תואר ראשון הנדסי 4 שנתי מן הטכניון, או בעלי תואר מקביל ממוסד אקדמי מוכר אחר (ראה*). כל מועמד ייבחן על פי הישגיו והרקע הלימודי שלו. בדרך כלל יתקבלו סטודנטים בעלי ממוצע 90 לפחות בתואר הראשון, ובכל מקרה לא פחות מהדרישות המפורטות בתקנות בית הספר ללימודי מוסמכים (סעיף 32.05). דרישות הלימוד לימוד מקצועות בהיקף 50 נקודות, כאשר מתוכן: 28 נקודות מתוך רשימת מקצועות החובה לפחות 12 נקודות נוספות מתוך אחד משלושה כיווני התמחות לימוד 10 נקודות נוספות על פי המלצת המנחה כל הסטודנטים במסלול זה יחויבו ללמוד בטכניון בזמן מלא. הם יהיו זכאים למלגה וברוב המקרים יועסקו בנוסף כמתרגלים. * בוגר תואר ראשון תלת-שנתי, שסיים לימודיו לתואר ראשון בהצטיינות יתירה, יוכל להצטרף למסלול לדוקטורט לאחר שירשם תחילה ללימודים לתואר מגיסטר. לאחר 2 הסמסטרים הראשונים, שבמהלכם ישלים את מקצועות ההשלמה, וכן שליש ממקצועות המוסמכים לתואר שני, יוכל לעבור למסלול לתואר דוקטור (ראה סעיף 24.07). מידע נוסף בפניות ובבירורים על התכנית למנהל עסקים נא לפנות לטלפון או דוא"ל: mba@ie.technion.ac.il אתר התכנית: iew3.technion.ac.il/mba (לגבי כל המסלולים, פרט למנהל עסקים) מזכירות לימודי מוסמכים בהנדסת תעשיה וניהול, טל' אתר האינטרנט של הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול: לימודים לתואר דוקטור משתלם לתואר דוקטור בעל תואר קודם "מגיסטר למדעים" נדרש בלימודים בהיקף של 10-6 נקודות מוסמכים, בהתאם לרקע שלו. 152

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

Microsoft Word - 06 Biotechnology

Microsoft Word - 06 Biotechnology הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה לוי בן ציון פרופסורים לוי בן ציון מור עמרם שהם יובל פרופסורים חברים דנינו דגנית ירון סימה ליבני יואב מרסל מחלוף פישמן אילת קשי יחזקאל שמעוני

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word - 163_171.DOC

Microsoft Word - 163_171.DOC הפקולטה לפיסיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה ארנפרוינד איתן פרופסורים אברון יוסף אוירבך אסא אורי עמוס אקרמן אריק ארנפרוינד איתן בראון ארז גרונאו מיכאל גרשוני דוד דדו שלמה דר ארנון ליפסון סטיב מן עדי משה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מחלקה להנדסת תעשייה וניהול רקע כללי חברי הסגל האקדמי תכנית לימודים לתואר ראשון מסלול מהיר לתואר שני מסלול משולב הנדסת תעשייה וניהול - מתמטיקה תכניות לימודים לתואר שני הנדסת תעשייה מערכות תפעול וייצור הנדסת

קרא עוד

Microsoft Word - 60_88.DOC

Microsoft Word - 60_88.DOC הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בנטור ארנון פרופסורים זן יעקב איזנברגר משה בלשה דורון בנטור ארנון דויטשר ירח ינקלבסקי דוד לויפר אלכסנדר ממן יעקב ניומן פיטר פולוס אבישי פרוסטיג

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331>

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331> הפקולטה להנדסת חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה קפלן וויין פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc הפקולטה להנדסת חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה זולוטויאבקו אמיל פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הפקולטה להנדסה אזרחית והפקולטה להנדסה חקלאית אוחדו החל מ 1.10.2002 לפקולטה אחת, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. כל המסלולי וכל התארי

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הפקולטה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה אזרחית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר פריי גיטי קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פוקרוי

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - 31 Material eng 2016

Microsoft Word - 31 Material eng 2016 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים זולוטויאבקו אמיל סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה"

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה   * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: המכללה האקדמית אורט בראודה ידיעון לימודי תואר שני תשע ז 2017-2016 לאתר המכללה www.braude.ac.il * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה" תוכן העניינים על אודות המכללה דבר הנשיא... 5 על אודות המכללה...

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

אקדמית

אקדמית תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח )2017-2018( דרישות של אוניברסיטה חוויה של מכללה ברוכים הבאים דבר הנשיא מתעניינים יקרים, בחירת מסלול לימודים אקדמיים איננה עניין של מה בכך מאחר שעשויות להיות לה השפעות מרחיקות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1>

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1> הנדסת מכונות / 03 תוכנית לימודים תשע"ב 2010/2012 הפקולטה להנדסת מכונות חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בר-יוסף פנחס פרופסורים אורון אלכסנדר אלטוס אלי אליאס עזרא בן-חיים יעקב בר יוסף פנחס גוטמן שאול הבר שמעון

קרא עוד

Microsoft Word - 13 Biology

Microsoft Word - 13 Biology הפקולטה לביולוגיה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אסרף יהודה פרופסורים אדמון אריה אסרף יהודה בז'ה עודד גליקמן מיכאל הורביץ בנימין זילברשטיין דן פודבילביץ בנימין קישוני רועי קסיר יונה קסל דן רון דינה רייטר

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה 2020-2019 דבר ראשת התכנית מתעניינים ומתעניינות יקרים, ארגונים הם חלק חשוב מן החברה שבה אנו חיים. כולנו מקיימים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 1. דבר המנהלת 2. מבנה מערכת הלימודים בכיתה י 3. הסבר כללי על מקצועות בחירה ייחודיים 4. מידע על המקצועות הייחודיים לשנה"ל תש"פ 5. טופס מקוון לבחירת מקצוע ייחודי בכיתה י 2 אדר א' תשע"ט, מרץ 2019 המחצית

קרא עוד

הפקולטה למדעים תשע"ח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשע"ח

הפקולטה למדעים תשעח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשעח הפקולטה למדעים תשע"ח דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב מחלקות הפקולטה מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה הפקולטה למדעים מבוא הפקולטה למדעים פועלת בשלושה כיוונים עיקריים:. קיום תכניות לימוד הבאות: תכנית לימודים לתואר

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה תכניות הלימודים לתואר הראשון וד"ר לרפואה... תקנות הלימודים....1 חובות וזכויות הסטודנט... מבנה הלימודים לתואר הראשון... 3 משך הלימודים לתואר הראשון... 3 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות... 4 רישום לקורסים...

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד