Microsoft Word - 31 Material eng 2016

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - 31 Material eng 2016"

תמליל

1 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים זולוטויאבקו אמיל סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פריי גיטי פוקרוי בעז רוטשילד אבנר תאור היחידה פרופסורי משנה אמויאל ירון כספרי טורוקר מיטל יכין עברי פרופסור מחקר אמריטי שכטמן דן פרופסורים אמריטי איזנברג משה במברג מנחם ברנדון דוד גוטמנס אליעזר זיגמן ארנון קומם יגאל יהלום יוסף לוין אריה ליפשיץ שי הנדסת חומרים הינו מקצוע הנדסי בתנופה, אשר מתפרס בתעשיות רבות ומגוונות בקצב מהיר. החשיבות הרבה של הנדסת חומרים היא בפיתוח תהליכים וחומרים חדשים הדרושים בתעשיות מתקדמות. מהנדס חומרים עוסק ב: בחירת חומרים למטרות הנדסיות שונות; מחקר ופיתוח של חומרים מהרמה האטומית ומהרמה המולקולרית; מחקר, פיתוח ויישום של תהליכים, אמינות ואבטחת איכות המוצר; שיפור תכונות חומרים; חקר כשלונות של מוצרים; יישום שיטות אנליזה מתקדמות; ניהול טכנולוגי. תחומי ההתמחות כוללים: מטלורגיה וחומרים מתכתיים, חומרים אלקטרוניים, חומרים קרמיים, פולימרים וחומרים פלסטיים, חומרים מרוכבים, הגנת חומרים בפני סביבה, שיטות איפיון חומרים. לימודי הסמכה תוכנית לימודים משולבת הנדסת חומרים/פיסיקה בתוכנית הלימודים המשולבת לומד הסטודנט במקביל, שני מערכי קורסים, של פיסיקה ושל הנדסת חומרים. במסגרת תוכנית זו מקבל הבוגר שני תארים: בוגר למדעים (B.Sc.) בפיסיקה ומוסמך למדעים (B.Sc.) בהנדסת חומרים. ברובד הראשון של תוכנית הלימודים קיים דגש על לימוד מעמיק של מקצועות היסוד (מתמטיקה, פיסיקה ומחשבים). כבר בשנה א' לומד הסטודנט את מקצועות המבוא של הנדסת חומרים. הרובד השני של תוכנית הלימודים כולל מקצועות חובה בהנדסת חומרים, שבהם מקבל הסטודנט בסיס מדעי לכל אחד משטחי העיסוק של הנדסת חומרים וקורסים מתקדמים בפיסיקה. מקצועות החובה כוללים:. מקצועות של מדעי החומרים כמו: תרמודינמיקה, קינטיקה, התנהגות מכנית.. מקצועות המלמדים שיטות איפיון מבנה, הרכב ותכונות שונות של חומרים.. מקצועות ללימוד תהליכי עיבוד ותכונות של מוליכים למחצה, מתכות, חומרים פלסטיים וחומרים קרמיים. במקביל נלמדים מקצועות חובה מתקדמים בפיסיקה כגון: תורת הקוונטים, פיסיקה של מצב מוצק, תורת האלקטרומגנטיות ותורת הגרעין. ברובד העליון של תוכנית הלימודים הסטודנט מתמחה באחד מהתחומים הראשיים הבאים: חומרים אלקטרוניים, פולימרים, מטלורגיה או חומרים קרמיים. ההתמחות נעשית בעיקר על ידי לימוד קורסי בחירה (מתוך רשימות של הפקולטה להנדסת חומרים ושל הפקולטה לפיסיקה) וביצוע פרויקטים מתקדמים. תוכנית הלימודים משלבת מעבדות בהן הסטודנט עובד, מבצע ניסויים ולומד להכיר את התופעות והתהליכים באופן בלתי אמצעי. תוכנית לימודים משולבת הנדסת חומרים/כימיה שילוב זה של שני התארים מבטיח הכשרה של מהנדסי חומרים שיכולים להשתלב במחקר ופיתוח ובתעשיה היצרנית כאחד, באותם תחומים בהם יש צורך בידע מעמיק בכימיה. בתוכנית הלימודים המשולבת לומד הסטודנט במקביל שני מערכי קורסים, של כימיה ושל הנדסת חומרים. במסגרת תוכנית זו מקבל הבוגר שני תארים: בוגר למדעים (B.Sc.) בכימיה ומוסמך למדעים (B.Sc.) בהנדסת חומרים. ברובד הראשון של תוכנית הלימודים קיים דגש על לימוד מעמיק של מקצועות היסוד (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ומחשבים). בשנה א' לומד הסטודנט את מקצועות המבוא של הנדסת חומרים. הרובד השני של תוכנית הלימודים כולל מקצועות חובה בהנדסת חומרים, שבהם מקבל הסטודנט בסיס מדעי לכל אחד משטחי העיסוק של הנדסת חומרים וקורסים מתקדמים בכימיה. מקצועות החובה כוללים:. מקצועות של מדעי החומרים כמו: תרמודינמיקה, קינטיקה, התנהגות מכנית.. מקצועות המלמדים שיטות איפיון מבנה, הרכב ותכונות שונות של חומרים.. מקצועות ללימוד תהליכי עיבוד ותכונות של מוליכים למחצה, מתכות, חומרים פלסטיים וחומרים קרמיים. במקביל נלמדים מקצועות החובה בכימיה כגון: כימיה קוונטית, כימיה פיסיקלית, כימיה אנליטית, כימיה אורגנית ואיאורגנית. ברובד העליון של תוכנית הלימודים, הסטודנט מתמחה באחד מהתחומים הראשיים הבאים: חומרים אלקטרוניים, פולימרים, מטלורגיה או חומרים קרמיים. ההתמחות נעשית בעיקר על ידי לימוד קורסי בחירה (מתוך רשימות של הפקולטה להנדסת חומרים ושל הפקולטה לכימיה) וביצוע פרויקטים מתקדמים. תוכנית הלימודים משלבת מעבדות בהן הסטודנט עובד, מבצע ניסויים ולומד להכיר את התופעות והתהליכים באופן בלתי אמצעי. 6

2 תוכנית לימודים לתואר משולב הנדסת חומרים וביולוגיה שילוב זה של שני תחומי מחקר והנדסה מבטיח הכשרה של מהנדסי חומרים שיכולים להשתלב במחקר ופיתוח וכן בתעשיה היצרנית בתחומים בהם יש צורך בידע מעמיק בביולוגיה. בתוכנית הלימודים המשולבת לומד הסטודנט במקביל מערכי קורסים, של ביולוגיה ושל הנדסת חומרים. במסגרת תוכנית זו מקבל הבוגר תואר משולב (B.Sc.) בהנדסת חומרים וביולוגיה. ברובד הראשון של תוכנית הלימודים קיים דגש על לימוד מעמיק של מקצועות היסוד (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ומחשבים). בשנה א' לומד הסטודנט את מקצועות המבוא של הנדסת חומרים וביולוגיה. הרובד השני של תוכנית הלימודים כולל מקצועות חובה בהנדסת חומרים, שבהם מקבל הסטודנט בסיס מדעי לכל אחד משטחי העיסוק של הנדסת חומרים וקורסים מתקדמים בביולוגיה. מקצועות החובה כוללים:. מקצועות של מדעי החומרים כמו: תרמודינמיקה, קינטיקה, התנהגות מכנית.. מקצועות המלמדים שיטות איפיון מבנה, הרכב ותכונות שונות של חומרים.. מקצועות ללימוד תהליכי עיבוד ותכונות של מוליכים למחצה, מתכות, חומרים פלסטיים וחומרים קרמיים. במקביל נלמדים מקצועות החובה בביולוגיה כגון: ביולוגיה, מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה, גנטיקה כללית, מסלולים מטבולים ועוד. ברובד העליון של תוכנית הלימודים, הסטודנט מתמחה באחד מהתחומים הראשיים הבאים: חומרים אלקטרוניים, פולימרים, מטלורגיה או חומרים קרמיים. ההתמחות נעשית בעיקר על ידי לימוד קורסי בחירה (מתוך רשימות של הפקולטה להנדסת חומרים ושל הפקולטה לביולוגיה) וביצוע פרויקטים מתקדמים. תוכנית הלימודים משלבת מעבדות בהן הסטודנט עובד, מבצע ניסויים ולומד להכיר את התופעות והתהליכים באופן בלתי אמצעי. פעילות המחקר בפקולטה מכסה תחום רחב של נושאים חשובים ומתקדמים. החומרים הנחקרים הינם: מתכות וסגסוגותיהן, חומרים קרמיים, חומרים פלסטיים ומרוכבים, חומרים אלקטרוניים ושכבות דקות, חומרים ננוגבישיים וחומרים אמורפיים. נושאי המחקר כוללים: חקירת מבנה של חומרים, מעברי פאזה ושינויי מיקרומבנה, תכונות מכניות של חומרים, תכונות חשמליות ואופטיות, תהליכים מטלורגיים (התמצקות, אנוך, ריתוך, עיצוב פלסטי, מטלורגית אבקות, טיפולים תרמיים, ציפויים), השפעת הסביבה (חימצון, קורוזיה ושיטות הגנה), אפיון חומרים באמצעות שיטות מתקדמות (מיקרוסקופיה אופטית, מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת וסורקת, מיקרוסקופית כוח אטומי, דיפרקצית קרני X, שיטות שונות לאיפיון פני שטח). הפקולטה מקיימת פעילות נרחבת במסגרת לימודי מוסמכים בכל השטחים המוזכרים לעיל ומציעה תוכנית השתלמות מלאה לקראת התארים מגיסטר ודוקטור בהנדסת חומרים. בנוסף ללימודי הסמכה בהנדסת חומרים, מציעה הפקולטה קורסים בסיסיים בחומרים למרבית הפקולטות ההנדסיות בטכניון, כדי להכשיר את המהנדסים המסיימים את לימודיהם בטכניון ברקע בסיסי בהנדסת חומרים. פעילות המחקר בפקולטה מכסה תחום רחב של נושאים חשובים ומתקדמים. החומרים הנחקרים הינם: מתכות וסגסוגותיהן, חומרים קרמיים, חומרים פלסטיים ומרוכבים, חומרים אלקטרוניים ושכבות דקות, חומרים ננוגבישיים וחומרים אמורפיים. נושאי המחקר כוללים: חקירת מבנה של חומרים, מעברי פאזה ושינויי מיקרומבנה, תכונות מכניות של חומרים, תכונות חשמליות ואופטיות, תהליכים מטלורגיים (התמצקות, אנוך, ריתוך, עיצוב פלסטי, מטלורגית אבקות, טיפולים תרמיים, ציפויים), השפעת הסביבה (חימצון, קורוזיה ושיטות הגנה), אפיון חומרים באמצעות שיטות מתקדמות (מיקרוסקופיה אופטית, מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת וסורקת, מיקרוסקופית כוח אטומי, דיפרקצית קרני X, שיטות שונות לאיפיון פני שטח). הפקולטה מקיימת פעילות נרחבת במסגרת לימודי מוסמכים בכל השטחים המוזכרים לעיל ומציעה תוכנית השתלמות מלאה לקראת התארים מגיסטר ודוקטור בהנדסת חומרים. בנוסף ללימודי הסמכה בהנדסת חומרים, מציעה הפקולטה קורסים בסיסיים בחומרים למרבית הפקולטות ההנדסיות בטכניון, כדי להכשיר את המהנדסים המסיימים את לימודיהם בטכניון ברקע בסיסי בהנדסת חומרים. 6

3 מ' ת' ה' סמסטר 6.0 אלקטרומגנטית ואלקטרודינמית 6. חומרים קרמיים ורפרקטוריים. מבוא לחומרים פולימריים. התנהגות מכנית של חומרים 008. תכונות חומרים אלקטרוניים מעבר תנע חום ומסה חינוך גופני תכנית לימודים משולבת לתואר מוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובוגר למדעים בפיסיקה על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 79. נקודות לפי הפרוט הבא:. מקצועות יסוד וחובה 7.0 מקצועות בחירה פקולטית 0.0 מקצועות בחירה חופשית 6 העשרה בחירה חופשית 79. ה הרצאה, ת תרגיל, מ מעבדה, נק נקודות מקצועות החובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים מ' ת' ה' סמסטר.0 אלגברה מ' 006. חשבון אינפיטיסמלי מ 00.0 פיסיקה פ' 07.0 כימיה כללית 00 מבוא למחשב שפת C או 7 "מבוא למחשב "Matlab 0.0 בטיחות במעבדות חשמל (*) בסמסטר זה מומלץ להרשם לקורס 00 "עקרונות ודרכי למידה בהנדסת חומרים" במסגרת נקודות הבחירה החופשית. (*) חובה להירשם למקצוע זה. ההרצאות תינתנה חד פעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד. סמסטר. חדו"א ת' 00.0 מד"ר ואינפי ח' 00. מעבדה לפיסיקה מ' 00.0 פיסיקה פ' מבנה ותכונות של חומרים הנדסיים אנגלית טכנית מתקדמים ב' מעבדה לפיסיקה מ' סמסטר 0. מבוא להסתברות ח' 00. פונקציות מרוכבות א' 0 משוואות דיפרנציאליות חלקיות וטורי 0 פורייה.. מכניקה אנליטית גלים מעבדה בחומרים הנדסיים ח' חינוך גופני סמסטר.0. פיסיקה קוונטית מעבדה לפיזיקה פיסיקה סטטיסטית ותרמית קינטיקה כימית וכימית השטח 06. כימיה אורגנית ב 80 תרמודינמיקה של חומרים 00. דיפוזיה במוצקים סמסטר 7. אלקטרוכימיה, קורוזיה ושיטות הגנה.0 מעבדת חומרים מתקדמת ח' 00. סמסטר 8.0 מעבדת חומרים מתקדמת ח' 00.0 סמסטר 9 8 פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים 0 8 מקצועות בחירה (הנדסת חומרים) נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים..0 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 6. עיבוד חומרים בעזרת קרני לייזר 06. תהליכי עיבוד ויצור חומרים 09.. תהליכי חיבור בחירת חומרים מתקדמת 6 0 התקני מוליכים למחצה בהנדסת 06. חומרים. תהליכי גימור וציפויים 07.0 חומרים בהנדסה ביורפואית 08. מטלורגית אבקות 0. עיצוב פלסטי של חומרים פרויקט מתקדם בחומרים 0. אמינות התקני מיקרואלקטרוניקה 07. חומרים אלקטרונים קרמיים 0. חומרי מבנה קרמיים 0 תהליכי עיבוד וייצור של חומרים 0.0 קרמיים.0 6 פרויקט בחירה בהנדסת חומרים 0 חומרים למערכות מיקרו 08. אלקטרומכניות.0 מבוא למדעי הזכוכית 00. תופעות אופטיות בחומרים 0.0 מבוא לננומדע וננוטכנולוגיה 0.0 כשל הנדסי ושגיאות אנוש חומרים אופטיים תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה אריזות לרכיבי VLSI מתקדמות ביומינרליזציה וחומרים ביולוגיים דבקים ומחברים פולימרים ביו רפואיים ניתוח כשלונות ומניעתם חומרים לטמפרטורות גבוהות גידול גבישים מדע חישובי בחומרים הנדסת חומרים מרוכבים. מבנה והתנהגות של פולימרים 7.0 יסודות הקריסטלוגרפיה 60.0 התמצקות וטכנולוגית היציקה 6.0 תכונות חומרים מוצקים יוניים עיבוד נתוניםבהנדסת חומרים מגעים ומטליזציה להתקני מיקרואלקטרוניקה סמסטר. פיסיקה של מצב מוצק 67.0 פיסיקה קוונטית 0. מבוא למכניקת המוצקים 00 אפיון מבנה והרכב חומרים 006. תכונות ושימושים של חומרים מתכתיים 07. קינטיקת טרנספורמציות בחומרים

4 מקצועות בחירה (פיסיקה) יש לבחור לפחות קורסים מתוך הקורסים המסומנים ב(**) מ' ת' ה' **. 600 פיסיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים מעבדה לפיסיקה 07 מעבדה לפיסיקה מח' () 0 מרחבי זמן וחורים שחורים. 60 שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיסיקה **. 0 אופטיקה 6 דו"ח סגל מחקר סתיו 7 דו"ח סגל מחקר אביב מעבדה לפיסיקה ת '.0 0 על מוליכות ועל נוזליות. 600 פיסיקה של לייזרים. 606 תורת שדות קלאסית. 607 פיסיקה של זורמים סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקהחורף **. 609 מבוא לביופיסיקה סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקהאביב ** תורת האינפורמציה הקוונטית 60 תהליכים גרעיניים באסטרופיסיקה 60 מצב מוצק 66 נושאים בפסיקה תיאורטית 66 נושאים בפיסיקה ניסויית 6 ביופיסיקה של התא 6 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה 700 תורת המיתרים למתחילים 700 אי לינאריות וכאוס 700 פיסיקה של מים ותמיסות מימיות 700 שיטות ניסיוניות במצב מוצק 7006 פיסיקה מזוסקופית שיטות נסיוניות במצב מוצק. 70 פיסיקה של אטומים ומולקולות. 706 פיסיקת הפלסמה 708 פיסיקה של מוליכים למחצה 70 על מוליכות ועל נוזליות 7066 אופטיקה מתקדמת 7090 אסטרופיסיקה תצפיתית 7098 כאוס המילטוני 70 תורת החבורות בפיסיקה () יש ללמוד בצמוד או אחרי 67 "פיסיקה של מצב מוצק" מקצועות בחירה (פקולטות אחרות).0 00 אנליזה נומרית. 0 אנליזת תהליכי עיבוד אלקטרו ומגנטו מכניקה לשפעול וחישה 000 מעבדה להנדסת חשמל. 00 הנדסת חשמל. 009 מבוא להנדסת חשמל. 08 מעבדת תהליכים במיקרואלקטרוניקה 0677 התקני מוליכים למחצה.0 אלקטרואופטיים מעבדה להנדסת פולימרים תופעות שטח וקולואידים 099 מבוא לכלכלה 7 כימיה פיסיקליתספקטרוסקופיה.0.0 מולקולרית כימיה פיסיקלית של השטח נושאים בביולוגיה מודרנית 70 7 מקצועות בחירה חופשית מומלצת תוכנית לימודים משולבת לתואר מוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובוגר למדעים בכימיה על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 79. נקודות לפי הפרוט הבא:. מקצועות יסוד וחובה 7.0 מקצועות בחירה פקולטית 0.0 מקצועות בחירה חופשית 6 העשרה 79. בחירה חופשית ה הרצאה, ת תרגיל, מ מעבדה, נק נקודות מקצועות החובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים מ' ת' ה' סמסטר.. אלגברה לינארית מ' ) ( חדו"א מ' 008. פיסיקה ) ( 0.0 יסודות הכימיה א'(*) 7 מבוא למחשב שפת C או 7 "מבוא למחשב "Matlab.0 אנגלית טכנית מתקדמים ב' בסמסטר זה מומלץ להרשם לקורס 00 "עקרונות ודרכי למידה בהנדסת חומרים" במסגרת נקודות הבחירה החופשית. (*) המעבדה תתקיים במרוכז שלוש פעמים בסמסטר. סמסטר.0 חדו"א מ' 00. משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 0. פיסיקה ) ( 0. מעבדה לפיסיקה 08.0 יסודות כימיה ב' (**) 8.0. כימיה אנליטית מ' 0 מבנה ותכונות חומרים הנדסיים (**) המעבדה תתקיים במרוכז שלוש פעמים בסמסטר. סמסטר מבוא לסטטיסטיקה והסתברות משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ' מעבדה כימיה אנליטית מורחב 08.0 כימיה אורגנית מ' כימיה קוונטית 00. מעבדה בחומרים הנדסיים ח' 009 חינוך גופני סמסטר.. תרמודינמיקה סטטיסטית כימיה פיסיקלית קינטיקה כימית כימיה אורגנית מעבדה כימיה אורגנית מ' 9 תרמודינמיקה של חומרים 00. דיפוזיה במוצקים 0 חינוך גופני סמסטר. אלקטרומגנטיות וחומר 6. מצב מוצק מורחב 77. מבוא למכניקת המוצקים אפיון מבנה והרכב חומרים תכונות ושימושים של חומרים מתכתיים 07. קינטיקת טרנספורמציות בחומרים עקרונות ודרכי למידה בהנדסת חומרים (הקורס מיועד לסטודנטים בסמסטר ראשון בלבד). 6

5 . גידול גבישים 06. מדע חישובי של חומרים 07.0 ניתוח כשלונות ומניעתם 0.0 חומרים לטמפרטורות גבוהות 0. הנדסת חומרים מרוכבים. מבנה והתנהגות של פולימרים 7.0 יסודות הקריסטלוגרפיה 60.0 התמצקות וטכנולוגית היציקה 6 סמסטר 6 ה' ת' מ'. כימיה אנליטית מורחב. כימיה פיסיקלית ספקטרוסקופיה 7 מולקולרית. חומרים קרמיים ורפרקטוריים. מבוא לחומרים פולימריים. התנהגות מכנית של חומרים 008. תכונות חומרים אלקטרוניים מעבר תנע חום ומסה סמסטר 7. כימיה ביו אי אורגנית מעבדה כימיה פיסיקלית להנ.חומרים נושאים בביולוגיה מודרנית קורוזיה ושיטות הגנה.0 מעבדת חומרים מתקדמת ח' סמסטר מעבדה כימיה אנליטית מורחב.0 מעבדת חומרים מתקדמת ח' 00 0 סמסטר 9 8 פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים 0 8 () () () מומלץ לקחת את הקורס 006 "אלגברה מ'" (.0 נקודות). הפרש הניקוד בין הקורסים ייחשב כניקוד לבחירה פקולטית לחסרי סיווג בפיסיקה מכניקה יינתן הקורס "פיסיקה ל'".(077) לחסרי סיווג בפיסיקה חשמל יינתן הקורס "פיסיקה ל'".(078) מקצועות בחירה (הנדסת חומרים) על הסטודנט לבחור לפחות. נקודות לפחות מרשימה זו. תכונות חומרים מוצקים יוניים יישומי מחשב בהנדסת חומרים מגעים ומטליזציה להתקני מיקרואלקטרוניקה מקצועות בחירה מכימיה. נקודות מרשימה כוללת זו שצריכים לכלול יש לבחור לפחות בתוכם לפחות: (א) מעבדה מתקדמת: מעבדה בכימיה פיסיקלית מתקדמת או 6600 מעבדה כימיה אורגנית מתקדמת או 690 מעבדה כימיה אורגנית פיסיקלית מתקדמת או 690 מעבדה כימיה אנליטית מתקדמת בניטור סביבתי או 60 מעבדה מתקדמת בכימיה אי אורגנית ואורגנו מתכתית 60 (ב) שני מקצועות מתוך חמשת המקצועות המסומנים בכוכבית(*): 9 00 * * פילוסופיה של המדע כימיה ביו אי אורגנית פרויקט מחקר מיוחד בכימיה( ) מבוא למחקר בכימיה מבנה ופעילות כימיה אורגנית מעבדה כימיה אורגנית מעבדה אורגנית פיסיקלית כימיה איאורגנית מתקדמת מעבדה כימיה אנליטית מתקדמת בניטור סביבתי מעבדה מתקדמת בכימיה אי אורגנית ואורגנומתכתית מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית כימיה פיסיקלית מתקדמת עיונית כימיה פיסיקלית מתקדמת ניסיונית כימיה חישובית יישומית כימיה אורגנית מתקדמת או כימיה אורגנית מתקדמת או כימיה אורגנית מתקדמת מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית פטנטים בכימיה כימיה של פורפירינים ומטולופורפירינים כימיה אורגנומתכתית של מתכות מעבר קביעת מבנה גבישי ע"י דיפרקצית קרני X כימיה אנליטית באמצעות לייזרים ביוכימיה אנליטית כימיה פיסיקלית של השטח תהודה מגנטית גרעינית פוטוכימיה פיסיקלית שיטות חישוב בכימיה קוונטית ויישומן כימיה של מוליכים למחצה שיטות ניסיוניות ומתקדמות בפיסיקה כימית תורת פיזור קוונטית ושימושיה בכימיה שיטות ויישומים מתקדמים בתמ"ג מאה גישות לפתרון משוואות שרדינגר אופטואלקטרוניקה ואלקטרוניקה מולקולרית שיטות נסיוניות בפולסי לייזר קצרים שיטות נסיוניות במדעי השטח דינמיקה, דיפוזיה וחיכוך על פני השטח תופעות רוננס בטבע תרמודינמיקה של מערכות קטנות פוטוקטליזה *660 * * נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים.0 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 6. עבוד חומרים בעזרת קרני לייזר 06. תהליכי עיבוד ויצור חומרים 09.. תהליכי חיבור בחירת חומרים מתקדמת 6 0. התקני מוליכים למחצה להנדסת חומרים 06. תהליכי גימור וציפויים 07.0 חומרים בהנדסה ביורפואית 08. מטלורגית אבקות 0. עיצוב פלסטי של חומרים פרויקט מתקדם בחומרים 0. אמינות התקני מיקרואלקטרוניקה 07. חומרים אלקטרוניים קרמיים 0. חומרי מבנה קרמיים 0 תהליכי עיבוד וייצור של חומרים 0.0 קרמיים.0 6 פרויקט בחירה בהנדסת חומרים 0 חומרים למערכות מיקרו 08. אלקטרומכניות.0 מבוא למדעי הזכוכית 00. תופעות אופטיות בחומרים 0.0 מבוא לננומדע וננוטכנולוגיה 0.0 כשל הנדסי ושגיאות אנוש חומרים אופטיים תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה אריזות לרכיבי VLSI מתקדמות ביומינרליזציה דבקים ומחברים 00. פולימרים ביו רפואיים 0 66

6 סימטריה בכימיה פוטוכימיה ביולוגית פיסיקה וכימיה של מערכות קטנות אלקטרוניקה מולקולרית יסודות הסימטריה כימיה אורגנית פיסיקלית אורביטלים מולקולריים בכימיה אורגנית חידושים בכימיה אורגנית סינתטית מבוא לכימיה של פולימרים תרכובות אורגנומתכתית בסינתזה אורגנית יסודות הקבוצה הראשית בכימיה אורגנית קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות כימיה וביוכימיה של פחמימות קטליזה הומוגנית תרכובות ניטרו כימיה אורגנית מורחב כימיה ביומימטית פולימרים: מסינתזה לארכיטקטורה כימיה של פפטידים וחלבונים מותנה במציאת מנחה. השלמת 7 מצטבר של 80 לפחות. לפחות וממוצע () מקצועות בחירה (פקולטות אחרות) על הסטודנט לבחור לפחות נקודות מרשימה זו. מ' ת' ה'.0 אנליזה נומרית אנליזת תהליכי עיבוד אלקטרו ומגנטו מכניקה לשפעול וחישה מעבדה להנדסת חשמל מבוא להנדסת חשמל 009. תהליכים במיקרואלקטרוניקה 09 התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים. 6 מעבדה להנדסת פולימרים תופעות שטח וקולואידים מבוא לכלכלה מקצועות בחירה חופשית מומלצת 00 עקרונות ודרכי למידה בהנדסת חומרים (הקורס מיועד לסטודנטים בסמסטר ראשון בלבד). תכנית לימודים משולבת לתואר מוסמך למדעים בהנדסת חומרים וביולוגיה על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 8. נקודות לפי הפרוט הבא:. מקצועות יסוד וחובה נק ' 0 מקצועות בחירה פקולטית 0.0 מקצועות בחירה חופשית 6 העשרה בחירה חופשית 8. ה הרצאה, ת תרגיל, מ מעבדה, נק נקודות מקצועות החובה השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים מ' ת' ה' סמסטר.. אלגברה לינארית מ' חדו"א מ' 008. פיסיקה ) ( יסודות הכימיה ביולוגיה בסמסטר זה מומלץ להרשם לקורס 00 "עקרונות ודרכי למידה בהנדסת חומרים" במסגרת נקודות הבחירה החופשית. סמסטר.0 חדו"א מ' 00. משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 0. פיסיקה ) ( 0.0 כימיה אורגנית 80. מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה 09 מבנה ותכונות חומרים הנדסיים סמסטר מבוא להסתברות וסטטיסטיקה משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ' כימיה פיסיקלית לרפואנים גנטיקה כללית ביולוגיה מולקולרית מסלולים מטבולים מעבדה בחומרים הנדסיים ח' סמסטר. מעבדה ביסודות הכימיה פיזיולוגיה 7.0 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה. ביולוגיה של התא 8 תרמודינמיקה של חומרים דיפוזיה במוצקים אנגלית טכנית מתקדמים ב' 0 0 חינוך גופני סמסטר.0 כימיה קוונטית 00. מעבדה בגנטיקה מולקולרית. מבוא למכניקת המוצקים אפיון מבנה והרכב חומרים XXX מבוא לביוחומרים. תכונות ושימושים של חומרים מתכתיים 07. קינטיקת טרנספורמציות בחומרים

7 תהליכי עיבוד וייצור של חומרים 0.0 קרמיים.0 6 פרויקט בחירה בהנדסת חומרים 0 חומרים למערכות מיקרו 08. אלקטרומכניות.0 מבוא למדעי הזכוכית 00. תופעות אופטיות בחומרים 0.0 מבוא לננומדע וננוטכנולוגיה 0.0 כשל הנדסי ושגיאות אנוש חומרים אופטיים תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה אריזות לרכיבי VLSI מתקדמות דבקים ומחברים פולימרים ביו רפואיים ניתוח כשלונות ומניעתם חומרים לטמפרטורות גבוהות גידול גבישים מדע חישובי בחומרים הנדסת חומרים מרוכבים. מבנה והתנהגות של פולימרים 7.0 יסודות הקריסטלוגרפיה 60.0 התמצקות וטכנולוגית היציקה תכונות חומרים מוצקים יוניים יישומי מחשב בהנדסת חומרים מגעים ומטליזציה להתקני מיקרואלקטרוניקה רשימה ב': מקצועות בחירה מביולוגיה מ' ת' ה' סמסטר 6. תרמודינמיקה סטטיסטית. מעבדה בביוכימיה ומטבוליזם. חומרים קרמיים ורפרקטוריים. תכונות ושימושים של חומרים פולימרים. התנהגות מכנית של חומרים מעבר תנע חום ומסה חינוך גופני סמסטר 7. מצב מוצק לכימאים (מצומצם) זואולוגיה אימונולגיה בסיסית אלקטרוכימיה, קורוזיה ושיטות הגנה 76 מבוא למחשב שפת C או 7 "מבוא למחשב "Matlab.0 מעבדת חומרים מתקדמת ח' סמסטר 8. תכונות חומרים אלקטרוניים 00.0 מעבדת חומרים מתקדמת ח' 00. סמסטר 9 8 פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים 0 8 לחסרי סיווג בפיסיקה מכניקה יינתן הקורס "פיסיקה ל'".(077) לחסרי סיווג בפיסיקה חשמל יינתן הקורס "פיסיקה ל'".(078) () () מקצועות בחירה חופשית מומלצת עקרונות ודרכי למידה בהנדסת חומרים 00 מקצועות בחירה פקולטית על הסטודנט לבחור לפחות 0 נקודות מהן לפחות א' ולפחות 0.0 נקודות מרשימה ב'. 0.0 נקודות מרשימה.0.0 רשימה א': מקצועות בחירה מהנדסת חומרים יש לבחור לפחות קורס אחד מרשימה א רשימה א ביומנרליזציה חומרים ביולוגיים חומרים בהנדסה ביו רפואית רשימה א יש לבחור לפחות קורס אחד מכל רשימות ב וב רשימה ב.0 אבולוציה. ביולוגיה של התפתחות 069. ביו פיסיקה מולקולרית 6 רשימה ב.0 אנדוקרינולוגיה 0.0 פרקים נבחרים בנוירוביולוגיה וירולוגיה מולקולרית פיזיולוגיה מולקולרית של הצמח פרויקט מחקר בביולוגיה () מעבדה מתקדמת בביולוגיה () בקרת הביטוי הגנטי סמינר בביולוגיה הביולוגיה של מחלת הסרטן מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח מעבדה בעולם החי( ) מדעי התרופה גישות מחקר בביולוגיה מבנית ביולוגיה וביוטכנולוגיה של פטריות מטבוליזם ומחלות באדם העולם המודרני של הרנ"א פיתוח תרופות ביולוגיות גנטיקה מולקולרית של האדם עקרונות המבנה וההכרה של תפקוד דנא רשימה ב נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים.0 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 6. עבוד חומרים בעזרת קרני לייזר 06. תהליכי עיבוד ויצור חומרים 09.. תהליכי חיבור בחירת חומרים מתקדמת 6 0. התקני מוליכים למחצה להנדסת חומרים 06. תהליכי גימור וציפויים 07. מטלורגית אבקות 0. עיצוב פלסטי של חומרים פרויקט מתקדם בחומרים 0. אמינות התקני מיקרואלקטרוניקה 07. חומרים אלקטרוניים קרמיים 0. חומרי מבנה קרמיים 0 68

8 רשימה ג': מקצועות בחירה מפקולטות אחרות לימודים לתארים מתקדמים במסגרת תארים מתקדמים מציעה הפקולטה תכניות לימודים לתארים מגיסטר ודוקטור במדעי החומרים ובהנדסת חומרים. תחומי ההתמחות בפקולטה כוללים: חומרים אלקטרוניים, ננו חומרים, מטלורגיה פיסיקאלית, חומרים קרמיים, פולימרים וחומרים פלסטיים, חומרים מרוכבים, קורוזיה ואלקטרוכימיה, חומרים לתחום האנרגיה, חישובים תאורטיים של מבנה ותכונות חומרים. האופי הביןתחומי של הנדסת חומרים מחייב הקניית בסיס עיוני רחב של מקצועות מדעיים וטכנולוגיים. פעילות המחקר בפקולטה כוללת את הנושאים הבאים: תכונות מכניות של חומרים התמצקות תהליכים מטלורגיים תכונות אופטיות, חשמליות ודיאלקטריות תרכובות בין מתכתיות חומרים קרמיים ננוגבישים פולימרים שכבות דקות ציפויים קורוזיה ותופעות שטח חומרים לתחום האנרגיה אפיון חומרים חישוב תאורטי של תכונות ומבנה חומרים..0 אנליזה נומרית 00. אנליזת תהליכי עיבוד 0.0 אלקטרו ומגנטו מכניקה לשפעול וחישה 0606 מעבדה להנדסת חשמל 000. מבוא להנדסת חשמל 009 התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים. 6 מעבדה להנדסת פולימרים תופעות שטח וקולואידים מעבדה במיקרוביולוגיה( ) טוקסולוגיה סביבתית שיטות פיסיקליות לאפיון ביומולקולות ניתוח תהליכים בתעשייה הביוטכנולוגי מבוא לכלכלה סטטיסטיקה תעשייתית( ) טורי פורייה והתמרות אינטגרלית מעבדה בכימיה אנליטית מורחב כימיה פיסיקלית קינטיקה כימית אלקטרומגנטיות וחומר ספקטרוסקופיה מולקולרית מעבדה בכימיה אורגנית לב"מ מעבדה כימיה אורגנית כימיה ביואורגנית של אנזימים קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות מבוא לביואינפורמטיקה מותנה במציאת מנחה, השלמת 90 נקודות לפחות וממוצע מצטבר של 80 לפחות. המעבדה כוללת חומר מן החי. למסלול זה מותנה באישור המרצה. רישום ידני. () ניתן לקחת קורס אחד מבין השניים. הפקולטה מצוידת במכשור מודרני לחקר חומרים באמצעות: דיפרקצית קרני X, מיקרוסקופיה אופטית, מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת, מיקרוסקופית אלקטרונים אנליטית, מיקרוסקופית כוחאטומי וננואינדנטציה, אנליזה תרמית דיפרנציאלית וקלורימטריה, דילטומטריה, בדיקות מכניות ובדיקות חשמליות, FTIR ועוד. מלגות הפקולטה מציעה מגוון מלגות למשתלמים בהתאם להישגיהם האקדמיים במחקר ובלימודים. סוגי המלגות ומשך הענקתן מפורטים בחוברת זו. () () () () לימודים לתואר מגיסטר תנאי הקבלה תנאי הקבלה להשתלמות לתואר מגיסטר הנו רקע לימודי הסמכה מתאים וציון ממוצע גבוה (מעל 80), ושני מכתבי המלצה. ועדת תארים מתקדמים היחידתית תיקח בחשבון, בכל מקרה, את הרקע האקדמי וניסיונו המקצועי של המועמד. קבלה סופית מותנית במציאת מנחה. "מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים" (MSc) הדרישות העיקריות לקבלת התואר מגיסטר הן: לימוד מקצועות מתקדמים והשלמה בהתאם לדרישות ועדת תארים מתקדמים. קורסי ליבה (לפחות נקודות). מילוי דרישות ביה"ס לתארים מתקדמים לגבי לימוד שפה זרה. ביצוע עבודת מחקר ברמה נאותה. מתן הרצאה סמינריונית. כתיבה והגשת חיבור לתואר מגיסטר בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים. עמידה בבחינה סופית בעלפה. 69

9 בוגרי תואר ראשון שנתי, הנדסת חומרים או פקולטה אחרת בה נלמדו מקצועות הרלוונטיים להשתלמות נקודות מתקדמים 6 נקודות השלמה בהתאם להחלטת הועדה בהתאם להחלטת שנתי אחר 60 הוועדה שנתי 8 בהתאם להחלטת הוועדה (כ (0 הערות בהתאם לצורך יחויב הסטודנט גם בקורס מבוא להנדסת חומרים "מגיסטר להנדסה בהנדסת חומרים" (ME) התכנית מיועדת למהנדסים בתעשייה בעלי רקע וניסיון מתאימים, אשר מעוניינים להשתלם לתואר גבוה. המסלול כולל העמקת בסיס הידע בהנדסת חומרים, בנושאי אמינות ואבטחת איכות ובנושאי ניהול וכלכלה. ההשתלמות פתוחה לבוגרי פקולטות הנדסיות העומדים בתנאי הקבלה ללימודי התואר השני בפקולטה במסלול עם תזה ובהתאם לדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים, וכן לסטודנטים בהסמכה בפקולטה הנדסית אשר צברו 0 נקודות לפחות בציון ממוצע 80 ומעלה. דרישות הלימוד לימוד קורסים בהיקף של 0 נקודות הכוללים: קורסי ליבה (לפחות נקודות) מקצועות בהנדסת חומרים מקצועות בניהול וכלכלה (עד 6 נקודות) מקצועות באמינות ואבטחת איכות (עד 6 נקודות) סמינר מתקדם בהנדסת חומרים (6 נקודות) סטודנטים בנתיב ללא תזה, אשר יהיו מעוניינים לעבור לנתיב מחקר לקראת התואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים", יידרשו להסכמת מנחה להנחיה וביצוע מחקר, ולאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים בהתאם לתקנות ביה"ס. בוגרי תכנית זו אשר יהיו מעוניינים להתקבל ללימודים לתואר דוקטור, יידרשו לבצע השלמות במחקר, במסגרת לימודים "לא לתואר" על פי קביעת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, ובהתאם לתקנות ביה"ס. תנאי הקבלה תנאי הקבלה למסלולים הנ"ל הינם: הסכמת מנחה, מכתבי המלצה, המלצת ועדה מראיינת פקולטית המורכבת משלושה חברי סגל אשר תראיין בע"פ את המועמד על מאמרים כל אחד בתחומו. הועדה לתארים מתקדמים תדון ותחליט בקבלת המועמד ואישור נושא המחקר. דרישות הלימוד במסלול המיוחד (ישירות מהתואר הראשון) נקודות ( נקודות ממקצועות ליבה לפחות). במסלול הישיר (תוך כדי הלימודים לתואר מגיסטר) נקודות (כולל נקודות ממקצועות ליבה לפחות) במסלול הרגיל 8 נקודות לפחות. לאחר קבלתו המועמד נדרש להגיש הצעת מחקר כתובה לביה"ס ולהבחן עליה לפני ועדת בוחנים המורכבת מחמישה חברי סגל. תקופת הזמן להגשת החיבור תקבע ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים אבל לא תעלה על שנה מיום קבלתו למסלול. לאחר בחינת המועמדות יבצע המשתלם מחקר בתקופה שהוקצבה על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים. לקראת סיום תקופה זו נדרש המשתלם להציג סמינר על עבודתו בפקולטה, להגיש חיבור בכתב המסכם את עבודת המחקר ולהבחן עליו בפני ועדה של לפחות חברי סגל. קבלת התואר ע"י הטכניון מותנית בעמידה בהצלחה בכל השלבים והתנאים מעלה. מידע נוסף מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה טל' 0898, פקס ruthi@tx.rechnion.ac.il אתר הפקולטה למדע והנדסה של חומרים: לימודים לתואר דוקטור ההשתלמות לקראת תואר דוקטור לפילוסופיה (PhD) מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי זיקה למחקר בשטח של מדעי החומרים והנדסת חומרים. מוצעים שלושה מסלולים:. לסטודנטים מצטיינים בלימודי הסמכה (ציון ממוצע מעל 88) מוצע מסלול מיוחד לדוקטורט, בו משך ההשתלמות קצר ויותר והמלגה למשתלם גבוהה יותר.. לסטודנטים מצטיינים בלמודים ובמחקר לתואר מגיסטר שסיימו למודי הסמכה בציון מעל 8, יתאפשר מעבר למסלול ישיר לדוקטורט לאחר כשנה מתחילת למודי תואר מגיסטר. מסלול זה מאפשר קיצור משך ההשלמות הכוללת.. המסלול הרגיל לסטודנטים מצטיינים שסיימו למודי מגיסטר בציון 90 ומעלה (במקצועות ובתזה) וועדת הבוחנים על התזה המליצה על יכולתם להמשיך לתואר דוקטור. 70

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331>

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331> הפקולטה להנדסת חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה קפלן וויין פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc הפקולטה להנדסת חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה זולוטויאבקו אמיל פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

הפקולטה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה אזרחית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר פריי גיטי קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פוקרוי

קרא עוד

Microsoft Word - 06 Biotechnology

Microsoft Word - 06 Biotechnology הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה לוי בן ציון פרופסורים לוי בן ציון מור עמרם שהם יובל פרופסורים חברים דנינו דגנית ירון סימה ליבני יואב מרסל מחלוף פישמן אילת קשי יחזקאל שמעוני

קרא עוד

Microsoft Word - 13 Biology

Microsoft Word - 13 Biology הפקולטה לביולוגיה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אסרף יהודה פרופסורים אדמון אריה אסרף יהודה בז'ה עודד גליקמן מיכאל הורביץ בנימין זילברשטיין דן פודבילביץ בנימין קישוני רועי קסיר יונה קסל דן רון דינה רייטר

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

Microsoft Word - 163_171.DOC

Microsoft Word - 163_171.DOC הפקולטה לפיסיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה ארנפרוינד איתן פרופסורים אברון יוסף אוירבך אסא אורי עמוס אקרמן אריק ארנפרוינד איתן בראון ארז גרונאו מיכאל גרשוני דוד דדו שלמה דר ארנון ליפסון סטיב מן עדי משה

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word - 60_88.DOC

Microsoft Word - 60_88.DOC הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בנטור ארנון פרופסורים זן יעקב איזנברגר משה בלשה דורון בנטור ארנון דויטשר ירח ינקלבסקי דוד לויפר אלכסנדר ממן יעקב ניומן פיטר פולוס אבישי פרוסטיג

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft Word industrial eng..doc

Microsoft Word industrial eng..doc הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בועז גולני פרופסורים ארז מרים בן- טל אהרון גולני בועז גופר דניאל גרסטנר איתן דה-האן עוזי דורי דב זהר דב טננהולץ משה יופה דימיטרי כספי חיה מונדרר

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1>

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1> הנדסת מכונות / 03 תוכנית לימודים תשע"ב 2010/2012 הפקולטה להנדסת מכונות חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בר-יוסף פנחס פרופסורים אורון אלכסנדר אלטוס אלי אליאס עזרא בן-חיים יעקב בר יוסף פנחס גוטמן שאול הבר שמעון

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מחלקה להנדסת תעשייה וניהול רקע כללי חברי הסגל האקדמי תכנית לימודים לתואר ראשון מסלול מהיר לתואר שני מסלול משולב הנדסת תעשייה וניהול - מתמטיקה תכניות לימודים לתואר שני הנדסת תעשייה מערכות תפעול וייצור הנדסת

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה"

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה   * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: המכללה האקדמית אורט בראודה ידיעון לימודי תואר שני תשע ז 2017-2016 לאתר המכללה www.braude.ac.il * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה" תוכן העניינים על אודות המכללה דבר הנשיא... 5 על אודות המכללה...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

הפקולטה למדעים תשע"ח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשע"ח

הפקולטה למדעים תשעח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשעח הפקולטה למדעים תשע"ח דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב מחלקות הפקולטה מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה הפקולטה למדעים מבוא הפקולטה למדעים פועלת בשלושה כיוונים עיקריים:. קיום תכניות לימוד הבאות: תכנית לימודים לתואר

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

ברוכים הבאים ליום הפתוח בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז

ברוכים הבאים ליום הפתוח בפקולטה למדעי החיים עש ג'ורג' ס. וייז ברוכים הבאים ליום הפתוח בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז 03/02/17 מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה זואולוגיה חקר התא ואימונולוגיה ביואינפורמטיקה ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים נוירוביולוגיה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הפקולטה להנדסה אזרחית והפקולטה להנדסה חקלאית אוחדו החל מ 1.10.2002 לפקולטה אחת, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. כל המסלולי וכל התארי

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11

ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11 החוג לביוטכנולוגיה שנה"ל תשע"ו לימודים לתואר B.Sc (חד-חוגי) ראש החוג: ד"ר דורון גולדברג חברי הסגל האקדמי: פרופסור מן המניין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מרצה: מורה בכיר: מורה: מורים מן החוץ: פרופ' גדי דגני,

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

אקדמית

אקדמית תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח )2017-2018( דרישות של אוניברסיטה חוויה של מכללה ברוכים הבאים דבר הנשיא מתעניינים יקרים, בחירת מסלול לימודים אקדמיים איננה עניין של מה בכך מאחר שעשויות להיות לה השפעות מרחיקות

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה ת.ד. 78 כרמיאל

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה   ת.ד. 78 כרמיאל ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו 2016-2015 * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה www.braude.ac.il ת.ד. 78 כרמיאל 2161002 תוכן העניינים על אודות המכללה החזון שלנו הוא למענך... 5 על אודות המכללה... 6 תקציר תכניות

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 1. דבר המנהלת 2. מבנה מערכת הלימודים בכיתה י 3. הסבר כללי על מקצועות בחירה ייחודיים 4. מידע על המקצועות הייחודיים לשנה"ל תש"פ 5. טופס מקוון לבחירת מקצוע ייחודי בכיתה י 2 אדר א' תשע"ט, מרץ 2019 המחצית

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

<4D F736F F D203131E1E9FA20E4F1F4F820ECE4F0E3F1E4>

<4D F736F F D203131E1E9FA20E4F1F4F820ECE4F0E3F1E4> ביה"ס להנדסה המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, שהיא הותיקה במכללות הצפון (הוקמה לפני יותר מ 40 שנה), ממוקמת בצמח על שפת הכינרת סמוך לבית גבריאל ולקיבוץ מעגן. קמפוס המכללה מצוי בלבו של נוף מרהיב המשרה רוגע

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

תואר שני מידע למועמדים לתואר שני תקופת הרישום לשנה"ל תשע"ז מתקיימת בין התאריכים ראש בית הספר פרופ' אורנה בראון אפל יו"ר ועדת מ

תואר שני מידע למועמדים לתואר שני תקופת הרישום לשנהל תשעז מתקיימת בין התאריכים ראש בית הספר פרופ' אורנה בראון אפל יור ועדת מ תואר שני מידע למועמדים לתואר שני תקופת הרישום לשנה"ל תשע"ז מתקיימת בין התאריכים 24.01.2016-31.07.2016.. ראש בית הספר פרופ' אורנה בראון אפל יו"ר ועדת מ"א ד"ר שירה זלבר שגיא מטרת הלימודים בריאות הציבור הנה

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 ב ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הסטודנט, חדר 111 טל : 08-6461004 פקס: 08-6472388 zutar@bgu.ac.il SEGEL ZUTAR BEN GURION»

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד