Dell E2318H Guía del usuario

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Dell E2318H Guía del usuario"

תמליל

1 מדריך למשתמש Dell E2318H Dell E2318HN Dell E2318HX Dell E2318HR דגם רגולטורי: E2318Hf / E2318HNf

2 הערה: הערה מציינת מידע חשוב שיסייע לך להשתמש במחשב. זהירות: זהירות מציינת נזק פוטנציאלי לחומרה או איבוד נתונים במקרה של אי ציות להוראות. אזהרה: אזהרה מציינת סכנת נזק לרכוש, פציעה או מוות. Copyright.כל Dell Inc הזכויות שמורות. המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. העתקה בצורה כלשהי של החומר ללא אישור בכתב של Inc. Dell אסורה בתכלית האיסור. סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell והלוגו של DELL הינם סימנים מסחריים של חברת Windows,Dell Inc.; Microsoft, ולוגו לחצן התחל של Windows הינם סימנים מסחריים או סימני מסחר רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות נוספות. סימנים מסחריים וסימנים רשומים אחרים עשויים להופיע במסמך זה והם מתייחסים לחברות שטוענות לבעלות עליהם או למוצרים שלהן. ל- Inc.Dell אין כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים פרט לאלה הנמצאים בבעלותה מהדורה A0 4 2

3 תוכן אודות הצג תוכן האריזה תכונות המוצר זיהוי חלקים ובקרות מפרט הצג יכולת "הכנס הפעל" איכות צג ה- LCD ומדיניות פיקסלים הנחיות לתחזוקה התקנת הצג חיבור המעמד חיבור הצג סידור הכבלים הסרת מעמד הצג התקנה על הקיר )אופציונלי( תפעול הצג הפעלת הצג שימוש בבקרות הפנל הקדמי שימוש בתפריט המסך )OSD( הגדרת רזולוציה מרבית שימוש בהטיה

4 פתרון בעיות בדיקה עצמית אבחון מובנה בעיות נפוצות בעיות ספציפיות של המוצר בעיות ב- Soundbar. Dell נספח הוראות בטיחות הודעות FCC )ארה"ב בלבד( ומידע נוסף על תקינה פנייה ל- Dell בסיס נתוני המוצרים של האיחוד האירופי עבור תווית אנרגיה וגיליון נתוני מוצר. 50 4

5 אודות הצג תוכן האריזה הצג שרכשת מגיע עם כל הרכיבים המוצגים בהמשך. ודא שקיבלת את כל הרכיבים ופנייה ל- Dell אם משהו חסר. הערה: פריטים מסוימים הם אופציונליים וייתכן שלא יצורפו לצג. ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בתכונות או במדיות מסוימות במדינות מסוימות. צג מגבה המעמד בסיס מעמד VESA Screw Cover כבל מתח )משתנה בין ארצות( כבל DisplayPort )עבור E2318H בלבד( כבל HDMI )עבור / E2318HN E2318HX / E2318HR בלבד( 5 אודות הצג

6 כבל ) VGA עבור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה בלבד, פרט ל E2318HX /- (E2318HR מדריך התקנה מקוצר מידע אודות בטיחות ותקינה תכונות המוצר לצג השטוח Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR תצוגת LCD עם מטריצה פעילה מסוג Thin Film Transistor ותאורת רקע מסוג.LED בין התכונות של הצג : :E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR גודל תמונה לצפייה ס"מ ) 23 אינץ'(, רזולוציה,1920 x 1080 כולל תמיכה במסך מלא עבור רזולוציות נמוכות. יכולת כוונון ההטיה. מעמד ניתן להסרה וחורי התקנה 100 מ"מ תואמי (Video Electronics Standards Association) VESA לפתרונות התקנה גמישים. יכולת הכנס - הפעל, מותנית בתמיכה במערכת. כוונון תפריט מסך ) (OSD להגדרה קלה ולאופטימיזציה של המסך. תואם ENERGY STAR חריץ נעילת אבטחה. יכולת ניהול נכסים. משתנה בין ארצות. לסטטוס רישום ליפ EPEAT כאשר הדבר ישים. רישום EPEAT נושא סימון ארצות, ראה ) CECP בסין(. תאימות ל.RoHS- צגים בעלי אישור.TCO מד אנרגיה מציג בזמן אמת את רמת האנרגיה הנצרכת על ידי הצג. צפה בתצוגה נטולת הבהובים עם נוחות מרבית לעין. ההשפעה הפוטנציאלית וארוכת הטווח של פליטת אור כחול מהצג עלולה לגרום נזק לעיניים, כולל עייפות העין או מתח שנוצר כתוצאה מצפייה בתוכן דיגיטלי. התכונה ComfortView מפחיתה את כמות האור הכחול שנפלט מהצג ומשפרת את נוחות הצפייה. אודות הצג 6

7 זיהוי חלקים ובקרות מבט קדמי תווית תיאור 1. לחצני פונקציות (למידע נוסף, ראה תפעול הצג) 2. לחצן הפעלה/כיבוי (עם נורית חיווי) שימוש כדי לגשת אל תפריט המסך ולשנות את ההגדרות אם יש צורך בכך. ) לפרטים נוספים, ראה סעיף הפעלת הצג) להפעלה ולכיבוי של הצג. נורית דולקת בצבע לבן מציינת כי הצג הופעל וכי הוא פועל כשורה. נורית לבנה מהבהבת מציינת כי הצג במצב המתנה. 1 2 מבט מאחור מבט אחורי עם מעמד הצג 7 אודות הצג

8 תווית מבט צד תיאור חורי התקנה )100 VESA מ"מ( תווית דירוג תקינה חריץ נעילת אבטחה תווית מספר סידורי בברקוד פתח לכבלים שימוש להתקנת הצג. מפרטת את אישורי התקינה. לאבטחת הצג באמצעות מנעול אבטחה )לא מצורף(. היעזר בתווית זו אם תרצה ליצור קשר עם Dell לקבלת עזרה טכנית. משמש לניתוב הכבלים דרך הפתח. מבט מימין מבט מלמטה :E2318H תווית תיאור שימוש לחיבור כבל החשמל של הצג. לחיבור המחשב אל הצג באמצעות כבל.DP לחיבור המחשב אל הצג באמצעות כבל.VGA לחיבור Dell Soundbar האופציונלי. 1 2 מחבר לכבל חשמל AC מחבר DisplayPort 3 מחבר VGA 4 חריצים להתקנת Dell Soundbar אודות הצג 8

9 :E2318HN / E2318HX / E2318HR תווית תיאור שימוש לחיבור כבל החשמל של הצג. לחיבור המחשב אל הצג באמצעות כבל.HDMI לחיבור המחשב אל הצג באמצעות כבל.VGA לחיבור Dell Soundbar האופציונלי. 1 2 מחבר לכבל חשמל AC מחבר HDMI 3 מחבר VGA 4 חריצים להתקנת Dell Soundbar מפרט הצג מפרט פנל שטוח E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR מטריצה פעילה - LCD TFT טכנולוגיית מיתוג )In-Plane )IPS מספר דגם סוג מסך טכנולוגיית הצג תצוגה גלויה אלכסוני מ"מ )23.0 אינץ'( מ"מ )20.05 אינץ'( מ"מ )11.28 אינץ'( שטח פעיל אופקי שטח פעיל אנכי ) 2 שטח מ"מ ) אינץ' x מ"מ גובה פיקסל פיקסלים לאינץ' )PPI( 96 זווית צפייה 178 טיפוסי 178 טיפוסי אופקי אנכי 9 אודות הצג

10 Brightness )בהירות( 250cd/m² )טיפוסי( יחס ניגודיות 1000 ל- 1 )טיפוסי( ציפוי תצוגה נגד סנוור עם ציפוי קשיח 3H תאורה אחורית זמן תגובה מערכת LED edgelight לבנה 5 ms )אפור לאפור - מצב מהיר( 8 ms )טיפוסי - מצב רגיל( עומק צבע מיליון צבעים ערכת צבעים % 85 )טיפוסי( * משך חיי תאורת הרקע )בחצי מעוצמת הבהירות המלאה( התקנים מובנים קישוריות רוחב הגבול )שולי הצג עד האזור הפעיל( יכולת כיוון 30K שעות )טיפוסי( לא זמין E2318H: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA E2318HN / E2318HX / E2318HR: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA מ"מ )עליון/תחתון( מ"מ )שמאל/ימין( מעמד מתכוונן לא זמין הטיה -5 עד 21 סיבוב לא זמין ציר תואם ל- Display Dell Manager אבטחה לא זמין כן חריץ למנעול אבטחה )מנעול הכבל נמכר בנפרד( מכלול הצבעים של E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR )טיפוסי( מבוסס על תקני הבדיקה.CIE1931 )72 ו-)% CIE1976 )85 %( * אודות הצג 10

11 מפרטי רזולוציות E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR khz 30 עד khz 83 )אוטומטי( Hz 50 עד Hz 75 )אוטומטי( 60 ב- Hz 1920 x 1080 מספר דגם טווח סריקה אופקי אנכי.. רזולוציה מוגדרת מראש מרבית מצבי וידאו נתמכים E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p מספר דגם יכולות תצוגת וידאו )נגינת ו- DP ( VGA, HDMI מצבי תצוגה מוגדרים מראש הטבלה שלהלן מפרטת את המצבים המוגדרים מראש שעבורם Dell מבטיחה את גודל ומרכוז התמונה: קוטביות סנכרון Pixel Clock אופקית/אנכית( )שעון פיקסלים( ( )MHz( תדר אנכי )הרץ( תדר אופקי )קילו הרץ( מצב תצוגה +/ VESA, 720 x 400 -/ VESA, 640 x 480 -/ VESA, 640 x 480 +/ VESA, 800 x 600 +/ VESA, 800 x 600 -/ VESA, 1024 x 768 +/ VESA, 1024 x 768 +/ VESA, 1152 x 864 +/ VESA, 1280 x / VESA, 1280 x / VESA, 1600 x 900 +/ VESA, 1920 x אודות הצג

12 מפרט חשמלי E2318HN / E2318HX / E2318HR מספר דגם E2318H אותות כניסת וידאו אותות כניסת סנכרון מתח כניסה AC /תדר/ זרם RGB אנלוגי: 0.7 וולט,% 5 ± עכבת כניסה 75 אוהם 600mV, DisplayPort עבור כל קו בנפרד, עכבת כניסה 100 אוהם עבור כל זוג בנפרד RGB אנלוגי: 0.7 וולט,% 5 ± עכבת כניסה 75 אוהם 600mV, HDMI עבור כל קו דיפרנציאלי, עכבת כניסה 100 ohmלכל זוג דיפרנציאלי. סנכרון אופקי ואנכי בנפרד, רמת TTL ללא תלות בקוטביות, SOG SYNC( Composite בירוק( 100VAC עד 240VAC/50Hz או 3Hz/1.0 A + 60Hz )טיפוסי( 30A: 120 V )מרבי( 50A: 240 V )מרבי( (מצב כבוי ( W 0.2 (מצב המתנה )W 0.3 (מצב פעולה) 12.9W (מרבי ( W W( Pon) kwh (TEC) נחשול זרם צריכת הספק 1 כמוגדר ב- 2019/2021 EU וב- 2019/2013. EU 2 הגדרת ערך מרבי לבהירות ולניגודיות. : Pon 3 צריכת ההספק במצב פעיל כמוגדר ב- Star Energy גרסה. 8.0 :TEC צריכת האנרגיה הכוללת ביחידות קילוואט שעה,(kWh) כמוגדר ב- Star Energy גרסה. 8.0 מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד והוא משקף רק את הביצועים בתנאי מעבדה. ייתכן שהביצועים בפועל של המוצר שברשותך יהיו שונים, כתלות בתוכנה, ברכיבים ובציוד היקפי שהזמנת. החברה אינה מחויבת לעדכן מידע מעין זה. בהתאם לכך, הצרכן אינו אמור להסתמך על מידע זה בקבלת החלטות בנוגע לסבילות חשמלית, או כל החלטה אחרת. החברה אינה מעניקה כל אחריות, מפורשת או מרומזת, לדיוק או לשלמות הנתונים. הערה: צג זה תואם לדרישות.ENERGY STAR מוצר זה תואם לדרישות ENERGY STAR בהגדרות ברירת המחדל, אותן ניתן לשחזר באמצעות התכונה Reset" "Factory )איפוס לברירות מחדל( שבתפריט המסך.)OSD(. שינוי הגדרות ברירת המחדל או אפשור תכונות אחרות עלול להגדיל את צריכת ההספק ולחרוג מההגבלה שצויינה על ידי ENERGY STAR אודות הצג 12

13 E2318HN / E2318HX / E2318HR אנלוגי:, D-Sub 15 פינים דיגיטלי:, HDMI 19 פינים תכונות פיזיות הטבלה הבאה מפרטת את המאפיינים הפיזיים של הצג: מספר דגם סוג כבל אותות מידות: )כולל מעמד( E2318H אנלוגי:, D-Sub 15 פינים דיגיטלי:, DisplayPort 20 פינים מ"מ )16.34 אינץ'( מ"מ )21.45 אינץ'( מ"מ )7.09 אינץ'( מ"מ )12.68 אינץ'( מ"מ )21.45 אינץ'( מ"מ )2.10 אינץ'( מ"מ )6.97 אינץ'( מ"מ )9.84 אינץ'( מ"מ )7.09 אינץ'( 5.47 ק"ג )12.06 פאונד( 3.89 ק"ג )8.58 פאונד( 3.17 ק"ג )6.99 פאונד( 0.55 ק"ג )1.21 פאונד( מ"מ )16.34 אינץ'( מ"מ )21.45 אינץ'( מ"מ )7.09 אינץ'( מ"מ )12.68 אינץ'( מ"מ )21.45 אינץ'( מ"מ )2.10 אינץ'( מ"מ )6.97 אינץ'( מ"מ )9.84 אינץ'( מ"מ )7.09 אינץ'( 5.47 ק"ג )12.06 פאונד( 3.89 ק"ג )8.58 פאונד( 3.17 ק"ג )6.99 פאונד( 0.55 ק"ג )1.21 פאונד( גובה רוחב עומק מידות: )ללא מעמד( גובה רוחב עומק מידות המעמד: גובה רוחב עומק משקל: משקל כולל אריזה משקל כולל מכלול המעמד וכבלים משקל ללא מכלול המעמד )עבור כל שיקולי הרכבת - VESA ללא כבלים( משקל מכלול המעמד 13 אודות הצג

14 תנאי סביבה הטבלה הזו מפרטת את תנאי הסביבה להפעלת הצג: E2318H /E2318HN / E2318HX / E2318HR מספר דגם תקנים תואמים צג תואם ENERGY STAR תואם RoHS תצוגות באישור TCO מופחת PVC/BFR/CFR זכוכית נטולת ארסן וכספית בפנל בלבד טמפרטורה ) 104 F 32 עד F( 40 C 0 עד C אחסון: -20 C עד F -4( 60 C עד ) 140 F הובלה: -20 C עד F -4( 60 C עד ) 140 F % 10 עד % 80 )ללא התעבות( אחסון: % 5 עד % 90 )ללא התעבות( הובלה: % 5 עד % 90 )ללא התעבות( בפעולה לא בפעולה לחות: בפעולה לא בפעולה גובה בפעולה לא בפעולה פיזור תרמי 5,000 מטר )16,404 רגל( מרבי 12,191 מטר )40,000 רגל( מרבי BTU /שעה 68.2 (מרבי) BTU /שעה (טיפוסי) אודות הצג 14

15 תפקידי פינים מחבר VGA מספר פין צד הצג, 15 פינים, של כבל האותות וידאו - אדום וידאו - ירוק וידאו - כחול GND בדיקה עצמית GND-R GND-G GND-B DDC +5 V GND-sync GND נתוני DDC סנכרון אופקי סנכרון אנכי שעון DDC 15 אודות הצג

16 מחבר )E2318H( DisplayPort מספר פין צד 20 פינים של כבל האותות ML0)p( GND ML0)n( ML1)p( GND ML1)n( ML2)p( GND ML2)n( ML3)p( GND ML3)n( GND GND AUX)p( GND AUX)n( HPD DP_PWR_Return +3.3 V DP_PWR אודות הצג 16

17 מחבר )E2318HN / E2318HX / E2318HR( HDMI מספר פין צד 19 פינים של כבל האותות TMDS DATA 2+ סיכוך TMDS DATA 2 TMDS DATA 2- TMDS DATA 1+ סיכוך TMDS DATA 1 TMDS DATA 1- TMDS DATA 0+ סיכוך TMDS DATA 0 TMDS DATA 0- TMDS CLOCK סיכוך TMDS CLOCK TMDS CLOCK- אין חיבור אין חיבור DDC CLOCK )SDA( DDC DATA )SDA( GND מתח +5 V זיהוי Hot Plug 17 אודות הצג

18 יכולת "הכנס הפעל" תוכל להתקין את הצג בכל מערכת תואמת הכנס-הפעל. הצג יספק למחשב באופן אוטומטי את נתוני זיהוי התצוגה המורחב )EDID( תוך שימוש בפרוטוקולי ערוץ נתוני תצוגה,)DDC( ויאפשר למערכת להגדיר את עצמה ולמטב את הגדרות הצג. ברוב המקרים, התקנת הצג תתבצע באופן אוטומטי. תוכל לבחור הגדרות שונות אם תרצה בכך. איכות צג ה- LCD ומדיניות פיקסלים פעמים רבות, במהלך הייצור של צג,LCD פיקסל אחד או יותר מתקבעים במצב שאינו ניתן לשינוי. התוצאה הגלויה היא פיקסל קבוע המופיע כנקודה זעירה או כהה, או כנקודה בהירה וחסרת צבע. כאשר הפיקסל דולק קבוע, התופעה נקראת "נקודה בהירה". כאשר הפיקסל כבוי באופן קבוע, התופעה נקראת "נקודה כהה". כמעט בכל המקרים, קשה להבחין בפיקסלים הללו והם אינם פוגעים באיכות או בשימושיות התצוגה. תצוגה עם 1 עד 5 פיקסלים קבועים נחשבת לרגילה ובתחום הסטנדרטים התחרותיים. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר התמיכה של,Dell בכתובת:. הנחיות לתחזוקה טיפול בצג זהירות: קרא ופעל בהתאם להוראות הבטיחות לפני שתנקה את הצג. אזהרה: לפני ניקוי הצג, נתק את כבל החשמל שלו מהשקע שבקיר. מומלץ לפעול בהתאם להוראות שברשימה הבאה להוצאה מהאריזה, לניקוי או לטיפול בצג: לניקוי המסך האנטי-סטטי, הרטב קלות מטלית רכה ונקייה במים. אם ניתן, השתמש במטלית מיוחדת לניקוי מסכים או בתמיסה מתאימה לציפוי האנטי-סטטי. אין להשתמש בבנזין, במדלל, באמוניה, בחומרי ניקוי שוחקים או באוויר דחוס. השתמש במטלית לחה ופושרת כדי לנקות את הפלסטיק. הימנע משימוש בחומרי ניקוי מכל סוג, החומרים הללו משאירים ציפוי לבנבן על חלקי הפלסטיק. אם הבחנת באבקה לבנה כשהוצאת את הצג מהאריזה, נגב אותה בעזרת מטלית. אבקה לבנה זו נוצרת בזמן המשלוח. טפל בזהירות בצג. מכשיר עם צבעים כהים יכול להישרט ועלולים להופיע עליו יותר סימני שחיקה לבנים מאשר במכשיר עם צבעים בהירים. כדי לשמור על איכות התמונה הגבוהה ביותר בצג שלך, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה את הצג כשאינו בשימוש. אודות הצג 18

19 התקנת הצג חיבור המעמד הערה: בסיס המעמד מגיע כשהוא מנותק מהצג. 1. חבר את מגבה המעמד אל בסיס המעמד. a. מקם את בסיס מעמד הצג על שולחן שטוח ויציב..b החלק את גוף מעמד הצג בכיוון הנכון וכלפי מטה אל בסיס המעמד עד שיינעל במקומו בנקישה. 2. חבר את מכלול המעמד אל הצג: a. הנח את הצג על גבי בד רך או כרית ליד קצה שולחן. b. התאם את תושבת מכלול המעמד אל החריץ שבצג. c. הכנס את התושבת בכיוון הצג עד שתינעל במקומה. 19 התקנת הצג

20 חיבור הצג אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הפעולות שבסעיף זה, פעל לפי הוראות בטיחות. לחיבור הצג אל המחשב: 1. כבה את המחשב ונתק את כבל החשמל..2 חבר את כבל ה- VGA השחור, DisplayPort או את כבל HDMI אל יציאת הווידאו המתאימה בגב המחשב. חיבור כבל VGA חיבור כבל DP )עבור )E2318H התקנת הצג 20

21 חיבור כבל HDMI )עבור )E2318HN / E2318HX / E2318HR הערה: התרשימים מיועדים להמחשה בלבד. המראה במחשב עשוי להיות שונה. סידור הכבלים לאחר שחיברת את כל הכבלים הדרושים אל הצג ואל המחשב )ראה חיבור הצג לחיבור הכבלים(, נתב את הכבלים כפי שמוצג למעלה. 21 התקנת הצג

22 הסרת מעמד הצג הערה: מוצר זה מיועד לשימוש עבור צג עם מעמד. כאשר אתה רוכש מעמד מסוג אחר, עיין במדריך ההתקנה המתאים של המעמד לקבלת הוראות הסרה. 1. שלוף את כיסוי ה- VESA a. מקם את פנל הצג על מטלית רכה, על כרית או על שולחן שטוח ויציב. b. הרם בו זמנית משני הצדדים, שלוף את כיסוי ה- VESA והרחק אותו מהצג. 2. שלוף את מכלול המעמד מהצג. a. דחוף בעזרת מברג ארוך את לשונית השחרור הנמצאת בפתח שמעל למעמד. b. לאחר שחרור הלשונית, הסר את מעמד הצג מהצג. התקנת הצג 22

23 התקנה על הקיר )אופציונלי( )מידות הברגים: 10 x M4 מ"מ(. עיין בהוראות המצורפות לערכת התקנת הבסיס התואם ל- VESA. 1. הנח את הצג על גבי בד רך או כרית ליד קצה שולחן שטוח ויציב. 2. הסר את המעמד. 3. השתמש במברג כדי להסיר את ארבעת הברגים המאבטחים את כיסוי הפלסטיק. 4. חבר את תושבת ההתקנה מערכת ההתקנה על הקיר ל- LCD. 5. התקן את ה- LCD על הקיר לפי ההוראות המצורפות לערכת ההתקנה של הבסיס. הערה: מיועד לשימוש רק עם מתקן לתלייה על הקיר מסוג המאושר על ידי UL עם סיבולת עומס/משקל של 3.17 ק"ג לפחות. 23 התקנת הצג

24 תפעול הצג הפעלת הצג לחץ כדי להפעיל את הצג. שימוש בבקרות הפנל הקדמי לחץ על המקשים שבחזית הצג כדי לשנות את הגדרות התמונה. מקשים בפאנל הקדמי A Preset Modes )מצבים מוגדרים מראש( Brightness/Contrast )בהירות/ניגודיות( Menu )תפריט( Exit )יציאה( B C D E לחצן הפעלה עם נורית חיווי) (פעולה תיאור השתמש במקש Preset Modes )מצבים מוגדרים מראש( לבחירה מתוך רשימה של מצבי צבעים מוגדרים מראש. ראה שימוש בתפריט המסך.)OSD( לחץ על המקש Brightness / Contrast )בהירות ניגודיות( לגישה ישירה לתפריט הבקרה של Brightness )בהירות( ו- Contrast )ניגודיות(. לחץ על המקש Menu )תפריט( כדי לפתוח את התצוגה במסך.)OSD( לחץ Exit )יציאה( כדי לצאת מתפריט המסך ומתפריטי המשנה..להפעלה ולכיבוי של הצג נורית דולקת בצבע לבן מציינת כי הצג הופעל וכי הוא פועל.כשורה. נורית לבנה מהבהבת מציינת כי הצג במצב המתנה התקנת הצג 24

25 מקשים בפאנל הקדמי מקשים בפאנל הקדמי תיאור A למעלה לחץ על המקש Up )למעלה( כדי לכוונן )להגדיל טווח( פריטים בתפריט המסך. לחץ על המקש Down )למטה( כדי לכוונן )להקטין טווח( פריטים בתפריט המסך. לחץ על המקש OK )אישור( כדי לאשר את הבחירות שעשית. לחץ על המקש Back )הקודם( כדי לחזור לתפריט הקודם. Down )למטה( OK )אישור( Back )הקודם( B C D 25 תפעול הצג

26 שימוש בתפריט המסך )OSD( גישה אל מערכת התפריטים הערה: אם תשנה את ההגדרות ולאחר מכן תמשיך לתפריט אחר או תסגור את תפריט המסך, הצג ישמור באופן אוטומטי את השינויים הללו. השינויים נשמרים גם אם תשנה את ההגדרות ולאחר מכן תמתין עד שתפריט המסך ייעלם. 1. לחץ על תפריט ראשי כדי לפתוח את תפריט המסך ולהציג את התפריט הראשי..2 הערה: האפשרות Auto Adjust )כיוון אוטומטי( זמינה רק כאשר משתמשים במחבר אנלוגי.)VGA( לחץ על ועל כדי לעבור בין האפשרויות בתפריט. כשאתה עובר בין הסמלים, שם האפשרות הנוכחית מסומן. תפעול הצג 26

27 3. לבחירת הפריט המסומן בתפריט, לחץ שוב על. 4. לחץ על ועל כדי לבחור בפרמטר הרצוי..5 לחץ על כדי להיכנס למחוון ולאחר מכן לחץ על או על בהתאם לחיוויים שבתפריט, כדי לערוך שינויים. 6. בחר ב- כדי לחזור לתפריט הקודם בלי לקבל את ההגדרות הנוכחיות או על כדי לקבלן ולחזור לתפריט הקודם. הטבלה הזו מפרטת את כל האפשרויות הקיימות בתפריט המסך ואת תפקידיהן. סמל תפריט ותפריטי משנה תיאור מד זה מציג בזמן אמת את רמת האנרגיה שהצג צורך. השתמש בתפריט Brightness )בהירות( ו- Contrast )ניגודיות( לכיוון הבהירות והניגודיות. Energy Use )צריכת חשמל( Brightness/ Contrast )בהירות/ ניגודיות( מאפשר לכוון את הבהירות או את רמת התאורה האחורית. לחץ כדי להגביר את הבהירות ולחץ כדי להנמיך את הבהירות )מינימום,0 מרבי.)100 Brightness )בהירות( מאפשר לשנות את הניגודיות או את מידת ההבדל בין האזורים הבהירים ובין האזורים הכהים של תמונת המסך. כוונן תחילה את הבהירות, ולאחר מכן כוונן את הניגודיות רק אם יש צורך בכוונון נוסף. לחץ כדי להגביר את הניגודיות כדי להקטין את הניגודיות )מינימום 0, מרבי 100(. Contrast )ניגודיות( 27 תפעול הצג

28 Auto Adjust לחץ על מקש זה כדי להפעיל את תפריט הכוונון וההגדרות האוטומטיות. )כוונון אוטומטי( תיבת הדו-שיח הזו תוצג במסך שחור כאשר הצג יבצע כוונון עצמי לכניסה הנבחרת: תכונת הכוונון האוטומטי מאפשרת לצג לבצע כוונון עצמי בהתאם לאות הווידאו הנכנס. לאחר שהשתמשת בתכונה זו, עליך להמשיך ולכוונן את הצג באמצעות שימוש בבקרות )Coarse( Pixel Clock ו- )Fine( Phase )שעון פיקסלים )גס( ופאזה )עדין(( שתחת Display )תצוגה(. הערה: הכוונון האוטומטי לא יתרחש אם תלחץ על הלחצן בעת שאין כניסות וידאו פעילות או שלא מחוברים כבלים. תכונה זו זמינה רק כאשר משתמשים במחבר אנלוגי.)VGA( תפעול הצג 28

29 השתמש בתפריט Input Source )מקור כניסה( לבחירה בין אותות וידאו שונים שמחוברים לצג. Input Source )אות כניסה( בחר בכניסת VGA כאשר אתה משתמש במחבר אנלוגי.)VGA( לחץ על כדי לבחור במקור כניסה.VGA בחר בכניסה DP אם אתה משתמש במחבר.DP לחץ על כדי לבחור במקור כניסה.DP VGA DP )E2318H( 29 תפעול הצג

30 בחר בכניסה HDMI אם אתה משתמש במחבר.HDMI לחץ אות כניסה מסוג.HDMI השתמש בתפריט Color )צבעים( לכוונון הגדרות הצבעים של הצג. כדי לבחור השתמש ב- Select Auto )בחירה אוטומטית( לסריקת אותות הכניסה הזמינים. מאפס את הגדרות הכניסה של הצג להגדרות ברירת המחדל. HDMI )E2318HN/ E2318HX/ E2318HR( Auto Select )בחירה אוטומטית( Reset Input Source )איפוס אות המקור( Color )צבע( תפעול הצג 30

31 Preset Modes )מצבים מוגדרים מראש( מאפשר בחירה מתוך רשימה של מצבי צבעים מוגדרים מראש. Standard )סטנדרטי(: טוען את הגדרות ברירת המחדל של הצבעים בצג. זוהי ברירת המחדל המוגדרת מראש. :ComfortView מקטינה את רמת הפליטה של אור כחול מהמסך כדי להקל על העיניים בזמן הצפייה. הערה: לצמצום המתח על העין וכאבי הצוואר/הזרועות/הגב והכתפיים בשל שימוש ממושך בצג, מומלץ לבצע את הדברים הבאים: מקם את הצג במרחק של ס"מ )20-28 אינץ'( מהעיניים. מצמץ לעיתים דחופות כדי ללחלח או להרטיב את העיניים במהלך העבודה עם הצג. צא להפסקות תכופות ורגילות בנות 20 דקות מדי שעתיים. במהלך ההפסקות, הפנה את מבטך מהצג והתבונן בחפץ הנמצא במרחק של כ- 6 מטרים )20 רגל( ממך למשך 20 שניות לפחות. בצע תרגילי התמתחות כדי לשחרר מתח מהצוואר/זרועות/גב/ כתפיים במהלך ההפסקות. Multimedia )מולטימדיה(: טוען הגדרות צבעים אידאליות עבור יישומי מולטימדיה. Warm )חם(: מגביר את טמפרטורת הצבעים. המסך ייראה "חם" יותר עם גוון אדום/צהוב. Cool )קר(: מנמיך את טמפרטורת הצבעים. המסך ייראה "קריר" יותר עם גוון כחול. Custom Color )צבע מותאם(: מאפשר להגדיר ידנית את הגדרות הצבעים. לחץ על המקשים ו- כדי לכוון את ערכי האדום, ירוק וכחול ליצירת מצב צבעים מותאם אישית. 31 תפעול הצג

32 מאפשר להגדיר את מצב כניסת הווידאו כ: DVD בחר באפשרות זו אם הצג מחובר למחשב או לנגן :RGB באמצעות מתאם.DP :YPbPr בחר באפשרות זו אם נגן ה- DVD תומך ביציאת YPbPr בלבד. אפס את הגדרות הצבעים של הצג לברירת המחדל. השתמש בתפריט Display )תצוגה( לכוונון הגדרות התצוגה של הצג. Input Color Format )תבנית צבע כניסה( Reset Color )אפס צבע( Display )תצוגה( כוונון יחס הגובה-רוחב של התמונה ל- 16:9, Wide 4:3 או 5:4. הערה: כוונון רחב 16:9 לא נדרש ברזולוציה המוגדרת מראש המרבית x 1080 לחץ על או על לכוונון התמונה ימינה או שמאלה. ערך המינימום הוא '0' )-(. ערך המקסימום הוא '100' )+(. לחץ על או על לכוונון התמונה למעלה או למטה. ערך המינימום הוא '0' )-(. ערך המקסימום הוא '100' )+(. הערה: הכיוונים Horizontal Position )מיקום אופקי( וכן Vertical Position )מיקום אנכי( זמינים רק לכניסת.VGA לכוונון החדות או על תכונה זו תשווה לתמונה מראה חד או רך יותר. לחץ על מ-' 0 ' עד '100'. האפשרויות Phase ו- Clock Pixel )פאזה ושעון פיקסלים( מאפשרות לכוונן את הצג כדי לכוונן את איכות התמונה הטובה ביותר. או על בהתאם להעדפותיך. לחץ על אם לא התקבלו תוצאות משביעות רצון מהשימוש באפשרות Phase )פאזה(, השתמש ב- )coarse( Pixel Clock )שעון פיקסלים )גס( )ולאחר מכן השתמש שוב ב- )fine( Phase )פאזה )עדין((. הערה: כוונון Pixel Clock )שעון פיקסלים( ו- Phase )פאזה( זמינים רק בכניסת.VGA מאפשר להגדיר את האפשרות Response Time )זמן תגובה( כ- Normal )רגיל( או Fast )מהיר(: בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של התצוגה. תפעול הצג 32 Aspect Ratio )יחס גובה-רוחב( Horizontal Position )מיקום אופקי( Vertical Position )מיקום אנכי( Sharpness )חדות( Pixel Clock )שעון פיקסלים( Phase )פאזה( Response Time )זמן תגובה( Reset Display )אפס תצוגה(

33 Energy )צריכת אנרגיה( Power Button LED )נורית חיווי להפעלה( Reset Energy )אפס צריכת אנרגיה( מאפשר להדליק או לכבות את חיווי הנורית במצב פעיל, לחיסכון בצריכת חשמל (E2318H). מאפשר להדליק או לכבות את נורית החיווי במצב פעיל, לחיסכון בצריכת חשמל.(E2318HN/E2318HX/E2318HR) בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של צריכת החשמל. 33 תפעול הצג

34 בחר באפשרות זו כדי לכוונן את ההגדרות שבתפריט המסך, כגון שפות תפריט המסך, משך הזמן להצגת התפריט וכדומה. Menu )תפריט( בעזרת אפשרות זו תוכל לשנות את שפת תפריט המסך לאחת משמונה שפות:,Brazilian Portuguese, German, French, Spanish, English,Simplified Chinese, Russian או Japanese )אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית - ברזיל, רוסית, סינית מפושטת או יפנית(. Language )שפה( Transparency )שקיפות( Timer )קוצב זמן( בעזרת אפשרות זו תוכל לכוונן את רקע תפריט המסך מעמום לשקוף. מאפשר להגדיר את משך הזמן שבו תפריט המסך יוצג לאחר לחיצה על אחד ממקשי הצג. כדי לכוונן את המחוון במרווחים של שנייה אחת, מ- 5 ועד ועל לחץ על 60 שניות. שליטה בגישת המשתמש אל הגדרות הכיוון. כאשר האפשרות Lock )נעילה( נבחרת, המשתמש אינו יכול לכוונן. כל המקשים נעולים למעט. הערה: כאשר תפריט המסך נעול, לחיצה על מקש התפריט תעביר אותך ישירות לתפריט ההגדרות של תפריט המסך, כאשר האפשרות OSD Lock )נעילת תפריט המסך( כבר מסומנת. לחץ לחיצה ממושכת על המקש במשך 6 שניות כדי לבטל את הנעילה ולאפשר למשתמשים לגשת לכל ההגדרות הנחוצות. בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של התפריטים. Lock )נעילה( Reset Menu )תפריט איפוס( תפעול הצג 34

35 Personalize )התאמה אישית( המשתמש יכול לבחור בין האפשרויות Modes" Preset ")מצבים מוגדרים מראש(, "Brightness/Contrast" )בהירות/ניגודיות(, Adjust" " Auto )כוונון אוטומטי(, Source" " Input )מקור כניסה(, Ratio" " Aspect )יחס גובה-רוחב( ולהגדיר את האפשרות שנבחרה כמקש קיצור. Reset Personalization )איפוס התאמה אישית( מאפשר שחזור של מקש הקיצור להגדרת ברירת המחדל שלו. בחר באפשרות זו כדי לשנות את הגדרות תפריט המסך, כגון, DDC/Cl LCD Conditioning )ייצוב )LCD וכדומה. Others )אחרים( 35 תפעול הצג

36 )Display Data Channel/Command Interface( DDC/CI מאפשר לתוכנה במחשב לכוונן את הגדרות התצוגה כגון בהירות, איזון צבעים וכדומה. )Default( Enable )זמין )ברירת מחדל((: ממטב את ביצועי הצג ומשפר את חוויית הלקוח. Disable )לא זמין(: מבטל את האפשרות DCC/CI ומציג את ההודעה הזו. DDC/CI LCD Conditioning )תיקון צריבת תמונה( בעזרת תכונה זו תוכל להפחית מקרים של תמונה "תקועה". אם "נתקעת" תמונה בתצוגה, בחר באפשרות LCD Conditioning )תיקון צריבת תמונה( כדי להעלים תמונה "תקועה". פעולת התכונה LCD LCD צריבת תמונה( עשויה להימשך זמן מה. התכונה )תיקון Conditioning Conditioning )תיקון צריבת תמונה( אינה מסוגלת לתקן מקרים חמורים של תמונה תקועה או צרובה. הערה: השתמש בתכונה LCD Conditioning )תיקון צריבת תמונה( רק אם ישנה בעיה של תמונה "תקועה". הודעת האזהרה הזו תוצג פעם אחת לאחר בחירה באפשרות Enable LCD Conditioning )הפוך תיקון צריבת תמונה לזמין(. Reset Other )איפוס אחר( Factory Reset )איפוס להגדרות ברירת המחדל( בחר באפשרות זו כדי לשחזר הגדרות ברירת מחדל נוספות, כגון.DDC/CI איפוס כל ההגדרות של תפריט המסך לערכי ברירת המחדל. תפעול הצג 36

37 הודעות תפריט המסך אם הצג אינו תומך ברזולוציה מסוימת, תוצג ההודעה הזו: המשמעות היא שהצג אינו מצליח להסתנכרן עם האות שמגיע מהמחשב. ראה מפרט הצג לקבלת טווחי התדרים האופקיים והאנכיים שניתן להשתמש בהם עם צג זה. המצב המומלץ הוא x 1080 ההודעה הזו תוצג לפני הפיכה של DDC/CI ללא זמין. הודעת אזהרת מתח) שבהמשך חלה על פונקציות הבהירות בפרם) Power Warning Message התיבה.הראשונה, כאשר המשתמש קובע רמת בהירות גבוהה מערך ברירת המחדל 37 תפעול הצג

38 כשהצג עובר למצב חיסכון בצריכת חשמל Save(,)Power תוצג ההודעה הבאה: הפעל את המחשב והער את הצג כדי לגשת אל תפריט המסך. אם תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן ההפעלה, ההודעות האלה יוצגו בהתאם לכניסה שנבחרה: אם כבל HDMI, DP או VGA אינו מחובר, תוצג תיבת דו-שיח צפה דומה לזו שבהמשך. הצג יעבור למצב חיסכון בצריכת חשמל לאחר 4 דקות אם לא יהיה שינוי. תפעול הצג 38

39 לפרטים נוספים, ראה פתרון תקלות. הגדרת רזולוציה מרבית לקבלת ביצועי תצוגה מיטביים במערכות הפעלה מסוג,Microsoft Windows קבע את הרזולוציה כ x פיקסלים על ידי ביצוע הפעולות הבאות: ב- Vista Windows 8, Windows 7, Windows או :Windows ב- 8 Windows או ב- 8.1 Windows בלבד, בחר באריח Desktop )שולחן העבודה( כדי לעבור לשולחן העבודה הקלסי. 2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Screen Resolution )רזולוציית המסך(. 3. פתח את הרשימה הנפתחת של רזולוציות המסך ובחר באפשרות x לחץ OK )אישור(. 39 תפעול הצג

40 ב- :Windows לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Display Settings )הגדרות תצוגה(. 2. לחץ Advanced display settings )הגדרות תצוגה מתקדמות(. 3. לחץ על הרשימה הנפתחת Resolution )רזולוציה( ובחר באפשרות x לחץ Apply )החל(. אם האפשרות 1920 x 1080 אינה מופיעה, ייתכן שיהיה צורך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך. בחר בתרחיש המתאים אשר מתאר בצורה הטובה ביותר את מערכת המחשב בה אתה משתמש, ופעל בהתאם 1: אם ברשותך מחשב נייח או נישא מתוצרת Dell עם גישה לאינטרנט 2 :אם יש ברשותך מחשב שולחני, מחשב נייד או כרטיס מסך שאינו מתוצרת Dell אם ברשותך מחשב נייח או נישא מתוצרת Dell עם גישה לאינטרנט 1. בקר בכתובת, הזן את תגית השירות שקיבלת, והורד את מנהל ההתקן העדכני עבור כרטיס המסך שלך. 2. לאחר שהתקנת את מנהלי ההתקן עבור כרטיס המסך שברשותך, נסה שנית לקבוע את הרזולוציה כ x הערה: אם לא הצלחת לקבוע את הרזולוציה במצב, 1920 x 1080 צור קשר עם Dell לקבלת פרטים אודות כרטיס מסך שתומך ברזולוציות הללו. אם יש ברשותך מחשב שולחני, מחשב נייד או כרטיס מסך שאינו מתוצרת Dell ב- Vista Windows 8, Windows 7, Windows או :Windows ב- 8 Windows או ב- 8.1 Windows בלבד, בחר באריח Desktop )שולחן העבודה( כדי לעבור לשולחן העבודה הקלסי. 2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות Personalization )התאמה אישית(. 3. לחץ על Change Display Settings )שינוי הגדרות תצוגה(. 4. לחץ על Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(. 5. זהה את ספק כרטיס המסך מהתיאור שבחלק העליון של החלון )לדוגמה Intel,ATI,NVIDIA וכדומה(. 6. חפש מנהל התקן מעודכן באתר האינטרנט של ספק כרטיס המסך )לדוגמה, או.) 7. לאחר שתתקין את מנהלי ההתקן של כרטיס המסך שלך, נסה שוב להגדיר את הרזולוציה ל x תפעול הצג 40

41 ב- :Windows לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Display Settings )הגדרות תצוגה(. 2. לחץ Advanced display settings )הגדרות תצוגה מתקדמות(. 3. לחץ Display adapter properties )מאפייני מתאם תצוגה(. 4. זהה את ספק כרטיס המסך מהתיאור שבחלק העליון של החלון )לדוגמה Intel, ATI, NVIDIA וכדומה(. 5. חפש מנהל התקן מעודכן באתר האינטרנט של ספק כרטיס המסך )לדוגמה, או.) 6. לאחר שהתקנת את מנהלי ההתקן עבור כרטיס המסך שברשותך, נסה שנית לקבוע את הרזולוציה כ x הערה: אם לא הצלחת לשנות את הרזולוציה ל- 1080, 1920 x צור קשר עם יצרן המחשב או רכוש כרטיס מסך שתומך ברזולוציה x 1080 שימוש בהטיה הטיה בעזרת מכלול המעמד תוכל להטות את הצג לקבלת זווית הצפייה הנוחה ביותר. 5 טיפוסית )מרבית 6 ( 21 טיפוסית )מרבית 22 ( הערה: בסיס המעמד מגיע כשהוא מנותק מהצג. 41 תפעול הצג

42 פתרון בעיות אזהרה: לפני שתתחיל לבצע פעולה כלשהי בסעיף זה, קרא ופעל בהתאם הוראות בטיחות. בדיקה עצמית הצג שברשותך כולל תכונת בדיקה עצמית אשר מוודאת כי הוא פועל בצורה תקינה. אם הצג והמחשב מחוברים בצורה תקינה אך המסך נשאר חשוך, הפעל את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הפעולות האלה: 1. כבה את המחשב ואת הצג. 2. נתק את כבל הווידאו מגב המחשב. 3. הדלק את הצג. תיבת הדו-שיח הצפה תוצג )על רקע שחור( אם הצג פועל ואינו מזהה אות וידאו. במצב בדיקה עצמית, נורית ההפעלה תישאר לבנה. כמו כן, בהתאם לכניסה שנבחרה, אחת מתיבות הדו-שיח האלה תוצג. 4. תיבה זו מוצגת גם בזמן פעולה רגילה של המערכת, אם כבל הווידאו מתנתק או ניזוק. הצג יעבור למצב חיסכון בצריכת חשמל לאחר 4 דקות אם לא יהיה שינוי. 5. כבה את הצג וחבר בחזרה את כבל הווידאו; לאחר מכן, הדלק את הצג ואת המחשב. אם המסך עדיין חשוך, בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב. הצג תקין. פתרון בעיות 42

43 אבחון מובנה לצג כלי אבחון מובנה שבעזרתו תוכל לבדוק אם אופן הפעולה החריג בו נתקלת קשור לצג או למחשב ולכרטיס המסך שלו..8 הערה: תוכל להפעיל את האבחון המובנה רק כאשר כבל הווידאו מנותק והצג במצב בדיקה עצמית. להפעלת האבחון המובנה: 1. ודא שהמסך נקי )אין עליו חלקיקי אבק(. 2. נתק את כבל/י הווידאו שבגב המחשב או הצג. כעת הצג יעבור למצב בדיקה עצמית. 3. לחץ והחזק בו זמנית את לחצן 1 בפאנל הקדמי במשך 2 שניות. כעת יוצג מסך אפור. 4. בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר חריגות. 5. לחץ שנית על לחצן 1 בפאנל הקדמי. צבע המסך ישתנה לאדום. 6. בדוק את התצוגה ונסה לאתר חריגות. 7. חזור על שלבים 5 ו- 6 ובדוק את התצוגה בצבעים ירוק, כחול, שחור ולבן. חיווי נורית הפעלה לחצן 5. נורית דולקת בצבע לבן מציינת כי הצג הופעל וכי הוא פועל כשורה. נורית לבנה מהבהבת מציינת כי הצג במצב המתנה הבדיקה תסתיים כאשר יוצג המסך.Text ליציאה, לחץ שוב על לחצן 1. אם לא זיהית חריגות במסך כאשר השתמשת בכלי האבחון המובנה, הצג תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב. 43 פתרון בעיות

44 בעיות נפוצות הטבלה שלהלן מכילה מידע כללי לגבי בעיות נפוצות בצג ופתרונות אפשריים. סימפטומים שכיחים אין תמונה/נורית ההפעלה כבויה אין תמונה/נורית ההפעלה דולקת מיקוד גרוע הסימפטום אין תמונה אין תמונה או אין בהירות התמונה מעורפלת, מטושטשת או כפולה פתרונות אפשריים ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. חבר התקן חשמלי אחר לשקע החשמל שבקיר כדי לבדוק אם הוא פועל כשורה. ודא שלחצן ההפעלה אינו לחוץ. ודא שמקור אות הכניסה הנכון נבחר על ידי בחירה בתפריט Input Source Select )בחירת מקור אות כניסה(. בדוק את האפשרות Button Power LED )נורית חיווי להפעלה( תחת Energy )צריכת החשמל( בתפריט המסך. הגבר את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך. בצע בדיקה עצמית לצג. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. ודא שמקור אות הכניסה הנכון נבחר על ידי בחירה בתפריט Input Source Select )בחירת מקור אות כניסה(. הפעל את האבחון המובנה. בצע כוונון אוטומטי באמצעות תפריט המסך. כוונן את בקרות Phase )פאזה( ו- Pixel Clock )שעון פיקסלים( באמצעות תפריט המסך. אל תשתמש בכבלים מאריכים לווידאו. אפס את הצג Factory Settings )הגדרות ברירת המחדל(. שנה את רזולוציית הווידאו ליחס גובה-רוחב נכון )16:9(. פתרון בעיות 44

45 וידאו רועד/קופץ פיקסלים חסרים פיקסלים "תקועים" בעיות בהירות עיוות גאומטרי קווים אופקיים/אנכיים 45 פתרון בעיות תמונה גלית או תנועה עדינה נקודות במסך ה- LCD נקודות בהירות במסך ה- LCD התמונה עמומה או בהירה מדי המסך אינו ממורכז מופיע קו אחד או מספר קווים במסך בצע כוונון אוטומטי באמצעות תפריט המסך. כוונן את בקרות Phase )פאזה( ו- Clock Pixel )שעון פיקסלים( באמצעות תפריט המסך. אפס את הצג Factory Settings )הגדרות ברירת המחדל(. בדוק את תנאי הסביבה. שנה את מיקום הצג ובדוק אותו בחדר אחר. הדלק וכבה את הצג. פיקסלים כבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית.LCD למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של,Dell גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת:. הדלק וכבה את הצג. פיקסלים כבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית.LCD למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של,Dell גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת:. אפס את הצג Factory Settings )הגדרות ברירת המחדל(. כוונון אוטומטי באמצעות תפריט המסך. כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך. אפס את הצג Factory Settings )הגדרות ברירת המחדל(. כוונון אוטומטי באמצעות תפריט המסך. כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך. הערה: כאשר נעשה שימוש באפשרות DP/','HDMI לא ניתן לכוונן את המיקום. אפס את הצג Factory Settings )הגדרות ברירת המחדל(. בצע כוונון אוטומטי באמצעות תפריט המסך. כוונן את בקרות Phase )פאזה( ו- Pixel Clock )שעון פיקסלים( באמצעות תפריט המסך. בצע בדיקה עצמית לצג כדי ובדוק אם הקווים מופיעים גם במצב בדיקה עצמית. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. הערה: כאשר נעשה שימוש באפשרות DP/','HDMI לא ניתן לכוונן את Pixel Clock )שעון פיקסלים( ו- Phase )פאזה(.

46 בעיות סנכרון בעיות בטיחות בעיות חוזרות ונשנות צבע חסר צבע שגוי המסך מעורבל או נראה "קרוע" סימנים גלויים של עשן או של ניצוצות הצג נדלק ונכבה חסר צבע בתמונה צבעי התמונה שגויים אפס את הצג Factory Settings )הגדרות ברירת המחדל(. בצע כוונון אוטומטי באמצעות תפריט המסך. כוונן את בקרות Phase )פאזה( ו- Pixel Clock )שעון פיקסלים( באמצעות תפריט המסך. בצע בדיקה עצמית לצג כדי ובדוק אם המסך המעורבל מופיע גם במצב בדיקה עצמית. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח. אל תבצע פעולות לפתרון בעיות. פנה מיד ל- Dell ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. אפס את הצג Factory Settings )הגדרות ברירת המחדל(. בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם הבעיה החוזרת מופיעה גם במצב בדיקה עצמית. בצע בדיקה עצמית לצג. ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. שנה את Color Mode )מצב צבעים( בתפריט Color )צבעים( ל- Graphics )גרפיקה( או ל- Video )וידאו( בהתאם ליישום. נסה הגדרות קבועות שונות של צבעים בתפריט המסך. כוונן את ערכי R/G/B )אדום/ירוק/כחול( בתפריט המסך Color אם האפשרות )צבעים( Color Management )ניהול צבעים( אינה פעילה. שנה את האפשרות Input Color Format )תבנית צבע כניסה( ל- RGB PC או YPbPr בתפריט Color )צבעים(. פתרון בעיות 46

47 תמונה סטטית נשארת בתצוגה למשך זמן רב מופיע צל חלש של התמונה הסטטית קביעת כיבוי של התצוגה לאחר מספר דקות ללא שימוש. ניתן לשנות את ערכי Windowsהאפשרויות הללו מהגדרות snoitpo rewop Saver או ygrene cam לחלופין, השתמש בשומר מסך משתנה. הערה: כשאתה בוחר במצב,DP/HDMI הפונקציה Auto Adjust )כוונון אוטומטי( אינה זמינה. בעיות ספציפיות של המוצר סימפטומים ספציפיים הסימפטום פתרונות אפשריים תמונת המסך קטנה מדי לא ניתן לכוונן את הצג מהמקשים שבפאנל הקדמי התמונה ממורכזת במסך, אך אינה ממלאת את שטח הצפייה תפריט המסך אינו מופיע בדוק את ההגדרה Aspect Ratio )יחס גובה-רוחב( שבתפריט המסך Display )תצוגה(. אפס את הצג Factory Settings )הגדרות ברירת המחדל(. כבה את הצג, נתק את כבל החשמל, חבר אותו בחזרה והדלק את הצג. בדוק אם תפריט המסך נעול. אם כן, לחץ והחזק את הלחצן שליד לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לשחרר )לפרטים נוספים, ראה סעיף נעילה(. אין אות כניסה כאשר לוחצים על בקרות המשתמש אין תמונה, הנורית לבנה. לחיצה על המקש "למעלה", "למטה" או "Menu" )תפריט( גורמת להצגת ההודעה No" input signal )אין אות כניסה(. בדוק את מקור האות. הזז את העכבר או לחץ על מקש כלשהו במקלדת כדי לוודא שהמחשב אינו נמצא במצב חיסכון בצריכת חשמל. ודא שכבל האותות מחובר כהלכה. חבר מחדש את כבל האותות, אם יש צורך בכך. הפעל מחדש את המחשב או את נגן הווידאו. התמונה אינה ממלאת את המסך התמונה אינה ממלאת את הגובה או הרוחב של המסך בתקליטורי DVD שונים יש הבדל בין תבניות וידאו שונות )יחס גובה-רוחב( ולכן ייתכן שהתצוגה תהיה במסך מלא. הפעל את האבחון המובנה. 47 פתרון בעיות

48 בעיות ב- Soundbar Dell סימפטומים שכיחים הסימפטום פתרונות אפשריים לא נשמעים צלילי מערכת כאשר ה- Soundbar מקבל את החשמל ממתאם חשמל אין צליל צליל מעוות לא מסופק חשמל ל- Soundbar - נורית החיווי להפעלה כבויה ה- Soundbar מקבל חשמל - נורית החיווי להפעלה דולקת נעשה שימוש במקור שמע אחר סובב את בורר ההפעלה/עוצמה שב- Soundbar בכיוון השעון עד למרכז; בדוק אם נורית החיווי להפעלה )נורית לבנה( שבחזית ה- Soundbar דולקת. ודא שכבל החשמל המגיע מה- Soundbar מחובר למתאם. חבר את כבל השמע line-in ליציאת השמע של המחשב. העבר את כל פקדי העוצמה לערך המרבי שלהם ולאחר מכן ודא שאפשרות ההשתקה אינה מופעלת. השמע קובץ שמע כלשהו במחשב )לדוגמה, תקליטור שמע או קובץ.)MP3 סובב את בורר ההפעלה/העוצמה של ה- Soundbar בכיוון השעון כדי להגביר את העוצמה. נקה והכנס מחדש את תקע השמע.line-in בדוק את ה- Soundbar באמצעות מקור שמע אחר )לדוגמה, נגן תקליטורים נייד, נגן.)MP3 פנה מכשולים בין ה- Soundbar לבין המשתמש. ודא שתקע השמע line-in הוכנס עד הסוף למחבר במקור השמע. הנמך את העוצמה במקור השמע. סובב את בורר ההפעלה/העוצמה של ה- Soundbar נגד כיוון השעון כדי להנמיך את העוצמה. נקה והכנס מחדש את תקע השמע.line-in פתרון בעיות 48

49 צליל מעוות השמע אינו מאוזן עוצמה נמוכה מקור השמע הוא כרטיס הקול של המחשב הצליל מגיע רק מצד אחד של ה- Soundbar העוצמה נמוכה מדי פנה מכשולים בין ה- Soundbar לבין המשתמש. ודא שתקע השמע line-in הוכנס עד הסוף למחבר בכרטיס הקול. העבר את כל פקדי העוצמה של Windows לאמצע. הנמך את העוצמה ביישום השמע. סובב את בורר ההפעלה/העוצמה של ה- Soundbar נגד כיוון השעון כדי להנמיך את העוצמה. נקה והכנס מחדש את תקע השמע.line-in פתור את הבעיה בכרטיס הקול של המחשב. בדוק את ה- Soundbar באמצעות מקור שמע אחר )לדוגמה, נגן תקליטורים נייד, נגן.)MP3 אל תשתמש בכבל הארכה לשמע או במתאם למחבר השמע. פנה מכשולים בין ה- Soundbar לבין המשתמש. ודא שתקע השמע line-in הוכנס עד הסוף למחבר בכרטיס הקול או במקור השמע. העבר את כל פקדי איזון השמע )L-R( של Windows לאמצע. נקה והכנס מחדש את תקע השמע.line-in פתור את הבעיה בכרטיס הקול של המחשב. בדוק את ה- Soundbar באמצעות מקור שמע אחר )לדוגמה, נגן תקליטורים נייד, נגן.)MP3 פנה מכשולים בין ה- Soundbar לבין המשתמש. סובב את בורר ההפעלה/העוצמה של ה- Soundbar בכיוון השעון עד לערך המרבי. העבר את כל פקדי העוצמה של Windows לערך המרבי. הגבר את העוצמה ביישום השמע. בדוק את ה- Soundbar באמצעות מקור שמע אחר )לדוגמה, נגן תקליטורים נייד, נגן )MP3 49 פתרון בעיות

50 נספח הוראות בטיחות אזהרה: שימוש בתהליכי ואמצעי בקרה, כיוון או שימוש אחרים מאלה שרשומים במסמך הזה עלול לגרום להתחשמלות, לסכנות חשמליות ו/או לסכנות מכניות. לפרטים אודות הוראות הבטיחות, עיין במדריך המוצר. הודעות FCC )ארה"ב בלבד( ומידע נוסף על תקינה לעיון בהודעות FCC ובמידע נוסף על תקינה, גלוש לאתר התאימות לתקינה בכתובת. התקן זה תואם לפרק 15 בכללי ה- FCC. ההפעלה בכפוף לשני התנאים האלה: )1( אסור שההתקן יגרום הפרעה מזיקה )2( מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה פנייה ל- Dell לקוחות בארצות הברית יכולים לפנות בטלפון 800-WWW-DELL ) (. הערה: אם אין ברשותך חיבור לאינטרנט, תוכל לאתר את הפרטים ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, על הטופס המצורף לאריזה, על החשבון או בקטלוג המוצרים של.Dell Dell מציעה מספר אפשרויות לקבלת שירות ותמיכה באינטרנט ובטלפון. הזמינות משתנה כתלות בארץ ובמוצר, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים באזורך. סיוע טכני מקוון ליצירת קשר עם Dell בסיס נתוני המוצרים של האיחוד האירופי עבור תווית אנרגיה וגיליון נתוני מוצר E2318H : נספח 50

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד