Microsoft Word - 13 Biology

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - 13 Biology"

תמליל

1 הפקולטה לביולוגיה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אסרף יהודה פרופסורים אדמון אריה אסרף יהודה בז'ה עודד גליקמן מיכאל הורביץ בנימין זילברשטיין דן פודבילביץ בנימין קישוני רועי קסיר יונה קסל דן רון דינה רייטר יורם שוסטר גד פרופסורים חברים ארד זאב מלמד פיליפה מנדלגוטפרוינד יעל לימודי הסמכה פרופסורי משנה איוב נביה עליאן אכרם הרן טלי חן ארנון ינאי איתי לינדל דבי לם איילת לנדאו מיטל סבלדיגולדשטיין סיגל ערבה יואב קפלן אריאל פרופסורים אמריטי גפשטיין שמעון גרשון דוד ורבורג מיכאל ליפשיץ אליעזר מנור חיים תואר ראשון בביולוגיה הלימודים בפקולטה מדגישים את לימודי הביולוגיה המולקולרית המהווה בסיס לתעשיה הביוטכנולוגית המודרנית. תוכנית הלימודים לסטודנטים להסמכה מכילה לימודי יסוד במתמטיקה, פיסיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, כימיה וכן קורסים בביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה התפתחותית והנדסה גנטית, המהווים את יסוד הביולוגיה המולקולרית המודרנית. בנוסף מקבל התלמיד רקע בביולוגיה של בעלי חיים, פיסיולוגיה, ביופיסיקה, מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה, אקולוגיה ומדעי הצמח. כמוכן תלמידים המעוניינים בהתמחות בשטח הביולוגיה המולקולרית וההנדסה הגנטית יכולים להרשם למגמה המדגישה כיווני התמחות אלו. סטודנטים משתלמים לתואר שני ושלישי בוחרים בנושא מחקרם ועוסקים בו בהנחיית חבר סגל המומחה לשטח. סטודנטים אשר, בנוסף ללימודי הביולוגיה, ישתלמו גם בלימודי הוראה, יזכו בתעודת הוראה בביולוגיה לבית הספר העליסודי. תואר ראשון בביוכימיה מולקולרית (בשיתוף עם הפקולטה לכימיה) בשנים האחרונות אנו עדים להתקדמות אדירה במחקר ובתעשיה הביוטכנולוגית והביורפואית. אחת הסיבות העיקריות להצלחה הזאת היא שילוב ההולך ומתהדק בין שני ענפים מדעיים גדולים כימיה וביולוגיה. פריצות דרך מדעיות ויצירתן של טכנולוגיות חדשות, נבעו מתוך הבנה של התהליכים הביולוגיים ברמה המולקולרית. כמעט בכל חברות התרופות וברוב החברות הביוטכנולוגיות, גוברת הדרישה למדענים בעלי רקע חזק בתחומים שבין ביולוגיה וכימיה. תוכנית הלימודים מקנה בסיס מוצק בביולוגיה ובכימיה ומאפשרת לבוגר להשתלב בתעשיות עתירות הידע או להמשיך לתארים גבוהים בביולוגיה או בכימיה לפי בחירתו. תוכנית הלימודים הינה תלתשנתית ומובילה לקראת התואר "בוגר למדעים בביוכימיה מולקולרית". מדעי המעבדה הרפואית (בשיתוף עם הפקולטה לרפואה) תחומי עיסוק ואפשרויות תעסוקה: רפואה מעבדתית הינה תחום מומחיות המשלב בין מדעי החיים ומדעי הרפואה. הלימודים בתוכנית זו נועדו להכשיר תלמידים ברמה אקדמית לעבודה במעבדות רפואיות. מטרתה של המעבדנות הרפואית האקדמית לשפר את היכולת של המעבדות הרפואיות, לסייע לאבחון רפואי מהיר ומדויק יותר וכמו כן, ליישם ידע שנצבר במחקרים לפיתוח כלים מתקדמים בתחום זה. הבוגרים ירכשו ידע באבחון רפואי מסייע שיאפשר להם להשתלב בעבודה במעבדות רפואיות, בהן קיים צורך רב בעובדים בעלי השכלה אקדמית מתאימה. למסלול זה יתרון בקבלת הרישוי לעובדי מעבדות רפואיות בישראל עפ"י חוק. המסלול לתואר במדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה (בשיתוף עם הפקולטה למדעי המחשב ( מסלול ארבעשנתי לתואר מוסמך למדעים.(B.Sc.) תכנית הלימודים לתואר זה מקנה ידע נרחב במגוון התחומים של מדעי המחשב וכן ידע בסיסי בביולוגיה מולקולרית ותאית בהתמקדות בביולוגיה חישובית וכלי תוכנה ומערכות ביואינפורמטיקה. מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים שיוכלו להשתלב ולהוביל תעשיות ביואינפורמטיקה, וכן בוגרים שיוכלו להמשיך ללימודים מתקדמים המשלבים הבנה במדעי החיים ובמדעי המחשב. התכנית מיועדת למספר מוגבל של סטודנטים שהתקבלו דרך הפקולטה למדעי המחשב, ואילו האחריות האקדמית ללימודים הנה משותפת לפקולטה לביולוגיה ולפקולטה למדעי המחשב. המסלול לתואר בהנדסה ביוכימית (בשיתוף עם הפקולטה להנדסה כימית ( היות והתעשייה הכימית מבוססת על גימלון, (scaleup) של תהליכים מסקלה מעבדתית לסקלה תעשייתית, למהנדסים הביוכימיים יש תפקיד מרכזי בתעשייה הביוכימית המתפתחת בקצב מואץ בארץ ובעולם. שילובם של מהנדסים כימיים בתעשייה הביוכימית דורש הקנייה של ידע בביוכימיה ובביולוגיה מולקולרית במהלך התואר הראשון. מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים שיוכלו להשתלב ולהוביל את התעשייה הביוכימית וכן בוגרים שיוכלו להמשיך ללימודים מתקדמים הן במדעי החיים והן בהנדסה כימית. בתום לימודיהם ( שנים) יקבלו בוגרי התוכנית תואר מוסמך ב "הנדסה ביוכימית". הרישום של הסטודנטים יעשה דרך הפקולטה להנדסה כימית, ואילו האחריות האקדמית ללימודים הנה משותפת לפקולטה לביולוגיה ולפקולטה להנדסה כימית. תואר ראשון נוסף הכולל תעודת הוראה (בשיתוף המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים) לאור המחסור במורי ביולוגיה, מעודד הטכניון את הסטודנטים לשלב לימודים לתואר ראשון נוסף בהוראת הביולוגיה במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, במקביל ללמודי התואר הראשי בפקולטה. משרד החינוך מעניק למקבלי תואר זה רשיון הוראה בבתי ספר על יסודיים. על לימודים אלה חלות כל התקנות הטכניוניות לגבי תואר ראשון נוסף. פרטים בפרק "המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים". במסגרת ההשלמה ניתן לבחור בארבעת הקורסים הבאים, שהם מקצועות חובה לקראת תעודת הוראה בביולוגיה, כמקצועות בחירה מומלצת במסלול ביולוגיה (כלומר ניתן לקחת אותם כבחירה פקולטית): דרכי הוראת ביולוגיה, דרכי הוראת ביולוגיה, סוגיות מתקדמות בהוראת ביולוגיה, מעבדת הוראה ביולוגיה. 89

2 סמסטר מבוא למחשב ) Matlab ( 7 או מבוא למחשב (שפת (C ) ( סמינר בביולוגיה 8) ( סמינר בביולוגיה 8) ( סמינר בביולוגיה 8) ( סמינר בביולוגיה 8) ( 6 מקצועות בחירה סמסטר 6 סמינר בביולוגיה 8) ( סמינר בביולוגיה 8) ( סמינר בביולוגיה 8) ( סמינר בביולוגיה 8) ( 6 מקצועות בחירה תוכנית לימודים מומלצת לקבלת תואר בוגר בביולוגיה על מנת להשלים את התואר יש לצבור נקודות לפי הפרוט הבא: 90.0 נק ' מקצועות יסוד וחובה 6.0 נק ' מקצועות בחירה מומלצים נק ' 8.0 מקצועות בחירה חופשית :6 נק' העשרה, נק' חופשית נק ' סה "כ מקצועות החובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים בשל מגבלת מקום, חובה לקחת את כל קורסי המעבדה בסמסטר המומלץ מ ' ת ' ה ' סמסטר 6 חדו"א אלגברה לינארית יסודות הכימיה 0.0 ביולוגיה אבולוציה 08 חינוך גופני אנגלית בסיסית 0 אנגלית למתקדמים א ' 0 7 חדו"א סמסטר פיסיקה ל' 077 מעבדה ביסודות הכימיה כימיה אורגנית 80. גנטיקה כללית 00. מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ביוסטטיסטיקה אנגלית למתקדמים א ' הקורס מיועד לחסרי סיווג פיסיקהמכניקה ומכיל תוספת ללא ניקוד של שתי שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעלי סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה (0) או בקורס פיסיקה מ' (07). המעבדה מתקיימת בהיקף של שעות שבועיות במשך 7 שבועות. על הסטודנט להשלים 6.0 נק' מתוך שלוש הרשימות הבאות: רשימה א': יש לבחור לפחות קורס אחד מבין השניים. רשימה ב': יש לבחור לפחות קורס אחד מבין השלושה. את שאר הנקודות ניתן לבחור מכל אחת מהרשימות. רשימה א' מ ' ת ' ה '. אקולוגיה למהנדסים ביולוגיה של ההתפתחות 60 רשימה ב' מ ' ת ' ה ' אנדוקרינולוגיה 0 פרקים נבחרים בנוירוביולוגיה 606 אימונולוגיה בסיסית 76 רשימה ג' מקצועות בחירה סמסטר חורף מ ' ת ' ה '. אקולוגיה למהנדסים תזונה 0660 טוקסיקולוגיה סביבתית 0 מיקרוביולוגיה של פתוגנים קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות 770. הכרת החי והצומח א' 7) ( 0 ביולוגיה של חרקים 07 8 פרויקט מחקר בביולוגיה ) ( 09.0 הכרת המערכת האקולוגית של מפרץ 076 אילת (6) מעבדה מתקדמת בביולוגיה ) (( 088 הביולוגיה של מחלת הסרטן 9. הנדסה גנטית היבטים בשמירת טבע וסביבה מחזור התא 60 מסלולי חישה במיקרואורגניזמים 60 מנגנונים בהתפתחות וגדילת הצמח 60 ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה 6067 של צמחים.0 גנטיקה מולקולרית של האדם ביולוגיה של ההתפתחות 60.0 מבוא לאקוסיסטמות 6) ( 60.0 הכרת הפלנקטון 6) ( התנהגות בע "ח ימיים 6) ( 607. מבוא לביואינפורמטיקה 6 אימונולוגיה בסיסית 76.0 מבוא למערכות חישה סוגיות בפילוסופיה של מדעי החיים 97 (0). מוצא החיים היבט פילוסופי מדעי (0) 0 סמסטר. פיסיקה ל' 078 כימיה פיסיקלית לרפואנים 0.0 זואולוגיה. מעבדה בעולם החי ) (. מסלולים מטבוליים מעבדה בגנטיקה מולקולרית 0. ביולוגיה מולקולרית 08 חינוך גופני קורס זה מיועד לחסרי סיווג פיסיקהחשמל ומכיל תוספת ללא ניקוד של שתי שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעל סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה (0) או בקורס פיסיקה ממ' (07). סמסטר.0 פיזיולוגיה מולקולרית של הצמח 00 מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח. ביולוגיה של התא 8. פיזיולוגיה 7. בקרת הביטוי הגנטי 9.0 מעבדה בביוכימיה ומטבוליזם מיקרוביולוגיה ווירולוגיה.0 אנגלית טכנית מתקדמים ב' ) (

3 מקצועות בחירה סמסטר אביב מ ' ת ' ה '. אבטחת איכות הסביבה 099 סביבה וצמחים 000. מעבדה במיקרוביולוגיה 9) ( 06 שיטות פיסיקליות לאפיון ביומולקולות 0667 מיקרוביולוגיה ביוטכנולוגית 066 ביוטכנולוגיה של תאים אנימליים 066 ביוטכנולוגיה של פפטידים טכנולוגיות גנטיות בהנדסת מזון מעבדה בכימיה אורגנית לב "מ 909 כימיה ביואורגנית של אנזימים 778. הכרת החי והצומח ב' 7) ( 0 וירולוגיה מולקולרית 09 8 פרויקט מחקר בביולוגיה ) ( 09 אנדוקרינולוגיה 0 מעבדה מתקדמת בביולוגיה ) ( 088 מעבדה בהנדסה גנטית הורמונים והתנהגות בבעלי חיים 0. ביופיסיקה מולקולרית תאי גזע גישות מחקר בביולוגיה מבנית יוביקוויטין ומיחזור חלבונים פיתוח תרופות ביולוגיות מודרניות 60 פרקים בנוירוביולוגיה פיזיולוגיה של חסרי חוליות ) ( 60. אבולוציה של הגנום 60 ביולוגיה מערכתית 60 עקרונות המבנה וההכרה של תפקוד של דנ"א 6090 מקרומולקולות לביואינפורמטיקה איזוטופים יציבים במערכת 600 האוקיאנוגרפית (6).0 מבוא לאכטיולוגיה 6) ( 60.0 פוטוסינתיזה ימית 6) ( 60.0 ביולוגיה של אלמוגים 6) ( 60.0 סימביוזה ניסויית 6) ( 608. היסטולוגיה 707 טיפולים ביולוגיים למחלות דלקתיות 70 פרקים נבחרים בפרמקולוגיה 76. סוגיות בפילוסופיה של מדעי החיים 0) ( 97. מוצא החיים היבט פילוסופי מדעי 0) ( 0 () () () () () (6) (7) (8) (9) (0) הערות: המעבדה כוללת חומר מן החי. לחייבים, ניתן לקחת גם בסמסטר אחר אך יש להשלים עד סמסטר כולל. ניתן לקחת גם בסמסטר אחר. הקורס כולל פרויקט /סמינר של נק'. מותנה במציאת מנחה, השלמת 7 נקודות לפחות וממוצע מצטבר של 80 לפחות. מוגבל עד שני קורסים. הקורסים והרישום אליהם, נעשים במכון המכון: אתר כתובת באילת. אוניברסיטאי הבין. 7 ימי סיור, יתכנו הוצאות הכרוכות בסיור. 6 או יש לקחת קורס אחד בלבד מבין הארבעה בסמסטר ברישום ידני. מספר הסטודנטים בקורס יהיה מוגבל. למסלול ביולוגיה מותנה באישור המרצה. רישום ידני. ניתן לקחת קורס אחד מבין השניים. הקורסים ניתנים לסירוגין במשך שני הסמסטרים. תואר ראשון נוסף במדעי המעבדה הרפואית לסטודנט הפקולטה לביולוגיה ניתנת האפשרות ללמוד לקראת תואר ראשון נוסף במדעי המעבדה הרפואית. על הסטודנט לעמוד בתנאי הטכניון והפקולטה לביולוגיה ללימודים לתואר נוסף במסלול ממ"ר וכן עליו להשלים את תכנית לימודי ההשלמה המפורטת להלן: מבוא לאנטומיה מיקרוסקופית 700. היסטולוגיה 707 המטולוגיה 7 אנדוקרינולוגיה 0. מבוא לרפואה מעבדתית 7070 אימונולוגיה בסיסית 76 מעבדה אימונולוגית 707 בקטריולוגיה 7.0 וירולוגיה לרפואנים 7 פרזיטולוגיה 7. מיקולוגיה 70.0 פתולוגיה 707 ביוכימיה קלינית 760. רפואה מעבדתית 707 מיומנויות מדעי המעבדה הקלינית מתוך סך זה יוכרו 6 נק' כמקצועות בחירה פקולטיים בביולוגיה. תוכנית לימודים מומלצת לקבלת תואר בוגר בביוכימיה מולקולרית על מנת להשלים את התואר יש לצבור נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות יסוד וחובה מקצועות בחירה מומלצים מקצועות בחירה חופשיים: 6 נק' העשרה, נק' חופשית סה"כ מקצועות חובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים סמסטר ה' חדו"א 000 אלגברה לינארית 0006 () יסודות הכימיה א' 7 ביולוגיה 08 זואולוגיה פיסיקה ל' 077 חינוך גופני ת' נק' נק'' 8.0 נק' נק' אנגלית בסיסית 0 אנגלית למתקדמים א ' 0 () מ' נק' המעבדה תתקיים במרוכז שלוש פעמים בסמסטר. מתקיימת שעת תרגיל אחת ושעת העשרה אחת. הקורס מיועד לחסרי סיווג פיסיקהמכניקה ומכיל תוספת ללא ניקוד של שתי שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעלי סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה (0) או בקורס פיסיקה מ' (07) חדו"א פיסיקה ל' () יסודות הכימיה ב' כימיה אנליטית מ' מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה גנטיקה כללית סמסטר () המעבדה תתקיים במרוכז שלוש פעמים בסמסטר. מתקיימת שעת תרגיל אחת ושעת העשרה אחת. 9

4 קורס זה מיועד לחסרי סיווג פיסיקהחשמל ומכיל תוספת ללא ניקוד של שתי שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעל סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה (0) או בקורס פיסיקה ממ' (07). סמסטר 08 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה תרמודינמיקה כימית כימיה אורגנית מ' ביולוגיה מולקולרית מסלולים מטבוליים מעבדה בגנטיקה מולקולארית סמסטר מעבדה בכימיה אורגנית קינטיקה כימית מע' כימיה פיסיקלית ב"מ כימיה אורגנית ביולוגיה של התא בקרת הבטוי הגנטי אנגלית טכנית מתקדמים ב' חינוך גופני סמסטר מע' בכימיה אנליטית מורחב מבוא למחשב או Matlab או שפת C מבוא להסתברות וסטטיסטיקה סמסטר 6 7 מעבדה בביוכימיה ומטבוליזם פיזיולוגיה מיקרוביולוגיה ווירולוגיה מקצועות בחירה על הסטודנט לבחור נק' מתוך הרשימה הבאה אקולוגיה למהנדסים פרוק ביולוגי של מזהמים אורגניים טוקסיקולוגיה סביבתית שיטות פיסיקליות לאפיון ביומולקולות ביוקטליזה שימושית ביוטכנולוגיה של פפטידים ביולוגיה מבנית לביואינפורמטיקה וירולוגיה מולקולרית פיסיולוגיה מולקולרית של הצמח (צמוד ל ).0 פרויקט מחקר בביולוגיה () אנדוקרינולוגיה מעבדה מתקדמת בביולוגיה (). מעבדה בעולם החי מעבדה בהנדסה גנטית הביולוגיה של מחלת הסרטן הורמונים והתנהגות בבעלי חיים מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח (צמוד ל 00). הנדסה גנטית אבולוציה היבטים בשמירת טבע וסביבה. ביופיסיקה מולקולרית תאי גזע גישות מחקר בביולוגיה מבנית יוביקוויטין ומיחזור חלבונים פיתוח תרופות ביולוגיות מודרניות פרקים נבחרים בנוירוביולוגיה מחזור התא אבולוציה של הגנום ביולוגיה מערכתית מנגנונים בהתפתחות וגדילת הצמח ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים גנטיקה מולקולרית של האדם עקרונות המבנה וההכרה של דנ"א או מקרומולקולות לביואינפורמטיקה ביולוגיה של ההתפתחות מבוא לביואינפורמטיקה טיפולים ביולוגיים למחלות דלקתיות אימונולוגיה בסיסית פרקטים נבחרים בפרקולוגיה מבוא למערכות חישה ביוחומרים פילוסופיה של המדע () סוגיות בפילוסופיה של מדעי החיים ()) מוצא החיים היבט פילוסופי מדעי () שחרור מבוקר של תרופות משוואות דיפרנציאליות רגיליות ח' משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח' כימיה אנליטית () מעבדה כימיה אנליטית מ' () כימיה אי אורגנית (7) או כימיה ביואיאורגנית () פרויקט מחקר בכימיה () תרמודינמיקה סטטיסטית () אלקטרומגנטיות וחומר ספקטרוסקופיה מולקולרית () מעבדה כימיה פיסיקלית () מבנה ופעילות כימיה אורגנית מעבדה כימיה אורגנית () מעבדה בכימיה אורגניתפיסיקלית מתקדמת כימיה אי אורגנית מתקדמת מעבדה בכ. אנליטית מתקדמת בניטור סביבתי מעבדה כימיה אי אורגנית מתקדמת ביולוגיה מבנית לביואינפורמטיקה מעבדה כימיה פיסיקלית מתקדמת כימיה פיסיקלית מתקדמת עיונית כימיה פיסיקלית מתקדמת נסיונית כימיה אורגנית מתקדמת או כימיה אורגנית מתקדמת או כימיה אורגנית מתקדמת מעבדה כימיה אורגנית מתקדמת פורפירינים ומטלופורפירינים כימיה אורגנומתכתית במתכות מעבר מבנה גבישי ומולקולרי כימיה אנליטית באמצעות לייזרים כימיה אנליטית יישומית מתקדמת כימיה פיסיקלית של השטח תהודה מגנטית גרעינית פוטוכימיה פיסיקלית שיטות חישוביות בכימיה קוונטית כימיה של מוליכים למחצה שיטות מתקדמות בפיסיקה כימית תורת הפיזור הקוונטית ושימושיה בכימיה שיטות ויישומים בתהודה מגנטית גרעינית מאה גישות לפתרון משוואת שרדינגר מצב מוצק מורחב

5 מבוא למצב מוצק אופטואלקטרוניקה ואלקטרוניקה מולקולרית שיטות נסיוניות בפולסי לייזר קצרים שיטות נסיוניות בכימיה של השטח דינמיקה, דיפוזיה וחיכוך על פני השטח תופעות רזוננס בטבע תרמודינמיקה במערכות קטנות פוטוקטליזה יסודות הסימטריה סימטריה בכימיה פוטוכימיה פיסיקלית פוטוכימיה אורגנית חידושים בכימיה אורגנית סינתטית מבוא לכימיה של פולימרים כימיה אורגנומתכתית בסינתזה אורגנית יסודות הקבוצה הראשית בכ. אורגנית סינתטית קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות כימיה וביוכימיה של פחמימות (סוכרים) נושאים מתקדמים בקטליזה הומוגנית כימיה אורגנית מ' נושאים נבחרים בביולוגיה מבנית סימטריה בכימיה יסודות הסימטריה כימיה אורגנית מורחב הערות: ניתן לבחור במקום 0 את הקורס 00 בהיקף של () נק' מהן. תחשבנה כבחירה פקולטית. מותנה במציאת מנחה. השלמת 7 נק' לפחות וממוצע מצטבר () של 80 לפחות. קורס אחד בלבד מבין השלשה יוכר כקורס בחירה פקולטית. () לסטודנט המתכוון להמשיך בלימודי מוסמכים בתחומי () הכימיה האורגנית/פיסיקלית/אנליטית מומלץ לבחור קורס אינה מאפשרת בחירת 90 בחירת מתאים. מעבדה הקורסים הבאים: , המקצוע מופיע כמקצוע חובה בתכנית הלימודים לתואר () בכימיה. הערה כללית: לסטודנטים מצטיינים (ממוצע של 8 ומעלה) תינתן האפשרות הבאה לאחר לימוד שלושה סמסטרים לפי התוכנית המומלצת של ביוכימיה מולקולרית: במידה והסטודנט יבקש לשים דגש על לימודי הכימיה או לימודי הביולוגיה בהשוואה למערכת המומלצת, תקבע לסטודנט תוכנית לימודים מתאימה אישית. יידרש אישור התוכנית בנפרד ע"י ועדת הוראה של הפקולטה לכימיה וע"י ועדת הוראה של הפקולטה לביולוגיה. במידה והתוכנית תשים דגש על קורסי ביולוגיה, קבלתו של הסטודנט לתואר שני בכימיה תהיה מותנית בלימוד קורסי השלמה מתוכנית הלימודים של תואר ראשון. הרשימה תקבע ע"י ועדת הוראה של הפקולטה לכימיה. תוכנית לימודים מומלצת לקבלת תואר בוגר במדעי המעבדה הרפואית על מנת להשלים את התואר יש לצבור נקודות לפי הפרוט הבא:. נק ' מקצועות חובה נק ' 9. מקצועות בחירה נק ' 8.0 מקצועות בחירה חופשית: 6 נק' העשרה, נק' חופשית נק ' סה "כ מ ' ת ' ה ' סמסטר 6 חדו"א אלגברה לינארית יסודות הכימיה 0.0 ביולוגיה 08 מבוא לאנטומיה מיקרוסקופית 700 חינוך גופני אנגלית בסיסית 0 אנגלית למתקדמים א ' 0 סמסטר. 7 8 חדו"א פיסיקה ל' מעבדה ביסודות הכימיה כימיה אורגנית 80. גנטיקה כללית 00. מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה 09 ביוסטטיסטיקה אנגלית למתקדמים א ' קורס זה מיועד לחסרי סיווג פיסיקהחשמל ומכיל תוספת ללא ניקוד של שתי שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעל סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה (0) או בקורס פיסיקה ממ' (07). המעבדה מתקיימת פעם בשבועיים. מ ' ת ' ה ' סמסטר. פיזיקה ל' 078. ביולוגיה מולקולרית 08. מסלולים מטבוליים מעבדה בגנטיקה מולקולרית 0 מבוא למחשב Matlab 7 או מבוא למחשב (שפת ( C.0 חינוך גופני אנגלית טכנית מתקדמים ב' קורס זה מיועד לחסרי סיווג פיסיקהחשמל ומכיל תוספת ללא ניקוד של שתי שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעל סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה (0) או בקורס פיסיקה ממ' (07). סמסטר אנדוקרינולוגיה 0 מעבדה בביוכימיה ומטבוליזם. פיזיולוגיה 7. בקרת הביטוי הגנטי 9. ביולוגיה של התא 8. היסטולוגיה

6 סמסטר. מבוא לרפואה מעבדתית פתולוגיה 707 מעבדה אימונולוגית 707 בקטריולוגיה 7 אימונולוגיה בסיסית סמסטר 6. רפואה מעבדתית 707 פרזיטולוגיה 7.0 וירולוגיה לרפואנים 7. מיקולוגיה 70 המטולוגיה : פיזיולוגיה 7 ופתופיזיולוגיה 6 ביוכימיה קלינית סמסטר 7 מיומנויות מדעי המעבדה הקלינית 707 דרישות קדם: השתתפות בסטג' מותנית בסיום כל קורסי החובה. כמו כן, מומלץ לסיים גם את קורסי הבחירה לפני הסמסטר השביעי, משום שלא ניתן יהיה לקחת קורסים שיתקיימו בשעות הסטג'. חלק א': ארבעה שבועות ברוטציה בכל אחת מהמעבדות הקליניות המרכזיות: ביוכימיה, המטלוגיה, מיקרוביולוגיה. רוטציה זו תתבצע במספר מרכזים רפואיים בצפון הארץ. חלק ב': יתרת השבועות בסמסטר יהיו בחירה חופשית בהסתכלות במעבדות קליניות: אימונולוגיה, אנדוקרינולוגיה, בנק הדם, גנטיקה, וירולוגיה, טוקסיקולוגיה, פתולוגיה, ציטולוגיה. קורסי בחירה של הפקולטה לביולוגיה.0 תזונה 0660 מיקרוביולוגיה ביוטכנולוגית 066 מיקרוביולוגיה של פתוגנים 0668 ביוטכנולוגיה של תאים אנימליים טכנולוגיות גנטיות בהנדסת מזון 0667 כימיה פיסיקלית לרפואנים 0 וירולוגיה מולקולרית 09 8 פרויקט מחקר בביולוגיה 09 6 מעבדה בהנדסה גנטית הביולוגיה של מחלת הסרטן 9 הורמונים והתנהגות בבעלי חיים 0. הנדסה גנטית אבולוציה תאי גזע גישות מחקר בביולוגיה מבנית יוביקוויטין ומיחזור חלבונים פיתוח תרופות ביולוגיות מודרניות 60 היבטים בשמירת טבע וסביבה. ביופיסיקה מולקולרית 6 פרקים נבחרים בנוירוביולוגיה 606 מחזור התא 60. אבולוציה של הגנום 60 ביולוגיה מערכתית 60.0 גנטיקה מולקולרית של האדם ביולוגיה של ההתפתחות 60. מבוא לביואינפורמטיקה 6 פרקים נבחרים בפרמקולוגיה 76 מותנה במציאת מנחה. השלמת 7 נק' לפחות וממוצע מצטבר של 80 לפחות. קורסי בחירה של הפקולטה לרפואה מ ' ת ' ה ' תולדות הרפואה 700 רפואה והלכה 70. פסיכולוגיה וסוציולוגיה לרפואנים 7 אפידמיולוגיה 78.0 רפואת שינה 7600 פיסיולוגיה של עללחץ וצלילה 7607 פתוגנזה של מחלות זיהומיות 766 שיטות מולקולר. בגנטיקה של האדם 767 רדיקלים חופשיים בביולוגיה ורפואה 76.0 מבוא למערכות חישה תכנון ומחקר ועיבוד נתונים 7700 בריאות הציבור 770 אפידמיולוגיה של מחלות ממאירות 77 ליפופרוטאינים וטרשת עורקים 776 תקשורת הורמונלית 770 ביוכימיה גנטית של מחלות באדם מבוא ליישומי מחש ב במחקר הרפואי 780 מבוא להנדסה רפואית 00 9

7 לימודי מוסמכים הפקולטה לביולוגיה מקיימת תכניות השתלמות לתארים גבוהים "מגיסטר למדעים" ו "דוקטור לפילוסופיה". התכניות מיועדות לבעלי תואר ראשון או שני במדעי החיים או מדעי הטבע. בכל מקרה, התנאי לקבלה הוא מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה. מרכז ההשתלמות הוא עבודת מחקר בנושא ביולוגי. במסגרת ההשתלמות פוגש התלמיד בעיות מחקר ולומד גישות לפתרונן, מתנסה בטכניקות ניסוייות וחישוביות מגוונות ועוסק בניתוח תוצאות וליבונן. הדגש מושם על ניתוח וחשיבה עצמאית, מעקב אחר ספרות שוטפת והכרת נושאים מתפתחים מתחומים שונים בביולוגיה. שטחי ההתמחות והמחקר הם: ביוכימיה וביופיסיקה ביולוגיה מולקולרית בצמחים ובבעלי חיים ביולוגיה של התא ביולוגיה התפתחותית גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית וירולוגיה מולקולרית חקר סרטן אקולוגיה מיקרוביאלית אקולוגיה פיזיולוגית פיזיולוגיה של הצמח אימונולוגיה מולקולרית ביוטכנולוגיה ביואינפורמטיקה ביולוגיה מערכתית לימודים לתואר דוקטור (PhD) תנאי הקבלה "מגיסטר ללימודי דוקטורט יכולים להירשם בעלי תואר המועמדים למדעים" בעלי ממוצע ציונים מצטבר של 88 ומעלה. יידרשו להמציא מכתבי המלצה. דרישות הלימוד קיימת דרישה ללימוד 6 נקודות מוסמכים. מלגות המשתלמים לתוארי מגיסטר ודוקטור יזכו במלגת קיום, בהתאם לנוהלי ביה"ס ללימודי מוסמכים. פירוט בנושא משך המלגות ותנאי הענקתן מופיע בפרק על המידע הכללי בחוברת זו. מידע נוסף מזכירות לימודי מוסמכים בפקולטה, טל' 089 אתר האינטרנט של הפקולטה לביולוגיה: לימודים לתואר מגיסטר תנאי הקבלה.. הישגים לימודיים בתואר הראשון: בוגרים של הטכניון או מוסד אקדמי ברמה שקולה, בממוצע של 80 לפחות יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שני, אולם קבלתם תותנה בעמידה בהצלחה בראיון שייערך בועדת הקבלה של הפקולטה. מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה (על המועמד למצוא מנחה לפני ההרשמה). דרישות הלימוד בוגרי תואר תלת שנתי יידרשו ללמוד 0 נקודות (מתוכם 0 נקודות מוסמכים לפחות) ולבצע עבודת מחקר. בוגרי תואר שנתי יידרשו לפחות ב נקודות מוסמכים ולבצע עבודת מחקר. התואר המוענק: "מגיסטר למדעים בביולוגיה". סטודנטים מצטיינים יוכלו לעבור במהלך השתלמותם למסלול ישיר לדוקטורט. 9

Microsoft Word - 06 Biotechnology

Microsoft Word - 06 Biotechnology הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה לוי בן ציון פרופסורים לוי בן ציון מור עמרם שהם יובל פרופסורים חברים דנינו דגנית ירון סימה ליבני יואב מרסל מחלוף פישמן אילת קשי יחזקאל שמעוני

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331>

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331> הפקולטה להנדסת חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה קפלן וויין פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc הפקולטה להנדסת חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה זולוטויאבקו אמיל פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

Microsoft Word - 31 Material eng 2016

Microsoft Word - 31 Material eng 2016 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים זולוטויאבקו אמיל סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

הפקולטה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה אזרחית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר פריי גיטי קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פוקרוי

קרא עוד

Microsoft Word - 163_171.DOC

Microsoft Word - 163_171.DOC הפקולטה לפיסיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה ארנפרוינד איתן פרופסורים אברון יוסף אוירבך אסא אורי עמוס אקרמן אריק ארנפרוינד איתן בראון ארז גרונאו מיכאל גרשוני דוד דדו שלמה דר ארנון ליפסון סטיב מן עדי משה

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ברוכים הבאים ליום הפתוח בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז

ברוכים הבאים ליום הפתוח בפקולטה למדעי החיים עש ג'ורג' ס. וייז ברוכים הבאים ליום הפתוח בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז 03/02/17 מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה זואולוגיה חקר התא ואימונולוגיה ביואינפורמטיקה ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים נוירוביולוגיה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

Microsoft Word - 60_88.DOC

Microsoft Word - 60_88.DOC הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בנטור ארנון פרופסורים זן יעקב איזנברגר משה בלשה דורון בנטור ארנון דויטשר ירח ינקלבסקי דוד לויפר אלכסנדר ממן יעקב ניומן פיטר פולוס אבישי פרוסטיג

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

Microsoft Word industrial eng..doc

Microsoft Word industrial eng..doc הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בועז גולני פרופסורים ארז מרים בן- טל אהרון גולני בועז גופר דניאל גרסטנר איתן דה-האן עוזי דורי דב זהר דב טננהולץ משה יופה דימיטרי כספי חיה מונדרר

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11

ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11 החוג לביוטכנולוגיה שנה"ל תשע"ו לימודים לתואר B.Sc (חד-חוגי) ראש החוג: ד"ר דורון גולדברג חברי הסגל האקדמי: פרופסור מן המניין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מרצה: מורה בכיר: מורה: מורים מן החוץ: פרופ' גדי דגני,

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

אקדמית

אקדמית תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח )2017-2018( דרישות של אוניברסיטה חוויה של מכללה ברוכים הבאים דבר הנשיא מתעניינים יקרים, בחירת מסלול לימודים אקדמיים איננה עניין של מה בכך מאחר שעשויות להיות לה השפעות מרחיקות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1>

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1> הנדסת מכונות / 03 תוכנית לימודים תשע"ב 2010/2012 הפקולטה להנדסת מכונות חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בר-יוסף פנחס פרופסורים אורון אלכסנדר אלטוס אלי אליאס עזרא בן-חיים יעקב בר יוסף פנחס גוטמן שאול הבר שמעון

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה"

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה   * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: המכללה האקדמית אורט בראודה ידיעון לימודי תואר שני תשע ז 2017-2016 לאתר המכללה www.braude.ac.il * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה" תוכן העניינים על אודות המכללה דבר הנשיא... 5 על אודות המכללה...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מחלקה להנדסת תעשייה וניהול רקע כללי חברי הסגל האקדמי תכנית לימודים לתואר ראשון מסלול מהיר לתואר שני מסלול משולב הנדסת תעשייה וניהול - מתמטיקה תכניות לימודים לתואר שני הנדסת תעשייה מערכות תפעול וייצור הנדסת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הפקולטה להנדסה אזרחית והפקולטה להנדסה חקלאית אוחדו החל מ 1.10.2002 לפקולטה אחת, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. כל המסלולי וכל התארי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 1. דבר המנהלת 2. מבנה מערכת הלימודים בכיתה י 3. הסבר כללי על מקצועות בחירה ייחודיים 4. מידע על המקצועות הייחודיים לשנה"ל תש"פ 5. טופס מקוון לבחירת מקצוע ייחודי בכיתה י 2 אדר א' תשע"ט, מרץ 2019 המחצית

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

תואר שני מידע למועמדים לתואר שני תקופת הרישום לשנה"ל תשע"ז מתקיימת בין התאריכים ראש בית הספר פרופ' אורנה בראון אפל יו"ר ועדת מ

תואר שני מידע למועמדים לתואר שני תקופת הרישום לשנהל תשעז מתקיימת בין התאריכים ראש בית הספר פרופ' אורנה בראון אפל יור ועדת מ תואר שני מידע למועמדים לתואר שני תקופת הרישום לשנה"ל תשע"ז מתקיימת בין התאריכים 24.01.2016-31.07.2016.. ראש בית הספר פרופ' אורנה בראון אפל יו"ר ועדת מ"א ד"ר שירה זלבר שגיא מטרת הלימודים בריאות הציבור הנה

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

בית-הספר לרפואה ע"ש ג'ויס וארוינג גולדמן 2017/2018 מידע כללי רישום וקבלה ועדות בית הספר לרפואה ועדת הוראה בית הספר לרפואה ועדות שנה ועדת הערכה וקידום

בית-הספר לרפואה עש ג'ויס וארוינג גולדמן 2017/2018 מידע כללי רישום וקבלה ועדות בית הספר לרפואה ועדת הוראה בית הספר לרפואה ועדות שנה ועדת הערכה וקידום בית-הספר לרפואה ע"ש ג'ויס וארוינג גולדמן 2017/2018 מידע כללי רישום וקבלה ועדות בית הספר לרפואה ועדת הוראה בית הספר לרפואה ועדות שנה ועדת הערכה וקידום ועדת התנסות מחקרית מצב אקדמי וכללי מעבר 1. כללי התנהגות

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה ת.ד. 78 כרמיאל

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה   ת.ד. 78 כרמיאל ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו 2016-2015 * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה www.braude.ac.il ת.ד. 78 כרמיאל 2161002 תוכן העניינים על אודות המכללה החזון שלנו הוא למענך... 5 על אודות המכללה... 6 תקציר תכניות

קרא עוד

שנתון תשעט

שנתון תשעט בית-הספר לרפואה ע"ש ג'ויס וארוינג גולדמן 2018/2019 מידע כללי רישום וקבלה ועדות בית הספר לרפואה ועדת הוראה בית הספר לרפואה ועדות שנה ועדת הערכה וקידום ועדת התנסות מחקרית מצב אקדמי וכללי מעבר 1. כללי התנהגות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה תכניות הלימודים לתואר הראשון וד"ר לרפואה... תקנות הלימודים....1 חובות וזכויות הסטודנט... מבנה הלימודים לתואר הראשון... 3 משך הלימודים לתואר הראשון... 3 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות... 4 רישום לקורסים...

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

הפקולטה למדעים תשע"ח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשע"ח

הפקולטה למדעים תשעח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשעח הפקולטה למדעים תשע"ח דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב מחלקות הפקולטה מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה הפקולטה למדעים מבוא הפקולטה למדעים פועלת בשלושה כיוונים עיקריים:. קיום תכניות לימוד הבאות: תכנית לימודים לתואר

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 ב ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הסטודנט, חדר 111 טל : 08-6461004 פקס: 08-6472388 zutar@bgu.ac.il SEGEL ZUTAR BEN GURION»

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED> 2 1 כימיה פיסיקלית 69167-2004 סיל בוס קור ס 1. תרמודינמיקה א- תכונות הגזים ב- החוק הראשון של התרמודינמיקה: מושגים ומנגנונים ג- החוק השני והשלישי: מושגים ומנגנונים ד- דיאגרמת פזות ה- שיווי משקל כימי 2.

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63> 1 0. זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית. האוניברסיטה תעודד חופש זה שהוא תנאי לקיומה כמוסד פתוח להוראה,

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד