Microsoft Word - madar1.docx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - madar1.docx"

תמליל

1 משוואות דיפרנציאליות רגילות גיא סלומון

2 סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות הולידו את הרצון להאיר את הדרך הנכונה לעומדים בפני קורס חשוב זה. הספר עוסק במשוואות דיפרנציאליות רגילות (מד"ר או מישדי"פ) והוא מתאים לתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה - אוניברסיטאות או מכללות. הספר מסודר לפי נושאים ומכיל את כל חומר הלימוד, בהתאם לתוכניות הלימוד השונות. הניסיון מלמד כי לת רגוּל בקורס זה חשיבות יוצאת דופן, ולכן ספר זה בולט בהיקפו ובמגוון התרגילים המופיעים בו. לכל התרגילים בספר פתרונות מלאים באתר הפתרונות מוגשים בסרטוני וידאו המלווים בהסבר קולי, כך שאתם רואים את התהליכים בצורה מובנית, שיטתית ופשוטה, ממש כפי שנעשה בשיעור פרטי. הפתרון המלא של השאלה מכוון ומוביל לדרך חשיבה נכונה בפתרון בעיות דומות מסוג זה. תקוותי היא, שספר זה ישמש מורה-דרך לכם הסטודנטים ויוביל אתכם להצלחה. גיא סלומון

3 3 תוכן פרק - משוואות מסדר ראשון... 5 הפרדת משתנים... 5 משוואה הומוגנית... 7 משוואה הומוגנית שיטת ההצבה... 9 משואה מדויקת... גורם אינטגרציה... 3 משוואה לינארית מסדר ראשון... 5 משוואת ברנולי... 7 משוואת ריקטי... 9 משוואות מסדר ראשון וממעלה גבוהה... משפט הקיום והיחידות... פרק - משוואות לינאריות מסדר שני... 3 משוואה חסרה שיטת הורדת סדר המשוואה... 3 משוואה לינאריות, הומוגנית, עם מקדמים קבועים... 5 משוואה לינארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים - שיטת השוואת מקדמים... 7 משוואה לינארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים שיטת וריאציית הפרמטרים... 9 משוואה לינארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים השיטה האופרטורית... 3 משוואה לינארית, עם מקדמים לא קבועים שיטת משוואת אוילר משוואה לינארית, כללית שיטת הפתרון השני פרק - 3 משוואות לינאריות מסדר n משוואות לינאריות, הומוגניות עם מקדמים קבועים שיטת השוואת מקדמים שיטת וריאציית פרמטרים השיטה האופרטורית פרק - 4 מערכת משוואות לינאריות... 4 חזרה מאלגברה לינארית ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים... 4 מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, הומוגניות, עם מקדמים קבועים שיטת הלכסון מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, לא הומוגניות, עם מקדמים קבועים שיטת וריאציית הפרמטרים מערכת משוואות כללית שיטת ההצבה פרק - 5 פתרון משוואות לינאריות באמצעות טורים פתרון מד"ר בעזרת טורים סביב נקודה רגולרית פתרון מדר בעזרת טורים נקודה רגולרית-סינגולרית... 5 פרק - 6 התמרת לפלס התמרת לפלס והתמר הפוכה התמרת לפלס ההפוכה פתרון מד"ר בעזרת התמרת לפלס... 64

4 4 פרק - 7 שימושים של משוואות דיפרנציאליות בעיות גיאומטריות עקומות אורתוגונליות בעיות גדילה ודעיכה בעיות שונות... 7 דפי נוסחאות (נגזרות, אינטגרלים, טריגו, אלגברה, טורי טילור, התמרות לפלס) נוסחאות - נגזרות נוסחאות - אינטגרלים נוסחאות - טריגו נוסחאות - אלגברה נוסחאות - טורי מקלורן של פונקציות חשובות נוסחאות - התמרת לפלס סיכום מד"ר... 8 משוואות הניתנות להפרדת משתנים... 8 משוואות הומוגניות (ניתנות להפרדת משתנים בעזרת הצבה מתאימה)... 8 ( a + b y+ c) d+ ( a+ b y+ c ) dy= משוואות מהצורה משוואות לינאריות מסדר ראשון משוואת ברנולי משוואות מדויקות ) לינארית על ידי הצבה) משוואות כמעט מדויקות (מדוייקות לאחר הכפלה בגורם אינטגרציה) משוואות מסדר ראשון וממעלות גבוהות הורדת סדר המשוואה משוואות הומוגניות עם מקדמים קבועים משוואות לא הומוגניות עם מקדמים קבועים - השוואת מקדמים משוואות לא הומוגניות עם מקדמים קבועים - וריאציית פרמטרים... 9 משוואות לא הומוגניות עם מקדמים קבועים - שיטות קצרות (שיטה אופרטורית)... 9 התמרת לפלס פתרון מד"ר באמצעות התמרת לפלס: נוסחאות - התמרת לפלס פתרון מד"ר בעזרת טורים - נקודה רגולרית פתרון מערכת מד"ר כללית - שיטת החילוץ פתרון מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון - שיטת הלכסון אלגוריתם פתרון (וריאציית פרמטרים):... פתרון נומרי (מקורב) של מד"ר מסדר ראשון (שיטת רונגה-קוטה)... בעיות מילוליות גיאומטריות...

5 5 פרק - משוואות מסדר ראשון הפרדת משתנים מדר הניתנת להפרדת משתנים - הסבר הסבר מהי משוואה דיפרנציאלית הניתנת להפרדת משתנים וכיצד פותרים אותה. פתור את המשוואות הבאות: dy = d y ( ( ) y ' = y ( yy y ' = y() = ; ( ) dy = 4 y d y() = ; dy = y+ 3y 3 9 d ( y + y) d ( y y ) dy= (6 dy = t( y + 4) dt (7 d dt = + y π = y + y = ( ) ; ' sin (8 (9 dy d y() = 4 ; = y sec ( dy y( ) = ; = d y 3 + (

6 6 תשובות: y=± + k 3 y=± + k 3 y =, y ln c = + = + + y c ln y = ln 4 ln y 3 = + 3+ ln y + = + c, y= y= t + k tan( ) = + tan( t+ c) y= cos ln y = tan + ln 5.5 y = + ( ( (6 (7 (8 (9 ( ( (

7 7 משוואה הומוגנית פונקציה הומוגנית - הסבר הגדר והדגם את המושג פונקציה הומוגנית של שני משתנים. מדר הומוגנית - הסבר הסבר מהי משוואה דיפרנציאלית הומוגנית וכיצד פותרים אותה. פתור את המשוואות הבאות: 3 3 ( y + ) d+ y dy= 4 y 3 y ' = y y + y ' = yy ' ( ( y+ y ) d+ ( + y) dy= y y y cos d+ cos dy= ( / y) ye y' = y + y e + e ( / y) ( / y) ( ) y() = ; y+ + y d dy= 3 3 ( t ) dt+ 6 t+ t ) d=. ( y + ) d+ y n dy= נתונה המשוואה מה צריך להיות הערך של הקבוע n על מנת שהמשוואה תהיה הומוגנית. א. פתור את המשוואה עבור הערך של n שמצאת בסעיף א. ב. (6 (7 (8 (9

8 8 תשובות: 6 3 ln = ln ( y / ) + + c, y= 5 ln = ln ( y / ) ln ( y / ) c, y=, y= ln = ln ( y / ) ( y / ) + c, y= ln = ln ( y / ) c, y=, y= 4 ( ) ( / y) /3 ln = sin( y / ) + c ln + e = ln y + c, y= ln y = sinh + t = t t + c t = t = t ln ln ( / ) ( / ), ( ), ( ) ( ( ) ) n=, ln = ln + y / + c 4 c ( ( (6 (7 (8 (9

9 9 משוואה הומוגנית - שיטת ההצבה מדר הומוגנית, פתרון על ידי הצבה - הסבר ( a + b y+ c ) d+ ( a + b y+ c ) dy= הסבר כיצד פותרים משוואות מן הצורה פתור את המשוואות הבאות: dy + + y = ( d + + y ( + y+ 3) d+ (+ 4 y ) dy = dy y + 5 = d y 4 d 3+ + y = dy + + y (+ y 3) d+ ( + y ) dy= (

10 תשובות: = ( + y+ ) + ln(( + y+ ) + ) + + c, y= = 4 ( + + 3) + y y k y+ 3 y+ ln = ln ln + + c, y= 3, y= y+ y + ln = (+ ) ln + ( + ) ln + + c, y =.5.5, y = ( ( y+ y+ ln = ln c

11 משואה מדויקת מדר מדויקת - הסבר הסבר מהי משוואה דיפרנציאלית מדויקת וכיצד פותרים אותה 3 ( ) פתור את המשוואות הבאות: + 3 y d+ + y ) dy= y ( 3 y ) ( ) y e + 4 d+ ye 3y dy = ( ( y y ( ) ( ) y cos + e d+ sin + e dy= ( ) + y sin d y cos dy= y y + d+ + y( + ) dy= ( + y) + y 3 3 ( t ) dt+ 6 t+ t ) d= 3 y dy= + ye ) d+ ( y + ke ) באשר k קבוע. נתונה המשוואה מה צריך להיות הערך של הקבוע k על מנת שהמשוואה תהיה מדויקת. א. פתור את המשוואה עבור הערך של k שמצאת בסעיף א. ב. (6 (7

12 תשובות: y+ y y= c y 4 3 e + y = c y y sin + e y= c y cos y = c ln ( ) ln + y + + y + = c 3 4 t t+ = c y 4 3 y k =, + e + = c ( ( (6 (7

13 3 גורם אינטגרציה גורם אינטגרציה - הסבר הסבר מהו גורם אינטגרציה והראה כיצד ניתן בעזרתו להפוך משוואה לא מדוייקת למשוואה מדויקת. 3 הראה שהמשוואה = ' y y + ( + y ) אינה מדויקת ופתור אותה בעזרת גורם. y 3 האינטגרציה sin y cos y+ e cos e sin d+ dy= הראה שהמשוואה y y ( (. אינה מדוייקת ופתור אותה בעזרת גורם האינטגרציה ye ydy= ( + ) sin yd+ cos אינה מדוייקת ופתור אותה בעזרת גורם 3) הראה שהמשוואה אינטגרציה. e. ( ) ( ) + y + d+ y dy= 4) פתור את המשוואה. ( ) y d+ ydy= 5) פתור את המשוואה. ( ) ( ) y + y d+ y dy= 6) פתור את המשוואה. ( ) y y d+ dy= 7) פתור את המשוואה. ( ) ( ) y y d+ + y dy= 8) פתור את המשוואה. y ' = 3y + y 3 4 9) פתור את המשוואה

14 4 תשובות: y + + y = c.5 ln e sin y+ y cos = c sin y e = c y + = c.5.5 ln( ) 3 + y = c y + y+ = c = c y ln + y= c y 3 3 y + = y 3 3 ( ( (6 (7 (8 (9

15 5 משוואה לינארית מסדר ראשון מדר ליניארית מסדר ראשון - הסבר הגדר משוואה לינארית מסדר ראשון והסבר כיצד פותרים אותה. פתור את המשוואות הבאות: dy y 4 ( d + = 3 y ' = y+ + 3 ( ( ) y ' = y+ ( ) 3 y ' + ( 3 ) y= 3 3 dy y() = ; + y= + t dt dy y cot 5e d + = cos y ' y cot = (6 (7 π = + = z( ) ; z ' z cos (8

16 6 תשובות: y= + C e y = + 3 ln + C y= ( ) 4+ C 3 3 y= + C e sin y= t+ e t cos y = 5e + C [ cot ] y= + C sin sin z= ( ( (6 (7 (8

17 7 משוואת ברנולי משוואות ברנולי - הסבר הגדר את משוואת ברנולי והסבר כיצד ניתן לפתור אותה. פתור את המשוואות הבאות: 3 y ' + y y = ( ( + ) y ' y y = dy y y d = / y() =.5 ; y ' + 5 y= y 4 3 z ' cot z= z sin 3 (

18 8 תשובות: y=± + c y= + C ( ( y= + C y= e 5 5e 5 + e z=± sin cos + C

19 9 משוואת ריקטי משוואת ריקטי - הסבר הגדר את משוואת ריקטי והסבר כיצד ניתן לפתור אותה. פתור את המשוואות הבאות: 5 y ' = e + ( + e ) y+ y ( y ' = ( + + ) (+ ) y y ( y ' = + y+ y y ' = + + cos (+ 4 cos ) y+ y cos תשובות: y( ) = + + Ce e y( ) =.5e + + Ce y( ) 3.5 = + + C y( ) = + cos sin + Ce ( (

20 משוואות מסדר ראשון וממעלה גבוהה הערה dy בתת-פרק זה מסמנים = ' y. p= d מדר מסדר ראשון וממעלה גבוהה - הסבר הגדר משוואה מסדר ראשון וממעלה גבוהה והסבר כיצד פותרים אותה. פתור את המשוואות הבאות: 4 p 4 p y y = ( p + yp 6 y = ( yp y y p y + ( + + ) + + = y= p+ p 4 p yp + 4 = 6 p y + 3 p y= (6

21 תשובות: ( y c) ln y + ln c= (ln y ln c ) (ln y + 3ln c ) = c y ( y+.5 ) ( + c) =, > y=± c+ c y = c + c c 6 y 3 y + = y y c ( ( (6

22 משפט הקיום והיחידות משפט הקיום והיחידות למדר מסדר ראשון - הסבר (), y =- 4 ( נתונה הבעיה y = + + y ) y( ) = +, y( הם פתרונות לבעיה. הוכיחו ש- = 4 קבע באיזה תחום תקף כל אחד מהפתרונות. הסבירו מדוע קיום שני פתרונות לא סותר את משפט היחידות. א. ב. 3 ( ) y =, y = y+ נתונה הבעיה 4 הוכח שהבעיה מקיימת את תנאי משפט הקיום. א. הוכח שהבעיה אינה מקיימת את תנאי היחידות. ב. הוכח שלבעיה קיים פתרון יחיד ומצא אותו. ג. ( ( ) ( ) π פתור את הבעיה: y =, y = + y cos y + sin y ( ) = 4, y = ( )( + ) 5 נתונה הבעיה: y y y הראה שכל פתרון של הבעיה בהכרח חסום מלמטה. א. הראה שלכל פתרון של הבעיה בהכרח עולה בתחום הגדרתו. ב.

23 3 פרק - משוואות לינאריות מסדר שני משוואה חסרה שיטת הורדת סדר המשוואה מדר חסרה מסדר שני הסבר הגדר משוואה חסרה מסדר שני והסבר כיצד ניתן לפתור אותה. פתור את המשוואות הבאות: y '' + y ' = y '' tan = y ' y ' y '' ( y ') + = y '' ln = y ' y '' = e + y ( y ) yy '' + ' = ( y ) y '' y ' = 3 y '' + y ' = ' ( ( (6 (7 (8

24 4 תשובות: y= + C ln + C y= + C cos + C y=± ( C + ) + C ; y=± + C 3C 3/ 3 y= C ( ln ) + C ; y= C 3 y= e ( ) + C + C y = c+ k ; y= c c ( + k) y= c + 4 cot y= ( c+ k) ; y= c ( ( (6 (7 (8

25 5 משוואה לינאריות, הומוגנית, עם מקדמים קבועים מדר ליניארית הומוגנית, מסדר שני, עם מקדמים קבועים הסבר הגדר משוואה לינארית הומוגנית מסדר שני עם מקדמים קבועים והסבר כיצד פותרים אותה. פתור את המשוואות הבאות: y '' y= y '' 4 y ' = y '' 8 y ' + 7 y= z() =, z '() = ; 4 z '' + z ' 5z= y '' y ' + y= ( t) = t t y '' + 4 y= y '' + y = y() =, y '() = ; y '' y ' + y= 5 y '' + 8 y ' + 4 y= ( ( (6 (7 (8 (9 (

26 6 תשובות: y= c e + c e y= c + c e 4 y= c e + c e 7 z = e y= c e + c e ( t) = c e + c te t / t / [ cos sin ] 5 y= e c + c c cos+ c sin y= e sin /5 y= e c cos + c sin ( ( (6 (7 (8 (9 (

27 7 משוואה לינארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים - שיטת השוואת מקדמים מדר לינארית, לא הומוגנית, מסדר שני, עם מקדמים קבועים, פתרון בשיטת השוואת מקדמים הסבר הסבר והדגם כיצד פותרים משוואה לא הומוגנית מסדר שני עם מקדמים קבועים בשיטת השוואת המקדמים. פתור את המשוואות הבאות: y '' + 5 y ' + 6 y = + 6 y() =, y '() = 7 ; y '' y ' + y = e ( ( y '' y ' y = 4 sin y '' y= e d y y '' y= 3e cos y '' + 3 y ' = 9 dy 3 + y= + e + e + 4e d d 3 z '' + z = sin y '' 3 y ' + y = e y '' y ' = 6 t '' + 5 ' + 6= e + e t y '' + y ' + 5y= e sin (6 (7 (8 (9 ( ( (

28 8 תשובות: y= c e + c e y= e + 4e + e 3 y= ce + ce + sin cos 5 5 y= c e + c e + e ( ) 3 3 y= ce + ce + e cos + e sin c+ ce + y= ce + ce e 3e + e 3 z= c cos + c sin cos y= c e + c e e y= c e + c e 3 3 = c e + c e + e + te t 3t t t y= e sin ( ( (6 (7 (8 (9 ( ( (

29 9 משוואה לינארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים שיטת וריאציית הפרמטרים הסבר כיצד פותרים משוואה לא הומוגנית מסדר שני עם מקדמים קבועים בשיטת וריאצית הפרמטרים. פתור את המשוואות הבאות: y '' + y= ( sin + + = y '' 4 y ' 4 y e ln y '' + y ' + y= 3e + e y() =, y '() = ; y '' y ' + y= y '' 3 y ' + y= + e y '' + 4 y= sec ( (6

30 3 תשובות: y= c cos + c sin cos + sin ln sin y= ce + ce e ln e ln + [ ] 5 3 6( + ) 6( + ) 3/ y= ce + ce e + e ( + ) 5 3 y= e e + e ln ( > ) ( ) ( ) ( ) y= ce + ce + e ln + e + e ln + e + e y= c cos+ c sin + cosln cos + sin 4 ( ( (6

31 3 משוואה לינארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים השיטה האופרטורית הסבר כיצד פותרים משוואה לא הומוגנית מסדר שני עם מקדמים קבועים בשיטה האופרטורית. פתור את המשוואות הבאות: ( ) 4 D D y= e + e + 4 ( ) D D+ y = e + e ( ) 4 D + D y= e + e + 4 ( + 4) = sin 5 D y ( 4) = sin cos cos D y ( + ) = cos 3sin D D y ( + 3) = cos cos D D y ( ( (6 (7 ( ad + bd+ c) y= Q( ) ay '' + by ' + cy= הערת סימון ( )Q

32 3 תשובות: y= ce + ce + e 5e y= ce + ce + e + e 9 y= ce + ce 4e + e y= c cos+ c sin sin5 y= ce + ce sin 4 8 y= ce + ce + sin 3 y= ce + ce + sin cos + sin 3 cos ( ( (6 (7

33 33 משוואה לינארית, עם מקדמים לא קבועים שיטת משוואת אוילר מדר ליניארית, מסדר שני, כללית, משוואת אוילר הומוגנית הסבר ותרגיל y y y ( ) ( ) ( ) =, =, y y y + + =, y y y דוגמא : דוגמא : דוגמא 3 : מדר ליניארית, מסדר שני, כללית, משוואת אוילר לא הומוגנית הסבר ותרגיל ( ) ( ) y y + y=, > + = ln, > y y דוגמא : דוגמא : ( (

34 34 משוואה לינארית, כללית שיטת הפתרון השני מדר לינארית, מסדר שני, כללית הסבר ( ) y ( ) = e y + tan y tan + 4 y= ( ) y + y y= פתור כאשר ידוע פתור הסבר את שיטת הפתרון השני לפתרון מד"ר לינארית, לא הומוגנית, מסדר שני. ( ) ( ) ( ) < <, y + y y= הדגם על המד"ר e ( ) כאשר ידוע y = e פתרון של המד"ר ההומוגנית המתאימה. ( ( תשובות: ( ) y= c e + c e sin 4cos ( ) y= c + c + ( (

35 35 פרק - 3 משוואות לינאריות מסדר n משוואות לינאריות, הומוגניות עם מקדמים קבועים מדר ליניארית הומוגנית, מסדר n, עם מקדמים קבועים - הסבר משפטים הקשורים לפתרון משוואות פולינומיאליות - הסבר פתור את המשוואות הבאות: y ''' y '' 3 y ' = ( ) y y y y y + 3 ''' 5 '' 9 ' + 3 = ( y ''' y '' y ' + y= ) y y y 5 '' + 4 = y d 3 d dy 3 d d d ) y= y= y ) + y= (6 (7 (6) y y '' = ( ) D + 3D + D D 3D y= (8) ) y y y = (8 (9 ( z ''' 6 z '' + z ' 8z= ( y ) 4y= (6) ) '' = y() = 3, y '() = 4, y ''() = ; y ''' y '' + y ' y = ( e cos y() =, y '() = 5, y ''() = 9, y '''() = 47; y '''' 3 y ''' + 6 y '' y ' + 8y = נתונה משוואה דיפרנציאלית הומוגנית עם מקדמים קבועים מסדר 6 אשר אחד הפרונות שלה הוא א. מצא את הפתרון הכללי של המשוואה (6

36 36 ב. מצא את המשוואה תשובות: y= c + c e + c e 3 3 y= c e + c e + c e + c e y= c e + c e + c e 3 y= c e + c e + c e + c e 3 4 [ cos sin ] [ cos sin ] y= c e + c e + e c + c 3 4 y = c e + e c + c 4 3 y= e c cos + c sin + e c3 cos + c4 sin y= c + c+ c3e + c4e + cos + sin y= c e + c e + c e + c e + c e [ cos sin ] [ cos sin ] [ cos sin ] [ cos sin ] y= e c + c + e c + c + e c + c + e c + c y= c e + c e + c e 3 y= c e + c e + c cos + c sin 3 4 y= c e + c e + c e + c e + c e + c e y= e + cos + 3sin y= e e + 3cos + 4sin [ ] [ ] [ ] (a) y= e c cos+ c sin + e c cos+ c sin + e c cos+ c sin (b) y '''''' 6 y''''' + 7 y '''' 68 y ''' + 35 y '' 5 y ' + 5y= ( ( (6 (7 (8 (9 ( ( ( (6

37 37 שיטת השוואת מקדמים פתור את המשוואות הבאות: y ''' y '' 3 y ' = sin 4 cos ) y + 3 y ''' 5 y '' 9 y ' + 3y= 8e y y y y 3 ''' '' ' + = y ''' 3 y ' + y= e y ''' y '' + y ' y = sin cos y() =, y '() =, y ''() = ; y ''' y ' = 4e + 3e ) y + y '' = sin cos ( ( (6 (7 תשובות: y= c + c e + c e sin y= c e + c e + c e + c e + e y= c e + c e + c e y= c e + c e + c e + e 6 y= ce + c cos + c3 sin + (cos sin ) 4 3 y= e + e 4 y= c + c+ c3 cos + c4 sin sin + cos 4 ( ( (6 (7

38 38 שיטת וריאציית פרמטרים מדר ליניארית, מסדר n, עם מקדמים קבועים, פתרון בשיטת וריאציית הפרטמרים - הסבר פתור את המשוואות הבאות: y ''' + y ' = cos e y ''' 3 y '' + y ' = + e e y ''' 3 y '' + 3 y ' y= ( ( תשובות: y= c + c cos + c3 sin + ln tan + cos + sin ln cos cos ( ( )) ( ) ( ) ( ) y= c + c e + c e + e + ln e + + e ln e + + e ln + e 3 3 y= ce + ce + c3 e e + e ln 4 ( (

39 39 השיטה האופרטורית מדר ליניארית, מסדר, n חא הומוגנית, עם מקדמים קבועים, פתרון בשיטה האופרטורית - הסבר פתור את המשוואות הבאות: ( ) D D 3D y= 4e e 3 ) 4 y y y y y e e + 3 ''' 5 '' 9 ' + 3 = + ( ) D 6D + 3D D+ 4 y = e + 4e 4 3 ( ) D 8D + D 8D + 7D 4 y = 4e + 8e ( ) D + D + D y = 4 sin(+ ) + cos( + ) ( ) D 8D + D 8D + 7D 4 y = 5 sin D D + D D+ y = ( 3 6 8) 3 sin cos 48 cos 6 ( ( (6 (7

40 4 תשובות: y= c e + c e + c e e + e y= ce + ce + c3e + c4e + e e y= ce + ce + c3e + c4e + 5 e + e y= c e + c e + c e + c e + c e e + e y= c + c + c e + c e + c e + c e sin( ) cos( ) 3 4 y= ce + ce + c3 e + c4 e + c5e + [ 4sin cos ] 5 5sin + 5cos 3cos 8sin y= ce + ce + c3 cos+ c4 sin ( ( (6 (7

41 4 פרק - 4 מערכת משוואות לינאריות חזרה מאלגברה לינארית ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים נתונה מטריצה, A מצא את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של A A= 3 A= A= 4 A= 3 A= A= 4 3 A= 4 A= ( ( (6 (7 (8

42 4 תשובות: =, =, =, v = (,,), v = (,,), v = (,,) = = = = 6, =, = 4, v = (,,), v (,,), v = (,,) = 6 = = 4 =, = 3, = 3, v = (,,), v = (,,) = (,,) () () 3 = = 3 = 3 =, = 3, =, v = (,4,), v = (,,), v = (,,) = = 3 = =, = 4, =, v = (,,), v = (,,), v = (,,) = = 4 = =, = 3 v = (,), v = (,) = = 3 = ± i, v = ( + i,), v = ( i,), = + i = i =, = + 3 i, = 3 i, v = (,,), = v = ( 3 i,+ 3 i, ), v = (+ 3 i, 3 i, ) = + 3i = 3i ( ( (6 (7 (8

43 43 מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, הומוגניות, עם מקדמים קבועים שיטת הלכסון מערכת משוואות דיפרנציאליות, מסדר ראשון, הומוגניות, עם מקדמים קבועים, פתרון בשיטת הלכסון -הסבר פתור את התרגילים: '( t) = ) פתור את המערכת: (t ) ' 3 ' 3. () = 5, = ) פתור את המערכת: 3 ' '( t) 4 ( t) y '( t) y( t) נתון = z '( t) z( t) 3. z( t) = y( t) הוכח כי. () = כך ש- ' = y+ 4z y ' = 3+ y z z ' = + y z 4) פתור את המערכת: '( t) = ( t) 5) פתור y( t) y( t). lim + lim t ( t) t ( t) (). חשב: נתון ' = כך ש- = 6 4 (6 y ' + 5y y ' = 3 y ' 4 y ' 5y = A= כאשר '( t) = A ( t) פתור את המערכת: פתור את המערכת: (7 (8

44 44 הערה: בשאלות 8,9 יש להגיע מהפתרון המרוכב לפתרון ממשי. תשובות: t t t ( t) = ce ce c3e + + 6t t 4t ( t) = e e 3e + + t 3t t ( t) = ce 4 ce c3e + + t 4t t ( t) = ce ce c3e + + t t ( t) ce cost sin t ce = + cost + sin t 3 3 t t t ( t) = ce ce cos 3t sin 3t 3 ce sin 3t cos 3t 3 ( ( (6 (7 (8

45 45 מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, לא הומוגניות, עם מקדמים קבועים שיטת וריאציית הפרמטרים מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, לא הומוגניות, עם מקדמים קבועים, פתרון בשיטת וריאציית הפרמטרים - הסבר פתור את מערכות המשוואות הבאות: ' = + + e ' = e t t ( ) a קבוע.( ' = + + e ' = 4 + e at at ( 4 8t '( t) = 3 ( t) 3 + ' = + y+ z+ e y ' = + y+ z z ' = + y+ z+ e t t y ''' + y '' y = t במערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. 5) המר את המשוואה

46 46 תשובות: t 3 e t t ( t) = ce + ce t e te t c e c e a e t t 3t ( ) = + + ( = ), t t c e c e a + a e at 3 e t t ( ) = + + ( ) at t 3t t ( t) = ce 4 ce c3e t ) 4 t ) ( 3t ) t 4t t t t ( t) = ce ce c3e te e ' ' = + 3 ' 3 t ( (

47 47 פתור את מערכות המשוואות הבאות: מערכת משוואות כללית שיטת ההצבה 3 y '' + z ' = e y ' z '' + 3z = ( בהינתן = '() y z() = y() = y '' + z ' = e y + z = sin ( t ' = 4 y+ e y ' = 6 3y+ e t ' = + + sin t ' = + + cos t z '' 3 z ' + z+ y ' y= z ' z + y ' + y =

48 48 תשובות: z c ce c3e = e +, y= e ce + c3e + k+ l 4 3 z e e = + cos + sin, y= e + e + cos + sin t t t 3 t t 3 t 5 t c ce 4 te e = + +, y= c + ce + 6te e e t t = c + ce cost sin t, = c + ce + sin t 4 4 z= c + ce + c3e, y= c + ce ( (

49 49 פרק - 5 פתרון משוואות לינאריות באמצעות טורים פתרון מד"ר בעזרת טורים סביב נקודה רגולרית פתרון מדר בעזרת פיתוח טור חזקות סביב נקודה רגולרית - הסבר פתור את המשוואות הבאות (-8) על ידי פיתוח הפתרון לטור חזקות סביב =. במיוחד, רשום נוסחה רקורסיבית (נוסחת נסיגה) עבור האיבר הכללי וציין את ארבעת האיברים הראשונים בפיתוח של הטור.(הערת ניסוח: טור חזקות סביב = לטור מקלורן). שקול לטור טיילור סביב = ושקול y y y y y () = 3, '() = ; '' ' + 4 = + + y() =, y '() = ; y '' y = ( ) y '' y ' + y= ( + 4) y '' + y= + y '' + ( ) y ' + ( 3) y = y() =, y '() = ; y '' + ty = e + y= y '' + ( t ) y ' + (t 3) (השתמש בפתרון בסימן..( t y() =, y '() = ; y '' + ( ) y= פתור את המשוואה e על ידי פיתוח הפתרון לטור חזקות סביב =. ( ( (6 (7 (8 (9 פתור את המשואה = y. y( ) =, y '( ) = ; y '' + y ' + ( ) רמז: תנאי ההתחלה מרמז על כך שכדאי לפתח את הפתרון לטור חזקות סביב =.

50 5 תשובות: n n an = an 3 ( n 5), y= an ( n ) n n an = an 3 ( n 3), y= an + ( n ) n 6 6 n n an = an ( n ), y = a + a + a + a + + an + n 3 ( n )( n 3) an = an 3 an ( n 4), 4( n ) n 4( n ) n a 3 4 y= a+ a+ + + a + + an n 5 an = an an an 3 ( n 3), n n( n ) n( n ) n y= a+ a+ a + a + a+ a + a + + an e an 3 an = ( n 3), n( n )( n )! n( n ) e e 3 e 4 4 n y( t) = + t+ t + t + t + + ant n 5 an = an an an 3 ( n 3), n n( n ) n( n ) n y= a+ at + a + at + a+ at + at + + ant e an 3( n )! an = ( n 3), n! e e 3 e 4 4 n y= + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + + an ( ) n 5 an = an an an 3 ( n 3), n n( n ) n( n ) y = ( + ) + ( + ) ( + ) + ( + ) + n ( ( (6 (7 (8 (9

51 5 פתרון מדר בעזרת טורים נקודה רגולרית-סינגולרית פתרון מדר בעזרת פיתוח טור חזקות סביב נקודה רגולרית-סינגולרית הסבר עבור כל אחת מהמשוואות הבאות הראה שהנקודה = היא נקודה סינגולרית רגולרית ופתור את המשוואה על יד פיתוח הפתרון לטור חזקות בסביבת הנקודה. 3 y '' + y ' + y= y '' + 7 ( + ) y ' 3y= y '' y ' + ( 5) y= 3 y '' y ' + y= y y y '' + ' + = y y y '' ' + = y y y '' + ( + ) ' = y y y '' + ( ) ' + = ( ( (6 (7 (8 הערה: בשאלות -5 הפתרונות של המשוואה האינדיציאלית שונים והפרשם אינו מספר שלם. בשאלות 6,7 הפתרונות שווים ובשאלות 8,9 הפתרונות שונים והפרשם מספר שלם.

52 5 תשובות: /3 4 4 y= k k / y k k = y= k k y= k + k y k k ln = k k y( ) = k+ kln (8) y( ) = e e + + k k y( ) = e e y= a ln a + 4 /3 ( ( (6 (7 (8

53 53 פרק - 6 התמרת לפלס התמרת לפלס והתמרה הפוכה התמרת לפלס והתמרה הפוכה -הסבר חשב את התמרות לפלס הבאות בעזרת טבלת התמרות לפלס: ( + 4t ) L t + + π 4 L t t 4t t ( + e ) L e L( cosh 4t) L( sinht) L( sin t cost) L( sin t cos3t) L( sin t) L( cos 4t) ( sin 4 t) 4 t L( t e ) ( t sin 4t) L t L e ( ( (6 (7 (8 (9 ( ( ( t < t g( t) = 3) מצא התמרת לפלס של הפונקציה t> t < t g( t) 4) מצא התמרת לפלס של הפונקציה = t < t 5) מצא התמרת לפלס של פונקציה המחזורית הבאה

54 54 6) מצא טרנספורם לפלס של הפונקציה המחזורית הבאה: 3 4-7) מצא טרנספורם לפלס של הפונקציה המחזורית הבאה: 3 4. u( t 8) הגדר ושרטט את פונקציית המדרגה (t ) uואת ההזזה שלה (k t, f ( t) = u( t ) u( כאשר t) u( פונקציית המדרגה. 9) שרטט את הפונקציה t 4 f ( t) = t> 4 רשום את הפונקציה בעזרת פונקציית המדרגה. ( u( t ) רשום את הנוסחה להתמרת לפלס של פונקציית המדרגה (t )u, של הפונקציה (k. f ( t k) u( t ושל הפונקציה (k t< 4. g( t) = ( t 4) t 4 t< 4. g( t) = t t 4 חשב את התמרת לפלס של הפונקציה הבאה חשב את התמרת לפלס של הפונקציה הבאה א. הגדר ושרטט את פונקציית הדלתא (t )δ ( ( t a) ב. מהי התמרת לפלס של פונקציית הדלתא, ושל ההזזה שלה δ

55 55 תשובות: s s s 3/ + s + 5 s s + s+ 4 s + s 4 s+ 4 s s+ 4 s s + 5 s + s s s + 4 s + s s + 64 ( s ) 3 ( s + 6) ( s ) 4 5 ( s ) + 6 e s s e s s s e + e s s ( e ) s e s s ( + e ) s e se s s ( e ) s ( ( (6 (7 (8 (9 ( ( ( (6 (7

56 56 t< k u( t k) = t k t t> 4 ( ) = = u( t 4) f t ks ( ( ) ( )) ( ( )) 4s e L( ( t 4) u( t 4) ) = 3 L= u t k f t k = e L f t 4s 4s 4t e ( ) ( ) e L t + 8e L t + 6 ( π) L δ t = e π s s s (8 (9 ( ( (

57 57 חשב את התמרת לפלס ההפוכה: התמרת לפלס ההפוכה L ( s L ( 4 s L s L s + 4 s L s + 4 L (6 ( s ) + 4 s L (7 ( s ) + 4 s L (8 ( s + 4) L (9 ( s + 4) L ( s L ( s 4 5 s L ( s + 5s s L s + 5s+ 6 s + s L 3 s s 6s + 4s 6 L 3 s 7s 6

58 58. ( ) f t L F s ( ) = ( ) L L L s s 3s s s ( ) ( + ) s (6 (7 5 s L (8 3 s + s 9s+ 36 L (9 3 s + 6s + 9s s s s L ( ) ( 4 + 4) L L L L L L s s + s+ 3 ( s ) + s+ s + s + ( s 3) s + s+ ( s + )( s+ ) 3 ( s + )( s + 4) 5s ( s )( s + 4) s 3 4e 4e + s s s L L 3s e e + s+ s + 4s s s e ( s )( s ) ( ( ( (6 (7 (8 (9 כאשר ו- ) ( f s e + f () חשב את F( s) נתון = s פתור בשתי דרכים שונות. f ( ) = lim f ( t), f () = lim f ( t) t t הערה: 3) הסבר והדגם את משפט הקונוולוציה

59 59

60 6 השתמש במשפט הקונוולוציה כדי לחשב: L 3 s ( s 4) L 3 s ( s + 4) L 4 s( s 4) L 5 s( s + )

61 6 L L ( ( 4 L s s s s L (6 L L ( s ) 4 + s + 4 s + 4 s s L (9 L (8 L (7 ( s + 4) ( s + 4) ( s ) s L ( L ( L s + 5s s 4 s ( 6s + 4s 6 s + s s L L L 3 3 s 7s 6 s s s + 5s+ 6 5 s 8s s L (8 L (7 L (6 3 4 s s ( s ) ( s ) + + s 3s s+ 36 L ( L ( L s + s+ 3 ( s ) ( s 4s+ 4) 3 s + 6s + 9s (9 s + s+ s + s L L L ( ( s )( s ) + + ( s + ) ( s 3) s + s+ s 3s 3 4e 4e 5s 3 L + (7 L (6 L s s s ( s )( s + 4) ( s + )( s + 4) L s 4s s e e e (9 L + (8 ( s )( s ) s+ s + בשאלה 7 הוסף סעיף ב המבקש לשרטט את הפתרון.

62 6 תשובות: t 3 t 3! t e sin t 3 cost t e sin t e cos t+ sin t ( ( (6 (7 sin 4 t t (8 sin 4 t t ( 9 π ( t t e e 4 4 ( 5t e ( 3e e 3t t t + e t e e + e + 3e t t 3t e + e e e 3t 3t t t e + 4te e t t t 6+ 5t+ 6 t e 4 4e 3te 3t 3t e + te e + te e.75 t t t t e.5t t sin t sin.75t sint+ cost+ 3 e t t e sint sin t (6 (7 (8 (9 ( ( (

63 63 t 5 e cost sin t+ 5t sin t+ (sin t t cos t) u( t ) ( t ) + 4 u( t 3) ( t 3) u t e u t t ( t 4) ( 4) + ( + )sin( + ) t ( t ) ( ) u( t ) e e f () = f ( ) = 3 ( ) t t + t+ + e.5t sin t 4 4t e ( t ) ( cos t+ t sin t ) (6 (7 (8 (

64 64 פתרון מד"ר בעזרת התמרת לפלס מדר ליניארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים, פתרון בעזרת התמרת לפלס - הסבר פתור את המשוואות הבאות בעזרת התמרת לפלס: y() = ; y ' + 4 y = e y() =, y '() = 4 ; y '' + 4 y ' + 4 y = e y() =, y '() = 4 ; y '' 4 y ' = 6 3t t y() = y '() = ; y '' + 4 y ' = 8t+ t t y() = y '() = ; 4 y '' 4 y ' = te + e 4 y() = y '() = ; y '' 3 y ' + y= u( t 4) t< (t )u היא פונקציית המדרגה. כאשר = t ( ( (6 u( t 4) = u ( t) 4 הערה: יש המסמנים y() = y '() = ; y '' + y ' = f ( t) t< f ( t) = t כאשר y() = y '() = ; y '' + 5 y ' + 6 y= h( t) < t<. h( t) = כאשר t y() = y '() =, y ''() = 3 ; y ''' + 4 y '' + 5 y ' + y= cos t y( ) =, y ( ) = ; y + y + y= δ( t π) y( ) =, y ( ) = 3 ; y + 3y + y= 4δ( t ) ( ) =, ( ) = ; + 4 = δ( π) δ( π) y y y y t t (7 (8 (9 ( ( (

65 65 תשובות: y( t) = e e 3t 4t t ( ) = + ) y t e t t y t y( t) = 4t 8 y( t) = t t ( ) = e ( t + ) t 4 ( 4) ( t ) y( t) = u( t 4).5 e + e ( t ) ( ) y( t) = u( t ) + ( t ) + e t 3t ( t ) 3( t ) y( t) = 3e e u( t ) 3e e t t t y( t) = cost+ sint+ e te e (9 ( t ) y( t) = u( t π) e sin( t) ( 4 ( t ) 5( t ) t 5t y( t) = u( t ) e e + e + e ( 7 y( t) = u( t π) sinh( ( t π) ) u( t π) sinh( ( t π) ) ( + ( ( (6 (7 (8

66 66 פרק - 7 שימושים של משוואות דיפרנציאליות בעיות גיאומטריות על עקום מסוים ידוע שהשיפוע של המשיק בכל נקודה (y (, על העקום שווה ל-. y מצא את משוואת העקום. ( (, y) נתון עקום, ברביע הראשון, העובר בנקודה (,3) ושיפוע המשיק אליו בנקודה שווה ל- ( +. מצא את משוואת העקום. y הוא מצא את משוואת העקום העובר דרך הנקודה (,) ושבכל נקודה (,y) שעליו שיפוע הנורמל y. y מצא את משוואת העקום שהנורמל שלו בכל נקודה עובר בראשית. מצא את משוואת העקום ששיפוע המשיק לו בכל נקודה שווה למחצית שיפוע הקטע מהראשית לנקודה. נתון עקום, ברביע הראשון, העובר בנקודה,). נתון כי ההפרש בין שיפוע המשיק לגרף העקום בנקודה A(, y) לשיעור ה- y של הנקודה. A שעליו ובין שיפוע הישר המחבר את A עם ראשית הצירים שווה מצא את משוואת העקום המאונך לישר העובר דרך נקודה כלשהי על העקום ודרך הנקודה,4), אם ידוע שהעקום עובר גם דרך הראשית. קטע הנורמל לעקום בנקודה (y (, מצא את משוואת עקום זה. שבין נקודה זו וציר נחצה ע"י ציר. y מצא את העקום העובר דרך הנקודה (,) כך שהמשולש המוגבל על ידי ציר, y המשיק לעקום בנקודה כלשהי שעליו( M(,y והקטע OM מהראשית O ל- M הוא משולש שווה שוקיים שבסיסו הקטע (N. MN היא הנקודה בה המשיק הנ"ל חותך את ציר ). y צייר ציור מתאים ברביע הראשון הממחיש את הבעייה. נתון עקום העובר בנקודה (,). בכל נקודה A שעל העקום שווה שיפוע העקום לשטחו של הטרפז ABCD הנראה בציור.מהי משוואת העקום. (6 (7 (8 (9 (

67 67 עקומות אורתוגונליות מצא את משפחת העקומות האורתוגונליות למשפחות העקומות הבאות: ln + ln y = c y + y = c = c א. ב. מצא את העקומה האותוגונלית לעקומה = 9 y + שעליה. + y = c, בנקודה,) ( 45 עם משפחת המעגלים + y = c מצא את משפחת העקומות היוצרות זווית של ( (

68 68, (, y( ), ו- ) ו-, = a, ( ) ציר ה-, y= שטח S מוגבל ע"י עקום y ידוע כי השטח משתנה. ( a, y( a) S פרופורציונלי לאורך הקשת בין הנקודות ) מצא את משוואת העקום. (6, ו-, ציר ה- =, ( ) y= y שטח S ידוע כי מוגבל על ידי עקום משתנה. )y שווה ל( S y ( ) = האם קיים עקום כזה ששטחו של (7 ( ) y= y שטח S מוגבל על ידי עקום, ו- משתנה., ציר ה- =, y( ) שווה ל = S y ( ) ידוע כי = האם קיים עקום כזה שהשטח של (8

69 69 k גדילה ודעיכה נניח שכמות בעיות גדילה ודעיכה בניית הנוסחה הכללית (הסבר ווידאו) y( t) גדלה (או דועכת) אקספוננציאלית (מעריכית). כלומר בגל רגע קצב הגידול שלה פרופורציונאלי לערכו. ניח שבזמן התחלתי מסויים מצא נוסחה עבור הכמות בכל זמן y =t הכמות היא t ונניח שקבוע הפרופורציה הוא קצב הריבוי הטבעי העולמי הוא % בשנה. ידוע כי בשנת 98 היו בעולם 4 מיליארד איש. א. כמה אנשים היו בעולם בשנת? כמה אנשים היו בעולם בשנת 974? ב. באיזה שנה יהיו בעולם 5 מיליארד אנשים? ג. ( (הנח שאוכלוסיית העולם גדלה מעריכית ) כלומר שבכל רגע קצב הגידול פרופורציוני לערכו)) האוכלוסיה בעיר מסוימת גדלה מעריכית. בשנה מסוימת היו בעיר 4 אלף תושבים ואחרי 4 שנים היו 44 אלף תושבים. א. מצא את אחוז הגידול השנתי ב. מצא כעבור כמה שנים (החל מהשנה המסוימת) היו בעיר 55 אלף תושבים. אדם הפקיד סכום כסף בבנק בריבית דריבית שנתית של 4%. כעבור 5 שנים הצטברו לאדם 5 ש"ח. א. כמה כסף הפקיד האדם. ב. כעבור כמה שנים יהיו לאדם 7 ש"ח? מספר חיות הבר בעין גדי גדל בצורה מעריכית. בספירה ראשונה היו חיות. בספירה שנייה שנעשתה כעבור חודשים היו 4 חיות בר. מצא אחרי כמה חודשים החל מהספירה הראשונה היו בשמורה חיות בר? ליסוד הרדיואקטיבי פחמן 4 יש זמן מחצית חיים של 575 שנים. ידוע כי קצב ההתפרקות הרגעי של היסוד פרופורציונילכמותו הנמצאת באותו הרגע. כמה גרמים של יסוד זה ישרדו אחרי שנים מכמות התחתלתית של גרם? א. כעבור כמה שנים תישאר כמות של גרם מכמות התחלתית של גרם? ב. ( בבריכה אחת יש 4 טון דגים וכמות הדגים שבה גדלה ב- 4% כל שבוע. בבריכה שנייה יש טון דגים וכמות הדגים שבה גדלה ב- % כל שבוע. א. בעוד כמה שבועות תהיינה כמויות הדגים בשתי הבריכות שוות? ב. בעוד כמה שבועות תהיה כמות הדגים שבבריכה השנייה גדולה פי מכמות הדגים שבבריכה הראשונה? (6

70 7 בעיות שונות בזמן =t יש במיכל 4 ק"ג מלח מומסים ב- ליטר מים. נניח שמי מלח בריכוז של. ק"ג מלח לליטר מים מוזרמים לתוך המיכל, בקצב של 5 ליטר לדקה, ושהתמיסה המעורבת מנוקזת החוצה מן המיכל באותו קצב. א. חשב את כמות המלח במיכל לאחר 8 דקות. ב. תוך כמה זמן תהיה כמות המלח במיכל כפולה מהכמות ההתחלתית? ( סירה נגררת בקצב של קמ"ש. ברגע =t כשכבל הגרירה מנותק, מתחיל אדם, הנמצא בסירה לחתור בכיוון התנועה ומפעיל כח של ניוטון על הסירה. אם משקל החותר והסירה הוא 5 ק"ג וההתנגדות (ק"ג) שווה ל- v כאשר v נמדדת ב- מטר/שניה, מצא את מהירות הסירה כעבור חצי דקה. א. מצא את מהירות הסירה עכבור חצי דקה. ב. מצא כעבור כמה זמן תהיה מהירות הסירה 5 מטר/שניה. ג. מצא את המהירות הסופית. ( חוק הקירור של ניוטון קובע כי הקצב בו גוף מתקרר פרופורציונאלי להפרש בין טמפרטורת הגוף וטמפרטורת הסביבה. חומר בעל טמפרטורה של 5 מעלות נמצא בכלי בעל טמפרטורת אויר קבועה השווה ל- 3 מעלות. החומר מתקרר לפי חוק הקירור של ניוטון ולאחר כחצי שעה יורדת טמפרטורת החומר ל- 7 מעלות. א. ב. מהי טמפרטורת החומר לאחר כשעה? כעבור כמה זמן תהיה טמפרטורת החומר 4 מעלות? ב. נתון מיכל בצורת גליל שרדיוס בסיסו ס"מ וגובהו 4 ס"מ. הגליל מלא במים. ברגע מסוים פותחים ברז בתחתית הגליל והמים זורמים החוצה בקצב שפרופורציונאלי לשורש מגובהם. נסמן ב- (t )h את גובה פני המים וב- k את קבוע הפרופורציה. א. רשום מד"ר עבור גובה פני המים, (t. )h מהו תנאי ההתחלה של הבעייה? ידוע כי. k= π פתור את המד"ר. תוך כמה זמן תישאר בגליל מחצית מכמות המים ההתחלתית? כדור שלג שרדיוסו ההתחלתי 4 ס"מ נמס כך שהקצב שבו רדיוסו קטן פרופורציונאלי לשטח פניו.לאחר כחצי שעה רדיוס הכדור שווה ל- 3 ס"מ. רשום נוסחה שתתאר את רדיוס הכדור בזמן t. א. כעבור כמה זמן יהיה נפח הכדור השלג /64 מנפחו ההתחלתי? ב. מבלון מלא אויר שרדיוסו R מתחיל לצאת אוויר. קצב יציאת האוויר הוא (t 3 V ( כאשר. t הוא נפח הבלון בזמן V ( t) הוכח כי כעבור ln שניות נפח הבלון ייקטן הבלון לכדי שמינית מנפחו התחלתי. (6

71 7 תשובות: בעיות גיאומטריות + y = k y+ = 7 3 3y = + y = k y y= = a e y= 4± 5 ( 3) + y = k = y+ y + /4 y= e ( ( (6 (7 (8 (9 ( עקומות אורתוגונליות ln + ln y= c y = k y= a, y= y= m c y> ( ) y y ln + ln + = arctan + c y= k cosh ± + C k לא כן ( ( (6 (7 (8 בעיות גדילה ודעיכה 6 שנים א.. ב. 5.9 שנים א ב. 3.4 שנים 4.77 חודשים א גרם ( (

72 7 ב. 988 שנים שבועות שבועות א. 3.4 ב. 4.6 (6 בעיות שונות ק"ג דקות א ב..94 ( m 4.9 sec ) א. ב. 7 שניות m sec ג. 3 א. 43 ב..3 שעות א. t) h() = 4, πh'( t) = k h( + ב. R( t) א. = t+ 3 ב. 4.5 שעות הוכחה (6

73 73

74 74 דפי נוסחאות (נגזרות, אינטגרלים, טריגו, אלגברה, טורי טילור, התמרות לפלס) נוסחאות - נגזרות. y= a y ' =. y= f n y ' = n f n f ' 3. y= e f y ' = e f f ' 4. y= a f y ' = a f f ' ln a 5. y= ln f y ' = f ' f 6. y= sin f y ' = cos f f ' 7. y= cos f y ' = sin f f ' 8. y= tan f y ' = f ' cos f 9. y= cot f y ' = f ' sin f. y= arcsin f y ' = f ' f. y= ar cos f y ' = f ' f. y= arctan f y ' = f ' + f 3. y= ar cot f y ' = f ' + f 4. y= sinh f y ' = cosh f f ' 5. y= cosh f y ' = sinh f f ' 6. y= tanh f y ' = f ' cosh f 7. y= coth f y ' = f ' sinh f g ( ) g ( ) 8. y= f ( ) y ' = f ( ) ( g( ) ln( f ( ))'

75 75 נוסחאות - אינטגרלים ad= a+ c n+ n+ n n ( a+ b) d= + c n ( a+ b) d= + c n n+ a n+ d= ln + c d ln a b c = + + a+ b a a+ b a+ b e d= e + c e d= e + c a k a+ b k d= + c a+ b k ln k k d= + c a ln k cos d= sin + c cos( a+ b) d= sin( a+ b) + c a sin d= cos + c sin( a+ b) d= cos( a+ b) + c a tand= ln cos + c tan( a+ b) d= ln cos( a+ b) + c a cot d= ln sin + c cot( a+ b) d= ln sin( a+ b) + c a d= tan + c d tan( a b) c cos = + + cos ( a+ b) a d= cot + c d= cot( a+ b ) + c sin sin ( a+ b) a d= ln + tan + c d ln cot c cos cos = + sin sin a d= arctan c d ln c + = + + a a a a a + a d= arcsin + c a a d= ln + ± a + c ± a f ' = ln + ' f = + d f c f f d f c f f e f ' d= e + c cos f f ' d= sin( f ) + c f ' sin f f ' d= cos( f ) + c d= f + c f 3 f f ' d= f + c u v' d= u v u' vd 3

76 76 α sin + cos = נוסחאות - טריגו sinα tanα = cosα cosα cotα = sinα sin α = sinα cosα α α α α α + tan α = cos α cos = cos sin = sin = cos + cot α = α sin α sin α = ( cos α) cos α ( cos α) = + sinα cosβ = ( sin( a+ β ) + sin( α β )) sinα sinβ = ( cos( a β ) cos( α+ β )) cosα cosβ = cos( a+ β ) + cos( α β ) ( ) = α+ π k sin = sinα = ( π α) + π k = α+ π k cos = cosα = α + π k tan = tanα = α+ π k cot = cotα = α+ π k sin = = π k π cos = = + π k

77 77 נוסחאות - אלגברה ( a+ b) = a + ab+ b a + b = ( a+ b) ab ( a b) = a ab+ b a b = ( a b)( a+ b) + = = ( a b) = a 3a b+ 3ab b a b = ( a b)( a + b + ab) ( a+ b) = a + 4a b+ 6a b + 4ab + b 4 4 a + b = ( a + b ) a b ( a b) = a 4a b+ 6a b + 4ab + b a b = ( a b )( a + b ) ( a b) a 3a b 3 ab b a b ( a b)( a b ab) m n m+ n a a = a a>, b> m a m n ln a+ ln b= ln ab = a n a a ln ln l m n a b= n mn ( a ) = a b ln=, ln e= n n n ( ab) = a b n n n ln e = n a a = n n b ln = n ln ( > ) b ln a = e = k ln k e = n a = n k ln a e = k m n m n a = a, a = a b bln a a = e e = b = ln b k ln = k = e a if a a = a = a if a a b < = a d b c a b = a b c d a a = b b a b c e f d f d e < a a< < a d e f = a b + c h i g i g h > a < a or > a g h i

78 78 נוסחאות - טורי מקלורן של פונקציות חשובות תחום התכנסות טור מקלורן e n 3 = = n!!! 3! n= < < n n sin = ( ) = < < (n+ )! 3! 5! 7! n= n 4 6 n cos = ( ) = < < ( n)!! 4! 6! n= n+ 3 4 n ln( + ) = ( ) = n+ 3 4 n= < arctan = n= n n ( ) = n n = = < < n= 3... m m( m )... ( m n+ ) n ( + ) = + n= n! m( m ) m( m )( m ) = + m+ + +! 3! 3... ( m> ) < ( < m< ) < < ( m ) m,,,3,...

79 79 נוסחאות - התמרת לפלס G(s) g(t) s t s n! n (for n =,, 3 ) t n s + t n n (for n =,, 3 ) s ( n )! at e s a n t at e ( s a) n ( n )! n at ( n )! t e ( s a) n s cos( at) s + a a sin( at) s + a s cosh( at) s a a sinh( at) s a s t sin( a t) ( s + a ) a s (sin( a t ) + a t cos( a t )) ( s + a ) a a bt e sin at ( ) s+ b + a s+ b bt e cos at ( ) s+ b + a sa t sin at ( s + a ) s a ( s + a ) ( s a) t cos at at te

80 8 ( s + a ) e 3/ π s (sin( a t ) at cos( at )) 3 a s t u( t) s ks e u( t k) s F( s) u( t k) f ( t k) / π ks ( F s ) ( ) n ( ) ( ) n n t g( t) ks e ( ) t δ t k

81 8 תכונות נוספות L[ ag( t) + bh( t)] = al[ g( t)] + bl[ h( t)] ( [ ] L ag s + bh s = al G s + bl H s ( ) ( ) [ ( )] [ ( )] ( at at L F s = e L f s a L F s = e L f s+ a [ ( )] [ ( )], [ ( )] [ ( )] [ ] L ay '( t) + by( t) = Y ( s)[ as+ b] y()[ a] [ ] L ay t + by t + cy t = Y s as + bs+ c y ''( ) '( ) ( ) ( )[ ] ()[ as+ b] y '()[ a] [ '''( ) ''( ) '( ) ( )] L ay t + by t + cy t + dy t = Y s as bs cs d y as bs c y as b y a 3 ( )[ ] ()[ + + ] '()[ + ] ''()[ ] [ ''''( ) '''( ) ''( ) '( ) ( )] L ay t + by t + cy t + dy t + ey t = Y s as bs cs ds e y as bs cs d ( )[ ] ()[ ] y '()[ as + bs+ c] y ''()[ as+ b] y '''()[ a] לדף התמרות לפלס מורחב

82 8 סיכום מד"ר משוואות הניתנות להפרדת משתנים f ( ) d= g( y) אם ניתן להביא את המד"ר לצורה: dy f ( ) d= g( y) אז הפתרון ניתן ע"י: dy משוואות הומוגניות (ניתנות להפרדת משתנים בעזרת הצבה מתאימה) M (, y) d+ N(, y) dy= אם ניתן להביא את המד"ר לצורה N(, y) כאשר y) M (, וגם הומוגניות מאותו סדר! dy = dv + d v, y= v מציבים : ומקבלים מד"ר הניתנת להפרדת משתנים..v y לאחר האינטגרציה יש להציב במקום n f ( λ, λ y) = λ f (, y) תקרא הומוגנית מסדר n אם הערה: פונקציה y) f (,

83 83 ( a + b y+ c ) d+ ( a + b y+ c ) dy= משוואות מהצורה. a b a b מקרה - I a+ b y+ c =, a+ b y+ c פותרים את מערכת המשוואות =. y= ומקבלים = h ו- k,h = X + ומקבלים מד"ר הומוגנית מסדר ראשון. y= Y+ מציבים k. a b = a b מקרה - II במקרה זה: z= a + b y+. מציבים : c dz dy = a+ b d d. גוזרים :. z dy= dz ad b ( ) ומקבלים משוואה הניתנת להפרדת משתנים במשתנים ו- משוואות לינאריות מסדר ראשון. y ' + a( ) y= אם ניתן להביא את המד"ר לצורה ( )b ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) A A ( ) A = a d y = e b e d+ C הפתרון ניתן ע"י : ( ) k l n f ( ) k k ln f ( ) e = f ( ), e = ( f ( ) ) f e f ' d= e k f ( ( זכור:

84 84 משוואת ברנולי ) לינארית על ידי הצבה) n y ' + a( ) y= אם ניתן להביא את המד"ר לצורה: ( y )b =v הופכת את המד"ר למד"ר ליניארית מסדר ראשון: n אז ההצבה y משוואות מדויקות ( n ). v ' + ( ) a( ) v = ( n) b( ) M (, y) d+ N(, y) dy= אם ניתן להביא את המד"ר לצורה M y = N כך שמתקיים: F(, y) אז המשוואה נקראת מדוייקת. פתרון המשוואה נתון ע"י: = c F = M Fy כאשר ידוע ש: = N ו- אלגוריתם פתרון:. F(, y) = C. F 3. F = Md = g(, y) + h( y) 4. F = N g + h'( y) = N h( y) =... y = M 5. F = g(, y) + h( y) = C y. F = Ndy F הערה: במידה והאינטגרל = Md מסובך, ניתן להתחיל מ-

85 85 משוואות כמעט מדויקות (מדוייקות לאחר הכפלה בגורם אינטגרציה) M y N dy= M (, y) d+ N(, y) ומתקיים: נתונה משוואה: במקרה כזה המשוואה אינה מדויקת. ייתכן שקיים גורם אינטגרציה (y )h, שאם נכפול אותו במשוואה המקורית נקבל משוואה מדויקת. dy= h(, y) M (, y) d+ h(, y) N(, y) היא מדויקת. כלומר המשוואה במידה וגורם האינטגרציה אינו מופיע בשאלה מצאו אותו בעזרת השיטות הבאות: f ( ) d M y N אם ) = f ( אז e הוא גורם אינטגרציה. N ( ) M y N e g y dy הוא גורם אינטגרציה. אם y) = g( אז M אם לאחר כינוס איברי המשוואה אתם מזהים את קבוצת האיברים מימין אז השתמשו בגורם האינטגרציה משמאל....3 גורם אינטגרציה קבוצת איברים dy yd y dy yd y dy yd + y dy yd ( y) n dy+ yd ( + y ) n d+ ydy

86 86 משוואות מסדר ראשון וממעלות גבוהות (*) המשוואה הכללית מסדר ראשון וממעלה n נתונה ע"י : n dy a (, y) + a (, y) p + a (, y) p an (, y) p = ; p= y ' = d סוג - I משוואות פתירות עבור p במקרה זה מתייחסים לאגף שמאל של (*) כאל פולינום ב-. p p= F (, y), p= F (, y),..., p= Fn משווים את הפולינום לאפס ומקבלים: (y (, dy שפתרונה מהצורה פותרים את המשוואות שהתקבלו, כל אחת מהצורה ), ( d = F y. f (, y, c) f (, y, c)... f (, y, c) של (*) הוא המכפלה =.הפתרון f (, y, c ) = n סוג II משוואות פתירות עבור y. y= כלומר, משוואות מהצורה p) f (, dp p= f + f p d נגזור לפי את שני האגפים ונקבל: משוואה פתירה עבור. p נפתור ונקבל את. p. y ומכאן y= נציבו אותו ב- p) f (, סוג III משוואות פתירות עבור. = כלומר, משוואות מהצורה p) f ( y, p dp = f y + f p dy נגזור לפי y את שני האגפים ונקבל: משוואה פתירה עבור. p נפתור ונקבל את. p. y ומכאן = נציבו אותו ב- p) f ( y,

87 87 הורדת סדר המשוואה y ' = z( ), y '' = z ' ( אם המשוואה היא מהצורה = '') y f (, y ', אז מציבים ופותרים מד"ר מסדר ראשון בשיטות הרגילות. לבסוף ).: y= z( ) d y ' = z( y ' = z( y), y '' = z ' z ( אם המשוואה היא מהצורה = '') y f ( y, y ', אז מציבים ופותרים מד"ר מסדר ראשון בשיטות הרגילות. dy לבסוף: y) dy = d = z(. z( y) d משוואות הומוגניות עם מקדמים קבועים הצורה הכללית של משוואה הומוגנית מסדר n עם מקדמים קבועים היא : () y + a y + a y a y ' + a y= ( n) ( n ) ( n ) n n n ( n) k y אלגוריתם פתרון:. נרשום את הפולינום האופייני של המשוואה () לפי ונמצא את שורשיו.. נחלק את השורשים לקבוצות: קבוצה ראשונה שורשים ממשיים ושונים k k... km k m + k m k תרומתם לפתרון הכללי: c e c e c e ) שורש מריבוי ( m k = k =... = km קבוצה שנייה שורשים ממשיים ושווים = k c e + c e c e k k k m k cm תרומתם לפתרון הכללי: e k, תורם לפתרון הכללי : = a± bi קבוצה שלישית שורשים מרוכבים כל זוג שורשים מרוכבים e a c cos( b) + c sin( b) a± k = a± bi, k = רושמים: bi, 3,4 הערה: במידה ומתקיים

88 88 e a a c cos( b) + c sin( b) + e c cos( b) + c sin( b) משוואות לא הומוגניות עם מקדמים קבועים - השוואת מקדמים הצורה הכללית של משוואה לא הומוגנית מסדר n עם מקדמים קבועים היא : () y + a y + a y a y' + a y= Q( ) ( n) ( n ) ( n ) n n y= y + y h p הפתרון הכללי של () הוא.( y h כאשר: הוא הפתרון של המשוואה ההומוגנית המתאימה ל- (). ) מסמנים גם y.( y * הוא פתרון פרטי של (). ) מסמנים גם y p ) להלן שיטת השוואת מקדמים למציאת הפתרון הפרטי : מכינים רשימה המכילה את כל הפונקציות שמופיעות ב- ( )Q והפונקציות המתקבלות מ- ( )Q עלידי גזירה. כאשר בכל אחת מהפונקציות הנ"ל מתעלמים מהקבועים. נניח שרשימת הפונקציות שהתקבלו מהתהליך הנ"ל היא ) f ( ), f ( ),..., f ( t y = A f ( ) + B f ( ) + C f ( ) G אזי, פתרון פרטי יהיה מהצורה ( f ( p 3 t הם קבועים. למשל, A, B, C,..., כאשר G 3 y p = A + B + C+ פתרון פרטי D ( n) ( n ) ( n ) 3 y a y + + a y a y= n 3 y p פתרון פרטי = Ae + Be ( n) ( n ) ( n ) 3 y a y + + a y a y= e + e n y = Asin( ) + B cos( ) p פתרון פרטי ( n ) ( n ) ( n ) y a y + + a y a y= sin n y p Ae פתרון פרטי + Be = ( n ) ( n ) ( n ) y + a y + a y a y= e n y p = Ae cos 4+ פתרון פרטי Be sin 4 ( n ) ( n ) ( n ) y a y + + a y a y= e cos 4 n פתרון פרטי ( n) ( n ) ( n ) y a y + + a y a y= 3 + cos 4 n y p = A + B+ C + D cos 4+ E sin 4+ F cos 4+ G sin 4. A, B, C,..., מהצבת ) ב () נוכל למצוא את הקבועים G

89 89 יש לשנות את התהליך במקרה הבא: אם אחד (או יותר) מהמחוברים בפתרון הפרטי הראשוני,מופיע בפתרון של המשוואה ההומוגנית המתאימה יש לכפול אותו (אותם) בחזקה הטבעית הקטנה ביותר של שמניבה פונקציה שאין בה שום מחובר שמופיע בפתרון ההומוגני או בפתרון הפרטי הראשוני.למשל: y ''' y '' 8 y ' + y= e נתבונן במשוואה + Q( ) הפתרון של המשוואה ההומוגנית המתאימה הוא פתרון פרטי ראשוני. y = c e + c e + c e h 3 3 y = A + B+ C+ De ראשוני p עתה, ב-. ראשוני y מופיע המחובר De p שמופיע גם בפתרון של המשוואה ההומוגנית המתאימה לכן עלינו להכפיל אותו בחזקה הטבעית הקטנה ביותר של שתניב פונקציה שאין בה שום מחובר שמופיע במד"ר ההומוגנית או בפתרון הפרטי הראשוני. מכאן שעלינו להכפיל את De ב- ולרשום את הביטוי שהתקבל D e בפתרון הפרטי. נקבל אם כן שהפתרון הפרטי הוא מן הצורה * y = A + B+ C+ D e

90 9 משוואות לא הומוגניות עם מקדמים קבועים - וריאציית פרמטרים הצורה הכללית של משוואה לא הומוגנית מסדר n עם מקדמים קבועים היא : () y + a y + a y a y' + a y= Q( ) ( n) ( n ) ( n ) n n y= y + y h p הפתרון הכללי של () הוא.( y h כאשר: הוא הפתרון של המשוואה ההומוגנית המתאימה ל- (). ) מסמנים גם y.( y * הוא פתרון פרטי של (). ) מסמנים גם y p להלן שיטת וריאציית הפרמטרים למציאת הפתרון הפרטי: (היות ובד"כ מדובר על מד"ר מסדר שני או שלישי נתחיל בכך) ay '' + by ' + cy= Q( ) מד"ר מסדר שני רוצים פתרון פרטי עבור שלב I y = c y + c y h cy= ay '' + by ' + ומקבלים פותרים את המד"ר ההומוגנית המתאימה: W ( ) = y y y y שלב II מחשבים את הוורונסקיאן W הנתון על ידי : שלב III y( ) Q( ) y( ) Q( ) y p = y( ) d+ y( ) d W ( ) W ( ) מציבים בנוסחה:

91 9 מד"ר מסדר שלישי רוצים פתרון פרטי עבור ) ay ''' + by '' + cy ' + dy = Q( שלב I ay ''' + by '' + cy ' + dy= פותרים את המד"ר ההומוגנית המתאימה: ומקבלים y = c y + c y + c y h 3 3 y y y 3 3 W ( ) = y y y y y y y y y y y y 3 3 = 3 = 3 3 = y y y y y y W ( ) y y, W ( ) y y, W ( ) y y שלב II מחשבים את : מחשבים את : שלב III W Q W Q W Q W W W 3 y p = y d+ y d+ y3 מציבים בנוסחה: d מד"ר מסדר n y c y c y c y h = n n שלב I פותרים את המד"ר ההומוגנית המתאימה ומקבלים W = y y y n n y y y y y y ( n ) ( n ) ( n ) n שלב II מחשבים את הוורונסקיאן W הנתון על ידי: W היא הדטרמיננטה המתקבלת מהוורונסקיאן W i,w, W כאשר מחשבים את,..., Wn

92 9 על ידי החלפת העמודה ה- i בוקטור העמודה. שלב III W Q W Q Wn Q y p = y d+ y d... yn מציבים בנוסחה: d W + + W W משוואות לא הומוגניות עם מקדמים קבועים - שיטות קצרות (שיטה אופרטורית) משוואה לינארית לא הומוגנית במקדמים קבועים היא משוואה מהצורה ( n) ( n ) A y + A y A y '' + A y ' + A y= Q( ) n n בשיטה האופרטורית מסמנים:..., y D ) y ' = Dy, y '' = D אופרטור הגזירה), ומקבלים: n n ( An D + An D +,,, + A D + A D+ A) y= Q( ) או בקיצור F( D) y= Q( ) פתרון המשוואה נתון על ידי =y y + y a b y p = e = e F( D) F( a) + a+ b h p - פתרון המשוואה y= F( D) F( D) y= - פתרון פרטי של המשוואה ( )Q D) F( אז y = e + a b y h y p y p מציאת. אם המד"ר מהצורה. n a b e = e n ( D a) n! + a+ b במידה והמכנה מתאפס ניעזר בנוסחה F( D ) y = sin( a+ א. אם המד"ר מהצורה (b y p = sin( a+ b) = sin( a+ אז (b F( D ) F( a ).

93 93 F( D) y= sin( a+ ב. אם המד"ר מהצורה (b y p = sin( a+ b) F( D). a D * רשום אז: * החלף כל הופעה של ב- * לאחר ההחלפה הנ"ל תקבל: sin( a+ b) AD+ B AD+ B AD B sin( a+ b) AD B AD B sin( a+ b) A D B AD B A ( a ) B sin( a+ b) ADsin( a+ b) B sin( a+ b) A ( a ) B Acos( a+ b) a B sin( a+ b) A ( a ) B * אם במקום קוסינוס רשום סינוס פועלים באופן זהה.

94 94 a a F( D) e h( ) = e F( D+ a) h( ).3 = D+ D e sin e sin התמרת לפלס הגדרה: הוא פונקציה חדשה במשתנה s שתסומן ב- G( s) = ω e st e g( t) dt ωs st st e dt = e s st st e tdt = e ( st+ ) s st st e t dt = e ( s t + st+ ) 3 s st st e e sin( at) dt = [ s sin( at) a cos( at)] s + a st st e e cos( at) dt = [ s cos( at) + asin( at)] s + a התמרת לפלס של פונקציה (t )g שתסומן ב- [(t ]L )g st G( s) = L[ g( t)] = e g( t) dt ( G(sוהמוגדרת ע"י: ההתמרה ההפוכה נתונה ע"י: t) L [ G( s)] = g( כללים:. אם (t )g מחזורית עם מחזור ω אז התמרת לפלס נתונה ע"י: זכור:

95 95 L[ ag( t) + bh( t)] = al[ g( t)] + bl[ h( t)]. [ ] L ag s bh s al G s bl H s ( ) + ( ) = [ ( )] + [ ( )] Eamples 4 L t t L t L t L e L L e s s s s : [sin + 5 ] = [sin ] + 5 [ ] ; + 5 = 4 [ ] + 5 [ ] at L F s e L f s a [ ( )] = [ ( )].3 at L F s e L f s a [ ( )] = [ ( + )] t t Eamples : L [ ] = e L [ ] ; L [ ] = e L [ ] ( s+ ) + 4 s + 4 ( s ) + 4 s + 4 [ ] L ay '( t) + by( t) = Y ( s)[ as+ b] y()[ a] [ ''( ) '( ) ( )] L ay t + by t + cy t = Y s as bs c y as b y a ( )[ + + ] ()[ + ] '()[ ] [ '''( ) ''( ) '( ) ( )] L ay t + by t + cy t + dy t = Y s as bs cs d y as bs c y as b y a 3 ( )[ ] ()[ + + ] '()[ + ] ''()[ ] [ ] L ay ''''( t) + by '''( t) + cy ''( t) + dy '( t) + ey( t) = Y s as bs cs ds e y as bs cs d y as bs c y as b y a ( )[ ] ()[ ] '()[ + + ] ''()[ + ] '''()[ ].4 פתרון מד"ר באמצעות התמרת לפלס:. y() = y ; y '() = y נתונה מד"ר מהצורה t) ay ''( t) + by '( t) + cy( t) = g( עם תנאי התחלה שלב I מפעילים את התמרת לפלס על שני אפי המשוואה ומקבלים: [ ''( ) + '( ) + ( )] = [ ( )] L ay t by t cy t L g t

96 96 Y s as bs c y as b y a G s ( )[ + + ] [ + ] מכאן: ) ( = ] [ שלב II מבודדים מהמשוואה האחרונה את (s )Y ומקבלים: G( s) + y [ as+ b] + y [ a] Y( s) = as + bs+ c שלב III : מבצעים התמרת לפלס הפוכה לשני האגפים של המשוואה האחרונה ומקבלים את (t )y G( s) + y[ as+ b] + y[ a] y( t) = L as + bs+ c נוסחאות - התמרת לפלס G(s) g(t) s t s n! n (forn =,, 3 )t n s + t n n (forn =,, 3 ) s ( n )! at e s a n t at e ( s a) n ( n )! n at ( n )! t e ( s a) n s cos( at) s + a a sin( at) s + a

97 97 s s a a s a s ( s + a ) s ( s + a ) a ( ) s+ b + a s+ b ( ) s+ b + a sa ( s + a ) s a ( s + a ) ( s a) ( s + a ) e 3/ π s cosh( at) sinh( at) t sin( a t) a (sin( a t ) + a t cos( a t )) a e e bt bt sin at cos at t sin at t cos at at te (sin( at ) at cos( at )) 3 a s t u( t) s ks e u( t k) s F( s) u( t k) f ( t k) / π ks ( F s ) ( ) n ( ) ( ) n n t g( t) t תוספות:. נניח שנתונה התמרת לפלס ההפוכה (s F ( של פונקציה (t f ( ורוצים את () f ו- ) ( f. אז במקום למצוא את (t f ( ולהציב ניתן להיעזר בנוסחאות הבאות:

98 98 f () = lim s F( s) s f ( ) = lim s F( s) s.קונוולוציה: t f ( t) * g( t) = f ( ) g( t ) d ( * g( t) ) L f ( t) = F( s) G( s) L ( F ) ( s) G( s) = f ( t) * g( t) ( ) L F s G s t ( ) ( ) = f ( ) g( t ) d פתרון מד"ר בעזרת טורים - נקודה רגולרית y ''( ) + p( ) y '( ) + q( ) = r( ) נתונה מד"ר מסדר שני : שלב I y= a + a + a + a + a + a a + a + a + a + a n n n n+ n+ n n n n+ n+ מציבים במד"ר: y ' = a + a + 3a + 4a + 5 a ( n ) a + ( n ) a + na + ( n+ ) a + ( n+ ) a n 3 n n n n+ n n n n+ n+ y '' = a + 6a + a + a ( n )( n 3) a + ( n )( n ) a + n( n ) a + ( n+ ) na + ( n+ )( n+ ) a n n n n n n n n n+ n+ שלב II n משווים את המקדם של עבור. באגף ימין עם המקדם של n באגף שמאל ומקבלים נוסחת נסיגה a n שלב III

99 99 a, a משווים מקדמים של חזקות שוות במידה ונוסחת הנסיגה לא נותנת את כל המקדמים..., בשני האגפים (מהחזקה הקטנה ביותר ומעלה) עד לקבלת כל המקדמים הדרושים. הערות: אם במד"ר המקורית מופיעה פונקציה שהיא איננה פולינום, מחליפים אותה בטור מקלורן שלה. ) רשימת טורים בעמוד האחרון בחוברת ). שים לב כי בהינתן תנאי התחלה, מתקיים:. y '() = a, y() = a במידה ולא נתון תנאי התחלה אנו מניחים ש- המקדמים בעזרתם. a a ו- 4 3 ידועים ומבטאים את יתר באופן דומה פותרים מד"ר מכל סדר בעזרת טורים. בהקשר זה יש לזכור כי, ( n. y ) () = n! a n,..., y ''''() = 4! a, y '''() = 3! a, y ''() =! a...3 פתרון מערכת מד"ר כללית - שיטת החילוץ z( ) נתונות שתי משוואות עם פונקציות ( )y אסטרטגיית הפתרון: ו- כך שלפחות אחת מהן משוואה דיפרנציאלית. נחלץ את אחת הפונקציות ממשוואה אחת ונציב במשוואה השנייה. במידה והתהליך אינו מתאפשר ניתן לגזור את המשוואות.למשל, אם נתונה המערכת y + z = e y z + z = 3 '' ' () ' '' 3 () נגזור את המשוואה השנייה. נחלץ מהמשוואה השנייה את '' y ונציב אותו במשוואה הראשונה. פתרון מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון - שיטת הלכסון מערכת הומוגנית: מערכת מהצורה:

100 ' = a + a a n ' = a + a a n ' = a + a a n n n nn n n n או בכתיב מטריצות: a a a n a a an = a n n an ann n '( t) A ( t) אלגוריתם פתרון: שלבI λ, λ (ה-ע"ע לא בהכרח שונים).,..., λn : מצא את הערכים העצמיים של המטריצה A שלב II v, v,..., vn : מצא את הוקטורים העצמיים של המטריצה A שלב III λ λ λn ( t) = c e v + c e v c e t v t t n n מערכת לא הומוגנית: מערכת מהצורה: a a a n b a a a n b = + a n n an ann n bn '( t) A ( t) b( t) אלגוריתם פתרון (וריאציית פרמטרים): ( ( t) הפתרון הכללי של המערכת הלא הומוגנית ) ההומוגנית המתאימה ופתרון פרטי של המערכת הלא הומוגנית הוא הסכום של הפתרון של המערכת. ( p ( t) ) ( ( t) ) h

101 כלומר: t) ( t) = ( t) + ( h p שלבI λ ( ) t λ n t λ... t h t = c e v + c e v + + cn e vn n פתור את המערכת ההומוגנית המתאימה ונקבל: שלב II ' ' ' C ( t), C ( t),..., C ( t) n פתור את מערכת המשוואות הבאה עבור הנעלמים ' C b ' C b n = ' C b n n C ( t), C ( t),..., C ( t) n שלב III בצע אינטגרציה לקבלת שלב IV λn ( t) = C ( t) e v + C ( t) e v C ( t) e t v λ t λ t p n n הפתרון הפרטי הוא: הערה: האלגוריתם הנ"ל עובד אם ורק אם למטריצה יש n וקטורים עצמיים בלתי תלויים. פתרון נומרי (מקורב) של מד"ר מסדר ראשון (שיטת רונגה-קוטה) נתונה מד"ר מסדר ראשון y). y ' = f (, y( ) = y נתון : מחפשים: ) y( y( ) = y + k תשובה: כאשר:

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63>

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63> מתמטיקה א' לכלכלנים גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-   כתב ופתר גיא סלומון חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן דר יפית מעין, מרכז אקדמי לב אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב 1 א. תכונות וקטורים תוכן עניינים 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 וקטור שוויון וקטורים

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב סיכום אינפי 2 28 ביולי 200 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה בשום דרך..אינני לוקחת אחריות על מה שכתוב מטה. השימוש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשס"ה

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשסה גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ה, 5 מועד הבחינה: משרד החינוך 755 סמל השאלון: נוסחאון בתורת הרשת א. נספחים: לכיתה י"ד נוסחאון באלקטרוניקה ספרתית ב. לכיתה י"ד אלקטרוניקה

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, מועד הבחינה: משרד החינוך 793 סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד